Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 1: Introductie ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 1: Introductie ERP"

Transcriptie

1 Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 1: Introductie ERP Na het studeren van dit hoofdstuk en het maken van de oefeningen en de opdrachten, moet je de volgende dingen weten en kunnen: 1. Je kan uitleggen wat ERP is en de afkorting ERP voluit schrijven. - Een zakelijk softwarepakket om bedrijfsprocessen te automatiseren en integreren zodat gegevens en informatie door het hele bedrijf kunnen gedeeld worden. - Enterprise Resource Planning - SAP = Systems, Applications en Products in dataprocessing 2. Je kan uitleggen wat de term Best Practices inhoudt. - Best practice is een methode die het meest effectief en efficiënt is voor een taak dan andere methodes. 3. Je kan 4 marktleiders in de ERP markt opsommen. - SAP, Oracle (PeopleSoft & JD Edwards), Microsoft (Navision & Axapta), Exact 4. Je kan 5 voordelen en 2 nadelen opsommen van ERP. - +: Betere stroomlijning van bedrijfsprocessen - +: Basis voor betere bedrijfsbeslissingen - +: Gedeeld gebruik van bedrijfsgegevens - +: Betere en snellere kijk op bedrijfsgegevens - +: Betere samenwerking van toepassingen - - : Aanpassingen aan standaardversie pakket maken een upgrade moeilijk en duur - - : Bedrijfsvoering wijzigt snel en ERP kan niet altijd volgen 5. Je kan de rol van vendors en partners uitleggen in het ERP proces. - Vendor is het bedrijf dat de erp aanbiedt. - Partners zijn bedrijven die samenhangen aan een softwarepakket en u helpen dit beter toe te passen naar uw noden. 6. Je kan de 4 ontwerpalternatieven bij de implementatie van een ERP pakket bondig uitleggen. - Vanilla-implementatie: Complete pakket zonder wijzigingen invoeren o Voordelen: Totale integratie over alle functionele gebieden Re-engineering van alle bedrijfsprocessen o Nadelen: Kostbaar Vergt lange doorlooptijd - Selectie van ERP-modules o Voordelen: Minder kostbaar en kortere doorlooptijd o Nadelen Totale integratie van data ontbreekt Beperkte toepasbaarheid en gebruik - Zelf ontwikkelen op maat o Voordelen Kan een systeem creëren dat gebaseerd is op eigen specifieke behoeften Concurrenten hebben niet de beschikking over een dergelijk systeem o Nadelen Vergt lange doorlooptijd en veel middelen Kostbaar Risicovol Is niet zeker of het concurrentievoordeel geeft - Onderhoud van bestaande legacy-systemen o Voordelen Bekend met de situatie o Nadelen 1

2 Kan nadelig zijn voor de concurrentiepositie 7. Je kan 1 succesverhaal en 1 verhaal waarbij er problemen ontstonden bij de implementatie van ERP bondig beschrijven. - In 2000 besloot Pizza Hut België een ERP-systeem in te voeren op 3 maanden tijd. Ze kozen voor Microsoft Dynamics Navision omdat het een uitgebreid systeem was en toch betaalbaar. Microsoft Dynamics laat je ook vrij in de keuze van partner en zo werd er voor GMI Group gekozen. - Coca-Cola besloot SAP te implementeren. Ze paste eerst haar processen aan en leidde het personeel op voor ze overgingen op het SAP-systeem. De Go-Live was gepland voor april, normaal een rustige maand. Nu was er net een warmterecord in april waardoor er veel meer vrachtwagenladingen nodig waren. De buffer voor onvoorziene aanvraag werd snel overtroffen. Hierbij kwam de strubbelingen om de orders goed in het systeem te krijgen. Het systeem kon door de achterstand niet worden geupdate en dit zorgde voor tijdelijke vervuiling van de database. 8. Je kan zonder bijkomend opzoekwerk de implementatie van ERP bij Citronas en Champignons beschrijven. - Citronas: Rotterdamse fruitgroothandel. Microsoft Navision in combinatie met SI Foodware van Schouw Informatisering. Belangrijk was dat het ERP-pakket ook in de toekomst flexibel kan worden aangepast en dat iedereen op hetzelfde moment over informatie kan beschikken zonder afhankelijk te zijn van collega s. Citronas koos voor een vrij grote projectgroep waarin alle key-users vertegenwoordigd waren. De implementatie heeft 8 maanden geduurd. Hun partners krijgen stickers met partijnummer, gekoppeld aan informatie van teler en over partij zelf. Zo zijn de partijen terug traceerbaar. - Banken Champignons richt zich Europees op productie, marketing en sales van champignons en andere paddenstoelen. Nieuw ERPsysteem door toenemend belang van traceerbaarheid, overnames bedrijven en nog geen geautomatiseerde voorraadadministratie. Zijn bij andere AGF-organisaties gaan informeren welke pakketen zij gebruikten. Zo gekomen bij Microsoft Dynamics navision en Schouw Informatisering. Champignons verwacht de investering na 3 jaar terugverdiend te hebben. 9. Je kan de volgende afkortingen voluit schrijven en beknopt omschrijven: CRM, SCM,BI en BOM. - CRM: Customer Relationship Management is een technologie waarbij het optimaliseren van de contacten met de klant centraal staat. Klanten die een hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie krijgen een betere behandeling. - SCM: Supply Chain Management, integraal ketenbeheer, is een principe waarbij een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat dmv het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers. - BI: Binnenlandse Overschrijvingen: voor betalingen aan Belgische leveranciers. BU: voor betalingen aan buitenlandse leveranciers. DOM: Domiciliëring. Betalingssysteem betalingswijzen BI BU BOM - BOM: Bill of Materials: stuklijst met materialen die nodig zijn om een product te maken. 10. Je kan een bestaand bedrijf in SAP B1 raadplegen en gegevens opzoeken. Je kan de verschillende modi van het pakket gebruiken zoals zoeken, lezen, toevoegen en wijzigen. Je kan gegevens sorteren en filteren. 11. Je kan het verschil uitleggen tussen stamgegevens (Master Data) en transactiegegevens en van beide 2 voorbeelden opsommen. - Stamgegevens zijn gegevens die geruime tijd hetzelfde blijven. Bv artikels, werknemers. Worden eenmalig vastgelegd en blijven dan zo goed als ongewijzigd. - Transactiegegevens zijn procesgeoriënteerde gegevens of anders gezegd gegevens die gecreëerd worden naar aanleiding van een bedrijfsproces. Bv aankooporders, productieorders, betalingen. 12. Je kan Master Data Zakenpartners aanmaken met SAP B Je kan de werking van de betalingsconditie 30 dagen einde maand illustreren aan de hand van een cijfervoorbeeld. 14. Je kan uitleggen wat er bedoeld wordt met deellevering per order toestaan. - Selecteer deze optie om aan te geven dat afleveringsbewijzen kunnen worden opgesteld voor een deel van de records in een klantorder 15. Je kent het normale BTW-tarief van toepassing in België. - 0% op dagbladen en bepaalde weekbladen - 1% op goud en munten - 6% op onder meer landbouwproducten, bepaalde voedingsmiddelen en waterdistributie, bepaalde geneesmiddelen, boeken, tijdschriften, kunstvoorwerpen, personenwagens en personenvervoer, 2

3 - 12% op onder meer bepaalde vaste brandstoffen (o.a. steenkool, bruinkool en cokes), op de sociale huurwoningen en horeca - 21% op alle goederen en diensten welke onderworpen zijn aan de BTW en die niet elders zijn opgesomd. 16. Je kan Master Data Artikels aanmaken met SAP B. 17. Je kan uitleggen welke 3 artikelclassificaties of artikelsoorten er voorzien zijn binnen B1. - Magazijnartikel. Bruikbaar in voorraadbeheer. - Verkoopartikel. Wordt verkocht aan klant. - Inkoopartikel. Wordt gekocht bij leverancier. 18. Je kan uitleggen waarom er geen 1 op 1 relatie bestaat tussen een artikel en een eenheidsprijs. - Er zijn meerdere prijslijsten in omloop. Op elk van deze lijsten wordt het artikel geprijsd. Bv inkoopprijslijsten kleine klanten. 19. Je kan bij de inkoopgegevens aan de hand van een voorbeeld de volgende begrippen verklaren: inkoophoeveelheidseenheid, artikel per inkoopeenheid, verpakkingseenheid en hoeveelheid per verpakkingseenheid. 20. Je kan net hetzelfde voor de verkoopgegevens. 3

4 Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 2:Re-engineering Na het studeren van dit hoofdstuk en het maken van de oefeningen en de opdrachten, moet je de volgende dingen weten en kunnen: 21. Je kan 5 externe en 5 interne bedrijfsregels (factoren) opsommen die het modelleren van bedrijfsprocessen beïnvloeden. - Wat: o Extern: Bedrijven moeten kunnen garanderen dat hun bedrijfsprocessen en zeker hun boekhoudkundige registraties conform zijn aan wetten en kwaliteitsnormen o Intern: Regels die het bedrijfsbeleid verwoorden: Wanneer de koper niet betaalt na 30 dagen, moet een bericht nalatigheid betaling verstuurd worden. Deelleveringen zijn niet toegestaan - Intern:Lange broek, geen hoofddoek,.. - Extern: werktijden, pauzes, 22. Je kan aan de hand van een schema uitleggen welke 3 stromen er door een bedrijf vloeien. - Zie afbeeldingen 23. Je kan uitleggen waarom functionele processen geen bedrijfsprocessen zijn voor SAP. - Functionele processen: inkoop, productie, verkoop & marketing, logistiek, personeelszaken, ontwikkeling/r&d, administratie, informatieverzorging - Functionele processen zijn de afdelingen in het bedrijf 24. Je kan uitleggen wat operationele en managementprocessen zijn. - Management: houden overzicht over de operaties van een bedrijf. - Operationele: bestaan uit de kernprocessen (zie functionele processen) + ondersteunende processen en creëren de primaire waarde stroom. - Supporting: ondersteunen de core processen (infrastructuur, personeel, technologie, verwerving goederen en diensten) 25. Je kan uitleggen wat een bedrijfsproces is. - een samenspel van geordende activiteiten die met behulp van bepaalde input (personeel, diensten, goederen, informatie, ) een resultaat opleveren dat toegevoegde waarde creëert voor het bedrijf 26. Je kan de volgende afkortingen voluit schrijven en bondig toelichten: BPM, BPMN en BPR. - BPM: Business Process Modelling is een verzameling van methoden en technieken om bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Bv. Get mug (1s) -> put tea in mug (2s) ->fill kettle (5s) -> - BPMN: Business Process Modelling Notation. BPMN is gebaseerd op de activiteitendiagrammen van UML. Het doel van BPMN is om alle stakeholders (business analist, ontwikkelaar, proceseigenaar) een beeld te geven van de bedrijfsprocessen. - BPR: Business Process Re-Engineering. BPR is het herbedenken en herontwerpen van business processen om dramatische verbeteringen te zien op gebied van performance, zoals kost, kwaliteit, service en snelheid. Theemachine duurt 5s ipv o Efficiënte herontwerp van processen in de VALUE CHAIN (waardeketen) o Creëren van nieuwe business rules o Hertekenen van bestaande bedrijfsstromen o Verwijderen van verouderde rules en stromen 27. Je kan 1 praktijkvoorbeeld van BPR uitleggen zonder extra opzoekwerk. - Wal-Mart bestelde zelf voorraad bij fabrikanten als Proctor and Gamble. Resultaat was ofwel te kleine ofwel te grote voorraden. - Na een BPR-proces verzorgt Proctor and Gamble zelf de voorraden bij WalMart omdat zij beter inzicht hebben in de tendensen op de markt. - Resultaat: beter voorraadbeheer; effectiever aanvullen van de voorraden 28. Je kan het verband uitleggen tussen IT en BPR. - Ontwikkelingen in IT en technologie zijn vaak de drijfveer tot het herdenken van de bedrijfsprocessen. - De nood aan procesverbetering kan aanleiding zijn tot nieuwe ontwikkelingen op vlak van IT en technologie. 4

5 29. Je kan een BPM-schema van één of meerdere bedrijfsprocessen van een willekeurige onderneming in woorden omschrijven. 30. Je kan op basis van een BPM-schema van één of meerdere bedrijfsprocessen van een willekeurige onderneming de pijnpunten in het bedrijfsproces opzoeken en beschrijven. 31. Je kan op basis van een BPM-schema van één of meerdere bedrijfsprocessen van een willekeurige onderneming voorstellen formuleren om het proces grondig te herwerken. 32. Je kan vanuit de MasterData in SAP B1 bedrijfregels afleiden in verband met zakenpartners en artikels. 33. Je kan aantonen dat SAP B1 bedrijfsprocessen ondersteunt aan de hand van een concreet voorbeeld. 34. Je kan uitleggen waarom de implementatie van SAP B1 leidt tot BPR. Vraag 2 afbeeldingen Verkoopm arkt G eld Inform atie G oederen Inkoopm arkt Goederenstroom 5

6 V erkoopm arkt Levering van goederen en diensten Gereed product Gereed halffabrikaat Producten + + Bew erkingen Aanw ending Verbruik G ebruik Aanw ending + - M aterialen Bedrijfsm iddelen U itval Afstoting Verloop Personeel D iensten + M aterialen H alffabrikaat Bedrijfsm iddelen + + Personeel Inkoopm arkt A rbeidsm arkt Geldstroom 6

7 Informatiestroom 7

8 8

9 Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 3:Implementatie en Change Management Na het studeren van dit hoofdstuk en het maken van de oefeningen en de opdrachten, moet je de volgende dingen weten en kunnen: 35. Je kan de 6 fasen van het ERP systeemontwerpproces opsommen en bespreken. - Planning - Requirements-analyse: RFP - Ontwerp: Re-engineering en customizing - Detailontwerp: GAP-analyse - Implementatie: opzetten beveiliging, heldesk, gebruikerstraining, change management + TESTEN - Na Go Live: onderhoud en verbetering 36. Je kan de 3 niveaus waarvoor requirements moeten worden opgesteld opsommen en bondig bespreken. - De kwaliteit van IT-toepassingen laat zich uitdrukken in de mate waarin wordt voldaan aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers, gebruikers - Business (Waarom): Identificatie van te verbeteren bedrijfsprocessen - User (Wat): Identificatie van te ondersteunen bedrijfsprocessen - System (Hoe): Requirements staan aan de basis van plannen voor en besluitvorming over aankoop, ontwikkeling en onderhoud van IT (hardware, software, netwerk, ) 37. Je kan uitleggen waar RFP (Request For Proposal) voor staat en daarbij de begrippen priority en mandatory situeren. - Requirements worden opgelijst in een RFP of Request For Proposal. Deze begeleidt een offerteaanvraag bij verschillende vendors. Beslissen of iets Must have Nice to Have Should have is. - Priority: Elk item een nummer geven van belangrijkheid. - Mandatory: Must have. 38. Je kan minstens 3 verschilpunten opsommen tussen re-engineering en customizing. - Pasvorm in organisatie: o Re-engineering: werkt goed wanneer veranderingen beperkt zijn, op grote schaal kan het de organisatie verstoren. o Customizing: Verstoort organisatie minder omdat software specifiek ontwerpen is voor de huidige werkmethodieken. - Tijdigheid: o Re-engineering: software is kant-en-klaar en dus klaar om geïmplementeerd te worden. o Customizing: Mogelijk langdurig tijdsbeslag bij ontwikkeling van systemen. - Kosten: o R: Implementatie kan efficiënt uitgevoerd worden. o C: Mogelijke aanzienlijke kosten van op maat gemaakte implementatie. - Eisen: o R: Legt beperkingen op aan ontwerp, gebaseerd op bedrijfsmodellen en best practices. o C: meer flexibiliteit, niet beperkt door best practices, geen beperkingen aan ontwerp. - Pasvorm: o R: eisen worden door ERP-systeem ondersteund. o C: unieke eisen worden mogelijk niet door ERP-systeem ondersteund. 39. Je kan de GAP analyse situeren binnen het ERP systeemontwerpproces en bondig beschrijven. - Detailontwerpfase: Elk gebied dat niet is afgedekt wordt kandidaat voor customization of reengineering De processen die niet overeenkomen met het systeem worden herontworpen (BPR) De noodzakelijke customizations worden gecodeerd en doorgevoerd. 40. Je kan de term key-users gebruiken en verduidelijken. - Belangrijkste mensen binnen de organisatie, mensen die duidelijk overzicht hebben op de bedrijfsprocessen. Key-users moeten er ook voor zorgen dat andere mensen enthousiast blijven tijdens het hele project. 41. Je kan 3 testen opsommen en bondig bespreken die het bedrijf moet uitvoeren voor de Go Live van het pakket. 9

10 - Conversietesten - User Acceptance testen - Integratietesten - Dry Run testen : in oud en nieuw systeem tegelijk werken. - Stress testen : Veel mensen tegelijk dezelfde actie laten doen om te kijken wat het systeem dan doet. Crashtest - Volume testen: Veel mensen tegelijk veel data laten uploaden 42. Je kan 3 elementen opsommen die het bedrijf moet voorzien na het Go Live gaan van het pakket. - Upgrade naar nieuwe versie van SAP - Integratie met andere systemen - Verbeteringsprojecten 43. Je kan 5 kritische succesfactoren van Gulla tijdens de ERP-implementatie opsommen. - Vermijd customization - Preventieve trouble shooting - Formeel projectplan - Een goede ERP implementatie strategie - Goede communicatie - Toegewijd personeel en consultants 44. Je kan een link leggen tussen de methodiek ASAP en het 6 fasen watervalmodel. - Project preparation = planning - Business blueprint = conceptfase: bedrijfsprocessen + GAP-analyse - Realization: het systeem wordt ingericht conform de overeengekomen bedrijfsblauwdruk. - Final preparation: opleiding van eindgebruikers, het overbrengen van gegevens en systeem naar een productieomgeving, de zogenaamde Cut Over, Uitvoeren van laatste systeemtests - Go Live & support 45. Je kan een link leggen tussen de kritische succesfactoren van Gulla en de ASAP methode van SAP waarbij je minstens gebruik maakt van 3 kritische succesfactoren Je kan 3 veranderingen opsommen en bondig bespreken waartoe het implementeren van een ERP pakket leidt voor de werknemers van het bedrijf. - Werknemers gaan anders werken o Verschuiving in het takenpakket o Bepaalde jobs verdwijnen o Nieuwe jobdefinities ontstaan o o Teamwork neemt toe Verschuiving in verwachte competenties Communicatievaardigheden IT-vaardigheden - Machtsverhoudingen veranderen o Horizontale organisatie 47. Je kan de 4 C s van het 4C model opsommen en bondig bespreken. - Weerstanden en problemen met de menselijke kant van verandering zijn de meest voorkomende oorzaken van het mislukken van een project - Consciousness: bewustzijn van de nood aan verandering - Commitment: zichzelf engageren om deel te nemen aan de verandering en ze te ondersteunen. - Competence: kennis over hoe te veranderen en vaardigheid om dit ook te doen. - Continuity: om de verandering volledig te integreren en in te bedden 48. Je kan de metaforen kaas en doolhof bespreken uit de film Who moved my cheese? en dit concreet maken met een voorbeeld binnen het ERP verhaal. - Kaas: wat wil je bereiken (job, geld, waardering, winst, marktleider, ) - Doolhof: waar zoek je naar wat je wil bereiken (op de werkvloer, binnen de afdeling of het bedrijf waar je werkt, familie, vriendenkring, ) 49. Je kan de 4 types van personen en hun houding t.o.v. veranderingen bespreken uit de film Who moved my cheese?. - Muis Sniff: Is zich bewust van nood aan verandering; beoordeelt continu huidige situatie en onderneemt vroegtijdig actie 10

11 - Muis Scurry: Schiet in actie op het moment dat verandering zich opdringt, springt mee op de kar maar is niet het brein achter de actie - Mens Hem: Ontkent de nood aan verandering omdat hij vreest dat change alleen meer ellende betekent - Mens Haw: Leert na verloop van tijd zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden omdat hij inziet dat change vooruitgang betekent - Mensen: Worden in vertrouwde situatie zelfgenoegzaam en arrogant, hebben geen aandacht voor continu wijzigende omgevingsfactoren, angst en frustratie belemmeren reacties op veranderingen - Muizen: Berusten nooit in situatie en blijven waakzaam, zijn zich bewust van continu wijzigende omgevingsfactoren (dagelijkse inspectie kaasvoorraad), ondernemen actie op het moment dat change zich opdringt (kaas zakt onder minimum voorraad), zoeken naar opportuniteiten en bereiken na change betere resultaten dan tevoren (meer kaas) 50. Je kan 4 spreuken uit de film Who moved my cheese? opsommen en bondig bespreken. - The more important Your cheese is to you The more you want to Hold on to it. - If you do not change, You can become Extinct. - Smell the cheese often So you know when It is getting old - What Would You Do If You Weren t Afraid? - Movement In a New direction Helps you find New cheese - When you move Beyond your fear, You feel free - Imagining myself Enjoying new cheese Even before I find it, Leads me to it - The quicker you let go Of old cheese The sooner you find New cheese - It is safer to Search in the maze Than remain in a Cheeseless situation - Old beliefs Do not lead you To new cheese - When you see that You can find and Enjoy new cheese You change course - Noticing small changes Early helps you adapt To the bigger changes That are to come 51. Je kan de spreuken van Who moved my cheese? toepassen op een case zoals bijvoorbeeld de muziekindustrie. 52. Je kan de emotionele cyclus van veranderingen bespreken en toepassen op de 4 personen uit de film Who moved my cheese? - Zekerheid twijfel hoop vertrouwen tevredenheid - Dit proces is enkel van toepassing op Haw. De rest blijft ergens daarin hangen. Muizen zijn altijd positief Hem is negatief. 11

12 Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 4: Inkopen - Procurement Na het studeren van dit hoofdstuk en het maken van de oefeningen en de opdrachten, moet je de volgende dingen weten en kunnen: 53. Je kan de Kraljic matrix met behulp van een schema verduidelijken en je vergeet hierbij niet de waarden op de assen en de namen van de 4 producten in de kwadranten. Invloed op de winst Inkooprisico 54. Je van voor elk kwadrant van de Kraljic matrix een concreet voorbeeld geven. - hefboomproducten: etenswaar - routineproducten: kantoorartikelen - strategische producten: onderhoud oude betaalkaarten systeem khk - knelpuntproducten: medische apparatuur 55. Je kan de link tussen het inkoopproces, het verkoopproces en de productie verduidelijken. 56. Je kan de geld, goederen en documentenstroom bij het inkoopproces met behulp van een schema uitleggen. 12

13 57. Je kan het verloop van het inkoopproces vanaf de bestelling tot de betaling bondig bespreken. Inclusief de verwerking van terugzendingen. - Een dienst of directie wil een aantal goederen of diensten aankopen, men zal hiervoor een bestelbon creëren. Bij die creatie dient men altijd te refereren aan artikels en leveranciers die daartoe als stamgegevens in SAP opgenomen zijn. Eventueel kan er ook verwezen worden naar condities in inforecords en raamcontracten (vb. prijscondities). - De bestelde goederen of diensten uit onze bestelbon worden geleverd. Men controleert de geleverde artikels, de foutieve worden ingeval van een materiaal teruggestuurd, en voor de goedgekeurde wordt een goederenontvangst in het SAP-systeem aangemaakt. - Voor de geleverde goederen wordt van de leverancier een factuur ontvangen. De factuur wordt gecontroleerd en ingegeven in het SAP-systeem. We onderscheiden volgende twee stappen: o o in een eerste fase wordt de factuur decentraal geregistreerd door een logistieke dienst; in een tweede fase wordt de geregistreerde factuur na controle centraal doorgeboekt door DFIN. - De aankoopfactuur is onderworpen aan een vrijgaveprocedure. In geval er zich een prijs- en/of een hoeveelheidsverschil voordoet tussen de bestelbon en de aankoopfactuur of er heeft nog geen goederenontvangst plaatsgevonden waar deze verplicht was, dient de budgethouder de aankoopfactuur eerst vrij te geven. Zolang dit niet gebeurd is, kan het geregistreerd document niet in SAP doorgeboekt worden. - Tenslotte zal de financiële dienst tot betaling overgaan. Dit kan pas nadat de geregistreerde factuur geboekt werd. 58. Je weet welke documenten uit de module inkoop in SAP B1 invloed hebben op het voorraadniveau van de producten. - Als je een bestelling ingeeft komt het aantal artikels dat je hebt besteld in het veld In bestelling. - Als je daarna de leverbon ingeeft gaat het aantal artikels van het veld In bestelling naar het veld In Magazijn. 59. Je weet dat het minimale inkoopproces uitsluitend bestaat uit registratie van de ontvangen factuur (en de uitgaande betaling). 60. Je weet hoe prijzen aan producten en leveranciers gekoppeld worden in SAP B Je kan cijfergegevens op SAP B1 formulieren zoals factuurbedragen, orderbedragen, rekeningsaldo, toelichten. 62. Je kan datums op SAP B1 formulieren zoals leverdatum, boekingsdatum, vervaldatum, toelichten. 63. Je kan met behulp van SAP B1 masterdata artikels en zakenpartners invoeren zoals je dit reeds deed voor Ecobos. 64. Je kan met behulp van SAP B1 het inkoopproces verwerken zoals je dit reeds deed voor Ecobos. 13

14 Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 5: Verkopen - Sales Na het studeren van dit hoofdstuk en het maken van de oefeningen en de opdrachten, moet je de volgende dingen weten en kunnen: 65. Je kan de 5 fasen van de customer life cycle opsommen. - Fase 1: Acquisitie/ prospectfase: de klant wordt geworven en doet zijn eerste aankopen. - Fase 2: Switch/ trialfase: de klant zoekt bevestiging, concurrerende producten worden uitgeprobeerd. - Fase 3: Loyaltyfase: de klant wordt min of meer trouw en met cross- en up-sellingtechnieken wordt het rendement van de klant verhoogd. - Fase 4: Re-activatiefase: extra aandacht voor de klant die dreigt te "ontsnappen. - Fase 5: Deur-op-slotfase: de klant zo lang mogelijk en winstgevend behouden 66. Je weet waar de afkorting CRM voor staat. - Customer Relationship Management: werkwijze waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat 67. Je kan de relatie tussen CRM en ERP bondig uitleggen = 1.5 o Wanneer ERP ook ingezet wordt voor CRM = 3 o Wanneer ERP en CRM geïntegreerd samen werken 68. Je kan een belangrijke speler op de CRM markt opgeven. - Salesforce, Siebel, NetSuite 69. Je kan een zelf gekozen bedrijfscase omtrent het succesvol inzetten van een CRM tool bondig uitleggen. - Mercedes Benz: Internet is een belangrijk communicatiekanaal geworden. Dat was voor Mercedes de reden om internet integraal onderdeel te maken van de marketingprocessen. Als iemand via de site informatie aanvraagt, dan moet die vraag wel goed afgehandeld worden. Er moet dus een aansluiting zijn op de CRM-tools. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk auto's te verkopen aan tevreden klanten. De CRM-tools gebruiken we om te filteren welke brochureaanvragen in aanmerking komen voor ons prospectprogramma. Uit resultaatmeting is inmiddels gebleken dat de inzet van CRM-tools leidt tot een hogere conversie dan voorheen. De conversie van mensen die online een offerte aanvragen is zelfs 17%. Dat overtuigt ook onze dealers van het nut van online communicatie. Zij moeten uiteindelijk de deal sluiten. 70. Je kan de link tussen het inkoopproces, het verkoopproces en de productie verduidelijken. - Zie H4 71. Je kan de geld, goederen en documentenstroom bij het verkoopproces met behulp van een schema uitleggen. 14

15 72. Je kan het verloop van het verkoopproces vanaf de offerte tot de betaling bondig bespreken. Je kan dit ook rekening houdend met retouren. - Offerte levering uitgaande factuur uitgaande creditnota 73. Je kan het verschil tussen het push forward en pull forward principe bondig uitleggen. 74. Je weet welke documenten uit de module verkopen in SAP B1 invloed hebben op het voorraadniveau van de producten. 75. Je weet dat het minimale verkoopproces in SAP B1 uitsluitend bestaat uit registratie van de uitgaande factuur (en de binnenkomende betaling). 76. Je weet hoe prijzen aan producten en klanten gekoppeld worden in SAP B Je kan cijfergegevens op SAP B1 formulieren zoals factuurbedragen, orderbedragen, rekeningsaldo, toelichten. 78. Je kan datums op SAP B1 formulieren zoals leverdatum, boekingsdatum, vervaldatum, toelichten. 79. Je kent het concept van alternatieve artikelen bij het opmaken van offertes in SAP B1. - Offerte tabblad Inhoud Type A 80. Je kan verkoopdocumenten opstellen waarbij er gewerkt wordt met alternatieve verkoophoeveelheidseenheden (pallet, doos, krat, ) 81. Je kan met behulp van SAP B1 het verkoopproces verwerken zoals je dit reeds deed voor Ecobos. 15

16 Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 6: Financiële verslaggeving Na het studeren van dit hoofdstuk en het maken van de oefeningen en de opdrachten, moet je de volgende dingen weten en kunnen: 82. Je kan 3 operationele en/of managementcontrole functies uitgevoerd door de financiële administratie dienst van een bedrijf opsommen en bondig verduidelijken. - Operationele functies o facturatie, betalingen, opvolging wanbetalers, - Managementcontrolefuncties o o o o Controle van betalingen, facturen, orders, Budgettering = toekomst:financiële planning voor komende periode: Opbrengsten vs kosten: resultaat: investeringsruimte op lange termijn Inkomsten vs uitgaven: liquiditeitspositie: fondsenopname Cash management: De geldvoorraad optimaliseren zodat het totale middelenbeslag wordt geoptimaliseerd; de kosten van de geldstromen minimaliseren; de rentekosten worden geminimaliseerd of de renteopbrengsten gemaximaliseerd. Gebruikte technieken: Cash-Flow-analyses: Bv: voorraadstijging = opslorping van fondsen ten koste van andere bestedingen, Bv: verkoop van investeringsgoed = vrijkomen van fondsen ten voordele van andere bestedingen What If-analyses: Bv: schaalverkleining van onderneming: hoeveel voorraaddaling verantwoord? = vrijkomen van fondsen Investeringsanalyse en management: Een investering is een opoffering in tijd of geld ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald. In de bedrijfseconomie spreekt men van een investeringen en niet van kosten als het doel op lange termijn (>1 jaar) behaald wordt. Een investering staat op de balans als vaste activa. Voorbeelden zijn machines, gebouwen en transportmiddelen. Vaste activa worden afgeschreven. Beslissen omtrent doorvoeren investering via evaluatietools zoals: Pay Back Periode terugverdientijd via inkomende kasstromen, NPV = Net Present Value verdisconteerde actualisering van toekomstige opbrengsten, IRR = Internal Rate Of Return rendement van investering aan de hand van kasstromen vergelijken met een vooropgesteld rendement 83. Je kan minimum 5 voordelen van ERP ten opzicht van traditionele software (=boekhoudpakketten zoals ProAcc) opsommen en bondig verduidelijken. - Doorlopende documentenstroom - Naadloze integratie tussen verschillende modules - Voorziet altijd up-to-date managementinformatie - Benutting van gegevens uit financiële registratie voor BI (Gedrag van klanten, ABC-analyse van regio s) - Beter inzicht in consolidatieresultaten - Correct inzicht in Cash Flow: aanwending en vrijkomen van vermogen vb voorraad - Betere kostprijsboekhouding 84. Je kan uitleggen wat Corporate Governance is. - Doel: Witte boorden criminaliteit aanpakken o Lernout & Hauspie, Beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven ( Enron, WorldCom ), Bankencrisis Middel: Extra regels en toezicht voor beursgenoteerde bedrijven o Owv noodzaak aan betere rapportering: in leesbare vorm, objectief, internationaal geüniformiseerd, doorzichtige waarderingen - Voordelen: o Transparante rapporteringsoutput, Gestandaardiseerde interpretatie - Gevolgen: 16

17 o Kostenverhogend voor het bedrijf, Meer info leveren, Meer wetgeving opvolgen - Grootste probleem o Integreren van gegevens uit diverse applicaties, uit diverse dochterondernemingen - Oplossing:ERP!!!!! 85. Je kan de link tussen het financiële proces en de andere bedrijfsprocessen uitleggen. 86. Je begrijpt het concept beginbalans en eindbalans. - Beginbalans: bij oprichting van een onderneming, bij opening van een nieuw boekjaar - Eindbalans: Gewijzigde situatie op rekening voor BEZIT EN SCHULD 87. Je begrijpt het concept journaal. - een beschrijving van elke verrichting met allerlei info wordt in het journaal geschreven - Journaalgegevens overnemen in grootboek of rekeningen = een overzicht van de onderneming per vermogensbestanddeel 88. Je kan bondig de werking van de actief, passief, kosten en opbrengsten rekeningen bespreken. 17

18 89. Je kan een aankoopfactuur en een verkoopfactuur manueel registreren in het journaal en op de grootboekrekeningen. 90. Je kan met behulp van SAP B1 de automatische boekingen in verband met aankopen, verkopen en bankverrichtingen opzoeken en bondig bespreken zoals je dit reeds deed bij Ecobos. 91. Je kan met behulp van SAP B1 manueel kasverrichtingen registreren in het jouraal zoals je dit reeds deed bij Ecobos. 92. Je kent 2 manieren waarop gelijkaardige boekingen versneld verwerkt worden binnen SAP B1 (periodieke boekingen/sjabloon) en je weet wanneer je welke methodiek moet toepassen. 93. Je kan de koers van verschillende valuta instellen binnen SAP B Je kan een journaalverslag en een winst- en verliesrekening opvragen binnen SAP B1. 18

19 Studeeraanwijzingen Hoofdstuk 7: Productie Na het studeren van dit hoofdstuk en het maken van de oefeningen en de opdrachten, moet je de volgende dingen weten en kunnen: 95. Je kan de link tussen het inkoopproces, het verkoopproces en productie verduidelijken. - Zie H4 - Productie moet gekoppeld zijn aan sales om juiste voorraadniveaus eindproduct te kunnen handhaven. - Sales moet inzicht hebben in de productieplanning om een realistische levertermijn af te spreken met klanten - Procurement/inkopen moet inzicht hebben in de productieplanning om de juiste voorraden aan grondstoffen aan te kopen en te zorgen dat deze op het juiste moment geleverd worden. (Just In Time) 96. Je kan de link tussen ERP en MES uitleggen. - MES is het verlengde van ERP naar de productie toe. - MES schermt de snelle en complexe veranderingen in de proceslaag af van ERP zodat ERP een blijvend en uniform zicht behoudt op de productielaag. - MES bestuurt en beheert de controlelaag, inclusief de zakelijke invalshoek, als rechtstreekse verlengde van het ERP systeem - MES communiceert van en naar ERP en proceslaag. 97. Je kan 3 functionaliteiten van MES opsommen en bondig bespreken. - Data Collection Acquisition: gegevensverzameling: omvat het opslaan van real-time-informatie van procesbesturingssystemen en eventueel handmatige invoer, naar historische informatie op minuutbasis. - Performance Analysis: geeft inzicht in de performance van het productieproces. - Product Tracking & Genealogy: Om een product te volgen van grondstof tot eindproduct wordt online informatie bijgehouden - Quality Management: het beheersen van kwaliteitsgegevens rond grondstof, tussen- en eindproduct. - Process Management: heeft als doel het productieproces te optimaliseren. - Document Control: Het formaliseren en automatiseren van standaarddocumenten, van belang bij naleving van kwaliteits-, milieu- en veiligheidseisen - Dispatching production units: Het reguleren van de stroom van de productie-eenheden door het proces. - Operations scheduling: Het bepalen van de productievolgorde aan de hand van prioriteiten, productkarakteristieken en recepten. Operations scheduling zorgt ervoor dat het opzetten en omstellen van de productie zo min mogelijk tijd in beslag neemt - Labor management: Geeft de status van het personeel weer, houdt bij wat de aanwezigheid is geweest van het personeel en de taken die zijn uitgevoerd. Ism Resource Allocation functie - Resource allocation & status: Het toewijzen en beheren van alle middelen welke gebruikt kunnen worden in het productieproces zoals gereedschappen, machines, arbeidskrachten, materialen en documenten. - Maintainance/Service management: Alle activiteiten die te maken hebben met onderhoud. 98. Je kan 3 manieren van Lot Sizing (=bestelhoeveelheid bepalen) opsommen en bondig bespreken. 19

20 - Lot for Lot: De tot nog toe gehanteerde methode om van alle materialen precies de benodigde hoeveelheid te bestellen zodat ze precies op de volgens de leadtime bepaalde termijn beschikbaar - Economic Order Quantity (formule van Kamp): Lot sizing bepalen rekening houdend met de kosten die gepaard gaan met het produceren en/of leveren van onderdelen en producten. Cost drivers die daarbij in beschouwing worden genomen zijn ten eerste de voorraadkosten en ten tweede de omstelof bestelkosten. De formule van Kamp gaat wel uit van een bekende, constante vraag. In werkelijkheid is de vraag echter doorgaans niet constant en al evenmin bekend - Re-Order Point: Wanneer voorraad onder bepaald niveau zakt wordt vaste hoeveelheid bijbesteld - Order up to level: Op vaste tijdstippen wordt voorraad aangevuld tot bepaald niveau - 2 bin systeem: 2 denkbeeldige bakken voorraad worden aangehouden, waarbij eerst de ene bin wordt gebruikt tot zij leeg is en vervolgens de andere. Wanneer een bin leeg is, wordt er 1 bin bijbesteld. Tot de bestelling arriveert, wordt de andere bin geacht te volstaan 99. Je kan de volgende afkortingen voluit schrijven en/of bondig bespreken: MES, MRP, MPS, BOM, JIT en Kanban. - MES: Manufacturing Execution System: MES is de automatiseringslaag tussen de proces- en de productiebesturing op de fabrieksvloer en ERP-systemen in de kantooromgeving. Het is een samenstel van technologieën en technieken die zorgen voor een efficiëntere manier van produceren. MES regelt niet alleen de informatieoverdracht, het voegt functionaliteit toe aan de transactieverwerkende ERPsystemen en de real-time productiebesturingssystemen. - MRP: Material Requirements Planning: de hoeveelheid en timing van grondstoffenorders om het hoofdproductieschema (MPS) te realiseren. MRP bepaalt op basis van MPS en BOM-data welke materialen, in welke hoeveelheid, waar, wanneer nodig zijn. o Processen: Identificatie van benodigde voorraad, Berekening van uitleveringstijden, Bepaling van veilige voorraadniveaus, Bepaling van kostenbesparende bestelhoeveelheden o Leidt tot: Creatie nauwkeurige aankooporders, Creatie correcte productieorders - MPS: Master production Schedule: Hoofdproductieschema. MPS bepaalt hoeveelheden en data van eindproducten - BOM: Bill of Materials: stuklijst met materialen die nodig zijn om een product te maken - JIT: Just In Time: exact nakomen van afspraken omtrent tijdstip levering. JIT-planning volgt het pullprincipe: Alleen leveren als besteller dat wil, de afnemer trekt order naar zich toe. o Basisidee: (tussen)voorraden tot NUL herleiden o JIT heeft meeste kans op slagen in stabiele en repetitieve productieomgevingen. o Intern nood aan een betrouwbaar machinepark o Extern nood aan betrouwbare toeleveranciers - Kanban: JIT in de praktijk - Ontwikkeld door Toyota - Systeem om productie te sturen zonder dat er tussenvoorraden ontstaan. Kanban = kaart o o 2 types: Voorraadkaart en Productiekaart Met voorraad-kanban (V-kanban) geef je aan vorige werkpost signaal om goederen te verplaatsen. Bij verplaatsen naar volgende werkpost neem je de productie-canban (P-Kanban) van de verplaatste goederen. Dit is het signaal om goederen te produceren of te bestellen bij een voorafgaande werkpost o Voorbeeld: vrachtwagens tussen 3 fabrieken, lege achterlaten en met volle vertrekken Je kan de 3 types stuklijsten die voorkomen in SAP B1 bespreken en je weet wanneer welk type van toepassing is. - Productiestuklijst: In een productiestuklijst wordt een omschrijving gegeven van een gereed product dat bestaat uit verschillende voorraadcomponenten. Tijdens het productieproces worden deze componenten samengevoegd tot een gereed product. - Verkoopstuklijst: Het afgewerkt product wordt niet beheerd als een voorraadartikel, maar als een verkoopartikel. De componenten kunnen zowel verkoopartikelen als voorraadartikelen zijn. BV tuinstoel: onderdelen worden apart opgeslagen in magazijn. - Referentiestuklijst of sjabloon: Bij een sjabloonstuklijst worden de componenten in een verkoopdocument weergegeven als een lijst met artikelen onder het bovenliggende artikel. Men spreekt van een samengesteld artikel! BV Set tafel met 4 stoelen klant kan andere tafel kiezen Je kan 3 soorten productieorders opsommen en bondig bespreken. - Standaard Demontage Speciaal - Bij standaardproductieorder of demontageorder selecteert u een product met een bestaande productiestuklijst. 20

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain

VKL congres. Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain VKL congres Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Agenda CTAC Optimale afstemming tussen variabele vraag en aanbod in de Supply Chain Bedrijscase The Greenery Ctac stelt

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Visual Link Software: MES Integration

Visual Link Software: MES Integration Visual Link Software: MES Integration Maakt uw productieproces flexibeler, efficiënter en inzichtelijker VISUAL LINK SOFTWARE Visual Link Software: MES Integration by Hellebrekers Maakt uw productieproces

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Beheer uw vaste activa en al uw afschrijvingen in SAP Business One

Beheer uw vaste activa en al uw afschrijvingen in SAP Business One Beheer uw vaste activa en al uw afschrijvingen in SAP Business One Bij veel bedrijven worden de vaste activa nog beheerd in uitgebreide Excelbestanden. Bij aanschaf van een nieuw vast actief moet de boekhouder

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN SAP BUSINESS ONE 9.0

GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN SAP BUSINESS ONE 9.0 GEBRUIKERSMOGELIJKHEDEN EN PRIJZEN SAP BUSINESS ONE 9.0 Module Functionaliteit Professional Limited CRM Limited Logistics Limited Financials Administratie Nieuwe administratie aanmaken Full Full Administratie

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015

Voorraadbeheersing. Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Donderdag 3 december 2015 Voorraadbeheersing Nee verkopen Levertijd Voorraadwaarde Omloopsnelheid Handelingskosten Risico Assortiment Traceability Retouren Praktische toepassing van

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven.

Diract Company Profile. Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract Company Profile Klant- en oplossingsgericht, flexibel en toegankelijk zijn de kernwoorden die de werkwijze van Diract IT omschrijven. Diract IT Opgericht in 2007 53 medewerkers (februari 2013) Ruim

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos SMART automation Met de A.B. Entiteiten Interface Ger Bos Agenda Inleiding Wat is SMART automation Tools voor SMART automation A.B. Entiteiten Interface Alternatieven De praktijk van SMART automation Wat

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE

EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE Exact Online EXACT ONLINE VOOR PRODUCTIE exactonline.nl WAT IS EXACT ONLINE? Exact Online is dé online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Met boekhouden en CRM in 1 is het de basis van

Nadere informatie

INKOPEN VIA DE WEBWINKEL

INKOPEN VIA DE WEBWINKEL INKOPEN VIA DE WEBWINKEL INKOPEN VIA DE WEBWINKEL De VU is met het inkoopproces overgegaan naar één bestelsysteem: de Web winkel. Bestelformulieren en andere vormen van bestellen, zoals per telefoon, fax,

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Haal meer uit uw productie en logistiek

Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Efficiency Flexibility Traceability Quality Time-to-market Haal meer uit uw productie en logistiek De Clercq Solutions Productievloer, magazijn en medewerkers... De Clercq Solutions

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

E-book: Werken met Zoho CRM

E-book: Werken met Zoho CRM E-book: Werken met Zoho CRM Alles wat u moet weten om te werken met Zoho CRM. Veel leesplezier! 1. Wat is CRM? Customer Relationship Management (klantrelatiebeheer) bevat de hele strategie rondom het krijgen

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD

S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD S U PPLY CHAIN INTEG RAT IE IN DE CLOUD Inclusief 7 praktische tips om sneller samen te werken TradeCloud B.V. Molengraaffsingel 12, 2629 JD, Delft 015-30 10 110 www.tradecloud.nl info@tradecloud.nl Versie:

Nadere informatie

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed

Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk. Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Verhogen wendbaarheid, terugdringen maatwerk Ton van Leeuwen, Atos Consulting Frank Buytendijk, Be Informed Ton van Leeuwen is executive business consultant bij Atos Consulting. Hij heeft bijna vijftien

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Daniël van der Perren 7-12-2009 Business Process Management Inhoud Business Process Management... 3 Maar wat is nu een Process?... 4 Wat is een Business Process?... 5 Wat is

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX PRODUCTIE Oplossingen gebaseerd op SAP Business One SAP Business One voor Productie Voor discrete en repetitieve productie zijn specifieke ERP functionaliteiten nodig. Een standaard ERP pakket

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

MS Dynamics 365 voor MKB

MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB Doel van deze presentatie Door kennisdeling onze relaties in staat stellen de juiste softwarebeslissingen te maken om hun bedrijf door te ontwikkelen Ik

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics 365 / Office 365

Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Microsoft Dynamics 365 / Office 365 Jeroen Paters Sales & Business Development Dynamics 365 Mobile : +31 (0) 6 2953 1467 E-mail: jeroen.paters@prodware.nl Agenda Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM)

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie