Infogids Herk-de-Stad 2015 VOORWOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infogids Herk-de-Stad 2015 VOORWOORD"

Transcriptie

1 Infogids Herk-de-Stad 2015 VOORWOORD De gemeentelijke infogids handig Herks houvast Hoe dikwijls zijn we niet op zoek naar een naam, een adres, een telefoonnummer. Met de regelmaat van een klok krijgen we de vraag naar de contactgegevens van een vereniging of een dienst. Handig als je dan vlot het antwoord op je zoektocht vindt. Deze gemeentelijke infogids wil zo n handig houvast zijn in die zoektocht. Bomvol gegevens en contacten, overzichtelijk gerangschikt en verpakt in een handig formaat is de infogids een wegwijzer doorheen Herk-de-Stad. Op zoek naar het telefoonnummer van een gemeentelijke dienst, een vereniging of algemene dienstverlening? Een specifieke vraag over bijvoorbeeld aardgas of de Wereldwinkel? Waar vind ik een architect in de buurt? Van A tot Z, van Academie tot Ziekenzorg, leidt de infogids je rechtstreeks naar de juiste plek. In vele huisgezinnen ligt de infogids binnen bereik, stellen we vast. Vaak heeft de gids een vaste plek naast de telefoon of op de bureautafel. Goed idee, zo heb je hem meteen bij de hand als het nodig is. En dat is meer dan je denkt, weten we uit ervaring. De gemeentelijke infogids is zonder twijfel een nuttig en veel gebruikt informatiemiddel. Daarom willen we jaar na jaar, al 28 edities op rij, blijven inzetten om alle gegevens op hun juistheid te checken en ontbrekende onderwerpen en contacten aan te vullen. Ondanks alle zorg die de dienst communicatie besteedt aan die volledigheid en juistheid, beseffen we dat er hier of daar toch nog een verkeerd nummer of naam is tussen geslopen. Graag krijgen wij al je wijzigingen en suggesties toegestuurd zodat volgende infogids alweer een stukje perfecter is: dienst communicatie of Trouwens, alle info in deze infogids vind je ook op de gemeentelijke website Wie zoekt, die vindt. Van harte! Namens het schepencollege Lo Guypen Schepen van Communicatie Bart Gruyters Burgemeester COLOFON Uitgegeven door: PUBLI-touch bvba, Oudebaan 246a, 3000 Leuven tel , fax , In opdracht van het gemeentebestuur 1

2 WETTELIJKE FEESTDAGEN EN SLUITINGSDAGEN STEDELIJKE DIENSTEN IN 2015 Donderdag 1 januari...nieuwjaar Zondag 5 april...pasen Maandag 6 april...paasmaandag Vrijdag 1 mei...feest van de arbeid Donderdag 14 mei...o.h. Hemelvaart Vrijdag 15 mei...brugdag Zondag 24 mei...pinksteren Maandag 25 mei...pinkstermaandag Zaterdag 11 juli...feest van de Vlaamse Gemeenschap Dinsdag 21 juli...nationale feestdag Vrijdag 14 augustus...compensatiedag Zaterdag 15 augustus...o.l.v Hemelvaart Zondag 1 november...allerheiligen Maandag 2 november...allerzielen Woensdag 11 november...wapenstilstand Zondag 15 november...feest van de Dynastie Donderdag 24 december...compensatiedag Vrijdag 25 december...kerstmis Donderdag 31 december...compensatiedag 2

3 NUTTIGE TELEFOONUMMERS STADHUIS tel fax BIBLIOTHEEK tel fax DE MARKTHALLEN tel fax DE SPEELDOOS tel fax DIENSTENCENTRUM DE CIRKEL tel fax DIENST JEUGD tel DIENST SPORT tel fax OCMW/SOCIAAL HUIS tel fax POLITIE tel fax TECHNISCHE DIENST - UITVOERING tel fax: VVV TOERISME HERK-DE-STAD tel fax AMBULANCE EN BRANDWEER BRANDWEER POLITIE ANTIGIFCENTRUM BPOST BRANDWONDENCENTRUM LEUVEN CIVIELE BESCHERMING LIMBURG DE WATERGROEP DRUGLIJN HOLEBIFOON HUISDOKTER (zelf in te vullen) WACHTDIENST HUISDOKTERS INFRAX (Aardgas en elektriciteit) Infolijn Storingslijn Gasreuk Defecte straatlampen JESSA ZIEKENHUIS, CAMPUS URSULA KINDER- EN JEUGDTELEFOON AWEL MELDPUNT DIERENMISHANDELING PWA RODE KRUIS HERK-DE-STAD UITLEENDIENST RODE KRUIS (Niet dringend ziekenvervoer) SPOORWEGEN STATION HASSELT TELE ONTHAAL RENDAC (VILBELUIK) VLAAMS KRUIS WIT-GELE KRUIS ZELFMOORDLIJN

4 INHOUD Het Stadsbestuur...7 Stadsdiensten...11 Dienstverlening van A tot Z...21 A Aankomst in de gemeente...21 Aardgas...21 Academie Haspengouw...21 Accountants...22 Activiteitsattesten...22 Adoptie...22 Adreswijzigingen in de gemeente...22 Advocaten...22 Apothekers...23 Architecten...23 Artsen...23 Atlas voor buurt- en waterwegen...23 B Bachbloesemadviseuse...24 Bejaardenhulp...24 Bejaardenwoningen...24 Bejaardenoppasdienst...24 Belastingen...24 Beroepsloopbaan...25 Bestrijdingsmiddelen (reductie van)...25 Betwisting van vaderschap...25 Bewijs van verblijf...25 Bibliotheek...25 Bodemattesten...25 Bodemverontreiniging...25 Boekhouders...25 Bomen...25 Bouwen...25 Brandweer - dienst Budgetbegeleiding...26 C Centrumraad...26 Centrum voor leerlingenbegeleiding...26 Coaching (leiderschapstraining)...26 Culturele Infrastructuur...26 Cultuurraad...27 Culturele verenigingen...27 Cultuurdienst...30 D Defecte straatverlichting...30 De Lijn...30 Dienstencentrum De Cirkel...31 Dienstencheques...31 Dierenartsen...31 Dierenbescherming Aarschot...31 Dierenwelzijn...31 Diëtisten...31 Dokters...31 Donorregister...31 Drugs- en alcoholprobleem...31 E Echtscheiding...31 Eensluidende verklaring...31 Elektriciteit...32 Erkenning kinderen...32 F Familiehulp...32 Feest- en fuifloket...32 Financiële steun...32 G Gas...32 Geboorte...32 Gehandicaptenraad...32 Geluidshinder...32 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening...32 Getuigschrift van woonst, leven, nationaliteit...33 Gevonden dieren...33 Gezinshulp...33 Gezondheid en welzijn...33 Grondwaterwinning...33 H Hinderlijke inrichting...33 Huis van het Nederlands Limburg...33 Huisartsen...33 Huisvuil...34 Huisvuilzakken...34 Huwelijken...34 I Identiteitskaarten...34 Immobiliën

5 Infogids Herk-de-Stad 2015 Inburgering Limburg...35 Inentingsbewijs tegen kinderverlamming.35 Informatie en inspraak...35 Infrax...35 Intercommunales...35 Internationale reispassen...36 Internationaal rijbewijs...36 J Jeugd (dienst)...36 Jeugdraad...36 Jeugdverenigingen...36 Juridische hulpverlening...37 Justitie...37 K Kadaster...38 Kabel TV...38 Kansspelcommissie...38 Kerkhoven...38 Kermissen...38 Kids - ID voor kinderen < 12 jaar...38 Kiesregister...38 Kinderbijslag...38 Kinderen...39 Kinderopvang aan huis...39 Kinderen in de wereld...40 Kind en Gezin...40 Kinesitherapeuten...40 Klusjesdienst...41 Kraamzorg...41 L Landbouwersraad...41 Leefloon...41 Leegstand...41 Levensbeschouwigen...41 Logopedisten...42 Lokaal Overleg Kinder- en Gezinsbeleid (LOKG)...42 Luchtverontreiniging...42 M Maaltijdbedeling...42 Mantelzorgtoelage...42 Manifestaties op de openbare weg...42 Markten en marktcommissie...42 Medisch schooltoezicht Middenstandsraad...42 Milieu (Dienst Leefmilieu)...43 Milieuvergunning...43 Minaraad...43 Mindervaliden...43 Minder Mobielen Centrale...43 Monumenten en landschappen...43 Muziekacademie...43 N Naamsverbetering of -verandering...43 Nationaliteit...43 Naturopaten...43 Natuurgidsen...43 Natuurvergunning...44 Notarissen...44 O Onbebouwde percelen...44 Onderhoudswerken...44 Onderwijs...44 Ontbossen...45 Onteigeningen...45 Ontwikkelingssamenwerking...45 Openen en overnemen drankslijterijen...45 Oudstrijdersbond...46 Overlijden...46 Overwelving van grachten, waterlopen...46 P Parkeerkaart...46 Parochiediensten - kerkfabrieken...46 Pedicure...47 Pensioenen...47 Perscorrespondenten...47 Pleegzorg...48 Podoloog...48 Poetsdienst...48 Politie West-Limburg...48 Politiecollege...49 Politieraad...49 Politieke partijen...49 Politieke vluchtelingen...49 Posterijen...49 Psychologen...49 Pscycho-sociale hulpverlening...50 PWA...50

6 R Rattenbestrijding...51 Rechtsbijstand...51 Reclameborden...51 Recyclagepark...51 Reiki therapie...52 Relatie- en persoonlijke problemen...52 Residentie De Bleuk...52 Rijbewijzen...52 Rijksregister...52 Riolering...52 Rode Kruis Vlaanderen...52 Rouw- en verliesverwerking...53 S Samenstelling van het gezin...53 Schade...53 Selectieve ophaling afvalstoffen...53 Seniorenadviesraad...53 Shiatsu...53 Sluikstorten - slingervuil...54 Sociale huisvesting...54 Sportraad...54 Sport- en recreatiegelegenheden...54 Sportverenigingen...55 Stedenbouw...59 Stopzetting zelfstandig bedrijf...59 Stratenplan...59 T Tandartsen...59 Technische Dienst - Uitvoering...60 Tekenacademie...60 Telefoon...60 Thuisverpleging...60 Thuiszorg...61 Toerisme...61 Tuinonderhoud...61 U Uitleen van materialen...61 Uittreksels...62 Uittreksel uit het strafregister...62 V Vakbonden...62 VDAB...62 Vereniging van Vlaamse OCMW-secretrarissen...62 Vergunning bals, T-dansants, vertoningen.62 Vergunning tot verkoop geestrijke dranken...62 Verhuis-, installatie- en huurtoelage...62 Verkaveling...62 Verkeerscommissie...62 Verkiezingen...62 Verloren en gevonden voorwerpen en documenten...62 Verlies of diefstal van rijbewijs of identiteitskaart...62 Vertaler...63 Vertrek uit de gemeente...63 Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming...63 Voedingsconsulenten...63 Voetreflexoloog...63 Vreemdelingen...64 Vroedvrouw...64 W Wapenvergunningen...64 Warme maaltijden...64 Watering...64 Waterleiding...64 Waterverontreiniging...64 Wereldwinkel...64 Werkwinkel...64 Wettiging handtekening...65 Wit-Gele Kruis...65 Woonzorgcentrum Ocura...65 Z Zieken...65 Ziekenfondsen...66 Ziekenhuis...66 Ziekenzorg...67 Zwerfkatten

7 HET GEMEENTEBESTUUR COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Burgemeester Bart Gruyters (CD&V) Vanarenberglaan 13 tel gsm Algemene administratie, Justitie, Politie, Brandweer, Burgerlijke Stand en Bevolking, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten Zitdag: maandag van tot uur en na op afspraak 1ste Schepen Mark Vanleeuw (Open Vld) Lepelstraat 25/1 tel gsm Openbare werken, Onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Land- en tuinbouw, Uitleendienst en Toerisme Zitdag: op afspraak na mail of oproep 2de Schepen Lo Guypen (N-VA NIEUW) Kleinstraat 16 tel gsm Communicatie, Cultuur, Onderwijs, Internationale Samenwerking en Feestelijkheden (Sint-Maartenfeest) Zitdag: even bellen en ik ben zo bij u 3de schepen Wim Berden (N-VA NIEUW) Herkkantstraat 42 gsm Jeugd, Leefmilieu-Duurzaamheid en Financiën Zitdag: na telefonische afspraak 4de schepen Gert Vandersmissen (Open Vld) Gulkerveldstraat 6 gsm Sport, Bibliotheek en Lokale economie (m.i.v. tewerkstelling) Zitdag: na telefonische afspraak 5de schepen Louis Vanuytrecht (CD&V) Nieuwstraat 31 tel gsm Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Waterlopen, Buitenschoolse Kinderopvang Zitdag: na telefonische afspraak 6de schepen en OCMW-voorzitter Karolien Grosemans (N-VA NIEUW) Kerkstraat 74 gsm OCMW/Sociaal Huis + Sociale Zaken (De cirkel, Senioren en Gehandicaptenbeleid) Zitdag: altijd welkom op het Sociaal Huis na afspraak 7

8 Infogids Herk-de-Stad 2015 GEMEENTERAAD VOORZITTER GEMEENTERAAD Hugo Spooren (N-VA NIEUW) Houwijkerstraat 15 tel gsm GEMEENTERAADSLEDEN Noël Vandenrijt (sp.a Herk-de-Stad) Onze Lieve Vrouwstraat 4 tel gsm Laurens Appeltans (N-VA NIEUW) Grote Hoolstraat 102 tel gsm Danny Pauly (sp.a Herk-de-Stad) Keernestraat 111 tel gsm Ivan Boesmans (sp.a Herk-de-Stad) Théophile Donnéstraat 41 tel gsm Koen De Norre (sp.a Herk-de-Stad) Grotestraat 148 gsm Bert Moyaers (sp.a Herk-de- Stad, fractieleider) Schopstraat 58 tel gsm Guido Ector (sp.a Herk-de-Stad) Stevoortweg 123 tel gsm Michel Laenen (N-VA NIEUW, fractieleider) Endepoelstraat 49/1 gsm Sofie De Waele (sp.a Herk-de-Stad) Pikkeleerstraat 30 gsm Steve Orens (sp.a Herk-de-Stad) Zoolstraat 7 8

9 Marijke Berden (CD&V, fractieleider) Herkkantstraat 14 tel gsm Jimmy Graulus (Open Vld, fractieleider) Eiken Venne 4 tel gsm Thomas Vanwing (Open Vld) Ridderstraat 9 gsm Kristof Claes (N-VA NIEUW) Rode Kruisstraat41 gsm Niko Smeets (N-VA NIEUW) Sint-Jorislaan 95/2 gsm Jan Vanschoonbeek (sp.a Herk-de-Stad) Broekstraat 43 gsm

10 OCMW-RAAD VOORZITTER Karolien Grosemans (N-VA NIEUW) Kerkstraat 74 gsm Zitdag: altijd welkom op het Sociaal Huis na afspraak RAADSLEDEN Lutgarde Claes (CD&V) Sint-Jorislaan 7 tel gsm Joachim Deveux (sp.a Herk-de-Stad) Berkenstraat 8 tel gsm Marina Franssens (N-VA NIEUW) Endepoelstraat 42 tel gsm Karina Raemaekers (sp.a Herk-de-Stad) Eikenstraat 9 gsm Magda Raemaekers (sp.a Herk-de-Stad) Zoutbrugstraat 37/5 tel gsm Ronny Steegmans (Open Vld) Broekstraat 29 tel gsm Merja Stiers (Open Vld) Smolderstraat 152 gsm Erica Uten (N-VA NIEUW) Tichelstraat 128 tel gsm

11 Infogids Herk-de-Stad 2015 STADSDIENSTEN STADHUIS Pikkeleerstraat 14 tel fax Openingsuren: maandag van 14 tot uur dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur woensdag van tot 16 uur (enkel voor de Dienst Burgerzaken) Tijdens de maanden juli en augustus is de dienst Burgerzaken gesloten op woensdagnamiddag. BIJ WIE KAN U TERECHT Gemeentesecretaris Nathalie Creten tel De gemeentesecretaris is onder meer belast met het opmaken van de verslagen van de gemeenteraad- en de collegezittingen, met het uitvoeren van de besluiten en met het toezicht op het personeel. De gemeentesecretaris staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel. Zij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur en staat in voor de goede werking van alle diensten. De gemeentesecretaris ondertekent samen met de burgemeester en/of de raadsvoorzitter de briefwisseling van het gemeentebestuur. Dienst Secretariaat: Tel Hilde Leemans Suzanne Verbeeck Dienst Financiën (voor gemeente en OCMW) tel Financieel beheerder: Filip Lafosse Deskundige Boekhouden: Monique Menten Administratie: Dominique Biesmans Johan Martens Petra Pallen Projectbegeleider: Bart Bastijns tel Logistiek, Preventie en Veiligheid Laurein Vranckx tel Dienst Onthaal tel Bernadette Noblesse Marina Ruysen Kerntaken inlichtingen meldingen defecte straatverlichting verkoop huisvuilzakken Uitleendienst Dienst Communicatie tel Diensthoofd: Maarten Snoeks Lay-out: Piet De Pessemier 11

12 Kerntaken: inlichtingen verstrekken over de stedelijke administratie en het stedelijk beleid organisatie van de inspraak en participatie van de inwoners van Herk-de-Stad ontwikkeling interne en externe communicatie lay-outwerk voor de diverse stadsdiensten Al uw ideeën, klachten en suggesties zijn welkom op de dienst Communicatie. Dienst Systeembeheer: Guiseppe Pino tel Afdeling Interne Zaken Dienst Burgerzaken Diensthoofd: Alain Steenaerts Medewerkers: Marina Ruysen - Tony Gijsens - Rita Stockmans - Ivan Vanbrabant Kerntaken Burgerlijke Stand aangifte van geboorte huwelijken erkenningen aanvraag nationaliteitskeuze overschrijving van vonnissen van echtscheiding overschrijven van vonnissen van adoptie nationaliteitskeuze afleveren van uittreksels uit de register van de burgerlijke stand Kerntaken Vreemdelingenzaken verklaring van aankomst in de gemeente inschrijving in het vreemdelingenregister/ bevolkingsregister vestigingsaanvragen Dienst Personeel (voor gemeente en OCMW) OCMW-gebouw Dokter Vanweddingenlaan Herk-de-stad tel Diensthoofd: Marie-José Wilms Medewerksters: Viviane Gybels Kathleen Larouselle Kerntaken Burgerzaken identiteitskaarten - woonstverandering - getuigschriften woonst - leven en nationaliteit - wettiging handtekening - eensluidend verklaren van afschriften - bewijs van gezinssamenstelling - verzet donorschap - laatste wilsbeschikking rijksregister internationale reispassen verkiezingen opmaak diverse lijsten strafregister rijbewijzen Dienst Onderhoud Medewerksters: Lilliane Mathys - Cindy Noben - Evelyn Opinaldo - Marie-Rose Schepers - Monique Vanderstukken - Martine Van Hoof - Cindy Vandormael 12

13 Infogids Herk-de-Stad 2015 Afdeling Grondgebiedszaken Afdelingshoofd Grondgebiedszaken: Lotte Poncelet tel Dienst Leefmilieu tel Diensthoofd: Patrick Gevers, milieuambtenaar Medewerksters: Kristel Quintens - Sonia Gemis Kerntaken: stedenbouwkundige vergunningen verkavelingen stedenbouwkundige attesten ruimtelijke planning: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s), projecten Technische Dienst - Planning Tel Diensthoofd: Jan Celis Kerntaken: milieuvergunningen natuurverenigingen kapvergunningen milieubeleidsplan, milieujaarplan milieuklachten (milieuhinder) bodemsanering afvalbeleid premies begraafplaatsen info over onder meer compostbakken, duurzaam bouwen, rationeel energiegebruik, Dienst Ruimtelijke Ordening tel Diensthoofd: Johny Bas, Stedenbouwkundig ambtenaar Deskundige Ruimtelijke Ordening: Inge Engelen Deskundige GIS: Evelyne De Haes Medewerksters: Rita Martens - Kristel Quintens Kerntaken gebouwen wegen watering waterleiding riolering land- en tuinbouw mobiliteit onteigeningen Technische Dienst - Uitvoering Gemeentelijke Werkplaats Industrieterrein Daelemveld Industrieweg 1098 tel Diensthoofd Technische Dienst - Uitvoering Dirk Daems tel gsm Medewerksters: Marleen Rodiers Veerle Vanoppen 13

14 Ploegbazen: Valère Hermans openbare werken tel gsm Mark Rutten groen tel gsm Medewerkers: Stefan Beets - Luc Coenen - Ronny Claes - Roland Driesmans - Davy Drijvers - Ludwig Grauwels - Alex Houtmeyers - Danny Janssen - Mark Janssens - Chris Landerloos - Bert Mathijs - Kenneth Neggers - Jos Paulissen - André Persoons - Eddy Raemaekers - Nicky Reekmans - Hans Schip - Tony Segers - Reginald Soors - Dirk Steenbergen - Stefan Steenbergen - Paulette Stokmans - Rudi Swennen - Joris Valentin - Mario Van de Merlen - Eric Vanardennen - Arlette Vanderspikken - Jean-Pierre Vandevoort - Stefan Vanmechelen - Karine Willems - Peter Zurings Afdeling Vrije Tijd Afdelingshoofd Vrije Tijd: Wilfried Ramaekers tel De Markthallen Markt 2 tel fax Openingsuren: maandag: tot 19 uur dinsdag-donderdag: van tot 17 uur vrijdag: van 9 tot 12 uur Indien er s avonds activiteiten zijn, helpen wij u ook graag verder. Diensthoofd Cultuur: Axel Van Aeken Promotie: Marie-Jeanne Peeters Onthaal en secretariaat: Martine Claes Theatertechniekers: Jimmy Koninckx - Marc Nulens Logistieke ondersteuning: Jef Bettens kerntaken: onderhoud en herstellingen van openbare wegen en gemeentelijke gebouwen onderhoud en beheer van gemeentelijk groen (Park Olmenhof, begraafplaatsen, ) aansluiting riolering opvolgen werken nutsmaatschappijen veilig maken van wegen bij sneeuw en ijzel signalisatievergunningen politiereglementen uitleendienst Kerntaken De Markthallen: stelt ruimten ter beschikking voor activiteiten van verenigingen, organisaties en particulieren begeleidt, adviseert, ondersteunt en verleent diensten aan organisatoren van socioculturele manifestaties die zowel binnen als buiten het centrum plaatsvinden 14

15 Infogids Herk-de-Stad 2015 organiseert zelf (en in samenwerking met derden) op eigen initiatief culturele activiteiten secretariaat voor de stedelijke cultuurraad functioneert als gemeentelijke cultuurdienst: informatie, advies, i.v.m. culturele materies. Commissie voor Beeldende Kunsten: organisatie van kunsttentoonstellingen Secretariaat: Lisette Willems Markt 2 tel Dienst Jeugd Ridderstraat 6 tel. en fax Openingsuren: maandag: van 13 tot 19 uur dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 17 uur woensdag: van 13 tot 17 uur Coördinator: Hildegarde Hermans Adjunct-coördinator: Karolien Schuermans Administratie: Nancy Vandevenne Opvanglocaties: De Speeldoos Berbroek Kapelstraat z/n tel Opvoedsters: Inge Castermans - Mady Hulshagen - Greetje Put - Ginger Timmermans Diensthoofd: Axel Van Aeken Kerntaken Dienst Jeugd: helpt jongeren met vragen en problemen ondersteunt het plaatselijk jeugdwerk en de jeugdraad vertegenwoordigt jongeren in het gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid geeft jongeren informatie De Speeldoos Donk Kasteelstraat 2 tel Opvoedsters: Marleen Appeltans - Hilde Huybrechts - Silvia Graulus - Kristien Noë - An Swinnen De Speeldoos Kantooradres: Markt 2 tel Openingsuren (na afspraak): maandag: uur dinsdag-donderdag: 9-12 uur en uur vrijdag: 9-12 uur 15

16 De Speeldoos Herk-de-Stad Guldensporenlaan 28 tel Opvoedsters: Els Adons - Linda Cox - Marleen Melders - Cindy Peeters - Linda Pirotte - Deeparani Snyers - Lindsay Schoups - An Swinnen Dienstencentrum De Cirkel Dienstencentrum De Cirkel Diestsesteenweg 18 tel fax Openingsuren: Alle weekdagen: uur De Cirkel is het gemeentelijk ontmoetingscentrum dat activiteiten en diensten organiseert voor iedereen en in het bijzonder voor senioren, mensen met verminderde welzijnskansen en mensen met een handicap. De Speeldoos Schakkebroek Schoolstraat z/n tel Opvoedsters: Nancy Castro - Anita Heusdens - Jessyca Vanmechelen Centrumleidster: Marlies Vanroye Secretariaat: Sofie Berden - Myriame Geerts Cafetaria: Sonja Froyen - Lorette Spiessens De Speeldoos Schulen Kerkstraat 40 tel Opvoedsters: Inge Castermans - Annemie Henrioulle - Mady Hulsagen - Nancy Martens - Hermine Max Diensten: Minder Mobielen Centrale (MMC): reservatie via het secretariaat voetverzorging voor 60+: afspraken maken via secretariaat personen-alarmtoestellen dieetdienst boodschappendienst/boekendienst Daisy dienst bedeling van de tegoed vuilzakken en de verkoop van huisvuil-, pmd- en groenafvalzakken welzijn: algemeen en gemeentelijk welzijnsbeleid - informatieverstrekking en doorverwijzing i.v.m. welzijnsthema s (kansarmoede - gezondheid - senioren - gehandicapten - wijkwerking - alcoholen drugpreventie, ) 16

17 Infogids Herk-de-Stad 2015 Op het secretariaat van De Cirkel kan je terecht voor de reservatie van de ritten van de Minder Mobielen Centrale en het vastleggen van een afspraak voor de verschillende diensten. Zitdagen Sociaal assistente: tweede en vierde woensdag van de maand van 14 tot 16 uur Voorzitster Gehandicapten Adviesraad: na afspraak Voorzitster Oudstrijdersbond: elke eerste woensdag van de maand van 14 tot 16 uur Dienst Sport Sportcentrum Herkules Ursulinenstraat 1 tel Openingsuren: maandag: van 14 tot 19 uur dinsdag tot donderdag: van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur vrijdag: van 9 tot 12 uur Sportfunctionaris: Ronny Gemis Administratie: Els Thijs Sportmedewerker: Els Adons Toezicht: Patricia Geunes - Eset Osmani - Marcel Schoemans heeft als doel de gemeentelijke sportparticipatie en lichamelijke beweging te stimuleren verhuurt sporturen in de gemeentelijke sporthallen de Bib Zoutbrugstraat 1 tel fax Openingsuren: maandag van tot 20 uur dinsdag van tot 18 uur woensdag van 13 tot 18 uur donderdag van tot 18 uur vrijdag van tot 18 uur zondag van 10 tot 12 uur Bibliothecaris: Marleen Steenaerts Bibliotheekassistenten: Anne-Marie Vanhèse Josiane Vrancken Bibliotheekmedewerkers: Linda Breems Anita Linsen Diane Jamar Onderhoud en boekverzorging: Marie Rose Schepers Vrijwillige medewerkers: Amélie Beerten en Sabine Walmagh Kerntaken Dienst Sport organiseert diverse sportactiviteiten en sportkampen ondersteunt sportactiviteiten en -verenigingen 17

18 Voor Bib aan huis kan je contact opnemen met het bibliotheekpersoneel. Raad van Bestuur Bibliotheek Voorzitter Ivan Boesmans Théophile Donnéstraat 41 tel gsm VVV Toerisme Herk-de-Stad vzw VVV Toerisme Herk-de-Stad vzw Pikkeleerstraat 14 tel fax Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur Van 1 juli tot en met 31 augustus: dinsdag t.e.m. zaterdag van 9 tot 16 uur Politiezone West-Limburg Politiezone West-Limburg Guldensporenlaan Dringende interventies: 101 Niet-dringende interventies: Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 13 uur OCMW-Diensten OCMW-Sociaal Huis Dokter Vanweddingenlaan 21 tel fax Openingsuren: maandag van 14 tot uur dinsdag tot vrijdag van 9 tot uur Bij wie kan u terecht Secretariaat Secretaris: Jo Briers tel Onthaal Peter Haesevoets Dienst Financiën en Dienst Personeel Zie stadsdiensten Sociale dienst Diensthoofd: Jacinta Forier tel Sociaal assistenten: Bart Coemans tel algemene maatschappelijke dienstverlening - zorgloket - budgetbegeleiding - budgetbeheer Gerda Colemont tel algemene maatschappelijke dienstverlening - pensioenen - tegemoetkoming mindervaliden - zorgbemiddeling 18

19 Infogids Herk-de-Stad 2015 Tina Depré tel algemene maatschappelijke dienstverlening - thuiszorgdiensten Anja Luyten tel algemene maatschappelijke dienstverlening - zorgloket - zorgbemiddeling Greet Nagel tel algemene maatschappelijke dienstverlening - budgetbegeleiding - budgetbeheer - vreemdelingen - jongeren - lokaal opvanginitiatief Petra Pans tel algemene maatschappelijke dienstverlening - budgetbegeleiding - budgetbeheer - jongeren Lut Sampermans tel algemene maatschappelijke dienstverlening - pensioenen - tegemoetkoming mindervaliden - zorgbemiddeling Kim Schepmans tel algemene maatschappelijke dienstverlening - maatschappelijke integratie - budgetbegeleiding - budgetbeheer Administratie Sociale Dienst Marita Quintens Dienst Huisvesting Dienstverantwoordelijke: Bart Princen tel Thuiszorgdiensten Dienstverantwoordelijke: Lieve Festraets tel Sociaal assistente: Tina Depré tel Administratie: Margot Demot - Brigitte Kenens Diensten: poetsdienst - klusjesdienst - maaltijdbedeling - gezins- en bejaardenzorg - strijk- en versteldienst Dienstencheques Dienstverantwoordelijke: Lieve Festraets tel schoonmaken van de woning - wassen - klein naaiwerk - afwassen - strijk- en versteldienst 19

20 Bejaardenhulp Wendy Antheunis - Jessie Bex - Stefanie Boons - Gerda Convents - Ann Dieleman - Kimberly Durwael - Nele Gemis - Sarah Geuns - Melissa Ghysdael - Caroline Jans - Jessy Mariën - Anne-Marie Meybosch - Anne-Marie Tirez - Kim Van Dyck - Denise Windmolders - Nadia Windmolders Poetsdienst Kenneth Callens - Alice Degeling - Carolien Demeer - Suzanne Diepvens - Frieda Donders - Rosita Driesmans - Maria Harezlak - Viviane Joris - Noëlla Knaepen - Tamara Marechal - Maggy Maris - Rosita Martin - Marie-Therese Mazzarese - Inge Peeters - Rita Schurmans - Johan Sneyers - Godelieve Uten - Yolande Van Bets - Corry Vanardennen - Griet Vandereyt - Linda Van Samang - Marleentje Vandereyt - Brigitte Vanoppen - Vera Van De Brul - Julia Vlayen - Miet Willems Buitendienst Emelie Liesenborghs Strijk- en versteldienst Kenneth Callens - Maria Harezlak Klusjesdienst Eddy Vanwetswinkel (coördinator) - Jos Schraepen - Ludo Vranken Landelijke Kinderopvang Dienst Onthaalouders (Herk-de-Stad, Lummen en Halen) Onderhoud gebouwen Berlina Mampaey OCMW-Sociaal Huis Dokter Vanweddingenlaan 21 Tel Kleinschalige kinderopvang bij onthaalouders thuis. Voor aanvragen kinderopvang: tel. helpdesk (elke werkdag 9-14u) Verantwoordelijken kinderopvang: Sofie Proost en Betty Lambrechts 20

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE Jaarverslag dienstjaar 2010 GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE JAARVERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 2010 Hoofdstuk 1: Interne zaken...6 1.1. Personeeldienst...6 1.1.1. Tewerkgesteld

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

mensen zonder wettig verblijf

mensen zonder wettig verblijf Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf Regio Oostende Oktober 2012 Gebaseerd op de infogids van het Kruispunt Migratie Integratie (september 2012) en verspreid met

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

Welkom bij het Sociaal Huis

Welkom bij het Sociaal Huis TERVUREN INFO 5 Special Sociaal Huis tegen armoede 11 Boek je cursus in Papeblok 17 Middenstand op nieuw elan Welkom bij het Sociaal Huis Maandelijks informatieblad gemeente Tervuren www.tervuren.be Oktober

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Hoeselt gemeenteberichten SENIORENSPORTDAG Donderdag 11 september * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Tweemaandelijks

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

Geraardsbergen. Stadsmagazine. 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen. juni 2014 driemaandelijks

Geraardsbergen. Stadsmagazine. 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen. juni 2014 driemaandelijks 35 Geraardsbergen Stadsmagazine juni 2014 driemaandelijks 03 Jazzstad kick-off op 6 juli 05 Beleef je eigen ronde 27 OCMW ondersteunt pasgeborenen Miel Mosterd 2 STADSDIENSTEN Administratief Centrum Weverijstraat

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide. 14.30 uur: Workshop

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / oktober 2013 / nummer 266 Voortaan komt u makkelijker te weten wat er in de gemeente zoal te doen is. U kent UiT in Vlaanderen? UiT in Leuven? Sinds september

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad

maart 2015 deze maand Nieuwe straatnamen en huisnummers Een papieren verhuizing voor duizenden inwoners van onze stad Bezorg uw kinderen een leuke paasvakantie pagina 10-11 stadskrant Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

OP STRAAT IN ANTWERPEN

OP STRAAT IN ANTWERPEN OP STRAAT IN ANTWERPEN Editie 2015 i Een gids voor dak- en thuislozen INHOUD 1 Wie kan je helpen? 5 2 Slapen en opvang 13 3 Eten 21 4 Kleren 27 5 Hoe breng ik mijn dag door? 31 6 Adres en identiteitskaart

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans

info LEEUW Noël Rogghe Oudste vrijwilliger Lees meer op pag. 4 JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) Pieter Coomans info JANUARI 2015 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD IN JULI EN AUGUSTUS) LEEUW Oudste vrijwilliger Noël Rogghe Lees meer op pag. 4 Pieter Coomans Luc Deconinck burgemeester T 02 371 22 11 luc.deconinck@sint-pieters-leeuw.be

Nadere informatie

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden 37ste FOLKLOREFESTIVAL 17 tot 21 augustus Rijmheide >> Gemeentebudget 2011: wat zijn onze plannen? >> Nieuwe buitenschoolse kinderopvang vanaf oktober Programmakrant Gemeenschapscentrum t Blikveld >> Wat

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie