Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod. Hans Verbiest - Dr. Tom Geuens - Dr. Joke Joossens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod. Hans Verbiest - Dr. Tom Geuens - Dr. Joke Joossens"

Transcriptie

1 Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod Hans Verbiest - Dr. Tom Geuens - Dr. Joke Joossens

2 Hans Verbiest VERMAATSCHAPPELIJKING VAN ZORG: GEZINSVERPLEGING ALS INSPIREREND MODEL Slide 3

3 Slide 4

4 Er was eens de legende van de Heilige Dimpna Slide 5

5 Programma: Drieluik Situering van de Gezinsverpleging Dr. Tom Geuens, hoofdgeneesheer OPZ Geel Dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater OPZ Geel Slide 6

6 Slide 7

7 Geel Historische bakermat inwoners 12 parochies O W: 15 km N Z: 20 km 1939: inwoners 3700 pleeggasten inwoners 300 pleeggasten 250 pleeggezinnen Slide 8

8 Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Ontstaan en gegroeid vanuit de aanwezigheid van de gezinsverpleging Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) van de Vlaamse Overheid GV ingebed in het OPZ Geel 280 bedden en 50 plaatsen 538 erkende plaatsen GV 75 bedden PVT 553 VTE personeel 952 aantal opnamen per jaar Slide 9

9 Gezinsverpleging 538 erkende plaatsen 3 doelgroepen: jongeren (10) volwassenen (100) ouderen (180) 200-tal pleeggezinnen Dagactiviteitencentra Observatiehuis/zorghotel Arbeidszorg Slide 10

10 Gezinsverpleging: kernelementen Samenleven in gezinsverband op basis van vrijwilligheid / keuze, zolang als nodig en haalbaar Samenwerking tussen een multidisciplinair team en pleeggezin in de zorg voor een psychiatrische patiënt op basis van een samenwerkingsovereenkomst en werkafspraken 24/24 en 7/7 permanentie met ondersteuning voor patiënt en pleeggezin T.a.v. het pleeggezin: garantie van overname van zorg Slide 11

11 Rolverdeling en verantwoordelijkheden Pleeggezin Psychiatrisch team Stabiele leef- en woonomgeving Directe begeleiding bij zorgvragen, gaande van emotionele ondersteuning tot vervangende regie over enkele levensdomeinen Psychiatrische behandeling met focus op het verwerven, verbeteren en/of het behouden van psychisch evenwicht Begeleiding patiënt op diverse levensdomeinen Coaching en ondersteuning pleeggezin Slide 12

12 Het wettelijk kader KB 10 april 1991 Kader Wet op leeftijd Is zowel kracht als zwakte Slide 13

13 KB 10 april 1991 Psychiatrische gezinsverpleging als een: Psychiatrisch zorgaanbod Hospitalisatievorm Georganiseerd vanuit een psychiatrisch ziekenhuis Met voorbehouden bedden voor de gezinsverpleging Min. 30 plaatsen Normen Slide 14

14 Pleegzorgdecreet 20 juni 2012 Harmonisatie i.p.v. versnippering 4 vormen: Ondersteunende pz Perspectiefzoekende pz Perspectiefbiedende pz Behandelende pz 1 dienst per provincie Samenwerkingsovereenkomst met een vergunde dienst voor pleegzorg Slide 15

15 Psychiatrische gezinsverpleging België Vlaanderen: OPZ Geel Wallonië: Centre Hospitalier Specialisé L Accueil : placement familial Lierneux en omgeving 100-tal patiënten 70 pleeggezinnen Slide 16

16 Slide 17

17 Dr. Tom Geuens PSYCHIATRISCHE GEZINSVERPLEGING MEERDERJARIGEN (DOELGROEPEN VOLWASSENEN EN OUDEREN) Slide 18

18 Voor wie? Volwassen psychiatrische patiënten (resp en 65+) met langdurige meervoudige hulpvragen die zich (nog) niet zelfstandig kunnen handhaven Verwijzingen: vooral uit psychiatrische voorzieningen (supraregionaal) Slide 19

19 Voor wie? Inclusiecriteria: Gestabiliseerde psychiatrische pathologie Redelijk niveau van zelfredzaamheid, ADL Vermogen tot sociale aanpassing Afhankelijke persoonlijkheid/ingesteldheid= + Exclusiecriteria: Gedrag/problematiek die integriteit en veiligheid gezin/sociale omgeving in gevaar brengt Gedrag/problematiek/nood aan ondersteuning die draagkracht van gezinscontext overstijgt Slide 20

20 Patiënten Historische patiëntenpopulatie (verblijf van decennia in gezinsverpleging) Als kind opgenomen in Geels pleeggezin Sociaal marginale achtergrond Mentale beperking/psychiatrische stoornis Vaak verplicht verblijf Slide 21

21 Patiënten Evolutie naar grotere diversiteit in populatie: Burgerlijke staat: gehuwd (met/zonder kinderen), alleenstaand, gescheiden Vorige leefsituatie: PZ, BW, familie, voorziening Professionele achtergrond Intellectuele mogelijkheden Slide 22

22 Patiënten Evolutie naar grotere diversiteit in populatie: Diagnoses: o psychotische stoornis, persoonlijkheidsstoornis, stemmingsstoornis, cognitieve stoornis o al dan niet in combinatie met mentale handicap/zwakbegaafdheid Steeds langdurige psychiatrische problematiek die het functioneren in ernstige mate beperkt Slide 23

23 Slide 24

24 Slide 25

25 Profielen GV verblijf Wonen voor decennia in zelfde PG, eventueel in meerdere generaties Verblijf van lange periode in GV maar bij meerdere PG Verblijf bij PG voor enkele jaren en stap naar zelfstandigheid, andere woonformule... Slide 26

26 Pleeggezinnen Pleeggezinnenbestand is erg divers: Gezinssamenstelling (alleenstaand, met zonder [inwonende] [klein]kinderen, medepatiënten...) Leeftijd (30-90) Woonomgeving (ruraal, centrum...) Waarden, normen (gezinsthema s...) Leefgewoonten/ integratie in buurt, sociale leefwereld (open, gesloten..)/ aanbod zinvolle dagbesteding/ taken/ verantwoordelijkheden Beschikbare zorgtijd/ zorgaanbod/ affiniteit/ vermogen te structureren/ duidelijkheid te bieden Persoonlijkheid/ tolerantie/ afstand-nabijheid Visie op pleeggezin zijn/ verwachtingen/ Slide 27

27 Pleeggezinnen Meestal interesse in aanbieden woonplaats voor lange termijn, geleidelijk aan meer openheid voor tijdelijkere opnames (resocialisatie), opvang, studioformule... Bij nieuwe pleeggezinnen nog steeds grote vertrouwdheid met gezinsverpleging (ouders, familie, buren... zijn PG) Slide 28

28 Tendens Instap op latere leeftijd (50+), ondervertegenwoordiging jongere gezinnen (geen sociaalrechtelijk statuut, lage vergoeding) Graad van zorg die gezinnen aanbieden wijzigt Maar: Hedendaagse leefgewoontes hoeven engagement als pleeggezin niet in de weg te staan (ondersteuningsaanbod blijft noodzakelijk) Slide 29

29 Matchingproces Fundamenteel voor geslaagd matchingproces: Grote diversiteit aan pleeggezinnen: screening focust op kwaliteiten in functie van pleegzorg Duidelijk beeld van ondersteuningsnood/wens van patiënt: via residentieel observatietraject binnen psychiatrisch zorgcentrum Slide 30

30 Matchingproces Wekelijks teamoverleg o.l.v. psychiater in functie van matching: koppeling zorgvraag en beschikbare plaatsen bij pleeggezinnen. Graduele opbouw van contacten tussen PG en pat. Slide 31

31 Methodiek F-ACT Functie-Assertive Community Treatment Assertive Community Treatment (ACT) Strengthsmodel van Rapp Multidisciplinair team: Persoonlijke begeleider (20-25 patiënten/20 gezinnen) Bij crisis: teamzorg Slide 32

32 Methodiek ACT is een manier om zorgverlening te organiseren en omvat volgende kerncomponenten Cliënt en familie zijn de belangrijkste partners Assertive outreach Zorg in de thuissituatie van de cliënt Shared caseload: teambehandeling Interdisciplinariteit/ transdisciplinariteit Zorgaanbod onbeperkt in de tijd indien nodig Ondersteuning van mantelzorgers Totaalpakket van zorg Rehabiliterend aspect zwakke schakel in ACT-aanpak Slide 33

33 Methodiek Strengthsmodel van Rapp - belangrijke principes: Integratie en normalisatie: Nadruk op mogelijkheden van de cliënt ipv op de ziekte Nadruk op hulpbronnen/versterken steunsystemen Werkrelatie tussen casemanager en cliënt staat centraal Keuzes van cliënt basis voor interventies Leren, groeien, verandering Slide 34

34 Voorbeeld F-ACT-bord Verkorte, anonieme versie ter illustratie. Beide teams gebruiken een aangepaste eigen versie. Slide 35

35 Casus Maria ( 1983)

36 Genogram Natuurlijke familie Brazilië (aantal kinderen onbekend) Huidig pleeggezin Adoptiegezin Maria Maria Maria Slide 37

37 Psychiatrisch AS1- Klinische stoornissen Schizofrenie, paranoïde type AS2- Persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid Borderline persoonlijkheidsstoornis GAF-score: 45 Hoofddiagnose: Schizofrenie, paranoïde type Slide 38

38 Tijdlijn 1983 Weeshuis Brazilië 1992 Adoptie februari 1998 april 1998 Opname K-dienst Eerste consult bij kinder- en jeugdpsychiater automutilatie, fugues, godsdienstwaan januari 2001 juni 1999 Start beroepsafdeling ouderenzorg escalaties met psychotische overtuigingen met inhoud van fysiek geweld en seksueel misbruik november maand opname op adolescentenafdeling, met doorverwijzing naar afdeling voor structurerende zorg voor jonge psychotici internaat MPI terug meer psychotische kenmerken, heropname op dienst voor jonge psychotici noodzakelijk najaar 2003 Thuis wonen wordt onmogelijk Pogingen naar beschut wonen mislukken: zwak niveau van functioneren; religieus getinte wanen en hallucinaties. Medicamenteuze wijzigingen brengen geen soelaas 4 maanden opname op structurerende therapie reden: borderline persoonlijkheidsstoornis, op basis van traumatisch verleden, met sterke neiging tot psychotische decompensatie. Paranoïde schizofrenie. Na de start van het schooljaar, psychotische symptomen met ernstige gedragsproblemen en hysterische aanvallen met automutilatie. Intrafamiliale strijd met suïcidegedachten, automutilatie Opname op open rehabilitatieafdeling voor psychotici: zelfde problemen, na medicatieswitch toch een beter functioneren, volgt groepsprogramma, open school, leert openbaar vervoer te gebruiken maart 2006 Opname in pleeggezin, samen met andere pleeggaste najaar 2005 Doorverwijzing naar gezinsverpleging, opname op observatieafdeling en Observatiehuis Periode van observatie, matching gezin/cliënte maart 2006-heden Verblijf in eerste pleeggezin 38d verblijf intra muros, gespreid over 4 opnames (reden: escalatie van spanning in pleeggezin Slide 39

39 Tijdlijn 1983 Weeshuis Brazilië 1992 Adoptie februari 1998 Eerste consult bij kinder- en jeugdpsychiater automutilatie, fugues, godsdienstwaan januari 2001 april 1998 Opname K-dienst juni 1999 Start beroepsafdeling ouderenzorg escalaties met psychotische overtuigingen met inhoud van fysiek geweld en seksueel misbruik november maand opname op adolescentenafdeling, met doorverwijzing naar afdeling voor structurerende zorg voor jonge psychotici internaat MPI terug meer psychotische kenmerken, heropname op dienst voor jonge psychotici noodzakelijk najaar 2003 Thuis wonen wordt onmogelijk Pogingen naar beschut wonen mislukken: zwak niveau van functioneren; religieus getinte wanen en hallucinaties. Medicamenteuze wijzigingen brengen geen soelaas 4 maanden opname op structurerende therapie reden: borderline persoonlijkheidsstoornis, op basis van traumatisch verleden, met sterke neiging tot psychotische decompensatie. Paranoïde schizofrenie. Na de start van het schooljaar, psychotische symptomen met ernstige gedragsproblemen en hysterische aanvallen met automutilatie. Intrafamiliale strijd met suïcidegedachten, automutilatie Opname op open rehabilitatieafdeling voor psychotici: zelfde problemen, na medicatieswitch toch een beter functioneren, volgt groepsprogramma, open school, leert openbaar vervoer te gebruiken maart 2006 Opname in pleeggezin, samen met andere pleeggaste najaar 2005 Doorverwijzing naar gezinsverpleging, opname op observatieafdeling en Observatiehuis Periode van observatie, matching gezin/cliënte maart 2006-heden Verblijf in eerste pleeggezin 38d verblijf Intra muros, gespreid over 4 opnames (reden: escalatie van spanning in pleeggezin Slide 40

40 Randvoorwaarden Permanentiedienst vanuit psychiatrisch zorgcentrum 7/7 24/24 Bed op recept Psychiatrisch transdisciplinair team met stevige methodiek (bijv. F-ACT) Continuïteit van zorg Beroep kunnen doen op andere diensten zoals dagactivering, arbeidszorg, somatische diensten Divers pleeggezinnenbestand Maatschappelijk draagvlak, verankering in de stad, het dorp Slide 41

41 Aanmeldingen Aanmelden kan via de resp. teams: Team Gezinsverpleging volwassenen E: T: Verantwoordelijke psychiaters: dr. Mieke Celen, dr. Mieke Opgenhaffen Team Gezinsverpleging ouderen E: T: Verantwoordelijke psychiaters: dr. Eric de Smet, dr. Kevin Van Wallendael Slide 42

42

43 SITUERING Project gestart in 2010, op vraag van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tot september 2013 Samenwerking tussen VAPH* en psychiatrie Nieuw decreet pleegzorg: samenwerkingsakkoord met PPA** *Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap **Pleegzorg provincie Antwerpen

44 Ons Project! Kinderen/jongeren in zorggezinnen Dubbele problematiek: ontwikkelingsachterstand én psychiatrische problematiek Doelstelling: maximale kansen op ontwikkeling Samenwerking met zorggezinnen Multidisciplinair psychiatrisch team Begeleidingsplan Flexibiliteit!

45 Sectoroverschrijdende samenwerking Past binnen de zorgvernieuwingsideeën van het VAPH Opnamevermijdend, zowel voor psychiatrie als voor de gehandicaptensector Gezondheidseconomisch perspectief: bed minder, wachtlijst korter Integratie in de samenleving Meer geïndividualiseerde zorg

46 Een voorbeeld... Zoveel mogelijk gewoon, zo weinig mogelijk uitzonderlijk. Sluit aan bij de evoluties binnen psychiatrische gezondheidszorg: Residentiële behandeling vermijden, meer zorg in de samenleving

47 Zijn er gelijkaardige initiatieven? Partners in parenting, Bethanië Genk MTFC-P (Multi Treatment Foster Care Preschoolers) Nederland

48 3 Essentiële randvoorwaarden 1. Ruim en gevarieerd bestand van zorggezinnen 2. Ondersteund door een Psychiatrisch Zorgcentrum 3. Intersectorale samenwerking

49 1. Ruim en gevarieerd bestand van zorggezinnen Zorggezin als partner in de psychiatrische begeleiding (samenwerkingsovereenkomst) Vergoeding Tijdelijke overname van zorg is mogelijk

50 2. Ondersteund door een psychiatrisch zorgcentrum Crisisplan: direct toegankelijke psychiatrische residentiële voorziening (psychopreventie/observatie/behandeling) 24/24u permanentie (psychiatrisch/verpleegkundig) Intensieve opvolging door multidisciplinair psychiatrisch team (huisbezoeken, wekelijks overleg) OPZ Geel ligt centraal in werkingsgebied (straal van 25 km)

51 3. Intersectorale samenwerking Nauwe samenwerking met onderwijsvoorzieningen, regulier en gewoon Voorzieningen van het VAPH (bv. MPI's = medisch pedagogisch instituut) Voorzieningen van Integrale jeugdzorg Regelmatig overleg (aanmeldingen, matching, zorgoverleg...)

52 Verschil met reguliere pleegzorg Doelgroep: psychiatrische diagnose + ontwikkelingsachterstand Zorggezinnen zijn semi-professionele partners in de behandeling/ begeleiding/ ontwikkeling Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding voor kosten en de opgenomen zorg voor de zorggezinnen (27,50 euro per dag) Daghospitalisatie, kind behoudt domicilie van de bio-ouders Minimale zorgbijdrage voor de bio-ouders

53 Schets van het project Bekendmaking Werven van zorggezinnen Aanmeldingen kinderen/jongeren Zorggezinnen

54 Kinderen en jongeren in een zorggezin Aanbod op maat van het kind en zijn context Partiële opvang: verschillende formules Tijdelijke opvang: time-out 7 op 7

55 Profiel van een zorggezin Koppel met volwassen kinderen Alleenstaande man, sociaal geëngageerd Koppel met jonge kinderen Koppel, landbouwers, ervaring via groene zorg

56 Matching!! Flexibiliteit: van 1 dag per maand tot 7/7 Wisselwerking tussen vraag en aanbod Impact op het zorggezin mag niet tè groot zijn

57 Match tussen zorggezin en kind/jongere Aandachtspunten Komt het aanbod van het gezin (qua beschikbare tijd) overeen met vraag van het kind (gezinsvervangend, ondersteuning van gezin of voorziening, aanwezigheid van eigen kinderen ) Pedagogische vraag versus pedagogisch aanbod? Gezinsomgeving stad vs. platteland? Is de natuurlijke context van het kind al dan niet nog betrokken? Kan de cliënt betrokken worden in het vertrouwde dagelijkse leven van het gezin? Zorgvraag van de cliënt (aanwezigheid van verzorgende taken)

58 Instaptraject Gradueel: speelnamiddagen, kennismakingsmomenten Geen te lange aanloop: proefverblijven Toezegging van de ouders, kennismaking tussen ouders en zorggezin op de plaats waar het kind verblijft

59 Ondersteuningsaanbod voor zorggezin, kind/jongere en de natuurlijke context Een multidisciplinair team o.l.v. een kinder- en jeugdpsychiater verzorgt de begeleiding van kind/jongere, natuurlijke context en het zorggezin. Onze krachten: Alle informatie over kind en context die nodig is om het verblijf van de cliënt in het zorggezin zo goed mogelijk te laten verlopen, is aanwezig De casemanager/gezinsbegeleider bezoekt regelmatig de verschillende contexten waarin het kind verblijft: zorggezin, natuurlijke context, school

60 Samenwerking MPI Oosterlo Gezinsbegeleider is de contactpersoon Driemaandelijks overleg Casusgebonden samenwerking Terugkeergarantie tot 1 maand na ontslag

61 Profielen kinderen/jongeren (2) 9 jaar bij aanmelding Problematiek: zwakbegaafd ADHD PDD-NOS (subtype MCDD) KOPP problematiek Is in K-dienst opgenomen geweest Gaat in MPI naar school en verblijft van ma tot vrij op het internaat (verbonden aan MPI) In WE verblijft hij bij moeder of op internaat (een ander dan het internaat gedurende de schooldagen) Hulpvraag: gezinsondersteunende psychiatrische pleegzorg

62 Hoe werken wij? Uitgangspunt voor ons zijn de alledaagse leefgewoonten van het zorggezin Respect voor de eigenheid van het zorggezin Haalbaarheid (tegenindicaties voor opname zorggezin: zware hechtingsen/of gedragsproblematiek)

63 Resultaten Verbeterde levenskwaliteit Flexibiliteit is noodzakelijk Van de 25 begeleidingen zijn er slechts 2 drop-outs. De stopzetting van enkele andere begeleidingen is steeds gebeurd in kader van een positieve beslissing (oriëntering naar andere context was meerwaarde voor kind en context)

64 Gezondheidseconomisch effect Bij 7 begeleidingen komt er een plaats in een MPI vrij (voor cliënten die waarschijnlijk levenslang een residentiële opvang binnen het VAPH zouden nodig hebben) Een oneigenlijk verblijf van een vijftal kinderen in een residentiële setting (bij gebrek aan alternatief) kan worden afgebouwd (K-dienst, MPI en CKG) ten voordele van een woonvorm die aansluit bij de noden van het kind/de jongere Vermijding van schooldrop-outs door alternatief leertraject op te starten (complementair aan schools aanbod)

65 Resultaten (op niveau van welzijn en ontwikkeling) Effecten op cliëntniveau zijn uiteraard niet eenvoudig te objectiveren. We merken wel: Reacties van de kinderen en jongeren zelf, van hun natuurlijke context en van de pleeggezinnen zijn overwegend positief. We zien kinderen en jongeren ontwikkelingssprongen maken waarvan vroegere zorginstellingen versteld staan (vb. impulscontrole, eetgewoontes, zelfstandigheid, interesses ). Dit ervaren we in meer of mindere mate bij elke cliënt. Zeker bij gedeelde zorg (zorggezin en natuurlijke context) ervaart de natuurlijke omgeving (meestal de ouders) het tijdelijk verblijf van het kind in een zorggezin als ondersteunend.

66 Break-down voorkomen Oorzakelijke factoren: Leeftijd: > 11 jaar vergroot risico op breakdown Gedragsproblemen Relatie tussen ouders en pleegouders

67 Protectief Massieve ondersteuning van het zorg-/pleeggezin: Nabijheid team, fysiek en emotioneel Praktische diensten Deskundig advies Pleegouders au sérieux nemen, betrekken, stem geven tijdens traject Contact tussen ouders en pleegouders moet zeer sterk geregisseerd worden Sturen, steunen, stimuleren (Patterson)

68 Toekomstvisie 1. Samenwerking 2. Overgang naar volwassenheid 3. Flexibilisering van de zorg

Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen. Project OPZ Geel MPI Oosterlo

Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen. Project OPZ Geel MPI Oosterlo Psychiatrische pleegzorg voor kinderen en Jongeren: Kinderen in zorggezinnen Project OPZ Geel MPI Oosterlo Situering Project gestart in 2010, op vraag van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Psychiatrische pleegzorg

Psychiatrische pleegzorg Psychiatrische pleegzorg een plaats binnen het toekomstige GGZ-beleid 19 september 2012 Prof. Dr. Chantal Van Audenhove (LUCAS) Dr. Lieve Van de Walle (OPZ Geel) Inhoud Deel 1: Studie Lucas / conclusies

Nadere informatie

GEZINSVERPLEGING ANNO 2014: EEN GEDIFFERENTIEERD(ER) AANBOD

GEZINSVERPLEGING ANNO 2014: EEN GEDIFFERENTIEERD(ER) AANBOD GEZINSVERPLEGING ANNO 2014: EEN GEDIFFERENTIEERD(ER) AANBOD Wilfried BOGAERTS 1 Een zorgsysteem als gezinsverpleging, als geen ander gekenmerkt door en ook in ruime mate afhankelijk van een sterke betrokkenheid

Nadere informatie

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014

Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 Pleegzorg Modulering in pleegzorg Vanaf 2014 November 2013 Benedikte Van den Bruel H0 Inhoud H1 Achtergrond H2 Vormen van pleegzorg & bijhorende typemodules H3 Combinaties met hulp buiten de pleegzorg

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA Opendeur bij SSeGA Overzicht SHM Introductie Vaststelling Nood SSeGA-project Opzet Aanpak Cijfers Ervaringen SSeGA Partners Sociaal Wonen Geestelijke Gezondheidszorg Financiering 3,2 vte en 3u psychiater

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard

Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard Gezinsplaatsing Sociaal Centrum Opvang Kinderdienst De Mutsaard Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht

Nadere informatie

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Opvang Kinderdienst Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht : een onverwachte ziekte, mentale of fysieke

Nadere informatie

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015

Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 1 Voorstelling Ouderenzorg 26.03.2015 Verwelkoming en inleiding Clustermanager Kevin Pesout Programma 20.00 uur Ontvangst 20.15 uur Welkom en inleiding 20.25 uur Voorstelling van de zorgeenheden, visie,

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Opendeur bij SSeGA. Marianne Destoop Ellen Berghmans Wim Phlix. opendeur bij SSeGA

Opendeur bij SSeGA. Marianne Destoop Ellen Berghmans Wim Phlix. opendeur bij SSeGA Opendeur bij SSeGA Marianne Destoop Ellen Berghmans Wim Phlix Overzicht SHM Introductie Vaststelling Nood SSeGA-project Opzet Aanpak Cijfers Ervaringen SSeGA Partners Sociaal Wonen Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams).

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams). Beddenbezetting en andere patiëntgerelateerde cijfers Psychiatrisch ziekenhuis Erkende bedden Dienst 2014 2015 2016 370 A 60 60 60 380 a-dag 13 13 13 390 a-nacht 1 1 1 410 T 79 79 79 410 Tg 80 80 80 420

Nadere informatie

Inzoom op Outreaching

Inzoom op Outreaching Outreaching K-diensten reiken handen uit Saartje Ieven klinisch psycholoog, outreacher K-dienst Medisch Centrum St. Jozef 1 Inzoom op Outreaching 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Outreaching in Limburg - overzicht

Nadere informatie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiater : Dr Elfi Van den haute Hoofdverpleegkundige : Sandra Gissens Overzicht Betekenis liaison Biopsychosociaal: van model naar zorg Modellen

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen)

Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Van Exclusie naar Inclusie (springen of stappen) Vragen samenlevingsverbanden (en handicap) naadloos samenwerken hulpcoördinatie Exclusie(f) Inclusie(f) De insluiting in de samenleving van achtergestelde

Nadere informatie

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107

SITUERING. - Er was eens. CLUB 107 mobiel team SITUERING - Er was eens. CLUB 107-9 oktober 2015: - eerste netwerkforum Ggalimero - 2b: uitwisseling ervaringen opstart mobiel team De Link (Sara netwerk) - samenstelling werkgroep 2b maandelijkse

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen

Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Samenwerkingsverband Shm en Ggz Antwerpen Vaststelling bij Sociale dienst van Sociale huisvestingmaatschappijen (SHM) Belangrijke groep bewoners kampen met ernstige psychische problemen. Of er is een

Nadere informatie

The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!?

The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!? The M -Team : uw mobiele partner in herstelgerichte zorg!? Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren Vestigingsplaats Minderbroedersstraat NVKVV 21 maart Wim Cornelis Josine Stouten Kaat Ghyselen Herstelgerichte

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector

Internering. Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Internering Analyse dossiers vanuit brugfunctie justitie zorgsector Programma Functie coördinator extern zorgcircuit Registratie: vraag Uitstroom Extern aanbod wachtlijsten Perspectieven en uitdagingen

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen Jan Vanreusel - Mieke Mondelaers 30 maart 2011 1 Kick-off op 21 mei 2010 tijdens nationaal informatiemoment Gids naar een betere GGZ door vorming van zorgnetwerken

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma

Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma Intersectoraal Provinciaal Zorgcircuit zorgprogramma OPBOUW Beknopte situering in evoluties (Jan) Federaal FOD overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Vlaamse CGGZ GGZ Antwerpen VAPH Antwerpen Uitbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie

5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie 5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie Inhoud Inleiding Werking CGG Eclips Evaluatie Achtergrond Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (2000) De Vlaamse

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Een residentiële opname duurt zo kort mogelijk. Residentieel Behandelen Sommige kinderen en jongeren kunnen niet langer thuis blijven

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Dit product wordt niet gekoppeld aan een cliënt /resultaat B. Diagnostiek (Rosèl) /resultaat C. Begeleiding

Nadere informatie

It takes a village... Werken met de context in de chronische psychiatrische zorg

It takes a village... Werken met de context in de chronische psychiatrische zorg It takes a village... Werken met de context in de chronische psychiatrische zorg De context in therapie Elfde Studiedag Klinische psychotherapie OPZ Geel Donderdag 3 december 2015 CC De Werft Geel Opbouw

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Aafje verwijslijn (ook in crisissituaties)

Aafje verwijslijn (ook in crisissituaties) Zorgprogramma s psychiatrische problematiek in combinatie met verpleeghuiszorg Aafje verwijslijn 088 8 231 231 (ook in crisissituaties) verwijzen@aafje.nl www.aafje.nl/verwijzen Aafje heeft vier zorgprogramma

Nadere informatie

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017

Zorg voor personen met het statuut internering. Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Zorg voor personen met het statuut internering Lunchen met justitie 24 oktober 2017 Overzicht Intra-penitentiair aanbod Zorgaanbod in de maatschappij Ervaringen nieuwe wet op de internering 26/10/2017

Nadere informatie

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen

Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Uithuisplaatsing jonge kinderen in Vlaanderen Een zoektocht naar uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Vlaamse uitgangspunten, krachtlijnen en verbetermogelijkheden Beleidsnota WVG 2014-2019

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1)

preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (Functie 1) Preventie, promotie ggz, vroegdetectie, screening en diagnosestelling (F1) Kernboodschap: Samen nieuwe wegen bouwen zodat

Nadere informatie

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN

VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VROEGDETECTIE, TIJDIGE INTERVENTIE EN GEPASTE TOELEIDING BIJ ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN VDIP: korte historiek van een innovatief project Initiële doelgroep UHR/ eerste psychose jongeren jonge volwassenen:

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

3/06/2016. SSeGA. Samenwerkingsverband Sociale huisvestingsmaatschappijen en geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen. partners. Sociaal Wonen.

3/06/2016. SSeGA. Samenwerkingsverband Sociale huisvestingsmaatschappijen en geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen. partners. Sociaal Wonen. SSeGA Samenwerkingsverband Sociale huisvestingsmaatschappijen en geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen partners Sociaal Wonen Welzijn 1 Sociaal wonen in Vlaanderen Sociale huisvestingsmaatschappijen 6%

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL

DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL DE CONSULENTENWERKING IN VLAANDEREN & BRUSSEL Rosien Mesdag, Consulentenwerking Onada, Gouverneur Kinsbergencentrum Stéphanie Danckaert, Consulententeam Vlaams-Brabant & Brussel, UPC St.- Kamillus Inhoudstafel

Nadere informatie

FACT. FACT Functie Assertive Community Treatment

FACT. FACT Functie Assertive Community Treatment FACT Functie Assertive Community Treatment 1 FACT Functie Assertive Community Treatment Folder voor jongeren Algemene informatie Accare Drenthe/Overijssel maakt deel uit van Accare, een instelling voor

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Typemodules pleegzorg.

Typemodules pleegzorg. Typemodules pleegzorg. Overzicht en beschrijving van de typemodules met inbegrip van specifieke accenten voor de pleegzorg ten aanzien van volwassenen 1 1 Zie ook moduledatabank 2.0 van de integrale jeugdhulpverlening

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Gezinsverpleging

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum PASSANO. Gezinsverpleging Driemaandelijks tijdschrift: okt-nov-dec 2008 Afgiftekantoor 2400 Mol 1 - Erkenningsnr. P6080670 OPZ Geel, Dr. Sanodreef 4, 2440 Geel België-Belgique P.B. 2400 Mol 1 12/17003 Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Specificaties van het proefproject Dubbele Diagnose Minderjarigen (verstandelijke beperking + geestesziekte met gedragsstoornis

Specificaties van het proefproject Dubbele Diagnose Minderjarigen (verstandelijke beperking + geestesziekte met gedragsstoornis Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Psychosociale Gezondheidszorg Cel Geestelijke Gezondheidszorg Contactpersoon : D. BONARELLI T 02 524 86 10 F 02 524 86 20 dominique.bonarelli@sante.belgique.be

Nadere informatie

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012

Netwerk GGZ Kempen. Project Psy 107. Overleg. SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout. 8 maart 2012 Project Psy 107 Overleg SEL Kempen GGZ arrondissement Turnhout 8 maart 2012 Overzicht presentatie nper functie: ovooropgesteld zorgaanbod ostavaza: - Team - Werking oplanning To Do Geheugensteun Vooropgesteld

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Psychiatrisch ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Psychiatrisch ziekenhuis Gedegen en Gedreven het PZ Sint-Camillus doelgroep Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van

Nadere informatie

Als duwen en trekken niet helpt: impasses doorbreken met een complexe doelgroep

Als duwen en trekken niet helpt: impasses doorbreken met een complexe doelgroep Als duwen en trekken niet helpt: impasses doorbreken met een complexe doelgroep Workshop Jubileum stichting TOPGGz 8 maart 2017 Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen GZ-psycholoog/psychotherapeut ch.van.nieuwenhuizen@ggze.nl,

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Wanneer school een lijdensweg wordt.

Wanneer school een lijdensweg wordt. Wanneer school een lijdensweg wordt. Dr. D. Neves Ramos Kinder- & Jeugdpsychiater ZNA UKJA Tegenwoordig heeft iedere leerling wel iets! Leerlingen met een psychiatrische stoornis horen niet in een klas

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Aalst CKG Lierde Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Den Boomgaard werkt voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t.e.m. 12 jaar. We bieden

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen

De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. Lectoraat Rehabilitatie Groningen De ouderrol van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen Peter van der Ende Senior-onderzoeker Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen p.c.van.der.ende@pl.hanze.nl Website: www.ouderschap-psychiatrie.nl

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014

Samen naar buurtvervlechting. Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting Inspiratiemoment zorgnetwerken 14 maart 2014 Samen naar buurtvervlechting? Inspiratiedag rond zorgnetwerken Buurtvervlechting is geen zorgnetwerk Wel gelijkenissen, variante

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman Inhoud Inleiding 11 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt 1.1 Inleiding 19 1.2 Stand houden ondanks golfbewegingen 19 1.3 Uitgangspunten van de sociale psychiatrie 24 1.4 Sociale psychiatrie in

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie