BUSINESS REPORT. Economische fiche Singapore

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS REPORT. Economische fiche Singapore"

Transcriptie

1 Economische fiche Singapore Economische fiche Singapore Algemene informatie Algemene informatie Profiel Singapore Internationale samenwerkingsverbanden Vrijhandelsakkoorden Chiang Mai Initiative Nanning-Singapore Economic Corridor Economische indicatoren Algemene indicatoren Onderzoek en ontwikkeling Economische sectoren Samenstelling BBP Toegevoegde waarde per sector Vrijhaven Handel Algemene handelsgegevens Vlaamse handel met Singapore Producten Diensten Buitenlandse directe investeringen Singaporese investeringen in het buitenland Algemeen Singaporese investeringen in Antwerpen Singaporese investeringen in België Buitenlandse investeringen in Singapore Algemeen Investeringen in Singapore met Antwerpse link Buitenlandse investeringen in Singapore met Belgische link Actualiteit

2 1. Algemene informatie 1.1 Algemene informatie Singapore Algemene informatie (DFAT, 2014; Singapore, 2014) Hoofdstad: Singapore Staatshoofd: Oppervlakte: 714,3 km² President Dr. Tony Tan Kang Yam Officiële landstalen: Maleis; Mandarijn; Tamil; Engels Regeringsleider: Bevolking: 5,4 miljoen (2013) Eerste Minister Mr Lee Hsien Loong Munt: Singaporese Dollar (SGD) Koers in Variaties op : 1 maand 1 jaar 5 jaar euro (NBB, 2014) 1,6045* - 1,21% - 1,88% - 19,22% * laatste update: 2 oktober 2014 laatste update: augustus 2014 Vriendschappelijke betrekkingen met Antwerpen: het Havenbedrijf heeft een Memorandum of Understanding (MOU) met de haven van Singapore (i.v.m. PSA). (Externe Relaties, 2014)) 1.2 Profiel Singapore De stadstaat Singapore bestaat uit het hoofdeiland, Singapore, en een groep van 63 kleinere eilanden. Het hoofdeiland is met Maleisië verbonden door middel van een dam in het noorden en een brug in het noordwesten. De drie belangrijkste etnische groepen in Singapore zijn Chinees (74,2%), Maleisisch (13,3%) en Indisch (9,2%). Een derde van de bevolking is boeddhistisch (33,3%), gevolgd door 18,3% christenen, 14,7% moslims, 10,9% aanhangers van het taoïsme en 5,1% hindoes. 17% verklaart geen religie te hebben. De belastingsgraad is geplafonneerd op 20%. Singapore is een republiek, waarbij de president een grotendeels ceremoniële rol vervult. De uitvoerende macht ressorteert grotendeels bij de eerste minister en dienst regering. De People s Action Party (PAP) is de dominante politieke partij in Singapore en is aan de macht sinds In 2009 werd bij wet gegarandeerd dat de oppositie ten minste 9 zetels in het parlement krijgt. In de laatste verkiezingen haalde de PAP echter 81 van de 87 verkiesbare zetels, waardoor het huidige parlement 99 leden telt: naast de 87 verkozen leden zijn 3 bijkomende oppositieleden benoemd en 9 vertegenwoordigers van verschillende professionele sectoren. In de Democracy Index 2013 (EIU, 2014) staat Singapore op de 80 ste plaats. Het politieke systeem wordt gerekend tot de hybride regimes, met een mix van democratische en totalitaire kenmerken. Met name op het verkiezingsproces en de politieke participatie scoort Singapore zwak, maar aangaande het functioneren van de overheid en burgerrechten scoort het land redelijk. 2

3 Singapore is een voormalige Britse kolonie en is tot op de dag van vandaag lid van de Commonwealth. Het land is sinds de onafhankelijkheid in 1965 geëvolueerd tot een van de landen met het hoogste BBP per capita. De economie is dynamisch en zeer sterk gericht op internationale handel. De haven van Singapore is dan ook een van de belangrijkste ter wereld, maar ook de overige transportinfrastructuur is van topniveau. 3

4 1.3 Internationale samenwerkingsverbanden Vrijhandelsakkoorden Singapore is lid van ASEAN (Brunei, Burma, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Thailand en Vietnam) en neemt ook deel in de ASEAN vrijhandelszone. Vanuit ASEAN zijn er eveneens vrijhandelsakkoorden gesloten met China, India, Japan en Zuid-Korea. Daarnaast heeft Singapore eigen vrijhandelsakkoorden met Australië, China, Costa Rica, Gulf Cooperation Council (GCC), Jordanië, India, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Panama, Peru, de Europese Vrijhandelsassociatie (Zwitserland, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein), de Verenigde Staten. (IE Singapore, 2014) Met de EU lopen er onderhandelingen die, naar verwacht, nog in 2014 een ambitieus vrijhandelsakkoord zouden opleveren. (FIT, 2014) De exacte modaliteiten verschillen per akkoord, maar de vrijhandelsakkoorden voorzien typisch in een plafonnering van de wederzijdse douanetarieven op het niveau van het moment van ondertekening, gevolgd door een afbouwscenario. Uitzonderingen hierop zijn gestipuleerd in het akkoord. Verder bevat een vrijhandelsakkoord typisch ook bepalingen aangaande om andere restricties of concurrentievervalsende maatregelen op import dan wel export tegen te gaan, zoals exportsubsidies. Singapore is een sterke voorstander van het wegwerken van handelsbelemmeringen en van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Singapore is ook een actief lid van APEC, de Asia-Pacific Economic Cooperation en huisvest het secretariaat van deze organisatie. APEC heeft tot doel economische groei, samenwerking, handel en investering in de Pacifische regio te promoten en telt 21 landen (Australië, Brunei, Canada, Chili, China, Filipijnen, Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Papoea-Nieuw- Guinea, Peru, Rusland, Singapore, Taiwan, Thailand, Verenigde Staten, Vietnam en Zuid-Korea). 4

5 1.3.2 Chiang Mai Initiative Kaart 2 ASEAN-China Vrijhandelszone (2014) Het Chiang Mai Initiative is een multilaterale overeenkomst tussen de tien ASEAN-landen, de Volksrepubliek China, Japan en Zuid-Korea (ook wel ASEAN Plus Three of APT genoemd). De overeenkomst is een valutaswapakkoord tussen de leden, gelanceerd in 2010 om een herhaling van de Aziatische financiële crisis van 1997 te vermijden. Een valutaswap is een overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode een hoeveelheid van een bepaalde valuta te ruilen tegen een hoeveelheid andere valuta. De tijdelijke ruil is bedoeld om ongunstige liquiditeitsposities te reguleren (WEKA, 2014). 5

6 1.3.3 Nanning-Singapore Economic Corridor De Nanning-Singapore Economic Corridor is een infrastructuurproject in Zuidoost Azië, met als doel om China, Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Maleisië en Singapore met elkaar te verbinden d.m.v. moderne wegen en spoorwegen, maar ook door transnationale economische initiatieven. 6

7 2. Economische indicatoren 2.1 Algemene indicatoren BUSINESS REPORT Economische indicatoren (DFAT, 2014; IMF, 2014; Wereldbank, 2014) ² 2015² BBP - miljard US$ 190,2 233,3 272,3 284,3 295,7 304,1 BBP - miljard EUR¹ 143,2 175,7 205,0 214,1 222,6 229,0 BBP - PPP³, miljard 252,9 294,5 318,3 330,1 348,7 366,9 US$ BBP - PPP³, miljard 190,4 221,7 239,7 248,6 262,6 276,3 EUR¹ BBP per cap. - US$ BBP per cap. - EUR¹ BBP per cap. - PPP³, US$ BBP per cap. - PPP³, EUR¹ Export goederen en 17,2 25,3 23,2 17,4 18,4 17,7 diensten (% BBP) Inflatie (% 0,6 2,8 5,2 4,6 2,4 2,3 verandering jaar op jaar) Economische groei - 0,6 15,1 6,0 1,9 4,1 3,6 3,6 (% verandering jaar op jaar) ¹ berekend aan 1,3281 USD per EUR (referentiewisselkoers 2013) ² prognose IMF ³ Purchasing power parity of koopkrachtpariteit 2.2 Onderzoek en ontwikkeling Bruto binnenlandse uitgaven aan R&D (Singstat, 2014) in mln. SGD 5.009, , , , , , ,7 in mln. EUR* 3.014, , , , , , ,3 als % van BBP 2,16% 2,36% 2,64% 2,20% 2,05% 2,23% 2,10% % van R&D uitgaven 65,73% 66,81% 71,83% 61,63% 60,84% 62,14% 60,94% die door private sector gebeuren * berekend aan 1,6619 SGD per EUR (referentiewisselkoers 2013) R&D-werknemers absoluut aantal (Singstat, 2014) Onderzoekers Technici Ondersteuning Totaal Patenten en geregistreerde handelsmerken (Singstat, 2014) Patenten toegekend, 2011 Geregistreerde handelsmerken, 2010 Residents Non-residents Totaal Direct residents Direct non-residents Totaal

8 3. Economische sectoren 3.1 Samenstelling BBP Samenstelling BBP per sector (in % van totaal BBP) ,03 74,86 25,11 Primair Secundair Tertiair 8

9 3.2 Toegevoegde waarde per sector Toegevoegde waarde per sector in Singapore (Singstat, 2014) Bruto Binnenlands Product , , , ,9 in miljoen SGD , , , ,9 in miljoen EUR Belastingen (op producten) , , , ,7 in miljoen SGD , , , ,2 in miljoen EUR Bruto toegevoegde waarde , , , ,2 in miljoen SGD , , , ,7 in miljoen EUR Primaire sector 118,4 122,6 120,4 120,9 in miljoen SGD 71,2 73,8 72,4 72,7 in miljoen EUR Landbouw, visserij en mijnbouw 118,4 122,6 120,4 120,9 in miljoen SGD 71,2 73,8 72,4 72,7 in miljoen EUR Secundaire sector , , , ,4 in miljoen SGD , , , ,6 in miljoen EUR Maakindustrie , , , ,7 in miljoen SGD , , , ,0 in miljoen EUR Bouw , , , ,5 in miljoen SGD 8.557, , , ,1 in miljoen EUR Nutsvoorzieningen 4.850, , , ,2 in miljoen SGD 2.918, , , ,4 in miljoen EUR Tertiaire sector , , , ,9 in miljoen SGD , , , ,4 in miljoen EUR Groothandel en detailhandel , , , ,2 in miljoen SGD , , , ,2 in miljoen EUR Transport en opslag , , , ,5 in miljoen SGD , , , ,8 in miljoen EUR Hotels en cateringdiensten 5.921, , , ,4 in miljoen SGD 3.562, , , ,7 in miljoen EUR IT en communicatie , , , ,8 in miljoen SGD 6.662, , , ,7 in miljoen EUR Financiële diensten (incl. verzekeringen) , , , ,2 in miljoen SGD , , , ,6 in miljoen EUR Zakelijke diensten , , , ,8 in miljoen SGD , , , ,9 in miljoen EUR Vastgoed , , , ,8 in miljoen SGD 6.928, , , ,6 in miljoen EUR Andere diensten , , , ,2 in miljoen SGD , , , ,8 in miljoen EUR *berekend aan 1,6619 SGD per EUR (referentiewisselkoers 2013) 9

10 Samenstelling van secundaire sector (o.b.v. toegevoegde waarde in miljard CNY, 2012) 5 056, , ,70 Nutsvoorzieningen Bouw Maakindustrie Samenstelling van tertiaire sector (o.b.v. toegevoegde waarde in miljard CNY, 2012) , , , , , , , ,40 Transport en opslag Groothandel en detailhandel Financiële diensten (incl. verzekeringen) Zakelijke diensten IT en communicatie Hotels en cateringdiensten Vastgoed Andere diensten 10

11 Groei naar primair, secundair, tertiair (2010 = 100) Primair Secundair Tertiair Totaal Groei van selectie van subsectoren uit de tertiaire sector (2010 = 100) Tertiair Vastgoed Financiële diensten (incl. verzekeringen) Zakelijke diensten IT en communicatie Hotels en cateringdiensten 11

12 3.3 Vrijhaven Alle goederen die ingevoerd worden in Singapore zijn onderhevig aan een Goods & Services Tax (GST). Deze bedraagt 7%. Bepaalde producten zijn ook onderhevig aan invoerheffingen. Dit is echter enkel het geval voor alcohol, tabaksproducten, voertuigen en petroleumproducten. De tarieven zijn zeer hoog in Singapore: alcohol gemiddeld S$ 70 per liter (sommige echter ook S$48 tot S$90), tabak gemiddeld S$ 352 per kg en benzine en diesel gemiddeld 3.7 tot 7.2 per dal. Voor voertuigen is de importheffing gemiddeld 20%, fietsen en bromfietsen 12%. Alle andere producten (99% van het totaal) zijn vrijgesteld van invoertaksen (Singapore is in essentie een free port ). (FIT, 2014) 12

13 4. Handel BUSINESS REPORT 4.1 Algemene handelsgegevens Algemene handelsgegevens (WTO, 2014) Belangrijkste exportbestemmingen Singapore (2012) Belangrijkste importbronnen Singapore (2012) 1. Maleisië 12,3% 1. EU 12,6% 2. Hongkong 11,0% 2. Maleisië 10,6% 3. China 10,8% 3. China 10,3% 4. Indonesië 10,6% 4. Verenigde Staten 10,2% 5. EU 9,2% 5. Zuid-Korea 6,7% Verdeling exportproducten Singapore (2012) Verdeling importproducten Singapore (2012) Landbouwproducten 2,4% Landbouwproducten 3,7% Grondstoffen en mineralen 19,6% Grondstoffen en mineralen 34,2% Fabrikaten 69,2% Fabrikaten 59,7% Singaporese dienstensector: import en export Jaarlijkse verandering (percentage) Export diensten uit Singapore (miljoen US$) % 3% Import diensten naar Singapore (miljoen US$) % 3% 4.2 Vlaamse handel met Singapore Producten Vlaamse goederenhandel met Singapore (FIT, 2014) Export* Variatie, jaar op Import* Variatie, jaar op jaar Handelsbalans* jaar , , , ,7 + 3,07% 2.842,2 + 54,00% , ,3 + 34,80% 2.822,0-0,71% , ,5 + 23,94% 3.982,9 + 41,14% , ,4-1,75% 3.778,0-5,15% ,5 *in miljoen EUR Belangrijkste Vlaamse exportproducten naar Singapore (2013): Belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit Singapore (2013): 1. Diamant 14,48% 1. Organische chemie 51,22% 2. Machines & mechanica 13,14% 2. Farmaceutica 39,83% 3. Farmaceutica 11,81% 3. Machines & mechanica 2,19% 4. Organische chemische producten 10,54% 4. Optica en precisie-instrumenten 1,91% 5. Minerale brandstoffen 8,06% 5. Elektrische apparatuur 1,42% 6. Kunststoffen 5,62% 6. Diamant 1,14% 13

14 4.2.2 Diensten Tot vandaag is het nog niet mogelijk om over diensten in- en uitvoerstatistieken te publiceren op het gewestelijke niveau. Volgende cijfers handelen dus over de Belgische buitenlandse handel in diensten, niet enkel de Vlaamse (FIT, 2014). Belgische uitvoer van diensten naar Singapore (FIT, 2014) Sectoren (in EUR) (% totaal) Andere commerciële diensten* ,55% Transport ,00% Royalties en licenties ,63% Financiële diensten ,16% Communicatie ,60% Overige diensten ,07% Totaal diensten % * driehoekshandel, PR, reclame-, marktonderzoek en adviesdiensten, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, transacties tussen filiaalbedrijven, architectuur- en engineering, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer Belgische invoer van diensten uit Singapore (FIT, 2014) Sectoren (in EUR) (% totaal) Transport ,89% Andere commerciële diensten* ,01% Financiële diensten ,27% Reisverkeer ,87% Informatica en berichtgeving ,52% Overige diensten ,44% Totaal diensten % * driehoekshandel, PR, reclame-, marktonderzoek en adviesdiensten, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, transacties tussen filiaalbedrijven, architectuur- en engineering, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer 14

15 5. Buitenlandse directe investeringen 5.1 Singaporese investeringen in het buitenland Algemeen Singaporese buitenlandse directe investeringen (FDI) Totale netto FDI-flow naar het buitenland (Department of Statistics Singapore, 2014) In mln , , , , , , , ,9 SGD In mln , , , , , , , ,9 EUR* *berekend aan 1,6619 SGD per EUR (referentiewisselkoers 2013) Totale FDI stocks in het buitenland (Department of Statistics Singapore, 2014) In mln , , , , , , , ,6 SGD In mln , , , , , , , ,0 EUR* *berekend aan 1,6619 SGD per EUR (referentiewisselkoers 2013) Totale netto FDI-flow van Singapore naar België (OESO, 2014) In mln. EUR ,0 135,0 386, ,0 828,0-706, ,0 597, Singaporese investeringen in Antwerpen PSA Antwerp: baat een reeks terminals uit in Antwerpen, met name: o Deurganck Terminal (102 ha) o Noordzee Terminal (79 ha) o Europa Terminal (72 ha) o Churchill Terminal (kaaien ) (60 ha) o MSC PSA European Terminal (MPET) ( 167 ha) joint venture tussen PSA en Terminal Investment Limited (TIL). MPET is de belangrijkste Europese hub voor MSC. o Coil Terminal (3,2 ha) uitgebaat door NHS, een partnerschap tussen PSA en Nova Natie groep o Steel Terminal (16,7 ha) - uitgebaat door NHS, een partnerschap tussen PSA en Nova Natie groep o Churchill Terminal (kaaien ) (20 ha) - uitgebaat door NHS, een partnerschap tussen PSA en Nova Natie groep PSA Antwerp telt ongeveer personeelsleden. Inzake containertrafiek behandelde PSA Antwerp 8,57 miljoen TEU in 2013, goed voor 13,87% van het globale totaal van PSA. Stukgoed wordt binnen het partnerschap NHS afgehandeld. (PSA Antwerp, 2014) 15

16 Locaties van PSA in Antwerpen Totaal aantal buitenlandse investeringen in provincie Antwerpen (E&Y, 2014) 60 Buitenlandse investeringsprojecten in provincie Antwerpen Buitenlandse investeringsprojecten in provincie Antwerpen Singaporese investeringen in België PSA heeft in miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de activiteiten in de haven van Zeebrugge. Meer bepaald is er geïnvesteerd in extra kranen en spoorlijnen. (De Standaard, 2005) 16

17 Totaal aantal buitenlandse investeringen in België (E&Y, 2014) 180 Buitenlandse investeringsprojecten in België Buitenlandse investeringsprojecten in België Buitenlandse investeringen in Singapore Algemeen Buitenlandse directe investeringen (FDI) in Singapore Netto FDI-inflow uit het buitenland (Department of Statistics Singapore, 2014) In mln , , , , , , , ,2 SGD In mln , , , , , , , ,4 EUR* *berekend aan 1,6619 SGD per EUR (referentiewisselkoers 2013) Buitenlandse FDI stocks in Singapore (Department of Statistics Singapore, 2014) In mln , , , , , , , ,7 SGD In mln , , , , , , , ,8 EUR* *berekend aan 1,6619 SGD per EUR (referentiewisselkoers 2013) Totale netto FDI-flow van België naar Singapore (OESO, 2014) In mln. EUR ,0 551,0 19, ,0-257,0 272,0-15,0 679,0 17

18 5.2.2 Investeringen in Singapore met Antwerpse link Katoen Natie (Platinum Sponsor BLBG): besliste in 2013 tot een bijkomende investering in de Jurong Logistics Terminal, goed voor een extra m² bij de al bestaande m². Het gaat om fase vier, goed voor een investering van 56 miljoen Singaporese dollar (+- 33 miljoen EUR). Het Jurong eiland in de Singaporese haven huisvest een belangrijke petrochemische cluster, waarbinnen Katoen Natie de grootste logistieke speler is. (De Standaard, 2013) Gunvor, met operationele zetel in Genève heeft een handelskantoor in Singapore. Gunvor heeft in 2012 de Antwerpse raffinaderij BRC overgenomen. (Knack, 2012) Luc Speeleveld is individual member van BLBG BCD Travel: Het regionale hoofdkantoor voor Asia Pacific is gevestigd in Singapore. (BCD Travel, 2014) Crown: Het regionale hoofdkantoor is gevestigd in Singapore. (Crown, 2014) Luxaviation heeft een kantoor geopend in Singapore. (Luxaviation, 2014) Luxaviation is eigenaar van Abelag, die begin 2014 Unijet heeft overgenomen. Abelag heeft een magazijn voor onderdelen en een onderhoudsafdeling in Deurne. Het stationeert er ook twee vliegtuigen. De referentieaandeelhouder van Luxaviation is de Duitse groep Fairjets. (Made In Antwerpen, 2014) Kuehne + Nagel: heeft zich in 1970 in Singapore gevestigd. Singapore huisvest, naast het nationale hoofdkantoor, ook het South Asia Pacific Headquarters. (KN, 2014) Een van de diensten die Kuehne + Nagel aanbiedt is LCL (Less-than-Container-Load). Singapore is, na Shanghai, de grootste LCL-hub van Kuehne + Nagel in de Aziatisch-Pacifische regio. (TLN, 2014) Lanxess: heeft in juni 2013 een butylrubberfabriek geopend in op Jurong. Een Nd-PBR fabriek is momenteel nog onder constructie en wordt vermoedelijk opgeleverd in Daarnaast heeft Lanxess ook een biocidefabriek in Singapore. (Lanxess, 2014) Vopak (hoofdkantoor in Rotterdam) investeert in een LPG-opslagfaciliteit in Singapore met een initiële capaciteit van m³. De investering kadert in het Jurong Island 2.0 initiative, hetgeen tot doel heeft de competitiviteit van de petrochemische industrie in Singapore te versterken. (Vopak, 2013) BASF: BASF heeft haar regionaal hoofdkantoor voor Zuidoost-Azië in Singapore. Singapore huisvest de Regional Business Units voor Construction, Crop Protection, Paper, Performance Chemicals en Petrochemicals. Singapore huisvest eveneens de Global Business Unit voor performance chamicals voor leder en textiel. Singapore doet ook dienst als regionaal distributiecenter voor BASF. In samenwerking met Shell Eastern Petroleum (50/50 joint venture, nl. ELLBA Eastern Pte Ltd.) produceert BASF styrene monomer en propylene oxide. ELLBA vertegenwoordigd een totale investering van 500 miljoen USD (376 miljoen EUR). Sinds april 2006 heeft BASF een R&D laboratorium voor nanostructured surfaces in Singapore. Dit labo omvat sinds mei 2007 ook de afdeling Organic Electronics en is in 2008 omgedoopt tot BASF Global Research Center Singapore. (BASF, 2014) Atlas Copco: Singapore huisvest het regionale hoofdkantoor voor Zuidoost-Azië. (Atlas Copco, 2014) ExxonMobil: heeft een raffinaderij en chemische productie-eenheid in Singapore. Beiden zijn volledig geïntegreerd en vormen het grootste geïntegreerde petrochemische complex ter wereld van ExxonMobil Chemical. ExxonMobil produceert ook LPG in Singapore. Verder is Singapore de thuishaven van de Fuels & Lubricants Marketing-afdeling. (ExxonMobil, 2014) Alcatal-Lucent: heeft een kantoor in Singapore. Alcatel-Lucent heeft in maart 2014 een contract afgesloten met SEA-ME-WE 5, een consortium van 15 telecomoperatoren, om een nieuwe onderzeese kabelverbinding te installeren die uiteindelijk Singapore met Europa (Frankrijk) zal verbinden met een snelheid van 100 Gbit/s. (Alcatel-Lucent, 2014) Total: heeft haar regionaal kantoor voor Azië en de Pacifiek in Singapore. (Total, 2014) Bayer: heeft een kantoor in Singapore. (Bayer, 2014) Evonik: heeft een kantoor in Singapore sinds 2000 en een productie-eenheid voor high-performance lubricants op Jurong Island sinds (Evonik) SGS: heeft een kantoor en twee labo s in Singapore. (SGS, 2014) Monsanto: heeft een regionaal kantoor voor sales & marketing in Singapore sinds (Monsanto, 2014) AGFA: heeft een sales en support afdeling in Singapore. (AGFA, 2014) Ineos: heeft een kantoor in Singapore. (Ineos, 2014) 18

19 Schenker: heeft haar regionale hoofdkantoor in Singapore. Daarnaast heeft een multifunctioneel logstiek center in Singapore sinds 1998, gevolgd door een Mega-hub in het Airport Logistics Park of Singapore in (Schenker, 2014) Styrolution: heeft het hoofdkantoor voor Zuidoost-Azië in Singapore. (Styrolution, 2014) EuroChem: heeft een regionaal kantoor in Singapore. (EuroChem, 2014) Cummins: is aanwezig in Singapore met kantoren m.b.t. dieselverkoop, power generation en infosystems. (Cummins, 2014) Kuehne + Nagel: heeft het regionaal hoofdkantoor voor Zuid-Azië en de Pacifiek in Singapore, zowel als een afdeling van Nacora Insurance Agency. (Kuehne+Nagel, 2014) SCR-Sibelco: De holding Sibelco Asia heeft haar hoofdkantoor in Singapore. (Sibelco, 2014) Strabag: is in Singapore vertegenwoordigd door Züblin South East Asia. (Strabag, 2014) Praxair: heeft een afdeling in Singapore m.b.t. Surface Technologies en een afdeling m.b.t. Electronics. (Praxair, 2014) Stolthaven: is aanwezig in Singapore via Stolt-Nielsen Singapore Pte. Ltd. en heeft er een terminal. (Stolthaven, 2014) Cofely Axima: Cofely South East Asia Pte Ltd heeft het hoofdkantoor in Singapore. Het Senoko Power Station, de grootste elektriciteitscentrale van Singapore, is gekocht door Lion Power Holdings in september 2008 voor 3,65 miljard SGD (2,2 miljard EUR). Deze holding is eigendom van een consortium met o.m. Marubeni, GDF Suez en Kansai Electric Power Company. (Cofely, 2014) MSC: MSC South East Asia heeft het hoofdkantoor in Singapore. (MSC, 2014) Philip Morris: Philip Morris Singapore Pte Ltd heeft het hoofdkantoor in Singapore, met ongeveer 130 werknemers. (Philip Morris, 2014) Technicolor: Technicolor Asia Pacific Holdings Pte Ltd en Technicolor Asia Pacific Investments Pte Ltd zijn beiden gevestigd in Singapore. (Technicolor, 2014) Mourik: heeft een kantoor in Singapore. (Mourik, 2014) CMA CGM: is in Singapore aanwezig d.m.v. CMA CGM & ANL (S) Pte Ltd. (CMA CGM, 2014) Ferranti: heeft een kantoor in Singapore. (Ferranti, 2014) Kuraray: Kuraray Asia Pacific Pte Ltd heeft het hoofdkantoor in Singapore. (Kuraray, 2014) Rentokil: heeft een afdeling in Singapore. (Rentokil, 2014) Federal-Mogul: heeft een kantoor in Singapore. (Federal Mogul, 2014) SDV Logistics: heeft een kantoor in Singapore. (SDV, 2014) Vopak: baat 5 terminals uit in Singapore: Banyan, Penjuru, Sakra, Sebarok en Jurong Rock Caverns. (Vopak, 2014) Manuchar: heeft een kantoor in Singapore. (Manuchar, 2014) Nippon Shokubai: produceert acrylic acid in Singapore. (Shokubai, 2014) Cargotec: heeft een kantoor in Singapore. (Cargotec, 2014) Chicago Metallic: heeft een kantoor in Singapore. (Chicago Metallic, 2014) BDP International: heeft het regionale hoofdkantoor voor Asia Pacific in Singapore. (BDP, 2014) UPS: heeft een kantoor in Singapore. (UPS, 2014) Teva Pharma: heeft het Far East Regional Office in Singapore. (Teva Pharma, 2014) Goodyear: is aanwezig in Singapore met zowel een sales office als de Goodyear Orient Company Ltd die het de globale aankopen van natuurlijk rubber voor Goodyear beheert (aankopen, leveren, financieren en kwaliteitscontrole). (Goodyear, 2014) Ecu-Line: heeft een kantoor in Singapore. (Ecu-Line, 2014) Kuwait Petroleum: heeft haar regionaal hoofdkantoor voor Zuidoost-Azië in Singapore. (KPC, 2014) Safmarine: heeft een kantoor in Singapore met 10 werknemers. (Safmarine, 2014) Damco: heeft kantoren in Singapore. (Damco, 2014) Fujifilm: heeft haar hoofdkantoor voor Zuidoost-Azië in Singapore. Daarnaast is er ook een productiesite, nl. Fujifilm Hunt Chemicals. (Fujifilm, 2014) Exmar: heeft een kantoor in Singapore, gespecialiseerd in LNG Shipmanagement. (Exmar, 2014) Hyundai: werkt in Singapore samen met Komoco Motors als verkooppunt. (Hyundai, 2014) Intel: heeft een kantoor in Singapore. (Intel, 2014) Young & Rubicam: heeft een kantoor in Singapore. (Y&R, 2014) Ahlers: heeft een kantoor in Singapore. (Ahlers, 2014) 19

20 iminds heeft kantoren in Bloc71, een oude fabriek van JVC die is omgebouwd tot één van de voornaamste start-up hubs in Singapore, vlakbij de campus van INSEAD en van de National University of Singapore. Jaarlijks krijgen enkele jonge Belgische starters de kans om gedurende zes maanden kosteloos te gaan werken in de kantoren van iminds in Singapore. Daarbij krijgen ze lokaal advies en ondersteuning en ook een tegemoetkoming in hun reis- en verblijfskosten. Recente starters die zo in Singapore ervaring hebben kunnen opdoen zijn: o Adhese (uit Gent) matching van inhoud en reclame met de juiste doelgroep en vice versa o BuboBox (uit Ham) detecteren van merkambassadeurs onder fans/klanten/gebruikers o ComSof (uit Gent) - software en consultancy gespecialiseerd in fiberverbindingen o CourierIQ (uit Antwerpen) groene last-mile oplossingen door opdrachtgevers, lokale koeriers en logistieke & transportbedrijven in 1 netwerk bij elkaar te brengen Belgische bedrijven die momenteel (stand van zaken op 3/10/2014) actief zijn in de kantoren van iminds in Singapore, al dan niet betalend, zijn: o o o o o o Posios (uit Gent) mobiel kassasysteem voor iphone, ipad en ipad-mini. Zij zijn o.a. in november 2013 gecontacteerd door restaurantuitbater Murni Discovery uit Maleisië (Knack, 2013) Escaux (uit Waver) Unified Communication solutions, met Fixed Mobile Unification, Social Network integration en webrtc. Vivaldi Software (uit Kortrijk) software voor kwaliteitsbeheer (documentenbeheer, klachtenbeheer, actieplan, audits, beheer van opleidingen en competenties ) - corporate member van BLBG B.U.T. (uit Schelle) interactieve media, print en video Jean-Pierre De Moor is individual member van BLBG itext (uit Gent) bewerkingssoftware voor PDF-bestanden Trusted Family (uit Waver) beveiligd platform voor informatiebeheer gericht op families iminds over Singapore als locatie voor tech startups: Het beschikt ook over excellente technologie en de infrastructuur om techbedrijven ten volle te laten groeien. Het land heeft één van de meest verbonden bevolkingen ter wereld en staat op de eerste plaats in smartphone-penetratie. Dankzij voortdurende verbeteringen van de overheid aan de netwerken van het land, zal de aanvaarding van nieuwe technologie ook niet verstoord worden door een gebrek aan bandbreedte. De grote technologiespelers vinden er hun weg naartoe en voorname spelers als Facebook, Google en Yahoo zijn er al een tijdje gevestigd. Sinds begin 2012 huisvest Singapore ook het regionale hoofdkwartier van Rocket Internet, Europa s grootste internetincubator, opgericht door de befaamde Samwer broers. Vanuit Singapore stuurt Rocket Internet een e-commerce blitzkrieg aan in zes Zuidoost-Aziatische landen: hun Amazon-kloon Lazada en fashion e-tailer Zalora, elk ondersteund door honderden miljoenen dollars aan durfkapitaal, behoren vandaag tot de grootste en meest bloeiende online winkels in de regio, en met hun voedselbezorgdienst Food Panda laten de Samwer broers de plaatselijke bevolking kennismaken met het gemak van kant-en-klare maaltijden geleverd aan huis. 20

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag 2013. Internationale en Europese Activiteiten

Rotterdam Wereldwijd. Jaarverslag 2013. Internationale en Europese Activiteiten Rotterdam Wereldwijd Jaarverslag 2013 Internationale en Europese Activiteiten 1 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Feiten en cijfers 4 3. Internationale trends 5 4. Economie van haven en stad 6 5. Prioritaire

Nadere informatie

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid

Saoedi- arabië HKH Prinses Astrid Saoedi- Arabië Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het Voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning 14 > 21 maart 2014 Voorwoord

Nadere informatie

RUWE OLIE: PIJLER VAN DE MODERNE SAMENLEVING

RUWE OLIE: PIJLER VAN DE MODERNE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2011 Brief aan de aandeelhouders 03 RUWE OLIE: PIJLER VAN DE MODERNE SAMENLEVING 02 JAARVERSLAG VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Visie Missie 06 Strategie en bedrijfsprofiel 08 Overzicht 2011

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

DUTCH HANDEL UITBREIDEN TRAFIGURA GROEP BEDRIJFSBROCHURE

DUTCH HANDEL UITBREIDEN TRAFIGURA GROEP BEDRIJFSBROCHURE DUTCH HANDEL UITBREIDEN TRAFIGURA GROEP BEDRIJFSBROCHURE BELANGRIJKSTE FEITEN HANDEL UITBREIDEN OVERZICHT $ 133,0mld. 150,7mmt +2.200 Omzet van de Groep (2012: USD 120,4 miljard) Verhandelde gecombineerde

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India.

Voorwoord. We wensen u veel plezier bij het lezen van deze studie die de eerste stap vormt op weg naar India. Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van HKH Prinses Astrid, Vertegenwoordigster van ZM de Koning van 23 tot 29 november 2013 india 3

Nadere informatie

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 MARKT OVERZICHT GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...4 2 Algemene beschrijving van Turkije...6 3 Sector beschrijving agrarische sector en verwerkende industrie...10 3.1 Marktomvang...

Nadere informatie

zakendoen met Singapore

zakendoen met Singapore zakendoen met Singapore 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 28 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen 38 Zakendoen

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

MARKTMONITOR 2007 CHINA

MARKTMONITOR 2007 CHINA MARKTMONITOR 2007 SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN CHINA Rapportnummer: PT 2007-88 Auteur: Productschap Tuinbouw Peter van der Salm Afdeling marktonderzoek Bloemenbureau Holland Rokus Hassefras Areamanager China

Nadere informatie

Rapport. Hoofdkantoren een hoofdzaak. Perspectieven 2008. Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl

Rapport. Hoofdkantoren een hoofdzaak. Perspectieven 2008. Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl Rapport Perspectieven 2008 Hoofdkantoren een hoofdzaak Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Buurmarkt België ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Foppingadreef 22, Postbus 283 (AA3311), 1000 EA Amsterdam-Zuidoost Internet: www.abnamro.nl Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Bureau Internationale Handel

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2014

BASF in Antwerpen Verslag 2014 150 jaar Overleg voor de nieuwe butadieeninstallatie: Stijn Vermeulen, Amy Raeymakers en Kenneth Verschueren Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten voor basischemicaliën en tussenproducten.

Nadere informatie

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters AMSTERDAM SMART PORT in GLOBALTRADE Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters Onderzoek in opdracht van Haven Amsterdam AMSTERDAM SMART PORT

Nadere informatie

zakendoen met China en Hongkong

zakendoen met China en Hongkong zakendoen met China en Hongkong 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

Amerika de oversteek waard

Amerika de oversteek waard Amerika de oversteek waard Praktijkverhalen over ondernemen Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Waarom dit boekje? 4 Een kennismaking met de Verenigde Staten 8 Erik T.J. Joosten Arion International B.V. 28 Fons

Nadere informatie

Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME

Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME Technische Assistentie aan het Ministerie van Handel en Industrie SURINAME Capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de Voorbereiding van de Economische Partnerschap Overeenkomst (8 ACP TPS 110 EPA # 059)

Nadere informatie

Diensten Waarderen. advies

Diensten Waarderen. advies Diensten Waarderen Dienst Product advies 79 De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen

Nadere informatie

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV U kijkt naar de 6 e editie van het Ondernemen.in E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen. Twee keer per jaar wordt deze publicatie bijgewerkt en uit de vele duizenden downloads blijkt het boek

Nadere informatie

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV

Colofon Het E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen is een publicatie van Ondernemen.in BV WINTER2015 U kijkt naar de 10 e editie van het Ondernemen.in E-handboek Wie is Wie in internationaal ondernemen, een bijzonder jubileum! Twee keer per jaar wordt deze publicatie bijgewerkt en uit de vele

Nadere informatie

Booming Brazilië Praktijkverhalen over zaken doen Praktijkverhalen over zaken doen

Booming Brazilië Praktijkverhalen over zaken doen Praktijkverhalen over zaken doen Booming Brazilië Praktijkverhalen over zaken doen 1 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Kennismaking 4 Louwrens Dijkstra, Hyva Group BV 46 Jerry Luyke, Paré BV 50 Joris van Wijk, CMP Information Brazil 54 Wim

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Wereldbeeld. Economische & Sociale Zaken. Tijdschrift voor de Verenigde Naties. Themanummer

Wereldbeeld. Economische & Sociale Zaken. Tijdschrift voor de Verenigde Naties. Themanummer I Wereldbeeld Tijdschrift voor de Verenigde Naties Vereniging voor de Verenigde Naties, Jaargang 39, nr. 173, 2015/1 (driemaandelijks) - Afgiftekantoor: 8500 Kortrijk P-910467 v.u.: J. Wouters Themanummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Activiteitenrapport Benelux & International

Activiteitenrapport Benelux & International Activiteitenrapport Benelux & International GDF SUEZ 219 300 medewerkers Omzet : 97 miljard ENERGY EUROPE Engineering ENERGY INTERNATIONAL SYSTEMS, INSTALLATIONS & MAINTENANCE FRANCE GLOBAL GAS & LNG ENERGY

Nadere informatie

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Een exploratief onderzoek naar de commerciële relatie tussen de Europese instellingen en de EU-afhankelijke sectoren in Brussel en de Belgische kmo s Jeroen

Nadere informatie

Marktinformatie Handelsreis Peru en Colombia

Marktinformatie Handelsreis Peru en Colombia Inleiding Marktinformatie Handelsreis en Aantal inwoners 29,5 miljoen (schatting 2010) 46,3 miljoen (schatting 2010) Totale oppervlakte 1.285.216 km 2 (20 ste ter wereld) 1.141.748 km 2 (26 ste ter wereld)

Nadere informatie