Onderneming. De nieuwe techniek van informatie-opslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderneming. De nieuwe techniek van informatie-opslag"

Transcriptie

1 Onderneming RedFlame Eigenaar rechten: Team4GL, Uitvoering: Imda, RedFlame is een informatie-server volledig in hardware uitgewerkt middels het gebruik van FPGA (Field Programmable Gate Array). Er is geen processor en geen software die de informatie-opslag en opvragen van informatie realiseren. Het systeem kan ook alleen precies dat, informatie opslaan en die informatie op basis van een vraag teruggeven. Er kunnen geen informatie-bewerkingen worden uitgevoerd, dus de informatie die is opgeslagen komt ook precies zo terug. Omdat er geen processor en geen software is, kan het systeem niet via een achterdeur toegang tot die informatie verschaffen of zelfs voor geheel andere functies worden gebruikt. Dus het kan niet worden misbruikt en dat noemen wij virus vrij. RedFlame is een werktitel, geen bedrijf. Als er een exploitatie model is gevonden, zullen de participerende organisaties tot een rechtspersoon gaan komen die tzt wellicht RedFlame gaat heten. In dat opzicht is RedFlame dus een startende onderneming. De nieuwe techniek van informatie-opslag Op dit moment gebruikt men databases voor opslag van informatie op internet. De meeste gebruiken SQL om de opslag en bevraging van de informatie te beschrijven. De database werkt door zinnen SQL via ethernet naar de database server te sturen. Die zinnen zijn volgens afspraken, bepaalde woorden moeten gebruikt worden en de volgorde waarin die moeten staan, staat vast. SQL heeft een syntaxis. Het databaseprogramma analyseert deze syntaxis en bepaalt op basis van de gevonden structuur de informatie die gecommuniceerd wordt, de structuur van die informatie en de bewerkingen op die informatie. CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type(size), column_name2 data_type(size), column_name3 data_type(size) ); INSERT INTO table_name VALUES (value1,value2,value3,...); SELECT column_name1,column_name2 FROM table_name; Zijn voorbeelden van zulke zinnen. Het herkennen van de syntaxis in deze zinnen is een technisch ingewikkeld proces dat in de vorm van een compiler in de software van de database-server is gerealiseerd. Deze compiler kan niet direct in hardware gerealiseerd worden. Een processor realiseert het concept van data-objecten in het geheugen en bewerkingen daarop. Om syntaxis in zinnen te herkennen zijn data-objecten en bewerkingen daarop nodig. Een compiler wordt daarom in een programmeertaal met data-objecten gerealiseerd.

2 Aan RedFlame ligt een taal zonder syntaxis ten grondslag. Dat wil zeggen dat er geen afspraken over woorden en de volgorde waarin deze voorkomen zijn vastgesteld. De RedFlame server ontvangt zinnen, waarin woorden willekeurig mogen voorkomen en de punt het einde van een zin duidt, via ethernet. Er zijn twee bewerkingen gedefinieerd, de opslag van de woorden en het terugvragen van woorden. In feite worden de elektrische signalen uit ethernet direct gecontroleerd op het aanwezig zijn van spaties en andere witteksttekens om de woorden te herkennen. Bij die herkenning loopt een adresteller mee. Die representeert het woord als object als dat adres een geldig adres op een opslagmedium is. De adressen van de woorden zijn expliciet dus is de structuur van de informatie in de zinnen herkend en beschikbaar voor het terugvragen van de opgeslagen woorden. De woorden zijn dan volgens structuur opgeslagen en kunnen ook volgens die structuur gelezen worden. De complexiteit zit niet meer in de techniek van herkennen, maar in de representatie van de structuur. Het systeem is niet technisch complex maar logische complex. Volgens dit principe ontstaat het data-object pas op het moment van opslag op het medium. Er is geen systeem meer nodig dat met objecten kan werken. Er is geen noodzaak meer voor een processor met instructies. De bewerkingen zijn niet meer in een programma gerealiseerd. Virusvrij In een gesprek gaf de gesprekspartner aan dat virussen software nodig hebben om te kunnen werken. Virussen zijn stukjes programma. Een virus kan niet bestaan in een systeem waarin geen programma of software bestaat. In RedFlame is geen lijst van instructies beschikbaar die een processor steeds opnieuw uitleest om bewerkingen te realiseren. Digitale signalen worden verschoven en gehergroepeerd zodat ze uiteindelijk in een elektronisch medium vastliggen in de juiste verschuiving. Op dat moment zijn het pas objecten. Ook het teruglezen gebeurt volgens het verschuiven van digitale signalen ten opzichte van elkaar. Die verschuivingen zijn niet flexibel of te veranderen, maar vast in de elektronische schakelingen gerealiseerd. Als het systeem aan internet is gekoppeld bestaat er geen enkele manier om die verschuivingen te wijzigen, blijft het systeem altijd precies doen waar het in het begin voor was bedoeld en niets anders, kan geen ongewenste operaties uitvoeren, kortom virus vrij.

3 RedFlame Dit is de ontwikkelopstelling van RedFlame. Op dit systeem is het nieuwe principe van de opslag van informatie zonder programma gerealiseerd. Het is gerealiseerd door een derde jaars elektronica student aan de Hogeschool Utrecht in een stage bij het bedrijf Imda. De definitieve vorm is als volgt: RedFlame is een minimale versie van het idee. Opslag gebeurt op een 2GB SD kaart. Toegang is via standaard TCP/IP. Deze minimale configuratie heeft echter geen invloed op de uitgewerkte nieuwe techniek. Bij het opschalen van het systeem heeft dat effect op de randapparatuur maar niet op het nieuwe principe. Dus als RedFlame werkt, werkt dat ook in opgeschaalde systemen. Oorspronkelijk omvatte de stage opdracht het vinden van het proof of concept. Maar al snel was het duidelijk dat signalen tot objecten bewerkt konden worden en werd de doelstelling het volledig realiseren van RedFlame. Dat is echter in het halve jaar dat er voor stond niet gelukt. De analyse van de zinnen en opslag daarvan is gerealiseerd. Voor de realisatie van het opvragen van informatie staat nog zo'n 50 tot 100 FPGA ontwikkeluren open. Dat opvragen impliceert geen nieuwe technieken en kan op basis van de technieken nodig voor het schrijven worden gerealiseerd. Geen ontwikkeling meer maar puur afronden van een werkend systeem. De markt De virusvrije informatieserver kan in drie marktsegmenten ingezet worden: Bedrijven of organisaties die verantwoordelijk zijn voor privacy en fraude gevoelige of vertrouwelijke informatie op internet zoals overheden, gemeenten, verzekeringsbedrijven, medische instellingen, juridische instellingen, banken, scholen, opleidingsinstituten, kennisbedrijven of organisaties enz.. Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een server die aan internet is gekoppeld. Dat geldt

4 eigenlijk voor ieder bedrijf, zelfs als dat bedrijf slechts een eenvoudige website op internet heeft. Om een website of internetapplicaties op internet te hebben, moet er een webserver zijn. Webservers kunnen misbruikt worden door derden. Er is wetgeving in de maak, die ook de eigenaar van de server voor dat misbruik aansprakelijk stelt. Internet hosting partijen en datacentra zullen voor het systeem interesse hebben vanwege de minimnale hardware en energie footprint van de RedFlame systemen. De besparing ligt in de orde van 70%. Er is een schaalbare ontwikkelpad voor de RedFlame server waarin zelfs RedFlame als minimaal systeem een grote marktpotentie blijkt te hebben. RedFlame RedFlame is de virusvrije server gebaseerd op minimale randapparatuur als TCP/IP voor netwerk koppeling, RTC voor de tijd en SD voor informatieopslag. Er is geen toegangsbeveiliging gerealiseerd, maar omdat schrijven en lezen over twee verschillende TCP/IP porten gaat, kan men het systeem toch veilig inzetten voor statische websites. Het blijkt dat veel bedrijven al behoefte hebben aan zo'n minimaal virusvrij systeem waarop slechts een statische website draait. Een kort onderzoek gaft aan dat een RedFlame systeem tussen de 2.000,- en 6.000,- kan opleveren als het voor statische websites wordt aangeboden. De productie van RedFlame inclusief 1.000,- rechten komt op 1.700,-. RedFlame betekent in dat geval dat de gebruiker zorgeloos een website kan voeren zonder dat er steeds systeemupdates moeten worden doorgevoerd om misbruik te voorkomen. Dus de feitelijke kosten voor de site blijven eenmalig. Men heeft geen personeel meer nodig voor beheer. BlueFlame BlueFlame is de uitbreiding van de randapparatuur naar TCP/IP SSL en Login om veilige verbinding met de virusvrije server te bewerkstelligen en SATA harde schijf om grotere opslag potentie te hebben. BlueFlame kan als dynamische website functioneren, als applicatieserver werken maar ook als internet hosting platform dienen. GoldFlame Voor GoldFlame wordt RAID aan het systeem toegevoegd. Volgens de huidige plannen op basis van een Broadcom RAID chip(https://www.broadcom.com/products/bcm5773) kunnen dan 8 x 3 TB hardschijf aan de server gekoppeld worden. In RAID configuratie omvat één systeem dan 12 TB aan opslag potentie. Aangezien het het moederbord alleen uit de FPGA, ethernetchip, RAID chip en RTC chip bestaat is de hardware en energie footprint minimaal. Uitermate interessant voor juist zeer grote data centra. Bescherming Er is nog geen octrooi aangevraagd. Wel zijn alle kennis aspecten geregistreerd bij Belastingdienst en tegenwoordig de BROA. Octrooi impliceert openbaarheid. Team4GL is op dit moment niet in staat on schending van de rechten juridisch aanvechtbaar te maken, dus er is geadviseerd vanuit geheimhouding te werken.

5 Businessplan RedFlame is in de garage door een enkel persoon ontwikkeld. Er zit geen groot kennisinstituut of ander groot bedrijf met enorme R&D faciliteiten achter. En toch is er een fundamentele innovatie gerealiseerd. Het is niet een innovatie op een bestaand product of techniek, maar een fundamenteel nieuwe kennis en een aanpak volgens een nieuw paradigma. Deze twee aspecten brengen een groot probleem met zich mee. Geïnteresseerde kunnen zich nauwelijks voorstellen dat een individu tot zo'n ontwikkeling komt en zijn daardoor bij voorbaat sceptisch over de waarheid van de kennis. Wanneer een innovatie is gebaseerd op dat bestaande, dan heeft dat bestaande al een marktwaarde. Op basis van die marktwaarde is dan ook een waarde aan de innovatie te koppelen. In het geval van nieuwe fundamentele kennis bestaat die markt niet. Is er dus ook geen berekening te maken wat de waarde zou zijn. Aan de ene kant is het idee waardeloos, de exploitatie van het idee heeft waarde. Aan de andere kant is een fundamenteel nieuw principe wereld omvattend en dus in potentie ongelooflijk veel waard. En die waarde staat ook niet in relatie tot die individu. Ik ben dus voor het probleem gesteld om dit dilemma te doorbreken. Vandaar ook deze aanvraag. Het businessplan is dus eigenlijk eenvoudig, zoek een groep personen en of organisaties die gezamenlijk in staat zijn om wel die waarde en omvang in de vorm van een exploitatie te realiseren. Dit businessplan is een oproep aan die partijen on samen tot een krachtig exploitatieopzet rond het idee van de virusvrije server te komen. Ik zie een combinatie van overheden, financiers, leveranciers en klanten die de initiële investering op tafel willen leggen. Daar komt nog bij dat die initiële investering ten opzichte van de omvang zeer klein. Met een paar honderd uur is een productie rijpe versie van RedFlame te krijgen die wereld omvattend op te schalen is. Ik sta open voor ieder gesprek dat leidt tot een vervolgstap in deze richting en tot een exploitatie samenwerking komt. Ik heb al een aantal contacten opgebouwd. Stappen tot nu toe 1. Ontwikkelen en uitwerken van de kennisbasis. 2. Opzet architectuur en uitwerking daarvan. 3. Realisatie schrijf functie op experimenteer bord. 4. Nominatie voor een innovatieprijs van de RaboBank Fonds Vernieuwend Ondernemen Land van Cuijk. 5. In ontwikkeling: PCB met de relevante modules die in goldcase passen. Project plan realisatie vraag functie. Werkend demo systeem op PCB (schrijven): 1 maart Zoeken naar contacten om FPGA vraag functie te realiseren: Eerste contact FPGA development: Paul Alfrink, AimValley, Utrechtseweg 38, 1213 TV Hilversum;

6 7. Zoeken naar partijen die RedFlame als product afnemen of kunnen afzetten: Eerste contact: Dr. Frans Hermes, Spectator-video, Nieuwstraat 2, 4921CX Made, Eerste contact: Petra van Schayik, 8. Begeleiding in contacten en opzetten exploitatieplan: Ted Kivits, Ondernemerslift+, Met vriendelijk dank voor uw aandacht en hopend op een constructieve samenwerking. drs Rob J Ronda, M. Kleine Beekstraat 27, 5845 AE Sint Anthonis

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support Drupal ontwikkeling, hosting en support Over Internet Unlimited Internet Unlimited Argon 1 4751XC Oud Gastel [t] 0165 33 22 44 [f] 0165 33 22 49 [w] www.internetunlimited.nl September 2010 Pagina 2 1.

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Attributen in plaats van Identiteiten

Attributen in plaats van Identiteiten Attributen in plaats van Identiteiten Bart Jacobs Radboud Universiteit Nijmegen www.cs.ru.nl/b.jacobs December 2012. In veel situaties, in de gewone offline wereld, maar zeker ook in de online wereld op

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Omslag stagerapport & -werkplan

Omslag stagerapport & -werkplan Omslag stagerapport & -werkplan Haagse Hogeschool Rotterdamseweg 137-2628 AL - Delft - Telefoon 015 2606200 - Fax 015 2606201 Stagewerkplan Opleiding Technische Informatica Tussenrapport Afstudeervariant*

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie