1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server architectuur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server architectuur."

Transcriptie

1 Naam Studentnummer Klas Herkansing [ ] ja, nee [ ], zoja uit welk jaar? kernbegrippen relationele database Minimaal drie van de vijf vragen goed beantwoorden. 1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server architectuur. Geef van onderstaande applicatie aan of het een client is of een server :is en motiveer je antwoord Is PHP myadmin een databse server of een database client? [ ] Database Server [ x ] Database Client Toelichting: PHPmyAdmin is een van de mogelijke clients van de databaseserver (mysql). Een databaseserver een stuk centrale software dat daadwerkelijk de data in de database manipuleert. De databaseclient is een stuk decentrale software dat gekoppeld is aan de server en dat de opdrachten geeft aan de server. Er kunnen meer clients tegelijk gekoppeld worden aan één server. PHPmyAdmin is webbased software dat opdrachten (sql-queries) doorgeeft aan de mysql database server. Tegelijkertijd kunnen andere client iets met de database doen: een publieke website of DBWrench of mysqlworkbench of MS ACCESS. 2. * Wat vind jij van de volgende stelling: een primairy key ( PK, primaire sleutel ) is altijd een nummer [ ] waar [ x] onwaar Toelichting: Een PK is een kolom in een datatabel dat voor iedere rij een unieke waarden bevat. Op die manier heeft iedere rij in de tabel minimaal een waarde waarin het verschilt van alle andere rijen. Op die manier kan iedere rij uniek geïdentificeerd worden. 1/1/

2 Dat kan een nummerieke waarde zijn, al dan niet automatisch gegenereerd, maar dat is niet noodzakelijk. Voorbeelden van niet-numerieke waarden die als PK kunnen dienen: kentekennummers van auto s, url s van websites 3. a) * Wat is een many-to-many relatie, en geef drie goede voorbeelden? Een relatie waarbij een rij uit de ene tabel gekoppeld kan worden aan meerdere rijen uit een andere tabel en andersom. - student-vak: een student kan meer vakken volgen en een vak kan door meer studenten worden gevolgd - lezer krant : een lezer kan meer kranten lezen en een krant kan door meer lezers worden gelezen - zoekterm artikel : een zoekterm kan naar meer artikelen leiden en een artikel kan met meer zoektermen gevonden worden b ) * Wat is een many-to-one relatie, en geef drie goede voorbeelden? Een relatie waarbij een rij uit de ene tabel gekoppeld kan worden aan meer rijen uit de andere tabel, maar de rijen uit de andere tabel aan slecht één rij uit de ene tabel kan worden gekoppeld - stad straat : een stad bevat meer straten, maar een straat bevind zich in één stad - klas student : een klas heeft meer studenten, maar een student zit in één klas - auteur boek : een auteur kan meer boeken schrijven, maar een boek wordt door één auteur geschreven 4. A : * Temperatuur wordt veelal aangegeven in graden Celcius ( bijv 20 C) of in Kelvin ( 390 K ). Wat is het datatype van temperatuur? Licht je antwoordt toe. Het datatype is numeriek. Met temperaturen kan worden gerekend. Gemiddelde temperatuur, temeratuursverschillen, etc. Kelvin of Celsius zijn de eenheden waarin gerekend wordt. Net als afstanden in meters en kilometers kan worden uitgedrukt, of gewicht in grammen of in kilogrammen In het datamodel zal gekozen moeten worden welke eenheden worden gebruikt. B: * Iedere computer op het internet heeft een IP-nummer. Wat is het datatype van een IP-nummer? Licht je antwoord toe. Een IP nummer kan als stuk tekst ( chararcterstring/varchar) gemodelleerd worden of als een combinatie van meerdere numeriek waarden. Over het algemeen is een string adekwaat omdat er geen numeriek operaties zullen worden uitgevoerd op een IP nummer. IPnummers als tekst kunnen gemakkelijk vergeleken worden en dat is veelal voldoende Een IP nummer als combinatie van numerieke waarden kan zinvol zijn, als een systeembeheerder reeksen van ipnummers te beheren heeft. Deze mate van detail is vaak niet nodig. Een IP nummer kan niet als één nummer worden opgeslagen, omdat de punten in een 2/2/

3 IPnummer geen decimaalpunten zijn, maar scheiders tussen verschillende delen van het IPnummer. 5. * Het is meestal onwenselijk om gegevens meer dan één keer in een database te bewaren. Waarom is dat onwenselijk? Welk woord wordt gebruikt om aan te geven dat er geen redundante ( d.i.: overbodige, dubbele ) gegevens in de database staan? Dit is onwenselijk omdat - er de mogelijkheid is dat er inconsistenties onstaan - het updaten van gegevens ingewikkelder wordt - er meer geheugenruimte nodig is Een datamodel waarin gegevens nooit meer dan één keer worden opgeslagen heet genormaliseerd 6. *** Transaction Processing kan worden gebruikt als er meerdere updates, inserts en/of deletes achter elkaar worden gedaan. Bijvoorbeeld bij een bankoverschrijving: Bij Jan gaat er een bedrag vanaf, bij Piet komt dat bedrag er vervolgens bij. a) Wat is de functie van transaction processing in zo n geval. b) Noem nog een voorbeeld situatie waar transaction processing nuttig is. a) Transaction Processing zorgt er voor dat een serie updates in zijn geheel wel of niet wordt uitgevoerd en dat de serie geïsoleerd wordt uitgevoerd ( dwz: queries vanuit een andere client of andere transactie mengen zich niet met de transactie ). Bij een foutmelding kunnen alle voorgaande updates worden terug gedraaid en alle updates zijn pas definitief als alle updates met succes zijn uitgevoerd. Op deze manier wordt voorkomen ( de kans minimaal gemaakt) dat er door een fout wel geld bij Jan wordt afgeschreven en niet bij Piet erbij wordt geschreven. b) Het plaatsen van een bestelling op een webwinkel. De bestelgegevens en producten dienen in zijn geheel wel of niet in de database te worden opgenomen, maar nooit voor de helft. 3/3/

4 Naam Studentnummer Klas Herkansing [ ] ja, nee [ ] SQL queries maken Een database voor een leesclub slaat gegevens op over boeken, lezers en de recensies die lezers over de boeken schrijven. Een boek heeft een auteur en een uitgeverij. Een boek hoort in een bepaald genre. De lezers van de leesclub schrijven recensies over boeken Bestudeer het datamodel en maak voor onderstaande vragen SQL queries. De database met data kan gedownload worden van het IAM intranet, en kan worden geimporteerd in je eigen mysql database. Hiermee kan je de queries uitproberen. Vragen met * moeten goed beantwoordt worden, voor extra punten ook de vragen met ** 4/4/

5 Selecteer de gegevens van de lezers uit Amsterdam en sorteer op leeftijd * SELECT * FROM lezer WHERE woonplaats ='amsterdam' ORDER BY geboortedatum Selecteer de ID s en titels van alle boeken met voetbal in de titel * SELECT ID, titel FROM boek WHERE titel LIKE '%voetbal%' Selecteer het gemiddelde aantal bladzijden in de boeken * SELECT AVG(aantalbladzijden) FROM boek Selecteer de namen van alle steden waar lezers wonen en het aantal lezers dat in deze stad woont * SELECT woonplaats, count(id) AS aantallezers FROM lezer GROUP BY woonplaats Selecteer de gegevens van alle boeken en koppel daaraan de naam van de auteur van het boek. * SELECT boek.*, auteur.naam AS auteurnaam FROM boek LEFT JOIN auteur ON auteur.id = boek.auteurid 5/5/

6 Selecteer de titels van de boeken die een onvoldoende hebben gekregen van een lezer ( cijfer < 6 ) * * SELECT DISTINCT boek.titel FROM boek JOIN recensie ON recensie.boekid = boek.id WHERE recensie.cijfer < 6 Selecteer de gegevens van alle lezers die een boek van Harrie Bos hebben gerecenseerd.. * * SELECT DISTINCT lezer.* FROM lezer JOIN recensie ON lezer.id = recensie.lezerid JOIN boek ON recensie.boekid = boek.id JOIN auteur ON auteur.id = boek.auteurid WHERE auteur.naam = Harrie Bos Selecteer de gegevens van alle auteurs en bereken daarbij het gemiddelde cijfer dat deze auteur krijgt van de lezers. * * SELECT auteur.*, AVG(cijfer) FROM auteur LEFT JOIN boek ON boek.auteurid = auteur.id LEFT JOIN recensie ON recensie.boekid = boek.id GROUP BY auteur.id Selecteer de namen van alle lezers en alle genres en telt het aantal recensies die de betreffende lezer voor ieder genre heeft geschreven. * * * 6/6/

7 SELECT lezer.id AS lezerid, lezer.naam AS lezernaam, genre.id AS genreid, genre.naam AS genrenaam, COUNT(recensie.ID) AS aantalrecensies FROM ( lezer, genre ) LEFT JOIN ( recensie JOIN boek ON recensie.boekid = boek.id ) ON recensie.lezerid = lezer.id AND boek.genreid = genre.id GROUP BY lezerid, genreid ORDER BY lezernaam, lezerid, genrenaam, genreid Of met een subquerie SELECT lezer.id AS lezerid, lezer.naam AS lezernaam, genre.id AS genreid, genre.naam AS genrenaam, ( SELECT COUNT( recensie.id) FROM recensie JOIN boek ON boek ID = recensie.boekid WHERE recensie.lezerid = lezer.id AND boek.genreid = genre.id ) AS aantalrecensies FROM lezer, genre ORDER BY lezernaam, lezerid, genrenaam, genreid Verwijder de auteur Gerard Reve uit de database. NB: voer deze querie als allerlaatste uit of maak een backup van de databsase * * DELETE FROM auteur WHERE naam = Gerard Reve Dit geeft een foutmelding ( FK contraint ). Er zijn nu drie mogelijkheden: - De auteur kan niet worden verwijderd, dat moeten we ook niet willen want er staan boeken van deze auteur in de database. - Zet eerst bij alle boeken van Gerard Reve de auteurid op NULL - Verwijder eerst alle boeken van Gerard Reve uit de database. 7/7/

8 Architectuur 1. De bouw van het bioscoopreserveringssysteem wordt uit besteed aan twee programmeurs: één databaseprogrammeur en een front-endprogrammeur. Zij moeten samenwerken om het geheel goed te laten functioneren. Na een paar tests blijkt dat het systeem soms reserveringen doet voor voorstellingen die al zijn uitverkocht. a) * Welke programmeur is verantwoordelijk voor deze fout in het programma en waarom? * b) ** hoe kan de fout het beste hersteld worden.? 2. Het bioscoopreserveringssysteem wordt in het hele land gebruikt en door het intensieve gebruik ontstaan er perfomance problemen. Er wordt heel vaak een selectie gemaakt van films die vandaag draaien en daarbij wordt bekeken of er nog stoelen in de bioscoop zaal vrij zijn. ** Hoe kan dit performance probleem worden opgelost? NB: er zijn meerdere strategieën mogelijk. 8/8/

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5 1 Inhoudsopgave. Inleiding.... 3 1 Databases en Data Base Management Systems.... 3 2 Tabellen.... 3 3 Wat is SQL?... 5 4 Gegevens opvragen (deel 1).... 5 4.1 Boolean operatoren.... 7 4.2 IN en BETWEEN

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

Het SQL Leerboek zevende editie Objectrelationele Concepten in SQL

Het SQL Leerboek zevende editie Objectrelationele Concepten in SQL Het SQL Leerboek zevende editie Objectrelationele Concepten in SQL Auteur: Rick F. van der Lans Versie: 1.0 Datum: Februari 2012 2 Het SQL Leerboek Objectrelationele concepten Februari 2012 Alle rechten

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

1 Download de database 'bieren.mdb' en bewaar het bestand in c:\werkmap van je computer.

1 Download de database 'bieren.mdb' en bewaar het bestand in c:\werkmap van je computer. DataBase Management & Databasetechnologie We gaan nu aan de slag met het databasemanagementprogramma Access. Zo'n set programma's waarmee je databases kunt maken, beheren en bevragen noemt men ook wel

Nadere informatie

V2 SQL Herkansing. Bart van der Schoor #143137 14-nov-2005

V2 SQL Herkansing. Bart van der Schoor #143137 14-nov-2005 V2 SQL Herkansing Bart van der Schoor #143137 14-nov-2005 Inleiding Mijn eerste opgeleverde stuk was onvoldoende. Dat was mijn Pro-Use concept, en vrij slordig aangepakt. Om te laten zien dat ik echt wel

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

Handleiding YasperWE en InfoPath

Handleiding YasperWE en InfoPath Handleiding YasperWE en InfoPath Jan Martijn van der Werf 15 januari 2007 1. Inhoudsopgave Handleiding YasperWE en InfoPath...1 1. Inhoudsopgave...1 2. Systemen maken met YasperWE:...2 3. Benodigde software...3

Nadere informatie

Database tuning in een notendop

Database tuning in een notendop Inleiding Database tuning in een notendop Peter Sap peter@petersap.nl Database tuning is een veelomvattend gebied waar een brede vakkennis voor nodig is. Inzicht in het gebruikte relationeel database management

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

1. Geef code en omschrijving van alle cursussen die precies vier dagen duren.

1. Geef code en omschrijving van alle cursussen die precies vier dagen duren. Antwoorden Deze bijlage geeft de antwoorden van de opgaven waarmee de hoofdstukken 4, 5, 7, 8, 9, en 10 zijn afgesloten. Waar dat van toepassing is geven we alternatieve oplossingen aan, evenals waarschuwingen

Nadere informatie

chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet

chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet Voordat je begint DNS De DNS techno chello module maakt deel uit van de cursus internettechnologie van het techno

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

4/6 Databaseservices

4/6 Databaseservices Networking Services 4/6 Databaseservices 4/6.1 My SQL -basisvaardigheden Ook in een Novell-omgeving zult u het steeds vaker tegen: My SQL is in toenemende mate belangrijk als systeemdatabase die door verschillende

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Complex Event Processing - het vervolg

Complex Event Processing - het vervolg Complex Event Processing - het vervolg Integratie tussen Complex Event Processing en Java applicaties In het vorige nummer van Java Magazine stond deel een van deze tweedelige serie over Complex Event

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Functionaliteitenbeschrijving TestVision

Functionaliteitenbeschrijving TestVision Functionaliteitenbeschrijving TestVision Teelen Kennismanagement DATUM september 2011 Inhoudsopgave 1. Wat is TestVision?... 1 1.1 Gebruikersvriendelijk toetssysteem... 1 1.2 Gestructureerde vragenbank...

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Joomla! en open source

Joomla! en open source Joomla! en open source GNU General Public License (GPL) GPL kan je NIET accepteren, het bestaat gewoon Non-GPL feitelijk in strijd met Joomla! licentie 6 Joomla! is beschikbaar onder de GNU General Public

Nadere informatie

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven.

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. HOOFDSTUK 2 Module 2 - Schematechnieken en databases 2.1 Inleiding Wat is een? Je kunt een (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. Een DFD geeft een beperkte weergave van

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie