Woord VAN HET BESTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord VAN HET BESTUUR"

Transcriptie

1 e e n u i t g A V E v a n i m o g nr.48 DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI 2012 Woord VAN HET BESTUUR Binnenkort wordt het Afvalstoffendecreet door een Materialendecreet vervangen. Hiermee wordt tevens aangegeven dat afval meer en meer grondstof wordt. Niet alleen de organische cirkel van het (thuis) composteren, maar ook de mechanische cirkel waarbij afval secundaire grondstoffen en brandstof voor groene energie wordt. Duurzaam verbouwen Het groeiend besef dat de voorraad grondstoffen eindig is en de daardoor sterk stijgende kostprijs van de meeste grondstoffen, heeft geleid tot een reeks wetsvoorstellen waarbij alle spelers in de verschillende landen en industrieën verplicht worden om onder andere ook bouwafval maximaal te gaan recycleren. Een groot deel van het bouwafval wordt reeds herwerkt tot secundaire grondstof voor nieuwe bouwmaterialen of gebruikt als funderingsmateriaal voor de aanleg van wegen. Heel recent bestaat er nu de mogelijkheid tot recyclage om alle soorten gipsafval naar secundaire grondstof om te zetten. Hiermee kan de levenscyclus van gips als grondstof-bouwmateriaal-grondstof, worden gesloten en zo de cirkel rond maakt. Vanaf 1 januari vind je nu dus ook een nieuwe container voor gips op de containerparken in de Imog-regio. Rita Beyaert Ondervoorzitter Rik Soens Voorzitter Noël Hoogstoel Ondervoorzitter Wie een woning milieuvriendelijk bouwt of verbouwt, krijgt nadien een resultaat dat vele jaren meegaat. En dat bespaart op zijn beurt dan weer enorm veel grondstoffen. Kies daarom altijd voor materialen en constructies met een lange levensduur. Hoe kies je duurzame materialen om te bouwen? Hoe kan je het bos van labels en keurmerken de bomen nog zien? Wel, die zijn meestal vrijwillig en een keuze van de fabrikant waarmee deze aangeeft dat het product aan bepaalde criteria voldoet. Denk maar aan hout met FSC-logo, gerecycleerd puin met Copro of Certipro-label Daarnaast zijn er ook normen: dit zijn nauwkeurig beschreven criteria waaraan een product moet voldoen. In Europa wordt voor meer en meer bouwproducten de CE-markering ingevoerd. Hiermee moet de fabrikant aantonen dat het product conform de bouwproductenrichtlijn is. Technische kwaliteit wordt aangetoond door het Benor-merk. Dat betekent dat materiaal voldoet aan de Belgische norm. Voor producten waarvoor geen Belgische norm bestaat, fungeert ATG als algemene technische goedkeuring. Duurzame bouwmaterialen Duurzame bouwmaterialen hebben een lage impact op het milieu. Hierbij kijken we naar de impact tijdens de hele levenscyclus van het product (de ontginning van de grondstoffen, het transport, de productie, het gebruik van de materialen en de afvalfase). Dit kan gebeuren door middel van een levenscyclusanalyse (LCA). Duurzame bouwmaterialen hebben niet enkel een lage impact op het milieu, ze hebben ook een lagere of zelfs helemaal geen impact op de gezondheid. Duurzaam slopen Door zorgvuldig te slopen kan je gebruikte bouwmaterialen ook opnieuw gebruiken. Wat je zelf niet kan (her-)gebruiken moet als bouw- en sloopafval worden afgevoerd. In dat geval is selectief slopen zeker aan te raden doordat veel materialen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe bouwmaterialen. Zo wordt recupereerbaar bouwafval naar een puinbreekinstallatie afgevoerd. Dit breekpuin kan dan opnieuw gebruikt worden als grondstof in de bouwsector (bv. als grondfundering van opritten, terrassen, wegenbouw). Ook houtafval, kunststof, glas en metaal kunnen gemakkelijk gesorteerd en gerecycleerd worden. Voor aanvang van de sloopwerken worden daarom best de nodige voorbereidingen voor een selectieve inzameling getroffen. Voor gebouwen van meer dan m 2 én die geheel of gedeeltelijk een andere functie hadden dan het wonen, is de houder van een stedenbouwkundige vergunning verplicht om voor het slopen een sloopinventaris te laten opmaken. Dit geldt niet voor kleinere gebouwen of als de gebouwen enkel een woonfunctie hadden. Op het containerpark kan je met volgende fracties terecht: Recupereerbaar bouw- en sloopafval (steenpuin, bakstenen, beton ): zorg dat dit niet verontreinigd wordt met ander materiaal. Hoe zuiverder het puin wordt aangeboden, hoe eenvoudiger het kan gerecycleerd worden in puingranulaten. Gyproc of gipsblokken (zie verder). Vlak glas (vensterglas, spiegels, gelaagd glas, ): wordt opnieuw gesmolten en verwerkt in de productie van nieuw glas of glasvezelmatten. Gevaarlijk afval: hou dit steeds apart en bied het aan bij de KGA-kluis. Niet recupereerbaar bouw- en sloopafval: dit zijn voorwerpen uit porselein, keramiek of niet recycleerbaar glas gemaakt. Enkele voorbeelden: cellenbeton, een lavabo of bad, een wc, ovenschotels. Dit inert afval kan niet meer hergebruikt worden en moet worden gestort. Houtafval: onbehandeld hout vindt na versnippering en ontijzering een toepassing in de spaanderplaatindustrie. Behandeld en samengesteld hout worden in biomassacentrales opgestookt tot elektriciteit. Bouwplastic: met PVC-buizen, goten, afgeleiders, rolluiken, raamprofielen, kan je bij het milieustraatje terecht. Metaal Folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal: deze worden apart ingezameld. Asbestcement (zie verder). Enkele duurzame materialen ❶ Isolorende mortel op basis van fijne isomokorrels (Betopor) Zeer licht: minimale belasting van de constructie en thermisch heel goed isolerend. Monoliet: koudebruggen uitgesloten. Onbrandbaar: belangrijk bij renovatie op plankenvloeren. ❷ Fermacell gipsvezelplaten Bestaan uit gips en papiervezels, gewonnen uit een recylcingprocédé, die onder hoge druk zijn samengeperst en bevatten dus geen lijm, waardoor de plaatstructuur beter kan ademen. ❸ Milieuvriendelijk isoleren met gerecyleerde papiervezels (Isofloc en Climacell) Oud-papiervlokken gebruikt als isolatie voor daken, wanden en vloeren. Een boorzoutimpregnering beschermt tegen ontvlambaarheid, schimmels en ongedierte. Dit zorgt voor een aangenaam binnenklimaat: cellulose kan, net als hout, vocht opnemen en weer afgeven. Hierdoor worden vochtigheidsverschillen in het binnenklimaat optimaal gestabiliseerd, wat garant staat voor aangenaam wonen. ❹ FSC-gelabeld hout (afkomstig uit duurzaam bosbeheer) zonder preventieve chemische verduurzaming. ❺ Natuurverven deze bestaan voor het overgrote deel uit natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld lijnolie) of minerale grondstoffen (zoals kalk). Opgelet: vele watergedragen verven of verven op waterbasis zijn niet natuurlijk. 1

2 Wij trekken het ons samen aan BOUWSPECIAL Opletten met asbest! Sinds 1998 mag asbest niet langer gebruikt en verkocht worden. Voordien was asbestcement omwille van zijn veelzijdigheid, uitstekende kwaliteit en lage kostprijs een populaire grondstof voor duizenden producten en bouwmaterialen. Er werd echter ontdekt dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Ook al komen er nu geen nieuwe producten meer bij, de oude zijn nog aanwezig. In talloze (oudere) gebouwen en voorwerpen kan asbest zitten, zowel in huis als in de tuin. Voorzichtigheid is dus geboden! Wat is asbestcement? Asbestcement is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Asbestcement werd vanaf de Tweede Wereldoorlog massaal ontgonnen uit asbestmijnen. Het heeft goede fysische en chemische eigenschappen: sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en bestand tegen zuren en basen. Een ideaal product voor de woningbouw, werd er gedacht. Hechtgebonden of ongebonden? Wanneer de asbestvezels stevig verankerd zitten aan andere stoffen (het dragermateriaal ) én dit materiaal in goede staat is, spreken we van hechtgebonden asbest. Als hier correct wordt mee omgesprongen, is er weinig gevaar. Voorbeelden : golfplaten, leien, buizen, bloembakken, schouwpijpen Hiermee kan je terecht op het containerpark. Producten waarin asbestcement los zit of asbestmaterialen in slechte staat, houden wel een gevaar in. Dit noemen we ongebonden asbest. Voorbeelden : plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen, brandwerende plaat bij verwarmingsketels, afdichtingskoord Laat dit steevast verwijderen door een professionele firma! Wanneer gevaarlijk? Ongebonden asbestcement houdt grote risico s in, evenals asbestproducten in slechte staat. Asbestcement kan zich splitsen in minuscule vezeltjes die makkelijk ingeademd kunnen worden. Dit kan leiden tot ernstige ziektes zoals asbestose en verschillende soorten kanker. Asbestvezels komen overigens ook vrij wanneer asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt. Zagen, slijpen, snijden, schuren, boren en afspuiten onder hoge druk kunnen dus zeker niet! Asbest in mijn woning! Wat nu? Eerst en vooral: paniek is niet nodig! Enkel asbesthoudend materiaal dat beschadigd, versleten of verweerd is, laat je beter vervangen. Doe bij voorkeur een beroep op een professioneel asbestverwijderaar. Ga je echter zelf aan de slag, volg dan zeker volgende veiligheidsinstructies : ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ Bevochtig of fixeer het materiaal zodat er geen asbestvezels kunnen wegvliegen. Verwijder het materiaal manueel of met handwerktuigen. Nooit slijpen, schuren of boren (stofvorming)! Breek het materiaal niet. Indien een breuk niet te vermijden is, hou het materiaal dan nat. Bewaar kleine fragmenten apart in een afgesloten (plastic) zak. Gooi niet met het materiaal bij het laden van de aanhangwagen. Vervoer losse stukken steeds verpakt. Gebruik een stofmasker met P3-filter en een wegwerpoverall. Meng asbesthoudend materiaal nooit met ander bouwafval. Verwijder de bouwstof in natte conditie (niet met stofzuiger!). Bij binnenwerk: verlucht goed tijdens en na de werken. Neem onmiddellijk na het werk een douche. Reinig grondig het haar. Opgelet : contacteer voor de verwijdering van ongebonden asbest steeds een gespecialiseerde firma! Meer info: Vraag naar de gratis brochure Asbest in en om het huis in het containerpark of bij je milieudienst of surf naar Particulieren kunnen 2 keer per jaar maximaal 100 kg gratis hechtgebonden asbestcement naar het containerpark brengen. Op het containerpark staat hiervoor een container met bigbag ter beschikking. Deponeer het asbestcementmateriaal voorzichtig in de container. Gooi het zeker niet stuk en vermijd overbodige manipulatie. Volg nauwgezet de instructies van de parkwachter! Maak je je zorgen over de kwaliteit van je frituuroliën en -vetten? Belgen eten graag frietjes. Frituren zit ons in het bloed. 80 % van de Belgische gezinnen heeft een friteuse in huis en ze verbruiken zo n ton frituurolie per jaar. En toch weten heel weinig mensen hoelang en hoe vaak ze gebakken hebben met die olie en welke invloed dit kan hebben op de kwaliteit van hun frietjes. Precies daarom hebben we de aftelstrip gecreëerd. Bak ze bruin! Enige tijd geleden heeft Valorfrit, het organisme dat sinds 2005 de aanvaardingsplicht voor gebruikte frituuroliën en -vetten beheert, een enquête gehouden naar de frituurgewoontes van de Belgische gezinnen. En dat onderzoek heeft enkele interessante statistieken opgeleverd. De Belgische gezinnen verbruiken elk jaar in totaal maar liefst ton olie en vet, waarvan zo n 85 % frituurolie en -vet. 80 % van de ondervraagde gezinnen heeft een friteuse, 20 % heeft zelfs een tweede toestel om de frietjes en kroketten of snacks apart te kunnen bakken. De Belg bakt elke week of elke twee weken frietjes en zowat een keer per maand kroketten of snacks, dit betekent dat we gemiddeld om de elf dagen gefrituurd voedsel eten. De olie of het vet wordt na elf beurten vervangen, dat is ongeveer drie keer per jaar: een goed gemiddelde voor de meeste frituuroliën en -vetten met het oog op onze gezondheid. Maar niet te bruin! Ons gezond verstand vertelt ons dat we frituurolie of -vet na zo n tien bakbeurten moeten vervangen. Eigenlijk zouden we beter op de verpakking lezen wat de producent aanraadt over het aantal bakbeurten en ook rekening houden met een aantal andere elementen. Als je ziet dat de olie donker of stroperig wordt, als er schuim, te veel rook of een onaangename geur gevormd wordt, is het al te laat en moet je de frituurolie- of vet absoluut vervangen. Dit betekent namelijk dat de kwaliteit van je frituurolie of -vet verslechterd is omdat die te vaak gebruikt werd en te veel resten bevat. Zelfs als je je olie of vet bij kamertemperatuur bewaart zonder die te gebruiken, begint de kwaliteit na zes maanden af te nemen. Houd de kwaliteit van je frituurolie of -vet dus goed in de gaten en weet wanneer ze vervangen moet worden! Hoe weet je of je olie of vet nog goed is? Valorfrit ontwikkelde daarom hebben een handig gadget: de aftelstrip. Met die strip weet je altijd hoelang je olie of vet in de friteuse zit en vooral hoe vaak je die al gebruikt hebt. Het principe is als volgt: op elke verpakking van olie of vet staat hoe vaak je die maximaal mag gebruiken. Je begint de aftelstrip dus bij dat aantal. Telkens als je je friteuse gebruikt, scheur je een strookje af en zo weet je precies wanneer je de olie moet vervangen. De aftelstrip is zo ontworpen dat je die gemakkelijk aan het snoer van de friteuse kan bevestigen. Zo heb je hem altijd bij de hand. Met de aftelstrip kan je de kwaliteit van de frituurolie in het oog houden, maar het is ook een permanent geheugensteuntje dat je eraan helpt herinneren om je frituurolie of -vet naar het containerpark te brengen. In het containerpark kan je trouwens een nieuwe aftelstrip meenemen. Vraag er een aan de containerparkwachter! Heb je vragen over de inzameling van gebruikte frituuroliën en -vetten of over de locatie en openingsuren van de containerparken, dan kan je altijd terecht bij je gemeente of Imog. Voor meer informatie kan je ook surfen naar 2

3 Wij trekken het ons samen aan BOUWSPECIAL Gips wordt grondstof Afval wordt steeds meer gezien als een waardevolle bron van grondstoffen voor de industrie. De uiteindelijke doelstelling is te evolueren naar een recyclagegemeenschap waarin men afval voorkomt, hergebruikt of recycleert. Veel gebruikte termen in de recyclagewereld zijn hergebruik, Open Loop Recycling en Closed Loop Recycling. Deze laatste is eigenlijk de enige pure vorm van recyclage en kan nu ook door de gipsindustrie toegepast worden: door de vooruitstrevende recyclagetechnologie kunnen alle gipsmaterialen die in de afvalstroom terecht komen opnieuw herwerkt worden tot een secundaire grondstof. Dit proces kan zich oneindig herhalen en maakt het daarom zo uniek. Door deze kringloop spreken we niet van een tweede, maar van een oneindige levensloop. Recycleren: juist sorteren is de noodzaak! Gipsafval zit zowel in sloop-, werf- als productieafval. Sloopafval is een verzamelnaam voor alle afval dat ontstaat bij het selectief slopen van oude gebouwen. Voor de gipsindustrie is dit de minst belangrijke bron van afval. Het gebruik van gipsplaten in de binnenafwerking van gebouwen werd pas echt populair in de jaren 70. Grote hoeveelheden gipsplatenafval zullen pas binnen enkele tientallen jaren beschikbaar komen in de afvalstroom. Bouw- en sloopafval Dit bestaat voor 10% uit gips. Dit afval werd tot op heden via de containerparken bij het te storten afval ingezameld. Vanaf 1 januari 2012 zal je op de containerparken een extra container terugvinden voor gips. Alleen op die manier kunnen we overgaan tot een volledige recyclage van het gipsafval. Alle productieafval van de gipsindustrie zelf, wordt onmiddellijk gerecycleerd. Alle gipsproducenten werken hiervoor samen, zonder onderscheid van merk. Hierdoor zorgen we niet alleen voor een duurzaam afvalbeleid, maar ook voor de beschikbaarheid van gipsgrondstoffen in de toekomst. Draag zorg voor onze grondstoffen en voor de natuur De gipsindustrie gebruikt gips (CaSO 4.2H 2 O) en maakt er gipspleister (CaSO 4.1/2H 2 O) van. Gipspleister kan verder verwerkt worden naar bouwpleisters, gipsblokken of gipsplaten. De toevoeging van additieven in de verschillende materialen heeft geen invloed op het productieproces van de gipsplaten. In bepaalde landen wordt reeds tot 30% gerecycleerd gipsmateriaal toegevoegd in het productieproces van de platen zonder dat dit enige invloed heeft op de kwaliteit van de platen. Hierdoor is het mogelijk om de gipsproducten eindeloos te recycleren tot de secundaire grondstof van voornamelijk gipsplaten. NEW WEST GYPSUM RECYCLING Een Canadees bedrijf dat al jaren gespecialiseerd is in de recyclage van gipsmaterialen in Noord-Amerika heeft in 2009 geïnvesteerd in een volledig nieuwe recyclage-eenheid die in staat is om zowel het afval van gipsplaten, gipsblokken als pleisters om te zetten in een secundaire grondstof voor de gipsindustrie. Alle restfracties worden gescheiden van het gips en kunnen opnieuw gebruikt worden. Het gips zelf wordt opnieuw verwerkt in gipsplaten. Het aangeboden materiaal zal wel moeten voldoen aan duidelijk bepaalde criteria. Selectieve afbraak, scheiding van de verschillende afvalstromen, afzonderlijk transporteren, selecteren en sorteren zijn een absolute voorwaarde om te komen tot een maximaal rendement in het finale recyclageproces. goed voor recyclage standaard gipsplaten (ook de roze en de groene) brandwerende gipsplaten (roze/rf ) waterwerende gipsplaten (groen/ WR) gipsvezelplaten gipstegels en gipsblokken speciale gipsblokken (groen en roze) gipspleisters, zakgoed niet goed VOOR recyclage gipsplaten met bekleding (aluminium, lood, vinyl, laminaat, isolatiemateriaal) cementplaten pleister met kalk pleister gebonden met paardenhaar Ytong/gasbeton-blokken Gips 100% recycleerbaar 3

4 Wij trekken het ons samen aan BOUWSPECIAL Koning Winter Als Koning Winter weer evengoed in het zadel zit als afgelopen jaar, zal die bij hevige sneeuwval of te gladde wegen, opnieuw voor hinder zorgen bij de ophaling van het afval. Het winterse weer zorgt ervoor dat de ophaalrondes niet altijd zonder problemen verlopen. Imog, de aangesloten gemeentes en de ophaler doen echter al het mogelijke om de problemen tot een minimum te beperken. Bij hevige sneeuwval of (spek)gladde wegen, kunnen de ophaalploegen met enige vertraging uitrijden, maar helaas zijn hierbij sommige straten niet bereikbaar door de sneeuw en ijsvorming. De ophaaldiensten beoordelen zelf of ze de ophaling op een veilige manier, zowel voor het verkeer als voor de medewerkers kunnen uitvoeren. Enkele praktische tips om de ophaalman niet nog koudere voeten te laten krijgen. Als een witte sneeuwmantel het landschap bedekt, is het belangrijk om je afvalzak op een goed zichtbare plaats te zetten en controleer of die niet is ondergesneeuwd. Ook bij de ophaling van de containers voor groenafval kan je een helpende hand bieden. De inhoud van de bak kan door de vrieswind s morgens vastgevroren zijn. Onze medewerkers doen er steeds alles aan om de bakken toch te kunnen ledigen, wat niet altijd even evident is. Tip hierbij is om de bak pas s morgens buiten te zetten in plaats van de avond voordien. Een schuilplaats voor de bak uit de gurende vrieswind is zeker een aanrader. Indien het afval niet werd opgehaald en de ophalers de ronde niet inhalen, raden wij aan om het afval terug binnen te plaatsen en het bij de volgende ophaling opnieuw aan te bieden. Wij hopen alvast op het nodige begrip en danken iedereen daarvoor bij voorbaat. Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar Afval verbranden in de tuin of in je kachel is veel schadelijker dan we denken. Maar liefst 53% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin. Overheid en industrie tonen dat het anders kan. Slechts 0,2% van de totale dioxine-uitstoot wordt nog veroorzaakt door huisvuilverbrandingsinstallaties. Ook industriële dioxinebronnen zijn aan strikte normen onderworpen. Maar terwijl het aandeel van de industriële bronnen afneemt, blijft het relatieve aandeel van de dioxine-uitstoot door de bevolking toenemen. Er is een heel hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden van allerhande hout- en plasticafval (waaronder pvc-flessen). Maar ook de verbranding van onschuldig tuinafval zoals snoeihout en bladeren zorgt voor aanzienlijke concentraties dioxines, stof en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK s), zelfs bij de verbranding in een gesloten kachel. Veel burgers kopen een kachel met een te grote capaciteit, wat vaak leidt tot een onvolledige verbranding. Hierbij komen schadelijke gassen en roet vrij, ook in een woning. Een toestel met de juiste capaciteit én een correcte manier van stoken zijn dan ook van enorm belang. Deze schadelijke stoffen hebben uiteraard gevolgen voor onze gezondheid. Vooral dioxines, PAK s en fijn stof vormen een gevaar. We ademen ze in of ze komen via de bodem in ons voedsel en vervolgens in ons lichaam terecht. Ze veroorzaken problemen van tijdelijke hinder, irritatie van neus, keel en ogen, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid tot luchtwegproblemen zoals astma en zelfs aangeboren afwijkingen, hartproblemen of kanker. Puinzak en werfstraatje Ontbreekt het je aan plaats tijdens afbraakwerken, dan lost Imog dat probleem voor je op met de puinzak. Voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval ontwikkelde Imog de puinzak, een megazak van 1m³ voor het compact en snel verzamelen van puin. Voor 111 koop je de lege zak bij Imog aan. Eenmaal gevuld bel je ons op (T ) voor de ophaling aan huis. Heb je meerdere afvalsoorten, dan kan dit perfect worden uitgebreid tot een heus werfstraatje, waarbij Imog een handig ophangsysteem heeft ontwikkeld om de big bags op een plaatsefficiënte manier op te stellen. Voorkom verfresten Restjes verf horen, net zoals lege verfpotten, bij het KGA. Ook afgedankte kwasten en rollen met verfresten zijn KGA. Het afval wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde verwerker. Verf bevat schadelijke stoffen, dus hoe minder verf in het milieu terecht komt, hoe beter. Voorkom daarom verfresten. Afvalarm verven spaart daarom het milieu, maar ook de portemonnee : Koop de juiste hoeveelheid door op voorhand te berekenen hoeveel verf nodig is. Laat je niet verleiden door grote potten waarbij de prijs per liter goedkoper is, wanneer blijkt dat je niet alles nodig hebt en na de klus de helft van de pot overblijft. Goed plannen spaart veel uit! Heb je na een karwei toch nog verf over? Dan kan dit bij een volgende klus als grondlaag dienen. Oplosmiddelen als white spirit kan je zelf recycleren. Giet het gebruikte oplosmiddel in een fles en laat de verfresten bezinken. Het zuivere spul giet je terug in een potje om opnieuw te gebruiken. De verfresten met het restant van het oplosmiddel horen bij het KGA op het containerpark. is een uitgave van De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier Kortrijksesteenweg Harelbeke Tel (gratis) Fax Verspreiding ex. Verantwoordelijke uitgever J. Bonnier, Algemeen directeur

5 Groen n elektriek èn gaze? Mo-gow-sèg! Wil je besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook nog je steentje bijdragen tot het milieu? Uiteraard kan dit in de eerste plaats door minder energie te verbruiken, maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het West-Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 5 februari Zo bied je je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Groene stroom? Grijze stroom? Wat is nu het verschil? Om het met de leerrijke wijsvinger te ondersteunen, twee korte definities. Groene stroom is elektriciteit die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt via zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales en door het verbranden van biomassa (vb. hout of afval). De klassieke elektriciteit (grijze stroom) wordt dan weer opgewekt uit kernenergie of door verbranding van fossiele brandstoffen. Dat is nadelig, want bij de verbranding van fossiele brandstoffen wordt er ook nog CO 2 uitgestoten. Maandelijks betaal je routineus de afrekening van je energiefactuur. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave kan besparen? Daarom slaat de Provincie West-Vlaanderen, in navolging van het Antwerpse en Oost-Vlaamse provinciebestuur, de handen in elkaar om samen met zo veel mogelijk West-Vlamingen in groep de goedkoopste groene elektriciteit en gas af te dwingen. Wat deze groepsaankoop zo interessant maakt, is dat je zelf geen prijzen hoeft te vergelijken. Heb je interesse dan hoef je je enkel in te schrijven voor 5 februari Samen met alle ingeschreven West-Vlamingen kan er dan als groep de beste prijs worden afgedwongen. Energieleveranciers kunnen op de online veiling op 6 februari hun beste bod geven. Na de veiling krijg je dan een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. En pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert. Voor wie? Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. Daarnaast ook bedrijven met een verbruik beperkt tot kwh elektriciteit in laagspanning en kwh gas. Bedrijven met een hoger verbruik en hoogspanningsklanten kunnen terecht bij de groepsaankoop, die wel niet gratis is, van de POM West-Vlaanderen (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij). Meer informatie is te vinden op In goede banen De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn de pioniers in de groepsaankopen en mét succes. Bij de vorige edities bedroeg de jaarlijkse gemiddelde besparing die een gezin kon realiseren respectievelijk 225 en 236. Uiteraard vergt het organiseren en begeleiden van dergelijke groepsaankoop voor groene stroom en gas heel wat organisatie. Om alles vlot te laten verlopen, werkt de Provincie hiervoor samen met de gespecialiseerde firma ichoosr, die ook de groepsaankopen van de andere provincies begeleidde. Het organiseren van een groepsaankoop door de Provincie heeft een aantal voordelen: Er kan een betere prijs bedongen worden dan bij een individuele overstap. Dit gebeurt via een (openbare) veiling. De inwoners worden voor hun overstap begeleid om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen Door het veranderen van leverancier en de grotere vraag naar groene stroom, hoopt de Provincie de markt wat open te breken. Praktisch Interesse in de groepsaankoop? Schrijf je rechtstreeks in via (neem je eindafrekeningen bij de hand), via het gratis telefoonnummer of het gemeentelijk loket. Volgende zes gemeentes uit de Imog-regio zetten hiervoor hun deuren open: Anzegem (op de gemeente), Deerlijk (OCMW), Kortrijk (OCMW), Kuurne (op de gemeente), Wielsbeke (OCMW) en Zwevegem (op de gemeente) of schrijf je in voor de infoavond die de Provincie samen met Imog organiseert op: Maandag 19 december om 20u Imog Harelbeke Kortrijksesteenweg Harelbeke Inschrijven gewenst (naam-adres-tel-mail*) via of telefonisch 0800/ *Bij grote belangstelling wijken we uit naar een alternatieve locatie. Veel mensen denken dat elektriciteit opgewekt uit alternatieve energiebronnen duur is. Toch klopt dit niet altijd. Het Vlaamse Energieagentschap deed de test: een gemiddeld gezin van vier betaalt jaarlijks bij een standaardleverancier een factuur tussen 685 en 765. Voor groene stroom schommelt dat, afhankelijk van de leverancier en de netbeheerder, tussen 580 en 775 euro. Hierbij moet je wel nog vaak het verplicht aan te kopen aandeel (meestal 250) incalculeren, maar dat levert op zich toch wel een behoorlijke rente op. Veranderen van elektriciteitsleverancier kan dus een mooie besparing opleveren. En bovendien is het ook nog goed voor het milieu. Belangrijke data op een rijtje 1 NOVEMBER 2011 TOT 5 FEBRUARI 2012 Vrijblijvend inschrijven via de website of via het gemeenteloket. 6 FEBRUARI 2012 Na de veiling op 6 februari 2012 ontvang je binnen de twee weken je persoonlijk voorstel. Voor de bedrijven met klein verbruik is er een veiling voorzien op 8 februari 2012 en 6 augustus Ook zij krijgen kort daarna hun voorstel. VOOR 12 MAART 2012 Je beslist voor 12 maart of je verandert van leverancier (de datum van overstap kan gekozen worden tussen 15 april en 30 september 2012). Plug in op het net (V-test) 1

6 HELFT DAkEN IN ZW-vlaanderen GESCHIKT VOOR ZONNE-ENERGIE 53% van de daken in de regio Zuid West-Vlaanderen heeft een goede oriëntatie voor zonne-energie. Dit blijkt uit een onderzoek die de Jade Fahhoschüle uit Oldenburg (Duitsland) uitvoerde. Ongeveer 1/3e van de daken is ongeschikt, en 15% is deels beperkt geschikt. Onze daken zijn een slapende energiebron: de helft van alle Zuid West-Vlaamse woningen kan zichzelf van elektriciteit gaan voorzien. In theorie kunnen ze in de toekomst samen even veel stroom opwekken als 62 grote windturbines, zoals Evolis naast de E17 in Kortrijk/Harelbeke. Elektriciteit, maar ook warm water Momenteel is zonne-energie erg duur, maar er wordt verwacht dat zonneenergie in de toekomst ook zonder subsidies financieel interessant zal zijn door een daling van de kostprijs van panelen. En dan bieden de daken in Zuid West Vlaanderen een mooi potentieel aan. Om het cijfer te berekenen werd gekeken naar de vorm en de oriëntatie van de daken. De meeste types panelen moeten immers naar de zon gericht worden om optimaal te werken. Op goed georiënteerde daken kunnen ook zonnecollectoren geplaatst worden, waar water opgewarmd kan worden via een zonneboiler. Ze kunnen tot 60% van het warm water die in een woning verbruikt opwarmen. Die eenvoudige techniek is nog niet zo populair, maar wordt vanaf 2012 sterker aangemoedigd door een nieuwe Vlaamse premie. Oriëntatie doorslaggevend Woonwijken zijn doorgaans het best geschikt om zonne-energie op te wekken: tot 68% van de daken. In dicht bebouwde buurten zoals dorp- en stadskernen en lintbebouwing daalt dit tot 50% van de daken. 3D foto s De resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van daken uit 5 types buurten: woonwijken, een dorp, een industrieterrein, een dichtbebouwde stad, en een meer landelijk gebied. Dit gebeurde aan de hand van bijzondere luchtfoto s die toelaten een 3D bril op te zetten: stereofoto s. Het onderzoek gebeurde binnen het Europees project NS-SEP, door een partner van de intercommunales Leiedal en Imog. Samen werken ze aan lokale en regionale actieplannen voor meer duurzame energie en energie-efficiëntie. AGIV leverde de stereofoto s. Voorrang aan isoleren Zonne-energie is één van de weinige energiebronnen waarover we beschikken in de regio. Maar dat mag nu niet de eerste prioriteit zijn: een groter potentieel schuilt eigenlijk in het besparen van energie, bijvoorbeeld door gebouwen beter te isoleren. dorp woonwijk industrieterrein landelijk stadskern totaal Geschikt 46% 68% 100% 55% 50% 53% Beperkt geschikt 29% 18% 0% 13% 11% 15% Niet geschikt 25% 14% 0% 32% 40% 32% Wist je dat niet alle tweedehands-elektrotoestellen energievreters zijn? Wie denkt over de aankoop van een nieuw elektrisch toestel, heeft niet meteen De Kringloopwinkel in gedachten Nochtans zijn de meeste tweedehandstoestellen vaak beter voor het milieu en de portemonnee dan nieuwe toestellen. De Kringloopwinkel onderzocht het voorbije jaar uitgebreid het verbruik en de kosten van toestellen. Door een objectieve meting kan het elektro-atelier vanaf nu een eigen label toekennen aan de toestellen: de Ecoscore. Wat is de Ecoscore? De Ecoscore helpt je bij het kiezen van een elektrisch toestel in De Kringloopwinkel. Zo wordt het effect op het milieu en je portemonnee getoond. Hoe meer sterren, hoe voordeliger het toestel! Wat betekent het aantal sterren? Elk elektrisch apparaat wordt grondig nagekeken en indien nodig vakkundig hersteld voordat het in De Kringloopwinkel komt. Dat gebeurt in de Revisiewerkplaats volgens vaste regels en procedures, wat de kwaliteit van elk toestel garandeert. De Revisie-medewerkers meten ook de Ecoscore. Sociale tewerkstelling, milieu en vakmanschap staan er centraal. Hoe bepaalt Revisie het aantal sterren? Tijdens de testfase meten de medewerkers het verbruik van elk toestel nauwkeurig op. Op websites van elektrowinkels wordt gecontroleerd hoeveel een gelijkaardig spiksplinternieuw zuinig toestel verbruikt en kost. Je portemonnee De Ecoscore vergelijkt de jaarlijkse kostprijs van een tweedehands toestel met die van een nieuw, energiezuinig toestel. De score houdt rekening met: - de aankoopprijs - de verbruikskosten (water en elektriciteit) - de geschatte levensduur Het leefmilieu De productie van een nieuw toestel vraagt kostbare grondstoffen en energie. Door toestellen te hergebruiken wordt deze negatieve invloed op het milieu vermeden. We selecteren enkel de meest recente toestellen, die nauwelijks meer verbruiken dan nieuwe. Kies het juiste toestel met de Ecoscore en - spaar je portemonnee - draag je steentje bij voor het milieu - help ons jobs creëren Voor meer uitleg over de Ecoscore kan je terecht bij de verkopers in De Kringloopwinkel van Kortrijk en Menen of op Uitstekende voor meer uitleg. Zeer goede voor meer uitleg. Goede voor meer uitleg. 2 Zwakke Zeer zwakke

Helft daken Zuid West-Vlaanderen geschikt voor zonneenergie

Helft daken Zuid West-Vlaanderen geschikt voor zonneenergie Helft daken Zuid West-Vlaanderen geschikt voor zonneenergie 53% van de daken in de regio Zuid West-Vlaanderen heeft een goede oriëntatie voor zonneenergie. Dit blijkt uit een onderzoek die de Jade Fahhoschüle

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

GEMENGD BOUW & SLOOP 5 m³ 2 ton 8 m³ 3 ton 10 m³ 3,5 ton 12 m³ 4 ton 20 m³ 6 ton 30 m³ 7 ton

GEMENGD BOUW & SLOOP 5 m³ 2 ton 8 m³ 3 ton 10 m³ 3,5 ton 12 m³ 4 ton 20 m³ 6 ton 30 m³ 7 ton CONTAINERS ACCEPTIEVOORWAARDEN WELK AFVAL MAG U STORTEN IN WELK TYPE CONTAINER? Maximaal toegelaten belading van forfait containers Voor onze forfaitcontainers geldt een maximaal toegelaten belading, op

Nadere informatie

Asbest en uw woning. waar je thuis bent...

Asbest en uw woning. waar je thuis bent... Asbest en uw woning waar je thuis bent... Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen. Asbest heeft een microscopisch kleine vezelstructuur en komt vooral voor in oudere

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Wat is asbest? Soorten asbest

Wat is asbest? Soorten asbest Asbest. Wat is het? Is het gevaarlijk? Waar zit het? Wat kan ik doen als ik het in huis tegenkom? Zijn er regels? Dit zijn vragen die bij veel mensen leven. Asbest is een materiaal met s. In deze folder

Nadere informatie

Asbest, uw en onze zorg

Asbest, uw en onze zorg Asbest, uw en onze zorg Asbest, uw en onze zorg Nijestee wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om u te informeren over asbest. Asbest is helaas nog steeds

Nadere informatie

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen 2. 1. Lessuggesties Oriënterende en activiteiten op klasniveau 1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen Dit kwartet is een syntheseactiviteit. De meeste aspecten van energie die aan bod zijn gekomen,

Nadere informatie

Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning 3 Asbest Asbest, soms gevaarlijk, soms niet Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

Inzameling en verwerking van vlakglas

Inzameling en verwerking van vlakglas Inzameling en verwerking van vlakglas Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

Asbest. Hoe gaan we er samen mee om? Lees deze brochure goed door en bewaar hem in uw meterkast!

Asbest. Hoe gaan we er samen mee om? Lees deze brochure goed door en bewaar hem in uw meterkast! Asbest Hoe gaan we er samen mee om? Lees deze brochure goed door en bewaar hem in uw meterkast! De Woonmensen zorgt voor een prettige en gezonde woonomgeving. Helaas is asbest soms nog steeds in woningen

Nadere informatie

ACCEPTATIEREGLEMENT CONTAINERS

ACCEPTATIEREGLEMENT CONTAINERS ACCEPTATIEREGLEMENT CONTAINERS BOUW EN SLOOPAFVAL/ GEMENGD Steenachtig Afval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen met een beperkte hoeveelheid inert materiaal. Steenachtige materiaal

Nadere informatie

ASBEST BRON: ARBOUW EN ARBOCATALOGUS MENS & WERK

ASBEST BRON: ARBOUW EN ARBOCATALOGUS MENS & WERK ASBEST BRON: ARBOUW EN ARBOCATALOGUS MENS & WERK Wat is asbest? Asbestos (=onverwoestbaar) Mineraal, stollingsgesteente Sterke vezelachtige structuur Lange dunne kristallen Wat is asbest? Asbest is sterk,

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Wat is asbest? Soorten asbest. Er zijn twee soorten asbest:

Wat is asbest? Soorten asbest. Er zijn twee soorten asbest: Asbest informatie Asbest, een beladen term. Maar wat is asbest nu precies en is het altijd gevaarlijk? Wat moet u doen als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in uw woning? Deze folder is bedoeld om u

Nadere informatie

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST. VEILIGHEID. GEZONDHEID. BOUWMATERIAAL. SINDS 1993 VERBODEN. Asbest Wat is asbest? Wat is asbest? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Asbest

Nadere informatie

Een goede vangst! Een goede vangst 2014 - http://omwb.braintrigger.nl

Een goede vangst! Een goede vangst 2014 - http://omwb.braintrigger.nl Een goede vangst! Om fijn te leven maak je veel gebruik van energie. Bijvoorbeeld om eten te koken, of om te spelen met een spelcomputer. Maar ook om het huis te verwarmen of jezelf te vervoeren. Voor

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Informatie over asbest in uw woning

Informatie over asbest in uw woning Informatie over asbest in uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze brochure. U

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST

ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST IN 2017 GROOTSCHALIGE ASBEST- INVENTARISATIE ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze folder. Hierin

Nadere informatie

Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest, wanneer niet en wanneer wel gevaarlijk? In deze brochure leest u wat u moet weten over asbest in en om uw woning Inhoud Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk pagina 3 Wat is asbest? pagina 4 Stel

Nadere informatie

asbest Asbest bij WSN

asbest Asbest bij WSN op met. Doet u dit niet en raakt de woning besmet met asbest, dan zijn de kosten van de gevolgschade voor uw rekening. Veilig? Ben ik wel veilig in mijn woning na de asbestverwijdering door een gespecialiseerd

Nadere informatie

Wat u moet weten over asbest

Wat u moet weten over asbest Wat u moet weten over asbest Wat u moet weten over asbest Asbest, een beladen term. Maar wat is asbest nu precies en is het altijd gevaarlijk? Wat moet u doen als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Hoe haal ik halen we het beste uit houtafval.

Hoe haal ik halen we het beste uit houtafval. Hoe haal ik halen we het beste uit houtafval. Uit de afval top 10 1 december 2008 Congreszalen van de Zoo, Antwerpen Johan.Bonnier@imog.be Algemeen directeur (wnd.) 1 Hoe haal ik het beste uit houtafval

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland PERSEN DROGEN GLADSTRIJKEN SNIJDEN BEDRUKKEN GEBRUIKEN KRANT KARTON RECLAME KRANT 1 6 5 2 VAN OUD NAAR NIEUW 3 4 PULP WEKEN ONTINKTEN

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof

KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof Colofon: Het Kringloopspel is ontwikkeld in opdracht van MARN, ARN, Dar, Gemeente Ede en ACV jan 2014 Het Kringloopspel is ontwikkeld door MEC Nijmegen en Het Dijkmagazijn

Nadere informatie

Veilig omgaan met asbest

Veilig omgaan met asbest Nieuwsbrief 63 Herfst deel 2 2012 Veilig omgaan met asbest Wetgeving Zoals beschreven in het eerste deel van deze nieuwsbrief is de wetgeving omtrent asbest complex en uitgebreid. Ondermeer volgende besluiten

Nadere informatie

Asbest in land- en tuinbouwbedrijven. Tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

Asbest in land- en tuinbouwbedrijven. Tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal Asbest in land- en tuinbouwbedrijven Tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal Inhoud pg 4 pg 5 pg 7 Asbest in uw bedrijf Het gevaar van asbest Asbesttoepassingen in land- en tuinbouwbedrijven

Nadere informatie

www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning www.wocom.nl Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Wat is asbest? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Belangrijke informatie over asbest

Belangrijke informatie over asbest Belangrijke informatie over asbest Wat is asbest? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Asbest

Nadere informatie

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel fvalbrengstation Afvalbrengstation Als inwoner van Amstelveen kunt u bij het Afvalbrengstation terecht voor al uw huishoudelijk afval dat gescheiden aangeboden moet worden. A f va l s c h e i d i n g Echt

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan)

overzicht grofvuil 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) VLOERBEKLEDING vloerbekleding vinyl tapijten divers rubber matten linoleum kurktegels KUNSTSTOFFEN plastic en kunststofplaten plastic bakken en

Nadere informatie

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen Wat u moet weten over asbest Asbest: feiten, risico s en maatregelen Waar komt asbest het vaakst voor in en om woningen? Vuistregels voor asbest Samen werken aan wonen Asbest: feiten, risico s en maatregelen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

als er asbest in uw woning zit

als er asbest in uw woning zit als er asbest in uw woning zit Veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1993. Dit betekent dat er in veel van onze woningen asbest kan zitten. Lefier wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving.

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

ACCEPTATIE VOORWAARDEN

ACCEPTATIE VOORWAARDEN ACCEPTATIE VOORWAARDEN André CELIS Containers STEENPUIN/INERT AFVAL (100% zuivere stroom) Steenpuin Betonpuin Dakpannen Keramiek Cellenbeton Porselein ZAND & STEENPUIN/INERT AFVAL GEMENGD Grond (

Nadere informatie

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal;

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal; ASBEST Als asbest wordt geaccepteerd: Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Asbestcementbuizen; Ingezameld asbest. Voorwaarden: Materiaal van te voren bevochtigen; Dubbel verpakt aanleveren;

Nadere informatie

Asbestdaken vervangen

Asbestdaken vervangen Asbestdaken vervangen Wat is asbest? Asbest heeft positieve eigenschappen, waardoor het veel is toegepast. Asbest is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen en goedkoop. Asbest is echter ook

Nadere informatie

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk)

overzicht grofvuil x x x (Luchtbal & Wilrijk) kunststofplaten plastik bakken, dozen x x x (Luchtbal & Wilrijk) 1) BRANDBAAR GROFVUIL (wat niet in een restafvalzak kan) omschrijving ophaling aan huis ophaling aan huis containerpark containerpark containerpark VLOERBEKLEDING overzicht grofvuil vloerbekleding vinyl

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

Asbest. Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012

Asbest. Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012 Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012 Asbest Asbestmineralen mogen sinds het KB van 23 oktober 2001 niet langer vervaardigd, gebruikt of op de markt gebracht worden. Tot die periode kende asbest een grote

Nadere informatie

1 Asbest in en rond uw woning. Alles wat u moet weten over asbest

1 Asbest in en rond uw woning. Alles wat u moet weten over asbest 1 Asbest in en rond uw woning Alles wat u moet weten over asbest 2 3 Asbest dat klinkt vaak eng en gevaarlijk. Dat komt vooral omdat er veel misverstanden over asbest bestaan. Soms is asbest inderdaad

Nadere informatie

Asbest. Wat is het en wat doe ik ertegen?

Asbest. Wat is het en wat doe ik ertegen? Asbest Wat is het en wat doe ik ertegen? Wat is? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Asbest

Nadere informatie

Uw woning van Zayaz en asbest

Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Algemene informatie over asbest 4 Veelgestelde vragen over asbest 7 Wat doet Zayaz? 9 Waar in uw woning kan asbest voorkomen? 10 Asbest en uw

Nadere informatie

als er asbest in uw woning zit

als er asbest in uw woning zit als er asbest in uw woning zit Veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1994. Dit betekent dat er in veel van onze woningen asbest kan zitten. Lefier wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving.

Nadere informatie

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND D uurzaam recycleren: Wat en waarom? Onze consumptiemaatschappij zorgt voor een groter en gevariëeerder aanbod van diverse producten. Al deze producten dienen

Nadere informatie

Werken met asbest en asbesthoudende materialen Balen/Overpelt

Werken met asbest en asbesthoudende materialen Balen/Overpelt 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Inventarisatie (mogelijke) aanwezigheid van asbest... 2 4.2 Ter beschikking stellen van de asbestinventaris aan de contractor...

Nadere informatie

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Hans Delcourt Studiedag ASBEST, 28 september 2010, Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Een goede vangst! Opdracht van Domein en Knaapen Groep: een goede vangst - http://domein.braintrigger.nl

Een goede vangst! Opdracht van Domein en Knaapen Groep: een goede vangst - http://domein.braintrigger.nl Een goede vangst! Om fijn te leven maak je veel gebruik van energie. Bijvoorbeeld om eten te koken, of om te spelen met een spelcomputer. Maar ook om het huis te verwarmen of jezelf te vervoeren. Voor

Nadere informatie

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Asbest bestaat uit kleine vezels die kanker kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd. Sind 1 juli 1993 is het verboden asbest of

Nadere informatie

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Samen gaan we groener Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Waarom een groepsaankoop? onevenwicht op de markt duurder dan in omliggende landen prijzen stijgen sterk we betalen

Nadere informatie

Informatie over asbest in en om uw woning

Informatie over asbest in en om uw woning Informatie over asbest in en om uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. In deze folder leest u

Nadere informatie

KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof

KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof KRINGLOOPSPEL Afval=Grondstof Colofon: Het Kringloopspel is ontwikkeld in opdracht van MARN, ARN, DAR, Gemeente Ede en ACV. Mei 2013-05-20 Het Kringloopspel is ontwikkeld door Het Dijkmagazijn Beuningen

Nadere informatie

Aanvaardingsreglement voor de vaste locatie

Aanvaardingsreglement voor de vaste locatie Aanvaardingsreglement voor de vaste locatie 1) Administratieve gegevens Van Kempen Afbraakwerken bvba Westkaai 21 2170 Merksem BTW BE 0414 310 061 Vaste Locatie: Van Kempen Containers Westkaai 21 2170

Nadere informatie

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d. 29-08-2016 Ketenanalyse Sloop INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Ketenanalyse... 2 1.2 Activiteiten Dusseldorp ISM... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2. BEREKENING SCOPE

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen?

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Duurzaam materiaalgebruik: problematiek en uitdagingen Liesbet TEMMERMAN cera a vzw Doelstelling(en) van de presentatie Stilstaan

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort

Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort WARMTEPOMPTECHNIEK Warmtepompen besparen op energie, niet op comfort Voor verwarming en productie van sanitair warm water in nieuwbouw en renovatie Warmtepomptechniek in nieuwbouwprojecten Nieuw bouwen?

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Studiedag Bouw- en sloopafval Antwerpen 24 februari 2015 Koen De Prins OVAM Afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeleid team Bouw INHOUD 1. Bouwen in

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

VERSTANDIG OMGAAN MET ASBEST SINT-NIKLAAS 3 MEI Sven De Mulder Projectleider OVAM

VERSTANDIG OMGAAN MET ASBEST SINT-NIKLAAS 3 MEI Sven De Mulder Projectleider OVAM VERSTANDIG OMGAAN MET ASBEST SINT-NIKLAAS 3 MEI 2017 Sven De Mulder Projectleider OVAM 1. Angst verstandig omgaan met asbest ASBEST triggert EMOTIE! één van de st erkst e emoties = ANGST! MAAR: angst is

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Informatie over asbest

Informatie over asbest Informatie over asbest 2 Wat is asbest? Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Daardoor is het materiaal sterk, slijtvast, brandwerend en bestand tegen zuur. Asbest is

Nadere informatie

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht Ventileren en verluchten Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht 1 Waarom ventileren en verluchten? Binnen is de lucht meestal slechter

Nadere informatie

Afvalverwerking. Milieubewust maatwerk!

Afvalverwerking. Milieubewust maatwerk! Afvalverwerking Milieubewust maatwerk! Overal wordt afval geproduceerd. Bij bedrijven, instellingen en in huishoudens. En niet te vergeten in winkelcentra, bij manifestaties en publieksevenementen. Al

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen.

ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen. = ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen. PROFESSIONAL HET TWEEDE LEVEN VAN DE KARTONNEN DRANK EN VOEDSELVERPAKKINGEN

Nadere informatie

SAMENSTELLING DOSSIER

SAMENSTELLING DOSSIER SAMENSTELLING DOSSIER SCHRIJNWERK AWARDS 2007 CATEGORIE RESTAURATIE & RENOVATIE Met 'Renovatie & Restauratie' worden alle realisaties bedoeld die een bestaande (schrijnwerk)creatie door gebruik van specifieke

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel

Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Opleiding Duurzaam Gebouw: Duurzame materialen: hoe kiezen? Leefmilieu Brussel Duurzaam materiaalgebruik: problematiek en uitdagingen Liesbet TEMMERMAN cera a asbl Doelstellingen van de presentatie Stilstaan

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk Asbest?

Huishoudelijk Asbest? Huishoudelijk Asbest? Naar het scheidingsstation natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu Sinds 1993 is het verboden om asbest in producten te verwerken (Asbestverwijderingsbesluit).

Nadere informatie

PICOBELLO AFVAL. Zoek je werk? zie p 11. informatie blad. Goedkoper leven én goed voor de natuur, daar gaan we voor!

PICOBELLO AFVAL. Zoek je werk? zie p 11. informatie blad. Goedkoper leven én goed voor de natuur, daar gaan we voor! AFVAL informatie blad Goedkoper leven én goed voor de natuur, daar gaan we voor! PICOBELLO DE AFVALKRANT VAN HAVILAND september-oktober 2011 10 3 4 6 Hoeveel batterijen zijn er in uw huishouden terug te

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie