GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GSM 2 Datamanager Handleiding. Datamanager-Versie 2.2.8"

Transcriptie

1 GSM 2 Datamanager Handleiding Datamanager-Versie 2.2.8

2 Index 1 Infrastructuur MySQL Download Installeren van de Database Server (Windows) Test MySQL GUI Tools installeren GSM Datamanager Start Login De eerste GSM-Module toevoegen Nieuw netwerk maken Maak een lokatie aan GSM-Module Configuratie Geel/Oranje/Rood teken Configuratie Test de configuratie Metingen geconverteerd naar waterstanden Waterstand configuratie Overstort configuratie Berekeningen Overige instellingen Algemene instellingen Export Data Import van IDC bestanden Calculator Handmatig toevoegen Data verwijderen Verwijderen van een GSM-Module Herstel van een GSM-Module Berichten doorsturen Gebruikers administratie Database Backup/Herstel Verschillen tussen GSM1 en GSM GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 2/30

3 1 Infrastructuur GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 3/30

4 2 MySQL GSM Datamanager werkt op basis van een MySQL server. Het programma vereist een actieve MySQL server om alle data en informatie over uw GSM meetnet op te kunnen slaan. U kunt de MySQL server of een lokale stand-alone PC of een PC met netwerkfunctionaliteit installeren. De MySQL server EN GSM Datamanager kunnen op dezelfde PC draaien of u kunt de MySQL Database Server op een willekeurige PC in het netwerk installeren en vanaf elke andere willekeurige PC met GSM Datamanager verbinding maken met de MySQL server. 2.1 Download Ga naar de MySQL website om het installatieprogramma van de MySQL database server te downloaden: Voor Windows selecteert u : Windows (x86) ZIP/Setup.EXE mysql rc-win32.zip Wij adviseren u om eveneens de MySQL GUI Tools te downloaden. Deze hulpprogramma s kunnen bijzonder handig zijn voor server beheer (backups, gebruikersbeheer, analyse en diagnose van de database). De MySQL GUI Tools vindt u hier: 2.2 Installeren van de Database Server (Windows) Unzip het bestand mysql rc-win32.zip en start setup.exe om de installatie te beginnen. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een nieuw MySQL.com account kunt maken. Registratie is kostenloos maar niet verplicht. Wilt u geen account aanmaken dan drukt u op Skip Sign-Up. Druk op Next en volg de aanwijzingen. Na registratie of Skip Sign-Up, druk op de knop finish om de installatie wizard to starten. Zorg ervoor dat de optie Configure the MySQLServer now is aangevinkt. Druk op Next. U kunt uit 2 opties kiezen : Detailed Configuration of Standard Configuration. Voor GSM datamanager is de Standard Configuration voldoende. Druk op Next. Stel nu de Windows opties in. Installing the Database Server as a Windows Service is de aanbevolen instelling. Vink de optie Launch the MySQL Server automatically en de optie Include Bin Directory in Windows PATH aan. Druk op Next. In het volgende scherm kunt u de beveiligings opties instellen. Type een nieuw root password en bevestig dit in het 2de veld. BELANGRIJK: Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet! Druk op Next ën vervolgens op execute om de installatie en configuratie te voltooien. Nadat de installatie van de MySQL server is afgerond drukt u op Finish in het bevestigingsvenster GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 4/30

5 2.3 Test In het Windows Start menu is een item toegevoegd. Start de MySQL Command Line Client. Vul het root password om in te loggen. Wanneer er een verbinding met de database server wordt gelegd verschijnt de volgende prompt: Gefeliciteerd! Uw MySQL server is met success gestart! Type status om te server status te bekijken: Type quit om de command line client te stoppen GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 5/30

6 2.4 MySQL GUI Tools installeren Start het Microsoft Installatie programma mysql-gui-tools-5.0-r12-win32(2).msi en volg de instructies GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 6/30

7 3 GSM Datamanager 3.1 Start 1. Selecteer de gewenste taal uit de lijst. Wanneer er geen taalbestanden aanwezig zijn zal Engels de deafult taal zijn. 1. Stel de database configuratie in. De Server Host kan localhost zijn of elk geldig IP address waarop MySQL server draait. 2. Druk op de Test knop om te controleren of er verbinding is met de database. 1. Nadat de test succesvol was selecteert u een bestaande database of maakt u een nieuwe database. 1. Selecteer de communicatiewijze met de modem(s) 2. Press Finish Wanneer u 1 communicatiewijze hebt gekozen verschijnt het communicatie instellingen menu. Zie Configuratie GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 7/30

8 Kies een Password om GSM Datamanager te beveiligen. Dit is niet verplicht. Fout 1: Onjuiste instellingen of een ontbrekende MySQL server geeft de foutmelding zoals in de afbeelding links.. Fout 2: Als het database script niet kan worden uitgevoerd verschijnt de foutmelding zoals links afgebeeld GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 8/30

9 3.2 Login Druk op de Login knop. De default gebruikersnaam is admin en het default password is test. Fout 1: Wanneer een verkeerd password is ingevoerd verschijnt de foutmelding van de afbeelding links. Probeer het opnieuw. Indien u op Annuleer klikt zal de Datamanager op de achtegrond blijven draaien. Zodra u instellingen wilt aanpassen dient u in te loggen. 3.3 De eerste GSM-Module toevoegen De GSM-Modules worden in netwerken onder gebracht. Aan deze netwerken kunnen we (meet)locaties verbinden. Aan een locatie kunnen meerdere GSM modules worden gekoppeld. Als eerste dienen we daarom een netwerk aan te maken Nieuw netwerk maken Druk op GSM-Modules, dan op Nieuw en vervolgens op Netwerk. Geef een naam voor het nieuwe netwerk. Druk op : OK GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 9/30

10 3.3.2 Maak een lokatie aan Zodra een GSM2 modem is ingesteld met de GSM Setup software, kunt vanuit dioe software een configuratie sturen. GSM Datamanager kan hiermee automatisch een nieuw Netwerk EN lokatie voor u aanmaken. Indien u de GSM instellingen niet per stuurt dan dienst u handmatig een netwerk en lokatie aan te maken. Druk op GSM-Modules, dan op Nieuw en vervolgens op Locatie. Selecteer het network waaraan de locatie moet worden toegevoegd. Druk op Next. Voer een naam voor de locatie in. U kunt ook een omschrijving voor de locatie invullen. Voer het telefoonnummer in van de GSM Sim kaart. Elk bericht (SMS en/of ) zal worden herkend aan het telefoonnummer! GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 10/30

11 Selecteer het juiste hardware tpe en bijbehorende berichten types. GSM1: alleen SMS GSM2: SMS en Geef de berichten intervaltijd en het aantal metingen per berichten op. Wanneer de GSM module een SMS bericht moet sturen, geef dan de ID Tekst van de GSM module. Deze ID Tekst dient identiek te zijn aan de ID Tekst die middels de GSM Setup software in de GSM module ingesteld is. De nieuwe locatie kan gecompleteerd worden met GPS coördinaten (optioneel). Het formaat is identiek aan dat van Google Earth en Google Maps. U kunt een bestaand Google Plaatsmarkeringen bestand gebruiken. Om deze functie te activeren gaat u naar Instellingen -> Google Plaatsmarkeringen. Google Earth moet op uw PC geïnstalleerd zijn voor deze functie. Voorbeeld: GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 11/30

12 Er kunnen verschillende sensoren aan een GSM module worden gekoppeld. In deze stap dient u te bepalen welke hardware een een GSM module is gekoppeld. Kies het juiste type uit de lijst Standaard locatie type. De bijbehorende kanaal toewijzing verschijnt in het rechter venster waar u de GSM kanalen de bijbehorende sensor parameters kunt zien. Onder de tab Kanaal eigenschappen kunt u de naam van de aangesloten sensor(en) invullen en de verschillende kanalen activeren of deactiveren conform uw wensen. Aanvullend kunt u de verschillende berichten parameters instellen GSM-Module Configuratie De GSM-Module kan op afstand herprogrammeerd worden met GSM Datamanager indien de software versie van de GSM module hoger is dan 08.17*. De configuratie is identiek aan het aanmaken van een nieuwe locatie. Het configuratie menu vindt u onder GSM modules-> Configureer of door met de rechter muistoets op de betreffende locatie te klikken in het overzicht. Indien de software van de GSM module lager is dan 08.18, dan wordt de wijziging direct actief. In alle andere gevallen stuur GSM datamanager een naar de GSM module. Zodra de GSM module de configurati met de gewijzigde instellingen heeft verwerkt wordt een bevestigingsmail terug gestuurd naar GSM datamanager en zijn de wijzigingen actief. Onderstaande de verschillende statusindicatoren van de configuratie: Steeksleutel Nadat Datamanager een nieuwe configuratie heft gestuurd wordt de steeksleutel bij de betreffende locatie getoond. Standby Wanneer de GSM-Module de nieuwe configuratie niet binnen 14 dagen heeft bevestigd GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 12/30

13 wordt het standby symbol getoond. Deze waarde kan worden aangepast. Prullenbak Indien het prullenbak symbol wordt getoond dan heeft de GSM module de nieuwe configuratie gewijgerd. Om de hangende configuratie te bekijken dubbel-klikt u op het symbool Geel/Oranje/Rood teken De status van een GSM module wordt middles 3 tekens getoond: Groene teken Alles in orde Oranje teken Rood teken De GSM module heeft een bericht gestuurd of er zijn ontbrekende meetgegevens. Zodra u het bericht bevestigt wordt de status indicator weer groen De GSM-Module heft een alarm gestuurd Configuratie Klik in de menubalk op Instellingen, dan op Algemeen. Activeer de optie gebruik . Hiermee wordt het instellingsvenster voor geactiveerd GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 13/30

14 Druk op Instellingen en dan op . Selecteer een account en druk op Toevoegen. Voer een naam in en een geldig adres. Voer de volgende informative in: - Server-Type (GSM-Modules kunnen alleen verbinding maken met POP3 servers) - Naam van de host POP of IMAP Server (inkomende) - Geldige gebruikersnaam en password - Naam van de host SMTP Server (uitgaande mail) Druk op Test om de instellingen te controleren GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 14/30

15 De test van het account is verdeeld in verschillende stappen. Eerst probeert de software in te loggen op de SMTP server. Daarna wordt een test mail verstuurd. Vervolgens logt de software in op de POP3 server en wordt het eerder verstuurde test bericht weer gedownload. 3.4 Test de configuratie Om de configuratie te testen kunt u met uw programma een test mail versturen. Het onderwerp van het bericht moet het juiste telefoonnummer van de betreffende configuratie bevatten inclusief het + voorloopteken en landcode en gevolgd door een spatie en de hoofdletter M. De inhoud van het bericht hangt af van de kanaal instellingen. Er vanuit gaande dat u 3 kanalen heft geconfigureerd die meetwaarden per versturen, is de inhoud van uw bericht als volgt: #M/b= GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 15/30

16 Om te controleren of er nieuwe berichten zijn klikt u in de menubalk op Bestand en dan Controleer op berichten. Klik op Metingen en dan op Toon. Selecteer een Netwerk, locatie, sensor en kanaal (b.v. P1-P2 zoals in het voorbeeld). Druk op Zoeken om de query te selecteren. De gewenste metingen verschijnen in beeld. 3.5 Metingen geconverteerd naar waterstanden Het is mogelijk om gemeten drukken om te zetten naar waterstand, stijghoogte of overstort. Hiertoe voegt u 2 items toe aan een locatie: - Waterstand configuratie of Overstort configuratie - Berekening GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 16/30

17 3.5.1 Waterstand configuratie Klik met de rechter muistoets op de gewenste locatie en kies voor Waterlevel-Config. 1.) U kunt een oude configuratie wijzigen of een nieuwe configuratie maken. Als er iets wijzigt in de configuratie dient u een nieuwe toe te voegen zodat de oude metingen met de oude configuratie worden verwerkt en nieuwe metingen met de nieuwe. 2.) Kies het gewenste Conversie type en het type sensor. Rechts ziet u een voorbeeld van het gekozen installatie type. 3.) Voer de benodigde gegevens in. Offset is optioneel. 4.) Klik op Voeg waterstand configuratie toe GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 17/30

18 3.5.2 Overstort configuratie Rechts van het Waterstand configuratie tabblad bevindt zich het Overstort tabblad. Er zijn 2 formules beschikbaar waarmee de overstort bepaald kan worden: de formule van Poleni en de formule van Thomson. Voor de berekening zijn de instellingen van 1 formule en de algemene instellingen nodig. 1) Poleni gegevens 2) Thomson gegevensdata 3) Algemene gegevens Voor de berekening van de overstort dient een berekening te worden toegevoegd Berekeningen Klik op Berekening en vervolgens op Voeg berekening toe. 1.) Geef een naam voor de berekening zo dat deze makkelijk herkenbaar is in de berekeningstabel. 2a.) Voor de berekening zijn 2 waarden nodig behalve wanneer u P1-P2 heeft geselecteerd. Selecteer deze waarden voor de berekening. 2b.) Het Trigger-kanaal bepaalt wanneer de berekening start: zodra een waarde van dit kanaal aan de database wordt toegevoegd start de berekening automatisch. 2c.) Selecteer de Waterlevel-Config. Als er geen beschikbaar is voegt u een nieuwe toe aan de locatie. 3.) Bepaal welke waarde u wilt berekenen 4.) Sla de berekening op GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 18/30

19 3.5.4 Draadloze configuratie van waterstand, overstort en berekeningen U kunt alle berekeningsinstellingen draadloos configureren met GSM Setup. Er zijn echter een paar beperkingen: - De waterstandsconfiguratie wordt toegevoegd als er nog geen configuratie beschikbaar is - Berekeningen worden alleen toegevoegd wanneer de module zich initieel registreert bij Datamanager. 3.6 Overige instellingen Algemene instellingen Klik in de menubalk op Instellingen, dan op Aggemeen - Selecteer de gewenste communicatie wijze. - Voer de intervaltijd in voor de controle op nieuwe berichten. - Indien u de optie Actie bij inkomende data aanvinkt wordt er een gebeurtenis aangemaakt waneer er data wordt ontvangen GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 19/30

20 - Selecteer de taal. - De eerste tolerantie is de tijd dat de Datamanager wacht op data van de locaties. Na deze tijd wordt de status van de data op ontbrekend gezet en wordt er een gebeurtenis aangemaakt: - De tweede tolerantie is hoe groot het tijdsverschil mag zijn tussen 2 metingen waar binnen de berekening mag worden uitgevoerd. (alleen belangrijk als er data van meerdere locaties wordt ontvangen) GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 20/30

21 Fout registratier wordt aanbevolen. Debug kan bruikbaar zijn tijdens de installatie zodat u kunt achterhalen waarom data b.v. niet in het exportvenster verschijnt. Stel hier in hoe de Datamanager moet reageren op bepaalde gebeurtenissen Export Data Klik op etingen en vervolgens op Export planner. 1) Voeg nieuwe export toe GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 21/30

22 1) Selecteer het export formaat De Enkelvoudige export wordt direct aan het einde van de wizard uitgevoerd. Alle andere exports worden conform planning uitgevoerd. Voorwaarde hierbij is dat de Datamanager actief is. Nieuwe data zijn data die aan de database zijn toegevoegd sinds de laatste export. Alle data exporteert alle data die geselecteerd zijn. 1) Selecteer het kanaal of de berekening 2) Selecteer de starttijd van de export. De software controleert aan de hand van de controle interval op nieuwe berichten of de export verlopen is. Selecteer het export pad en de bestandsnaam. Kies de gewenste variabelen om automatisch een bestandsnaam te genereren Import van IDC bestanden GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 22/30

23 Klik op Metingen en vervolgens op Importeer. 1.) Laad een IDC bestand. Er wordt getoond hoveel metingen er in het IDC bestand aanwezig zijn en welke perioe wordt bestreken. 2.) Selecteer het network en de locatie waaraan de IDC metingen moeten worden toegevoegd. Indien u alleen de berekende data en geen ruwe data wilt toevoegen selecteert u Voer berekening(en) uit. Wanneer er veel meetwaarden zijn kan dit veel tijd in beslag nemen. 3.) Pas de kanaal toewijzing aan indien de standaard toewijzing niet naar wens is. 4.) Klik op Start Import Calculator Klik op Metingen en dan op Calculator. De waarschuwing links verschijnt elke keer als u de calculator start GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 23/30

24 1.) Selecteer de gewenste berekening. 2.) Filter de data eventueel op periode. 3.) Klik op Berekenen Handmatig toevoegen Indien u data heft ontvangen waarvan het aantal kanalen niet klopt klikt u met de rechter muistoets op de foutmelding en kiest u voor Handmatig toevoegen. In het linkervenster voert u de toe te voegen inhoud in en selecteert u de locatie waar de data aan moet worden toegevoegd. Hier voert u eveneens de tijd van de eerste meting en het interval van de metingen in. In het rechter venster kunt u de datum/tijdstempel van elke meting handmatig corrigeren en toewijzen aan een kanaal. Indien u kiest voor Suggereer kanalen worden de kanalen automatisch toegewezen Data verwijderen GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 24/30

25 Klik op Metingen en dan op Verwijderen. 1.) Kiest de TAB die hoort bij de sort data die u wilt verwijderen. 2.) Selecteer de data die u wilt verwijderen. 3.) Verwijder de data door op de knop Verwijder te drukken. Indien u meer dan 1 meting tegelijk wilt verwijderen dient u ingelogd tezijn als Administrator. Waarschuwing: Herstel van deze functie is niet mogelijk! Verwijderen van een GSM-Module Klik op GSM modules en dan Beheer en Locaties. 1.) Selecteer de locatie die u wilt verwijderen. In het rechterscherm verschijn de informatie van de gekozen locatie. 2.) Klik op Verwijder locatie GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 25/30

26 Om te bevestigen klikt u op Verwijder. Om te annuleren klikt u op Annuleer.. Opmerking: Verwijderde locaties blijven in de database behouden en kunnen dus worden hersteld Herstel van een GSM-Module Klik op GSM-Modules, dan op Beheer en vervolgens op Locatie. Klik dan op Toon en op Schakel verwijderd in GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 26/30

27 Zoek de verwijderde locatie. In het rechter venster bevindt zich een knop Herstel waarmee u de verwijderde locatie weer activeert. Belangrijk: U dient opnieuw het telefoonnummer van de locatie in te voeren. (Bewerk locatie). In het linker scherm kunt u de locatie definitief verwijderen door op Verwijder locatie te klikken. Alle metingen verdwijnen definitief als een locatie permanent wordt verwijderd Berichten doorsturen Info of Alarm berichten kunnen worden doorgestuurd naar een ander adres of telefoonummer. Klik op GSM-Modules, dan op Beheer en vervolgens op Locatie (links) en op Berichten doorsturen (rechts). Klik op Voeg doorsturing toe GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 27/30

28 Maak de gewenste keuze uit de volgende opties: Locatie Alarm: Alarm berichten uit de GSM Module. Locatie Info: Informatie berichten uit de GSM module. Datamanager Alarm: Alarm berichten vanuit GSM Datamanager of de GSM module. Datamanager Info: Informatie berichten uit de Datamanager of de GSM module. Geef het s adres of telefoonnummer in waarnaar de berichten gestuurd moeten worden. Indien u gebruikers met adressen en of telefoonnummers heeft geregistreerd dan verschijnen deze hier zodat u ze gemakkelijk kunt selecteren. Klik op Opslaan Gebruikers administratie Klik op Instellingen en op Gebruikers. De groepen Beheerder en Gebruiker hebben niet dezelfde rechten binnen Datamanager GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 28/30

29 Database Backup/Herstel Om instellingen en metingen op te slaan kunt u een backup maken van de gehele database. Klik op Instellingen dan op database en ga naar de tweede TAB. Start de Backup met de START Backup knop in het Backup venster. Er wordt een tekst bestand met een SQL script gegenereerd dat u in elke SQL database kunt importeren. Herstel van de database doet u door in het Herstel venster met de knop Selecteer de backup te kiezen. Vervolgens klikt u op Start om het herstel; te starten GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 29/30

30 3.7 Verschillen tussen GSM1 en GSM2 GSM1 GSM2 Communicatie alleen SMS SMS en Configuratie Datamanager en GSM module worden separaat ingesteld. Versie 7.12: Zelfde als GSM1 Vanaf Versie 7.15: U kunt vanuit de GSM module de instellingen naar de Datamanager sturen. Vanaf Versie 7.18: Indien u de instellingen van een locatie in de Datamanager wijzigt, worden deze naar het modem gestuurd. De configuratie kan van de GSM module naar de Datamanager worden gestuurd en vice versa. (na de eerste registratie vanuit de GSM module) GSM2 Datamanager Manual_NL.doc D.Kölbener / M. Smit Pagina 30/30

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Configuratie Outlook 2000

Configuratie Outlook 2000 Configuratie Outlook 2000 Deze gedetailleerde handleiding zal u helpen om: 4 uw nieuwe Euphony-e-mailadres toegangelijk te maken via Outlook (blz. 1 8) 4 uw bestaande e-mailadres(sen) in Outlook toegankelijk

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten?

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten? Sunshine IT Postadres Sunshine IT De Koolmees 8 7671 VP VRIEZENVEEN Via onze website Pagina Contact E-mail (meestal binnen 24 uur antwoord) info@sunshine-it.nl Telefoon (liefst alleen indien dringend)

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Microsoft Outlook 2011 voor Mac instellen

Microsoft Outlook 2011 voor Mac instellen Microsoft Outlook 2011 voor Mac instellen Index Stap 1: Controleer of u de laatste versie heeft Stap 2: Voeg uw e-mailaccount toe Stap 3: Voer uw accountinformatie in Stap 4: Voer een naam en beschrijving

Nadere informatie

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 LegioBox C3 Wireless Module Inhoud Inloggen... 3 Openingsscherm... 4 Navigatiebalk (figuur 2)... 4 Menubalk... 4 Datascherm... 5 Navigeren... 5 Hoe doe

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

E-mail accounts. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 6 E-mail accounts Als uw vereniging een eigen domeinnaam heeft gekoppeld aan e-captain dan bestaat er de mogelijkheid om e-mailadressen te koppelen aan uw domeinnaam vanuit e-captain. U heeft hier

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP.

Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Toegang Persoonlijke Schijf Piter Jelles via secure FTP. Datum: 05-01-2010 Door: B. Boonstra / J. Brouwer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1.0 DE SOFTWARE EN DE INSTELLINGEN... 4 1.1 DOWNLOADEN....

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Instellingen van je e-mail account op binnenvaartonline.be voor Outlook Express

Instellingen van je e-mail account op binnenvaartonline.be voor Outlook Express Instellingen van je e-mail account op binnenvaartonline.be voor Outlook Express 1. Inhoud 1. INHOUD...1 2. E-MAIL ACCOUNTS BEHEREN...1 3. WIZARD INTERNET-VERBINDING...2 3.1. Naam...2 3.2. Internet e-mailadres...3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Installatie Excel Controller voor Exact Online

Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

naar een SQL-server Rev 01

naar een SQL-server Rev 01 De EPLAN-artikeldatabank overzetten naar een SQL-server Rev 01 I N H O U D S O P G A V E 1 VEREISTEN EN VRIJGAVE... 1 2 INLOGGEN ALS EEN SQL-ADMINISTRATOR... 1 3 DE DATABANK VOOR EPLAN OPZETTEN... 2 3.1

Nadere informatie

APNS Certificaat genereren en installeren

APNS Certificaat genereren en installeren APNS Certificaat genereren en installeren Handleiding om een Apple APNS certificaat te genereren en te installeren. Version: x.x MobiDM Handleiding voor APNS Certificate Pagina 1 Index 1. APPLE APNS CERTIFICAAT...

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder Cloudbackup Whitelabel Handleiding Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Opdrachtgever : Auteur(s) : Status : Classificatie : Geldigheid : Datum laatste wijziging : Distributie : P.D. Derks Concept / Gereed / Geaccepteerd

Nadere informatie

Configuratie Outlook Express

Configuratie Outlook Express Configuratie Outlook Express Deze gedetailleerde handleiding zal u helpen om: 4 uw nieuwe Euphony-e-mailadres toegankelijk te maken via Outlook Express (blz. 1 7) 4 uw bestaande e-mailadres(sen) in Outlook

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

Pop Peeper..programma om mail te checken

Pop Peeper..programma om mail te checken 11115-Pop Peeper als mail-melder.doc Blz 1 / 6 1-Inleiding Pop Peeper..programma om mail te checken Gewoonlijk gebruikt men voor de normale email, een mailprogramma dat contact heeft met de mailserver

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING

EasternGraphics product documents pcon.update handleiding HANDLEIDING HANDLEIDING INDIEN U ZICH REEDS HEEFT AANGEMELD EN OVER EEN LOGIN BESCHIKT, KUNT U DIRECT NAAR HOOFDSTUK 2 1. Aanmelden en Registreren U kunt zich aanmelden en registreren voor pcon.update middels onze

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0

Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Installatie Handleiding - Multispectraal V.W1.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. 1. Download 3 2. Database 3 2. WWW 4 2. Verifinger 5 2. Script 6 Download Voorafgaand aan de installatie moet u een aantal

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Maurice Lefeu Pagina 1

omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Maurice Lefeu Pagina 1 Outlook 2010 instellen met POP3 (of IMAP) in de Skool omgeving Doelgroep: Alle Versie: 1.0 Auteur: Maurice Lefeu Pagina 1 Werkwijze Volg alle stappen volgens deze handleiding en check alle acties in de

Nadere informatie