Gids van de Campusbibliotheek Diepenbeek Universiteit Hasselt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids van de Campusbibliotheek Diepenbeek Universiteit Hasselt"

Transcriptie

1 Gids van de Campusbibliotheek Diepenbeek Universiteit Hasselt September2013

2 1. WELKOM BIJ DE BIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT HASSELT In deze gids vindt u een overzicht van de informatie en de diensten die de bibliotheek te bieden heeft. Een elektronische versie van deze gids is beschikbaar op het internet (http://www.uhasselt.be/bibliotheek). De gids op de website bevat steeds de meest recente informatie, aangezien deze sneller kan geactualiseerd worden. De bibliotheek bevat de collecties (boeken, tijdschriften, audio- visueel materiaal, CD ROM s) van de "Universiteit Hasselt". De bibliotheek is ontstaan in 1968 als bibliotheek van de toenmalige Economische Hogeschool Limburg (EHL) en de Vereniging Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (VWOL). Later, in 1973 werd het ook de bibliotheek van het Limburgs Universitair Centrum en werd ze "Bibliotheek LUC VWOL" genoemd. Door de integratie van de EHL in het LUC in 1990 veranderde de naam in "Universiteitsbibliotheek LUC. Op 15 juni 2005 is het Bibliotheek Universiteit Hasselt geworden. Na de oprichting van de rechtsfaculteit werd in samenwerking met FOD Justitie en de balie Hasselt op 1 oktober 2012 de Rechtsbibliotheek Limburg geopend. Tenslotte werden ten gevolge van de reorganisatie van het hoger onderwijs twee nieuwe faculteiten opgericht en de deelbibliotheek Architectuur overgenomen. In totaal omvat de Bibliotheek Universiteit Hasselt sinds 1 oktober 2013 dus drie deelbibliotheken. De Bibliotheek Universiteit Hasselt maakt deel uit van het bibliotheeknetwerk Anet opgericht door de Universiteit Antwerpen. Anet omvat 18 wetenschappelijke bibliotheken in Antwerpen (enkel in Antwerpen?). De RechtsBibliotheek Limburg heeft een apart reglement dat in een eigen informatiebrochure wordt uitgelegd. 2

3 2. TOEGANG TOT DE BIBLIOTHEEK 2.1. Openingsuren Hoofdbibliotheek - Campus Diepenbeek Tijdens het academiejaar (vanaf de 3de week van september): o maandag t.e.m. donderdag: van 8u45 tot 22u00, o vrijdag: van 8u45 tot 17u30, o zaterdag: van 9u00 tot 17u00. Bibliotheek Architectuur & Kunst (ARK) Campus Diepenbeek Tijdens het academiejaar (vanaf de 3de week van september): o maandag t.e.m. donderdag: van 9u30 tot 17u30, o vrijdag: van 9u30 tot 14u00, Tijdens de verlofperiodes (juli augustus september) gelden aangepaste openingsuren. Meer informatie is beschikbaar op de website: Lezerskaart Om van de diensten van de bibliotheek gebruik te kunnen maken is inschrijving verplicht. Voor studenten doet de studentenkaart dienst als lezerskaart. Voor personeelsleden is dit de personeelskaart. Deze worden bij het begin van het academiejaar telkens hernieuwd. tul-studenten en -personeelsleden krijgen automatisch respectievelijk een studenten- en personeelskaart. Medewerkers en studenten van Universiteit Maastricht (UM), PXL Hogeschool kunnen zich gratis inschrijven. Voor externen kost een inschrijving 20 per jaar. Voor een éénmalig bezoek is er geen lezerskaart vereist. Institutionele regelingen zijn altijd mogelijk na afspraak. Er zijn onder andere afspraken met Novelle zodat hun stafleden ook gratis lid kunnen worden. 3

4 3. CONSULTATIE EN LEEN 3.1. Algemeen Tijdens de examenperiodes wordt de bibliotheek als studieruimte voorbehouden voor de UHasselt studenten. Lezers worden gevraagd de geconsulteerde werken niet terug in het rek te plaatsen, maar op de tafels neer te leggen. In de hoofdbibliotheek en de bibliotheek ARK is de uitleen voor studenten en externen beperkt tot vier boeken gedurende vier weken. Bij uitzondering kan uitleen op langere termijn toegestaan worden, onder de volgende voorwaarden: er moet een bijzondere reden zijn, de werken moeten op eenvoudige aanvraag (bv. telefonisch) onmiddellijk teruggebracht worden (bij reservatie), het hoofd van de bibliotheek bepaalt de langere termijn. Personeelsleden van de Universiteit Hasselt genieten van een uitleenmogelijkheid op lange termijn: d.w.z. tot eind juli eerstkomend. Vóór 1 augustus dienen zij alle ontleende werken binnen te brengen. Zij kunnen meer dan vier boeken ontlenen. Gevraagd wordt echter dit aantal niet te hoog te laten oplopen. Verloren werken moeten gemeld worden. De eventuele vervanging van deze verloren werken gebeurt in afspraak met de boekenkredietbeheerder Werken reserveren Iedereen die beschikt over een geldige lezerskaart kan een uitgeleend werk reserveren. Studenten hebben ook de mogelijkheid om werken via de website te reserveren en te verlengen. Een werk dat voor lange termijn ontleend is (aan personeelsleden) dient zo vlug mogelijk teruggebracht te worden wanneer het door een andere lezer gereserveerd wordt. 4

5 3.3. Uw persoonlijke leeninformatie raadplegen Via de Catalogus kunt u zelf uw persoonlijke leeninformatie bekijken. U kunt hier uw ontleningen verlengen, uw identiteitsgegevens controleren, nagaan of er gereserveerde werken voor u opzij gezet werden en welke werken u ontleend hebt. Werkwijze: Klik Catalogus aan op de homepagina en kies dan een van de rubrieken onder Lezersgegevens. Geef uw gebruikersidentificatie en paswoord in. Indien u hiermee problemen hebt, contacteer dan An Baeten (tel. 011/ an.baeten at uhasselt.be) Doorgeven van ontleende werken Doorgeven van ontleende werken is verboden tenzij de ontlener staflid is en de werken doorgeeft aan leden van de onderzoeksgroep of aan diens studenten. De ontlener blijft echter ten allen tijde verantwoordelijk in geval van beschadiging, overschrijding van de ontleentermijn of verlies Verlies of beschadiging van werken De ontlener moet bij ontvangst het werk nazien en mogelijke beschadigingen doen vaststellen, zo niet wordt aangenomen dat hij het werk in goede staat ontvangen heeft. Bij terug inleveren van het werk aan de persoon aan de balie moet deze het werk nazien en mogelijke beschadigingen vaststellen. Bij verlies of beschadiging van een werk, dient de wederaankoop, resp. de herstelling, vergoed te worden door de ontlener. 5

6 3.6. Overtreding van de uitleentermijn Bij overtreding van de gestelde ontleentermijn zijn volgende sancties voorzien: Bij overtreding van de korte ontleentermijn: 2 weken uitsluiting uit de ontleendienst. Deze periode vangt aan op het moment dat het laatste ontleende werk is teruggebracht. Daarvóór kunnen ook geen ontleningen meer gebeuren. Wij sturen u in dit geval meerdere herinneringen. Bij de 3 de herinnering ontvangt u een factuur van 14 voor de gemaakte rappelkosten en een factuur voor de vervanging van de geleende werken. Als u de boeken terugbrengt, blijven de 14 rappelkosten verschuldigd, de andere factuur vervalt. Bij overtreding van de lange termijn (enkel voor personeelsleden): uitsluiting tot alle ontleende werken zijn binnengebracht Niet uitleenbaar Tijdschriften, bibliografieën, woordenboeken, atlassen, algemene- en vakencyclopedieën en andere referentiewerken, juridische verzamelingen en losbladige werken alsook boeken met een rood nopje worden niet uitgeleend. 6

7 4. DE BIBLIOTHEEKCOLLECTIE 4.1. Verschuivingen in het aanbod Het aanbod van een wetenschappelijke bibliotheek is sterk gewijzigd in de laatste 20 jaar en zal dat in de volgende jaren blijven doen. De fysische, papieren, collectie boet in aan belang ten voordele van het elektronisch aanbod. Tijdschriften en databanken zijn hoofdzakelijk elektronisch beschikbaar. Ook het e-book zal geleidelijk aan de papieren versie vervangen. Hierdoor verandert de dienstverlening van de bibliotheek. De catalogus blijft belangrijk voor het papieren aanbod, maar andere zoeksystemen maken het mogelijk om de voor de UHasselt beschikbare bronnen gezamenlijk te doorzoeken 4.2. Bronnen doorzoeken: UHasselt Discovery Via de UHasselt Discovery zoekt u in het geheel van de beschikbare bronnen, catalogi, databanken en elektronische publicaties. De databanken die niet geïntegreerd konden worden, worden als linken in Discovery aangeboden. Dit heeft natuurlijk het enorme voordeel dat u niet meer elke databank afzonderlijk moet doorzoeken en dat u veel meer informatie vindt bij één zoekactie. Vanuit de Universiteit Hasselt zijn via Discovery (of rechtstreeks) raadpleegbaar de volgende secundaire databanken: ECONLIT MathSciNet Modern Language Abstracts PubMed/Entrez Sociological Abstracts Web of Knowledge/Web of Science/Journal Citation Reports de tijdschriften in full-text van de volgende uitgevers en verdelers (> titels zie AtoZ-list): Elsevier Science, EBSCO (Academic Search Elite en Business Source Premier), Institute of Physics, Springer en Wiley Open Access journals: via Directory of Open Access Journals Mediargus (Vlaamse kranten en weekbladen) Eprint servers via: OAIster, ARC, ArXiv, Citebase, Citeseer. 7

8 4.3. De catalogi Hoofdcatalogus De catalogus blijft belangrijk. Deze telt ruim één miljoen titels en omvat naast het bezit van de bibliotheek van de Universiteit Hasselt ook de boeken en tijdschriften van de bibliotheken van het Anet netwerk. Deze kan ook afzonderlijk geraadpleegd worden Onderwerpen en classificatie Als gevolg van de aard van de opleidingen aan de Universiteit Hasselt zijn de volgende collecties goed vertegenwoordigd in de universiteitsbibliotheek, zowel op onderwijs- als op researchgebied: naslagwerken en woordenboeken, economie, recht en openbaar bestuur (RechtsBibliotheek Limburg) architectuur (Deelbibliotheek Architectuur) pedagogiek, exacte wetenschappen: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, geneeskunde, bedrijfswetenschappen, informatica. Boeken en tijdschriften staan in de Campusbibliotheek opgesteld volgens de Universele Decimale Classificatie (UDC) en in de Bibliotheek Architectuur volgens SISO. Hoe langer de onderwerpscode, hoe specifieker het onderwerp naar waar ze verwijst. Voorbeeld: 3 = sociale wetenschappen 37 = onderwijskunde = leraarsopleiding Boeken en tijdschriften staan op de rekken van links naar rechts en van boven naar onder opgesteld, volgens de boven beschreven ordening. Hierdoor kunt u, via de UDC-nummers (of SISO-nummers voor ARK) die op de uiteinden van de rekken vermeld zijn, direct de plank terugvinden waarop het boek of tijdschrift staat. 8

9 Antilope Antilope is een gemeenschappelijke tijdschriftencatalogus van 180 bibliotheken, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, de universiteitsbibliotheken en de speciale bibliotheken in België. Verder zijn ook de tijdschriften van enkele grote buitenlandse bibliotheken opgenomen in deze databank, zodat u vrijwel elke titel die u zoekt zult terugvinden in Antilope. Deze buitenlandse leveranciers zijn o.m.: BLUW: Bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen KNAW: Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap pen TUD: Technische Universiteit Delft Ook enkele Duitse bibliotheken zijn leverancier. Men kan in Antilope geen artikels opzoeken. U zoekt enkel op de titel van een tijdschrift. Voor artikelinformatie: zie EJS (6.1) UniCat UniCat is een gezamenlijke catalogus van Belgische bibliotheken. Momenteel bevat hij 12 miljoen records van Belgische universiteitsbibliotheken en de Koninklijke bibliotheek. In UniCat vindt men ook de catalogi van 3 bibliotheeknetwerken: Anet, LIBIS-net en Boréal. Unicat omvat vooral academische en wetenschappelijke bibliotheekcollecties en richt zich zowel op eindgebruikers als bibliotheekmedewerkers Andere bibliotheken Studenten en stafleden van de Universiteit Hasselt kunnen gratis een lezerskaart krijgen van de bibliotheek van de Universiteit Maastricht en dit op vertoon van hun studenten- of personeelskaart. Via een regeling met de Provinciale Bibliotheek Limburg kunnen studenten en personeel, op aanvraag, ook een gratis lezerskaart voor deze bibliotheek krijgen. 9

10 5. WERKEN AANVRAGEN IN ANDERE BIBLIOTHEKEN 5.1. Hoe werkt het interbibliothecair leenverkeer (IBL)? Werken die niet in de bibliotheek aanwezig zijn of niet elektronisch bereikt kunnen worden kunnen aangevraagd worden. Het IBL-formulier is op de website beschikbaar, maar kan ook aan de balie aangevraagd worden. Voor personeelsleden kan dit elektronisch via de catalogus of via de beschikbare databanken. Studenten en buitenstaanders dienen contant te betalen bij het plaatsen van hun aanvraag. UHasselt-personeelsleden dienen zich eenmalig bij de interbibliothecaire dienst te registreren voordat zij van de online dienst gebruik kunnen maken. Wanneer de aangevraagde stukken zijn binnengekomen wordt u hiervan door de bibliotheek verwittigd. Meer informatie: Leen Braeken (tel. 011/ leen.braeken at uhasselt.be) Kostprijs Voor medewerkers van de Universiteit Hasselt variëren de prijzen van 7,00 tot 15,00 per voldane aanvraag, afhankelijk van de leverancier. Studenten krijgen een korting van 50%. Externen betalen 165% van de prijzen (portkosten, werktijd en andere kosten zijn hierin verrekend). Studenten Personeel Externen België Artikel 4,00 7,00 11,50 Boek 5,00 8,50 14,00 Nederland Artikel 4,00 * * 7,50 * 12,50 Boek 8,00 15,00 24,75 * Dit is de prijs per 10 pagina s. 10

11 5.3. Uitleenperiode Voor interbibliothecair uitgeleende boeken gelden strikte leenperiodes. De ontlenende bibliotheek behoudt zich het recht voor om werken vroeger terug te vragen indien het door één van hun eigen lezers gereserveerd werd. De geleverde kopieën (fotokopie of scanning) blijven echter te allen tijde eigendom van de aanvrager. Voor korte fragmenten uit boeken is een kopieaanvraag aan te raden. Dit is steeds van toepassing voor tijdschriftartikels Overschrijding van de uitleenperiode Een gebruiker die de interbibliothecaire leenperiode overschrijdt wordt onmiddellijk uitgesloten uit de hele interbibliothecaire service voor de periode tot 2 weken nadat het laatste interbibliothecair ontleende werk is teruggebracht. Hier wordt streng op toegezien. Voor meer informatie over deze dienst kunt u terecht bij Leen Braeken (tel. 011/ leen.braeken at uhasselt.be). 11

12 6. aanwinstenlijsten en attendering 6.1. Aanwinstenlijsten Maandelijks wordt een lijst aangemaakt van de aanwinsten. In feite bestaan er twee soorten lijsten: De lijst van de aanwinsten van alle bibliotheken van Anet. De lijst van de werken die door de Universiteit Hasselt werden aangekocht. Deze lijsten zijn online raadpleegbaar op het Web (zie homepagina: Attendering Databanken maken het tegenwoordig om op publicaties geattendeerd te worden volgens onderwerp, auteurs, titel van een tijdschrift, U ontvangt dan per op regelmatige tijdstippen (wekelijks, maandelijks) de beschrijvingen van de nieuwe publicaties in het door u opgestelde profiel. U kan een attenderingsprofiel opstellen op de aanwinsten van de bibliotheken van Anet via de catalogus (http://www.uhasselt.be/anetcatalogus). Daarnaast is het eveneens mogelijk de literatuur op artikelniveau te volgen via de alerteringsdiensten van EBSCOhost en Web of Knowledge. Iedereen die beschikt over een adres kan gratis gebruik maken van deze dienst. Voor meer informatie contacteer Marc Goovaerts (tel.: 011/ marc.goovaerts at uhasselt.be). 12

13 7. ANDERE FACILITEITEN 7.1. Kopiëren, printen & scannen Om gebruik te kunnen maken van de kopieermachines heeft men een geldige PingPingkaart nodig met het nodige krediet. Hierzonder kan men niet kopiëren of printen!(voor externen is het dus momenteel niet mogelijk om gebruik te maken van deze diensten. Wenst u hierover meer informatie dan kan u aan de balie een informatiebrochure krijgen. Met problemen kan u bij de helpdesk terecht. Men kan op alle kopieermachines zowel kopiëren, printen als scannen E mail Alle opzoekingsresultaten uit de publiekscatalogus kunt u op uw adres laten toekomen Fax Faxen is mogelijk via een faxapparaat in lokaal E3 in de bibliotheek. De normale telefoontarieven zijn van toepassing. Het faxnummer is: 011/ (Boeken)tassenrekken & lockers Vóór u in de bibliotheek komt, wordt u verzocht (boeken)tassen en jassen in de daartoe bestemde rekken te plaatsen. Hoofdbibliotheek In de hoofdbibliotheek zijn afsluitbare kastjes beschikbaar. Het hangslot voor het afsluiten van een kastje kan u ofwel zelf meebrengen ofwel aan de balie kopen. De kostprijs van een slotje is 8,00. Alle kastjes dienen s avonds voor het sluiten van de bibliotheek leeg te zijn! Indien uw kastje toch nog op slot is wordt het slotje verwijderd. U mag waardevolle en persoonlijke stukken in de bibliotheek meenemen. 13

14 7.5. Zitplaatsen De bibliotheken op de campus Diepenbeek beschikken over ongeveer 200 zitplaatsen (150 + Architectuur: 50). Het is niet toegelaten om een werkplek te reserveren. Tijdens drukke periodes worden het materiaal opgeruimd als u niet aan uw tafel zit. De bibliotheek fungeert als stille studeerruimte. Groepswerk is mogelijk in de vergaderlokalen van de bibliotheek. U wordt verzocht het meubilair niet te verplaatsen. In de examenperiodes wordt de bibliotheek voorbehouden voor de studenten van de Universiteit Hasselt Vergader- en leslokaal Er zijn drie vergaderlokalen (E6-7-8) beschikbaar na reservatie aan de informatiebalie. Tijdens de examenperiode worden zij ook als stille studeerruimte gebruikt. 14

15 8. TOEZICHT EN TUCHT Het hoofd van de bibliotheek, bijgestaan door zijn medewerkers, let op de toepassing van het reglement. Dit reglement kan door de bibliotheekbeleidscommissie gewijzigd worden. Deze commissie staat onder het voorzitterschap van de vicerector onderwijs. In de bibliotheek wordt niet luidop gesproken en dient iedere activiteit vermeden die de goede werking van de bibliotheek of werkzaamheden van de bezoekers kan storen. Men kan studeren aan de daartoe voorziene tafels in de bibliotheek; sommige ervan zijn voorzien van scheidingswanden. Boekentassen, voedingswaren en frisdranken mogen niet in de bibliotheek binnengebracht worden. U mag enkel water in een afsluitbaar flesje meenemen. Boekentassen kunnen in de daartoe voorziene rekken opgeborgen worden. Het meubilair mag niet verplaatst worden. De bediening van verlichting en verwarming geschiedt uitsluitend door het personeel. Alle sancties worden uitgesproken door het hoofd van de bibliotheek, nadat de lezer gehoord is. De lezer kan in beroep gaan bij de bibliotheekbeleidscommissie. Alle sancties worden meegedeeld aan het Bestuurscollege van de Universiteit Hasselt. Over de terugvordering in rechte wordt beslist door de bevoegde Raad van Bestuur. 9. NAMEN EN ADRESSEN 9.1. Lokaties Hoofdbibliotheek (HBIB) Campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw D Blok E Algemeen telefoonnummer : 011/ Algemeen faxnummer : 011/ Bibliotheek Architectuur & Kunst (ARK) Campus Diepenbeek 15

16 9.2. Postadres Universiteit Hasselt Bibliotheek Martelarenlaan Hasselt Hoofd bibliotheek (Lokaal E2) Marc Goovaerts tel. 011/ , marc.goovaerts at uhasselt.be Informatie- en leenbalie (Balie of lokaal E5) An Baeten tel. 011/ , an.baeten at uhasselt.be Luciane Hustinx tel. 011/ luciane.hustinx at uhasselt.be Interbibliothecaire dienst en online dienst (Lokaal E5) Leen Braeken tel. 011/ , leen.braeken at uhasselt.be Informatievaardigheden (Lokaal E5) Femke Herbots tel. 011/ , femke.herbots at uhasselt.be Catalografie en inbindingen (Lokaal E5) Mercedes Casas tel. 011/ , mercedes.casas at uhasselt.be Joke Krznaric tel. 011/ joke.krznaric at uhasselt.be Administratie en bestellingen (Lokaal E3) Chris Bleus tel. 011/ , chris.bleus at uhasselt.be Lydie Grosemans tel. 011/ , lydie.grosemans at uhasselt.be Deelbibliotheek Archtectuur Philip Speelmans tel. 011/ phlilip.speelmans at uhasselt.be RechtsBibliotheek Limburg Kelly.Cleenders tel. 011/ kelly.cleenders at just.fgov.be Wetenschappelijk onderzoek (Lokaal E2) Prof. Dr. Leo Egghe tel.011/ , leo.egghe at uhasselt.be 16

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Mediatheek. Alles wat je moet weten

Mediatheek. Alles wat je moet weten Mediatheek s wat je moet weten over Index Uitlenen Computers, laptops, draadloos netwerk Lokalen Media Kopiëren, printen, scannen U i t l e n e n lenerskaart Je bent student of medewerker Studenten en

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie