Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket"

Transcriptie

1 ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening van de premie een opgave dienen te worden verstrekt van het aantal vrijwilligers/leden/werknemers. Voorbehoud: Acceptatie van de verzekering kan uitsluitend plaatsvinden op basis van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Aanvraagformulier, voorwaarden en eventuele clausules Zie overige documenten op de website AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING De aansprakelijkheidsverzekering wordt gesloten ten behoeve van de organisatie, de geregistreerde vrijwilligers alsmede eventuele werknemers. Optioneel is het mogelijk om eveneens de leden van de organisatie mee te verzekeren. De verzekering voor de vrijwilligers verleent een secundaire dekking. De eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering gaat derhalve voor. Verzekerden kunnen zijn: De organisatie, de vrijwilligers, eventuele leden en werknemers. Verzekerde bedragen: EUR ,00 maximum per aanspraak ter dekking van het aansprakelijkheidsrisico en 2 x het verzekerd bedrag als maximum per jaar; EUR ,00 maximum per aanspraak ter zake van opzichtschade aan roerende zaken; EUR ,00 maximum per aanspraak ter zake van opzichtschade aan onroerende zaken. Onder opzichtschade wordt verstaan schade aan eigendommen van derden welke onder beheer of gebruik of bewerking van de verzekerde zijn. Eigen risico: EUR 250,00 per aanspraak bij zaakschade; EUR 250,00 per aanspraak bij opzichtschade; EUR 1.250,00 per aanspraak voor personenschade; EUR 5.000,00 per aanspraak voor personenschade aan ondergeschikten. Dekkingsgebied is Nederland en voor zakenreizen de gehele wereld. Premie indicatie: EUR 0,50 per vrijwilliger/werknemer/lid per jaar, inclusief de organisatie. Voor bepaalde activiteiten geldt een premietoeslag, danwel dient de premie bij de verzekeraar aangevraagd te worden. Onderstaand geven wij u een overzicht van een aantal van deze activiteiten: Intern: Bestuurlijke taken Fondsen werven Kantoorwerk/administratie Belangenbehartiging/campagne voeren 1

2 Extern: Klussen Vervoer bieden Onderwijsactiviteiten toeslag 0,10 Sportactiviteiten toeslag 0,10 Scouting toeslag 0,10 Ontspanningsactiviteiten Bezoek afleggen of gezelschap houden Paarden/pony s niet mogelijk Informatie of advies geven Persoonlijke raadgeving premie op aanvraag Therapeutische activiteiten of pers verzorging premie op aanvraag Patientenorganisaties premie op aanvraag Het verzekeren van activiteiten waarbij paarden en pony s betrokken zijn is niet mogelijk. Minimumpremie van EUR 100,00 per jaar. Indien de verzekering wordt gesloten in combinatie met de ongevallenverzekering, dan bedraagt de minimumpremie voor beide rubrieken tezamen EUR per jaar. 2

3 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Bestuurders van stichtingen en verenigingen lopen het risico om uit hoofde van hun functie hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor het privé-vermogen. De bestuurder kan door de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld, de zgn. interne aansprakelijkheid. Deze verzekering geeft de mogelijkheid om genoemde risico s af te dekken. Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Wat is het verschil tussen een gewone aansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? De gewone aansprakelijkheidsverzekering verzekert de organisatie en hen voor wie zij verantwoordelijk is tegen de financiële gevolgen van materiele schade en letsel toegebracht aan derden. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de oplossing om het privé-vermogen van bestuurders en medebestuurders te beschermen tegen fouten of vermeende fouten die zij als bestuurders maken. Deze verzekering dekt dus geen zaak- of letselschade, alleen pure vermogensschade. Premie (selecteer op basis van het balanstotaal en het verzekerd bedrag) Verzekerd bedrag EUR ,- EUR ,- EUR ,- Balanstotaal Tot EUR ,- : EUR 100,- niet niet Tot EUR ,- : EUR 106,67 EUR 160,- niet Tot EUR ,- : EUR 120,- EUR 166,67 EUR 240,- Tot EUR ,- : EUR 160,- EUR 220,- EUR 300,- Tot EUR ,- : EUR 180,- EUR 240,- EUR 340,- Schadevoorbeelden De penningmeester past goed op de gelden van de instellingen, doch gaat in zijn enthousiasme zo ver dat hij het positieve saldo op een risicovolle wijze gaat beleggen, namelijk tijdens de paardenrennen. Dit gaat na verloop van tijd niet goed en de vereniging stevent op een faillissement af. Niet alleen de penningmeester is nu aansprakelijk, doch ook de overige bestuursleden kunnen door de interne schuldeisers (de vereniging) en de externe schuldeisers (o.a. de fiscus) in hun persoonlijke vermogen worden aangesproken. Twee bestuursleden van een instelling verhuren de kantine - buiten medeweten van hun collegabestuurders - voor het geven van een feest. Het feest loopt uit de hand waardoor de kantine enorme schade op loopt en daardoor ontstaat een financiële strop voor de instelling. Beide bestuursleden worden door de vereniging voor deze schade aansprakelijk gesteld. In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het bestuur alvast grond voor de uitbreiding van de instelling. Een aannemer wordt in de arm genomen voor de aanleg. Na enige tijd blijkt dat de instelling niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. Deze laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade. De vrijwilligers van een instelling ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is - door de grote groep vrijwilligers en groot aantal jaren - de naheffing bijzonder fors. De instelling kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privé-vermogens van de bestuursleden 3

4 ONGEVALLENVERZEKERING Verzekerden zijn: De geregistreerde vrijwilligers en eventuele werknemers van de organisatie. Optioneel is het mogelijk om eveneens eventuele leden mee te verzekeren. Verzekerde mogelijkheden en premie: Onderstaand de verzekerde bedragen welke ten gevolge van een ongeval verzekerd zijn, alsmede de twee opties met de daarbij behorende premies. Uitkering bij Optie I Optie II A. Overlijden , ,00 B. Blijvende, algehele invaliditeit , ,00 E. Beschadiging/verlies van goederen, medische 2.500,00 kosten, huishoudelijke hulp. Premie-indicatie per persoon per jaar Sociaal-culturele instellingen, waaronder niet te 0,90 1,50 verstaan sportverenigingen Overige instellingen 1,90 3,80 De kosten van huishoudelijke hulp worden vergoed indien de verzekerde aantoont dat hij/zij om medische redenen niet in staat is thuis huishoudelijke werkzaamheden te verrichten als gevolg van een ongeval. Een en ander dient medisch te worden aangetoond. De uitkering begint op de dag van arbeidsongeschiktheid en eindigt op de dag dat men wederom arbeidsgeschikt is. De maximumuitkering hiervoor bedraagt EUR 35,00 per dag bij hulp door een officiële instantie; of EUR 35,00 per week met een max. van 6 weken bij hulp door een niet officiële instantie. Franchise rubriek E Bij schade en verlies minder dan EUR 25,00 wordt geen vergoeding verleend. Beperking: Indien de verzekerde de leeftijd van 80 jaar of ouder heeft bereikt worden de verzekerde bedragen A en B gemaximeerd tot 10%. Dekkingsgebied is Nederland en de verzekering is tevens van kracht tijdens activiteiten ten behoeve van de organisatie, inclusief reizen naar en van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden. Voor zakenreizen de gehele wereld. Minimumpremie: EUR 75,00 per jaar. Indien de verzekering wordt gesloten in combinatie met de rubriek aansprakelijkheid, bedraagt de minimumpremie voor beide rubrieken tezamen EUR 130,00. 4

5 AANVULLEND CASCOVERZEKERING Deze verzekering is bestemd voor personeelsleden en vrijwilligers, die met hun privé-auto een dienstreis maken Verzekerden Werknemers van verzekeringnemer, alsmede de vrijwilligers die in opdracht van verzekeringnemer werkzaamheden verrichten. Verzekerde objecten Motorrijtuigen, eigendom van verzekerden, tijdens zakelijke ritten die in opdracht van of ten behoeve van verzekeringnemer worden gemaakt. Verzekerde bedragen: EUR ,- per motorrijtuig No claimverlies: in geval van cascoschade EUR 1.250,- in geval van WAM-schade EUR 1.000,- (vergoeding eigen risico max EUR 250,-) in geval van WAM/casco EUR 2.250,- (vergoeding eigen risico max. EUR 250,-) No claimverlies: Hieronder wordt verstaan de extra premie welke verzekerde gedurende drie jaar verschuldigd is door de overgang naar een nieuwe bonus/malus-trede als gevolg van schade (alsmede het eventuele eigen risico van een andere (motorrijtuig)verzekering. Premie km per jaar: EUR 0,06 per km km per jaar: EUR 0,04 per km km per jaar: EUR 0,03 per km meer dan km per jaar: EUR 0,025 per km Minimumpremie EUR 250,- Dekkingsgebied Benelux en Duitsland Zakelijke ritten Hieronder worden verstaan de ritten die in opdracht van of ten behoeve van verzekeringnemer worden gemaakt. Uitdrukkelijk van dekking uitgesloten zijn ritten die verband houden met het komen en gaan van en naar huis; - het bijwonen van opleidingen, cursussen en bijeenkomsten. 5

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland VERZEKERINGEN Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 5 3. Veel gestelde vragen over verzekeringen 7 4. Praktijkvoorbeelden met

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Soort verzekering: Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Ten behoeve van: Verenigingen en stichtingen Verzekerd

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

KNVB. 4.5 Verenigingsschulden. 4.6 Verzekeringen. knvb.nl

KNVB. 4.5 Verenigingsschulden. 4.6 Verzekeringen. knvb.nl #1.O Bewaarnummerveldvoetbal landelijke informatie + districtsinforrnatie West II 1e helft seizoen 2013/14 3. Naamskoppeling wordt slechts éénmaal per seizoen toegestaan. 4. Indien naamskoppeling plaatsvindt,

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden

Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden Autoverzekering voor SnappCar. Voorwaarden De autoverzekering voor SnappCar hebben wij geregeld via onze Bedrijfswagenverzekering. Daarom zie je in de voorwaarden terug dat de verzekering zo wordt genoemd.

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering WA-dekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AIG AVB 2011 1/20 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN Artikel Omschrijving Pagina 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit aanbod bestaat uit de onderstaande drie collectieve verzekeringen: 1. Aansprakelijkheid. 2. Ongevallen. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. KNSB VERZEKERINGEN 2015-2016 Inleiding De KNSB heeft ervoor gekozen om voor haar individuele leden, vereniging/stichtingen, en gewesten kwalitatief hoogwaardig en voordelige verzekeringen aan te bieden.

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V., Bezoekadres: Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, Postadres: Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek, Telefoon 085-4890026,

Dealerdiensten Automotive B.V., Bezoekadres: Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, Postadres: Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek, Telefoon 085-4890026, Dealerdiensten Automotive B.V., Bezoekadres: Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, Postadres: Postbus 2085, 1990 AB Velserbroek, Telefoon 085-4890026, Telefax 085-4890028, Rabobank NL62RABO0150487843, Inschrijving

Nadere informatie

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering

P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea. 2-in-1 Autoverzekering P21 09 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Centraal Beheer Achmea (ZAV 09)... 5 Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Merkverzekering (W21 09)... 13 Achmea Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders

Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders Algemene Voorwaarden Vereniging van Eigenaren Online Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders en Toezichthouders VVE MINT 2012 Inhoudsopgave 1 Definities en meervoud 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 Dekking

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Polisvoorwaarden PP 3316-01 Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs BA BEL MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 De vergoeding 4 5

Nadere informatie

Pleziervaartuigenverzekering (593-14)

Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Voorwaarden Vaar Riant Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang,

Nadere informatie

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001

BRoeKhuIs personenauto verzekering. polisvoorwaarden Bhpv001 BRoeKhuIs personenauto verzekering polisvoorwaarden Bhpv001 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 Belangrijke telefoonnummers... 3 Adres gegevens... 3 Overige gegevens... 3 Hoofdstuk 1 - Algemene Verzekeringsvoorwaarden...

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering

PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering PAP 13 Voorwaarden Automotive-verzekering rde mo Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden (ZAV 13)... 3 Productvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Automotive (LAA 13)... 11 Productvoorwaarden Motorrijtuigen

Nadere informatie

voor personenauto's en motoren

voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Algemene Veilig Op Weg voorwaarden Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 08 Inhoud Algemene voorwaarden Art.

Nadere informatie

Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015

Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Betreft: persoonlijke beschermingsmiddelen Januari 2015 Geachte coach, trainer, speler/speelster en ouder/verzorger, Naar aanleiding van een lopende discussie binnen onze vereniging willen we vanuit het

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden PM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam

Nadere informatie

Polisvoorwaarden PP 3340-02

Polisvoorwaarden PP 3340-02 Polisvoorwaarden PP 3340-02 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie