PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO

2

3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen hebben na week 3 geen PTA s meer uitgezonderd eventuele herkansingen. per 1 = de eerste periode het schooljaar per 2 = de tweede periode het schooljaar per 3 = de derde periode het schooljaar per 4 = de vierde periode het schooljaar tw1 tw2 tw3 tw4 = week aan het einde de eerste periode = week aan het einde de tweede periode = week aan het einde de derde periode = week aan het einde de vierde periode (alleen toepassing op de niet-examenjaren) 1.2 Soorten en PO T Ha = Praktische opdracht = Theoretische = Handelingsdeel 1.3 Wijze S V M P = Schriftelijk = Verslag = Mondeling = Practicum 1.4 Weegfactor Bij de en en praktische opdrachten is aangegeven met welke en deze meetellen. De percentages spreken voor zich, de letters a, b en c staan achtereenvolgens voor de en 1, 2 en 4. Het resultaat het schoolexamen wordt samengesteld uit de resultaten het gemiddelde de PTA-en 4 havo en 5 havo volgens de aangegeven en. Van elk deze resultaten is in het PTA de aangegeven. Voor een vak dat in één jaar wordt afgerond, is een vergelijkbare regeling toepassing. Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten de en die in dat jaar gegeven worden. Het handelingsdeel is weliswaar onderdeel het eindresultaat het schoolexamen, maar er worden geen cijfers voor gegeven. Aan het handelingsdeel moet zijn voldaan om het schoolexamen een vak te kunnen afronden. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 3

4 2. Overzicht vakken HAVO Naam vak Afkorting vak Centraal examen Aardrijkskunde ak ja Biologie bi ja Culturele en kunstzinnige vorming ck nee afgerond in 4 havo Duits du ja Economie ec ja Engels en ja Frans fa ja Geschiedenis gs ja Informatica if nee Levensbeschouwing lb nee afgerond in 4 havo Lichamelijke opvoeding lo nee Loopbaanoriëntatie en -begeleiding lob nee Maatschappijleer ma nee afgerond in 4 havo Maatschappijwetenschappen mw ja Management en organisatie mo ja Muziek mu ja Natuurkunde na ja Nederlands ne ja Profielverdieping prof nee afgerond in 4 havo Scheikunde sk ja Tekenen te ja Wiskunde A wa ja Wiskunde B wb ja Wiskunde D wd nee Combinatiecijfer De cijfers het vak maatschappijleer en het profielwerkstuk (PWS) worden rekenkundig gemiddeld in het combinatiecijfer. Elk onderdeel telt even zwaar mee. Voor het berekenen het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal. Het eindcijfer voor het profielwerkstuk (PWS) wordt samengesteld door - het eindcijfer voor profielverdieping op 1 decimaal nauwkeurig (40%) en - het werkstuk zelf (60%) Bevorderingsnorm 4 havo naar 5 havo Zie voor de bevorderingsnorm en kies vervolgens Leerlingen Bevorderingsregels. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 4

5 vak: ak T S 50 2 H1 par. 1 t/m 4 A1, B1 102 tw1 T S H1 B1, B T S 50 2 H2 par. 1 t/m 4 C1, C2 202 tw2 T S H2 C1, C T PO - 4 A2, E2 302 tw3 T S H3 E T PO - 2 Kaartvaardigheden A1 402 tw4 T S H4 E1 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo. 45 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 5

6 vak: bi T S tw1 T S 50 9 Thema 1: inleiding in de biologie Thema 2: cellen PO S - - Portfolio T S tw2 T S T S T S T S 50 9 tw3 Thema 3: voortplanting Thema 1 t/m 3: inleiding in de biologie, cellen, voortplanting Thema 4: eerfelijkheid Thema 5: evolutie PO S - - Portfolio T S tw4 T S Thema 6: regeling en waarneming Thema 7: ecologie Thema 4 t/m 8: erfelijkheid, evolutie, regeling en waarneming, ecologie, gedrag A5, A11, A13, A14, B2 B2, B3, C1, C2, E1, E2 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 D3, E1, E2, E3, F1 A5, A11, A13, A14, B2, B3, C1, C2, D3, E1, E2, E3, F1 E3, F1 F2, F3 B4, B6, B7 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 B8, C3, D4 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B4, B6, B7, B8, C3, D2, D4, E3, F1,F2, F3 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo. 40 Het portfolio wordt twee keer beoordeeld (201 en 401). Beide beoordelingsmomenten moeten met een voldoende afgerond worden. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 6

7 afdeling: vwo Ha V - vak: ck Opdracht en documentatie kunstdiscipline A,B,C,D Alleen in periode 1 volgt de leerling het vak CKV, daarbij werkt hij samen met klasgenoten aan een praktische opdracht, deze moet met een voldoende of goed afgerond worden. Ook geeft de leerling in een doorlopend proces zijn ervaringen, beschouwingen en onderzoeken betekenis door deze toe te lichten en te documenteren. Ook deze documentatie moet met een voldoende of goed afgerond worden. Het vak CKV is een handelingsdeel. Als een leerling een onvoldoende krijgt, moet de leerling middels een vergende opdracht een voldoende behalen. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 7

8 vak: du T S 50 2 Sub 1: Capita selecta Neue Kontakte, Grammatikhilfe, Basiswoordenschat D1 tw T S 50 2 tw T S 50 2 tw T S 50 2 Sub 2: Capita selecta Neue Kontakte, Grammatikhilfe, Basiswoordenschat Sub 3: Capita selecta Neue Kontakte, Grammatikhilfe, Basiswoordenschat Sub 4: Capita selecta Neue Kontakte, Grammatikhilfe, Basiswoordenschat D1 D1 D T S 50 5 Luistervaardigheid cito B T S 50 2 Sub 5: Capita selecta Neue Kontakte, Basiswoordenschat D1 404 tw4 T M 20 5 Gespreksvaardigheid C1, C2 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo. 20 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 8

9 101 1 T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m 2 vak: ec A, B, C, E1, G2, G3, I1, I2 102 tw1 T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m tw2 T S 50 5 Hoofdstuk 1 t/m 6 A, B, C, E1, G1, G2, G3, I1, I2 A, B, C, E1, G1, G2, G3, I1, I2 A, B, C, D1, D4, E1, G1, G2, G3, I1, I tw3 T S Hoofdstuk 1 t/m 8 A, B, C, D1, D4, E1, E3, G, I1, I tw4 T S Hoofdstuk 1 t/m 11 A, B, C, D, E, G, H1, I1, I2 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo. 40 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 9

10 vak: en T S 25 B Of Course unit 1 D T S 25 A Of Course unit 1 idioom A 103 tw1 T S 100 B Leesvaardigheid A T S 50 A Luistervaardigheid B T S 25 B Of Course unit 2 D T S 25 A Of Course unit 2 idoom A 204 tw2 T S 50 B Boek leesboek 1 A 205 tw2 T S 50 A Leesvaardigheid A T S 25 B Of Course unit 3 D T S 25 A Of Course unit 3 idioom A 301 tw3 T S 50 B Boek leesboek 2 A 302 tw3 T S 50 A Leesvaardigheid A T S 25 B Of Course unit 4 D T S 25 A Of Course unit 4 idioom A T S 25 B Of Course unit 5 D T S 25 A Of Course unit 5 idioom A T S 50 B Luistervaardigheid B T S 25 B Of Course unit 6 D T S 25 A Of Course unit 6 idioom A 406 tw4 T S 100 C Leesvaardigheid A PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo. 10 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 10

11 vak: fa T S 50 2 tw T S 50 2 tw T S 50 3 Sub 1 vocabulaire, grammatica, Grandes Lignes Sub 2 vocabulaire, grammatica, Grandes Lignes Sub 3 vocabulaire, grammatica, Grandes Lignes tw3 T M 15 5 Gespreksvaardigheid C T S 50 5 Luistervaardigheid B 402 tw4 T S 50 3 Sub 4 vocabulaire, grammatica, Grandes Lignes tw4 T S Schrijfvaardigheid D PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo. 25 De suben 1 t/m 4 vallen niet onder een bepaald domein. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 11

12 vak: gs T S tw1 T S T S tw2 T S T S PO tw3 T S Vaardigheden Deel Historisch Overzicht Vaardigheden H 1 t/m 3 Historisch Overzicht GWP + evt. aanvullend materiaal en aantekeningen Vaardigheden Deel Historisch Overzicht Vaardigheden H 1 t/m deel 6 Historisch Overzicht GWP + evt. aanvullend materiaal en aantekeningen Vaardigheden Deel Historisch Overzicht Thema 1: koningschap in Nederland Vaardigheden H 1 t/m 8 Historisch Overzicht GWP + evt. aanvullend materiaal en aantekeningen A, B A, B A, B A, B A, B C A, B T S 50 2 Deel historisch overzicht A, B 402 tw4 T S Vaardigheden H 1 t/m 8 Historisch Overzicht GWP + evt. aanvullend materiaal en aantekeningen A, B PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo. 40 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 12

13 vak: if PO P - 6 Python: Zeeslag B3 102 tw1 T S 50 7 H1: Informatica in perspectief + H5: Maatschappij Python A1, A2, A3, A4, B3, C3, C5, C6, C PO P - 3 PC met specifieke eisen B PO P - 3 De geschiedenis in kaart A1, A2 203 tw2 T S PO P tw3 T S 50 5 H3: Hardware + H6: Besturingssystemen Websites maken met HTML en CSS H2: Elementaire bewerkingen + H1E: HTML en CSS A1, A2, B2, C2 B1, B3 B1, B PO P - 6 Databases C7 402 tw4 T S 50 7 H7: Databases + HS2E: PHP en SQL B3, C7 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is herkansbaar in 5 havo 52 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 13

14 101/ / / 3 T S H.3 Ethiek 1 / 3 PO V - 20 H.6 Reclameopdracht tw1 / 3 vak: lb 201/ / / / / 4 T S H.1 Zin 2 / 4 PO S - 5 H.1 opdracht 13 of 19 2 / 4 PO S + M - 20 Ethiek 2 / 4 PO M - 5 Nieuwsflits tw2 / 4 Het vak levensbeschouwing is een handelingsdeel en wordt gegeven in periode 1 en 2 of in periode 3 en 4. In totaal zijn er dus twee periodes, daarna wordt het vak afgesloten. Is het cijfer levensbeschouwing onvoldoende, dan verbetert de leerling dit in overleg met de docent totdat het cijfer minimaal een 5,5 is. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 14

15 vak: lo Het jaar bestaat uit 8 tot 9 blokken, welke alle met een voldoende of goed afgerond moeten worden. Het vak lichamelijke opvoeding is een handelingsdeel. Als een leerling een onvoldoende krijgt, moet het blok herkanst worden of de leerling krijgt een vergende opdracht. Als een leerling meer dan 1/3 de deel de lessen een blok mist wege blessure of ziekte, moet ook een vergende opdracht worden gemaakt. Het programma bestaat uit de volgende : Domein A Vaardigheden Domein B Bewegen Domein C Bewegen en regelen Domein D Bewegen en gezondheid Domein E Bewegen en samenleving. De beoordeling heeft betrekking op de A tot en met E (met dien verstande dat de eindtermen uit de A, C, D en E slechts in samenhang met domein B aan de orde komen). PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 15

16 vak: lob 1 tw1 2 tw Ha V - - Keuzeweb opdrachten periode 3 Oriëntatie tw Ha V - - Keuzeweb opdrachten periode 4 Vergelijking tw4 Het vak loopbaanoriëntatie en -begeleiding is een handelingsdeel. Leerlingen die niet voldoen aan de minimumeisen, dienen voor het einde het voorexamenjaar, in de laatste schoolweek, alsnog het programma af te ronden. Uiterste inleverdatum: 15 juli PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 16

17 vak: ma T S Rechtsstaat + inleiding A, B 102 tw1 T S Rechtsstaat B 201/ / / 3 PO S - 15 Pluriforme samenleving E tw2/tw3 T S Pluriforme samenleving E PO S - 15 Parlementaire democratie C 402 tw4 T S Parlementaire democratie C Herexamen soort T S 100 Rechtsstaat en parlementaire democratie B, C Het herexamen vergt alle theoretische en. Het vak maatschappijleer wordt in 3 periodes gegevens. Sommige klassen hebben geen les in de 2 e periode en sommige klassen hebben geen les in de 3 e periode. Het vak wordt na de periode 4 afgesloten. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 17

18 vak: mw (pilot) T S 50 3 Vorming 1 / kernconcepten B PO V - 2 Presentatie kernconcepten A, B, C, D, E 103 tw1 T S 50 3 Vorming 2 / kernconcepten B PO V tw2 T S PO V tw3 T S Vorming Vaardigheden / interview Vorming 3 Verandering 1 / kernconcepten Verandering 2 Vaardigheden / po nieuws / kernconcepten Verandering 3 Politieke actualiteit 1 / kernconcepten B A B E E A E G tw4 T S Politieke actualiteit 2 Verhouding 1 / kernconcepten G C PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo 30 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 18

19 vak: mo T S 50 5 Hoofdstuk A, C 102 tw1 T S Hoofdstuk T s 50 5 Hoofdstuk t/m 15 A, C 202 tw2 T S Hoofdstuk 1 + 3t/m t/m 15 A, C tw3 T S Hoofdstuk 1 + 3t/m 5 + 9t/m t/m 22 A, C tw4 T S Hoofdstuk t/m t/m 24 A, C PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo 50 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 19

20 vak: mu T S 50 2 Alg. muziekleer basiskennis A PO P 10 5 Klassenconcert B1, (B2) 103 tw1 T S Termen en begrippen Luistervaardigheid Stof periode 1: Middeleeuwen Alg. muziekleer A1, A2, A PO P 30 3 Zingen koor B T S 50 2 Gehoor en solfège. Alg. muziekleer A PO P 50 2 Poppracticum: vaardigheden B1 204 tw2 T S M.E en Renaissance Termen en begrippen Luistervaardigheid Alg. muziekleer A1, A2, A PO P 50 5 Poppracticum H. 9 t/m 13 B T S tw3 T S PO S T S 50 2 Gehoor en solfège. Alg. muziekleer Termen en begrippen Luistervaardigheid Alg. muziekleer Stof periode 1, 2, 3 M.E., Renaissance en Barok Compositie Weense klassieken inleveren Gehoor en solfège. Alg. muziekleer PO P 0 3 Spelen compositie WK A1 A1, A2, A3 B2 A1 B1 404 tw4 T S Termen en begrippen Luistervaardigheid Alg. muziekleer 1-5 Gehele stof M.E. Renaissance Barok en Classicisme A1, A2, A3 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo 40 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 20

21 vak: na T S 50 5 H1 A, C1 102 tw1 T S H1 en H2 A, C T S 50 5 H3 en par. 9.4 A, G1 202 tw2 T S H3 en par. 9.4 en H4 A, G1, G T S 50 5 H5 A, B1, C1 302 tw3 T S H5 en H7 en H1 en H2 A, B1, C T s 50 5 H8 402 tw4 T S H7, H8, H3, H9, H10 A, C2 A, B2, C1, C2, G1 403 PO P Meerdere opdrachten (cijfer telt pas mee op 5H) I1 t/m I3 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is herkansbaar in 5 havo 20 De en de praktische opdracht, waar het cijfer meetelt voor 5 havo, zijn in het begin het leerjaar 4 havo niet bekend. De praktische opdracht wordt deels onder lestijd, deels thuis gemaakt. De wordt mede bepaald door de ruimte die er is om aan de praktische opdracht te werken. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 21

22 vak: ne T S 50 B NN Woordenschat H1 C5 (29.1, 29.2) T S 50 C NN spelling H1 en 2 C5 (29.1, 29.2) 103 tw1 T S 50 C T S 50 C NN leesvaardigheid H1 (incl. woorden blz. 14 en 17) NN tekstbegrip: leesvaardigheid H 1 en 2 (incl. woorden blz. 28, 31 en 34) A1.1 C5 (29.1, 29.2) A1.1 (1.1 t/m 1.5) A t/m 2.9 en 2.12 t/m 2.13) A1.3 (3.1, 3.2 en 3.7) A1.6 (6.1 t/m 6.3) A1.1 C5 (29.1, 29.2) A1.1 (1.1 t/m 1.5) A t/m 2.9 en 2.12 t/m 2.13) A 1.3 (3.1, 3.2 en 3.7) A1.6 (6.1 t/m 6.3) T S 50 C NN Formuleren H1 C5 (29.1, 29.2) 203 tw2 T S 100 C Theorie ME en Gouden Eeuw, 18e eeuw + roman 1 en 2 C5 (29.1, 29.2) A2.1 (7.1) A2.2 (8.1, 8.4 t/m 8.8) A2.3 (9.1 t/m 9.5) A2.4 (10.1 t/m 10.3 en 10.5 en 10.8) T S 50 C NN tekstbegrip: leesvaardigheid H 1 t/m 3 (incl. woorden blz. 39,43,46, 49 en 53) C5 (29.1, 29.2) A1.1, A t/m 2.9 en 2.12 t/m 2.13) A1.3 (3.1, 3.2 en 3.7) A1.6 (6.1 t/m 6.3) *NN staat voor het lesboek Nieuw Nederlands. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 22

23 302 tw3 T S 100 C T M 15 A Letterkunde: 19e en 20e eeuw literatuurgeschiedenis en boek 3 en 4 Spreekvaardigheid en argumentatie: debat C5 (29.1, 29.2) A2.1 (7.1) A2.2 (8.1, 8.4 t/m 8.8) A2.3 (9.1 t/m 9.5) A2.4 (10.1 t/m 10.3 en 10.5 en 10.8) B1.1 (11.1 t/m 11.3) B1.12 (12.1 t/m 12.6 en 12.8) B1.3 (13.1 t/m 13.3, 13.5, 13.8) B1.4 (14.1 t/m 14.3) B.1.5 (15.1 t/m 15.4, 15.6 t/m B2.2 (17.1 t/m 17.3, 17.5). B3.1 (20.1 t/m 20.11) B3.2 (21.1) B 3.3 (22.1) B 3.4 ( 23.1 t/m 23.3) B 3.5 ( 24.1 t/m 24.4 en 24.6 t/m 24.12) T S 50 C NN Formuleren H2 C5 (29.1, 29.2) T S 50 C 404 tw4 T S 100 C Schrijfvaardigheid: H1, H3, H6: zakelijke brief NN tekstbegrip: leesvaardigheid H 1 t/m 3 en samenvatten C5 (29.1, 29.2 ) C1 (25.1 en 2, 25.4 t/m 8) C2 (26.1 en 2, 26.5 t/m 26.8) C3 (27.1 en 27.2), C4 (28.1 t/m 28.2) C6 (30.1, 30.3 en 30.4) C5 (29.1, 29.2) A1.1 (1.1 t/m 1.5) A t/m 2.9 en 2.12 t/m 2.13) A1.3 (3.1, 3.2 en 3.7) A1.6 (6.1 t/m 6.3) leerjaar 4 havo schooljaar PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo 10 *NN staat voor het lesboek Nieuw Nederlands. PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 23

24 vak: prof 1 tw Ha ⅓ Eindbeoordeling module periode 2 tw Ha ⅓ Eindbeoordeling module periode 3 tw Ha ⅓ Eindbeoordeling module periode 4 tw4 Ondersteuningsmodules tellen niet mee voor het gemiddelde. In het geval dat een leerling een ondersteuningsmodule volgt, dan wegen de beide andere modules 50% voor het eindcijfer. Het eindcijfer voor het profielwerkstuk (PWS) wordt samengesteld door - het eindcijfer voor profielverdieping op 1 decimaal nauwkeurig (40%) en - het werkstuk zelf (60%) PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 24

25 101 1 T S 40 6 H eenheden omrekenen 102 tw1 T S H1 + H vak: sk T S 20 5 Ionen A, B1 A, B2, C3, C6, D1 A, B1, B2, C2, C3, C6, C7, D T S 20 5 Formules en namen zouten A, B1 203 tw2 T S H T S t/m 4.4 A, B1, B3, B4, C1, C2, C3, C7 A, B1, B2, B3, C1, E1 302 tw3 T S t/m H4 + H5 A, B, C1, C2, C3, C7, E PO P - 7 Praktische opdracht, verslag A t/m D T S t/m 7.4 A, B1, C1 402 tw4 T S H4 + H7 A, B1, B2, C1, C2, C3, C7, E1, F1, G1, G2 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is herkansbaar in 5 havo 20 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 25

26 vak: te PO V - 6 Autonome vormgeving B, C PO V - 6 Autonome vormgeving B, C T S 50 6 Beeldreflectie A2 104 tw1 T S 50 6 Beeldaspecten A PO V - 6 Autonome vormgeving B, C PO V - 6 Autonome vormgeving B, C T S 50 6 Beeldreflectie A2 204 tw2 T S 50 6 Beeldaspecten / kunstgeschiedenis A1, A PO V - 7 Toegepaste vormgeving B, C T S 50 6 Kunstgeschiedenis A1 303 tw3 T S Kunstgeschiedenis A PO V - 7 Autonome vormgeving B, C PO V - 7 Autonome vormgeving B, C T V 50 6 Verslag / opdracht excursie A2 404 tw4 T S 50 6 Kunstgeschiedenis A1 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is niet herkansbaar in 5 havo 30 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 26

27 vak: wa T S 50 2 Hoofdstuk 1 (deel) C1 102 tw1 T S Hoofdstuk 1 C T S 50 2 Hoofdstuk 2 B 202 tw2 T S Hoofdstuk 1, 2 en deels 3 B, C1, D1, D PO S - 4 Wiskundedag A1, A2, A3, A4 302 tw3 T S Hoofdstuk 1, 3, 5 C1, C2, D1, D T S 50 4 Hoofdstuk 2, 4 B, E1, E2 402 tw4 T S Hoofdstuk 2, 4 en 6 B, E PTA-cijfers 4 havo Het PTA is herkansbaar in 5 havo 30 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 27

28 vak: wb T S 50 2 Hoofdstuk tw1 T S Hoofdstuk 1 en deels T S 50 2 Hoofdstuk tw2 T S Hoofdstuk T S 50 2 Deels hoofdstuk tw3 T S Hoofdstuk T S 50 2 Hoofdstuk 5 A1, A2, A3, A5, B1, E1, E2 A1, A2, A3, A5, B1, E1, E2, E4 A1, A2, A3, A5, E1, E2, E4 A1, A2, A3, A5, E1, E2 A1, A2, A3, A5, B1, E1, E2, E3 A1, A2, A3, A5, B1, E1, E2, E3 A1, A2, A3, A5, E1, E PO V - 4 Kangoeroe A1, A2, A4, A5 403 tw4 T S Hoofdstuk A1, A2, A3, A5, E1, E2, E4 PTA-cijfers 4 havo Het PTA is herkansbaar in 5 havo 30 PTA 4 havo Elzendaalcollege Boxmeer 28

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 HAVO 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN OEING EN AFLUIING VWO 5 vwo 013-014 PROGRAMMA VAN OEING EN AFLUIING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode : Het is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen sluiten af na

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4

Aardrijkskunde VWO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer (V1 + V2 + V3 + V4 ) : 4 Ak Aardrijkskunde Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek V 60 Arm en Rijk Toetsweek 3 V3 Klimaatvraagstukken, film maken Periode Periode periode Toetsweek V 60 Z.O. Azie, actueel (V + V + V3 + V ) : Cohort

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 28 2 van 28 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode van Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016

makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 makl Programma Toetsing & Afsluiting Atheneum 4 2015-2016 PTA VWO 4 Franse Taal en Letterkunde Cohort 2015-2018 Leerjaar 2015-2016 Stofaanduiding Toetsvorm Gewicht rapport Gewicht Opmerkingen Gedurende

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets)

AARDRIJKSKUNDE VW0 4. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) AK VW0 4 AARDRIJKSKUNDE V1 60 Arm & Rijk V 60 Arm & Rijk V3 Klimaatvraagstukken ( film maken, geen toets) V4 60 Z. O. Azië Actueel (T1+T+T3+T4)/4 BI BIOLOGIE Thema 1 Inleiding in de biologie Basisstof

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VWO 6. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting VWO 6 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 33 2 van 33 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode van Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA

Aardrijkskunde VWO 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA AK Aardrijkskunde T4 60 Systeem Aarde (feb) 6 Ja T5 60 Globalisering (apr) 6 nee Herkansing 60 Systeem Aarde Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6 BI Biologie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15

BC Broekhin PTA HAVO 2015-2017 V 19-6-15 BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp

Aardrijkskunde VWO 5. periode 1. periode 1. periode 2. periode 3. berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+PO) / 5. PO Nader te bepalen onderwerp Ak Aardrijkskunde PTA 04-05 periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld periode toetsweek T 60 Z.O. Azie in Beeld PO Nader te bepalen onderwerp 4 toetsweek 3 T3 60 Wonen in Nederland toetsweek 3 (T+T+T3+T4+PO)

Nadere informatie

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA AK Aardrijkskunde T5 60 Systeem Aarde (feb) 6 Ja T6 60 Globalisering (apr) 6 nee Herkansing 60 Systeem Aarde (T5) Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6 BI

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017 Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 havo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 206-207 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 206 vastgesteld september 206 Introductie In

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO CURSUS 2016-2017 PTA aardrijkskunde 5 havo cursus 2016-2017 opleiding vak methode havo aardrijkskunde De Geo 5h-ak-t5 Leefomgeving Wonen

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T2 60 Z.O. Azië in beeld. T4 60 Wonen in Nederland

AARDRIJKSKUNDE VW0 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T2 60 Z.O. Azië in beeld. T4 60 Wonen in Nederland AK VW0 5 AARDRIJKSKUNDE T1 60 Z.O. Azië in Beeld T2 60 Z.O. Azië in beeld T3 60 Wonen in Nederland PO P.O. Amsterdam 4 1 T4 60 Wonen in Nederland (T1+T2+T3+T4+PO)/5 BI BIOLOGIE T1 90 Th1: Stofwisseling

Nadere informatie

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo). Sector- en profielkeuze 2016-2017 Versie : 2.0 Datum : 11 januari 2016 Sector of profiel Leerlingen in de bovenbouw van mavo, havo en vwo gaan lessen volgen in een sector (mavo) of profiel (havo & vwo).

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014

Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Vak: Aardrijkskunde Studie: HAVO 5 Schooljaar: 2013/2014 Domein/Stofomschrijving (s, m, p, h, e) Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/nee) examendossier (waarde) Vaardigheden s 80 SE-1 44/45

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 15-7-16 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 11 Levensbeschouwing 12 Wiskunde

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06

BC Broekhin PTA HAVO 2014-2016 V 17-06 BC Broekhin PTA HAVO V 17-06 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma 2015-2016. Cohort 2015-2018. Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO V

BC Broekhin PTA HAVO V BC Broekhin PTA HAVO V 5-9-17 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 11 Levensbeschouwing 12 Wiskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2017-2018 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE omschrijving Herk. type overgangs SE3 ne311 Werkwoordspelling S 5 periode 1 45 SE3 ne312 Elevator pitch M 5 periode

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands SE3 ne411 Gemiddeld SE-cijfer klas 3 15 ne412 Leesvaardigheid 1-4 S 15 periode 1 ne413 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 4. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 4. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 4 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Culturele en kunstzinnige vorming 6 Duitse

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

PTA vwo. PTA vwo schooljaar

PTA vwo. PTA vwo schooljaar klas. inhoud/domein weging vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0.0 vwo 2016-2019 aardrijkskunde 0. algemeen vwo 2016-2019 aardrijkskunde 1. to to1 16/17 4.4 Domein Aarde en Leefomgeving; H2 en 4 Buitenland 4

Nadere informatie

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14

BC Broekhin PTA HAVO 2013-2015 V 23-6-14 BC Broekhin PTA HAVO V 23-6-14 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 3 Duits 4 Engels 5 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 7 Maatschappijleer 8 Economie 9 Management en Organisatie 10 Levensbeschouwing 11 Wiskunde

Nadere informatie

PTA 4 HAVO. Schooljaar

PTA 4 HAVO. Schooljaar PTA 4 HAVO Schooljaar 2016-2017 Nederlandse taal en literatuur 401 Spelling en stijlfiguren T 1 1 402 Zakelijk schrijven PO 1 2 403 Literatuurgeschiedenis T 2 2 404 Betoog/ beschouwing PO 1 3 405 Begrijpend

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA4. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA4 Bertrand Russell College Studie:BA4 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis: 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van het HAVO is Nederlandse taal en literatuur een: verplicht vak in het gemeenschappelijk deel. Het aantal studielasturen voor Nederlandse taal en literatuur

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt. PTA aardrijkskunde HAVO cohort 2008-2010 ST=SE-toets SP=SE-praktische opdracht VT=voortgangstoets VP=voortgangs-praktische opdracht HD=handelingsdeel Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 04-06 Editie oktober 05 Aanpassingen voor de vakken Duits, Engels, geschiedenis, biologie, KuBv, informatica en de rekentoets VAK Duits, programma aangepast

Nadere informatie

PTA havo. PTA havo schooljaar

PTA havo. PTA havo schooljaar afdeling cohort vak toets schooljaar klas. inhoud/domein weging havo 2016-2018 aardrijkskunde 0.0 havo 2016-2018 aardrijkskunde 0. algemeen havo 2016-2018 aardrijkskunde 1. to to1 16/17 4.4 Domein E en

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 206-207 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... EXAMENREGLEMENT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PTA VWO 5 206 vastgesteld

Nadere informatie

PTO HAVO-4 cursus

PTO HAVO-4 cursus PTO HAVO-4 cursus 06-07 Beste leerling, In dit programma van toetsing en overgang (PTO) vind je een overzicht van de toetsen die in het 4e leerjaar op het programma staan. Je kunt hieruit onder andere

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 205-206 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... PTA VWO 4 205 vastgesteld september 205 Introductie In dit boekje staat het PTA (programma

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 4 20 Domein B: Wereld Arm en Rijk S 100 Stof W afgesloten 20 22 Domein C: Aarde Systeem Aarde S 100 Stof W afgesloten 20 23 Domein A: Vaardigheden:Functies Binnenstad

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Aardrijkskunde HAVO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer. PO1 PO Amsterdam 4 1 (T1 + T2 + T3 + T4 + PO1) : 5

Aardrijkskunde HAVO 4. periode 1. Periode 1. Periode 2. Periode 3. berekening cijfer. PO1 PO Amsterdam 4 1 (T1 + T2 + T3 + T4 + PO1) : 5 Ak Aardrijkskunde PTA 04-05 Toetsweek T 60 Landbouw in Europa Toetsweek T 60 Arm en Rijk Periode PO PO Amsterdam 4 Toetsweek 3 T3 60 Arm en Rijk Periode periode Toetsweek 4 T4 60 Indonesie (T + T + T3

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 5. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T5.1 Eindcijfer vwo nee.

Aardrijkskunde VWO 5. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T5.1 Eindcijfer vwo nee. AK Aardrijkskunde Nov. T5.2 60 Z.O. Azië in Beeld deel 1 Feb. T5.3 60 Z.O. Azië in beeld deel 2 Juli T5.4 60 Wonen in Nederland Po5.1 P.O. Amsterdam 1 Herkansing 60 Z.O. Azië in beeld deel 2 Eindcijfer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Bogerman PT onderbouw 3 HAVO

Bogerman PT onderbouw 3 HAVO Bogerman PT onderbouw 3 HAVO 2016-2017 PTA HAVO 3 BOGERMAN 2016-2017 AK aardrijkskunde BI biologie DU Duitse taal EC economie EN Engelse taal FA Franse taal GDS godsdienst GS geschiedenis KV kunst en vormgeving

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2017-2018 4 Havo Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 4 Havo Vak:Nederlandse taal en literatuur Schooljaar 2017-2018 en Gedocumenteerd schrijven TW 2 (lok+comp) 150 minuten Weegfactor:

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids)

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) HET GOESE LYCEUM, pta, havo 4, 2013-2014,NEDERLANDS 471 0 Diverse vaardigheden, zowel op gebied van taal als literatuur Bestaat uit het gewogen M/S 3 n n.v.t. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schoolja BA5. Bertrand Russell College Schoolja - 2016 BA5 Bertrand Russell College StudieBA5 Vak: Nederlands Moment: per 4 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis 16e, 17e en 18e eeuw P501 cijfer Moment: per 2 Weegfactor:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

PTA 21+ opleidingen VAVO RIJNMOND COLLEGE

PTA 21+ opleidingen VAVO RIJNMOND COLLEGE 2 Opleiding: Ma 21+ Vak: aardrijkskunde 1 Wereldwijs mavo 4; Module 4: Water en Wereldwijs mavo 3; Module 2: Bronnen van energie Periode tofomschrijving E In rooster? Herkansbaar? E1 3 2 Wereldwijs mavo

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van is Nederlandse taal en literatuur: een verplicht vak

Nadere informatie

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 4102 1 ak 41t02 hoofdstuk 1-2-4 arm en rijk 2 2 SE ja 4202 2 ak 42t02 hoofdstuk 1-2-3 middellandse zee 2 2 SE ja 4302 3 ak 43t02 hoofdstuk 1-2-3 Indonesië 2 2 SE ja 5101 1 ak 51t01 Schoolexamen

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo

Programma van toetsing en afsluiting. Schooljaar 2015-2016. 4 havo Schooljaar 201-2016 4 havo Berger Scholengemeenschap Vak: Nederlandse taal en literatuur en Leesvaardigheid toetsweek 1 0 Nieuw Nederlands 4/ havo Cursus leesvaardigheid + syllabus examenbundel 201/2016

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Eamendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2016/2017 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE3 ne341 Schrijfvaardig-klachtenbrief SE-weging 5% S 5 SE3 ne346 Leesvaardig 1-6 SE-weging 10% S 10 SE4 ne411

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR 6 VWO SCHOOLJAAR 2016-2017 Alle informatie/procedures met betrekking tot de afname van schoolexamens, herkansingen, inhaaltoetsen, etc. zijn in een apart document opgenomen. Examencommissie vwo Dhr. G.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties

Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Gebruikte afkortingen en notaties Toelichting op de PTA s en op de gebruikte kolomkoppen en afkortingen Kolomkop Gebruikte afkortingen en notaties Toets T = Tentamen (met nummer, bijv. T51 = Tentamen 1 in leerjaar 5) PO = Praktische Opdracht

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 Versneld programma 06-07 Cohort 05-08 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... PTA PER VAK... 3 Versneld PTA VWO 5 06 vastgesteld september 06 Introductie In dit

Nadere informatie