PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER

2 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel SPELLING s 4H-I 45 1 ja werkwoorden en overige spellingregels 5402 TEKSTVERKLARING II s 4H-IV 90 1 ja voortgangstoets 5436 CURSUS WOORDENSCHAT * s 4H-IV 1 nee Cijfer is het gemiddelde van: - woordenschat deel A (5441) en - woordenschat deel B (5442). deeltoetsen 5441 woordenschat deel A* s 4H-II 45 0,5 ja woordenschat deel B* s 4H-IV 45 0,5 ja SCHRIJFOPDRACHT (BRIEF) s 4H-I 90 1 nee TEKSTVERKLARING I MET THEORIEBOEKJE s 4H-II 90 1 nee ARGUMENTATIE s 4H-III 45 1 nee PRESENTATIE m 4H-III 8 1 nee LITERATUURGESCHIEDENIS s 4H-III 60 1 ja * Deeltoetsen 5441 en 5442 zijn alleen samen als één toets herkansbaar. gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde en leerjaar 4, waarbij schoolexamentoets 5402 wegingsfactor 2 heeft.

3 Engelse taal en literatuur Voor leerlingen van is Engelse taal en literatuur: een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel OF COURSE, HOOFDSTUK 1 s 4H-I 45 1 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-I 90 2 nee BOEK * s 4H-I 45 1 nee OF COURSE, HOOFDSTUK 2 s 4H-II 45 1 nee OF COURSE, HOOFDSTUK 3 s 4H-II 45 1 nee BOEK * s 4H-II 45 1 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-II 90 3 nee OF COURSE, HOOFDSTUK 4 s 4H-III 45 2 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-III 100/904 ja BOEK * m 4H-III/IV 15 2 nee SCHRIJFVAARDIGHEID B1 s 4H-IV 45 3 nee LUISTERVAARDIGHEID s 4H-IV 90 3 ja OF COURSE, HOOFDSTUKKEN 5 EN 6 s 4H-IV 45 2 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-IV 90 5 ja * Indien de titel van het te bespreken boek niet uiterlijk één week voor de boekbespreking aan de docent is doorgegeven, worden twee punten van het cijfer afgetrokken. Het boek niet op tijd bespreken levert het cijfer 1 op. Het boek dient dan nog steeds wel besproken te worden. Het cijfer dat dan mee zal tellen voor het rapport is het gemiddelde van het cijfer 1 en het cijfer dat behaald wordt voor de uiteindelijke boekbespreking. gewogen gemiddelde leerjaar 5. gewogen gemiddelde leerjaar 4.

4 maatschappijleer Voor leerlingen van is maatschappijleer: een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel RECHTSSTAAT s 4H-I 45 2 ja thema's maatschappijleer voor HAVO, lesboek en werkboek 5402 PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE s 4H-II 45 2 nee thema's maatschappijleer voor HAVO, lesboek en werkboek 5403 VERZORGINGSSTAAT s 4H-III 45 2 nee thema's maatschappijleer voor HAVO, lesboek en werkboek 5404 PLURIFORME SAMENLEVING s 4H-IV 45 2 ja thema's maatschappijleer voor HAVO, lesboek en werkboek praktische opdrachten 5411 RECHTSSTAAT / PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE / m 4H-I/IV 15 1 nee PLURIFORME SAMENLEVING OF VERZORGINGSSTAAT 5412 HELEMAAL HAVO! I EN II s/m 4H-II/III 1 nee de projecten I en II vormen samen één cijfer gewogen gemiddelde en praktische opdrachten leerjaar 4. gewogen gemiddelde en praktische odprachten leerjaar 4. HET EINDCIJFER WORDT AFGEROND OP EEN GEHEEL GETAL EN MAAKT DEEL UIT VAN HET COMBINATIECIJFER. Er is GEEN centraal examen.

5 culturele en kunstzinnige vorming Voor leerlingen van is culturele en kunstzinnige vorming: een verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. handelingsdelen 5421 PORTFOLIO 1, INCL. 1E EN 2E CULTURELE ACTIVITEIT s/p 4H-I 0 ja verslag -met entreebewijsuiterlijk twee weken na bezoek inleveren 5422 PORTFOLIO 2, INCL. 3E CULTURELE ACTIVITEIT s/p 4H-III 0 ja verslag -met entreebewijsuiterlijk twee weken na bezoek inleveren 5423 PORTFOLIO 3, INCL. 4E CULTURELE ACTIVITEIT s/p 4H-IV 0 ja verslag -met entreebewijsuiterlijk twee weken na bezoek inleveren 5424 PORTFOLIO 4, INCL. 5E CULTURELE ACTIVITEIT s/p 4H-IV 0 ja verslag -met entreebewijsuiterlijk twee weken na bezoek inleveren 5425 INLEVEREN KUNSTDOSSIER KLAS 4 s/m 4H-IV 0 ja De leerling gaat minimaal zes culturele activiteiten bezoeken, vijf in 4 HAVO en één in 5 HAVO. De verplichte activiteiten zijn: muziek, dans, drama, architectuur en museumbezoek. Eén van de laatste drie activiteiten mag vervangen worden: een nieuw aspect van muziek, drama of dans, bijv. cabaret of musical. De leerling stelt aan het begin van het schooljaar een programma van culturele activiteiten samen dat bij hem of haar past. Inleverdata worden door de docent mondeling in de klas doorgegeven en verschijnen in "fronter". Berekening eindbeoordeling schoolexamen: het samenstellen van het kunstdossier moet naar behoren worden afgesloten en wordt uitgedrukt in een beoordeling "voldoende" of "goed". Berekening rapportbeoordeling: wordt uitgedrukt in een beoordeling "onvoldoende", "voldoende" of "goed". Er is GEEN centraal examen.

6 lichamelijke opvoeding Voor leerlingen van is lichamelijke opvoeding: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. praktische opdrachten 5411 COACH / SCHEIDSRECHTER / LESGEVEN p 4H-I/IV ja handelingsdelen 5421 SOFTBAL / COOPERTEST p 4H-I 0 ja BASKETBAL / BREEDTESPORT p 4H-II 0 ja VOLLEYBAL / BREEDTESPORT / SHUTTLE RUN TEST p 4H-III 0 ja VOETBAL / BREEDTESPORT / ATLETIEK p 4H-IV 0 ja Berekening eindbeoordeling schoolexamen: wordt uitgedrukt in een beoordeling "voldoende" of "goed". Berekening rapportbeoordeling: wordt uitgedrukt in een beoordeling "onvoldoende", "voldoende" of "goed" Voor de praktische opdracht moet tenminste één rol vervuld zijn. Er is GEEN centraal examen.

7 Franse taal en literatuur Voor leerlingen van is Franse taal en literatuur: - een profielkeuzevak in de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij; 5431 LUISTERVAARDIGHEID A2 s 4H-I 45 1 nee TEKST / VOCA / GRAMMATICA A2 s 4H-I 90 3 ja leerproefwerk 5433 DOSSIEROPDRACHTEN s/m 4H-I 1 nee BOEKVERANTWOORDING s 4H-II 1 nee SCHRIJFVAARDIGHEID B1 s 4H-II 45 1 ja TEKST / VOCA / GRAMMATICA B1 s 4H-II 90 3 nee leerproefwerk 5437 DOSSIEROPDRACHTEN s/m 4H-II 1 nee LUISTERVAARDIGHEID B1 s 4H-III 45 2 ja TEKST / VOCA / GRAMMATICA B1 s 4H-III 90 3 nee leerproefwerk 5440 DOSSIEROPDRACHTEN s/m 4H-III 1 nee BOEKVERANTWOORDING s 4H-IV 2 nee SCHRIJFVAARDIGHEID B1 s 4H-IV 45 2 ja TEKST / VOCA / GRAMMATICA B1 s 4H-IV 90 3 nee leerproefwerk 5444 SPREEKVAARDIGHEID A2 m 4H-IV 2 nee DOSSIEROPDRACHTEN s/m 4H-IV 1 nee gewogen gemiddelde leerjaar 5. gewogen gemiddelde leerjaar 4.

8 Duitse taal en literatuur Voor leerlingen van is Duitse taal en literatuur: - een profielkeuzevak in de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij; 5431 IDIOOM s 4H-I 45 1 nee KAPITEL I s 4H-I 45 2 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-I 90 3 ja LUISTERVAARDIGHEID B1 s 4H-I 45 3 nee IDIOOM s 4H-II 45 1 nee KAPITEL II s 4H-II 45 2 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-II 90 3 ja BOEKJE A2/B1 s 4H-II 45 2 nee IDIOOM s 4H-III 45 1 nee KAPITEL III s 4H-III 45 2 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-III 90 4 ja LUISTERVAARDIGHEID B1 s 4H-III 45 3 nee SCHRIJFVAARDIGHEID A2/B1 s 4H-III 45 2 nee IDIOOM s 4H-IV 45 1 nee KAPITEL IV s 4H-IV 45 2 nee LEESVAARDIGHEID B1 s 4H-IV ja SPREEKVAARDIGHEID A2/B1 m 4H-IV 15 2 nee BOEKJE B1 s 4H-IV 45 2 nee Bij leesvaardigheid is een woordenboek toegestaan, behalve bij ERK-toetsen. gewogen gemiddelde leerjaar 5. gewogen gemiddelde leerjaar 4.

9 geschiedenis Voor leerlingen van is geschiedenis: - een verplicht profielvak in de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij; 5401 RECHTSSTAAT / PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE s 4H-I 90 2 ja PREHISTORIE EN OUDHEID katern geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie + tijdvakken 1 en MIDDELEEUWEN EN VROEGMODERNE TIJD s 4H-II 90 2 ja tijdvakken 3, 4 en 5 + herhaling tijdvakken 1 en VROEGMODERNE TIJD EN MODERNE TIJD s 4H-III 90 2 ja tijdvakken 6, 7 en 8 + herhaling tijdvakken 1 t/m MODERNE TIJD s 4H-IV ja tijdvakken 9 en 10 + herhaling tijdvakken 1 t/m 8 praktische opdrachten 5411 HELEMAAL HAVO! s/m 4H-III/IV 1 nee gewogen gemiddelde en praktische opdracht leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde en praktische opdracht leerjaar 4.

10 maatschappijwetenschappen Voor leerlingen van is maatschappijwetenschappen: - een profielkeuzevak in de profielen cultuur en maatschappij, economie en maatschappij; 5401 INLEIDING WERK s 4H-I 90 2 ja hoofdstukken 1 t/m WERK s 4H-II 90 3 ja hoofdstukken 1 t/m MULTICULTURELE SAMENLEVING s 4H-IV 90 3 ja praktische opdrachten 5411 MENS EN WERK s 4H-I/II 1 nee MULTICULTURELE SAMENLEVING m 4H-III/IV 1 nee gewogen gemiddelde en praktische opdrachten leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde en praktische opdrachten leerjaar 4.

11 economie Voor leerlingen van is economie: - een verplicht profielvak in het profiel economie en maatschappij; - een profielkeuzevak in het profiel cultuur en maatschappij; praktische opdrachten 5411 HELEMAAL HAVO! s 4H-III/IV 1 nee (keuzeonderwerp, M-profiel) 5412 KEUZEONDERWERP s 4H-IV 1 nee (M-profiel, keuzeonderwerp) 5431 SCHAARSTE EN RUIL, MARKTEN s 4H-I 90 2 nee percent economie HAVO hoofdstukken 1 t/m 3 en inleiding hoofdstuk MARKTEN s 4H-II 90 3 ja percent economie HAVO hoofdstukken 4 t/m MARKTEN, RUILEN, OVER TIJD s 4H-III 90 3 nee percent economie HAVO hoofdstukken 7 t/m SAMENWERKEN EN RISICO, ONDERHANDELEN s 4H-IV 90 3 ja INKOMENSVERDELING percent economie HAVO hoofdstukken 10 t/m 12 en hoofdstukken 19 en VERSLAGEN KLAS-EXPERIMENTEN 4H-I/IV 0,5 nee in elke periode kan een klas-experiment plaatsvinden (met een minimum van twee per schooljaar) - inzet en verslagen van deze klas-experimenten worden becijferd en verrekend in periode IV (gewogen gemiddelde leerjaar 5*) x 0,90 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,10 * waarbij het vierde rapportcijfer van leerjaar 4 een schoolexamentoetscijfer in leerjaar 5 is met weging 2. (gewogen gemiddelde leerjaar 4) x 0,90 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,10

12 management en organisatie Voor leerlingen van is management en organisatie: - een profielkeuzevak in het profiel economie en maatschappij; praktische opdrachten 5411 HELEMAAL HAVO! s 4H-III/IV 1 nee BASISVAARDIGHEDEN / INTERNE ORGANISATIE s 4H-I 90 2 nee in balans hoofstukken 1 t/m INTERNE ORGANISATIE / PERSONEELSBELEID / s 4H-II 90 2 nee FINANCIERING VAN ACTIVITEITEN I in balans hoofdstukken 6 t/m inleiding FINANCIERING VAN ACTIVITEITEN II s 4H-III 90 3 ja in balans hoofdstukken 11 t/m inleiding MARKETING / FINANCIEEL BELEID s 4H-IV 90 3 ja in balans hoofdstukken 14 t/m 24 (gewogen gemiddelde leerjaar 5*) x 0,90 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaren 4 en 5) x 0,10 * waarbij het vierde rapportcijfer van leerjaar 4 een schoolexamentoetscijfer in leerjaar 5 is met weging 2. (gewogen gemiddelde leerjaar 4) x 0,90 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,10.

13 wiskunde A Voor leerlingen van is wiskunde A: - een verplicht profielvak in de profielen economie en maatschappij, natuur en gezondheid; 5401 HOOFDSTUKKEN 1 T/M 3 s 4H-II 90 1 ja getal en ruimte, havo A, deel 1 - handig tellen - tabellen en grafieken - lineaire modellen 5402 HOOFDSTUKKEN 4 T/M 7 s 4H-IV 90 1 ja getal en ruimte, havo A, delen 1 en 2 - statistiek - veranderingen - kansrekening - allerlei formules 5431 HOOFDSTUK 1 s 4H-I 90 1 nee getal en ruimte, havo A, deel 1 - handig tellen 5432 HOOFDSTUK 2 s 4H-II 45 1 nee getal en ruimte, havo A, deel 1 - tabellen en grafieken 5433 HOOFDSTUK 4 s 4H-III 90 1 nee getal en ruimte, havo A, deel 1 - statistiek 5434 HOOFDSTUK 5 s 4H-IV 45 1 nee getal en ruimte, havo A, deel 2 - veranderingen gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde en leerjaar 4, waarbij de wegingsfactor 3 hebben.

14 wiskunde B Voor leerlingen van is wiskunde B: - een verplicht profielvak in het profiel natuur en techniek HOOFDSTUKKEN 1 T/M 4 s 4H-II 90 1 ja getal en ruimte, havo B, deel 1 - formules en grafieken - oppervlakte en inhoud - vergelijkingen en ongelijkheden - veranderingen 5402 HOOFDSTUKKEN 5 T/M 8 s 4H-IV 90 1 ja getal en ruimte, havo B, deel 2 - werken met formules - de afgeleide functie - exponenten en logaritmen - goniometrie 5431 HOOFDSTUK 1 s 4H-I 45 1 nee getal en ruimte, havo B, deel 1 - formules en grafieken 5432 HOOFDSTUK 2 s 4H-I 90 1 nee getal en ruimte, havo B, deel 1 - oppervlakte en inhoud 5433 HOOFDSTUK 3 s 4H-II 45 1 nee getal en ruimte, havo B, deel 1 - vergelijkingen en ongelijkheden 5434 HOOFDSTUK 5 s 4H-III 45 1 nee getal en ruimte, havo B, deel 2 - werken met formules 5435 HOOFDSTUK 6 s 4H-III 90 1 nee getal en ruimte, havo B, deel 2 - de afgeleide functie 5436 HOOFDSTUK 7 s 4H-IV 45 1 nee getal en ruimte, havo B, deel 2 - exponenten en logaritmen Berekening eindcijer schoolexamen: gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5. Berekening rapportcifjer: gewogen gemiddelde en leerjaar 4, waarbij de wegingsfactor 3 hebben.

15 natuurkunde Voor leerlingen van is natuurkunde: - een verplicht profielvak in het profiel natuur en techniek; - een profielkeuzevak in het profiel natuur en gezondheid; 5401 KEUZEHOOFDSTUK s 4H-IV 90 1 ja praktische opdrachten 5411 HELEMAAL HAVO! / TECHNISCH ONTWERPEN s/p 4H-II 1 nee MODELLEREN s/p 4H-III 1 nee deeltoetsen 5441 tussentijdse toets 1 s 4H-I/IV 1 nee tussentijdse toets 2 s 4H-I/IV 1 nee tussentijdse toets 3 s 4H-I/IV 1 nee tussentijdse toets 4 s 4H-I/IV 1 nee tussentijdse toets 5 s 4H-I/IV 1 nee tussentijdse toets 6 s 4H-I/IV 1 nee TUSSENTIJDSE TOETSEN s 4H-I/IV 1 nee gemiddeld cijfer van de tussentijdse toetsen 5432 HOOFDSTUK 1 s 4H-I 90 1 ja overal natuurkunde havo 5433 HOOFDSTUK 2 s 4H-II 90 1 ja overal natuurkunde havo 5434 HOOFDSTUKKEN 3 EN 4 s 4H-III 90 1 ja overal natuurkunde havo 5435 HOOFDSTUKKEN 5 EN 6 s 4H-IV 90 1 ja overal natuurkunde havo (gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5) x 0,80 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,20. (gewogen gemiddelde schoolexamentoets en leerjaar 4) x 0,80 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,20.

16 scheikunde Voor leerlingen van is scheikunde: - een verplicht profielvak in de profielen natuur en gezondheid, natuur en techniek. praktische opdrachten 5411 PROJECT HELEMAAL HAVO! p 4H-II 1 nee PRAKTISCHE OPDRACHT I p 4H-IV 1 nee SCHEIDEN EN REAGEREN s 4H-I 45 1 nee chemie overal 4 havo, hoofdstuk BOUWSTENEN VAN STOFFEN s 4H-II 45 1 ja chemie overal 4 havo, hoofdstuk STOFFEN EN REACTIES s 4H-II 45 1 ja chemie overal 4 havo, hoofdstuk MOLECULAIRE STOFFEN s 4H-III 45 1 nee chemie overal 4 havo, hoofdstuk ZOUTEN EN ZOUTOPLOSSINGEN s 4H-IV 45 1 ja chemie overal 4 havo, hoofdstuk REACTIES VAN ZOUTEN s 4H-IV 45 1 ja chemie overal 4 havo, hoofdstuk 6 (gewogen gemiddelde leerjaar 5) x 0,80 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaren 4 en 5) x 0,20. (gewogen gemiddelde leerjaar 4) x 0,80 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,20.

17 biologie Voor leerlingen van is biologie: - een verplicht profielvak in het profiel natuur en gezondheid; - een profielkeuzevak in het profiel natuur en techniek; 5401 HOOFDSTUKKEN 3 TOT EN MET 6 s 4H-III ja nectar biologie, 3e editite, 4 havo - cellen - voortplanting en seksualiteit - voeding en energie - voeding en vertering praktische opdrachten 5411 HELEMAAL HAVO! p 1 nee cijfer is gemiddelde van twee projecten 5412 PRAKTISCHE TOETS p 4H-IV 90 2 nee deeltoetsen 5441 helemaal havo! project 1 1 nee helemaal havo! project 2 1 nee HOOFDSTUKKEN 1 EN 2 s 4H-I 90 1 nee nectar biologie, 3e editie, 4 havo - gedrag - soorten en relaties 5432 HOOFDSTUKKEN 3 EN 4 s 4H-II 90 1 nee nectar biologie, 3e editie, 4 havo - cellen - voortplanting en seksualiteit 5433 HOOFDSTUK 8 s 4H-IV 45 1 nee nectar biologie, 3e editie, 4 havo - ecosystemen en evenwicht (gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5) x 0,80 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,20. gewogen gemiddelde schoolexamentoets en leerjaar 4.

18 natuur, leven en technologie Voor leerlingen van is natuur, leven en technologie: - een profielkeuzevak in de profielen natuur en gezondheid, natuur en techniek; 6401 MODULE 1 s/p 4H-I 1 ja MODULE 2 s/p 4H-II 1 ja MODULE 3 s/p 4H-III 1 ja MODULE 4 s/p 4H-I/IV 1 ja HELEMAAL HAVO! gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde leerjaar 4. Er is GEEN centraal examen.

19 informatica Voor leerlingen van is informatica: - een profielkeuzevak in het profiel natuur en techniek; 5401 MODULES 1 EN 2 s 4H-I 90 1 ja MODULES 3 EN 4 s 4H-II 90 1 ja MODULES 5 EN 6 s 4H-III 90 1 ja en intro programmeren 5404 MODULES 7, 8 EN 9 s 4H-IV 90 1 ja praktische opdrachten 5411 ANALYSEOPDRACHT / WEBQUEST p 4H-I 1 nee WEBOPDRACHT p 4H-II 1 nee WEBOPDRACHT p 4H-III 1 nee PROGRAMMEEROPDRACHT p 4H-IV 1 nee (gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5) x 0,50 + (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaren 4 en 5) x 0,50. (gewogen gemiddelde leerjaar 4) x 0,50+ (gewogen gemiddelde praktische opdrachten leerjaar 4) x 0,50. Er is GEEN centraal examen.

20 kunst (beeldende vormgeving) Voor leerlingen van is kunst (beeldende vormgeving): - een profielkeuzevak in het profiel cultuur en maatschappij; 5401 LOGBOEK EN PRESENTATIE 1, KUNST BEELDEND s/m/p 4H-II 1 nee LOGBOEK EN PRESENTATIE 2, KUNST BEELDEND s/m/p 4H-III 1 ja LOGBOEK EN PRESENTATIE 3, KUNST BEELDEND s/m/p 4H-IV 2 ja TOETS 1, KUNST ALGEMEEN s/c 4H-II 90 1 ja TOETS 2, KUNST ALGEMEEN s/c 4H-III 90 2 nee TOETS 3, KUNST ALGEMEEN s/c 4H-IV 90 2 nee PORTFOLIO 1, KUNST ALGEMEEN s 4H-IV 1 nee inclusief excursie werkstuk Inleverdata worden door de docent mondeling in de klas doorgegeven en verschijnen in "fronter". gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde en leerjaar 4, waarbij schoolexamentoets 5402 wegeingsfactor 2 heeft.

21 kunst (muziek) Voor leerlingen van is kunst (muziek): - een profielkeuzevak in het profiel cultuur en maatschappij; 5401 LOGBOEK EN PRESENTATIE 1, KUNST MUZIEK s/m/p 4H-II 1 nee LOGBOEK EN PRESENTATIE 2, KUNST MUZIEK s/m/p 4H-III 1 ja LOGBOEK EN PRESENTATIE 3, KUNST MUZIEK s/m/p 4H-IV 2 ja TOETS 1, KUNST ALGEMEEN s/c 4H-II 90 1 ja TOETS 2, KUNST ALGEMEEN s/c 4H-III 90 2 nee TOETS 3, KUNST ALGEMEEN s/c 4H-IV 90 2 nee PORTFOLIO 1, KUNST ALGEMEEN s 4H-IV 1 nee inclusief excursie werkstuk 5435 PORTFOLIO 2, KUNST ALGEMEEN s 4H-IV 2 nee inclusief museumbezoek Inleverdata worden door de docent mondeling in de klas doorgegeven en verschijnen in "fronter". gewogen gemiddelde leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde en leerjaar 4, waarbij schoolexamentoets 5402 wegingsfactor 2 heeft.

22 bewegen, sport en maatschappij Voor leerlingen van is bewegen, sport en maatschappij: een keuzevak in het vrije deel EHBSO s 4H-III 45 2 nee TRAININGSLEER s 4H-IV 45 2 ja praktische opdrachten 5411 ATLETIEK p 4H-I 1 nee discuswerpen 5412 SPEL p 4H-I 1 nee badminton 5413 SPEL p 4H-I 1 nee frisbee 5414 LESGEVEN 1 p 4H-II 2 ja ZELFVERDEDIGING p 4H-II 1 nee boksen 5416 TURNEN p 4H-III 2 nee acrogym 5417 ATLETIEK p 4H-IV 4 nee km. en trainingsprogramma handelingsdelen 5421 DIVERSE ACTIVITEITEN p 4H-I 1 ja DIVERSE ACTIVITEITEN p 4H-II 1 ja DIVERSE ACTIVITEITEN p 4H-III 1 ja DIVERSE ACTIVITEITEN p 4H-IV 1 ja gewogen gemiddelde en praktische opdrachten leerjaren 4 en 5. gewogen gemiddelde, praktische opdrachten en handelingsdelen leerjaar 4. Er is GEEN centraal examen.

23 maatschappelijke stage Voor leerlingen van is maatschappelijke stage: verplicht onderdeel MAATSCHAPPELIJKE STAGE p 4/5H 0 nee Een maatschappelijke stage is vrijwilligerswerk onder verantwoordelijkheid van de school. Dit kan bij landelijke organisaties, maar ook bij een lokale sportvereniging, een verzorgingstehuis of een kinderboerderij. Maatschappelijke stages op school zelf zijn ook mogelijk, bijv. lidmaatschap medezeggenschapsraad, assistent mentor, begeleider bij excursies. Overleg met de afdelingsleider is noodzakelijk. Berekening rapportbeoordeling: geen Berekening eindbeoordeling schoolexamen: de activiteiten moeten naar behoren zijn uitgevoerd

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING deel 2 4 HAVO CURSUSJAAR 2013-2014 SCHOLEN COMBINATIE ZOETERMEER Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: een verplicht vak

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma havo 5 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van havo 5 is Nederlandse

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: een verplicht vak

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het ATHENEUM is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: verplicht vak in

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5/6 havo 5 Picao Lyceum Paletingel 38c 78 NT Zoetermeer 79-3477 Het PTA Het choolexamenrogramma wordt vatgelegd in het Programma van Toeting en Afluiting (PTA). Daarin

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 4. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 4. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 4 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Culturele en kunstzinnige vorming 6 Duitse

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal Voor leerlingen van de TOPmavo is Nederlandse taal een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. 301 SPELLING s 3T-III 90 1 ja blokken 4, 5 en 6 302 GRAMMATICA s 3T-IV 90 1 ja blokken

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

PTA 4 HAVO. Schooljaar

PTA 4 HAVO. Schooljaar PTA 4 HAVO Schooljaar 2016-2017 Nederlandse taal en literatuur 401 Spelling en stijlfiguren T 1 1 402 Zakelijk schrijven PO 1 2 403 Literatuurgeschiedenis T 2 2 404 Betoog/ beschouwing PO 1 3 405 Begrijpend

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Culturele en Kunstzinnige Vorming

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal Voor leerlingen van de TOPmavo is Nederlandse taal een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. 399 SCHOOLEXAMENEINDCIJFER LEERJAAR 3 3T 2 nee 401 WERKWOORDSPELLING EN OVERIGE SPELLING

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4 Ak Aardrijkskunde Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek 3 V3 Klimaatvraagstukken, film maken Periode Periode periode Toetsweek V 60 Z.O. Azie, actueel (V + V + V3 + V ) : Cohort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Culturele en Kunstzinnige Vorming

Nadere informatie

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina

4.7 Uitwerking PTA per vak Pagina 47 Uitwerking PTA vak Pagina Inhoudsopgave PTA vak havo-4 30 Algemene opmerking 31 Vak Nederlands 32 Frans 33 Duits 34 Engels 35 Geschiedenis 36 Aardrijkskunde 37 Wiskunde A 38 Wiskunde B 39 Natuurkunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO. Sint-Joriscollege Schooljaar 2012-2013 HAVO Sint-Joriscollege 1213 Vak: Nederlands SE01 1401 presentatie T M 10 januari 2012 SE02 1402 zakelijk schrijven T S 10 juni 2012 SE02 1502 formuleervaardigheid T S 10 november 2012

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Vwo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van vwo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Cohort vwo 4 examenjaar VWO

Cohort vwo 4 examenjaar VWO Vak: Aardrijkskunde 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Vak: Biologie 4 Voor dit vak worden de schoolexamencijfers behaald in 5 en 6. Cohort 07-00 Vwo 4 examenjaar 00 Vak: CKV

Nadere informatie

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur

4HAVO 2014 2015 PTA 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur VAK: Aardrijkskunde 4HAVO 2014 2015 1A 42 1B 1 H1 en H2 schriftelijk 15% 64 uur 2A 12 2B 26 H3 en H4 schriftelijk 15% 64 uur 11 PO Eigen Omgeving Verslag/ 10% 10 uur presentatie Totaal 4H 40% 5 HAVO 2015-2016

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2016-2017 4 havo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Leesvaardigheid Tekstbegrip uit op niveau / examenbundel HD HD eindcijfer P4 gedurende jaar 50 minuten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma TOPmavo/vmbo-t 4 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Engelse taal Voor leerlingen van TOPmavo/vmbo-t 4 is Engelse

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo 4

Programma van Toetsing en Afsluiting. Havo 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Havo 4 Schooljaar 2016 2017 Aardrijkskunde Het schoolexamen voor het vak aardrijkskunde omvat de volgende onderdelen, waarvoor cijfers gegeven worden: Mexico en de

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

410 VT leesvaardigheid A S VT proza/poēzie (50%) B/E S PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411

410 VT leesvaardigheid A S VT proza/poēzie (50%) B/E S PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411 vak: NEDERLANDS methode: Theorieboek en werkboek sectie Nederlands/ examenbundel 410 VT leesvaardigheid A S 44 50 1 411 VT proza/poēzie (50%) B/E S 46 50 1 430 PO proza/poēzie (50%) B/E S 5 samen met 411

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. havo 5. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. havo 5. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 2015-2016 havo 5 Chr. College Groevenbeek Godsdienst 4SE 401 Levensbeschouwing / Hindoeisme S 4 4SE 50 min 4SE 402 Jodendom / Islam S 6 4SE 50 min 4SE 403 Christendom van 0 tot nu S 6 4SE 50

Nadere informatie

PTA Havo cohort 2014. ak aardrijkskunde

PTA Havo cohort 2014. ak aardrijkskunde ak aardrijkskunde ak 4P1 T1 Wereldbeeld 2 6,3% 50 ja proefwerk ak 4P1 T2 Wereldbeeld + Klimaat en landschap 3 9,4% 50 ja pww proefwerk ak 4P1 ak 4P1 ak 4P1 ak 4P2 T3 Klimaat en landschap 2 6,3% 50 ja proefwerk

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Basis Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2014-2015 Inhoudsopgave Nederlands... 3 Engels... 4 Duits... 5 Wiskunde... 6 Nask1... 7 Economie... 8 Biologie... 9 CKV... 10 ISP... 11 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5/6 gymnaium 6 Picao Lyceum Paletingel 38c 78 NT Zoetermeer 79-3477 Het PTA Het choolexamenrogramma wordt vatgelegd in het Programma van Toeting en Afluiting (PTA).

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06 BC Broekhin PTA HAVO V 17-06 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting Programma van toetsing en afsluiting c o h o r t 2017-2019 cohort 2017-2019 Programma s van toetsing en afsluiting (PTA s) VB 2.0 Nederlands Engels Frans Duits geschiedenis aardrijkskunde Economie maatschappijleer

Nadere informatie

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 3-vmbo kader Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4)

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2015-2016 (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier 2016-2017 (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leeswijzer

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6 2 5,7% 45 proefwerk ak 4P2 T4 H1 Wereldbeeld, H4 Wateroverlast 3 8,6% 45 ja pww proefwerk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2

ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6 2 5,7% 45 proefwerk ak 4P2 T4 H1 Wereldbeeld, H4 Wateroverlast 3 8,6% 45 ja pww proefwerk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2 ak aardrijkskunde ak 4P1 T1 H3 Stedelijke gebieden 2 5,7% 50 proefwerk ak 4P1 T2 H3 Stedelijke gebieden, H4 Wateroverlast 3 8,6% 50 ja pww proefwerk ak 4P1 ak 4P1 ak 4P1 ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2015-2016 Inhoudsopgave Nederlands... 2 Engels... 3 Duits... 4 Wiskunde... 5 Nask1... 6 Economie... 7 Biologie... 8 CKV... 9 ISP... 10 Lichamelijke Opvoeding...

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Spaanse taal - HAVO 2013-2015 TT I Grammatica: hoofdstuk 1 tot en met 3 Cijfer1-10 Geen 0 20 TT II Grammatica: hoofdstuk 4 tot en met 6 Cijfer1-10 Geen 0 40 TT III Grammatica: hoofdstuk 7

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2017-2018 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

HAVO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5

HAVO aardrijkskunde 2017/2018. Leerjaar 5 aardrijkskunde 2017/2018 Leefbaarheid in de wijk. Deadline 10-10-2017 H5 Boek hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 H5 Boek hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 H5 Boek hoofdstuk 2 - hoofdstuk 3 -hoofdstuk 5 - hoofdstuk 6

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Literatuurgeschiedenis. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Spelling en werkwoordspelling. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2016-2017 4 Havo Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 4 Havo Vak:Nederlandse taal en literatuur Schooljaar 2016-2017 en Tekst en samenvatting TW 4 Gedocumenteerd schrijven TW 2

Nadere informatie

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar.

PTA. Soort Stofomschrijving Duur in min. Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4. Alle practica uit 1 e helft schooljaar. PTA TOETSEN P1/P2/P3 Klas : HAVO 4 TO1 Biologie Soort Stofomschrijving Duur in S Het gemiddelde van alle repetitiecijfers van Havo 4 10 P1/P2 PO1 Alle practica uit 1 e helft schooljaar. 5 P2/P3 PO2 Alle

Nadere informatie

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 4102 1 ak 41t02 hoofdstuk 1-2-4 arm en rijk 2 2 SE ja 4202 2 ak 42t02 hoofdstuk 1-2-3 middellandse zee 2 2 SE ja 4302 3 ak 43t02 hoofdstuk 1-2-3 Indonesië 2 2 SE ja 5101 1 ak 51t01 Schoolexamen

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal en literatuur 201 T 5001 15 Spelling en werkwoordspelling. 202 T 5002 20 Spreekvaardigheid: mondelinge voordracht. 203 T 5003 15 Literatuurgeschiedenis. 204 T 5004 25 Schrijfvaardigheid.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2017-2018 4 havo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Tentamen 1 100 minuten Leesvaardigheid Tekstbegrip uit op niveau / examenbundel Wordt in lokaal afgenomen

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. HAVO / aardrijkskunde Pagina 1 van 17. Totale weging 45

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. HAVO / aardrijkskunde Pagina 1 van 17. Totale weging 45 011015 HAVO 20152017 / aardrijkskunde Leerjaar 4 H4SE1 ED 1 Wereld 1 (H1 en H2) S 90 N 10 H4SE2 ED 2 Wereld 2 (H3 en H4) S 90 J 15 H4SE3 ED 3 Aarde 1 (H5+H6) S 90 J 10 H4PO1 ED 4 Qunt 3 Onderzoek eigen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 5 havo Schooljaar 15-16 5 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Spellen/formuleren Nieuw Nederlands 4/5 havo: - Cursus Spellen en Formuleren Schrijfvaardigheid 150 Nieuw Nederlands

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode

Diamantstraat 27-1-2012. PTA schooljaar 2011-2012. VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde. Weging. Einde periode. Code. Volgnr Periode Diamantstraat PTA schooljaar 2011-2012 VWO-TT 2009-2012 aardrijkskunde 0021 6.09 11-11-2011 to0 550 0022 6.09 11-11-2011 to09 140 0023 6.10 to010 150 0024 6.11 13-4-2012 to11 160 Dit is het eindcijfer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2015-2016 MAVO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Programma van ing en Afsluiting schooljaar 1-16 MAVO 4 Beste leerling, beste ouders/verzorgers, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting voor het schooljaar 1-16 van De Nieuwste School. Het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De

Nadere informatie

(de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) opmerkingen vorm tijd min. (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) opmerkingen vorm tijd min.

(de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) opmerkingen vorm tijd min. (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) opmerkingen vorm tijd min. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo-4, 2012-2013, NEDERLANDS 471 0 diverse vaardigheden, zowel op gebied van taal als literatuur bestaat uit het gemiddelde van alle M / S 4 n n.v.t. in dit schooljaar gemaakte toetsen

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie aardrijkskunde HAVO5 1 4102 ak 41t02 SE Arm en Rijk 2 Schoolexamen ja HAVO5 2 4202 ak 42t02 SE Overleven in Europa 2 Schoolexamen ja HAVO5 3 4302 ak 43t02 SE systeem Aarde 2 Schoolexamen ja HAVO5 1 5101

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar havo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2017-2018 5 havo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Wij behouden ons het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in verband met de invoering

Nadere informatie

Het niet afgeronde eindcijfer (op 1 decimaal) telt voor 10% mee in T4 voor het SE-cijfer

Het niet afgeronde eindcijfer (op 1 decimaal) telt voor 10% mee in T4 voor het SE-cijfer NEDERLANDS - VMBO 3 2008/2009 Periode1 VT1 Blok 1 1 25 min VT2 Blok 1 1 25 min VT3 Blok 1 2 50 min VT4 Opdracht literatuur 1 25 min VT5 Tekstverklaring 1 25 min VT6 Blok 2 1 50 min VT7 Blok 2 1 25 min

Nadere informatie

PONTES PIETER ZEEMAN

PONTES PIETER ZEEMAN PONTES PIETER ZEEMAN Programma van toetsing en afsluiting VWO cohort 2014 2017 Leerjaar 4 Schooljaar 2014-2015 wijzigingen voorbehouden vak: Aardrijkskunde Het schoolexamen voor het vak aardrijkskunde

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids)

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) HET GOESE LYCEUM, pta, havo 4, 2013-2014,NEDERLANDS 471 0 Diverse vaardigheden, zowel op gebied van taal als literatuur Bestaat uit het gewogen M/S 3 n n.v.t. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO. Cohort 2015-2018 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 Programma van Toetsing en Afsluiting 4 VWO Cohort 2015-2018 Programma van Toetsing en Afsluiting Orion Lyceum Breda Examenjaar 2018 Leerjaar: 4 VWO Cohort 2015 NEDERLANDSE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14 BC Broekhin PTA HAVO V 23-6-14 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting 3 HAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting HAVO Schooljaar 05-06 Dit document is een aanvulling op het document: Voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Vak:Aardrijkskunde opleiding:havo leerjaar: 05-06

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie