Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2"

Transcriptie

1 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep Pag. 6 Duurzaam gebruik zonne-energie Pag. 7 Boksschool Belder / Nieuwbouw / Onkruid Pag. 8 Buurtbemiddeling / Wijkkrant digitaal Pag. 9 Met de verrekijker (Reinaldapark) Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 16 Honden los: duur grapje Zomermarkt Bewoners fleuren SHB op / Bavodorp Reddingspoging Kwiqfit Groene Vaderdag in Slachthuisbuurt Hamelink/Kindervreugd/Digitaal/Troll Belangrijke telefoonnummers

2 De Wijkraad Slachthuisbuurt is als volgt samengesteld. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Secretaris: 2e Penningmeester: Algemeen lid: Algemeen lid: Algemeen lid: Facilitaire dienst: Joop Teunisse Ria Kuipers Herman Wijkhuisen Letty de Boer Tiny Govers Rita Leeflang Jeanette Klingers Jan Huismans Richard Kuipers Denk met ons mee! De Wijkraad is er voor bewoners en door bewoners, maar we kunnen nog mensen gebruiken. Wilt u iets weten of mededelen of heeft u misschien vragen, kom dan gerust naar de wijkraadvergadering. Denk met ons mee, het is immers ook uw wijk. Wilt u meehelpen, al is het maar een uurtje in de week, dat verlicht de taak van de huidige leden. Kom dus helpen, het is in uw belang en in het belang van de hele wijk. Uiterste inlevering van kopij voor het volgende nummer is: 30 oktober De volgende krant komt uit in december Colofon Het Slachthuisbuurt Journaal is een uitgave van de Wijkraad Slachthuisbuurt en is bestemd voor de Slachthuisbuurt. Slachthuisbuurt Journaal verschijnt minimaal 3x per jaar. De redactie kan alle ingezonden stukken weigeren dan wel veranderingen aanbrengen (bv. inkorten) zonder opgaaf van redenen. Als de redactie een stuk plaatst, wil dat niet zeggen dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie weigert elk stuk dat beledigend dan wel discriminerend voor een groep medewijkbewoners is, of dat een persoon/ instantie persoonlijk aanvalt. Artikelen mogen wel zonder naam geplaatst worden maar de naam moet dan bij de redactie bekend zijn, anoniem aangeleverde stukken worden niet geplaatst. Dit alles ter beoordeling van de redactie. (Herman Wijkhuisen en Letty de Boer).

3 VAN DE VOORZITTER Beste bewoners van onze Slachthuisbuurt. Gelukkig is het begin juli dan eindelijk zomer geworden, we hebben er lang op moeten wachten, en nu maar hopen dat het mooie weer tot ver in de herfst aanhoudt. Helaas is onze Zomermarkt volledig in het water gevallen. En dat is gezien de enorme inzet van zowel Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk als een aantal leden van deze wijkraad meer dan jammer. En dan hebben we het nog maar niet over de financiële consequentie hier van. Hoewel er in juli en augustus geen openbare wijkraadsvergaderingen zijn is het niet zo dat het bestuur 2 maanden niets doet. Integendeel zelfs, de overleggen met bv. de gemeente en woningcorporaties gaan, op een lager pitje, gewoon door. Wie de afgelopen maanden het plaatselijke nieuws heeft gevolgd weet dat er bij gemeente een reorganisatie plaats vond en eigenlijk nog steeds vindt. Zo n 50 mensen hebben hun baan verloren, een wethouder moest opstappen en verder heeft er een stoelendans rond een aantal functies plaats gevonden. Tegelijkertijd vond men het ook nodig een aantal functies te veranderen, hadden wij bv. eerst contact met een buurtregisseur nu is dat veranderd in een gebiedsverbinder. En of dat een gelijkwaardige functie is weten wij nog niet. Het is zelfs zo dat de gezamenlijke wijkraden in Haarlem Oost sinds eind april 2013 nog steeds niet goed weten hoe e.e.a. in de toekomst vorm gaat krijgen en ik kan u wel zeggen dat wij ons daar over best zorgen maken. Gelukkig is het zogenaamde Dreamteam nu eindelijk bekend en bij deze de leden: Gebiedsmanager : Cecile Hubers, Gebiedsverbinder : Wil Verzijlberg, Gebiedsassistente: Anneke Splinter, Beheerder gebied : Marcel Schaapherder, Dagelijksbeheerder : Machiel Bom, Behalve Cecile zijn de overige leden voor ons alsnog grote onbekenden, dus u zult begrijpen dat het ook voor ons best spannende tijden zijn. Met Machiel Bom hebben wij, samen met Spencer Bierman van Spaarnelanden en Jessica Koelemeij van de gemeente Haarlem, de waarschijnlijke locaties van de ondergrondse vuilcontainers bekeken. Uiteraard komen er voorlichtingsavonden waarin ook u uw mening kenbaar kunt maken. U ziet, wij zitten bepaald niet stil en dat kan ook niet, de komende jaren is er nog genoeg te doen bv. de nieuwbouw in de Hannie Schaftstraat, het Peltenburgterrein, het hoofdpijndossier het Slachthuis, het feit dat de Aldi over enkele jaren weggaat, Bavodorp en het Hof van Egmond. Al deze ontwikkelingen volgen wij op de voet en bij diverse van deze zaken zijn wij betrokken. En ik zeg met nadruk wij, ik mag dan uw voorzitter zijn maar zonder de overige leden van de Wijkraad Slachthuisbuurt zou al dit werk niet mogelijk zijn. Ik sluit af met u nog veel mooi weer te wensen, dan heb ik het namelijk ook, en heeft u tijd en belangstelling voor wat wij allemaal doen bezoek dan eens onze openbare vergaderingen. Met vriendelijke groeten, Joop Teunisse. Wijkkrant Slachthuisbuurt maart

4 25 jaar aandacht voor wijken, nu op voor goud Dit jaar is een jubileumjaar voor aandachtswijken. De intensieve gebiedsgerichte wijkaanpak bestaat, net als het LSA, 25 jaar. Maar het is ook het jaar dat hij ten grave wordt gedragen. Officieus dan, want de zogeheten wijkaanpak gaat in naam nog door, maar de financiering is zo goed als gestopt. De bestuurlijke en daarmee ook professionele aandacht is net zo snel verdampt als de politieke belofte van 10 jaar wijkaanpak. De actieve bewoners hebben zich jarenlang suf geparticipeerd in allerlei overlegvormen die nodig waren om samenhang aan te brengen in de projectencarrousel dat hier gedraaid heeft. In de laatste jaren van de krachtwijkenaanpak ging het langzaam de goede kant op met de participatie. Toen kwam de crisis en kabinetten die kennelijk iets anders aan hun hoofd hadden dan aandachtswijken. In de wijken begon men het te merken omdat vooral nieuwbouwplannen werden vertraagd of in de ijskast gezet, veel welzijnspersoneel verdween, het tempo van de wijkverbetering zakte. We maken nu een overgangsfase naar andere verhoudingen tussen overheid en burger door. Ineens is bewonersparticipatie ouderwets; de overheid wil zelf graag participeren in burgerinitiatieven die overal en nergens uit de grond schieten: urban farms, wijkhuizen in zelfbeheer, zorgcoöperaties, coöperatieve energieleveranciers enzovoort. Voor veel bewoners die in de wijkaanpak participeerden gaat deze omslag wel erg hard. Als het wijkhuis niet door hen kan worden open gehouden gaat het sluiten, contactpersonen bij de gemeente zijn plotseling niet meer op hun post en er komen steeds meer bezuinigingen. Op onze jubileumconferentie wenste minister Stef Blok ons geluk met het 25 jarig bestaan. Hij was lang betrokken bij de Haagse Schilderwijk als adoptie Kamerlid via ons project Wijkadoptie. De minister zei dat hij een fan is van het LSA is en hij wenste ons nog minstens 25 jaar toe. Hij weet uit ervaring dat actieve bewoners in deze wijken niet te stuiten zijn en gewend zijn om veel te doen met weinig geld. Toch kan het in deze wijken vaak niet helemaal op eigen kracht, daarvoor zijn de problemen te groot. Nu kijkt de overheid toe, maar ze zou zoveel kunnen doen. Zelfs zonder geld is er veel te bereiken. Wij vinden het tijd voor meer stimuleringsbeleid van de overheid, afgekeken uit Engeland. We willen buurtrechten zodat wijkbewoners meer te vertellen krijgen over hun directe woonomgeving. Bijvoorbeeld door het recht om gebouwen of grond te verwerven voor maatschappelijke doelen en het recht om overheidsdienstverlening over te nemen. Wij willen dat er een maatschappelijke bank in het leven wordt geroepen waar tegen lage rente kan worden geleend voor maatschappelijke doelen. Op dit moment worden mensen wel aangesproken op hun verantwoordelijkheid en wordt vrijwilligerswerk min of meer afgedwongen, maar het zou zoveel beter en vrolijker kunnen. Henk Cornelissen directeur van het LSA. Plantenbakken. Op diverse plaatsen in onze wijk staan plantenbakken en bakken met bomen. Bij een rondgang door de wijk bleek dat deze planten en bomen er niet al te best bij staan. Oorzaak: dorst! Een plant en een boom hebben nu eenmaal water nodig om te kunnen overleven. Bij plaatsing van de bakken is afgesproken dat de bewoners de bakken zouden onderhouden. Dat blijkt dus niet te gebeuren. De Wijkraad maakt zich sterk om de wijk nog enigszins groen te houden, maar kan het echt niet zonder de bewoners. De gemeente heeft gemeld dat als er bakken zijn waar de planten van verdord zijn, deze bakken worden weggehaald en niet meer vervangen worden door nieuwe. Het is dus aan de bewoners zelf of de wijk groen blijft, of niet. Oproep: Geef de plantenbakken regelmatig water!! 4

5 OPENING NIEUWBOUW HARTEKAMPGROEP OP DE RICHARDHOLKADE. Eindelijk was het dan zover. Nadat we, als omwonenden, bijna anderhalf jaar tegen een bouwplaats hadden aangekeken mochten ook wij op zaterdagmiddag 6 juli een kijkje nemen in de nieuwbouw. Binnen werden we welkom geheten met koffie en appeltaart. De appeltaart bleek gemaakt te zijn door cliënten welke op een locatie genaamd het Kasteel hun dagbesteding hebben. Op de tweede etage zijn er 11 eenkamerappartementen, ieder met eigen keukentje en douche met toilet. Voorheen stond op deze plek ook een dagbestedingsruimte zodat wij niet helemaal onbekend zijn met mensen met een verstandelijke beperking en ook zien wij deze mensen sinds ze hier wonen regelmatig met begeleiding in de buurt lopen. Ook hier werden wij enthousiast door een bewoonster ontvangen. Nadat we nog even genoten hadden van een drankje en hapje zijn we weer huiswaarts gegaan. Wij hopen dat ook in de toekomst de openheid welke we nu ervaren hebben blijft bestaan en dat de bewoners echt bij de Slachthuisbuurt gaan horen. Een buurtbewoner. ( naam bekend bij de redactie). Maar toch waren wij zeer benieuwd hoe deze mensen nu wonen. We waren enorm verrast door de mooie dagbestedingsruimten op de begane grond, de toch wel ruime binnenplaats waar ook de zon vrij spel heeft. De woningen, waar 6 mensen wonen bleken ruim van opzet, iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer en ook de sanitaire voorzieningen zijn heel erg mooi. Maar waar we het meest van onder de indruk zijn is het tillift systeem in het plafond. Bewoners die niet kunnen lopen worden door het personeel hiermee uit bed gehaald,naar de doucheruimte gebracht of in hun rolstoel gezet. Ook in de woonkamer zit er zo'n systeem aan het plafond bevestigd zodat een bewoner ook vanuit de rolstoel in een stoel kan worden geholpen. 5

6 Onderzoek duurzaam gebruik zonne-energie Op het braakliggende terrein bij de Merovingenstraat, hoek Schipholweg, staat een wel heel vreemde container. Op de container staat een tekst, waarin wordt vermeld dat Elan Wonen bezig is met een onderzoek naar duurzaam gebruik van zonne-energie. Genoeg reden om eens op onderzoek te gaan. Met een simpele mail is al gauw contact gelegd met de afdeling Marketing van Elan Wonen. Barbara ten Klooster, stafmedewerkster, reageerde direct en was bereid wat antwoorden te geven op een paar vragen. -- Wat gebeurt er in de container? De container is een Living Lab, geplaatst door Cablean. Met dit projekt wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van 3D-rollen, die naar wens naar voren gedraaid kunnen worden.eigenlijk hebben deze rollen drie functies. Als de zon schijnt staan de zonnecellen naar voren, tijdens de spits draaien de reclameborden voor en 's nachts wordt bijvoorbeeld de luchtzuivering ingeschakeld. -- Een Living Lab? Het is een Living Lab, omdat we met deze opstelling gaan meten hoeveel elektra opgewekt wordt, hoeveel CO/CO2 er uit de lucht gezuiverd kan worden en hoeveel reclame het kan opleveren. -- Waarom is Elan Wonen hierin geïnteresseerd? Elan Wonen is voortdurend op zoek naar nieuwe technieken van duurzame energie en woningbouw. -- Logische gedachte, het project staat opgesteld bij het bouwterrein aan de Hannie Schaftstraat. Worden deze panelen gebruikt op de nieuwbouw? Nee, we wachten eerst de resultaten van deze pilot af. -- Heeft deze testlocatie al enig nut? Ja, het Living Lab levert elektra. Tijdens de bouw wordt deze elektra door de aannemer gebruikt. Tot aan de start van de bouw wordt de opgewekte energie terug geleverd aan het elektriciteitsnet. -- Het lijkt mij dat er huurders van andere corporaties toch ook geïnteresseerd zullen zijn. Worden de resultaten van dit experiment ook gedeeld met de andere Haarlemse woningcorporaties? Ja, zodra de resultaten bekend zijn, worden deze gedeeld met o.a. de andere Haarlemse woningcorporaties en de gemeente. Als de resultaten nieuwswaarde voor de huurders hebben, informeren wij hun hier ook over. - Als het experiment de juiste verwachtingen heeft, wordt het dan gebruikt voor nieuwbouw of ook op bestaande projecten? Dat kan bij zowel nieuwbouw als bij bestaande projecten. Het zal heel erg afhankelijk zijn van het individuele project of toepassing mogelijk is. -- Gaat de huurder er iets van merken, of wordt de energiewinning gebruikt voor gezamenlijk gebruik in bijvoorbeeld flats? Dat zou kunnen, maar dat is op dit moment nog niet te zeggen. Het betreft nu echt nog een experiment. Het gaat hier niet alleen om financieel resultaat (het geheel moet wel kostendekkend zijn), maar ook om het zoeken naar nieuwe technieken voor duurzame energie en woningbouw. -- Wordt het, bij goede uitkomsten, ook gebruikt voor eengezinswoningen? Er wordt meer resultaat behaald bij grotere oppervlakten, grotere dakvlakken lijken dus beter geschikt. Omdat we nog aan het begin van het experiment staan, is het nog te vroeg om hier verder uitspraken over te doen. Het ziet er naar uit, dat het Living Lab voorlopig nog wel op zijn plek blijft staan. In deze tijden van energiebesparing is het natuurlijk goed, dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe mogelijkheden. Elan Wonen heeft hiermee een nieuwe stap gezet. Natuurlijk zullen wij dit project op de voet blijven volgen en jullie op de hoogte houden. Met dank aan Barbara ten Klooster, Elan Wonen. Bron: Haarlem dichtbij 6

7 Boksschool Belder Boksschool Belder is een stichting die bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor jong en oud. Op zaterdag geeft Wouter boksles aan jonge kids tot 12 jaar, helaas zit deze groep al vol! De bokslessen worden gegeven op maandag en woensdag van en uur. Als er kinderen uitvallen is er een reservelijst waarop u zich kan inschrijven. Op maandag, woensdag en nu ook op vrijdag zijn er kickboxlessen voor beginners en gevorderden vanaf 12 jaar uur. Contributie bedraagt 10,- per maand, we beginnen op 1 september. Boksschool Belder bied ook stageplekken aan voor jongeren om werkervaring op te doen. Vrijdagavond na de training van tot uur is er feest vanaf uur om het weekend in te luiden. Meer informatie, of benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen in de boksschool, Hannie Schaftstraat 4, of kijk op Facebook. Contributie 10. per maand. Nieuwbouw projecten Het kan u niet ontgaan zijn, de bouwvak ligt weer achter ons. Bij beide projecten langs de Schipholweg en Peltenburgterrein wordt weer druk gebouwd en vordert de bouw gestaag. Het is haast niet te geloven dat de oplevering van beide projecten medio juni 2014 gepland staat. Het is te hopen dat we een zachte winter krijgen zodat de opleverdatum wordt gehaald. Bouw Zuidstrook Ymere. Bouw Peltenburg terrein (Dura Vermeer) Onkruidbestrijding De gemeente Haarlem heeft besloten dat bij het bestrijden van onkruid niet langer gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. In Haarlem is tot nog toe het middel Roundup gebruikt dat Glyfosaat bevat. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat dit middel mogelijk schadelijk is voor mens en dier. Hoewel hier landelijk en internationaal nog veel discussie over is, wil de gemeente Haarlem geen risico s nemen. Het inzetten op alternatieven is daarom een noodzaak geworden. Deze alternatieven zijn milieuvriendelijk, maar ook veel duurder. Het gaat dan om het verwijderen van onkruid met behulp van machines die op basis van heet water of hete lucht het onkruid doden. De financiële middelen zijn de komende jaren schaars en daarom wil de gemeente van Haarlemmers weten wat zij vinden van de onkruidbestrijding en of zij zelf als inwoners van Haarlem bereid zijn bij te dragen aan het verwijderen van onkruid in de eigen woonomgeving. 7

8 Buurtbemiddeling bemiddelt bij burenoverlast Het is eindelijk weer zomer en dat betekent voor veel mensen dat er weer volop genoten kan worden van het mooie weer. De deuren en ramen gaan open en we gaan lekker in de tuin of op het balkon genieten. U houdt misschien van muziekje op de achtergrond en de buren juist van een avondje barbecueën. Ook de kinderen spelen lekker in de tuin en hun plezier is een paar huizen verderop al te horen. Heerlijk toch? Bij Buurtbemiddeling merken we dat niet iedereen van de zomer geniet. In sommige gevallen veroorzaakt het gezellige buiten zijn overlast en irritaties bij de buren. Veel gemelde ergernissen bij Buurtbemiddeling gaan over geluidsoverlast en tuin/grondgeschillen. Vaak durven buren elkaar hierover niet aan te spreken. Burenruzie kan als een donderwolk een zonnige zomer verpesten. Enkele tips om dit te voorkomen: Let op de muziek uit openstaande ramen en deuren. Zet de BBQ zo neer dat de buren geen last hebben van de rook. Vraag uw buren of ze hinder van u hebben en probeer daar rekening mee te houden. Als u nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen misschien vroeg op moeten en graag willen slapen. Als u veranderingen op de erfafscheiding wilt aanbrengen, bijvoorbeeld een nieuwe haag, doe dit dan in overleg met uw buren. Bedenk vooral: waar gewoond wordt, wordt geleefd. Wie elkaar kent, spreekt elkaar makkelijker aan op kleine ergernissen en voorkomt zo dat het uit de hand loopt. Buurtbemiddeling Mocht u er, ondanks alles, niet met elkaar uitkomen, dan kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling. Opgeleide bemiddelaars helpen u op een onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van problemen. Buurtbemiddeling is voor bewoners van de gemeente Haarlem een gratis en onpartijdige dienst. Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met de coördinator via telefoonnummer / Wijkkrant óók digitaal Naast de papieren versie van de wijkkrant Slachthuisbuurt is de krant ook digitaal te lezen op de website Door de recessie moeten we allemaal bezuinigen, zo ook de wijkraad. Veel buurtbewoners beschikken over internet, dus die kunnen de krant te allen tijde lezen, maar we zijn ervan doordrongen dat er ook mensen zijn zonder toegang tot het wereldwijde web. Voor die mensen blijven we de krant op papier maken. In de toekomst zal er een bon in de krant verschijnen waarop aangegeven kan worden dat u de krant op papier wilt blijven ontvangen. Over circa 2 jaar zullen we dan de splitsing in gaan voeren: mensen die de bon hebben ingevuld krijgen de krant in de brievenbus, de overige buurtbewoners lezen hem op hun scherm. 8

9 Met de verrekijker Groot vrijetijdscomplex in Reinaldapark Haarlem Het idee lag er al vijfentwintig jaar, werd almaar verdaagd en vertraagd, maar onlang ging dan toch eindelijk de eerste paal de grond in. In het Reinaldapark in Haarlem-Oost verrijst in de loop van dit jaar een groot vrijetijdscomplex: met tien tennisbanen, bowlingbanen, midgetgolf, een brasserie en een pannenkoekenhuis. Tennis, minigolf, bowling, brasserie en pannenkoeken Initiatiefnemer en opdrachtgever is oud-haarlemmer Dirk-Jan van der Weele. Hij bouwde eerder al tennispark De Nieuwe Brug aan de andere kant van de Ringvaart, en Wildenhorst in Badhoevedorp. Dik twee decennia geleden kocht Van der Weele een lap grond aan de Nieuweweg, even ten oosten van het Reinaldapark, met de bedoeling wat sportiviteit en levendigheid is het stadsdeel te brengen. Bezwaarschriften en eindeloos overleg met het stadhuis werden echter zijn deel. En het leek er op een gegeven moment eigenlijk niet meer van te komen. Zijn multifunctionele horecavoorziening komt er nu alsnog in de zuidrand van het Reinaldapark, even ten oosten van de voetbalvelden van HYS. Architect is Herman Bosman uit Limmen. Het complex moet volgend jaar april open gaan. De grootste uitdaging is - naast de bouw op zich - het vinden van geschikte horeca-exploitanten. Van der Weele:,, Serieuze gegadigden mogen zich melden, graag zelfs.'' 9

10 Honden los in het Oosterpark: duur grapje. Toen in het voorjaar van 2012 het hek om het Oosterpark geplaatst was, dacht de wijkraad van het probleem van de hondenpoep binnen het hek verlost te zijn. In onze wijkkrant van augustus 2012 werd er nog een artikeltje aan gewijd, maar de overlast bleef. Hondenbezitters lieten hun hond lekker binnen de hekken van het park rondstruinen, met als gevolg dat het voor de buurtbewoners niet prettig recreëren was in het bruine gras. Menigmaal werden hondenbezitters die in de fout gingen, er op gewezen dat het niet de bedoeling is om hun hond binnen de hekken uit te laten, maar dan kwam steevast als antwoord: En waar staat dat dan? Het bordje Hondenuitlaatstrook is blijkbaar niet voor iedereen even duidelijk. Deze uitlaatstrook bevind zich op het grasveld tegen de muur van het slachthuis en loopt door langs de Gouwweteringkade. Me dunkt, plek zat om een hond lekker te laten rennen. De wijkraad heeft, na overleg met burgemeester Schneiders, op eigen kosten borden met verboden toegang voor honden laten maken, en op de hekken bevestigd. Bij elk van de zeven ingangen hangt een bord. We hopen dat er nu nog meer duidelijkheid is en dat de buurtbewoners deze zomer kunnen genieten in het park. Bureau Handhaving heeft aangegeven extra aandacht aan dit probleem te geven. Wellicht ten overvloede: dit zijn de kosten van overtredingen: De boete voor een niet aangelijnde hond is - 90, = De boete voor onaangelijnde honden in speelgelegenheden is - 120, = De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is - 120, = De wijkraad hoopt dat de plaatsing van deze borden bijdraagt aan het schoon blijven van het grasveld binnen het hek van het Oosterpark, het groene hart van onze wijk. 10

11 Terwijl we nu met een temperatuur van rond de 30 graden Celsius achter de computer zitten, gaan onze gedachten terug naar 22 juni, de dag van de Zomermarkt. De weergoden waren ons toen niet zo gunstig gezind. Het opbouwen gebeurde nog droog, maar later op de dag gingen de sluizen boven ons open wat direct te merken was aan het aantal bezoekers. Om 6 Zomermarkt U kent het gezegde wel! Maar ondanks alles is het toch weer gelukt een Zomermarkt te doen plaatsvinden. Dit mede dankzij de financiële bijdrage van het Interim Beheer, waarin de gemeente, de corporaties, Vilex en de Wijkraad zitting hebben. In het decor van een huiskamer konden bewoners van de Slachthuisbuurt in Haarlem tijdens de Zomermarkt 2013, hun mening geven over de buurt. Gemeente Haarlem en de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere werken intensief aan vernieuwing van de wijk en waren benieuwd naar de reacties, zorgen en wensen van de bewoners. De filmpjes laten nogmaals zien: de Slachthuisbuurt is een buurt met karakter. (YouTube: slachthuisbuurt zomermarkt). uur was de firma Pel er al om de kraampjes op te bouwen. Toen waren de eerste vrijwilligers al paraat! Er waren rond de 80 kraampjes verhuurd en er was een plekje met banken gecreëerd waar je kon uitrusten en iets eten of drinken, maar er werd bar weinig gebruik van gemaakt. Het was gewoonweg te koud en te nat. Stichting ontmoet elkaar in Parkwijk had de organisatie weer in handen, in samenwerking met de Wijkraad. We hebben weer met succes een beroep op de Stichting gedaan, want ondanks herhaalde oproepen voor een (klein beetje) hulp van buurtbewoners, bleef het van die kan benauwend stil. Tja, en als je dan iets wilt, ben je heel blij met je buren vanuit Parkwijk. Het is jammer dat het weer het werk van de vrijwilligers grotendeels letterlijk in het water heeft laten vallen. Ook de borden met de aankondiging van de Zomermarkt en het daarmee verband houdende parkeerverbod stonden er bijtijds. Toch waren er nog een aantal bewoners die hun auto gewoon hadden laten staan. Dit zorgt allemaal voor veel extra werk. Er wordt steeds vanuit de buurt gevraagd om activiteiten, maar als er dan iets georganiseerd wordt, lijkt het wel of het niemand iets uitmaakt. Dit klinkt misschien wat negatief, maar de vrijwilligers werken zich een slag in de rondte en dan is het niet leuk als je dit soort tegenwerking krijgt, om nog maar niet te spreken over de negatieve opmerkingen als er iets niet helemaal goed gaat. Maar ja, de beste stuurlui Sommige gezichten zie je elk jaar weer terug, zoals onze puddingbroodjesman, die verrukkelijke broodjes verkoopt. De opbrengst gaat naar een goed doel, wat hem zeer na aan het hart ligt. We hopen hem nog vele jaren op de markt te zien met zijn altijd stralende gezicht! 11

12 BEWONERS FLEUREN SLACHTHUISBUURT OP 12 Onder het motto schoon, heel en veilig zijn bewoners uit de Slachthuisbuurt in 2011 gestart met het project 'Samen een stap' waarbij stoeptegels naar eigen inzicht werden omgetoverd tot mozaïektegels. Na anderhalf jaar loopt het project ten einde. Het resultaat mag er zijn: 218 mozaïektegels vormen een kleurrijke kunst- en wandelroute door de wijk. Een route die een verhaal vertelt over de bewoners en de Slachthuisbuurt. Pré Wonen heeft de mozaïektegels deze maand geplaatst in de straten. Het kan u niet ontgaan zijn, sinds zo'n 2 maanden liggen er her en der eigen gemaakte mozaïektegels in onze Slachthuisbuurt. Onder leiding van Atie de Ruiter zijn een aantal buurtbewoners langdurig met het maken hiervan bezig geweest. E.e.a. is door Pré Wonen financieel mogelijk gemaakt. En het resultaat mag er zijn, dik 150 tegels zijn er al geplaatst en er blijkt behoefte te zijn aan nog meer tegels. Hopelijk krijgt dit initiatief dan ook een vervolg. Een buurtbewoonster kwam bij ons met de vraag of het geen leuk idee was om een route uit te zetten die langs de tegels en markante plekken en/of gebouwen zou gaan. Dit is natuurlijk een uitstekend idee, nieuwe buurtbewoners zouden op deze manier op een leuke manier kunnen "inburgeren". Er bestaat trouwens al een wandeling langs de tegels, deze is echter niet compleet. De Componistenbuurt, waar ook tegels liggen, is hier geen onderdeel van. Deze route, in de vorm van een speurtocht, kunt u overigens op onze website terug vinden. En nu kunnen wij als Wijkraad dit ter hand nemen, onze secretarissen weten enorm veel van de Slachthuisbuurt. Maar zou het niet veel leuker zijn als er tussen onze lezers een paar mensen zijn die denken :"Dat lijkt ons leuk, hier willen wij aan mee doen". En natuurlijk zullen Letty en Herman met raad en daad klaar staan. Voelt u zich geroepen, neem dan contact met ons op. Want wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, de Slachthuisbuurt die zijn en maken wij samen. Laat van u horen, Wijkraad Slachthuisbuurt. Het Bavodorp, nu en in de toekomst. De komende jaren zullen in het teken staan van grote veranderingen. De 288 woningen en 6 winkel / bedrijfsruimten kampen voor het grootste gedeelte met matige tot zeer slechte funderingen en ook is de uitrusting van de woningen zeer gedateerd. Ymere heeft een plan gepresenteerd om Bavodorp geschikt te maken voor de toekomst. Goede, energie zuinige woningen met een hedendaagse uitrusting en met een goede mix van bewoners. Hiervoor bestaat onder de huidige bewoners een breed draagvlak. Er is een enquête gehouden en daaruit bleek dat een ruime meerderheid de voorkeur gaf aan renovatie en of nieuwbouw. In september wordt gestart met planmatig onderhoud aan 44 woningen welke aan de westzuidwest van het Bavodorp liggen. Bewoners kunnen tegen huurverhoging kiezen voor CV en dubbel glas. Volgens de planning wordt in februari 2014 gestart met de renovatie van 8 woningen in de Barbarossastraat. De funderingen worden vernieuwd en de woningen worden totaal gerenoveerd. Er ontstaan woningen met een geheel nieuwe indeling met hedendaags comfort en energielabel A. Voor de rest van de woningen is nog geen plan van aanpak bekend. Er komt een stedenbouwkundig onderzoek met de gemeente Haarlem en ook de uitkomst van de proeflocatie Barbarossastraat is hierin heel belangrijk. Ymere hoopt begin 2014 het onderzoek af te ronden en met de gemeente Haarlem o.a. overeenstemming te hebben over de mogelijkheden van eventuele nieuwbouw op de kop van de Zomervaart en de Kruistochtstraat. Zoals u ziet staat er de komende jaren heel veel te gebeuren. Wij zullen e.a. uiteraard volgen en indien nodig u informeren. Wijkraad Slachthuisbuurt.

13 Reddingspoging Kwiq fit Slachthuisbuurt Sport en Bewegen Haarlem Oost HELPT U MEE? De Kwiqfit draait nu zo een drie jaar en er zijn diverse activiteiten gestart. Deze activiteiten zijn geschikt voor jong en oud, is zeer laagdrempelig, en zeker ook gezellig. Kwiqfit wordt gesteund door de 3 woningbouwcorporaties,met de nodige financiële middelen,dat blijkt niet voldoende,echter ook zij hebben te maken met forse bezuinigingen. De vraag ontstaat wat Nu? Oo k de woningbouwcorporaties vinden het eigenlijk geen optie om deze buurt sport gelegenheid, noodgedwongen te moeten sluiten, echter er zal een balans moeten worden gevonden tussen inkomsten en uitgaven. Er is nu een kerngroep gevormd die al een paar maal om de tafel heeft gezeten met de corporaties, om te bekijken hoe we samen met de wijk ( lees ook bewoners) en sporters tot een plan te komen, met als doel Kwiqfit te behouden voor Slachthuisbuurt en Haarlem Oost. Wat kunt U hieraan bijdragen. 1. Reageer op deze noodkreet, laat blijken dat ook U zo een buurtgebeuren belangrijk vind, bv. middels donateurschap, suggesties in deze zijn welkom. 2. Reageer door aan te geven dat U wellicht ook deel wilt nemen aan sport en beweeg activiteiten en daarmee ook meewerkt aan behoud van deze buurt/sport activiteit. Komt U gerust eens langs voor informatie, Reageren? Schalkwijkerstraat, naast de Dekamarkt. Bellen mag ook: Al met al is gebleken dat de Kwiqfit een plek is waar men elkaar ontmoet en gezond bezig is oud en jong, een buurtbewoner of iemand van de andere kant van het Spaarne. Psychiatrisch patiënten en sinds begin 2013 ook een vrouwengroep met 1 e en 2 e generatie allochtone vrouwen, het bereik is breed. Sporten en bewegen is beter en goedkoper dan behandelingen bij gebrek aan lichamelijke conditie, zeker ook op oudere leeftijd. Het financieel maatschappelijk rendement daarvan is moeilijk te meten,maar algemeen bekend is dat als mensen meer sporten/bewegen veel zorgkosten bespaard worden. Juist in wijken waar het financieel draagvlak niet hoog is, van belang om goed over na te denken. De kosten die nodig zijn om het huidige programma tegen de huidige voorwaarden te laten draaien, zijn te hoog gebleken. Corporaties leggen nu het tekort bij, en willen dit terugdringen. Door tegenvallende inkomsten van verhuur, alsmede door het lage bedrag dat zorg-welzijnspartijen bijdragen aan de sportactiviteiten, ook gezien de weinig ruimte, gezien de locatie, moet er in samenspraak met alle geledingen in de wijk/oost scenario s opgesteld worden, die een toekomst voor de sport en Kwiqfit waarborgen. Ingezonden brief B. Swart 13

14 Een Groene Vaderdag in de Slachthuisbuurt. Op zondag 16 juni was het zover: "Plantdag" in de zuidwest hoek van de Slachthuisbuurt. Nadat kinderen van groep 7 van de basisschool "De Talenten" met juf Anja op vrijdag 14 juni het goede voorbeeld gaven door de zuidgevel van hun school te beplanten, staken bewoners van de Gouwstraat, de Graafschapstraat en de Hofmeijerstraat de handen uit de mouwen. In snel tempo werd in de week er voor, door de mannen van het Buurtbedrijf Oost de plantvakken voor de geveltuintjes aangelegd. Op vaderdag werden geveltuinen en de boomspiegels verfraaid met van tevoren geselecteerde vaste planten. De feestelijke sfeer bij activiteiten werd nog versterkt door de door de Bewonerscommissie van Elan Wonen beheerde koffie-hoek, die duidelijk in een behoefte voorzag. Bij de plantkeuze werden bewoners geadviseerd door leden van het IVN Zuid Kennemerland. De aankoop van grond en beplanting werd mogelijk gemaakt door een geldprijs voor dit project via IVN Nederland en steun van de gemeente Haarlem en corporatie Elan Wonen. Met dit budget konden we aan de slag! Op de achtergrond is er steeds de steun geweest van de Wijkraad Slachthuisbuurt. Na de gezellige plantdag, waardoor ook weer meer bewoners elkaar hebben leren kennen, zal moeder natuur het verder moeten doen. Het plantgoed is nog klein en moet uitgroeien. Met ook een beetje zorg van bewoners (vooral water geven), zijn er aan het eind van de zomer heel veel groene eilandjes in de Slachthuisbuurt bij gekomen! Bewoners Slachthuisbuurt ZW en IVNZK. 14 Uiteraard was aan deze activiteiten een periode van voorbereiding voorafgegaan: Het begon met een bijeenkomst in speeltuin Kindervreugd op 23 februari. Toen gaf het IVNZK informatie over de voordelen van een groene woonwijk. Mooie bloeiende beplanting, waarvan sommige ook vrucht dragen, trekken vogels en insecten aan, waardoor de natuur in de stad sterker wordt. Een groene wijk met meer natuur is prettig om in te leven. Op deze middag werd een werkgroep gevormd en later werd er werd gekozen voor de Gouwstraat, de Graafschapstraat en de Hofmeijerstraat, omdat daar de meest actieve bewoners vandaan kwamen. Ook basisschool de Talenten deed mee. Uiteindelijk ontstond er een groep van zo'n 20 actieve mensen, die samen zo'n 30 geveltuintjes en 40 boomspiegels hebben aangelegd!

15 Buurtcentrum de Hamelink, Noormannenstraat 1, Open inloop Hamelink Maandag, dinsdag en donderdag: uur Woensdag: uur Vrijdag: uur Contactgegevens Verhuur gymzaal, lokalen of centrale ruimten via beheerder Theo van der Putten: of Informatie en aanmelden activiteitenaanbod via Rozien Salah: of Buurtbeheerder Mustafa Kibar: Dinsdag , spreekuur wijkagent Edwin Sabelis Dinsdag , Wijkspreekuur Leefbaarheid met wijkcoach José de Cock (Elan Wonen), één keer in de 14 dagen in de even weken. Woensdag , spreekuur van Loket Haarlem Donderdag , spreekuur wijkagent Edwin Sabelis Speeltuinvereniging Kindervreugd G. van Bouillonstraat 70 te Haarlem. tel: Beheerders: John en Ria van Leeuwen of op (antw.app.) Stichting Slachthuisbuurt Digitaal G. v. Bouillonstraat NH Haarlem Tel Meer informatie bij: Ria van Leeuwen,tel of Bert Swart, tel: Stichting Bewonersinitiatieven Slachthuisbuurt (SBS) p/a Ria Kuipers, Diederikstraat 16, 2033 MJ Haarlem Tel Boksschool Belder Boksschool Belder bied ook stageplekken aan voor jongeren om werkervaring op te doen. Vrijdagavond na de training van tot uur is er feest vanaf uur om het weekend in te luiden. Meer informatie, of benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen in de boksschool, Hannie Schaftstraat 4, of kijk op Facebook. 15

16 Wijkraadsvergaderingen De vergaderingen van de Wijkraad Slachthuisbuurt vinden steeds plaats op de eerste dinsdag van de maand in ons kantoor, Willem Pijperstraat 15. De vergaderingen beginnen om uur. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Als u wilt weten wat er op de agenda staat kunt u kijken op of contact opnemen met het secretariaat van de Wijkraad. Als u een onderwerp behandeld wilt hebben kunt u contact opnemen met een van de secretarissen: Herman Wijkhuisen tel , of Letty de Boer tel , zodat er op de agenda ruimte gemaakt kan worden voor uw onderwerp. Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer (spoed) 112 Politie (geen spoed) Gemeente: Handhaving Stadhuis Meld Misdaad Anoniem Publieksdienst Huisarts Spoedpost Loket Haarlem SOS Tel. Hulpdienst Meldpunt leefomgeving Kindertelefoon Spaarnelanden en afval (grof vuil) Red een dier (dier in nood) 144 Regionale Dierenambulance Storingsnummers: Dierenbescherming UPC GGD Kennemerland Water Blijf van m n Lijf Nuon Steunpunt Huiselijk Geweld KPN Klantenservice Belastingtelefoon Sensoor (Zit je ergens mee?) Woningcorporaties: Bureau discriminatiezaken Pré Wonen Buurtcentrum de Hamelink Elan Wonen Buurtbemiddeling Ymere Speeltuin Kindervreugd St. Slachthuisbuurt Digitaal Buurtbeheerder (M. Kibar) Buurtbedrijf

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010

WEGWIJZER REIGERSBOS 3. Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 WEGWIJZER REIGERSBOS 3 Bewonerscommissie Eigen Haard Reigersbos 3 November 2010 Stadsdeel Zuidoost www.zuidoost.amsterdam.nl Stadsdeelkantoor: 020 2525000 Meldpunt Openbare Ruimte: 020 2525222 Meldpunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst De Bouwen werkt aan een mooie toekomst Sociaal programma de Bouwen Het was een mooie wijk, het is een mooie wijk en blijft een mooie wijk Sociaal Programma De Bouwen is een prettige woonwijk! Daar is bijna

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten!

HONDENKAART. schone stad iedereen uitgelaten! HONDENKAART Uitgave 2009 schone stad iedereen uitgelaten! Honden horen erbij in Den Haag! Opruimmiddelen voor hondenpoep Honden spelen al eeuwen een belangrijke rol in onze samenleving. Vooral als gezelschapsdier,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK

NIEUWSBRIEF HUISKAMER VAN ODIJK 1-2017 Beste dorpsgenoten De lente is al aardig op gang gekomen. De narcissen en tulpen bloeien volop en de vogels zijn al druk in de weer om een nestje te bouwen. Tijd voor de geboorte van een nieuw item,

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

De bereidheid van burgers om bij te dragen aan de onkruidbestrijding

De bereidheid van burgers om bij te dragen aan de onkruidbestrijding Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum)

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Na een aantal jaren met zaadeters te hebben gekweekt heb ik toch weer besloten om spreeuwen te gaan houden. Een aantal jaren geleden heb ik ook verschillende koppels gehad

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Woon- en leefregels Eengezinswoningen

Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de Woningcorporatie, de Gemeente en de bewoners

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Slachthuisbuurt Journaal

Slachthuisbuurt Journaal Slachthuisbuurt Journaal Jaargang 9 Nr. 3 november 2011 Pag. 2 Colofon Pag. 3 van de voorzitter, buslijn, receptie Pag. 4 Plannen Slachthuisterrein (1) Pag. 5 Plannen Slachthuisterrein (2) Pag. 6 In memoriam

Nadere informatie

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN BURGEMEESTER JOS HEIJMANS Trots op ons nieuwe stadhuis Onze mooie stad Weert heeft een prachtig nieuw stadhuis. Daar zijn we trots op. De gemeente raad koos na

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016

Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Nieuwsbrief nr. 19 maart 2016 Beste buurtbewoners. Voor u ligt onze nieuwsbrief met daarin een aantal nieuwe onderwerpen waarmee wij het komend jaar gaan starten of al van start zijn gegaan. Als voorzitter

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis )

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Informatieboekje BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Welkom bij onze buiten BSO Met Juf Buiten In september 2014 is onze BSO Bij Juf Thuis gestart met een buiten BSO Met Juf Buiten. Na een

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

De Ammerse Veste bestaat uit 22 huur en 22 koopappartementen. Pagina 2

De Ammerse Veste bestaat uit 22 huur en 22 koopappartementen. Pagina 2 AMMERSE VESTE Sociale en veilige woonomgeving In de Ammerse Veste in Groot-Ammers woont u in een sociale en veilige woonomgeving, zonder privacy in te leveren. Uw woning is afgestemd op het gerief dat

Nadere informatie

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 Hierbij ontvangt u Buurtnieuws nr. 2 van dit jaar, het informatieorgaan van de wijk Neerijnen. Wijziging bestuursvergaderingen Het bestuur heeft besloten om de frequentie

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

De metamorfose van het Ismes huis.

De metamorfose van het Ismes huis. Nieuwsbrief Oktober 2016 In deze Nieuwsbrief Voorwoord Stefan Metamorfose van het Ismes + Fotos Sociale vaardigheidstraing / Theater middagen Film avond Vrijwilliger aan het woord Ismes Huis Brede Haven

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE

WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE WELKOM! WONEN IN WESTERGOUWE U bent 1 van de eerste bewoners van de nieuwe wijk westergouwe. Aan u als pionier daarom een hartelijk welkom! Verschillende partijen werken aan de bouw, onderhoud en beheer

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

Agenda NIEUWSBRIEF NR 1 JAARGANG 5 11, 12, 13 Februari,

Agenda NIEUWSBRIEF NR 1 JAARGANG 5 11, 12, 13 Februari, Agenda NIEUWSBRIEF NR 1 JAARGANG 5 11, 12, 13 Februari, Groep 8 CITO eindtoets dinsdag t/m donderdag 7 Februari, vrijdag Warme truiendag 13 Februari, donderdag Playbackshow 5 Februari, woensdag Spreekuur

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

November 2016 Jaargang 2, Nr. 13. Wat een prachtige herfst om ons heen! Vriendelijke groeten Carmela Tumminaro

November 2016 Jaargang 2, Nr. 13. Wat een prachtige herfst om ons heen! Vriendelijke groeten Carmela Tumminaro Nieuwsbrief van RK BS Wijzer aan de Vecht Wijzernieuws November 2016 Jaargang 2, Nr. 13 Inhoud Flessenactie. 2 Personele zaken.... 2 Peutermiddag. 2 Social schools.... 3 Buurtsportclub.. 4 Nationaal schoolontbijt.4

Nadere informatie

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast.

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast. Overlast 1 Overlast Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar is er is niet

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie