Software en service licenties 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software en service licenties 2012"

Transcriptie

1 In dit document worden de EcoSys software en service licenties beschreven met bijbehorende prijzen en voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden met ingang van 1 januari 2012, alle voorgaande prijzen en voorwaarden komen hiermee te vervallen. Software AnyBase pakket Het AnyBase database beheer pakket wordt gratis meegeleverd met EcoLIMS en EcoView om de gebruikte database(s) te kunnen beheren. Met AnyBase is het mogelijk om een of meerdere administraties te kunnen aanmaken en beheren. Tevens worden in AnyBase de gebruikers aangemaakt en beheerd en kunnen via de File Manager bestanden direct geopend worden. De Data Dictionary geeft inzicht in de EcoLIMS tabellen. EcoLIMS pakket Met het standaard EcoLIMS pakket kan de gebruiker monsters, monster analyses en waarnemingen van zowel biologische als fysisch/chemische parameters registreren met bijbehorende stamgegevens zoals locaties, projecten, etc. Tevens bevat het basis pakket uitvoer in de vorm van monster etiketten, werklijsten en analyse rapportages. Standaard worden de modules beeldinformatie, invoerlijsten, biologische parameters, tabel import, tabel export en ImagView meegeleverd. Toegangsbeveiliging per gebruiker is standaard. Het basis pakket biedt een relatief goedkope oplossing voor organisaties die gegevens verwerken en aanleveren aan andere partijen. Voor organisaties die meer willen doen dan alleen gegevens invoer, controle en uitvoer, bestaat de mogelijkheid EcoLIMS uit te breiden met het modules pakket zoals verderop beschreven. EcoLIMS beeldinformatie Met de module beeldinformatie is het mogelijk om afbeeldingen (BMP of JPEG formaat) te koppelen aan de EcoLIMS locatie en/of parameter gegevens. Deze afbeeldingen kunnen met een toetsaanslag direct gepresenteerd worden op elke plaats binnen EcoLIMS waar locatie of parameter gegevens gebruikt worden EcoLIMS invoerlijsten Met de module invoerlijsten kunnen vaste meetlijsten per analyse worden vastgelegd. Zo'n lijst bevat dan een selectie uit alle aanwezige parameters. Deze lijsten worden gebruikt om de invoer van waarnemingen te vereenvoudigen en te versnellen. Er kan ook gekozen worden uit historische invoerlijsten waarbij de meetlijsten gegenereerd worden op basis van eerder ingevoerde waarnemingen op een locatie EcoLIMS biologische parameters Met de module biologische parameters wordt de mogelijkheid geboden om specifieke biologische parameters (inclusief ecotheek gegevens) vast te leggen en in te voeren bij de waarnemingen. EcoLIMS tabel import Met de module tabel import kunnen gegevens geïmporteerd worden in EcoLIMS. Deze module kan gebruikt worden om bv. gegevens van derden in te lezen of om gegevens uit te wisselen met andere EcoLIMS gebruikers. Ook kan deze module gebruikt worden bij het converteren van reeds aanwezige gegevens naar EcoLIMS. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 1 van 10

2 EcoLIMS tabel export Met de module tabel export mutaties kan vanuit analyses (of waarnemingen indien aanwezig via Modules pakket) naar de volgende formaten worden geëxporteerd: XML, DBF (FoxPro/Dbase), TXT (ASCII met tab als scheidingsteken), CSV (ASCII met een te selecteren scheidingsteken) en SDF (ASCII met vaste record lengte). ImagView De module ImagView wordt gebruikt om de afbeeldingen die m.b.v. de module beeldinformatie zijn gekoppeld aan de locatie- en/of parameterinformatie te presenteren. EcoView pakket Met het standaard EcoView pakket is het mogelijk om meetgegevens rechtsreeks vanuit de EcoLIMS database of gegevens vanuit aparte meetbestanden grafisch te presenteren. Er zijn diverse mogelijkheden om de gegevens grafisch weer te geven zoals trendgrafieken en verspreidingskaarten (GIS). Tevens kunnen gegevens eenvoudig vanaf een kaart per locatie opgevraagd worden om te bekijken of te presenteren. EcoView VeldGIS Met de module VeldGIS is extra functionaliteit in EcoView beschikbaar waarmee het mogelijk wordt om op locatie direct (meet)gegevens in te voeren met behulp van bijvoorbeeld een tablet PC. Op de kaart kunnen nieuwe locaties worden aangemaakt, waarbij de GPS-coördinaten automatisch worden overgenomen. In het tabblad metingen kunnen parameters op gemakkelijke wijze handmatig of middels een (historische) invoerlijst worden ingevoerd en geëxporteerd naar EcoLIMS. Soorten die eerder zijn gevonden op een specifieke locatie hoeven dus niet meer geselecteerd te worden en regelmatig terugkerende gegevens zoals veldparameters hoeven nu niet eerst opgeschreven en daarna ingevoerd te worden, waarmee een efficiency voordeel wordt behaald. ImagView De module ImagView wordt gebruikt om afbeeldingen te presenteren. Modules pakket Voor organisaties die meer willen doen dan alleen gegevens invoer, controle en standaard uitvoer, bestaat de mogelijkheid EcoLIMS uit te breiden met het modules pakket. Op deze wijze kan een uitgebalanceerde oplossing worden samengesteld waarbij, naast uitgebreide beveiliging, rapportage en uitvoer, ook geavanceerde modules beschikbaar komen die de werkzaamheden van de gebruiker kwalitatief en kwantitatief ondersteunen. AnyTask AnyTask biedt een omgeving van waaruit alle EcoSys programma s en modules kunnen worden benaderd. Tevens bestaat de mogelijkheid om via de ingebouwde browser de EcoSys internet applicaties te gebruiken. EcoLIMS - Bewaren selecties Met de module bewaren selecties kunt u selectie definities vastleggen die later opnieuw gebruikt kunnen worden. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 2 van 10

3 EcoLIMS Formules Met de module formules kunnen standaard formules ingevoerd worden welke dienen ter omrekening van gemeten waarden naar berekende waarden. Formules worden gebruikt om omrekeningsfactoren eenvoudiger te kunnen berekenen en om de basis gegevens waarvan bij berekeningen oorspronkelijk is uitgegaan, te kunnen vasthouden. Een bekend voorbeeld van het gebruik van formules zijn de berekeningen die bij plankton onderzoek worden uitgevoerd. EcoLIMS - Index berekeningen Met de module index berekeningen kunnen biologische indices worden berekend en gerapporteerd. EcoLIMS Integratiekit Met de module integratiekit kunt u in combinatie met Visual FoxPro wijzigingen in het EcoLIMS pakket aanbrengen zoals aanpassen van menu opties, extra rapporten toevoegen of extra velden toevoegen bij locaties en/of parameters. Gebruik van deze module wordt alleen geadviseerd indien men basis programmeer kennis in huis heeft. EcoLIMS - Matrix export Met de module matrix export mutaties kan vanuit analyses of waarnemingen naar de volgende formaten worden geëxporteerd: XML, XLS (Microsoft Excel), TXT (ASCII met tab als scheidingsteken), CSV (ASCII met een te selecteren scheidingsteken) en SDF (ASCII met vaste record lengte). EcoLIMS - Matrix import Met de module matrix import kunnen gegevens geïmporteerd worden in EcoLIMS. Deze module kan gebruikt worden om bv. gegevens van derden in te lezen of om gegevens uit te wisselen met andere EcoLIMS gebruikers. Ook kan deze module gebruikt worden bij het converteren van reeds aanwezige gegevens naar EcoLIMS. EcoLIMS - Tellijsten Met de module tellijsten is het mogelijk om op directe en eenvoudige wijze soortgegevens te tellen tijdens het gebruik van de microscoop. Aparte handmatige tellijsten kunnen hiermee komen te vervallen. Vooral in laboratoria waar veel productie plaatsvindt kan er met deze module aanzienlijke tijd bespaard worden. EcoLIMS - Uitgebreide beveiliging Met de module uitgebreide beveiliging is het mogelijk om, in zowel de single- als multi user mode, menu keuzen te activeren of te deactiveren per gebruiker. Ook is het mogelijk om met deze module toegang tot bepaalde administraties en/of opties te verlenen waarbij de gebruiker slechts gegevens mag bekijken en rapporteren, maar geen gegevens kan muteren (toevoegen, wijzigen en verwijderen). EcoLIMS - Uitgebreide export De module uitgebreide export omvat twee speciale export formaten. Met de export STOWA systemen kan een export naar de STOWA beoordelingssystemen (EBEOsys versie 1.2 of versie 2.0) worden gemaakt. Met de export Cornell Condensed kan vanuit analyses (of waarnemingen indien aanwezig) naar het Cornell Condensed formaat worden geëxporteerd. Dit formaat dient als invoer voor Twinspan, Decorana en Canoco. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 3 van 10

4 EcoLIMS - Uitgebreide rapportage Met de module uitgebreide rapportage worden alle uitgebreide rapportage opties geactiveerd. Ook de flexibele rapportage waarmee de mogelijkheid geboden wordt om te kunnen rapporteren op allerlei taxonomische niveaus maakt deel uit van deze module. EcoLIMS - Waarnemingen rapportage Met de module waarnemingen rapportage wordt de mogelijkheid geboden om niet vanuit analyses maar vanuit waarnemingen te kunnen rapporteren. Tevens kunnen m.b.v. deze module zeer uitgebreide (gecombineerde) selecties uitgevoerd worden op het voorkomen van soorten in combinatie met monsterpuntgegevens en ecotheek gegevens. Indien men tevens voor andere specifieke rapportage en export modules heeft gekozen kunnen deze formaten vanuit de waarnemingen module gemaakt worden. Trimex Met de module Trimex is het mogelijk om één of meerdere DBF of CSV bestanden in te lezen en de data te combineren in één bestand. Trimex kan meerdere uitwisselingsformaten inlezen èn exporteren (EcoLIMS uitwisselingsformaat v7.0, EBEOsys v1.x / v2.x en ASCII CSV) waarbij het niet meer noodzakelijk is om vooraf de veldnamen aan te passen aan het EcoLIMS uitwisselingsformaat. U kunt in Trimex een uitwisselingsformaat kiezen dat past bij het importbestand en/of handmatig een betekenis aan velden toekennen. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld ASCII bestanden die een heel andere structuur hebben, toch op vrij eenvoudige wijze worden samengevoegd met EcoLIMS export bestanden. User licentie pakket (prijs per gebruiker) Standaard worden EcoLIMS, EcoView en Modules geleverd voor stand-alone (1 gebruiker) gebruik. User licenties geven meerdere gebruikers het recht tot gebruik van de software. Het maximaal aantal gebruikers dat de software mag gebruiken is gelijk aan het aantal user licenties dat is aangeschaft. Een en dezelfde licentie(s) geld(t)en voor zowel EcoLIMS, EcoView als de Modules. User licenties zijn verkrijgbaar voor 2, 5 of 10 (en meer) gebruikers. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 4 van 10

5 Service Aanschaf Alle servicecontracten lopen van 1 januari t/m 31 december en worden aangegaan voor een periode van minimaal een (1) jaar. Contracten die worden afgesloten gedurende een jaar hebben een looptijd tot het einde van dat jaar plus het volgende hele jaar. De contracten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor alle aangeschafte servicecontracten geldt dat in het jaar van aanschaf de prijs wordt berekend naar rato. Het contract gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanvraag. Iemand die in oktober een servicecontract afsluit wordt dus belast voor 2/12 deel van het contractbedrag plus het contractbedrag voor het volgende jaar. Opzegtermijn Indien de opzegtermijn niet expliciet in het afgesloten servicecontract is opgenomen, geldt voor beide partijen het recht de servicecontracten schriftelijk te beëindigen, met inachtname van een opzegtermijn van 6 maanden. Software service Om uw software, zowel technisch als functioneel, up-to-date te houden kunt u een software servicecontract afsluiten. Hiermee bent u verzekerd van: De meest actuele versies van de aangeschafte software. Actuele documentatie afgestemd op de nieuwste versies. Prijzen De kosten van de software serviceovereenkomst zijn afhankelijk van de aangeschafte software configuratie en wordt als volgt samengesteld: Software service per organisatie Software service per gebruiker (maximaal worden 10 gebruikers per organisatie berekend) Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 5 van 10

6 Support service Voor alle software configuraties bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een uitbreiding van het servicecontract met support. Deze support service kan alleen worden afgesloten in combinatie met de software service en biedt: Telefonische en/of ondersteuning bij installatie en systeem foutmeldingen. Telefonische en/of ondersteuning bij inhoudelijke vragen over de software. Toegang tot het beveiligde deel van de EcoSys website voor het onderdeel DOMUS. Hier worden alle door EcoSys software gebruikte algemene stamgegevens tabellen onderhouden. De inhoud van deze tabellen wordt hierbij waar mogelijk afgestemd op Aquo standaards zoals die door IdsW gehanteerd worden. Voor specifieke EcoSys software stamgegevens tabellen worden deze onderhouden in overleg met de gebruikers. Als gebruik gemaakt wordt van genoemde standaards zal het veel eenvoudiger worden om gegevens uit te wisselen tussen EcoSys software gebruikers onderling en te koppelen aan andere Aquo gerichte systemen. Prijzen De kosten van de support serviceovereenkomst zijn afhankelijk van de aangeschafte software configuratie en wordt als volgt samengesteld: Support service per organisatie Support service per gebruiker (maximaal worden 10 gebruikers per organisatie berekend) Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 6 van 10

7 Hosting service EcoSys biedt de mogelijkheid uw software te laten hosten. Dit betekent dat de door u aangeschafte software wordt geïnstalleerd op een EcoSys hosting-server. De voorwaarde voor het afsluiten van een hosting servicecontract is dat deze alleen in combinatie met zowel de software service als de uitbreiding support service kan worden afgesloten. De hosting service biedt: Het beheer van uw EcoSys software wordt uitgevoerd door EcoSys. Dit betekent dat er binnen uw organisatie voor deze software geen systeembeheer meer behoeft plaats te vinden wat een besparing op de interne IT kosten oplevert. De software (dus niet de database) wordt volledig door EcoSys beheerd. De nieuwste updates en aanpassingen worden automatisch door EcoSys geïnstalleerd. Supportvragen kunnen eenvoudiger worden behandeld, omdat de mogelijkheid bestaat direct uw configuratie te bekijken. Snellere ondersteuning bij problemen met import- en/of export van gegevens. De back-up van uw database wordt automatisch gemaakt en op meerder fysieke locaties bewaard. Via hosting is uw EcoSys software vanaf meerdere IP adressen via internet te benaderen. De mogelijkheid tot automatisch bijwerken van de stamgegevens tabellen. De mogelijkheid tot het ontsluiten van gegevens via een webservice. Bepalingen Locatie De hosting van de EcoSys-server is uitbesteed aan Cyso Hosting. De algemene voorwaarden van Cyso Hosting zijn hierop van toepassing en kunnen bij EcoSys worden opgevraagd. Systeem- en databasebeheer De systeembeheertaken en de databaseadministratie, hardware- en netwerkbeheer, back-ups worden volledig verzorgd. Back-up De back-up van de EcoLIMS administratie(s) wordt geregeld via een online back-up procedure, waarbij eenmaal per week een volledige back-up wordt gemaakt en gedurende de lopende week elke dag een incremental back-up (alleen de wijzigingen worden meegenomen). Versiebeheer Periodiek zal de software worden onderhouden. In dit onderhoud worden bug-fixes en functionele verbeteringen doorgevoerd (versieonderhoud). De klant wordt op de hoogte gehouden van het tijdstip van doorvoering en de aanpassingen die zijn gemaakt (zgn. release-notes). Schijfruimte Het hosting contract voorziet in maximaal 10Gb schijfruimte per organisatie. Indien deze ruimte wordt overschreden zal er extra ruimte in rekening worden gebracht. Ook deze extra ruimte zal, op dezelfde manier als bij de gebruikers, per jaar worden berekend. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 7 van 10

8 Prijzen De kosten van de hosting serviceovereenkomst zijn afhankelijk van de aangeschafte software configuratie en zijn als volgt samengesteld: Hosting service per organisatie Hosting service per gebruiker In deze prijzen zijn inbegrepen: Afschrijving hardware Kosten elektriciteit Kosten dataverbinding Kosten ruimte inclusief beveiliging Microsoft licenties Aanmaken en onderhouden organisatie omgeving Aanmaken en onderhouden gebruikersomgeving Licenties Licentiehouder Een licentiehouder is een organisatie of persoon die (een) programma en/of gebruikers licentie(s) aanschaft ten behoeve van het gebruik van standaard programmatuur zoals ontwikkeld door EcoSys B.V. Programma licenties Programma licenties verstrekken aan licentiehouder het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de programmatuur welke uitsluitend ten behoeve van het eigen bedrijf of organisatie mag worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Standaard bieden de programma licenties het recht tot gebruik van de software door 1 enkele gebruiker. User licenties User licenties geven meerdere gebruikers het recht tot gebruik van de programma licenties en wel tot het maximum aantal gebruikers waarvoor de licentie is aangeschaft. User licenties zijn verkrijgbaar voor 2, 5 en 10 (en meer) gebruikers. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 8 van 10

9 EcoLIMS licentie De EcoLIMS licentie is een programma licentie voor het gebruik van de hierna genoemde software. Software De EcoLIMS licentie bestaat uit de volgende software onderdelen: AnyBase Domus EcoLIMS EcoLIMS Beeldinformatie EcoLIMS Invoerlijsten EcoLIMS - Biologische parameters EcoLIMS - Tabel Export EcoLIMS - Tabel Import ImagView EcoView licentie De EcoView is een programma licentie voor het gebruik van de hierna genoemde software. Software De EcoView licentie bestaat uit de volgende software onderdelen: AnyBase EcoView EcoView - VeldGIS ImagView Module licentie De module licentie is een programma licentie voor het gebruik van de hierna genoemde software. Software De module licentie bestaat uit de volgende software onderdelen: AnyTask EcoLIMS - Bewaren selecties EcoLIMS - Formules EcoLIMS - Index berekeningen EcoLIMS - Integratiekit EcoLIMS - Matrix Export EcoLIMS - Matrix Import EcoLIMS - Tellijsten EcoLIMS - Uitgebreide beveiliging EcoLIMS - Uitgebreide export EcoLIMS - Uitgebreide rapportage EcoLIMS - Waarnemingen rapportage Trimex Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 9 van 10

10 Voorwaarden Licentie voorwaarden brengt naar eigen inzicht nieuwe versies van de programmatuur uit waarop licentiehouder alleen recht heeft als een onderhoudsovereenkomst met is aangegaan. Ook op deze nieuwe versies zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij bij het beschikbaar stellen van nieuwe versies andere voorwaarden stelt. Gebruik van de programmatuur door derden is toegestaan mits dit gebruik ten dienste staat van de licentiehouder. Dit gebruik kan geschieden middels een directe verbinding, een netwerkverbinding of een VPN-verbinding waarbij de gebruikerslicentie(s) niet word(t)(en) overschreden. Ten behoeve van gebruik van de programmatuur door licentiehouder op (een) veldcomputer(s) is het geoorloofd om een kopie van de programmatuur te installeren op deze veldcomputer(s) mits de gebruikerslicentie(s) niet word(t)(en) overschreden. Het hosten van programmatuur of het voeren van administraties voor derden is alleen toegestaan indien partijen voor wie deze service wordt geleverd ook elk afzonderlijk licentiehouder zijn. De licentiehouder krijgt onder geen enkele voorwaarde de beschikking over de broncode van de programmatuur Algemene voorwaarden Op alle leveringen zijn de Fenit voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing. Indien echter een bepaling uit de Fenit voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de licentie voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit de licentie voorwaarden. Licenties en prijzen 2012 ( ) Pagina 10 van 10

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Vectron Commander 7 koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 4 maart 2013 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In document wordt de koppeling tussen

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9 25 november 2016 In dit document staan de wijzigingen vanaf versie 2.5 tot en met versie 2.9. Algemeen Licentie informatie Wanneer vanuit het Documentatie menu gekozen

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Financial Overview

Accountants aan de slag met Financial Overview Accountants aan de slag met Financial Overview Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Single User release notes

Factuur2King 2.0.4 Single User release notes Factuur2King 2.0.4 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.4, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

1-6-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 26 mei 2015. Aanleiding en proces

1-6-2015. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 26 mei 2015. Aanleiding en proces Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 26 mei 2015 Aanleiding en proces Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wil inzicht hebben in de ecologische en fysischchemische waterkwaliteit van de

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Wijzigen BTW-codes in stambestanden

Wijzigen BTW-codes in stambestanden V 3.1-Pag 1 Wijzigen BTW-codes in stambestanden 1. BTW-codes Crediteuren en Debiteuren aanpassen Exporteer het stambestand Crediteuren of Debiteuren Menu : Inkoop > Crediteuren/ Leveranciers of Menu: Verkoop

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Fysisch Chemisch Milieu. Knelpunt analyse. AqMaD. Gewenste vegetatie

Fysisch Chemisch Milieu. Knelpunt analyse. AqMaD. Gewenste vegetatie Afbeelding 1.1. Schematische weergave AqMaD Huidige vegetatie Knelpunt analyse Fysisch Chemisch Milieu Fysisch Chemisch Milieu AqMaD Gewenste vegetatie De eerste versie van AqMaD is gebouwd als script

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet Een veilige online oplossing om alle voorkomende overeenkomsten,abonnementen etc. eenvoudig en efficiënt te beheren en te bewaken.

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding importeren Budgetten

Handleiding importeren Budgetten Voorwoord Het Excel bestand Exact Online importeren budgetten maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online.

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop

Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Handleiding GisWest Extensie 10.2 met Geolocator en downloadfunctionaliteit voor ArcGis for desktop Installatie GIS WEST Extensie Als er al een installatie aanwezig is van de GIS West Extensie dient deze

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Handleiding importeren Factuurregels

Handleiding importeren Factuurregels Voorwoord Het Excel bestand Exact Online importeren Factuurregels maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online.

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Datum: Releasenotes Versie

Datum: Releasenotes Versie Datum: 21-8-2017 Releasenotes Versie 2.4.50 Beste beheerder, Deze releasenotes zijn bedoeld om je goed van start te laten gaan met de mogelijkheden van ZooEasy Online. Deze release bestaat uit nieuwe functionaliteiten

Nadere informatie

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst Wings Boekhouding en Logistiek Prijzen exclusief btw, geldig vanaf 01/01/2014 Prijswijzigingen voorbehouden. Wings uitvoering: STANDAARD PROFESSIONAL ENTERPRISE licentie SA (1) licentie SA (1)

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Handleiding importeren journaalposten

Handleiding importeren journaalposten Voorwoord Het Excel bestand Exact Online memoriaal maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online. Met het huidig

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)...

3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN ADMINISTRATIE(S)... Inhoud 1. INLEIDING... 2 Controleer de huidige Queen versie... 2 2. UPDATE QUEEN... 2 2.1. Maak eerst een Backup... 2 2.2. Download de software en pak de nieuwe software uit... 2 3. QUEEN STARTEN EN BIJWERKEN

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen

Nota van B&W. Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Nota van B&W Onderwerp Aanschaf software voor digitalisering bestemmingsplannen Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. M. Overing Telefoon 5113551 E-mail: m.overing@haarlem.nl SO/BD/2006/787 Te kopiëren:

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Export/Import van Straten

Export/Import van Straten Technische nota AbiFire v5.4/v6.1 Export/Import van Straten Laatste revisie: 4 juli 2012 Inhoudopgave 1 Inleiding... 1 2 Overzicht van de gegevens in de import/export... 2 3 Export gegevens van de straten...

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk

Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk Installatie handleiding Kluwer Belastingpraktijk Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 4.0 Kluwer Belastingpraktijk Datum: 15 februari

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S 1. Introductie Creditsafe 3D is een innovatieve en interactieve tool om uw debiteuren en betalingen te analyseren. Door het combineren van

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2

Back-up maken. BankingTools Cashflow v4.2 BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s per vel

Nadere informatie

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS

STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS Over op IBAN STAPPENPLAN UNIT4 MULTIVERS PERSONEEL & SALARIS a white paper by UNIT4 2013 Inhoud Inleiding 3 1. Tijdelijke licentiecode Import aanvragen 4 2. Tijdelijke licentiecode activeren 5 3. Exporteren

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2

Importeren automatisch & handmatig. BankingTools Cashflow v4.2 automatisch & handmatig BankingTools Cashflow v4.2 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere

Nadere informatie

BASISDOCUMENTATIE DPM 2010

BASISDOCUMENTATIE DPM 2010 BASISDOCUMENTATIE DPM 2010 HTA Software Dorpsstraat 33 B 2712 AB Zoetermeer Tel.: 079-3628800 Fax: 079-3628811 Email: info@htasoftware.nl Internet: www.htasoftware.nl Inhoudsopgave BASISDOCUMENTATIE 0

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Handleiding importeren Foto bij artikel

Handleiding importeren Foto bij artikel Voorwoord Het Excel bestand Exact Online foto bij artikel maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online. Met

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding G e w o o n w e g B e t e r e D a t a! INHOUD INHOUD... 3 INTRODUCTIE... 3 Over deze handleiding...3 Over Volt 3 Doelgroep 3 Benodigde Software 3 Wat is er nieuw in Volt...3 BEGINNEN...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Handleiding Leveranciersbeoordeling

Handleiding Leveranciersbeoordeling Handleiding Leveranciersbeoordeling Inhoud Inleiding... 3 1. Home... 4 2. Leverancier invoeren... 5 3. Leverancier wijzigen / verwijderen... 5 4. Leveranciersbeoordeling toevoegen... 6 5. Leveranciersbeoordeling

Nadere informatie

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Automatische mailing export Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Specificatie 2.0 28 september 2009 INTRODUCTIE Bij marketing is het belangrijk om na een mailing de rapportage op

Nadere informatie

Update beschrijving Golfpakket. Versie 2.13.3

Update beschrijving Golfpakket. Versie 2.13.3 Update beschrijving Golfpakket Versie 2.13.3 Laatste wijzigingen: 16-01-2009 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Aanpassingen in het Golfpakket... 5 Opnemen van pasfoto s in het golfpakket... 5 Lid in meerdere

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.3a

Nieuw in AccountView versie 9.3a Nieuw in AccountView versie 9.3a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Release Notes Carta 14.1

Release Notes Carta 14.1 Release Notes Carta 14.1 Datum: 2-6-2014 09:43 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 14.1 Versie: 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie... 3 2.1 Stap 1 Kolomdefinities... 3 2.2 Stap 2 Gedrag... 4

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding De Voorkant B.V. Telefoon: +31-(0)33-4557485 Astronaut 22D Fax: +31-(0)33-4557486 3824 MJ Amersfoort Email: info@devoorkant.nl Nederland Info: www.devoorkant.nl Gebruikershandleiding datum: september 2012

Nadere informatie

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus)

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van de Metrel apparatentester, inclusief de PATlink Pro (plus) software. Deze meertalige software, waaronder Nederlands is

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie