Strategic Alignment in ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategic Alignment in ICT"

Transcriptie

1 Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008

2 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde dienstverlening Software Omzet per sector 32% 2% 7% Industrie 15% Consumentenmarkt 27% 18% Financiële dienstverlening ICT, communicatie & entertainment Gezondheidszorg Overheid Totaal aantal medewerkers (fte) Netto omzet en EBITAE jaar Netto omzet jaar EBITAE

3 Man / vrouw (fte) per 31 december % 20% Vrouw Man Professionals - staf verhouding 85% 15% Staf Professionals Instroom / uitstroom Aantal fte per Uitstroom Instroom Aantal fte per exclusief acquisities Aantal fte per inclusief acquisities 0

4 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Kengetallen winst- en verliesrekening (pagina 50-51) Netto omzet EBITDAE (*) % 18,1% 17,9% EBITAE (*) % 14,2% 17,3% Kengetallen balans (pagina 48-49) Totale activa Groepsvermogen Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Diversen (pagina 9 en 50-51) Aantal medewerkers (fte) ultimo Netto schuld / EBITDA 1,5 2,1 Voetnoot * De E in de EBITDAE en EBITAE betekent Exceptional. De exceptionele kosten zijn eenmalige kosten die verband houden met overnames of herstructureringen. Deze kosten mogen door werkmaatschappen slechts separaat verantwoord worden gedurende het eerste jaar na overname. Na dit eerste jaar is het niet meer toegestaan exceptionele kosten separaat te verantwoorden.

5 Inhoudsopgave Total Specific Solutions Introductie 5 Directieverslag 7 Raad van Bestuur 15 Raad van Commissarissen 17 Domeinen - Overzicht 19 Jaarrekening Grondslagen voor de Financële Verslaggeving 28 Geconsolideerde Balans 32 Geconsolideerde Winst- en Verlies rekening 34 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 35 Toelichting op de Geconsolideerde Balans 36 Toelichting op de Geconsolideerde Winst en Verliesrekening 40 Enkelvoudige Balans 41 Enkelvoudige Winst- en Verliesrekening 42 Toelichting op de Enkelvoudige Balans 43 Toelichting op de Enkelvoudige Winst- en Verliesrekening 44 Accountantsverklaring 45 Overige Gegevens 46 Overig Toelichting bij de Samengevoegde Balans en Winst- en Verliesrekening 47 Samengevoegde Balans 48 Samengevoegde Winst- en Verliesrekening 50 Samengevoegde Winst- en Verliesrekening 51 Ratio s 52 Groepsmaatschappijen 54 Total Specific Solutions 3

6 Total Specific Solutions Links: Gerrit Oosterhof Rechts: Matthieu van Amerongen 4

7 Inleiding Hierbij presenteren we met trots ons jaarverslag In het afgelopen jaar is Total Specific Solutions uitgegroeid tot een van de leidende Nederlandse IT solution bedrijven met een omzet van 175 miljoen euro en meer dan medewerkers. In de komende jaren zullen wij ons sterk doorontwikkelen tot één van de leidende solution providers. Benadering IT moet anders Total Specific Solutions ( TSS ) is opgericht met een duidelijke visie. De volwassenheid van de Nederlandse IT industrie neemt weliswaar toe, maar klanten zijn vaak nog steeds ontevreden. Tal van ITprojecten stranden of lossen de problemen van de business niet op. Technologie is vaak leidend, projectof risicomanagement faalt en kennis van de business en processen van klanten is nauwelijks aanwezig. Wij hebben een duidelijke noodzaak voor een andere aanpak gezien. Onze groepsmaatschappijen werken vanuit een diepe kennis van het marktsegment waarin ze actief zijn. Daarbij heeft elk domein zijn eigen specifieke kenmerken. Op deze aspecten zijn onze groepsmaatschappijen exact afgestemd. Deze kennis, vertaald naar behoeften van klanten, is leidend. Voor wat betreft de technologie werken wij voornamelijk met marktstandaarden. Strak projectmanagement en risicomanagement completeren het geheel. Met onze aanpak zorgen wij voor solutions die de problemen van klanten echt oplossen en hun concurrentiepositie versterken. Domeinkenniskampioenen Onze bedrijfsonderdelen behoren tot de top in hun marktsegment. Wij acteren op de as van best product en customer intimacy. De kennis van de marktdomeinen, van de klanten en klantprocessen en zelfs van de klanten van onze klanten stelt ons in staat om als domeinkenniskampioen specifieke vertalingen te maken naar concrete oplossingen. Onze klanten appreciëren deze kennis, omdat ze daardoor een ITleverancier hebben die mee kan denken, die hen verder kan brengen en concurrentievoordeel op gaat leveren. Daarnaast speelt deze kennis een rol bij kostenreducties en efficiencyverbeteringen middels het doordacht inzetten van IT. Decentrale structuur Total Specific Solutions heeft een decentrale structuur waarin de bedrijven onderling verbonden zijn door hun kwaliteit en kennis van een bepaald domein of proces. De groepsmaatschappijen zijn zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen domein. Bij nieuwe overnames houden bestaande bedrijven hun hart en ziel wat goed is voor hun klanten en hun medewerkers. Onze autonome labels hebben de directe klantcontacten. Wij faciliteren, orkestreren en regisseren. Als onderdeel van Total Specific Solutions profiteren onze bedrijven van het grotere geheel. TSS staat garant voor professionaliteit en continuïteit. Onze groepsmaatschappijen hebben een organisatie achter zich met voldoende kritische massa financieel en organisatorisch om mee te doen op een groter speelveld. Total Specific Solutions Investeren Total Specific Solutions neemt binnen de markten waarin het bedrijf opereert een unieke positie in. Ondanks het huidige economisch klimaat blijft investeren in kennis een absolute noodzaak. Ook in de komende jaren zullen wij verder investeren in bestaande en nieuwe producten. Dat is ook nodig, omdat we ons hebben verbonden aan de doelen van onze klanten. Doelen die we willen helpen bereiken door het effectief inzetten van IT. Daarmee creëren we werkelijke waarde voor onze klanten. Uiteraard willen we u met dit jaarverslag optimaal informeren. Mocht u echter nog vragen hebben dan zijn we graag bereid deze te beantwoorden. Gerrit Oosterhof CEO Matthieu van Amerongen CFO 5

8 6

9 Directieverslag We kunnen op 2008 terugzien als een uiterst enerverend jaar waarin onze bedrijfsomvang is verdrievoudigd. Dankzij de overname van PinkRoccade Local Government, PinkRoccade Healthcare en Everest in 2008 steeg onze jaaromzet van 55 miljoen euro in 2007 tot 175 miljoen euro in Hiermee is Total Specific Solutions uitgegroeid tot een van de grootste niet-beursgenoteerde Nederlandse ICT-bedrijven. Deze groei was ook de aanzet tot een verdere professionalisering van de onderneming. Zo stelden we onder andere een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen aan. Markten en klanten Het jaar 2008 begon als veelbelovend jaar voor de ICT-branche. De vraag van klanten was over het algemeen sterk, binnen de gehele branche was sprake van een hoge bezettingsgraad en als gevolg hiervan een krappe arbeidsmarkt. Tijdens de tweede helft van het jaar was er echter sprake van een omslag als gevolg van de verslechterende economie. Niettemin groeide volgens het onderzoek ICT markt monitor 2009 (1) de Nederlandse ICT-sector in 2008 in zijn geheel met 6,1%. Alle segmenten binnen de ICT-markt lieten krachtige groeicijfers zien. Software liep daarbij op kop met maar liefst 8,1%. Het segment ICT-dienstverlening liet een groei zien van 7,4%. Ook in onze internationale markten was er sprake van een sterke vraag. Onderzoeken door ICT-Office, Gartner en Forrester noemen 2009 een zeer uitdagend jaar waarin de totale ICT-uitgaven sterk onder druk zullen staan. Alle marktanalisten verwachten dat het marktsegment software (in het bijzonder business software, in tegenstelling tot besturingssoftware) in 2009 als enige segment een groei zal vertonen. Voor ITdienstverlening geldt echter dat de economische recessie voor een afnemende groei zal zorgen. Desondanks zullen voor elk segment binnen de ICTbranche andere economische vooruitzichten gelden. De segmenten overheid en gezondheidszorg zullen het komende jaar naar verwachting krachtig presteren. De segmenten industrie, consumenten, ICT en communicatie en financiële dienstverlening zullen volgens de voorspellingen aanzienlijk onder druk komen te staan wat betreft volumes en prijzen. Total Specific Solutions haalt bijna 60% van zijn omzet uit de Nederlandse lokale overheid en gezondheidszorg. Total Specific Solutions beschikt over een stabiel klantenbestand welke een hoge mate van recurring omzet genereert. Onze grootste klant is goed voor 5% van onze totale omzet, terwijl onze tien grootste klanten slechts 19% van de omzet vertegenwoordigen. Een belangrijk deel van onze omzet is recurring by contract. De omzet uit diensten die rechtstreeks zijn gerelateerd aan onze software is veelal recurring by nature. Directieverslag Voetnoot 1: Het ICT markt monitor 2009-onderzoek wordt opgesteld en gepubliceerd door ICT-Office. 7

10 Uitdaging: Creëer een nieuwe frontoffice-applicatie voor de ondersteuning van een snel en efficiënt hypotheekproces. Oplossing: Diepgaande marktkennis, gecombineerd met brede expertise in softwareontwikkeling van Everest. Voordelen: Een flexibel, gemeenschappelijk platform dat een snellere time-to-market ondersteunt. ABN AMRO ABN AMRO Hypotheken Groep versterkt frontoffice met Everest ABN AMRO Hypotheken Groep (AAHG) ondersteunt de verschillende hypotheek merken van ABN AMRO Florius, Moneyou en het white label MNF met diensten op het gebied van risicobeheersing, financiering, productontwikkeling, marketing en ICT. Het is duidelijk dat snelheid en efficiency cruciaal zijn voor AAHG, die in een zeer competitieve en dynamische markt opereert. Een snelle time to market is in dit verband de sleutel tot succes. AAGH schakelde in 2008 Everest in voor nieuwe impulsen in zijn applicatielandschap. Doel was om de concurrentiekracht en de efficiency verder te versterken. Verbeterde productiviteit Een team van vijftien Everest-specialisten werkt bij AAGH in de zogenaamde Software Factory. Hier passen alle ontwikkelaars dezelfde methoden en technieken toe, wat de productiviteit sterk verbetert en de implementatiekosten verlaagt. Everest combineert daarbij de mogelijkheden van de Aquima Suite met zijn uitgebreide ervaring in de hypotheekmarkt voor het creëren van verschillende frontoffice-applicaties. Bij AAHG was sprake van veel verspreide systemen en applicaties van verschillende leveranciers, die allen een eigen onderhoudscontract vereisten, zegt Karst Ziel, ICT-manager bij AAHG. In de loop van de tijd werd het steeds moeilijker om onze middelen optimaal in te zetten en de kwaliteit te bieden die noodzakelijk is. Wij gingen op zoek naar een externe partij die als voorkeursleverancier meer eenheid in applicaties en systemen kon bieden. Ons doel was om de totale kwaliteit van onze software drastisch te vergroten. Na een uitgebreide oriëntatie kozen we voor Everest. De belangrijkste redenen voor deze keus waren de uitgebreide mogelijkheden van de Aquima Suite van Everest en de uitgebreide marktkennis van het bedrijf. Dankzij de inzet van de Aquima Suite kunnen we veel business-rules hergebruiken. En de branchekennis van Everest helpt ook het ontwikkelproces te versnellen. UFO Een van de eerste projecten waar Everest in 2008 aan werkte, was het leggen van de basis voor de volledige vernieuwing van alle AAHG-extranetten. Karst Ziel: Dit United Front Office of UFO-project is in eerste instantie gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk platform voor het vervangen van onze extranetten. Wanneer dit klaar is, zullen alle internetsites volgen. Het eerste project werd in december 2008 afgerond. Het was de start van een grootschalig migratietraject waarbij AAGH een nieuw gemeenschappelijk platform bouwt voor alle frontoffice-applicaties. De samenwerking met Everest verloopt zeer positief. Er is een duidelijke match tussen AAGH en Everest. En het feit dat Everest het eerste project op tijd en binnen budget opleverde, geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst. 8

11 Onze mensen Onze medewerkers vormen ons meest waardevolle kapitaal. Aan het einde van 2008 hadden wij medewerkers in dienst. Dit is inclusief de medewerkers van onze recente overnames. Dit komt neer op voltijds medewerkers. Onze medewerkers zijn zowel op de locatie van de klant als intern actief. We beschikken over verschillende kantoren in Nederland, België, Spanje en Roemenië. Ons goed opgeleide en kundige medewerkersbestand is sterk toegewijd aan een professionele aanpak van de uitdagende ontwikkelingen binnen de markten die we bedienen. We zijn trots op de expertise die we aan onze klanten leveren. Onze toewijding aan het leveren van de beste oplossingen in hun soort resulteert in een hoge motivatie van ons personeel en biedt een krachtige basis voor het vinden van nieuwe medewerkers. Hoewel er momenteel sprake is van een minder krappe arbeidsmarkt, blijven we op zoek naar getalenteerde en gekwalificeerde nieuwe collega s. Mensen die hun inzicht in specifieke markten aan technische vaardigheden weten te koppelen staan daarbij hoog op onze verlanglijst. Bestuur In de loop van 2008 hebben wij de bestuursstructuur van onze onderneming nader onder de loep genomen en besloten om de bestaande opzet af te stemmen op onze toegenomen bedrijfs omvang. Voor dit doel hebben wij een Raad van Commissarissen aangesteld en ons hoofdkantoor verhuisd naar Apeldoorn. vaardigheden. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn grote voorstanders van ons decentrale bedrijfsmodel dat op specifieke markten is toegespitst. Interne controlemechanismen en risicobeheer We definiëren het risicoprofiel van ons bedrijf in termen van marktrisico s, financiële risico s en operationele risico s. De markt wordt gekenmerkt door een groeiend aantal complexe opdrachten die in veel gevallen niet worden afgerond door een gebrek aan specifieke business kennis bij ICT-ondernemingen. Door ons bedrijf te vormen rond markten en specifieke processen, adresseert TSS dit probleem. We bieden onze klanten specifieke diensten en oplossingen die extreem belangrijk voor hun succes zijn en leveren zo toegevoegde waarde, ook in economisch uitdagende tijden. In de huidige economische omstandigheden, leidt onze sterke aanwezigheid in de sectoren overheid en gezondheidszorg tot een stabiele financiële positie. Daarnaast is het grootste deel van onze omzet afkomstig van de verkoop van software of daaraan gelieerde activiteiten. Deze omzet heeft een recurring karakter. We evalueren onze operationele risico s op basis van krachtig projectbeheer en met behulp van gedetailleerde rapportagesystemen. De aanpak op basis van specifieke domeinkennis die TSS voorstaat, draagt in sterke mate bij aan het terug dringen van risico s die samengaan met het implementeren van complexe IT-projecten. Directieverslag Onze Raad van Commissarissen wordt gevormd door ervaren bestuurders met uitstekende reputaties en een schat aan ervaring en bestaat uit de heer L. Koopmans (voorzitter), de heer H. Huisman en de heer P.P. van Besouw. Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over een andere achtergrond, specifieke marktervaring en aanvullende Overnames Total Specific Solutions is een bedrijf dat bestaat uit marktspecialisten. Dit is versterkt middels een aantal strategische overnames. Ons actieve overnamebeleid richt zich op het toevoegen van domeinkenniskampioenen en zowel huidige als 9

12 Uitdaging: Creëer een HR-benadering die Allshare HR solutions in staat stelt zijn langetermijngroei te ondersteunen. Oplossing: Creativiteit in talent search, training, coaching en behoud van medewerkers. Voordelen: Allshare HR solutions kan zich volledig richten op zijn kernactiviteiten doordat TopTalentConsultancy zorg draagt voor talent search, training en coaching. Allshare Allshare HR solutions ondersteunt groei met TopTalentConsultancy Om te kunnen groeien, heeft een bedrijf de juiste HR-benadering nodig. Het zoeken van getalenteerde medewerkers, training, beloning en carrièreplanning vereisen een professionele aanpak zodat een organisatie over de juiste mensen beschikt. De succesvolle softwareleverancier Allshare HR solutions vroeg TopTalentConsultancy te helpen bij deze uitdagingen. TopTalentConsultancy ging aan de slag en kwam met een creatieve aanpak, waarmee het zijn unieke benadering en stijl onderstreepte. Complete benadering Van Hal: TopTalentConsultancy ontwikkelde een totaalbenadering. Het bedrijf ging op zoek naar getalenteerde universitaire en HBO-studenten en nam hen in dienst. In het eerste jaar krijgen ze uitgebreide trainingen in technische en commerciële vaardigheden. De groep werkt vanuit Allshare HR solutions aan projecten. Zo krijgen ze diepgaand inzicht in het werk dat wij bij klanten uitvoeren. Het doel is dat de groep na het eerste jaar in dienst treedt bij Allshare HR solutions. Allshare HR solutions is een softwareleverancier die oplossingen levert voor bepaalde industriesegmenten of bedrijfsfuncties. De PersonnelViewoplossing van Allshare HR solutions biedt een compleet en stabiel systeem voor alle aspecten van Human Resources management. Het is een veelgebruikte oplossing met sterke groeimogelijkheden. Om deze groei te ondersteunen, had Allshare HR solutions nieuwe medewerkers nodig. Wij zochten naar mensen met de juiste technische achtergrond en goede communicatieve vaardigheden. Zij moesten in staat zijn om de vraag van de klant te vertalen naar een effectieve oplossing, zegt Jochem van Hal, director professional services bij Allshare HR solutions. Van Hal schakelde TopTalentConsultancy in voor het vinden van een nieuwe groep medewerkers. TopTalentConsultancy ontwikkelde een benadering die niet alleen anders dan anders was, maar ook zeer effectief bleek. De eerste groep startte in mei Na een intensieve training van zes weken startten de deelnemers met het werken bij een van de klanten van Allshare HR solutions. De tweede groep werd na de zomer gevormd en startte in oktober Van Hal is erg tevreden over de resultaten van de unieke aanpak van TopTalentConsultancy. De twee groepen doen het geweldig. Zij werken aan concrete projecten bij klanten en zijn volledig opgenomen als collega s. Zij kunnen voor ondersteuning altijd een beroep doen op TopTalentConsultancy wanneer dat nodig is. Allshare HR solutions en TopTalentConsultancy hebben zo hun krachten gebundeld om jonge, talentvolle mensen de gelegenheid te bieden zich te ontwikkelen en bekend te raken met onze projecten. Deze benadering helpt ons ontegenzeggelijk bij het realiseren van de groei die we nastreven. 10

13 toekomstige marktleiders aan het portfolio. We doen uitgebreid en nauwgezet onderzoek naar mogelijke overnamekandidaten. Onze acquisities moeten voldoen aan stringente, vooraf vastgestelde criteria. Na afronding van de transactie kunnen de overgenomen bedrijven hun werkzaamheden naadloos voortzetten doordat ze dankzij ons decentraal bedrijfsmodel als autonome organisaties te werk kunnen gaan. Hierdoor is er geen sprake van enige bedrijfsonderbreking en blijven de integratierisico s tot een minimum beperkt. Financial resultaten We zijn tevreden over onze financiële prestatie gedurende het jaar Onze netto omzet groeide organisch (exclusief overnames) met 5,1%, terwijl onze EBITDAE in 2008 met 0,5% steeg. In 2008 realiseerden we een uiterst gezonde EBITAE- marge (exclusief overnames) van 14,2%. Hierbij was echter wel sprake van een lichte daling ten opzichte van onze marge van 17,3% in De belangrijkste redenen voor deze daling zijn de toegenomen salariskosten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt gedurende de eerste helft van 2008 en de eerste tekenen van een verslechterende economie in het vierde kwartaal. Voor onze samengevoegde winst- en verliesrekening en balans verwijzen wij u naar pagina van ons jaarverslag. Deze cijfers vertegenwoordigen de resultaten voor de volledige periode van 1 januari tot en met 31 december Vooruitzichten Het jaar 2009 zal voor Total Specific Solutions in het teken van consolidatie staan. De grote overnames die gedurende 2008 en het begin van 2009 plaatsvonden, moeten vanuit zowel operationeel als financieel oogpunt worden geïntegreerd. Daarnaast is er momenteel sprake van zeer uitdagende marktomstandigheden. De resultaten van 2009 zullen niet het niveau halen van Niettemin verwacht TSS zijn marktaandeel te laten groeien. Wij zijn vol vertrouwen dat de unieke positie die we in uiteenlopende markten innemen, samen met onze vernieuwende aanpak (zie introductie), ons een sterkere marktpositie en klanten een hogere tevredenheid zal opleveren. Apeldoorn, 16 juli 2009 Raad van Bestuur Directieverslag Als gevolg van de overnames in 2008 steeg onze netto jaaromzet naar een niveau van 175,2 miljoen euro, steeg onze EBITDAE naar een niveau van 31,6 miljoen euro en steeg onze EBITAE naar 24,9 miljoen euro op jaarbasis. Alle nieuw overgenomen bedrijven zijn marktleiders binnen hun segment en passen daarom goed binnen onze visie en bedrijfsstrategie. We verwachten dat onze overnames in de nabije toekomst voor krachtige waardecreatie garant zullen staan. Inclusief alle overnames bedroeg onze EBITAE-marge in ,2%. Gerrit Oosterhof, Matthieu van Amerongen, CEO CFO Top 10 klanten (in alfabetische volgorde) Onze overnames zijn gefinancierd met een gezonde mix van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vorm van bankschulden. Ons eigen vermogen steeg van 8,5 miljoen euro in 2007 tot 34,0 miljoen euro in 2008 als gevolg van de overname van PinkRoccade Local Government, Pink Roccade Healthcare en Everest. Onze sterke financiële positie blijft hierdoor gehandhaafd. Aegon ASML Belastingdienst ING NXP Philips Rabobank SNS Stater St. Franciscus Ziekenhuis 11

14 Uitdaging: Vind een gebruiksvriendelijke end-to-end oplossing voor autolease die Athlon ondersteunt in het ontwikkelen van opkomende markten. Oplossing: De toonaangevende LeaseOffice-oplossing van Comaker die alle internationale activiteiten van Athlon ondersteunt. Voordelen: LeaseOffice helpt Athlon bij het uitbouwen van zijn Europese activiteiten. Athlon LeaseOffice van Co-maker helpt Athlon Car Lease bij ontwikkelen Poolse markt Een sterke focus op de klant, hoogwaardige service en optimale ondersteuning zijn cruciaal voor iedere leasemaatschappij. Om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening mogelijk te maken, is de juiste administratieve omgeving een absolute voorwaarde. Athlon Car Lease Polen, onderdeel van Athlon Car Lease International, implementeerde de LeaseOffice-oplossing van Co-maker als basis voor de verdere ontwikkeling van de Poolse markt. We zijn in 2007 in Polen gestart als green fieldinitiatief, zegt Eric van Vliet, managing director bij Athlon Car Lease Polen. Binnen een jaar hadden we een vloot van 700 auto s opgebouwd. Wij verwachten in de komende jaren snel te groeien. Met een bevolking van veertig miljoen mensen en een opkomende economie gaan we uit van een jaarlijkse groei van ongeveer 30 procent. Standaardisatie Tot voor kort maakten de verschillende Europese dochterondernemingen van Athlon gebruik van maatwerkoplossingen voor het ondersteunen van de bedrijfsprocessen. Om te kunnen profiteren van standaardisatie, tekende Athlon een Europees contract met Co-maker voor de LeaseOffice-oplossing. Dit complete softwaresysteem ondersteunt alle aspecten van autolease, van het initiële contract tot de verkoop van de leaseauto. Dit biedt leasebedrijven concreet concurrentievoordeel. Athlon koos voor LeaseOffice na een uitgebreid selectieproces. Het pakket vormt de basis voor alle internationale activiteiten van Athlon Care Lease in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen. Concurrentiekracht Athlon Polen koos ervoor om LeaseOffice meteen vanaf de start van de activiteiten te implementeren. De oplossing is weliswaar zeer compleet en biedt op dit moment meer mogelijkheden dan wij nodig hebben, zegt Van Vliet. Maar naarmate we groeien, zal het met ons meegroeien en ons concurrentiekracht opleveren. Wij hadden ook voor een minder uitgebreide en schaalbare oplossing kunnen kiezen. Maar dan hadden we onze IT-omgeving in de toekomst toch weer moeten vernieuwen. We beschikken nu over een hoogwaardige oplossing met alle functionaliteit die we nodig hebben. De belangrijkste voordelen van LeaseOffice zijn de op standaarden gebaseerde benadering van de software, de schaalbaarheid en de uitgebreide functionaliteit. Het systeem biedt veel gebruiksgemak, is stabiel en ondersteunt ons in iedere fase van het leaseproces. Het biedt daarnaast ook mogelijkheden om risico s te beoordelen en te beheersen. Dit is van belang omdat Athlon onderdeel is van De Lage Landen. Deze organisatie is weer onderdeel van de Rabobank, die de Triple A-status heeft. Daarom moeten we voldoen aan verschillende juridische regels, waarvan sommige voortvloeien uit Sarbanes-Oxley en Basel II. Met LeaseOffice kunnen we dat proces effectief beheersen. 12

15 Uitdaging: Vind de juiste kennis en technische expertise voor het ondersteunen van de ontwikkeling van hoogwaardige betaalterminals. Oplossing: De uitgebreide expertise van TASS, die toegevoegde waarde biedt aan het ontwikkelproces van Banksys-terminals. Voordelen: Atos Worldline blijft flexibel in het ontwikkelen van Banksys-oplossingen en kan makkelijk inspelen op eventuele veranderingen. Belgische pionier in elektronisch betalen flexibel in R&D met TASS De Belgische dochteronderneming van Atos Worldline is met recht een pionier te noemen in elektronisch betalen. Het bedrijf is al jaren actief op dit terrein en telt inmiddels circa medewerkers. Een van de bedrijfsonderdelen richt zich volledig op het ontwikkelen van innovatieve betaalterminals en hardwarebeveiligingsmodules. Met deze terminals is overal betaalgemak te creëren; in hotels, winkels en andere plekken waar veel consumenten diensten of producten afnemen. Het Banksys-merk staat uiteraard bekend om zijn superieure kwaliteit, die het resultaat is van continue aandacht voor veiligheid en betrouwbaarheid en het voldoen aan de strengste eisen. TASS België, de specialist in embedded technologie, helpt Banksys al jaren op verschillende manieren bij het ontwikkelen van de hoogwaardige Banksys-terminals. Enkele jaren geleden ontwikkelde Banksys een nieuwe platformarchitectuur voor zijn terminals. Dit platform was gebaseerd op Linux. Onderdeel van het project was de ontwikkeling van een nieuwe chip. We hadden toentertijd behoefte aan ondersteuning bij het verzamelen en samenstellen van alle technische documentatie. We kwamen toen in contact met TASS dat ons bij deze specifieke taak assisteerde, zegt Peter Timmermans, Embedded Systems Architect bij de Technologies & Productsdivisie van Atos Worldline. Deze eerste samenwerking verliep zeer goed en kort daarna vroegen we TASS om ons ook bij andere projecten te helpen. Flexibiliteit Vandaag de dag is TASS betrokken bij tal van activiteiten van Atos Worldline. Zo assisteerde TASS bij het ontwikkelen van een productieproces voor nieuwe terminals, het creëren van testen voor de terminals en het ontwikkelen van testscenario s en testsuites voor het platform. Innovatie, betrouwbaarheid en gebruiksgemak zijn belangrijke aspecten. Peter Timmermans stelt dat deze activiteiten een sterk cyclisch karakter hebben. Wij hebben op verschillende momenten uiteenlopende expertises nodig. Variërend van ontwikkeling en testen tot het schrijven van technische documentatie. Het is in veel gevallen niet praktisch om deze skills in eigen huis op te bouwen omdat ze meestal slechts tijdelijk nodig zijn. Door gebruik te maken van de binnen TASS aanwezige kennis blijven we flexibel en kunnen we op iedere situatie inspelen. Wij zijn erg tevreden over onze jarenlange samenwerking. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de eerste TASS-medeweker die we in 2003 inhuurden voor het verzorgen van technische documentatie, nog steeds bij onze projecten betrokken is. Atos Worldline 13

16 14

17 Raad van Bestuur Sinds januari 2009 is onze Raad van Bestuur gecomplementeerd met de benoeming van een nieuwe CEO. Gerrit Oosterhof (CEO) en Matthieu van Amerongen (CFO) vormen samen de Raad van Bestuur van Total Specific Solutions. Beiden hebben uitgebreide ervaring binnen verschillende specialismen en vormen een uitstekend team om Total Specific Solutions te leiden en haar huidige marktpositie verder te versterken. Gerrit Oosterhof, CEO Gerrit Oosterhof (1952) is per 1 januari 2009 benoemd als CEO van Total Specific Solutions. Oosterhof heeft jarenlange ervaring in ICT en finance bij overheidsinstellingen en bedrijven in de sectoren waarin TSS actief is. Voordat hij bij TSS in dienst kwam, was Oosterhof verantwoordelijk voor de reorganisatie van onderdelen van het ICT Centrum van de Belastingdienst. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij Getronics- PinkRoccade. Hier vervulde hij onder andere de rol van managing director Public Sector en was hij COO na de integratie van Getronics en Pink Roccade. Voor zijn werkzaamheden bij GetronicsPinkRoccade was Oosterhof werkzaam bij Cadans als lid van de raad van bestuur. Hij was hier verantwoordelijk voor sales, marketing en ICT. Cadans was één van de de voorlopers van het UWV. Matthieu van Amerongen, CFO Matthieu van Amerongen (1968) is sinds begin 2007 de Chief Financial Officer van TSS. Van Amerongen heeft uitgebreide ervaring in audit finance, consultancy en operationeel management. Hij is afkomstig van Accenture, waar hij werkzaam was als Chief Financial Officer van de Nederlandse organisatie en als Finance & Performance Management Executive. Daarnaast bekleedde hij verschillende corporate functies. Van Amerongen genoot zijn opleiding aan de gerenommeerde Arthur Andersen Audit School. Raad van Bestuur 15

18 Uitdaging: Betere afstemming van de activiteiten van het Business Support-team bij Equens op basis van de bedrijfs doelstellingen. Oplossing: Consultancy, personal coaching en workshops door KZA Voordelen: Hogere kwaliteit van de dienstverlening aan klanten door verbeterde programma s, projecten en interne processen. Equens KZA helpt Equens bij organisatorische verandering Equens is de eerste pan-europese full-service betalingsverwerker. Het bedrijf is marktleider in het verwerken van binnenlandse en buitenlandse girale en kaartgerelateerde transacties. Het kan daarbij terugvallen op meer dan veertig jaar ervaring en ruime expertise bij de oprichters van de organisatie. Met een gecombineerd volume van circa zeven miljard transacties per jaar, biedt Equens klanten maximale service tegen minimale kosten. KZA is al lange tijd een betrouwbare adviseur van onze afdeling, zegt Gonnie Böhne, Team Leader Programme & Project Support bij Equens. Het bedrijf heeft ons op verschillende onderdelen geholpen, waaronder Requirements Management. Daarnaast levert KZA ons zeer gemotiveerde en hooggekwalificeerde medewerkers. Toch besloten we voor het professionaliseren van de Business Change-functie bij Business Support voor een grondige selectieprocedure. We voerden gesprekken met verschillende partijen, waaronder KZA. Dit bedrijf sprong er uit doordat het ons als enige waarschuwde voor onze ambities. De consultant van KZA adviseerde ons niet te ambitieus te zijn en niet te veel stappen in een keer te nemen. Dit gaf ons het nodige vertrouwen en leidde tot enkele aanvullende gesprekken om de reikwijdte van de veranderingen vast te stellen. We creëerden een gecombineerde benadering voor teambuilding en het bouwen aan een professioneel projectmanagementbureau. Uiteindelijk gaat het om het terugdringen van de ad hoc processen en het verbeteren van de kwaliteit van de programma s en projecten. In 2008 leidden organisatorische veranderingen tot het clusteren van de verantwoordelijkheden voor programma- en projectondersteuning. De teammanager die hiervoor verantwoordelijk was, schakelde KZA in voor hulp bij het vaststellen en implementeren van alle noodzakelijke veranderingen, zodat haar team op basis van coaching en ondersteuning de kwaliteit zou kunnen verbeteren. Processen en mensen KZA ondersteunde Equens op twee manieren. Het zorgde voor individuele coaching voor teamleider Gonnie Böhne. Daarnaast organiseerde KZA workshops voor medewerkers die waren gericht op integratie en cultuurverandering. Böhne is erg blij met de benadering van KZA. Een belangrijke les die we van KZA hebben geleerd is om niet te veel zaken tegelijk aan te pakken. Dit is onderdeel van het KZA-motto van form, storm, norm en perform. Dit zijn de vier fases die een nieuwe groep doormaakt. De groep wordt eerst gevormd. Aangezien regels en verantwoordelijkheden nog niet vastliggen, kunnen er zaken misgaan. Dat is de stormfase. Op een gegeven moment stelt de groep normen vast die de basis zijn voor het presteren. Het is erg belangrijk om deze fases te onderkennen. Böhne is ook erg tevreden over werkwijze van KZA. KZA is uitzonderlijk goed in staat om onze behoeften in kaart te brengen. Dit project is opnieuw een illustratie van hun capaciteiten. Verder hebben de medewerkers van het bedrijf oog voor kwaliteit en zijn ze snel onderdeel van een team. KZA is daarnaast een compacte organisatie met korte communicatielijnen, wat hen flexibel en snel maakt. Dat laatste is nog een reden waarom KZA en het Equens-team goed kunnen samenwerken. 16

19 Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Total Specific Solutions bestaat uit de heer Lense Koopmans (voorzitter), de heer Henk Huisman en de heer Pieter Paul van Besouw. Lense Koopmans (voorzitter) De heer Lense Koopmans heeft diepgaande bestuurlijke kennis en ervaring, zowel binnen publieke als private organisaties. Hij is onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland, Arriva Nederland en van de Siers Groep. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van Eureko-Achmea, Nuon en Kiwa. In het verleden was de heer Koopmans onder andere president-directeur van TBI Holdings. Vanuit zijn werkzaamheden bij onder andere Rabobank en TBI Holdings heeft hij een uitgebreide ervaring met het huidige decentrale besturingsmodel van Total Specific Solutions. Henk Huisman De heer Henk Huisman heeft uitgebreide ervaring in de ICT-sector. Op dit moment bekleedt hij een aantal commissariaten en adviseurschappen. De heer Huisman is onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Conquaestor en lid van de Raad van Advies van Object +. In het verleden was hij lid van de Raad van Bestuur van het beursgenoteerde ICT-bedrijf PinkRoccade en was hij medeverantwoordelijk voor de vorming van deze onderneming. Hiervoor was de heer Huisman voorzitter van de directie van Bouwfonds Informatica en was hij lid van de directie van NCR Nederland. Pieter Paul van Besouw De heer Pieter Paul van Besouw heeft ruime ervaring in de financiële sector. Hij bekleedt een aantal functies met betrekking tot verschillende activiteiten binnen de maatschappij. Momenteel is de heer Van Besouw onder meer extern lid van het Audit Committee van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; vicevoorzitter van de Raad van Toezicht RDW, lid van de Raad van Commissarissen van Royal Haskoning en was hij voorzitter van de Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden. In het verleden heeft hij diverse functies bekleed bij de Bank Nederlandse Gemeenten, de laatste elf jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur. Raad van Commissarissen 17

20 Uitdaging: Het optimaal en continu gebruikmaken van de mogelijkheden die ICT biedt voor patiëntenzorg en medisch onderzoek. Oplossing: Het brede scala van producten en diensten van PinkRoccade Healthcare. Voordelen: Snel inspelen op de mogelijkheden van innovatieve technologieën die patiënten en medewerkers ten goede komen. Erasmus MC Erasmus MC innoveert op IT- gebied met PinkRoccade Healthcare De technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar snel op. Voor het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een reden om PinkRoccade Healthcare in te schakelen voor advies en dienstverlening. De samenwerking mondde in de loop van de jaren uit in diverse succesvolle projecten. Zo rondde PinkRoccade Healthcare een omvangrijk project af rond de internetsite en het intranet van het Erasmus MC. In anderhalf jaar bouwde de IT-dienstverlener een volledig nieuw webplatform, waarmee het ziekenhuis zijn online ambities waar kan maken. Ons uitgangspunt is dat medewerkers en patiënten zoveel mogelijk zaken via de website en het intranet kunnen regelen, zegt Nico Drost, manager afdeling Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. Het Erasmus MC brengt dit in de praktijk met een ander project waarbij het ook de hulp inriep van PinkRoccade Healthcare: Couveusecam/ Babywatch. Drost: Soms komt het voor dat een baby nog in het ziekenhuis moet blijven terwijl de moeder naar huis mag. De ouders en andere familie kunnen dan via een webcam naar de baby kijken. PinkRoccade Healthcare zorgt er onder meer voor dat de beelden te zien zijn via het internet. Software en dienstverlening Het Erasmus MC betrok PinkRoccade Healthcare ook bij het generiek maken van in eigen huis ontwikkelde software van de afdeling Dermatologie. Nico Drost: Deze afdeling had zelf software geschreven om de resultaten van allergietesten bij patiënten sneller te verwerken. Toen er vanuit andere ziekenhuizen belangstelling kwam voor de software, stelde de afdeling uiteraard de code beschikbaar. Dat bleek in de praktijk niet goed te werken. PinkRoccade Healthcare heeft de code geschikt gemaakt voor algemeen gebruik. Verder verzorgde PinkRoccade Healthcare de ITILtrainingen voor een groep van 150 medewerkers van de Directie Informatie. Nico Bruens, directeur van de Directie Informatie (CIO): Het doel van die trainingen is om iedereen bij de afdeling dezelfde taal te laten spreken voor wat betreft het IT-beheer. PinkRoccade Healthcare hanteert bij deze trainingen de Apollo 13-aanpak, waarbij deelnemers ITILkennis opdoen in een spelvorm. De deelnemers zijn daar enthousiast over. In 2008 is het Erasmus MC gestart met een oriëntatie op de invoering van een afsprakenportal op basis van van PinkRoccade Healthcare. Dat zal naar verwachting in 2009 zijn beslag krijgen. Met dit systeem kunnen patiënten via internet zelf bepaalde ziekenhuisafspraken inplannen. Bruens en Drost zijn zeer positief over de samenwerking. En zolang deze projecten met een gelijke mate van succes worden afgerond, is er een goede onderlinge basis voor verdere samenwerking. 18

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

ORDINA JAARVERSLAG 2011

ORDINA JAARVERSLAG 2011 ORDINA JAARVERSLAG 2011 Inhoud Bericht van de voorzitter 3 Over Ordina Wie zijn wij? 5 Wat doen wij? Ons businessmodel 6 Consulting 7 Professional Services & Projecten 8 Business Solutions 9 België/Luxemburg

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

CtaC Jaarverslag 2012

CtaC Jaarverslag 2012 Ctac Jaarverslag 2012 CTAC COLLEGA s Met trots stellen wij onze medewerkers aan u voor. Deze prachtige collage werd ons aangeboden tijdens het feest van het 20-jarig jubileum van Ctac. Wij danken alle

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16

Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 u bevindt zich hier 2014 CENTRIC JAARverslag inhoudsopgave Over Centric 3 Op tour door Centric City 4 Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16 Kerncijfers 18 Geconsolideerde

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2007

Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Maatschappelijk Jaarverslag 2007 Kiezen voor ondernemerschap 2007 was het jaar van de keuzes. En vooral: het uitwerken van die keuzes. Met de voornaamstekeuze debesteprivatebank van Nederland en België

Nadere informatie