Het Nieuwe Wonen. Ontwerp uw eigen woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Nieuwe Wonen. Ontwerp uw eigen woning"

Transcriptie

1 Het Nieuwe Wonen Ontwerp uw eigen woning Ontwikkeling Realisatie

2 De architectuur van de woning De Groeiwoning is een vrijstaande woning die gericht is op uw individuele woonwensen. Deze riante woning is aan te passen aan uw gewenste woonconform en daarmee uitermate geschikt voor zowel starters, gezinnen als senioren. Het concept begint met een basiswoning, die zowel straat- als tuingericht kan worden gekozen. Dit basismodel voorziet in de huidige woonwensen van starters op de woningmarkt. In de loop van de tijd kan een grotere ruimtebehoefte ontstaan. De Groeiwoning kan dan met verscheidene opties uitgebreid worden, zodat er volledig kan worden ingespeeld op de (toekomstige) woonwensen en wooncomfort. Daarnaast is het mogelijk om een slaapkamer en een badkamer op de begane grond te realiseren. Hierdoor is de Groeiwoning geschikt voor alle doelgroepen. De Groeiwoning heeft royale en speelse plattegronden, met een verfrissend moderne architectuur. De indeling is als volgt; aan de voorzijde bevindt zich de entree met de hal die voorzien is van garderobe, toilet en toegang naar de inpandige berging. In de inpandige berging bevindt zich de boiler met warmtepompinstallatie en de wasmachine aansluiting. Via de hal bereikt u de royale woonkamer en keuken. Om uw tuin c.q. terras te bereiken is in de achtergevel, standaard een schuifpui aangebracht. Via de open trap in de woonkamer bereikt u de verdieping. Op de verdieping bevinden zich de overloop, een royale badkamer met wastafel, 2e toilet en douchehoek en in de basis twee ruime slaapkamers. De belangrijkste kenmerken en uitgangspunten die de Groeiwoning zo uniek maken hebben wij voor u op een rijtje gezet: Moderne en verfrissende architectuur; Royale en speelse plattegronden; Levensloopbestendig; Veilig wonen, door toepassing van veilig en deugdelijk hang- en sluitwerk; Royaal wonen, inhoudelijk grote woning; Energiezuinig wonen; Zonne-energie ; Verwarming en koeling via warmte pomp; Gasloos.

3 Algemene bepalingen Artist Impression De opgenomen perspectieftekeningen geven een artist impression weer. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoopbrochure Aan de op de situatietekening weergegeven groen- en algemene voorzieningen (bijvoorbeeld. beplanting) kunnen geen rechten worden ontleend. De terreininrichting, het meubilair en de apparatuur (voor zo ver niet omschreven in de afwerkstaat van de vertrekken) zijn indicatief en worden niet geleverd. Opties en -varianten zijn niet in de standaardprijs inbegrepen, maar worden in een aparte overeenkomst, individuele optielijst vastgelegd. Betalingen In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn de betalingstermijnen vastgelegd. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle woningen door de aannemer verzekerd tot aan de dag van oplevering. Vanaf de dag van oplevering dient de woning door middel van een opstalverzekering door u verzekerd te zijn. Notarieel transport Is de notaris in het bezit van de door de partijen getekende koop- en aannemingsovereenkomst, afgifte Waarborgcertificaat en de hypotheekstukken van de financierde, dan zal hij u uitnodigen voor het notarieel transport. Bij het notarieel transport worden de transportakte en de hypotheekak te getekend. U krijgt van tevoren hiervan kopie ën toegestuurd, evenals de afrekening. Bij notarieel transport moeten de al vervallen termijnen conform de koop-/aannemings overeenkomst betaald worden. De betaling geschiedt uit eigen middelen en/of uit de beschikbare hypotheek. De notaris kan niet eerder transporteren dan wanneer de verschuldigde bedragen op de daarvoor bestemde rekening is geboekt. Ook zal de notaris alle eventueel verschuldigde achterstallige rente verrekenen tot op de dag van notarieel transport.. Wijzigingen Tijdens de bouwfase blijven eventuele wijzigingen naar aanleiding van overheidseisen, overheidsinstellingen, architect en dergelijke voorbehouden. Tevens zullen kleine maatafwijkingen tijdens de bouw kunnen optreden. Ook hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het is mogelijk sommige onderdelen van de woningen te wijzigen, of aanvullende werkzaamheden uit te laten voeren. Alle wijzigingen zullen schriftelijk met de daarbij behorende prijswijziging worden vastgelegd. Er zullen sluitingsdata vastgelegd worden voor het inbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen. Nadat deze data zijn verstreken, is het niet meer mogelijk wijzigingen en/of aanvullingen aan te nemen dan wel uit te voeren. Dit heeft te maken met bestel- en levertijden die voor bepaalde materialen nodig zijn. De garantie vervalt op onderdelen die uit de aannemingsovereenkomst worden gehaald. Indien tekening en brochure onderling in strijd zijn, zijn de tekeningen maatgevend. Bezoeken van het bouwterrein Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is het betreden van het bouwterrein door onbevoegden volgens de wet niet toegestaan. Als koper behoort u tot deze onbevoegde personen. Dit betekent dat u als koper het bouwterrein niet mag betreden. De gemeente heeft bovendien bepaald dat het bouwterrein na afloop van de werkzaamheden dient te worden afgesloten. Het bouwterrein is gedurende de avonden en in de weekenden niet toegankelijk. Al deze maatregelen zijn er voor om de risico s van eventuele calamiteiten bij ongeoorloofd betreden van het gebouw te voorkomen. Om dit ongemak voor u enigszins op te vangen organiseert VastGoud Ontwikkeling BV samen met de aannemer een informatie/kijkmiddag op de bouw. U wordt hierover ten zijner tijd op de hoogte gebracht. Wanneer u ook met toestemming van de aannemer het bouwterrein betreedt is dit altijd geheel voor eigen risico. Oplevering Bij de oplevering zullen zowel de kopers als de aannemer aanwezig zijn, waarbij dan eventuele tekortkomingen schriftelijk worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. De in het opleverrapport opgenomen tekortkomingen zullen nadien door de aannemer worden verholpen. (Let vooral op beschadigingen aan sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke. Garantieclaims na oplevering zijn, met betrekking tot beschadigingen en de bewijslast daarvan, vaak zeer moeilijk te honoreren). Werkzaamheden direct na oplevering Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in het woongebouw (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk door uittredend bouwvocht beperkt Krimp Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er vooral bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Bij de gekozen bouwmethode is scheurvorming onvermijdelijk.

4 Algemene bepalingen Aankoop Als u besluit tot aankoop wordt er een koop-/aannemingsovereenkomst getekend. Alle eventuele meer- en minderwerken worden daarna schriftelijk vastgelegd. Kosten woning In de prijzen V.O.N. is begrepen: - BTW 21 %; - bouwkosten; - grondkosten (indien van toepassing); - akte kosten grondoverdracht (indien van toepassing); - kadastraal recht (indien van toepassing); - legeskosten; - makelaarscourtage / verkoopkosten ; - architectenhonorarium; - ontwikkeling- en begeleidingskosten; - installatiekosten; - aansluitkosten nutsbedrijven, met uitzondering van Telefonie/internet en CAI - de kosten voor gebruik van water en elektriciteit zijn tot aan de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. Principe kleurenschema gevelstenen (hoofdkleur) gebakkensteen volgens monster n.t.b gevelstenen (accent) gebakkensteen volgens monster n.t.b. voegwerk cementvoeg platvol gestreken n.t.b. dakpannen keramisch volgens monster n.t.b buitenkozijnen kunststof wit RAL 9010 draaiende delen kunststof wit RAL 9010 voor- achterdeur kunststof donkergrijs RAL 7016 dakgoten zink naturel gootlijsten zink naturel dakkappel watervast plaat betimmering wit RAL 9010 luifel watervast plaat betimmering wit RAL 9010 gevel bekleding kunststof schroot betimmering n.t.b. binnenkozijnen staal wit RAL 9010 binnendeuren hout opdekdeuren wit RAL 9010 Verder zijn onderstaande punten gehanteerd: - alle woningen voldoen aan de thans geldende bouwvoorschriften, NEN normen e.d. en voorschriften nutsbedrijven; - aanleg fundering volgens opgave van de constructeur; - prijzen volgens prijslijst; - er wordt geen behang geleverd en/of aangebracht; - er wordt geen beplanting geleverd en/of aangebracht; - er wordt geen keuken geleverd of geplaatst; - er wordt geen gasaansluiting gerealiseerd. Waarborgcertificaat Uw woning wordt geleverd met een waarborgcertificaat. Voor het aanvragen/ verstrekken van een hypotheekofferte is een Woningborg-certificaat nog niet nodig. In geval van projectmatige bouw is een certificaat pas nodig bij het vestigen van het recht van hypotheek, iets dat tegelijkertijd met het passeren van de akte van levering (bij notaris) plaatsvindt.

5 Basiswoning; wonen straatgericht

6 Basiswoning; wonen tuingericht

7 Basiswoning; optie 1 voorzien van carport

8 Basiswoning; optie 2 voorzien van garage

9 Basiswoning; optie 3 voorzien van tuinkamer

10 Basiswoning; optie 4 voorzien van slaapkamer + badkamer beganegrond

11 Basiswoning; optie 5 voorzien van opbouw met slaapkamer

12 Basiswoning; optie 6 voorzien opbouw en tuinkamer

13 Basiswoning; optie 7 voorzien van kleine uitbouw

14 Basiswoning; optie 8 voorzien van grote badkamer op verdieping

15 Basiswoning; optie 9 voorzien van een opbouw met slaapkamer en grote badkamer

16 Algemene doorsnede

17 Beknopte uitvoeringsgegevens Grondwerk De bouwput wordt ontgraven ten behoeve van de fundering, daarnaast zullen ten behoeve van de rioleringen, leidingen en dergelijke de nodige ontgravingen worden verricht. In de kruipruimte zal voor zover nodig een schoon zandpakket aangebracht worden. De vrijkomende grond uit de bouwput zal worden geëgaliseerd over het bouwterrein. Er wordt een gesloten grondhuishouding gehanteerd. Het meng- woelen van de grond evenals het aanbrengen van tuinaarde en/of compost maakt geen onderdeel uit van de aanneming overeenkomst. Deze werkzaamheden dienen door u als koper zelf te worden uitgevoerd. Funderingen Alle funderingen worden uitgevoerd volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Terreininventaris De terreininventaris zoals terrasschermen, terrasbestrating, inritten en beplanting worden niet geleverd en dienen door koper/verkrijger zelf gekocht en na oplevering worden aangebracht. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de straat naar de hoofdentree wordt aan de voorzijde van de woning, straatwerk aangebracht in de vorm van betonnen straattegels 30x30 cm, 3 rijen breed. Tevens wordt voor de entree en bergingdeur een plateau van 3 tegels breed aangebracht. Rioleringen De buitenrioleringen worden uitgevoerd in PVC. Er wordt een rioolsysteem toegepast volgens de eisen van de gemeente. De aansluitkosten op het rioolsysteem zijn in de koopsom opgenomen. Vloeren De begane grondvloer is een Elementenvloer (isolatie Rc 3,5 m² k/w) en wordt voorzien van zwevende dekvloer incl. vloerverwarming. De peilhoogte (bovenkant afgewerkte begane grondvloer) wordt samen met de gemeente bepaald. De verdiepingsvloer is een systeem breedplaatvloer van massief beton dik 200 mm en voorzien van verstevigde stroken om de stabiliteit van de woning te waarborgen. Alle vloerdiktes en opgenomen wapeningen worden volgens opgave constructeur uitgevoerd. Metselwerken De dragende binnenspouwmuren worden in prefabbeton wanden uitgevoerd. De buitengevels van de woning (hoofdgebouw) worden opgetrokken in twee soorten gevelsteen, volgens monster. Kleur van de stenen en van de voegen zijn volgens kleurenschema. De buitenspouwmuren worden geïsoleerd met spouwisolatie, isolatiewaarde volgens EPN-berekening uitgaande van R 4,5 m² K/W. Buitenkozijnen De buitenkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd in kunststof. Het hang- en sluitwerk is volgens weerstandsklasse II. (SKG**) Buitentimmerwerk De nodige gevelbetimmeringen aan de woningen wordt vervaardigd in geïsoleerd houtskeletbouw. De buitenbekleding wordt in kunststof delen uitgevoerd. Kleur, volgens kleuren schema. De overige betimmering, gootlijsten en windveren worden vervaardigd van watervast plaat (trespa). Trap De open trap naar de verdieping worden uitgevoerd als vurenhouten trap en geschilderd in (grondlak) kleur wit. Langs de wanden worden (rechte) fabrieksmatig in (grondlak) kleur wit hardhouten leuningen aangebracht en waarnodig ter beveiliging houten traphekken en voorzien van spijlen geplaatst. Keukeninrichting In de keuken wordt geen keukenblok geplaatst. Leidingen worden op standaard plaats conform omschrijving (afgedopt) aangebracht. Uiteraard is het mogelijk tegen meerprijs het standaard leidingwerk en de installaties in de keuken aan te passen. Tekeningen (plattegronden en aanzichten) die duidelijk voorzien zijn van maatvoering aansluitpunten etc., zijn daarvoor noodzakelijk. Overig timmerwerk De meterkast wordt geheel volgens de voorschriften van de nutsbedrijven uitgevoerd en voorzien van meterbord en ventilatieopeningen. Er zal een kruipluik geplaatst worden. Er zullen geen plinten geleverd c.q. aangebracht worden. Afwerkingen Tegelwerk volgens monster wordt aangebracht in de badkamer en het toilet. Standaard afmeting van de wandtegels is 25x40 cm en voor de vloertegels is dit 30 x 30cm. Voor de wandtegels is de standaard voegkleur wit en voor de vloertegels is standaard grijs. Er wordt een grijze kitvoeg aangebracht bij de aansluiting op de vloertegels en een witte kitvoeg bij de inwendige hoeken en kozijnstijlen. (Gezien de afmeting van de tegels, stroken de wandtegels niet met de vloertegels). Wandtegels in het toilet worden aangebracht tot ca.150 cm, met daarboven standaard spuitwerk. In de badkamer worden de wandtegels aangebracht tot plafond. De wandtegels worden standaard in liggend verband aangebracht en de vloertegels in blokverband. De koper wordt de mogelijkheden geboden om tegen meerprijs andere tegels uit te kiezen, bij de door VastGoud Ontwikkeling BV op te geven tegelleverancier. Tegen minderprijs is het mogelijk het tegelwerk te laten vervallen (let op, in de minderprijs wordt ook het sanitair in mindering gebracht. De badkamer en toilet worden dan casco opgeleverd en leidingen t.p.v. de leidingkoker (schacht) afgedopt. Na opgeleverd kunt u zelf de badkamer en het toilet afbouwen. Alle overige binnenwanden worden glad afgewerkt, geschikt voor het aanbrengen van behang. (U dient er rekening mee te houden dat alvorens er kan worden behangen, voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Dit betreft het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten etc. Op de verdieping worden bij de buitenkozijnen kunststoffen vensterbanken (kleur wit) aangebracht, breedte volgens tekening. Alleen in de badkamer wordt geen vensterbank aangebracht. Deze dient t.z.t te worden betegeld. De in het zicht blijvende beton- en gipsplaatplafonds worden voorzien van een spuitpleister met fijne structuur. Schilderwerken Schilderwerk is niet van toepassing. In de gehele woning wordt isolatieglas HR ++ geplaatst. Daken De schuine kappen van de woningen wordt uitgevoerd in een geprefabriceerd dak constructie. De onderzijde van deze dakplaat is wit afgewerkt. De kapconstructie van de schuine dakvlakken bestaat uit een geïsoleerde dakplaat ( R 6,0 m² k/w) De hellende daken van de woning worden afgewerkt door middel van dakpannen. (volgens monster). De dakpannen zijn voorzien van de nodige hulpstukken zoals gevelpannen, vorsten, doorvoeren en dergelijke. Langs de schuine/ verticale dakvlakken worden en betimmerde zinken bakgoten aangebracht, geïntrigeerd in het gevelvlak. Het platte dak van de aanbouw wordt uitgevoerd in een geïsoleerde dakconstructie Het platte dak wordt voorzien van een bitumineuze dakbedekking. Binnenwanden De binnenwanden, voor zover niet dragend, van de begane grond en de verdieping worden uitgevoerd in houtskeletbouw elementen. Binnenkozijnen De binnenkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig gelakte stalen kozijnen ( deze kozijnen zijn niet voorzien van bovenlichten). De binnenkozijnen worden voorzien van fabrieksmatig afgelakte opdekdeuren, kleur wit. De afmeting van binnendeuren is 93 cm x 231,5 cm, met uitzondering van de meterkast. Onder de deurkozijnen van badkamer en WC wordt een kunststenen dorpel kleur antraciet aangebracht, alle overige binnendeurkozijnen zijn dorpelloos.

18 Beknopte uitvoeringsgegevens Loodgieterwerk De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in PVC en waarnodig in de constructie weggewerkt. Het hemelwater wordt conform voorschrift van de gemeente afgevoerd. De dakgoot wordt uitgevoerd als bakgoot in zink. De binnenrioleringen worden volgens tekening uitgevoerd in PVC. De hierna genoemde koud wateraansluitingen worden vanaf de meter in de meterkast samengesteld uit kunststof buizen: - aansluitpunt keukenkraan - aansluitpunt wasmachine - toiletten - fonteintje - wastafel - douchemengkraan De hierna genoemde warm wateraansluitingen worden vanaf de warmwatertoestel samengesteld uit kunststof buizen: - aansluitpunt keukenkraan - wastafel - douchemengkraan De toe te passen kranen zijn van Grohe (uitvoering volgens monster) Het sanitair wordt compleet geleverd en gemonteerd met de nodige bevestigingsmiddelen en kranen. Het gehele sanitair wordt geleverd in de kleur wit. Alle sanitaire toestellen worden volgens voorschriften op de binnenriolering aangesloten middels sifons en of stankafsluiters Toilet: In het toilet bevindt zich één witte wandtoilet combinatie met ingebouwd reservoir, voorzien van een kunststof zitting met deksel, evenals een fonteincombinatie met fonteinkraan en chroom afvoerbuis. Badkamer: In de badkamer bevindt zich een witte wastafel met chroom afvoerbuis, verchroomde mengkraan en één rechthoekige spiegel. In de douchehoek wordt een douchemengkraan met glijstang garnituur geplaatst, voorzien van een douchekop. Als douchescherm worden er een douchewand met draaideur geplaatst De standaard tegelvloer in het douchegedeelte wordt op afschot aangebracht en voorzien van drainegoot. De toilet in de badkamer wordt eveneens in een witte wand toiletcombinatie met inbouw reservoir uitgevoerd en voorzien van een kunststof zitting met deksel. Berging: De wasmachineaansluiting worden voorzien van een verchroomde koudwaterkraan en afvoer. Elektra De elektrische installatie is uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en aangesloten op het plaatselijke net. De elektrische installatie wordt aangeleverd vanuit de meterruimte, verdeeld over minimaal vijf groepen naar de diverse aansluitpunten o.a. wasmachine, Begane grond, verdieping, inductie koken en warmtepomp). De elektrische installatie wordt uitgevoerd met in wit inbouw schakelmateriaal, zoals bij de afwerking van de vertrekken omschreven. De wandcontactdozen worden samen met de loze leidingen van CAI en UTP op ca 30 cm vanaf de vloer geplaatst. Beldrukker bij de voordeur en lichtschakelaars zitten op een hoogte van ca. 105 cm. Alle schakelaars en wandcontactdozen zijn inbouw. De installatie wordt voorzien van aardlekschakelaars en geaard volgens voorschrift. De installatie voldoet aan de voorschriften. De wasmachine, inductie koken en warmtepomp wordt op een aparte eindgroep aangesloten. Er worden volgens voorschrift rookmelders gemonteerd. T.w. op het plafond van de hal, overloop en woonkamer. De rookmelders worden aangesloten op het lichtnet en hebben een noodstroom voorziening. Verwarming De woning wordt uitgerust met een eigen bron en warmtepomp in plaats van een cv-ketel. Een warmtepomp is een energiebesparend alternatief voor de gasgestookte cv-ketel. Hiermee wordt warmte voor het verwarmen van de verblijfsruimten geleverd. De warmte wordt in de gehele woning afgegeven middels vloerverwarming. De warmtepomp zorgt tevens voor de levering van tapwater. De warmtepomp wordt in de berging geïnstalleerd. Werking van het warmtepompsysteem De warmtepomp gebruikt de bodem als gratis energiebron en werkt voor een deel op elektra. Hierdoor verbruikt u minder energie, dus u betaalt ook minder energiekosten in vergelijking tot een CV-ketel. In de winter wordt aardwarmte (het water in de gesloten bronleiding en neemt de temperatuur over van het grondwater diep in de bodem) opgepompt en opgewaardeerd (middels het omgekeerde koelkastprincipe: het proces van compressie en verdampen) tot een temperatuurniveau dat geschikt is om de woning te verwarmen. De vloerverwarming wordt ook wel afgiftesysteem genoemd. In de tuin worden één of meerdere gesloten bronnen geboord om dit systeem mogelijk te maken. Vervolgens gaan ondergrondse leidingen naar de warmtepomp in de woning. Ten tijde van de oplevering ontvangt u een revisietekening met daarop aangegeven het verloop van de leidingen en de positie van de bronnen. Ruimtetemperaturen De hieronder genoemde temperaturen worden bereikt en gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken bij een buiten temperatuur van -10 C. De te behalen en te handhaven verwarmingstemperaturen dienen tenminste te voldoen aan: Verblijfgebied in de zin van het bouwbesluit, - zoals woonkamer, overige kamers en keuken 20 C Verkeersruimten in de zin van het bouwbesluit, - zoals gang, trap en overloop 15 C Toiletruimte Douche- en/of badruimte Berging 15 C 22 C 15 C De woning wordt standaard voorzien van een kamerthermostaat voor de temperatuurregeling. De badkamer wordt uitgerust met een elektrische handdoek radiator om aanvullend snel een behaaglijke temperatuur te realiseren en handdoeken te drogen. Het afgiftesysteem bestaat uit vloerverwarming die wordt uitgevoerd met slangen in de afwerkvloer. Later aan te brengen vloerbedekkingen met een foam of isolerende laag kunnen de warmteoverdracht belemmeren. Laat u goed informeren door de leverancier van uw vloerafwerking over de mogelijkheden met vloerverwarming. Het toepassen van een coating vloer is niet mogelijk met vloerverwarming. De warmteweerstand van de vloerafwerking mag maximaal 0,07 m²k/w bedragen, een gespecialiseerd vloer afwerkingsbedrijf kan u hierover nader informeren. Tevens zijn er enkele aanvullende uitgangspunten waarmee u rekening dient te houden; spijkeren of boren in de vloeren is bijvoorbeeld niet toegestaan. Nadat de vloerafwerking in de gehele woning is aangebracht zal de installateur de warmtepompinstallatie na inhuizing opnieuw inregelen. Levering warm tapwater De warm tapwatervoorziening van de woning wordt ook opgewekt door de warmtepomp. Een boilervat is geïnstalleerd om te waarborgen dat er voldoende capaciteit aan warmwater is met de voorgeschreven temperatuur. Geen gasaansluiting meer nodig Aangezien een warmtepompinstallatie geen gas meer verbruikt, wordt er geen gasleiding aangelegd. Koken gebeurt elektrisch. In de keuken bevindt zich een elektriciteitsaansluiting (220v, vermogen 7 kw) voor een elektrisch keramisch of inductie kooktoestel. Vraag uw keukenleverancier om u hierover te informeren. Eigendom en verbruik Het duurzame energie opwekkingssysteem bestaat uit een drietal onderdelen: - Een eigen individuele bron; een gesloten bodemwisselaar; - Een individuele warmtepompinstallatie; - Een afgiftesysteem; bestaande uit vloerverwarming en toebehoren Als koper van een woning bent u zelf eigenaar van de individuele bron, de individuele warmtepompinstallatie en het afgiftesysteem (de vloerverwarming). U betaalt dus geen bijdrage aan de exploitant. Het is een 100% individueel systeem en geen collectief systeem. Voor de levering van warmte-/koude en warm tapwater wordt door het warmtepompsysteem een klein deel elektriciteit verbruikt. Als bewoner betaalt u hiervoor de energiekosten aan een zelf te kiezen nutsbedrijf. Onderhoud Het beheer en onderhoud van de installaties en het in stand houden van de bijbehorende leidingen en kabels zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Het uitbesteden van deze activiteiten aan een professioneel installatiebedrijf is aan te bevelen. De kosten voor onderhoud en service dienen door de bewoner afgestemd te worden met het installatie-/onderhoudsbedrijf. Wij zullen er zorg voor dragen dat u tijdig een aanbieder ontvangt voor een onderhoudscontract van het installatiebedrijf. Ventilatie Voor de luchtafvoer van het toilet, de keuken en de badkamer wordt een mechanisch ventilatiesysteem geïnstalleerd. De afzuigventielen worden aangebracht in de keuken, het toilet begane grond, en in de badkamer. Deze ventielen worden zoveel mogelijk weggewerkt in het plafond, indien niet mogelijk dan tegen plafond afgetimmerd. De unit wordt geplaatst boven het plafond van de badkamer en wordt geschakeld vanuit de badkamer. De luchttoevoer vindt plaats via de regelbare ventilatieroosters geplaatst in de buitenkozijnen. Zonnecollectoren Standaard wordt de woning vanuit de geldende EPC berekening, voorzien van 3 á 4 zonnepanelen. Aantalen zijn afhankelijk van de situatie van de woning. Ieder situatie wordt apart bouwfysisch berekend. Ook als u kiest voor meerdere panelen..

19 Afwerking per vertrek Entree/hal Vloer cementdekvloer Wanden geschikt voor behang Plafond spuitwerk Diversen belinstallatie 1 plafondlichtpunt met schakelaar, 1 wandcontactdoos enkel, 1 buitenlichtpunt met schakelaar, 1 rookmelder Toilet Vloer tegels volgens monster. Wanden tegels volgens monster tot ca. 150 cm hoog, daarboven spuitwerk. Plafond spuitwerk Diversen wandcloset combinatie en fonteinbakje 1 lichtpunt, 1 schakelaar. afzuigventiel ten behoeve van ventilatie Waarmerking Deze brochure bestaande uit: de algemene bepalingen de gevels, plattegronden, doorsnede en optie mogelijkheden beknopte uitvoeringsgegevens beknopte uitvoeringsgegevens installatie afwerking per vertrek De ondernemer, VastGoud Ontwikkeling BV Datum: De verkrijger, Datum: Woonkamer Vloer Wanden Plafond Diversen Keuken Vloer Wanden Plafond Diversen Berging Vloer Wanden Plafond Diversen Overloop Vloer Wanden Plafond Diversen Slaapkamers Vloeren Wanden Plafond Diversen Badkamer Vloer Wanden Plafond Diversen ` cementdekvloer geschikt voor behang of spuitwerk spuitwerk 1 loze leiding t.b.v. CAI, 1 loze leiding ten behoeve van UTP Op tekening aangegeven plafondlichtpunten, nodige schakelaars, 4 wandcontactdozen dubbel. 1 wisselschakelaar t.b.v. overloopverlichting, kamerthermostaat 1 rookmelder cementdekvloer geschikt voor behang spuitwerk Op tekening aangegeven plafondlichtpunten, nodige schakelaars en wandcontactdozen, 2 wandcontactdozen dubbel (vrijgebruik keukenhoek), 1 wandcontactdoos enkel ten behoeve van afzuigkap ( peil), 1 wandcontactdoos enkel ten behoeve van koelkast, 1 wandcontactdoos enkel ten behoeve van inductie koken, 2 loze leidingen ten behoeve van boiler en vaatwasmachine, afzuigventiel ten behoeve van de mechanische ventilatie, cementdekvloer geschikt voor behang spuitwerk 1 plafondlichtpunt met schakelaar, 1 wandcontactdoos dubbel vrij gebruik, 1 wandcontactdoos enkel ten behoeve van wasmachine. 1 wandcontactdoos enkel ten behoeve van warmtepomp natuurlijke ventilatie cementdekvloer. geschikt voor behang spuitwerk 1 plafondlichtpunt, 1 wisselschakelaars 1 wandcontactdoos enkel, 1 rookmelder cementdekvloer geschikt voor behang spuitwerk 1 lichtpunt, 1 schakelaar, standaard 3 wandcontactdozen, 1 loze leiding t.b.v. CAI, 1 loze leiding ten behoeve van UTP tegels volgens monster. tegels volgens monster tot onderkant plafond. spuitwerk Ingericht met 1 wastafel, douchehoek, 2e toilet 1 plafondlichtpunt, 1 lichtpunt boven spiegel, 1 serieschakelaar, 1 x centraal aardingspunt, 1 wandcontactdoos enkel, afzuigventiel ten behoeve van ventilatie.ten behoeve van de mechanische ventilatie driestanden schakelaar Colofon Ontwikkeling: VastGoud Ontwikkeling BV Kopersbegeleiding Bornholmstraat AZ Groningen T: I : Architect Verkoop/informatie Realisatie Dick M Nebberling Architect & Interieurarchitect Tjalk CC Assen T : Makelaardij Vastgoed Noordoost Lindenlaan BG Meeden T: I : Eurodam BV Bornholmstraat AZ Groningen T: I : Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks dient een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van eventuele druk en zetfouten. De rechten van ontwerp en tekeningen voorkomend in deze brochure blijven eigendom van VastGoud Ontwikkeling BV te Groningen