Woord VAN HET BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord VAN HET BESTUUR"

Transcriptie

1 e e n u i t g A V E v a n i m o g nr.48 DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI 2012 Woord VAN HET BESTUUR Binnenkort wordt het Afvalstoffendecreet door een Materialendecreet vervangen. Hiermee wordt tevens aangegeven dat afval meer en meer grondstof wordt. Niet alleen de organische cirkel van het (thuis) composteren, maar ook de mechanische cirkel waarbij afval secundaire grondstoffen en brandstof voor groene energie wordt. Duurzaam verbouwen Het groeiend besef dat de voorraad grondstoffen eindig is en de daardoor sterk stijgende kostprijs van de meeste grondstoffen, heeft geleid tot een reeks wetsvoorstellen waarbij alle spelers in de verschillende landen en industrieën verplicht worden om onder andere ook bouwafval maximaal te gaan recycleren. Een groot deel van het bouwafval wordt reeds herwerkt tot secundaire grondstof voor nieuwe bouwmaterialen of gebruikt als funderingsmateriaal voor de aanleg van wegen. Heel recent bestaat er nu de mogelijkheid tot recyclage om alle soorten gipsafval naar secundaire grondstof om te zetten. Hiermee kan de levenscyclus van gips als grondstof-bouwmateriaal-grondstof, worden gesloten en zo de cirkel rond maakt. Vanaf 1 januari vind je nu dus ook een nieuwe container voor gips op de containerparken in de Imog-regio. Rita Beyaert Ondervoorzitter Rik Soens Voorzitter Noël Hoogstoel Ondervoorzitter Wie een woning milieuvriendelijk bouwt of verbouwt, krijgt nadien een resultaat dat vele jaren meegaat. En dat bespaart op zijn beurt dan weer enorm veel grondstoffen. Kies daarom altijd voor materialen en constructies met een lange levensduur. Hoe kies je duurzame materialen om te bouwen? Hoe kan je het bos van labels en keurmerken de bomen nog zien? Wel, die zijn meestal vrijwillig en een keuze van de fabrikant waarmee deze aangeeft dat het product aan bepaalde criteria voldoet. Denk maar aan hout met FSC-logo, gerecycleerd puin met Copro of Certipro-label Daarnaast zijn er ook normen: dit zijn nauwkeurig beschreven criteria waaraan een product moet voldoen. In Europa wordt voor meer en meer bouwproducten de CE-markering ingevoerd. Hiermee moet de fabrikant aantonen dat het product conform de bouwproductenrichtlijn is. Technische kwaliteit wordt aangetoond door het Benor-merk. Dat betekent dat materiaal voldoet aan de Belgische norm. Voor producten waarvoor geen Belgische norm bestaat, fungeert ATG als algemene technische goedkeuring. Duurzame bouwmaterialen Duurzame bouwmaterialen hebben een lage impact op het milieu. Hierbij kijken we naar de impact tijdens de hele levenscyclus van het product (de ontginning van de grondstoffen, het transport, de productie, het gebruik van de materialen en de afvalfase). Dit kan gebeuren door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). Duurzame bouwmaterialen hebben niet enkel een lage impact op het milieu, ze hebben ook een lagere of zelfs helemaal geen impact op de gezondheid. Duurzaam slopen Door zorgvuldig te slopen kan je gebruikte bouwmaterialen ook opnieuw gebruiken. Wat je zelf niet kan (her-)gebruiken moet als bouw- en sloopafval worden afgevoerd. In dat geval is selectief slopen zeker aan te raden doordat veel materialen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe bouwmaterialen. Zo wordt recupereerbaar bouwafval naar een puinbreekinstallatie afgevoerd. Dit breekpuin kan dan opnieuw gebruikt worden als grondstof in de bouwsector (bv. als grondfundering van opritten, terrassen, wegenbouw). Ook houtafval, kunststof, glas en metaal kunnen gemakkelijk gesorteerd en gerecycleerd worden. Voor aanvang van de sloopwerken worden daarom best de nodige voorbereidingen voor een selectieve inzameling getroffen. Voor gebouwen van meer dan m 2 én die geheel of gedeeltelijk een andere functie hadden dan het wonen, is de houder van een stedenbouwkundige vergunning verplicht om voor het slopen een sloopinventaris te laten opmaken. Dit geldt niet voor kleinere gebouwen of als de gebouwen enkel een woonfunctie hadden. Op het containerpark kan je met volgende fracties terecht: Recupereerbaar bouw- en sloopafval (steenpuin, bakstenen, beton ): zorg dat dit niet verontreinigd wordt met ander materiaal. Hoe zuiverder het puin wordt aangeboden, hoe eenvoudiger het kan gerecycleerd worden in puingranulaten. Gyproc of gipsblokken (zie verder). Vlak glas (vensterglas, spiegels, gelaagd glas, ): wordt opnieuw gesmolten en verwerkt in de productie van nieuw glas of glasvezelmatten. Gevaarlijk afval: hou dit steeds apart en bied het aan bij de KGA-kluis. Niet recupereerbaar bouw- en sloopafval: dit zijn voorwerpen uit porselein, keramiek of niet recycleerbaar glas gemaakt. Enkele voorbeelden: cellenbeton, een lavabo of bad, een wc, ovenschotels. Dit inert afval kan niet meer hergebruikt worden en moet worden gestort. Houtafval: onbehandeld hout vindt na versnippering en ontijzering een toepassing in de spaanderplaatindustrie. Behandeld en samengesteld hout worden in biomassacentrales opgestookt tot elektriciteit. Bouwplastic: met PVC-buizen, goten, afgeleiders, rolluiken, raamprofielen, kan je bij het milieustraatje terecht. Metaal Folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal: deze worden apart ingezameld. Asbestcement (zie verder). Enkele duurzame materialen ❶ Isolorende mortel op basis van fijne isomokorrels (Betopor) Zeer licht: minimale belasting van de constructie en thermisch heel goed isolerend. Monoliet: koudebruggen uitgesloten. Onbrandbaar: belangrijk bij renovatie op plankenvloeren. ❷ Fermacell gipsvezelplaten Bestaan uit gips en papiervezels, gewonnen uit een recylcingprocédé, die onder hoge druk zijn samengeperst en bevatten dus geen lijm, waardoor de plaatstructuur beter kan ademen. ❸ Milieuvriendelijk isoleren met gerecyleerde papiervezels (Isofloc en Climacell) Oud-papiervlokken gebruikt als isolatie voor daken, wanden en vloeren. Een boorzoutimpregnering beschermt tegen ontvlambaarheid, schimmels en ongedierte. Dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat: cellulose kan, net als hout, vocht opnemen en weer afgeven. Hierdoor worden vochtigheidsverschillen in het binnenklimaat optimaal gestabiliseerd, wat garant staat voor aangenaam wonen. ❹ FSC-gelabeld hout (afkomstig uit duurzaam bosbeheer) zonder preventieve chemische verduurzaming. ❺ Natuurverven deze bestaan voor het overgrote deel uit natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld lijnolie) of minerale grondstoffen (zoals kalk). Opgelet: vele watergedragen verven of verven op waterbasis zijn niet natuurlijk. 1

2 Wij trekken het ons samen aan BOUWSPECIAL Opletten met asbest! Sinds 1998 mag asbest niet langer gebruikt en verkocht worden. Voordien was asbestcement omwille van zijn veelzijdigheid, uitstekende kwaliteit en lage kostprijs een populaire grondstof voor duizenden producten en bouwmaterialen. Er werd echter ontdekt dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Ook al komen er nu geen nieuwe producten meer bij, de oude zijn nog aanwezig. In talloze (oudere) gebouwen en voorwerpen kan asbest zitten, zowel in huis als in de tuin. Voorzichtigheid is dus geboden! Wat is asbestcement? Asbestcement is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbestcement werd vanaf de Tweede Wereldoorlog massaal ontgonnen uit asbestmijnen. Het heeft goede fysische en chemische eigenschappen: sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en bestand tegen zuren en basen. Een ideaal product voor de woningbouw, werd er gedacht. Hechtgebonden of ongebonden? Wanneer de asbestvezels stevig verankerd zitten aan andere stoffen (het dragermateriaal ) én dit materiaal in goede staat is, spreken we van hechtgebonden asbest. Als hier correct wordt mee omgesprongen, is er weinig gevaar. Voorbeelden : golfplaten, leien, buizen, bloembakken, schouwpijpen Hiermee kan je terecht op het containerpark. Producten waarin asbestcement los zit of asbestmaterialen in slechte staat, houden wel een gevaar in. Dit noemen we ongebonden asbest. Voorbeelden : plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen, brandwerende plaat bij verwarmingsketels, afdichtingskoord Laat dit steevast verwijderen door een professionele firma! Wanneer gevaarlijk? Ongebonden asbestcement houdt grote risico s in, evenals asbestproducten in slechte staat. Asbestcement kan zich splitsen in minuscule vezeltjes die makkelijk ingeademd kunnen worden. Dit kan leiden tot ernstige ziektes zoals asbestose en verschillende soorten kanker. Asbestvezels komen overigens ook vrij wanneer asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt. Zagen, slijpen, snijden, schuren, boren en afspuiten onder hoge druk kunnen dus zeker niet! Asbest in mijn woning! Wat nu? Eerst en vooral: paniek is niet nodig! Enkel asbesthoudend materiaal dat beschadigd, versleten of verweerd is, laat je beter vervangen. Doe bij voorkeur een beroep op een professioneel asbestverwijderaar. Ga je echter zelf aan de slag, volg dan zeker volgende veiligheidsinstructies : ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ Bevochtig of fixeer het materiaal zodat er geen asbestvezels kunnen wegvliegen. Verwijder het materiaal manueel of met handwerktuigen. Nooit slijpen, schuren of boren (stofvorming)! Breek het materiaal niet. Indien een breuk niet te vermijden is, hou het materiaal dan nat. Bewaar kleine fragmenten apart in een afgesloten (plastic) zak. Gooi niet met het materiaal bij het laden van de aanhangwagen. Vervoer losse stukken steeds verpakt. Gebruik een stofmasker met P3-filter en een wegwerpoverall. Meng asbesthoudend materiaal nooit met ander bouwafval. Verwijder de bouwstof in natte conditie (niet met stofzuiger!). Bij binnenwerk: verlucht goed tijdens en na de werken. Neem onmiddellijk na het werk een douche. Reinig grondig het haar. Opgelet : contacteer voor de verwijdering van ongebonden asbest steeds een gespecialiseerde firma! Meer info: Vraag naar de gratis brochure Asbest in en om het huis in het containerpark of bij je milieudienst of surf naar Particulieren kunnen 2 keer per jaar maximaal 100 kg gratis hechtgebonden asbestcement naar het containerpark brengen. Op het containerpark staat hiervoor een container met bigbag ter beschikking. Deponeer het asbestcementmateriaal voorzichtig in de container. Gooi het zeker niet stuk en vermijd overbodige manipulatie. Volg nauwgezet de instructies van de parkwachter! Maak je je zorgen over de kwaliteit van je frituuroliën en -vetten? Belgen eten graag frietjes. Frituren zit ons in het bloed. 80 % van de Belgische gezinnen heeft een friteuse in huis en ze verbruiken zo n ton frituurolie per jaar. En toch weten heel weinig mensen hoelang en hoe vaak ze gebakken hebben met die olie en welke invloed dit kan hebben op de kwaliteit van hun frietjes. Precies daarom hebben we de aftelstrip gecreëerd. Bak ze bruin! Enige tijd geleden heeft Valorfrit, het organisme dat sinds 2005 de aanvaardingsplicht voor gebruikte frituuroliën en -vetten beheert, een enquête gehouden naar de frituurgewoontes van de Belgische gezinnen. En dat onderzoek heeft enkele interessante statistieken opgeleverd. De Belgische gezinnen verbruiken elk jaar in totaal maar liefst ton olie en vet, waarvan zo n 85 % frituurolie en -vet. 80 % van de ondervraagde gezinnen heeft een friteuse, 20 % heeft zelfs een tweede toestel om de frietjes en kroketten of snacks apart te kunnen bakken. De Belg bakt elke week of elke twee weken frietjes en zowat een keer per maand kroketten of snacks, dit betekent dat we gemiddeld om de elf dagen gefrituurd voedsel eten. De olie of het vet wordt na elf beurten vervangen, dat is ongeveer drie keer per jaar: een goed gemiddelde voor de meeste frituuroliën en -vetten met het oog op onze gezondheid. Maar niet te bruin! Ons gezond verstand vertelt ons dat we frituurolie of -vet na zo n tien bakbeurten moeten vervangen. Eigenlijk zouden we beter op de verpakking lezen wat de producent aanraadt over het aantal bakbeurten en ook rekening houden met een aantal andere elementen. Als je ziet dat de olie donker of stroperig wordt, als er schuim, te veel rook of een onaangename geur gevormd wordt, is het al te laat en moet je de frituurolie- of vet absoluut vervangen. Dit betekent namelijk dat de kwaliteit van je frituurolie of -vet verslechterd is omdat die te vaak gebruikt werd en te veel resten bevat. Zelfs als je je olie of vet bij kamertemperatuur bewaart zonder die te gebruiken, begint de kwaliteit na zes maanden af te nemen. Houd de kwaliteit van je frituurolie of -vet dus goed in de gaten en weet wanneer ze vervangen moet worden! Hoe weet je of je olie of vet nog goed is? Valorfrit ontwikkelde daarom hebben een handig gadget: de aftelstrip. Met die strip weet je altijd hoelang je olie of vet in de friteuse zit en vooral hoe vaak je die al gebruikt hebt. Het principe is als volgt: op elke verpakking van olie of vet staat hoe vaak je die maximaal mag gebruiken. Je begint de aftelstrip dus bij dat aantal. Telkens als je je friteuse gebruikt, scheur je een strookje af en zo weet je precies wanneer je de olie moet vervangen. De aftelstrip is zo ontworpen dat je die gemakkelijk aan het snoer van de friteuse kan bevestigen. Zo heb je hem altijd bij de hand. Met de aftelstrip kan je de kwaliteit van de frituurolie in het oog houden, maar het is ook een permanent geheugensteuntje dat je eraan helpt herinneren om je frituurolie of -vet naar het containerpark te brengen. In het containerpark kan je trouwens een nieuwe aftelstrip meenemen. Vraag er een aan de containerparkwachter! Heb je vragen over de inzameling van gebruikte frituuroliën en -vetten of over de locatie en openingsuren van de containerparken, dan kan je altijd terecht bij je gemeente of Imog. Voor meer informatie kan je ook surfen naar 2

3 Wij trekken het ons samen aan BOUWSPECIAL Gips wordt grondstof Afval wordt steeds meer gezien als een waardevolle bron van grondstoffen voor de industrie. De uiteindelijke doelstelling is te evolueren naar een recyclagegemeenschap waarin men afval voorkomt, hergebruikt of recycleert. Veel gebruikte termen in de recyclagewereld zijn hergebruik, Open Loop Recycling en Closed Loop Recycling. Deze laatste is eigenlijk de enige pure vorm van recyclage en kan nu ook door de gipsindustrie toegepast worden: door de vooruitstrevende recyclagetechnologie kunnen alle gipsmaterialen die in de afvalstroom terecht komen opnieuw herwerkt worden tot een secundaire grondstof. Dit proces kan zich oneindig herhalen en maakt het daarom zo uniek. Door deze kringloop spreken we niet van een tweede, maar van een oneindige levensloop. Recycleren: juist sorteren is de noodzaak! Gipsafval zit zowel in sloop-, werf- als productieafval. Sloopafval is een verzamelnaam voor alle afval dat ontstaat bij het selectief slopen van oude gebouwen. Voor de gipsindustrie is dit de minst belangrijke bron van afval. Het gebruik van gipsplaten in de binnenafwerking van gebouwen werd pas echt populair in de jaren 70. Grote hoeveelheden gipsplatenafval zullen pas binnen enkele tientallen jaren beschikbaar komen in de afvalstroom. Bouw- en sloopafval Dit bestaat voor 10% uit gips. Dit afval werd tot op heden via de containerparken bij het te storten afval ingezameld. Vanaf 1 januari 2012 zal je op de containerparken een extra container terugvinden voor gips. Alleen op die manier kunnen we overgaan tot een volledige recyclage van het gipsafval. Alle productieafval van de gipsindustrie zelf, wordt onmiddellijk gerecycleerd. Alle gipsproducenten werken hiervoor samen, zonder onderscheid van merk. Hierdoor zorgen we niet alleen voor een duurzaam afvalbeleid, maar ook voor de beschikbaarheid van gipsgrondstoffen in de toekomst. Draag zorg voor onze grondstoffen en voor de natuur De gipsindustrie gebruikt gips (CaSO 4.2H 2 O) en maakt er gipspleister (CaSO 4.1/2H 2 O) van. Gipspleister kan verder verwerkt worden naar bouwpleisters, gipsblokken of gipsplaten. De toevoeging van additieven in de verschillende materialen heeft geen invloed op het productieproces van de gipsplaten. In bepaalde landen wordt reeds tot 30% gerecycleerd gipsmateriaal toegevoegd in het productieproces van de platen zonder dat dit enige invloed heeft op de kwaliteit van de platen. Hierdoor is het mogelijk om de gipsproducten eindeloos te recycleren tot de secundaire grondstof van voornamelijk gipsplaten. NEW WEST GYPSUM RECYCLING Een Canadees bedrijf dat al jaren gespecialiseerd is in de recyclage van gipsmaterialen in Noord-Amerika heeft in 2009 geïnvesteerd in een volledig nieuwe recyclage-eenheid die in staat is om zowel het afval van gipsplaten, gipsblokken als pleisters om te zetten in een secundaire grondstof voor de gipsindustrie. Alle restfracties worden gescheiden van het gips en kunnen opnieuw gebruikt worden. Het gips zelf wordt opnieuw verwerkt in gipsplaten. Het aangeboden materiaal zal wel moeten voldoen aan duidelijk bepaalde criteria. Selectieve afbraak, scheiding van de verschillende afvalstromen, afzonderlijk transporteren, selecteren en sorteren zijn een absolute voorwaarde om te komen tot een maximaal rendement in het finale recyclageproces. goed voor recyclage standaard gipsplaten (ook de roze en de groene) brandwerende gipsplaten (roze/rf ) waterwerende gipsplaten (groen/ WR) gipsvezelplaten gipstegels en gipsblokken speciale gipsblokken (groen en roze) gipspleisters, zakgoed niet goed VOOR recyclage gipsplaten met bekleding (aluminium, lood, vinyl, laminaat, isolatiemateriaal) cementplaten pleister met kalk pleister gebonden met paardenhaar Ytong/gasbeton-blokken Gips 100% recycleerbaar 3

4 Wij trekken het ons samen aan BOUWSPECIAL Koning Winter Als Koning Winter weer evengoed in het zadel zit als afgelopen jaar, zal die bij hevige sneeuwval of te gladde wegen, opnieuw voor hinder zorgen bij de ophaling van het afval. Het winterse weer zorgt ervoor dat de ophaalrondes niet altijd zonder problemen verlopen. Imog, de aangesloten gemeentes en de ophaler doen echter al het mogelijke om de problemen tot een minimum te beperken. Bij hevige sneeuwval of (spek)gladde wegen, kunnen de ophaalploegen met enige vertraging uitrijden, maar helaas zijn hierbij sommige straten niet bereikbaar door de sneeuw en ijsvorming. De ophaaldiensten beoordelen zelf of ze de ophaling op een veilige manier, zowel voor het verkeer als voor de medewerkers kunnen uitvoeren. Enkele praktische tips om de ophaalman niet nog koudere voeten te laten krijgen. Als een witte sneeuwmantel het landschap bedekt, is het belangrijk om je afvalzak op een goed zichtbare plaats te zetten en controleer of die niet is ondergesneeuwd. Ook bij de ophaling van de containers voor groenafval kan je een helpende hand bieden. De inhoud van de bak kan door de vrieswind s morgens vastgevroren zijn. Onze medewerkers doen er steeds alles aan om de bakken toch te kunnen ledigen, wat niet altijd even evident is. Tip hierbij is om de bak pas s morgens buiten te zetten in plaats van de avond voordien. Een schuilplaats voor de bak uit de gurende vrieswind is zeker een aanrader. Indien het afval niet werd opgehaald en de ophalers de ronde niet inhalen, raden wij aan om het afval terug binnen te plaatsen en het bij de volgende ophaling opnieuw aan te bieden. Wij hopen alvast op het nodige begrip en danken iedereen daarvoor bij voorbaat. Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar Afval verbranden in de tuin of in je kachel is veel schadelijker dan we denken. Maar liefst 53% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin. Overheid en industrie tonen dat het anders kan. Slechts 0,2% van de totale dioxine-uitstoot wordt nog veroorzaakt door huisvuilverbrandingsinstallaties. Ook industriële dioxinebronnen zijn aan strikte normen onderworpen. Maar terwijl het aandeel van de industriële bronnen afneemt, blijft het relatieve aandeel van de dioxine-uitstoot door de bevolking toenemen. Er is een heel hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden van allerhande hout- en plasticafval (waaronder pvc-flessen). Maar ook de verbranding van onschuldig tuinafval zoals snoeihout en bladeren zorgt voor aanzienlijke concentraties dioxines, stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s), zelfs bij de verbranding in een gesloten kachel. Veel burgers kopen een kachel met een te grote capaciteit, wat vaak leidt tot een onvolledige verbranding. Hierbij komen schadelijke gassen en roet vrij, ook in een woning. Een toestel met de juiste capaciteit én een correcte manier van stoken zijn dan ook van enorm belang. Deze schadelijke stoffen hebben uiteraard gevolgen voor onze gezondheid. Vooral dioxines, PAK s en fijn stof vormen een gevaar. We ademen ze in of ze komen via de bodem in ons voedsel en vervolgens in ons lichaam terecht. Ze veroorzaken problemen van tijdelijke hinder, irritatie van neus, keel en ogen, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid tot luchtwegproblemen zoals astma en zelfs aangeboren afwijkingen, hartproblemen of kanker. Puinzak en werfstraatje Ontbreekt het je aan plaats tijdens afbraakwerken, dan lost Imog dat probleem voor je op met de puinzak. Voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval ontwikkelde Imog de puinzak, een megazak van 1m³ voor het compact en snel verzamelen van puin. Voor 111 koop je de lege zak bij Imog aan. Eenmaal gevuld bel je ons op (T ) voor de ophaling aan huis. Heb je meerdere afvalsoorten, dan kan dit perfect worden uitgebreid tot een heus werfstraatje, waarbij Imog een handig ophangsysteem heeft ontwikkeld om de big bags op een plaatsefficiënte manier op te stellen. Voorkom verfresten Restjes verf horen, net zoals lege verfpotten, bij het KGA. Ook afgedankte kwasten en rollen met verfresten zijn KGA. Het afval wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker. Verf bevat schadelijke stoffen, dus hoe minder verf in het milieu terecht komt, hoe beter. Voorkom daarom verfresten. Afvalarm verven spaart daarom het milieu, maar ook de portemonnee : Koop de juiste hoeveelheid door op voorhand te berekenen hoeveel verf nodig is. Laat je niet verleiden door grote potten waarbij de prijs per liter goedkoper is, wanneer blijkt dat je niet alles nodig hebt en na de klus de helft van de pot overblijft. Goed plannen spaart veel uit! Heb je na een karwei toch nog verf over? Dan kan dit bij een volgende klus als grondlaag dienen. Oplosmiddelen als white spirit kan je zelf recycleren. Giet het gebruikte oplosmiddel in een fles en laat de verfresten bezinken. Het zuivere spul giet je terug in een potje om opnieuw te gebruiken. De verfresten met het restant van het oplosmiddel horen bij het KGA op het containerpark. is een uitgave van De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier Kortrijksesteenweg Harelbeke Tel (gratis) Fax Verspreiding ex. Verantwoordelijke uitgever J. Bonnier, Algemeen directeur

5 Groen n elektriek èn gaze? Mo-gow-sèg! Wil je besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook nog je steentje bijdragen tot het milieu? Uiteraard kan dit in de eerste plaats door minder energie te verbruiken, maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het West-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 5 februari Zo bied je je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Groene stroom? Grijze stroom? Wat is nu het verschil? Om het met de leerrijke wijsvinger te ondersteunen, twee korte definities. Groene stroom is elektriciteit die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt via zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales en door het verbranden van biomassa (vb. hout of afval). De klassieke elektriciteit (grijze stroom) wordt dan weer opgewekt uit kernenergie of door verbranding van fossiele brandstoffen. Dat is nadelig, want bij de verbranding van fossiele brandstoffen wordt er ook nog CO 2 uitgestoten. Maandelijks betaal je routineus de afrekening van je energiefactuur. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave kan besparen? Daarom slaat de Provincie West-Vlaanderen, in navolging van het Antwerpse en Oost-Vlaamse provinciebestuur, de handen in elkaar om samen met zo veel mogelijk West-Vlamingen in groep de goedkoopste groene elektriciteit en gas af te dwingen. Wat deze groepsaankoop zo interessant maakt, is dat je zelf geen prijzen hoeft te vergelijken. Heb je interesse dan hoef je je enkel in te schrijven voor 5 februari Samen met alle ingeschreven West-Vlamingen kan er dan als groep de beste prijs worden afgedwongen. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6 februari hun beste bod geven. Na de veiling krijg je dan een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. En pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Voor wie? Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast ook bedrijven met een verbruik beperkt tot kwh elektriciteit in laagspanning en kwh gas. Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaankoop, die wel niet gratis is, van de POM West-Vlaanderen (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij). Meer informatie is te vinden op In goede banen De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn de pioniers in de groepsaankopen en mét succes. Bij de vorige edities bedroeg de jaarlijkse gemiddelde besparing die een gezin kon realiseren respectievelijk 225 en 236. Uiteraard vergt het organiseren en begeleiden van dergelijke groepsaankoop voor groene stroom en gas heel wat organisatie. Om alles vlot te laten verlopen, werkt de Provincie hiervoor samen met de gespecialiseerde firma ichoosr, die ook de groepsaankopen van de andere provincies begeleidde. Het organiseren van een groepsaankoop door de Provincie heeft een aantal voordelen: Er kan een betere prijs bedongen worden dan bij een individuele overstap. Dit gebeurt via een (openbare) veiling. De inwoners worden voor hun overstap begeleid om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen Door het veranderen van leverancier en de grotere vraag naar groene stroom, hoopt de Provincie de markt wat open te breken. Praktisch Interesse in de groepsaankoop? Schrijf je rechtstreeks in via (neem je eindafrekeningen bij de hand), via het gratis telefoonnummer of het gemeentelijk loket. Volgende zes gemeentes uit de Imog-regio zetten hiervoor hun deuren open: Anzegem (op de gemeente), Deerlijk (OCMW), Kortrijk (OCMW), Kuurne (op de gemeente), Wielsbeke (OCMW) en Zwevegem (op de gemeente) of schrijf je in voor de infoavond die de Provincie samen met Imog organiseert op: Maandag 19 december om 20u Imog Harelbeke Kortrijksesteenweg Harelbeke Inschrijven gewenst (naam-adres-tel-mail*) via of telefonisch 0800/ *Bij grote belangstelling wijken we uit naar een alternatieve locatie. Veel mensen denken dat elektriciteit opgewekt uit alternatieve energiebronnen duur is. Toch klopt dit niet altijd. Het Vlaamse Energieagentschap deed de test: een gemiddeld gezin van vier betaalt jaarlijks bij een standaardleverancier een factuur tussen 685 en 765. Voor groene stroom schommelt dat, afhankelijk van de leverancier en de netbeheerder, tussen 580 en 775 euro. Hierbij moet je wel nog vaak het verplicht aan te kopen aandeel (meestal 250) incalculeren, maar dat levert op zich toch wel een behoorlijke rente op. Veranderen van elektriciteitsleverancier kan dus een mooie besparing opleveren. En bovendien is het ook nog goed voor het milieu. Belangrijke data op een rijtje 1 NOVEMBER 2011 TOT 5 FEBRUARI 2012 Vrijblijvend inschrijven via de website of via het gemeenteloket. 6 FEBRUARI 2012 Na de veiling op 6 februari 2012 ontvang je binnen de twee weken je persoonlijk voorstel. Voor de bedrijven met klein verbruik is er een veiling voorzien op 8 februari 2012 en 6 augustus Ook zij krijgen kort daarna hun voorstel. VOOR 12 MAART 2012 Je beslist voor 12 maart of je verandert van leverancier (de datum van overstap kan gekozen worden tussen 15 april en 30 september 2012). Plug in op het net (V-test) 1

6 HELFT DAkEN IN ZW-vlaanderen GESCHIKT VOOR ZONNE-ENERGIE 53% van de daken in de regio Zuid West-Vlaanderen heeft een goede oriëntatie voor zonne-energie. Dit blijkt uit een onderzoek die de Jade Fahhoschüle uit Oldenburg (Duitsland) uitvoerde. Ongeveer 1/3e van de daken is ongeschikt, en 15% is deels beperkt geschikt. Onze daken zijn een slapende energiebron: de helft van alle Zuid West-Vlaamse woningen kan zichzelf van elektriciteit gaan voorzien. In theorie kunnen ze in de toekomst samen even veel stroom opwekken als 62 grote windturbines, zoals Evolis naast de E17 in Kortrijk/Harelbeke. Elektriciteit, maar ook warm water Momenteel is zonne-energie erg duur, maar er wordt verwacht dat zonneenergie in de toekomst ook zonder subsidies financieel interessant zal zijn door een daling van de kostprijs van panelen. En dan bieden de daken in Zuid West Vlaanderen een mooi potentieel aan. Om het cijfer te berekenen werd gekeken naar de vorm en de oriëntatie van de daken. De meeste types panelen moeten immers naar de zon gericht worden om optimaal te werken. Op goed georiënteerde daken kunnen ook zonnecollectoren geplaatst worden, waar water opgewarmd kan worden via een zonneboiler. Ze kunnen tot 60% van het warm water die in een woning verbruikt opwarmen. Die eenvoudige techniek is nog niet zo populair, maar wordt vanaf 2012 sterker aangemoedigd door een nieuwe Vlaamse premie. Oriëntatie doorslaggevend Woonwijken zijn doorgaans het best geschikt om zonne-energie op te wekken: tot 68% van de daken. In dicht bebouwde buurten zoals dorp- en stadskernen en lintbebouwing daalt dit tot 50% van de daken. 3D foto s De resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van daken uit 5 types buurten: woonwijken, een dorp, een industrieterrein, een dichtbebouwde stad, en een meer landelijk gebied. Dit gebeurde aan de hand van bijzondere luchtfoto s die toelaten een 3D bril op te zetten: stereofoto s. Het onderzoek gebeurde binnen het Europees project NS-SEP, door een partner van de intercommunales Leiedal en Imog. Samen werken ze aan lokale en regionale actieplannen voor meer duurzame energie en energie-efficiëntie. AGIV leverde de stereofoto s. Voorrang aan isoleren Zonne-energie is één van de weinige energiebronnen waarover we beschikken in de regio. Maar dat mag nu niet de eerste prioriteit zijn: een groter potentieel schuilt eigenlijk in het besparen van energie, bijvoorbeeld door gebouwen beter te isoleren. dorp woonwijk industrieterrein landelijk stadskern totaal Geschikt 46% 68% 100% 55% 50% 53% Beperkt geschikt 29% 18% 0% 13% 11% 15% Niet geschikt 25% 14% 0% 32% 40% 32% Wist je dat niet alle tweedehands-elektrotoestellen energievreters zijn? Wie denkt over de aankoop van een nieuw elektrisch toestel, heeft niet meteen De Kringloopwinkel in gedachten Nochtans zijn de meeste tweedehandstoestellen vaak beter voor het milieu en de portemonnee dan nieuwe toestellen. De Kringloopwinkel onderzocht het voorbije jaar uitgebreid het verbruik en de kosten van toestellen. Door een objectieve meting kan het elektro-atelier vanaf nu een eigen label toekennen aan de toestellen: de Ecoscore. Wat is de Ecoscore? De Ecoscore helpt je bij het kiezen van een elektrisch toestel in De Kringloopwinkel. Zo wordt het effect op het milieu en je portemonnee getoond. Hoe meer sterren, hoe voordeliger het toestel! Wat betekent het aantal sterren? Elk elektrisch apparaat wordt grondig nagekeken en indien nodig vakkundig hersteld voordat het in De Kringloopwinkel komt. Dat gebeurt in de Revisiewerkplaats volgens vaste regels en procedures, wat de kwaliteit van elk toestel garandeert. De Revisie-medewerkers meten ook de Ecoscore. Sociale tewerkstelling, milieu en vakmanschap staan er centraal. Hoe bepaalt Revisie het aantal sterren? Tijdens de testfase meten de medewerkers het verbruik van elk toestel nauwkeurig op. Op websites van elektrowinkels wordt gecontroleerd hoeveel een gelijkaardig spiksplinternieuw zuinig toestel verbruikt en kost. Je portemonnee De Ecoscore vergelijkt de jaarlijkse kostprijs van een tweedehands toestel met die van een nieuw, energiezuinig toestel. De score houdt rekening met: - de aankoopprijs - de verbruikskosten (water en elektriciteit) - de geschatte levensduur Het leefmilieu De productie van een nieuw toestel vraagt kostbare grondstoffen en energie. Door toestellen te hergebruiken wordt deze negatieve invloed op het milieu vermeden. We selecteren enkel de meest recente toestellen, die nauwelijks meer verbruiken dan nieuwe. Kies het juiste toestel met de Ecoscore en - spaar je portemonnee - draag je steentje bij voor het milieu - help ons jobs creëren Voor meer uitleg over de Ecoscore kan je terecht bij de verkopers in De Kringloopwinkel van Kortrijk en Menen of op Uitstekende voor meer uitleg. Zeer goede voor meer uitleg. Goede voor meer uitleg. 2 Zwakke Zeer zwakke

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

Asbest in en om het huis

Asbest in en om het huis Asbest in en om het huis Veilig omgaan met asbesthoudend materiaal Inhoud Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Gezondheids problemen bij werknemers en omwonenden van asbestverwerkende

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS inhoud voorwoord 1 passief bouwen Wat is een passiefhuis? 2 Hoe energiezuinig is passiefbouw? 3 Wat zijn de belangrijkste principes? 4 Wat is de meerkost en waar zit de winst?

Nadere informatie

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN

CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN CONCRETE ENERGIEBESPARINGEN VOOR JOU EN JE GEZIN INHOUD ELEKTRICITEITSVERBRUIK 4 IDENTIFICEER DE ENERGIEVRETERS 5 De energiemeter 5 HUISHOUDTOESTELLEN 6 Wasmachine en droogkast 6 Koelkast en diepvriezer

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

MINDER AFVAL PRODUCEREN

MINDER AFVAL PRODUCEREN MINDER AFVAL PRODUCEREN 1 INHOUDSOPGAVE Onze afvalberg verkleinen hangt af van onze consumptiegewoonten 3 10 tips in een oogopslag 5 Waarom moeten we minder afval produceren? 6 Preventie primeert 8 Eerst

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Er was eens... december 1979

Er was eens... december 1979 Zoeklicht november 2003 Er was eens...december 1979 Vertelavond in de Oude Abdij Seniorenfeest met Marc Dex 11.11.11 Kinderopvang in Suriname Kindergemeenteraad Kortenberg OCMW: Diensten voor oppashulp

Nadere informatie

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt!

Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Een werkboek waarmee u direct aan de slag kunt! Na het eerste deel van het educatieve pakket WWW (Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.), stelt de Provincie West-Vlaanderen de handleiding

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR Smart media EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Besparen Februari Maak je budgetvoornemens waar 2014 Energie Vlamingen steeds bewuster

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen e-mission HANDBOEK Gids voor een groene av sector in Vlaanderen Kattendijkdok Antwerpen Gids voor een groene av sector in Vlaanderen FI Publishers 1 Maria Hendrikapark Oostende VOORWOORD 4 INLEIDING 7

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen Juni 2015 BUILD hoe zullen we wonen in de toekomst? Belgische aan MIT Ik wil de bouw een geweten schoppen 3D-printen: hoe zit het? Een gebouw printen lukt nog niet WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

Asbest in en om het huis. De meest gestelde vragen over asbest

Asbest in en om het huis. De meest gestelde vragen over asbest Asbest in en om het huis De meest gestelde vragen over asbest Asbest in en om het huis De meest gestelde vragen over asbest Inhoud Inleiding 05 1. Asbest in en om het huis 07 1.1 Toepassingen en risico

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie