TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA. is verder kijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA. is verder kijken"

Transcriptie

1 TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA is verder kijken

2 inhoud H1 H2 H3 H4 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT Ontdek postgraduate programma treasury management/p03 Aansluiten op ontwikkelingen met nieuw programma/p03 Treasurer, financieel directeur en cfo/p03 Voor wie is deze opleiding bedoeld?/p04 Kies voor een praktijkgerichte academische opleiding/p04 Niet iedereen wordt toegelaten/p04 Intakegesprek/p04 Onze doelstelling/p05 Het programma Vul zelf uw programma in/p06 Maak deel uit van een executive class/p06 Hoe lang duurt de opleiding?/p06 Hoe is de opleiding opgebouwd?/p06 Uit welke vakken bestaat het curriculum?/p07 Scriptie/p17 Colleges, werkstukken en tentamens/p07 Organisatie VU School of Finance & Risk Management/p09 Na diploma registreren als register treasurer/p09 Stichting register treasurer/p09 Van treasurer naar register controller/p10 Toelatingseisen register controller/p10 Regulering en erkenning/p10 Inschrijving en kosten Hoe schrijft u zich in?/p11 Collegegeld/p11 Inschrijving en kosten voor het facultatieve controllersprogramma/p11 Algemene betalingsvoorwaarden/p12 2 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

3 H1 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT REGISTER TREASURER Ontdek postgraduate programma Treasury Management Het belang van goed financieel management is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Door internationalisering, maar ook door schaalvergroting in het bedrijfsleven en de (semi-) publieke sector. De VU speelt daarop in en is in 1997 gestart met het postgraduate programma Treasury Management. Dit programma leidt op tot register treasurer (zie verder hoofdstuk 3, organisatie). Sindsdien zijn de noodzaak van goed risicomanagement en daarmee de positie van de (corporate) treasurer alleen maar belangrijker geworden, zeker sinds de kredietcrisis. In het bedrijfsleven, maar ook in organisaties binnen de (semi-) publieke sector, eigenlijk overal waar grote bedragen omgaan. En dus blijft er veel vraag naar goed opgeleide financiële professionals. In deze brochure leest u hoe onze opleiding hierop aansluit. Ook geven we een overzicht van het huidige curriculum en een aantal praktische aspecten. Aansluiten op ontwikkelingen met nieuw programma Met ingang van het academisch jaar 2009/2010 is het programma van Treasury Management aanzienlijk vernieuwd. Hierdoor sluit het nóg beter aan op de veranderende rol van de (corporate) treasurer. In veel bedrijven en organisaties is de treasurer dichter bij het algemeen financieel management komen te staan. Hij beweegt zich meer op een strategisch niveau. Daarom besteden we in het nieuwe programma meer aandacht aan vakken over verslaglegging (IFRS), interne controle, risicomanagement en corporate governance. Ook is er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat treasurers soms een rol vervullen bij het bedrijfspensioenfonds. Daarnaast is het programma flexibeler geworden: het bestaat nu voor een groter deel uit keuzevakken. Verschillende vakken die in het verleden alleen voor controllers en accountants van belang waren, moeten nu ook in de bagage van de treasurer zitten. In de nieuwe opzet van het tweejarige treasuryprogramma is hier uitdrukkelijk rekening mee gehouden. Mede hierdoor biedt dit volledige programma u genoeg mogelijkheden om uw expertise in het treasuryvak uit te bouwen. Bovendien is het een fundament voor een verdere loopbaan in het algemeen financieel management. TREASURER, FINANCIEEL DIRECTEUR EN CFO Deze opleiding is erop gericht de corporate treasurer kennis en expertise te geven, opdat hij of zij optimaal functioneert. In de praktijk zien we echter dat afgestudeerden van de opleiding zich ook goed kwalificeren voor andere functies. Het programma geeft de afgestudeerde register treasurer een uitstekende uitgangspositie voor functies binnen het financieel management. Menig Nederlandse register treasurer zal op termijn kunnen doorgroeien naar cfo-functies, zoals dat ook in het buitenland al het geval is. 3 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

4 vervolg H1 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT REGISTER TREASURER Voor wie is deze opleiding bedoeld? Werkt u in het financieel management of op de treasury van een groot bedrijf of grote instelling? En wilt u doorgroeien in uw vak en ervaringen uitwisselen met collega-studenten en docenten? Dan is ons postgraduate programma iets voor u. Uiteraard verwelkomen wij ook graag studenten met de ambitie om op termijn door te groeien naar functies op het niveau van financieel directeur of cfo. In de praktijk blijkt de opleiding ook interessant voor medewerkers van banken, adviesbureaus, toezichthouders en andere instellingen; voor iedereen die geïnteresseerd is in treasury. Om het karakter van de opleiding te behouden is het aantal plaatsen voor deze categorie echter beperkt. Kies voor een praktijkgerichte academische opleiding Met Treasury Management kiest u voor een praktijkgerichte opleiding. Dit zit niet alleen in de inhoud van de verschillende vakken, maar ook in de ruimte voor interactie tussen studenten en docenten. Met verschillende werkvormen kunnen studenten hun ervaringen uitwisselen. De opleiding blijft echter academisch. We brengen vaardigheden bij waarmee u zich verder kunt ontwikkelen binnen het vakgebied. Als dat nodig is, kunt u binnen uw bedrijfssituatie zelfstandig nieuwe wegen inslaan. Niet iedereen wordt toegelaten Toelatingseis voor de opleiding is een voltooide academische opleiding (bedrijfs)economie of financiering en ervaring binnen het vakgebied. Hebt u met succes een andere relevante opleiding gevolgd op academisch of hbo-niveau, dan hangt de toelating af van het vakkenpakket en de opgedane praktijkervaring. In dat geval is het mogelijk dat u enkele deficiëntietentamens moet afleggen. INTAKEGESPREK Een belangrijk onderdeel van de toelatingsprocedure is het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u met ons uw persoonlijke wensen en ambities en kijken we of de opleiding inderdaad zinvol is. Als u niet (volledig) voldoet aan de opleidingseisen, bekijken we of u toch kunt deelnemen aan het programma, bijvoorbeeld door een deficiëntietentamen af te leggen of verplicht stage te lopen tijdens de opleiding. Uiteraard is ook een oriënterend gesprek mogelijk. Hierbij kunnen we bespreken of u de opleiding wilt combineren met het versneld behalen van de titel register controller. 4 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

5 vervolg H1 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT REGISTER TREASURER Onze doelstelling Het doel van de opleiding is kennis en vaardigheden bijbrengen waarmee u als treasurer kunt functioneren in steeds veranderende bedrijfssituaties. De treasurer moet hierbij op verschillende niveaus kunnen opereren: Als professional die de financieringsbehoefte en de financiële risico s van de organisatie volgt. Als professional die zelfstandig onderhandelt met banken en rechtstreeks op de financiële markten transacties aangaat om het cash management te optimaliseren, om in de financieringsbehoefte te voorzien, en om financiële risico s te hedgen. Als manager van een gespecialiseerde treasuryafdeling. Als adviseur en gesprekspartner van het topmanagement. Bij dit alles richt de opleiding zich op de grote bedrijven, die vooral op de internationale financiële markten opereren. De opleiding is echter zo opgezet dat zij ook interessant is voor andere bedrijfssituaties. Situaties waarin volume en aard van de financiële operaties een volwaardige professionele treasury noodzakelijk maken, zoals bij een grote woningbouwcorporatie en andere grote instellingen binnen de (semi-) publieke sector. 5 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

6 H2 Het programma Vul zelf uw programma in Het programma is flexibel opgezet. Het is hierdoor zowel interessant voor studenten die willen doorgroeien binnen het treasuryvak zelf, als voor studenten die op termijn een meer algemene financiële managementfunctie ambiëren. Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in de strategische aspecten van het financiële management? Of in de controleaspecten hiervan? Dan kunt u uw vakkenpakket hierop inrichten. Als u bijzonder geïnteresseerd bent in internationaal cash management, dan kunt u zich hier extra in verdiepen. Op dit gebied kunt u zelfs een additioneel certificaat behalen. Maak deel uit van een executive class U volgt onderwijs in kleine groepen van ongeveer 15 tot 20 deelnemers. Hierdoor is het mogelijk het onderwijs in een executive setting te geven. Dit beïnvloedt zowel de organisatorische en didactische opzet van het programma, als ook het groepsproces. Vaak ontstaan binnen een jaargang een hechte band en blijvende professionele en vriendschappelijke contacten. Hoe lang duurt de opleiding? De opleiding duurt in totaal twee jaar, verdeeld in vier semesters. Het studiejaar loopt van eind augustus tot en met eind juni. Elk jaar start met een tweedaags seminar in een conferentiehotel. Voorts geven we elke week twee dagdelen colleges op de Vrije Universiteit, doorgaans op de donderdagmiddag en avond, van 14:00 tot 21:00 uur. Als u een keuzevak wilt volgen, kan er een middag of avond in de week bijkomen. Bij het begin van het jaar ontvangt u een jaarrooster, zodat u precies weet wanneer u college heeft. Hoe is de opleiding opgebouwd? Het curriculum bestaat uit verplichte kernvakken en een aantal verplichte ondersteunende vakken. De ondersteunende vakken behoren wellicht niet tot het treasuryvak zelf, maar geven de treasurer wel onmisbare basiskennis over bijvoorbeeld financieel recht. Met de keuzevakken kunt u uw programma verder zelf invullen. Corporate Governance Bedrijven zijn zich in de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden van financiële risico s. Volgens de wet en de code Tabaksblat is een adequaat risicomanagement bovendien een vereiste. Ook de kredietcrisis heeft het belang hiervan duidelijk gemaakt. Onze opleiding besteedt niet alleen veel aandacht aan het risicomanagement zelf, maar ook aan de formele en informele regelgeving op het gebied van de corporate governance, de treasury control en de vele ontwikkelingen op het gebied van de IFRS. 6 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

7 vervolg H2 Het programma Uit welke vakken bestaat het curriculum? Hiernaast leest u uit welke vakken het (nieuwe) curriculum bestaat. De inhoud van de afzonderlijke vakken wordt jaarlijks geactualiseerd. Scriptie In de laatste maanden van het tweede studiejaar schrijft u uw scriptie. De bedoeling is dat u in een onderzoek aan de slag gaat met de kennis die u in de opleiding hebt opgedaan. Met dit onderzoek kunt u uw vakgebied verder ontwikkelen, bijvoorbeeld met een analyse van de financiële markten in een bepaalde periode, of een onderzoek naar de werking van bepaalde financiële modellen. In uw onderzoek kan echter ook een bedrijfscase centraal staan, zodat u uw scriptie kunt richten op uw praktijksituatie. Uitgangspunt voor uw scriptie is dat het onderzoek aan academische maatstaven voldoet, maar tegelijkertijd interessant is voor professionals die werken op de treasuryafdeling van een bedrijf of instelling. Colleges, werkstukken en tentamens U bent bij de meeste colleges niet verplicht om aanwezig te zijn. Wilt u echter het maximale uit de opleiding halen, dan kunt u niet wegblijven. Juist de onderlinge uitwisseling van praktijkervaring en ideeën tijdens de verschillende onderwijsactiviteiten geeft de opleiding zijn waarde. Voor een beperkt aantal vakken geldt wel een aanwezigheidsverplichting. Bij een aantal vakken moet u een werkstuk inleveren. Doorgaans krijgt u hierbij de ruimte om aandacht te besteden aan uw praktijksituatie. Daarnaast moet u voor de meeste vakken ook een tentamen maken. Bij een enkel vak wordt noch een werkstuk noch een tentamen gevraagd. In dat geval kan, bij uitzondering, sprake zijn van een aanwezigheidsverplichting. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan individueel alsnog een vervangende studieprestatie gevraagd worden. JAARLIJKS NETWERKMOMENT: SEMINAR Het hoogtepunt van de opleiding is uiteraard het moment dat u uw diploma in ontvangst mag nemen. Een ander hoogtepunt is het jaarlijkse seminar. Hier ontmoeten niet alleen alumni elkaar, maar ook de studenten die nog bezig zijn met de opleiding. Op het seminar geven sprekers uit het bedrijfsleven of vooraanstaande politici hun visie op relevante financiële onderwerpen. 7 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

8 vervolg H2 Het programma Semester 1: Treasury en markten Kernvakken Inleiding treasury management Inleiding risk management Inleiding cash management Inleiding financiële markten Ondersteunende vakken Inleiding kwantitatieve methoden Inleiding accounting en IFRS Interne controle Semester 2: Financiering en financieel management Kernvakken Financial Statement Analysis Corporate Finance Fusies, acquisities en herstructurering van ondernemingen Financieel management pensioenfondsen Ondersteunende vakken Fiscaal recht Keuzevakken International cash management Beheer aandelenportefeuilles Behavioural Finance SEMINAR: NETWERKMOMENT donderdag 11 april 2013 Semester 3: Risk management Kernvakken Derivaten Advanced Financial Risk Management International Finance Ondersteunende vakken Controllership Financieel recht 1 Keuzevakken Macro-economie en financiële markten 1 en 2 Compliance, regelgeving en marktmisbruik Portefeuilletheorie en assetallocatie Semester 4: Organisatie, governance en control Kernvakken Treasury Organisatie Corporate governance Ondersteunende vak Financieel recht 2 Keuzevakken Beheer aandelenportefeuilles Behavioural Finance SEMINAR Scriptie 8 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

9 H3 Organisatie VU School of Finance & Risk Management Met ingang van 2009 maakt de opleiding Treasury Management deel uit van de VU School of Finance & Risk Management. De opleiding werkt daarnaast samen met de postdoctorale opleiding Financieel- en Beleggingsanalist (FBA) en de Controllersopleiding. De eindverantwoordelijkheid van de opleiding ligt bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit. De curatoren van de opleiding spelen een belangrijke rol. Zij houden toezicht op de kwaliteit van de opleiding. Dit zijn onder meer vooraanstaande treasurers, executives uit de financiële wereld en twee leden van de DACT (Dutch Association of Corporate Treasurers). Na diploma registreren als Register Treasurer Hebt u alle studieonderdelen met succes afgerond, dan ontvangt u een diploma. Hiermee kunt u zich inschrijven als Register Treasurer (RT) in het register van de Stichting Register Treasurer. Stichting Register Treasurer De Stichting Register Treasurer stimuleert de kwaliteit van het onderwijs voor RT ers en doet dit in het bijzonder door de kwaliteit van de RT-titel te bewaken. Omdat deze stichting onze opleiding heeft erkend, kunt u zich hierbij inschrijven. In het bestuur van de stichting zitten vertegenwoordigers vanuit de Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT), het bedrijfsleven en de universitaire wereld. VU School of Finance & Risk Management De opleiding is een onderdeel van de VU School of Finance & Risk Management. In deze school brengt de VU fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en opleidingen op alle gebieden van de financiële discipline bij elkaar. Naast de postgraduate programma s bieden we dagopleidingen aan op bachelor- en masterniveau en zijn er promotietrajecten. De school werkt samen met de VU Postgraduate School for Executive and Professional Education. 9 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

10 vervolg H3 Organisatie Van treasurer naar register controller Doordat het programma van de opleiding Treasury Management zo uitgebreid is, sluit het aan op het programma van de Controllersopleiding. Daarom is het mogelijk om relatief snel de titels Register Controller en Executive Master in Finance and Control te verwerven. De student stelt dan in overleg met de programmaleiding van de Register Controllers een op maat gemaakt programma samen. Meestal kan al in het laatste semester van Treasury Management gestart worden met het volgen van vakken bij de controllersopleiding. De colleges van dit programma volgt u samen met studenten van de reguliere Controllersopleiding (twee dagdelen overdag, doorgaans op vrijdag). De Controllersopleiding heeft wel een aanwezigheidsplicht van ten minste 70 procent van de colleges. Ook hanteert de RC-opleiding toelatingseisen. Toelatingseisen Register Controller Wilt u deelnemen aan het versnelde programma om de titel register controller te bemachtigen? Dan moet u voldoen aan de reguliere eisen voor het postdoctorale Controllersprogramma. Dit betekent dat u moet beschikken over een afgeronde opleiding Master of Science, variant Accounting & Control, of een afgeronde doctoraalopleiding, bij voorkeur bedrijfseconomie. Afhankelijk van het vakkenpakket is het mogelijk dat u aanvullende deficiëntietentamens moet doen. Deze tentamens kunt u binnen de tweejarige treasuryopleiding afleggen. Jaarlijks worden hier intensieve workshops voor georganiseerd, voordat de normale colleges van het treasuryprogramma aanvangen. Regulering en erkenning DACT De Dutch Association of Corporate Treasurers (DACT) is de Nederlandse vereniging van corporate treasurers. De DACT is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de RT-opleiding. Vele afgestudeerde RT-ers zijn ook lid van de DACT. Om in aanmerking te komen voor het DACT-lidmaatschap wordt de kandidaat getoetst op kennis en ervaring, functie en branche. Kandidaten die de RT-opleiding met succes hebben afgerond, voldoen aan de kennis- en ervaringstoets. Meer informatie leest u op Internationale maatstaven Met onze opleiding streven we naar internationale maatstaven. Zo is het programma van de opleiding goedgekeurd door de International Group of Treasury Associations (IGTA): IGTA approved program. Studenten die het keuzevak International Cash Management volgen, kunnen een aanvullend examen afleggen om het ACT International Cash Management Certificate van de Engelse Association of Corporate Treasurers (ACT) te verkrijgen. 10 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

11 H4 Inschrijving en kosten Hoe schrijft u zich in? Als u interesse hebt in de opleiding Treasury Management, kunt u een vrijblijvend oriënterend gesprek aanvragen. In dit gesprek ontdekt u of de opleiding iets is voor u en of u voldoet aan de toelatingseisen. Als u zich vervolgens wilt inschrijven, dan mailt u het inschrijfformulier met digitale pasfoto, een curriculum vitae en scans van relevante diploma s en uw identiteitsbewijs op aan of Wenst u het per post op te sturen ( heeft de voorkeur), dan kunt u het opsturen aan: Vrije Universiteit PGO Treasury Management t.a.v. F. Vermeiden De Boelelaan HV Amsterdam. Voldoet u aan de toelatingseisen, dan ontvangt u binnen twee weken een bevestiging van inschrijving per . Heeft u nog geen oriënterend gesprek gehad, dan nodigen wij u hier alsnog voor uit. Er bestaat een kans dat we de inschrijving moeten weigeren, omdat het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. Collegegeld Bij de bevestiging van de inschrijving ontvangt u het verzoek om 2.500,- van het collegegeld aan te betalen. Zodra wij deze betaling ontvangen, beschouwen wij uw deelname als definitief. Graag ontvangen wij het resterende collegegeld binnen twee maanden na aanvang van de opleiding. Deze betaalwijze geldt ook voor het tweede studiejaar. Het collegegeld is afhankelijk van de keuzevakken die u volgt. Standaard is het collegegeld ,- per jaar. Als u kiest voor het keuzevak van de ACT, International Cash Management, dan bedraagt het collegegeld in dat jaar ,-. Moet u één of meer deficiëntietentamens afleggen? Dan komt er nog 300,- per tentamen bij. Op het aanmeldingsformulier vindt u de algemene betalingsvoorwaarden voor het collegegeld. De genoemde kosten betreffen het collegegeld voor het studiejaar 2013/2014. Inschrijving en kosten voor het facultatieve controllersprogramma Voor het facultatieve controllersprogramma, dat volgt op de tweejarige opleiding Treasury Management, worden dezelfde kosten in rekening gebracht als voor het eerste jaar van het reguliere programma van de Controllersopleiding. Voor deficiëntietentamens die u anders tijdens de Controllersopleiding had afgelegd, brengen we de bij de controllersopleiding gebruikelijke bedragen in rekening. Hebt u interesse in het versnelde RC-traject, dan kunt u tijdens het eerste jaar of bij de start van het tweede jaar een oriënterend gesprek of toelatingsgesprek aanvragen. U kunt dit echter ook al aangeven in het intakegesprek dat u voert voor het treasuryprogramma. Dan kunnen in een vroeg stadium de deficiënties worden vastgesteld. 11 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

12 vervolg H4 Inschrijving en kosten Algemene betalingsvoorwaarden > Op de inschrijving voor de postgraduate opleiding Treasury Management aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit zijn onderstaande algemene bepalingen van toepassing: > De hoogte van collegegelden, examengelden en dergelijke worden jaarlijks per opleiding vastgesteld. > Als u niet (langer) wilt deelnemen aan het programma, dan dient u zich altijd schriftelijk afmelden. > Als wij de afmelding vóór 1 juli ontvangen, hoeft u geen collegegeld te betalen. > Als wij de afmelding ontvangen na 1 juli, maar vóór 1 september, dan bedraagt het collegeld 2.500,-. > Als wij de afmelding ontvangen ná de maand augustus, maar vóór januari van het betreffende collegejaar, dan moet u de helft van het collegegeld betalen. Hebt u al het hele bedrag betaald, dan ontvangt u zo snel mogelijk de helft van het collegegeld terug. > Als wij de afmelding ná 31 december van het betreffende collegejaar ontvangen, kunnen wij geen collegeld terugbetalen. > wij verstrekken een diploma pas als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. > Als iemand afwijkt van deze algemene betalingsvoorwaarden worden administratiekosten in rekening gebracht. checklist Inschrijving > inschrijfformulier > digitale pasfoto > curriculum vitae > scans relevante diploma s > identiteitsbewijs 12 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

13 Meer informatie Hebt u nog vragen over de opleiding, het programma, de inschrijving of de kosten? Neem dan contact op met Floortje Vermeiden via of het telefoonnummer Vrije Universiteit PGO Treasury Management t.a.v. F. Vermeiden De Boelelaan HV Amsterdam 13 /POSTGRADUATE PROGRAMMA TREASURY MANAGEMENT VU

TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA. is verder kijken

TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA. is verder kijken TREASURY MANAGEMENT POSTGRADUATE PROGRAMMA is verder kijken inhoud H1 H2 H3 H4 Postgraduate programma TREASURY MANAGEMENT Ontdek postgraduate programma treasury management/p05 Aansluiten op ontwikkelingen

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

CONTROLLING (RC/EMFC)

CONTROLLING (RC/EMFC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING OPLEIDING CONTROLLING (RC/EMFC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL (RC) ALLROUND CONTROLLER BEDRIJFSECONOMISCH GEWETEN EN ADVISEUR Je richt

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

VU-CFA PROGRAMMA IS VERDER KIJKEN

VU-CFA PROGRAMMA  IS VERDER KIJKEN VU-CFA PROGRAMMA WWW.CFAVU.COM IS VERDER KIJKEN VU-CFA PROGRAMMA (CHARTERED FINANCIAL ANALYST) TIJDSTIP STARTDATUM Locatie colleges Crash Course Examens Wekelijks, dinsdag of woensdag van 19:00 tot 22:00

Nadere informatie

CFA-Chartered Financial Analyst

CFA-Chartered Financial Analyst CFA-Chartered Financial Analyst www.cfavu.com Chartered Financial Analyst. VU School of Finance & Risk Management. 1 xxx Inhoud CFA studeren aan de VU............. 3 Regulering en erkenning.............

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

Accountancy in deeltijd

Accountancy in deeltijd Amsterdam Business School Accountancy in deeltijd (MSc en RA) Accountancy in deeltijd samengevat Kernbegrippen: n Kortste route naar de RA-titel van Nederland n Goede combinatie van docenten uit wetenschap

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

COMPLIANCE & INTEGRITEIT MANAGEMENT (EMoC)

COMPLIANCE & INTEGRITEIT MANAGEMENT (EMoC) VU POST- GRADUATE SCHOOL OF ACCOUNTING & CONTROL OPLEIDING COMPLIANCE & INTEGRITEIT MANAGEMENT (EMoC) DE VU-OPLEIDING TOT EXECUTIVE MASTER OF COMPLIANCE (EMOC) EEN INTEGERE ORGANISATIE WERKT Steeds meer

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Suriname College of Accountancy

Suriname College of Accountancy College of Accountancy ACCA s Opleiding tot Chartered Certified Accountant Wat is ACCA De Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) is opgericht in 1904 en is de beroepsorganisatie voor Chartered

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt

Controller-Adviseur. Brochure studiejaar 2017 /2018. de opleiding die indruk maakt Controller-Adviseur Brochure studiejaar 2017 /2018 De controllersopleiding speciaal voor de professionals die werkzaam zijn als controller binnen de non-profit en publieke instellingen. Post-HBO opleiding

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Master Accounting en Control in deeltijd

Master Accounting en Control in deeltijd Master Accounting en Control in deeltijd www.vu.nl/opleidingen Meer perspectief Meer dan cijfers en balansen: de dynamiek en uitdaging van complexe financiële processen. Meer perspectief Boekhoudschandalen:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

HBO Management Accounting & Control

HBO Management Accounting & Control HBO Management Accounting & Control Vooropleiding Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma s: HAVO-diploma

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

masterclasses november 2012

masterclasses november 2012 masterclasses november 2012 Finance Netwerk; grondlegger van de Masterclasses In 2005 introduceerde Finance Netwerk het concept Masterclasses. Kleine groepen van maximaal 10 professionals die, op de mooiste

Nadere informatie

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS GOOD GOVERNANCE & INTEGRITEIT IN DE PUBLIEKE SECTOR Van overheidsinstanties

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC)

wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) wth gro Executive Master of Finance and Control (EMFC) Zet de volgende stap in uw carrière met de wetenschappelijke beroepsopleiding tot Register Controller (RC). Uw volgende stap Elke organisatie heeft

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS BELEIDSANALYSE EN BELEIDSBEOORDELING

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Master Class Privacy

Master Class Privacy S F VISUAL Master Class Privacy Kennis en vaardigheden voor de Functionaris Gegevensbescherming van morgen De Master Class Privacy is bedoeld voor toekomstige Functionarissen Gegevensbescherming bij publieke

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Inleiding Met ingang van het studiejaar 2009-2010 gaat de NOvAA-beroepsopleiding draaien op basis van het nieuwe examenprogramma. In deze zijn eerst twee

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private inschrijfformulier inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private Plaats hier s.v.p. uw visitekaartje Plaats hier s.v.p. uw pasfoto PRIVÉ GEGEVENS

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Leyden Academy. on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen

Leyden Academy. on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen Leyden Academy on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen Nadat de kindersterfte succesvol werd opgelost zijn de ouderen gekomen. Meer dan

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Artikel 1: Afbakening 1.1 Deze regeling is van toepassing op de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University.

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

hbo wo accountancy & fiscale economie - Keuzegids Universiteiten 2014 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org

hbo wo accountancy & fiscale economie - Keuzegids Universiteiten 2014 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org Page 1 of 5 Keuzegids Masters 2014 - www.keuzegids.org HBO WO ACCOUNTANCY & FISCALE ECONOMIE In de ondernemingswereld is er altijd behoefte aan financieel advies. Als accountant houd je je bezig met de

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Werkbezoek Ministerie van OCW

Werkbezoek Ministerie van OCW Werkbezoek Ministerie van OCW HKU Muziek en Technologie Open Dag 28 November 2015 onderwijsmodel afstudeerrichtingen vakinhoud postgraduate onderwijs rendement toelating nieuwe locatie vragen onderwijsmodel

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie