Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2"

Transcriptie

1 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep Pag. 6 Duurzaam gebruik zonne-energie Pag. 7 Boksschool Belder / Nieuwbouw / Onkruid Pag. 8 Buurtbemiddeling / Wijkkrant digitaal Pag. 9 Met de verrekijker (Reinaldapark) Pag. 10 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 16 Honden los: duur grapje Zomermarkt Bewoners fleuren SHB op / Bavodorp Reddingspoging Kwiqfit Groene Vaderdag in Slachthuisbuurt Hamelink/Kindervreugd/Digitaal/Troll Belangrijke telefoonnummers

2 De Wijkraad Slachthuisbuurt is als volgt samengesteld. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Secretaris: 2e Penningmeester: Algemeen lid: Algemeen lid: Algemeen lid: Facilitaire dienst: Joop Teunisse Ria Kuipers Herman Wijkhuisen Letty de Boer Tiny Govers Rita Leeflang Jeanette Klingers Jan Huismans Richard Kuipers Denk met ons mee! De Wijkraad is er voor bewoners en door bewoners, maar we kunnen nog mensen gebruiken. Wilt u iets weten of mededelen of heeft u misschien vragen, kom dan gerust naar de wijkraadvergadering. Denk met ons mee, het is immers ook uw wijk. Wilt u meehelpen, al is het maar een uurtje in de week, dat verlicht de taak van de huidige leden. Kom dus helpen, het is in uw belang en in het belang van de hele wijk. Uiterste inlevering van kopij voor het volgende nummer is: 30 oktober De volgende krant komt uit in december Colofon Het Slachthuisbuurt Journaal is een uitgave van de Wijkraad Slachthuisbuurt en is bestemd voor de Slachthuisbuurt. Slachthuisbuurt Journaal verschijnt minimaal 3x per jaar. De redactie kan alle ingezonden stukken weigeren dan wel veranderingen aanbrengen (bv. inkorten) zonder opgaaf van redenen. Als de redactie een stuk plaatst, wil dat niet zeggen dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie weigert elk stuk dat beledigend dan wel discriminerend voor een groep medewijkbewoners is, of dat een persoon/ instantie persoonlijk aanvalt. Artikelen mogen wel zonder naam geplaatst worden maar de naam moet dan bij de redactie bekend zijn, anoniem aangeleverde stukken worden niet geplaatst. Dit alles ter beoordeling van de redactie. (Herman Wijkhuisen en Letty de Boer).

3 VAN DE VOORZITTER Beste bewoners van onze Slachthuisbuurt. Gelukkig is het begin juli dan eindelijk zomer geworden, we hebben er lang op moeten wachten, en nu maar hopen dat het mooie weer tot ver in de herfst aanhoudt. Helaas is onze Zomermarkt volledig in het water gevallen. En dat is gezien de enorme inzet van zowel Stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk als een aantal leden van deze wijkraad meer dan jammer. En dan hebben we het nog maar niet over de financiële consequentie hier van. Hoewel er in juli en augustus geen openbare wijkraadsvergaderingen zijn is het niet zo dat het bestuur 2 maanden niets doet. Integendeel zelfs, de overleggen met bv. de gemeente en woningcorporaties gaan, op een lager pitje, gewoon door. Wie de afgelopen maanden het plaatselijke nieuws heeft gevolgd weet dat er bij gemeente een reorganisatie plaats vond en eigenlijk nog steeds vindt. Zo n 50 mensen hebben hun baan verloren, een wethouder moest opstappen en verder heeft er een stoelendans rond een aantal functies plaats gevonden. Tegelijkertijd vond men het ook nodig een aantal functies te veranderen, hadden wij bv. eerst contact met een buurtregisseur nu is dat veranderd in een gebiedsverbinder. En of dat een gelijkwaardige functie is weten wij nog niet. Het is zelfs zo dat de gezamenlijke wijkraden in Haarlem Oost sinds eind april 2013 nog steeds niet goed weten hoe e.e.a. in de toekomst vorm gaat krijgen en ik kan u wel zeggen dat wij ons daar over best zorgen maken. Gelukkig is het zogenaamde Dreamteam nu eindelijk bekend en bij deze de leden: Gebiedsmanager : Cecile Hubers, Gebiedsverbinder : Wil Verzijlberg, Gebiedsassistente: Anneke Splinter, Beheerder gebied : Marcel Schaapherder, Dagelijksbeheerder : Machiel Bom, Behalve Cecile zijn de overige leden voor ons alsnog grote onbekenden, dus u zult begrijpen dat het ook voor ons best spannende tijden zijn. Met Machiel Bom hebben wij, samen met Spencer Bierman van Spaarnelanden en Jessica Koelemeij van de gemeente Haarlem, de waarschijnlijke locaties van de ondergrondse vuilcontainers bekeken. Uiteraard komen er voorlichtingsavonden waarin ook u uw mening kenbaar kunt maken. U ziet, wij zitten bepaald niet stil en dat kan ook niet, de komende jaren is er nog genoeg te doen bv. de nieuwbouw in de Hannie Schaftstraat, het Peltenburgterrein, het hoofdpijndossier het Slachthuis, het feit dat de Aldi over enkele jaren weggaat, Bavodorp en het Hof van Egmond. Al deze ontwikkelingen volgen wij op de voet en bij diverse van deze zaken zijn wij betrokken. En ik zeg met nadruk wij, ik mag dan uw voorzitter zijn maar zonder de overige leden van de Wijkraad Slachthuisbuurt zou al dit werk niet mogelijk zijn. Ik sluit af met u nog veel mooi weer te wensen, dan heb ik het namelijk ook, en heeft u tijd en belangstelling voor wat wij allemaal doen bezoek dan eens onze openbare vergaderingen. Met vriendelijke groeten, Joop Teunisse. Wijkkrant Slachthuisbuurt maart

4 25 jaar aandacht voor wijken, nu op voor goud Dit jaar is een jubileumjaar voor aandachtswijken. De intensieve gebiedsgerichte wijkaanpak bestaat, net als het LSA, 25 jaar. Maar het is ook het jaar dat hij ten grave wordt gedragen. Officieus dan, want de zogeheten wijkaanpak gaat in naam nog door, maar de financiering is zo goed als gestopt. De bestuurlijke en daarmee ook professionele aandacht is net zo snel verdampt als de politieke belofte van 10 jaar wijkaanpak. De actieve bewoners hebben zich jarenlang suf geparticipeerd in allerlei overlegvormen die nodig waren om samenhang aan te brengen in de projectencarrousel dat hier gedraaid heeft. In de laatste jaren van de krachtwijkenaanpak ging het langzaam de goede kant op met de participatie. Toen kwam de crisis en kabinetten die kennelijk iets anders aan hun hoofd hadden dan aandachtswijken. In de wijken begon men het te merken omdat vooral nieuwbouwplannen werden vertraagd of in de ijskast gezet, veel welzijnspersoneel verdween, het tempo van de wijkverbetering zakte. We maken nu een overgangsfase naar andere verhoudingen tussen overheid en burger door. Ineens is bewonersparticipatie ouderwets; de overheid wil zelf graag participeren in burgerinitiatieven die overal en nergens uit de grond schieten: urban farms, wijkhuizen in zelfbeheer, zorgcoöperaties, coöperatieve energieleveranciers enzovoort. Voor veel bewoners die in de wijkaanpak participeerden gaat deze omslag wel erg hard. Als het wijkhuis niet door hen kan worden open gehouden gaat het sluiten, contactpersonen bij de gemeente zijn plotseling niet meer op hun post en er komen steeds meer bezuinigingen. Op onze jubileumconferentie wenste minister Stef Blok ons geluk met het 25 jarig bestaan. Hij was lang betrokken bij de Haagse Schilderwijk als adoptie Kamerlid via ons project Wijkadoptie. De minister zei dat hij een fan is van het LSA is en hij wenste ons nog minstens 25 jaar toe. Hij weet uit ervaring dat actieve bewoners in deze wijken niet te stuiten zijn en gewend zijn om veel te doen met weinig geld. Toch kan het in deze wijken vaak niet helemaal op eigen kracht, daarvoor zijn de problemen te groot. Nu kijkt de overheid toe, maar ze zou zoveel kunnen doen. Zelfs zonder geld is er veel te bereiken. Wij vinden het tijd voor meer stimuleringsbeleid van de overheid, afgekeken uit Engeland. We willen buurtrechten zodat wijkbewoners meer te vertellen krijgen over hun directe woonomgeving. Bijvoorbeeld door het recht om gebouwen of grond te verwerven voor maatschappelijke doelen en het recht om overheidsdienstverlening over te nemen. Wij willen dat er een maatschappelijke bank in het leven wordt geroepen waar tegen lage rente kan worden geleend voor maatschappelijke doelen. Op dit moment worden mensen wel aangesproken op hun verantwoordelijkheid en wordt vrijwilligerswerk min of meer afgedwongen, maar het zou zoveel beter en vrolijker kunnen. Henk Cornelissen directeur van het LSA. Plantenbakken. Op diverse plaatsen in onze wijk staan plantenbakken en bakken met bomen. Bij een rondgang door de wijk bleek dat deze planten en bomen er niet al te best bij staan. Oorzaak: dorst! Een plant en een boom hebben nu eenmaal water nodig om te kunnen overleven. Bij plaatsing van de bakken is afgesproken dat de bewoners de bakken zouden onderhouden. Dat blijkt dus niet te gebeuren. De Wijkraad maakt zich sterk om de wijk nog enigszins groen te houden, maar kan het echt niet zonder de bewoners. De gemeente heeft gemeld dat als er bakken zijn waar de planten van verdord zijn, deze bakken worden weggehaald en niet meer vervangen worden door nieuwe. Het is dus aan de bewoners zelf of de wijk groen blijft, of niet. Oproep: Geef de plantenbakken regelmatig water!! 4

5 OPENING NIEUWBOUW HARTEKAMPGROEP OP DE RICHARDHOLKADE. Eindelijk was het dan zover. Nadat we, als omwonenden, bijna anderhalf jaar tegen een bouwplaats hadden aangekeken mochten ook wij op zaterdagmiddag 6 juli een kijkje nemen in de nieuwbouw. Binnen werden we welkom geheten met koffie en appeltaart. De appeltaart bleek gemaakt te zijn door cliënten welke op een locatie genaamd het Kasteel hun dagbesteding hebben. Op de tweede etage zijn er 11 eenkamerappartementen, ieder met eigen keukentje en douche met toilet. Voorheen stond op deze plek ook een dagbestedingsruimte zodat wij niet helemaal onbekend zijn met mensen met een verstandelijke beperking en ook zien wij deze mensen sinds ze hier wonen regelmatig met begeleiding in de buurt lopen. Ook hier werden wij enthousiast door een bewoonster ontvangen. Nadat we nog even genoten hadden van een drankje en hapje zijn we weer huiswaarts gegaan. Wij hopen dat ook in de toekomst de openheid welke we nu ervaren hebben blijft bestaan en dat de bewoners echt bij de Slachthuisbuurt gaan horen. Een buurtbewoner. ( naam bekend bij de redactie). Maar toch waren wij zeer benieuwd hoe deze mensen nu wonen. We waren enorm verrast door de mooie dagbestedingsruimten op de begane grond, de toch wel ruime binnenplaats waar ook de zon vrij spel heeft. De woningen, waar 6 mensen wonen bleken ruim van opzet, iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer en ook de sanitaire voorzieningen zijn heel erg mooi. Maar waar we het meest van onder de indruk zijn is het tillift systeem in het plafond. Bewoners die niet kunnen lopen worden door het personeel hiermee uit bed gehaald,naar de doucheruimte gebracht of in hun rolstoel gezet. Ook in de woonkamer zit er zo'n systeem aan het plafond bevestigd zodat een bewoner ook vanuit de rolstoel in een stoel kan worden geholpen. 5

6 Onderzoek duurzaam gebruik zonne-energie Op het braakliggende terrein bij de Merovingenstraat, hoek Schipholweg, staat een wel heel vreemde container. Op de container staat een tekst, waarin wordt vermeld dat Elan Wonen bezig is met een onderzoek naar duurzaam gebruik van zonne-energie. Genoeg reden om eens op onderzoek te gaan. Met een simpele mail is al gauw contact gelegd met de afdeling Marketing van Elan Wonen. Barbara ten Klooster, stafmedewerkster, reageerde direct en was bereid wat antwoorden te geven op een paar vragen. -- Wat gebeurt er in de container? De container is een Living Lab, geplaatst door Cablean. Met dit projekt wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van 3D-rollen, die naar wens naar voren gedraaid kunnen worden.eigenlijk hebben deze rollen drie functies. Als de zon schijnt staan de zonnecellen naar voren, tijdens de spits draaien de reclameborden voor en 's nachts wordt bijvoorbeeld de luchtzuivering ingeschakeld. -- Een Living Lab? Het is een Living Lab, omdat we met deze opstelling gaan meten hoeveel elektra opgewekt wordt, hoeveel CO/CO2 er uit de lucht gezuiverd kan worden en hoeveel reclame het kan opleveren. -- Waarom is Elan Wonen hierin geïnteresseerd? Elan Wonen is voortdurend op zoek naar nieuwe technieken van duurzame energie en woningbouw. -- Logische gedachte, het project staat opgesteld bij het bouwterrein aan de Hannie Schaftstraat. Worden deze panelen gebruikt op de nieuwbouw? Nee, we wachten eerst de resultaten van deze pilot af. -- Heeft deze testlocatie al enig nut? Ja, het Living Lab levert elektra. Tijdens de bouw wordt deze elektra door de aannemer gebruikt. Tot aan de start van de bouw wordt de opgewekte energie terug geleverd aan het elektriciteitsnet. -- Het lijkt mij dat er huurders van andere corporaties toch ook geïnteresseerd zullen zijn. Worden de resultaten van dit experiment ook gedeeld met de andere Haarlemse woningcorporaties? Ja, zodra de resultaten bekend zijn, worden deze gedeeld met o.a. de andere Haarlemse woningcorporaties en de gemeente. Als de resultaten nieuwswaarde voor de huurders hebben, informeren wij hun hier ook over. - Als het experiment de juiste verwachtingen heeft, wordt het dan gebruikt voor nieuwbouw of ook op bestaande projecten? Dat kan bij zowel nieuwbouw als bij bestaande projecten. Het zal heel erg afhankelijk zijn van het individuele project of toepassing mogelijk is. -- Gaat de huurder er iets van merken, of wordt de energiewinning gebruikt voor gezamenlijk gebruik in bijvoorbeeld flats? Dat zou kunnen, maar dat is op dit moment nog niet te zeggen. Het betreft nu echt nog een experiment. Het gaat hier niet alleen om financieel resultaat (het geheel moet wel kostendekkend zijn), maar ook om het zoeken naar nieuwe technieken voor duurzame energie en woningbouw. -- Wordt het, bij goede uitkomsten, ook gebruikt voor eengezinswoningen? Er wordt meer resultaat behaald bij grotere oppervlakten, grotere dakvlakken lijken dus beter geschikt. Omdat we nog aan het begin van het experiment staan, is het nog te vroeg om hier verder uitspraken over te doen. Het ziet er naar uit, dat het Living Lab voorlopig nog wel op zijn plek blijft staan. In deze tijden van energiebesparing is het natuurlijk goed, dat er onderzoek gedaan wordt naar nieuwe mogelijkheden. Elan Wonen heeft hiermee een nieuwe stap gezet. Natuurlijk zullen wij dit project op de voet blijven volgen en jullie op de hoogte houden. Met dank aan Barbara ten Klooster, Elan Wonen. Bron: Haarlem dichtbij 6

7 Boksschool Belder Boksschool Belder is een stichting die bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor jong en oud. Op zaterdag geeft Wouter boksles aan jonge kids tot 12 jaar, helaas zit deze groep al vol! De bokslessen worden gegeven op maandag en woensdag van en uur. Als er kinderen uitvallen is er een reservelijst waarop u zich kan inschrijven. Op maandag, woensdag en nu ook op vrijdag zijn er kickboxlessen voor beginners en gevorderden vanaf 12 jaar uur. Contributie bedraagt 10,- per maand, we beginnen op 1 september. Boksschool Belder bied ook stageplekken aan voor jongeren om werkervaring op te doen. Vrijdagavond na de training van tot uur is er feest vanaf uur om het weekend in te luiden. Meer informatie, of benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen in de boksschool, Hannie Schaftstraat 4, of kijk op Facebook. Contributie 10. per maand. Nieuwbouw projecten Het kan u niet ontgaan zijn, de bouwvak ligt weer achter ons. Bij beide projecten langs de Schipholweg en Peltenburgterrein wordt weer druk gebouwd en vordert de bouw gestaag. Het is haast niet te geloven dat de oplevering van beide projecten medio juni 2014 gepland staat. Het is te hopen dat we een zachte winter krijgen zodat de opleverdatum wordt gehaald. Bouw Zuidstrook Ymere. Bouw Peltenburg terrein (Dura Vermeer) Onkruidbestrijding De gemeente Haarlem heeft besloten dat bij het bestrijden van onkruid niet langer gebruik mag worden gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. In Haarlem is tot nog toe het middel Roundup gebruikt dat Glyfosaat bevat. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat dit middel mogelijk schadelijk is voor mens en dier. Hoewel hier landelijk en internationaal nog veel discussie over is, wil de gemeente Haarlem geen risico s nemen. Het inzetten op alternatieven is daarom een noodzaak geworden. Deze alternatieven zijn milieuvriendelijk, maar ook veel duurder. Het gaat dan om het verwijderen van onkruid met behulp van machines die op basis van heet water of hete lucht het onkruid doden. De financiële middelen zijn de komende jaren schaars en daarom wil de gemeente van Haarlemmers weten wat zij vinden van de onkruidbestrijding en of zij zelf als inwoners van Haarlem bereid zijn bij te dragen aan het verwijderen van onkruid in de eigen woonomgeving. 7

8 Buurtbemiddeling bemiddelt bij burenoverlast Het is eindelijk weer zomer en dat betekent voor veel mensen dat er weer volop genoten kan worden van het mooie weer. De deuren en ramen gaan open en we gaan lekker in de tuin of op het balkon genieten. U houdt misschien van muziekje op de achtergrond en de buren juist van een avondje barbecueën. Ook de kinderen spelen lekker in de tuin en hun plezier is een paar huizen verderop al te horen. Heerlijk toch? Bij Buurtbemiddeling merken we dat niet iedereen van de zomer geniet. In sommige gevallen veroorzaakt het gezellige buiten zijn overlast en irritaties bij de buren. Veel gemelde ergernissen bij Buurtbemiddeling gaan over geluidsoverlast en tuin/grondgeschillen. Vaak durven buren elkaar hierover niet aan te spreken. Burenruzie kan als een donderwolk een zonnige zomer verpesten. Enkele tips om dit te voorkomen: Let op de muziek uit openstaande ramen en deuren. Zet de BBQ zo neer dat de buren geen last hebben van de rook. Vraag uw buren of ze hinder van u hebben en probeer daar rekening mee te houden. Als u nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen misschien vroeg op moeten en graag willen slapen. Als u veranderingen op de erfafscheiding wilt aanbrengen, bijvoorbeeld een nieuwe haag, doe dit dan in overleg met uw buren. Bedenk vooral: waar gewoond wordt, wordt geleefd. Wie elkaar kent, spreekt elkaar makkelijker aan op kleine ergernissen en voorkomt zo dat het uit de hand loopt. Buurtbemiddeling Mocht u er, ondanks alles, niet met elkaar uitkomen, dan kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling. Opgeleide bemiddelaars helpen u op een onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van problemen. Buurtbemiddeling is voor bewoners van de gemeente Haarlem een gratis en onpartijdige dienst. Heeft u behoefte aan meer informatie of advies? Neem dan contact op met de coördinator via telefoonnummer / Wijkkrant óók digitaal Naast de papieren versie van de wijkkrant Slachthuisbuurt is de krant ook digitaal te lezen op de website Door de recessie moeten we allemaal bezuinigen, zo ook de wijkraad. Veel buurtbewoners beschikken over internet, dus die kunnen de krant te allen tijde lezen, maar we zijn ervan doordrongen dat er ook mensen zijn zonder toegang tot het wereldwijde web. Voor die mensen blijven we de krant op papier maken. In de toekomst zal er een bon in de krant verschijnen waarop aangegeven kan worden dat u de krant op papier wilt blijven ontvangen. Over circa 2 jaar zullen we dan de splitsing in gaan voeren: mensen die de bon hebben ingevuld krijgen de krant in de brievenbus, de overige buurtbewoners lezen hem op hun scherm. 8

9 Met de verrekijker Groot vrijetijdscomplex in Reinaldapark Haarlem Het idee lag er al vijfentwintig jaar, werd almaar verdaagd en vertraagd, maar onlang ging dan toch eindelijk de eerste paal de grond in. In het Reinaldapark in Haarlem-Oost verrijst in de loop van dit jaar een groot vrijetijdscomplex: met tien tennisbanen, bowlingbanen, midgetgolf, een brasserie en een pannenkoekenhuis. Tennis, minigolf, bowling, brasserie en pannenkoeken Initiatiefnemer en opdrachtgever is oud-haarlemmer Dirk-Jan van der Weele. Hij bouwde eerder al tennispark De Nieuwe Brug aan de andere kant van de Ringvaart, en Wildenhorst in Badhoevedorp. Dik twee decennia geleden kocht Van der Weele een lap grond aan de Nieuweweg, even ten oosten van het Reinaldapark, met de bedoeling wat sportiviteit en levendigheid is het stadsdeel te brengen. Bezwaarschriften en eindeloos overleg met het stadhuis werden echter zijn deel. En het leek er op een gegeven moment eigenlijk niet meer van te komen. Zijn multifunctionele horecavoorziening komt er nu alsnog in de zuidrand van het Reinaldapark, even ten oosten van de voetbalvelden van HYS. Architect is Herman Bosman uit Limmen. Het complex moet volgend jaar april open gaan. De grootste uitdaging is - naast de bouw op zich - het vinden van geschikte horeca-exploitanten. Van der Weele:,, Serieuze gegadigden mogen zich melden, graag zelfs.'' 9

10 Honden los in het Oosterpark: duur grapje. Toen in het voorjaar van 2012 het hek om het Oosterpark geplaatst was, dacht de wijkraad van het probleem van de hondenpoep binnen het hek verlost te zijn. In onze wijkkrant van augustus 2012 werd er nog een artikeltje aan gewijd, maar de overlast bleef. Hondenbezitters lieten hun hond lekker binnen de hekken van het park rondstruinen, met als gevolg dat het voor de buurtbewoners niet prettig recreëren was in het bruine gras. Menigmaal werden hondenbezitters die in de fout gingen, er op gewezen dat het niet de bedoeling is om hun hond binnen de hekken uit te laten, maar dan kwam steevast als antwoord: En waar staat dat dan? Het bordje Hondenuitlaatstrook is blijkbaar niet voor iedereen even duidelijk. Deze uitlaatstrook bevind zich op het grasveld tegen de muur van het slachthuis en loopt door langs de Gouwweteringkade. Me dunkt, plek zat om een hond lekker te laten rennen. De wijkraad heeft, na overleg met burgemeester Schneiders, op eigen kosten borden met verboden toegang voor honden laten maken, en op de hekken bevestigd. Bij elk van de zeven ingangen hangt een bord. We hopen dat er nu nog meer duidelijkheid is en dat de buurtbewoners deze zomer kunnen genieten in het park. Bureau Handhaving heeft aangegeven extra aandacht aan dit probleem te geven. Wellicht ten overvloede: dit zijn de kosten van overtredingen: De boete voor een niet aangelijnde hond is - 90, = De boete voor onaangelijnde honden in speelgelegenheden is - 120, = De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is - 120, = De wijkraad hoopt dat de plaatsing van deze borden bijdraagt aan het schoon blijven van het grasveld binnen het hek van het Oosterpark, het groene hart van onze wijk. 10

11 Terwijl we nu met een temperatuur van rond de 30 graden Celsius achter de computer zitten, gaan onze gedachten terug naar 22 juni, de dag van de Zomermarkt. De weergoden waren ons toen niet zo gunstig gezind. Het opbouwen gebeurde nog droog, maar later op de dag gingen de sluizen boven ons open wat direct te merken was aan het aantal bezoekers. Om 6 Zomermarkt U kent het gezegde wel! Maar ondanks alles is het toch weer gelukt een Zomermarkt te doen plaatsvinden. Dit mede dankzij de financiële bijdrage van het Interim Beheer, waarin de gemeente, de corporaties, Vilex en de Wijkraad zitting hebben. In het decor van een huiskamer konden bewoners van de Slachthuisbuurt in Haarlem tijdens de Zomermarkt 2013, hun mening geven over de buurt. Gemeente Haarlem en de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere werken intensief aan vernieuwing van de wijk en waren benieuwd naar de reacties, zorgen en wensen van de bewoners. De filmpjes laten nogmaals zien: de Slachthuisbuurt is een buurt met karakter. (YouTube: slachthuisbuurt zomermarkt). uur was de firma Pel er al om de kraampjes op te bouwen. Toen waren de eerste vrijwilligers al paraat! Er waren rond de 80 kraampjes verhuurd en er was een plekje met banken gecreëerd waar je kon uitrusten en iets eten of drinken, maar er werd bar weinig gebruik van gemaakt. Het was gewoonweg te koud en te nat. Stichting ontmoet elkaar in Parkwijk had de organisatie weer in handen, in samenwerking met de Wijkraad. We hebben weer met succes een beroep op de Stichting gedaan, want ondanks herhaalde oproepen voor een (klein beetje) hulp van buurtbewoners, bleef het van die kan benauwend stil. Tja, en als je dan iets wilt, ben je heel blij met je buren vanuit Parkwijk. Het is jammer dat het weer het werk van de vrijwilligers grotendeels letterlijk in het water heeft laten vallen. Ook de borden met de aankondiging van de Zomermarkt en het daarmee verband houdende parkeerverbod stonden er bijtijds. Toch waren er nog een aantal bewoners die hun auto gewoon hadden laten staan. Dit zorgt allemaal voor veel extra werk. Er wordt steeds vanuit de buurt gevraagd om activiteiten, maar als er dan iets georganiseerd wordt, lijkt het wel of het niemand iets uitmaakt. Dit klinkt misschien wat negatief, maar de vrijwilligers werken zich een slag in de rondte en dan is het niet leuk als je dit soort tegenwerking krijgt, om nog maar niet te spreken over de negatieve opmerkingen als er iets niet helemaal goed gaat. Maar ja, de beste stuurlui Sommige gezichten zie je elk jaar weer terug, zoals onze puddingbroodjesman, die verrukkelijke broodjes verkoopt. De opbrengst gaat naar een goed doel, wat hem zeer na aan het hart ligt. We hopen hem nog vele jaren op de markt te zien met zijn altijd stralende gezicht! 11

12 BEWONERS FLEUREN SLACHTHUISBUURT OP 12 Onder het motto schoon, heel en veilig zijn bewoners uit de Slachthuisbuurt in 2011 gestart met het project 'Samen een stap' waarbij stoeptegels naar eigen inzicht werden omgetoverd tot mozaïektegels. Na anderhalf jaar loopt het project ten einde. Het resultaat mag er zijn: 218 mozaïektegels vormen een kleurrijke kunst- en wandelroute door de wijk. Een route die een verhaal vertelt over de bewoners en de Slachthuisbuurt. Pré Wonen heeft de mozaïektegels deze maand geplaatst in de straten. Het kan u niet ontgaan zijn, sinds zo'n 2 maanden liggen er her en der eigen gemaakte mozaïektegels in onze Slachthuisbuurt. Onder leiding van Atie de Ruiter zijn een aantal buurtbewoners langdurig met het maken hiervan bezig geweest. E.e.a. is door Pré Wonen financieel mogelijk gemaakt. En het resultaat mag er zijn, dik 150 tegels zijn er al geplaatst en er blijkt behoefte te zijn aan nog meer tegels. Hopelijk krijgt dit initiatief dan ook een vervolg. Een buurtbewoonster kwam bij ons met de vraag of het geen leuk idee was om een route uit te zetten die langs de tegels en markante plekken en/of gebouwen zou gaan. Dit is natuurlijk een uitstekend idee, nieuwe buurtbewoners zouden op deze manier op een leuke manier kunnen "inburgeren". Er bestaat trouwens al een wandeling langs de tegels, deze is echter niet compleet. De Componistenbuurt, waar ook tegels liggen, is hier geen onderdeel van. Deze route, in de vorm van een speurtocht, kunt u overigens op onze website terug vinden. En nu kunnen wij als Wijkraad dit ter hand nemen, onze secretarissen weten enorm veel van de Slachthuisbuurt. Maar zou het niet veel leuker zijn als er tussen onze lezers een paar mensen zijn die denken :"Dat lijkt ons leuk, hier willen wij aan mee doen". En natuurlijk zullen Letty en Herman met raad en daad klaar staan. Voelt u zich geroepen, neem dan contact met ons op. Want wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, de Slachthuisbuurt die zijn en maken wij samen. Laat van u horen, Wijkraad Slachthuisbuurt. Het Bavodorp, nu en in de toekomst. De komende jaren zullen in het teken staan van grote veranderingen. De 288 woningen en 6 winkel / bedrijfsruimten kampen voor het grootste gedeelte met matige tot zeer slechte funderingen en ook is de uitrusting van de woningen zeer gedateerd. Ymere heeft een plan gepresenteerd om Bavodorp geschikt te maken voor de toekomst. Goede, energie zuinige woningen met een hedendaagse uitrusting en met een goede mix van bewoners. Hiervoor bestaat onder de huidige bewoners een breed draagvlak. Er is een enquête gehouden en daaruit bleek dat een ruime meerderheid de voorkeur gaf aan renovatie en of nieuwbouw. In september wordt gestart met planmatig onderhoud aan 44 woningen welke aan de westzuidwest van het Bavodorp liggen. Bewoners kunnen tegen huurverhoging kiezen voor CV en dubbel glas. Volgens de planning wordt in februari 2014 gestart met de renovatie van 8 woningen in de Barbarossastraat. De funderingen worden vernieuwd en de woningen worden totaal gerenoveerd. Er ontstaan woningen met een geheel nieuwe indeling met hedendaags comfort en energielabel A. Voor de rest van de woningen is nog geen plan van aanpak bekend. Er komt een stedenbouwkundig onderzoek met de gemeente Haarlem en ook de uitkomst van de proeflocatie Barbarossastraat is hierin heel belangrijk. Ymere hoopt begin 2014 het onderzoek af te ronden en met de gemeente Haarlem o.a. overeenstemming te hebben over de mogelijkheden van eventuele nieuwbouw op de kop van de Zomervaart en de Kruistochtstraat. Zoals u ziet staat er de komende jaren heel veel te gebeuren. Wij zullen e.a. uiteraard volgen en indien nodig u informeren. Wijkraad Slachthuisbuurt.

13 Reddingspoging Kwiq fit Slachthuisbuurt Sport en Bewegen Haarlem Oost HELPT U MEE? De Kwiqfit draait nu zo een drie jaar en er zijn diverse activiteiten gestart. Deze activiteiten zijn geschikt voor jong en oud, is zeer laagdrempelig, en zeker ook gezellig. Kwiqfit wordt gesteund door de 3 woningbouwcorporaties,met de nodige financiële middelen,dat blijkt niet voldoende,echter ook zij hebben te maken met forse bezuinigingen. De vraag ontstaat wat Nu? Oo k de woningbouwcorporaties vinden het eigenlijk geen optie om deze buurt sport gelegenheid, noodgedwongen te moeten sluiten, echter er zal een balans moeten worden gevonden tussen inkomsten en uitgaven. Er is nu een kerngroep gevormd die al een paar maal om de tafel heeft gezeten met de corporaties, om te bekijken hoe we samen met de wijk ( lees ook bewoners) en sporters tot een plan te komen, met als doel Kwiqfit te behouden voor Slachthuisbuurt en Haarlem Oost. Wat kunt U hieraan bijdragen. 1. Reageer op deze noodkreet, laat blijken dat ook U zo een buurtgebeuren belangrijk vind, bv. middels donateurschap, suggesties in deze zijn welkom. 2. Reageer door aan te geven dat U wellicht ook deel wilt nemen aan sport en beweeg activiteiten en daarmee ook meewerkt aan behoud van deze buurt/sport activiteit. Komt U gerust eens langs voor informatie, Reageren? Schalkwijkerstraat, naast de Dekamarkt. Bellen mag ook: Al met al is gebleken dat de Kwiqfit een plek is waar men elkaar ontmoet en gezond bezig is oud en jong, een buurtbewoner of iemand van de andere kant van het Spaarne. Psychiatrisch patiënten en sinds begin 2013 ook een vrouwengroep met 1 e en 2 e generatie allochtone vrouwen, het bereik is breed. Sporten en bewegen is beter en goedkoper dan behandelingen bij gebrek aan lichamelijke conditie, zeker ook op oudere leeftijd. Het financieel maatschappelijk rendement daarvan is moeilijk te meten,maar algemeen bekend is dat als mensen meer sporten/bewegen veel zorgkosten bespaard worden. Juist in wijken waar het financieel draagvlak niet hoog is, van belang om goed over na te denken. De kosten die nodig zijn om het huidige programma tegen de huidige voorwaarden te laten draaien, zijn te hoog gebleken. Corporaties leggen nu het tekort bij, en willen dit terugdringen. Door tegenvallende inkomsten van verhuur, alsmede door het lage bedrag dat zorg-welzijnspartijen bijdragen aan de sportactiviteiten, ook gezien de weinig ruimte, gezien de locatie, moet er in samenspraak met alle geledingen in de wijk/oost scenario s opgesteld worden, die een toekomst voor de sport en Kwiqfit waarborgen. Ingezonden brief B. Swart 13

14 Een Groene Vaderdag in de Slachthuisbuurt. Op zondag 16 juni was het zover: "Plantdag" in de zuidwest hoek van de Slachthuisbuurt. Nadat kinderen van groep 7 van de basisschool "De Talenten" met juf Anja op vrijdag 14 juni het goede voorbeeld gaven door de zuidgevel van hun school te beplanten, staken bewoners van de Gouwstraat, de Graafschapstraat en de Hofmeijerstraat de handen uit de mouwen. In snel tempo werd in de week er voor, door de mannen van het Buurtbedrijf Oost de plantvakken voor de geveltuintjes aangelegd. Op vaderdag werden geveltuinen en de boomspiegels verfraaid met van tevoren geselecteerde vaste planten. De feestelijke sfeer bij activiteiten werd nog versterkt door de door de Bewonerscommissie van Elan Wonen beheerde koffie-hoek, die duidelijk in een behoefte voorzag. Bij de plantkeuze werden bewoners geadviseerd door leden van het IVN Zuid Kennemerland. De aankoop van grond en beplanting werd mogelijk gemaakt door een geldprijs voor dit project via IVN Nederland en steun van de gemeente Haarlem en corporatie Elan Wonen. Met dit budget konden we aan de slag! Op de achtergrond is er steeds de steun geweest van de Wijkraad Slachthuisbuurt. Na de gezellige plantdag, waardoor ook weer meer bewoners elkaar hebben leren kennen, zal moeder natuur het verder moeten doen. Het plantgoed is nog klein en moet uitgroeien. Met ook een beetje zorg van bewoners (vooral water geven), zijn er aan het eind van de zomer heel veel groene eilandjes in de Slachthuisbuurt bij gekomen! Bewoners Slachthuisbuurt ZW en IVNZK. 14 Uiteraard was aan deze activiteiten een periode van voorbereiding voorafgegaan: Het begon met een bijeenkomst in speeltuin Kindervreugd op 23 februari. Toen gaf het IVNZK informatie over de voordelen van een groene woonwijk. Mooie bloeiende beplanting, waarvan sommige ook vrucht dragen, trekken vogels en insecten aan, waardoor de natuur in de stad sterker wordt. Een groene wijk met meer natuur is prettig om in te leven. Op deze middag werd een werkgroep gevormd en later werd er werd gekozen voor de Gouwstraat, de Graafschapstraat en de Hofmeijerstraat, omdat daar de meest actieve bewoners vandaan kwamen. Ook basisschool de Talenten deed mee. Uiteindelijk ontstond er een groep van zo'n 20 actieve mensen, die samen zo'n 30 geveltuintjes en 40 boomspiegels hebben aangelegd!

15 Buurtcentrum de Hamelink, Noormannenstraat 1, Open inloop Hamelink Maandag, dinsdag en donderdag: uur Woensdag: uur Vrijdag: uur Contactgegevens Verhuur gymzaal, lokalen of centrale ruimten via beheerder Theo van der Putten: of Informatie en aanmelden activiteitenaanbod via Rozien Salah: of Buurtbeheerder Mustafa Kibar: Dinsdag , spreekuur wijkagent Edwin Sabelis Dinsdag , Wijkspreekuur Leefbaarheid met wijkcoach José de Cock (Elan Wonen), één keer in de 14 dagen in de even weken. Woensdag , spreekuur van Loket Haarlem Donderdag , spreekuur wijkagent Edwin Sabelis Speeltuinvereniging Kindervreugd G. van Bouillonstraat 70 te Haarlem. tel: Beheerders: John en Ria van Leeuwen of op (antw.app.) Stichting Slachthuisbuurt Digitaal G. v. Bouillonstraat NH Haarlem Tel Meer informatie bij: Ria van Leeuwen,tel of Bert Swart, tel: Stichting Bewonersinitiatieven Slachthuisbuurt (SBS) p/a Ria Kuipers, Diederikstraat 16, 2033 MJ Haarlem Tel Boksschool Belder Boksschool Belder bied ook stageplekken aan voor jongeren om werkervaring op te doen. Vrijdagavond na de training van tot uur is er feest vanaf uur om het weekend in te luiden. Meer informatie, of benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen in de boksschool, Hannie Schaftstraat 4, of kijk op Facebook. 15

16 Wijkraadsvergaderingen De vergaderingen van de Wijkraad Slachthuisbuurt vinden steeds plaats op de eerste dinsdag van de maand in ons kantoor, Willem Pijperstraat 15. De vergaderingen beginnen om uur. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Als u wilt weten wat er op de agenda staat kunt u kijken op of contact opnemen met het secretariaat van de Wijkraad. Als u een onderwerp behandeld wilt hebben kunt u contact opnemen met een van de secretarissen: Herman Wijkhuisen tel , of Letty de Boer tel , zodat er op de agenda ruimte gemaakt kan worden voor uw onderwerp. Belangrijke telefoonnummers: Alarmnummer (spoed) 112 Politie (geen spoed) Gemeente: Handhaving Stadhuis Meld Misdaad Anoniem Publieksdienst Huisarts Spoedpost Loket Haarlem SOS Tel. Hulpdienst Meldpunt leefomgeving Kindertelefoon Spaarnelanden en afval (grof vuil) Red een dier (dier in nood) 144 Regionale Dierenambulance Storingsnummers: Dierenbescherming UPC GGD Kennemerland Water Blijf van m n Lijf Nuon Steunpunt Huiselijk Geweld KPN Klantenservice Belastingtelefoon Sensoor (Zit je ergens mee?) Woningcorporaties: Bureau discriminatiezaken Pré Wonen Buurtcentrum de Hamelink Elan Wonen Buurtbemiddeling Ymere Speeltuin Kindervreugd St. Slachthuisbuurt Digitaal Buurtbeheerder (M. Kibar) Buurtbedrijf

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008 W i j k k r a n t Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 16 Februari 2008 In dit nummer Jaarverslag 2007 Notulist gezocht Nieuwjaarsreceptie Interview met... bezoek ons ook op www.parkwijk-zuiderpolder.nl Wijkraadsleden

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d B u u r t k r a n t B o s c h ve l d De krant van en voor de bewoners van Boschveld Jaargang 7 nummer 5 Juli 2011 Buurtfeest Na 2 maanden van voorbereiding, vond op 19 juni het jaarlijkse buurtfeest plaats.

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start

De Praatvogel JULI 2014. In dit nummer ondermeer: 'Delen is het nieuwe hebben' Delen is het nieuwe hebben. Vogelnetwerk van start De Praatvogel JULI 2014 'Delen is het nieuwe hebben' In dit nummer ondermeer: Delen is het nieuwe hebben Vogelnetwerk van start Wijkfeest 6 september De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium Jaargang 06 Nummer 01 Mei 2015 Tijdschrift dat Stadjers verbindt. Thema Meedoen Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium In dit nummer: Pag. 04 Meedoen? Dat kan iedereen! Overal hoor en lees

Nadere informatie