Goed dat er een pensioenfonds is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed dat er een pensioenfonds is"

Transcriptie

1 Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak

2 Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt Beleggen is een vak pag. 4 Dinant van Hooff over beleggen Lekker thuis blijven wonen pag. 6 Het is toch leuk meegenomen pag. 8 Nanda de Jong over haar pensioen Ik ging nadenken over mijn financiële planning pag. 10 Bas Blankestijn over het delen van risico s Colofon Vroeger of Later is een uitgave van Ahold Pensioenfonds bestemd voor alle deelnemers en pensioengerechtigden. Eindverantwoordelijk voor Vroeger of Later Sjaak Duin, Ahold Pensioenfonds Concept, realisatie en productie vdbj _, Bloemendaal Redactie Wilma van Hoeflaken Artdirection en vormgeving Karen Birnholz Fotografie Rob Marinissen Lithografie en drukwerk vdbj _ print support, Bloemendaal Goed dat er een pensioenfonds is De financiële gevolgen van de crisis op de financiële markten zijn groot. Ook voor Ahold Pensioenfonds. Net als bij de meeste andere pensioenfondsen daalde de dekkingsgraad als gevolg van sterk dalende beurzen en lage rente. Voor het eerst in de geschiedenis kon Ahold Pensioenfonds dit jaar niet indexeren. Dat is een flinke tegenvaller. En toch is het goed dat er een pensioenfonds is. Doordat de pensioenen van alle werknemers van Ahold gezamenlijk worden opgebouwd, komen alle opbrengsten ten goede aan de deelnemers. De beleggingskosten, administratieve en andere uitvoeringskosten dragen we gezamenlijk. Hierdoor krijgt u bij Ahold Pensioenfonds voor elke euro betaalde premie méér pensioen dan wanneer u individueel een pensioenvoorziening zou treffen. Dat zijn enkele voordelen van een pensioenfonds - wel heel belangrijke voordelen overigens. Maar er zijn er meer. In dit nummer van Vroeger of Later vertellen twee werknemers en een gepensioneerde wat zij zelf als voordelen beschouwen. Bijvoorbeeld dat ze lastige beleggingskeuzes niet zelf hoeven te maken. En dat de risico s in een fonds beter gespreid kunnen worden. Niet alleen omdat er in een pensioenfonds veel meer geld zit dan in de individuele spaarpot van een individu, maar ook omdat de deelnemers aan het fonds uiteenlopende leeftijden hebben. De een is bijna aan pensioen toe, terwijl de ander nog een hele loopbaan voor zich heeft. Een ander belangrijk voordeel is het delen van de financiële risico s van overlijden en arbeidsongeschiktheid. De kans dat iemand op jonge leeftijd overlijdt, is misschien niet zo groot. Maar als het gebeurt, kunt u erop rekenen dat uw partner een partnerpensioen krijgt. En als u arbeidsongeschikt zou raken, kunt u bovenop de wettelijke uitkering een aanvullende uitkering ontvangen van Ahold Pensioenfonds. Bovendien gaat bij arbeidsongeschiktheid uw pensioenopbouw door. Kortom, een pensioenfonds biedt voordelen. Als het goed gaat met de economie, maar ook als het slecht gaat. Henk Schuijt Directeur Ahold Pensioenfonds 2 Vroeger of Later 3

3 Beleggen is een vak. Dat merk ik nu ik er zelf mee bezig ben, zegt Dinant van Hooff (51). Zelf heeft Dinant een heel ander vak. Bijna 30 jaar geleden begon hij als slager bij Albert Heijn in Den Bosch. Later vervulde hij ook andere functies. Zo was hij lid van het management van de centrale slagerijen. Nu werkt hij bij Ahold European Sourcing, waar hij betrokken is bij de inkoop van vlees voor alle Ahold-winkels in Europa. Mijn hart ligt bij de slagerijen. In zijn vrije tijd is Dinant een enthousiaste belegger. Drie jaar geleden kochten hij en zijn vrouw hun eerste aandelen. De kinderen werden groter, de gezinskosten gingen omlaag en we hielden wat geld over. Voor Dinant en zijn vrouw staat voorop dat ze willen genieten van het leven. Ze willen leuke dingen doen in hun vrije tijd en dat willen ze blijven doen als ze eventueel vervroegd met pensioen gaan. Daar is geld voor nodig, want vrije tijd is dure tijd, zegt Dinant, Daar zijn onze privé beleggingen voor bedoeld. Toen het vorig jaar mis ging op de beurs, zag Dinant zijn aandelen in waarde dalen. Gelukkig hadden we het geld niet meteen nodig, dus het is een papieren verlies. Maar ondertussen is zijn enthousiasme wel iets afgenomen. Ik besteed heel wat uren aan mijn beleggingen, want ik wil mijn aandelen spreiden. Dan moet je veel sectoren volgen. Maar mijn vrouw zegt nu: We wilden toch genieten? Ze heeft gelijk, dus ik wil het beleggen uitbesteden aan een professionele belegger. Dinant is blij dat hij niet zelf voor zijn pensioen hoeft te beleggen. Als je ouder wordt en dichter bij je pensioen zit, kun je je minder risico s permitteren. Dan moet je je geld dus nog beter spreiden. Daarvoor is nog meer kennis nodig en die heb je niet als leek. Dus loop je juist meer risico. Dat is tegenstrijdig. Daarom ben ik blij dat ik mijn pensioen kan overlaten aan deskundigen. Ahold Pensioenfonds beheert de pensioenpremies van de deelnemers. Professionele beleggers zijn hier elke dag mee bezig. Omdat het om grote bedragen gaat het zijn immers niet alleen uw premies, maar die van alle deelnemers bij elkaar zijn de beleggers in staat om zo effectief mogelijk te beleggen. De beleggingsportefeuille kan op zo n manier gespreid worden dat er goede rendementen kunnen worden behaald tegen acceptabele risico s. Als gevolg van de bankencrisis waren de rendementen van pensioenfondsen de laatste tijd niet goed. Ook de resultaten van Ahold Pensioenfonds waren slecht. Maar omdat de beleggingsresultaten in de jaren daarvoor uitstekend waren, heeft Ahold Pensioenfonds buffers kunnen opbouwen. Die hebben ervoor gezorgd dat we de daling van de beurzen konden opvangen. Helaas hebben we niet kunnen indexeren. Niet alleen het grote vermogen maakt een goede spreiding mogelijk, de samenstelling van het fonds is net zo belangrijk. De ene deelnemer gaat bijna met pensioen, terwijl de ander nog aan het begin van zijn loopbaan staat en de derde al gepensioneerd is. De beleggingsportefeuille van Ahold Pensioenfonds is hierop afgestemd. Dit zijn niet de enige voordelen van een pensioenfonds. Minstens zo belangrijk is het feit dat alle uitvoeringskosten over alle deelnemers worden verdeeld. De WRR (Wetenschapppelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft berekend hoe het pensioen eruit ziet van iemand die alles zelf regelt, en het pensioen van iemand die pensioen opbouwt bij een pensioenfonds. Als uitgangspunt namen ze twee 25-jarigen, die allebei evenveel geld opzij zetten voor hun pensioen. In de berekening werd de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst, dus er werd rekening gehouden met factoren die in de praktijk ook een belangrijke rol spelen, zoals inflatie, rente en rendement. Aan het einde van hun loopbaan hadden de twee personen totaal verschillende pensioenuitkomsten. Het pensioen van degene die deelnam aan een pensioenregeling was 30 procent hoger dan het pensioen van degene die alles zelf regelde. Meer informatie over het beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds vindt u in ons Jaarverslag 2008, dat u kunt downloaden (www.aholdpensioenfonds.nl) Beleggen is een vak 4 Vroeger of Later 5

4 Lekker thuis blijven wonen Wat vindt u nou echt belangrijk als u nadenkt over uw pensioen? Zo lang mogelijk lekker in mijn eigen huis blijven wonen, dat is de reactie van maar liefst 74% van de Nederlanders. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Of dat financieel ook haalbaar is, is iets waar de meeste mensen geen idee van hebben. Slechts 28% van de ondervraagden heeft een helder beeld van de toekomstige financiële situatie. Overigens betekent lang thuis blijven wonen niet dat ouderen de hele dag thuis willen zitten. De meeste mensen geven aan dat ze na hun pensionering ook graag uitstapjes en lange reizen willen maken. Tijd besteden aan hun hobby scoort ook hoog. Deze gegevens zijn afkomstig uit een onderzoek van Pensioenkijker.nl (zie Klachten over uw pensioen(fonds)? Mensen die klachten hebben over hun pensioenfonds, kunnen in eerste instantie bij het pensioenfonds terecht. Kijk voor de procedure op Als dit niet tot een oplossing leidt, kunnen ze contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is in 1995 ingesteld door de gezamenlijke pensioenfondsen, waaronder Ahold Pensioenfonds. Uit het Jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen, dat afgelopen zomer verscheen, blijkt dat de Ombudsman in klachten in behandeling nam en in Een groot deel van deze klachten was het gevolg van onduidelijke informatie door de pensioenfondsen. Pensioenregelingen zitten ingewikkeld in elkaar, dus pensioenfondsen moeten hun uiterste best doen om de deelnemers en gepensioneerden heldere uitleg te geven. Dat zijn ze ook wettelijk verplicht. Om iedereen goed te informeren, doet Ahold Pensioenfonds geregeld onderzoek onder de deelnemers en wordt gebruik gemaakt van een communicatiepanel. Elders op deze pagina s leest u onder het kopje Is onze informatie duidelijk? meer over dit communicatiepanel. In 2007 behandelde de Ombudsman Pensioenen 1 klacht die betrekking had op Ahold Pensioenfonds en in klachten. Deze zijn opgelost door nadere informatie aan de Ombudsman te verstrekken. Meer weten over de Ombudsman? Kijk dan op U bouwt bij Ahold Pensioenfonds niet alleen een ouderdomspensioen op. Vanaf de eerste dag dat u aan de Ahold Pensioenregeling deelneemt, bent u verzekerd van partnerpensioen. Dit pensioen wordt na uw overlijden uitgekeerd aan uw partner. Dit jaar bleek uit onderzoek van Pensioenkijker.nl dat 35% van de Nederlanders niet weet wat een partnerpensioen is. Mensen die jonger zijn dan 35 jaar zijn iets beter op de hoogte dan ouderen, maar ook zij weten het vaak niet precies. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, komt uw partner automatisch in aanmerking voor partnerpensioen als u zou overlijden. Voor samenwonenden geldt dit niet. Zij moeten hun partner schriftelijk aanmelden bij Ahold Pensioenfonds. Wilt u meer weten over het partnerpensioen? Of woont u samen en wilt u uw partner aanmelden? Neem dan contact op met onze Servicedesk ( ). Partnerpensioen, wat is dat? Pensioenplanner Hoeveel pensioen krijgt u straks? En hoeveel krijgt u als u eerder stopt met werken? Wat is de hoogte van het partnerpensioen? Ahold Pensioenfonds heeft een nieuwe Pensioenplanner ontwikkeld. Dat is een handig hulpmiddel op waarmee u zelf uw pensioen kunt berekenen. De Pensioenplanner is beschikbaar voor deelnemers aan de Ahold Pensioenregeling, die pensioen opbouwen uit hoofde van hun werk, maar niet op grond van (gedeeltelijke) VUT of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Mogelijk heeft u al meer informatie over de Ahold Pensioenplanner ontvangen, of anders ontvangt u die binnenkort. Bijstorting Ahold Is onze informatie duidelijk? Eind 2008 was de dekkingsgraad van Ahold Pensioenfonds de bezittingen van het fonds gedeeld door de verplichtingen lager dan het minimaal vereiste niveau van 105% (dit heet een dekkingstekort). Daarom moest Ahold Pensioenfonds, net als veel andere pensioenfondsen, een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. Ahold Pensioenfonds heeft de deelnemers en pensioengerechtigden hierover verschillende keren geïnformeerd. In het herstelplan staan de maatregelen van het Bestuur van Ahold Pensioenfonds om de financiële positie van het fonds te verbeteren. Een van de maatregelen was het achterwege laten van de indexering in Een andere maatregel was dat het bestuur van Ahold Pensioenfonds met Ahold een overeenkomst heeft gesloten over een extra storting van 50 miljoen. Deze bijstorting is mogelijk op grond van de financieringsovereenkomst, die tussen Ahold en Ahold Pensioenfonds bestaat. Op grond van deze overeenkomst zal Ahold bij een dekkingstekort van het pensioenfonds extra stortingen doen van in totaal maximaal 150 miljoen in een periode van 5 jaar. Eind september heeft Ahold Pensioenfonds het bedrag van 50 miljoen van Ahold ontvangen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u elke brief of brochure van Ahold Pensioenfonds drie keer moet lezen voordat u begrijpt wat er bedoeld wordt. Ahold Pensioenfonds probeert zo helder mogelijk te communiceren. Lukt dat? Kan het misschien beter? Dat wil Ahold Pensioenfonds graag van u horen. We zoeken weer nieuwe deelnemers voor het communicatiepanel. Dit panel beoordeelt jaarlijks diverse teksten van Ahold Pensioenfonds. Dat zijn bijvoorbeeld brieven, brochures, of de tekst van dit magazine. Deelnemers aan het communicatiepanel krijgen deze teksten op hun huisadres of via . Op een vragenlijst geven ze aan wat ze van de tekst vinden. Is de tekst begrijpelijk? Wat vinden ze van de lengte? Op het vragenformulier is ook ruimte voor suggesties. De ingevulde formulieren gaan naar de communicatieadviseurs en tekstschrijvers van Ahold Pensioenfonds. Zij houden rekening met de reacties van het communicatiepanel. Het communicatiepanel bestaat uit een gepensioneerde, een VUTgerechtigde, een P&O-functionaris, een medewerker van het hoofdkantoor, twee medewerkers uit de winkels en twee medewerkers uit de distributieorganisatie. Zij doen maximaal een jaar mee. Momenteel zoeken we weer nieuwe deelnemers. Wilt u meedoen? Neem dan contact op met de Servicedesk ( ) of kijk op 6 Vroeger of Later 7

5 Het lijkt wel of ik het nu drukker heb dan toen ik nog werkte, zegt Nanda de Jong (70), Ik ben geen type om thuis te zitten en ik kom graag onder de mensen. Nanda past op haar kleinkinderen, ze is lid van een bridgeclub en ze werkt een dag per week als vrijwilligster bij de Stichting Albert Heijn Erfgoed. Deze Stichting beheert het historisch archief van Albert Heijn, dat opgeslagen is bij Ahold Coffee Company in Zaandam. We hebben ontzettend veel foto s van oude Albert Heijn-winkels. Die moeten we schoonmaken met alcohol, voorzichtig inpakken en rubriceren. We hebben ook veel documenten, zoals prijslijsten en personeelsgegevens. Papier verzuurt en valt dan uit elkaar, dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Dat leer je daar allemaal. Nanda stopte op haar 58e met werken. Ze had op dat moment 24 jaar bij Ahold gewerkt. Daar begon ik in Mijn kinderen gingen naar school en ik wilde weer werken. Het woord deeltijd bestond toen nog niet, maar bij Ahold had je al tweelingbanen. Ik kreeg een tweelingbaan voor 12 uur in de week. s Avonds, dus dat was gemakkelijk met de kinderen. Nanda moest gegevens invoeren in grote computers. De afdeling waar ik werkte, heette de dataroom. Daar werkten alleen maar vrouwen. Later kwam Nanda terecht bij de afdeling Verzekeringen van Ahold en ging ze 20 uur per week werken. Ondertussen bouwde ze pensioen op. Stond ze daar weleens bij stil? Nee, dat besefte ik helemaal niet, zegt ze, Bovendien werkte ik in deeltijd, dus ik verwachtte er niet zo veel van. Maar inmiddels is ze er heel tevreden mee. Het is toch leuk meegenomen. Ik spreek weleens anderen die het minder goed getroffen hebben met hun pensioen. Dus ik ben wel blij met dat pensioen. Als u bij Ahold werkt en u bent 21 jaar of ouder, bouwt u vanzelf pensioen op. Elke periode wordt er pensioenpremie afgedragen aan Ahold Pensioenfonds. De premie wordt grotendeels betaald door de werkgever, maar de werknemer betaalt ook mee. Ahold Pensioenfonds beheert deze premies en keert de pensioenen uit. Dat brengt uitvoeringskosten met zich mee, zoals beleggingskosten en administratieve kosten. In een collectieve (gezamenlijke) pensioenregeling worden deze kosten verdeeld over alle deelnemers. Hierdoor is uw pensioen in een collectieve regeling hoger dan wanneer u een individuele regeling zou treffen. Het zijn natuurlijk niet alleen de Ahold-werknemers die via de werkgever automatisch pensioen opbouwen in een pensioenregeling. Dit geldt voor ongeveer 90% van de werknemers in Nederland. Als mensen werken in een onderneming of een bedrijfstak die een pensioenregeling heeft, is deelname aan deze regeling vanaf de 21e verjaardag verplicht. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat ruim driekwart van de werknemers deze verplichte deelname aan een pensioenregeling als voordeel beschouwt. Zij geven aan dat ze het prettig vinden dat ze geen tijd en energie hoeven te steken in het nadenken over hun pensioen. Bovendien zijn ze bang dat ze niet gedisciplineerd genoeg zijn om zelf een voorziening te treffen voor later. Als u bij Ahold bent gaan werken en u bouwde voorheen pensioen op bij uw vorige werkgever, kunt u onder bepaalde voorwaarden uw eerdere pensioenaanspraken overdragen aan Ahold Pensioenfonds. Wilt u meer weten over de pensioenregeling van Ahold Pensioenfonds of over waardeoverdracht? Kijk dan op onze website (www.aholdpensioenfonds.nl) of bel met onze Servicedesk ( ). Het is toch leuk meegenomen 8 Vroeger of Later 9

6 Ik vind het goed dat Ahold Pensioenfonds rekening houdt met allerlei risico s, zegt Bas Blankestijn (37), Stel dat je arbeidsongeschikt raakt. Dan heb je waarschijnlijk zoveel beperkingen dat de situatie niet alleen zwaar is voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Het is goed dat er dan een inkomensvoorziening is. Overlijden is ook een risico met een grote impact. Daarom is het belangrijk dat er een nabestaandenpensioen is. Bas werkt sinds 2007 als internal auditor bij Ahold. Hij toetst bedrijfsprocessen, zoals automatisering, administratie en logistiek. Ik kijk ondermeer naar de bevoorrading van de winkels. Hoe organiseer je bijvoorbeeld dat tijdschriften op tijd in de schappen liggen en dat ze vervangen worden door nieuwe exemplaren? Het is natuurlijk ook belangrijk dat oude tijdschriften retour gaan en gecrediteerd worden op de factuur. Bas is getrouwd met Sandra, die bij een groot automatiseringsbedrijf werkt. Ze hebben twee kinderen, Anna (4) en Ruben (2). Zijn overstap naar Ahold was het moment om na te denken over zijn financiële planning. Ik vroeg me af wat ik in deze levensfase, met jonge kinderen, belangrijk vind. Samen met mijn schoonvader, die veel van financiële planning weet, probeerde ik drie vragen te beantwoorden. Welke levensstandaard willen we erop na houden? Welke financiële reserves hebben we? Welke risico s willen we afdekken? De risico s neem je natuurlijk niet weg, maar je kunt er wel voor zorgen dat de financiële gevolgen zo klein mogelijk zijn. Bas vindt dat de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid en overlijden bij Ahold Pensioenfonds goed afgedekt zijn, maar hij vond het toch nodig om iets extra s te regelen. Hij vergeleek de premies van verzekeraars met de premies van de aanvullende regelingen van Ahold Pensioenfonds. Dan is Ahold Pensioenfonds gunstiger. Je financiën op een rij zetten is niet eenvoudig, vindt Bas. Maar als je er voor gaat zitten, is het goed te doen. En het voelt prettig als je weet dat je het goed geregeld hebt voor je gezin. Ik ging nadenken over mijn financiële planning Ahold Pensioenfonds zorgt niet alleen voor uw ouderdomspensioen, maar ook voor een partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen. Vanaf de eerste dag dat u deelneemt aan de pensioenregeling van Ahold Pensioenfonds, kunt u naast de WIA-uitkering van de overheid - bij arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een uitkering van Ahold Pensioenfonds. Bovendien gaat de opbouw van uw ouderdomspensioen tijdens uw arbeidsongeschiktheid door. Als u zou overlijden, zijn uw nabestaanden verzekerd van een partnerpensioen en een wezenpensioen van Ahold Pensioenfonds. (Afhankelijk van uw persoonlijke situatie keert ook de overheid een nabestaandenpensioen uit, de Anw-uitkering.) Zeker wanneer u nog jong bent, is de kans dat u arbeidsongeschikt raakt of overlijdt erg klein. Maar als het toch gebeurt, zijn de financiële gevolgen meestal enorm. Daarom is het belangrijk dat de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid en overlijden beperkt blijven. Ahold Pensioenfonds voorziet daarin. Op uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) of straks op de Pensioenplanner ziet u om welke bedragen het bij overlijden gaat. Of de uitkeringen voldoende zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Behalve deze standaardvoorziening heeft Ahold Pensioenfonds ook aanvullende verzekeringen voor uitkeringen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, die u vrijwillig kunt afsluiten. Voor extra partnerpensioen is dit de Ahold Anw-verzekering. Voor extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid is dit de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omdat dit collectieve regelingen zijn, zijn de premies veel lager dan wanneer u individueel een verzekering zou afsluiten. Bij een collectieve regeling worden de kosten immers gedeeld. Ahold Pensioenfonds werkt bovendien zonder winstoogmerk. Overigens geldt voor het partnerpensioen dat alleen gehuwden en geregistreerde partners hiervoor automatisch in aanmerking komen. Samenwonenden moeten zich schriftelijk aanmelden bij Ahold Pensioenfonds. Als u geen behoefte hebt aan een partnerpensioen, kunt u het opgebouwde partnerpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen. Deze keuze kunt u maken zodra u met pensioen gaat. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.aholdpensioenfonds.nl) of bij onze Servicedesk ( ). Hier kunt u ook terecht voor gratis brochures over de Ahold Anw-verzekering en de Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 10 Vroeger of Later 11

7 U En dan? Wat nu? U En dan? Wat nu? U En dan? Wat nu? Bent 22 jaar of ouder U bouwt aan een goed pensioen U ontvangt jaarlijks een UPO (Uniform Pensioenoverzicht) Trouwt, gaat samenwonen, of krijgt kinderen U vraagt zich af of u voldoende verzekerd bent bij overlijden en arbeidsongeschiktheid Ahold Pensioenfonds heeft brochures waarin de diverse verzekeringsmogelijkheden worden uitgelegd Wilt met pensioen Dit is al mogelijk vanaf 55 jaar De Ahold Pensioenplanner rekent de financiële gevolgen voor u uit Vroeger of Later Meer informatie vindt u op en in de diverse brochures van Ahold Pensioenfonds. Toch nog vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van Ahold Pensioenfonds: Mail ons Bel ons (075) Fax ons (075) Schrijf ons Ahold Pensioenfonds Postbus HA Zaandam Disclaimer: Dit magazine bevat beknopte informatie over de regelingen van Ahold Pensioenfonds en kan in verband met de leesbaarheid niet volledig zijn. Voor sommige bedrijfsonderdelen, CAO-gebieden en soorten dienstverband gelden regelingen niet. U kunt aan de inhoud van dit magazine geen rechten ontlenen. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het reglement dat van toepassing is.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl

Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl inhoud 01 De voor- en nadelen van bedrijfstakpensioenfondsen op een rij 02 Wat zijn de voordelen? 05 Wat zijn de nadelen? 07 Aanvullende

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Q: Als ik de bedragen optel die Randstad en ik per jaar aan premie betalen dan is dat een veel hoger bedrag dan dat er aan premie per

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie