stofomschrijving po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n"

Transcriptie

1 Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk en 2 3 n In Havo 4 wordt begonnen met het katern Systeem aarde (hoofdstuk en 2). Deze hoofdstukken worden in Havo 4 middels een get. In havo 5 worden de hoofdstukken, 2, 3 en 4 middels een get. Van het Katern Arm en Rijk worden de hoofdstukken 3 en 4 op het centraal examen get. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

2 Vak: culturele en kunstzinnige vorming (ckv) HD (schriftelijke verslaglegging) 2 HD (schriftelijke verslaglegging) 3 HD (schriftelijke verslaglegging) 4 HD (schriftelijke verslaglegging) culturele activiteit (CA) Uiterlijke inleverdatum: dinsdag 2 oktober (week 43) 2 culturele activiteiten (CA s) Uiterlijke inleverdatum: dinsdag 6 januari (week 2) 2 culturele activiteiten (CA s) Uiterlijke inleverdatum: tweede les week culturele activiteit (CA) Uiterlijke inleverdatum: tweede les week 2 j* j* j* j* Naast de CA s zijn er ook lesgebonden opdrachten die praktische activiteiten (PA s) worden genoemd. Beide vormen van opdrachten gelden als handelingsdelen in het. Zowel alle CA s als alle PA s worden verzameld in het zogenaamde kunstdossier, wat als examenstuk alleen compleet en minimaal voldoende kan worden afgerond. *Onvoldoende werk moet verbeterd worden naar minimaal voldoende (deze valt buiten de sregeling). Zowel alle CA s als alle PA s (allemaal tellend als HD s) moeten naar behoren worden afgerond (= minimaal voldoende). Zie ook de bevorderingsnormen bovenbouw.

3 Vak: Duits tt 00 Kurzgeschichten. Het beantwoorden van vragen en het vertalen van tekstpassages n.a.v. een aantal korte Duitse verhalen. 2 2 n 4 02 tt 00 Leesvaardigheid en herhaling van examenidioom (signaalwoorden, veelgestelde examenvragen en examenidioom). 3 3 n Wijzigingen in de -stof zijn mogelijk. Wanneer de leerlingen gebruik mogen maken van een woordenboek tijdens een, dienen zij die zelf mee te nemen. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

4 Vak: economie 0 tt 00 Crisis en Vervoer (zie details studiewijzer) / Rekonomie. 2 j 2 02 tt 00 Vervoer en Jong & Oud (zie details studiewijzer)/ Rekonomie. 2 j 3 03 tt 00 Jong en Oud (zie details studiewijzer) / Rekonomie. 2 j 4 Voor de details m.b.t. de hoofdstukken van de en wordt verwezen naar studiewijzer. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

5 Vak: Engels 2/3 0 mt zie opm. Presentatie. 2 n 3 4 Nadere informatie volgt in de lessen. Alle leerlingen doen een presentatie (in tweetallen of alleen). Afhankelijk van de inroostering wordt de presentatie in 2 of in 3 gehouden. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

6 Vak: geschiedenis 2 0 tt 00 Hoofstuk t/m j 2 02 po Thema uit hoofdstuk t/m 4. 2 n 3 02 tt 00 Hoofdstuk t/m j Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

7 Vak: management en organisatie Klas Weging Weging Herkansing j/n 0 tt 00 Basisvaardigheden (Domein A, h-h3); Financiering van activiteiten (Domein C, h9). 2 j 2 02 tt 00 Basisvaardigheden (Domein A, h3); Financiering van activiteiten (Domein C, h5); Marketingbeleid (Domein D, h6-9). 2 j 3 03 tt 00 Financiering van activiteiten (Domein C, h - 5). 2 j 4 Opmerkingen Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

8 Vak: maatschappijleer 0 tt 00 Hoofdstuk 4: Pluriforme samenleving. j 2 02 tt 00 Hoofdstuk 3: Parlementaire democratie. j 3 03 tt 00 Hoofdstuk 5: Verzorgingsstaat. j 4 04 tt 00 Hoofdstuk 2: Rechtsstaat. n Het gemiddelde van de s wordt afgerond en is het eind (havo 5). Het vak maatschappijleer maakt voor de helft deel uit van het combinatie havo (de andere helft van dat is het van het profielwerkstuk).

9 2 0 mt Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands 2/3 02 mt 45 Cursus presenteren - Leerlingen houden een individuele presentatie of een duopresentatie over een zelfgekozen onderwerp. - Leerlingen leggen een dossier aan dat het van het beïnvloedt. Referentieonderdeel en niveau: spreken en luisteren 3F Literatuur: mondeling literatuur De klas is verdeeld in zogenaamde leesgroepjes (3 leerlingen per groep, bij wijze van uitzondering 2 of 4 per groep). Stof: de gelezen werken, theorie en toepassing literaire analyse, literatuurgeschiedenis en recensies Het leesdossier wordt in verband met de deadline en eventuele sancties op It's learning ingeleverd EN op papier in een mapje. Deadline leesdossier: maandag 9 februari op IL 23:55 uur. De deadline op It's learning is bepalend voor de aftrekregeling, levert de leerling de volgende dag geen schriftelijke versie in dan geldt er meteen een aftrek van 0,5 ondanks het feit dat het misschien wel op It's learning staat. te laat inleveren van schriftelijk werk: het na de afgesproken datum inleveren van werk leidt tot een vermindering van het met 0,5 punt per schooldag; de maximale aftrek voor te laat inleveren is 2 punten. Levert een leerling van tevoren geen leesdossier in, of op de dag van het mondeling, dan is het maximaal te behalen een 4,0 Referentieonderdeel en niveau: lezen 3F 5% 2 0% 3 (van invloed op het ) n

10 4 literatuur havo 4 De 4 te lezen moderne werken moeten gekozen worden van een lijst die de docent uitreikt aan het begin van de cursus. Als een leerling een andere titel wil kiezen, dan moet hij deze eerst ter beoordeling voorleggen aan de docent. Doet een leerling dit niet, dan loopt hij het risico dat een deel van het dossier overgedaan moet worden. De leerling mag in havo 4 en havo 5 één keer twee werken van dezelfde schrijver lezen. Het dossier vormt de basis voor het mondeling en beïnvloedt de uiteindelijke beoordeling van het mondeling. Tijdens het mondeling gaat de docent aan de hand van de recensies in gesprek met de leerlingen over de literaire werken. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

11 Vak: nlt 0 tt 00 Forensisch onderzoek j 2 02 tt 00 Module 2 n 3 03 tt 00 Module 3 n 4 omvang in slu 02 po 0 Forensisch onderzoek po 0 Module po 0 Module po 0 Module 4 n n n 2 2 n De modules 3 en 4 worden nog vastgelegd in overleg met de klas. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

12 Vak: scheikunde Klas in slu Weging Weging Herkansing j/n 3 02 po 0 Practicum zouten uitvoeren + verslaggeving * 2 De PO bestaat uit 2 lessen practicum op school. De verwerking tot een verslaggeving vindt plaats in eigen tijd. eind Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het Centraal Examen ingaat.

13 Vak: wiskunde B 2 0 tt 00 Meetkunde en vaardigheden. Moderne Wiskunde, 9e editie, havo wiskunde B, deel : de hoofdstukken 5 en 6 + vaardigheden + aanvullende stencils Voor gedetailleerde inhoud: Zie studiewijzer tt 00 Exponentiële en logaritmische functies en vaardigheden. Moderne Wiskunde, 9e editie, havo wiskunde B, deel : de hoofdstukken 3 en 7 + vaardigheden + aanvullende stencils Voor gedetailleerde inhoud: Zie studiewijzer. 3 3 j 3 3 j 4 Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

14 Vak: biologie 0 tt 00 Hoofdstuk : Gedrag Hoofdstuk 2: Soorten en relaties 2 2 j 2 02 tt 00 Hoofdstuk 3: Cellen Hoofdstuk 4: Voortplanting en seksualiteit 2 2 j 3 03 tt 00 Hoofdstuk 5: Voeding en energie Hoofdstuk 6: Voeding en vertering 2 2 j 4 04 tt 00 Hoofdstuk 7: Onderzoek doen Hoofdstuk 8: Ecosysteem en evenwicht 2 2 j PO I PO II n.v.t. Praktische opdracht * n n Het BINAS tabellen boekje is tijdens tt's noodzakelijk. Je mag geen grafische rekenmachine gebruiken bij de tt s, dus wel een gewone rekenmachine. Voor de PO-verslagen geldt een uiterste inleverdatum. Deze wordt tijdens het practicum medegedeeld. Per dag te laat is er een punt aftrek van het. * Voor de verslagen van PO I en PO II geldt een uiterste inleverdatum. Deze wordt tijdens het practicum medegedeeld. Per dag te laat krijg je een punt aftrek van je. eind Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het Centraal Examen ingaat.

15 Vak: natuurkunde 2 02 po Fysische Informatica 2 2 n tt 00 H6 Licht (keuze ) + H3 Elektriciteit + H9 Elektriciteit j Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het Centraal Examen ingaat.

16 Vak: wiskunde A 2 0 tt tt 00 4 Moderne wiskunde 9 e editie, wiskunde A deel Hoofdstuk 5: Tabellen, grafieken en formules Hoofdstuk 6: Formules maken Blok 3 (bladzijde 74 tot en met 77) Moderne wiskunde 9 e editie, wiskunde A deel Hoofdstuk 7: Statistische verwerking Hoofdstuk 8: De normale verdeling Blok 4 (bladzijde 242 tot en met 245) 2 3 j 2 3 j vorm po/hd omvang in slu 2 02 po 3 4 Praktische opdracht over een onderwerp uit de wiskunde, Inhoud en inleverdatum worden in de les bekend gemaakt 2 2 nee Aantekeningen / stencils / extra opgaven die gegeven zijn in de les behoren ook tot de stof voor het. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het Centraal Examen ingaat.

17 Vak: Kunst Muziek (KuMu) Klas Stofomschrijving j/n 2 0 tt 50 Muziekgeschiedenis, -theorie, solfège en vormleer 2 J 3 02 tt 50 Muziekgeschiedenis, -theorie, solfège en vormleer 2 j 4 toest omvang in SLU 02 po 4 Demonstreren van muzikale vaardigheden 2 j 022 po 20 Eigen compositie 2 4 n Opmerkingen Een tussentijdse theoretische en een ing van vaardigheden tellen uitsluitend mee in het voortgangsdossier. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 (PTA) INLEIDING Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. Het Examenreglement en het programma

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 1316

Aardrijkskunde VWO 1316 Aardrijkskunde VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 440 buitenland 4vwo start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO Oktober 2014 Algemene Natuurwetenschappen cohort 2012 Blad 1/1 VWO 5 A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op de natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016

Profielen en vakken op het MLA CURSUS. September 2014 2015-2016 Profielen en vakken op het MLA CURSUS September 2014 2015-2016 Inleiding In dit boekje vind je informatie over de vakken in de bovenbouw die je op het MLA kunt volgen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Atheneum College Hageveld Heemstede Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar: 2012/2013 Klas 5 Heemstede, augustus 2012 Afdrukdatum: 18-9-2012 Klas 5 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar 2012/2013 studielast:

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016 PTA klas mavo Schooljaar 05-06 Inleiding Beste (ouders/verzorgers van een) leerling van en mavo, In leerjaar en van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO, op het Griftland College mavo genoemd)

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie