Nederlandse Toer Fiets Unie Congres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Toer Fiets Unie Congres"

Transcriptie

1 Nederlandse Toer Fiets Unie Congres Veiligheid, Verzekering & Aansprakelijkheid 6 juni 2015

2 Agenda Introductie en aanleiding Verzekering van NTFU Wat is aansprakelijkheid? Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering NTFU - Polis en dekking - Schadevoorbeelden Bestuurdersaansprakelijkheid - Polis en dekking - Schadevoorbeelden Wat te doen bij schade / een aansprakelijkstelling? 2

3 Introductie Meijers Familiebedrijf opgericht in 1973 Gevestigd te Amstelveen Top 10 makelaar van Nederland 160 werknemers Gespecialiseerd in alle schadeverzekeringen en alle employee benefits verzekeringen Eigen schadeafdeling 3

4 Aanleiding Rechtspraak van de laatste jaren laat zien dat er in steeds grotere mate verantwoordelijkheid en zorgplicht van organisaties mag worden verwacht. Dit geldt ook voor sportverenigingen- en stichtingen. Belangrijke pijlers daarbij zijn: Zorgplicht (b.v. veiligheidshandboek NTFU) Sport- en spelsituaties (risicoaanvaarding) Jurisprudentie Dit leidt tot een toenemende aansprakelijkheid van een rechtspersoon, waardoor soms onduidelijkheid bestaat over hoe ver die aansprakelijkheid reikt. 4

5 Fietsverzekering NTFU Sectie B: Fietsverzekering - Materiele schade aan fiets ten gevolge van een ongeval - Standaard dekking max EUR 1.000,00 - Europa dekking - Op basis van dagwaarde 1% per maand met max 72% - Persoonlijke eigendommen max EUR 115,00 - Eigen risico EUR 50,00 - Diefstal, eigen gebrek, slijtage, onvoldoende onderhoud, krassen en schrammen (sec), geleidelijke weersinvloeden en banden zijn uitgesloten van dekking. 5

6 Fietsverzekering NTFU Sectie C: Introduce verzekering Sectie D: Ongevallenverzekering Sectie E: Reisverzekering Buitenland Sectie G: Onderlinge Vrijwilligersverzekering Sectie H: Stallingsverzekering Sectie I: Fietsen op fietstrailers van vereniging Sectie J: Rechtsbijstand 6

7 Sectie A: Algemene Aansprakelijkheidsverzekering Verzekerd bedrag: EUR ,00 per aanspraak Eigen risico: EUR 50,00 per aanspraak Verzekerden: 1. NTFU; 2. bij de NTFU aangesloten verenigingen/stichtingen; 3. besturen, ondergeschikten, verzorgers, mecaniciens en andere medewerkers en afgevaardigden van 1 en 2; 4. organisatoren van fietsevenementen/clubtochten en iedereen die op verzoek van organisator diensten levert; 5. NTFU leden pas houders; 6. verkeersregelaars (met of zonder NTFU pas). 7

8 Algemene Aansprakelijkheidsverzekering NTFU Hoedanigheid: Vereniging van organisaties die het toerfietsen als sport en/of recreatie bevorderen; (mede)organisator van recreatieve wielersportevenementen alsook wielersportevenementen met snelheids- of wedstrijdelement (mits zich houdend aan de wegenverkeerswet artikel 10 en vergunning wegbeheerder met uitzondering van georganiseerde wielerkoersen), werkgever van personeel. Uitsluitingen opzet van een verzekerde; opzicht; motorrijtuigen; garderobe-risico; diefstal, vermissing of verwisseling van fietsen, kleding of andere voorwerpen; schade aan eigendommen v/d NTFU, verenigingen en stichtingen; onderlinge schade NTFU leden 8

9 Wat is aansprakelijkheid? Enkele begrippen.. - Contractuele aansprakelijkheid - het niet (geheel), niet tijdig of niet naar behoren nakomen van een verplichting uit een overeenkomst (wanprestatie) - Onrechtmatige daad (Art. 6:162 BW) - Inbreuk op het recht van een ander, doen of laten in strijd met de wet of wat op basis van maatschappelijk verkeer normaal is. - toerekenbaarheid, schade, causaal verband en relativiteit - Risicoaansprakelijkheid/kwalitatieve aansprakelijkheid - bv. ouders voor kinderen onder 14 jaar, werkgever voor werknemer, eigenaar voor opstal, bezitter van een dier. 9

10 Wat is aansprakelijkheid? In de zin van de polis.. Aansprakelijkheid (in de zin van de polis): Door derden geleden zaak- en/of personenschade veroorzaakt door een handelen of nalaten van verzekerde Materiele Zaakschade: beschadiging, vernietiging, vermissing, verontreiniging, of verloren gaan van zaken van derden Personenschade: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend Verdedigingskosten zijn meeverzekerd! 10

11 Schadevoorbeelden (Algemene Aansprakelijkheid) Tijdens het uitzetten van een toertocht worden waarschuwingsborden geplaatst bij obstakels als drempels en wegversmallingen. Per abuis wordt door een vrijwilliger van de organiserende vereniging bij een diepe kuil in het wegdek geen waarschuwingsbord geplaatst. Een deelnemer komt ongelukkig ten val en breekt een been, tevens loopt zijn fiets daarbij ernstige schade op. De deelnemer stelt de organiserende vereniging aansprakelijk. De organisator van een ATB-rit constateert bij het uitzetten van een rit dat er veel stenen langs het parcours liggen en dat er tevens veel laag overhangende takken zijn. Bij de start van het evenement worden sommige deelnemers aangesproken op het feit dat zij geen helm dragen. Een deelnemer die niet is aangesproken rijdt mee zonder helm en loopt als gevolg van een val hoofdletsel op. Hij stelt dat de organisator hem onvoldoende heeft gewezen op de verplichting tot het dragen van een helm en dat onvoldoende is gewezen op de gevaren van het rijden zonder helm. 11

12 Schadevoorbeelden (Algemene Aansprakelijkheid) Een bestuurslid van een vereniging gaat op gesprek bij een sponsor. Tijdens de bespreking in de vergaderzaal gooit hij per ongeluk een kan water om en als gevolg daarvan raakt de beamer onherstelbaar beschadigd. De sponsor stelt de vereniging aansprakelijk voor schade. Bij het plaatsen van waarschuwingsborden waait een bord om en valt tegen een geparkeerde auto. Gevolg is een grote kras over het voor- en achterportier. De eigenaar van de auto stelt de organiserende vereniging aansprakelijk. 12

13 Schadevoorbeelden (Algemene Aansprakelijkheid) Tijdens een tourrit loopt het tempo in de kopgroep aardig op. De twee koplopers jutten elkaar op en er is al snel sprake van een wedstrijdje. Dan rijdt een van de twee tegen een vluchtheuvel en in zijn val neemt hij de andere deelnemer mee. Beiden stellen de vereniging aansprakelijk omdat er geen waarschuwingsbord was geplaatst bij de vluchtheuvel. Tijdens een tourrit in de zomer lopen de temperaturen hoog op, tot wel 39 graden in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Tijdens de pauze geven een aantal deelnemers aan dat het eigenlijk te warm is en een aantal personen voelt zich niet lekker. Desondanks besluit de vereniging dat de rit wordt voortgezet en tijdens het tweede deel belanden drie deelnemers in het ziekenhuis met hartklachten. De vereniging wordt aansprakelijk gesteld. 13

14 Sport en Spel Risico In een (klein) peloton dicht achter en naast elkaar fietsen. Door omstandigheden wijkt de voorganger uit met als gevolg valpartij. Rechtspraak: Schade is veroorzaakt door een persoon maar de veroorzaker is hiervoor niet aansprakelijk. Als men aan sport doet loopt men risico op schade. Praktijk: Schade nooit verhaalbaar als deze wordt toegebracht binnen het normale spelverloop en spelregels die gelden. 14

15 Bestuurdersaansprakelijkheid 15

16 Bestuurdersaansprakelijkheid De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van een rechtspersoon. Deze zijn op basis van de wet hoofdelijk aansprakelijk (dus in het privévermogen) voor schade ten gevolge van vermeend onbehoorlijk bestuur Aansprakelijkheid ten opzichte van: de rechtspersoon (intern) derden (extern) Hoofdelijke aansprakelijkheid, dus ook voor onbehoorlijke daden van bestuur gepleegd door een mede-bestuurder (disculpatiemogelijkheid) 16

17 Bestuurdersaansprakelijkheid NTFU Verzekerde bedragen A) EUR ,00 per aanspraak en per jaar, of B) EUR ,00 per aanspraak en per jaar Eigen risico Nihil Premie A) EUR 75,00 per jaar per vereniging B) EUR 90,00 per jaar per vereniging Verzekerden De voormalige, huidige of toekomstige bestuurders of toezichthouders Ook hier geldt dat verdedigingskosten zijn meeverzekerd! 17

18 Schadevoorbeelden (bestuurdersaansprakelijkheid) Het bestuur van de vereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Men vergeet echter bij de koop een schoon grond verklaring te verzoeken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten. De vereniging claimt de schade bij haar bestuurders. Het clubhuis van de vereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de sportvereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privé vermogen aanspreken. Een vereniging organiseert een grote tocht en wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen deelnemers. Hierdoor is sprake van een zeer zwaar tekort in de begroting en gaat de vereniging failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk. 18

19 Schadevoorbeelden (bestuurdersaansprakelijkheid) In de verwachting een subsidie voor een grote subsidie te ontvangen, koopt het bestuur van de vereniging alvast een nieuw clubhuis. Een aannemer wordt in de arm genomen om dit te verbouwen. Na enige tijd blijkt dat de vereniging niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade. Het bestuur van een vereniging komt maar niet met een financieel jaaroverzicht. Een lid van de Raad van Toezicht komt er toevallig achter dat de stichting enorme schulden heeft. De Algemene Ledenvergadering stelt de bestuurders aansprakelijk en doet ditzelfde ook bij de toezichthouders vanwege het onvoldoende uitoefenen van toezicht. 19

20 Schadevoorbeelden (bestuurdersaansprakelijkheid) De vrijwilligers van een sportvereniging ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is door de grote groep vrijwilligers en groot aantal jaren - de naheffing bijzonder fors. De vereniging kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privé-vermogens van de bestuursleden. Een vereniging laat een wielerbaan aanleggen en betaalt een gespecialiseerd bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De vereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was. 20

21 Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen: Raadpleeg statuten en reglementen bij belangrijke besluiten (wie is bevoegd besluiten te nemen). Duidelijke taak/functiebeschrijving voor bestuursleden. Let op de bevoegdheid bij het aangaan van overeenkomsten (twee ogen principe). Leg afspraken met derden schriftelijk vast en laat u juridisch ondersteunen. Maak notulen van vergaderingen met besluiten/actielijst en controleer deze in volgende vergadering. Laat u adviseren op belangrijke (beleids-)beslissingen met grote financiële gevolgen (adviescommissie, externe deskundigen). Onderneem direct actie binnen het bestuur als u meent dat een bestuurslid steken laat vallen. 21

22 Wat te doen bij een aansprakelijkstelling Contact opnemen met Meijers Meijers Postbus AS AMSTELVEEN Tel Fax Voor schade: of website NTFU of

23 Vragen 23

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D

RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D RAETSHEREN VAN ORDEN VERZEKERINGSH ANDBOEK T.B.V. LEDEN VAN DE BESTURENRA A D Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland

VERZEKERINGEN. Gehandicaptensport Nederland VERZEKERINGEN Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 5 3. Veel gestelde vragen over verzekeringen 7 4. Praktijkvoorbeelden met

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico. Vijf Adviezen

Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico. Vijf Adviezen Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheidsrisico Vijf Adviezen Notitie van MOVISIE (voorheen CIVIQ) op basis van het gelijknamige rapport van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen

Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Polisvoorwaarden 542-04 Toelichting AVB Polisvoorwaarden voor bedrijven en beroepen Wegwijzer 1 Doel van de toelichting 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen 3 Toelichting op artikel 2 Algemene omschrijving

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd?

Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Vrijwillig actief, maar verplicht verzekerd? Moet aan organisaties een plicht worden opgelegd om de aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren? Een vergelijking met de Belgische vrijwilligerswet

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico

Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico Rapport uitgebracht ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Lokaal Beleid, Contactpersonen: A. den Hoed E. van den Hout

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers

Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten. Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers Schade tijdens rampen, calamiteiten en incidenten Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie

Risico s en aansprakelijkheid

Risico s en aansprakelijkheid Risico s en aansprakelijkheid voor een flexibele onderneming in de Grafische sector Mirelle van Gemert, segmentmanager HI&D Mark Hoogeveen, accountmanager HI&D Inhoud Introductie Risico s in bedrijfsvoering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave

Informatieblad. De belangrijkste punten op een rij INFOBLAD AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL. Inhoudsopgave FS01 SCHORSING EN UITSLUITING VAN LEDEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Informatieblad AANSPRAKELIJKHEID OP SCHOOL Inhoudsopgave De belangrijkste punten op een rij

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren POLISVOORWAARDEN Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.31 B INHOUD Algemene voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 2015

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 2015 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 5 Wie zijn verzekerd als u alleenwonend bent? 5 Wie zijn verzekerd als u een gezin heeft

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Particulier

Aansprakelijkheid Particulier Aansprakelijkheid Particulier Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. Uw hond bijt een

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering In de productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Verzekeringspakket voor particulieren Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Glasdekking Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Schadeverzekering voor Werknemers

Schadeverzekering voor Werknemers Schadeverzekering voor Werknemers Werkgevers worden steeds vaker met succes verplicht de schade te vergoeden die ontstaat doordat een werknemer een ongeval overkomt tijdens werkzaamheden, maar bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

VO-Signaal. Aansprakelijkheid & Verzekeringen. Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal 1

VO-Signaal. Aansprakelijkheid & Verzekeringen. Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal 1 Aansprakelijkheid & Verzekeringen VO-Signaal 1 VO-Signaal Aansprakelijkheid & Verzekeringen Inleiding Ouders, leerlingen, bezoekers of personeel kunnen scholen in het voortgezet onderwijs aansprakelijk

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland

Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Delft, september 2011 Opsteller Aad Slingerland Opdrachtgever Mark Brandt College van D & H Vastgesteld op: 1 Inhoud 1 Inleiding/historie 2 Doelstelling

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw fietsverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw fietsverzekering bijzondere voorwaarden bij uw fietsverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! U heeft een fietsverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Dit staat

Nadere informatie