Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden. (Domein A en A2) 3 n 3 4tt2 tt 00 Katern Arm en Rijk (Domein B en B2) 3 j 4 4tt3 tt 00 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk en 2 (Domein C) 3 n In wordt begonnen met het katern Systeem aarde hoofdstuk en 2. Deze hoofdstukken worden in get middels een en in havo 5 nogmaals get samen met H3 en H4 middels een. Van het Katern Arm en Rijk worden de hoofdstukken 3 en 4 get op het centraal examen. Het gemiddelde van de s in havo 4 en 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het centraal examen ingaat.

2 Programma van Toetsing en Afsluiting KLAS HAVO 4 periode Vak: Biologie VD 4tt tt 00 Hoofdstuk : Gedrag Hoofdstuk 2: Soorten en relaties 2 3 j 2 4tt2 tt 00 Hoofdstuk 3: Cellen Hoofdstuk 4: Voortplanting en seksualiteit 2 3 j 3 4tt3 tt 00 Hoofdstuk 5: Voeding en energie Hoofdstuk 6: Voeding en vertering 2 3 j 4 4tt4 tt 00 Hoofdstuk 7: Onderzoek doen Hoofdstuk 8: Ecosysteem en evenwicht 2 3 n 4po PO n.v.t. Praktische opdracht * 2 n Het BINAS tabellen boekje is tijdens tt's noodzakelijk. Je mag geen grafische rekenmachine gebruiken bij de tt s, dus wel een gewone rekenmachine.voor de PO-verslagen geldt een uiterste inleverdatum. Deze wordt tijdens het practicum medegedeeld. Per dag te laat is er een punt aftrek van het. *) Voor het verslag van de PO geldt een uiterste inleverdatum. Deze wordt tijdens het practicum medegedeeld. Per dag te laat krijg je een punt aftrek van je. eind Je eind wordt samengesteld uit de gehaalde s op de s en de praktische opdrachten in zowel als Havo 5.

3 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: culturele en kunstzinnige vorming (ckv) KLAS HAVO 4 periode VD Herkansing HD (schriftelijke verslaglegging) 2 HD (schriftelijke verslaglegging) 3 HD (schriftelijke verslaglegging) 4 HD (schriftelijke verslaglegging) 2 culturele activiteiten (CA s) Uiterlijke inleverdatum: tweede les week 44 culturele activiteit (CA) Uiterlijke inleverdatum: woensdag 6 januari (week ) 2 culturele activiteiten (CA s) Uiterlijke inleverdatum: tweede les week culturele activiteit (CA) Uiterlijke inleverdatum: tweede les week 2 j* j* j* j* Opmerkingen Berekening Naast de CA s zijn er ook lesgebonden opdrachten die praktische activiteiten (pa s) worden genoemd. Beide vormen van opdrachten gelden als handelingsdelen in het. Zowel de ca s als alle pa s worden verzaqmeld in het zogenaamde kunstdossier, wat als examenstuk alleen compleet en minimaal voldoende kan worden afgerond. Onvoldoende werk moet verbeterd worden naar minimaal voldoende (deze valt buiten de sregeling). Alle handelingsdelen moeten naar behoren worden afgerond (minimaal voldoende).

4 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits periode vorm VD periode periode 2 periode 3 4tt tt 00 Kurzgeschichten. Het beantwoorden van vragen en vertalen van tekstpassages n.a.v. een aantal Duitse korte verhalen. periode 4 4tt2 tt 00 Leesvaardigheid en herhaling van examenidioom (signaalwoorden, veelgestelde examenvragen en examenidioom) 2 2 n 3 3 n Wanneer de leerlingen gebruik mogen maken van een woordenboek tijdens een, dienen zij die zelf mee te nemen. Het gemiddelde van de s in havo 4 en 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het centraal examen ingaat.

5 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Economie VD 4tt tt 00 Crisis en Vervoer (zie details studiewijzer) 2 j 2 4tt2 tt 00 Vervoer en Jong & Oud (zie details studiewijzer) 2 j 3 4tt3 tt 00 Jong en Oud (zie details studiewijzer) 2 j 4 4tt4 tt 00 n Voor de details m.b.t. de hoofdstukken van de en wordt verwezen naar studiewijzer. Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het Centraal Examen ingaat.

6 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Engels periode VD 2/3 4tt mt zie opm. Presentatie 2 n 3 4 Nadere informatie volgt in de lessen. Alle leerlingen doen een presentatie (in tweetallen of alleen). Afhankelijk van de inroostering wordt de presentatie in periode 2 of periode 3 gehouden. Het gemiddelde van de s in havo 4 en 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het centraal examen ingaat.

7 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: geschiedenis VD 2 4tt tt 00 Hoofdstuk t/m j 3 4po po Opdracht over kenmerkend aspect uit tijdvak t/m 4 2 n 3 4tt2 tt 00 Hoofdstuk t/m j Het gemiddelde van de behaalde s in havo 4 en havo 5 vormen het uiteindelijke waarmee de leerling het Centraal Examen ingaat.

8 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Management & Organisatie VD 4tt tt 00 Domein A: Vaardigheden Domein C: Ondernemingsvormen, Aandelen en dividend, Module 6 en 8, Balans, Balansmutaties, Winst-verliesrekening 2 4tt2 tt 00 Domein C: Vermogensmarkt, Obligatielening, Hypotheken, Kort krediet, Samengestelde Interest; Module 7, 9 t/m 2 2 j 2 j 3 4tt3 tt 00 Domein B en D: Personeelsbeleid en Marketingbeleid 2 j 4 n Het gemiddelde van de tt s in h4 en h5 is het waarmee de leerling het examen ingaat.

9 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Maatschappijleer HAVO 4 VD 4tt tt 00 Hoofdstuk 4: Pluriforme samenleving j 2 4tt2 tt 00 Hoofstuk 3: Parlementaire democratie j 3 4tt3 tt 00 Hoofdstuk 5: Verzorgingsstaat j 4 4tt4 tt 00 Hoofdstuk 2: Rechtsstaat n Het gemiddelde van de s wordt afgerond en is het eind (havo 5). Het vak maatschappijleer maakt voor de helft deel uit van het combinatie havo (de andere helft van dat is het van het profielwerkstuk).

10 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Natuurkunde HAVO-4 VD 2 4po po PO Fysische Informatica (FI) 2 2 N 3 4 4tt tt 00 H6 Licht (keuze ) + H3 Elektriciteit + H9 Elektriciteit 2 (EL) 3 3 N ( EL x 3 + FI x 2) / 5

11 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands periode spelling en gebruik woordenboek: Spelling telt mee bij alle en: alle fouten tellen mee voor 0,; maximaal 0,5 aftrek (bij de formuleren en spellen gelden andere regels) VD 3 2 4tt mt 5-7 min pp Cursus presenteren - Leerlingen houden een individuele presentatie over een literair werk. 5% 2 n Referentieonderdeel en niveau: spreken en lezen 3F 4 4tt2 mt 0 Presentatie over twee literaire werken - Leerlingen houden met hun leesgroep van 3 personen een presentatie over twee literaire werken Referentieonderdeel en niveau: spreken en lezen 3F 0 % 3 n Individuele presentatie literaire werken De drie te lezen moderne werken moeten gekozen worden van een lijst die de docent bekendmaakt aan het begin van de cursus. Als een leerling een andere titel wil kiezen, dan moet hij deze eerst ter beoordeling voorleggen aan de docent. Doet een leerling dit niet, dan loopt hij het risico dat de presentatie met een onvoldoende wordt beoordeeld. De leerling mag in havo 4 en havo 5 één keer twee werken van dezelfde schrijver lezen. In havo 4 haalt een leerling 25% van zijn -gemiddelde. Het gemiddelde - van havo 4 en 5 is vijftig procent van het eind. De andere helft wordt bepaald door het CE-. Het gemiddelde van de tt s en po s (havo 4 en 5) is het waarmee de leerling het examen ingaat.

12 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: NLT periode VD 4tt tt 00 Forensisch onderzoek J 4po po 0 slu Forensisch onderzoek n 2 4tt2 tt 00 De reis van de Beagle J 4po2 po 0 slu De reis van de Beagle n 3 4po3 po 0 slu Smaak maken 2 2 n 4 4po4 po 0 slu Lijmen en hechten 2 2 n (mits afgerond in voor examenjaar) Je eind wordt samengesteld uit het de gehaalde s op de s en praktische opdrachten.

13 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: scheikunde Docent: W. Schuur Periode Code Toets vorm Duur. Stofomschrijving VD Herkansing j/n periode periode 2 periode 3 4po po 0 slu Practicum zouten uitvoeren + verslaggeving * 2 n periode 4 Opmerkingen * PO bestaat uit 2 lessen practicum op school. De verwerking tot een verslaggeving vindt plaats in eigen tijd. Berekening eind Het gemiddelde van de tt s en po s (in havo 4 en 5) is het waarmee de leerling het centraal examen ingaat.

14 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: wiskunde A VD 2 4tt tt tt2 tt 00 Moderne Wiskunde (e editie) 4 havo A Hoofdstuk 5: Lineaire en exponentiële groei Hoofdstuk 6: Grafieken en vergelijkingen Vaardigheden Moderne Wiskunde (e editie) 4 havo A Hoofdstuk 4: Systematisch tellen Hoofdstuk 8: Grafieken en veranderingen Vaardigheden 2 3 j 3 3 j 4 4po po Praktische opdracht over een onderwerp uit de wiskunde, gedetailleerde inhoud later. 2 2 n Alle aantekeningen, stencils en extra opgaven die gegeven zijn in de les behoren ook tot de stof voor het. Het gemiddelde van de tt s en po s (havo 4 en 5) is het waarmee de leerling het examen ingaat.

15 Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Wiskunde B VD 2 4tt tt tt2 tt 00 4 Moderne Wiskunde 4 havo B, e editie Hoofdstuk 5: Afstanden en hoeken Hoofdstuk 7: Lijnen en afstanden Vaardigheden, uitgedeelde stencils Details: zie studiewijzer Moderne Wiskunde 4 havo B, e editie Hoofdstuk 3: Machtsfuncties Hoofdstuk 4: Exponentiële functies Vaardigheden, uitgedeelde stencils Details: zie studiewijzer 2 3 j 2 3 j Het gemiddelde van de tt s en po s (havo 4 en 5) is het waarmee de leerling het examen ingaat.

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 2015-2018 (PTA) INLEIDING Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. Het Examenreglement en het programma

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 havo Inhoudsopgave pagina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 havo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 1316

Aardrijkskunde VWO 1316 Aardrijkskunde VWO 36 studielasturen 4 VWO: 0-5 VWO: 60-6 VWO: 60 - totaal: 440 buitenland 4vwo start schoolexamen 4 VWO centraal examen 6 VWO toetsen in 4V schooljaar 3-4 code week RTTI duur omschrijving

Nadere informatie

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard

Omslagontwerp: Ben van den Boogaard Omslagontwer: Ben van den Boogaard Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 5 vwo Inhoudsogave agina 1 1. Algemene inleiding Belangrijke data 5 vwo 2 Voorwoord 3 Examenreglement 4 Schoolexamen en centraal

Nadere informatie

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N

R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N R E G E L I N G S C H O O L E X A M E N programma van toetsing en afsluiting C U R S U S 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3 v.m.b.o. 2 1. Inleiding 1. Voor 1 oktober is het PTA beschikbaar via Magister. 2. Het S.E. in

Nadere informatie

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP

PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 NAAM LEERLING: KLAS : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2014-2015 VMBO-TL 3 STRABRECHT COLLEGE GELDROP PTA dossier VMBO-T3 2014-2015 Geldrop, september 2014

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO MAVO XL (Gemengde/theoretische Leerweg) COHORT 203 205 MAVO XL GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Inhoudsopgave PTA 203-205 2 Leeswijzer 3 Aardrijkskunde 4 Biologie

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

In de Tweede Fase VWO

In de Tweede Fase VWO In de Tweede Fase VWO Een informatiegids voor leerlingen in de Tweede Fase. Augustus 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie starten dit schooljaar in de Tweede Fase. Een kenmerk van de Tweede Fase is zelfstandigheid.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014

INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 INFORMATIE VAKKEN BOVENBOUW 2013-2014 Decanen T. Verhagen en M. van Mens ~ - 2 - ~ Inhoud Nederlands... 5 Engels... 7 Frans... 8 Duits... 10 Geschiedenis... 11 Latijn... 12 Grieks... 13 Klassieke Culturele

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten

Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER. College De Heemlanden Houten Tweede Fase HAVO VAKKENWIJZER 2013 2014 College De Heemlanden Houten Inleiding Beste havo-leerling, Over enkele maanden ben je klaar met de onderbouw en begin je aan de Tweede Fase. In de onderbouw hebben

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling,

Sectorkeuze Vmbo-tl. Beste Vmbo-3 leerling, Beste Vmbo-3 leerling, Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het kiezen van je sector. Als je naar de inhoudsopgave kijkt, zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken

Nadere informatie

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO Oktober 2014 Algemene Natuurwetenschappen cohort 2012 Blad 1/1 VWO 5 A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op de natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016

PTA klas 3 mavo. Schooljaar 2015-2016 PTA klas mavo Schooljaar 05-06 Inleiding Beste (ouders/verzorgers van een) leerling van en mavo, In leerjaar en van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO, op het Griftland College mavo genoemd)

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Veel gestelde vragen VAVO 2014-2015

Veel gestelde vragen VAVO 2014-2015 Veel gestelde vragen VAVO 2014-2015 vavo Breda Verviersstraat 8 4826 HT Breda 076-5048269 of 076-5784704 infovavobreda@rocwb.nl www.kellebeek.nl vavo Roosendaal Hoogstraat 126 4702 ZW Roosendaal 0165-554990

Nadere informatie

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014

Reglement. Schoolexamen. Cursus 2013-2014 Reglement Schoolexamen Cursus 2013-2014 Gymnasium, atheneum, havo, mavo Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 LY Reglement schoolexamen 2013-2014 1 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen

EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014. Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen EXAMENREGLEMENT COHORT 2013-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO KLAS 3 SCHOOLJAAR 2013-2014 Scala Meulenspie 2 4849 TK Teteringen INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE: blz. 2 INLEIDING: blz. 3 Voorwoord

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie