Trends. veiligheid en innovatie in de publieke sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends. veiligheid en innovatie in de publieke sector"

Transcriptie

1 Trends veiligheid en innovatie in de publieke sector

2 TRENDS veiligheid en innovatie in de publieke sector

3 Inhoud Introductie 4 52 Henri van Mil Michel van Leeuwen Henk Wesseling Theo Hooghiemstra Pieter Tops en Ingrid van Wifferen 20 Stavros Zouridis Nathan Ducastel Bart Drewes en Marcel Spruit 26 Koen Wortmann Marcel Thaens Arnaud Wirschell Peter Siep Peter van de Crommert Bart Driessen Jeroen van den Hoven Elle de Jonge Tot slot: enkele observaties

4 Introductie Voorliggend boekje past binnen een traditie die zich begint af te tekenen. Dat begon twee jaar geleden met een PBLQ boekje over trends binnen de publieke sector. Vorig jaar werd dat gevolgd door een uitgave waarin nader werd stilgestaan bij een van de trends, te weten innovatie in de publieke sector. In het verlengde daarvan zoomen we dit jaar nog verder in. We richten ons nu op innovaties die spelen binnen het veiligheids domein. De keuze om dit jaar stil te staan bij dit specifieke domein is door meerdere redenen ingegeven. In de eerste plaats is veiligheid een relevant beleidsdomein. Het is een thema dat ieder van ons raakt en aangaat. En om die reden vinden we in de regel dan ook dat de overheid (of breder: de publieke sector) een belangrijke rol speelt (of dient te spelen) in het zorgen voor en borgen van veiligheid. Dit zowel op de schaal van de samenleving als geheel als op het niveau van de burger als individu. Na een dipje na het beëindigen van de koude oorlog is veiligheid als belangrijk (beleids)thema weer helemaal terug. De terreuraanslagen in 2001 en de dreiging van terreur sindsdien, zijn hierbij van grote betekenis geweest. Illustratief hiervoor is het feit dat we tegenwoordig in Nederland ook veiligheid weer terugzien in de naam van een ministerie (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Daarnaast is het veiligheidsdomein vaak nauw verweven (geraakt) met andere beleidsdomeinen. Immers, veiligheid is vaak een aspect dat expliciet meegenomen moet worden bij het realiseren van andere (beleids)doelen. Snelwegen moeten niet alleen zorgen voor efficiënte verbindingen tussen A en B, maar moeten daarnaast ook veilig zijn. En voedsel moet niet alleen lekker, voedzaam en mooi voor het oog zijn, maar daarnaast ook veilig zijn om te eten en het moet uiteraard veilig zijn geproduceerd. Marcel Thaens Een derde rechtvaardiging om expliciet aandacht aan veiligheid te schenken is gelegen in de ontwikkeling van de samenleving. Steeds vaker wordt ons huidige type samenleving aangeduid als een netwerksamenleving. De ongekende mogelijkheden van ICT maken dit mogelijk en jagen dit aan. Vaak wordt echter de risicosamenleving gezien als keerzijde van de netwerk samenleving. Belangrijke karakteristieken van deze netwerksamen leving leiden ertoe dat veiligheid als thema blijvend hoog op de agenda komt te staan. Dat alles met alles verbonden lijkt te zijn en dat er sprake is van toenemende afhankelijkheid van technologie, versterkt het voorkomen van klassieke risico s en leidt tevens tot moderne risico s die we voorheen niet kenden. Denk aan cyberterrorisme, hacking of aan de diefstal van identiteit. Door bovengenoemde ontwikkelingen staat veiligheid dus hoog op de (beleids)agenda en mag het zich op een toenemende aandacht verheugen. Wat opvalt als je wat beter naar dit beleidsdomein kijkt, is dat er sprake is van een groot aantal en tevens ook veelsoortige innovaties. Het blijft gissen naar mogelijke verklaringen waarom dit zo is. Een van de verklaringen kan zijn dat het wellicht samenhangt met het feit dat met de toegenomen aandacht voor veiligheid ook meer middelen beschikbaar zijn gekomen. De verdeling van middelen volgt vaak immers de beleidsprioriteiten. Een tegengestelde verklaring lijkt echter even plausibel te zijn. Juist in deze tijden van taakstellingen en kortingen op budgetten wordt gezocht naar andere manieren om tot meer resultaat te komen. Ook dat is een stimulans voor innovatie. Mogelijk draagt ook de opkomst van moderne vormen van technologie bij aan het grote aantal innovaties. Moderne technologie leidt ertoe dat nieuwe werkwijzen, opsporing, detectie en preventie mogelijk worden die in het verleden niet voor handen waren (denk aan inzet van Drones en zoiets als predictive policing ). Een en ander wordt mogelijk nog versterkt doordat het besef steeds vaker doordringt dat de overheid niet in haar eentje de veiligheid van burgers en van de samenleving kan garanderen. Steeds vaker wordt daarvoor teruggevallen op arrangementen waarin publieke en private partijen en kennisinstellingen intensiever samenwerken en hun krachten bundelen. Juist het bij elkaar brengen van de verschillende expertises is wellicht ook een mogelijke bron voor de toename van het aantal innovaties op veiligheidsgebied. Wat ook de exacte reden is, er is vandaag de dag sprake van een groot aantal vernieuwingen op verschillende aspecten binnen het veiligheidsdomein. Deze vernieuwingen vinden zowel plaats vanuit de invalshoek van safety (hoe voorkomen we onbedoelde niet gewenste gebeurtenissen) als vanuit security (hoe voorkom je schade en ellende als gevolg van met opzet veroorzaakte niet gewenste gebeurtenissen). 4 TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 5

5 Het is tegen deze achtergrond dat voorliggend trendboekje een aantal voorbeelden van vernieuwende praktijken en inzichten presenteert. Zo wordt stilgestaan bij onder andere crisis- en incidentmanagement oplossingen, het ontwerpen van veiligheidsbeleving, de inzet van een agressiesimulator binnen trainingen, een app gericht op crowd control en een toepassing die is ontworpen waarmee burgers en politie met social media samenwerken om overvallers en andere criminelen op te sporen. Aandacht is er ook voor de doorwerking van innovaties binnen het beleid rond veiligheid. Zo gaan bijdragen in op de noodzaak en de contouren van een nieuwe cybersecurity strategie in Nederland, de opmars van cybercrime als een Europees beleidsterrein en beschrijft een andere bijdrage de activiteiten die ondernomen worden ten aanzien van bestuur en informatiebeveiliging dienstverlening. Ook bijdragen die pleiten voor aandacht voor cybercrime in het onderwijs en een informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten vallen in deze categorie. Tot slot biedt dit boekje ook ruimte om in te gaan op achtergronden die samenhangen met innovaties binnen het veiligheidsdomein en op het proces van innovatie zelf. In dit kader zijn er bijdragen over het gebruik van YouTube en Twitter voor opsporingsprocessen binnen de politie, een stuk over burgers die politieagenten filmen en wat dit vervolgens betekent. Ook zijn er bijdragen over privacy aspecten en over zaken als ethiek en integriteit. Passend bij de verschillende soorten bijdragen zijn sommige stukken korter en andere langer. Ook zijn sommige meer vanuit de praktijk beschreven en zijn anderen wat meer theoretisch. Ook bevat het boekje een interview en een wat langer beschouwend essay (over de aanpak van georganiseerde criminaliteit). Door de vorm van de bijdragen niet te veel te begrenzen hebben we getracht om recht te doen aan de verscheidenheid aan innovaties binnen het veiligheidsdomein en weerspiegelt dit boekje de veelvormigheid ervan. Prof. dr. M. (Marcel) Thaens 6 TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 7

6 cybersecurity privacy Open digitale wereld Computer Europa Malware afluisteren NSA Online inzage in patiëntendossiers Sterke 24/7 kennisinfrastructuur PASSWORD: Cybercrime eoverheid PASSWORD: 8 TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 9

7 Het belang van inclusieve innovaties in de cybersamenleving Does tracking babies every movement [..], make happier parents and healthier infants or are we turning our kids into tamagochies for no reason? Fast Company, november De digitale samenleving is bezig aan een onstuitbare opmars. Hij wordt ook wel de vijfde ruimte genoemd, of nog mooier in het Frans, le cinqième champ de bataille. De vijfde ruimte: na land, zee, lucht en ruimte. Verstoringen in deze ruimte, cyberspace, hebben een steeds grotere impact op onze fysieke ruimte. Waar vroeger internet het domein was van hobbyisten en waar informatie- en communicatietechnologie, ICT, vooral ons leven ondersteunde, is de verwevenheid met de fysieke wereld en onze afhankelijkheid ervan sterk toegenomen de laatste jaren. We gaan van always online via everywhere online naar everything online. Het einde van de groei is voorlopig nog niet in zicht. Wanneer zo n vijfde ruimte of digitale samenleving zich ontwikkelt komt ook steeds pregnanter de vraag van (be)sturing naar voren, het borgen van enig publiek belang en daarmee, overheidsoptreden. Hugo de Groot met zijn Mare Liberum gaf in 1609 richting aan de discussie over de vraag: van wie is de zee? Met de lancering van de Sputnik I in 1957 begonnen internationale discussies over regulering van de ruimte. Hoe moet dat nu met en in cyberspace? Michel van Leeuwen De ontwikkeling van de discussie over de digitale samenleving vanuit een veiligheidsperspectief is begonnen in de jaren 80. Met het ontluikende internet ontwikkelde zich computercriminaliteit. Centrale thema s daarbij waren fraude en kinderporno. Enkele jaren later, in 1988, na het verschijnen van de eerste worm (Morris), ontstonden in de jaren 90 teams die malware moesten bestrijden. Het vraagstuk van cybercrime breidde zich uit naar cybersecurity. Waar het eerste ging over opsporen van daders, voegde de laatste er ook het voorkomen en bestrijden van het middel, malware, aan toe. Tegenwoordig doet de term cyberresilience internationaal opgeld. Daarbij gaat het niet alleen meer om het opsporen, voorkomen en bestrijden van malware, maar ook het creëren van structuren, waarmee we het meest weerbaar zijn tegen cyberverstoringen en -aanvallen. Daarmee zijn thema s als crisisbeheersing, ketenveiligheid en herstel toegevoegd aan het palet van veiligheidsvraagstukken in cyberspace. Met het gebruik van ICT ontstaat er tevens een steeds grotere verzameling aan data. De hoeveelheid data is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid en blijft volgens schattingen doorgroeien. Iedere minuut wordt er voor 48 uur aan filmmateriaal geupload bij YouTube. Waar in 2010 de grens van 1000 exabytes werd bereikt was die in 2013 al gestegen tot 4000 exabytes 1. Dat betekent dat driekwart van de data die er momenteel aanwezig zijn de afgelopen twee jaar is geproduceerd. Deze enorme hoeveelheid data krijgt daarmee waarde als fenomeen op zichzelf. We verzamelen meer, slaan alles op en hebben daarom ook meer te verbergen, zo lijkt het. Naast cybercrime en malware nemen ook incidenten met datalekken en data-inbreuken daarom in betekenis toe. En ondermeer meneer Snowden leerde ons dat ook (buitenlandse) inlichtingendiensten hier de waarde van inzien. Dat alles geeft de ontwikkeling van de digitale samenleving een nieuwe dimensie: die van het recht op privacy. Een zekere ontluikende polarisatie lijkt hier aan de orde. In de samenleving vandaag de dag zijn geluiden te horen over privacy in woorden als: ik heb niks te verbergen, en ik ben niet interessant voor die ander. Daartegenover staan mensen, die zich zeer bewust lijken van onze vrijheden en daarvoor vechten. Het lijkt dat een gebrek aan kennis en overzicht in het politieke en maatschappelijke debat ervoor zorgt dat de discussie nu nog vooral gepolariseerd lijkt. Een debat tussen de privacy-gelovigen en hen die stellen dat privacy dood is. Wat het in elk geval laat zien is dat het thema van vrijheden op internet een serieus te nemen kwestie is en terecht hoog op de agenda staat. 1 exabyte = 1 miljard gigabyte. OESO, Exploring data-driven innovation as a new source of growth, 18 juni TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 11

8 Wat verder van belang is, is te kijken naar de drager van de data: de ICT hard- en software. Het is al geruime tijd gebruik in de ICT-wereld producten met een beta-status uit te brengen, bijvoorbeeld beta-software. Dit staat voor producten die nog niet helemaal af zijn, maar toch al worden gelanceerd. De gedachte is dat deze producten (die nog niet af zijn) door massaal gebruik rigoureus worden getest en dat met de testdata sneller dan in het laboratorium alle onvolkomenheden kunnen worden opgespoord en verholpen. Hiermee ontstaat een zeer efficiënt economisch model, waarmee men snel en tegen de laagste kosten tot innovatie komt. Dat leidt er overigens wel toe dat we in veel gevallen weinig illusies moeten hebben over de ingebouwde veiligheid en privacy van deze producten. Wie de moeite neemt om de voorwaarden voor het gebruik van betasoftware te lezen (en wie doet dat tegenwoordig?), zal zien dat er vaak geen garanties zijn op de kwaliteit van de software en dat gebruik in bedrijfskritische omgevingen wordt afgeraden. Auteur drs. M.H.G. (Michel) van Leeuwen Aandachtsgebieden: Nationaal en internationaal cybersecuritybeleid Michel van Leeuwen is hoofd Cybersecuritybeleid in de directie Cybersecurity van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Wanneer we deze ontwikkelingen bij elkaar optellen, een sterkere afhankelijkheid van ICT, meer gevoelige data en een gebrekkige infrastructuur, dan wordt duidelijk dat bij ongewijzigde werkwijze de toekomst wellicht minder rooskleurig is dan het recente verleden. De dreigingen zijn reëel, zo blijkt ook uit ons jaarlijkse Cyber Securitybeeld Nederland. Wat mij als beleidsmaker daarom het meest bezig houdt is de vraag: wat is er nodig om de samenleving optimaal te laten blijven genieten van de mogelijkheden die internet en ICT ons te bieden hebben? Deze vraag ligt ook ten grondslag aan de recent verschenen tweede Nationale Cyber Security Strategie. In deze strategie hebben wij uiteengezet wat de kansen en bedreigingen van de moderne digitale samenleving zijn. Het stuk beoogt richting te geven aan de rol die de overheid en burger te vervullen hebben in de toekomst. Daarin staan bovenstaande thema s centraal. Thema s als economische en maatschappelijke groei, vrijheid en veiligheid. Met daarbij het perspectief dat de meest duurzame digitale samenleving ontstaat wanneer de innovaties inclusief zijn. Daarmee wordt bedoeld innovaties waarin economische groeikansen slim worden gecombineerd met borging van veiligheid en privacy. Welfare by design, security by design en privacy by design in één. Duidelijk is dat de overheid dit niet alleen kan. De vraag is zelfs of de overheid de belangrijkste speler is. Daarom zijn coalities noodzakelijk. Coalities van overheid, wetenschap en bedrijfsleven die het mogelijk maken deze inclusieve innovaties te realiseren. Nederland heeft daarvoor een prima startpositie: enerzijds een sterke kennisinfrastructuur gericht op innovatie en een traditie van overleg tussen de publieke en private sector. Dit alles kan en moet leiden tot een toekomst die cybersecure is. Cyber security in de breedste zin van het woord: een open digitale wereld die economisch maximaal groeit, veilig is en waar persoonlijke vrijheden worden gerespecteerd. 12 TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 13

9 Zorg, Veiligheid & Privacy Theo Hooghiemstra gaat in op twee trends op het snijvlak van Zorg en Veiligheid waar we de komende tien jaar nog veel over zullen horen. Hij moedigt van harte de trend aan om via Privacy by design vertrouwen te creëren op het snijvlak van Zorg en Veiligheid. Daarnaast gaat hij in op de internationale trend van Persoonlijke Gezondheidsdossiers (PGD s), waar we ook in Nederland mee te maken krijgen. Om patiënten gegevens in PGD s voldoende te beschermen bepleit hij naast het medisch beroepsgeheim dat geldt voor dossiers van zorgverleners een patiëntengeheim voor patiënten die zelf hun dossier (laten) beheren. Trend: Privacy by design Wat is privacy by design eigenlijk, zult u waarschijnlijk denken. Dit begrip gaat uit van het principe dat in een vroeg stadium wordt nagedacht over het goede gebruik van persoonsgegevens binnen een organisatie, over de noodzaak van het gebruik van deze gegevens en over de bescherming ervan. Door bij het ontwikkelen van systemen privacy en bescherming van persoonsgegevens in te bouwen, is de kans op vertrouwen en daarmee op succes het grootst. Dat vertrouwen is noodzakelijk om de - bij vele actoren beschikbare - (zorg)data te kunnen verbinden en verrijken tot waardevolle informatie en kennis. Privacy by design in de praktijk Tot voor kort is bij de inrichting van informatiesystemen in de zorg vrijwel geen aandacht besteed aan het op voorhand afdwingen van privacynormen. Op dat gebied is er bij de ontwikkeling van het (lokale) elektronisch patiëntendossier (EPD) bijvoorbeeld slechts één initiatief te vinden, namelijk van het toenmalig psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk. Hier had men bij het EPD de medische informatie en de Theo Hooghiemstra identificeerbare gegevens van elkaar gescheiden met behulp van zogenaamde identity protectors. Dit ziekenhuis maakte als een van de eersten gebruik van Privacy Enhancing Technologies (PETs), daartoe geïnspireerd door een privacy-audit van de toenmalige Registratiekamer (nu CBP). PETs zijn te definiëren als een samenhangend geheel van ICT-maatregelen dat de persoonlijke levenssfeer beschermt door het elimineren of verminderen van persoonsgegevens, of door het voorkomen van onnodige dan wel ongewenste verwerking van persoonsgegevens. Een en ander zonder verlies van de functionaliteit van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens zijn gebruikt. PETs zijn onderdeel van een overkoepelende privacy by design -methodiek: het zijn de basisbouwblokken bij het ontwerpen en bouwen van privacyvriendelijke systemen. Ontwerpprincipes Verschillende ontwerpprincipes helpen bij het ontwerp van een privacyvriendelijk systeem 1. Select before you collect is één bijvoorbeeld. Dit principe staat ook wel bekend als het dataminimalisatieprincipe. Beoordeel of je een bepaald gegeven nodig hebt en verwerk het alleen als dit inderdaad zo is 2. Een tweede ontwerpprincipe is context separation. Dit principe vereist dat gegevens over een persoon uit de ene context niet gebruikt worden in een andere context, of gecombineerd met gegevens over deze persoon uit een andere context. In het geval van PETs betekent dit dat identiteits- en pseudo-identiteitsdomeinen binnen informatiesystemen gesplitst dienen te zijn via een identity protector. Ook anonimiseren is een ontwerpprincipe. Dit principe vereist dat we alle gegevens verwijderen die ervoor zorgen dat de informatie tot een persoon herleidbaar is. Dit is lang niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Vaak is het zo dat een aantal, ieder op zich vrij algemene, kenmerken een persoon uniek kunnen identificeren. Met big data is hernieuwde identificatie, door de toename van kwantiteit en variëteit van de informatie, veel gemakkelijker. Vanuit juridisch perspectief stelt de voorgestelde EU-verordening Gegevens bescherming het principe privacy by design verplicht 3. Dat betekent de verplichting tot het hanteren van de standaardinstellingen die de betrokkene de beste bescherming van zijn privacy bieden. Er zijn al goede praktische voorbeelden van privacy by design. Trusted Third Parties 1 J.H. Hoepman, T.F.M. Hooghiemstra, Goede code: de digitale samenleving in balans, in Regelmaat 2012 (27) 2 Jacobs, B. Select before you collect. Ars Aequi 54 (Dec. 2005), Proposal for a Regulation (EC), General Data Protection Regulation. Brussels , com(2012) 11 final. 14 TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 15

10 Theo Hooghiemstra (TTPs) is er één van. Hiermee heb ik bij PBLQ zelf ervaring opgedaan bij het Parelsnoerinitiatief. Andere voorbeelden zijn de versleutelingstechnologie, de persoon op wie de informatie betrekking heeft automatisch op de hoogte stellen (sms), intelligente logging/softwareagents, en de Nederlandse privacyvriendelijke zoekmachine Ixquick (www.ixquick.com). Deze zoekmachine heeft als enige in Europa het Europese privacycertificaat. Je kunt er zonder privacyrisico s rondsnuffelen op internet, de zoeker is niet te traceren en blijft anoniem. Trend: Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) Mede als gevolg van social media hebben we tegenwoordig een overdaad aan keuzes. Het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) is een voorbeeld van de manier waarop de burger die keuze- en informatievrijheid kan aanwenden in de zorg. PGD s zijn er in allerlei soorten en maten. Meestal wordt het PGD gedefinieerd als een database met persoonlijke gezondheidsinformatie, gecombineerd met tools die de patiënt helpen bij het gebruiken van de informatie. De afgelopen jaren is de populariteit van PGD s wereldwijd sterk gestegen. Sinds juli vorig jaar kunnen alle inwoners van Australië die dat willen zelfs al over een wettelijk geregeld PGD beschikken. In Zweden heeft de overheid het voornemen om zo n dossier ook aan te bieden met behulp van het private door Microsoft ontwikkelde HealthVault. In Nederland zijn er vooralsnog alleen private initiatieven zoals Patient1, Medlook, MijnDVN en Mijngezondheid.net. Maar ook in ons land wordt aan meer publieke varianten gewerkt. De KNMG, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) hebben in de Nationale Implementatie Agenda ehealth onlangs afgesproken dat het PGD een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is. De RVZ bepleit al vele jaren in diverse rapporten patiënten online inzage in hun dossiers te geven. Een PGD kan daar heel behulpzaam bij zijn. Het gaat volgens mij niet om de vraag of het PGD in de plaats moet komen van bestaande zorgdocumentatie, zoals lokale en regionale zorgdocumentatie (EPD s) of de landelijke zorginfrastructuur, die beide juridisch gezien naar mijn idee terecht onder de dossierplicht van de zorgverlener vallen. We kunnen ook maar het beste de bestaande zorgdocumentatie behouden. Daarop zijn de PGD s dan een gewenste aanvulling, zodat de patiënt zelf meer zeggenschap krijgt en er meer relevante informatie beschikbaar kan komen. Overigens heeft het aan de RVZ gelieerde Centrum voor Ethiek en Gezondheid een argumentenwijzer gemaakt over onder andere PGD s, die wijzer is in te zien op: Veiligheid en vertrouwen met een PGD? Het PGD is een prima hulpmiddel als aanvulling op het dossier van de zorgverlener, als de patiënt het vrijwillig kan bijhouden. Ogenschijnlijk lijkt het dat de patiënt dan zelf de volledige macht heeft over het PGD. Vanuit juridisch perspectief draait het om de vraag of dit ook echt zo is. En wie is verantwoordelijke voor het PGD in de zin van de Wbp? Dat is vanuit juridisch oogpunt cruciaal. Is dat de patiënt, is dat een ICT-bedrijf, een (verzameling) zorginstelling(en), een zorgverzekeraar, een patiëntenorganisatie of mogelijk nog een andere partij? Als een andere partij dan de patiënt de macht heeft, dan zal die partij dienen te voldoen aan de plichten uit de Wbp. Bettine Pluut constateert in een rapport 4 voor de NPCF dat een PGD volgens veel wetenschappers de meeste waarde heeft wanneer het is verbonden met het EPD van de zorgverlener. Gegevens in het PGD voldoende beschermd? Als de Wbp van toepassing is op het PGD geldt er voor de verantwoordelijke een strikt beschermingsregime. Dan is er sprake van gezondheidsgegevens in de zin van artikel 21 Wbp: gegevens betreffende de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de patiënt. In de achtergrondstudie nummer 23 van het CBP is de algemene beveiligingsplicht nader ingevuld aan de hand van risicoklassen. Voor hoogwaardige authenticatie en machtiging bij PGD s kan te zijner tijd misschien de Elektronische Identiteitskaart of bijvoorbeeld eherkenning uitkomst bieden? Wanneer de partij die verantwoordelijk is voor het PGD geen zorgaanbieder is, maar bijvoorbeeld een commerciële aanbieder, mag deze partij volgens artikel 21 Wbp alleen gezondheidsgegevens verwerken wanneer dat op grond van een wet is toegestaan, of wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven. Op een niet-zorgaanbieder als verantwoordelijke partij is het medisch beroepsgeheim niet van toepassing. Het is de vraag of het medisch beroepsgeheim wel geldt als een zorgaanbieder PGD s beheert, omdat het PGD immers geen dossier van de zorgaanbieder is in de zin van artikel 7:454 lid 1 BW. 4 Pluut, B., Wetenschappers over het PGD: een literatuurstudie naar persoonlijke gezondheidsdossiers. NPCF, november TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 17

11 Advies: Privacy by design & Patiëntengeheim Naast mijn algemene advies om via Privacy by Design vertrouwen te creëren op het snijvlak van Zorg en Veiligheid adviseer ik specifiek voor PGD s: bestudeer of er zoiets als een patiëntengeheim moet komen voor het PGD 5. Weliswaar heeft de patiënt formeel de mogelijkheid om aan derden de toestemming tot het PGD te weigeren, maar dat beschermt hem of haar nog niet tegen de invloed van politie- en opsporingsdiensten, verzekeraars en andere financiële instellingen, ICT-bedrijven of tegen overige al dan niet commerciële partijen die wellicht macht uitoefenen om de inhoud van het PGD te bemachtigen. Auteur mr. drs. T.M.F. (Theo) Hooghiemstra Aandachtsgebieden: Privacy van persoonsgegevens en zorg Theo Hooghiemstra, algemeen secretaris/ directeur van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en expert bescherming persoonsgegevens. Zijn pleidooi is gebaseerd op zijn ervaring en opgedane inzichten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz), Het Expertise Centrum (tegenwoordig PBLQ HEC) en nu bij de RVZ. 5 Theo Hooghiemstra en Pieter Ippel, Zeggenschap over het EPD, ethisch en juridisch perspectief, CEG, februari 2011, p TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 19

12 schoorvoetend maar gestaag een Europees beleidsterrein Echt van harte gaat het niet, het Europese beleid rond cybercrime. Veel lidstaten houden vast aan hun eigen beleid en echte bevoegdheden en doorzettingsmacht van de EU ontbreken. Wetgeving rond cybercrime wordt deels aangenomen en deels uitgesteld, maar ondanks het gebrek aan daadkracht, snelheid en enthousiasme wordt er steeds meer op Europees niveau geregeld. De Europese Unie zet al jaren in op het op Europees niveau bestrijden van cybercrime. Vijf jaar geleden probeerde de Europese Commissie heel ambitieus om grote ICT-netwerken te bestempelen als kritieke overheidsystemen en deze aan Europese regels te onderwerpen. De lidstaten waren hier niet van gediend en nadat eerst ICT-systemen buiten wetgeving werden gehouden en de wet steeds verder werd uitgekleed, trok de Europese Commissie het wetsvoorstel terug. Ondanks deze tegenvaller is er wel vooruitgang geboekt op het gebied van cybercrime. Er is wetgeving aangenomen om straffen voor cybercriminaliteit te verzwaren. Er is een cybersecuritystrategie aange nomen en er wordt onderhandeld over Europese wetgeving die de risicomaatregelen die lidstaten moeten nemen aanzienlijk aanscherpt. Er worden ook veel best-practices uitgewisseld en er wordt veel onderzoek gedaan. De Commissie heeft inmiddels wel een Europees systeem voor het uitwisselen van informatie over cybercrime opgezet. Dit zogenaamde EISAS - European Information Sharing and Alert System - heeft een nationale component met de naam Information Sharing and Alert System (N)ISAS. De Europese Unie heeft ook een eigen Computer Emergency Response pre-configuration Team (CERT) opgericht. Dit team moet alle instellingen in de Unie beschermen tegen aanvallen Ingrid van Wifferen op de informatiesystemen. Het team bestaat uit IT beveiligingsexperts uit verschillende EU-instellingen. In Nederland wordt de CERT vormgegeven door het Nationaal Cyber Security Centrum. Europa roert zich ook rond het onderwerp cloudcomputing. Naar aanleiding van het spionageschandaal rond de VS en Edward Snowden vertrouwt het Europees Parlement de Amerikaanse cloudoplossingen niet meer. In het Europees Parlement gaan daarom stemmen op om een echte Europese cloud op te zetten. Parlementariërs wilden dit nog snel voor de Europese verkiezingen in mei 2014 juridisch regelen door middel van amendementen in nieuwe wetgeving rond privacybescherming. De regeringsleiders hebben dit voorlopig tegengehouden door de onderhandelingen rond deze privacywetgeving tot 2015 stil te leggen. Er wordt aan de praktische kant ondertussen wel doorgewerkt aan Europese cloudcomputing. Er is bijvoorbeeld een Europese cloudstrategie uit gebracht en er wordt aan Europese standaarden gewerkt binnen de CloudforEurope pilot. Zo bezien lijkt het Europees cybercrimebeleid zich met telkens twee stappen vooruit en één terug voort te bewegen. Dit lijkt inefficiënt en weinig daadkrachtig, maar ook met deze zeer omslachtige manier van voortbewegen kom je uiteindelijk wel vooruit. Veel ambities zijn niet waargemaakt maar vergeleken met bijvoorbeeld vijf jaar geleden is er al ontzettend veel gebeurd; er is een cloudstrategie opgesteld en een cybercrimestrategie, en er is wetgeving over cybercrime. Verder wordt er veel meer informatie uitgewisseld. Met de Europese verkiezingen in aantocht en een nieuwe Europese Commissie zullen de grote plannen voor de komende jaren weer ambitieus worden ingezet. Deze plannen zullen ongetwijfeld voor een groot deel niet lukken maar ondertussen zal er op Europees niveau steeds meer geregeld en afgestemd worden en zal de opmars van Europa op het gebied van cybercrime langzaam en gestaag doorzetten. Auteur Drs. I. (Ingrid) van Wifferen Aandachtsgebieden: Europese besluitvorming, monitoring en eoverheid. Ingrid van Wifferen heeft een uitgebreide kennis van Europees beleid op het gebied van de eoverheid en Europese besluitvormingsprocessen. 20 TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 21

13 Betrouwbare digitale overheid A modern public sector is an essential part of Europe's answer to the challenges of the 21 st century. schrijft de Europese Commissie in haar jaarplan De Nederlandse overheid heeft de weg van eoverheid en ioverheid al jaren geleden ingeslagen en blijft onverminderd van belang. De samenhang en afhankelijkheden die dit met zich meebrengt, dwingen tot duidelijkere uitspraken over kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens en diensten. Nathan Ducastel die op briefjes op het bureau zijn geplakt en rapporten over overheden die de informatiebeveiliging nog niet voldoende op orde hebben, zijn aan de orde van de dag. Bewustzijn op dit gebied ontwikkelt zich langzaam, nu de effecten van verkeerd gebruik steeds vaker de media halen. Voor overheden betekent dit echter niet dat deze waarden niet belangrijk zijn. Immers het vertrouwen van de burger in monopolist de overheid is ermee gemoeid. En hoe sterker dat vertrouwen, hoe eenvoudiger, en goedkoper de overheid haar werk kan doen. De spanning tussen gebruiksgemak en veiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor bestuurders; vanuit het perspectief van succes van de dienstverlening en vertrouwen, maar ook vanuit kosten (hoe veiliger, hoe duurder). Achter de schermen werken (overheids)organisaties in ketens samen om digitale dienstverlening mogelijk te maken. Gegevens worden uitgewisseld en diensten worden gecombineerd tussen overheden en overheidsdiensten, en gezamenlijk aangeboden. Goede voorbeelden hiervan zijn de berichtenbox, het gezamenlijke pensioenoverzicht en het vooringevulde aangifte inkomstenbelasting. Bij de uitwisseling van gegevens, en binnen de wettelijke kaders, is steeds de toegangsvraag relevant: Mag deze persoon of organisatie (verder: persoon) deze gegevens gebruiken? Het digitale kanaal is in opmars. Van het aanvragen van een vergunning tot een afspraak maken met de gemeente en van studiefinanciering tot het afhandelen van de inkomstenbelasting, het kan langs de digitale weg. Iedere dag innoveert de overheid verder. Succesvolle elektronische dienstverlening draagt bij aan een versnelling van een sterke economie. Voor burgers en bedrijven is het prettig om 24/7 diensten aan te kunnen vragen zonder de gang naar het loket af te hoeven leggen, of te wachten op toegezonden formulieren. Voor overheden biedt het digitale kanaal de kans om diensten sneller en efficiënter te verlenen, prettig in een tijd waar iedereen moet bezuinigen. Gebruikersgemak blijkt de sleutel tot succesvolle elektronische dienstverlening; het gebruik van de voorziening zelf, en het gemak van de waarde van de dienst die daarachter schuilgaat zijn de belangrijkste voorspellers van succes. Dit blijkt in Nederland maar ook in de ons omringende landen. Over veiligheid, betrouwbaarheid en privacy lijkt de gemiddelde gebruiker zich minder zorgen te maken. Persoonlijke gegevens die op allerlei fora worden achtergelaten, gebruikersnamen en wachtwoorden Dit geldt voor overheden onderling en voor de communicatie tussen burger/bedrijf en overheid. Daarbij gaat het in essentie om twee aspecten: Is deze persoon wie hij/zij claimt te zijn (elektronische identificatie en authenticatie eid) en heeft deze persoon de juiste bevoegdheden om de gegevens in te zien (autorisatie/vertegenwoordiging). Voor het eerste aspect zijn DigiD of eherkenning voor handen voor de interactie met burgers en bedrijven. Professionals hebben soms een sectorspecifiek middel zoals bijvoorbeeld de UZI-pas in het zorgdomein. Binnen het Europese STORK project (Secure identity across borders linked) is een indeling in vier maten van betrouwbaarheid van elektronische identificaties gemeengoed geworden, dit is in Nederland overgenomen. De indeling maakt het mogelijk om veiligheid en gebruiksgemak op elkaar af te stemmen en voor verschillende diensten, verschillende afwegingen te maken. Het Forum Standaardisatie heeft voor overheidsdienstaanbieders een handreiking eenvoudige risicoanalyse ontwikkeld om gevoel te krijgen bij het gewenste betrouwbaarheidsniveau voor een bepaalde dienst. Het tweede aspect gaat over bevoegdheden. Is deze persoon gemachtigd om namens iemand anders op te treden? Of is deze persoon gekwalificeerd, 22 TRENDS Veiligheid en innovatie in de publieke sector 23

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving

Colofon. Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Colofon Copyright 2007 Irma van der Ploeg ISBN Uitgave, Heerlen Vormgeving Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie

Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Dennis Broeders, Colette (M.K.C.) Cuijpers & Corien (J.E.J.) Prins (red.) De staat van informatie A M S T E R D A M

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law

Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Beter Benutten Rapportage onderzoek juridische inbedding Spookfiles A58 Leibniz Foundation For Law Onderzoek uitgevoerd door: Prof. Dr. T.M. van Engers Mr. W. F. van Haaften December 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie