Bedieningsvoorschrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningsvoorschrift"

Transcriptie

1 Bedieningsvoorschrift Regeltoestel RS Logamatic 4321/4322 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening /2008 BE/NL

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Wat u over uw verwarmingsinstallatie dient te weten Tips om bij het verwarmen energie te besparen Veiligheid Met betrekking tot deze handleiding Reglementair gebruik Normen en richtlijnen Verklaring van de gebruikte symbolen Neem deze aanwijzingen in acht Regeltoestel reinigen Afval Bedieningselementen en bedieningseenheid MEC Bedieningselementen van het regeltoestel Bedieningseenheid MEC Regeltoestel inschakelen Regeltoestel uitschakelen Basisfuncties Eenvoudig bedienen Permanentweergave Werkmodus kiezen Kamertemperatuur instellen Tapwater opwarmen Bijkomende functies Toetsen voor bijkomende functies Bedienen van de bijkomende functies Bedrijfswaarden weergeven Permanentweergave wijzigen Datum en uur instellen Verwarmingskring selecteren Kamertemperatuur voor andere verwarmingskring instellen Verwarmingskringen met bedieningseenheid MEC Verwarmingsprogramma kiezen en wijzigen Standaardprogramma selecteren Overzicht van de standaardprogramma's Standaardprogramma veranderen door het verschuiven van schakelpunten Zomer-/winteromschakeling instellen Bedrijfssoort voor het tapwater instellen Bedrijfssoort voor omlooppomp instellen Vakantiefunctie instellen Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

3 Inhoudsopgave 7.17 Vakantiefunctie onderbreken en weer verderzetten Partyfunctie instellen Pauzefunctie instellen Kamertemperatuur kalibreren Automatische onderhoudsmelding Bijkomende programmatiemogelijkheden Standaardprogramma wijzigen door het invoegen/wissen van schakelpunten Nieuw verwarmingsprogramma opstellen Nieuw tapwaterprogramma opstellen Nieuw omlooppompprogramma opstellen Modules en hun functies Brander- en ketelkringmodule ZM434 (basisuitrusting) Functiemodule FM441 (bijkomende uitrusting) Functiemodule FM442 (bijkomende uitrusting) Rookgastest voor de verwarmingsketel Storingen en fouten verhelpen Eenvoudige storingen verhelpen Fouten verhelpen Werking in geval van storing Noodbedrijf Instelprotocol Trefwoordenlijst Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 3

4 1 Inleiding 1 Inleiding Toen u koos voor dit regeltoestel Logamatic, koos u voor een product waarmee u uw verwarmingsinstallatie op eenvoudige wijze kan bedienen. Het biedt een optimaal warmtecomfort met een minimum energieverbruik. Dankzij dit regeltoestel kan u uw verwarmingsinstallatie zo sturen, dat u het ecologische aspect met het economische kan rijmen. Uw eigen comfort blijft daarbij echter wel primeren. In de fabriek werd het regeltoestel, dat door de bedieningseenheid MEC2 gestuurd wordt, zo vooringesteld, dat het onmiddellijk bedrijfsklaar is. Uiteraard kan u of uw installateur de vooringestelde gegevens veranderen en helemaal aan uw eigen noden aanpassen. De bedieningseenheid MEC2 is het centrale bedieningselement. Enkele functies die u nodig heeft, bevinden zich achter een afdekkap. Dankzij de toetsen die zich achter die afdekkap bevinden, kan u verschillende instellingen doen. Het bedieningsconcept luidt: "drukken en draaien" "De regeling spreekt uw taal." Uw verwarmingsinstallatie biedt u een hele reeks andere nuttige functies. Een paar voorbeelden zijn: de automatische zomer-/winteromschakeling de party-/pauzefunctie de vakantiefunctie tapwateropwarming door een eenvoudige druk op een knop 4 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

5 Wat u over uw verwarmingsinstallatie dient te weten 2 2 Wat u over uw verwarmingsinstallatie dient te weten Waarom dient u zich meer om uw verwarmingsinstallatie te bekommeren? Verwarmingsinstallaties van de nieuwe generatie bieden u talloze functies, dankzij dewelke u energie kan besparen, zonder dat uw comfort daaronder hoeft te leiden. De eerste stap, de kennismaking met de verwarmingstechniek, is de moeilijkste - maar na korte tijd echter merkt u welke de voordelen zijn als uw verwarmingsinstallatie is aangepast aan uw noden. Hoe meer u weet over de mogelijkheden van uw verwarmingsinstallatie, hoe beter u de installatie aan uw eigen noden kan aanpassen. Hoe functioneert uw verwarmingsinstallatie? Een verwarmingsinstallatie bestaat uit een verwarmingsketel met brander, een verwarmingsregeling, leidingen en radiatoren. Een tapwaterboiler of doorstroomtoestel warmt het sanitaire water op voor de douche, het bad en de lavabo s. Afhankelijk van de verwarmingsinstallatie kan het tapwater in de verwarmingsinstallatie geïntegreerd zijn of kan de installatie enkel voor verwarming functioneren. Belangrijk is wel dat die componenten op elkaar afgestemd zijn. De brander verbrandt de brandstof (bv. gas of stookolie) en verwarmt het water dat zich in de ketel bevindt. Dat opgewarmde water wordt dan met behulp van pompen door de leidingen naar de verbruikers (radiatoren, vloerverwarming enz.) gebracht. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 5

6 2 Wat u over uw verwarmingsinstallatie dient te weten Op afbeelding 1 is de verwarmingskringloop van een pompverwarming voorgesteld: de brander [2] verwarmt het water in het cv-toestel [1]. Dat verwarmingswater wordt door de pomp [3] door de aanvoerleiding [4] naar de radiatoren [6] gepompt. Het verwarmingswater doorstroomt de radiatoren en geeft daarbij een deel van zijn warmte af. Het verwarmingswater stroomt via de retourleiding [7] weer naar de verwarmingsketel; de verwarmingskringloop begint van voren af aan. Aan de hand van de thermostatische kranen van de radiatoren [5] kan u de kamertemperatuur aanpassen in functie van uw individuele behoeften. Alle radiatoren worden voorzien van dezelfde vertrektemperatuur. De in de kamer vrijgegeven warmte hangt af van de grootte van de radiator en van de hoeveelheid water die door de radiator stroomt. De warmte die afgegeven wordt kan dus bepaald worden door de thermostaatventielen. Waardoor wordt de warmtebehoefte van een kamer bepaald? Afb. 1 Schema pompverwarming 1 CV-ketel 2 Brander 3 Pomp 4 Toevoerleiding 5 Thermostaatventielen van de radiatoren 6 Radiatoren 7 Retourleiding De warmtebehoefte van een kamer wordt hoofdzakelijk door de volgende factoren bepaald: de buitentemperatuur de gewenste kamertemperatuur het gebouw / de isolatiegraad van het gebouw de invloed van de wind de instraling van de zon andere warmtebronnen in het huis (open haard, personen, lampen enz.) gesloten of geopende vensters Die invloeden moeten in acht genomen worden, om een behaaglijke kamertemperatuur te verkrijgen. Afb. 2 Factoren die het kamerklimaat beïnvloeden 6 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

7 Wat u over uw verwarmingsinstallatie dient te weten 2 Waarom heeft u een verwarmingsregeling nodig? De verwarmingsregeling zorgt niet enkel voor uw comfort, maar zorgt er eveneens voor dat er spaarzaam omgegaan wordt met brandstof en elektriciteit. Ze schakelt de warmteproducenten (verwarmingsketel en brander) en de pompen in, wanneer er een behoefte is aan warme kamers of warm sanitair water. De regeling zorgt ervoor dat de verschillende componenten van uw verwarmingsinstallatie op het gepaste tijdstip geactiveerd worden. Bovendien houdt de regeling rekening met de verschillende factoren die de kamertemperatuur beïnvloeden en compenseert ze. Wat wordt door de verwarmingsregeling berekend? Moderne verwarmingsregelingen berekenen de in de verwarmingsketel noodzakelijke temperatuur (de zogenaamde aanvoertemperatuur) in functie van de buitentemperatuur. De relatie tussen de buitentemperatuur en de vertrektemperatuur noemt men de stookcurve. Hoe lager de buitentemperatuur is, hoe hoger de aanvoertemperatuur moet zijn. De verwarmingsregeling kan volgens drie regelprincipes werken: regeling in functie van de buitentemperatuur regeling in functie van de kamertemperatuur regeling in functie van de buitentemperatuur met kamerbijsturing Afb. 3 Stookcurve van een verwarmingskring (voorbeeld) x Buitentemperatuur y Aanvoertemperatuur Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 7

8 2 Wat u over uw verwarmingsinstallatie dient te weten De regeling in functie van de buitentemperatuur Bij de regeling in functie van de buitentemperatuur is enkel de door een buitenvoeler gemeten buitentemperatuur bepalend voor de vertrektemperatuur. Schommelingen van de kamertemperatuur door zonne-instraling, personen, een open haard of andere vreemde warmtebronnen worden niet in aanmerking genomen. Wanneer u voor deze regeling kiest, moet u de thermostaatventielen van de radiatoren zo instellen, dat de gewenste kamertemperatuur in de verschillende kamers bereikt wordt. De regeling in functie van de kamertemperatuur Een andere mogelijkheid is de regeling in functie van de kamertemperatuur. De regeling berekent de aanvoertemperatuur op basis van de ingestelde en gemeten kamertemperatuur. Om de kamertemperatuurregeling te gebruiken, moet er een kamer gekozen worden die representatief is voor de ganse woning. Alle factoren die een invloed hebben op de temperatuur in deze "referentiekamer" waar overigens ook de bedieningseenheid is aangebracht worden eveneens op alle andere kamers overgedragen. Niet elke woning heeft een kamer die aan die eisen voldoet. In dat geval zijn de mogelijkheden van de regeling in functie van de kamertemperatuur al beperkt. Wanneer u bv. de vensters opent in de kamer waar de kamertemperatuur gemeten wordt, "denkt" de regeling, dat u de vensters in alle kamers van de woning heeft geopend en begint intensiever te verwarmen. Of omgekeerd: u meet de temperatuur in een kamer die naar het zuiden is gericht en waar er zich bovendien verschillende andere warmtebronnen bevinden (zon of andere warmtebronnen, zoals bv. een open haard). Dan "denkt" de regeling, dat het in alle kamers zo warm is als in de referentiekamer en dan wordt het vermogen sterk gereduceerd, zodat het in de kamers die naar het noorden gericht zijn te koud wordt. De regeling in functie van de buitentemperatuur met kamerbijsturing De regeling op basis van buitentemperatuur met bijsturing van de kamertemperatuur combineert de voordelen van de beide eerder genoemde regelingen. De gewenste vertrektemperatuur, die hoofdzakelijk door de buitentemperatuur bepaald wordt, kan enkel door de kamertemperatuur en in beperkte mate veranderd worden. Op die manier kan de kamertemperatuur in de kamer met de bedieningseenheid beter gerespecteerd worden, zonder daarbij de andere kamers uit het oog te verliezen. Wanneer u voor deze regeling kiest, moeten de thermostaatventielen van de radiatoren in de referentiekamer eveneens steeds volledig opengedraaid zijn. Waarom moeten de thermostaatventielen volledig opengedraaid zijn? Wanneer u bv. de kamertemperatuur van de referentiekamer zou willen verlagen door de thermostaatventielen verder dicht te draaien, wordt de doorstroming in de radiatoren verlaagd en wordt er bijgevolg minder warmte afgegeven in de kamer. Zodoende daalt de kamertemperatuur. De verwarmingsregeling probeert de daling van de kamertemperatuur te compenseren door een verhoging van de vertrektemperatuur. De verhoging van de vertrektemperatuur leidt echter niet tot een hogere kamertemperatuur, aangezien het thermostaatventiel de kamertemperatuur beperkt. Een te hoge vertrektemperatuur leidt tot onnodige warmteverliezen in de verwarmingsketel en in de leidingen. Bovendien stijgt de temperatuur in alle kamers zonder thermostaatventiel door de verhoging van de keteltemperatuur. Wanneer u voor deze regeling kiest, moeten de thermostaatventielen van de radiatoren in de referentiekamer steeds volledig opengedraaid zijn. 8 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

9 Wat u over uw verwarmingsinstallatie dient te weten 2 Waarom heb ik een schakelklok nodig? De moderne verwarmingsinstallaties zijn uitgerust met een schakelklok, om energie te sparen. Met behulp van de schakelklok kan u de omschakeling tussen twee verschillende kamertemperaturen automatisch, in functie van het uur, laten gebeuren. Zodoende heeft u de mogelijkheid om s nachts of op andere tijdstippen wanneer een lagere kamertemperatuur volstaat, een lagere temperatuur in te stellen en om overdag tot de normale gewenste kamertemperatuur te verwarmen. Er zijn vier mogelijkheden om de kamertemperatuur, met behulp van de regeling, te reduceren. Uw vakman zal, op basis van uw eisen, er één uitkiezen en ze voor u instellen: complete uitschakeling (er wordt geen kamertemperatuur geregeld) gereduceerde kamertemperatuur (er wordt een gereduceerde kamertemperatuur geregeld) omschakeling tussen complete uitschakeling en gereduceerd verwarmen in functie van de kamertemperatuur omschakeling tussen complete uitschakeling en gereduceerd verwarmen in functie van de buitentemperatuur Bij de complete uitschakeling van de verwarmingsinstallatie worden de pompen en de andere componenten niet aangestuurd. Er wordt enkel verwarmd, wanneer er gevaar voor bevriezing van de installatie bestaat. Wat zijn verwarmingskringen? Een verwarmingskring beschrijft de weg die het verwarmingswater van de verwarmingsketel langs de radiatoren volgt en terug ( afb. 1, pagina 6). Een gewone verwarmingskring bestaat uit een verwarmingsketel, de vertrekleiding, de radiatoren en de retourleiding. De circulatie van het verwarmingswater wordt geregeld door een pomp, die in de vertrekleiding ingebouwd wordt. Aan een verwarmingsketel kunnen verschillende verwarmingskringen aangesloten zijn, zoals bv. een verwarmingskring voor het vertrek naar de radiatoren en een andere verwarmingskring voor het vertrek naar een vloerverwarming. De radiatoren hebben daarbij een hogere vertrektemperatuur dan de vloerverwarming. Verschillende aanvoertemperaturen in verschillende verwarmingskringen zijn enkel mogelijk wanneer tussen de warmteproducent en bv. de verwarmingskring voor de vloerverwarming een driewegmengklep is ingebouwd. Met behulp van een bijkomende temperatuurvoeler in het vertrek van de te verwarmen verwarmingskring wordt via de driewegmengklep bij het hete vertrekwater zo veel koud retourwater toegevoegd als noodzakelijk is om de gewenste lagere temperatuur te bereiken. Belangrijk is wel, dat voor verwarmingskringen met een driewegmengklep een bijkomende pomp noodzakelijk is. Dankzij die pomp kan de tweede verwarmingskring onafhankelijk van de eerste verwarmingskring gestuurd worden. Het verwarmen met verlaagde kamertemperatuur (nachtbedrijf) onderscheidt zich enkel van het normale verwarmingsbedrijf (dagbedrijf) door een lagere aanvoertemperatuur. Bij de wissel tussen de complete uitschakeling en het gereduceerde verwarmen wordt, in functie van de kamertemperatuur bij het overschrijden van de ingestelde kamertemperatuur, de installatie compleet uitgeschakeld. Die functie is enkel mogelijk, wanneer de kamertemperatuur gemeten wordt. Bij de wissel tussen de complete uitschakeling en het gereduceerde verwarmen wordt, in functie van de buitentemperatuur bij het overschrijden van de ingestelde buitentemperatuur de installatie compleet uitgeschakeld. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 9

10 3 Tips om bij het verwarmen energie te besparen 3 Tips om bij het verwarmen energie te besparen Hieronder vindt u enkele tips voor een energiebesparende én comfortabele verwarming: Verwarm alleen wanneer er warmte nodig is. Gebruik de in het regeltoestel vooringestelde verwarmingsprogramma s (standaardprogramma s) of de naar uw wensen gecreëerde verwarmingsprogramma s. Verlucht in de winter correct: zet de vensters drie- tot viermaal per dag gedurende ca. 5 minuten helemaal open. Een venster dat continu opengekanteld is voor verluchting, biedt geen bijkomende verluchting en is verantwoordelijk voor een onnodige verspilling van energie. Draai de thermostaatventielen dicht tijdens het verluchten. Er gaat veel warmte verloren langs ramen en deuren. Controleer daarom steeds of ramen en deuren zijn gesloten. Sluit s nachts de overgordijnen en de vensterluiken. Plaats geen grote voorwerpen direct voor de radiatoren, zoals bv. een sofa of een bureau (ten minste 50 cm afstand). De verwarmde lucht kan anders niet circuleren en het vertrek ook niet opwarmen. In de kamers waar u overdag zit, kan u bv. een kamertemperatuur van 21 C instellen, terwijl daar s nachts een temperatuur van 17 C kan volstaan. Maak daarvoor ook gebruik van het het normale verwarmingsbedrijf (dagbedrijf) en het verlaagde verwarmingsbedrijf (nachtbedrijf), ( hoofdstuk 6). Verwarm de kamers niet te sterk. Oververwarmde kamers zijn niet gezond en kosten geld en energie. Wanneer u de kamertemperatuur overdag verlaagt van bv. 21 C naar 20 C, bespaart u ongeveer zes procent stookkosten. Verwarm ook tijdens de overgangsperiode energiebewust en maak gebruik van de zomer- /winteromschakeling ( hoofdstuk 7). Een aangenaam klimaat hangt niet alleen af van de kamertemperatuur, maar ook van de luchtvochtigheid. Hoe droger de lucht, hoe koeler de kamer aanvoelt. De luchtvochtigheid kan geoptimaliseerd worden met kamerplanten. Ook bij de tapwateropwarming kan u energie besparen: de omlooppomp kan best via een tijdschakelklok gestuurd worden. Onderzoek heeft uitgewezen, dat het doorgaans volstaat wanneer de omlooppomp drie minuten per half uur draait. Laat de verwarmingsinstallatie éénmaal per jaar door een vakman onderhouden. 10 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

11 Veiligheid 4 4 Veiligheid 4.1 Met betrekking tot deze handleiding Dit bedieningsvoorschrift bevat belangrijke informatie betreffende een veilige en vakkundige bediening van de regeltoestellen Logamatic 4321 en AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Tips voor een optimaal gebruik van de apparaten en een optimale instelling, evenals andere nuttige informatie. 4.2 Reglementair gebruik De regeltoestellen Logamatic 4321 en 4322 dienen enkel voor het regelen en controleren van verwarmingsinstallaties met verschillende keteltypes in meergezinswoningen, appartementen en gebouwen met een gemiddelde of grote warmtebehoefte. 4.3 Normen en richtlijnen Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt met de CE-markering aangetoond. U kunt de conformiteitverklaring van het product vinden op het internet bij of deze opvragen bij uw filiaal van Buderus. 4.4 Verklaring van de gebruikte symbolen Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee gevarenniveaus, die allebei door een afzonderlijk signaalwoord aangeduid worden: LEVENSGEVAAR 4.5 Neem deze aanwijzingen in acht Gebruik het regeltoestel enkel voor de voorziene toepassingen en in perfecte staat. Laat u door uw vakman uitvoerig informeren over de bediening van de installatie. Lees dit bedieningsvoorschrift aandachtig door. U mag enkel de in dit voorschrift vermelde bedrijfswaarden ingeven en veranderen. Andere invoeren veranderen de sturingsprogramma s van de verwarmingsinstallatie en kunnen leiden tot foute functies van de installatie. Laat het onderhoud, herstellingen en storingsdiagnoses enkel door erkende vaklui uitvoeren. WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR door elektrische stroom! Open nooit het regeltoestel. Schakel in geval van gevaar het regeltoestel uit (bv. met de verwarmingsnoodschakelaar) of snijd de installatie af van het stroomnet met behulp van de huiszekering. Laat de storingen aan de verwarmingsinstallatie onmiddellijk door uw verwarmingsinstallateur verhelpen. WAARSCHUWING! Wijst op een gevaar dat eventueel van het product uitgaat en dat kan leiden tot zwaar lichamelijk letsel, zelfs met de dood tot gevolg, wanneer onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden. OPGELET! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN/SCHADE AAN DE INSTALLATIE door bedieningsfouten! OPGELET! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN/SCHADE AAN DE INSTALLATIE Wijst op een situatie die mogelijk gevaarlijk is en die zou kunnen leiden tot matig of licht lichamelijk letsel of materiële schade. Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. Waarborg, dat kinderen het apparaat niet zonder toezicht kunnen bedienen of ermee kunnen spelen. Waarborg, dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn het apparaat deskundig te bedienen. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 11

12 4 Veiligheid WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VERBRANDING Bij de thermische desinfectie wordt, volgens de fabrieksinstellingen, het hele tapwatersysteem verwarmd tot een temperatuur van 70 C (inschakeltijdstip: dinsdagnacht 01:00 uur). Het inschakeltijdstip, dat in de fabriek werd ingesteld, kan, indien nodig (indien u werkt in ploegen), door de installateur gewijzigd worden. Indien de tapwaterkring van uw verwarmingsinstallatie niet is uitgerust met een thermostatisch geregelde mengklep, mag er op dat ogenblik geen ongemengd tapwater afgetapt worden. Aangezien er vanaf ca. 60 C verbrandingsgevaar bestaat; vraag aan uw vakman welke tapwatertemperatuur ingesteld werd. SCHADE AAN DE INSTALLATIE OPGELET! door vorst! De verwarmingsinstallatie kan bij vorst bevriezen, wanneer ze buiten bedrijf werd gesteld. Bescherm de verwarmingsinstallatie tegen bevriezing; laat daarvoor de verwarmings- en tapwaterleidingen op het laagste punt leeglopen. 4.6 Regeltoestel reinigen Reinig het regeltoestel enkel met een vochtige doek. 4.7 Afval Verwerk de verpakking van het regeltoestel op een milieuvriendelijke wijze. De lithiumbatterij uit de module CM431 mag enkel door uw vakman vervangen worden. 12 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

13 Bedieningselementen en bedieningseenheid MEC2 5 5 Bedieningselementen en bedieningseenheid MEC2 5.1 Bedieningselementen van het regeltoestel RS Afb. 4 Bedieningselementen regeltoestel Logamatic 4321 (leveringstoestand) 1 Veiligheidstemperatuurbegrenzer 2 Ketelwater-temperatuurbegrenzer 3 F1, F2 zekeringen 4 Aansluiting voor externe servicetoestellen en MEC2 5 Schakelaar voor noodbedrijf brander 6 Bedrijfsschakelaar 1 2 A B 3 4 Afb. 5 Modulebezetting 1 Insteekplaats 1: bv. FM442 - verwarmingskring 1, verwarmingskring 2 2 Insteekplaats 2: bv. FM442 - verwarmingskring 3, verwarmingskring 4 A Insteekplaats A: ZM434 - ketelkring, brander B Insteekplaats B: MEC2 (CM431) - bedieningseenheid MEC2 3 Insteekplaats 3: bv. FM441 - verwarmingskring 5, tapwater/omlooppomp 4 Insteekplaats 4: bv. FM458 - strategiemodule (bij installaties met meerdere ketels) Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 13

14 5 Bedieningselementen en bedieningseenheid MEC2 5.2 Bedieningseenheid MEC2 De bedieningseenheid MEC2 is het centrale element waarmee u het regeltoestel Logamatic 4321/4322 kan bedienen. Display Op het display ( afb. 6, [4]) worden de functies en de bedrijfswaarden, bv. de gemeten kamertemperatuur, getoond. Draaiknop 4 Met de draaiknop ( afb. 6, [5]) kan u nieuwe waarden instellen of u in de menu s bewegen. 3 AUT Toetsen De functies kunnen bediend worden met behulp van de toetsen. De betreffende meldingen verschijnen dan op het display. Wanneer een toets wordt ingedrukt en ingedrukt gehouden, kan met de draaiknop de waarde veranderd worden. 2 1 Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Zodra de toets wordt losgelaten, wordt de nieuwe waarde overgenomen en opgeslagen. Enkele functies, zoals bv. de dag-kamertemperatuur, de nacht-kamertemperatuur en eventueel de tapwatertemperatuur of het automatische verwarmingsbedrijf kunnen direct via de toetsen ( afb. 6, [1] tot [3] en [6]) bediend worden. De toetsen voor de andere instellingen, zoals voor het ingeven van de weekdag of voor het instellen van het uur, bevinden zich achter een afdekkap ( afb. 6, [7]). Afb. 6 Bedieningseenheid MEC2 1 Continu verlaagd verwarmingsbedrijf 2 Automatisch verwarmingsbedrijf volgens schakelklok 3 Continu verwarmingsbedrijf 4 Display 5 Draaiknop 6 Tapwatertemperatuur ingeven / naverwarming 7 Afdekkap voor toetsenveld van het 2e bedieningsniveau Wordt binnen een bepaalde tijdspanne niets ingevoerd, dan keert het toestel automatisch terug naar de standaardweergave. 14 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

15 Bedieningselementen en bedieningseenheid MEC2 5 Bedieningseenheid MEC RS Afb. 7 Bedieningseenheid MEC2 1 Display 2 Draaiknop 3 Continu verwarmingsbedrijf 4 Automatisch verwarmingsbedrijf volgens schakelklok 5 Continu verlaagd verwarmingsbedrijf 6 Weekdag ingeven 7 Vakantiedagen ingeven 8 Standaardweergave kiezen 9 Radiokloksignaal (enkel in Duitsland) 10 Weergave van de ingestelde nagestreefde kamertemperatuur 11 Tapwatertemperatuur ingeven / naverwarming 12 Uur instellen 13 Temperatuurwaarde wijzigen 14 Zomer-/winteromschakeling 15 Terug naar standaardweergave 16 Schakelklok programma selecteren 17 Verwarmingskringen/tapwaterkring kiezen Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 15

16 5 Bedieningselementen en bedieningseenheid MEC2 5.3 Regeltoestel inschakelen Controleer of de bedrijfsschakelaar op het regeltoestel ( afb. 8, [1]) en de handschakelaars op de aangebrachte modules ( afb. 8, [2]) op "I" en "AUT" staan. Schakel het regeltoestel in door de bedrijfschakelaar in de positie "I" te plaatsen ( afb. 8, [1]). Na ca. 2 minuten worden alle modules die zich in het regeltoestel bevinden herkend en verschijnen ze op het standaardscherm. 2 Afb. 8 Bedrijfsschakelaar 1 Bedrijfsschakelaar 2 Handschakelaar RS 5.4 Regeltoestel uitschakelen Schakel het regeltoestel uit door de bedrijfschakelaar in de positie "0" te plaatsen ( afb. 8, [1]). In geval van gevaar: schakel de hele installatie stroomloos met behulp van de verwarmingsnoodschakelaar of van de betreffende zekeringen. 16 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

17 Basisfuncties 6 6 Basisfuncties In dit hoofdstuk vindt u informatie over de basisfuncties van de bedieningseenheid MEC2 en hun toepassingen. De basisfuncties zijn: Bedrijfsmodi instellen Kamertemperatuur instellen Warmwatertemperatuur instellen Tapwater éénmalig opladen 6.1 Eenvoudig bedienen De basisfuncties worden bediend door het indrukken van een van de toetsen op het toetsenbord "basisfuncties" of door het draaien aan de draaiknop. AUT Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Voorbeeld: kamertemperatuur voor het dagbedrijf instellen Druk de toets "dagbedrijf" in om het normale verwarmingsbedrijf (dagbedrijf) te selecteren. De LED van de toets "dagbedrijf" licht op, het dagbedrijf is geactiveerd. Stel met de draaiknop de gewenste kamertemperatuur in. (voorwaarde: de afdekkap van de bedieningseenheid moet gesloten zijn). kamer ingesteld 21 C De ingestelde waarde verschijnt op het display. continu dag AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Wanneer uw verwarmingsinstallatie meerdere verwarmingskringen heeft, moet u eerst de betreffende verwarmingskring selecteren ( hoofdstuk 7.6). De bedrijfssoort en de kamertemperatuur kunnen dan pas ingesteld worden. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 17

18 6 Basisfuncties AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER De onderstaande MEC2-weergaven beschrijven enkel de mogelijke weergaven van de module ZM434 (basisuitrusting) en van de vaakst gebruikte modules FM441 en FM442 (bijkomende uitrusting). Al naargelang de instellingen die door uw vakman werden ingevoerd in de installatie, kan het zijn dat de ene of andere MEC2-weergave niet verschijnt, hoewel de bovengenoemde modules zijn ingebouwd in uw regeltoestel. MEC2-weergaven van andere modules worden uitvoerig beschreven in de betreffende documentaties van de modules. 6.2 Permanentweergave keteltemperatuur 45 C buitentemp. 21 C kamer gemeten 19,5 C buitentemp. 0 C Er zijn twee verschillende permanentweergaven. Afhankelijk van het feit of de MEC2 in het regeltoestel of aan de wand is gemonteerd, verschijnt tijdens de werking op het display telkens de in de fabriek ingestelde permanentweergave. De in de fabriek ingestelde permanentweergave, als de MEC2 in het regeltoestel is gemonteerd. De in de fabriek ingestelde permanentweergave, als de MEC2 in een wandhouder is gemonteerd. AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER De melding "aanvoer install." verschijnt enkel bij installaties met meerdere ketels. 18 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

19 Basisfuncties Werkmodus kiezen U kan de bedieningseenheid MEC2 op twee verschillende manieren besturen: in automatisch bedrijf in manueel bedrijf Automatisch bedrijf AUT Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück Normaal wordt er s nachts minder verwarmd dan overdag. Dankzij de bedieningseenheid MEC2 hoeft u s avonds en s morgens de thermostaatventielen van de radiatoren niet te verdraaien. Dat wordt gedaan door de automatische omschakeling van de bedieningseenheid MEC2. Ze schakelt over tussen het dagbedrijf (normaal verwarmingsbedrijf) en het nachtbedrijf (verlaagd verwarmingsbedrijf). De tijdstippen waarop uw verwarmingsinstallatie van dag- naar nachtbedrijf overschakelt en omgekeerd zijn in de fabriek in de standaardprogramma's ( hoofdstuk 7.10) vooringesteld. Die instellingen kunnen echter door u of door uw vakman gewijzigd worden ( hoofdstuk 7.12). Handbediening Wanneer u occasioneel s avonds later of s morgens vroeger zou willen verwarmen, kan u het manuele dag- of nachtbedrijf selecteren ( hoofdstuk 6.3.2). Het manuele bedrijf kan eveneens gebruikt worden, om tijdens het zomerbedrijf op koelere dagen te verwarmen. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 19

20 6 Basisfuncties Automatische modus kiezen In het automatisch bedrijf functioneert uw cv-installatie volgens een vooringesteld schakelklokprogramma, d.w.z. dat er op vooraf ingestelde tijdstippen verwarmd wordt en tapwater opgewarmd wordt. AUT kamer ingesteld 21 C automatisch dag Voorbeeld: automatisch bedrijf activeren Druk de toets "AUT" in. De LED van de toets "AUT" licht op, het automatisch bedrijf is geactiveerd. Bovendien licht ofwel de LED "dagbedrijf" of de LED "nachtbedrijf" op. Dat hangt af van de ingestelde tijden voor het dag- en nachtbedrijf. Automatisch dag- en nachtbedrijf Op vooraf ingestelde tijdstippen wordt er verwarmd of wordt de kamertemperatuur verlaagd C 2 05:30 22:00 17 C RS Afb. 9 1 Dagmodus 2 Nachtmodus Omschakeling tussen dag- en nachtbedrijf op vooraf ingestelde tijdstippen (voorbeeld) 20 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

21 Basisfuncties Handmatige modus kiezen Druk een van de toetsen "dagbedrijf" of "nachtbedrijf" in, om over te schakelen naar het manuele bedrijf. Druk de toets "dagmodus" in. kamer ingesteld 21 C De LED van de toets "dagmodus" gaat branden. Uw verwarmingsinstallatie bevindt zich nu continu in dagbedrijf (normaal verwarmingsbedrijf). continu dag Druk de toets "nachtmodus" in. kamer ingesteld 17 C De LED van de toets "nachtmodus" gaat branden. Uw verwarmingsinstallatie bevindt zich nu in continu nachtbedrijf (verlaagd verwarmingsbedrijf) met een lagere kamertemperatuur. continu nacht AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Wanneer u het manuele bedrijf gekozen heeft, worden de andere automatische functies eveneens uitgeschakeld, zoals bv. de zomer- /winteromschakeling ( hoofdstuk 7.13). Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 21

22 6 Basisfuncties 6.4 Kamertemperatuur instellen U kan de kamertemperatuur met de draaiknop instellen, wanneer de afdekkap gesloten is. Als de kap geopend is, moet u bovendien de toets "dagbedrijf" of "nachtbedrijf" indrukken. AUT De kamertemperatuur kan met behulp van de draaiknop in stappen van één graad ingesteld worden tussen 11 C (dag), resp. 2 C (nacht) en 30 C. De ingestelde temperatuur wordt door een LED aan de draaiknop weergegeven. Bij temperaturen onder 15 C of boven 25 C licht de LED " " of "+" op. De in de fabriek ingestelde dag-kamertemperatuur bedraagt 21 C. De in de fabriek ingestelde nacht-kamertemperatuur bedraagt 17 C. Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück De instelling betreft alle verwarmingskringen die zijn toegekend aan de bedieningseenheid MEC2 ( hoofdstuk 7.7). AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER De ingestelde kamertemperatuur geldt voor de modus die op dat moment actief is, dus dag- of nachtmodus. U kunt de actieve verwarmingsmodus herkennen aan het branden van de groene LED Voor de bedrijfssoort die op dat ogenblik geactiveerd is U bevindt zich in het automatisch bedrijf "dag" en u zou de kamertemperatuur willen veranderen. (voorwaarde: de afdekkap van de bedieningseenheid moet gesloten zijn). Stel met de draaiknop de gewenste dag-kamertemperatuur (hier: "23 C") in. kamer ingesteld 23 C De dag-kamertemperatuur is nu ingesteld op 23 C. Nadien verschijnt de ingestelde permanentweergave. automatisch dag 22 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

23 Basisfuncties Voor de bedrijfssoort die op dat ogenblik niet actief is U kan de kamertemperatuur ook instellen voor een bedrijfssoort die op dat ogenblik niet geactiveerd is. + U bevindt zich bv. in het automatisch bedrijf "dag" en u zou de ingestelde nachttemperatuur willen veranderen. Houd de toets "nachtmodus" ingedrukt en stel met de draaiknop de gewenste nacht-kamertemperatuur in (hier: "16 C"). kamer ingesteld 16 C continu nacht AUT Laat de toets "nachtmodus" los. De nacht-kamertemperatuur is nu ingesteld op 16 C. Nadien verschijnt de ingestelde permanentweergave. Druk de toets "AUT" in. De LED van de toets "AUT" licht op, het automatisch bedrijf is opnieuw geactiveerd. AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Wanneer de installatie volgens het automatisch bedrijf "nacht" functioneert en u het dagbedrijf zou willen instellen, moet u de bovenvermelde werkwijze volgen terwijl u de toets "dagbedrijf" ingedrukt houdt. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 23

24 6 Basisfuncties 6.5 Tapwater opwarmen Dankzij de bedieningseenheid kan u ook het tapwater energiebewust opwarmen. De tapwateropwarming gebeurt daarom volgens een tijdschakelklok. Om de tapwateropwarming uit te schakelen, kan u kiezen tussen "uit" en de streeftemperatuur van het tapwater. AUT Om energie te sparen, wordt de tapwateropwarming buiten de in het verwarmingsprogramma ingestelde tijden uitgeschakeld, d.w.z. dat er tijdens het nachtbedrijf geen tapwater opgewarmd wordt. De tapwatertemperatuur is voor het automatisch bedrijf in de fabriek ingesteld op 60 C. Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Heizkreis Zurück 1 60 C :30 09:00 18:00 21: RS Afb. 10 Voorbeeld: tapwateropwarming 1 Dagmodus 2 Nachtmodus 3 Uit We raden u aan om de tapwaterboiler eenmaal s morgens voor het begin van het verwarmen op te warmen en indien nodig s avonds eventueel nog na te verwarmen ( afb. 10). AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Wanneer de groene LED aan de toets "tapwater" brandt, is de tapwatertemperatuur onder de ingestelde waarde gedaald. 24 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

25 Basisfuncties Tapwatertemperatuur instellen GEVAAR VOOR VERBRANDING door heet water! WAARSCHUWING! De boilertemperatuur van het tapwater is vooringesteld op 60 C. Ingeval uw vakman de tapwatertemperatuur hoger heeft ingesteld of de functie "thermische desinfectie" heeft geactiveerd en de tapwaterkring van de verwarmingsinstallatie niet is uitgerust met een thermostatisch gestuurde mengklep, bestaat er gevaar voor verbranding door heet water. Houd er rekening mee, dat ook de kranen heel heet kunnen worden. Tap in dat geval enkel gemengd tapwater af. + U kan de tapwatertemperatuur wijzigen: Houd de toets "tapwater" ingedrukt en stel met de draaiknop de gewenste warmwatertemperatuur in. tapwater ingesteld Laat de toets "tapwater" los. De nieuw ingestelde tapwatertemperatuur is na ongeveer 2 seconden opgeslagen. Daarna verschijnt de permanentweergave weer. 60 C AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Bij de thermische desinfectie wordt het tapwater eenmaal of meerdere malen per week opgewarmd tot een temperatuur van ten minste 60 C, om eventuele ziekteverwekkers (bv. legionella) te doden Tapwater éénmalig opladen Wanneer de LED van de toets "tapwater" oplicht, bevindt er zich slechts een beperkte hoeveelheid tapwater in de boiler. Wanneer u een grotere hoeveelheid tapwater nodig heeft, gaat u als volgt tewerk: Druk de toets "tapwater" in. tapwater gemeten 55 C De LED van de toets "tapwater" knippert, de eenmalige tapwateropwarming wordt gestart. Naargelang grootte van de boiler en ketelvermogen is het warmwater na ca. 10 tot 30 minuten opgewarmd. Bij doorstroomtoestellen of combiwaterverwarmers is het warmwater bijna onmiddellijk voorhanden. een maal Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 25

26 7 Bijkomende functies 7 Bijkomende functies In dit hoofdstuk worden de bijkomende functies toegelicht. De bijkomende functies dienen om de voorinstellingen van uw verwarmingsinstallatie te veranderen. U kan gebruik maken van de onderstaande functies: actuele bedrijfswaarden voor uw verwarmingsinstallatie weergeven tijd instellen datum ingeven verwarmingskringen instellen een verwarmingsprogramma selecteren de kamertemperatuur instellen voor bijkomende verwarmingskringen De toetsen voor de bijkomende functies bevinden zich achter de afdekkap van de bedieningseenheid MEC Toetsen voor bijkomende functies Afb. 11 Toetsen voor de bijkomende functies 1 Weekdag ingeven 2 Vakantiedagen ingeven 3 Standaardweergave kiezen 4 Uur instellen 5 Temperatuurwaarde wijzigen 6 Zomer-/winteromschakeling 7 Terug naar het standaardscherm 8 Schakelklok programma selecteren 9 Verwarmingskringen/tapwaterkring kiezen RS 26 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

27 Bijkomende functies Bedienen van de bijkomende functies + Dankzij de bijkomende functies heeft u toegang tot een bijkomend bedieningsniveau. U gaat tewerk volgens het principe "drukken en draaien". Het verloop van de bediening is steeds vergelijkbaar: De klep openen. Houd de gewenste toets ingedrukt, bv. de toets "tijd" en draai tegelijkertijd aan de draaiknop. Door het draaien aan de draaiknop verandert u de waarden die op het display getoond worden en knipperen. De toets loslaten. De gewijzigde waarden worden opgeslagen. Toets "terug" = menu verlaten. 7.3 Bedrijfswaarden weergeven U kan de verschillende bedrijfswaarden van de verwarmingsketel, van de geselecteerde verwarmingskring en van de installatie oproepen en zo controleren. Enkel de bedrijfswaarden van de ingestelde verwarmingskring, bv. verwarmingskring 1 worden weergegeven ( hoofdstuk 7.6). AUT De klep openen. Draai de draaiknop naar rechts, zonder daarbij een andere toets in te drukken. verwarmingskr. 0 kamer ingesteld 20 C Afhankelijk van de modules die ingebouwd zijn, kunnen een aantal van de onderstaande bedrijfsweergaven opgeroepen worden: brander en bedrijfsuren gemeten kamertemperatuur van de verwarmingskring ingestelde kamertemperatuur van de verwarmingskring bedrijfstoestand van de verwarmingskring gemeten aanvoertemperatuur van de verwarmingskring gemeten tapwatertemperatuur* ingestelde tapwatertemperatuur* bedrijfssoort tapwater* bedrijfstoestand omlooppomp en bedrijfstoestand boilerlaadpomp* * Enkel wanneer er een tapwatermodule is ingebouwd. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 27

28 7 Bijkomende functies 7.4 Permanentweergave wijzigen U kan zelf de permanentweergave van de bedieningseenheid bepalen. De volgende permanentweergaven staan ter beschikking: Keteltemperatuur of installatieaanvoer (bij MEC2 in wandhouder) Buitentemperatuur AUT Tapwater* Tijd Datum * Enkel wanneer er een tapwatermodule is ingebouwd. + Houd de toets "weergave" ingedrukt en selecteer met de draaiknop de gewenste permanentweergave (hier: "datum"). aanvoer install. 45 C datum Laat de toets "weergave" los. De gekozen permanentweergave is opgeslagen. 28 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

29 Bijkomende functies Datum en uur instellen AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER De datum en het uur worden in de fabriek ingesteld. Deze functie wordt gegarandeerd door een batterij die niet met het net is verbonden. AUT / De MEC2 beschikt over een radioklokontvanger, die de tijdschakelklok van het regeltoestel, bij normale ontvangst, permanent controleert en corrigeert. Bij de bedieningseenheid MEC2 is de ontvangst van het radiokloksignaal afhankelijk van de plaats en de ligging. De ontvangst van het radiokloksignaal wordt op het display weergegeven door het symbool. Normaal kan het signaal ontvangen worden in een gebied van km rond Frankfurt/Main. Houd bij slechte ontvangst rekening met het volgende: In ruimten van gewapend beton, kelders, torenflats, enz. is het ontvangstsignaal zwakker. De afstand tot storingsbronnen als computerschermen en televisietoestellen moet ten minste 1,5 m bedragen. Nachts wordt het signaal beter ontvangen dan overdag. Als u het radiokloksignaal niet ontvangt, kan u de datum en het uur aan de MEC2 ook manueel instellen. AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER In sterk afgeschermde stookplaatsen kan de ontvangst van het radiokloksignaal verstoord worden. Als het radiokloksignaal verstoord wordt of niet ontvangen wordt, moet de fabrieksinstelling zomer-/wintertijd automatisch bijgehouden worden aan de hand van de kalender. AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Buiten Duitsland raden we u aan de radioklokontvanger niet te activeren om de ontvangst van verkeerde signalen (foute tijdinstelling) te vermijden. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 29

30 7 Bijkomende functies + Datum instellen Houd de toets "weekdag" ingedrukt en selecteer met de draaiknop de gewenste dag (hier: "20"). datum ingeven Wanneer de dag (hier "20") met de draaiknop wordt ingesteld, verandert automatisch de bijbehorende weekdag (hier "maandag"). Laat de toets "weekdag" los om de invoer op te slaan. maandag Druk de toets "weekdag" opnieuw in om de maand in te geven. Druk de toets "weekdag" opnieuw in om het jaar in te geven. De positie die knippert, kan telkens veranderd worden. + Tijd instellen Houd de toets "tijd" ingedrukt en stel met de draaiknop het gewenste uur in. uur ingeven 15:52:58 Het uur wordt minuut per minuut veranderd. Laat de toets "tijd" los om de invoer op te slaan. 30 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

31 Bijkomende functies Verwarmingskring selecteren Uw verwarmingsinstallatie kan met meerdere verwarmingskringen uitgerust zijn. Wanneer u een instelling bv. het verwarmingsprogramma zou willen veranderen, moet u eerst de verwarmingskring selecteren, voor dewelke u de instelling zou willen wijzigen. AUT Afhankelijk van de uitrusting staan de onderstaande verwarmingskringen te uwer beschikking: MEC2-verwarmingskringen (alle verwarmingskringen, die aan de MEC2 zijn toegekend, hoofdstuk 7.8) Verwarmingskring 1 8 Tapwater Omlooppomp + De klep openen. Houd de toets "verwarmingskring" ingedrukt en selecteer met de draaiknop de gewenste verwarmingskring (hier: "verwarmingskr. 2"). keuze verwarm.kr verwarmingskr. 2 Laat de toets "verwarmingskring" los. De aangeduide verwarmingskring is geselecteerd. Van zodra de verwarmingskring geselecteerd is, schakelt het display terug naar de permanentweergave. Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 31

32 7 Bijkomende functies 7.7 Kamertemperatuur voor andere verwarmingskring instellen Uw verwarmingsinstallatie kan met meerdere verwarmingskringen uitgerust zijn. Ingeval u de kamertemperatuur wil wijzigen voor een andere verwarmingskring dan diegene die u het laatst gekozen hebt, moet u eerst de gewenste verwarmingskring selecteren. AUT Afhankelijk van de uitrusting staan de onderstaande verwarmingskringen te uwer beschikking: MEC2-verwarmingskringen (alle verwarmingskringen, die aan de MEC2 zijn toegekend, hoofdstuk 7.8) Verwarmingskring Indien er meerdere verwarmingskringen zijn toegekend aan de MEC2, kan de temperatuur enkel voor al die verwarmingskringen gemeenschappelijk worden ingesteld. Anders verschijnt de foutmelding "instelling niet mogelijk. MECverwarm.kr. uitkiezen ". Kies in dat geval "MEC-verwarm.kr.". De klep openen. Houd de toets "verwarmingskring" ingedrukt en selecteer met de draaiknop de gewenste verwarmingskring (hier: "verwarmingskr. 2"). keuze verwarm.kr Laat de toets "verwarmingskring" los. De aangeduide verwarmingskring is geselecteerd. verwarmingskr. 2 kamer gemeten 19,5 C buitentemp. 0 C Van zodra de verwarmingskring geselecteerd is, schakelt het display terug naar de permanentweergave. 32 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

33 Bijkomende functies 7 + kamer ingesteld 21 C Houd de toets "temperatuur" ingedrukt. Eerst verschijnt de verwarmingskring voor dewelke u de temperatuur instelt. Na ongeveer 2 seconden verschijnt op het display de momenteel ingestelde temperatuur en de bedrijfssoort. Stel met de draaiknop de gewenste temperatuur (hier: "21 C") in voor de verwarmingskring. Laat de toets los om de invoer op te slaan. De dag-kamertemperatuur is nu ingesteld op 21 C. Nadien verschijnt de ingestelde permanentweergave. automatisch dag AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Wanneer u de temperatuur wil instellen voor de bedrijfssoort die op dat ogenblik niet geactiveerd is, moet u eerst de betreffende bedrijfssoort selecteren (bv. met de toets "nachtbedrijf"). Nadat u de temperatuur heeft gewijzigd, moet u de oorspronkelijke bedrijfssoort weer instellen. AANWIJZING VOOR DE GEBRUIKER Bij verwarmingskringen met een eigen afstandsbediening (bv. BFU) kan u de kamertemperatuur enkel aan de afstandsbediening instellen ( voorschrift van de betreffende afstandsbediening). Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden. 33

34 7 Bijkomende functies 7.8 Verwarmingskringen met bedieningseenheid MEC2 Bij de installatie werd door uw vakman ingegeven welke verwarmingskringen door de bedieningseenheid MEC2 geregeld moeten worden. Die verwarmingskringen worden "MEC-verwarm.kr." genoemd. MEC verwarmingskringen De onderstaande instellingen worden met de MEC2 tegelijkertijd doorgevoerd voor alle "MEC-verwarmingskringen": kamertemperatuur instellen zomer-/winteromschakeling instellen werkmodus kiezen vakantiefunctie instellen party- of pauzefunctie instellen Instelling niet mogelijk MEC verwarm.kr. uitkiezen Wanneer u een afzonderlijke verwarmingskring heeft geselecteerd, die is toegekend aan de MEC2 en u één van de bovenstaande instellingen wenst in te voeren, verschijnt de foutmelding: "instelling niet mogelijk. MEC-verwarm.kr. uitkiezen ". Kies "MEC verwarm.kr." om die instellingen te programmeren ( hoofdstuk 7.6). Afzonderlijke verwarmingskringen De volgende instellingen kunnen enkel voor elke verwarmingskring afzonderlijk ingegeven worden: standaardprogramma selecteren standaardprogramma veranderen door het verschuiven van schakelpunten schakelpunten invoegen of wissen verwarmingsfasen wissen of verbinden nieuw verwarmings-, tapwater- of omlooppompprogramma opstellen schakelklok niet mogelijk aparte verw.kr. uitkiezen Wanneer u de "MEC verwarm.kr." heeft geselecteerd en dan één van de bovengenoemde instellingen wil ingeven, verschijnt de foutmelding: "schakelklok niet mogelijk aparte verw.kr. uitkiezen". Programmeer deze instellingen voor elke verwarmingskring afzonderlijk ( hoofdstuk 7.6). 34 Logamatic 4321/ Wijzigingen op grond van technische verbeteringen voorbehouden.

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Regeltoestel Logamatic 4323 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 7 747 017 287-03/2008 BE/NL Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 3869 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Bedieningseenheid RC30 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basiseisen en de betreffende normen en richtlijnen.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Regeltoestel Logamatic 4121, 4122 en 4126 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 7 747 016 739-03/2008 BE/NL Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Regeltoestel Logamatic 4211 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 7 747 016 947-03/2008 BE/NL Inhoud 1 Inleiding...................................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift Functiemodule

Bedieningsvoorschrift Functiemodule Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM443 zonnemodule Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening 6 720 615 859-03/2008 BE Inhoudsopgave 1 Veiligheid..................................... 3 1.1

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7 747 006 214 08/2006 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Kamercontroller RC20 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Inleiding...................................... 3 2 De veilige

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 60 7 747 001 203 09/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Regeltoestel Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATISCH 1...7 Tag Zeit Temp Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 309 (10/2009) BE/NL Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Afb. 1 Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Voor de bediening a.u.b. zorgvuldig lezen 7 747 006 315 12/2006 NL Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht Legenda bij afbeelding:

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6301 0018 03/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Functiemodule FM 448 Module voor storingsmeldingen Zorgvuldig lezen vóór de bediening Impressum Het toestel voldoet aan de basiseisen en de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 309 (2012/10) BE/NL Bedieningsoverzicht Legenda

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condensatieketel voor stookolie Logano GB125 met brander Logatop BE Voor de installateur Zorgvuldig lezen vóór de montage en het onderhoud 7 747 014 530 (03/2007) BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Digitale afstandbediening DFW

Bedieningshandleiding Digitale afstandbediening DFW Bedieningshandleiding Digitale afstandbediening DFW 09/2000 Art.DE. Nr. 12 003 494 1 Inhoud Inhoud...2 Overzicht...3 Bedrijfsregime instellen...4 Bediening...5 Instelling schakeltijden...5 Bijzondere functies...6

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Bedieningseenheid Logamatic EMS Bedieningseenheid RC25 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 642 740 (05/2010) BE Bedieningsoverzicht Bedieningsoverzicht Legenda

Nadere informatie

Servicevoorschrift. Logamatic 4321/4322. Regeltoestel. Voor de vakman. Zorgvuldig lezen vóór de inbedrijfstelling en de servicewerkzaamheden

Servicevoorschrift. Logamatic 4321/4322. Regeltoestel. Voor de vakman. Zorgvuldig lezen vóór de inbedrijfstelling en de servicewerkzaamheden Servicevoorschrift Regeltoestel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Voor de vakman Zorgvuldig lezen vóór de inbedrijfstelling en de servicewerkzaamheden 7 747 017 055-03/2008 BE/NL Inhoud 1 Veiligheid..................................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening. 7 747 007 480 01/2007 NL Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...............................................3

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen

Gebruikersinstructie. Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20. Algemeen. Ruimtetemperatuur handmatig instellen. Automatische nachtverlaging inschakelen 7160 1300 10/00 Zorgvuldig bewaren! Gebruikersinstructie Kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 Algemeen De kamerthermostaat Nefit ModuLine 20 is een modulerende kamerthermostaat, die voorzien is van: Een

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 0071 11/2001 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G215 en Logano G215 met brander Logatop Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Itho bv Business Unit van der Beyl Adm. de Ruyterstraat 5 HB Schiedam Postbus 00 AA Schiedam T (00) 7 85 00 F (00) 7 89 99

Nadere informatie

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Bedieningsrichtlijnen Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Weishaupt n.v. Paepsemlaan 7 1070 Brussel Tel. (02) 343.09.00 Fax (02) 343.95.14 Druknr. 83053107, december 2006 Printed in Germany. Alle wijzigingen voorbehouden. Nadruk verboden. Bedieningsrichtlijnen

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 8520 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Kamercontroller RC20 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basiseisen en de betreffende normen en richtlijnen.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Specifieke ketel voor stookolie / gas Logano G125 ECO en Logano G125 ECO met brander Logatop BE ECO Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen voor de bediening. 6 720 617 636-04/2007 NL/BE

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Bedieningseenheid. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening.

Bedieningseenheid. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening. Bedieningseenheid EMS plus 6 720 807 316-00.1O Bedieningshandleiding Logamatic RC300 6 720 807 326(2013/06) Zorgvuldig lezen voor de bediening. Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding

Cerapur. Cerapur Comfort TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR. Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding TOP 30-3 ZWB TOP 42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42-3 ZB TOP 30-3 ZWBR TOP 42-3 ZWBR TOP 28-3 ZSBR N Cerapur Cerapur Comfort nv SERVICO sa Kontichsesteenweg 60 2630 AARTSELAAR TEL: 03 887

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding edieningshandleiding Condensatieketel op gas Logano plus G312 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 801 310 (2012/02) E Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6303 6959 09/2003 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke stookolieketel Logano G125 met brander Logatop BE Zorgvuldig lezen vóór de bediening Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid............................................

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 200A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOTROL 200A. voor de gebruiker van de installatie. Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Afstandsbediening voor een verwarmingscircuit VITOTROL 200A 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg deze

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE

Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE auto man fav menu info Condensatieketel op stookolie 6 720 804 973-00.3T Bedieningshandleiding voor de gebruiker Logano GB125 met brander Logatop BE 6 720 807 702 (2013/03) BE Zorgvuldig lezen voor de

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 Weersafhankelijke regelaar S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing van mengkranen,

Nadere informatie

CDR4 - Colis AD256. isense PRO. Installatiegebruikersen. service handleiding. Draadloze interactieve kamerthermostaat A-REMBENL

CDR4 - Colis AD256. isense PRO. Installatiegebruikersen. service handleiding. Draadloze interactieve kamerthermostaat A-REMBENL isense PRO NL Draadloze interactieve kamerthermostaat CDR4 - Colis AD256 C002331-A Installatiegebruikersen service handleiding 300020545-001-A-REMBENL Inhoud 1 Beschrijving...2 1.1 Beschrijving van de

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6302 1983 11/2002 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condenserende gasketel Logano plus GB302 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Over dit voorschrift Het toestel voldoet aan de basisvereisten

Nadere informatie

De PS 005 op z'n duimpje kennen

De PS 005 op z'n duimpje kennen De PS 005 op z'n duimpje kennen odule voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel SA V B-6530 HUI Route de Biesme 49 E 071 59 00 39 FAX 071 59 01 61 info@tempolec.be www.tempolec.be B-1090 BRUSSE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100

Weersafhankelijke regelaar SAM 2100 VRWRIGSRGIG Weersafhankelijke regelaar S 1 S 1 e S 1 vervangt de S 1,, 4 en 5 evenals de oude modellen S 81, 81.1, 8, 8.1 en 84. Vervangt eveneens S 83 en 83.1 indien deze niet gebruikt werden voor sturing

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 200 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht weergave-

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Nefit ModuLine-kamerthermostaten

Nefit ModuLine-kamerthermostaten Nefit ModuLine-kamerthermostaten De gevoelige zintuigen van de Nefit-ketel Nefit-ketels regelen de verwarming in huis uiterst secuur op basis van de ruimtetemperatuur, dus de temperatuur van de lucht.

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Afstandsbediening REC08. voor RESIDENCE CONDENS. gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening REC08. voor RESIDENCE CONDENS. gebruiksaanwijzing Afstandsbediening REC08 voor RESIDENCE CONDENS gebruiksaanwijzing ALGEMENE INFORMATIE LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG OM EEN CORRECT GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING TE GARANDEREN. WAARSCHUWINGEN 1) De

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7800 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 200 Zorgvuldig lezen vóór u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht weergave- en bedieningsmogelijkheden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R S Bedieningshandleiding ExaControl E7R S UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgids voor de gebruiker, Snelstartgids voor de installateur, Garantieverklaring

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat

1 Inleiding. 1.1 Theta-regelaar. 1.2 Ruimtethermostaat Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Theta-regelaar... 2 1.2 Ruimtethermostaat...2 1.3 Draai-drukknop-Algemeen... 3 1.4 Basisweergave... 3 1.5 Uitzonderlijke weergaven...3 1.6 Instellen van de gewenste dag-ruimtetemperatuur...

Nadere informatie

Een warmtepomp: interessant voor uw woning? Doe de test!

Een warmtepomp: interessant voor uw woning? Doe de test! Een warmtepomp: interessant voor uw woning? Doe de test! Een warmtepomp: interessant voor uw woning? Doe de test! Gratis warmte? 2 Een warmtepomp haalt gratis warmte uit de lucht en gebruikt om uw woning

Nadere informatie

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA

Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA Vitodens 300-W type B3HA, Vitodens 333-F type B3TA, Vitodens 343-F type B3UA De gaswandketels Vitodens van de reeks 300, type B3XX zijn uitgerust met een debietsensor. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Condensatieketel voor gas Logano plus GB202-62/95 Voor de vakman Voor montage en onderhoud zorgvuldig lezen. 6 720 617 786-10/2008 BE Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Bedieningseenheid EMS plus 6 720 645 408-00.1O Logamatic RC200 Voor bediening zorgvuldig lezen. 6 720 807 546 (2012/07) Voorwoord Voorwoord Geachte klant, Warmte is ons element en

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding Specifieke ketel voor stookolie / gas 6 720 615 361-01.1SL Stalen CV-ketel Logano SK645 / SK745 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 6 720 616 644-11/2007 BE Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden.

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. bedrijfsaanduidingen: + niet zichtbaar bij overschrijden van de "eco-temperatuur"* zichtbaar in "dagprogramma"

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas

Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K. Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Condensatieketel voor gas Condensatieketel voor gas 6 720 646 606-00.1O 6 720 646 356 (2013/03) BE Bedieningshandleiding Logamax plus GB072 GB072-24 GB072-24K Voor montage a.u.b. zorgvuldig lezen. Voorwoord Voorwoord Geachte klant,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Montage- en bedieningsvoorschrift

Montage- en bedieningsvoorschrift 6303 7208 10/2004 NL Montage- en bedieningsvoorschrift Basiscontroller BC10 Zorgvuldig lezen vóór montage en bediening Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid........................................... 3 1.1

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Bosch FR 100 thermostaat Handleiding

Bosch FR 100 thermostaat Handleiding Bosch FR 100 thermostaat Handleiding Bediening met gesloten klep 1 Keuzeknop Keuzeknop draaien: - Weergave gewenste temperatuur en tijdelijk veranderen van de gewenste waarde Keuzeknop indrukken: - Bevestigen

Nadere informatie

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje Aangenaam duurzaam Informatieboekje Handige informatie Uw woning is aangesloten op Warmtenet Hengelo. Warmtenet Hengelo zorgt ervoor dat u het in huis aangenaam warm hebt en dat u warm water uit de kraan

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Bedieningsvoorschrift Gasketel Specifieke gasketel Logano G144 Voor de gebruiker Zorgvuldig lezen vóór de bediening 7 747 015 774-05/2007 NL(BE) Inhoudsopgave 1 Voor uw veiligheid...........................................

Nadere informatie

REGELING ECOCONTROL 2 GEBRUIKSHANDLEIDING. - 1 verwarmingskring op een directe pomp - 1 brander met 1 vlamgang - bereiding van sanitair warm water

REGELING ECOCONTROL 2 GEBRUIKSHANDLEIDING. - 1 verwarmingskring op een directe pomp - 1 brander met 1 vlamgang - bereiding van sanitair warm water REGELING ECOCONTROL 2 GEBRUIKSHANDLEIDING - 1 verwarmingskring op een directe pomp - 1 brander met 1 vlamgang - bereiding van sanitair warm water Voorzijde Ref.: CI - 1021 - C - 1 EXPORT-FL 01/2003 1 Ref.:

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 7 00 06/005 BE(NL) Voor de bediener Bedieningshandleiding Condenserende gaswandketel Logamax plus GB4-4/30/45/60 Zorgvuldig lezen vóór de bediening Voorwoord Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker* Thermostaat Uni LH

Handleiding voor de gebruiker* Thermostaat Uni LH Handleiding voor de gebruiker* Thermostaat Uni LH * Berg deze handleiding goed op om alle voordelen die de thermostaat u biedt goed te benutten. Inhoudsopgave Hoofdstuk: Pagina: Beschrijving van de onderdelen

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars. Ervaar het optimale verwarmingscomfort.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Thermostaten en weersafhankelijke regelaars Ervaar het optimale verwarmingscomfort. Thermostaten en weersafhankelijke regelaars Om de temperatuur van een verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Om de temperatuur van een verwarmingsinstallatie te regelen is

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Bedienings- en servicehandleiding Klokthermostaat ModuLine 300 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht Legenda bij afbeelding: Pos. 1: Display 1 2 4

Nadere informatie

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA

Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Aanvullende handleiding Comfort-luchtgordijn met CHIPS-regeling Model CA Versie handleiding: 1.0 P a INLEIDING COMFORT-LUCHTGORDIJN MET CHIPS-REGELING 1.. Inleiding 1.1 Over deze aanvullende handleiding

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 200 763 7800 (203/08) NL 763 7800-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen en veiligheidsinstructies.................. 2. Uitleg van de symbolen...........

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding INLEIDING INLEIDING De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en stuurt deze temperatuur door naar het verwarmingssysteem. De temperatuur voor het verwarmingssyteem wordt bepaald

Nadere informatie

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0

Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding. Type 3.0 Techneco ELGA warmtepomp Gebruikershandleiding Type 3.0 April 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie 1 2 Bediening binnenunit 2 3 Thermostaat instellen 3 3.1 Instelling controleren 3 3.2 Koelen of verwarmen

Nadere informatie

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4

QAW70. Ruimte-apparaat. Siemens Building Technologies HVAC Products. voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 1 37 Ruimte-apparaat voor verwarmingsregelaars VILLAGYR RVP102 en SIGMAGYR RVL4 Digitaal. multifunctioneel ruimte-apparaat voor de eenvoudige bediening van verwarmingsregelaars vanuit de verblijfsruimte.

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

Chronotherm Vision Chronotherm Vision

Chronotherm Vision Chronotherm Vision Gebruiksaanwijzing Extra Functionaliteit Chronotherm Vision Chronotherm Vision Modulation Modulation 13 1 2 3 4 12 11 5 6 7 8 9 10 Functies en toetsen 1. Uitlezing van gemeten vochtigheidsgraad (indien

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline P100011293 C Roth Werke GmbH Roth Belgium Rijmenamseweg 211 te 2820 Bonheiden Telefoon: +32 (0) 15.50.92.91 Fax: +32 (0) 15.50.92.98 E-Mail: support@roth-belgium.be

Nadere informatie

Montage- en servicehandleiding

Montage- en servicehandleiding Montage- en servicehandleiding Bedieningseenheid RC35 Voor de installateur Voor de inbedrijfstelling en voor servicewerkzaamheden aandachtig doorlezen 7 747 006 338 12/2006 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Montage- en servicehandleiding

Montage- en servicehandleiding Montage- en servicehandleiding Kamercontroller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Bedieningseenheid RC35 Voorafgaand aan montage en servicewerkzaamheden zorgvuldig lezen. 6 720 642 308 (2012/10) BE/NL

Nadere informatie

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN THERSTAAT A50 INHOUD BELANGRIJKE INFORMATIE VEILIG GEBRUIK BESTURING EN INSTELLING DISPLAY STRUCTUUR DAG EN TIJD INSTELLING TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN ERATUUR PROGRAMMEREN SCREENSAVER SELECTEER GEBRUIKSDULES

Nadere informatie

Albatros2 Ruimte-bedienunit UI400 Verkorte handleiding

Albatros2 Ruimte-bedienunit UI400 Verkorte handleiding Albatros2 Ruimte-bedienunit UI400 Verkorte handleiding CE1C2348nl 2014-04-23 Building Technologies Welkom! Welkom! Gebruik de draaiknop (push and roll) om beide ruimte units QAA74 en AVS74 te bedienen.

Nadere informatie

CM907TRV - Gebruikershandleiding

CM907TRV - Gebruikershandleiding Omschrijving De Honeywell CM907TRV is een programmeerbare kamerthermostaat die zorgt voor een efficiënte regeling van uw verwarmingssysteem: een aangename temperatuur wanneer u thuis bent en energiebesparing

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing Digimax 210 Programmeerbare thermostaat Compatible met Maxi Controller Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen van de thermostaat HF DigiMax 210 Omgevings temperatuur set -toets omhoog -toets omlaag -toets

Nadere informatie

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ]

Comfort en gerustheid. Warmte is ons element. Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw. Logatherm WPS/WPS K. [ Lucht ] [ Water ] [ Lucht ] [ Water ] Warmtepompen Glycolwater/water Vermogenbereik : 6 tot 17 kw [ Aarde ] [ Buderus ] Comfort en gerustheid Logatherm WPS/WPS K De Logatherm glycolwater/water warmtepompen WPS van Buderus

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Art.-Nr.:..5201 DTST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie