infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253"

Transcriptie

1 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / juni 2012 / nummer 253 U bent welkom Voor de ingebruikname van De Kouter hebben we een basisdienstverlening aan de centrale onthaalbalie uitgewerkt die we stap voor stap verder uitbouwen. 8 maanden later hebben we er o.a. een snel-loket (na de middag) en een computerloket bijgekregen. De basisinformatie vindt u ook in Wegwijs in Herent, de gids die we einde vorig jaar hebben uitgebracht. Computerloket Bepaalde attesten, premies en dergelijke kunt u met het digitale loket van thuis uit aanvragen. Als u geen computer of internetaansluiting hebt, dan komt u met uw vraag zoals vanouds naar het centrale onthaal van De Kouter of, om wachtrijen te vermijden, naar het computerloket. Dat computerloket telt 2 computers in de wachtruimte aan het centrale onthaal. Ze staan zo ingesteld dat u meteen allerlei informatie van de gemeente, het Sociaal Huis en de politie kunt opzoeken en het digitale loket van de site kunt aanklikken. Naast de computers ligt een lijst van de verrichtingen die u via het loket kunt doen en een korte uitleg. Zo kunt u voortaan in De Kouter ook zelf uw aanvragen regelen. En er is altijd iemand in de buurt die u kan bijstaan. Waar kunt u parkeren? Achter het gebouw kunt u gratis parkeren. Ook treinreizigers mogen er parkeren. De eerste rij parkeerplaatsen vlak aan het gebouw is voorbehouden voor bezoekers van De Kouter. Daar geldt kort parkeren (blauwe zone). Hebt u een mobiliteitsbeperking? Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden op het voorplein en op de parking achter het gebouw. Als u met de rolstoel bent, dan kunt u de helling aan de ingang nemen, aan de voorkant van het gebouw. Aan het computerloket kunt u zelf o.a. attesten aanvragen. Wegwijs in Herent 2012 Half december 2011 kreeg u voor het eerst de informatieve gemeentegids Wegwijs in Herent in de bus. Ook als nieuwe inwoner hebt u de gids bij inschrijving gekregen. De bedoeling van de gids was u wegwijs te maken in het aanbod van de gemeente en het Sociaal Huis. Daarnaast bevat de gids allerlei contactgegevens, een stratenlijst en plan en reclame (geworven door de firma die de gids heeft uitgebracht). Wij zijn benieuwd wat u van de gids vindt, maar vooral of u bepaalde info niet gevonden hebt. Stuur ons dus gerust uw opmerkingen. Begin januari 2013 komt een geactualiseerde versie van de gids uit, waar we uw aanvullingen graag opnemen. Meer info: of Kort nieuws Gemeentehuis gesloten De gemeentediensten en het Sociaal Huis (OCMW) zijn gesloten op Pinkstermaandag 28 mei. SWAP-activiteiten tijdens de vakantie Voor iedereen tussen 12 en 15 jaar. Lees meer in Wild Applaus op blz. 4 Musical hart geslaagd De musical van de hart-verenigingen, cultuurraad, stuurgroep erfgoed, GC De Wildeman en de gemeente Herent rond de historische figuur van Pastoor Van Bladel is erg gewaardeerd door het publiek. Proficiat aan alle medewerkers! Lees meer in Wild Applaus op blz. 2 Kermis in Veltem Vanaf vrijdag 1 juni. De attracties staan opgesteld aan het Dorpsplein. Publiceren in het nummer van juli-augustus De volgende infokrant verschijnt begin juli. U kunt tot 4 juni teksten voor dat nummer bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen redactie Infokrant, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. E-adres: Teksten die te laat op de redactie binnenkomen, kunnen niet worden opgenomen. De grafische opmaak houdt u beter sober. Volgende inleverdata 30 juli (infokrant september 2012) 3 september (infokrant oktober 2012) Afgiftekantoor Herent. Verschijnt maandelijks Verantwoordelijke uitgever: schepen L. Draye, Spoorwegstraat 6 Herent

2 Gemeenteraad Varia De gemeenteraad heeft op 8 mei vergaderd. De verslagen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunnen worden ingekeken op het gemeentehuis. Financieel meerjarenplan Aan de gemeenteraad van 8 mei is een financiële meerjarenplanning op de (zeer) lange termijn voorgelegd. U vindt die planning op de gemeentelijke website onder begroting. De planning gaat uit van het behoud van het huidige belastingniveau. Gezien de onzekere conjunctuur is de planning verder voorzichtig opgesteld, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant: aan de inkomstenkant wordt gerekend met een toename van slechts 1,5 % per jaar bij de opbrengst van de overheidsbelastingen (aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing); de uitgaven op gewone dienst laat men stijgen met 2,4% per jaar, wat overeenkomt met het langjarige jaargemiddelde; voor de personeelskosten wordt daarentegen met een stijging van 3% per jaar gerekend (verwachte indexstijging en toenemende anciënniteit). Wat investeringen betreft, wordt een (geïndexeerd) investeringsvolume van euro per jaar ingeschreven. In de periode staan geen bijkomende leningen ingeschreven: in die jaren kunnen de jaarlijkse investeringen o.a. gedragen worden door de opbrengsten van de BTW-ruling rond De Kouter, door de verkoop van patrimonium dat is vrijgekomen door de verhuizing en door de verhuuropbrengst van de delen van de bovenverdieping die nog niet door de gemeente in gebruik zijn. Met al deze uitgangspunten blijft de meerjarenplanning positief tot en met Vanaf 2015 is er daarbovenop weer een vrij aanzienlijke toename van de zogenaamde autofinancieringsmarge. Dat zijn middelen die aan het gemeentebestuur structureel ter beschikking staan voor extra uitgaven. RUP Open Ruimte, voorlopige vaststelling In 2003 is beslist een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor groen- en agrarische structuren RUP Open Ruimte op te maken. Tijdens de opmaak van het voorontwerp is veelvuldig overlegd met het bestuur, de natuurverenigingen, de afgevaardigden van de landbouwers en de GECORO. Het voorontwerp RUP Open Ruimte is tijdens de plenaire vergaderingen van 6 februari en 2 april 2012 besproken, waarna de raad beslist heeft het voorontwerp voorlopig vast te stellen. Voor het voorlopig vastgestelde RUP Open Ruimte wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 21 mei tot en met 19 juli U kunt het ontwerpplan tijdens de openingsuren in De Kouter inkijken en raadplegen op U bent ook van harte uitgenodigd op de informatievergadering over het ontwerpplan op woensdag 13 juni om 20 uur in zaal De Nok - Oud Gemeentehuis, Wilselsesteenweg 28 in Herent. Bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerpplan kunt u uiterlijk tot 19 juli indienen met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bij de centrale onthaalbalie in De Kouter. U richt uw opmerkingen aan: De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, De Kouter, Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. Toekenning gemeentelijke subsidies binnen een kwalitatief en integraal cultuurbeleid : cultuuraanbod voor jongeren en ouderen, aan het gemeenschapscentrum; 2.500: uitbouw van Amateurkunsten, aan de cultuurraad; 2.019: stimuleren van Projectwerking, aan het gemeenschaps centrum; 2.000: archivering van het cultureel erfgoed, aan de cultuurraad; 1.000: ondersteuning van Open Monumentendag, aan de cultuurraad. De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit op de gemeenteraadszitting van dinsdag 12 juni om 20 uur in zaal Haagbeuk, De Kouter, Spoorwegstraat 6 in Herent. U kunt de agenda vanaf dinsdag 5 juni raadplegen in het gemeentehuis en op Verkiezingen op 14 oktober 2012 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen Op zondag 14 oktober vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats. Stemmen is verplicht Vanaf 18 jaar bent u verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. De kiesvoorwaarden om in Herent te stemmen zijn: 1. u bent Belg; 2. u bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2012; 3. u bent op 1 augustus 2012 ingeschreven in het bevolkingsregister van Herent; 4. u bent niet geschorst of uitgesloten als kiezer door de rechter. Stemrecht voor niet-belgen Ook niet-belgen kunnen bij de gemeente waar ze hun hoofdverblijfplaats hebben schriftelijk een aanvraag indienen om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezing. Kiesvoorwaarden voor EU-onderdanen: u bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2012; u bent ingeschreven op de kiezerslijst voor 1 augustus 2012; u bent niet geschorst of uitgesloten als kiezer door de rechter. Kiesvoorwaarden voor niet-eu-onderdanen: u bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2012; u bent ingeschreven op de kiezerslijst voor 1 augustus 2012; u bent niet geschorst of uitgesloten als kiezer door de rechter; u woont 5 jaar onafgebroken in België. Meer info Contact , De Kouter Nutsleidingen De volgende werken zijn uitgevoerd of worden in de loop van de volgende maanden uitgevoerd. Als u vragen hebt, dan stelt u die het beste rechtstreeks aan Telenet algemeen: , Belgacom helpdesk werven: , Iverlek: Karrestr., Keulenstr., Raaimakersstr., Wittevrouwestr. en Kerkweg Termerestr., Brusselsestwg, Heidestr. Belgacom Telenet Dirk Alaerts Gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaatsen van leidingen plaatsen van 2 glasvezelbuizen Van t Sestichlaan Iverlek saneren openbaarverlichtings-, elektriciteits- en middenspanningsnet + uitbreiding LD-gasnet De nutsmaatschappijen informeren de buurt bij het begin van de werken. 2

