Goed dat er een pensioenfonds is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed dat er een pensioenfonds is"

Transcriptie

1 Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak

2 Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt Beleggen is een vak pag. 4 Dinant van Hooff over beleggen Lekker thuis blijven wonen pag. 6 Het is toch leuk meegenomen pag. 8 Nanda de Jong over haar pensioen Ik ging nadenken over mijn financiële planning pag. 10 Bas Blankestijn over het delen van risico s Colofon Vroeger of Later is een uitgave van Ahold Pensioenfonds bestemd voor alle deelnemers en pensioengerechtigden. Eindverantwoordelijk voor Vroeger of Later Sjaak Duin, Ahold Pensioenfonds Concept, realisatie en productie vdbj _, Bloemendaal Redactie Wilma van Hoeflaken Artdirection en vormgeving Karen Birnholz Fotografie Rob Marinissen Lithografie en drukwerk vdbj _ print support, Bloemendaal Goed dat er een pensioenfonds is De financiële gevolgen van de crisis op de financiële markten zijn groot. Ook voor Ahold Pensioenfonds. Net als bij de meeste andere pensioenfondsen daalde de dekkingsgraad als gevolg van sterk dalende beurzen en lage rente. Voor het eerst in de geschiedenis kon Ahold Pensioenfonds dit jaar niet indexeren. Dat is een flinke tegenvaller. En toch is het goed dat er een pensioenfonds is. Doordat de pensioenen van alle werknemers van Ahold gezamenlijk worden opgebouwd, komen alle opbrengsten ten goede aan de deelnemers. De beleggingskosten, administratieve en andere uitvoeringskosten dragen we gezamenlijk. Hierdoor krijgt u bij Ahold Pensioenfonds voor elke euro betaalde premie méér pensioen dan wanneer u individueel een pensioenvoorziening zou treffen. Dat zijn enkele voordelen van een pensioenfonds - wel heel belangrijke voordelen overigens. Maar er zijn er meer. In dit nummer van Vroeger of Later vertellen twee werknemers en een gepensioneerde wat zij zelf als voordelen beschouwen. Bijvoorbeeld dat ze lastige beleggingskeuzes niet zelf hoeven te maken. En dat de risico s in een fonds beter gespreid kunnen worden. Niet alleen omdat er in een pensioenfonds veel meer geld zit dan in de individuele spaarpot van een individu, maar ook omdat de deelnemers aan het fonds uiteenlopende leeftijden hebben. De een is bijna aan pensioen toe, terwijl de ander nog een hele loopbaan voor zich heeft. Een ander belangrijk voordeel is het delen van de financiële risico s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. De kans dat iemand op jonge leeftijd overlijdt, is misschien niet zo groot. Maar als het gebeurt, kunt u erop rekenen dat uw partner een partnerpensioen krijgt. En als u arbeidsongeschikt zou raken, kunt u bovenop de wettelijke uitkering een aanvullende uitkering ontvangen van Ahold Pensioenfonds. Bovendien gaat bij arbeidsongeschiktheid uw pensioenopbouw door. Kortom, een pensioenfonds biedt voordelen. Als het goed gaat met de economie, maar ook als het slecht gaat. Henk Schuijt Directeur Ahold Pensioenfonds 2 Vroeger of Later 3

3 Beleggen is een vak. Dat merk ik nu ik er zelf mee bezig ben, zegt Dinant van Hooff (51). Zelf heeft Dinant een heel ander vak. Bijna 30 jaar geleden begon hij als slager bij Albert Heijn in Den Bosch. Later vervulde hij ook andere functies. Zo was hij lid van het management van de centrale slagerijen. Nu werkt hij bij Ahold European Sourcing, waar hij betrokken is bij de inkoop van vlees voor alle Ahold-winkels in Europa. Mijn hart ligt bij de slagerijen. In zijn vrije tijd is Dinant een enthousiaste belegger. Drie jaar geleden kochten hij en zijn vrouw hun eerste aandelen. De kinderen werden groter, de gezinskosten gingen omlaag en we hielden wat geld over. Voor Dinant en zijn vrouw staat voorop dat ze willen genieten van het leven. Ze willen leuke dingen doen in hun vrije tijd en dat willen ze blijven doen als ze eventueel vervroegd met pensioen gaan. Daar is geld voor nodig, want vrije tijd is dure tijd, zegt Dinant, Daar zijn onze privé beleggingen voor bedoeld. Toen het vorig jaar mis ging op de beurs, zag Dinant zijn aandelen in waarde dalen. Gelukkig hadden we het geld niet meteen nodig, dus het is een papieren verlies. Maar ondertussen is zijn enthousiasme wel iets afgenomen. Ik besteed heel wat uren aan mijn beleggingen, want ik wil mijn aandelen spreiden. Dan moet je veel sectoren volgen. Maar mijn vrouw zegt nu: We wilden toch genieten? Ze heeft gelijk, dus ik wil het beleggen uitbesteden aan een professionele belegger. Dinant is blij dat hij niet zelf voor zijn pensioen hoeft te beleggen. Als je ouder wordt en dichter bij je pensioen zit, kun je je minder risico s permitteren. Dan moet je je geld dus nog beter spreiden. Daarvoor is nog meer kennis nodig en die heb je niet als leek. Dus loop je juist meer risico. Dat is tegenstrijdig. Daarom ben ik blij dat ik mijn pensioen kan overlaten aan deskundigen. Ahold Pensioenfonds beheert de pensioenpremies van de deelnemers. Professionele beleggers zijn hier elke dag mee bezig. Omdat het om grote bedragen gaat het zijn immers niet alleen uw premies, maar die van alle deelnemers bij elkaar zijn de beleggers in staat om zo effectief mogelijk te beleggen. De beleggingsportefeuille kan op zo n manier gespreid worden dat er goede rendementen kunnen worden behaald tegen acceptabele risico s. Als gevolg van de bankencrisis waren de rendementen van pensioenfondsen de laatste tijd niet goed. Ook de resultaten van Ahold Pensioenfonds waren slecht. Maar omdat de beleggingsresultaten in de jaren daarvoor uitstekend waren, heeft Ahold Pensioenfonds buffers kunnen opbouwen. Die hebben ervoor gezorgd dat we de daling van de beurzen konden opvangen. Helaas hebben we niet kunnen indexeren. Niet alleen het grote vermogen maakt een goede spreiding mogelijk, de samenstelling van het fonds is net zo belangrijk. De ene deelnemer gaat bijna met pensioen, terwijl de ander nog aan het begin van zijn loopbaan staat en de derde al gepensioneerd is. De beleggingsportefeuille van Ahold Pensioenfonds is hierop afgestemd. Dit zijn niet de enige voordelen van een pensioenfonds. Minstens zo belangrijk is het feit dat alle uitvoeringskosten over alle deelnemers worden verdeeld. De WRR (Wetenschapppelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft berekend hoe het pensioen eruit ziet van iemand die alles zelf regelt, en het pensioen van iemand die pensioen opbouwt bij een pensioenfonds. Als uitgangspunt namen ze twee 25-jarigen, die allebei evenveel geld opzij zetten voor hun pensioen. In de berekening werd de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst, dus er werd rekening gehouden met factoren die in de praktijk ook een belangrijke rol spelen, zoals inflatie, rente en rendement. Aan het einde van hun loopbaan hadden de twee personen totaal verschillende pensioenuitkomsten. Het pensioen van degene die deelnam aan een pensioenregeling was 30 procent hoger dan het pensioen van degene die alles zelf regelde. Meer informatie over het beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds vindt u in ons Jaarverslag 2008, dat u kunt downloaden (www.aholdpensioenfonds.nl) Beleggen is een vak 4 Vroeger of Later 5

4 Lekker thuis blijven wonen Wat vindt u nou echt belangrijk als u nadenkt over uw pensioen? Zo lang mogelijk lekker in mijn eigen huis blijven wonen, dat is de reactie van maar liefst 74% van de Nederlanders. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Of dat financieel ook haalbaar is, is iets waar de meeste mensen geen idee van hebben. Slechts 28% van de ondervraagden heeft een helder beeld van de toekomstige financiële situatie. Overigens betekent lang thuis blijven wonen niet dat ouderen de hele dag thuis willen zitten. De meeste mensen geven aan dat ze na hun pensionering ook graag uitstapjes en lange reizen willen maken. Tijd besteden aan hun hobby scoort ook hoog. Deze gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek van Pensioenkijker.nl (zie Klachten over uw pensioen(fonds)? Mensen die klachten hebben over hun pensioenfonds, kunnen in eerste instantie bij het pensioenfonds terecht. Kijk voor de procedure op Als dit niet tot een oplossing leidt, kunnen ze contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is in 1995 ingesteld door de gezamenlijke pensioenfondsen, waaronder Ahold Pensioenfonds. Uit het Jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen, dat afgelopen zomer verscheen, blijkt dat de Ombudsman in klachten in behandeling nam en in Een groot deel van deze klachten was het gevolg van onduidelijke informatie door de pensioenfondsen. Pensioenregelingen zitten ingewikkeld in elkaar, dus pensioenfondsen moeten hun uiterste best doen om de deelnemers en gepensioneerden heldere uitleg te geven. Dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Om iedereen goed te informeren, doet Ahold Pensioenfonds geregeld onderzoek onder de deelnemers en wordt gebruik gemaakt van een communicatiepanel. Elders op deze pagina s leest u onder het kopje Is onze informatie duidelijk? meer over dit communicatiepanel. In 2007 behandelde de Ombudsman Pensioenen 1 klacht die betrekking had op Ahold Pensioenfonds en in klachten. Deze zijn opgelost door nadere informatie aan de Ombudsman te verstrekken. Meer weten over de Ombudsman? Kijk dan op U bouwt bij Ahold Pensioenfonds niet alleen een ouderdomspensioen op. Vanaf de eerste dag dat u aan de Ahold Pensioenregeling deelneemt, bent u verzekerd van partnerpensioen. Dit pensioen wordt na uw overlijden uitgekeerd aan uw partner. Dit jaar bleek uit onderzoek van Pensioenkijker.nl dat 35% van de Nederlanders niet weet wat een partnerpensioen is. Mensen die jonger zijn dan 35 jaar zijn iets beter op de hoogte dan ouderen, maar ook zij weten het vaak niet precies. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, komt uw partner automatisch in aanmerking voor partnerpensioen als u zou overlijden. Voor samenwonenden geldt dit niet. Zij moeten hun partner schriftelijk aanmelden bij Ahold Pensioenfonds. Wilt u meer weten over het partnerpensioen? Of woont u samen en wilt u uw partner aanmelden? Neem dan contact op met onze Servicedesk ( ). Partnerpensioen, wat is dat? Pensioenplanner Hoeveel pensioen krijgt u straks? En hoeveel krijgt u als u eerder stopt met werken? Wat is de hoogte van het partnerpensioen? Ahold Pensioenfonds heeft een nieuwe Pensioenplanner ontwikkeld. Dat is een handig hulpmiddel op waarmee u zelf uw pensioen kunt berekenen. De Pensioenplanner is beschikbaar voor deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling, die pensioen opbouwen uit hoofde van hun werk, maar niet op grond van (gedeeltelijke) VUT of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Mogelijk heeft u al meer informatie over de Ahold Pensioenplanner ontvangen, of anders ontvangt u die binnenkort. Bijstorting Ahold Is onze informatie duidelijk? Eind 2008 was de dekkingsgraad van Ahold Pensioenfonds de bezittingen van het fonds gedeeld door de verplichtingen lager dan het minimaal vereiste niveau van 105% (dit heet een dekkingstekort). Daarom moest Ahold Pensioenfonds, net als veel andere pensioenfondsen, een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. Ahold Pensioenfonds heeft de deelnemers en pensioengerechtigden hierover verschillende keren geïnformeerd. In het herstelplan staan de maatregelen van het Bestuur van Ahold Pensioenfonds om de financiële positie van het fonds te verbeteren. Een van de maatregelen was het achterwege laten van de indexering in Een andere maatregel was dat het bestuur van Ahold Pensioenfonds met Ahold een overeenkomst heeft gesloten over een extra storting van 50 miljoen. Deze bijstorting is mogelijk op grond van de financieringsovereenkomst, die tussen Ahold en Ahold Pensioenfonds bestaat. Op grond van deze overeenkomst zal Ahold bij een dekkingstekort van het pensioenfonds extra stortingen doen van in totaal maximaal 150 miljoen in een periode van 5 jaar. Eind september heeft Ahold Pensioenfonds het bedrag van 50 miljoen van Ahold ontvangen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u elke brief of brochure van Ahold Pensioenfonds drie keer moet lezen voordat u begrijpt wat er bedoeld wordt. Ahold Pensioenfonds probeert zo helder mogelijk te communiceren. Lukt dat? Kan het misschien beter? Dat wil Ahold Pensioenfonds graag van u horen. We zoeken weer nieuwe deelnemers voor het communicatiepanel. Dit panel beoordeelt jaarlijks diverse teksten van Ahold Pensioenfonds. Dat zijn bijvoorbeeld brieven, brochures, of de tekst van dit magazine. Deelnemers aan het communicatiepanel krijgen deze teksten op hun huisadres of via . Op een vragenlijst geven ze aan wat ze van de tekst vinden. Is de tekst begrijpelijk? Wat vinden ze van de lengte? Op het vragenformulier is ook ruimte voor suggesties. De ingevulde formulieren gaan naar de communicatieadviseurs en tekstschrijvers van Ahold Pensioenfonds. Zij houden rekening met de reacties van het communicatiepanel. Het communicatiepanel bestaat uit een gepensioneerde, een VUTgerechtigde, een P&O-functionaris, een medewerker van het hoofdkantoor, twee medewerkers uit de winkels en twee medewerkers uit de distributieorganisatie. Zij doen maximaal een jaar mee. Momenteel zoeken we weer nieuwe deelnemers. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de Servicedesk ( ) of kijk op 6 Vroeger of Later 7

5 Het lijkt wel of ik het nu drukker heb dan toen ik nog werkte, zegt Nanda de Jong (70), Ik ben geen type om thuis te zitten en ik kom graag onder de mensen. Nanda past op haar kleinkinderen, ze is lid van een bridgeclub en ze werkt een dag per week als vrijwilligster bij de Stichting Albert Heijn Erfgoed. Deze Stichting beheert het historisch archief van Albert Heijn, dat opgeslagen is bij Ahold Coffee Company in Zaandam. We hebben ontzettend veel foto s van oude Albert Heijn-winkels. Die moeten we schoonmaken met alcohol, voorzichtig inpakken en rubriceren. We hebben ook veel documenten, zoals prijslijsten en personeelsgegevens. Papier verzuurt en valt dan uit elkaar, dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Dat leer je daar allemaal. Nanda stopte op haar 58e met werken. Ze had op dat moment 24 jaar bij Ahold gewerkt. Daar begon ik in Mijn kinderen gingen naar school en ik wilde weer werken. Het woord deeltijd bestond toen nog niet, maar bij Ahold had je al tweelingbanen. Ik kreeg een tweelingbaan voor 12 uur in de week. s Avonds, dus dat was gemakkelijk met de kinderen. Nanda moest gegevens invoeren in grote computers. De afdeling waar ik werkte, heette de dataroom. Daar werkten alleen maar vrouwen. Later kwam Nanda terecht bij de afdeling Verzekeringen van Ahold en ging ze 20 uur per week werken. Ondertussen bouwde ze pensioen op. Stond ze daar weleens bij stil? Nee, dat besefte ik helemaal niet, zegt ze, Bovendien werkte ik in deeltijd, dus ik verwachtte er niet zo veel van. Maar inmiddels is ze er heel tevreden mee. Het is toch leuk meegenomen. Ik spreek weleens anderen die het minder goed getroffen hebben met hun pensioen. Dus ik ben wel blij met dat pensioen. Als u bij Ahold werkt en u bent 21 jaar of ouder, bouwt u vanzelf pensioen op. Elke periode wordt er pensioenpremie afgedragen aan Ahold Pensioenfonds. De premie wordt grotendeels betaald door de werkgever, maar de werknemer betaalt ook mee. Ahold Pensioenfonds beheert deze premies en keert de pensioenen uit. Dat brengt uitvoeringskosten met zich mee, zoals beleggingskosten en administratieve kosten. In een collectieve (gezamenlijke) pensioenregeling worden deze kosten verdeeld over alle deelnemers. Hierdoor is uw pensioen in een collectieve regeling hoger dan wanneer u een individuele regeling zou treffen. Het zijn natuurlijk niet alleen de Ahold-werknemers die via de werkgever automatisch pensioen opbouwen in een pensioenregeling. Dit geldt voor ongeveer 90% van de werknemers in Nederland. Als mensen werken in een onderneming of een bedrijfstak die een pensioenregeling heeft, is deelname aan deze regeling vanaf de 21e verjaardag verplicht. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat ruim driekwart van de werknemers deze verplichte deelname aan een pensioenregeling als voordeel beschouwt. Zij geven aan dat ze het prettig vinden dat ze geen tijd en energie hoeven te steken in het nadenken over hun pensioen. Bovendien zijn ze bang dat ze niet gedisciplineerd genoeg zijn om zelf een voorziening te treffen voor later. Als u bij Ahold bent gaan werken en u bouwde voorheen pensioen op bij uw vorige werkgever, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw eerdere pensioenaanspraken overdragen aan Ahold Pensioenfonds. Wilt u meer weten over de pensioenregeling van Ahold Pensioenfonds of over waardeoverdracht? Kijk dan op onze website (www.aholdpensioenfonds.nl) of bel met onze Servicedesk ( ). Het is toch leuk meegenomen 8 Vroeger of Later 9

6 Ik vind het goed dat Ahold Pensioenfonds rekening houdt met allerlei risico s, zegt Bas Blankestijn (37), Stel dat je arbeidsongeschikt raakt. Dan heb je waarschijnlijk zoveel beperkingen dat de situatie niet alleen zwaar is voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Het is goed dat er dan een inkomensvoorziening is. Overlijden is ook een risico met een grote impact. Daarom is het belangrijk dat er een nabestaandenpensioen is. Bas werkt sinds 2007 als internal auditor bij Ahold. Hij toetst bedrijfsprocessen, zoals automatisering, administratie en logistiek. Ik kijk ondermeer naar de bevoorrading van de winkels. Hoe organiseer je bijvoorbeeld dat tijdschriften op tijd in de schappen liggen en dat ze vervangen worden door nieuwe exemplaren? Het is natuurlijk ook belangrijk dat oude tijdschriften retour gaan en gecrediteerd worden op de factuur. Bas is getrouwd met Sandra, die bij een groot automatiseringsbedrijf werkt. Ze hebben twee kinderen, Anna (4) en Ruben (2). Zijn overstap naar Ahold was het moment om na te denken over zijn financiële planning. Ik vroeg me af wat ik in deze levensfase, met jonge kinderen, belangrijk vind. Samen met mijn schoonvader, die veel van financiële planning weet, probeerde ik drie vragen te beantwoorden. Welke levensstandaard willen we erop na houden? Welke financiële reserves hebben we? Welke risico s willen we afdekken? De risico s neem je natuurlijk niet weg, maar je kunt er wel voor zorgen dat de financiële gevolgen zo klein mogelijk zijn. Bas vindt dat de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid en overlijden bij Ahold Pensioenfonds goed afgedekt zijn, maar hij vond het toch nodig om iets extra s te regelen. Hij vergeleek de premies van verzekeraars met de premies van de aanvullende regelingen van Ahold Pensioenfonds. Dan is Ahold Pensioenfonds gunstiger. Je financiën op een rij zetten is niet eenvoudig, vindt Bas. Maar als je er voor gaat zitten, is het goed te doen. En het voelt prettig als je weet dat je het goed geregeld hebt voor je gezin. Ik ging nadenken over mijn financiële planning Ahold Pensioenfonds zorgt niet alleen voor uw ouderdomspensioen, maar ook voor een partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Vanaf de eerste dag dat u deelneemt aan de pensioenregeling van Ahold Pensioenfonds, kunt u naast de WIA-uitkering van de overheid - bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een uitkering van Ahold Pensioenfonds. Bovendien gaat de opbouw van uw ouderdomspensioen tijdens uw arbeidsongeschiktheid door. Als u zou overlijden, zijn uw nabestaanden verzekerd van een partnerpensioen en een wezenpensioen van Ahold Pensioenfonds. (Afhankelijk van uw persoonlijke situatie keert ook de overheid een nabestaandenpensioen uit, de Anw-uitkering.) Zeker wanneer u nog jong bent, is de kans dat u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt erg klein. Maar als het toch gebeurt, zijn de financiële gevolgen meestal enorm. Daarom is het belangrijk dat de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid en overlijden beperkt blijven. Ahold Pensioenfonds voorziet daarin. Op uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) of straks op de Pensioenplanner ziet u om welke bedragen het bij overlijden gaat. Of de uitkeringen voldoende zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Behalve deze standaardvoorziening heeft Ahold Pensioenfonds ook aanvullende verzekeringen voor uitkeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, die u vrijwillig kunt afsluiten. Voor extra partnerpensioen is dit de Ahold Anw-verzekering. Voor extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid is dit de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omdat dit collectieve regelingen zijn, zijn de premies veel lager dan wanneer u individueel een verzekering zou afsluiten. Bij een collectieve regeling worden de kosten immers gedeeld. Ahold Pensioenfonds werkt bovendien zonder winstoogmerk. Overigens geldt voor het partnerpensioen dat alleen gehuwden en geregistreerde partners hiervoor automatisch in aanmerking komen. Samenwonenden moeten zich schriftelijk aanmelden bij Ahold Pensioenfonds. Als u geen behoefte hebt aan een partnerpensioen, kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. Deze keuze kunt u maken zodra u met pensioen gaat. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.aholdpensioenfonds.nl) of bij onze Servicedesk ( ). Hier kunt u ook terecht voor gratis brochures over de Ahold Anw-verzekering en de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 10 Vroeger of Later 11

7 U En dan? Wat nu? U En dan? Wat nu? U En dan? Wat nu? Bent 22 jaar of ouder U bouwt aan een goed pensioen U ontvangt jaarlijks een UPO (Uniform Pensioenoverzicht) Trouwt, gaat samenwonen, of krijgt kinderen U vraagt zich af of u voldoende verzekerd bent bij overlijden en arbeidsongeschiktheid Ahold Pensioenfonds heeft brochures waarin de diverse verzekeringsmogelijkheden worden uitgelegd Wilt met pensioen Dit is al mogelijk vanaf 55 jaar De Ahold Pensioenplanner rekent de financiële gevolgen voor u uit Vroeger of Later Meer informatie vindt u op en in de diverse brochures van Ahold Pensioenfonds. Toch nog vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds: Mail ons Bel ons (075) Fax ons (075) Schrijf ons Ahold Pensioenfonds Postbus HA Zaandam Disclaimer: Dit magazine bevat beknopte informatie over de regelingen van Ahold Pensioenfonds en kan in verband met de leesbaarheid niet volledig zijn. Voor sommige bedrijfsonderdelen, CAO-gebieden en soorten dienstverband gelden regelingen niet. U kunt aan de inhoud van dit magazine geen rechten ontlenen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het reglement dat van toepassing is.

Financiële resultaten 2007. Communicatiepanel. magazine. Verkort jaarverslag. Transparant Duidelijk laten zien wat je doet

Financiële resultaten 2007. Communicatiepanel. magazine. Verkort jaarverslag. Transparant Duidelijk laten zien wat je doet Vroeger Jaargang 3, nummer 2, juni 2008 of Later magazine Transparant Duidelijk laten zien wat je doet Verkort jaarverslag Financiële resultaten 2007 Communicatiepanel Inhoudsopgave Doorzichtig en helder

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden Wijzer over uw pensioen In 12 antwoorden Pensioen. Geen gemakkelijk onderwerp als u er niet regelmatig mee bezig bent. En toch is het belangrijk. Want er komt een moment dat uw pensioen uw inkomen is.

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jaargang 4, nummer 2, juli 2009. magazine Financiële resultaten 2008. Dalende koersen, lage rente Herstelplan

Jaargang 4, nummer 2, juli 2009. magazine Financiële resultaten 2008. Dalende koersen, lage rente Herstelplan Vroeger Jaargang 4, nummer 2, juli 2009 of Later magazine Financiële resultaten 2008 Dalende koersen, lage rente Herstelplan Inhoudsopgave Uw belang staat centraal pag. 3 Column Henk Schuijt Toch met vakantie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Wie is ABP 4 Uitgebreide informatie volgt 6 Over pensioen 8 Wat kost het ABP-pensioen? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks? 12 Aanvullen

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Jaargang 2, nummer 3, november 2007. magazine. Advies over meer dan alleen pensioen. Samenwonen? Meld het ons!

Jaargang 2, nummer 3, november 2007. magazine. Advies over meer dan alleen pensioen. Samenwonen? Meld het ons! Vroeger Jaargang 2, nummer 3, november 2007 of Later magazine Samenwonen? Meld het ons! Advies over meer dan alleen pensioen Inhoudsopgave Uw pensioen is niet alleen voor later, maar ook voor nú pag. 3

Nadere informatie

Hebt u alles goed geregeld? Past uw pensioen bij u?

Hebt u alles goed geregeld? Past uw pensioen bij u? Vroeger Jaargang 3, nummer 3, november 2008 of Later magazine Hebt u alles goed geregeld? Past uw pensioen bij u? Single, samen of gescheiden? Inhoudsopgave Past uw pensioen bij u? Past uw pensioen bij

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden?

Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Overlijden Wat ontvangen uw nabestaanden? Pensioenfonds 2 Inhoud Vooraf 4 3 Uw partner en het partnerpensioen 5 Partner 5 Overlijden tijdens uw dienstverband 5 Overlijden na beëindiging van uw dienstverband

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 3 Uw ABP-pensioen 6 Woont u ongehuwd samen? 9 Hebt u al pensioen opgebouwd? 10 Hoeveel pensioen krijgt u straks?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

En u? Uniform Pensioenoverzicht. magazine. Hetty bewaart haar pensioenspullen goed. Claudia niet. Alles overzichtelijk op een rij:

En u? Uniform Pensioenoverzicht. magazine. Hetty bewaart haar pensioenspullen goed. Claudia niet. Alles overzichtelijk op een rij: Vroeger Jaargang 3, nummer 1, maart 2008 of Later magazine Hetty bewaart haar pensioenspullen goed. Claudia niet. En u? Alles overzichtelijk op een rij: Uniform Pensioenoverzicht We maken het u gemakkelijker

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht Je toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPPel jouw eigen toekomst uit Als je met pensioen gaat, hoeveel geld heb je dan nodig? Wat zijn je wensen? Wat wil

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl

Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl inhoud 01 De voor- en nadelen van bedrijfstakpensioenfondsen op een rij 02 Wat zijn de voordelen? 05 Wat zijn de nadelen? 07 Aanvullende

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Stoppen met werken zodra het financieel kan

Stoppen met werken zodra het financieel kan In onze winkels bieden we voor elke klant wat wils. Eigenlijk doet Ahold Pensioenfonds precies hetzelfde. Rick Huygen, Service manager Albert Heijn, getrouwd, 2 kinderen Stoppen met werken zodra het financieel

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18

UW PENSIOEN BIJ PGB. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! Pagina 18 2016 UW PENSIOEN BIJ PGB Doe de pensioencheck! Pagina 18 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen Pensioen in Nederland

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina

Inhoudsopgave. Pagina Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Uw ABP-pensioen 7 Woont u ongehuwd samen? 10 Hebt u al pensioen opgebouwd? 11 Hoeveel pensioen krijgt u straks?

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan

Waardeoverdracht van uw pensioen. bij een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioen bij een nieuwe baan Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie