PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO

2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen sluiten af na de derde periode. 1 = de eerste periode van het schooljaar 2 = de tweede periode van het schooljaar 3 = de derde periode van het schooljaar 4 = de vierde periode van het schooljaar Tw1 = toetsweek aan het einde van de eerste periode Tw2 = toetsweek aan het einde van de tweede periode Tw3 = toetsweek aan het einde van de derde periode Tw4 = toetsweek aan het einde van de vierde periode (alleen van toepassing voor de nietexamenjaren) 1.2 Soorten toetsen: PO = Praktische opdracht H = handelingsdeel T = Theoretische toets Pw = Profielwerkstuk 1.3 Wijze van : S = Schriftelijk V = Verslag M = mondeling P = practicum 1.4 Weegfactor: Bij de toetsen en praktische opdrachten is aangegeven met welke weegfactoren deze meetellen. De percentages spreken voor zich, de letters a, b, c en d staan achtereenvolgens voor de weegfactoren 1, 2, 4 en 6 Het resultaat van het schoolexamen wordt samengesteld uit de volgende cijfers: Voor vakken die in 4 en 5 havo worden gegeven tellen i.h.a. mee: - het eindcijfer van 4 havo - de resultaten van de toetsen die worden afgenomen in 5 havo. Van elk van deze resultaten is in het PTA de weegfactor aangegeven. Voor een vak dat in één jaar wordt afgerond, is een vergelijkbare regeling van toepassing. Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van de toetsen die in dat jaar gegeven worden. Het handelingsdeel is weliswaar onderdeel van het eindresultaat van het schoolexamen, maar er worden geen cijfers voor gegeven. Aan het handelingsdeel moet zijn voldaan om het schoolexamen van een vak af te kunnen ronden.

3 1.5 Overzicht: Vakken havo Naam vak Afkorting vak Centraal examen Aardrijkskunde ak ja Biologie bi ja Culturele en kunstzinnige ck nee Afgerond in 4 havo vorming Duitse taal du ja Economie ec ja Engelse taal en ja Franse taal fa ja Geschiedenis gs ja Informatica if nee Levensbeschouwing lb nee Afgerond in 4 havo Lichamelijke opvoeding lo nee Maatschappijleer ma nee Afgerond in 4 havo Maatschappijwetenschappen mw ja Management en organisatie mo ja Muziek mu ja Natuurkunde na ja Nederlandse taal ne ja Scheikunde sk ja Tekenen te ja Wiskunde A wa ja Wiskunde B wb ja Bevorderingsnorm van 4 havo naar 5 havo De vakken CKV en LO1 van het gemeenschappelijke deel van elk profiel moeten zijn beoordeeld als voldoende of goed. Voor het vak LB moet de leerling minimaal een 5.5 behalen. De eindcijfers van de MVT Fa en Du worden samengesteld uit de resultaten van MVT en MVTLz (verhouding 2:1). Het combinatiecijfer Havo bestaat uit de eindresultaten van het vak Ma en het PWS. Voor de overgang van 4 naar 5 havo telt alleen het cijfer van Ma mee voor het combinatiecijfer. Het PWS is nog in een allereerste fase, hetgeen betekent dat hiervoor nog geen cijfer gegeven kan worden. Bij de overgang telt daarom het PWS nog niet mee in het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt als een (regulier) cijfer. De cijfers MA en het PWS tellen binnen het combinatiecijfer even zwaar mee en mag geen 3,0 of lager zijn. De overgangsvergadering kan bij bijzondere omstandigheden afwijken van de overgangsnormen. PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 3

4 PTA afdeling havo vak ak Periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving toets van (min) factor 1 S 50 3 H1 par. 1 t/m 4 tw S H1 2 S 50 3 H2 par. 1 t/m 4 tw S H2 3 PO 3 tw S H3 4 tw S H4 Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 40% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 4

5 PTA afdeling havo vak bi periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving Code toets van (min) factor 1 T S Thema Tw1 T S Thema T S Thema PO S * Portfolio 202 Tw2 T S Thema 1 t/m Tw3 T S Thema T S Thema PO S * Portfolio 402 T S Thema Tw4 T S Thema 5 t/m Opmerkingen: Het portfolio wordt twee keer beoordeeld. Beide beoordelingsmomenten moeten met een voldoende afgerond worden. Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 40% (100) PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 5

6 PTA afdeling havo vak ck Periode (code) duur (min) weegfactor stofomschrijving en inleverdata soort wijze toets van 1 H V n.v.t. n.v.t. mogelijkheid herkansing ja Inleveren kunstautobiografie en verslagen 1 en 2 2 H V n.v.t. n.v.t. ja Inleveren verslagen 3 3 H V n.v.t. n.v.t. ja Inleveren verslagen 4,5. 4 H H M V n.v.t. n.v.t. nee ja Inleveren verslag 6 en geschreven evaluatie tw4 PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 6

7 PTA afdeling havo vak du periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving toets van (min) factor 1 (101) T S 50 2% Subtoets 1 tw 2(201) (202) T T S S % 2% Subtoets 2 Subtoets 3 tw 3 (301) (302) tw T T S S % 2% Subtoets 4 Subtoets 5 4 (401) T S 50 5% Luistervaardigheid Tw4 (402) T M 20 5% Gespreksvaardigheid Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 20 % PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 7

8 PTA afdeling havo vak ec periode soort toets 1 Tw1 2 Tw2 3 Tw3 4 Tw4 wijze van duur (min) weegfactor stofomschrijving T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m de behandelde stof T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m de behandelde stof T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m de behandelde stof T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m de behandelde stof T S Hoofdstuk 1 t/m de behandelde stof T S Hoofdstuk 1 t/m de behandelde stof Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 40% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 8

9 PTA afdeling havo vak en periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving en inleverdata codes toets van (min) factor 1 T schr. 25/25 A/A Of Course Unit 1(idioms/grammar) 101/102 T schr. 50 A Luistervaardigheid 103 tw1 T schr. 100 B Leesvaardigheid T schr. 25/25 A/A Of Course Unit 2 (idioms/grammar) 201/202 T schr. 25/25 A/A Of Course Unit 3 (idioms/grammar) 203/204 tw2 T schr. 100 B/ A Boektoets leesboek 1/ Leesvaardigheid 205/206 3 T Schr. 25/25 A/A Of Course Unit 4 (idioms/grammar) 301/302 tw3 T schr. 100 B/A Boektoets leesboek 2/ Leesvaardigheid 303/304 T schr. 25/25 A/A Of Course Unit 5 (idioms/grammar) 305/306 4 T schr. 50 B Luistervaardigheid 401 T schr. 25/25 A/A Of course Unit 6 (idioms/grammar) 402/403 tw4 T schr. 100 C Leesvaardigheid 404 Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 10 % PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 9

10 PTA afdeling havo vak fa periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving toets van (min) factor 1 T S 50 10* Subtoets 1 Grandes Lignes en aanv. materiaal 1 T S 50 10* Subtoets 2 idem 2 T S 50 10* Subtoets 3 idem 2 T S 50 10* Subtoets 4 idem 3 T S 50 10* Subtoets 5 idem tw T M Mondeling 4 T S Luva Tw4 T S Schrijfvaardigheid Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 25% * In de loop van 4 havo worden 5 subtoetsen gegeven. Van deze 5 subtoetsen tellen de 4 beste resultaten mee. N.B. Heeft een leerling een subtoets gemist (wegens ziekte, familieomstandigheden e.d.), haalt hij/zij deze in, na overleg met de vakdocent. PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 10

11 PTA afdeling havo vak gs periode soort toets wijze van duur (min) weegfactor stofomschrijving 1 T101 S 50 2 % Vaardigheden Deeltoets Historisch Overzicht tw T102 S 50 4 % Vaardigheden H 1 tm 3 Historisch Overzicht GWP + evt aanvullend materiaal en aantekeningen 2 T201 S 50 2% Vaardigheden Deeltoets Historisch Overzicht tw T202 S 100 6% Vaardigheden H 1 tm deel 7 Historisch Overzicht GWP + evt aanvullend materiaal en aantekeningen 3 T301 S 50 2% Vaardigheden Deeltoets Historisch Overzicht Thema 1 Opdracht industrialisatie T302 PO nvt 2% tw T303 S 100 8% Vaardigheden H 1 tm 8 Historisch Overzicht GWP + evt aanvullend materiaal en aantekeningen 4 T401 S 50 2% Deeltoets Katern Democratie en rechtsstaat Tw4 T402 S % Katern Democratie en Rechtsstaat + evt aanvullend materiaal en aantekeningen Opmerking: Weegfactor 4 havo is 40% PTA, waarvan 12% herkansbaar T402 Domein D is herkansbaar op 5havo, herkansingsstof is gelijk aan de te herkansen stof PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 11

12 PTA afdeling havo vak if Periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving (code) toets van (min) factor 1 Po P Programmeren 1 tw T S Po P Website maken tw T S Po P Databases (SQL) tw T S Po P Keuze-onderwerp (if voor de maatschappij) tw T S Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 52% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 12

13 PTA afdeling havo vak lb Periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving (code) toets van (min) factor 1 of 3 T S 50 25% H.1 Zin tw Po V 5% H.1 opdracht 13 en 19 PO V 20% H6 Reclameopdracht 2 of 4 T S 50 25% H.3 ethiek tw Po S+M 25% Ethiek herexamen Soort toets wijze van duur stof omschrijving T S 100 Het herexamen vervangt alle theoretische toetsen. H1 zin en H3 Ethiek PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 13

14 PTA afdeling havo vak lo Het jaar bestaat uit 8 tot 9 blokken, welke allen met een voldoende of goed afgerond moeten worden. Als een leerling een onvoldoende krijgt, moet het blok herkanst worden of de leerling krijgt een vervangende opdracht. Als een leerling meer dan 1/3 e deel van de lessen van een blok mist vanwege blessure of ziekte moet ook een vervangende opdracht worden gemaakt. PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 14

15 PTA afdeling havo vak ma Periode (code) soort wijze toets van afnam duur (min) weegfactor stofomschrijving 1 of 3 T S Parlementaire democratie 1 1 of 3 PO 13 Pluriforme samenleving Tw 1 of 3 T S Parlementaire democratie 2 en pluriforme samenleving 2 of 4 T S Rechtsstaat 1 2 of 4 PO 13 Verzorgingsstaat Tw 2 of 4 T. S Rechtsstaat 2 en verzorgingsstaat herexamen Soort toets wijze van duur stof omschrijving T S 100 Het herexamen vervangt alle Theoretische toetsen: de toetsstof is Rechtsstaat en politieke democratie PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 15

16 PTA afdeling havo vak mo Leerjaar 4 havo schooljaar periode soort wijze van duur weegfactor stofomschrijving toets (min) 1 T S 50 5 Hoofdstuk tw1 T S Hoofdstuk T S 50 5 Hoofdstuk t/m 15 tw2 T S Hoofdstuk 1 + 3t/m5 + 9 t/m 15 3 tw3 T S Lesstof zover behandeld 4 tw4 T S Lesstof zover behandeld Leerjaar 4 havo schooljaar weegfactor PTA-cijfers 4 havo 50 PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 16

17 PTA afdeling havo vak mu periode 1 T soort toets wijze van S duur (min) 50 weegfactor 2 stofomschrijving Alg. muziekleer basiskennis. Po P 10 5 Klassenconcert. tw1 T S Termen en begrippen. Luistervaardigheid. Stof periode 1: Middeleeuwen Alg. muziekleer 2 Po P 30 5 Zingen koor. T S 50 2 Gehoor en solfège. Alg. muziekleer tw2 T S M.E en Renaissance Termen en begrippen. Luistervaardigheid. Alg. Muziekleer. 3 Po T P S Uitvoering opera. Gehoor ensolfège. Alg. muziekleer. tw3 T S Termen en begrippen. Luistervaardigheid. Alg. muziekleer Stof per M.E.,Renaissance en Barok 4 Po T Po S S P Compositie Weense klassieken inleveren. Gehoor en solfège. Alg. muziekleer Spelen Rondo Tw4 S Termen en begrippen. Luistervaardigheid. Alg. muziekleer 1-5 Gehele stof M.E. Renaissance, Barok en Classicisme Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 40% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 17

18 PTA afdeling havo vak mw (pilot) periode Soort Wijze van duur Weegfactor stofomschrijving toets 1 T S 50 3 Domein B Vorming Tw1 T S 50 3 Domein B Vorming PO V 5 Domein B Vorming/ Domein A Vaardigheden/ interview Tw2 T S Domein B Vorming 3/ Tw Tw4 401 Domein E Verandering 1 PO V 5 Domein E Verandering 2/ Domein A vaardigheden/ po nieuws T S Domein E Verandering 3/ Domein G Politieke actualiteit 1 T S Domein G Politieke actualiteit 2/ Domein C verhouding 1 Totale weegfactor 4 Havo: 30% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 18

19 PTA afdeling havo vak na periode soort wijze duur weeg- stofomschrijving toets van (min) factor 1 T S 50 5 H1 Tw T S H1 en H2 2 T S 50 5 H3 en par. 9.4 Tw T S H3 en par. 9.4 en H4 3 T S 50 5 H5 Tw T S H5 en H7 en H1 en H2 4 T S 50 5 H8 Tw T S H7, H8, H3, H9, H10 PO P Meerdere opdrachten (cijfer telt pas mee op 5H) Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 20 % PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 19

20 PTA afdeling havo vak ne periode soort toets duur weegfactor Stofomschrijving (NN staat voor het lesboek Nieuw Nederlands) 1 T S 100 B NN spelling H1&2 (2x A-toets) T S 50 B Theorie Literatuur Nu ME en Gouden Eeuw + roman 1 en 2 T S A NN Woordenschat 1.2 en 1.3 TW T S 100 C NN tekstbegrip: leesvaardigheid H1 2 T S 50 B NN formuleren: dubbelop en verwijswoorden T S 50 B Theorie Literatuur Nu 18 e & 19 e eeuw literatuurgeschiedenis en boek 3 T S 50 A NN woordenschat 1.4 en 1.5 TW T S 100 C NN tekstbegrip: leesvaardigheid H2 3 T S 50 B NN formuleren: zinsbouwfouten T S 50 B Theorie Literatuur Nu: 20e eeuw tot heden literatuurgeschiedenis en boek 4 TW T S 100 C NN tekstbegrip: leesvaardigheid H1&2 4 T M 25 A Spreekvaardigheid en argumentatie: debat T S 50 B Schrijfvaardigheid: aantrekkelijk formuleren, inleiding en slot TW T S 100 C NN schrijfvaardigheid & leesvaardigheid: samenvatten Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo:10% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 20

21 PTA afdeling havo vak sk Leerjaar 4 havo schooljaar periode soort wijze duur weegfactor stofomschrijving toets van (min) 1 T S : H1 T S : par 2.1 t/m 2.4 tw1 T S : H1 + H2 (zonder 2.6) 2 T S : par 2.6 T S : H3 (zonder reactiewarmte) tw2 T. S : par H3 + par 4.1 t/m T S : par 5.2 tw3 T S H.3 + H.4 + par 5.1 t/m T S 50 4 H.5 tw4 T S H5+H7 (t/m 7.5) Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 20% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 21

22 PTA afdeling havo vak te periode soort wijze duur weeg- Stofomschrijving toets van (min) factor 1 Po V B Autonome vormgeving Po V B Autonome vormgeving Po V B Autonome vormgeving Po V B Autonome vormgeving T S 50 B Vaktheorie / beeldreflectie Tw1 T S 50 B Toolbox vaktheorie 2 Po V B Toegepaste vormgeving Po V B Toegepaste vormgeving T S 50 B Vaktheorie / beeldreflectie Tw2 T S 50 B Toolbox vaktheorie 3 T S 50 B Kunstgeschiedenis T S 50 B Kunstgeschiedenis Tw3 T S 100 C Kunstgeschiedenis 4 Po V C Autonome vormgeving Po V C Toegepaste vormgeving Tw4 T M 15 B Presentaties kunststromingen Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 30 % PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 22

23 PTA afdeling havo vak wa periode soort toets wijze van duur (min) weegfactor stofomschrijving (code) 1 T S 50 1% Hoofdstuk 1 (deel) tw 1 T S 100 3% Hoofdstuk 1 2% Algebra 2 T S 50 2% Hoofdstuk 2 tw 2 T S 100 4% Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 3 3 tw 3 T S 100 4% Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4 Po S 4% Wiskundedag 4 T S 50 4% Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 5 tw 4 T S 100 6% Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4 en deel van 6 Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 30% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 23

24 PTA afdeling havo vak wb Periode soort toets wijze van duur (min) weegfactor stofomschrijving (code) 1 T S 50 1% Deel Hoofdstuk 1 en deel Algebra tw 1 T S 100 3% Hoofdstuk 1 2% Algebra 2 T S 50 2% Deel Hoofdstuk 2 tw 2 T S 100 4% Hoofdstuk 2 3 T S 50 2% Deel Hoofdstuk 3 tw 3 T S 100 4% Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 3 4 T S 50 2% Deel hoofdstuk 4 PO V 4% Kangoeroe tw 4 T S 100 6% Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4 en deel Hoofdstuk 5 Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 30% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 24

25 PTA afdeling havo vak wd periode soort toets wijze van duur (min) weegfactor Stofomschrijving (code) 1 T S 50 3% Deel Kans of Deel Vectoren en Meetkunde tw 1 T S 100 7% Kans of Vectoren en Meetkunde 2 T S 50 3% Normale verdeling of Hoeken in de Ruimte tw 2 T S 100 7% Normale verdeling en Binomiale verdeling of Vectoren en Meetkunde en Hoeken in de Ruimte 3 tw 3 T S % Lineair programmeren PO V 5% Nader te bepalen onderwerp 4 T S 50 3% Nader te bepalen keuze onderwerp tw 4 T S 100 7% Rekenen Weegfactor van het gemiddelde van de PTA-toetsen van 4 havo: 45% PTA havo Elzendaalcollege Boxmeer 25

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN OEING EN AFLUIING VWO 5 vwo 013-014 PROGRAMMA VAN OEING EN AFLUIING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode : Het is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen sluiten af na

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 28 2 van 28 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode van Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14 BC Broekhin PTA HAVO V 23-6-14 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06 BC Broekhin PTA HAVO V 17-06 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting VWO 6 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 33 2 van 33 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode van Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017 Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 havo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp Ak Aardrijkskunde PTA 04-05 periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld PO Nader te bepalen onderwerp 4 toetsweek 3 T3 60 Wonen in Nederland toetsweek 3 (T+T+T3+T4+PO)

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids)

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) HET GOESE LYCEUM, pta, havo 4, 2013-2014,NEDERLANDS 471 0 Diverse vaardigheden, zowel op gebied van taal als literatuur Bestaat uit het gewogen M/S 3 n n.v.t. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA AK Aardrijkskunde T5 60 Systeem Aarde (feb) 6 Ja T6 60 Globalisering (apr) 6 nee Herkansing 60 Systeem Aarde (T5) Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6 BI

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 PTA VWO 4 Franse Taal en Letterkunde Cohort 2015-2018 Leerjaar 2015-2016 Stofaanduiding Toetsvorm Gewicht rapport Gewicht Opmerkingen Gedurende

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T2 60 Z.O. Azië in beeld. T4 60 Wonen in Nederland

AARDRIJKSKUNDE VW0 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T2 60 Z.O. Azië in beeld. T4 60 Wonen in Nederland AK VW0 5 AARDRIJKSKUNDE T1 60 Z.O. Azië in Beeld T2 60 Z.O. Azië in beeld T3 60 Wonen in Nederland PO P.O. Amsterdam 4 1 T4 60 Wonen in Nederland (T1+T2+T3+T4+PO)/5 BI BIOLOGIE T1 90 Th1: Stofwisseling

Nadere informatie

9 Toets A PO Pluriforme samenleving Inleveren week 46 10% nee

9 Toets A PO Pluriforme samenleving Inleveren week 46 10% nee 2015-2016 Naam vak Maatschappijleer Niveau Mavo geldend voor klas 9 9 Toets A PO Pluriforme samenleving Inleveren week 46 10% nee 9 Toets B Toets Pluriforme samenleving + Criminaliteit 9/trim2/TW2B 20%

Nadere informatie

Bogerman PT onderbouw 3 SHVTECH 2015-2016

Bogerman PT onderbouw 3 SHVTECH 2015-2016 Bogerman PT onderbouw 3 SHVTECH 2015-2016 PT onderbouw 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 27,00% 27,00% 27,00% 19,00% 100,00% DU Duitse taal 10,00%

Nadere informatie

SCHOOLJAAR PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

SCHOOLJAAR PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 06-07 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Havo-4 TOELICHTING OP PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en Havo 5 SCHOOLJAAR 06-07 Inleiding Beste leerling(en), ouder(-s), verzorger(-s),

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 06-07 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 15-7-16 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 11 Levensbeschouwing 12 Wiskunde

Nadere informatie

Bogerman PT onderbouw 3 HAVO TECH

Bogerman PT onderbouw 3 HAVO TECH Bogerman PT onderbouw 3 HAVO TECH 2016-2017 PTA HAVO 3 TECH BOGERMAN 2016-2017 AK aardrijkskunde BI biologie DU Duitse taal EC economie EN Engelse taal FA Franse taal GDS godsdienst GS geschiedenis LO

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja aardrijkskunde ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja ak 2 52t01 pw Zuidoost Azie 2 ak 2 52t02 SE Wonen in Nederland 2 Ja ak 3 53t01 pw Zuidoost

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

PTA vwo. PTA vwo schooljaar

PTA vwo. PTA vwo schooljaar klas. inhoud/domein weging vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0.0 vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0. algemeen vwo 2016-2019 aardrijkskunde 1. to to1 16/17 4.4 Domein Aarde en Leefomgeving; H2 en 4 Buitenland 4

Nadere informatie

Atheneum/Gymnasium 4

Atheneum/Gymnasium 4 Indeling schooljaar: Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 Het schooljaar voor de 's is onderverdeel in twee perioden: Periode I - aanvang schooljaar t/m januari toetsweek Periode II

Nadere informatie

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt. PTA aardrijkskunde HAVO cohort 2008-2010 ST=SE-toets SP=SE-praktische opdracht VT=voortgangstoets VP=voortgangs-praktische opdracht HD=handelingsdeel Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-Biologie-

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 4102 1 ak 41t02 hoofdstuk 1-2-4 arm en rijk 2 2 SE ja 4202 2 ak 42t02 hoofdstuk 1-2-3 middellandse zee 2 2 SE ja 4302 3 ak 43t02 hoofdstuk 1-2-3 Indonesië 2 2 SE ja 5101 1 ak 51t01 Schoolexamen

Nadere informatie

PTA havo. PTA havo schooljaar

PTA havo. PTA havo schooljaar afdeling cohort vak toets schooljaar klas. inhoud/domein weging havo 2016-2018 aardrijkskunde 0.0 havo 2016-2018 aardrijkskunde 0. algemeen havo 2016-2018 aardrijkskunde 1. to to1 16/17 4.4 Domein E en

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

Bogerman PT onderbouw 3 HAVO 2014-2015

Bogerman PT onderbouw 3 HAVO 2014-2015 Bogerman PT onderbouw 3 HAVO 2014-2015 PT onderbouw 2014-2015 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 8,00% 12,00% 15,00% 8,00% 12,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

Nadere informatie

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen

PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2011 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen PTA 2008/2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud Weging Schoolexamen Weging 1 Schriftelijk: open en gesloten vragen / 90 minuten (S1) 2 Schriftelijk: open

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6 Schooljaar 2015-2016 atheneum 6 Vak: Nederlandse taal en literatuur SE klas 5SE klas 5 35 6pta 01 DT01: Leesvaardigheid & Spelling T toetsweek 1 90 min. 10 6pta 02 DT02: Schrijfvaardigheid T toetsweek

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 4 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 Duits blz. 6 Economie blz. 7 Engels blz. 8 Frans blz. 9 Geschiedenis blz. 0 Maatschappijleer blz. Management

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium

EXAMENREGLEMENT. 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium. Schooljaar PIUS X-COLLEGE Tuinstraat GK Bladel. Afdeling: VWO / Gymnasium PIUS X-COLLEGE Tuinstraat 1 5531 GK Bladel Afdeling: VWO / Gymnasium EXAMENREGLEMENT 2 e FASE 4 VWO / Gymnasium Schooljaar 2016-2017 Examenreglement van het Pius X-College voor de afdeling HAVO-VWO, vastgesteld

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014)

leerjaar VI Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem (cohort 2011-2014) VI (cohort 2011-2014) Programma van Toetsing en Afsluiting 6 cursus 2013-2014 Gymnasium Camphusianum Gorinchem Vak: Latijn Leer: 6 Examen: 2014 DT01 Tekstrepetitie over ca. twee vijfde deel van het CE-pensum

Nadere informatie

P rogramma van T oetsing en A fsluiting

P rogramma van T oetsing en A fsluiting P rogramma van T oetsing en A fsluiting HAVO-4 vakinhoudelijk & algemeen deel cursus 2013-2014 30 september 2013 INHOUDSOPGAVE Vooraf p. 3 Jaaroverzicht: Overzicht les- en vakantieweken p. 4 PTA: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6

Avicenna College. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Avicenna College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 401 ATH 6 Profielwerkstuk (PWS) Leerjaar havo 5 en vwo 6 Het profielwerkstuk (PWS) is een verplicht onderdeel van je eindexamen.

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VWO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VWO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VWO CURSUS 2013-2014 PTA aardrijkskunde 4 vwo cursus 2013-2014 vak aardrijkskunde methode De Geo (derde editite) toetscode stofomschrijving res.

Nadere informatie

1617/PTA. aardrijkskunde VMBO 4. Herkansbaar. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen

1617/PTA. aardrijkskunde VMBO 4. Herkansbaar. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen aardrijkskunde 4101 1 ak 41t01 SE Water H1 en H2 2 SE nee 4102 1 ak 41t02 SE Water 3 SE ja 4103 1 ak 41t03 Dossier water 1 SE nee 4201 2 ak 42t01 SE Bevolking en Ruimte 3 SE nee 4202 2 ak 42t02 Dossier

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: een verplicht vak

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: VWO 6 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In dit boekje staat het PTA (programma

Nadere informatie

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur

PTA Havo 4 Lichting: HAVO 2015 2017. aardrijkskunde. biologie. ckv. Vak P Kolomkop Omschrijving Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur aardrijkskunde ak 4t0 PW Arm en Rijk 2 ak 4t02 SE Arm en Rijk 2 Ja ak 4t03 Huiswerkcontrole ak 2 42t0 PW Overleven in Europa 2 ak 2 42t02 SE Overleven in Europa 2 Ja ak 2 42t03 Opdracht Arm en Rijk 2 ak

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor schoolexamens

Herkansingsregeling voor schoolexamens A De herkansingsregeling voor schoolexamens vmbo Uitgangspunten Per vak wordt, in de PTA s, aangegeven welke toetsen voor herkansing in aanmerking komen. Bij enkele vakken kunnen ook mondelinge toetsen

Nadere informatie

OVERGAAN NAAR HAVO-4. Kolegio Alejandro Paula November 2011 INLEIDING

OVERGAAN NAAR HAVO-4. Kolegio Alejandro Paula November 2011 INLEIDING OVERGAAN NAAR HAVO-4 Kolegio Alejandro Paula November 2011 INLEIDING Als je in HAVO-3 zit en (hopelijk) overgaat naar HAVO-4, dan is deze tekst voor jou en voor je ouders bedoeld. Wanneer je volgend jaar

Nadere informatie

HAVO. Let op: of dit PTA volledig is, hangt af van de vakken en periodes die bij het afdrukken geselecteerd zijn!

HAVO. Let op: of dit PTA volledig is, hangt af van de vakken en periodes die bij het afdrukken geselecteerd zijn! PTA chronologisch HAVO cohort 2015-2017 Let op: of dit PTA volledig is, hangt af van de vakken en periodes die bij het afdrukken geselecteerd zijn! ST=SE-toets SP=SE-praktische opdracht VT=voortgangstoets

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

HAVO 4, PTA 2014-2016 Toets-code Omschrijving Weging Moment Tijdsduur Wijze van toetsing Type toets Herkansing Commentaar Vak: Aardrijkskunde

HAVO 4, PTA 2014-2016 Toets-code Omschrijving Weging Moment Tijdsduur Wijze van toetsing Type toets Herkansing Commentaar Vak: Aardrijkskunde Vak: Aardrijkskunde SE P1 Arm en rijk h1+2 4 TW1 50 Schriftelijk SE ja B1 SE P2 (Over)leven in Europa behandeld deel 9 TW2 50 Schriftelijk SE ja B3, C1 SE P3 Indonesie h1+2 5 TW3 50 Schriftelijk SE ja

Nadere informatie