3 Openbare werken Afschaffing beurtelings parkeren vanaf 1 juni Omdat beurtelings parkeren wordt afgeschaft en parkeren in het algemeen herbekeken wordt (zie mobiliteitsplan), hebben de politie en de gemeente gezocht naar andere vormen van parkeren. De bewoners van de straten waar het parkeren wijzigt, zijn daarvan op de hoogte gebracht met een bewonersbrief. Hun bemerkingen zijn grondig besproken en geëvalueerd op een verkeersoverleg. Straten waar het parkeren verandert: Bergenstraat: vrij parkeren + afwisselend Blauwe Stap: parkeren aan één zijde Groenstraat: afwisselend parkeren Haachtstraat: afwisselend parkeren Heideveldweg: vrij parkeren Hollestraat: afwisselend parkeren Leo Meulemansstraat: vrij parkeren Onze-Lieve-Vrouwstraat: parkeren aan één zijde Oud-Strijdersstraat: afwisselend parkeren Overstraat: parkeren aan één zijde Persilstraat: afwisselend parkeren Sergeysstraat: parkeren aan één zijde Tildonksesteenweg: parkeren aan één zijde Wijgmaalsesteenweg: afwisselend parkeren Winkselsesteenweg: afwisselend parkeren Groenstraat In de Groenstraat wordt tussen de Mastellestraat en de gracht in de Groenstraat een regenwaterriolering aangelegd in de bestaande rijwegverharding. De bestaande voetpaden, borduren en goten blijven zoveel mogelijk behouden. De werken zijn gestart op 7 mei, duren normaal gezien 40 dagen en zijn dus vermoedelijk klaar begin augustus. Werken N2 parkeren tijdelijk verboden Om de verkeersdoorstroming te verbeteren zijn enkele tijdelijke parkeermaatregelen getroffen. Vilvoordsebaan Richting Veltem van aan de rotonde tot aan het station van Veltem is een parkeerverbod ingesteld van 7 tot 19 uur. Richting Herent mag evenmin worden geparkeerd tot aan huisnummer 48. Winkselsesteenweg In het gedeelte tussen de Rijweg en de Mechelsesteenweg is parkeren aan beide kanten dag en nacht verboden. Werken Aquafin Aquafin wil bestaande lozingspunten in de Kerkstraat, Binnenstraat en Leuvenstraat aansluiten op de bestaande collector van Aquafin in de Haachtstraat. De werken starten op 1 augustus. De uitvoeringstermijn is 160 werkdagen (+/- 1 jaar). Op 20 juni om 20 uur is er in Toverveld een informatievergadering voor de bewoners. De bewoners worden door Aquafin uitgenodigd. Den Boomgaard Aan het korte zijstraatje van de Heerstraat komt een nieuwe verkaveling met een nieuwe weg. Uit de straatnamen die het Genootschap voor Heemkunde had voorgesteld, heeft de gemeenteraad Den Boomgaard gekozen. Voor die naam definitief wordt toegekend, wordt een openbaar onderzoek gehouden. De bewoners van de straat kunnen nog reageren tot 30 mei. Planning werken N2 Brusselsesteenweg vervolg Nog tot half november is de Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel en wordt gewerkt aan de kruispunten Brusselsesteenweg - Termerestraat Termereboslaan en Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg - Terbankstraat. Onderstaande tabel toont de indeling van de werf in drie deelzones en de verkeersregeling in drie blokken half april mei - juni juli augustus - september oktober - november zone 1: kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat - bouwverlof zone 3: kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe zone 2: tussen de 2 kruispunten Termereboslaan Steenweg - Terbankstr.. blok 1: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel van 16 april tot begin juli blok 2: verkeer in beide richtingen mogelijk tijdens bouwverlof blok 3: Brusselsesteenweg afgesloten richting Brussel van begin augustus tot half november. Planning en fasering: De termijnen gaan uit van normaal weer en geen andere onvoorziene omstandigheden. Bij gunstig weer kan het werk 2 tot 3 weken vroeger klaar zijn. Voor actuele informatie verwijzen we naar de website van AWV en naar Zone 1 kruispunt Brusselsesteenweg - Termerestraat Termereboslaan Zuidzijde De Termerestraat blijft afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De wijk Schoonzicht blijft bereikbaar via het nieuwe traject van de Termereboslaan. Doorgaand verkeer van Brussel naar Leuven blijft mogelijk en wordt door werflichten geregeld. Het verkeer van Leuven naar Brussel, uitgezonderd dat van De Lijn en de hulpdiensten, wordt omgeleid via de E314 en de E40. Daartoe wordt ter hoogte van de werkzone gewerkt met werflichten en een bussluis om het doorgaande verkeer vanuit Leuven te stoppen. Normaal is deze zone klaar, met uitzondering van de toplaag in asfalt, voor het bouwverlof van juli. Daarna wordt de Termerestraat in één richting opengesteld en kan het verkeer op de Brusselsesteenweg tijdelijk weer in beide richtingen verlopen tijdens het bouwverlof. Op termijn worden het zijstraatje en de nieuwe weg samengevoegd onder de nieuwe naam. De eigenaars/bewoners worden tijdig en persoonlijk op de hoogte gebracht van de definitieve naamgeving door de gemeenteraad. Zone 3 kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg Terbankstraat Noordelijk deel Het werk aan het noordelijke deel van het kruispunt Brusselsesteenweg - Nieuwe Steenweg Terbankstraat start na het bouwverlof, duurt +/- 4 weken en zal klaar zijn eind augustus. Tegen 1 september zal ook het fietspad aan de noordzijde volledig klaar zijn en opengesteld worden voor fietsers in beide richtingen. Tijdens die werken geldt voor de Brusselsesteenweg opnieuw de regeling van voor het bouwverlof. Voor de handelszaken binnen deze zone komt er een alternatieve parking. Zuidelijk deel Start begin september, duur +/- 4 weken tot einde september. De Nieuwe Steenweg blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, ook na de werken. Voor de Brusselsesteenweg geldt de verkeersregeling zoals hierboven vermeld (zone 1). Tijdens de rioleringswerken op het kruispunt van de N2 met de Terbankstraat blijft de Terbankstraat voor een korte periode afgesloten. Tijdens de afsluiting komt er een alternatieve parking in de onmiddellijke buurt. Over zone 2 (tussen de 2 kruispunten) krijgt u meer details in de infokrant van september. Aangepast rijgedrag Volg voor ieders veiligheid de instructies van de verkeersborden. Pas uw snelheid aan. De politie gaat door met de controles. 3

4 Milieu Milieukalender 1/06: Snoeihoutophaling 14/06 Infoavond herbruikbare luiers (EcoWerf), om 20 uur, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (Wilsele). 16/06 Juni Compostmaand, van 10 tot 16 uur, Duigemhofstraat 28 (Herent). 15/06-31/08 Taxusinzamelactie op het milieupark (www.vergrootdehoop.be). Meer info: milieudienst of via Composteren kunt u leren Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. In onze gemeente kunt u een beroep doen op de compostmeesters, die alle kneepjes kennen en u graag helpen om van uw eigen tuin- en keukenresten compost te maken. Op 16 juni van 10 tot 16 uur nodigen de compostmeesters u uit voor een Open Tuindag tijdens Juni Compostmaand in de tuin van een van de compostmeesters, Astrid Bosteels in de Duigemstraat nr. 28. Milieupark en EcoWerf Geprikt aan de glasbol De restjes in glazen flessen en bokalen trekken in de zomer zwermen wespen aan. Dat is niet alleen vervelend voor mensen die hun flessen en bokalen in de glasbollen werpen, maar ook voor de omwonenden. De wespen zijn immers voortdurend op zoek naar andere hapjes. Stoort u een wesp tijdens haar feestmaaltijd, dan is de kans op een pijnlijke prik erg groot. Sommige mensen reageren allergisch op zo n wespenprik en voor hen zijn de gevolgen van een bezoek aan de glasbol dan wel erg groot. Spoel glazen flessen en bokalen uit Door het glas uit te spoelen blijven wespen weg. Zet ook geen glas naast de glasbol. Dit trekt ook wespen en ongedierte aan. Zo houdt u de glasbollen en hun omgeving proper en wordt er niemand geprikt. Trouwens: hoe schoner de glazen flessen en bokalen, hoe vlotter de recyclage! Nieuw onderdak voor afgedankte elektr(on)ische apparaten op uw milieupark Zowat alles waar een elektrisch snoer aan vast hangt, kunt u gratis kwijt op het milieupark. Ook spaarlampen en rookmelders zijn welkom. Het vernieuwde Recupel-huisje biedt een tijdelijk onderdak totdat de apparaten worden afgevoerd naar een verwerker. Recupel-huisjes in een nieuw kleedje Bovenaan het huisje vindt u het vernieuwde blauwe logo. De nieuwe slogan Recycleer mee voor een mooiere wereld geeft aan dat het huisje niet het eindpunt voor uw afgedankte elektro is, maar het begin van een tweede leven als grondstof voor andere producten. Meer info over inzameling en verwerking van elektr(on)ische apparaten: Inwoners verwachten mooie groenaanplantingen. Die kunnen niet floreren als huisvuilzakken in de bloemperken gezet worden. Grasmaaisel en ander restmateriaal in de bermen en rond de bomen verhinderen een mooie doorgroei en maken het onderhoud moeilijk en duur. Heb dus respect voor andermans goed, de natuur en de medemens! Het verloop van die dag ziet er als volgt uit: uur: eerste workshop vlechten met wilgentenen gegeven door Jeanny Bouwen van De Ratelaar inschrijven verplicht maximum 10 deelnemers; uur: tweede workshop vlechten met wilgentenen gegeven inschrijven verplicht maximum 10 deelnemers; 14 uur: workshop insectenhotels knutselen met kinderen inschrijven verplicht maximum 20 deelnemers; doorlopend demonstraties composteren en kringlooptuinieren; doorlopend demonstratie imkeren gegeven door François Vallons. Als u een of meer workshops wil volgen, gelieve u dan in te schrijven vóór 12 juni op of via Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. De rest van de activiteiten tijdens de Open Tuindag zijn vrijblijvend. Parkeerplaatsen zijn beperkt, kom dus te voet of met de fiets als u kunt. Snoei uw taxushaag en strijd mee tegen kanker In de jonge naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang levert de nodige grondstof voor de chemotherapie van 1 kankerpatiënt. Laat dus geen enkele taxusnaald verloren gaan. Hoe klein uw haag ook is, elke kilo snoeisel die u naar het milieupark brengt tussen 15 juni en 31 augustus, vergroot de hoop, want zo zorgt u voor de levensreddende grondstof voor chemotherapeutische medicijnen. Het taxussnoeisel moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen: het snoeisel moet jong zijn. Enkel het eenjarige snoeisel (takken tot 30 cm) bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoei-groen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden; het snoeisel moet zuiver zijn. Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos. Per kubieke meter taxussnoeisel wordt 50 euro geschonken aan Kom op tegen Kanker. Meer info? Surf naar 4

5 Internationale samenwerking Bescherm de bermen en onze koesterbuur Geel Walstro Veel volk op Herent-Zuid Bermen mogen niet bemest worden en er mogen geen pesticiden gebruikt worden. Ze zijn belangrijk voor het natuurbeheer in Vlaanderen. Meer dan de helft van de inheemse Vlaamse plantensoorten groeit in wegbermen. Bovendien vormen ze groene linten door het landschap die natuurgebieden met elkaar verbinden en zo de migratie van dieren en planten mogelijk maken. Geel Walstro Geel Walstro is een van de Herentse koesterburen. Het is een rechtopstaande of bodembedekkende plant die 15 tot 100 cm hoog kan worden. De bloem is goudgeel of citroengeel en heeft een grootte van 2 tot 4 mm. De bloemen scheiden een honingachtige geur af. De soort bloeit van juni tot de herfst. Geel Walstro is een plantensoort die zeer sterk achteruitgaat in Vlaanderen. Toch hebben we in Herent het geluk dat ze in verschillende bermen voorkomt. Daarom is het noodzakelijk om het beheer van de bermen aan te passen aan de soort. Normaal worden de bermen na 15 juni en 15 september gemaaid maar de bermen in de Groenstraat, Molenstraatje, Terbankbosweg, de Bodemveldstraat, de Bieststraat en de Zavelputstraat zullen voor een gedeelte pas na 15 september worden gemaaid. Donderdag 14 juni om 20 uur Infoavond herbruikbare luiers Wat: gratis info en tips over herbruikbare luiers Waar: EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (Wilsele) Vooraf inschrijven is niet nodig. EcoWerf verloot een luieremmer en 2 kortingsbonnen ter waarde van 20 euro van doekjes en broekjes. Baby s voetafdruk Over de hele luierperiode vergroot elke baby de afvalberg met kg. Wasbare luiers zorgen voor minder afval, minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot dan wegwerpluiers. En ondanks het wassen van de luiers is de milieubalans positief. Mama s en papa s portemonnee Ondanks de grotere financiële kost bij de aankoop van de wasbare luiers bespaart u toch ongeveer 600 euro bij uw eerste kind. U produceert minder afval en zet minder vuilniszakken aan de deur. Meer info: of Wegens een reglementeringswijziging van de productie van de bruine huisvuilzakken laat de levering op zich wachten. Ze zullen weer te koop zijn begin juni. Verbazend hoeveel volk er was op de afgelopen Herent-Zuidmarkt van 1 mei. Om drie uur zat het parkterras al vol en liepen vele honderden mensen tussen de kraampjes die informatie, voedsel en drank verschaften. Een hart voor de wereld leidde de bezoeker naar een groepstentoonstelling met posters over de GROSH (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Herent) en zijn deelorganisaties. Met de quiz die aan deze expo gekoppeld was, kon men mooie prijzen winnen. Gesmaakt werden ook de vele sketches en de optredens van een Koerdische dansgroep en de Herentse Murga. De brouwer moest aanrukken met extra drank en zelfs dat bleek niet voldoende. De wereldmarkt is duidelijk een ontmoetingsplaats geworden voor mensen met zin voor wereldburgerschap en diversiteit. Een pluim voor iedere aanwezige, voor de werkgroep Herent-Zuid en voor alle medeorganisatoren. Leven als kat en hond Edwin, een leerkracht uit El Rosario in Guatemala, een van de Herentse zusterscholen, waagt zich af en toe aan het schrijven van dierenfabels. Zoals steeds is iedere vergelijking met een bestaande situatie ongewild. Veel leesgenot. De hond en de kat Er waren eens een witte hond en een zwarte kat. Ze hadden elkaar niet zo graag. De reden was een klein plekje naast de kachel. Eerst was er de hond, die groeide vrolijk op in dit huis. Dan kwam er een oude man die een klein poesje verkocht. Bij het zien van het schattige snoetje van het kattenjong was de verkoop snel beslist. De hond vond het niet fijn dat er een poes bijkwam, want hij was gewoon aan het beste plekje naast de kachel. Zolang de kat nog klein was, zei de hond niets, negeerde ze of keek haar enkel boos aan. Maar toen de kat alsmaar groter werd, begonnen de problemen. Om ze uit elkaars vaarwater te houden had de eigenaar een tweede plekje naast de kachel gemaakt. Maar de poes hield niet van dit plekje. Ze wilde enkel op de plaats van de hond liggen. Kijk daar, een grote dikke vette muis zei de hond. In ijltempo spurtte de kat weg, op zoek naar de muis. Maar hoe goed ze ook zocht, ze vond nergens een muis. Toen ze terugkeerde, zag ze de hond languit liggen op haar plekje. De hond glunderde. De wezel en de buidelrat zijn de kuikens aan het roven zei de kat een poos later. De hond stond op, begon te blaffen en liep naar het kippenhok. Daar zag hij dat er niets mis was met de kuikens, die heerlijk aan het slapen waren. Toen werd de hond heel lastig op de kat die nu op haar beurt aan het lachen was, spinnend op het beste plekje. Als de hond te eten kreeg, ging de kat het eten van de hond stelen en at het zelf op. Zonder uitzondering was dit het begin van een woeste achtervolging rond het huis van de witte hond op de zwarte kat. Wat later at de hond het eten van de kat op en had dezelfde achtervolging plaats, maar dan in omgekeerde volgorde. En dat ging zo maar door, alsmaar en telkens opnieuw. Weten jullie wat het gevolg was? Het huis zat vol muizen, grote en kleine. Ze werden niet lastiggevallen en kweekten verder, ja zoals muizen. En de buidelrat en de wezel kwamen steeds opnieuw kuikens stelen. Door elkaar voortdurend te plagen en elkaar de duivel aan te doen hadden de hond noch de kat tijd om muizen te vangen of ratten te verjagen. Besluit: neem nooit een witte hond en een zwarte kat samen in huis, want dan blijft dat gegarandeerd aan zijn lot overgelaten. Edwin Catun, april 2012, Cobán. 5

6 Politie HerKo Welzijn Maak kennis met uw wijkinspecteur Burgerlijke Stand De bevolkingsbevraging van 2011 heeft uitgewezen dat ongeveer 58% van de inwoners van de politiezone Herent-Kortenberg (HerKo) zijn wijkinspecteur niet kent. Daarom stellen we u hen en hun voornaamste taken kort voor. De wijkinspecteur vormt meestal het eerste aanspreekpunt voor allerlei kleine en grote problemen in de wijk en tracht daarvoor zelf een oplossing te bieden of speelt de vraag of de informatie door naar de bevoegde (gemeentelijke) diensten. Daarnaast controleert de wijkinspecteur adreswijzigingen, voert schooltoezicht en afwezigheidstoezicht uit, herbezoekt slachtoffers van woninginbraken, oefent toezicht uit bij wijkgebonden activiteiten, verzorgt het onthaal in het politiehuis De gemeente Herent is opgedeeld in vijf wijken, waarvoor telkens één wijkinspecteur verantwoordelijk is. Deze vijf wijkinspecteurs staan onder leiding van hoofdinspecteur Alain De Naeyer, de wijkcoördinator. De wijkinspecteurs zijn tijdens hun werkuren bereikbaar op hun gsm. Als uw wijkinspecteur afwezig is, kunt u een boodschap inspreken. Bel voor dringende gevallen echter steeds naar het noodnummer 101. Aarzel niet om uw wijkinspecteur te contacteren bij vragen of problemen! Op onze website kunt u snel opzoeken wie de wijkinspecteur voor uw straat is. U kunt de wijkinspecteurs ook bereiken: via het algemene nummer van politiezone HerKo: door een te sturen naar Geboortes Wout Bruyninckx, zoontje van Kurt en Els Vandersande Olivia Cumps, dochtertje van Christophe en Liesbet Feyaerts Natara Decramer, dochtertje van Ruben en Surangkna Buamark Alén Calis, zoontje van Sinan en Amina Kemous Milla Fierens, dochtertje van Joost en Ilse Adams Antoon Mangelschots, zoontje van Stijn en Marta Luszcz Noa Van Pottelbergh, dochtertje van Gijs en Lore Van Heden Tibo Robeets, zoontje van Joris en Kristel Vanderveken Janne De Beul, dochtertje van Gert en Ulla Adriaensens Maité Michiels, dochtertje van Luc en Marcela Nyari Roos Somers, dochtertje van Frank en Elisabeth Marynen Olivia Vandersmissen, dochtertje van Hans en Julie Tobback Tess Willems, dochtertje van Bram en Jo Borremans Marie De Pauw, dochtertje van Kris en Emilie Skirole Laure Célérier, dochtertje van Maarten en Jessica Somja Gust Meeus, zoontje van Senne en Sarah Defloor Matthew Maes, zoontje van Robin en Caroline Verkest Mohammed Besmal, zoontje van Kamal en Nouria Douaoui Prayan Khandelwal, zoontje van Silky en Piyush Khandelwal Senne Scheys, zoontje van Lennart en Isabel Banken Wout Debeys, zoontje van Thomas en Annelies Joos Diamanten Bruiloft Robert Ackermans en Maria Van den Bergh 15 april Briljanten Bruiloft August Meeus en Elisabeth Otto 5 april Johan Salien Wijk: Herent-Centrum GSM: Rudy Busschodts Wijk: Herent-Zuid GSM: Bert Gybels Wijk: Herent-Noord GSM: Elke Frix Wijk: Winksele GSM: Harry Cypers Wijk: Veltem-Beisem GSM: Malafide dakwerkers - asfaltleggers Al enige tijd komen er meldingen binnen van personen die zich aan bieden voor het herstellen of reinigen van daken of het herstellen van opritten. Het gaat hierbij meestal om personen die Engels spreken en zich verplaatsen met voertuigen met Engelse nummerplaten. De sociale inspectiediensten waarschuwen dat het hier meestal gaat om nepfirma s, arbeiders die niet ingeschreven zijn en dus zwartwerk verrichten, valse facturen afgeven, slechte werken uitvoeren, of zelfs enkel een voorschot ontvangen en dan niets meer van zich laten horen. Als ze onraad ruiken, verlaten ze snel de plaats en zijn moeilijk op te sporen door de politie. Als er dan toch personen worden gecontroleerd zijn zij- wegens de complexe regelgeving - meestal al lang verdwenen vooraleer het tot een strafuitvoering komt. De politiezone HerKo raadt iedereen ten stelligste af om op een dergelijk voorstel in te gaan. Betaal zeker nooit een voorschot. Aarzel niet om bij enige twijfel contact op te nemen met de politie via het noodnummer 101. Geen gemeentelijke afspraken met energiebedrijf Inwoners melden ons dat zij bezoek kregen van een verkoper van een bepaalde energieleverancier die zogenaamd gestuurd was door de gemeente. De gemeente Herent heeft met geen enkele energieleverancier afspraken gemaakt om inwoners te overhalen naar een of andere leverancier over te stappen. De gemeente geeft nooit opdrachten aan deur-aan-deurverkopers. Geloof niemand zomaar op zijn woord en vraag eventueel naar een legitimatiebewijs. Overlijdens Marcel Devos, echtgenoot van Lia Laga Henri Boets Juliette Boulogne, weduwe van Pierre De Heel Karolus Witpas, echtgenote van Margaretha Rochette Romain Corbeels Linda Vleugels Willem Franken Maria Uytterhoeven, weduwe van Ludovicus Van de Velde Maurice Rentmeesters, echtgenoot van Berthilia Wagemans Felicie Vandenbergh, weduwe van Camille De Roey Rudi Van der Steen, echtgenoot van Lutgarde Demuynck Roger Sterckx, echtgenoot van Maria Wilboorts Egied Lombaerts, weduwnaar van Margaretha Van Camp Josepha Schrooten Joanna Gellens, weduwe van Emilius Roekens Geen erkenning als ramp De provincie Vlaams-Brabant laat weten dat de storm met hagel op 22 en 23 augustus 2011 niet erkend wordt als algemene ramp. Voor de hevige regenval op 22 en 23 augustus is de procedure nog lopende. Starter Frituur-restaurant t Dorp Wij zijn alle dagen open van 12 tot 14 uur en van 17 tot 23 uur. Op donderdag en zaterdagmiddag zijn we gesloten. Adres: Dorpsstraat 14a1 in Winksele, tel

7 Sociaal Huis De renovatiepremie Als u voor minstens euro (excl. btw) aan verbouwingswerken uitvoert aan uw woning, komt u mogelijk in aanmerking voor de renovatiepremie. Voorwaarden U bent eigenaar-bewoner van de woning en hebt geen andere woning volledig in eigendom of in vruchtgebruik. De woning is minstens 25 jaar oud en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010) mag niet hoger zijn dan: euro voor een alleenstaande; euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste, verhoogd met euro per extra persoon; euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, verhoogd met euro per persoon ten laste. Indien u als eigenaar-verhuurder uw woning voor minstens 9 jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en u laat werkzaamheden uitvoeren aan de woning, kunt u of het SVK onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie krijgen. Hieraan is geen inkomensvoorwaarde gekoppeld. De premie Als u een aanvraag doet als eigenaar-bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 (aanslagjaar 2010) bedraagt niet meer dan euro (te verhogen met euro per persoon ten laste), dan bedraagt de premie 30% van de ingebrachte facturen excl. btw. Indien uw belastbaar inkomen hoger is dan euro (te verhogen met euro per persoon ten laste), dan bedraagt de premie 20% van de ingebrachte facturen excl. btw. Als eigenaar-verhuurder aan een SVK bedraagt de premie steeds 30% van de aanvaarde kostprijs excl. btw. Indien u in 2012 een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren van na 1 januari 2012, wordt de premie verhoogd met 10% op de facturen voor buitenschrijnwerk. De premie bedraagt maximum euro en kan maar eenmaal in een periode van tien jaar aangevraagd worden. Dat geldt zowel voor de aanvrager als voor de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd. De werkzaamheden Volgende werkzaamheden, elk tot een bepaald maximum, komen in aanmerking voor de renovatiepremie: Funderingen en binnen- en buitenmuren (maximum euro) Draagvloeren (maximum euro) Dakwerkzaamheden (maximum euro) Buitenschrijnwerk (maximum euro) Plaatsen van een veilige binnentrap (maximum euro) Elektriciteit (maximum euro) Sanitair (maximum euro) Centrale verwarming (maximum euro) Facturen mogen op aanvraagdatum maximum 3 jaar oud zijn. Hoe dient u een aanvraag in? Na afloop van de werken vult u het aanvraagformulier in en voegt u de verzamellijst van de facturen bij. U moet ook een kopie van het aanslagbiljet 2009 (aanslagjaar 2010) toevoegen, kopies van alle facturen en een keuringsattest van de elektriciteit, indien u werkzaamheden aan de elektriciteit hebt uitgevoerd. Voor meer informatie over dit artikel of voor al uw andere vragen over wonen kunt u terecht bij Eva Vanhoof van de Woonwijzer. U kunt haar telefonisch bereiken ( ) of via mail Elke maandagavond van tot kunt u bij Eva terecht tijdens het spreekuur in de Kouter, het Huis van de Gemeente, in de namiddag of huisbezoek op afspraak. Activiteiten in De Hemelboom Mechelsesteenweg 487 De cafetaria van de Hemelboom wil een plaats zijn voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting en zet daarom zijn deuren geregeld open. Zo kunt u iedere werkdag om 12 uur voor een warme maaltijd terecht in het Sociaal Restaurant. Elke maandagmiddag is de cafetaria vanaf 14 uur open voor een babbel en een drankje. Elke donderdagmiddag vanaf 14 uur wordt er met de kaarten gespeeld (in samenwerking met Okra Herent). Activiteiten in juni: Magic met Mister M - maandag 4 juni vanaf uur. Gratis toegang. Klasse magie en humor! Kom mee genieten van de kleine mirakels die Mister M te voorschijn goochelt. IJsjes op het terras - maandag 18 juni vanaf uur. Genieten van een ijsje, in het zonnetje of in de schaduw. Als de weergoden ons niet goed gezind zijn, eten we de ijsjes in de cafetaria. Restaurantdag - maandag 25 juni om 12 uur Bezoekers kunnen samen met bewoners en mensen die de warme maaltijden van het Sociaal Huis gebruiken, vanaf 12 uur gezellig komen tafelen in de cafetaria. Inschrijven: voor 15 juni bij Menu maandag 25 juni Tomatenroomsoep Gegratineerd vispannetje met zeevruchten en pomme duchesse Frambozenmascarpone Meer info over cafetaria, De Hemelboom bij herent.be, Chauffeurs voor MMC Het Sociaal Huis zoekt vrijwillige chauffeurs voor de minder-mobielencentrale (MMC). Wat doet MMC? De MMC vervoert mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen naar socio-culturele activiteiten, familiebezoek, boodschappen, doktersbezoek Het vervoer gebeurt door vrijwilligers met hun eigen wagen. Zij stellen zich op bepaalde dagen en uren ter beschikking. U beschikt over: vrije tijd: u bepaalt zelf welke dag(en) u beschikbaar bent (minstens een halve dag per week); een wagen met geldige verzekering; een geldig rijbewijs; een telefoon/gsm. Dan bent u de vrijwillige chauffeur die wij zoeken! Ook als u: een werkloosheidsvergoeding, een vergoeding als bruggepensioneerde, ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt, kunt u, mits kennisgeving/toelating, vrijwilligerswerk doen. Onkostenvergoeding U ontvangt 0,30 euro per afgelegde kilometer. De afgelegde afstand wordt berekend vanaf en tot de woning van de vrijwillige chauffeur. De onkostenvergoeding is niet belastbaar. Verzekering De verplichte autoverzekering blijft van toepassing. Bijkomend wordt een omnium-verzekering afgesloten voor mogelijke schade aan het voertuig van de chauffeur. Aanvragen voor vervoer Alle aanvragen voor vervoer verlopen via de centrale. De medewerkster noteert de aanvraag en zoekt een beschikbare chauffeur. De chauffeur kan altijd een aanvraag weigeren. Is vrijwilliger worden bij de MMC iets voor u en wilt u graag bijkomende informatie, neem dan contact op met , 7

8 Nuttige contactgegevens Het college van burgemeester en schepenen Op maandag voor u in De Kouter of na telefonische afspraak: Willy Kuijpers burgemeester, onderwijs, veiligheid uur Jos Bex Jo De Clercq cultuur, sport, ICT, markten, feestelijkheden, lokale economie, stedenbouw (vergunningen), milieu Luk Draye financiën, personeel en organisatie, inspraak en informatie, ontwikkelingssamenwerking, begraafplaatsen Arlette Caes openbare werken, gelijke kansen, woonbeleid, erosie, waterbeleid, landbouw, ruimtelijke ordening (planning), mobiliteit Marleen Schouteden bibliotheekwezen, gezin, buitenschoolse opvang, jeugd, plaatselijke tewerkstelling, vrijwilligerswerk, toerisme Chris Gielens voorzitter OCMW, welzijn, ouderenbeleid Herman Artois gemeentesecretaris 19 uur na afspraak uur ook maandag bij voorkeur na afspraak na afspraak na afspraak alle werkdagen, tijdens de openingsuren, bij voorkeur na afspraak De contactgegevens van de leden van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de politieraad vindt u via Hoe bereikt u De Kouter? met het openbare vervoer Het treinstation van Herent ligt pal tegenover het nieuwe gebouw; de bushalte van De Lijn voor buslijnen 284, 285, 4 en 652 ligt aan het gebouw. als u een mobiliteitsbeperking hebt Voor u zijn enkele parkeerplaatsen voorbehouden. Als u met de rolstoel komt, dan kunt u de helling aan de ingang nemen. met de fiets Voor het gebouw is een fietsenstalling. met de wagen Vanuit Mechelen of Leuven slaat u vanop de Omleiding (N26) af naar de Mechelsesteenweg, richting treinstation. Vanuit het centrum van Herent neemt u de Rijwegbrug, de Kouterstraat voorbij het milieupark, naar rechts de Spoorwegstraat in. U kunt gratis parkeren achter het gebouw. De Infokrant is een ploeg Ideeëngoed: college van burgemeester en schepenen Druk: Peeters nv Redactieteam: Lies Guldentops, Ellen Janse, Hannes Vanhaverbeke en Luk Draye Inbreng: gemeentelijke diensten en Herentse verenigingen Verantwoordelijke uitgever: Luk Draye Het college behoudt zich het recht voor om aangeboden teksten in te korten. De krant is gemaakt met milieubewust vervaardigd papier. Hib-Hop buitenschoolse opvang Wildemansweg 36, 3020 Herent Coördinator: Karin De Win Kind en Gezin Schoolstraat 15A T Raadplegingen Kind & Gezin - Kind en Preventie Milieupark Hoek Spoorwegstraat / Kouterstraat Wachtdiensten Apothekers Huisartsen Tandartsen Lokale politie HerKo één centraal telefoonnummer: Politiehuis Herent De Kouter maandag dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag Politiehuis Kortenberg maandag, dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Voor dringende hulp 101 (politie) 100 (voor GSM 112) (brandweer, ziekenwagen) Vraag gratis veiligheidsadvies voor uw woning. Toegang tot 15 minuten voor sluitingstijd Het milieupark is open van dinsdag tot vrijdag van12.30 tot uur en zaterdag van 9 uur tot 16 uur. Het is op maandag, zon- en feestdagen gesloten. Spoorwegstraat 6, 3020 Herent 8 tot 20 uur 8 tot 17 uur 8 tot uur De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 8 tot 13 uur 12 tot 17 uur 8 tot 17 uur 8 tot 13 uur 9 tot 13 uur De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, één centraal telefoonnummer: fax: Meer informatie vindt u op maandag tot vrijdag 8.30 tot 12 uur maandagavond tot uur woensdagmiddag 14 tot 16 uur Gemeentediensten Sociaal Huis Voorzitter Vast Bureau Marc Peeters An Katrien Sodermans Lies Mine Bibliotheek Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Snel-loket Elke namiddag behalve vrijdagnamiddag van 14 tot 16 uur Secretaris uur uur en uur uur uur uur

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Stand van zaken en planning van de werken

Stand van zaken en planning van de werken Stand van zaken en planning van de werken Projectnummer: 20353A Projectnaam: Collector Tielt-Winge fase 1 Laatste update: 6 december 2016 Duur van de werken Startdatum: 1 juni 2015 Einddatum: zal later

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm 12/05/2015 - slibvorm 1 2 06/05/2015 - planning De planning (afhankelijk van het weer) kunnen we als volgt meedelen: Week van 4 mei: - Eandis voorziet de afbraak van de oude verlichtingspalen, het slopen

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING

DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING DIENSTENCENTRUM AGB DE KOUTER STELT BEDRIJFSRUIMTEN TER BESCHIKKING 2 Colofon AGB De Kouter BTW BE 0845.210.389 Spoorwegstraat 6 T 016 85 30 20 agb@herent.be Dienstencentrum De Kouter Spoorwegstraat 6

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER

STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER 1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in voornaam : naam...

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

Herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding Herent en grens Buken. 17 oktober 2016, Winksele

Herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding Herent en grens Buken. 17 oktober 2016, Winksele Herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding Herent en grens Buken 17 oktober 2016, Winksele 1 Verloop infoavond 1. Voorstelling sprekers 2. Presentatie Toelichting herinrichting 3.Algemene vragenronde

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 WELKOM Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 VERLOOP VAN DE AVOND 1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur 2. Toelichting door studiebureau Technum Ontwerp

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken

Welkom. Panelleden. Gemeente Oostkamp: - Jan de Keyser, Burgemeester - Els Roelof, schepen Mobiliteit - Delphine Roels, schepen Openbare Werken Aanpassingen aan de Beverhoutstraat, Van Cailliedreef en Veldstraat en aan de Veldkapelstraat in Beernem in het kader van de Groene Fietsgordel Brugge Infovergadering voor de betrokken bewoners/eigenaars

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Aanvraag subsidie wijk in de steigers

Aanvraag subsidie wijk in de steigers Aanvraag subsidie wijk in de steigers Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven tel.: 09 266 76 40 wonen@stad.gent t.a.v. Dienst Wonen Botermarkt 1 9000 Gent Woodrow Wilsonplein 1. 9000 Gent elke werkdag

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

WELKOM. Infoavond Bevrijdingsstraat St-Lenaartsesteenweg. 10 juni 2015

WELKOM. Infoavond Bevrijdingsstraat St-Lenaartsesteenweg. 10 juni 2015 WELKOM Infoavond Bevrijdingsstraat St-Lenaartsesteenweg 10 juni 2015 Project van Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV) - Rijweg en fietspad Vanavond Met wie heeft u te maken? Vanavond

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE

slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE slim op weg BEWONERSPARKEREN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART VOOR BEWONERS MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT INFOBROCHURE Parkeren in uw buurt krijgt voorrang De Stad Gent vindt dat parkeerplaatsen in woonstraten

Nadere informatie

Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden

Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden Organiseer een opfriscursus verkeer en mobiliteit voor uw inwoners of leden Mobiplus organiseren in 8 stappen 1 Surf naar de website www.mobiplus.info/organisatie en klik boven- aan op inschrijven/dossierbeheer.

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Infodossier wonen Sociaal kopen

Infodossier wonen Sociaal kopen Infodossier wonen Sociaal kopen Inhoudsopgave 1. Een kort woordje uitleg... 2 2. Een woning kopen via een sociale huisvestingsmaatschappij... 3 3. Vlabinvest... 5 4. Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 7 Wegeniswerken te Zingem

NIEUWSBRIEF 7 Wegeniswerken te Zingem NIEUWSBRIEF 7 Wegeniswerken te Zingem. Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie kan helpen deze

Nadere informatie

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER

FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER FESTIVITEITEN IN DE LOWAZONE AANGIFTEFORMULIER Dit formulier moet volledig ingevuld zijn! Onvolledige formulieren worden niet behandeld! Dit formulier, samen met een ondertekende en gedateerde kopie van

Nadere informatie

Samenstelling - 8 mei 2014

Samenstelling - 8 mei 2014 Samenstelling - 8 mei 2014 Ann Knuts Werk ann.knuts@sociaalhuisherent.be Werk 016 85 31 88 Mobiel 0472 770 104 Werk Spoorwegstraat 6 Opmerkingen Huis Marant/Sociaal Huis Herent Werkgroep Kinderarmoede

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017

Heraanleg N132 Beerse en Merksplas. Informatievergadering 28 augustus 2017 Heraanleg N132 Beerse en Merksplas Informatievergadering 28 augustus 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar en waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Samenleven op

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22595 infoavond 2 oktober 2017 3 contactpersoon tel. e-mail Wim Berghmans 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Huldenberg - Tommestraat

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 28 Wegeniswerken te Zingem

NIEUWSBRIEF 28 Wegeniswerken te Zingem NIEUWSBRIEF 28 Wegeniswerken te Zingem 20 september 2017. Wegeniswerken uitvoeren zorgt voor onvermijdelijke hinder voor de bewoners en passanten. Maar we zijn ervan overtuigd dat een intense communicatie

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017 1 Bent u op zoek naar een betaalbare woning, appartement of kavel in Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout, Vorst-Laakdal of Westerlo? Op onze website http://www.geelsehuisvesting.be

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

VIRGA JESSEFEESTEN 2017 Q&A mobiliteit en bereikbaarheid

VIRGA JESSEFEESTEN 2017 Q&A mobiliteit en bereikbaarheid VIRGA JESSEFEESTEN 2017 Q&A mobiliteit en bereikbaarheid ALGEMEEN Kan ik de binnenstad inrijden tijdens de ommegang? Bij elke ommegang wordt een veiligheidszone ingesteld rond het parcours, die verkeersvrij

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE Bijlage 1 ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Bijlage 2 Projectnummer: 20.185B Projectnaam: Collector Wellebeek De plannen voor dit project werden ontworpen

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Week 04 21/09/2015 27/09/2015. Agenda LEERLINGEN

Week 04 21/09/2015 27/09/2015. Agenda LEERLINGEN Week 04 21/09/2015 27/09/2015 Agenda LEERLINGEN Blikvanger Zien en gezien worden! Mededelingen Medisch schooltoezicht maandag 21 september 1 LA A vanaf 08.25 uur De jongens komen in alfabetische volgorde

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief augustus folder

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief augustus folder Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22.732 infobrief augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Diest: Optimalisatie Verbindingsriolering

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad

Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Aanvraagformulier voor de kandidatuurstelling van een kavel in de verkaveling Meuletiende fase 2 Posteleinpad Pastinaakplein Warmoespad Het aanvraagformulier en de bijlagen moeten ingediend worden - hetzij

Nadere informatie

Infovergadering heraanleg Izegemsestraat en zijstraten

Infovergadering heraanleg Izegemsestraat en zijstraten Infovergadering heraanleg Izegemsestraat en zijstraten 28 maart 2017 Agenda Verwelkoming Mevrouw Coppé, Schepen Mobiliteit en Openbare Werken Toelichting wegenwerken Izegemsestraat Stefan Leys, Diensthoofd

Nadere informatie

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief 2 april folder

Infobrief. uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen infobrief 2 april folder Infobrief uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22860 infobrief 2 april 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Meerhout: Renovatie pompstation Genebroek

Nadere informatie