Informatie verwerking en databases RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE SQL INSERT SQL UPDATE SQL DELETE...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE..."

Transcriptie

1 Databases+SQL 1

2 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE SQL INSERT SQL UPDATE SQL DELETE SQL ORDER BY SQL Aggregate functies SQL GROEP BY SQL HAVING SQL Tabel relaties, Primaire- en Foreign keys De Primaire-key en Foreign key Referentiële integriteit Soorten relaties Benamingen van tabellen, velden en queries Nulde normaalvorm (0NV) Eerste normaalvorm (1NV) Tweede normaalvorn (2NV) Derde normaalvorm (3NV)

3 SQL UNION SQL genestelde queries SQL CREATE SQL ALTER SQL Views SQL Indexen SQL Hosting Bijlage: SQL Operators en functies (engels)

4 Informatie verwerking en databases Een makkelijke manier om gegevens (feiten) bij te houden is een tabel (lijst). Op basis van gegevens, of wel feiten, kunnen verantwoorde en goed afgewogen keuzes gemaakt worden. Hiervoor moeten gegevens geïnterpreteerd worden, zodat de beschikbare gegevens informatie opleveren. Sinds de intrede van de computer worden die lijsten ook elektronisch bijgehouden. Als de lijst niet al te lang is, kan dit uitstekend met een EXCEL- spread sheet. Maar wanneer de lijsten complexer en groter worden, dan wordt het beheer en het correct invoeren van gegevens een hele klus. Zeker wanneer er ook nog andere lijsten komen waar gegevens uitgehaald moeten worden. Nog lastiger wordt het wanneer er foto s, geluid en film beheerd moeten worden. Er ontstaan te veel situaties waarbij redundantie kan optreden (gegevens dubbel opgeslagen). Ook kunnen belangrijke gegevens per ongeluk worden verwijderd of gegevens kunnen elkaar gaan tegenspreken (inconsistentie), bijvoorbeeld: een persoon heeft twee verschillende woonplaatsen. Zulke fouten kunnen niet worden getolereerd als je het hebt over: de bedrijfsjaarcijfers, belastingbetalingen, relatiebeheer, verkoopcijfers, noem maar op De integriteit (juistheid) van de gegevens moet 100% zijn. Kennis is macht, mits deze kennis wordt onderbouwd met de interpretatie van de juiste gegevens (informatie). 4

5 Een database, ook wel gegevensbank, is een verzameling bij elkaar horende tabellen (lijsten), inclusief hun onderliggende relaties. Om gegevens uit de tabellen op te roepen is een Database Management Systeem (DBMS) nodig. Aan een DBMS worden vragen (queries) gesteld, zodat er een specifieke set gegevens wordt gepresenteerd. Een taal die gegevens uit databases kan halen is SQL (Structurated Query Language). Er zijn naast de bestaande SQL standaarden enkele andere populaire relationele database-systemen zoals: MS SQL-Server, MySQL, Oracel, Sybase en DB2 die elk hun eigen SQL dialect hebben (ook bekend als SQL extentions of SQL implementations) van één van de twee SQL standaarden (ISO of ANSI). Er zijn vele SQL- implementaties en zogenaamde SQL-dialecten en SQL-extensions. Bijvoorbeeld: een MS SQL-server specifieke versie van SQL wordt: Transact SQL genoemd, de versie van het Orakel wordt: PL/SQL genoemd en de versie van MS- Access wordt: JET SQL genoemd. Deze reader is zo dialect onafhankelijk mogelijk gemaakt en de meeste voorbeelden kunnen op de meeste belangrijke SQL-implementaties worden toegepast. Om de in- en uitvoer te regelen wordt een interface gebruikt, maar de feitelijke opslag gebeurt in een database. De in- en uitvoer wordt de front-end genoemd, die gekoppeld is met de back-end, waar bijvoorbeeld een Oracle database draait met daarin de tabellen. De front-end kan door MS Access worden gedaan, terwijl een DBMS een koppeling maakt met de back-end (de database) om de gevraagde gegevens te benaderen. Omdat niet iedereen zomaar alle gegevens mag opvragen, worden er in het DBMS accounts aangemaakt die geautoriseerd worden met de gewenste bevoegdheden per gebruiker. Omdat een database (meestal) niet door één gebruiker wordt benaderd, kan het voor komen dat twee gebruikers tegelijkertijd een record (tabel rij) willen wijzigen. Slechts één gebruiker kan een record wijzigen, anders zou het mogelijk zijn dat twee online-klanten beide het zelfde huisje huren. Dit wordt voorkomen door record-locking. 5

6 De basis van SQL SQL is een afkorting voor Structurated Query Language (uitgesproken als: S-Q-L of see-quill) en is een standaard relationele query- taal (SQL is gestandaardiseerd door zowel ANSI als ISO) die voor gegevens uitwisseling met databases wordt gebruikt. SQL werd ontwikkeld door IBM in jaren '70 en heeft zijn wortels in de relationele algebra gedefinieerd door dhr. Codd in De SQL functionaliteit gaat verder dan de relationele algebra, die gegevens kan terug vinden, toevoegen, wijzigen en verwijderen van/aan een RDBMS (Relationeel DataBase Management Systeem). SQL kan rekenkundige operators zoals: deling, vermenigvuldiging, aftrekking en optellen en vergelijkingsoperators (=, <, >, <=, >=, <= en <>). SQL ken select functies zoals: LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AS, MAX(), MIN(), AVG(), COUNT(), SUM(), FIRST() en LAST(). SQL definieert veel keywoorden, die in verscheidene categorieën kunnen worden verdeeld. De eerste SQL keywoorden categorie is voor het verkrijgen van gegevens zoals het SELECT keywoord. De tweede categorie is voor de SQL keywoorden die voor gegevensmanipulatie worden gebruikt zoals het INSERT, UPDATE, en DELETE SQL keywoorden. De derde categorie is de transact-sql keywoorden categorie, die keywoorden zoals COMMIT en het ROLLBACK. Een andere SQL keywoorden categorie is de SQL Data Definition Language zoals CREATE en DROP kenmerkt. Nog een andere categorie van SQL keywoorden controleert de rechten van RDBMS (GRANT en REVOKE keywoorden). SQL gebruikt opeenvolging van karakters als één enkel herkenningsteken van een lijncommentaar. 6

7 De SQL commando s zijn niet hoofdlettergevoelig en de volgende SQL queries geven het zelfde resultaat: SELECT * FROM Gebruikers; select * from Gebruikers; Voorkom veel type werk door jokers te gebruiken; * voor alle kolommen in die aangegeven tabel(len) % voor een onbekend aantal willekeurige tekens en cijfers (wildcard in strings) # voor een enkel getal? voor een enkele letter NB: In MS Access wordt de * als wildcard gebruikt in teksten (strings) 7

8 RDBMS en tabellen DBMS is een afkorting voor het Relationele Database Management Systeem. Gegeven in een RDBMS worden opgeslagen in database objecten, de tabellen. De databasetabellen zijn de primaire gegevensopslag voor elke RDBMS en hoofdzakelijk zijn zij verzamelingen van data (gegevens) die meestal met elkaar zijn gerelateerd. De relaties komen later aanbod. Een beschrijving van een tabel met de naam Gebruikers zou informatie over vele personen kunnen opslaan en elke invoering (rij of record) in deze tabel zal één unieke gebruiker vertegenwoordigen. Hoewel alle gebruikersinvoeringen in de tabel van Gebruikers uniek zijn, zijn zij verwant in de betekenis dat zij gelijkaardige object beschrijven. De Gebruikers van de tabel VoorNaam AchterNaam GebDatum John Smit 12/12/1969 David Bakker 30/07/1954 Susan Advocaat 03/03/1970 Elke databasetabel bestaat uit kolommen en rijen. Elke tabelkolom bepaalt het type van de gegevens die daarin worden opgeslagen en dit gegevenstype is geldig voor alle onderliggende rijen in die kolom. Een tabel-rij (record) is een invoering van gegevens die voor elke kolom in deze bepaalde tabel waarden bevat. RDBMS slaan de gegevens op in groep van tabellen (database), die meestal (soms ook niet) een relatie met elkaar hebben (kolommen uit verschillende tabellen). SQL SELECT SQL SELECT is zonder enige twijfel het meest gebruikte SQL commando. Het SQL SELECT commando wordt gebruikt om gegevens van één of meerdere databasetabellen op te vragen. Om het gebruik van het SELECT commando te illustreren wordt de tabel gebruiken van Gebruikers (uit het vorige hoofdstuk): VoorNaam AchterNaam GebDatum John Smit 12/12/1969 David Bakker 01/03/1973 Susan Advocaat 03/03/1970 De SQL statement (verklaring) toont hieronder een eenvoudig gebruik van het SQL SELECT commando: SELECT VoorNaam, AchterNaam, GebDatum FROM Gebruikers; 8

9 Dit SLQ-statement begint met het SELECT keywoord dat door tabelkolom(men) wordt gevolgd. De gespecificeerde kolommen in het SELECT statement worden aangeleverd door het RDBMS vanuit de tabel(len) die genoemd zijn bij FROM (waaruit de gegevens moeten komen). Er is een speciale syntaxis die met het SELECT commando kan worden gebruikt, als alle kolommen van een tabel moeten worden opgevraagd., dan worden alle kolomnamen vervangen door het * symbool. Zoals hieronder: SELECT * FROM Gebruikers; Gegevens uit twee tabellen ( Gebruikers en Aankopen ) ophalen gaat als volgt: SELECT VoorNaam, AchterNaam, GebDatum, Product, Aantal, Prijs FROM Gebruikers, Aankopen; SELECT INTO statement wint gegevens van een databasetabel terug en neemt het in een andere tabel op. Het SELECT INTO voorbeeld staat hieronder: SELECT VoorNaam, AchterNaam, GebDatum INTO UsersBackup FROM Gebruikers; Het eerste deel van het statement lijkt vertrouwd, het selecteert alleen de verschillende kolommen uit een tabel. Het tweede deel van deze SQL statement is het belangrijke deel, dat specificeert om de rijen in de UsersBackup- tabel op te nemen. Het laatste deel specificeert welke tabel er wordt gebruikt om de rijen van te verkrijgen. Dit voorbeeld veronderstelt dat zowel de Gebruikers als de UsersBackup- tabellen een identieke structuur hebben. Om een exacte kopie van de gegevens in de Gebruikers te maken wordt het volgende statement gebruikt: SELECT * INTO UsersBackup FROM Gebruikers; 9

10 SQL WHERE SQL WHERE het keywoord wordt gebruikt om gegevens voorwaardelijk te selecteren, uit de opgegeven tabel(en). Om de WHERE-keywoord toepassingen te illustreren; zijn er twee extra kolommen en extra rijen aan de tabel Gebruikers toegevoegd, die in de vorige hoofdstukken al eerder is gebruikt. VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad John Smit 12/12/1969 Zwolle David Bakker 01/03/1954 Den Haag Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Stephen Advocaat 03/03/1974 Hengelo Bekijk de volgende SQL vraag: SELECT VoorNaam, AchterNaam, Stad FROM Gebruikers WHERE Stad = ' Hengelo '; Het resultaat van de SQL uitdrukking zal het volgende zijn: VoorNaam AchterNaam Stad Susan Advocaat Hengelo Stephen Advocaat Hengelo De SQL vraag gebruikte "=" (Gelijk aan) exploitant in de WHERE criteria: Stad = ' Hengelo ' Slechts de gebruikers die zijn geselecteerd en gelijk zijn met de waarde Hengelo in de kolom Stad. Wanneer string-waarden (karakters) in queries worden gebruikt, dan moeten ze tussen aanhalingstekens (dubbele quotes) worden gezet. Bijvoorbeeld: bij de SQL query hieronder worden dubbele quotes in plaats van de enkele quotes gebruikt: SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE Stad = Den Haag ; Als alle gebruikers worden opgevraagd die in AchterNaam O Brain hebben, volgt hier het SQL statement: SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE AchterNaam = O Brain ; 10

11 Echter een string-opmaakt die gebruikt is in de WHERE criteria geeft een error. De SQL-engine zal proberen om de SQL-statement te interpreteren en zal enkele quote binnen de string als het einde van die string beschouwen. Het resterende deel van de SQL-statement wordt niet correct geïnterpreteerd. Door alle enkele quotes in een string met twee enkele quotes te vervangen worden zij geïnterpreteerd door SQL en aangezien één quote in een string. Hier onder staat de verbeterde SQL-statement die correct zal werken: SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE AchterNaam = ' O''Neil '; Het gebruik van = (Gelijk aan) operator in de voorbeelden hierboven, maar er kan ook een van de volgende vergelijkingsoperators samen met SQL WHERE keywoord worden gebruikt: <> (Not Equal) SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE VoorNaam <> 'John'; > (Groter dan) SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE GebDatum > ' 02/03/1970 '; > = (Groter of Gelijk) SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE GebDatum > = ' 02/03/1970 '; < (Less than) SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE GebDatum < '02/03/1970'; <= (Less or Equal) SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE GebDatum <= '02/03/1970'; Er zijn meer mogelijkheden: BETWEEN 20 AND 80 IN (3, 73, `Veld1`) LIKE Ker% IS NULL, IS NOT NULL, AS, MAX(), MIN(), AVG(), COUNT(), SUM(), FIRST() en LAST(), DATEDIFF(), AND, OR en NOT Zie de bijlagen of de mysql website met documentatie voor meer mogelijkheden. 11

12 Naast de vergelijkingsoperators kunnen ook logische operators worden gebruikt. Logische operators worden gebruikt om twee of meer criteria te combineren in een WHERE- statement. Om alle gebruikers uit de tabel Gebruikers te geselecteren die wonen in Zwolle en na 10/10/1975 geboren zijn: SELECT VoorNaam, AchterNaam, GebDatum, , Stad FROM Gebruikers WHERE Stad = ' Zwolle AND GebDatum > ' 10/10/1975 '; Hieronder staat het resultaat van bovengenoemde SELECT: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Criteria worden doormiddel van de AND (logische operator) aaneengeschakeld, wat betekent dat beide voorwaarden WAAR moeten zijn. Als alle gebruikers van de tabel Gebruikers worden geselecteerd, welke wonen in Zwolle of na 10/10/1975 geboren zijn zullen in het volgen het statement worden gebruikt: SELECT VoorNaam, AchterNaam, GebDatum, , Stad FROM Gebruikers WHERE Stad = ' Zwolle ' OR GebDatum > ' 10/10/1975 '; Het resultaat is: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad John Smit 12/12/1969 Zwolle Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Stephen Advocaat 03/03/1974 Hengelo Dit keer werken de twee criteria samen met FROM, wat betekent dat minstens één van de twee criteria moet voldoen om te worden opgenomen in het resultaat. De logische operator NOT kan ook in de SQL-statements worden gebruiken, zie het volgende voorbeeld: SELECT VoorNaam, AchterNaam, GebDatum, , Stad FROM Gebruikers WHERE Stad NOT LIKE %dam% '; Dit statement zal alle gebruikers selecteren de van wonen in een stads zonder dam in de kolom Stad. Meer logische operators zijn: BETWEEN.. AND.., IN(..,..,..), IS NULL, IS NOT NULL, AND, OR, NOT en meer 12

13 Jokers (wildcards) zijn: %, # en _ LIKE (gelijkwaardig aan) SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE VoorNaam LIKE ' S% ' Een SQL-statement waarin het LIKE keywoord is gebruikt, zal alle gebruikers met voornaam, die beginnen met de letter S, als resultaat geven. Wanneer het %- karakter binnen een LIKE statement wordt gebruikt, wordt het % beschouwd als een vervanging voor verschillende letters. Het WHERE keywoord samen met het BETWEEN keywoord wordt gebruikt om een gebied te bepalen: SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE GebDatum BETWEEN ' 02/03/1970 ' AND ' 10/10/1972 ' Om meerdere waarden bij een WHERE keywoord te gebruiken kan de IN operator worden gebruikt. SELECT VoorNaam, AchterNaam FROM Gebruikers WHERE Stad IN ( Hengelo, Zwolle ) De SQL statement zal hierboven alle gebruikers van Hengelo en Zwolle terugkeren. 13

14 SQL INSERT De SQL INSERT INTO conditie wordt gebruikt om gegevens in een SQL tabel op te nemen. Het INSERT INTO wordt vaak gebruikt en heeft de volgende syntaxis: INSERT INTO TABEL1 (KOLOM1, KOLOM2, KOLOM3) VALUES (KolomWaarde1, KolomWaarde2, KolomWaarde3) INSERT INTO bestaat eigenlijk uit twee delen. Als eerste de gespecificeerde kolommen in de tabel en ten tweede de waarden die moeten worden toegevoegd in de kolomtabel. De tabel Gebruikers van het vorige hoofdstuk ziet er als volgt uit: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad John Smit 12/12/1969 Zwolle David Bakker 01/03/1954 Den Haag Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Stephen Advocaat 03/03/1974 Hengelo Als er een nieuw record in de tabel Gebruikers wordt invoegt, kan het met het volgende SQL INSERT INTO statement: INSERT INTO Gebruikers (VoorNaam, AchterNaam, GebDatum, , Stad) VALUES (' Frank ', ' Drum ', ' 10/08/1955 ', ', ' Arnhem '); Alle gegevens van de tabel Gebruikers worden geselecteerd vanaf het SQL INSERT INTO hierboven is doorgevoerd. Dat levert het volgende resultaat: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad John Smit 12/12/1969 Zwolle David Bakker 01/03/1954 Den Haag Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Stephen Advocaat 03/03/1974 Hengelo Frank Drum 10/08/1955 Arnhem Het SQL INSERT INTO kan ook een gedeelte van de kolommen, in plaats van alle kolommen in de tabel invoegen. Een voorbeeld om een nieuw record met waarden voor de eerste 4 kolommen en de vijfde niet invult: INSERT INTO Gebruikers (VoorNaam, AchterNaam, GebDatum, ) VALUES (' Frank ', ' Drum ', ' 10/08/1955 ', ' '); 14

15 In het bovengenoemde voorbeeld wordt verondersteld dat de waarden in de laatste kolom leeg blijft (niet ingevuld). Het resultaat van het SQL INSERT zal hierboven zijn: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad John Smit 12/12/1969 Zwolle David Bakker 01/03/1954 Den Haag Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Stephen Advocaat 03/03/1974 Hengelo Frank Drum 10/08/1955 NULL Als een nieuwe record wordt opgenomen met waarden voor alle kolommen, dan kunnen de volledige kolomtabellen in het statement worden weggelaten. De volgende twee SQL statementen van het INSERT gelijkwaardig: INSERT INTO Gebruikers VALUES (' Frank ', ' Drum ', ' 10/08/1955 ', ' ', ' Arnhem '); INSERT INTO Gebruikers (VoorNaam, AchterNaam, GebDatum, , Stad) VALUES (' Frank ', ' Drum ', ' 10/08/1955 ', ' ', ' Arnhem '); Als er een kolom wordt overgeslagen en geen waarde krijgt, maar de andere kolommen wel, dan levert dat een fout op van de SQL INSERT INTO uitvoering: INSERT INTO Gebruikers VALUES (' Frank ', ' Drum ', ' 10/08/1955 ', ' '); Het bovengenoemde SQL INSERT zal een fout veroorzaken, omdat er geen waarde voor de kolom Stad is gespecificeerd. De waarde moet bepaald worden om de fout op te lossen. 15

16 SQL DISTINCT Het SQL DISTINCT commando dat samen met het SELECT keywoord wordt gebruikt geeft slechts unieke waarden in de kolom die zijn gespecificeerd. VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad John Smit 12/12/1969 Zwolle David Bakker 01/03/1954 Den Haag Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Stephen Advocaat 03/03/1974 Hengelo De Gebruikers tabel heeft verscheidene gebruikers en het zou interessant zijn om een tabel met alle steden op te vragen waar onze gebruikers wonen. Het statement hieronder geeft een lijst met (eventueel) dubbele steden. Mensen kunnen in de zelfde stad wonen: SELECT Stad FROM Gebruikers; Een tabel maken met alle steden zonder die te herhalen in het resultaat wordt gemaakt met DISTINCT keywoord: SELECT DISTINCT Stad FROM Gebruikers; Het resultaat van de SQL DISTINCT uitdrukking van hierboven zal zijn: Stad Zwolle Den Haag Hengelo Eigenlijk verwijdert het DISTINCT keywoord de duplicaten uit de resultatenreeks die door uw SELECT SQL statement is terug gegeven. Het DISTINCT keywoord kan meer dan één kolom uitvoeren. SELECT DISTINCT AchterNaam, Stad FROM Gebruikers; Het bovengenoemde statement waarin een combinatie wordt gemaakt van de kolom AchterNaam en van Stad zal het onderstaande resultaat geven: AchterNaam Smit Bakker Advocaat Janssen Stad Zwolle Den Haag Hengelo Zwolle 16

17 In de originele tabel zijn er twee gebruikers met identieke namen (Advocaat), die om in de zelfde stad (Hengelo) wonen. Omdat de combinatie AchterNaam en waarden van de Stad voor beide gebruikers niet uniek zijn, komt slechts één record terug van de twee. Echter wanneer er één kolom ( ) bij wordt gevoegd: SELECT DISTINCT AchterNaam, , Stad FROM Gebruikers; Dan komen beide gebruikers met de gelijke achternaam wel weer terug. Eenvoudig omdat zij verschillende hebben en zo hun invoeringen wat betreft onze SQL statement uniek zijn geworden: AchterNaam Stad Smit Zwolle Bakker Den Haag Advocaat Hengelo Janssen Zwolle Advocaat Hengelo SQL UPDATE Het SQL commando UPDATE wordt gebruikt om gegevens te wijzigen die in databasetabellen zijn opgeslagen. Als een van één van de gebruikers in de tabel Gebruikers wordt bijgewerkt, dan kan dit met het SQL- statement hieronder: UPDATE Gebruikers SET = ' WHERE = ' '; In de eerste rij wordt het keywoord UPDATE gevolgd door de tabelnaam die wordt bijwerkt. De tweede regel bepaalt de kolomnaam die wordt gewijzigd, gevolgd door een gelijkaan-teken met de nieuwe waarde voor deze kolom. Meer dan één taak kan na de nieuwe waarde worden ingevoerd, bijvoorbeeld zowel als de stad kunnen worden bijwerken in het zelfde SQL statement: UPDATE Gebruikers SET = ' Stad = ' Den Haag ' WHERE = ' '; De derde lijn is de WHERE conditie, die specificeert record(s) die worden geupdate. Hier wordt de kolom bijgewerkt. Wat gebeurt de WHERE de conditie wordt verwijdert zal de SQL query er als volgt uitzien: UPDATE Gebruikers SET = ' 17

18 Hierdoor zullen alle waarden in de kolom in de tabel Gebruikers veranderd worden in de waarde Dit zal meestal niet de bedoeling zijn, maar het zou kunnen wanneer er verscheidene records bijwerken moeten worden. Bijvoorbeeld wanneer één een kantoor van een bedrijf verhuisd van Den Haag naar Hengelo (er vanuit gaande dat alle werknemers ook verhuisd zijn) kunnen alle records in één keer worden bijgewerkt. Om dat te doen, gebruik de volgende SQL statement: UPDATE Gebruikers SET Stad = ' Hengelo ' WHERE Stad = ' Den Haag '; In beide voorbeelden zorgt de UPDATE WHERE conditie ervoor dat kolomwaarden een nieuwe waarde krijgen, mits ze dezelfde WHERE conditiecriteria hebben. Er kunnen ook meerdere WHERE criteria worden gebruikt, bijvoorbeeld: UPDATE Gebruikers SET = ' WHERE VoorNaam = ' Stefan ' AND AchterNaam = ' Advocaat '; De WHERE criteria zorgen ervoor dat updates alleen in die rijen wordt toegepast, die genoemd zijn. Bij het voorbeeld zal VoorNaam = Stefan ervoor zorgen dat niet alle personen met de achternaam Advocaat worden bijgewerkt. SQL DELETE Om gegevens uit een tabel te verwijderen is er het SQL DELETE commando. Eén van de gebruikers in de tabel Gebruikers (Stefan Advocaat) heeft net het bedrijf verlaten, en zijn record moet worden en verwijderen. Dat gaat als volgt: DELETE FROM Gebruikers WHERE AchterNaam = ' Bakker '; De eerste lijn in het SQL DELETE statement hierboven specificeert de tabel waar record(s) moeten worden verwijdert. De tweede lijn (WHERE conditie) specificeert welke rijen precies worden verwijdert (alle rijen waar AchterNaam gelijk is aan Advocaat). Een probleem dat zich voor kan doen bij DELETE is, dat er teveel records worden verwijderd. Er zijn in ons voorbeeld meer dan één gebruiker met dezelfde achternaam. Alle gebruikers met deze achternaam zullen worden verwijderd. Het is van belang om records zeer goed te specificeren (uniek maken). Onze betere SQL vraag die slechts het record van Stefan Advocaat record verwijderd zal er bijvoorbeeld als volgt uitzien: DELETE FROM Gebruikers WHERE = ' '; 18

19 Wat gebeurt er als de WHERE conditie in DELETE niet is gespecificeerd? DELETE FROM Gebruikers; Het antwoord is dat alle records in de tabel van Gebruikers worden verwijderd. SQL TRUNCATE statement hieronder zal het zelfde effect hebben als het DELETE statement: TRUNCATE TABLE Gebruikers; De TRUNCATE statement zal alle rijen in de tabel van Gebruikers, verwijderen zonder de tabel zelf te verwijderen. Wees zeer zorgvuldig met het gebruik van DELETE en TRUNCATE, omdat deze statements niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Zodra de record(s) verwijdert zijn uit de tabel is het niet meer terug te draaien. SQL ORDER BY SQL ORDER BY conditie wordt gebruikt om de gegevensreeksen die van een SQL database worden ontvangen te ordenen. Een opdracht waar één of meerdere kolommen uit een tabel worden gehaald, komt vaak niet gestructureerd over. Dit wordt opgelost door gegevens in een van de kolomen te sorteren op (bijvoorbeeld) de VoorNaam. Zie de volgende ORDER BY SQL statement om dit toe te passen: SELECT * FROM Gebruikers ORDER BY VoorNaam; Het resultaat van de ORDER BY statement zal hierboven het volgende zijn: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad David Bakker 01/03/1954 Den Haag John Smit 12/12/1969 Zwolle Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle Stefan Advocaat 03/03/1974 Hengelo Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo De rijen in de kolom VoorNaam zijn nu alfabetisch gesorteerd. ORDER BY kan ook gebruikt worden om de gegevens door meer dan één kolom toe te passen. Bijvoorbeeld, als er zowel de AchterNaam als de kolom Stad toevoegen, zou de volgende ORDER BY statement moeten werken: SELECT * FROM Gebruikers ORDER BY AchterNaam, GebDatum; 19

20 Hier is het resultaat van deze ORDER BY statement: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Stefan Advocaat 03/03/1974 Hengelo David Bakker 01/03/1954 Den Haag Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle John Smit 12/12/1969 Zwolle De kolommen kunnen ook worden omgekeerd in de ORDER BY statement, zoals hieronder: SELECT * FROM Gebruikers ORDER BY GebDatum, AchterNaam; Deze ORDER BY statement zal de zelfde resultaten terugkeren, maar de volgorde is anders. Hier is het resultaat: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad David Bakker 01/03/1954 Den Haag John Smit 12/12/1969 Zwolle Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Stefan Advocaat 03/03/1974 Hengelo Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle In beide ORDER BY voorbeelden tot dusver, wordt voor karakterkolommen (VoorNaam, AchterNaam) op gesorteerd op alfabetische volgorde en van vroeger aan recentere data voor de kolom GebDatum. Om onze gegevens omgekeerd te sorteren wordt het keywoord DESC toegevoegd: SELECT * FROM Gebruikers ORDER BY VoorNaam DESC; Het resultaat is als volgt: VoorNaam AchterNaam GebDatum Stad Susan Advocaat 03/03/1970 Hengelo Stefan Advocaat 03/03/1974 Hengelo Paul Janssen 09/17/1982 Zwolle John Smit 12/12/1969 Zwolle David Bakker 01/03/1954 Den Haag Het tegengestelde van het keywoord DESC is het ASC keywoord waarbij de gespecificeerde kolommen alfabetisch worden gesorteerd. Wanneer er geen ASC of DESC na een kolom in de ORDER BY wordt specificeert, dan zal de opdracht worden uitgevoerd met ASC (alfabetisch, van laag aan hoogte). 20

21 Het is belangrijk om te onthouden dat wanneer er door meer dan één kolom opdracht geeft tot ASC en/of DESC, elke kolom moet worden gespecificeerd. Bijvoorbeeld zal het statement hieronder door zowel AchterNaam als GebDatum opdracht geven tot maar slechts zal AchterNaam in dalende ORDER BY zijn: SELECT * FROM Gebruikers ORDER BY GebDatum, AchterNaam DESC; Wanneer beide kolommen aflopend moeten zijn, dan moet het ORDER BY statement in dit veranderen: SELECT * FROM Gebruikers ORDER BY GebDatum DESC, AchterNaam DESC; SQL Aggregate functies De SQL aggregate functies komt er één enkele waarde terug, waarbij waarden zijn gebruikt uit een kolom. Voor dit hoofdstuk wordt een nieuwe tabel gebruikt met de naam Verkoop, die de volgende kolommen en de gegevens zal hebben: ORDER Nr ORDER Datum ORDER Prijs ORDER Aantal KlantNaam 1 12/22/ Smit 2 08/10/ Johnson 3 07/13/ Baldwin 4 07/15/ Smit 5 12/22/ Hout 6 10/2/ Smit 7 11/03/ Baldwin De SQL functie van de COUNT geeft voor alle rijen in een tabel een waarde terug die aan de criteria voldoet aan de specificaties in de WHERE conditie. Als de hoeveel orders van een klant met de KlantNaam Smit moet worden bepaald, dan zal het volgende SQL uitdrukking van de COUNT worden gebruikt: SELECT COUNT (*) FROM Verkoop WHERE KlantNaam = ' Smit '; Het COUNT keywoord wordt gevolgd door het * karakter tussen haken. Het gaat om alle kolommen in de tabel. Het statement zal de zelfde resultaten geven als bij WHERE, mits de voorwaarden het zelfde zijn. Het resultaat van de bovengenoemde SQL statement zal aantal 3 zijn, omdat de klant met de naam Smit in totaal drie bestellingen heeft geplaatst. Als de specificaties in de WHERE conditie niet wordt gebruikt, zoals bij het statement hieronder. Er komen 7 records terug: SELECT COUNT(*) FROM Verkoop; 21

22 Het aantal unieke klanten bepalen die een bestelling hebben geplaatst kan door het DISTINCT keywoord toe te voegen aan een functie zoals COUNT: SELECT COUNT (DISTINCT KlantNaam) FROM Verkoop; De SQL functie SOM wordt gebruikt om de som van waarden in een numerieke kolom te bepalen. Bij de tabel Verkoop, kan de som van alle orders met de volgende SQL statement worden bepaald: SELECT SOM (OrderPrijs) FROM Verkoop; Het resultaat van de bovengenoemde SQL statement is aantal Als de hoeveel producten die in totaal verkocht zijn (de som van OrdersPrijs) bepaald moet worden: SELECT SOM (OrderPrijs) FROM Verkoop; De SQL AVG functie bepaald de gemiddelde waarde voor een numerieke kolom terug. Dit opvragen kan als volgt: SELECT AVG (OrdersPrijs) FROM Verkoop; Natuurlijk kan de functie AVG worden gebruikt in combinatie met de WHERE conditie, waarbij de gegevens worden beperkt met de conditie(s): SELECT AVG (OrderPrijs) FROM Verkoop WHERE ORDER Prijs > 200; De bovengenoemde SQL uitdrukking zal gemiddelde order Aantal voor alle orders met een orderprijs groter dan 200 terugkeren. De SQL MIN functie selecteert het kleinste getal van een numerieke kolom. Om te bepalen wat de minimumprijs van de OrdersPrijs in de Verkoop- tabel, de volgende SQL uitdrukking wordt gebruikt: SELECT MIN (OrdersPrijs) FROM Verkoop; De SQL MAXIMUM functie vraagt het maximum numerieke waarde van een numerieke kolom terug. De MAXIMUM SQL statement geeft de hoogste orderprijs van de tabel van de Verkoop terug: SELECT MAX(OrdersPrijs) FROM Verkoop; 22

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie Bachelorscriptie Database Schema Integratie Auteur Julius Mücke Begleider Patrick van Bommel Lente Semester 2007/2008 Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland Inhoudsopgave 1 Verklarende woordenlijst 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen.

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Windows: Bij deze korte handleiding ben ik ervan uitgegaan dat enkele windows basisbeginselen reeds gekend zijn zoals de hierna getoonde iconen. kiezen van het

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

[HANDLEIDING MAGENTO]

[HANDLEIDING MAGENTO] Pagina 0 Inhoudsopgave: 1. Introductie van het beheerderspaneel... 2 2. Uw catalogus opzetten... 9 3. Promoties... 43 4. Bestellingen en klanten beheren... 63 5 Beheren van door de klanten ontwikkelde

Nadere informatie

1. Geef code en omschrijving van alle cursussen die precies vier dagen duren.

1. Geef code en omschrijving van alle cursussen die precies vier dagen duren. Antwoorden Deze bijlage geeft de antwoorden van de opgaven waarmee de hoofdstukken 4, 5, 7, 8, 9, en 10 zijn afgesloten. Waar dat van toepassing is geven we alternatieve oplossingen aan, evenals waarschuwingen

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie