Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Uitwerkingen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Uitwerkingen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen"

Transcriptie

1 Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Uitwerkingen Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen

2 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag tel.: (070) Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv Deze uitwerkingen van de opgaven horen bij de uitgave Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen!, ISBN Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

3 1 De Computer 1.1 Oefening: De processor 1. Central Processing Unit. 2. MHz of GHz. 3. Centrale Verwerkingseenheid (CVE). 1.2 Oefening: Invoerapparatuur 1. Omschrijving toetsen: a. Shift: Wisseltoets. Combinatietoets om hoofdletters te maken of de bovenste tekens op het toetsenbord te typen. b. Caps Lock: Schakeltoets. Ingeschakeld zullen getypte letters hoofdletters worden, uitgeschakeld worden het gewoon kleine letters, c. Delete: Toets om teken rechts van de cursor of het geselecteerde item te verwijderen. d. Backspace: Toets om teken links van de cursor of het geselecteerde item te verwijderen. e. Alt Gr: Combinatietoets om speciale tekens te maken, die vaak schuin onder op een toets staan. 2. De aanwijzer voor tekst. 1.3 Oefening: Invoerapparatuur 1. De muisaanwijzer beweegt op het scherm. 2. Klikken is één keer op de linkermuisknop drukken. We gebruiken het om iets te selecteren of de cursor te verplaatsen. 3. Dubbelklikken is twee keer snel achter elkaar op de linkermuisknop drukken. We gebruiken het bijvoorbeeld om een programma te starten of een bestand te openen. 4. Met de rechtermuisknop roepen we het snelmenu op. 5. Een wieltje tussen de muisknoppen waarmee we kunnen scrollen. 6. Met een muis bewegen we het apparaat zelf om de muisaanwijzer te bedienen, bij een touchpad bewegen we onze vinger op het apparaat. 7. Bij spelletjes. 1.4 Oefening: Invoerapparatuur Invoerapparatuur: Muis en toetsenbord 1.5 Oefening: Monitor 1. De 1024x TFT-monitor. a. Thin film transistor b. De breedte en hoogte van het scherm in pixels c. De diameter van het scherm is 15 inch (15 x 2,54 cm = 38,1 cm). d. Diagonaal en in inches. 2. Beide. We kunnen via het touchscreen gegevens invoeren door het scherm aan te raken, maar het resultaat (de uitvoer) staat ook op het scherm. 1.6 Oefening: Printers 1. Dpi (dots per inch) 2. Een laserprinter. Sdu Uitgevers 3/25

4 3. Een inkjetprinter. 4. Bijvoorbeeld voor bouwtekeningen en affiches. 5. De aanschafprijs is lager en als er niet veel wordt geprint zijn we dan goedkoper uit. 1.7 Oefening: Bits en bytes 1. Twee: 0 en Een cijfer uit het binaire stelsel. 3. Een byte. 4. Als maateenheid voor computers (bijvoorbeeld de grootte van de harde schijf of het interne geheugen). 1.8 Oefening: Bits en bytes Vul de volgende tabel in. Vaak worden ook de afgeronde getallen gebruikt. 1 TB = 1024 GB 1000 GB 1 KB = 1024 bytes 1000 bytes 3 GB = 3 x 1024 MB = 3072 MB 3000 MB 1,44 MB = 1,44 x 1024 KB = 1474,56 KB 1440 KB 1.9 Oefening: ROM en RAM 1. Read Only Memory. 2. Random Access Memory. 3. Intern geheugen of werkgeheugen. 4. De gegevens die de computer nodig heeft bij het opstarten staan in het ROM. Dit gedeelte van het geheugen wordt niet gewist als de computer wordt uitgeschakeld. 5. De programma s die gestart zijn en de bestanden waarin we werken staan in het RAM. Zodra de computer wordt uitgeschakeld, wordt het RAM geleegd Oefening: Opslag van gegevens 1. Het externe geheugen. 2. Van een magnetische opslagmethode. 3. Het verdelen van een schijf in sporen en sectoren zodat de schijf wordt klaargemaakt voor de opslag van gegevens Oefening: Opslag van gegevens 1. In bytes, dus meestal GB tegenwoordig. 2. In rpm (rotaties per minuut) Oefening: Opslag van gegevens 1. C. 2. B. 3. B Oefening: Opslag van gegevens 1. Ongeveer 700 MB. 2. Compact Disk Read Only Media speed voor de snelheid van branden en 16 speed voor de snelheid van lezen (1 speed = 150 KB per seconde) Sdu Uitgevers 4/25

5 4. Groter, 1 speed op en dvd is 1,35 MB per seconde en 1 speed op een cd is 150 KB per seconde. 5. Programmeerbaar geheugen. 6. Een USB-stick en een memory card van een digitale camera. 7. Een cd, een diskette en een USB-stick Oefening: Stations, mappen en bestanden Gegeven de naam: C:\Program Files\Microsoft Office\Office 10\Word.exe 1. C:\. 2. C:\Program Files\Microsoft Office\Office Word.exe. 4..exe. 5. Een uitvoerbaar bestand, executable (om het programma Word te starten) Oefening: Stations, mappen en bestanden 1. Een (deel van een) schijf. 2. C:. 3. A:. 4. Een map, een geluidsbestand, een netwerkschijf, een harde schijf en een cd- of dvd-station Oefening: Onderdelen van de computer 1. Het verbinden van alle onderdelen van de computer. 2. De stroomvoorziening. 3. Verbinden van de verschillende onderdelen. Lege slots kunnen gebruikt worden voor eventuele uitbreiding van de computer. 4. De parallelle poort gebruiken we voor printers en scanners, de communicatiepoort voor de aansluiting van een muis of modem en een USBpoort voor de aansluiting voor USB-apparaten. Parallel en communicatiepoort worden steeds vaker vervangen door USB. 5. Voor koptelefoon, microfoon of luidsprekers Oefening: Soorten computers Uiteraard zijn er meer situaties te bedenken! Situatie Doel Supercomputer Universiteit, rekencentrum Ingewikkelde berekeningen uitvoeren. Mainframe Luchthaven, grote bedrijven Hoofdcomputer waarop de programma s voor alle terminals worden uitgevoerd. Personal computer Terminal Thuisgebruik of kantoorgebruik Luchthaven, kassa bij supermarkten Computer waarop we internet, , spelletjes en tekstverwerking e.d. uitvoeren. Een computer waarmee direct op het mainframe wordt gewerkt. De terminal wordt alleen gebruikt voor Sdu Uitgevers 5/25

6 in- en uitvoer van gegevens. Draagbare computer Flexibel werken Een draagbare computer waarmee we op het werk, thuis en onderweg kunnen werken. PDA 1.18 Oefening: De computer 1. D. 2. A. 3. A. 4. B. 5. A. Thuisgebruik en zakelijke markt Een personal digital assistant waarin computer-, telefonie- en netwerkfuncties worden gecombineerd. Sdu Uitgevers 6/25

7 2 De software 2.1 Oefening: Besturingssysteem 1. We geven opdrachten aan de computer via pictogrammen, menu s en knoppen op het scherm. Dus niet door opdrachten in te typen. 2. De onderdelen van de computer besturen. 3. Operating system of OS. 4. Besturingssoftware en applicatiesoftware. 2.2 Oefening: Besturingssysteem 1. Hardware zijn de harde onderdelen zoals toetsenbord en monitor (kunnen we aanraken). Software is zacht en bestaat uit de programma s waarmee we de computer besturen en taken uitvoeren. 2. MS DOS. 3. Windows, Linux en MAC OS. 4. Om de versie van de software aan te geven. Bepaalde functies zijn vaak vanaf een bepaalde versie beschikbaar en niet alle software is uitwisselbaar (compatibel). 2.3 Oefening: Applicaties Uiteraard zijn er nog veel meer taken mogelijk! Taak 1 Taak 2 Tekstverwerkingsprogramma Brief Rapport Spreadsheetprogramma Huishoudboekje Begroting Databaseprogramma Adressenbestand Productgegevens Presentatieprogramma Productpresentatie Kwartaalcijfers presenteren DTP-programma Folder maken Catalogus Fotobewerkingsprogramma Foto s bewerken Foto s verkleinen Tekenprogramma Schema tekenen Plattegrond tekenen Browser Webpagina s bekijken Informatie zoeken programma versturen en lezen Bestanden meesturen Administratie Boekhouding Facturatie 2.4 Oefening: Applicaties 1. What You See Is What You Get. 2. Data Base Management System. 3. Een berekening uitvoeren met de celadressen in het werkblad. 4. Een kaartenbak met records. Een lijst met rijen en kolommen. De rijen vormen records, de kolommen zijn de velden. 5. Een verwijzing naar een andere tabel. Bijvoorbeeld het persoonsnummer in de tabel met bestellingen om naar de bijbehorende persoon te verwijzen. 6. Een pagina uit de presentatie. 7. Internetten, bladeren en surfen. 8. De beginpagina van een website. 2.5 Oefening: De software 1. C. 2. D. 3. C. Sdu Uitgevers 7/25

8 4. A. 5. Een combinatie van programma s dat als één pakket verkocht wordt. 6. Tekstverwerking, spreadsheet, presentatie en soms ook database en mailprogramma. 7. Een applicatie die speciaal ontwikkeld wordt voor een bedrijf (op maat). 8. Bijvoorbeeld voor de studiefinanciering of de belastingdienst. 9. Analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren. Sdu Uitgevers 8/25

9 3 De toepassing van computers 3.1 Oefening: De computer thuis 1. Als er een geluidskaart, kleurenscherm en dvd-speler aanwezig zijn. 2. Toetsen om cd s af te spelen of de webbrowser meteen op te starten. 3.2 Oefening: Het internet 1. In de jaren 60 van de vorige eeuw. 2. ARPANET. 3. World wide web. 4. Het internet is het geheel van onderling verbonden netwerken (t.b.v. webpagina's, , gegevensuitwisseling, chatten enz.). Het www is alleen het systeem van webpagina s. 5. Een koppeling naar een andere webpagina of een ander deel op de pagina. 6. HyperText Transfer Protocol. Doel: zorgen voor communicatie tussen een webbrowser en de webserver. 7. File Transfer Protocol. Doel: uitwisseling van bestanden tussen computers vereenvoudigen. 8. Een Uniform Resource Locator, ofwel een uniek adres voor een webpagina. 9. HTML. 3.3 Oefening: Het internet 1. Bijvoorbeeld WiFi, ADSL, kabel, glasvezel of satelliet MB downstream en 1 MB upstream. 3. Ja. 4. De snelheid van de internetverbinding is groot ( breed ) genoeg om films te kijken of online games te spelen. 5. Uploaden is informatie op het internet zetten of downloaden is informatie van het internet binnenhalen. 3.4 Oefening: Het internet 1. Internet Service Provider. 2. , hosting van een webpagina en helpdeskondersteuning. 3. Thuis werken terwijl je beschikking hebt over de bestanden op het bedrijfsnetwerk. 4. Voordelen: flexibele werktijden en geen last van files. Nadelen: slechte werkplek thuis en geen sociale contacten met collega s. 3.5 Oefening: Communicatie via internet en Beveiliging 1. Bij stuur je berichten met eventuele bijlagen naar een of meer personen. Deze berichten komen in een postbus en worden, indien nodig, gearchiveerd. Bij instant messaging (ofwel chatten) gaat het juist om snelle korte berichten: een soort praten maar dan met het toetsenbord. 2. Een website waarop iemand regelmatig informatie deelt via een soort logboek. 3. Een virtuele gemeenschap is een communicatievorm (gemeenschap) op internet (vandaar virtueel), vaak gericht op een bepaald thema (games, verkopen, informatie-uitwisseling). Mensen kunnen zich daarbij voordoen als iemand anders dan ze zelf zijn (alter-ego). Een sociaal netwerk is een voorbeeld van een Sdu Uitgevers 9/25

10 virtuele gemeenschap met als doelstelling contacten te onderhouden. Je kiest je eigen personen waarmee je contact hebt (my contacts/friends). 4. Niet alle informatie over wanneer we op vakantie zijn of foto s op wilde feesten willen we delen met onbekenden of toekomstige werkgevers. 5. Een reservekopie van computerbestanden. 6. Ervoor zorgen dat belangrijke gegevens behouden blijven bij een eventuele computercrash. 7. Bijvoorbeeld een externe harde schijf, een tape of een dvd. Ook on line kunnen we een back-up opslaan. 8. De databestanden zoals brieven, foto s en berichten. 9. Van software (software kunnen we immers opnieuw installeren) 3.6 Oefening: Beveiliging 1. Een computerbestand, dat zich als digitale ziekte tussen computers kan verspreiden. 2. Ongewenste reclame via De computer beschermen tegen computervirussen. 4. De manier waarop een virus is opgebouwd (het patroon) waaraan een virus herkend kan worden. Antivirussoftware moet bijgewerkt worden, omdat er regelmatig nieuwe virussen worden verspreid. 5. Zorgvuldig zijn met het openen van rare s en bestandsbijlagen en niet zomaar overal op klikken. 3.7 Oefening: Beveiliging 1. Het recht om bepaalde software te mogen installeren en gebruiken. 2. Omdat ook voor software het copyright geldt. 3. Copyright. 4. Shareware is alleen voor privégebruik en voor een bepaalde periode gratis. Freeware mogen we gratis downloaden en gebruiken. 5. Nee,want er rust copyright op. Alleen public domain software mag gekopieerd worden. 6. Zodat men de software kan uitproberen en eventueel tot aanschaf overgaat. 7. Zodat de software kan worden getest en eventuele fouten kunnen worden opgelost voordat de definitieve software uitkomt. 8. Nee. 9. Via het menu Help en de optie Info. 3.8 Oefening: De computer op het werk 1. Server. 2. Clients. 3. Een stand-alone computer is niet aangesloten op een netwerk (staat alleen), terwijl een netwerkcomputer wel is aangesloten op een netwerk. 4. Dan maken we kenbaar wie we zijn (met naam en wachtwoord) en krijgen dan de bijbehorende rechten. 5. Dan zouden we ook onder een andere naam kunnen inloggen. 6. Een beleid waarin wordt vastgesteld dat we regelmatig een nieuw wachtwoord moeten kiezen. Ook moet het wachtwoord vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen en is het de bedoeling dat we ons wachtwoord voor onszelf houden. 7. Dan kan iemand anders onder jouw naam inloggen en gegevens bekijken of misbruiken. Sdu Uitgevers 10/25

11 3.9 Oefening: De computer op het werk 1. Een lokale schijf zit in de computer waarop gewerkt wordt en een netwerkschijf is een schijf op de server (een centrale computer in het netwerk). 2. Er zijn meer mensen die bij de juiste netwerkschijven kunnen, zodat bestanden kunnen worden gedeeld. Daarnaast kan de netwerkbeheerder een back-up maken van de netwerkschijven. 3. Fileserver. 4. Alleen bestanden openen en bekijken en geen wijzigingen aanbrengen. 5. De persoonlijke netwerkschijf van een gebruiker. 6. Een printer en een fax. 7. Bij client/server-architectuur gaat het om een centrale computer (de server) waarmee de workstations (de cliënts) zijn verbonden. Database services en messaging services zijn voorbeelden van client/server-architectuur Oefening: De computer op het werk 1. C. 2. B. 3. B. 4. C. 5. D Oefening: De computer op het werk 1. Een geregistreerde en unieke naam in het DNS (Domain Name System). Vaak de naam van een bedrijf of persoon. 2. Internetserver. 3. Een interne website voor medewerkers van een bedrijf. 4. Een speciale website voor externe partners van een bedrijf Oefening: De computer op het werk 1. Zo veel mogelijk zorgen dat de computers niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De medewerkers van het bedrijf krijgen de rechten die ze nodig hebben voor hun werkzaamheden. Door in te loggen met een persoonlijke naam en wachtwoord, komt de gebruiker bij de juiste data. Daarnaast zal de data beveiligd worden tegen hackers en virussen en worden er back-ups gemaakt. 2. Iemand die inbreekt in computersystemen. 3. Vormen van criminaliteit die betrekking hebben op computersystemen (bijvoorbeeld inbreken in computersystemen, vertrouwelijke gegevens kopiëren, verspreiden of veranderen of virussen verspreiden). 4. Persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht of maandinkomen. 5. De Registratiekamer. 6. De geregistreerde gegevens moeten rechtmatig zijn verkregen en moeten technisch en organisatorisch worden beveiligd. 7. Iedereen heeft het recht zijn geregistreerde gegevens in te zien en aan te passen. Ook heeft de geregistreerde het recht te vragen of gegevens niet aan derden worden verstrekt Oefening: Toepassingen in de maatschappij 1. Bijvoorbeeld internetbankieren, ideal, Wallie-card en PayPal. 2. Creditcard, Acceptgiro en incassomachtiging. 3. Secure. Sdu Uitgevers 11/25

12 4. In de adresbalk zien we https:// en een slotje en in de statusbalk staat een melding van een beveiligde verbinding Oefening: Toepassingen in de maatschappij 1. Computer Based Training. 2. Elektronische handel: verkoop via internet. 3. Computergestuurde operaties, digitalisering van röntgenfoto s en andere archieven, elektronische patiëntendossiers, computergestuurde apparatuur als infuuspompen en bewakingsmonitoren, virtuele huisarts op internet. 4. Werken met gevaarlijke stoffen en ander gevaarlijk werk waarbij robots ingezet kunnen worden. 5. Voorbeelden zijn eten koken of voetballen, maar we kunnen allerlei voorbeelden verzinnen waarin we omgaan met mensen of waar interactie is met de omgeving. 6. Volkstellingen, verkiezingen en bevolkingsonderzoeken. Sdu Uitgevers 12/25

13 4 Gezondheid en computers 4.1 Oefening: Werkhouding 1. Bij een slechte ergonomie kunnen we gezondheidsklachten krijgen. 2. Pijn in rug, nek, schouders, polsen en hoofd. 3. Een printer produceert veel geluid, warmte en ozon. 4.2 Oefening: Hulpmiddelen 1. De vorm van een natural keyboard is aangepast aan de natuurlijke stand van onze handen. 2. Bij een natural keyboard zijn de armen ontspannen omdat het toetsenbord een natuurlijker stand heeft. Bij een gewoon toetsenbord moeten we onze armspieren meer inspannen om er recht voor te zitten. 3. Een afdekplaat voor een monitor om hinderlijke lichtinval en spiegeling te voorkomen. 4. Een houder voor documenten die naast de monitor (op ooghoogte) staat. 5. Een speciale bril geschikt voor de afstand van de ogen tot de monitor (dus niet dichtbij als een leesbril of ver weg voor bijvoorbeeld autorijden). 6. Om een prettige stand van de benen (90 graden of meer) te realiseren. 7. Software die ervoor zorgt dat we tijdens computerwerk op tijd korte en lange pauzes nemen. Soms moeten we ook oefeningen doen. De software maakt ons erop attent dat we te lang en te intensief aan het werk zijn op de computer. 8. Niet langer dan zes uur per dag achter de computer, na twee uur een pauze van tien minuten, elke tien minuten een micropauze. 4.3 Oefening: Gezondheidsrisico s Langdurig achter de computer werken zonder te pauzeren. Losse (stroom)kabels achter en tussen de bureaus. Veel en langdurig met een muis werken. Toetsenbord te hoog ten opzichte van de armleuningen. Voortdurend naar een beeldscherm kijken. Veel tijdsdruk op het werk. Verkeerde stoelinstelling. Gezondheidsrisico( s) Pijnklachten in hoofd, rug, nek en schouders. Struikelen en per ongeluk lostrekken. RSI. Nek- en schouderpijn. Vermoeide ogen en hoofdpijn. Stress. Pijnklachten in hoofd, rug, nek en schouders. 4.4 Oefening: Milieuaspecten 1. B. 4.5 Oefening: Milieuaspecten 1. Zelfs als de computer is uitgeschakeld kan deze nog wat stroom verbruiken. 2. De slaapstand is een energiebesparende stand waar de computer snel uitgehaald kan worden. De sluimerstand slaat de sessie op (op de harde schijf) en bespaart iets meer energie. De computer is echter minder snel uit de sluimerstand te halen dan uit de slaapstand. Sdu Uitgevers 13/25

14 3. Vroeger was een screensaver echt een bescherming voor het scherm, namelijk voorkomen dat de gegevens op het scherm inbranden. 4. Omdat deze is ontworpen om zo lang mogelijk door te werken op een accu. 5. De laserprinter. 6. Bij printers, faxen en computers. 7. LCD. 4.6 Oefening: Milieuaspecten 1. Alleen printen als het nodig is, de printer uitschakelen als deze niet wordt gebruikt, ecostand voor conceptafdrukken en milieuvriendelijk papier gebruiken. Sdu Uitgevers 14/25

15 5 Een eerste kennismaking met Windows Oefening: Bediening met de muis 1. Het snelmenu Kies de optie Dit programma losmaken van de taakbalk uit het snelmenu. 9. Actie Met welke onderdeel van de muis? Hoe? Klikken Linkermuisknop Een keer drukken Dubbelklikken Linkermuisknop Twee keer snel achter elkaar drukken Rechts klikken Rechtermuisknop Een keer drukken Slepen Linkermuisknop Indrukken en de muis bewegen Scrollen Scroll-wiel Draaien 5.2 Oefening: Pictogrammen op het bureaublad organiseren 2. Kies in het snelmenu voor Sorteren op > Naam. 3. Kies in het snelmenu voor Sorteren op > Type. 4. Kies, indien nodig, in het snelmenu voor Beeld > Pictogrammen Automatisch schikken. 5. Kies, indien nodig, in het snelmenu voor Beeld > Pictogrammen uitlijnen op raster. 5.3 Oefening: Het menu Start instellen en wijzigen 1. Zoek het programma Free Cell op. Open het snelmenu en kies voor Aan het menu Start vastmaken. 2. Zoek het programma Windows Verkenner op. Open het snelmenu en kies voor Aan het menu Start vastmaken. 3. Zoek het programma Microsoft Word op. Open het snelmenu en kies voor Aan het menu Start vastmaken. 4. Open het snelmenu van het bureaublad en kies voor Nieuw > Snelkoppeling Open het snelmenu en kies de optie Uit deze lijst verwijderen. 8. Open het dialoogvenster Eigenschappen van Taakbalk en menu Start. Ga naar het tabblad Menu Start en schakel het eerste selectievakje uit. 5.4 Oefening: De taakbalk instellen en wijzigen 1. Open het snelmenu van de taakbalk. Kies, indien nodig, de optie Taakbalk vergrendelen. Sdu Uitgevers 15/25

16 2. Wijs de bovenkant van de taakbalk aan (muisvorm: dubbele pijl)en sleep deze omhoog. 3. Wijs in de taakbalk en sleep. 4. Sleep de taakbalk weer terug naar beneden en pas de hoogte aan. 5. Zoek het programma op en open het snelmenu. Kies voor Aan de taakbalk vastmaken. 6. Open het snelmenu en kies voor Dit programma losmaken van de taakbalk. 7. Open het dialoogvenster Eigenschappen van Taakbalk en menu Start. Ga naar het tabblad Taakbalk en klik op de knop Aanpassen. Schakel de optie Altijd alle pictogrammen en meldingen op de taakbalk weergeven in. 8. Open het snelmenu van de taakbalk. Kies, indien nodig, de optie Taakbalk vergrendelen. 5.5 Oefening: Onderdelen van (dialoog)vensters 1. Tabbladen (1), keuzelijsten (2), selectievakjes (3) en opdrachtknoppen (4). 2. Klik op een tabblad om de verschillende instellingen te bekijken. Klik op een keuzelijst om die te openen en klik op een optie om die te selecteren. Klik op een selectievakje om een instelling aan of uit te zetten. Klik op een opdrachtknop om een opdracht uit te voeren. 5.6 Oefening: Help gebruiken Helponderwerp Algemene sneltoetsen: a. Shift+Delete: Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen. b. Ctrl+x: Het geselecteerde item knippen. c. Ctrl+y: Een actie opnieuw uitvoeren. Sdu Uitgevers 16/25

17 d. Alt+F4: Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten. e. Ctrl+Shift+Esc: Taakbeheer openen. 4. Bescherming tegen spyware en dat kan met het programma Windows Defender In bibliotheken beheren en verzamelen we gelijksoortige bestanden (documenten, muziek, afbeeldingen en andere bestanden). Bibliotheken lijken op mappen, alleen zijn de bestanden niet feitelijk opgeslagen in de bibliotheken. 7. Voorbeelden zijn Afbeeldingen, Documenten, Muziek en Video s. 5.7 Oefening: Toepassingen gebruiken Klik op de knop WordPad en kies voor Opslaan als of klik op de knop Opslaan op de Werkbalk Snelle Toegang Klik op de knop Kopiëren, ga naar Wordpad en klik op de knop Plakken Druk op PrintScreen en klik in WordPad op de knop Plakken. 10. Druk op Alt + PrintScreen. 11. Klik in WordPad op de knop Plakken. Sluit het programma en kies voor de optie Opslaan. Sdu Uitgevers 17/25

18 6 Instellingen in Windows 6.1 Oefening: Navigeren in het Configuratiescherm 2. Kies bij Weergeven op voor Kleine pictogrammen. 3. Kies bij Weergeven op voor Categorie Klik in de adresbalk op de optie Programma s. 6. Klik twee keer op de knop Terug Oefening: Vormgeving bureaublad aanpassen 1. Configuratiescherm > Het thema wijzigen > Landschappen. 2. a. ja b. ja c. ja d. ja 3. Configuratiescherm > Het thema instellen > Windows Configuratiescherm > Bureaubladachtergrond instellen > Vuurtoren. 5. Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Schermbeveiliging wijzigen. 6.3 Oefening: Geluidschema instellen 1. Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Geluidseffecten wijzigen > Tuin. 2. Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Geluidseffecten wijzigen > Festival. 3. Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Geluidseffecten wijzigen. Stel geluiden in bij de acties en klik op de knop Opslaan als. 6.4 Oefening: Beeldschermresolutie en toegankelijkheidsopties instellen 1. Kijk bij Configuratiescherm > Beeldschermresolutie aanpassen. 2. Configuratiescherm > Beeldschermresolutie aanpassen. 3. Configuratiescherm > Beeldschermresolutie aanpassen. 4. Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Beeldscherm. 5. Configuratiescherm > Toegankelijkheid > Visuele weergave optimaliseren. 6. Configuratiescherm > Toegankelijkheid > Toegankelijkheidscentrum > De computer beter leesbaar maken. 7. Configuratiescherm > Toegankelijkheid > Toegankelijkheidscentrum > De computer beter leesbaar maken Alt+Shift+Print Screen. 10. Configuratiescherm > Toegankelijkheid > Toegankelijkheidscentrum > Vergrootglas starten. 1 Sdu Uitgevers 18/25

19 6.5 Oefening: Datum en tijd instellen 2. Kies in het snelmenu voor Datum en tijd aanpassen en klik op de knop Tijdzone wijzigen. Het is er 8 uur later. 3. Kies in het snelmenu voor Datum en tijd aanpassen en klik op het tabblad Extra klokken. 4. Geef de klokken de namen Seoul en Darwin. 5. Zorg ervoor dat de selectievakjes Deze klok weergeven zijn ingeschakeld. 6. Kies in het snelmenu voor Datum en tijd aanpassen en stel de tijdzone in via het tabblad Datum en tijd. 7. Kies in het snelmenu voor Datum en tijd aanpassen en klik op het tabblad Extra klokken. Verwijder de tweede klok. 6.6 Oefening: Notatie datum, tijd en getallen instellen 1. Configuratiescherm > Klok, taal en regio > De indeling voor datum, tijd of getallen wijzigen. Selecteer in de keuzelijst Notatie de optie Afrikaans (Zuid- Afrika). 2. De punt. 3. De komma. 4. Oktober. 5. Op Sondag. 6. Annuleer de gemaakte instelling of stel opnieuw de notatie Nederlands via Configuratiescherm > Klok, taal en regio > De indeling voor datum, tijd of getallen wijzigen. 6.7 Oefening: Volume instellen 1. Klik op de luidspeaker in de taakbalk en schuif het schuifje omhoog. 2. Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Geluidseffecten wijzigen. Selecteer de programmagebeurtenis Windows afsluiten en klik op de knop Testen. 3. Stel het volume via de taakbalk in terwijl het dialoogvenster Geluid geopend is. Klik daarna opnieuw op de knop Testen. 6.8 Oefening: Printers beheren 1. Klik in het menu Start op de optie Apparaten en printers. Klik vervolgens op de knop Een printer toevoegen en doorloop de stappen van de wizard als volgt. a. Klik op Een lokale printer toevoegen. b. Laat de optie Bestaande poort gebruiken ingeschakeld (in de lijst staat standaard de LPT1-poort) en klik op Volgende. c. Selecteer het merk HP in de linkerlijst en selecteer de HP Color LaserJet 9500 PCL 6 in de rechterlijst. Klik op Volgende. d. Laat, indien nodig, de optie Huidig stuurprogramma gebruiken ingeschakeld. Laat de naam die wordt voorgesteld staan en klik op Volgende. Kies voor de optie Deze printer niet delen en klik op Volgende. e. Zorg ervoor dat het selectievakje Als standaardprinter instellen uitgeschakeld blijft. f. Klik niet op de knop Testpagina afdrukken, maar meteen op de knop Voltooien. 2. Verwijder de zojuist toegevoegde printer door er met de rechtermuisknop op te klikken en voor de optie Apparaat verwijderen te kiezen. Sdu Uitgevers 19/25

20 6.9 Oefening: Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht 1. Kies voor Configuratiescherm > Gebruikersaccounts toevoegen of verwijderen. Maak in het venster Accounts beheren de volgende instellingen. a. Kies voor de optie Gast en klik, indien nodig, op Inschakelen. b. Klik op de optie Een nieuw account aanmaken. Vul de naam Jan in en laat de optie Standaardgebruiker ingeschakeld en klik op de knop Account maken. Klik op het account Jan en op Een wachtwoord instellen. Vul het wachtwoord WelkomJan twee keer in en klik op de knop Wachtwoord instellen. c. Klik op de optie Een nieuw account aanmaken. Vul de naam Piet in en selecteer de optie Administrator. Klik op het account Piet en op de optie Een wachtwoord instellen. Vul het wachtwoord WelkomPiet twee keer in en klik op de knop Wachtwoord instellen. d. Klik op de optie Ouderlijk toezicht instellen. Selecteer het account van Jan. Schakel het keuzerondje Ingeschakeld in en klik daarna op Tijdslimieten. Stel hier de beperkingen in voor deze gebruiker. Sdu Uitgevers 20/25

21 7 De computer verkennen 7.1 Oefening: Navigeren Tel de gele pictogrammen. 5. Geluidsbestanden van het type wav Tel de gele pictogrammen. 7.2 Oefening: Eigenschappen bestanden en mappen 2. Klik met de rechtermuisknop op de harde schijf en kies voor de optie Eigenschappen. 3. Klik op het bestand C:\Windows\Cursors\aero_link.cur en bekijk de info op de statusbalk. 4. Sleep de bovenkant van de statusbalk omhoog. 5. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies voor Eigenschappen De toegewezen letter is afhankelijk van de configuratie van de computer waarop deze opdracht wordt gemaakt. 8. Klik met de rechtermuisknop op de USB-stick en kies voor Eigenschappen. 9. Klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen en kies voor Uitwerpen Oefening: Bestandenlijst sorteren en weergave aanpassen Klik op de knop Weergave wijzigen en selecteer de optie Normale pictogrammen. 4. Klik op de knop Weergave wijzigen en selecteer de optie Details. 5. Klik op de kolomkop Naam. 6. Klik op de knop Weergave wijzigen en selecteer de optie Tegels. 7. Klik op de knop Weergave wijzigen en selecteer de optie Lijst. 7.4 Oefening: Bestandenlijst sorteren en weergave aanpassen Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats in de bestandenlijst en kies voor Sorteren op > Naam. 4. Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats in de bestandenlijst en kies voor Sorteren op > Gewijzigd op. Open het snelmenu opnieuw en kies voor Sorteren op > Aflopend. 5. Via het snelmenu of via de kolomkoppen in de detailweergave. 7.5 Oefening: Zoeken naar bestanden en mappen 1. Open het menu Start en typ Vuur in het zoekvak. Selecteer de afbeelding Vuurtoren.jpg uit de lijst met zoekresultaten. Sdu Uitgevers 21/25

22 2. Typ *.jpg in de zoekbox van het menu Start. Klik daarna op Meer resultaten weergeven. 3. Start de Windows Verkenner en blader naar de harde schijf C:. Typ *.bmp in het zoekvak. Het aantal gevonden bestanden hangt af van de computer waarop deze opdracht wordt uitgevoerd. 4. Blader naar de map C:\Windows en typ *.bmp in het zoekvak. Het aantal gevonden bestanden hangt af van de computer waarop deze opdracht wordt uitgevoerd. 7.6 Oefening: Zoekfilters en algemene informatie over de computer 2. Klik in het zoekvak van de Verkenner en klik op het zoekfilter Gewijzigd op. Selecteer de optie Eerder deze week. 3. Typ fe* in het zoekvak. 4. Blader naar de harde schijf C: en typ fe*.jpg in het zoekvak. 5. Blader naar de map C:\Windows\Help\Windows. Klik in het zoekvak en klik op het zoekfilter Grootte. Kies voor Gigantisch groot (> 128 MB). 6. Ga naar het Configuratiescherm en kies voor Systeem en Beveiliging en voor Systeem. 7. Kijk bovenin bij Windows-versie. 8. Kijk bij Systeem naar de waarden bij Processor en Geïnstalleerd geheugen (RAM). De antwoorden zijn afhankelijk van de configuratie van de computer waarop deze opdracht wordt uitgevoerd. 9. Te vinden bij als hierboven of snelmenu van C: optie Eigenschappen, tabblad Algemeen. Het antwoord is afhankelijk van de configuratie van de computer waarop deze opdracht wordt uitgevoerd. Sdu Uitgevers 22/25

23 8 Bestands- en systeembeheer 8.1 Oefening: Een mappenstructuur maken 2. Maak de mappen via de knop Nieuwe map. 3. Klik op de map Wachtwoorden en klik hierna nogmaals op de naam (of snelmenu Naam wijzigen). De naam van de map kan nu worden gewijzigd in Foto s. 4. Blader naar de map Brieven de en gebruik de knop Nieuwe map om de submappen 2010 en 2011 te maken Gebruik de optie Opslaan als uit het Office-menu. Blader naar de map C:\Administratie\Brieven\2011 en geef de documenten de namen A.docx, B.docx en C.docx (Gebruik bij een eerdere Office-versie het menu Bestand en de namen A.doc, B.doc en C.doc). 7. Klik in het rechter deelvenster en druk op Ctrl+a. 8. Selecteer de bestanden terwijl de Ctrl-toets is ingedrukt. 9. Druk op de Delete-toets. 10. Ga naar de map Administratie en klik met de rechtermuisknop op de map Facturen en kies voor Verwijderen. 8.2 Oefening: De prullenbak Sdu Uitgevers 23/25

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 1 De computer starten 1.1 Windows starten 1.2 De muis 1.3 Het toetsenbord 1.3.1 Tekst typen 1.3.2 Oefeningen 1.4 De computer afsluiten 2 Over computers

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner.

Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner. SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Zippen Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner. Geselecteerde bestanden of mappen kun

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel

Windows 8 (N/N) : Texte en néerlandais sur la version néerlandaise du logiciel Algemeen Windows 8: een kleine revolutie? 7 Windows opstarten 8 Een nieuwe sessie openen of activeren 11 Met een touchscreen werken 12 De Windows 8 interface gebruiken met een muis en met een touchscreen

Nadere informatie

Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen

Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen. Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen Windows 7 en basisbegrippen ICT voor het examen! Oefeningen Monique van Harrewijn Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Beginnersles 2 Computerles Windows 7

Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Beginnersles 2 Computerles Windows 7 Ik geef hier nogmaals een overzicht van de belangrijkste Toets-Combinaties: (Ik gebruik ze al jaren, en heb daar veel gemak van ) Ctrl + A = Selecteren Ctrl + C = Kopiëren

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Via de Startknop, Computer open je het venster Computer. Je ziet een overzicht van de schijven die op de computer aanwezig zijn:

Via de Startknop, Computer open je het venster Computer. Je ziet een overzicht van de schijven die op de computer aanwezig zijn: SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Overzicht van schijven Via de Startknop, Computer open je het venster Computer. Je ziet een overzicht van de schijven die op de computer aanwezig zijn: Weergave wijzigen Elke schijf

Nadere informatie

PC-Club Okra Regio Gent

PC-Club Okra Regio Gent PC-Club Okra Regio Gent Themanamiddagen WINDOWS Johan 26/01/2009 Windows dag 1 voor beginners tot gevorderden Bestanddelen van een computer Software programma s Randapparatuur Starten en veilig afsluiten

Nadere informatie

Voorwoord 15. Deel 2 Instellingen van de computer

Voorwoord 15. Deel 2 Instellingen van de computer Computer Basis boek Windows 7 Korte inhoud Voorwoord 15 Deel 1 Basisvaardigheden 1 Kennismaken met Windows 7 19 2 Menu Start 31 3 Werken met vensters 51 4 Opdrachten geven in vensters 63 5 De Taakbalk

Nadere informatie

Vragenlijst Computerbrevet voor senioren

Vragenlijst Computerbrevet voor senioren Vragenlijst Computerbrevet voor senioren Met deze toets test u uw kennis over Windows XP en de bijbehorende programma s WordPad, Paint, Internet Explorer en Outlook Express. In de toets worden ook vragen

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Via het venster Vormgeving en persoonlijke instellingen kun je je Persoonlijke instellingen aanpassen:

Via het venster Vormgeving en persoonlijke instellingen kun je je Persoonlijke instellingen aanpassen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 7 Persoonlijke instellingen Via het venster Vormgeving en persoonlijke instellingen kun je je Persoonlijke instellingen aanpassen: Het thema wijzigen Hier kun je een ander thema

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Bureaublad 11 1.1 Het bureaublad 12 1.2 Bureaubladachtergrond instellen 12 1.3 Bureaubladpictogrammen kiezen 14 1.4 Snelkoppeling naar een programma op het bureaublad plaatsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 6 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 6 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Toets uw kennis... 8 Voor docenten... 8 Website...

Nadere informatie

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68

2.8 Achtergrondinformatie... 67 2.9 Tips... 68 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 De schermafbeeldingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Het startscherm 11 1.1 Het startscherm 12 1.2 Een app of programma openen 12 1.3 De charmbalk 13 1.4 De app-opdrachten 15 1.5 Tegels van programma s en apps toevoegen en losmaken

Nadere informatie

Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten.

Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Snelkoppelingen maken en verwijderen Met een snelkoppeling kun je een map of bestand openen of een programma opstarten. Een snelkoppeling herken je aan. Bij installatie van een

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voorwoord 13. Deel 1 Basisvaardigheden

Voorwoord 13. Deel 1 Basisvaardigheden Computer Basis boek Windows Vista Home Basic & Premium Korte inhoud Voorwoord 13 Deel 1 Basisvaardigheden 1 Kennismaken met Windows Vista 17 2 Werken met vensters 27 3 Vensters aanpassen 37 4 De taakbalk

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

De menu Start. Snelkoppelingen beheren. Eigenschappen

De menu Start. Snelkoppelingen beheren. Eigenschappen De menu Start Snelkoppelingen beheren. Als je met de rechtermuisknop klikt op een menu-item in het linkse gedeelte van de Start menu, kan je een keuze maken uit de menu-items zoals in de afbeelding hiernaast.

Nadere informatie

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE...

INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... Inhoudsopgave INLEIDING... 1 AFSPRAKEN... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 1 OVER COMPUTERS... 11 1.1 Inleiding... 11 1.2 Computers... 11 1.3 De computerconfiguratie... 11 1.4 Hardware en software... 13 1.4.1 Hardware...

Nadere informatie

Basiscursus PC-gebruik

Basiscursus PC-gebruik Basiscursus PC-gebruik WINDOWS 7, WORD 2010, IE8 2010 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: augustus 2010 ISBN: 978 90 460 0616 0 9 7 8 9 0 4 6 0 0 6 1 6 0 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 7 Voor docenten 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 De website bij het boek 7 Voor docenten 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 De website bij het boek... 7 Voor docenten... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Uw voorkennis... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Toets

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 De computer van dichtbij bekeken 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 De computer van dichtbij bekeken 15 INHOUD Ten geleide 13 1 De computer van dichtbij bekeken 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Hardware en software 15 1.3 Soorten computers 16 1.3.1 Desktop PC 16 1.3.2 Laptop of notebook 16 1.3.3 Handcomputer of palm

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 De website bij het boek 9 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 De website bij het boek... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

Docenten handboek NSS

Docenten handboek NSS Docenten handboek NSS Naslagwerk voor docenten Uitgegeven door: LCS Systemen BV Polakweg 15 C 2288 GG Rijswijk LCS Systemen, Rijswijk 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Praktisch PC gebruik voor senioren Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 13 Leeswijzer bij dit boek 15 Deel 1 De computer: een eerste verkenning 17 Deel 2 Basisvaardigheden 75 Deel

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2016 Visual Steps - www.visualsteps.nl - Dit is de inhoudsopgave van de titel Visuele stappengids Windows 10 - ISBN 978 90 5905 473 8.

Inhoudsopgave. 2016 Visual Steps - www.visualsteps.nl - Dit is de inhoudsopgave van de titel Visuele stappengids Windows 10 - ISBN 978 90 5905 473 8. Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Het menu Start 11 1.1 Het menu Start 12 1.2 Een app of programma openen 13 1.3 Meest gebruikte programma s verwijderen 14 1.4 Het menu Start vergroten 14 1.5 Tegels indelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2007 Visual Steps B.V. - Windows Vista voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 344 1

Inhoudsopgave. 2007 Visual Steps B.V. - Windows Vista voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 344 1 Inhoudsopgave Voorwoord...13 Nieuwsbrief...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 Uw voorkennis...16 Hoe werkt u met dit boek?...17 De volgorde van lezen...18 De schermafbeeldingen...18

Nadere informatie

Wegwijs in Windows 8.1. Extra les WordPad. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Wegwijs in Windows 8.1. Extra les WordPad. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Wegwijs in Windows 8.1 Extra les WordPad Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over WordPad hoort bij Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge. 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 15 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig 14 Uw voorkennis 15 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig... 14 Uw voorkennis... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen...

Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 De volgorde van lezen... Inhoudsopgave Voorwoord...13 Nieuwsbrief...13 Introductie Visual Steps...14 Wat heeft u nodig?...15 De volgorde van lezen...16 Hoe werkt u met dit boek?...17 Uw voorkennis...18 De website...19 1. Windows

Nadere informatie

Outlook 2000 beginners

Outlook 2000 beginners Outlook 2000 beginners campinia media Roger Frans Frans, Roger Outlook 2000 - beginners / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2000; 197 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1137.3; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

3. Gebruikersaccounts ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 4. Uw computer 107 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Gebruikersaccounts ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 4. Uw computer 107 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De schermafbeeldingen... 17 Website... 18 Toets

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

2010 Visual Steps - www.visualsteps.nl - Dit is de inhoudsopgave bij de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 276 5.

2010 Visual Steps - www.visualsteps.nl - Dit is de inhoudsopgave bij de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 2 - ISBN 978 90 5905 276 5. Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Uw voorkennis... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De schermafbeeldingen... 17 Website... 18 Toets

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 11 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 12 Uw voorkennis 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 11 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 12 Uw voorkennis... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 De website bij het boek... 15 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9

2013 Visual Steps - www.visualsteps.nl Dit is de inhoudsopgave van de Visual Steps-titel Windows 7 voor senioren deel 1 ISBN 978 90 5905 166 9 Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 15 Hoe werkt u met dit boek?... 17 De volgorde van lezen... 18 Website... 18 De schermafbeeldingen... 19 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS

Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Emotie Detective WERKBOEK - OUDERS Groepstraining Emotie Detective 2015 - Simone van Geel & Paulien Foekens Ontwerp, omslag en binnenwerk: Simone van Geel, Paulien Foekens, Joep Deiman Opmaak: Simone van

Nadere informatie

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Titel PC-vaardig - Windows 8.1 Eerste druk Mei 2014 Auteur Redactie Zetwerk Druk Fred Beumer TekstFontein Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 De schermafbeeldingen... 11 1. Starten met

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 13 Nieuwsbrief 13 Introductie Visual Steps 14 Wat heeft u nodig? 14 Uw voorkennis 16 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 13 Nieuwsbrief... 13 Introductie Visual Steps... 14 Wat heeft u nodig?... 14 Uw voorkennis... 16 Hoe werkt u met dit boek?... 16 De website bij het boek... 17 Aanvullende begeleidende

Nadere informatie

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden.

Printer delen in een thuisnetwerk. Onsma. Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. Handleiding door XP Printer delen in een thuisnetwerk. VISTA Printers kunnen op verschillende manieren met een computer worden verbonden. 1. Directe communicatie Om te kunnen printen moet de computer kunnen

Nadere informatie

Besturingssystemen Windows Verkenner

Besturingssystemen Windows Verkenner Deze opdracht is gemaakt voor het besturingssysteem Windows 7. Vul de tekst aan waar nodig en voer de doe-opdrachten uit. Voor deze opdracht moet je weet hebben van volgende knop en toets: Start -knop

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 11

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe virtuele werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN

INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN INFORMATIE VAN HET INTERNET VERWERKEN Naam Nr Klas Datum 1. WEBPAGINA'S OPSLAAN Open Windows Verkenner en maak in je persoonlijke werkmap op de server een nieuwe map aan met de naam Lichaamstaal. Open

Nadere informatie

Sneltoetsen voor Windows 7

Sneltoetsen voor Windows 7 Sneltoetsen voor Windows 7 CTRL Combinaties Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + Z Ctrl + Rechterpijl Ctrl + Linkerpijl Ctrl + Shift + Linker/rechterpijl Ctrl + Shift + N Ctrl + Shift + Esc Ctrl

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

Korte handleiding Windows 8.1

Korte handleiding Windows 8.1 Korte handleiding Windows 8.1 Inhoud Voordat u een upgrade uitvoert naar Windows 8.1... 3 Online handleiding... 3 Windows 8.1 opstarten... 3 Windows 8.1 vergrendelingsscherm... 3 Windows-UI... 4 Startscherm...

Nadere informatie

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info 2A Start en info De software op een computer bepaalt welke bewerkingen je kunt uitvoeren. In de opdrachten bij ICT-trainer Basiscursus wordt gebruik gemaakt van een hele reeks softwarepakketten. Zonder

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Bureaublad 11 1.1 Het bureaublad 12 1.2 Bureaubladachtergrond instellen 12 1.3 Bureaubladpictogrammen kiezen 14 1.4 Snelkoppeling naar een programma op het bureaublad plaatsen

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 9

Inhoudsopgave. Inleiding 9 Inhoudsopgave Inleiding 9 1. Het startscherm 11 1.1 Het startscherm 12 1.2 Een app of programma openen 12 1.3 De charmbalk 13 1.4 De app-opdrachten 15 1.5 Tegels van programma s en apps toevoegen en losmaken

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

8.1. Het systeemvak. Overige taakbalk opties

8.1. Het systeemvak. Overige taakbalk opties 8.1. Het systeemvak Geheel rechts in de Taakbalk [Task bar] ziet u een aantal pictogrammen in het zogenaamde Systeemvak. Sommigen zijn daar permanent te zien, anderen alleen als er een melding is. Klik

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 3 e graad 1 Lieve D Helft Cursus ICT 3 e graad 1 Deel 1: De computer, wat je zeker moet weten 1. De hardware Als er over hardware gesproken wordt, dan spreek men over de apparatuur. De hardware bestaat uit: computer beeldscherm,

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 9 Het toetsenbord van je pc 9 Groot en klein 9 Snel programma s oproepen met een toetscombinatie 11 Windows 10 13 Algemeen 14 Combinaties met de Windows-toets 17 Opdrachtprompt

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie