Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 6. Heerbeeck College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 6. Heerbeeck College"

Transcriptie

1 Schooljaar Vwo Lj. 6 Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar 6 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting Dit programma is een overzicht van de toetsen per vak die in vwo 6 worden afgenomen. Het programma van toetsing en afsluiting geeft aan welke toetsen er in welke periode plaatsvinden, of de toets in aanmerking komt voor een herkansing, of de toets schriftelijk dan wel mondeling wordt afgesloten en de weging van de toets. Bepaalde onderdelen kunnen ook als praktische opdracht worden behandeld of als handelingsdeel. Deze onderdelen kunnen met een cijfer beoordeeld worden maar ook met een beoordeling onvoldoende/voldoende/goed. Op het einde van het leerjaar wordt het gemiddelde van de eindexamenvakken bepaald en samen met eindexamen vormen deze het eindcijfer. Voor de schoolexamenvakken wordt op het eind van het jaar het eindcijfer bepaald door te middelen volgens de aangegeven wegingen. Maatschappijleer en het profielwerkstuk vormen samen het combinatiecijfer. Het programma van toetsing en afsluiting kan aangepast worden indien de situatie daarom vraagt. Met vriendelijke groet Dhr. H. Barmentlo Teamleider vwo

2 Vak: Nederlandse taal TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Schrijfopdracht T S 5 toetsweek 80 TO4 Documentatiemap HD 0 toetsweek 80 TO5 Mondeling betoog T M 3 2/3 20 TO6 Toets literatuurgeschiedenis t/m WO II T S toetsweek 2 50 TO7 Mondeling Literatuur T M 3 toetsweek 3 20 TO8 Werkstuk Literatuur 0 2

3 Vak: Latijnse taal en letterkunde TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Ovidius, nieuwe vertaling, syllabus CE, tekstbegrip T S 2 00 TO4 Ovidius, nieuwe vertaling, syllabus CE, tekstbegrip T S TO5 Ovidius, nieuwe vertaling, syllabus CE, tekstbegrip T S

4 Vak: Franse taal TO Gemiddelde leerjaar 4,5 HA Littérature 0 TO3 Leesvaardigheid en signaalwoorden T S 2 50 TO4 Luistervaardigheid T S 2 70 TO5 Schrijfvaardigheid T S TO6 SO Examenidioom T S 3 25 TO7 Spreekvaardigheid T M 2 3 to Proefexamen (cijfer telt niet mee) 0 to Proefexamen (cijfer telt niet mee) 0 to Proefexamen (cijfer telt niet mee) 0 4

5 Vak: Duitse taal TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 ToetsTT (idioom en gramm. deel ) T S 50 TO4 Proefexamen: nulmeting T S 0 TO5 Toets TT (idioom en gramm. deel 2) T S 2 TO6 Literatuur T S 2 50 TO7 Schrijfvaardigheid T S 2 2 TO8 Spreekvaardigheid T M 2 3 TO9 Kijk- en luistervaardigheid T S 2 3 TO0 Toets examenidioom T S 3 TO Vaardighedendossier per HD S 0 3 5

6 Vak: Engelse taal Uiterlijk een week voor aanvang toetsweek 2 dient het WPF ingeleverd te worden (22 stuks+ 200 w evaluatie in Engels). Niet, onvolledig of te laat inleveren leidt tot puntaftrek bij TO7. TO Gemiddelde leerjaar 4 2 TO3 Schrijfvaardigheid T R/T/T 2 50 TO4 Kijk en luistertoets (toetsweek ) T T2/I 6 60 TO5 Boektoets (toetsweek ) T R/T/T 3 50 TO6 Poëzietoets T R/T/T 3 50 TO7 Schrijfvaardigheid (essay, toetsweek 2) T R/T/T 4 00 TO8 Individule spreekbeurt, in periode -2-3 T R/T/T 2 0 TO9 Gespreksvaardigheid in groepjes (toetsweek 3) T RTTI 4 30 HA mock exam (september) T2/I

7 Vak: Spaanse taal TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Grammatica toetsweek T S 50 TO4 Spreek- en gespreksvaardigheid T M TO5 Schrijfvaardigheid T S TO6 Leesvaardigheid + R T S 0,5 TO7 Leesvaardigheid + R T S 0,5 2 TO8 Luistervaardigheid T S PO Proefexamen T S 0 50 PO2 Opdracht Literatuur PO PO 0 2 PO3 Dossier Vaardigheden PO PO 0 3 7

8 Vak: geschiedenis TO Gemiddelde leerjaar TO3 PW TV t/m 5 + context Republiek en Verlichting T S 5 00 TO4 PW TV 6 t/m 0 + context Duitsland en Koude oorlog T S TO5 PW TV t/m 0 + alle HC's T S

9 Vak: aardrijkskunde TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Leefomgeving H+H2 Wereld H T S 00 TO4 Wereld H9+0, ZO Azië H7 T S 2 00 TO5 Aarde H T S 3 00 TO6 Aardrijkskunde Olympiade T S

10 Vak: scheikunde TO gemiddelde leerjaar 4 TO3 Schoolexamen: H, H3, H4, H9, H2 chemisch rekenen T S 2 00 PO PO PO PO TO4 Schoolexamen 2: H5, H6, H2, H4, chemisch rekenen T S 2 00 TO5 Schoolexamen 3: H2, H7, H8, H0, H, H2, H3 chemisch rekenen T S 2 00 PO PO Moleculair modelling PO PO 0 0

11 Vak: biologie TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Herhaaltoets atheneum 4 stof T S 00 TO4 Herhaaltoets atheneum 5 stof T S 00 TO5 Gemiddelde toetsen/practica atheneum 6 T S TO6 Herhaaltoets atheneum 6 stof T S 00

12 Vak: economie TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Concept B t/m I Totale examenstof *stoets TO3 = Herk.toets T S 00 TO5 TO4 Krantenanalyse T S TO5 Concept B t/m I Totale examenstof *stoets TO3 = Herk.toets T S 00 TO5 TO6 Totale examenstof (concept B t/m I plus alle katernen) T S 00 2

13 Vak: management en organisatie TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Hoofdstuk t/m 45 T S 2 00 TO4 Hoofdstuk 42 t/m 47 + Domein C T S TO5 Alle CE stof T S

14 Vak: filosofie TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Toets scepticisme toetsweek T S 2 00 TO4 Toets scepticisme toetsweek T S TO5 Toets scepticisme toetsweek T S TO6 Opdracht Essay PO PO

15 De toetsen van maatschappijleer worden in het 4e leerjaar afgenomen. smoment kan in het 5e en/of in het 6e leerjaar zijn, tijdens toetsweek. Vak: maatschappijleer TO Gemiddelde Lj. 4 5

16 Vak: bewegen, sport en maatschappij TO Gemiddelde leerjaar 4 TO3 Wetenschappelijk onderzoek T S 4 TO4 Lesgeven eigen klas PO PO TO5 Lesgeven andere klas PO PO 2 TO6 Projectmanagement: Organiseren van een evenement TO7 Organiseren van een demo PO PO 3 6

17 Vak: lichamelijke opvoeding TO Eindbeoordeling leerjaar 4 0 TO2 Eindbeopordeling leerjaar 5 0 TO3 Bewegingsbekwaamheid PO PO 0 TO4 Keuzmodule PO PO 0 2 TO5 Keuzmodule 2 PO PO 0 2 TO6 Keuzmodule 3 0 TO7 Keuzmodule 4 0 TO8 Eindbeoordeling leerjaar 6 0 7

18 Vak: art & design TO Gemiddelde leerjaar TO3 Architectuur ontwerp proces T S TO4 Architectuur eindwerk T S TO5 Theorie T S TO6 Grafisch proces T S TO7 Architectuur eindwerk T S 2 TO8 Keuze product/portret proces T S 2 TO9 Keuze product/proces eindwerk/presentatie T S 2 TO0 Examenopdracht Proces T S 5 3 TO Examenopdracht Presentatie T S 5 3 TO2 Examenopdracht Eindwerk T S 5 3 8

19 Vak: music & sound design TO gemiddelde leerjaar 4 TO3 Opdracht T S 2 TO4 Toets Kua Kerk T S 6 TO5 Opdracht Kua T S 2 2 TO6 Toets Kua Kerk 2 T S 6 2 TO7 Toets Kua Burger T S 6 3 PO Songwriting PO PO 2 PO2 Toets muziektheorie T S 2 PO3 Speelstuk PO PO 2 2 PO4 Toets muziektheorie T S 2 2 PO5 Koor eindexamenconcert PO PO 3 PO6 Voorbereiding eindexamenconcert PO PO 2 3 PO7 Optreden eindexamenconcert PO PO 2 3 9

20 Vak: profielwerkstuk Titel pwstitel profielwerkstuk Vak Vak 0 Beoordeling Eindbeoordeling (afgerond) 0 20

21 Vak: natuurkunde TO Gemiddelde leerjaar TO3 Hoofdstuk t/m (Toets) T S 6 00 TO4 Hoofdstuk t/m 2 (Toets) T S TO5 Hoofdstuk t/m 3 (Toets) T S PO Keuzeonderwerp A. B of C PO S 4 PO2 Ioniserend stralen practicum HD S 0 3 PO3 Experiment (verslag) PO S 4 3 PO4 Gedurende het hele schooljaar een aantal practica PO S 4 3 2

22 Vak: culturele en kunstzinnige vorming TO Gemiddelde lj. 4 T S TO2 Gemiddelde lj. 5 22

23 Vak: wiskunde A TO Gemiddelde leerjaar TO3 PW t/m H 2 (VWO A/C deel en2 en VWO A deel 3en4) T S 9 00 PO Praktische opdracht door docent vast te stellen PO PO 5 2 TO4 PW t/m H4 (VWO A/C deel en2 en VWO A deel 3en4) T S TO5 PW t/m H5 (vwo A/C deel +2 en vwo A deel 3+4) T S

24 Vak: wiskunde B TO Gemiddelde leerjaar PO Praktische opdracht door docent vast te stellen PO PO 5 2 TO3 PW t/m H4 (vwo B deel t/m 4) T S 9 00 TO4 PW t/m H5 (vwo B deel t/m 4) T S TO5 PW t/m H6 (vwo B deel t/m 4) T S

25 Vak: wiskunde C TO Gemiddelde leerjaar TO3 PWH6,8,2 en 3 (vwo A/C deel +2 en vwo C deel 3+4) T S 9 00 TO4 PW H 8, 0, 3 en 4(vwo A/C deel +2 en vwo C deel 3+4) T S TO5 PW t/m H5 (vwo A/C deel +2 en vwo C deel 3+4) T S PO Praktische opdracht door docent vast te stellen PO PO

26 Vak: wiskunde D TO Gemiddelde leerjaar TO3 H 2 (vwo D deel 3) T S 50 TO4 H 3 (vwo D deel 4) T S 50 TO5 HK (vwo B deel 3) T S 2 50 TO6 H 4 (vwo D deel 4) T S 2 50 TO7 H 5 (vwo D deel 4) T S 3 50 TO8 H 6 (vwo D deel 4) T S

27 Hoogste cijfer uit de reeks van max 4 mogelijkheden is het examencijfer De rekentoets maakt deel uit van de kernvakkenregeling Vak: Rekentoets 3F De rekentoets is geen onderdeel van de zak- slaagregeling. Er geldt een wettelijke verplichting tot minimaal één deelname aan de officiële rekentoets. Op het eind van ieder schooljaar neemt de politiek een besluit over het al dan niet meetellen in de zak- slaagregeling van de rekentoets. Voor de leerlingen wordt de eerste officiële rekentoets begin juni van het schooljaar 3 mavo afgenomen. Als de leerlingen in 4 mavo zitten volgen nog drie herkansingsmogelijkheden (medio januari, maart, juni, de exacte data worden in juli van het voorgaande scholjaar bekend gemaakt). Deze herkansingsmogelijkheden kunnen worden benut ter verbetering van het cijfer (principe hoogste cijfer telt) of ter verhoging van het niveau. Op basis van de resultaten van de behaalde cijfers voor de oefenrekentoetsen en de resultaten uit de voorgaande jaren worden de leerlingen ingedeeld in één van de drie verschillende toets-typen. Toets-type : Standaard 2F rekentoets Toets-type 2: ER rekentoets met aangepast niveau Leerlingen met ernstige rekenproblemen, waarbij aantoonbaar is dat remediëren niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, komen in aanmerking voor een aangepaste toets met aangepast niveau, toets-type 2. De exacte omschrijving van de regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor plaatsing in toets-type 2 kunt u terugvinden op: < Leerlingen worden in dit toetstype ingedeeld op basis van een combinatie van de gegevens van de basisschool, de gegevens uit voorgaande jaren op het Heerbeeck College en de resultaten van de oefenrekentoetsen uit het tweede en derde schooljaar. Indien deze toets met goed gevolg wordt afgesloten kan bij de herkansingen gekozen worden over te stappen naar toets-type. Toets-type 3: Standaard 3F rekentoets Leerlingen kunnen, nadat ze de rekentoets op 2F niveau met een ruime voldoende hebben afgesloten, hun herkansingen benutten om de rekentoets op 3F niveau af te sluiten. Leerlingen met een juiste dyslexie verklaring hebben voor elk toets type recht op audio ondersteuning en/of verlenging van toets duur. Maximum Maximum rekentoets vorig jaar Cijfer PRekentoets P Cijfer P2Rekentoets P2 Cijfer P3Rekentoets P3 27

28 Hoogste cijfer uit de reeks van max 4 mogelijkheden is het examencijfer De rekentoets maakt deel uit van de kernvakkenregeling Vak: Rekentoets 3ER De rekentoets is geen onderdeel van de zak- slaagregeling. Er geldt een wettelijke verplichting tot minimaal één deelname aan de officiële rekentoets. Op het eind van ieder schooljaar neemt de politiek een besluit over het al dan niet meetellen in de zak- slaagregeling van de rekentoets. Voor de leerlingen wordt de eerste officiële rekentoets begin juni van het schooljaar 3 mavo afgenomen. Als de leerlingen in 4 mavo zitten volgen nog drie herkansingsmogelijkheden (medio januari, maart, juni, de exacte data worden in juli van het voorgaande scholjaar bekend gemaakt). Deze herkansingsmogelijkheden kunnen worden benut ter verbetering van het cijfer (principe hoogste cijfer telt) of ter verhoging van het niveau. Op basis van de resultaten van de behaalde cijfers voor de oefenrekentoetsen en de resultaten uit de voorgaande jaren worden de leerlingen ingedeeld in één van de drie verschillende toets-typen. Toets-type : Standaard 2F rekentoets Toets-type 2: ER rekentoets met aangepast niveau Leerlingen met ernstige rekenproblemen, waarbij aantoonbaar is dat remediëren niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, komen in aanmerking voor een aangepaste toets met aangepast niveau, toets-type 2. De exacte omschrijving van de regels en voorwaarden waaraan moet worden voldaan om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor plaatsing in toets-type 2 kunt u terugvinden op: < Leerlingen worden in dit toetstype ingedeeld op basis van een combinatie van de gegevens van de basisschool, de gegevens uit voorgaande jaren op het Heerbeeck College en de resultaten van de oefenrekentoetsen uit het tweede en derde schooljaar. Indien deze toets met goed gevolg wordt afgesloten kan bij de herkansingen gekozen worden over te stappen naar toets-type. Toets-type 3: Standaard 3F rekentoets Leerlingen kunnen, nadat ze de rekentoets op 2F niveau met een ruime voldoende hebben afgesloten, hun herkansingen benutten om de rekentoets op 3F niveau af te sluiten. Leerlingen met een juiste dyslexie verklaring hebben voor elk toets type recht op audio ondersteuning en/of verlenging van toets duur. Maximum Maximum rekentoets vorig jaar Cijfer PRekentoets P Cijfer P2Rekentoets P2 Cijfer P3Rekentoets P3 28

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma is

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 28-29 MAVO Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 28-29. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 5 havo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 5 havo. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 HIC Lj. 5 havo Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 28-29 Vwo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 28-29. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 Havo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma is

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 Vwo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Vwo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van vwo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 havo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 havo. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 HIC Lj. 4 havo Heerbeeck College Beste leerling van havo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 5 vwo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 5 vwo. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 HIC Lj. 5 vwo Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 vwo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 vwo. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 HIC Lj. 4 vwo Heerbeeck College Beste leerling van vwo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Vwo Lj. Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 MAVO Lj. 3 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 3 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Havo Lj. Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: VWO 6 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HAVO 5. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting HAVO 5 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 24 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING I. Algemene bepalingen. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 MAVO Lj. 3 Heerbeeck College Beste leerling van 3 mavo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LYCEUM ELST 6 VWO ONDERDEEL B VAKSPECIFIEKE DEEL

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LYCEUM ELST 6 VWO ONDERDEEL B VAKSPECIFIEKE DEEL PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LYCEUM ELST 6 VWO 2018-2019 ONDERDEEL B VAKSPECIFIEKE DEEL Op de volgende pagina s staan de vak pta s. De gebruikte afkortingen en codes staan hieronder uitgelegd.

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ATHENEUM 6

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ATHENEUM 6 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ATHENEUM 6 Nederlandse taal en literatuur Samenvatten en argumenteren (blz. 378 t/m 395) T S 1 Periode 1 45 minuten Debat (blz. 126 t/m 135) þ T M 2

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2 E FASE VWO 206-209 Editie september 208 Aanpassingen voor de vakken Nederlands, Duits, Engels, Spaans, aardrijkskunde, wiskunde A en C, economie, M&O en de rekentoets.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo leerjaar 1. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo leerjaar 1. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Mavo leerjaar Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2019/2020 VWO. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2019/2020 VWO. Koning Willem II College 2019/2020 VWO Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal en literatuur 5201 5301 6202 6203 SE brief 1 Schriftelijk Schoolexamen SE socratisch gesprek 1 Mondeling Schoolexamen SE Letterkunde poëzie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 VWO. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 VWO. Koning Willem II College 2018/2019 VWO Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal en literatuur 5201 SE brief 1 Schriftelijk Schoolexamen 5301 mondelinge presentatie literatuur 1 Mondeling Schoolexamen 6201 SE Letterkunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VWO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 2. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 2. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 MAVO Lj. Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: VWO 6 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 Afdeling: VWO 6 Goes, 22 september 2017 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2 E FASE VWO 206-209 Editie september 208 Aanpassingen voor de vakken Nederlands, Duits, Engels, Spaans, aardrijkskunde, wiskunde A en C, natuurkunde, economie, M&O

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. atheneum 6 Schooljaar 2015-2016 atheneum 6 Vak: Nederlandse taal en literatuur SE klas 5SE klas 5 35 6pta 01 DT01: Leesvaardigheid & Spelling T toetsweek 1 90 min. 10 6pta 02 DT02: Schrijfvaardigheid T toetsweek

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 vwo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 vwo. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 HIC Lj. vwo Heerbeeck College Beste leerling van HIC vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 2. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 2. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Vwo Lj. Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

VWO / aardrijkskunde

VWO / aardrijkskunde VWO 2016-2019 / aardrijkskunde code Afnamevorm omschrijving Resultaatweergave 6 75 pta G6T1 Schriftelijk tx1 - repetitie domein Leefomgeving H7 Cijfer1-10 Hoogste, 1 pta G6P1 Schriftelijk tx1 - Praktische

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE 671 1 Ste Geb. in de V.S S 100 1 j 1 6.5 672 2 Middellandse- Zeegebied atlas S 100 2 j 2 6.5 landschapszones 673 0 Leefomgeving P.O P/S 1 n 674 3

Nadere informatie

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1

HAVO 5. 2. Het examenreglement voor HAVO 2015 2017. 3. Bijlage. Programma van toetsing en afsluiting 2009-2011 HAVO-5 1 . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA

Aardrijkskunde VWO 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA AK Aardrijkskunde T4 60 Systeem Aarde (feb) 6 Ja T5 60 Globalisering (apr) 6 nee Herkansing 60 Systeem Aarde Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6 BI Biologie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing Bovenbouw (PTB) 4 HAVO (2019/2020)

Programma van Toetsing Bovenbouw (PTB) 4 HAVO (2019/2020) Programma van Toetsing Bovenbouw (PTB) 4 HAVO (2019/2020) Beste leerlingen en ouders, Dit schooljaar werken we met vier toetsweken. Er zijn twee soorten toetsen: tussentijdse toetsen en schoolexamens.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 havo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 havo. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 HIC Lj. havo Heerbeeck College Beste leerling van HIC havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vwo 6. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vwo 6 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Duitse taal en literatuur 5 Economie 6 Engelse taal

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 5

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 5 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 5 Nederlandse taal en literatuur Samenvatten en argumenteren (blz. 419 t/m 435) T S 1 Periode 1 45 minuten Debat (blz. 126 t/m 131, 153 t/m 157

Nadere informatie

Ons kenmerk: PTA HAVO

Ons kenmerk: PTA HAVO PTA HAVO 2016-2018 1. Het programma van toetsing en afsluiting 2016 2018 per examenvak een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2018-2019 6 VWO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 6 VWO Vak: Nederlandse taal en literatuur Schooljaar 2018-2019 Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af"zijn,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6

Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6 aardrijkskunde pagina bewegen, sport en maatschappij pagina 3 biologie pagina 4 Duitse taal en literatuur pagina 5 economie pagina 6 Engelse taal en literatuur pagina 7 filosofie pagina 8 Franse taal en

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018/2019. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018/2019. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Examendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2018/2019 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo leerjaar 1. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo leerjaar 1. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Vwo leerjaar Heerbeeck College Beste leerling van havo / vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 6 VWO SCHOOLJAAR 6 VWO SCHOOLJAAR 2016-2017 Alle informatie/procedures met betrekking tot de afname van schoolexamens, herkansingen, inhaaltoetsen, etc. zijn in een apart document opgenomen. Examencommissie vwo Dhr. G.

Nadere informatie

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 Versneld programma 06-07 Cohort 05-08 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... PTA PER VAK... 3 Versneld PTA VWO 5 06 vastgesteld september 06 Introductie In dit

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 HAVO. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 HAVO. Koning Willem II College 2018/2019 HAVO Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal en literatuur 5101 SE Formuleren / spelling 1 Schriftelijk Schoolexamen 5102 SE Schrijfvaardigheid: betoog / beschouwing 3 Schriftelijk Schoolexamen

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 5 HAVO HAVO cohort 2016-2018 Berlage Lyceum, P. L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam. Tel. 020-572 1200 berlage.espritscholen.nl info@berlage.espritscholen.nl

Nadere informatie

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2019/2020. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak*

Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2019/2020. Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* Examendossier Onderdeel A PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2019/2020 Onderdeel 1: algemeen gedeelte Onderdeel 2: PTA per vak* * Onderdeel 2 van dit PTA wordt per 1 oktober apart gepubliceerd op de

Nadere informatie

Informatieavond V6. 2 Oktober 2018

Informatieavond V6. 2 Oktober 2018 Informatieavond V6 2 Oktober 2018 Wie is wie? Directeur Lariks Teamleider VWO 4-6 Coördinator VWO 4-6 Decaan : dhr. Van Wageningen : mevr. Meulenkamp : dhr. Brunsting : mevr. Beijert Het eindexamen Inhoud

Nadere informatie

Ons kenmerk: PTA HAVO

Ons kenmerk: PTA HAVO PTA HAVO 2017-2019 1. Het programma van toetsing en afsluiting 2017 2019 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2019/2020 HAVO. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2019/2020 HAVO. Koning Willem II College 2019/2020 HAVO Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal en literatuur 5102 SE Formuleren / spelling 1 Schriftelijk Schoolexamen þ SE Schrijfvaardigheid: betoog / beschouwing 3 Schriftelijk Schoolexamen

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 6 208-209 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 Combinatiecijfer 3 PTA per vak.. 4 Regeling voor doubleurs.. 25 PTA VWO 6 208-209 vastgesteld september 208 VOORWOORD

Nadere informatie

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA

Aardrijkskunde VW0 6. Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6. Het College: PTA AK Aardrijkskunde T5 60 Systeem Aarde (feb) 6 Ja T6 60 Globalisering (apr) 6 nee Herkansing 60 Systeem Aarde (T5) Berekening cijfer SE-cijfer = gewogen gemiddelde van T-toetsen en PO's van vwo 5 en 6 BI

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LYCEUM ELST 5 HAVO ONDERDEEL B VAKSPECIFIEKE DEEL

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LYCEUM ELST 5 HAVO ONDERDEEL B VAKSPECIFIEKE DEEL PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LYCEUM ELST 5 HAVO 2018-2019 ONDERDEEL B VAKSPECIFIEKE DEEL Op de volgende pagina s staan de vak pta s. De gebruikte afkortingen en codes staan hieronder uitgelegd.

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage . Het programma van toetsing en afsluiting 205 207 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

Brugklas Mavo / Havo

Brugklas Mavo / Havo Schooljaar - 6 Brugklas Mavo / Havo Beste leerling van brugklas mavo / havo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting -6. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst.

opmerkingen vorm tijd min. Gesprek over 12 literaire werken *herkansbaar mits 2 van de 12 titels verschillen van die op de eerste lijst. HET GOESE LYCEUM, pta, vwo 6, 2013-2014,NEDERLANDS 671 0 Mondelinge taalvaardigheid: Literaire spreekbeurt 1880 - heden 672 2 Schrijfvaardigheid: betoog Op basis van schrijfdossier, op de pc 673 3 Literatuur:

Nadere informatie

Op de volgende pagina vindt u de herziene PTA s. Deze vervangen de betreffende PTA s in voornoemd PTA.

Op de volgende pagina vindt u de herziene PTA s. Deze vervangen de betreffende PTA s in voornoemd PTA. Betreft: Wijziging PTA Voor: (Ouders/verzorgers van) leerlingen klas 5 VWO Hoogezand, 29 september 2018 Geachte leerlingen/ouders/verzorgers, U heeft in uw bezit het PTA en examenreglement VWO 2017-2020.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 6 017-018 Cohort 015-018 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave Introductie.. Combinatie 3 PTA per vak.. 4 Regeling voor doubleurs.. 5 PTA VWO 6 017-018 vastgesteld september 017 1 Introductie In

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO 6. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VWO 6. PTA - Elzendaalcollege Boxmeer Programma van toetsing en afsluiting VWO 6 Elzendaalcollege Boxmeer 1 van 29 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen. 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R MAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R MAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2018-2019 R MAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 5. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 Versneld programma 208-209 Cohort 207-2020 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave Voorwoord.. 2 PTA per vak.. 3 Regeling voor doubleurs.. 8 Versneld PTA VWO 5 208-209 vastgesteld september 208

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Presentatie en verslag actueel onderwerp PO M 1 Periode 1 10 minuten Artikel schrijven T S 1 Periode 1 45 minuten Lezen, hoofdstuk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo leerjaar 1. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo leerjaar 1. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Havo leerjaar Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9 Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ATHENEUM 5

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ATHENEUM 5 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ATHENEUM 5 Nederlandse taal en literatuur Schrijven (blz. 64 t/m 70) PO S 1 Periode 1 Argumenteren (katern 'Argumenteren') en leesvaardigheid (blz.

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage

HAVO Het examenreglement voor HAVO Bijlage 1. Het programma van toetsing en afsluiting 016 018 per examen een overzicht van alle testen, praktische opdrachten en handelingsdelen met omschrijving van de stof en de toetssoort die meetellen voor het

Nadere informatie

Toetsing schoolexamens leerling van 5vwo

Toetsing schoolexamens leerling van 5vwo Toetsing schoolexamens leerling van 5vwo Verklaring afkortingen: = examendossier; cijfers die meetellen voor het examen DT = dossiertoets = examentoets PO = praktische opdracht HD = handelingsdeel; dit

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 207-208 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave Introductie.. 2 PTA per vak.. Regeling voor doubleurs.. 26 PTA VWO 5 206-209 vastgesteld september 207 Introductie In dit boekje staat

Nadere informatie

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6 INHOUDSOPGAVE I. Examencommissie pag. 2 II. Reglement 2014-2015: Begrippen pag. 3 1. Algemene bepalingen pag. 3 2. Overige bepalingen pag. 6 III. Examenoverzicht pag. 7 I. DE EXAMENCOMMISSIE -.. 2014-2015

Nadere informatie

PTO HAVO-4 cursus

PTO HAVO-4 cursus PTO HAVO-4 cursus 07-08 Beste leerling, In dit programma van toetsing en overgang (PTO) vind je een overzicht van de toetsen die in het 4e leerjaar op het programma staan. Je kunt hieruit onder andere

Nadere informatie

aardrijkskunde Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6

aardrijkskunde Programma van Toetsing en Afsluiting vwo 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vwo 6 Schooljaar: 2016-2017 1 Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Bewegen, Sport en Maatschappij 4 Biologie 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie 7 Engelse

Nadere informatie

Beste examenleerling,

Beste examenleerling, Beste examenleerling, In dit document vind je een aantal belangrijke data vóór de examens, het overzicht van de examens per afdeling en de zak-slaagregeling per afdeling. Let op: via je teamleider krijg

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: havo 5. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: havo 5 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Bewegen, sport en maatschappij 4 Boekhouden 5 Duitse taal en literatuur 6 Economie

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2019-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit mavo 1 of havo/mavo 1) 4 Klas 1:

Nadere informatie