CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT (CMA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT (CMA)"

Transcriptie

1 VU POSTGRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING & CONTROL OPLEIDING CERTIFIED MANAGEMENT ACCOUNTANT (CMA) AMERICAN CERTIFICATION FOR ACCOUNTANTS AND FINANCIAL PROFESSIONALS IN BUSINESS

2 INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 5 INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (IMA) 6 CMA-EXAMEN 7 EXAMENPROCEDURES 8 CURSUSSEN 9 LITERATUUR 9 STUDIEADVIES 10 PROGRAMMALEIDING EN CURATORIUM 10 DOCENTEN 12 TOELATINGSEISEN 12 KOSTEN 13 AANMELDING CURSUSSEN 13 VOORTGEZETTE EDUCATIE 15 DIPLOMA IFRS 15 INLICHTINGEN 16 BIJLAGE 1: CMA EXAMINATION CONTENT 18 BIJLAGE 2: LITERATUURLIJST CMA-OPLEIDING

3 INLEIDING In september 1991 is aan de Vrije Universiteit (VU) de opleiding tot Certified Management Accountant (CMA) begonnen. Ieder jaar volgen ruim 75 studenten deze opleiding. Vanaf januari 2015 is een nieuw CMA-programma van start gegaan. De CMA-opleiding is de Amerikaanse opleiding tot Certified Management Accountant. Het hoofdvak van deze opleiding is Management Accounting and Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: Planning & Control, Kostprijsberekeningen en Beslissingscalculaties. Andere belangrijke vakken zijn: Financial Reporting, Financial Statement Analysis, Corporate Finance, Risk Management en Internal Controls. De oudste en tevens grootste opleiding op financieeladministratief gebied in Amerika is de opleiding tot Certified Public Accountant (CPA). Het eerste examen werd in 1896 afgenomen. Het CPA-examen valt onder de verantwoording van het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Deze organisatie heeft ruim leden. Het CPA-examen bestaat uit vier hoofdvakken: Auditing Financial Accounting and Reporting Regulation (Federal Taxation and Business Law) Business Environment and Concepts. Het CPA-programma richt zich vooral op certificerende accountants. Management Accounting krijgt nauwelijks aandacht (± 5% van het examen). Het CPA-diploma is daarom minder geschikt voor financiële functies binnen bedrijven. Dit was de reden om in 1972 het CMA-programma te starten. De opleiding is vooral bedoeld voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen (academici en HBO ers) die een diploma met internationaal aanzien op financieel-economisch gebied willen behalen. Ter voorbereiding op het CMA-examen worden aan de Vrije Universiteit cursussen gegeven. Dit examen wordt georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA). In deze brochure wordt uitgebreid ingegaan op het CMA-programma. Het programma valt onder verantwoordelijkheid van het Amerikaanse Institute of Management Accountants (IMA). Dit instituut komt hierna eerst aan de orde. Daarna wordt onder andere aandacht besteed aan: CMA-examen examenprocedures cursussen literatuur studieadvies programmaleiding en curatorium docenten toelatingseisen kosten aanmelding cursussen voortgezette educatie inlichtingen. 3

4 NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) MANY COMPANIES LISTED ON THE NYSE ACTIVELY SUPPORT IMA S CMA CERTIFICATION PROGRAM.

5 INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (IMA) De Management Accountant of Controller vervult in een organisatie de financieel-economische functie. Deze functie wordt zowel in profit- als in nonprofitorganisaties uitgevoerd. Kern van de taak van de Management Accountant is het bewaken van de economische levensvatbaarheid van de organisatie. Hij vervult in bedrijfseconomisch opzicht een spilfunctie en is daarom nauw verbonden met het management van de organisatie. Het Amerikaanse Institute of Management Accountants (IMA) is opgericht in Deze organisatie heeft ruim leden en is daarmee de grootste organisatie van management accountants in Amerika (op één na de grootste van de wereld). Het IMA heeft als doelstelling het kennisniveau en professionalisme van management accountants te verhogen. Om dit te bereiken is onder andere het Institute of Certified Management Accountants (ICMA) opgericht. Dit instituut organiseert namens het IMA het CMA-examen. Voor deelname aan dit examen is het IMA-lidmaatschap vereist. De kosten van dit lidmaatschap bedragen $220 per jaar. De leden van het IMA ontvangen maandelijks het Amerikaanse blad Strategic Finance, een vooraanstaand financieel tijdschrift. In 1972 is de opleiding tot CMA gestart. Het Amerikaanse CMA-diploma wordt toegekend na het behalen van het CMA-examen en tenminste twee jaar praktijkervaring in een functie op financieel-economisch gebied. Er zijn ruim CMA s afgestudeerd. Ze zijn vooral werkzaam bij Amerikaanse bedrijven. Het Institute of Certified Management Accountants is verantwoordelijk voor het CMA-examen. Dit examen wordt afgenomen op diverse plaatsen in de Verenigde Staten en sinds 1991 ook in Nederland. Om het CMA-diploma te verkrijgen moet vooraf of binnen 7 jaar na het behalen van het CMA-examen 2 jaar praktijkervaring zijn opgedaan in een financieel-economische functie. Na het behalen van het CMA-examen moet elk jaar minimaal 30 uur aan voortgezette educatie worden besteed. Het CMA-programma wordt breed gedragen door het bedrijfsleven. Veel grote Amerikaanse bedrijven sponsoren dit programma. Hiertoe behoren o.a. 3M, Alcoa, AT&T, Bank of America, Boeing, Cargill, Caterpillar, HewlettPackard, Johnson & Johnson, Microsoft, Procter & Gamble, Verizon en Xerox. In Europa is de controllersfunctie na de Tweede Wereldoorlog een bekend verschijnsel geworden. Een opleiding tot controller is pas in de jaren tachtig tot stand gekomen in Neder land. In september 1986 is aan de Vrije Universiteit de postdoctorale controllersopleiding gestart voor academisch gevormde bedrijfseconomen. In de jaren negentig zijn ook andere universiteiten postdoctorale controllersopleidingen begonnen. Er zijn ruim controllers afgestudeerd. Deze controllers mogen zich Registercontroller noemen en de titel RC voeren. Het succes van deze opleiding bewijst dat duidelijk in een bestaande behoefte wordt voorzien. Nadere informatie over de controllersopleiding aan de VU kan verkregen worden bij het secretariaat van deze opleiding, telefoon (020) Uitgebreide en actuele informatie over het IMA en de opleiding tot CMA is te vinden op de website: onder het kopje CMA Certification. 5

6 CMA-EXAMEN Het hoofdvak van de CMA-opleiding is Management Accounting and Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: Planning & Control, Kostprijsberekeningen en Beslissingscalculaties. Andere belangrijke vakken zijn: Financial Reporting, Financial Statement Analysis, Corporate Finance, Risk Management en Internal Controls. Het CMA-examen bestaat vanaf 2010 uit twee onderdelen. Vanaf januari 2015 is een nieuw examenprogramma ingevoerd. De examenonderdelen zijn hieronder aangegeven; tussen haakjes is bij ieder onderdeel het percentage van de examenstof aangegeven. PART 1 CMA FINANCIAL REPORTING, PLANNING, PERFORMANCE AND CONTROL External Financial Reporting Decisions (15%) Planning, Budgeting and Forecasting (30%) Performance Management (20%) Cost Management (20%) Internal Controls (15%) PART 2 CMA FINANCIAL DECISION MAKING Financial Statement Analysis (25%) Corporate Finance (20%) Decision Analysis (20%) Risk Management (10%) Investment Decisions (15%) Professional Ethics (10%) De examens van de delen 1 en 2 worden via de computer afgenomen door middel van meerkeuzevragen (3 uur) en cases (1 uur). Deze delen kunnen in willekeurige volgorde worden afgelegd. Een nadere specificatie van het CMA-examen is opgenomen als bijlage 1. Een gedetailleerd overzicht van het examenprogramma is opgenomen op de website van het IMA, onder het kopje CMA Certification. 6 VOORTGEZETTE EDUCATIE Na het behalen van het CMA-examen moet elk jaar minimaal 30 uur aan voortgezette educatie worden besteed. In Nederland wordt deze educatie o.a. verzorgd door de IMA Chapter Amsterdam. De activiteiten van deze Chapter staan vermeld op de website van de CMA-opleiding. De door het IMA gestelde eisen ten aanzien van voortgezette educatie vindt u op de website van het IMA, onder het kopje CMA Certification. SLAGINGSPERCENTAGES De slagingspercentages van de examenonderdelen liggen sinds de jaren negentig in Nederland meestal tussen de 60% en 70%. Het gemiddelde slagingspercentage is wereldwijd 40% en in Amerika 50%. Financial analysis and decision support are central to management accounting practice, and the CMA focuses on these areas. DAVID BURRITT, CMA, CPA U.S. STEEL

7 EXAMENPROCEDURES ALGEMEEN Het CMA-examen wordt sinds 1 januari 1998 via de computer afgenomen. De tentamens van de delen 1 en 2 bestaan uit 100 meerkeuzevragen en twee cases. De meerkeuzevragen bepalen voor 75% het tentamenresultaat en de cases voor 25%. U moet tenminste 50% van de meerkeuzevragen goed beantwoord hebben om door te kunnen gaan met de twee cases. De examenonderdelen mogen in willekeurige volgorde worden afgelegd. Het resultaat van een examenonderdeel is voldoende als 72 procent van het maximaal aantal punten is behaald. De uitslag van een examen wordt zes weken na afloop van een testperiode gegeven door het ICMA. De twee onderdelen van het CMA-tentamen moeten binnen drie jaar na inschrijven bij het ICMA worden afgerond. Daarna vervallen de behaalde cijfers. Het CMAexamen wordt in het Engels afgenomen. Er zijn drie testperioden (test windows): januari/februari, mei/juni en september/ oktober. De verantwoordelijkheid voor het CMA-examen ligt bij het ICMA. COMPUTER-BASED TESTING ON DEMAND Vanaf 1 januari 1998 wordt het examen via de computer afgenomen. Na aanmelding bij het ICMA voor een examenonderdeel krijgt een kandidaat 2 maanden de tijd om in dit onderdeel examen te doen. Er kan gedurende deze maanden in principe op iedere dag tentamen worden gedaan. De tentamens worden afgenomen in één van de Prometric Testing Centers. In Europa zijn testcentra gevestigd in o.a. Amsterdam, Brussel, Berlijn, Frankfurt, Londen en Parijs. De examens zijn via de website van prometric te reserveren. Nadere informatie over de examenprocedures kunt u verkrijgen via de website van het IMA, onder het kopje CMA Certification. AANMELDING EXAMEN Om deel te mogen nemen aan het examen moet u lid zijn van het IMA. Het aanmeldingsformulier voor het IMA kunt u downloaden via de website van het IMA, onder het kopje CMA Certification. U kunt zich ook online aanmelden via deze website. Een kandidaat dient zich voor deelname aan een examenonderdeel op te geven bij het ICMA. Het is verstandig om de aanmelding van een tentamen via de website van het IMA te doen. At Microsoft, we look for a combination of solid accounting skills, the ability to think strategically, and strong business ethics. If someone is a CMA, we can be more comfortable that the person has mastered these aspects of the profession. BOB LAUX, CMA, CPA MICROSOFT CORPORATION Na het slagen voor de twee examenonderdelen kunt u het CMA-diploma aanvragen bij het ICMA. U moet dan ook een gewaarmerkte kopie van uw Engelstalige diploma opsturen. Het secretariaat van de CMA-opleiding kan uw diploma waarmerken. 7

8 CURSUSSEN Ter voorbereiding op het CMA-examen worden aan de Vrije Universiteit cursussen georganiseerd. Tijdens deze cursussen worden de hoofdlijnen van de examenstof behandeld. De cursussen worden als regel gegeven op woensdagavonden in de Agorazalen. De Agorazalen bevinden zich op de derde verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De cursussen worden in blokken van 15 weken van 2,5 college uren per week gegeven. In een cursusjaar worden voor alle examenonderdelen cursussen aangeboden. U kunt zowel in januari als in september met de opleiding beginnen. CURSUSSEN JANUARI - APRIL Half januari begint de cursus CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control. Aan de orde komen de vakken Financial Reporting, Management Accounting en Internal Controls. Bij onvoldoende basiskennis op het gebied van Financial en Management Accounting wordt u aangeraden de basiscursus Accounting te volgen in januari en februari. PART 1 CMA FINANCIAL REPORTING, PLANNING, PERFORMANCE AND CONTROL Docenten: Elbert de With (Financial en Management Accounting), Frans Feldberg, Niels van Nieuw Amerongen en Urjan Claassen (Internal Controls). Collegedag en -tijd: woensdagavond: uur Duur: 15 weken in januari - april Na afloop van de cursus Part 1 CMA en na inschrijving voor het examen kan het examen voor dit onderdeel in de maanden januari/februari, mei/juni en september/oktober worden afgelegd via de computer (computer-based testing on demand). Het examen wordt afgelegd in het Prometric Testing Center in Amsterdam. CURSUSSEN SEPTEMBER - DECEMBER Begin september begint de cursus CMA Part 2: Financial 8 Cummins is a strong advocate for the CMA program, and there s a lot of encouragement within the company to get certified. I hadn t been with the company very long when I realized that taking the CMA would offer many advantages. KURT RIDDLE, CMA CUMMINS INC. Decision Making. Aan de orde komen de vakken Financial Statement Analysis, Corporate Finance, Risk Management en Accounting for Decision Making. Bij onvoldoende basiskennis op het gebied van Financial Decision Making wordt u aangeraden de basiscursus Financial Decision Making te volgen in september. PART 2 CMA FINANCIAL DECISION MAKING Docenten: Elbert de With (Financial Statement Analysis en Accounting for Decision Making), Urjan Claassen (Risk Management) en Peter Smidt (Corporate Finance). Collegedag en -tijd: woensdagavond: uur Duur: 15 weken in september - december Na afloop van de cursus Part 2 CMA en na inschrijving voor het examen kan het examen voor dit onderdeel in de maanden januari/februari, mei/juni en september/oktober worden afgelegd via de computer (computer-based testing on demand). Het examen wordt afgelegd in het Prometric Testing Center in Amsterdam. Om met succes de CMA-examens af te kunnen leggen, moet naast het volgen van de colleges iedere week ± 5 uur aan zelfstudie worden besteed. Examenvoorbereiding vergt per onderdeel ± 80 uur. De totale studielast (inclusief examenvoorbereiding) per examenonderdeel bedraagt voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen ± 200 uur.

9 LITERATUUR Voor het CMA-examen bestaat geen verplichte literatuurlijst. Er is wel een lijst met aanbevolen literatuur. Verder wordt een aantal vakpublicaties aanbevolen van de Financial Accounting Standards Board, het American Institute of Certified Public Accountants, de Securities and Exchange Commission en het Institute of Management Accountants. Naast deze aanbevolen literatuur en vakpublicaties zijn er review books van Gleim beschikbaar met de hoofdlijnen van de examenstof, inclusief examens en uitwerkingen van de afgelopen jaren. De door het ICMA aanbevolen lijst met literatuur en vakpublicaties is opgenomen op de website van het IMA, onder het kopje CMA Certification. Deze lijst is verwerkt in het studiemateriaal van Gleim. Dit materiaal wordt als uitgangspunt gebruikt bij de colleges. Daarnaast zijn twee toonaangevende Amerikaanse tekstboeken voorgeschreven. De verplichte literatuurlijst van de CMAopleiding van de VU is bijgevoegd als bijlage 2. STUDIEADVIES In het algemeen geldt dat bedrijfseconomen en bedrijfskundigen de CMA-opleiding in één jaar kunnen afronden. Zij kunnen zowel begin september als half januari met de opleiding beginnen. Voor afgestudeerden in andere richtingen is het verstandig om de basiscursussen te volgen. Het volgende studieschema (aanvang september) is aan te bevelen. 1e Semester: - Basiscursus Financial Decision Making - CMA Cursus Financial Decision Making 2e Semester: - Basiscursus Accounting - CMA Cursus Financial Reporting, Planning, Performance and Control I didn t really follow a traditional accounting path: I majored in management and economics in college As a manager, I ve encouraged many members of my staff to pursue their certification. I decided that it was time to lead by example and earned one myself. JULIE A. LAGACY, CMA CATERPILLAR INC. 9

10 PROGRAMMALEIDING EN CURATORIUM PROGRAMMALEIDING De programmaleiding van de CMA-opleiding berust bij Elbert de With. Hij is ook werkzaam als Hoofddocent Management Accounting en Financial Statement Analysis bij de Vrije Universiteit Amsterdam. CURATORIUM Het curatorium van de CMA-opleiding bestaat uit de volgende personen: Dhr. prof. dr. F.A. Roozen Hoogleraar Management Accounting & Control bij de Controllersopleiding van de Vrije Universiteit en voorzitter van deze opleiding Dhr. prof. dr. H.B.A. Steens RC MCM Deeltijd Hoogleraar Management Accounting & Control bij de Controllersopleiding van de Vrije Universiteit. Hij is ook als partner verbonden aan adviesgroep Financial Accounting Advisory Services van EY Mevr. drs. K. Smidt-van der Veer CFM CMA Hoofd Financiële Zaken bij Stichting Pink Ribbon Dhr. drs. H. Schong RC CMA Hoofd Business Control & Kwaliteit Divisie Uitkeren UWV DOCENTEN De docenten van de CMA-opleiding zijn werkzaam in de praktijk of bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De docenten zijn: 10 Dhr. drs. Elbert de With Hoofddocent Management Accounting en Financial Statement Analysis bij de Vrije Universiteit Amsterdam Dhr. dr. Frans Feldberg Universitair hoofddocent Business Analytics and E-Business bij de Vrije Universiteit Amsterdam Dhr. dr. Niels van Nieuw Amerongen RA V&A, advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in compliance en internal control Dhr. dr. Peter Smidt Director Deloitte Consulting Dhr. drs. Urjan Claassen RA RE CIA Partner bij Clascon, Expertise in Risicomanagement

11 NEW YORK TIMES SQUARE IMA HEADQUARTERS IS NEARBY THE CENTER OF NEW YORK.

12 TOELATINGSEISEN Voor toelating tot het CMA-examen dient de kandidaat minimaal in het bezit te zijn van een bachelor s degree van een geaccrediteerde universiteit. Uiteraard geeft ook een master s degree van een Nederlandse universiteit rechtstreeks toelating tot het examen. Ook afgestudeerden van Nederlandse hogescholen worden rechtstreeks toegelaten tot het examen. Het diploma van een hogeschool wordt als bachelor s degree gewaardeerd. De lijst van geaccepteerde universiteiten en hogescholen vindt u op de website van het IMA. Ook kandidaten met een registeraccountantsdiploma worden tot het examen toegelaten. Afgestudeerden van niet geaccepteerde universiteiten en hogescholen moeten hun diploma eerst laten beoordelen door een onafhankelijke organisatie. Zie voor meer informatie de website van de CMA-opleiding. Decision Making. Voor kandidaten met onvoldoende kennis op deze gebieden worden basiscursussen gegeven. In september wordt gedurende 5 avonden de basiscursus Financial Decision Making gegeven. In januari en februari wordt gedurende 5 avonden de basiscursus Accounting georganiseerd. De basiscursussen kunt u kosteloos volgen. Bij de aanvang van de cursussen wordt van de kandidaten een vrij grondige kennis verwacht op de gebieden Financial Accounting, Management Accounting en Financial KOSTEN De kosten vallen uiteen in IMA-lidmaatschap, examengeld, cursusgeld en literatuur. De basiscursussen Accounting en Financial Decision Making zijn gratis. De kosten van het IMA-lidmaatschap bedragen $ 220 per jaar. De eenmalige inschrijving bij het ICMA kost $ 240. Het examengeld bedraagt $ 380 per deel. Betalingen naar Amerika moeten per creditcard plaatsvinden. Bij de cursussen worden de review books van Gleim gebruikt. Per cursus wordt een bedrag in rekening gebracht van 100. Voor de opleiding zijn ook nog twee tekstboeken verplicht. De kosten bedragen ca. 75 per tekstboek. Deze kunnen worden aangeschaft bij de VU-boekhandel. De kosten van de cursussen bedragen per deel. Beide cursussen worden ieder cursusjaar georganiseerd. 2e Semester 1e Semester 12 CMA Part 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control CMA Part 2: Financial Decision Making Cursisten kunnen in aanmerking komen voor een beperkte beurs. Hiertoe moet u een verzoek indienen bij de programmaleider door middel van een ( inclusief CV). Het curatorium beslist over het verzoek.

13 AANMELDING CURSUSSEN Aanmelding voor deelname aan de cursussen van het eerste semester dient voor 1 september plaats te vinden. Voor de cursussen van het tweede semester is de uiterste aanmeldingsdatum 15 januari. De aanmeldingsformulieren voor de cursussen kunt u downloaden: Postgraduate School, CMA. De aanmeldingsformulieren (inclusief kopie paspoort) moeten worden opgestuurd naar: Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Postgraduate School CMA-opleiding De Boelelaan HV Amsterdam Of per naar: De inschrijving voor een cursus is definitief na de ontvangst van het inschrijvingsformulier. Eventuele afmelding dient schriftelijk te geschieden. Indien de afmelding voor de derde cursusweek wordt ontvangen, hoeft geen cursusgeld te worden betaald. Bij afmelding na de tweede cursusweek zal de helft van het cursusbedrag in rekening worden gebracht. De kosten van de review books moeten altijd worden betaald. N.B.: De aanmelding voor de cursussen staat los van de aanmelding voor het examen. Een kandidaat dient zich tijdig aan te melden bij het ICMA voor deelname aan het CMA-examen. VOORTGEZETTE EDUCATIE Na het behalen van het CMA-examen moet elk jaar minimaal 30 uur aan voortgezette educatie (Continuing Education) worden besteed. In Neder land wordt deze educatie o.a. verzorgd door de IMA Chapter Amsterdam. Deze Chapter organiseert o.a. een Annual Meeting en een aantal workshops. De activiteiten van deze Chapter worden vermeld op de website van de CMA-opleiding. belangrijk onderdeel van haar taak ziet de Postgraduate School het organiseren van korte cursussen voor permanente educatie. Deze cursussen kunnen worden gevolgd door Registercontrollers, Registeraccountants en Certified Management Accountants. Het programma van Executive Education is vermeld op de website van de Postgraduate School. Afgestudeerde CMA s kunnen meedoen aan het voortgezette educatie programma van de Postgraduate School van de VU. Dit programma valt onder Executive Education. Als Informatie over cursussen in het kader van Continuing Education is ook te verkrijgen op de website van het IMA, onder het kopje Learning Center. 13

14 THE IMA CHAPTER NEW YORK HAS THE LARGEST NUMBER OF CMA S. CHAPTER AMSTERDAM HAS MORE THAN 500 MEMBERS AND IS THE LARGEST CHAPTER OF EUROPE.

15 DIPLOMA IFRS In het kader van voortgezette educatie wordt elk najaar ook de cursus Diploma IFRS georganiseerd. Deze cursus bestaat uit twee delen. DEEL 1 IFRS HOOFDLIJNEN EN UPDATE IFRS Tijdens deze cursus worden de belangrijkste internationale standaarden en interpretaties in drie middagen op heldere wijze behandeld. Complexe regels worden met behulp van duidelijke voorbeelden geïllustreerd. Per onderwerp wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen: met welke nieuwe standaarden krijgen we de komende jaren te maken, wat gaat er veranderen? Dit deel van de cursus is vooral bedoeld voor accountants en controllers die meer over internationale verslaggevingsregels te weten willen komen. Daarnaast is dit deel voor enige jaren geleden afgestudeerde RA s, RC s en CMA s een goede update van bestaande IFRS kennis. DEEL 2 IFRS TOEPASSING IFRS Dit deel bestaat uit 5 maandagavonden van elk 2,5 uur. In dit deel worden uitgebreid voorbeelden en cases behandeld van belangrijke IFRS. Verder wordt nader ingegaan op de regels/ principes van IFRS. De voorbeelden en cases die aan de orde komen zijn in belangrijke mate ontleend aan recente examens. Deel 2 is vooral bedoeld voor accountants en controllers die willen oefenen met het in de praktijk brengen van IFRS. Deze cursus is ook een uitstekende voorbereiding voor het examen Diploma IFRS. Dit examen wordt jaarlijk afgenomen in juni en december in o.a. Amsterdam. Het examen wordt georganiseerd door de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Voor het volgen van de volledige cursus aan de VU kunnen in total 24 PE-punten worden behaald. Het succesvol afleggen van het examen levert nogmaals 24 PEpunten op. Zie voor meer informatie over de cursus Diploma IFRS de website: vu.nl, Postgraduate School, Certified Management Accountant, Diploma IFRS. INLICHTINGEN Nadere informatie kan worden verkregen bij het CMA-secretariaat, telefoon: (020) , Het secretariaat is geopend op maandag en woensdag. Uitgebreide en actuele informatie over de CMA-opleiding is te verkrijgen via internet: onder het kopje Postgraduate School onder het kopje CMA Certification 15

16 BIJLAGE 1: CMA EXAMINATION CONTENT The Content Specification Outlines presented below represent the body of knowledge that will be covered on the CMA examination. The outlines may be changed in the future when new subject matter becomes part of the common body of knowledge. Candidates for the CMA designation are required to take parts 1 and 2. There are two parts to the CMA exam, consisting of four hours each, which can be taken in any order. Each major topic within each examination part has been assigned a coverage level designating the depth and breadth of topic coverage, ranging from an introductory knowledge of a subject area (Level A) to a thorough understanding of and ability to apply the essentials of a subject area (Level C). LEVEL A: Requiring the skill levels of knowledge and comprehension. LEVEL B: Requiring the skill levels of knowledge, comprehension, application, and analysis. LEVEL C: Requiring all six skill levels: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. 16 CONTENT SPECIFICATION OUTLINES (Effective January 1, 2015) The percentages below show the relative weight range given to each topic in each part. The level designations indicate the depth and breadth of topic coverage in each part. Detailed Content Specification Outlines and Learning Outcome Statements can be downloaded from the IMA website in the certification section. PART 1 CMA FINANCIAL REPORTING, PLANNING, PERFORMANCE AND CONTROL A. EXTERNAL FINANCIAL REPORTING DECISIONS (15%) (Levels A, B and C) Financial Statements, Asset Valuation, Valuation of Liabilities, Equity Transactions, Revenue Recognition, Income Measurement, Major Differences between U.S. GAAP and IFRS. B. PLANNING, BUDGETING AND FORECASTING (30%) (Levels A, B and C) Strategic Planning, Budgeting Concepts, Forecasting Techniques, Budgeting Methodologies, Annual Profit Plan and Supporting Schedules, Top-level Planning and Analysis. C. PERFORMANCE MANAGEMENT (20%) (Levels A, B and C) Cost and Variance Measures, Responsibility Centers and Reporting Segments, Performance Measures.

17 D. COST MANAGEMENT (20%) (Levels A, B and C) Measurement Concepts, Costing Systems, Overhead Costs, Supply Chain Management, Business Process Improvement. E. INTERNAL CONTROLS (15%) (Levels A, B and C) Governance, Risk and Compliance, Internal Auditing, Systems Controls and Security Measures. PART 2 CMA FINANCIAL DECISION MAKING A. FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS (25%) (Levels A, B and C) Basic Financial Statement Analysis, Financial Ratios, Profitability Analysis, Special Issues. B. CORPORATE FINANCE (20%) (Levels A, B and C) Risk and Return, Long-term Financial Management, Raising Capital, Working Capital Management, Corporate Restructuring, International Finance. C. DECISION ANALYSIS (20%) (Levels A, B and C) Cost/Volume/Profit Analysis, Marginal Analysis, Pricing. D. RISK MANAGEMENT (10%) (Levels A, B and C) Types of Risk, Risk Identification and Assessment, Risk Mitigation Strategies and Managing Risk. E. INVESTMENT DECISIONS (15%) (Levels A, B and C) Capital Budgeting Process, Discounted Cash Flow Analysis, Payback and Discounted Payback, Risk Analysis in Capital Investment. F. PROFESSIONAL ETHICS (10%) (Levels A, B and C) Ethical Considerations for Management Accounting and Financial Management Professionals, Ethical Considerations for the organization. I believe it s very important that people demonstrate mastery of a subject by earning an objective signal or sign that they have achieved a certain level of competency. That s why the CMA is such an excellent certification: It shows mastery of a very broad range of subjects. DR. WANDA A. WALLACE, CMA, CPA, CIA 17

18 BIJLAGE 2: LITERATUURLIJST CMA-OPLEIDING Door het ICMA is een lijst opgesteld met aanbevolen literatuur en vakpublicaties ter voorbereiding op het CMA-examen. U kunt deze lijst vinden op de website van het IMA, onder het kopje CMA Certification. De tekstboeken van onderstaande literatuurlijst zijn verkrijgbaar bij de VU-boekhandel. Deze boekhandel bevindt zich in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. EERSTE SEMESTER BASISCURSUS FINANCIAL DECISION MAKING Elbert de With, Dictaat Basiscursus Financial Decision Making, Vrije Universiteit, Amsterdam, september PART 2 CMA: FINANCIAL DECISION MAKING Irvin N. Gleim, CMA Review Books, Volume 2: Financial Decision Making, 17th Edition, Gainesville, Florida, Charles T. Horngren, Skrikant M. Datar and Madhav V. Rajan, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 15th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, Richard A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen, Principles of Corporate Finance, 11th Edition, Mc Graw-Hill, New York, New York, TWEEDE SEMESTER BASISCURSUS ACCOUNTING Elbert de With, Dictaat Basiscursus Accounting, Vrije Universiteit, Amsterdam, januari PART 1 CMA: FINANCIAL REPORTING, PLANNING, PERFORMANCE AND CONTROL Irvin N. Gleim, CMA Review Books, Volume 1: Financial Reporting, Planning, Performance and Control, 17th Edition, Gainesville, Florida, Charles T. Horngren, Skrikant M. Datar and Madhav V. Rajan, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 15th Edition, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, 2014.

19 COLOFON TEKST Vrije Universiteit, Amsterdam FOTOGRAFIE Crocodile Stock OPMAAK Room for ID s, Nieuwegein DRUK NPN Drukkers, Breda

20 WIL JE MEER WETEN? Nadere inlichtingen zijn op maandag en woensdag te verkrijgen bij: CMA-secretariaat Telefoon (020) > Postgraduate School VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Postgraduate School CMA-opleiding De Boelelaan HV Amsterdam Telefoon (020) INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS 10 Paragon Drive, Montvale New Jersey > Certification

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR

COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR COLLEGE AND GRADUATE SCHOOL OF LAW - OER-WIJZIGINGSVOORSTELLEN BACHELOR OER wijzigingsvoorstellen deel B Algemene bepalingen 1 Beëindiging deeltijdopleidingen Huidig artikel 2.1 (deel B) nieuw artikel

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

VOORZITTER. Chapnews. Colofon

VOORZITTER. Chapnews. Colofon CHAPNEWS Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van IS- ACA NL Chapter. Redactie: T. Bakker, B. van Staveren en A. Shahim Het redactieadres: ISACA NL Chapter t.a.v. Redactie Nieuwsbrief secretary@isaca.nl

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier

Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Bedrijfsrecht op een bedrijfskundige manier Prof. mr. A. Brack Vijfde druk Noordhoff

Nadere informatie

Premaster Finance Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Finance - 2011-2012

Premaster Finance Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Finance - 2011-2012 Premaster Finance Vrije Universiteit Amsterdam - - P Finance - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Finance - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie