Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen"

Transcriptie

1 Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen

2 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag tel.: (070) Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv Deze opgaven horen bij de uitgave Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen!, ISBN Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

3 Inhoud 1 De Computer Oefening: De processor Oefening: Invoerapparatuur Oefening: Invoerapparatuur Oefening: Invoerapparatuur Oefening: Monitor Oefening: Printers Oefening: Bits en bytes Oefening: Bits en bytes Oefening: ROM en RAM Oefening: Opslag van gegevens Oefening: Opslag van gegevens Oefening: Opslag van gegevens Oefening: Opslag van gegevens Oefening: Stations, mappen en bestanden Oefening: Stations, mappen en bestanden Oefening: Onderdelen van de computer Oefening: Soorten computers Oefening: De computer De software Oefening: Besturingssysteem Oefening: Besturingssysteem Oefening: Applicaties Oefening: Applicaties Oefening: De software De toepassing van computers Oefening: De computer thuis Oefening: Het internet Oefening: Het internet Oefening: Het internet Oefening: Communicatie via internet en Beveiliging Oefening: Beveiliging Oefening: Beveiliging Oefening: De computer op het werk Oefening: De computer op het werk Oefening: De computer op het werk Oefening: De computer op het werk Oefening: De computer op het werk Oefening: Toepassingen in de maatschappij Oefening: Toepassingen in de maatschappij Gezondheid en computers Oefening: Werkhouding Oefening: Hulpmiddelen Oefening: Gezondheidsrisico s Oefening: Milieuaspecten Oefening: Milieuaspecten Oefening: Milieuaspecten Sdu Uitgevers 3/27

4 5 Een eerste kennismaking met Windows Oefening: Bediening met de muis Oefening: Pictogrammen op het bureaublad organiseren Oefening: Het menu Start instellen en wijzigen Oefening: De taakbalk instellen en wijzigen Oefening: Onderdelen van (dialoog)vensters Oefening: Help gebruiken Oefening: Toepassingen gebruiken Instellingen in Windows Oefening: Navigeren in het Configuratiescherm Oefening: Vormgeving bureaublad aanpassen Oefening: Geluidschema instellen Oefening: Beeldschermresolutie en toegankelijkheidsopties instellen Oefening: Datum en tijd instellen Oefening: Notatie datum, tijd en getallen instellen Oefening: Volume instellen Oefening: Printers beheren Oefening: Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht De computer verkennen Oefening: Navigeren Oefening: Eigenschappen bestanden en mappen Oefening: Bestandenlijst sorteren en weergave aanpassen Oefening: Bestandenlijst sorteren en weergave aanpassen Oefening: Zoeken naar bestanden en mappen Oefening: Zoekfilters en algemene informatie over de computer Bestands- en systeembeheer Oefening: Een mappenstructuur maken Oefening: De prullenbak Oefening: Mappen en bestanden verplaatsen en kopiëren Oefening: Comprimeren en uitpakken Oefening: Virusscanners en Schijfopruiming Oefening: Defragmentatie Sdu Uitgevers 4/27

5 1 De Computer 1.1 Oefening: De processor 1. Wat betekent de afkorting CPU? 2. In welke eenheid wordt de kloksnelheid van de processor uitgedrukt? 3. Wat is de Nederlandse naam voor CPU? 1.2 Oefening: Invoerapparatuur 1. Beschrijf kort de werking van de volgende toetsen: a. Shift. b. Caps Lock. c. Delete. d. Backspace. e. Alt Gr. 2. Wat is functie van de cursor? 1.3 Oefening: Invoerapparatuur 1. Beschrijf wat er gebeurt op het beeldscherm als de muis wordt bewogen. 2. Wat is klikken en waarvoor gebruiken we het? 3. Wat is dubbelklikken en waarvoor gebruiken we het? 4. Waarvoor wordt de rechtermuisknop gebruikt? 5. Wat is een scroll-wiel? 6. Wat is het verschil tussen een muis en een touchpad? 7. Waarvoor gebruiken we een joystick? 1.4 Oefening: Invoerapparatuur Welke invoerapparaten zien we in figuur 1.1? Figuur 1.1 Sdu Uitgevers 5/27

6 1.5 Oefening: Monitor 1. Stel we hebben een 1024x TFT-monitor. a. Wat betekent de afkorting TFT? b. Waar staan de getallen 1024 en 768 voor? c. Wat betekent 15? d. Hoe wordt de grootte van het beeldscherm gemeten? 2. Is een touchscreen een invoerapparaat of een uitvoerapparaat? Licht je antwoord toe. 1.6 Oefening: Printers 1. In welke eenheid wordt de resolutie van een printer aangeduid? 2. Welk type printer werkt met toner? 3. Welk type printer spuit de inkt op het papier? 4. Voor wat voor een soort afdrukken wordt een plotter gebruikt? 5. Waarom zou iemand een inkjetprinter prefereren boven een laserprinter? 1.7 Oefening: Bits en bytes 1. Hoeveel cijfers kent het binaire getalstelsel? 2. Wat is een bit? 3. Hoe wordt een binaire code van 8 bits genoemd? 4. Waarvoor wordt de maateenheid bytes gebruikt? 1.8 Oefening: Bits en bytes Vul de volgende tabel in. 1 TB = GB 1 KB = bytes 3 GB = MB 1,44 MB = KB 1.9 Oefening: ROM en RAM 1. Wat betekent de afkorting ROM? 2. Wat betekent de afkorting RAM? 3. Geef twee andere termen voor RAM. 4. Beschrijf de functie van het ROM. 5. Beschrijf de functie van het RAM Oefening: Opslag van gegevens 1. Valt de harde schijf onder het interne of het externe geheugen? 2. Wordt er bij een harde schijf gebruikgemaakt van een magnetische, optische of programmeerbare opslagmethode? 3. Wat is formatteren? 1.11 Oefening: Opslag van gegevens 1. In welke eenheid wordt de opslagcapaciteit van de harde schijf uitgedrukt? 2. In welke eenheid wordt de snelheid waarmee een harde schijf draait uitgedrukt? 1.12 Oefening: Opslag van gegevens Geef bij de onderstaande vragen aan welk antwoord juist is. 1. In welk verband wordt een zip-drive gebruikt? Sdu Uitgevers 6/27

7 a. Bij het controleren van het functioneren van een computer. b. Bij het draaien van muziek via de cd-speler. c. Bij het opslaan en verplaatsen van gegevens. d. Bij het verbinden met het internet. 2. Wat is het voordeel van een USB-stick ten opzichte van een harde schijf? a. De USB-stick gaat langer mee. b. De USB-stick is handig om gegevens tussen computers uit te wisselen. c. De USB-stick is minder gevoelig voor virussen. d. De USB-stick slaat gegevens veiliger op. 3. Welk opslagmedium is het snelst bij het zoeken naar gegevens? a. Datacartridge. b. Harde schijf. c. Zip-disk Oefening: Opslag van gegevens 1. Wat is de opslagcapaciteit van een cd-rom? 2. Wat is de betekenis van het woord cd-rom? 3. Waarvoor staan de getallen 4 en 16 bij een 4/16 speed cd-brander? 4. Is 1 speed bij een dvd kleiner, gelijk aan of groter dan 1 speed bij een cd-speler? 5. Wat is flash-geheugen? 6. Geef twee voorbeelden van opslagmedia met flash-geheugen. 7. Welke opslagmedia worden er in figuur 1.2 getoond? Figuur Oefening: Stations, mappen en bestanden Gegeven de naam: C:\Program Files\Microsoft Office\Office 10\Word.exe 1. Wat is bij deze naam de hoofdmap (root directory)? 2. Welk stuk van deze naam is het pad? 3. Welk gedeelte van deze naam is de bestandsnaam? 4. Welk gedeelte van deze naam is de extensie? 5. Wat voor een soort bestand wordt hier aangegeven? Sdu Uitgevers 7/27

8 1.15 Oefening: Stations, mappen en bestanden 1. Wat is een station? 2. Welke drive-letter wordt meestal gebruikt voor de harde schijf? 3. Welke drive-letter wordt meestal gebruikt voor het diskettestation? 4. Wat is de betekenis van de pictogrammen uit figuur 1.3? Figuur Oefening: Onderdelen van de computer 1. Wat is de functie van het moederbord? 2. Wat is de functie van de voeding? 3. Wat is de functie van de slots op het moederbord? 4. Geef kort aan wat het verschil is tussen een parallelle poort, een communicatiepoort en een USB-poort. 5. Voor welke invoer- en uitvoerapparatuur gebruiken we de miniplugaansluiting? 1.17 Oefening: Soorten computers Geef in de volgende tabel aan in welke situatie en met welk doel de verschillende soorten computers worden gebruikt. Situatie Doel Supercomputer Mainframe Personal computer Terminal Draagbare computer PDA 1.18 Oefening: De computer 1. Wat is een andere term voor werkgeheugen? a. Cache geheugen. b. Extern geheugen. c. Flash geheugen. d. Intern geheugen. 2. Bij welke situatie wordt zeker gebruikgemaakt van het ROM? a. Het opstarten van de computer. b. Geavanceerde opties binnen Windows instellen. c. Het uitvoeren van ingewikkelde berekeningen. d. Verbinding maken met een netwerk. 3. Wat zal er verbeteren als een 800 MHz computer wordt opgewaardeerd tot een 2 GHz? a. Bepaalde opdrachten in programma s worden sneller uitgevoerd. b. Er kunnen meer kleuren worden weergegeven op het beeldscherm. c. Er kunnen meer programma s tegelijkertijd worden uitgevoerd. d. Het beeldscherm wordt vaker bijgewerkt. Sdu Uitgevers 8/27

9 4. Waarom werkt een computer traag als we een gebrek aan intern geheugen hebben? a. De gegevensstroom naar het beeldscherm neemt een te groot deel van het geheugen in beslag. b. De harde schijf moet als extra opslaggebied worden gebruikt. c. De processor wordt meer belast omdat deze wordt gebruikt als extra opslaggebied. d. De programma s moeten worden gedraaid in 16-bits modus. 5. Welk onderdeel wordt gebruikt om gegevens permanent op te slaan? a. Harde schijf. b. Moederbord. c. RAM. d. ROM. Sdu Uitgevers 9/27

10 2 De software 2.1 Oefening: Besturingssysteem 1. Wat betekent het begrip grafische gebruikersinterface? 2. Wat is de functie van een besturingssysteem? 3. Geef twee andere termen voor een besturingssysteem. 4. Welke twee soorten software onderscheiden we? 2.2 Oefening: Besturingssysteem 1. Wat is het verschil tussen hardware en software? 2. Geef een voorbeeld van een commandogestuurd besturingssysteem. 3. Geef drie voorbeelden van besturingssystemen met een GUI. 4. Waarom staat er altijd een versienummer achter de naam van software? 2.3 Oefening: Applicaties Geef in de volgende tabel twee voorbeelden van taken die we met deze toepassingsprogramma s kunnen uitvoeren. Tekstverwerkingsprogramma Spreadsheetprogramma Databaseprogramma Presentatieprogramma DTP-programma Fotobewerkingsprogramma Tekenprogramma Browser programma Administratie 2.4 Oefening: Applicaties Taak 1 Taak 2 1. Wat betekent WYSIWYG? 2. Wat betekent DBMS? 3. Hoe werkt een formule in een spreadsheetprogramma? 4. Wat is een tabel in een databaseprogramma? 5. Wat is een relatie in een databaseprogramma? 6. Wat is een dia in een presentatieprogramma? 7. Geef drie andere termen voor browsen. 8. Wat is een homepage? 2.5 Oefening: De software Geef bij de volgende vragen aan welk antwoord juist is. 1. Wat is de algemene naam voor een programma dat gebruikt wordt om diashows te maken en te geven? a. Browser. b. Demoprogramma. c. Presentatieprogramma. d. Viewer. 2. Welk van de volgende computerprogramma s heeft géén GUI? a. Excel Sdu Uitgevers 10/27

11 b. Windows 98. c. Word d. WordPerfect Vaak wordt een tekstverwerkingsprogramma, een spreadsheetprogramma, een databaseprogramma en een presentatieprogramma als één geheel verkocht. Hoe wordt zo n set programma s genoemd? a. GUI. b. Multimediapakket. c. Office suite. d. Ontwikkeltool. 4. Waar staat de letter I voor in ICT? a. Informatie. b. Interactief. c. Interlokaal. d. Internet. Beantwoord de volgende vragen. 5. Wat is een suite? 6. Wat voor een soort programma s bevat een office suite? 7. Wat is een maatwerkapplicatie? 8. Geef twee voorbeelden van situaties waarin een maatwerkapplicatie moet worden gebruikt. 9. Beschrijf de stappen die worden doorlopen bij systeemontwikkeling. Sdu Uitgevers 11/27

12 3 De toepassing van computers 3.1 Oefening: De computer thuis 1. Wanneer spreken we van een multimediacomputer? 2. Wat zijn multimediatoetsen? 3.2 Oefening: Het internet 1. In welke periode is het internet ontstaan? 2. Welk netwerk lag ten grondslag aan het internet en wat was het doel van dit netwerk? 3. Wat betekent de term www? 4. Wat is het verschil tussen het www en het internet? 5. Wat is een hyperlink? 6. Wat betekent http en wat is het doel van http? 7. Wat betekent ftp en wat is het doel van ftp? 8. Wat is een url? 9. Welke standaard wordt gebruikt voor de weergaven van webpagina s in een browser? 3.3 Oefening: Het internet 1. Geef vier voorbeelden van verbindingen die we kunnen gebruiken om verbinding te maken met het internet. 2. In figuur 3.1. zien we een omschrijving van een internetverbinding. Wat is de snelheid van deze verbinding? 3. Gaat het in figuur 3.1. om een breedbandverbinding? 4. Wat is breedband internet? 5. Wat is het verschil tussen uploaden en downloaden? Sdu Uitgevers 12/27

13 Figuur Oefening: Het internet 1. Wat betekent de afkorting ISP? 2. Geef drie voorbeelden van diensten die door een provider worden geleverd. 3. Wat is telewerken? 4. Noem twee voordelen en twee nadelen van telewerken. 3.5 Oefening: Communicatie via internet en Beveiliging 1. Wat is het verschil tussen en instant messaging? 2. Wat is een weblog? 3. Wat is het verschil tussen een virtuele gemeenschap en een sociaal netwerk? 4. Waarom moeten we voorzichtig zijn met de informatie die we op een sociale netwerksite zetten? 5. Wat is een back-up? 6. Wat is het doel van het maken van een back-up? 7. Welke opslagmedia zijn geschikt voor het maken van een back-up? 8. Van welke bestanden wordt in de regel een back-up gemaakt? 9. Van welke bestanden is het niet nodig een back-up te maken? 3.6 Oefening: Beveiliging 1. Wat is een computervirus? 2. Wat is spam? 3. Wat is de functie van anti-virussoftware? 4. Wat is een viruspatroon? 5. Waarom moet er regelmatig een virusupdate worden uitgevoerd? 6. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen we, naast het gebruik van een virusscanner, treffen om virussen te voorkomen? Sdu Uitgevers 13/27

14 3.7 Oefening: Beveiliging 1. Wat is een licentie? 2. Waarom mogen we software niet zomaar kopiëren? 3. Welk recht beschermt de makers van software tegen het illegaal kopiëren hiervan? 4. Wat is het verschil tussen shareware en freeware? 5. Mag freeware gekopieerd worden? 6. Waarom stellen fabrikanten demosoftware ter beschikking? 7. Waarom stellen fabrikanten bètasoftware ter beschikking? 8. Mogen afbeeldingen van het world wide web altijd gekopieerd worden? 9. Hoe kun je het productidentificatienummer van een softwareproduct meestal controleren? 3.8 Oefening: De computer op het werk 1. Hoe wordt de centrale computer in een netwerk genoemd? 2. Hoe worden de computers van de gebruikers genoemd die verbonden zijn met het netwerk? 3. Wat is het verschil tussen werken op een netwerk en stand-alone werken? 4. Wat is het doel van inloggen? 5. Waarom is het inloggen met alleen een gebruikersnaam niet voldoende? 6. Wat is een wachtwoordbeleid? 7. Waarom is het niet verstandig een gebruikersnaam met het bijbehorende wachtwoord door te geven aan derden? 3.9 Oefening: De computer op het werk 1. Wat is het verschil tussen een lokale schijf en een netwerkschijf? 2. Waarom zijn netwerkschijven handig? 3. Hoe wordt de server met de netwerkschijven genoemd? 4. Wat mag een gebruiker als hij/zij leesrechten heeft gekregen in een bepaalde map? 5. Wat is een home directory? 6. Geef twee voorbeelden van resources die worden gedeeld bij resource sharing. 7. Geef twee voorbeelden van client/server-architectuur Oefening: De computer op het werk Geef bij de volgende vragen aan welk antwoord juist is. 1. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking elektronische snelweg? a. De ICT-maatschappij als geheel. b. Een zoekmachine voor het internet. c. Het bestaande wereldwijde telecommunicatienetwerk. d. Internetten met een breedbandverbinding. 2. Wat bepaalt het verschil tussen een LAN en een WAN? a. De bekabeling tussen de computers. b. De geografische spreiding. c. De snelheid van de verbindingen. d. Het type computers dat is gekoppeld. 3. Hoe heet de procedure waarmee een gebruiker zich aanmeldt op een netwerk? a. Inchecken. b. Inloggen. c. Uitloggen. d. Uploaden. Sdu Uitgevers 14/27

15 4. Welk wachtwoord is de veilige keus in een bedrijfsnetwerk? a. De naam van het bedrijf. b. De naam van het eerste kind van de gebruiker. c. Een combinatie van letters en cijfers zonder logisch verband. d. Het kenteken van de auto van de gebruiker. 5. Waarom is het verstandig om onze computer te locken als de werkplek tijdelijk wordt verlaten? a. De computer belast anders het netwerk. b. De computer kan anders oververhit raken. c. Het beeldscherm zal onnodig slijten en minder lang meegaan. d. Om te voorkomen dat andere mensen de computer gebruiken onder onze naam Oefening: De computer op het werk 1. Wat is een domeinnaam? 2. Hoe heet de server die het bedrijfsnetwerk verbindt met het internet? 3. Wat is een intranet en voor wie is het gemaakt? 4. Wat is een extranet en voor wie is het gemaakt? 3.12 Oefening: De computer op het werk 1. Op welke manieren zal een organisatie de bedrijfsdata beschermen? 2. Wat is een hacker? 3. Wat is computercriminaliteit? 4. Op wat voor een soort gegevens heeft de Wet Persoonsregistratie betrekking? 5. Welk orgaan houdt toezicht op de naleving van de Wet Persoonsregistratie? 6. Welke verplichtingen heeft de registreerder in het kader van de Wet Persoonsregistratie? 7. Welke rechten heeft de geregistreerde in het kader van de Wet Persoonsregistratie? 3.13 Oefening: Toepassingen in de maatschappij 1. Geef drie voorbeelden van betaalmethoden die speciaal voor internet zijn ontwikkeld. 2. Geef drie voorbeelden van reguliere betaalmethoden die ook bij het kopen op internet veel worden gebruikt. 3. Waarvoor staat de s in https? 4. Waaraan is een https-verbinding te herkennen op het scherm? 3.14 Oefening: Toepassingen in de maatschappij 1. Wat betekent CBT? 2. Wat is e-commerce? 3. Geef drie voorbeelden van de toepassing van ICT in de gezondheidszorg. 4. Geef een voorbeeld van een situatie waarbij een computer beter ingezet kan worden dan een mens. 5. Geef een voorbeeld van een situatie waarbij een mens beter ingezet kan worden dan een computer. 6. Geef drie voorbeelden waarvoor de overheid de gegevens uit het bevolkingsregister gebruikt. Sdu Uitgevers 15/27

16 4 Gezondheid en computers 4.1 Oefening: Werkhouding 1. Waarom is een goede ergonomie belangrijk bij het werken met een computer? 2. Welke risico s lopen we bij een slechte opstelling van onze werkplek? 3. Waarom is het niet verstandig de printer naast het bureau te zetten? 4.2 Oefening: Hulpmiddelen 1. Wat is het verschil tussen een natural keyboard en een gewoon toetsenbord? 2. Omschrijf het verschil van de houding van de armen bij een natural keyboard en een gewoon toetsenbord. 3. Wat is een monitorfilter? 4. Wat is een documenthouder en hoe dient deze te worden gepositioneerd? 5. Wat is een computerbril en bij welke brildragers is een computerbril handig? 6. Wanneer kunnen we een voetenbankje gebruiken? 7. Wat is pauzesoftware en hoe werkt deze software? 8. Geef een aantal voorbeelden van momenten waarop pauzesoftware in werking treedt. 4.3 Oefening: Gezondheidsrisico s Bij computerwerk kunnen er, om diverse redenen, gezondheidsproblemen ontstaan. Geef in de volgende tabel aan wat, in de beschreven situatie, de gezondheidsrisico s zijn. Langdurig achter de computer werken zonder te pauzeren. Losse (stroom)kabels achter en tussen de bureaus. Veel en langdurig met een muis werken. Toetsenbord te hoog ten opzichte van de armleuningen. Voortdurend naar een beeldscherm kijken. Veel stress om het werk op tijd af te krijgen. Verkeerde stoelinstelling. 4.4 Oefening: Milieuaspecten Gezondheidsrisico( s) 1. Onder welk soort goed vallen computers in het kader van afvalverwerking? a. Computergoed. b. Grijsgoed. c. KCA. d. Witgoed. 4.5 Oefening: Milieuaspecten 1. Gebruikt een computer die is uitgeschakeld maar wel is aangesloten op het stopcontact wel of geen stroom? 2. Wat is het verschil tussen de sluimerstand en de slaapstand? 3. Waar dankt de term screensaver zijn naam aan? 4. Waarom gebruikt een draagbare computer minder energie? 5. Welk type printer gebruikt het meeste energie? Sdu Uitgevers 16/27

17 6. Bij welke apparaten is het handig een stekkerdoos met aan-uitknop te gebruiken om energie te besparen? 7. Welk type monitor gebruikt minder energie: CRT of LCD? 4.6 Oefening: Milieuaspecten 1. Geef drie voorbeelden van maatregelen die we kunnen treffen om het milieu minder te belasten bij het gebruik van printers en faxen. Sdu Uitgevers 17/27

18 5 Een eerste kennismaking met Windows Oefening: Bediening met de muis 1. Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op het bureaublad. Hoe heet het menu dat nu verschijnt? 2. Dubbelklik op het pictogram Prullenbak op het bureaublad. 3. Sluit de prullenbak door op het kruisje rechts van de titelbalk te klikken. 4. Open het menu Start en blader naar de het programma Free Cell (in de groep Ontspanning). 5. Sleep het pictogram van dit programma naar de taakbalk. 6. Laat de linkermuisknop los zodra de tekst Vastmaken aan taakbalk zichtbaar is. 7. Start het programma Free Cell via de taakbalk. 8. Verwijder het pictogram Free Cell van de taakbalk via het snelmenu. 9. Vul onderstaande tabel in. Actie Klikken Dubbelklikken Rechts klikken Slepen Scrollen Met welke onderdeel van de muis? Hoe? 5.2 Oefening: Pictogrammen op het bureaublad organiseren 1. Sluit alle programma s en zorg ervoor dat het bureaublad zichtbaar is. 2. Sorteer de pictogrammen op naam. 3. Sorteer de pictogrammen op type. 4. Schakel het automatisch schikken van pictogrammen uit. 5. Zorg ervoor dat de pictogrammen worden uitgelijnd op het raster. 5.3 Oefening: Het menu Start instellen en wijzigen 1. Voeg het programma Free Cell toe aan het menu Start. 2. Voeg het programma Windows Verkenner toe aan het menu Start. 3. Voeg het programma Microsoft Word toe aan het menu Start. 4. Maak ook snelkoppelingen naar de programma s Free Cell, Windows Verkenner en Microsoft Word op het bureaublad. 5. Start het programma Knipprogramma (uit de groep Bureau-accessoires). 6. Sluit het programma Knipprogramma en controleer of het programma is opgenomen in de rij laatst gebruikte programma s in het menu Start. 7. Verwijder de optie Knipprogramma uit het menu Start. 8. Zorg ervoor dat onlangs geopende programma s niet worden weergegeven in het menu Start. 5.4 Oefening: De taakbalk instellen en wijzigen 1. Zorg ervoor dat de taakbalk niet wordt vergrendeld. 2. Pas de hoogte van de taakbalk aan. 3. Verplaats de taakbalk naar de linkerkant van het scherm. 4. Zorg ervoor dat de taakbalk weer één regel aan de onderkant van het scherm in beslag neemt. Sdu Uitgevers 18/27

19 5. Voeg de programma s Free Cell, Windows Verkenner en Microsoft Word toe aan de taakbalk. 6. Verwijder het programma Windows Media Player van de taakbalk. 7. Zorg ervoor dat alle pictogrammen in het systeemvak van de taakbalk altijd worden weergegeven. 8. Vergrendel de taakbalk. 5.5 Oefening: Onderdelen van (dialoog)vensters Bekijk het volgende dialoogvenster. Figuur Benoem de besturingselementen die zichtbaar zijn in deze figuur Beschrijf de werking van deze besturingselementen. 5.6 Oefening: Help gebruiken 1. Start de helpfunctie van Windows. 2. Zoek naar informatie over algemene sneltoetsen. 3. Wat is de algemene werking van de volgende sneltoetsen? a. Shift+Delete. b. Ctrl+x. c. Ctrl+y. d. Alt+F4. e. Ctrl+Shift+Esc. 4. Zoek via de help uit wat een antispyware-programma is en of Windows een antispyware-programma heeft. 5. Bekijk het helpscherm over werken met bibliotheken. 6. Geef een korte omschrijving van het begrip bibliotheek in Windows. 7. Geef twee voorbeelden van mogelijkheden van bibliotheken in Windows. Sdu Uitgevers 19/27

20 5.7 Oefening: Toepassingen gebruiken 1. Start het programma WordPad (groep Bureau-accessoires). 2. Typ een alinea tekst. 3. Sla het document op onder de naam Oefening Start het programma Paint (groep Bureau-accessoires). 5. Teken een bloem en selecteer (een deel van) de tekening. 6. Kopieer de geselecteerde tekening en plak deze in het document in WordPad. 7. Sluit het programma Paint zonder de wijzigingen op te slaan. 8. Start het programma FreeCell (groep Ontspanning). 9. Maak een afbeelding van het hele scherm en plak deze in het document in WordPad. 10. Open het dialoogvenster Afdrukken in WordPad en maak een schermafbeelding van dit dialoogvenster. 11. Plak ook deze schermafbeelding in het document en sla de wijzigingen op. Sdu Uitgevers 20/27

21 6 Instellingen in Windows 6.1 Oefening: Navigeren in het Configuratiescherm 1. Start het Configuratiescherm. 2. Geef de opties in het Configuratiescherm weer als kleine pictogrammen. 3. Geef de opties in het Configuratiescherm weer per categorie. 4. Blader naar de categorie Klok, taal en regio. 5. Ga met één klik naar de categorie Programma s. 6. Blader twee schermen terug. 7. Typ de tekst vergr in het zoekvak. 8. Bekijk de verschillende opties waarmee we de gegevens op het scherm kunnen vergroten? 9. Sluit het Configuratiescherm. 6.2 Oefening: Vormgeving bureaublad aanpassen 1. Stel het thema Landschappen in. 2. Bekijk het effect van dit thema. a. Is het bureaublad aangepast? b. Is er een schermbeveiliging ingesteld? c. Zijn er speciale geluiden ingesteld? d. Zijn de vensterkleuren aangepast? 3. Schakel over naar het thema Windows Wijzig de bureaubladachtergrond in de foto van de vuurtoren die bij het thema Nederland hoort. 5. Stel een schermbeveiliging in met de 3D-tekst Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen!. 6.3 Oefening: Geluidschema instellen 1. Stel het geluidschema Tuin in en probeer de geluiden uit. 2. Probeer ook het effect van het geluidschema Festival. 3. Maak een eigen geluidschema Geluiden van <naam> met alleen geluiden bij de volgende: a. Maximaliseren. b. Kritieke stop. c. Nieuwe . d. Programma starten. e. Programma afsluiten. f. Windows starten. g. Windows afsluiten. 6.4 Oefening: Beeldschermresolutie en toegankelijkheidsopties instellen 1. Wat is de huidige resolutie van het beeldscherm? 2. Probeer de resolutie 600 bij 800 door deze toe te passen. 3. Schakel weer terug naar de originele beeldschermresolutie. 4. Zorg ervoor dat de tekst en pictogrammen op het beeldscherm worden vergroot tot 125%. 5. Zoek in het toegankelijkheidscentrum naar opties die de computer beter leesbaar maken. Sdu Uitgevers 21/27

22 6. Zorg ervoor dat de cursor een dikte krijgt van Zorg ervoor dat de optie Hoog contrast met een toetsencombinatie kan worden in- en uitgeschakeld. 8. Druk op de toetsencombinatie Alt+Shift+Print Screen. 9. Schakel weer terug naar normaal contrast. 10. Start het vergrootglas en bekijk de onderdelen op het scherm. 11. Schakel het vergrootglas weer uit. 6.5 Oefening: Datum en tijd instellen 1. Bekijk de huidige tijd en datum op de taakbalk. 2. Stel vervolgens de tijdzone Seoul in. Wat is het verschil met de Nederlandse tijdzone? 3. Voeg een tweede klok met de tijd in Darwin toe. 4. Geef de klokken een duidelijke naam. 5. Geef de tijden in Seoul en Darwin weer via de taakbalk. 6. Schakel voor de standaardtijd voor de eerste klok weer terug naar de tijdzone UTC + 01:00 Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 7. Verwijder de tweede klok. 6.6 Oefening: Notatie datum, tijd en getallen instellen 1. Selecteer de notatie Afrikaans (Zuid-Afrika) voor de notatie van getallen en data. 2. Welk teken wordt gebruikt om de duizendtallen te scheiden? 3. Wat is het decimale teken? 4. Welke maand hoort bij de datum 2010/10/04? 5. Op welke dag begint de week in Zuid-Afrika? 6. Schakel weer terug naar de Nederlandse instellingen. 6.7 Oefening: Volume instellen 1. Zet het systeemvolume via het Configuratiescherm op de maximale stand. 2. Ga naar de optie Systeemgeluiden wijzigen en beluister het geluid dat wordt afgespeeld bij het afsluiten van Windows. 3. Zet het volume via de taakbalk weer zachter en beluister opnieuw het geluid dat wordt afgespeeld bij het afsluiten van Windows. 6.8 Oefening: Printers beheren 1. Voeg een printer toe met de volgende kenmerken: a. Lokale printer. b. Aangesloten op de LPT1-poort. c. HP Color LaserJet 9500 PCL 6. d. Niet delen op het netwerk. e. Niet de standaardprinter. f. Geen testpagina afdrukken. 2. Verwijder de zojuist toegevoegde printer. 6.9 Oefening: Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht 1. Maak de volgende accounts aan: a. een gastaccount. b. een standaardaccount voor gebruiker Jan met wachtwoord WelkomJan. Sdu Uitgevers 22/27

23 c. een administratoraccount voor gebruiker Piet met wachtwoord WelkomPiet. d. Stel ouderlijk toezicht in voor de gebruiker Jan. Jan mag de computer op doordeweekse dagen niet na 21:00 uur gebruiken. Sdu Uitgevers 23/27

24 7 De computer verkennen 7.1 Oefening: Navigeren 1. Start de Windows Verkenner. 2. Bekijk de schijven van de computer en schrijf op welke letters worden gebruikt voor welke schijven. 3. Navigeer in het navigatievenster naar de map C:\Windows\Media. 4. Hoeveel submappen zijn er zichtbaar in het rechterdeelvenster? 5. Bekijk de inhoud van de map Sonata. Welk type bestanden komen we hier tegen? 6. Blader naar de inhoud van de bibliotheek Afbeeldingen. 7. Bekijk de inhoud van de harde schijf C:. Hoeveel mappen zien we in het rechterdeelvenster? 7.2 Oefening: Eigenschappen bestanden en mappen 1. Start de Windows Verkenner. 2. Bekijk de eigenschappen van de harde schijf C:. Wat is de beschikbare ruimte? 3. Bekijk de eigenschappen van het bestand C:\Windows\Cursors\aero_link.cur in de statusbalk. 4. Maak meer eigenschappen zichtbaar in de statusbalk. 5. Bekijk de eigenschappen van het bestand C:\Windows\Cursors\aero_link.cur in het dialoogvenster Eigenschappen voor aero_link.cur. 6. Plaats een USB-stick in de USB-poort. 7. Welke letter krijgt deze USB-stick in de Windows Verkenner? 8. Maak de eigenschappen van de USB-stick zichtbaar via het dialoogvenster. 9. Koppel de USB-stick los via het systeemvak van de taakbalk. 10. Verwijder de USB-stick uit de USB-poort. 7.3 Oefening: Bestandenlijst sorteren en weergave aanpassen 1. Start de Windows Verkenner. 2. Maak de inhoud van de map C:\Windows\Cursors zichtbaar in het rechterdeelvenster. 3. Geef de bestanden weer in normale pictogrammen. 4. Schakel over naar de detailweergave voor bestanden. 5. Sorteer de bestandenlijst op naam. 6. Geef de bestandenlijst weer als tegels. 7. Schakel de weergave Lijst in. 7.4 Oefening: Bestandenlijst sorteren en weergave aanpassen 1. Start de Windows Verkenner. 2. Navigeer naar de map C:\Gebruikers. 3. Sorteer de inhoud van deze map oplopend op naam. 4. Sorteer de inhoud van deze map aflopend op gewijzigd op. 5. Noem twee manieren om de bestanden te sorteren op type. 7.5 Oefening: Zoeken naar bestanden en mappen 1. Zoek via het menu Start naar de afbeelding met de naam Vuurtoren. 2. Zoek via het menu Start naar alle afbeeldingen met de extensie jpg. Sdu Uitgevers 24/27

25 3. Zoek via het zoekvak van de Windows Verkenner naar alle bmp-bestanden op de harde schijf C:. Hoeveel bestanden worden er gevonden? 4. En hoeveel bmp-bestanden zitten er in de map en submappen van C:\Windows? 7.6 Oefening: Zoekfilters en algemene informatie over de computer 1. Start de Windows Verkenner. 2. Zoek naar alle bestanden die de laatste week zijn gewijzigd. 3. Doorzoek de gehele computer naar alle bestanden die beginnen met de letters fe. 4. Doorzoek de harde schijf C: naar alle jpg-bestanden die beginnen met de letters fe. 5. Zoek naar alle bestanden die groter zijn dan 128 MB in de map C:\Windows\Help\Windows. 6. Geef de informatie over de computer weer via het Configuratiescherm. 7. Welke Windows-versie is geïnstalleerd? 8. Hoeveel RAM zit er in de computer? 9. Wat is de volledige computernaam? Sdu Uitgevers 25/27

26 8 Bestands- en systeembeheer 8.1 Oefening: Een mappenstructuur maken 1. Start de Windows Verkenner. 2. Maak op de harde schijf C: de volgende mappenstructuur (figuur 8.1). Figuur Wijzig de naam van de map Wachtwoorden in Foto s. 4. Maak in de map Brieven de submappen 2010 en Start het programma Word en maak drie Word-documenten. 6. Sla deze documenten op in de map C:\Administratie\Brieven\2011 onder de namen A.docx, B.docx en C.docx. N.B. In oudere versies van Office krijgen Word-bestanden de extensie.doc. Lees in dat geval.doc in plaats.docx bij deze oefeningen. 7. Selecteer in één keer de bestanden A.docx, B.docx en C.docx. 8. Selecteer de bestanden A.docx en C.docx. 9. Verwijder de bestanden A.docx en C.docx en verplaats deze naar de prullenbak. 10. Verwijder ook de map Facturen uit de map C:\Administratie. 8.2 Oefening: De prullenbak 1. Open de Prullenbak en bekijk de inhoud. 2. Zet het bestand A.docx terug op de originele locatie. 3. Haal ook de map Facturen en het bestand C.docx terug uit de prullenbak. Sdu Uitgevers 26/27

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 1 De computer starten 1.1 Windows starten 1.2 De muis 1.3 Het toetsenbord 1.3.1 Tekst typen 1.3.2 Oefeningen 1.4 De computer afsluiten 2 Over computers

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Toets uw kennis... 8 Voor docenten... 8 Website...

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Voorwoord 15. Deel 2 Instellingen van de computer

Voorwoord 15. Deel 2 Instellingen van de computer Computer Basis boek Windows 7 Korte inhoud Voorwoord 15 Deel 1 Basisvaardigheden 1 Kennismaken met Windows 7 19 2 Menu Start 31 3 Werken met vensters 51 4 Opdrachten geven in vensters 63 5 De Taakbalk

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Algemeen Windows 8: een kleine revolutie? 7 Windows opstarten 8 Een nieuwe sessie openen of activeren 11 Met een touchscreen werken 12 De Windows 8 interface gebruiken met een muis en met een touchscreen

Nadere informatie

3. Gebruikersaccounts ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 4. Uw computer 107 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Gebruikersaccounts ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 4. Uw computer 107 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De schermafbeeldingen... 17 Website... 18 Toets

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Voorwoord 13. Deel 1 Basisvaardigheden

Voorwoord 13. Deel 1 Basisvaardigheden Computer Basis boek Windows Vista Home Basic & Premium Korte inhoud Voorwoord 13 Deel 1 Basisvaardigheden 1 Kennismaken met Windows Vista 17 2 Werken met vensters 27 3 Vensters aanpassen 37 4 De taakbalk

Nadere informatie

PC-Club Okra Regio Gent

PC-Club Okra Regio Gent PC-Club Okra Regio Gent Themanamiddagen WINDOWS Johan 26/01/2009 Windows dag 1 voor beginners tot gevorderden Bestanddelen van een computer Software programma s Randapparatuur Starten en veilig afsluiten

Nadere informatie

Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Uitwerkingen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen

Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Uitwerkingen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Uitwerkingen Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Via het venster Vormgeving en persoonlijke instellingen kun je je Persoonlijke instellingen aanpassen:

Via het venster Vormgeving en persoonlijke instellingen kun je je Persoonlijke instellingen aanpassen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 7 Persoonlijke instellingen Via het venster Vormgeving en persoonlijke instellingen kun je je Persoonlijke instellingen aanpassen: Het thema wijzigen Hier kun je een ander thema

Nadere informatie

Basiscursus PC-gebruik

Basiscursus PC-gebruik Basiscursus PC-gebruik WINDOWS 7, WORD 2010, IE8 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: augustus 2010 ISBN: 978 90 460 0616 0 9 7 8 9 0 4 6 0 0 6 1 6 0 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

2010 Visual Steps - www.visualsteps.nl - Dit is de inhoudsopgave bij de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 276 5.

2010 Visual Steps - www.visualsteps.nl - Dit is de inhoudsopgave bij de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 276 5. Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De schermafbeeldingen... 17 Website... 18 Toets

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Wegwijs in Windows 8.1. Extra les WordPad. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Wegwijs in Windows 8.1. Extra les WordPad. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Wegwijs in Windows 8.1 Extra les WordPad Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over WordPad hoort bij Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge. 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2007 Visual Steps B.V. - Windows Vista voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 344 1

Inhoudsopgave. 2007 Visual Steps B.V. - Windows Vista voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 344 1 Inhoudsopgave Voorwoord...13 Nieuwsbrief...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Uw voorkennis...16 Hoe werkt u met dit boek?...17 De volgorde van lezen...18 De schermafbeeldingen...18

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Richt uw pc of laptop in

Studio Visual Steps. Richt uw pc of laptop in Studio Visual Steps Richt uw pc of laptop in Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2012 Visual Steps B.V. Opmaak / bureauredactie: Rilana Groot Publicatiedatum: oktober 2012 Alle rechten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Besturingssystemen Windows Verkenner

Besturingssystemen Windows Verkenner Deze opdracht is gemaakt voor het besturingssysteem Windows 7. Vul de tekst aan waar nodig en voer de doe-opdrachten uit. Voor deze opdracht moet je weet hebben van volgende knop en toets: Start -knop

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 OVER COMPUTERS... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Computers... 11 1.3 De computerconfiguratie... 11 1.4 Hardware en software... 13 1.4.1 Hardware...

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Groepstraining Emotie Detective 2015 - Simone van Geel & Paulien Foekens Ontwerp, omslag en binnenwerk: Simone van Geel, Paulien Foekens, Joep Deiman Opmaak: Simone van

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Praktisch PC gebruik voor senioren Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 13 Leeswijzer bij dit boek 15 Deel 1 De computer: een eerste verkenning 17 Deel 2 Basisvaardigheden 75 Deel

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 7 Voor docenten 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 7 Voor docenten 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 De website bij het boek... 7 Voor docenten... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Toets

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig... 14 Uw voorkennis... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Titel PC-vaardig - Windows 8.1 Eerste druk Mei 2014 Auteur Redactie Zetwerk Druk Fred Beumer TekstFontein Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info 2A Start en info De software op een computer bepaalt welke bewerkingen je kunt uitvoeren. In de opdrachten bij ICT-trainer Basiscursus wordt gebruik gemaakt van een hele reeks softwarepakketten. Zonder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Bureaublad 11 1.1 Het bureaublad 12 1.2 Bureaubladachtergrond instellen 12 1.3 Bureaubladpictogrammen kiezen 14 1.4 Snelkoppeling naar een programma op het bureaublad plaatsen

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Beginnersles 2 Computerles Windows 7

Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Ik geef hier nogmaals een overzicht van de belangrijkste Toets-Combinaties: (Ik gebruik ze al jaren, en heb daar veel gemak van ) Ctrl + A = Selecteren Ctrl + C = Kopiëren

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 De computer van dichtbij bekeken 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 De computer van dichtbij bekeken 15 INHOUD Ten geleide 13 1 De computer van dichtbij bekeken 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Hardware en software 15 1.3 Soorten computers 16 1.3.1 Desktop PC 16 1.3.2 Laptop of notebook 16 1.3.3 Handcomputer of palm

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 De schermafbeeldingen... 11 1. Starten met

Nadere informatie

Windows Basis - Herman Van den Borre 1

Windows Basis - Herman Van den Borre 1 Windows Vista Basis Herman Van den Borre Praktische zaken Lessen Vrijdagmorgen 9u00 11u45 Pauze 10u15-10u30 Handboek Windows Vista Basis Roger Frans Uitgeverij Campinia Media ISBN: 978.90.356.1212.9 Prijs:

Nadere informatie

USB Storage Hoe werkt USB storage

USB Storage Hoe werkt USB storage USB Storage USB Storage Hoe werkt USB storage Een USB opslag medium, zoals een USB stick of een externe hardeschijf met een USB aansluiting, kan worden aangesloten op de USB poort van de 2910 en kan dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten.

Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Snelkoppelingen maken en verwijderen Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten. Een snelkoppeling herken je aan. Bij installatie van een

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN

INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN Naam Nr Klas Datum 1. WEBPAGINA'S OPSLAAN Open Windows Verkenner en maak in je persoonlijke werkmap op de server een nieuwe map aan met de naam Lichaamstaal. Open

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Het startscherm 11 1.1 Het startscherm 12 1.2 Een app of programma openen 12 1.3 De charmbalk 13 1.4 De app-opdrachten 15 1.5 Tegels van programma s en apps toevoegen en losmaken

Nadere informatie

2. Aanpassen van uw bureaublad

2. Aanpassen van uw bureaublad 41 2. Aanpassen van uw bureaublad In Windows 10 kunt u allerlei standaardinstellingen van het besturingssysteem zelf wijzigen. Windows 10 bevat veel handigheidjes die het werken met de computer kunnen

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen Computerconfiguratie en netwerken Windows 7 HA 5337 01 Alle studierichtingen Lut Boogaerts - Ria Van Eysendeyk - Christel Valkeners - Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel 2011 Vlaams Verbond

Nadere informatie

1. Aanpassen van het bureaublad

1. Aanpassen van het bureaublad 11 1. Aanpassen van het bureaublad In Windows 7 kunt u allerlei standaardinstellingen van het besturingssysteem zelf wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere achtergrond voor het bureaublad kiezen.

Nadere informatie

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Een stapje verder met de computer

Docentenhandleiding. AaBeeCee-Digitaal. Een stapje verder met de computer Docentenhandleiding AaBeeCee-Digitaal Een stapje verder met de computer 2004-2015 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas schaalrekenen PROJECT aardrijkskunde en wiskunde 1 vmo-t/havo naam klas Auteurs Femke Trap José Spaan Bonhoeffer College, Castricum 2006 EPN, Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: december 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners , Serasta Uitgegeven in eigen beheer Eerste druk: december 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: december 2012 ISBN: 978-90-817910-4-5 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu

Handleiding Visio 2013. www.dubbelklik.nu Handleiding Visio 2013 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Bureaublad 11 1.1 Het bureaublad 12 1.2 Bureaubladachtergrond instellen 12 1.3 Bureaubladpictogrammen kiezen 14 1.4 Snelkoppeling naar een programma op het bureaublad plaatsen

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek? De schermafbeeldingen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek? De schermafbeeldingen... Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Wat doet SeniorWeb?... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 11 De schermafbeeldingen... 12 1. Starten met Windows 7 13 1.1 Desktopcomputer of laptopcomputer...

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie