GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8"

Transcriptie

1 GSM 2 Datamanager Handleiding Datamanager-Versie 2.2.8

2 Index 1 Infrastructuur MySQL Download Installeren van de Database Server (Windows) Test MySQL GUI Tools installeren GSM Datamanager Start Login De eerste GSM-Module toevoegen Nieuw netwerk maken Maak een lokatie aan GSM-Module Configuratie Geel/Oranje/Rood teken Configuratie Test de configuratie Metingen geconverteerd naar waterstanden Waterstand configuratie Overstort configuratie Berekeningen Overige instellingen Algemene instellingen Export Data Import van IDC bestanden Calculator Handmatig toevoegen Data verwijderen Verwijderen van een GSM-Module Herstel van een GSM-Module Berichten doorsturen Gebruikers administratie Database Backup/Herstel Verschillen tussen GSM1 en GSM GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 2/30

3 1 Infrastructuur GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 3/30

4 2 MySQL GSM Datamanager werkt op basis van een MySQL server. Het programma vereist een actieve MySQL server om alle data en informatie over uw GSM meetnet op te kunnen slaan. U kunt de MySQL server of een lokale stand-alone PC of een PC met netwerkfunctionaliteit installeren. De MySQL server EN GSM Datamanager kunnen op dezelfde PC draaien of u kunt de MySQL Database Server op een willekeurige PC in het netwerk installeren en vanaf elke andere willekeurige PC met GSM Datamanager verbinding maken met de MySQL server. 2.1 Download Ga naar de MySQL website om het installatieprogramma van de MySQL database server te downloaden: Voor Windows selecteert u : Windows (x86) ZIP/Setup.EXE mysql rc-win32.zip Wij adviseren u om eveneens de MySQL GUI Tools te downloaden. Deze hulpprogramma s kunnen bijzonder handig zijn voor server beheer (backups, gebruikersbeheer, analyse en diagnose van de database). De MySQL GUI Tools vindt u hier: 2.2 Installeren van de Database Server (Windows) Unzip het bestand mysql rc-win32.zip en start setup.exe om de installatie te beginnen. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een nieuw MySQL.com account kunt maken. Registratie is kostenloos maar niet verplicht. Wilt u geen account aanmaken dan drukt u op Skip Sign-Up. Druk op Next en volg de aanwijzingen. Na registratie of Skip Sign-Up, druk op de knop finish om de installatie wizard to starten. Zorg ervoor dat de optie Configure the MySQLServer now is aangevinkt. Druk op Next. U kunt uit 2 opties kiezen : Detailed Configuration of Standard Configuration. Voor GSM datamanager is de Standard Configuration voldoende. Druk op Next. Stel nu de Windows opties in. Installing the Database Server as a Windows Service is de aanbevolen instelling. Vink de optie Launch the MySQL Server automatically en de optie Include Bin Directory in Windows PATH aan. Druk op Next. In het volgende scherm kunt u de beveiligings opties instellen. Type een nieuw root password en bevestig dit in het 2de veld. BELANGRIJK: Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet! Druk op Next ën vervolgens op execute om de installatie en configuratie te voltooien. Nadat de installatie van de MySQL server is afgerond drukt u op Finish in het bevestigingsvenster GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 4/30

5 2.3 Test In het Windows Start menu is een item toegevoegd. Start de MySQL Command Line Client. Vul het root password om in te loggen. Wanneer er een verbinding met de database server wordt gelegd verschijnt de volgende prompt: Gefeliciteerd! Uw MySQL server is met success gestart! Type status om te server status te bekijken: Type quit om de command line client te stoppen GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 5/30

6 2.4 MySQL GUI Tools installeren Start het Microsoft Installatie programma mysql-gui-tools-5.0-r12-win32(2).msi en volg de instructies GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 6/30

7 3 GSM Datamanager 3.1 Start 1. Selecteer de gewenste taal uit de lijst. Wanneer er geen taalbestanden aanwezig zijn zal Engels de deafult taal zijn. 1. Stel de database configuratie in. De Server Host kan localhost zijn of elk geldig IP address waarop MySQL server draait. 2. Druk op de Test knop om te controleren of er verbinding is met de database. 1. Nadat de test succesvol was selecteert u een bestaande database of maakt u een nieuwe database. 1. Selecteer de communicatiewijze met de modem(s) 2. Press Finish Wanneer u 1 communicatiewijze hebt gekozen verschijnt het communicatie instellingen menu. Zie Configuratie GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 7/30

8 Kies een Password om GSM Datamanager te beveiligen. Dit is niet verplicht. Fout 1: Onjuiste instellingen of een ontbrekende MySQL server geeft de foutmelding zoals in de afbeelding links.. Fout 2: Als het database script niet kan worden uitgevoerd verschijnt de foutmelding zoals links afgebeeld GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 8/30

9 3.2 Login Druk op de Login knop. De default gebruikersnaam is admin en het default password is test. Fout 1: Wanneer een verkeerd password is ingevoerd verschijnt de foutmelding van de afbeelding links. Probeer het opnieuw. Indien u op Annuleer klikt zal de Datamanager op de achtegrond blijven draaien. Zodra u instellingen wilt aanpassen dient u in te loggen. 3.3 De eerste GSM-Module toevoegen De GSM-Modules worden in netwerken onder gebracht. Aan deze netwerken kunnen we (meet)locaties verbinden. Aan een locatie kunnen meerdere GSM modules worden gekoppeld. Als eerste dienen we daarom een netwerk aan te maken Nieuw netwerk maken Druk op GSM-Modules, dan op Nieuw en vervolgens op Netwerk. Geef een naam voor het nieuwe netwerk. Druk op : OK GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 9/30

10 3.3.2 Maak een lokatie aan Zodra een GSM2 modem is ingesteld met de GSM Setup software, kunt vanuit dioe software een configuratie sturen. GSM Datamanager kan hiermee automatisch een nieuw Netwerk EN lokatie voor u aanmaken. Indien u de GSM instellingen niet per stuurt dan dienst u handmatig een netwerk en lokatie aan te maken. Druk op GSM-Modules, dan op Nieuw en vervolgens op Locatie. Selecteer het network waaraan de locatie moet worden toegevoegd. Druk op Next. Voer een naam voor de locatie in. U kunt ook een omschrijving voor de locatie invullen. Voer het telefoonnummer in van de GSM Sim kaart. Elk bericht (SMS en/of ) zal worden herkend aan het telefoonnummer! GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 10/30

11 Selecteer het juiste hardware tpe en bijbehorende berichten types. GSM1: alleen SMS GSM2: SMS en Geef de berichten intervaltijd en het aantal metingen per berichten op. Wanneer de GSM module een SMS bericht moet sturen, geef dan de ID Tekst van de GSM module. Deze ID Tekst dient identiek te zijn aan de ID Tekst die middels de GSM Setup software in de GSM module ingesteld is. De nieuwe locatie kan gecompleteerd worden met GPS coördinaten (optioneel). Het formaat is identiek aan dat van Google Earth en Google Maps. U kunt een bestaand Google Plaatsmarkeringen bestand gebruiken. Om deze functie te activeren gaat u naar Instellingen -> Google Plaatsmarkeringen. Google Earth moet op uw PC geïnstalleerd zijn voor deze functie. Voorbeeld: GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 11/30

12 Er kunnen verschillende sensoren aan een GSM module worden gekoppeld. In deze stap dient u te bepalen welke hardware een een GSM module is gekoppeld. Kies het juiste type uit de lijst Standaard locatie type. De bijbehorende kanaal toewijzing verschijnt in het rechter venster waar u de GSM kanalen de bijbehorende sensor parameters kunt zien. Onder de tab Kanaal eigenschappen kunt u de naam van de aangesloten sensor(en) invullen en de verschillende kanalen activeren of deactiveren conform uw wensen. Aanvullend kunt u de verschillende berichten parameters instellen GSM-Module Configuratie De GSM-Module kan op afstand herprogrammeerd worden met GSM Datamanager indien de software versie van de GSM module hoger is dan 08.17*. De configuratie is identiek aan het aanmaken van een nieuwe locatie. Het configuratie menu vindt u onder GSM modules-> Configureer of door met de rechter muistoets op de betreffende locatie te klikken in het overzicht. Indien de software van de GSM module lager is dan 08.18, dan wordt de wijziging direct actief. In alle andere gevallen stuur GSM datamanager een naar de GSM module. Zodra de GSM module de configurati met de gewijzigde instellingen heeft verwerkt wordt een bevestigingsmail terug gestuurd naar GSM datamanager en zijn de wijzigingen actief. Onderstaande de verschillende statusindicatoren van de configuratie: Steeksleutel Nadat Datamanager een nieuwe configuratie heft gestuurd wordt de steeksleutel bij de betreffende locatie getoond. Standby Wanneer de GSM-Module de nieuwe configuratie niet binnen 14 dagen heeft bevestigd GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 12/30

13 wordt het standby symbol getoond. Deze waarde kan worden aangepast. Prullenbak Indien het prullenbak symbol wordt getoond dan heeft de GSM module de nieuwe configuratie gewijgerd. Om de hangende configuratie te bekijken dubbel-klikt u op het symbool Geel/Oranje/Rood teken De status van een GSM module wordt middles 3 tekens getoond: Groene teken Alles in orde Oranje teken Rood teken De GSM module heeft een bericht gestuurd of er zijn ontbrekende meetgegevens. Zodra u het bericht bevestigt wordt de status indicator weer groen De GSM-Module heft een alarm gestuurd Configuratie Klik in de menubalk op Instellingen, dan op Algemeen. Activeer de optie gebruik . Hiermee wordt het instellingsvenster voor geactiveerd GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 13/30

14 Druk op Instellingen en dan op . Selecteer een account en druk op Toevoegen. Voer een naam in en een geldig adres. Voer de volgende informative in: - Server-Type (GSM-Modules kunnen alleen verbinding maken met POP3 servers) - Naam van de host POP of IMAP Server (inkomende) - Geldige gebruikersnaam en password - Naam van de host SMTP Server (uitgaande mail) Druk op Test om de instellingen te controleren GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 14/30

15 De test van het account is verdeeld in verschillende stappen. Eerst probeert de software in te loggen op de SMTP server. Daarna wordt een test mail verstuurd. Vervolgens logt de software in op de POP3 server en wordt het eerder verstuurde test bericht weer gedownload. 3.4 Test de configuratie Om de configuratie te testen kunt u met uw programma een test mail versturen. Het onderwerp van het bericht moet het juiste telefoonnummer van de betreffende configuratie bevatten inclusief het + voorloopteken en landcode en gevolgd door een spatie en de hoofdletter M. De inhoud van het bericht hangt af van de kanaal instellingen. Er vanuit gaande dat u 3 kanalen heft geconfigureerd die meetwaarden per versturen, is de inhoud van uw bericht als volgt: #M/b= GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 15/30

16 Om te controleren of er nieuwe berichten zijn klikt u in de menubalk op Bestand en dan Controleer op berichten. Klik op Metingen en dan op Toon. Selecteer een Netwerk, locatie, sensor en kanaal (b.v. P1-P2 zoals in het voorbeeld). Druk op Zoeken om de query te selecteren. De gewenste metingen verschijnen in beeld. 3.5 Metingen geconverteerd naar waterstanden Het is mogelijk om gemeten drukken om te zetten naar waterstand, stijghoogte of overstort. Hiertoe voegt u 2 items toe aan een locatie: - Waterstand configuratie of Overstort configuratie - Berekening GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 16/30

17 3.5.1 Waterstand configuratie Klik met de rechter muistoets op de gewenste locatie en kies voor Waterlevel-Config. 1.) U kunt een oude configuratie wijzigen of een nieuwe configuratie maken. Als er iets wijzigt in de configuratie dient u een nieuwe toe te voegen zodat de oude metingen met de oude configuratie worden verwerkt en nieuwe metingen met de nieuwe. 2.) Kies het gewenste Conversie type en het type sensor. Rechts ziet u een voorbeeld van het gekozen installatie type. 3.) Voer de benodigde gegevens in. Offset is optioneel. 4.) Klik op Voeg waterstand configuratie toe GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 17/30

18 3.5.2 Overstort configuratie Rechts van het Waterstand configuratie tabblad bevindt zich het Overstort tabblad. Er zijn 2 formules beschikbaar waarmee de overstort bepaald kan worden: de formule van Poleni en de formule van Thomson. Voor de berekening zijn de instellingen van 1 formule en de algemene instellingen nodig. 1) Poleni gegevens 2) Thomson gegevensdata 3) Algemene gegevens Voor de berekening van de overstort dient een berekening te worden toegevoegd Berekeningen Klik op Berekening en vervolgens op Voeg berekening toe. 1.) Geef een naam voor de berekening zo dat deze makkelijk herkenbaar is in de berekeningstabel. 2a.) Voor de berekening zijn 2 waarden nodig behalve wanneer u P1-P2 heeft geselecteerd. Selecteer deze waarden voor de berekening. 2b.) Het Trigger-kanaal bepaalt wanneer de berekening start: zodra een waarde van dit kanaal aan de database wordt toegevoegd start de berekening automatisch. 2c.) Selecteer de Waterlevel-Config. Als er geen beschikbaar is voegt u een nieuwe toe aan de locatie. 3.) Bepaal welke waarde u wilt berekenen 4.) Sla de berekening op GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 18/30

19 3.5.4 Draadloze configuratie van waterstand, overstort en berekeningen U kunt alle berekeningsinstellingen draadloos configureren met GSM Setup. Er zijn echter een paar beperkingen: - De waterstandsconfiguratie wordt toegevoegd als er nog geen configuratie beschikbaar is - Berekeningen worden alleen toegevoegd wanneer de module zich initieel registreert bij Datamanager. 3.6 Overige instellingen Algemene instellingen Klik in de menubalk op Instellingen, dan op Aggemeen - Selecteer de gewenste communicatie wijze. - Voer de intervaltijd in voor de controle op nieuwe berichten. - Indien u de optie Actie bij inkomende data aanvinkt wordt er een gebeurtenis aangemaakt waneer er data wordt ontvangen GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 19/30

20 - Selecteer de taal. - De eerste tolerantie is de tijd dat de Datamanager wacht op data van de locaties. Na deze tijd wordt de status van de data op ontbrekend gezet en wordt er een gebeurtenis aangemaakt: - De tweede tolerantie is hoe groot het tijdsverschil mag zijn tussen 2 metingen waar binnen de berekening mag worden uitgevoerd. (alleen belangrijk als er data van meerdere locaties wordt ontvangen) GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 20/30

21 Fout registratier wordt aanbevolen. Debug kan bruikbaar zijn tijdens de installatie zodat u kunt achterhalen waarom data b.v. niet in het exportvenster verschijnt. Stel hier in hoe de Datamanager moet reageren op bepaalde gebeurtenissen Export Data Klik op etingen en vervolgens op Export planner. 1) Voeg nieuwe export toe GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 21/30

22 1) Selecteer het export formaat De Enkelvoudige export wordt direct aan het einde van de wizard uitgevoerd. Alle andere exports worden conform planning uitgevoerd. Voorwaarde hierbij is dat de Datamanager actief is. Nieuwe data zijn data die aan de database zijn toegevoegd sinds de laatste export. Alle data exporteert alle data die geselecteerd zijn. 1) Selecteer het kanaal of de berekening 2) Selecteer de starttijd van de export. De software controleert aan de hand van de controle interval op nieuwe berichten of de export verlopen is. Selecteer het export pad en de bestandsnaam. Kies de gewenste variabelen om automatisch een bestandsnaam te genereren Import van IDC bestanden GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 22/30

23 Klik op Metingen en vervolgens op Importeer. 1.) Laad een IDC bestand. Er wordt getoond hoveel metingen er in het IDC bestand aanwezig zijn en welke perioe wordt bestreken. 2.) Selecteer het network en de locatie waaraan de IDC metingen moeten worden toegevoegd. Indien u alleen de berekende data en geen ruwe data wilt toevoegen selecteert u Voer berekening(en) uit. Wanneer er veel meetwaarden zijn kan dit veel tijd in beslag nemen. 3.) Pas de kanaal toewijzing aan indien de standaard toewijzing niet naar wens is. 4.) Klik op Start Import Calculator Klik op Metingen en dan op Calculator. De waarschuwing links verschijnt elke keer als u de calculator start GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 23/30

24 1.) Selecteer de gewenste berekening. 2.) Filter de data eventueel op periode. 3.) Klik op Berekenen Handmatig toevoegen Indien u data heft ontvangen waarvan het aantal kanalen niet klopt klikt u met de rechter muistoets op de foutmelding en kiest u voor Handmatig toevoegen. In het linkervenster voert u de toe te voegen inhoud in en selecteert u de locatie waar de data aan moet worden toegevoegd. Hier voert u eveneens de tijd van de eerste meting en het interval van de metingen in. In het rechter venster kunt u de datum/tijdstempel van elke meting handmatig corrigeren en toewijzen aan een kanaal. Indien u kiest voor Suggereer kanalen worden de kanalen automatisch toegewezen Data verwijderen GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 24/30

25 Klik op Metingen en dan op Verwijderen. 1.) Kiest de TAB die hoort bij de sort data die u wilt verwijderen. 2.) Selecteer de data die u wilt verwijderen. 3.) Verwijder de data door op de knop Verwijder te drukken. Indien u meer dan 1 meting tegelijk wilt verwijderen dient u ingelogd tezijn als Administrator. Waarschuwing: Herstel van deze functie is niet mogelijk! Verwijderen van een GSM-Module Klik op GSM modules en dan Beheer en Locaties. 1.) Selecteer de locatie die u wilt verwijderen. In het rechterscherm verschijn de informatie van de gekozen locatie. 2.) Klik op Verwijder locatie GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 25/30

26 Om te bevestigen klikt u op Verwijder. Om te annuleren klikt u op Annuleer.. Opmerking: Verwijderde locaties blijven in de database behouden en kunnen dus worden hersteld Herstel van een GSM-Module Klik op GSM-Modules, dan op Beheer en vervolgens op Locatie. Klik dan op Toon en op Schakel verwijderd in GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 26/30

27 Zoek de verwijderde locatie. In het rechter venster bevindt zich een knop Herstel waarmee u de verwijderde locatie weer activeert. Belangrijk: U dient opnieuw het telefoonnummer van de locatie in te voeren. (Bewerk locatie). In het linker scherm kunt u de locatie definitief verwijderen door op Verwijder locatie te klikken. Alle metingen verdwijnen definitief als een locatie permanent wordt verwijderd Berichten doorsturen Info of Alarm berichten kunnen worden doorgestuurd naar een ander adres of telefoonummer. Klik op GSM-Modules, dan op Beheer en vervolgens op Locatie (links) en op Berichten doorsturen (rechts). Klik op Voeg doorsturing toe GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 27/30

28 Maak de gewenste keuze uit de volgende opties: Locatie Alarm: Alarm berichten uit de GSM Module. Locatie Info: Informatie berichten uit de GSM module. Datamanager Alarm: Alarm berichten vanuit GSM Datamanager of de GSM module. Datamanager Info: Informatie berichten uit de Datamanager of de GSM module. Geef het s adres of telefoonnummer in waarnaar de berichten gestuurd moeten worden. Indien u gebruikers met adressen en of telefoonnummers heeft geregistreerd dan verschijnen deze hier zodat u ze gemakkelijk kunt selecteren. Klik op Opslaan Gebruikers administratie Klik op Instellingen en op Gebruikers. De groepen Beheerder en Gebruiker hebben niet dezelfde rechten binnen Datamanager GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 28/30

29 Database Backup/Herstel Om instellingen en metingen op te slaan kunt u een backup maken van de gehele database. Klik op Instellingen dan op database en ga naar de tweede TAB. Start de Backup met de START Backup knop in het Backup venster. Er wordt een tekst bestand met een SQL script gegenereerd dat u in elke SQL database kunt importeren. Herstel van de database doet u door in het Herstel venster met de knop Selecteer de backup te kiezen. Vervolgens klikt u op Start om het herstel; te starten GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 29/30

30 3.7 Verschillen tussen GSM1 en GSM2 GSM1 GSM2 Communicatie alleen SMS SMS en Configuratie Datamanager en GSM module worden separaat ingesteld. Versie 7.12: Zelfde als GSM1 Vanaf Versie 7.15: U kunt vanuit de GSM module de instellingen naar de Datamanager sturen. Vanaf Versie 7.18: Indien u de instellingen van een locatie in de Datamanager wijzigt, worden deze naar het modem gestuurd. De configuratie kan van de GSM module naar de Datamanager worden gestuurd en vice versa. (na de eerste registratie vanuit de GSM module) GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 30/30

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Installatie van GFI MailEssentials

Installatie van GFI MailEssentials Installatie van GFI MailEssentials Inleiding op GFI MailEssentials In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u GFI MailEssentials kunt installeren en configureren. GFI MailEssentials kan op twee manieren geïnstalleerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie