Activiteitenverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2012"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2012

2

3 Activiteitenverslag

4 Inhoudstafel Voorwoord 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld Vergunningen A (Casino s) Vergunningen B (Speelautomatenhallen) Vergunningen C (Drankgelegenheden) Vergunningen D (Personeel) Vergunningen E (Herstellers en plaatsers) Vergunningen F (Weddenschappen) Vergunningen g (Mediaspelen) vergunningen + (Informatiemaatschappijinstrumenten) Financiële aspecten 29 3 Ontwikkelingen Nationale ontwikkelingen Europese ontwikkelingen 34 4 Bescherming van de spelers LIJST VAN UITSLUITINGEN HET EPIS-SYSTEEM EN DE VERIFICATIE VAN DE KLANTEN PROJECTEN Controles en sancties Controles Sancties 46

5 6 Technische Evaluaties Metrologische dienst Situatie van de activiteit Technische evaluatie Opdracht van de Dienst Kansspelen Goedkeuring van modellen Controles Goedkeuringsprotocollen Testapparatuur Lijst van de toegelaten spelen voor de kansspelinrichtingen I, II, III et IV Opleiding van kandidaat vergunninghouders D Laboratorium Vergaderingen Personeel Website van de technische dienst 53 7 Rechtspraak Reglementaire ontwikkelingen Rechtspraak Adviezen 63 8 Secretariaat en middelen Personeel BUDGET Informatica 69 9 Samenwerkingen en deelnames Samenwerkingen Deelnames Kansspelen in de pers 77 5

6 6 Besluit 78 Bijlagen 80 Parlementaire vragen 84 Contact 88

7 Dit verslag is opgesteld in toepassing van artikel 16 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en behandelt de periode van 1 januari tot 31 december Het vormt een synthese van de uitgevaardigde adviezen en de koninklijke besluiten die in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen en alle taken en opdrachten die zijn uitgevoerd door de Kansspelcommissie en haar secretariaat. Dit verslag is goedgekeurd door de Kansspelcommissie tijdens de bijeenkomst van 6 maart Het verslag kan ook worden geraadpleegd op de website: 7

8 Voorwoord 1 VAN CAMPENHOUDT LUC, Appeler les choses par leur nom, Revue Nouvelle et Libre Belgique 09 maart 2012, p LIEVEN SCHEIRE, JELLE DE BE LE, Bellen is tellen Hoe onafhankelijk is de Kansspelcommissie? Http : //www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=dmf VARONE F., JACOB S., Evaluer l action publique- Etat des lieux et perspectives en Belgique, Academia Press, Gent, 2003 DE VISSCHER C., VARONE F., Evaluer les politiques publiques, Academia Bruylant, Coll. Science Politique p We kunnen het jaar 2012 vanuit verschillende invalshoeken benaderen. De eerste is die van de nationale ontwikkelingen, de tweede die van de internationale situatie en meerbepaald de Europese projecten, en de derde die van de grondslagen voor wat we de komende jaren mogen verwachten. Nationaal stond het politieke jaar 2012 in het teken van de uitvoering van het regeerakkoord, na een periode van lopende zaken die meer dan anderhalf jaar aansleepte. De regeringsverklaring heeft vooral oog voor institutionele aspecten en beschouwt het kansspelbeleid niet als een prioriteit. De wet van 10 januari 2010 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van spelers (hierna de kansspelwet genoemd), die met hoogdringendheid werd goedgekeurd, heeft nochtans nood aan heldere uitvoeringsbesluiten, vooral voor de kansspelen via informatiemaatschappijinstrumenten (internet, GSM, tablet, ). Kansspelen, een materie met niet alleen ethische en morele (bescherming van kwetsbare personen) maar ook economische aspecten zoals rentabiliteit en solvabiliteit, moeten duidelijk omkaderd worden om het grote aanbod aan illegale varianten te kunnen bestrijden. Elke maand valt er wel ergens ter wereld een gokschandaal te betreuren. Telkens wordt het imago van de nationale overheid geschaad. Wij moeten de dialoog aangaan met zowel de hulpverenigingen als de kansspelsector. De potentiële problemen die met kansspelen gepaard gaan, moeten bij naam genoemd worden in heldere bewoordingen. Daarbij mogen we de complexiteit en de ernst van de maatschappelijke en economische inzet niet uit de weg gaan. Het doel is om correct politieke in plaats van politiek correcte taal te spreken 1. Wat zijn de gevolgen van de doelstelling van de Kansspelcommissie om een klimaat van vertrouwen te scheppen bij de regering (a.), de ondernemingen (b.) en de burgers in het algemeen en kwetsbare personen in het bijzonder (c.)? a. In de loop van 2012 werd het vertrouwen van de regering op de proef gesteld toen in de pers ongegronde insinuaties over de Kansspelcommissie verschenen 2. Om haar naam te zuiveren, pleitte de commissie zelf voor een audit. Na de invoering van een nieuw overheidsbeleid zou een audit hoe dan ook noodzakelijk gebleken zijn 3 om het beleid te evalueren en waar nodig bij te sturen. De audit kwam echter te vroeg, omdat slechts een deel van de wet al geïmplementeerd was, maar was in elk geval noodzakelijk. De Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze analyse toevertrouwd aan het Rekenhof. De resultaten van de studie, waar we met een gerust gemoed op wachtten, waren nog niet bekend op het ogenblik dat dit voorwoord werd opgesteld. De aanbevelingen die het Rekenhof openbaar heeft gemaakt, vormen nu al een aanzet tot een efficiënte reglementering. In principe zou de regering de bevoegdheden van de Kansspelcommissie moeten uitbreiden, door bijvoorbeeld werk te maken van de uitvoeringsbesluiten voor online kansspelen en mediaspelen en voor de bescherming van de spelers. De regering moet tegemoet komen aan klachten door een correct evenwicht

9 4 CROZIER M., L entreprise à l écoute, Paris, Fayard, DUPUY F., Sociologie du changement. Pourquoi et comment changer l organisation, Dunod, 2004.p LAUWERS M., Google et Bwin même combat «Les petits belges imposent leurs principes», L Echo, 15 déc p.2 7 MORIN E. en NAIR S., Une politique de civilisation, Arléa, Paris, 1997, p te vinden, vooral voor het individueel uurverlies bij online kansspelen en voor de regels rond reclame en promotie. De Kansspelcommissie had twee studies aangevraagd, één over de monitoring van kansspelen in het algemeen, en een tweede over het gevaar van verschillende soorten kansspelen. Deze studies werden uitgesteld. Ten slotte heeft de Kansspelcommissie de benoeming nodig van leden en van een voorzitter met een voltijds mandaat, om het hoofd te kunnen bieden aan haar uitdagingen. b. Wanneer bedrijven vandaag, zoals Crozier opmerkt, hun vertrouwen in de politiek hebben verloren, komt dat paradoxaal genoeg doordat de logica die het staatsbeleid domineert een financiële en budgettaire logica is met een onproductieve bureaucratie. De Kansspelcommissie geeft de voorkeur aan een ander soort bestuur. Ze luistert 4 naar de maatschappij en blijft ermee in voeling. Aangezien door de oprukkende mondialisering kansspelen als een alledaags consumptiegoed worden beschouwd, is het belangrijk dat de regelgevers goed op de hoogte blijven van de technische aspecten die nu slechts gekend zijn door een beperkte groep met veel knowhow. Kennis is macht. Het was dus essentieel dat de overheid, de regering en de Kansspelcommissie niet passief bleven toekijken 5 maar mee op de kar sprongen van de technische modernisering door de kansspeloperatoren aan een vergunningsplicht te onderwerpen voor de organisatie van kansspelen via het internet 6. Pragmatisme en gezond verstand vormen de basis voor de samenhang tussen verschillende soorten kansspelen (weddenschappen, casinospelen, loterijen) en bevorderen een gezonde onderlinge concurrentie. c. Het publiek wordt beter geïnformeerd over de ondernemingen, die een gezicht 7 krijgen, over hun financiële stromen, de samenstelling van hun kapitaal, over de klachten en de bestuurlijke en/of gerechtelijke onderzoeken die eruit voorvloeien. Naar aanleiding van de nieuwe bevoegdheden van de Kansspelcommissie werd een informatiefilm gemaakt, die werd opgenomen in de opleiding via e-learning. Bovendien kunnen nu ook belanghebbende derden hun verwanten de toegang tot casino s en speelzalen laten ontzeggen, zowel voor de reële als voor de online kansspelen. De wet van 2010 maakt een financiële opbrengst voor de renbanen mogelijk. In 2012 hebben de onderlinge weddenschappen op paardenrennen in het buitenland voor het eerst de renbanen financieel verrijkt. De basis voor een nieuw elan voor het kansspelbeleid is gelegd was een jaar van reflectie en er werd regelmatig aan herinnerd dat de kiezer zich zal uitspreken over de resultaten die de regering in de loop van 2013 zal behalen. In principe zal de regering op voorstel van de minister van Justitie, Mevrouw Turtelboom, werk maken van de koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet en zal ze de financiële middelen vrijmaken om in personeel en informatica te kunnen investeren. Toen de uitvoeringsbesluiten werden gepubliceerd, hebben de Kansspelcommissie en haar secretariaat er een erezaak van gemaakt de dossiers en de klachten te onderzoeken. Daarbij lag in 2012 de nadruk op weddenschappen, zonder de klassieke bevoegdheden uit het oog te 9

10 10 verliezen. Er kwam meer duidelijkheid en een strengere aanpak, maar de omvang en de complexiteit van de problematiek vereisen meer personeel dan beschikbaar is. Op het internationale vlak moet op het actieplan voor online kansspelen van de Europese Unie worden gewezen. Dit plan past in de wil om de Europese groei en het Europese vertrouwen te stimuleren. De Europese Commissie heeft een korte vragenlijst aan België overgemaakt. In zijn antwoord legde ons land de nadruk op de behoefte aan controlemiddelen op zijn eigen grondgebied om daadwerkelijk aan het subsidiariteitsbeginsel te kunnen voldoen, rekening houdend met het feit dat het beschermingsniveau dat de Belgische regelgeving aan kwetsbare groepen biedt aanmerkelijk restrictiever, gerichter en verder geëvolueerd is dan dat van de andere landen van de Unie (bijvoorbeeld: toegang tot reële en online casino s na registratie voor personen ouder dan 21 jaar, gecentraliseerd spelverbod). De Kansspelcommissie bracht op basis van de ervaring opgedaan tijdens de testperiode, haar standpunt loyaal over. Veel landen vinden hun kansspelmodel het ideale. Maar de visie van enkele landen leunt dicht aan bij die van België. Deze visies moeten worden verzameld binnen één orgaan: the European Regulatory Platform (ERP). Dat zal het mogelijk maken een internationale multidisciplinaire benadering (economie, recht, geneeskunde, criminaliteit, ) te organiseren op universitair niveau, in het kader van een Charter voor Kansspelen. Op die manier moet Meer licht van Goethe, in de zin van meer intellectuele duidelijkheid, kennis en waarheid worden bereikt. De Raad van Europa onderhandelt momenteel over een verdrag tegen corruptie in de sport. Sportresultaten staan in nauw verband met weddenschappen. De sportfederaties willen echter ontsnappen aan een onafhankelijk controlemechanisme. Als zij hun zin krijgen, wordt een verdrag tegen corruptie in de sport nutteloos, aangezien er een uitgestrekte rechteloze zone met internationale omvang zou ontstaan. Ten slotte was 2012 voor online kansspelen het jaar van de zwarte lijst met de illegale kansspelwebsites. Wanneer een speler een site bezoekt die op de zwarte lijst staat, ziet hij een door de internetproviders verzorgde stoppagina. Op die manier werden spelers die illegale websites bezochten, afgeleid naar legale, beveiligde websites. Vooraleer een website op de zwarte lijst werd geplaatst, werd telkens een proces-verbaal opgesteld dat naar het parket werd verzonden. De klassieke vergunningsdossiers (drankgelegenheden, spelleveranciers, casino s, speelautomatenhallen) en de controle erop zijn nu aangevuld met het administratieve beheer van een groot aantal vergunningen voor weddenschappen. Hun behandeling heeft bijgedragen tot de onderlinge samenhang van de kansspelen en tot de sanering van een sector die het jarenlang zonder begeleiding heeft moeten stellen. Hoewel de wetgever de onafhankelijkheid van de Kansspelcommissie onderstreept en benadrukt dat de kansspelsector zelf voorziet in de financiële middelen van de commissie - met de toelating om reserves in een fonds op te sparen - hebben de budgettaire eisen die de regering zichzelf heeft opgelegd een impact gehad op de dagelijkse werking van de Kansspelcommissie en haar secretariaat. Een verduidelijking van de prioriteiten rond de kansspelen dringt zich op, voor een grotere efficiëntie van de dienstverlening. We leven dan wel niet langer in een welzijnsstaat, maar de misprijzende woorden van

11 8 Satiren, 81, over de Romeinen die alleen belangstelling hadden voor gratis graanbedelingen en de circusspelen Juvenalis 8, Brood en spelen, zijn nog altijd relevant. Er heerst een klimaat van wantrouwen tegenover de nationale en de Europese politieke instellingen, als gevolg van de financiële en budgettaire crisis. Politieke partijen kunnen het hoofd bieden aan dit wantrouwen door in 2014 duidelijke keuzes over kansspelen te maken in hun Europese en nationale verkiezingsprogramma s. Op een meer bescheiden niveau moeten de politieke groepen in het Europees parlement (EVP, Socialisten, Liberaaldemocraten, Groenen) laten weten wie hun kandidaat voor de functie van Europees Commissaris voor de Interne Markt zal zijn. Hij of zij zou in de campagne een standpunt moeten innemen over kansspelen in het algemeen en de grensoverschrijdende kansspelen in het bijzonder. Zal het schema dat Herman Van Rompuy voorstelt om de financiële en budgettaire crisis op te lossen, worden uitgebreid met online kansspelen? Komt er een algemeen toezicht door de Europese Commissie of een beperkter toezicht met geïntegreerde regels en bevoegdheden? Op nationaal vlak moeten de lijsttrekkers een standpunt innemen over het project om kansspelen te kanaliseren. Gezien haar omvang, haar impact op de economie en op de volksgezondheid en haar gevolgen voor de criminaliteit, is de kansspelmarkt niet onbeduidend en mag ze niet worden gebanaliseerd. Etienne Marique, Voorzitter 11

12 1 Voorstelling Kansspelcommissie De Kansspelcommissie (KSC) wordt ondergebracht bij de Federale Overheidsdienst Justitie. De minister van Justitie is belast met de kansspelproblematiek en de relaties met de Kansspelcommissie. Veiligheid van de staat NICC Strafrechterlijk Beleid Minister Commissies Auditcomité Beleidsraad & Cel Beleidsvoorbereiding Commissie Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en Occasionele Redders Interne audit Stafdienst Budget, Beheerscontrole en logistiek Voorzitter & Directiecomité Diensten van de Voorzitter Kansspelcommissie Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) Belgisch Staatsblad Stafdienst ICT 12 Organigram FOD Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Directoraat-generaal Justitiehuizen

13 De Kansspelcommissie wordt voor haar dagelijkse werking bijgestaan door een secretariaat. Het secretariaat van de Kansspelcommissie bestaat uit verschillende cellen. Deze cellen lopen gelijk met de verschillende taken en bevoegdheden die door de kansspelwet van 07 mei 1999 werden toegekend aan de Kansspelcommissie. Voorzitter KansSpelcommissie Hoofd controlecel + secretariaat Politie Organigram Secretariaat van de Kansspelcommissie Cel Administratie Cel Advies, Onderzoek & Ontwikkeling (DAOO) Cel Bescherming van de spelers Cel ICT Cel Communicatie Cel Vergaderingen & Projecten Cel HRM & Sancties Cel Technische evaluatie Cel Audit & Budget Cel Controle Cel Administratie Beheer van de vergunningen (toekennen, stopzetten, weigeren, hernieuwen) Cel Advies, Onderzoek & Ontwikkeling (DAOO) Juridisch advies aan de Kansspelcommissie Beheer European Regulatory Platform (ERP) Fundamenteel onderzoek Cel Bescherming van de spelers Beheer van de dossiers van uitgesloten spelers Initiatieven rond bescherming van de spelers Cel ICT Beheer en veiligheid van ICT-toepassingen Cel Communicatie Interne en externe communicatie Cel Vergaderingen & Projecten Vergaderingen van de Kansspelcommissie Beheer van projecten (e-learning, archivering, studies) Cel HRM & Sancties Beheer van sanctieprocedures tegen vergunninghouders Beheer van personeelsdossiers Link met centrale diensten van Justitie Cel Technische evaluatie Goedkeuring van nieuwe elektronische kansspeltoestellen Controle op elektronische kansspeltoestellen Cel Audit & Budget Beheer van budget en economaat Beheer van inkomsten (vaststelling, inning en invordering) en uitgaven Onmisbare financiële analyses voor de toekenning en de verlenging van vergunningen Financiële analyses van de sector Audit van de rekeningen van de in de sector actieve vennootschappen Cel Controle Controle op legale en illegale kansspelen Administratief beheer van controles Link tussen leden van de federale politie en secretariaat KSC 13

14 1 9 De samenstelling ervan zal in 2013 aangepast worden. Aan het roer van de Kansspelcommissie staat een magistraat, Etienne Marique. De voorzitter zit samen met vertegenwoordigers van zes ministers waarvan telkens 1 Nederlandstalige en 1 Franstalige. Deze werden benoemd bij het koninklijk besluit van 11 januari 2010 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie 9. Deze samenstelling geldt voor een termijn van 6 jaar. Elke vertegenwoordiger heeft ook een plaatsvervanger. In principe komt de Kansspelcommissie elke eerste woensdag van de maand samen. 14

15 PV: Plaatsvervangende leden Minister van Financiën Demarch C. Sonck L. Monseu C. (PV) Weckhuysen E. (PV) L UNION FAIT LA FORCE Voorzitter / Magistraat Etienne Marique Minister van Justitie Piccin J. Rigolle D. Vanwambeke P. (PV) Flamand M. (PV) Service Public Fédéral FINANCES Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Economie Everard A. Dubois Ph. Dumont H. (PV) Van Den Bossche (PV) Nicolet C. Callu M. Capron B. (PV) Peetermans F. (PV) Minister van Volksgezondheid Minister van Begroting en Overheidsbedrijven Gustin D. Moens I. Service Public Davreux S. (PV) Fédéral Bourda A. (PV) Fontinoy JC. Vande Moortel G. Stragier V. (PV) De Busser K. (PV) L UNION FAIT LA FORCE FINANCES 15

16 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld De Kansspelcommissie levert vergunningen voor casino s (A), voor online casino s (A+), voor speelautomatenhallen (B), voor online speelautomatenhallen (B+), voor kansspelen in drankgelegenheden (C), voor personeel van casino s en speelautomatenhallen, voor kansspelfabrikanten en leveranciers (E), voor de inrichting van weddenschappen (F1), voor online weddenschappen (F1+), voor het aannemen van weddenschappen (F2) en voor mediaspelen (G1). 2.1 Vergunningen A (Casino s) Algemeen Op 21 juni 2011 werden de eerste koninklijke besluiten over de aanvragen voor bijkomende vergunningen gepubliceerd. De Kansspelcommissie kende in haar zitting van 8 februari 2012 de eerste drie vergunningen A+ toe aan de casino s van Dinant, Namen en Spa. De casino s van Brussel en Blankenberge kregen hun vergunning A+ in de loop van Er zijn maximaal 9 vergunningen A+. De solvabiliteit van het casino van Brussel wordt nauwlettend opgevolgd. De verantwoordelijken van de vennootschap Casinos Austria International GMBH werden hierover meermaals door de Kansspelcommissie gehoord. Momenteel zijn meerdere scenario s mogelijk om de solvabiliteit te verbeteren Witwaspraktijken In 2012 voerde een attaché Controle kansspelen een onderzoek naar witwassen in het kader van de stage voor een vaste benoeming. Die studie werd positief onthaald. Er werden een aantal pijnpunten in de strijd tegen het witwassen blootgelegd, zoals het ontbreken van een duidelijke definitie van een casino in de internationale context en het gebrek aan controle op internet. Daarnaast werkte het secretariaat van de Kansspelcommissie nauw samen met het Centrum voor financiële informatieverwerking (CFI). Er wordt structureel aan informatie-uitwisseling gedaan en herhaaldelijk zijn er vergaderingen om na te gaan waar beide diensten elkaar kunnen bijstaan en hoe de uitvoering van de diverse wetten kan geoptimaliseerd worden. De Kansspelcommissie nam in de loop van 2012 een aantal standpunten in met betrekking tot het toelaten van moderne betalingsmiddelen zoals de nieuwe prepaid-kaarten. Die werden steeds getoetst aan de witwasregels. De Kansspelcommissie legt striktere regels op aan de kansspelsector dan wettelijk nodig is. De Kansspelcommissie is verheugd dat de kansspelinrichtingen klasse I steeds voldoen aan hun meldingsplicht. Uit de jaarcijfers van het CFI blijkt dat ze in deze één van de beste leerlingen van de klas zijn. De Kansspelcommissie voorziet voor 2013 in het verder uitwerken van regels met betrekking tot witwassen in zowel de reële als virtuele wereld. 16 In 2012 baatten de casino s maximum 1590 kansspeltoestellen uit. Dat zijn 75 spelautomaten meer dan op 31 december 2011.

17 2.1.3 Vergunningen A Wachtlijst Vergunningen B+ De Kansspelcommissie kende in de zitting van 8 februari 2012 de eerste vergunningen A+ toe. In totaal werden 5 vergunningen A+ toegekend. 2.2 Vergunningen B (Speelautomatenhallen) In overeenstemming met de nieuwe kansspelwet werd de wachtlijst afgeschaft in Een koninklijk besluit zal de te volgen procedure bepalen wanneer een vergunning vrijkomt. Dit besluit zou zo snel mogelijk gepubliceerd moeten worden Reglement voor verhuizingen De Kansspelcommissie kende in haar zitting van 28 maart 2012 de eerste vergunningen B+ toe. In totaal werden 24 vergunningen B+ toegekend. Overzicht van de beslissingen over vergunningen B Aanvragen voor verlenging 41 Aanvragen voor verhuizing Algemeen Begin 2012 waren er 180 speelautomatenhallen in België. De verlenging van de vergunningen B werd in 2012 voortgezet. Zo werden 17 vergunningen hernieuwd in Wallonië en Brussel en 24 in Vlaanderen. Alle dossiers werden goedgekeurd door de Kansspelcommissie. De vennootschap PEBAS SA, houder van vergunning 3920, is samengesmolten met haar voornaamste aandeelhouder, EUROPEAN AMUSEMENT SA. De door de wet van 10 januari 2010 ingevoerde wijzigingen van de kansspelwet bepalen dat de vergunninghouders B echt actief moeten zijn. Als de Kansspelcommissie een inactiviteit van meer dan 6 maand vaststelt, wordt een procedure ter intrekking van de vergunning opgestart. Dit is de reden waarom de vergunning van één van de speelautomatenhallen werd ingetrokken. Vanaf 1 januari 2009 is het gewijzigde reglement voor verhuizingen van kracht. De houders van een vergunning B kunnen voortaan, mits goedkeuring van de Kansspelcommissie, verhuizen naar een plaats buiten de gemeente waar de vergunde kansspelinrichting zich bevindt. De goedkeuring van een verhuizing is geen nieuwe vergunning. Ze wijzigt enkel één van de modaliteiten van de vergunning, namelijk de plaats van de exploitatie. Om een aangevraagde verhuizing goed te keuren, moet de Kansspelcommissie tijdens de behandeling van het dossier controleren of alle bepalingen in artikelen 36 en 37 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen worden gerespecteerd. Zoals bij de aanvraag van een nieuwe vergunning is de vooraf met de nieuwe gemeente afgesloten overeenkomst een verplichte voorwaarde voor de goedkeuring van een verhuizing. De verhuizing heeft geen invloed op de duur van de vergunning. Ingetrokken Vergunningen C (Drankgelegenheden) Algemeen De wijzigingen van de aanvraagprocedure, van kracht sinds begin 2011, zijn nu goed ingeburgerd. Voor dossiers die het voorwerp van een verlenging uitmaken wordt de waarborg vrijgegeven in de loop van de afhandeling van de dossiers en volgens dezelfde procedure als bij dossiers voor de stopzetting van activiteiten. In 2012 hebben enkele steden en gemeenten gevraagd om op de lijst gezet te worden van steden en gemeenten waar het advies van de burgemeester verplicht is vooraleer een vergunning C kan toegekend worden. De Kansspelcommissie is tevreden over de groeiende betrokkenheid van deze steden en gemeenten. 17

18 2 18 De tendens van 2011 betreffende aanvragen ingediend door personen die nog geen drie volledige jaren in België verblijven, zette zich voort in Het gaat voornamelijk om personen afkomstig uit Oost-Europa. De rechtspraak van de Kansspelcommissie voorziet dat personen die in de loop van de laatste drie jaar veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van zes maanden of meer geen vergunning kunnen krijgen. Daarom wordt systematisch een attest van goed gedrag en zeden voor deze periode geëist. Personen die nog geen drie volledige jaren in België wonen, moeten een bewijs voorleggen dat werd verstrekt door de autoriteiten van hun vroegere verblijfplaats Het begrip drankgelegenheid Artikel 39 van de wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers bepaalt dat kansspelinrichtingen klasse III of drankgelegenheden inrichtingen zijn waar drank, ongeacht de aard ervan, wordt verkocht voor gebruik ter plaatse en waarin maximaal twee kansspelen worden geëxploiteerd. De Kansspelcommissie heeft een duidelijk standpunt ingenomen inzake het begrip drankgelegenheid. In de toekomst zal de Kansspelcommissie dezelfde beoordeling van een drankgelegenheid hanteren als de FOD Volksgezondheid doet voor het rookverbod. Dat betekent dat een drankgelegenheid omschreven zal worden als een inrichting waarvan de vaste hoofdactiviteit uitsluitend bestaat uit het aanbod van dranken voor gebruik ter plaatse, waaronder alcoholische dranken, en waar geen andere eetwaren voor gebruik ter plaatse worden aangeboden dan voorverpakte producten die ten minste drie maanden zonder bijkomende maatregelen houdbaar moeten zijn. Het belangrijkste voordeel is dat er geen discussie meer zal bestaan over de inhoud van het concept drankgelegenheid en dat de inhoud van de term overeenkomt met die van de antitabakswetgeving, zodat er een grotere transparantie bestaat. Bovendien komt men zo dichter in de buurt van de aanvankelijke doelstelling van de wetgever, vermeld in de parlementaire werkzaamheden. Voor de toekenning van vergunningen zullen codes NACEBEL (drankgelegenheden) et (cafés en bars) toegelaten worden. Overzicht van vergunningen C in 2012 Vervallen 152 Verlengd 481 Toegekend 1849 Niet-ontvankelijk 57 Verlenging geweigerd 27 Geweigerd 72 Afstand voor toekenning 22 Stopzetting van de activiteit 1242 Intrekken van beslissing (gemeld faillissement, administratieve correctie) Ingetrokken 7 12

19 2.4 Vergunningen D (Personeel) Algemeen Het opleidingssysteem voor de aanvragers van een vergunning D werd in 2011 gewijzigd. Dit systeem zou voor een snellere afhandeling van de aanvragen moeten zorgen en zal het voor de aanvragers mogelijk maken de opleiding op hun ritme te volgen, zonder zich te moeten verplaatsen naar Brussel. Overzicht van de vergunningen D in 2012 Toegekend 1087 Geweigerd 836 Afstand voor toekenning 52 Stopzetting van de activiteit 218 Intrekken van beslissing (administratieve correctie) E-learning In 2012 draaide het project van e-learning op volle toeren. Niet minder dan personen werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze opleiding, waarvan Franstaligen en 639 Nederlandstaligen. Ongeveer ¾ van de kandidaten legde uiteindelijk het examen af. Meer dan 90% slaagde op het examen en kreeg dus een vergunning D. 19 De Kansspelcommissie ontving ongeveer 20 klachten over dit opleidingstraject. Meestal ging het om kandidaten die meermaals inlogden in het systeem. Het opleidingstraject werd vertaald naar het Duits en kwam online. Het examen zelf kan wel enkel in het Nederlands of in het Frans afgelegd worden. De Duitstalige versie werd goed onthaald in de Duitse Gemeenschap en bij kandidaten die het Duits beter machtig zijn dan het Nederlands of het Frans. Het systeem van e-learning houdt onvoldoende rekening met de behoeften van de uitbaters van wedkantoren, al komen weddenschappen in het huidige programma toch op verschillende momenten aan bod in de opleiding. Er werd werk gemaakt van een scenario voor een bijkomende module over de weddenschappen, maar dit kon niet in de praktijk worden omgezet wegens budgettaire problemen bij de FOD Justitie. 2.5 Vergunningen E (Herstellers en plaatsers) Nieuwe aanvragen In de loop van 2012 heeft de Kansspelcommissie 14 vergunningen E toegekend. Veel van deze dossiers werden ingediend door buitenlandse vennootschappen om activiteiten op het internet te ontwikkelen in samenwerking met een vergunninghouder A, B of F1. Overzicht van vergunningen E in 2012 Vervallen 2 Verlengd 96 Toegekend 14 Weigering tot hernieuwing 3 Geweigerd 2 Afstand voor toekenning 3 Stopzetting van de activiteit 3 Ingetrokken Verlenging van vergunningen De in 2010 begonnen verlenging van vergunningen E werd in 2012 voortgezet. Zo werden 62 Franstalige en 34 Nederlandstalige vergunningen verlengd. Voor sommige van deze vergunningen hebben de houders op verzoek van het secretariaat maatregelen moeten ondernemen om de vereiste solvabiliteitsratio te bereiken, anderen hebben hun waarborg bij de Deposito- en Consignatiekas moeten verhogen vanwege van het aantal uitgebate machines, etc. 1 vergunning werd niet hernieuwd in Er werden meerdere sancties genomen tegen 19

20 2 10 B.S. 29 december K.B. van 20 juli 2012, B.S. 9 augustus 2012 p vergunninghouders E. Details hierover staan vermeld in hoofdstuk V: Controle en sancties. 2.6 Vergunningen F (Weddenschappen) Sinds 1 januari 2011 is de Kansspelcommissie bevoegd om vergunningen af te leveren aan inrichters van weddenschappen (vergunning F1) en aan plaatsen waar weddenschappen worden afgesloten (vergunning F2). Artikel 76/1 van de Gecoördineerde Wet van 7 mei 1999 voorziet een overgangsperiode: De bestaande inrichters van weddenschappen welke een attest kunnen voorleggen van de federale overheidsdienst Financiën dat zij voldoen aan hun fiscale verplichtingen, kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft genomen inzake het toekennen van een vergunning F1, onder voorbehoud van het betalen van een waarborg en het neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze wet. [ ] De vaste en mobiele inrichtingen klasse IV en de bijzondere tussenpersonen bedoeld in artikel 43/4, 5, die correct aangemeld zijn bij de federale overheidsdienst Financiën en die weddenschappen aanbieden waarvoor de inrichter zijn fiscale verplichtingen is nagekomen kunnen hun activiteiten voortzetten tot op het ogenblik dat de commissie een beslissing heeft genomen inzake het toekennen van een vergunning F2, onder voorbehoud van het betalen van een waarborg door de inrichter wiens weddenschappen zij aanbieden en het neerleggen van een volledig en correct dossier binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling. Zo konden personen die actief waren voor 1 januari 2011 tot 28 februari 2011 een dossier indienen bij de Kansspelcommissie om te genieten van de overgangsmaatregelen en hun uitbating verder te zetten Vergunningen F1 Het aantal vergunningen F1 dat kan worden toegekend, wordt door een koninklijk besluit van 22 december beperkt tot 34. In 2012 werden de 34 vergunningen toegekend. 1 vennootschap besliste echter afstand te doen van haar vergunning. Er is dus 1 vrije plaats. Voor de toekenning van deze vergunning zal de procedure voorzien in het koninklijk besluit van 22 december 2010 worden toegepast. Bovendien werd een koninklijk besluit 11 gewijzigd waardoor een vergunning werd toegevoegd aan het maximumaantal van 34 vergunningen. Hierdoor heeft de Nationale Loterij een vergunning F1 verkregen en kan ze voortaan ook weddenschappen aanbieden. Overzicht van vergunningen F1 in 2012 Toegekend 8 Geweigerd 3 Afstand voor toekenning 7 Stopzetting van de activiteit 1 Verwittiging 2 Ingetrokken 1

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Koninklijk besluit betreffende de lijst van spelen die mogen worden uitgebaat door houders van aanvullende vergunningen via informatiemaatschappij-instrumenten.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Inhoudstafel Inleiding - Woord voorzitter 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 10 2 Situatie Belgische kansspelwereld 14 2.1 Vergunningen A 14 2.2 Vergunningen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten kunnen worden aangeboden en welke minstens

Nadere informatie

De Kansspelcommissie. Kansspelcommissie

De Kansspelcommissie. Kansspelcommissie De Kansspelcommissie Kansspelcommissie Wilt u nagaan welke kansspelen toegelaten zijn in België? Bent u benieuwd naar de vergunningen die uitbaters van kansspelen nodig hebben? En hoe zit het precies met

Nadere informatie

activiteitenverslag 2010

activiteitenverslag 2010 activiteitenverslag 2010 2010 activiteitenverslag 2010 inhoudstafel Voorwoord 08 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld 16 2.1 Vergunningen A 16 2.2 Vergunningen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VERSLAG 2013

ACTIVITEITEN VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN VERSLAG 2013 Dit verslag is opgesteld in toepassing van artikel 16 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling STIBBE Nieuwsflash marktpraktijken en consumentenrecht www.stibbe.be Onderwerp De nieuwe wet op de kansspelen: gokken op succes? Datum Juni 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de NV Napoleon Games, ontvangen op 30/06/2016;

Gelet op de aanvraag van de NV Napoleon Games, ontvangen op 30/06/2016; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 73/2016 van 14 september 2016 Betreft: aanvraag van de NV Napoleon Games om toegang te verkrijgen tot een aantal informatiegegevens van het

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 49/2015 van 25 november 2015 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit bepalende dat sommige uitwisselingen van persoonsgegevens geen toelating van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 augustus 2012 ADVIES 2012-68 met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Referentie advies. Pagina 2/7

Referentie advies. Pagina 2/7 OPVOLGINGSNOTA Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur Economische en Sociale Raad voor

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 01/2011 van 19 januari 2011 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse IV en de plaatsen

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 5 september 2016 ADVIES 2016-78 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-85 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Dit verslag is opgesteld in toepassing van artikel 16 van de gecoördineerde wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de

Dit verslag is opgesteld in toepassing van artikel 16 van de gecoördineerde wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de 2014 ACTIVITEITEN V E R S L A G Dit verslag is opgesteld in toepassing van artikel 16 van de gecoördineerde wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 29 februari 2016 ADVIES 2016-22 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 februari 2016 ADVIES 2016-07 met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige

Nadere informatie

VR DOC.0962/1BIS

VR DOC.0962/1BIS VR 2017 0610 DOC.0962/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde KSW 10 januari 2010

Officieus gecoördineerde KSW 10 januari 2010 WET VAN 7 MEI 1999 OP DE KANSSPELEN, DE WEDDENSCHAPPEN, DE KANSSPELINRICHTINGEN EN DE BESCHERMING VAN DE SPELERS HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 57 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 1/5 Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 Betreft: vermelding van de identiteit van een klokkenluider in interne communicatie via e-mail en in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur (CO-A-2011-045)

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2005 van 27 juli 2005.

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2005 van 27 juli 2005. KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-ADVIES-081023-66 betreffende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2017/10293] 1 DECEMBER 2016. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar

Nadere informatie

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement

FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2010 *** Reglement Hoofdstuk 1: voorwerp van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt het doel, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de toekenningcriteria

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende de controle op de communicatie van de Vlaamse overheid Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps-

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas

Beroepsgeheim, deontologie en antiwitwas 1. Magistraten, Revisoren en Advocaten: drie beroepen met zware vereisten van morele orde die hun oorsprong vinden In de deontologische regels sensu stricto In de beroepsregels In de disciplinaire bepalingen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 1 Onderhavig ontwerp van mededeling van de Raad van het BIPT met betrekking tot de de praktische toepassing van de regels met betrekking tot het

Nadere informatie

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv

over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv ingediend op 37-I (2014-2015) Nr. 1 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2011-2014 van Gimvindus nv verzendcode: ECO 2 37-I (2014-2015) Nr. 1 1011 Brussel

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 28 september 2015 ADVIES 2015-70 over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 31 maart 2014 ADVIES 2014-27 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een rapport

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 februari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 februari A D V I E S Nr. 1.925 Zitting van dinsdag 24 februari 2015 ------------------ Het systeem van de werkgeversgroepering - Gevolggeving aan advies nr. 1.890 en aan advies nr. 1.905 - Problematiek BTW-plicht

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 februari 2012 ADVIES 2012-8 met betrekking tot de openbaarheid van voorbereidende documenten

Nadere informatie