Vakinformatie Verkeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vakinformatie Verkeer"

Transcriptie

1 Vakinformatie Verkeer Tariefkaart Verkeer juli 2014 Personenauto Motor Oldtimer Bestelauto OVI SVI Verhaalsrechtsbijstand SVO Vervangend vervoer Alle bedragen in euro s, alle premies zijn jaarpremies. Algemeen Personenauto n Wettelijke aansprakelijkheid Het verzekerde bedrag van de Wettelijke Aansprakelijkheid is gedekt tot maximaal h ,- per gebeurtenis voor schade aan zaken en h ,- voor schade aan personen, tenzij een buitenlandse wet een hoger bedrag vereist. n Tweede gezinsauto Indien aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan, dan zullen voor de tweede gezinsauto maximaal 2 schadevrije jaren worden overgenomen. Deze overname zal geschieden in de vorm van extra inschalingstreden, waarbij er niet hoger zal worden ingeschaald dan trede 20, met dien verstande dat: a. er al een auto van dezelfde verzekeringnemer of diens partner bij London verzekerd is; b. als London beide aanvraagformulieren tegelijk ontvangt, de ingangsdata van beide verzekeringen niet meer dan zes maanden uit elkaar mogen liggen; c. het kenteken van de tweede gezinsauto op naam staat van verzekeringnemer of diens partner wonende op hetzelfde adres; d. verzekeringnemer of diens partner de regelmatige bestuurder is van de tweede auto en de auto particulier wordt gebruikt; e. met de tweede auto maximaal km per jaar wordt gereden; f. indien voor de tweede gezinsauto een WA/Volledig-Cascodekking wordt verlangd, de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief speciale voorzieningen en accessoires niet hoger is dan h ,- inclusief BTW; g. er geen sprake is van een maluspositie en de afgelopen 12 maanden er geen B/M beïnvloedende schade is veroorzaakt door verzekeringnemer of diens partner. Deze regeling 2e gezinsauto geldt ook voor bestelauto s die uitsluitend particulier worden gebruikt en waarvoor dan ook het personenautotarief wordt gehanteerd. n Ruitvervanging en reparatie via de London Autoruitservice ( ) Als bij ruitbreuk de ruit vervangen wordt geldt er een lager eigen risico. Als de ruit wordt gerepareerd d.m.v. een harsinjectie geldt geen eigen risico. n Eigen risico jeugdige bestuurders (< 24 jaar) London Verzekeringen kent geen extra eigen risico voor jeugdige bestuurders. n Hulpverlening De hulpverlening in zowel binnen- als buitenland wordt verleend door de London Alarm Service, telefoon (020) n BTW Voor ondernemers met volledige vooraftrek BTW geldt de oorspronkelijke catalogusprijs van het motorrijtuig, maar dan exclusief BTW. n Aankoopwaardegarantie bij personenautoverzekering Bij een volledig- en gedeeltelijk-cascodekking geldt dat gedurende het eerste jaar na aankoop van het motorrijtuig bij een bij Bovag aangesloten bedrijf, de aanschafwaarde wordt vergoed tot maximaal h ,-. Vanaf het tweede jaar na aankoop geldt vergoeding op basis van de dagwaarde of de waarde berekend volgens de vaste afschrijvingsregeling overeenkomstig de polisvoorwaarden. n Topherstel London Verzekeringen is aangesloten bij TOPHERSTEL, een samenwerkingsverband tussen een landelijke groep autoschade-herstellers en enkele verzekeraars. Voordelen - Indien verzekerde een beschadigde, volledig-casco verzekerde personenauto -niet zijnde een oldtimer- ter reparatie aanbiedt bij een TOPHERSTEL-ler, dan gelden de volgende voordelen: - gratis huurauto gedurende de reparatieperiode. Alleen de brandstofkosten dienen te worden betaald, - toepassing van een eersteklas herstelmethode en kwaliteitsbewaking, die resulteert in herstel volgens de fabrieksspecificaties, - garantie op reparatie conform FOCWA-garantiebepalingen, - ophalen en terugbrengen van het voertuig waar nodig of gewenst, - indien de personenauto volledig-casco verzekerd is, heeft verzekerde de mogelijkheid gebruik te maken van een betalingsgarantie, waarbij de reparatie rechtstreeks door London aan de schadehersteller wordt voldaan (met uitzondering van de eventueel verrekenbare BTW en het eigen risico), - ook gedeeltelijk-cascoverzekerden kunnen bij een gedekt evenement verzoeken het schadebedrag rechtstreeks met het schadeherstelbedrijf af te rekenen, - de dichtstbijzijnde adressen van TOPHERSTEL-autoschadebedrijven worden vermeld op de groene kaart en zijn tevens te vinden op

2 Algemeen Auto n Verzekeringsvormen - WA - WA + gedeeltelijk-casco - WA + volledig-casco Aanvullingen: - ongevallenverzekering voor inzittenden - schadeverzekering voor inzittenden - verhaalsrechtsbijstand - aanvullend vervangend vervoer - no-claim beschermer n WA-verzekering - Acceptatie is mogelijk voor voertuigen tot en met 15 jaar oud. n Gedeeltelijk-cascoverzekering - Gedeeltelijk-cascoverzekering houdt in dekking: tegen o.a. brand, diefstal, uitbreuk, storm, natuurramp, hagel, wild- en transportschade. - Acceptatie is mogelijk voor auto s tot en met 15 jaar oud. - De oorspronkelijke catalogusprijs van de auto, inclusief de af-fabriek geleverde extra voorzieningen en/of accessoires, inclusief navigatie- en audioapparatuur, geldt als basis voor de premieberekening. n Volledig-cascoverzekering - De oorspronkelijke catalogusprijs van de auto, inclusief de af-fabriek geleverde extra voorzieningen en/of accessoires, inclusief navigatie- en audioapparatuur, geldt als basis voor de premieberekening. Meeverzekerde accessoires: 1. Navigatie- en audioapparatuur: Af-fabriek geleverde ingebouwde navigatie- en audio-apparatuur is meeverzekerd. Voor later aangebrachte ingebouwde navigatie- en audio-apparatuur geldt bij schade een maximering van h 500,-. Indien dit bedrag niet toereikend is, kan het verzekerde bedrag verhoogd worden naar h 1.000,- of h 2.000,- tegen een premietoeslag van h 25,- respectievelijk h 65,-. Bij een verzekerd bedrag van h 2.000,- dient de auto minimaal voorzien te zijn van een diefstalbeveiliging SCM klasse Bijzondere accessoires: accessoires, die tegen een meerprijs aan de auto na aflevering zijn aangebracht, zoals trekhaak en velgen. Deze accessoires zijn tot h 1.500,- standaard meeverzekerd. Indien dit bedrag niet toereikend is kan dit bedrag worden verhoogd. Alle bijzondere accessoires dienen dan apart te worden opgegeven. 3. Auto-artikelen als kinderzitje, brandblusser, carkit, fietsdrager, (ski)box, cd s (maximaal 10) e.d. zijn tezamen standaard meeverzekerd tot h 500,-. Acceptatie: - maximale cataloguswaarde voor automatische acceptatie via LondonNet: h ,-. Daarboven gelden afwijkende eigen risico s en/of aanvullende beveiligingseisen. - maximaal 10 jaar oud. Nieuwwaarderegeling: Gunstige schaderegeling bij totaal verlies van auto s tot en met h ,- nieuwwaarde, namelijk: geen afschrijving gedurende het eerste jaar, daarna: - in het tweede jaar: 2% per maand - in het derde jaar: 1,25% per maand - in het vierde jaar: 1% per maand maar minstens geldt de dagwaarde. Uitbreidingsmogelijkheid: - drie jaar in het geheel geen afschrijving (toeslag op de cascopremie). Maximum verzekerd bedrag h ,-. n Bonus/malus-ladder B/Mtrede Percentage van de premie , , , n Vaststelling van de B/M-trede Nieuwe B/M-trede na 0 schaden 1 schade 2 schaden 3 of meer schaden Leeftijd Inschaling op De toepasselijke trede wordt vervolgens verhoogd met zoveel treden overeenkomstig het aantal schadevrije jaren dat uit de registratie bij Roy-data blijkt. n No-claim beschermer Bij verlenging van de verzekering op de hoofdpremievervaldag wordt de B/M-trede voor de rubrieken casco en W.A. volgens de Bonus-/malusladder opnieuw vastgesteld. De terugval na 1 schuldschade kan worden afgekocht: per verzekeringsjaar kan 1 schuldschade worden geclaimd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de Bonus/Malus: de trede wordt niet verhoogd, maar ook niet verlaagd. De schade heeft wel invloed op het aantal opgebouwde schadevrije jaren.

3 Tarief (toeslag op premie na B/M) Dekking WA WA+ WA+ gedeeltelijk-casco volledig-casco Cataloguswaarde < = ,- h 75,- h 75,- h 110,- > ,- + < h 75,- h 95,- h 130,- Jongeren onder de 24 jaar krijgen een toeslag van 25% op bovenstaande premie s. Maximum verzekerd bedrag h ,-. n Premie De premie voor de personenautoverzekeringen wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Veranderingen door leeftijd van de hoofdbestuurder en de leeftijd van de auto alsmede de veranderingen in de andere premiebepalende factoren kan maken dat de premie jaarlijks wijzigt. De premies van de Personenauto Economy-, Comfort- en Topverzekering kunnen op LondonNet berekend worden. Voor cascodekkingen van personenauto s met een verzekerde waarde van meer dan h ,- gelden afwijkende eigen risico s en aanvullende beveiligingseisen. De London personenautoverzekeringen zijn alleen via LondonNet af te sluiten. Economy autoverzekering Dit is de voordeligste autoverzekering van London Verzekeringen. Het door verplichte schadesturing, een standaard eigen risico en een aangepast provisiepercentage behaalde kostenvoordeel vertalen wij direct terug naar een lagere premie voor de verzekerde. Daarnaast is deze verzekering voorzien van een uitgebreide schadeservice. Dit houdt in dat verzekerde rechtstreeks zijn schade bij London Verzekeringen kan melden en dat (indien mogelijk) op grond van de standaard in dit product opgenomen verhaalservice de schade inclusief het eigen risico zal worden verhaald. - geen eigen risico bij ruitreparatie via de London Autoruitservice. - eigen risico h 500,- bij ruitreparatie door een ander bedrijf. - standaard schadeservice (exclusief verhaalservice). - schaderegelingbevoegdheid niet van toepassing. - standaard provisie 20% Top autoverzekering Dit is de meest complete autoverzekering van London Verzekeringen waarbij de verzekerde volledige vrijheid heeft bij schadeherstel. Verzekerde kan natuurlijk ook gebruik kan maken van de afspraken die London met Topherstel en gecontracteerde glasherstellers heeft gemaakt. Hierdoor wordt het eigen risico verminderd of komt geheel te vervallen. n Productkenmerken: - uitgebreide dekking. - casco geen eigen risico bij reparatie door een bij Topherstel aangesloten garagebedrijf. - casco eigen risico h 150,- indien de schade niet, of niet door een bij Topherstel aangesloten garagebedrijf wordt uitgevoerd. - eigen risico h 75,- bij ruitvervanging via de London Autoruitservice. - eigen risico h 150,- bij ruitvervanging door een ander bedrijf. - geen eigen risico bij ruitreparatie. - standaard provisie 20% n Verhogen eigen risico: Het is bij een volledig- cascodekking mogelijk het standaard eigen risico van h 150,- tegen een premiekorting te verhogen: Eigen risico h 500,- premiekorting h 175,- Eigen risico h 1.000,- premiekorting h 300,- n Productkenmerken: - uitgebreide dekking - schadeherstel uitsluitend via een bij Topherstel aangesloten garagebedrijf. Indien de schade niet door een bij Topherstel aangesloten garagebedrijf wordt uitgevoerd dan wordt de schade niet vergoed - casco eigen risico h 250,- bij reparatie door een bij Topherstel aangesloten garagebedrijf - ruitvervanging of reparatie uitsluitend via de London Autoruitservice. Indien de ruitvervanging of reparatie door een ander bedrijf wordt uitgevoerd dan wordt de schade niet vergoed - eigen risico bij ruitvervanging via de London Autoruitservice h 150,- - geen eigen risico bij ruitreparatie via de London Autoruitservice - standaard schadeservice (inclusief verhaalservice) - schaderegelingbevoegdheid niet van toepassing - standaard provisie 12,5% Comfort autoverzekering Deze autoverzekering kenmerkt zich ten opzichte van de Economy autoverzekering door meer vrijheid bij schadeherstel en een standaard provisiepercentage. n Productkenmerken - uitgebreide dekking. - casco eigen risico h 250,- bij reparatie door een bij Topherstel aangesloten garagebedrijf. - casco eigen risico h 500,- indien de schade niet, of niet door een bij Topherstel aangesloten garagebedrijf wordt uitgevoerd. - eigen risico h 150,- bij ruitvervanging via de London Autoruitservice. - eigen risico h 500,- bij ruitvervanging door een ander bedrijf. Hieronder volgt een overzicht met de verschillen tussen Economy, Comfort en Top. Economy Comfort Top Dekking Volledig Volledig Volledig Eigen risico casco standaard h 250,-* h 250,-* h 150,-* Eigen risico bij reparatie door h 250,- h 250,- h 0,- Topherstel Eigen risico bij reparatie Geen h 500,- h 150,- NIET door Topherstel vergoeding Mogelijkheid voor vrijwillig Nee Nee Ja verhoogd eigen risico Mogelijkheid eigen Nee Nee Nee risico af te kopen Eigen risico ruitvervanging h 150,- h 150,- h 75,- gestuurd Eigen risico ruitvervanging Geen h 500,- h 150,- NIET gestuurd vergoeding Eigen risico ruitreparatie h 0,- h 0,- h 0,- gestuurd Eigen risico ruitreparatie Geen h 500,- h 0,- Niet gestuurd vergoeding Verhaalsbijstand Standaard Optioneel mee Optioneel mee Schadeservice te verzekeren te verzekeren Provisie 12,5% 20% 20% * Bij een oorspronkelijke cataloguswaarde boven de h ,- gelden afwijkende eigen risico s en/of aanvullende beveiligingseisen.

4 Motor Verzekeringsvormen - WA - WA + gedeeltelijk-casco - WA + volledig-casco Aanvullingen: - schadeverzekering voor opzittenden, - verhaalsrechtsbijstand, - aanvullend vervangend-vervoer. n Auto-Motor-Combinatie Plan Als er zowel een verzekering van een personenauto of een motor bij London Verzekeringen wordt afgesloten kan het aantal schadevrije jaren dat op de auto is opgebouwd ook voor de motorverzekering van kracht worden. De extra schadevrije jaren zijn extra inschalingstreden, waarbij er niet hoger zal worden ingeschaald dan trede 13. Voorwaarde hierbij is o.a. dat er geen sprake is van een malussituatie op één van beide verzekeringen. n Aankoopwaardegarantie Bij een volledig- en gedeeltelijk-cascodekking geldt dat gedurende het eerste jaar na aankoop van het motorrijtuig bij een bij Bovag aangesloten bedrijf, de aanschafwaarde wordt vergoed. Vanaf het tweede jaar na aankoop geldt vergoeding op basis van de dagwaarde of de waarde berekend volgens de vaste afschrijvingsregeling overeenkomstig de polisvoorwaarden. Beveiligingsinstallatie: - beveiligingsinstallatie is tot 1135,- gratis meeverzekerd, - als (onverplicht) een SCM-goedgekeurde alarminstallatie is aangebracht geldt een korting van 68,- op de volledig-cascopremie. - De motor met een waarde vanaf ,- dient voorzien te zijn van een goedgekeurd ART klasse 4 slot. Voor motoren met een waarde vanaf ,- kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Nieuwwaarderegeling: Gunstige regeling bij totaal verlies van motoren, namelijk: - geen afschrijving gedurende het eerste jaar, daarna: - in het tweede jaar: 2 % per maand, - in het derde jaar: 1,25% per maand, - in het vierde jaar: 1 % per maand maar minstens geldt de dagwaarde. Uitbreidingsmogelijkheid: - drie jaar in het geheel geen afschrijving (toeslag 20% op volledig-cascopremie). Vervangende motor: - in het geval van volledig-cascoverzekering wordt gratis een vervangende motor beschikbaar gesteld gedurende de reparatie na een ongeval tot maximaal 10 dagen in Nederland en 30 dagen in het buitenland, alsmede 30 dagen na diefstal van de motor. WA + gedeeltelijk-casco - Het tarief is gebaseerd op 113,- eigen risico. - De dagwaarde van de motor is de basis voor de premieberekening. - Kleding en helm zijn tot 1.000,- per persoon per gebeurtenis meeverzekerd. - De motor met een waarde vanaf 8.500,- dient voorzien te zijn van een goedgekeurd ART klasse 4 slot. Voor motoren met een waarde vanaf ,- kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Acceptatie: - mogelijk voor motoren met een ouderdom tot 15 jaar. - Motoren met een cataloguswaarde boven ,- op aanvraag. Volledig-cascoverzekering - Het tarief is gebaseerd op 113,- eigen risico. - De oorspronkelijke catalogusprijs van de motor, inclusief de speciale voorzieningen, geldt als basis voor de premieberekening. Speciale voorzieningen: - hieronder worden verstaan toevoegingen aan de motor resp. veranderingen in de standaarduitvoering, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is inbegrepen. Kleding en helm: kleding en helm zijn tot 1.000,- per persoon per gebeurtenis meeverzekerd. Acceptatie: - mogelijk voor motoren met een ouderdom tot 10 jaar. - Motoren met een cataloguswaarde boven ,- op aanvraag. Premietarief WA-verzekering minder dan km per jaar meer dan km per jaar Aantal cc t/m WA-premie Aantal cc t/m WA-premie , , , , , , , , , , , ,00 meer dan ,20 meer dan ,00 - Acceptatie mogelijk voor motoren met een ouderdom tot 20 jaar. Accessoires: - het geheel aan geluidsapparatuur, valbeugels en spiegels zijn tot maximaal 455,- per accessoire gratis meeverzekerd.

5 Premietarief gedeeltelijk-casco - Bedraagt 2,6% van de dagwaarde. - Bij een kilometrage van maximaal km per jaar, geldt een korting van 10% - Minimumpremie 50,-. Premietarief motor volledig-cascoverzekering minder dan km per jaar meer dan km per jaar Oorspronke- Oorspronkelijke catalogus- lijke cataloguswaarde t/m Casco-premie waarde t/m Casco-premie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 hierboven op aanvraag Eigen risico (standaard is 113,-): - Toeslag/kortingen voor ander eigen risico (alleen bij volledig-casco): Geen eigen risico: 45,40 toeslag, 225,- eigen risico: 45,40 korting, 340,- eigen risico: 113,45 korting, 450,- eigen risico 226,90 korting 1, 680,- eigen risico: 453,80 korting 2. Bonus/Malusladder B/M- Percentage Nieuwe trede na: 3 of meer trede van premie 0 schaden 1 schade 2 schaden schaden Vaststelling van de B/M-trede - inschaling: 30 jaar Leeftijd bestuurder jaar jaar of ouder Max km per jaar trede 4 trede 6 trede 7 Max km per jaar trede 4 trede 6 trede 7 Meer dan km per jaar trede 3 trede 4 trede 5 - de toepasselijke trede wordt vervolgens verhoogd met zoveel treden overeenkomstig het aantal schadevrije jaren dat uit de registratie bij Roy-data blijkt, - als bestuurder in het bezit is van een VRO- of VRT-certificaat, wordt de inschalingstrede met 1 trede verhoogd. Winterstop - bij het niet gebruiken van de motor gedurende de periode van 15 december tot 1 maart wordt op de premie van (gedeeltelijk) casco en WA 10% korting verleend, - de (gedeeltelijk-)casco-risico s tijdens de opslag van de motor blijven gedurende deze periode verzekerd. Regiokorting Regio I: 20% regiokorting. Postcodes: 1600 t/m 1799, 4300 t/m 4699, 7700 t/m 7999 en 8300 t/m Regio II: 15% regiokorting. Postcodes: 3180 t/m 3189, 3200 t/m 3299, 3770 t/m 3799, 3840 t/m 3899, 4000 t/m 4099, 6700 t/m 6799, 6866, 6870 t/m 6879, 6900 t/m 7699, 8000 t/m 8199 en 8260 t/m Regio III: De rest van Nederland: geen korting. Regio IV: 12% regiotoeslag. Postcodes: 1000 t/m 1109, 2500 t/m 2599, 3000 t/m 3099, 3500 t/m ) Alleen indien catalogusprijs 3.403,- of hoger. 2) Alleen indien catalogusprijs 6.807,- of hoger.

6 Oldtimer: Auto en Motor Voorwaarden voor toepassing oldtimertarief - uitsluitend bestemd voor personenauto s en motoren die hobbymatig worden gebruikt; - ouderdom van de personenauto s en motoren vanaf 25 jaar; - leeftijd bestuurder 24 jaar of ouder; - gebruik maximaal km per jaar; - aanvrager dient voor dagelijks vervoer aantoonbaar een andere personenauto of motor ter beschikking te hebben. Verzekeringsvormen - WA, - WA + volledig-casco. Aanvullingen: - ongevallenverzekering voor inzittenden, - schadeverzekering voor inzittenden/opzittenden, - verhaalsrechtsbijstand. Kenmerken - Vaste premie zonder no-claim - Voor leden van een officiële oldtimerclub geldt een premiekorting van 5% - Personenauto s die op LPG rijden worden uitsluitend geaccepteerd op het tarief dat bestemd is voor een gebruik van meer dan km per jaar; - Altijd-terug-garantie - Een taxatie door een taxateur van een bij Fehac aangesloten club wordt geaccepteerd. Volledig-cascoverzekering - Het tarief is gebaseerd op h 136,- eigen risico. - Schaderegeling bij cascoschade geschiedt op basis van de getaxeerde waarde. - Het taxatierapport, dat 3 jaar geldig is, kan verzekerde tegen sterk gereduceerd tarief via ons laten opmaken. - Vaste premie zonder no-claim. - Op de cascodekking voor motoren is kleding- en helmschade tot h 455,- per persoon meeverzekerd. - Het casco-premietarief geldt voor auto s tot h ,- en voor motoren tot h ,- en is gebaseerd op de getaxeerde waarde. Voor hogere waarden premie en voorwaarden op aanvraag. - Bij de premieberekening kan tevens rekening worden gehouden met de gratis verzekerde accessoires en diefstalbeveiliging. Oldtimer personenauto Ouderdom auto Oldtimer motor Ouderdom motor Gebruik tot maximaal km per jaar WA Casco WA Casco Gebruik tot maximaal km per jaar Gebruik tot maximaal km per jaar Gebruik tot maximaal km per jaar WA Casco WA Casco Minimum casco-premie 25 tot 30 jaar e 109,15 3,17% e 145,53 4, 32% e 78,60 30 tot 35 jaar e 93,56 2,88% e 124,74 3, 45% e 78,60 35 tot 40 jaar e 62,37 1,71% e 83,16 2, 33% e 47,25 40 jaar en ouder e 62,37 1,55% e 83,16 1, 71% e 47,25 Toeslag voor old- e 220,- n.v.t. e 220,- n.v.t. n.v.t. timers op diesel en LPG Minimum casco-premie 25 tot 35 jaar e 42,53 2,62% e 47,25 2,62% e 73,50 35 jaar en ouder e 32,13 2,62% e 35,70 2,62% e 47,25

7 Bestelauto Verzekeringsvormen - WA - WA + gedeeltelijk-casco - WA + volledig-casco Aanvullingen: - ongevallen voor inzittenden, - schadeverzekering voor inzittenden, - verhaalsrechtsbijstand. Accessoires: - de volgende aan, in of op het motorrijtuig bevestigde accessoires zijn gratis meeverzekerd: - het geheel aan geluidsapparatuur tot ten hoogste h 455,- per gebeurtenis; - tot h 455,- per accessoire: kinderzitje, car-kit, brandblusapparaat, gevarendriehoek, lampenset, pechlamp, sleepkabel en trekhaak; het meerdere dient uitdrukkelijk te worden meeverzekerd, evenals niet genoemde overige accessoires; - diefstalbeveiliging tot een maximum van h 1.135,-, - vergoeding geschiedt op basis van dagwaarde. WA-verzekering - De premie voor een WA-verzekering wordt bepaald door het ledig gewicht + laadvermogen van de bestelauto. - Acceptatie is mogelijk voor voertuigen tot 15 jaar oud. Acceptatie: - acceptatie is mogelijk voor voertuigen tot maximaal 8 jaar oud, - maximaal te verzekeren cataloguswaarde is h ,-. Hierboven premie en voorwaarden op aanvraag. Gedeeltelijk-cascoverzekering - Eigen risico: h 136,-. - De dagwaarde van de auto is de basis voor de premieberekening. Acceptatie: - acceptatie is mogelijk voor bestelauto s tot 10 jaar oud, - maximaal te verzekeren dagwaarde is h ,-. Hierboven premie en voorwaarden op aanvraag. Volledig-cascoverzekering - Het tarief is gebaseerd op h 136,- eigen risico. - Een WA + volledig-cascoverzekering geeft een premiekorting op de WA-premie. - De oorspronkelijke catalogusprijs van de auto, inclusief de speciale voorzieningen en de extra te verzekeren accessoires, geldt als basis voor de premieberekening. - Onder speciale voorzieningen worden verstaan: toevoegingen aan het motorrijtuig respectievelijk veranderingen in de standaarduitvoering, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is inbegrepen. Premiekorting eigen risico - standaard eigen risico h 136,- - bruto kortingen voor ander eigen risico (alleen bij volledig casco) h 225,- eigen risico: h 20,40 korting, h 340,- eigen risico: h 68,10 korting, h 450,- eigen risico: h 136,10 korting, h 680,- eigen risico: h 215,50 korting. TOPHERSTEL Ook casco-verzekerden met een bestelauto kunnen gebruik maken van onze samenwerking met Topherstel. Voor de voordelen van Topherstel, zie pagina 1. Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de vervangende auto. Dit zal wel een bestelauto zijn, maar deze is niet altijd zo ingericht als de eigen bestelauto. Het standaard eigen risico van h 136,- komt te vervallen. Ruitschade en ruitvervanging via de London Autoruitservice ( ) - Als de ruit wordt gerepareerd door middel van een harsinjectie via de London Autoruitservice geldt er geen eigen risico. - Als de ruit wordt vervangen via de London Autoruitservice wordt het standaard eigen risico met 50% verlaagd.

8 Vaststelling van de B/M-trede De basistrede is 2. Deze trede wordt verhoogd overeenkomstig het aantal schadevrije jaren zoals uit de registratie bij Roy-data blijkt. Bonus/Malusladder B/M- Percentage Nieuwe B/M-trede na 3 of meer trede van premie 0 schaden 1 schade 2 schaden schaden Regiokorting De korting is gebaseerd op de postcode van het adres van de regelmatige bestuurder: Regio I: 15% regiokorting. Postcodes: 1600 t/m 1799, 4300 t/m 4699, 7700 t/m 7999, 8300 t/m Regio II: 10% korting. Postcodes: 3180 t/m 3189, 3200 t/m 3299, 3770 t/m 3799, 3840 t/m t/m 6799, 6866, 6870 t/m 6879, 6900 t/m 7699, 8000 t/m 8199, 8260 t/m Regio III: De rest van Nederland: geen korting. Premietarief bestelauto WA (afgerond op hele euro s) Tot Meer dan Tot Meer dan km km km km t/m kg per jaar per jaar t/m kg per jaar per jaar Premietarief gedeeltelijk-casco - 3,21% van de dagwaarde - Minimum premie h 102,- - Bij maximaal km per jaar 10% korting. - Dagwaarde boven h ,- aanvragen. Premietarief bestelauto (WA + volledig casco) (afgerond op hele euro s) WA-premie Casco-premie Tot Meer dan Oorspronke- Tot Meer dan km km lijke catalogus km km t/m kg per jaar per jaar waarde t/m per jaar per jaar hierboven op aanvraag

9 Ongevallenverzekering voor inzittenden Basisdekking (dekking voor inzittenden) biedt bestuurder en passagiers dekking tijdens het rijden in de auto, het in- en uitstappen, het verrichten van noodraparaties aan de auto of hulpverlenen aan medeweggebruikers onderweg, het tanken van brandstof en/of schoonmaken van ruiten onderweg. Top-dekking (dekking voor verkeersdeelnemers) Voor de verzekeringnemer (of met name genoemde regelmatige bestuurder) en zijn gezin kan tegen zeer geringe meerpremie een extra verkeersongevallendekking worden meeverzekerd. Als verzekeringnemer (of met name genoemde regelmatige bestuurder) is er ook dekking in situaties waarbij de verzekerde auto niet zelf betrokken is, bijvoorbeeld als: - voetganger door botsing met een verkeersmiddel, - passagier van een openbaar vervoermiddel (bus, taxi, metro, tram, trein, skilift, zweefbaan en boot), - bestuurder of passagier van een eigen privé-verkeersmiddel (personenauto, fiets, bromfiets en boot). Geen les- of huurauto. De verzekering is voor verzekeringnemer en zijn gezinsleden ook van kracht als bestuurder of passagier in andermans personenauto (of bestelauto, treingewicht maximaal kg), voor zover die voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Onder overige gezinsleden wordt verstaan: de met de verzekeringnemer in gezinsverband samenwonende echtgenoot/echtgenote (of levenspartner) en ongehuwde kinderen. Te verzekeren combinaties Verzekerde bedragen zijn per inzittende (personenauto maximaal 6, bestelauto maximaal 3 inzittenden). Alle verzekerde bedragen met stijgend uitkeringspercentage tot 225 %. Combinatie A Combinatie B Combinatie C Combinatie D Uitkering bij overlijden Uitkering bij blijvende invaliditeit Stijgend tot maximaal Daguitkering ziekenhuisverblijf 12,- 12,- 12,- 12,- Privé-goederen (Eigen risico h 45,-) Premie per auto: premie is gebaseerd op een personenauto met maximaal 6 zitplaatsen of voor een bestelauto met maximaal 3 zitplaatsen. Voor auto s met meer zitplaatsen premie en voorwaarden op aanvraag. Combinatie A Combinatie B Combinatie C Combinatie D Basisdekking 12,50 16,35 20,20 27,00 Topdekking 17,25 22,95 28,60 38,35 Schadeverzekering voor inzittenden Vergoeding van de werkelijk geleden schade, die uit een auto-ongeval kan voortvloeien, ongeacht de schuldvraag. Dit geldt voor alle inzittenden in het verzekerde voertuig of in een (tijdelijk) vervangend voertuig. Als voorbeeld: - overlijden, inclusief alle daarbij behorende kosten, - blijvende invaliditeit, inclusief de daardoor veroorzaakte eventuele terugval in inkomen, - tijdelijke arbeidsongeschiktheid, eveneens inclusief de gevolgen voor het inkomen, - ook de directe gevolgen van invaliditeit zoals gezinshulp, aanschaf speciale hulpmiddelen, aanpassing van woning of auto, extra kosten van het niet meer zelf kunnen doen van bepaalde zaken, zoals tuinonderhoud, schilderen e.d., - de ziektekosten, voor zover niet elders verzekerd, - kleding, bagage en andere privé-goederen, - gederfde levensvreugde (smartengeld). Premie: (maximaal 6 zitplaatsen) - verzekerd bedrag h ,- per gebeurtenis, - premie h 35,85, zonder enige korting. Verhaalsrechtsbijstandverzekering Deze verzekering biedt dekking bij: - het verhalen van schade op derden, - het verhalen van schade uit hoofde van garantieverplichtingen van leverancier of reparateur, - invordering van rijbewijs of inbeslagneming motorrijtuig. Verzekeraar zal daartoe o.a.: - schuldvraagonderzoek verrichten, - expertise (medische of technische) laten verrichten, - correspondentie voeren. Premie: h 27,50 zonder enige korting. Schadeverzekering voor opzittenden Vergoeding van de werkelijk geleden schade, die uit een ongeval met een motor of motorscooter kan voortvloeien, ongeacht de schuldvraag. Gederfde levensvreugde (smartengeld) valt niet onder de dekking. Dit geldt voor alle opzittenden van het verzekerde voertuig of een (tijdelijk) vervangend voertuig. Premie: - verzekerd bedrag h ,- per gebeurtenis, - premie h 27,25 zonder enige korting.

10 Vervangend Vervoer Onze volledig-cascovoorwaarden voorzien al in een vervangend-vervoerdekking bij uitval van de eigen personenauto of motor. Schade in Nederland: - auto, na ongeval voor de duur van het herstel (indien reparatie plaatsvindt door een autoschadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij TOPHERSTEL), - motor, na ongeval maximaal 10 dagen (verzorgd door de London Alarm Service). - auto, na totaal verlies door een ongeval maximaal 15 dagen (verzorgd door de London Alarm Service). Diefstal in Nederland: - personenauto en motor, maximaal 30 dagen (verzorgd door de London Alarm Service). Schade en diefstal buiten Nederland: - auto en motor, maximaal 30 dagen (verzorgd door de London Alarm Service). Aanvullend Vervangend Vervoer bij de motorverzekering Deze rubriek maakt het mogelijk dat verzekerden zich ongeacht de dekking van hun motorverzekering aanvullend voor Vervangend Vervoer kunnen verzekeren. De dekking en premie is als volgt: Dekkings- Aantal dagen gebied vervangend Nederland Uitval door vervoer Premie per jaar Module A ongeval 10 dagen 25,40 Module B mechanische storing 10 dagen 10,45 Module C diefstal 30 dagen 6,35 Dekkingsgebied buiten Nederland Module D ongeval+ mechanische storing+ diefstal 30 dagen 19,05 Module E mechanische storing 30 dagen 10,45 Over bovengenoemde premies wordt geen korting verleend. Acceptatie: - als acceptatienorm voor de modules waarin mechanische storing is verzekerd, geldt dat bij het aangaan van de verzekering de motor niet ouder mag zijn dan 7 jaar. Administratieve informatie Poliskosten motorrijtuigen - bij kentekenaanmelding: h 8,40 - overige wijzigingen: h 3,63. Poliskosten niet-motorrijtuigen - nieuwe polis en objectwijziging: h 5,- - overige wijzigingen: h 3,63. Termijnbetaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar tegen toeslag van resp. 5%, 5%, 3% en 0%). - Minimum incassopremie: h 11,34 per termijn. - Prolongatiekosten: h 0,57 per termijn. Pakketpolis De Pakketpolis is een combinatie van diverse particuliere verzekeringen in één overzicht. Vollediger, voordeliger, makkelijker. Kenmerken - Verzekeringen ingedeeld in 4 clusters: Wonen, Gezin, Verkeer en Recreatie. - Alles op 1 overzichtelijke polis. - Gratis termijnbetaling bij verzekeringen binnen 2 of meer clusters. - Later ingaande verzekering (binnen 1 jaar) telt mee. - Geen eerste poliskosten bij meer dan 1 cluster. - Geen mutatiekosten bij meer dan 1 cluster (behalve kosten kentekenaanmelding).

11

12 Adresgegevens London Verzekeringen is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. Postbus 60, Postbus 3000 AB Rotterdam AFM nummer Inschrijfnummer KvK telefoon fax Algemeen Acceptatie en financiële vragen Melding nieuwe schade Materiaalbestelling O

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer

Verkeer. London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verkeer London Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Verzekeringen voor uw deelname aan het verkeer Voor uw auto of motor wilt u gewoon een goede verzekering. Dat kan een simpele WA-dekking zijn,

Nadere informatie

Personenautoverzekering Top Bijzondere voorwaarden

Personenautoverzekering Top Bijzondere voorwaarden Personenautoverzekering Top Bijzondere voorwaarden AUT061 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een

Nadere informatie

Tip Top Personenauto. verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON

Tip Top Personenauto. verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON Tip Top Personenauto verzekering (bijz. vw) Heinenoord Assuradeuren is gevolmachtigde van de volgende schadeverzekeringsmaatschappijen AEGON ARAG Ardanta Avéro Achmea DAS Delta Lloyd Mondial Assistance

Nadere informatie

Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden

Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden Personenautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 11 Motorrijtuig: 11a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 11b een vervangend

Nadere informatie

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden.

Motorverzekering. Inhoudsopgave. Wettelijke aansprakelijkheid. (Volledig of gedeeltelijk) Casco. Schadeverzekering voor opzittenden. Motorverzekering MOT071 Inhoudsopgave Artikel 1-6: Artikel 7-9: Artikel 10-14 Artikel 15-17: Artikel 18-27: Artikel 28-32: Bijzondere voorwaarden: Wettelijke aansprakelijkheid (Volledig of gedeeltelijk)

Nadere informatie

Autoverzekering. Voordelen

Autoverzekering. Voordelen Autoverzekering Autoverzekering Als je auto rijdt dan ben je wettelijk verplicht je te verzekeren voor de schade die je met je auto veroorzaakt aan een ander of zijn spullen. Dat is de dekking Wettelijke

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A

PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A PERSONENAUTOVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN IQ AUTO 01A WEGWIJZER ZIE ARTIKEL Bijzondere voorwaarden Definities 1 Verzekeringsgebied 2 Verplichtingen van verzekerde 3 Uitsluitingen 4 Schaderegeling

Nadere informatie

Personenautoverzekering Economy

Personenautoverzekering Economy London Verzekeringen N.V. Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam ING Bank 22800 / ING Bank 69.73.32.039 KvK 33000923 Personenautoverzekering Economy Bijzondere voorwaarden ARTIKEL

Nadere informatie

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Motorrijtuigen

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Motorrijtuigen REAAL Bedrijven Totaalplan Productinformatie Motorrijtuigen 2 REAAL Bedrijven Totaalplan Uw relaties kiezen met de Motorrijtuigenverzekering van REAAL voor zekerheid en aantrekkelijke dekkingen 3 U wilt

Nadere informatie

Personenautoverzekering Top

Personenautoverzekering Top London Verzekeringen N.V. Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam ING Bank 22800 / ING Bank 69.73.32.039 KvK 33000923 Personenautoverzekering Top Bijzondere voorwaarden ARTIKEL

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto

Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto Polisvoorwaarden Autoverzekering Do juni 2010 Auto "Dominass Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Dominass en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA

POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING AUT UGA BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS! Hulpverlening op plaats van ongeval: In Nederland belt u : 0592-39 05 45 In het buitenland belt u : 31-70 314 51 50 Verdere schadeafhandeling: Bel Unigarant Schadeservice :

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto -

Polisvoorwaarden Autoverzekering. - Pve 0108 Auto - Polisvoorwaarden Autoverzekering - Pve 0108 Auto - "Prima voor elkaar Schadeservice": Heeft u een cascodekking dan kunt u gebruik maken van de samenwerking tussen Prima voor elkaar en geselecteerde schadeherstelbedrijven.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA

POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA POLISVOORWAARDEN KNAC AUTOVERZEKERING AUT KNA Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Diefstal direct melden bij Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit: 07-6777. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel Begripsomschrijvingen Artikel Grondslag Artikel Algemene en Bijzondere Voorwaarden Artikel Begin van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN

Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ALGEMENE VOORWAARDEN Polisvoorwaarden Ribank AutoPolis ANWB Hulpverlening binnenland: 0592-390545 ANWB Alarmcentrale buitenland: +31 70 3145150 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN De begrippen in deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Oldtimerverzekering Bijzondere voorwaarden

Oldtimerverzekering Bijzondere voorwaarden Oldtimerverzekering ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Motorrijtuig: a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. een vervangend motorrijtuig, waaronder

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010

Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 2010 Voorwaarden Autoverzekering Auto-LOV 00 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Bladzijde Gedeeltelijk Casco Bladzijde Artikel. Definities en begripsomschrijvingen Artikel 0. Dekking en schadevergoeding Artikel.

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1 Motorrijtuig: 1.a het op het polisblad omschreven motorrijtuig; 1.b een vervangend

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere voorwaarden Oldtimer auto / motor Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Oldtimerverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden Oldtimerverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Dé autoverzekering Bij Vrieling

Dé autoverzekering Bij Vrieling Dé autoverzekering Bij Vrieling Polisvoorwaarden Dé Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Begrippenlijst

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Topcar motorrijtuigen MRTC06

Topcar motorrijtuigen MRTC06 Topcar motorrijtuigen MRTC06 Voorwaarden De MRTC06 voorwaarden bestaat uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, rechtsbijstand motorrijtuig, ongevallen inzittenden, schade

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13)

DSM Insurances BV. Motorrijtuigenverzekering. Algemene voorwaarden (MR 02 13) DSM Insurances BV Motorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden (MR 02 13) Mijn verplichting en bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte

Nadere informatie

Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad

Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad Motorrijtuigen MO09 Clausuleblad 04 233 09-05 Inhoud MR-0001 Financieringsclausule MR-0002 Lease clausule MR-0003 Afwijkende regelmatige bestuurder MR-0004 Toekomst beëindiging MR-0005 5.000 kilometerclausule

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW AUTOVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW AUTOVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW AUTOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Autoverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008

Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 60-5624-10 H Voorwaarden Autoverzekering 4-05 2008 Op deze verzekering zijn tevens de Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering van toepassing. De Gemeenschappelijke voorwaarden Pakketverzekering

Nadere informatie

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren

Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied

Nadere informatie