TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA. is verder kijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA. is verder kijken"

Transcriptie

1 TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA is verder kijken

2 inhoud H1 H2 H3 H4 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT Ontdek postgraduate programma treasury management/p03 Aansluiten op ontwikkelingen met nieuw programma/p03 Treasurer, financieel directeur en cfo/p03 Voor wie is deze opleiding bedoeld?/p04 Kies voor een praktijkgerichte academische opleiding/p04 Niet iedereen wordt toegelaten/p04 Intakegesprek/p04 Onze doelstelling/p05 Het programma Vul zelf uw programma in/p06 Maak deel uit van een executive class/p06 Hoe lang duurt de opleiding?/p06 Hoe is de opleiding opgebouwd?/p06 Uit welke vakken bestaat het curriculum?/p07 Scriptie/p17 Colleges, werkstukken en tentamens/p07 Organisatie VU School of Finance & Risk Management/p09 Na diploma registreren als register treasurer/p09 Stichting register treasurer/p09 Van treasurer naar register controller/p10 Toelatingseisen register controller/p10 Regulering en erkenning/p10 Inschrijving en kosten Hoe schrijft u zich in?/p11 Collegegeld/p11 Inschrijving en kosten voor het facultatieve controllersprogramma/p11 Algemene betalingsvoorwaarden/p12 2 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

3 H1 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT REGISTER TREASURER Ontdek postgraduate programma Treasury Management Het belang van goed financieel management is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Door internationalisering, maar ook door schaalvergroting in het bedrijfsleven en de (semi-) publieke sector. De VU speelt daarop in en is in 1997 gestart met het postgraduate programma Treasury Management. Dit programma leidt op tot register treasurer (zie verder hoofdstuk 3, organisatie). Sindsdien zijn de noodzaak van goed risicomanagement en daarmee de positie van de (corporate) treasurer alleen maar belangrijker geworden, zeker sinds de kredietcrisis. In het bedrijfsleven, maar ook in organisaties binnen de (semi-) publieke sector, eigenlijk overal waar grote bedragen omgaan. En dus blijft er veel vraag naar goed opgeleide financiële professionals. In deze brochure leest u hoe onze opleiding hierop aansluit. Ook geven we een overzicht van het huidige curriculum en een aantal praktische aspecten. Aansluiten op ontwikkelingen met nieuw programma Met ingang van het academisch jaar 2009/2010 is het programma van Treasury Management aanzienlijk vernieuwd. Hierdoor sluit het nóg beter aan op de veranderende rol van de (corporate) treasurer. In veel bedrijven en organisaties is de treasurer dichter bij het algemeen financieel management komen te staan. Hij beweegt zich meer op een strategisch niveau. Daarom besteden we in het nieuwe programma meer aandacht aan vakken over verslaglegging (IFRS), interne controle, risicomanagement en corporate governance. Ook is er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat treasurers soms een rol vervullen bij het bedrijfspensioenfonds. Daarnaast is het programma flexibeler geworden: het bestaat nu voor een groter deel uit keuzevakken. Verschillende vakken die in het verleden alleen voor controllers en accountants van belang waren, moeten nu ook in de bagage van de treasurer zitten. In de nieuwe opzet van het tweejarige treasuryprogramma is hier uitdrukkelijk rekening mee gehouden. Mede hierdoor biedt dit volledige programma u genoeg mogelijkheden om uw expertise in het treasuryvak uit te bouwen. Bovendien is het een fundament voor een verdere loopbaan in het algemeen financieel management. TREASURER, FINANCIEEL DIRECTEUR EN CFO Deze opleiding is erop gericht de corporate treasurer kennis en expertise te geven, opdat hij of zij optimaal functioneert. In de praktijk zien we echter dat afgestudeerden van de opleiding zich ook goed kwalificeren voor andere functies. Het programma geeft de afgestudeerde register treasurer een uitstekende uitgangspositie voor functies binnen het financieel management. Menig Nederlandse register treasurer zal op termijn kunnen doorgroeien naar cfo-functies, zoals dat ook in het buitenland al het geval is. 3 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

4 vervolg H1 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT REGISTER TREASURER Voor wie is deze opleiding bedoeld? Werkt u in het financieel management of op de treasury van een groot bedrijf of grote instelling? En wilt u doorgroeien in uw vak en ervaringen uitwisselen met collega-studenten en docenten? Dan is ons postgraduate programma iets voor u. Uiteraard verwelkomen wij ook graag studenten met de ambitie om op termijn door te groeien naar functies op het niveau van financieel directeur of cfo. In de praktijk blijkt de opleiding ook interessant voor medewerkers van banken, adviesbureaus, toezichthouders en andere instellingen; voor iedereen die geïnteresseerd is in treasury. Om het karakter van de opleiding te behouden is het aantal plaatsen voor deze categorie echter beperkt. Kies voor een praktijkgerichte academische opleiding Met Treasury Management kiest u voor een praktijkgerichte opleiding. Dit zit niet alleen in de inhoud van de verschillende vakken, maar ook in de ruimte voor interactie tussen studenten en docenten. Met verschillende werkvormen kunnen studenten hun ervaringen uitwisselen. De opleiding blijft echter academisch. We brengen vaardigheden bij waarmee u zich verder kunt ontwikkelen binnen het vakgebied. Als dat nodig is, kunt u binnen uw bedrijfssituatie zelfstandig nieuwe wegen inslaan. Niet iedereen wordt toegelaten Toelatingseis voor de opleiding is een voltooide academische opleiding (bedrijfs)economie of financiering en ervaring binnen het vakgebied. Hebt u met succes een andere relevante opleiding gevolgd op academisch of hbo-niveau, dan hangt de toelating af van het vakkenpakket en de opgedane praktijkervaring. In dat geval is het mogelijk dat u enkele deficiëntietentamens moet afleggen. INTAKEGESPREK Een belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u met ons uw persoonlijke wensen en ambities en kijken we of de opleiding inderdaad zinvol is. Als u niet (volledig) voldoet aan de opleidingseisen, bekijken we of u toch kunt deelnemen aan het programma, bijvoorbeeld door een deficiëntietentamen af te leggen of verplicht stage te lopen tijdens de opleiding. Uiteraard is ook een oriënterend gesprek mogelijk. Hierbij kunnen we bespreken of u de opleiding wilt combineren met het versneld behalen van de titel register controller. 4 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

5 vervolg H1 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT REGISTER TREASURER Onze doelstelling Het doel van de opleiding is kennis en vaardigheden bijbrengen waarmee u als treasurer kunt functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. De treasurer moet hierbij op verschillende niveaus kunnen opereren: Als professional die de financieringsbehoefte en de financiële risico s van de organisatie volgt. Als professional die zelfstandig onderhandelt met banken en rechtstreeks op de financiële markten transacties aangaat om het cash management te optimaliseren, om in de financieringsbehoefte te voorzien, en om financiële risico s te hedgen. Als manager van een gespecialiseerde treasuryafdeling. Als adviseur en gesprekspartner van het topmanagement. Bij dit alles richt de opleiding zich op de grote bedrijven, die vooral op de internationale financiële markten opereren. De opleiding is echter zo opgezet dat zij ook interessant is voor andere bedrijfssituaties. Situaties waarin volume en aard van de financiële operaties een volwaardige professionele treasury noodzakelijk maken, zoals bij een grote woningbouwcorporatie en andere grote instellingen binnen de (semi-) publieke sector. 5 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

6 H2 Het programma Vul zelf uw programma in Het programma is flexibel opgezet. Het is hierdoor zowel interessant voor studenten die willen doorgroeien binnen het treasuryvak zelf, als voor studenten die op termijn een meer algemene financiële managementfunctie ambiëren. Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in de strategische aspecten van het financiële management? Of in de controleaspecten hiervan? Dan kunt u uw vakkenpakket hierop inrichten. Als u bijzonder geïnteresseerd bent in internationaal cash management, dan kunt u zich hier extra in verdiepen. Op dit gebied kunt u zelfs een additioneel certificaat behalen. Maak deel uit van een executive class U volgt onderwijs in kleine groepen van ongeveer 15 tot 20 deelnemers. Hierdoor is het mogelijk het onderwijs in een executive setting te geven. Dit beïnvloedt zowel de organisatorische en didactische opzet van het programma, als ook het groepsproces. Vaak ontstaan binnen een jaargang een hechte band en blijvende professionele en vriendschappelijke contacten. Hoe lang duurt de opleiding? De opleiding duurt in totaal twee jaar, verdeeld in vier semesters. Het studiejaar loopt van eind augustus tot en met eind juni. Elk jaar start met een tweedaags seminar in een conferentiehotel. Voorts geven we elke week twee dagdelen colleges op de Vrije Universiteit, doorgaans op de donderdagmiddag en avond, van 14:00 tot 21:00 uur. Als u een keuzevak wilt volgen, kan er een middag of avond in de week bijkomen. Bij het begin van het jaar ontvangt u een jaarrooster, zodat u precies weet wanneer u college heeft. Hoe is de opleiding opgebouwd? Het curriculum bestaat uit verplichte kernvakken en een aantal verplichte ondersteunende vakken. De ondersteunende vakken behoren wellicht niet tot het treasuryvak zelf, maar geven de treasurer wel onmisbare basiskennis over bijvoorbeeld financieel recht. Met de keuzevakken kunt u uw programma verder zelf invullen. Corporate Governance Bedrijven zijn zich in de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden van financiële risico s. Volgens de wet en de code Tabaksblat is een adequaat risicomanagement bovendien een vereiste. Ook de kredietcrisis heeft het belang hiervan duidelijk gemaakt. Onze opleiding besteedt niet alleen veel aandacht aan het risicomanagement zelf, maar ook aan de formele en informele regelgeving op het gebied van de corporate governance, de treasury control en de vele ontwikkelingen op het gebied van de IFRS. 6 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

7 vervolg H2 Het programma Uit welke vakken bestaat het curriculum? Hiernaast leest u uit welke vakken het (nieuwe) curriculum bestaat. De inhoud van de afzonderlijke vakken wordt jaarlijks geactualiseerd. Scriptie In de laatste maanden van het tweede studiejaar schrijft u uw scriptie. De bedoeling is dat u in een onderzoek aan de slag gaat met de kennis die u in de opleiding hebt opgedaan. Met dit onderzoek kunt u uw vakgebied verder ontwikkelen, bijvoorbeeld met een analyse van de financiële markten in een bepaalde periode, of een onderzoek naar de werking van bepaalde financiële modellen. In uw onderzoek kan echter ook een bedrijfscase centraal staan, zodat u uw scriptie kunt richten op uw praktijksituatie. Uitgangspunt voor uw scriptie is dat het onderzoek aan academische maatstaven voldoet, maar tegelijkertijd interessant is voor professionals die werken op de treasuryafdeling van een bedrijf of instelling. Colleges, werkstukken en tentamens U bent bij de meeste colleges niet verplicht om aanwezig te zijn. Wilt u echter het maximale uit de opleiding halen, dan kunt u niet wegblijven. Juist de onderlinge uitwisseling van praktijkervaring en ideeën tijdens de verschillende onderwijsactiviteiten geeft de opleiding zijn waarde. Voor een beperkt aantal vakken geldt wel een aanwezigheidsverplichting. Bij een aantal vakken moet u een werkstuk inleveren. Doorgaans krijgt u hierbij de ruimte om aandacht te besteden aan uw praktijksituatie. Daarnaast moet u voor de meeste vakken ook een tentamen maken. Bij een enkel vak wordt noch een werkstuk noch een tentamen gevraagd. In dat geval kan, bij uitzondering, sprake zijn van een aanwezigheidsverplichting. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan individueel alsnog een vervangende studieprestatie gevraagd worden. JAARLIJKS NETWERKMOMENT: SEMINAR Het hoogtepunt van de opleiding is uiteraard het moment dat u uw diploma in ontvangst mag nemen. Een ander hoogtepunt is het jaarlijkse seminar. Hier ontmoeten niet alleen alumni elkaar, maar ook de studenten die nog bezig zijn met de opleiding. Op het seminar geven sprekers uit het bedrijfsleven of vooraanstaande politici hun visie op relevante financiële onderwerpen. 7 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

8 vervolg H2 Het programma Semester 1: Treasury en markten Kernvakken Inleiding treasury management Inleiding risk management Inleiding cash management Inleiding financiële markten Ondersteunende vakken Inleiding kwantitatieve methoden Inleiding accounting en IFRS Interne controle Semester 2: Financiering en financieel management Kernvakken Financial Statement Analysis Corporate Finance Fusies, acquisities en herstructurering van ondernemingen Financieel management pensioenfondsen Ondersteunende vakken Fiscaal recht Keuzevakken International cash management Beheer aandelenportefeuilles Behavioural Finance SEMINAR: NETWERKMOMENT donderdag 11 april 2013 Semester 3: Risk management Kernvakken Derivaten Advanced Financial Risk Management International Finance Ondersteunende vakken Controllership Financieel recht 1 Keuzevakken Macro-economie en financiële markten 1 en 2 Compliance, regelgeving en marktmisbruik Portefeuilletheorie en assetallocatie Semester 4: Organisatie, governance en control Kernvakken Treasury Organisatie Corporate governance Ondersteunende vak Financieel recht 2 Keuzevakken Beheer aandelenportefeuilles Behavioural Finance SEMINAR Scriptie 8 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

9 H3 Organisatie VU School of Finance & Risk Management Met ingang van 2009 maakt de opleiding Treasury Management deel uit van de VU School of Finance & Risk Management. De opleiding werkt daarnaast samen met de postdoctorale opleiding Financieel- en Beleggingsanalist (FBA) en de Controllersopleiding. De eindverantwoordelijkheid van de opleiding ligt bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit. De curatoren van de opleiding spelen een belangrijke rol. Zij houden toezicht op de kwaliteit van de opleiding. Dit zijn onder meer vooraanstaande treasurers, executives uit de financiële wereld en twee leden van de DACT (Dutch Association of Corporate Treasurers). Na diploma registreren als Register Treasurer Hebt u alle studieonderdelen met succes afgerond, dan ontvangt u een diploma. Hiermee kunt u zich inschrijven als Register Treasurer (RT) in het register van de Stichting Register Treasurer. Stichting Register Treasurer De Stichting Register Treasurer stimuleert de kwaliteit van het onderwijs voor RT ers en doet dit in het bijzonder door de kwaliteit van de RT-titel te bewaken. Omdat deze stichting onze opleiding heeft erkend, kunt u zich hierbij inschrijven. In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers vanuit de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT), het bedrijfsleven en de universitaire wereld. VU School of Finance & Risk Management De opleiding is een onderdeel van de VU School of Finance & Risk Management. In deze school brengt de VU fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en opleidingen op alle gebieden van de financiële discipline bij elkaar. Naast de postgraduate programma s bieden we dagopleidingen aan op bachelor- en masterniveau en zijn er promotietrajecten. De school werkt samen met de VU Postgraduate School for Executive and Professional Education. 9 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

10 vervolg H3 Organisatie Van treasurer naar register controller Doordat het programma van de opleiding Treasury Management zo uitgebreid is, sluit het aan op het programma van de Controllersopleiding. Daarom is het mogelijk om relatief snel de titels Register Controller en Executive Master in Finance and Control te verwerven. De student stelt dan in overleg met de programmaleiding van de Register Controllers een op maat gemaakt programma samen. Meestal kan al in het laatste semester van Treasury Management gestart worden met het volgen van vakken bij de controllersopleiding. De colleges van dit programma volgt u samen met studenten van de reguliere Controllersopleiding (twee dagdelen overdag, doorgaans op vrijdag). De Controllersopleiding heeft wel een aanwezigheidsplicht van ten minste 70 procent van de colleges. Ook hanteert de RC-opleiding toelatingseisen. Toelatingseisen Register Controller Wilt u deelnemen aan het versnelde programma om de titel register controller te bemachtigen? Dan moet u voldoen aan de reguliere eisen voor het postdoctorale Controllersprogramma. Dit betekent dat u moet beschikken over een afgeronde opleiding Master of Science, variant Accounting & Control, of een afgeronde doctoraalopleiding, bij voorkeur bedrijfseconomie. Afhankelijk van het vakkenpakket is het mogelijk dat u aanvullende deficiëntietentamens moet doen. Deze tentamens kunt u binnen de tweejarige treasuryopleiding afleggen. Jaarlijks worden hier intensieve workshops voor georganiseerd, voordat de normale colleges van het treasuryprogramma aanvangen. Regulering en erkenning DACT De Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) is de Nederlandse vereniging van corporate treasurers. De DACT is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de RT-opleiding. Vele afgestudeerde RT-ers zijn ook lid van de DACT. Om in aanmerking te komen voor het DACT-lidmaatschap wordt de kandidaat getoetst op kennis en ervaring, functie en branche. Kandidaten die de RT-opleiding met succes hebben afgerond, voldoen aan de kennis- en ervaringstoets. Meer informatie leest u op Internationale maatstaven Met onze opleiding streven we naar internationale maatstaven. Zo is het programma van de opleiding goedgekeurd door de International Group of Treasury Associations (IGTA): IGTA approved program. Studenten die het keuzevak International Cash Management volgen, kunnen een aanvullend examen afleggen om het ACT International Cash Management Certificate van de Engelse Association of Corporate Treasurers (ACT) te verkrijgen. 10 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

11 H4 Inschrijving en kosten Hoe schrijft u zich in? Als u interesse hebt in de opleiding Treasury Management, kunt u een vrijblijvend oriënterend gesprek aanvragen. In dit gesprek ontdekt u of de opleiding iets is voor u en of u voldoet aan de toelatingseisen. Als u zich vervolgens wilt inschrijven, dan mailt u het inschrijfformulier met digitale pasfoto, een curriculum vitae en scans van relevante diploma s en uw identiteitsbewijs op aan of Wenst u het per post op te sturen ( heeft de voorkeur), dan kunt u het opsturen aan: Vrije Universiteit PGO Treasury Management t.a.v. F. Vermeiden De Boelelaan HV Amsterdam. Voldoet u aan de toelatingseisen, dan ontvangt u binnen twee weken een bevestiging van inschrijving per . Heeft u nog geen oriënterend gesprek gehad, dan nodigen wij u hier alsnog voor uit. Er bestaat een kans dat we de inschrijving moeten weigeren, omdat het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Collegegeld Bij de bevestiging van de inschrijving ontvangt u het verzoek om 2.500,- van het collegegeld aan te betalen. Zodra wij deze betaling ontvangen, beschouwen wij uw deelname als definitief. Graag ontvangen wij het resterende collegegeld binnen twee maanden na aanvang van de opleiding. Deze betaalwijze geldt ook voor het tweede studiejaar. Het collegegeld is afhankelijk van de keuzevakken die u volgt. Standaard is het collegegeld ,- per jaar. Als u kiest voor het keuzevak van de ACT, International Cash Management, dan bedraagt het collegegeld in dat jaar ,-. Moet u één of meer deficiëntietentamens afleggen? Dan komt er nog 300,- per tentamen bij. Op het aanmeldingsformulier vindt u de algemene betalingsvoorwaarden voor het collegegeld. De genoemde kosten betreffen het collegegeld voor het studiejaar 2013/2014. Inschrijving en kosten voor het facultatieve controllersprogramma Voor het facultatieve controllersprogramma, dat volgt op de tweejarige opleiding Treasury Management, worden dezelfde kosten in rekening gebracht als voor het eerste jaar van het reguliere programma van de Controllersopleiding. Voor deficiëntietentamens die u anders tijdens de Controllersopleiding had afgelegd, brengen we de bij de controllersopleiding gebruikelijke bedragen in rekening. Hebt u interesse in het versnelde RC-traject, dan kunt u tijdens het eerste jaar of bij de start van het tweede jaar een oriënterend gesprek of toelatingsgesprek aanvragen. U kunt dit echter ook al aangeven in het intakegesprek dat u voert voor het treasuryprogramma. Dan kunnen in een vroeg stadium de deficiënties worden vastgesteld. 11 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

12 vervolg H4 Inschrijving en kosten Algemene betalingsvoorwaarden > Op de inschrijving voor de postgraduate opleiding Treasury Management aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit zijn onderstaande algemene bepalingen van toepassing: > De hoogte van collegegelden, examengelden en dergelijke worden jaarlijks per opleiding vastgesteld. > Als u niet (langer) wilt deelnemen aan het programma, dan dient u zich altijd schriftelijk afmelden. > Als wij de afmelding vóór 1 juli ontvangen, hoeft u geen collegegeld te betalen. > Als wij de afmelding ontvangen na 1 juli, maar vóór 1 september, dan bedraagt het collegeld 2.500,-. > Als wij de afmelding ontvangen ná de maand augustus, maar vóór januari van het betreffende collegejaar, dan moet u de helft van het collegegeld betalen. Hebt u al het hele bedrag betaald, dan ontvangt u zo snel mogelijk de helft van het collegegeld terug. > Als wij de afmelding ná 31 december van het betreffende collegejaar ontvangen, kunnen wij geen collegeld terugbetalen. > wij verstrekken een diploma pas als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. > Als iemand afwijkt van deze algemene betalingsvoorwaarden worden administratiekosten in rekening gebracht. checklist Inschrijving > inschrijfformulier > digitale pasfoto > curriculum vitae > scans relevante diploma s > identiteitsbewijs 12 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

13 Meer informatie Hebt u nog vragen over de opleiding, het programma, de inschrijving of de kosten? Neem dan contact op met Floortje Vermeiden via of het telefoonnummer Vrije Universiteit PGO Treasury Management t.a.v. F. Vermeiden De Boelelaan HV Amsterdam 13 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

INVESTMENT MANAGEMENT

INVESTMENT MANAGEMENT INVESTMENT MANAGEMENT www.im-vu.nl is verder kijken Postgraduate VU-VBA opleiding Investment Management de opleiding Startdatum September (1x per jaar) Opleidingsduur Parttime 2,5 jaar (2 jaar + scriptie)

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

Postgraduate controllersopleiding. De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control

Postgraduate controllersopleiding. De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control Postgraduate controllersopleiding De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control Ben jij de CFO van morgen? >> Kies dan voor dezelfde opleiding als de CFO s van vandaag! 1200 van de 2500 topfinancials

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Karakteristieken van het programma 6 De partners 6 Aanmelding en kosten 7 Rollen

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Welkom 5. Over Nyenrode 6. Het programma 8. Curriculum 10. Onze studenten en alumni 12. Nyenrode experience 19. Toelating en financiering 20

Welkom 5. Over Nyenrode 6. Het programma 8. Curriculum 10. Onze studenten en alumni 12. Nyenrode experience 19. Toelating en financiering 20 Welkom Over Nyenrode 6 Het programma 8 Curriculum 10 Onze studenten en alumni 1 Nyenrode experience 19 Toelating en financiering 0 Ervaar het zelf Andere Nyenrode programma s BEST MASTERS REMARKABLE STUDENTS

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie