in miljard Uitvoer Var in % Invoer Var in % Handelsbalans ,61 6,92-3, ,26-9,80% 6,59-4,77% -3, ,81-13,71% 7,01 +6,44% -4,20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in miljard Uitvoer Var in % Invoer Var in % Handelsbalans ,61 6,92-3, ,26-9,80% 6,59-4,77% -3, ,81-13,71% 7,01 +6,44% -4,20"

Transcriptie

1 Bilaterale handel Vlaanderen - Japan Handelsbalans Vlaanderen - Japan Sinds er bilaterale handelscijfers beschikbaar zijn op het gewestelijke niveau (aanvangsjaar 2002) heeft Vlaanderen jaar na jaar een handelstekort gekend met Japan. Verhoudingsgewijs woog de Vlaamse uitvoer het lichtst in 2008, net voor de internationale crisis zich op zijn hevigst liet voelen: toen bedroeg de invoerwaarde ruim het viervoudige van de uitvoerwaarde (411 euro invoer voor iedere 100 euro aan uitvoer). Vanaf 2009 heeft Vlaanderen steeds meer het laken naar zich toe kunnen trekken: van 2009 tot 2012 evolueerde de Vlaamse uitvoer ieder jaar op rij gunstiger dan het goederenverkeer in de omgekeerde richting. Tegen 2012 bedroeg de invoerwaarde zelfs niet eens het dubbele meer van de uitvoerwaarde (2012: 191 euro invoer voor iedere 100 euro uitvoer). Vanaf 2013 had de uitvoer het moeilijker dan de invoer. In 2016 exporteerde Vlaanderen voor 3,25 miljard naar Japan, terwijl het er voor 7,96 miljard uit importeerde. De waarde van de bilaterale handel met Japan lag in 2016 trouwens hoger dan ooit tevoren: de som van de in- en de uitvoer beliep 11,21 miljard euro, De handelsbalans met Japan liet aan Vlaamse zijde derhalve een tekort zien van 4,71 miljard. in miljard Uitvoer Var in % Invoer Var in % Handelsbalans ,61 6,92-3, ,26-9,80% 6,59-4,77% -3, ,81-13,71% 7,01 +6,44% -4, ,07 +9,00% 7,35 +4,76% -4, ,25 +6,00% 7,96 +8,33% -4,71 Handel Vlaanderen - Japan ( miljard)

2 Vlaamse uitvoer naar Japan (2016): EUR 3,25 miljard (16 e markt) In 2016 beliep de Vlaamse jaaruitvoer naar Japan 3,25 miljard. Dat was 6,00% hoger dan in In de ranglijst van exportmarkten voor Vlaanderen leverde dat uitvoerbedrag Japan de 16 e plaats op, met een aandeel van 1,08% in de totale Vlaamse jaaruitvoer. Binnen Azië was Japan onze derde afzetmarkt, na India (2,62% aandeel, bij +4,20% tegenover 2015) en China (2,11% aandeel, bij +1,34%) en vóór Hongkong (0,69% aandeel, bij -6,13%). Wereldwijd importeerde Japan in 2016 voor 548,31 miljard aan goederen, wat correspondeerde met een aandeel van 3,74% in de mondiale invoer. Japan bezette daarmee in 2016 de 5 e plaats onder de importerende landen. Met een exportportefeuille van 3,25 miljard speelde Vlaanderen als leverancier een rol van 0,59% in de totaalimport van Japan. In 2017 in de maand januari exporteerde Vlaanderen voor 0,22 miljard naar Japan. Dat was 26,17% minder dan in 2016 tot en met januari. Tussentijds kwam Japan daarmee terecht op de 18 e plaats in de ranglijst van exportmarkten, met een aandeel van 0,91% in de Vlaamse jaaruitvoer tot en met januari van UITVOERSECTOREN Sectorale uitvoer naar Japan (2016, in % van totaal) In totaal steeg onze uitvoer naar Japan met 184 miljoen (+6,00%). Onder de weinige sectoren die in 2015 terrein verloren, zijn er twee die in het oog springen: minerale producten (-64,96% of - 15,6 miljoen) en de voedingssector (-11,37% of - 27,7 miljoen). Door een stijging met 3,52% bleef de sector van de chemische en farmaceutische producten uiteraard met voorsprong de belangrijkst uitvoerpost naar Japan. Verder deden ook alle andere grote sectoren het in 2016 goed: vervoermaterieel (+13,20% of + 49,7 miljoen), optica en precisieapparatuur (+21,81% of + 66,0 miljoen) en machines en elektrisch materieel (+6,17% of + 16,5 miljoen). Tot slot maakte ook de kunststoffensector opnieuw een sprong voorwaarts (+10,57% of + 12,0 miljoen).

3 UITVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse exportproducten naar Japan (2016) : - Farmaceutische producten 36,12% - Voertuigen voor vervoer over land 13,01% - Optische instrumenten, apparaten en toestellen 11,28% - Organische chemische producten 7,52% - Machines, toestellen en mechanische werktuigen 5,38% Vlaamse invoer uit Japan (2016): EUR 7,96 miljard (9 e leverancier) Op zijn hoogtepunt in 2008 beliep de Vlaamse invoer uit Japan 8,0 miljard. In 2009 ging daarvan bijna 1/5 verloren en sindsdien wou het maar niet vlotten met de Japanse goederenuitvoer naar Vlaanderen. In 2016 echter beliep de Vlaamse totaalinvoer uit Japan opnieuw 7,96 miljard, een invoerbedrag dat 8,33% hoger lag dan in Als leverancier voor Vlaanderen haalde Japan daarmee een 9 e plaats en tekende voor 2,79% van de Vlaamse wereldwijde totaalimport. Van de Aziatische leveranciers legde enkel China (4,48% aandeel) meer gewicht in de schaal. In 2016 exporteerde Japan wereldwijd voor 582,65 miljard aan goederen, wat overeenstemde met een aandeel van 4,04% in de mondiale goederenuitvoer. Japan bezette daarmee in 2016 de 4 e plaats onder de exporterende landen. Met een invoerportfolio ter waarde van 7,96 miljard euro speelde Vlaanderen als klant een rol van 1,37% in de totaaluitvoer van Japan. In 2017 in de periode tot en met januari importeerde Vlaanderen voor 0,63 miljard. Dat was 8,89% minder dan in 2016 tot en met januari. Tussentijds kwam Japan daarmee terecht op de 10 e plaats in de ranglijst van leverancierslanden, met een aandeel van 2,52% in de Vlaamse jaarinvoer tot en met januari van INVOERSECTOREN Sectorale invoer uit Japan (2016, in % van totaal)

4 Onze invoer uit Japan nam in 2016 toe met 8,33% (of + 611,7 miljoen). Achter dat percentage gaan behoorlijke grote schommelingen schuil. De vervoersector, de voorbije jaren sowieso al goed voor de grootste hap uit het taartdiagram, kende in 2016 een toename met 15,53%, of maar liefst 554,4 miljoen. De invoer van machines en elektrisch materieel uit Japan steeg met 6,03% (of miljoen). Hetzelfde geldt voor de kunststoffen (+5,52% of + 24,7 miljoen). De derde grootste branche op de hoofdtabel noteerde daarentegen een daling: chemie en farma (-10,75% of - 98,1 miljoen). INVOERPRODUCTEN Belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit Japan (2016) : - Voertuigen voor vervoer over land 51,80% - Machines, toestellen en mechanische werktuigen 15,76% - Elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken 8,52% - Organische chemische producten 5,59% - Optische instrumenten, apparaten en toestellen 4,37% Belgische uitvoer naar Japan (2016): gewestelijke verdeling In de Belgische jaaruitvoer naar Japan bedroeg in 2016 het aandeel van Vlaanderen 90,83%. Wallonië had een inbreng van 8,17%, terwijl Brussel nog goed was voor 1,01%. Ter vergelijking: in de wereldwijde Belgische uitvoer haalde Vlaanderen in 2016 een aandeel van 83,77%, Wallonië 14,09% en Brussel 2,13%. Aandeel Vlaanderen in Belgische uitvoer naar Japan ( miljard) Uitvoer Waarde in miljard Aandeel Aandeel Variatie in % in % 2016 in % Vlaanderen 2,81 3,07 3,25 92,22% 90,83% +9,00% +6,00% Wallonië 0,22 0,23 0,29 6,85% 8,17% +3,09% +28,31% Brussel 0,04 0,03 0,04 0,93% 1,01% -25,18% +17,10% Totaal 3,08 3,32 3,58 100% 100% 8,12% +7,63%

5 Invoer Waarde in miljard Aandeel Aandeel Variatie in % in % 2016 in % Vlaanderen 7,01 7,35 7,96 95,44% 95,87% +4,76% +8,33% Wallonië 0,27 0,30 0,29 3,84% 3,44% +8,68% -3,48% Brussel 0,05 0,06 0,06 0,72% 0,69% +11,65% +3,75% Totaal 7,33 7,70 8,30 100% 100% 4,95% +7,84% België - Japan : in- en uitvoer van diensten Tot vandaag blijft het niet mogelijk om diensten in- en uitvoerstatistieken te publiceren op het gewestelijke niveau. Belgische cijfers zijn er dan weer wél. Die worden geput uit de betalingsbalans van de Nationale Bank en in wat hierna volgt gaat het dan ook telkens over de Belgische buitenlandse handel van diensten, niet over de Vlaamse. In 2016 exporteerde België wereldwijd voor 100,35 miljard euro aan diensten. Dat was 1,61 miljard euro minder (-1,58%) dan de 101,96 miljard euro aan dienstenuitvoer in Die exportdaling in 2016 bleef trouwens sterk achter bij wat de Belgische dienstenuitvoer in 2015 had laten zien: toen had ons land nog voor 7,7 miljard euro meeruitvoer aan diensten laten optekenen tegenover het jaar dáárvoor (2014), wat toen goed was voor een stijging van liefst 8,17%. De invoer van diensten in België kwam in 2016 uit op 97,17 miljard euro, wat 1,98 miljard euro meer was (+2,08%) dan de jaarinvoer in 2015 (95,19 miljard euro). In 2016 bleef de dienstenbalans weliswaar in het groen (+3,18 miljard euro), maar doordat de uitvoerdaling (-1,58%) een invoerstijging (+2,08%) tegenover zich vond, lag dat surplus op de dienstenbalans een volle 3,59 miljard euro lager dan het overschot in 2015 (6,77 miljard euro). In 2016 maakten diensten 28,56% uit van de Belgische totaaluitvoer van goederen en diensten samen, een aandeel dat 2,18 procentpunten lager lag dan in 2015, toen diensten nog meer dan 30% inbrachten in de Belgische totaaluitvoer (30,74%). Met een aandeel van 71,44% maakten goederen in 2016 uiteraard nog altijd het leeuwendeel uit van de Belgische totaaluitvoer. Het aandeel goederen was dan ook 2,18 procentpunten aangedikt t.o.v. 2015, toen die in de nationale totaaluitvoer een rol speelden van nog maar 69,26%. Bij de invoer was de verhouding goederen diensten vergelijkbaar met die bij de uitvoer: diensten haalden aan de importzijde een aandeel van 28,39% (tegenover 29,53% in 2015), terwijl goederen tekenden voor het gros van de totaalinvoer (71,61%), een percentage 1,14 procentpunten hoger dan in 2015 (70,47%). Op de wereldmarkt voor diensten bezette België in 2015 nog de 12 e plaats als dienstenexporteur met een aandeel van 2,30% in de werelduitvoer en dat na Spanje (2,47%) en voor Zwitserland (2,27%). Als wereldimporteur van diensten werd ons land in 2015 ook al 12e, met 2,29% van de mondiale dienstenimport achter de naam, na Zuid-Korea met 2,44% inbreng en vóór Italië met een mondiaal aandeel van 2,15%).

6 Belgische uitvoer van diensten naar Japan Uit betalingsbalansgegevens van de Nationale Bank komt naar voor dat België in 2016 voor 0,95 miljard aan diensten naar Japan heeft uitgevoerd. Dat was 1,56% meer dan in 2015 ( 0,93 miljard). In de rangschikking van exportmarkten voor Belgische diensten zette dat exportbedrag Japan op de 13 e plaats in 2016 met een aandeel van 0,94% in de Belgische totaalexport aan diensten. Sectoren in miljard % aandeel 2016 Andere commerciële diensten (*) 0,43 0,49 0,47 49,88% Transport 0,27 0,20 0,23 24,53% Telecommunicatie, informatica en berichtgeving 0,05 0,06 0,07 7,11% Royalties en licenties 0,01 0,01 0,05 5,72% Reisverkeer 0,06 0,06 0,04 4,54% Overige diensten 0,09 0,11 0,08 8,21% Totaal diensten 0,91 0,93 0,95 100% (*) Wordt tot die veelomvattende branche gerekend: PR, reclame, marktonderzoek en adviesdiensten, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, transacties tussen filiaalbedrijven, architectuur, engineering, wetenschappelijke inspectie- en certificeringsdiensten, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer... Belgische invoer van diensten uit Japan Uit Japan importeerde België in 2016 voor 0,96 miljard aan diensten, een 4,75% meer dan in 2015 ( 0,91 miljard). Daarmee werd Japan voor België de 14 e leverancier van diensten en stond in voor 0,99% van de Belgische totaalimport aan diensten. Sectoren in miljard % aandeel 2016 Transport 0,46 0,40 0,40 41,86% Andere commerciële diensten (*) 0,22 0,22 0,25 25,78% Royalties en licenties 0,09 0,16 0,21 22,08% Financiële diensten 0,04 0,06 0,04 4,34% Reisverkeer 0,02 0,02 0,03 2,64% Overige diensten 0,05 0,05 0,03 3,30% Totaal diensten 0,89 0,91 0,96 100% (*) Wordt tot die veelomvattende branche gerekend: PR, reclame, marktonderzoek en adviesdiensten, accountancy en juridisch advies, onderzoek en ontwikkeling, transacties tussen filiaalbedrijven, architectuur, engineering, wetenschappelijke inspectie- en certificeringsdiensten, makelaars- en commissielonen, leasingtransacties, land- en mijnbouwoperaties en lokale verwerking en milieubeheer...

Handel Vlaanderen - Zuid-Afrika ( miljard)

Handel Vlaanderen - Zuid-Afrika ( miljard) Bilaterale handel Vlaanderen - Zuid-Afrika Handelsbalans Vlaanderen - Zuid-Afrika In 2015 exporteerde Vlaanderen voor 1,32 miljard naar Zuid-Afrika, terwijl het er voor 2,32 miljard uit importeerde. De

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Bolivia ( miljoen) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Bolivia ( miljoen) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Bolivia Handelsbalans Vlaanderen - Bolivia In 2015 exporteerde Vlaanderen voor 28,57 miljoen naar Bolivia, terwijl het er voor 228,12 miljoen uit importeerde. De handelsbalans

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Japan ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Japan ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Japan Handelsbalans Vlaanderen - Japan Sinds er bilaterale handelscijfers beschikbaar zijn op het gewestelijke niveau (aanvangsjaar 2002) heeft Vlaanderen jaar na jaar een

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Australië. Handelsbalans Vlaanderen - Australië

Bilaterale handel Vlaanderen - Australië. Handelsbalans Vlaanderen - Australië Bilaterale handel Vlaanderen - Australië Handelsbalans Vlaanderen - Australië In het mondiale crisisjaar 2009 liep de Vlaamse goederenuitvoer naar Australië amper schade op (-1,68%), terwijl onze invoer

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk ( miljard)

Handel Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk ( miljard) Bilaterale handel Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk Handelsbalans Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk In 2016 exporteerde Vlaanderen voor 27,66 miljard naar Verenigd Koninkrijk, terwijl het er voor 13,61 miljard

Nadere informatie

,0 192,8 356, ,1 +32,27% 224,6 +16,46% 501, ,5 +0,60% 249,7 +11,18% 480, ,3 +10,51% 242,7-2,78% 564,6

,0 192,8 356, ,1 +32,27% 224,6 +16,46% 501, ,5 +0,60% 249,7 +11,18% 480, ,3 +10,51% 242,7-2,78% 564,6 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Litouwen Sinds 2005 heeft Vlaanderen stelselmatig een handelsoverschot geboekt met Litouwen. Het surplus op de handelsbalans overschreed in 2011 voor het

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland ( miljoen)

Handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland ( miljoen) Bilaterale handel Vlaanderen - Nieuw-Zeeland Handelsbalans Vlaanderen - Nieuw-Zeeland Vlaanderen kampt met een chronisch handelsdeficit met Nieuw-Zeeland. Wel dook dat tekort in 2012 en 2013 voor het eerst

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Denemarken ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Denemarken ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Denemarken Handelsbalans Vlaanderen - Denemarken Vlaanderen heeft traditioneel een vrij groot handelsoverschot met Denemarken: sinds we kunnen beschikken over Vlaamse cijfers

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië

Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië Bilaterale handel Vlaanderen - Roemenië Handelsbalans Vlaanderen - Roemenië Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 4,916 11,141-6,224 2011 6,735 +36,99% 12,917 +15,95% -6,183 2012 7,104 +5,48% 11,876-8,06% -4,772

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 4,916 11,141-6,224 2011 6,735 +36,99% 12,917 +15,95% -6,183 2012 7,104 +5,48% 11,876-8,06% -4,772 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met China Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen steeds een handelstekort

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Canada

Bilaterale handel Vlaanderen - Canada Bilaterale handel Vlaanderen - Canada Handelsbalans Vlaanderen - Canada In 2008 piekte onze invoer uit Canada op 1,85 miljard, maar al meteen het jaar erna in 2009 ging er 30,5% van de invoerwaarde af

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % ,028 11,872-8, ,915 29,32% 9,347-21,26% -5, ,917 25,59% 11,144 19,22% -6,227

In miljard Export Var in % Import Var in % ,028 11,872-8, ,915 29,32% 9,347-21,26% -5, ,917 25,59% 11,144 19,22% -6,227 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met China Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen steeds een handelstekort

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Turkije ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Turkije ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Turkije Handelsbalans Vlaanderen - Turkije Sinds er handelscijfers beschikbaar zijn op het niveau van de gewesten (2002) wordt onze handelsbalans met Turkije steevast afgesloten

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Vietnam ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Vietnam ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Vietnam Handelsbalans Vlaanderen - Vietnam De handel met Vietnam resulteert ieder jaar opnieuw in een stevig handelstekort. In 2015 liep dat tekort voor het eerst op tot

Nadere informatie

,9 8,8 122, ,1 +3,21% 23,1 +162,91% 112, ,9 +16,87% 10,3-55,44% 147, ,0 +13,37% 13,4 +29,72% 165,6

,9 8,8 122, ,1 +3,21% 23,1 +162,91% 112, ,9 +16,87% 10,3-55,44% 147, ,0 +13,37% 13,4 +29,72% 165,6 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Jordanië Sinds er handelscijfers beschikbaar zijn op het niveau van de gewesten (2002), heeft Vlaanderen steeds een handelsoverschot gerealiseerd met Jordanië.

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Polen

Bilaterale handel Vlaanderen Polen Bilaterale handel Vlaanderen Polen Handelsbalans Vlaanderen Polen (2010 2014) Sinds 2002, het jaar waarin een aanvang werd genomen met Vlaamse in- en uitvoercijfers, is de totaalhandel tussen Vlaanderen

Nadere informatie

,1 0,9 93, ,2 +193,51% 1,6 +77,42% 274, ,4-28,91% 1,9 +20,10% 194, ,2-12,81% 16,7 +798,84% 154,5

,1 0,9 93, ,2 +193,51% 1,6 +77,42% 274, ,4-28,91% 1,9 +20,10% 194, ,2-12,81% 16,7 +798,84% 154,5 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Benin Vlaanderen heeft van oudsher een ruim handelsoverschot met Benin. Sterker nog: het surplus op de handelsbalans met Benin valt sinds jaar en dag bijna

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus

Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus Bilaterale handel Vlaanderen - Cyprus Handelsbalans Vlaanderen Cyprus (2008 2015) x EUR miljoen export % jaarverloop import % jaarverloop handelsbalans 2002 79,10 29,01 50,1 2003 71,42-9,71% 36,91 +27,24%

Nadere informatie

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 48,116 39,400 8,716 2011 52,161 8,41% 40,752 3,43% 11,409 2012 51,032-2,16% 38,268-6,10% 12,764

In miljard Export Var in % Import Var in % 2010 48,116 39,400 8,716 2011 52,161 8,41% 40,752 3,43% 11,409 2012 51,032-2,16% 38,268-6,10% 12,764 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Duitsland Sinds 2002, het aanvangsjaar van de regionale handelsstatistieken, heeft Vlaanderen steeds een surplus gerealiseerd in zijn handel met Duitsland.

Nadere informatie

In miljoen Export Var in % Import Var in % ,6 22,1 11, ,0 16,03% 16,2-26,69% 22, ,9 2,30% 19,1 17,77% 20,8

In miljoen Export Var in % Import Var in % ,6 22,1 11, ,0 16,03% 16,2-26,69% 22, ,9 2,30% 19,1 17,77% 20,8 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Bosnië-Herzegovina Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, is onze handelsbalans met

Nadere informatie

2011 7,842 5,235 2,606. Handel Vlaanderen - India (x EUR miljard)

2011 7,842 5,235 2,606. Handel Vlaanderen - India (x EUR miljard) Bilaterale handel Vlaanderen India Handelsbalans: Vlaanderen - India Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst handelscijfers beschikbaar waren op het niveau van de gewesten, werd de handelsbalans

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 1 701,3 1 416,8 284,5 2011 1 815,1 6,69% 1 423,8 0,49% 391,3 2012 1 730,8-4,64% 1 596,2 12,11% 134,6

miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 1 701,3 1 416,8 284,5 2011 1 815,1 6,69% 1 423,8 0,49% 391,3 2012 1 730,8-4,64% 1 596,2 12,11% 134,6 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Finland Van 2004 tot en met 2012 realiseerde Vlaanderen nog ieder jaar op rij een handelsoverschot met Finland. In 2011, toen iedere 100 Vlaamse export nog

Nadere informatie

In miljoen Export Var in % Import Var in % ,7 970,2-297, ,7 +24,67% 1 083,2 +11,65% -244, ,0 +1,34% 1 205,2 +11,26% -355,3

In miljoen Export Var in % Import Var in % ,7 970,2-297, ,7 +24,67% 1 083,2 +11,65% -244, ,0 +1,34% 1 205,2 +11,26% -355,3 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Thailand Sinds 2002 beschikt Vlaanderen over bilaterale handelscijfers met Thailand. Van 2002 tot 2009 bedroeg onze invoer uit Thailand jaarlijks zowat het

Nadere informatie

In miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 23,57 55,97-32,40 2011 26,64 13,06% 55,43-0,96% -28,79 2012 34,04 27,75% 73,88 33,28% -39,84

In miljoen Export Var in % Import Var in % 2010 23,57 55,97-32,40 2011 26,64 13,06% 55,43-0,96% -28,79 2012 34,04 27,75% 73,88 33,28% -39,84 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Cambodja Toen in 2002 een aanvang werd genomen met handelscijfers op het niveau van de gewesten, realiseerde Vlaanderen nog een relatief fors overschot in

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Canada

Bilaterale handel Vlaanderen - Canada Bilaterale handel Vlaanderen - Canada Handelsbalans Vlaanderen - Canada In 2008 piekte onze invoer uit Canada op 1,85 miljard, maar al meteen het jaar erna in 2009 ging er 30,5% van de invoerwaarde af

Nadere informatie

% verloop jaar-op-jaar 2010 20,4 49,1-28,7 2011 27,0 +32,45% 34,5-29,68% -7,5 2012 57,0 +111,13% 14,9-56,86% +42,1

% verloop jaar-op-jaar 2010 20,4 49,1-28,7 2011 27,0 +32,45% 34,5-29,68% -7,5 2012 57,0 +111,13% 14,9-56,86% +42,1 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Macedonië Voor het eerst sinds 2002, het jaar waarin regionale handelscijfers beschikbaar werden, realiseerde Vlaanderen in 2012 een handelsoverschot met

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Italië

Bilaterale handel Vlaanderen Italië Bilaterale handel Vlaanderen Italië Handelsbalans Vlaanderen - Italië 2007 is tot heden het jaar dat de handel tussen Vlaanderen en Italië zijn historische hoogtepunt kende: de som van de uiten de invoer

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Sierra Leone

Bilaterale handel Vlaanderen Sierra Leone Bilaterale handel Vlaanderen Sierra Leone Handelsbalans Vlaanderen - Sierra Leone Sinds 2002, het vroegste jaar waarin regionale handelscijfers ter beschikking kwamen, heeft Vlaanderen met Sierra Leone

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Verenigde Staten

Bilaterale handel Vlaanderen Verenigde Staten Bilaterale handel Vlaanderen Verenigde Staten Handelsbalans Vlaanderen Verenigde Staten Van 2002 het jaar waarin we voor het eerst konden beschikken over regionale handelscijfers tot 2007 realiseerde Vlaanderen

Nadere informatie

,2 44,2-9, ,4 +446,90% 45,3 +2,57% 147, ,0 +126,13% 27,5-39,38% 407, ,8 +228,66% 64,8 +135,81% 1 365,0

,2 44,2-9, ,4 +446,90% 45,3 +2,57% 147, ,0 +126,13% 27,5-39,38% 407, ,8 +228,66% 64,8 +135,81% 1 365,0 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Togo De handel van Vlaanderen met Togo heeft sinds 2011 een opmerkelijk hoge vlucht genomen, toch wat de Vlaamse uitvoer (van minerale brandstoffen) betreft.

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Ivoorkust

Bilaterale handel Vlaanderen Ivoorkust Bilaterale handel Vlaanderen Ivoorkust Handelsbalans Vlaanderen - Ivoorkust Sinds er regionale handelscijfers beschikbaar zijn (2002), heeft Vlaanderen zijn handel met Ivoorkust steeds afgesloten met een

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Indonesië

Bilaterale handel Vlaanderen - Indonesië Bilaterale handel Vlaanderen - Indonesië Handelsbalans Vlaanderen Indonesië (2010 2014) De waarde van de goederenhandel tussen Vlaanderen en Indonesië, invoer plus uitvoer, schommelt al sinds 2002 tussen

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Tunesië

Bilaterale handel Vlaanderen Tunesië Bilaterale handel Vlaanderen Tunesië Handelsbalans Vlaanderen Tunesië (2002 2015) Sinds er handelscijfers beschikbaar zijn op het niveau van de gewesten (2002), vertoont de totaalhandel de som van export

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk. Handelsbalans Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk

Bilaterale handel Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk. Handelsbalans Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk Bilaterale handel Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk Handelsbalans Vlaanderen - Verenigd Koninkrijk In 2015 exporteerde Vlaanderen voor 27,20 miljard naar Verenigd Koninkrijk, terwijl het er voor 15,03 miljard

Nadere informatie

2010 170,5 41,5 129,1 2011 179,9 +5,51% 63,3 +52,57% 116,7 2012 199,2 +10,70% 69,1 +9,18% 130,1 2013 171,5-13,89% 57,6-16,67% 114,0

2010 170,5 41,5 129,1 2011 179,9 +5,51% 63,3 +52,57% 116,7 2012 199,2 +10,70% 69,1 +9,18% 130,1 2013 171,5-13,89% 57,6-16,67% 114,0 Buitenlandse handel 1 Vlaamse handelsbalans met Kroatië Sinds 2002, het jaar waarin er voor het eerst cijfers beschikbaar waren over onze handel met Kroatië, heeft die handel een relatief rustig verloop

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Ghana

Bilaterale handel Vlaanderen - Ghana Bilaterale handel Vlaanderen - Ghana Handelsbalans Vlaanderen - Ghana Nadat Vlaanderen in 2002 voor het eerst kon beschikken over regionale handelscijfers, volgden er vier opeenvolgende jaren van 2002

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Cuba. Handelsbalans Vlaanderen - Cuba

Bilaterale handel Vlaanderen Cuba. Handelsbalans Vlaanderen - Cuba Bilaterale handel Vlaanderen Cuba Handelsbalans Vlaanderen - Cuba Vanaf 2002 het eerste jaar waarvoor er Vlaamse handelscijfers beschikbaar zijn tot en met 2010 kende Vlaanderen steeds een handelsoverschot

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Polen

Bilaterale handel Vlaanderen Polen Bilaterale handel Vlaanderen Polen Handelsbalans Vlaanderen Polen Sinds 2002, het jaar waarin een aanvang werd genomen met Vlaamse in- en uitvoercijfers, is de totaalhandel tussen Vlaanderen en Polen nagenoeg

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN Bron: CIA World Factbook 1 Enkele economische indicatoren 2010 Algemeen: BBP 5.460,6 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,0% Inflatie -0.7% Uitvoer van goederen

Nadere informatie

Handel Vlaanderen - Brazilië ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade

Handel Vlaanderen - Brazilië ( miljard) BRON: Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), verwerking cel Kennisopbouw Flanders Investment & Trade Bilaterale handel Vlaanderen - Brazilië Handelsbalans Vlaanderen - Brazilië In 2013 resulteerde onze handel met Brazilië in een overschot aan Vlaamse zijde. Dat was een primeur. Ook in 2014 bleef dat overschot

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Zweden. Handelsbalans Vlaanderen - Zweden

Bilaterale handel Vlaanderen - Zweden. Handelsbalans Vlaanderen - Zweden Bilaterale handel Vlaanderen - Zweden Handelsbalans Vlaanderen - Zweden Sinds we kunnen beschikken over regionale handelscijfers (2002), heeft Vlaanderen steevast aangekeken tegen een tekort op de handelsbalans

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - China. Handelsbalans Vlaanderen China ( )

Bilaterale handel Vlaanderen - China. Handelsbalans Vlaanderen China ( ) Bilaterale handel Vlaanderen - China Handelsbalans Vlaanderen China (2002 2017) Sinds 2002, toen voor het eerst buitenlandse-handelscijfers beschikbaar werden op het niveau van de gewesten, heeft Vlaanderen

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Nederland

Bilaterale handel Vlaanderen Nederland Bilaterale handel Vlaanderen Nederland Handelsbalans: Vlaanderen - Nederland In 2015 exporteerde Vlaanderen voor 35,36 miljard naar Nederland, terwijl het er voor 49,02 miljard uit importeerde. De handelsbalans

Nadere informatie

POST-BREXIT UK. Handel met het Verenigd Koninkrijk onder de loep. Wat zijn de mogelijke gevolgen?

POST-BREXIT UK. Handel met het Verenigd Koninkrijk onder de loep. Wat zijn de mogelijke gevolgen? POST-BREXIT UK Handel met het Verenigd Koninkrijk onder de loep. Wat zijn de mogelijke gevolgen? Flanders Investment & Trade flandersinvestmentandtrade.com INHOUDSTAFEL Handelsbalans Vlaanderen Verenigd

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN Los Angeles, San Francisco/Silicon Valley HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET DE VERENIGDE STATEN HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET NIEUW-ZEELAND De handelsbetrekkingen van België met Nieuw-Zeeland 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren - 2011... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Rusland. Handelsbalans Vlaanderen - Rusland

Bilaterale handel Vlaanderen Rusland. Handelsbalans Vlaanderen - Rusland Bilaterale handel Vlaanderen Rusland Handelsbalans Vlaanderen - Rusland Het Vlaamse exporttraject naar Rusland heeft altijd wel een vrij hobbelig verloop gekend. Toch wist de uitvoer zich na crisisjaar

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada.

Via een antwoord op de volgende vraag wens ik een beter zicht te krijgen op de Vlaamse export naar de VS en Canada. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 338 van GÜLER TURAN datum: 8 juni 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Export naar de

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME De handelsbetrekkingen van België met Suriname 0 Bron: CIA World Factbook De handelsbetrekkingen van België met Suriname 1 1 Enkele economische indicatoren -

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China

Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China Handelsbetrekkingen van België met de Volksrepubliek China HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIE MET DE VOLKSREPUBLIEK CHINA 1 1. Enkele economische indicatoren - 2010 Algemeen (schattingen) : BBP tegen marktprijzen

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - PORTUGAL

Bilaterale handel Vlaanderen - PORTUGAL Bilaterale handel Vlaanderen - PORTUGAL Handelsbalans Vlaanderen - Portugal Van 2006 tot 2010 bedroeg de waarde van onze invoer uit Portugal jaarlijks amper de helft (gemiddeld 53%) van de waarde van de

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND

Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Handelsbetrekkingen van België met Thailand THAILAND Bilaterale handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren - 2011 6 2 Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen Frankrijk

Bilaterale handel Vlaanderen Frankrijk Bilaterale handel Vlaanderen Frankrijk Handelsbalans Vlaanderen Frankrijk (2010-2014) Sinds er handelscijfers beschikbaar zijn op het niveau van de Belgische gewesten, heeft de handel met Frankrijk steeds

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - SLOVENIË

Bilaterale handel Vlaanderen - SLOVENIË Bilaterale handel Vlaanderen - SLOVENIË Handelsbalans Vlaanderen - Slovenië Sinds 2002, het jaar waarin we voor het eerst konden beschikken over bilaterale handelscijfers op het niveau van het Vlaamse

Nadere informatie

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Deel I: Overzicht van de goederenhandel tussen België en de VS Burton Florence Claude Grégory De Groote Frederick Foguenne Marielle Van Liedekerke Gerrit

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Botswana

De handelsbetrekkingen van België met Botswana De handelsbetrekkingen van België met Botswana Algemeen: 2009 BBP (2010 - schatting) 12,5 miljard USD Groeipercentage van het BBP (schatting) -5,4% Inflatie 8,1% Uitvoer van goederen (FOB- schatting) Invoer

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester De buitenlandse handel van België - 2 de semester 2008-1 De buitenlandse handel van België tijdens het eerste semester van 2008 (Bron: NBB communautair concept) Analyse van de cijfers m.b.t. het eerste

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET PARAGUAY De handelsbetrekkingen van België met Paraguay 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Filipijnen (x EUR miljoen)

Bilaterale handel Vlaanderen - Filipijnen (x EUR miljoen) Bilaterale handel Vlaanderen FILIPIJNEN Handelsbalans Vlaanderen - Filipijnen Van 2002 het jaar waarin voor het eerst regionale handelscijfers beschikbaar werden tot en met 2009 helde de handelsbalans

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. angola

Handelsbetrekkingen van België met. angola Handelsbetrekkingen van België met angola handelsbetrekkingen 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met

JAPAN. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met JAPAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden De buitenlandse handel van België - 9 maanden 2008-1 De buitenlandse handel van België na afloop van de eerste 9 maanden van 2008 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers m.b.t. de eerste

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 121 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 18-12-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET MONGOLIË De handelsbetrekkingen van België met Mongolië 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SIERRA LEONE

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SIERRA LEONE HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SIERRA LEONE De handelsbetrekkingen van België met Sierra Leone 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de

Nadere informatie

Handelsbetrekkingen van België met. india

Handelsbetrekkingen van België met. india Handelsbetrekkingen van België met india HANDELSBETREKKINGEN 3 Inhoudstafel 1 Enkele economische indicatoren 6 2 index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de export voor België met de wereld

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Nederland-Verenigd Koninkrijk 1

Handels- en investeringscijfers Nederland-Verenigd Koninkrijk 1 Handels- en investeringscijfers Nederland-Verenigd Koninkrijk 1 1. Samenvatting Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de vijf belangrijkste exportmarkten van Nederland. De bilaterale goederenhandel met de

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia

De handelsbetrekkingen van België met Bolivia De handelsbetrekkingen van België met Bolivia Algemeen: 2010 (schattingen) BBP 19,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP 4,2% Inflatie 7,2% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België in 2008

De buitenlandse handel van België in 2008 De buitenlandse handel van België in 2008 1 De buitenlandse handel van België in 2008 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2008 In een moeilijke mondiale context, die gekenmerkt

Nadere informatie

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Handelsbetrekkingen van België met de BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

NEDERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET CYPRUS De handelsbetrekkingen van België met Cyprus 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en de

Nadere informatie

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CHINA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 6 maanden 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste semester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste 6 maanden van

Nadere informatie

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met

GRIEKENLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met GRIEKENLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van

Nadere informatie

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 De buitenlandse handel van België na de eerste 9 maanden van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste

Nadere informatie

De buitenlandse handel van. België

De buitenlandse handel van. België De buitenlandse handel van België Januari - maart 2011 Belgium foreign trade 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste trimester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SENEGAL

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SENEGAL HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SENEGAL De handelsbetrekkingen van België met Senegal 0 Inhoudstafel 1. Enkele economische indicatoren... 3 2. Index van de eenheidsprijs van goederen in de import en

Nadere informatie

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met

RUSLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met RUSLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland. Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland Handelsbetrekkingen van België met NEDERLAND Publicatiedatum: November 2016 NEDERLAND INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met

BURKINA FASO. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met BURKINA FASO Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 1 HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET JAPAN P a g i n a 2 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in de handel met Japan... 3 1.1 Export... 3 1.2 Import... 4 2 Belang van Japan

Nadere informatie

Evolutie Vlaamse in- en uitvoer

Evolutie Vlaamse in- en uitvoer Vlaamse buitenlandse handel in eerste kwartaal 2016 (Q1-16) uitvoer: +1,68% ; invoer -2,67% In maart 2016 boekten de Vlaamse uit- en invoer een maandwaarde van resp. 25,9 en 24,0 miljard euro. Voor de

Nadere informatie

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met

CANADA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CANADA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Peru

Bilaterale handel Vlaanderen - Peru Bilaterale handel Vlaanderen - Peru Handelsbalans Vlaanderen - Peru Met Peru heeft Vlaanderen altijd al tegen een aanzienlijk handelstekort aangekeken. In 2011 was dat deficit het grootst, toen het was

Nadere informatie

REPUBLIEK ALBANIË. Handelsbetrekkingen van België met de

REPUBLIEK ALBANIË. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de REPUBLIEK ALBANIË Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1

Nadere informatie

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië

De handelsbetrekkingen van België met Moldavië De handelsbetrekkingen van België met Moldavië Algemeen: 2009 BBP (schatting) 5,4 miljard USD Groeipercentage van het BBP -6,5% Inflatie -0,1% Uitvoer van goederen (FOB) Invoer van goederen (FOB) Handelsbalans

Nadere informatie

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken. Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN

Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken. Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN Staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen aan Denemarken Handelsbetrekkingen van België met DENEMARKEN DENEMARKEN INHOUDSTAFEL 1 Belang van België en de andere EU-landen in

Nadere informatie

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met

CHINA. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met CHINA Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2009

De internationale handel in goederen van Nederland in 2009 De internationale handel in goederen van Nederland in 2009 109 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 23 december 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met

SPANJE. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met SPANJE Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie

ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN. Handelsbetrekkingen van België met de

ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN. Handelsbetrekkingen van België met de Handelsbetrekkingen van België met de ISLAMITISCHE REPUBLIEK AFGHANISTAN Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a

Nadere informatie

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met

IERLAND. Handelsbetrekkingen van België met Handelsbetrekkingen van België met IERLAND Deze statistische nota is ook beschikbaar op de website van het Agentschap voor Buitenlandse Handel : www.abh-ace.be P a g i n a 1 INHOUDSTAFEL 1 Belang van België

Nadere informatie