Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied."

Transcriptie

1 individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je gedachten en gedrag, je hebt altijd de vrijheid om te kiezen Je hebt het vermogen om verbinding te leggen met anderen Je hoeft het niet alleen te doen Je wordt aangespoord om je kracht van het denken, de kracht van empathie en je kracht van het geloven in jezelf te benutten Het leren luisteren naar jezelf en de ander is essentieel Als je goed luistert dan reageer je op de totale boodschap, je doet zo recht aan jezelf en de ander De denkdiagrammen zijn helpend om de essentie visueel te maken Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied - Keuzes kunnen maken op een doordachte manier - Meer zicht krijgen op eigen overtuigingen en handelen - Praktische denkdiagrammen toepassen die je in kunt zetten om meer bewust te worden van jezelf, je uitstraling en gedrag - Krachtig kunnen kiezen voor een pad, dat aansluit op je potentieel en reële mogelijkheden Het Als-En-Dan diagram Ik vind mijn eigen kracht Ik leer mezelf beter kennen Ik heb een probleem Ik krijg inzicht in mijn ontwikkelings perspectief Ik maak gebruik van gesprekssessies Als ik een probleem heb, en ik maak gebruik van de FiRe communicatie gesprekssessies, dan leer ik mezelf beter kennen Als ik mezelf beter leer kennen en ik krijg inzicht in mijn ontwikkelingsperspectief, dan vind ik mijn eigen kracht is een product van MeCuMa BV trainer Individuele gespreksessies Gezinsgespreksessies Relationele gesprekssessies

2 In relatie met de ander leren we onszelf kennen Keuzes maken en je mogelijkheden vergroten door buiten kaders te denken is belangrijk voor je persoonlijke groei De kunst van het denken en de kunst van het handelen, vormen samen een sterk en creatief geheel De kwaliteit van leven zis sterk afhankelijk van de kwaliteit van het denken en de kwaliteit van het handelen Vanuit een eigen verbinding, emotie en ervaring kun je middels de denkdiagrammen van linken leggen en de situatie opnieuw bekijken In je dagelijks leven kom je bepaalde situaties vaker tegen dan andere Je trekt datgene aan waar je op bent afgestemd en bouwt je overtuigingen op naar aanleiding van je ervaringen en emoties die erbij horen Tijdens deze trainingsavonden willen we deze overtuigingen met behulp van de FiRe denkdiagrammen bespreekbaar maken Er zijn overtuigingen die je graag wilt behouden en dat is oké, er zullen er ook overtuigingen zijn waarvan je het gevoel hebt dat deze niet meer bij jou passen en dit is ook oké Eerlijkheid naar jezelf is belangrijk, eveneens een beetje lef Je leert goed te luisteren, je leert met stiltes om te gaan, je leert om hulp te vragen, je leert dat Ja, maar Nee! betekent Er zijn zoveel manieren van communicatie dat tot verwarringen kan leiden Daar komt bij dat communicatie levend is, generatie gebonden en veranderlijk is een middel om duidelijkheid te krijgen en om de patronen van communicatie in je gezin en of werksituatie te leren kennen Volwassenen Persoonlijke ontwikkeling - Middels denkdiagrammen keuzen kunnen maken die er voor jou toe doen - Gebruik maken van alle denkdiagrammen in privé en werk situaties - Inzicht verkrijgen in eigen communicatie - Eigen overtuigingen bespreekbaar maken en ontdekken - Jezelf beter leren kennen is een product van MeCuMa BV Intern conflict: Het Bliksem diagram Met vertrouwen de toekomst tegemoet zien Anders leren denken Veilig voelen 10 lesavonden van uur, inclusief lesmateriaal trainer Ik wil mijn leefstijl veranderen Ik wil mijn leefstijl niet veranderen Het Bliksem diagram lees je zo: Om met vertrouwen een goede toekomst tegemoet te zien, moet ik anders leren denken Om anders te leren denken, moet ik mijn stijl van leven veranderen Om met vertrouwen een goede toekomst tegemoet te zien, moet ik me veilig voelen Om me veilig te voelen moet ik mijn leefstijl veranderen

3 Team - Visie & Missie Een krachtig team verankert, verbetert, verandert en vernieuwt Teams die een helder beeld hebben van de eigen doelstelling en gericht zijn op het behalen van resultaat voor de organisatie, maken het verschil Teams krijgen vaak te maken met een bijzondere dynamiek waarin organisatieverandering, teamrollen, onderlinge communicatie, verwachtingen, persoonlijke wensen en behoeften continue nieuwe uitdagingen vormen Door te werken met het Doel diagram versterken we het team en ontstaat er gezamenlijke kracht en duurzaamheid Het Doel diagram is een hulpmiddel voor het systematisch plannen het stellen en bereiken van doelen Met dit diagram wordt het obstakels zichtbaar gemaakt en omgezet in tussendoelen Je kunt hiermee voor jezelf en je teamgenoten een landkaart maken die de weg naar jullie doel duidelijk maakt en je een oriëntatie geeft over de plaats en waarde van elke actie Van belang is dat alle neuzen van een team dezelfde kant opstaan bij het behalen van een doel Iedereen moet zich verantwoordelijke voelen Teams Gestelde doelen bereiken Elke deelnemer wordt gehoord en er is zichtbaar draagvlak gecreëerd Het Als-En-Dan Diagram: is een product van MeCuMa BV Er zijn duidelijke Veilig voelen rollen in het team We bereiken ons gestelde doel We zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat Anders Er zijn leren afgestemde denken verwachtingen We gaan gezamelijk Veilig voelen werken aan een doel FiRe communicatie trainer In nader overleg, afhankelijk van de vraag We worden voldoende gefaciliteerd Elk teamlid neemt zijn of haar plaats in Er zijn heldere team doelstellingen Als we aan een gezamenlijk doel gaan werken, en er zijn heldere team doelstellingen, dan zijn er afgestemde verwachtingen Als er afgestemde verwachtingen zijn en elk teamlid neemt zijn of haar plaats is, dan zijn we samen verantwoordelijk voor het resultaat Als we samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat, en we worden voldoende gefaciliteerd, dan bereiken we ons gestelde doel

4 Zorg dat het goed gaat, ook als het even niet goed gaat Er kan zich een situatie voordoen waarin iemand zich dermate ziek voelt dat hij niet optimaal kan functioneren op het werk Naast de rol van het individu spelen ook de organisatie en de arbeidsomstandigheden een rol Als de aard van het werk niet toelaat dat bij relatief beperkte klachten het werk wordt verricht, dan zal iemand zich sneller ziekmelden dan in een situatie waarbij iemand het bijvoorbeeld wat makkelijker even rustig aan kan doen Ook het contact met de leidinggevende, evenals de sfeer en onderlinge betrokkenheid kunnen een rol spelen Zelfs maatschappelijke factoren zijn van invloed op het verzuim van het individu, denk maar aan de geldende waarden en normen ten aanzien van ziekte en arbeid, de sociale zekerheid, de organisatie van de gezondheidszorg en de economische situatie Het verzuimbeleid kan gericht zijn op twee momenten: als iemand al ziek is of voordat iemand ziek wordt In het eerste geval is het beleid erop gericht mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, dus op reïntegratie Het tweede is er juist op gericht om te voorkomen dat medewerkers ziek worden, dus op preventie Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Werknemers die niet optimaal functioneren in hun werksituatie Pré ziekte verzuim - Preventief zorgen voor minimaal ziekteverzuim - Keuzes kunnen maken en inzicht krijgen op eigen overtuigingen en handelen - Praktische denkdiagrammen inzetten om meer bewust te worden van jezelf, je uitstraling en gedrag - Krachtig kunnen kiezen voor een pad, dat aansluit op je potentieel en reële mogelijkheden Het Als-En-Dan diagram is een product van MeCuMa BV is een gezonde en goede optie Ik ben een werkgever Ik wil goed voor mijn personeel zorgen trainer Individuele gespreksessies, eventueel observaties op de werkplek Maatwerk in overleg Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op! Als ik een werkgever ben, en ik wil goed voor mijn personeel zorgen, dan is een gezonde en goede optie

5 Opleiding trainer Leren staat voor; Mogelijkheden maken voor jezelf In deze 10 daagse opleiding tot trainer leer je om de drie denkdiagrammen in te zetten bij situaties die zowel privé als werk gerelateerd zijn Je leert om effectief te communiceren door anders te luisteren naar jezelf en de ander Er wordt aandacht besteedt aan jouw overtuigingen om deze in beeld te brengen Door je persoonlijke bagage, je persoonlijk meesterschap verder te ontwikkelen word je persoonlijke groei, professionele inzetbaarheid en resultaatgerichtheid vergroot Je wordt aangespoord om je kracht van het denken, je kracht van het empathisch vermogen en je kracht van het geloven in jezelf te benutten Drie denkdiagrammen zijn: Het Bliksem diagram: inzetbaar bij interne en externe conflicten Het Als-En-Dan diagram: inzetbaar bij het maken van persoonlijke- en team keuzes Het Doel diagram: inzetbaar bij het bereiken van een persoonlijk of team doel Iedereen die streeft naar persoonlijke en professionele communicatie met zichzelf en de ander - De denkdiagrammen van de methodiek toepassen, zowel privé als werk gerelateerd - Persoonlijke groei - Professioneel communiceren met jezelf en de ander - Didactische vaardigheden om de methodiek over te brengen - Gediplomeerd trainer of certificaat van deelname - Exploiteren van in je eigen onderneming is een product van MeCuMa BV Het Bliksemdiagram: Persoonlijk en professioneel succesvol zijn Groeien in kwaliteit Bestaande kwaliteit waarborgen Opleiding tot FiRe Communicatie trainer volgen Geen opleiding volgen Fiet Muris, grondlegster Carina Vranken, trainer 10 dagen van 0900 tot 1600 uur Minimale deelname van 8 personen Kosten: 2000, - (inclusief studiemateriaal en lunch) Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op! Het Bliksemdiagram lees je zo: Om persoonlijk en professioneel succesvol te zijn, moet ik groeien in kwaliteit Om te groeien in kwaliteit, moet ik de opleiding tot trainer volgen Om persoonlijk en professioneel succesvol te zijn, moet ik de bestaande kwaliteit waarborgen Om de bestaande kwaliteit te waarborgen, moet ik geen opleiding volgen

6 Nascholing; Ruimte scheppen voor jezelf en de ander Het inhoudelijke aspect, het relationele aspect, het expressieve aspect en het appellerende aspect van de methodiek dieper verkennen Er wordt aandacht besteedt aan bewustwording van je verbale en non-verbale communicatie van jezelf en de ander Een belangrijk onderdeel is het aanbieden van nieuwe ontwikkelingen en inzichten binnen de methodiek Aan bod komt: - Het geven van een stimulerende training - De leerstijl die het beste bij je past en hoe deze effectief tot uiting kan komen - Hoe je de methodiek effectief kunt overdragen - Hoe je kunt inspelen op de leerstijlen van de cursisten - Meer verdieping in het gebruik van de denkdiagrammen Train de Trainer De nascholing is minimaal twee dagen verplicht voor FiRe trainers die de methodiek professioneel gebruiken - Up to date blijven over de nieuwste ontwikkelingen, inzichten van de methodiek - De vaardigheden om de methodiek over te dragen - Verdieping in het gebruik van de denkdiagrammen - Behouden van bevoegdheid als zijnde trainer Het Als-En-Dan Diagram: Ik volg Train de Trainer Ik heb mijn diploma FiRe communicatie trainer behaald Ik wil mijn bevoegdheid behouden Als ik mijn diploma van de opleiding FiRe communicatie heb behaald, en ik wil mijn bevoegdheid behouden, dan volg ik Train de Trainer is een product van MeCuMa BV Fiet Muris grondlegster Twee bijeenkomsten op jaarbasis Kosten: 200, - per dag (inclusief werkmateriaal en lunch)

7 Workshop - Effectief communiceren met anderen De bereidheid om te luisteren zorgt voor effectieve communicatie Communicatie is afstemming Afstemming vraagt veel en het is geen makkelijke opgave De denkdiagrammen ondersteunen de communicatie visueel Voor afstemming is het noodzakelijk dat je de verschillen kent en erkend Mondelinge communicatie gaat nooit zonder non-verbale communicatie Zonder woorden vertel je vanzelfsprekend wat je van jezelf en de ander vindt Het is van essentieel belang dat je bewust bent van je eigen communicatie en overtuigingen Jouw gedrag lokt altijd nieuw gedrag uit In deze workshop word je je bewust van je eigen communicatie gedrag en wat dat met de ander kan doen MeCuMa BV reikt je een denkdiagram aan van FiRe Communicatie Middels de diagrammen kun je gesprekken voorbereiden zodat er kwalitatief goede gesprekken zullen plaatsvinden Door goed te luisteren, te leren, om juiste vragen te stellen en juist te interpreteren, kom je gezamenlijk tot een gemeenschappelijk doel De behoeften van alle gesprekspartners worden gehoord en meegenomen in het gezamenlijke doel Professionals en ouders - Kwalitatief goede gesprekken kunnen voeren middels een visueel diagram - Theoretische achtergrondinformatie over de denkdiagrammen Iedereen wordt gehoord Het Als-En Dan diagram Anders Ik leren kan denken effectief communiceren Ik moet een moeilijk Veilig voelen gesprek voeren Ik bereid dit gesprek voor in een denkdiagram Het Als-En-Dan Diagram lees je zo: Als ik een moeilijk gesprek moet voeren, en ik bereid dit gesprek voor middels een denkdiagram, dan kan ik effectief communiceren is een product van MeCuMa BV trainer Workshop van 3 uur

8 Workshop - Beelddenken en Taaldenken Mensen vertellen veel meer dan ze zeggen Ieder mens ziet een beeld op een andere manier en geeft er dus ook een andere uitleg aan Ieder mens is een beelddenker en een taaldenker, maar waar ligt jouw zwaartepunt? Welke manier van denken ontwikkel je tot jouw eigen manier? De mens is woorden als communicatiemiddel gaan gebruiken Men wilde elkaar namelijk deelgenoot kunnen maken van gebeurtenissen waarbij een ander niet lijfelijk aanwezig was Onze cultuur legt steeds meer nadruk op het belang van het woord boven het beeld, daarom is het logisch dat je als ontwikkelde beelddenker steeds vaker in de problemen komen Onze cultuur strooit met enorm veel beelden, tv, telefoon, computer enz dit maakt de verwarring alleen nog maar groter Er worden immers eisen aan je gesteld die jij niet of moeilijk kunt volbrengen, omdat je het niet op jouw manier kunt doen Professionals en ouders - Inzicht in eigen denken - Het respecteren van elkaars denkwijze en gedrag - Begrip voor elkaars manieren van denken Intern conflict: Het Bliksemdiagram Een compleet mens zijn Begrepen worden Gehoord worden Ik wil mijn beelddenkend vermogen accepteren Ik wil mijn taaldenkend vermogen accepteren Het Bliksem diagram lees je zo: Om een compleet mens te zijn, moet ik begrepen worden Om begrepen te worden moet ik mijn beelddenkend vermogen te accepteren Om een compleet mens te zijn, moet ik gehoord worden Om gehoord te worden, moet ik mijn taaldenkend vermogen accepteren trainer is een product van MeCuMa BV Workshop van 3 uur of deelname aan avondsessies, inclusief lesmateriaal Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op!

9 Durf te kiezen! Durf te praten! Durf jezelf te zijn! Kiezen doe je zo! Deze training is specifiek ontwikkeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar Er zijn 10 bijeenkomsten van 1,5 uur In de training leren de kinderen zichzelf beter kennen en keuzes te maken, waar ze helemaal achter staan Dit gebeurd met behulp van visuele denkdiagrammen In de training komt oa het volgende aan bod: Reageren en uiten van boosheid Luisteren naar jezelf en naar de ander Opkomen voor je eigen mening Leren NEE zeggen Complimenten geven én krijgen Tijdens deze training maken we gebruik van de methodiek Dit gebeurt door een realistische aanpak, zodat de opgedane kennis ook daadwerkelijk toepasbaar is in de praktijk Verder kenmerkt de training zich door vele variabele werkvormen, en wordt er specifiek aandacht gegeven aan het individuele kind, in combinatie met de groepsdynamiek Kinderen van 8 t/m 12 jaar Kinderen hebben een tool in handen, waarmee ze in de praktijk op een speelse manier, conflicten kunnen oplossen Ze hebben eigen inzicht in hun handelen en gedrag Ze zien hun eigen aandeel bij conflicten Het Als-En-Dan diagram: is een product van MeCuMa BV Kinderen durven meer zichzelf te zijn Kinderen Anders hebben een leren tool denken in handen die hen helpt Kinderen volgen de Veilig training voelen Kiezen doe je zo Kinderen zijn bereid om te leren trainers Groepsverband tot 12 kinderen Inclusief lesmateriaal voor de kinderen Als kinderen de training Kiezen doe je zo! volgen, en kinderen zijn bereid om te leren, dan hebben kinderen een tool in handen die hen helpt Als kinderen een tool hebben die hen helpt, dan durven kinderen meer zichzelf te zijn

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK

Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK Nina Zwart Onderzoek bij ISK Dordrecht SOCIALE VAARDIGENHEDEN ISK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 1.1 Situatieschets pagina 3 1.2 Onderzoeksvraag pagina 3 1.3 Doelstelling 2. Oriëntatie pagina 4 2.1

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie