Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes"

Transcriptie

1 Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes

2

3 Inhoudsopgave 1. Highlights 3 2. Inleiding 5 3. Resultaten Beschikbaarheid van personeel Bereikbaarheid van de werklocatie Quality of life Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening Beschikbaarheid van werklocaties Verantwoording 19 Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 3

4 1. Highlights In het kader van de opening van De Haagsche Zwaan, het nieuwe full-service kantoor van Deloitte in Den Haag, heeft Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar ervaringen van ondernemers met het Haagse vestigingsklimaat. De resultaten tonen dat ondernemers over het algemeen tevreden zijn met het Haagse vestigingsklimaat. Ten opzichte van de andere G4 wordt het Haagse vestigingsklimaat op veel onderdelen beter gewaardeerd. In het oog springende bevindingen zijn: Haagse ondernemers zijn vooral op zoek naar midden- en hoogopgeleid personeel, dit onderstreept het kennisintensieve karakter van Den Haag. Het feit dat 70% van de ondernemers tevreden is over de bereikbaarheid met de auto, plaatst het Haagse fileleed in perspectief. Ondernemers waarderen de quality of life, grote ondernemers waarderen dit meer dan kleine. Haagse ambtenaren zijn deskundig en behulpzaam, maar het kan sneller. Toch doen ze daarin niet onder voor hun collega s in Amsterdam en Rotterdam. Het overgrote deel van de ondernemers is tevreden met de huidige werklocatie, slechts een beperkt aandeel van de ondernemers overweegt te verhuizen. Inzoomend op de cijfers blijkt dat kleine ondernemers (ondernemers met één of minder werknemers) opvallend vaak minder tevreden zijn dan ondernemers met twee of meer werknemers. Dit geldt onder andere voor de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, de bereikbaarheid van de werklocatie, de quality of life en het gemak waarmee ondernemers een geschikt bedrijfspand vinden. Van deze kleine ondernemers wordt een groot deel aangemerkt als zzp er, zelfstandige zonder personeel. Het aandeel kleine ondernemers in de totale Haagse populatie ondernemers is groot. In 2009 had bijna 60% van alle Haagse ondernemers één of minder werknemers, in totaal zijn dit ruim ondernemers 1. Bovendien groeit deze categorie ondernemers sterk, sinds 2005 is het aantal gegroeid met 86% en de verwachting is dat het aantal verder zal groeien. Daarmee zal ook de economische betekenis van zzp ers verder stijgen 2. Belangrijker is misschien nog wel dat zzp ers zorgen voor flexibiliteit en economische dynamiek 3. Dit leidt er mede toe dat de stedelijke economie minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Voor de gemeente Den Haag is het dus belangrijk de economische relevantie van zzp ers niet te onderschatten en ook voor hen een vestigingsklimaat te scheppen dat zzp ers optimaal in de gelegenheid stelt te ondernemen. De zzp ers mogen worden gezien als de kleine kuikentjes die kunnen uitgroeien tot prachtige zwanen. 1 Bron: DHIC/ I&O Research 2 Bron: zzp er: redder in nood? Opinieblad Forum, 12 februari Bron: 4

5 2. Inleiding Deloitte zetelt vanaf oktober 2010 officieel in De Haagsche Zwaan, het eerste Deloitte kantoor in Den Haag. Met zijn karakteristieke, twaalf meter overhellende gevel is De Haagsche Zwaan een nieuw landmark in Den Haag. Vanuit hier zullen ongeveer 300 medewerkers van de voormalige vestigingen Voorburg en Leiden elkaar versterken en de klant full-service bedienen. De Haagsche Zwaan is het derde kantoor nieuwe stijl waarmee Deloitte zich letterlijk en figuurlijk onderscheidt van de grijze (kantoren)massa. Werkgelegenheid in de gemeente Den Haag naar sector4 5% 12% 25% 6% In het kader van de opening van De Haagsche Zwaan biedt Deloitte de gemeente Den Haag dit onderzoek aan. 14% 5% 9% Den Haag staat bekend als een gemeente met vooral veel organisaties in het publieke domein. Met de slogan Den Haag, internationale stad van vrede, recht en veiligheid is de profilering van Den Haag ook mede hierop gericht. Den Haag is bij uitstek echter ook een stad voor ondernemers en gemeentelijk beleid is ook gericht op het bevorderen van dit ondernemersklimaat. Maar wat vinden ondernemers zelf eigenlijk van het vestigingsklimaat? Op welke elementen van het vestigingsklimaat scoort Den Haag goed? En op welke punten kan Den Haag zich verbeteren? Dit onderzoek geeft de perceptie weer van ondernemers over het Haagse vestigingsklimaat. 6% 19% Bouwnijverheid Groot- en detailhandel, reparatie van auto s Informatie en communicatie Advisering, onderzoek, specialistische zakelijke dienstv. Verhuur van roerende goederen, overige zakelijke dienstv. Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verz. Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overig 4 Bron: DHIC/ I&O Research Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 5

6 Een selectie van Haagse ondernemers is gevraagd hoe zij het vestigingsklimaat in Den Haag ervaren. De vragen betreffen vijf thema s: Beschikbaarheid van personeel Bereikbaarheid Verdeling van respondenten in het Ondernemerspanel 11% 11% Quality of life 62% 9% Kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening 7% Beschikbaarheid van werklocaties Als referentie zijn ondernemers uit andere regio s dezelfde vragen gesteld over het vestigingsklimaat in hun regio. De vragen waren onderdeel van het Ondernemerspanel 5 augustus 2010 van de Kamer van Koophandel Nederland. Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Overig NL 5 Het ondernemerspanel is een instrument van de Kamer van Koophandel en wordt onder andere gebruikt om te meten in hoeverre doelstellingen worden gerealiseerd. 6

7 3 Resultaten De Haagse populatie in het Ondernemerspanel is zeer divers: groot en klein, jong en oud, nationaal en internationaal gericht, verdeeld over verschillende sectoren en van verschillende omvang in aantal medewerkers. De Haagse populatie is daarmee in samenstelling niet betekenisvol anders dan de populaties van andere regio s in het Ondernemerspanel. Dit hoofdstuk toont de resultaten per thema. Haagse ondernemers geven aan dat zij redelijk tevreden zijn over de beschikbaarheid van personeel in de regio. Daarbij zijn ondernemers met meer dan één persoon in dienst tevreden tot zeer tevreden met het vestigingsklimaat terwijl ondernemers met één of minder werknemers dit veelal minder positief beoordelen. Zij beoordelen de beschikbaarheid van personeel neutraal tot tevreden. 3.1 Beschikbaarheid van personeel Beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is een belangrijke factor in het hedendaagse vestigingsklimaat. Voor Den Haag is het dan ook belangrijk om te weten hoe ondernemers de arbeidsmarkt ervaren zodat hierop gericht beleid kan worden gevoerd. Mate van tevredenheid van ondernemers over de beschikbaarheid van personeel 100% 4% 5% 3% 6% 80% 60% 46% 46% 52% 43% 52% 54% 43% 54% 40% 35% 35% 27% 27% 46% 36% 46% 36% 20% 0% 14% 14% 14% 14% 6% 1% 1% 1% 4% 6% 4% Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 7

8 Mate van tevredenheid van Haagse ondernemers over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 28% 3% 27% Ook zijn Haagse ondernemers relatief positief over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vanzelfsprekend is er voldoende ruimte voor verbetering, maar ondernemers in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam zijn hierover nadrukkelijk minder positief. In deze steden is circa 50% ontevreden over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 42% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 8

9 Gemiddeld opleidingsniveau waar ondernemers naar op zoek zijn voor vacatures 100% 16% 18% 14% 18% 80% 60% 21% 6% 5% 12% 6% 2% 17% 5% 8% 11% 6% 3% 40% 20% 52% 62% 56% 62% 0% Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Hoogopgeleiden (HBO, WO) Midden opgeleiden (MBO, HAVO, VWO) Lager opgeleiden (MAVO, VMBO, LBO) Geen specifieke voorkeur Ben niet op zoek naar medewerkers Uit het onderzoek blijkt dat Haagse ondernemers vaker op zoek zijn naar personeel dan ondernemers in de overige G4. Zij richten zich daarbij vooral op nieuwe medewerkers met minimaal een mbo of havo opleiding. Een verschil wordt ervaren in het gemak waarmee vacatures voor hoogopgeleiden kunnen worden gevuld en het gemak waarmee vacatures voor laagopgeleiden kunnen worden gevuld: Het vinden van de geschikte hoogopgeleide kandidaat voor een vacature wordt ervaren als relatief lastig, deze kandidaten worden veelal ook gevonden buiten de gemeentegrenzen. Ondernemers zijn hierover gematigd tevreden. Het is echter de vraag in hoeverre dit wordt veroorzaakt door een relatief grote vraag of dat de aanbodzijde hierin een rol speelt door bijvoorbeeld de afwezigheid van een universiteit in Den Haag. Aanzienlijk eenvoudiger ervaren ondernemers het om vacatures in te vullen voor middelbaar en lager opgeleid personeel. Ondernemers zijn hierover dan ook meer tevreden. Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 9

10 Mate van tevredenheid van Haagse ondernemers over het arbeidsethos 29% 13% 3% 12% 43% Het arbeidsethos in Nederland staat goed aangeschreven. Nederlandse werknemers zijn over het algemeen gemotiveerd en hebben een instelling die bevorderlijk is voor de uitvoering van het werk. Ook in Den Haag ervaart ruim 50% van de Haagse ondernemers het arbeidsethos van personeel als positief, en is nog eens bijna 30% hierover neutraal gestemd. Haagse ondernemers verschillen daarin ook niet van ondernemers in de overige G4. Opmerkelijk is wel het verschil tussen kleine en grote ondernemers in Den Haag. Kleine ondernemers (met één of minder werknemers) zijn significant negatiever over het arbeidsethos; maar liefst 29% is hierover ontevreden tot zeer ontevreden. In de overige G4 is dit percentage bij kleine ondernemers hooguit 15%. Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 10

11 3.2 Bereikbaarheid van de werklocatie Bereikbaarheid is in veel stedelijke regio s een knelpunt. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor succesvol ondernemen. In zijn totaliteit zijn Haagse ondernemers tevreden over de bereikbaarheid van de eigen bedrijfsvestiging. Liefst 70% is hierover tevreden tot zeer tevreden. Ondernemers in de andere G4 zijn overigens positiever over de bereikbaarheid van de eigen vestiging. De mate van tevredenheid met de bereikbaarheid van Den Haag is opvallend. Alleen ondernemers in de sector Groot- en detailhandel, reparatie van auto s geven aan veel minder tevreden zijn over de bereikbaarheid van Den Haag. Ook VNO-NCW Den Haag constateert dat bereikbaarheid niet altijd op orde is, vooral bij ontwikkellocaties. In het kader van de actualisatie van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid met de Nota Mobiliteit, heeft de Denktank Bereikbaarheid van VNO-NCW Den Haag een visie opgesteld met daarin aanbevelingen ter verbetering van de bereikbaarheid 6. Mate van tevredenheid van Haagse ondernemers over de bereikbaarheid in het algemeen 23% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden 7% Zeer ontevreden 53% 17% Wat betreft uitstraling en bereikbaarheid met auto, maar vooral ook met het openbaar vervoer, kan onze locatie in Den Haag zeker vorstelijk genoemd worden De heer Van der Touw, voorzitter raad van bestuur van Siemens Nederland N.V. 6 Bron: Dé basis voor een succesvolle toekomst: Bereikbaar Den Haag, Visie van VNO-NCW Den Haag op een betere bereikbaarheid van Den Haag, Een advies aan het gemeentebestuur, VNO-NCW, september Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 11

12 Het meest tevreden zijn Haagse ondernemers over de bereikbaarheid per fiets, gevolgd door auto en vliegtuig. De bereikbaarheid via het openbaar vervoer wordt het minst positief gewaardeerd. Onder de ondernemers die ontevreden zijn hierover, zijn kleine Haagse ondernemers relatief oververtegenwoordigd. Percentage ondernemers dat tevreden of zeer tevreden is over de bereikbaarheid met de auto, openbaar vervoer, luchthaven en fiets 100% 80% Van de Haagse ondernemers is 70% tevreden tot zeer tevreden over de bereikbaarheid van Den Haag via de luchthavens Amsterdam Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Mogelijk dat Haagse ondernemers optimaal profiteren van de strategische ligging van Den Haag tussen de twee genoemde luchthavens. 60% 40% 20% 0% Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Auto OV Vliegtuig Fiets 12

13 3.3 Quality of life De quality of life is een belangrijk aspect in de vestigingsplaatsafweging voor internationale organisaties en multinationals. Deze quality of life heeft beperkt te maken met de werkomgeving van de ondernemer maar bepaalt wel in hoeverre hij zich prettig voelt in een stad of regio. Ondernemers in Den Haag waarderen deze quality of life gemiddeld met het cijfer 7,3. Opmerkelijk is dat ondernemers met meer dan tien werknemers aanmerkelijk positiever zijn over de quality of life in Den Haag dan kleine ondernemers, zij waarderen dit met het cijfer 7,7. Waardering van quality of life op een schaal van 0 tot 10 Het internationale en multiculturele karakter van Den Haag maakt dat onze buitenlandse medewerkers zich hier snel thuis voelen De heer De Wit, President Directeur van Shell Nederland B.V. Waardering QoL Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht 7,3 7,5 7,0 7,4 Uitgesproken positief zijn Haagse ondernemers over de culturele en recreatieve mogelijkheden van Den Haag. Ruim 65% is tevreden tot zeer tevreden over dit aanbod. In de G4 hoeft Den Haag daarbij alleen Amsterdam voor te laten voor wat betreft waardering van het culturele en recreatieve aanbod. Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 13

14 3.4 Kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening De gemeente Den Haag heeft zichzelf in het Actieprogramma Economie 7 ten doel gesteld de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Via onder andere het digitaal ondernemersloket tracht Den Haag haar dienstverlening te verbeteren. Pluspunt voor Den Haag is dat Haagse ondernemers over het algemeen positiever zijn over de gemeentelijke dienstverlening dan ondernemers in de G4 en het landelijk gemiddelde. De ervaringen zijn echter zeer verdeeld. De behulpzaamheid en deskundigheid van ambtenaren wordt door ondernemers het meest positief ervaren, respectievelijk 36% en 30% van de ondernemers is hierover tevreden tot zeer tevreden. De afhandelingsnelheid waarmee ambtenaren verzoeken behandelen wordt minder positief gewaardeerd. Ongeveer 25% is tevreden over dit punt en liefst 39% is hierover ontevreden tot zeer ontevreden. Uit de Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat 8 (BGO) blijkt ook dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening van Den Haag verbetert. In de meting van 2010 geven ondernemers de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening een 6,2 terwijl dit in 2005 nog werd gewaardeerd met een 5,8. Ook het rapportcijfer voor snelheid van beantwoording van verzoeken zit in de lift, van een 5,4 in 2005 naar een 6,0 in Tevredenheid met de gemeentelijke dienstverlening in Den Haag 100% 80% 60% 40% 20% 0% 36% 32% 22% 9% Behulpzaamheid Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 30% 40% 23% 8% Deskundigheid Afhandelingsnelheid 25% 36% 26% 13% De samenwerking in Den Haag tussen ondernemers en overheid is waardevol, partijen als VNO- NCW en de KvK zijn in staat bestuurlijk Den Haag te bereiken en verbeterpunten aan te dragen De heer Van Herk, directeur/grootaandeelhouder van UTS Nederland 7 Bron: Actieprogramma Economie, gemeente Den Haag, augustus Bron: Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat 2010, Ecorys, juni

15 3.5 Beschikbaarheid van werklocaties Alle steden streven naar een kwalitatief hoogwaardig aanbod van werklocaties met een realistische verhouding tussen prijs en kwaliteit. Vanzelfsprekend is dit belangrijk in de beeldvorming, maar niet iedere ondernemer is op zoek naar een triple-a locatie. Daarom is variëteit in het aanbod van werklocaties van belang. Ondernemers in Den Haag zijn over het algemeen tevreden over de variëteit van het aanbod van werklocaties. Ten opzichte van de G4 verschilt dit weinig, met uitzondering van Rotterdam waar ondernemers bijzonder positief zijn over het aanbod. Mate van tevredenheid over de variëteit van het aanbod van werklocaties 100% 2% 3% 2% 11% 80% 47% 40% 55% 60% 67% 40% 32% 38% 33% 20% 18% 0% 11% 12% 9% 2% 4% 3% Den Haag Amsterdam Rotterdam 11% Utrecht Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 15

16 Mate van tevredenheid waarmee Haagse ondernemers een pand vinden 100% 80% 60% 10% 55% 5% 50% Bovendien is ruim 55% van de Haagse ondernemers tevreden tot zeer tevreden over het gemak waarmee zij het bedrijfspand heeft gevonden. Kantoorgebruikers zijn hierover nog positiever, ruim 65% is tenminste tevreden. Opgemerkt moet worden dat ondernemers met twee of meer werknemers het als makkelijker ervaren om bedrijfsruimte te vinden dan ondernemers met hooguit één werknemer. 40% 20% 26% 32% 0% 10% Kantoorruimte 14% Bedrijfsruimte Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden We have made the right decision by opening an office in The Hague. We were able to rent a comfortable office in the city center, within walking distance from all the necessary institutions, including banks, legal offices, etc. Mr. Ponomarev, Managing Director Mechel Service Global B.V. (subsidiary of NYSE listed Mechel Group, one of the leading Russian mining and metals companies with revenues over US$ 5,5 bln in 2009) 16

17 Gevraagd naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de werklocatie reageren ondernemers die het vastgoed huren anders dan ondernemers die eigenaar zijn. Ongeveer 50% van de huurders zegt hierover tevreden te zijn, terwijl slechts 26% van de eigenaars dit is. Het betreft vooral ondernemers die gevestigd zijn in een bedrijfspand die niet tevreden zijn over de prijs-kwaliteitverhouding. Voorts zijn kleine ondernemers opvallend vaker ontevreden over de prijskwaliteitverhouding van het bedrijfspand. Mate van tevredenheid van Haagse ondernemers over de prijs-kwaliteitverhouding van het bedrijfspand 100% 80% 60% 40% 4% 22% 48% 9% 41% 22% 20% 0% 26% Eigenaar 19% 9% Huurder Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 17

18 Van de ondervraagden Haagse ondernemers zegt 16% plannen te hebben om binnen 12 maanden te verhuizen naar een andere werklocatie. De kanttekeningen ten aanzien van werklocaties worden in perspectief geplaatst door het antwoord van ondernemers op de vraag in hoeverre ze tevreden zijn met de huidige werklocatie. Maar liefst 81% van de ondernemers in Den Haag is tevreden tot zeer tevreden met de huidige werklocatie. Mate van tevredenheid van Haagse ondernemers over de prijs-kwaliteitverhouding van het bedrijfspand 100% 80% 60% 40% 9% 38% 28% 4% 26% 39% 20% 0% 16% 9% Kantoorruimte 30% Bedrijfsruimte Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Tevredenheid met de huidige bedrijfslocatie 1% 9% 9% 26% 55% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 18

19 4. Verantwoording Het Ondernemerspanel is een instrument van de Kamer van Koophandel en wordt onder andere gebruikt om te meten in hoeverre doelstellingen worden gerealiseerd. Hiermee wordt onderzocht wat bij ondernemers speelt. Het Ondernemerspanel bestaat uit circa ondernemers die aangegeven hebben zes tot tien keer per jaar een online vragenlijst in te willen vullen. Ongeveer ondernemers zijn in dit panel gevraagd naar hun mening over het vestigingsklimaat. Daarvan hebben ongeveer ondernemers gereageerd. Circa 11% van deze respondenten was op dat moment gevestigd in de regio Den Haag. De regio Den Haag betreft in dit onderzoek het Kamer van Koophandelgebied Den Haag. Over Deloitte Real Estate Advisory Deloitte Real Estate Advisory is met circa 80 mede werkers één van de grootste vastgoed adviseurs van Nederland. Wij adviseren over gebieds ontwikkeling en PPS, ondersteunen bij vraagstukken over vastgoed projecten en -portfolio s en staan (vastgoed)organisaties bij in hun strategievorming. Onderdeel van de dienstverlening van Deloitte Real Estate Advisory is het adviseren van overheden over het verbeteren van het vestigingsklimaat. Ook het ondersteunen van bedrijven en organisaties bij het formuleren van locatiestrategieën en het maken van vestigingsplaatskeuzes is onderdeel van de dienstverlening. Voor meer informatie, zie Auteurs Deloitte Real Estate Advisory: Sjors Berns en Frederik Huitema Contactgegevens Kees Vrolijk Partner Deloitte Audit en regiomarktleider Frank ten Have Partner Deloitte Real Estate Advisory Perceptiemonitor Haags vestigingsklimaat Let op de kleintjes 19

20 Deloitte Orteliuslaan AC Utrecht Postbus BE Utrecht Nederland Tel Fax Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s approximately 169,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, any of their member firms, or any of the foregoing s affiliates (collectively the Deloitte Network ) are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication Deloitte The Netherlands Designed and produced by MCBD at Deloitte, Rotterdam.

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Themabijeenkomst Verbonden Partijen. Emmen, 18 februari 2013 Mr. Frank A.H.M. van Attekum Deloitte Consulting B.V.

Themabijeenkomst Verbonden Partijen. Emmen, 18 februari 2013 Mr. Frank A.H.M. van Attekum Deloitte Consulting B.V. Themabijeenkomst Verbonden Partijen Emmen, 18 februari 2013 Mr. Frank A.H.M. van Attekum Deloitte Consulting B.V. Agenda Onderwerp Voorstellen, inleiding en verwachtingen Gemeentelijke taken in perspectief

Nadere informatie

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht

Private Client Services Uw vermogen onze aandacht Private Client Services Uw vermogen onze aandacht It s business, it s personal Het kunnen beschikken over vermogen maakt veel zaken gemakkelijker maar brengt ook vaak vragen met zich mee. Fiscale vragen

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Zicht op beleid Provincie Zeeland. Controle jaarrekening 2015

Zicht op beleid Provincie Zeeland. Controle jaarrekening 2015 Zicht op beleid Provincie Zeeland Controle jaarrekening 2015 Middelburg, 18 april 2016 Inhoudsopgave Onderwerp 1. Randvoorwaarden controle 2. Controleaanpak 3. Controleproces 2015 4. Het vermogen 5. Projecten

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie

Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Decentralisatie extramurale begeleiding Samenhang met 3D s en innovatie Channa Minke Apeldoorn, 24 april 2012 Programma Inhoudelijke toelichting op samenhang en innovatie (15 min) Workshop innovatieve

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Building the next economy met Blockchain en real estate. Lelystad Airport, 2 november 2017 BT Event

Building the next economy met Blockchain en real estate. Lelystad Airport, 2 november 2017 BT Event Building the next economy met Blockchain en real estate Lelystad Airport, 2 november 2017 Blockchain en real estate Programma Wat is blockchain en waarvoor wordt het gebruikt? BlockchaininRealEstate Blockchain

Nadere informatie

My Benefits My Choice applicatie. Registratie & inlogprocedure

My Benefits My Choice applicatie. Registratie & inlogprocedure My Benefits My Choice applicatie Registratie & inlogprocedure Welkom bij de My Benefits My Choice applicatie Gezien de applicatie gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens en salarisinformatie wordt de

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

4 JULI 2018 Een eerste kennismaking met gemeentefinanciën en verbonden partijen voor raadsleden - vragen

4 JULI 2018 Een eerste kennismaking met gemeentefinanciën en verbonden partijen voor raadsleden - vragen 4 JULI 2018 Een eerste kennismaking met gemeentefinanciën en verbonden partijen voor raadsleden - vragen Alkmaar Bergen Castricum Heerhugowaard Heiloo Langedijk Uitgeest Hoe verhoud het EMU saldo zich

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur

Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Accountantsvoortgangsverslag Avalex jaarrekeningen 2010 en 2011 Presentatie Algemeen bestuur Den Haag, 28 juni 2012 Schriftelijke communicatie over de accountantscontrole - Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen NVRD Themadag Actualiteit in bedrijfsvoering Mr. drs. R.P. (Reinder) Wiersma Mr. G.J. (Ruud) de Jong, 18 februari 2016 Onderwerpen Hoofdlijn wettelijke

Nadere informatie

Capital at Risk model Meten van projectrisico s

Capital at Risk model Meten van projectrisico s Capital at Risk model Meten van projectrisico s Amsterdam, 14 oktober 2011 Risicomodel voor projectrisico s Overzicht Doeleinden risicomodel Inzicht verschaffen in het risico van een project; Rekening

Nadere informatie

Workshop Mondzorg in kaart 2013 Cobijt- managersbijeenkomst

Workshop Mondzorg in kaart 2013 Cobijt- managersbijeenkomst Co-brand Logo Workshop Cobijt- managersbijeenkomst Nieuwegein, 22 april 2013 Een kostenonderzoek Mondzorg 2013 De bijzondere tandheelkunde in beeld Bijzondere tandheelkunde als deel van het geheel Bijzondere

Nadere informatie

My Benefits My Choice applicatie. Registratie & inlogprocedure

My Benefits My Choice applicatie. Registratie & inlogprocedure My Benefits My Choice applicatie Registratie & inlogprocedure Welkom bij de My Benefits My Choice applicatie Gezien de applicatie gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens en salarisinformatie heeft Deloitte

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Gemeente Heerlen Managementletter 2013

Gemeente Heerlen Managementletter 2013 Gemeente Heerlen Managementletter 2013 Werkgroep Financial Audit november 2013 Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA Inleiding Geachte Werkgroep Financial Audit, Wij hebben conform uw opdracht

Nadere informatie

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence Woningcorporaties zien zich geconfronteerd met veel veranderingen die invloed hebben op de

Nadere informatie

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist!

FAS/REA Utrecht. Governance en risicomanagement bij corporaties. Actieve rol van de RvC vereist! FAS/REA Utrecht Governance en risicomanagement bij corporaties Actieve rol van de RvC vereist! Gerda Groeneveld, Rotterdam, 16 02 2012 Onderwerpen Veranderde rol van de commissaris Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

De beleidsrobot. Realiteit of illusie?

De beleidsrobot. Realiteit of illusie? De beleidsrobot Realiteit of illusie? In een minuut.. 2017 Deloitte The Netherlands Insert your footer here De mogelijkheden van analytics nemen snel toe.. Data Informatie Inzicht Beschrijvend Wat is er

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016

De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam. Rotterdam, Oktober 2016 De impact van automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt in Rotterdam Rotterdam, Oktober 2016 Robotisering en automatisering hebben fundamenteel invloed op ons dagelijkse leven en de toekomst van het

Nadere informatie

Model berekening frictiekosten SVHW

Model berekening frictiekosten SVHW Model berekening frictiekosten SVHW Rotterdam, 16 juli 2014 Kader (artikel 25 gemeenschappelijke regeling SVHW) Artikel 25 Uittreding 1. Voor uittreding uit de regeling wordt een opzegtermijn van ten minste

Nadere informatie

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016

Verantwoording en controle in het Sociaal Domein. Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Verantwoording en controle in het Sociaal Domein Drs. A.B. (Toby) Bergshoeff RA 17 november 2016 Agenda Verantwoording en controle in het Sociaal Domein 1. Terugblik 2015 Ruim 50% van de gemeenten geen

Nadere informatie

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst

december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst december 2010 Deloitte Commissarissen Survey Een duurzame toekomst Inhoudsopgave Een duurzame toekomst 3 Belang duurzaamheid 5 Toetsing 8 Corporate governance code 9 De rol van accountants en consultants

Nadere informatie

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven

Stand van Zaken Computer Forensics. Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services. IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven Stand van Zaken Computer Forensics Johan ten Houten, Senior Manager Deloitte Risk Services IB Opleidingsmarkt 2015, Fontys Hogeschool Eindhoven 2015 Deloitte The Netherlands 1 Introductie Johan ten Houten

Nadere informatie

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014

Een rol van (publiek) belang. Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten. Doorn, 6 november 2014 Een rol van (publiek) belang Thema-sessie 5: Het perspectief vanuit de overheid - kosten Doorn, 6 november 2014 AGENDA I. Kostenontwikkeling Nederlandse gezondheidszorg II. III. Kostenbeheersing en marktwerking:

Nadere informatie

GES Alert Wooncorporaties

GES Alert Wooncorporaties The Netherlands Tax, Global Employer Services Inhoud Inleiding Controle overzichten UWV Eigenrisicodrager ZWflex? Herverzekeren of niet? Optimaliseren ziekteverzuimbeleid Projectplan GES Alert Wooncorporaties

Nadere informatie

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf

TaxLab 26 maart 2015. We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf TaxLab 26 maart 2015 We maken het leuker. Fiscale faciliteiten voor het familiebedrijf Inhoud Tax Incentives: o Innovatie drieluik: WBSO/RDA/iBox o Investeringsregelingen EIA/MIA en subsidies Optimalisatie

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs

Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Update IASB publiceert Improvements to IFRSs Number 9, April 2015 IASB publiceert Improvements to IFRSs In september 2014 zijn wijzigingen gepubliceerd in IFRS ( Annual Improvements to IFRSs 2012-2014

Nadere informatie

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon

GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) A.van Beerendonk. Deel 3: Uitstel verbod inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 8 december 2015 15:23 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: GES Alert: Wet aanpak schijnconstructies (WAS) deel 3 Van: NL Deloitte GES PS (NL Amsterdam)

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann

Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering. Drs. Jeroen Dungelmann Novelle herzieningswet: gevolgen voor financiering Drs. Jolanda van Elst Drs. Jeroen Dungelmann Deloitte FAS ABN Amro Juli 2013 Agenda Algemeen Afsplitsing activa/passiva naar Overgangs-BV: juridische

Nadere informatie

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij

Supermarkten Omzet, het fundament. Paul Op Heij Supermarkten Omzet, het fundament Paul Op Heij Dinsdag, 28 januari 2014 Onderwerpen Omzet, het fundament Winkellandschap Impact crisis op consumentengedrag Vernieuwing in de branche zet door Rapport Deloitte

Nadere informatie

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd!

Nederland GES April 2016. GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Nederland GES April 2016 GES LMB Alert Aanpassingen in het arbeidsrecht aangekondigd! Inhoudsopgave 1. Aanpassingen Wet werk en zekerheid 2. Aanpassingen Wet aanpak schijnconstructies 3. Knelpunten loonbetaling

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs

IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs IFRS 15 Alloceren van de transactieprijs Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Big Data in opsporing

Big Data in opsporing Big Data in opsporing Inge Philips-Bryan 20 september 2016 Essentie big data voor opsporing Van reconstructie achteraf naar real-time interventie Datavolume neemt toe Gat in penetratievermogen overheid-burger/crimineel

Nadere informatie

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte

Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Code voor Accountantsorganisaties Implementatie door Deloitte Deloitte onderschrijft de uitgangspunten en bepalingen van de Code voor Accountantsorganisaties en heeft zich verbonden om deze te implementeren

Nadere informatie

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet

Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep. Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet Gemeenteraad Gemeente Ridderkerk Behouden of afbouwen aandelen Eneco Groep Ridderkerk 30 augustus 2017 Rein-Aart van Vugt Reinier Moet 1. Splitsing op 31 januari 2017 in Eneco groep en Stedin groep (wordt

Nadere informatie

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs

Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Update IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Number 11, May 2015 IFRS 15 - Alloceren van de transactieprijs Het alloceren van de transactieprijs aan de afzonderlijke prestatieverplichtingen in een

Nadere informatie

Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert. Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren

Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert. Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren Auditcommissie gemeente Mill en St. Hubert Kennis maken, kennis delen Ambities realiseren 29 oktober 2014 Agenda Agenda Kennismaking & voorstellen Deloitte Normenkader / controleprotocol Interim-controle

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011

Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Persoonlijk Budget Levensfase Juiste verantwoording van de verplichting in de jaarrekening 2011 Utrecht, 6 maart 2012 Inhoud Persoonlijk Budget Levensfase CAO gehandicaptenzorg 2011 2014 3 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

My Benefits My Choice applicatie. Registratie- & inlogprocedure

My Benefits My Choice applicatie. Registratie- & inlogprocedure My Benefits My Choice applicatie Registratie- & inlogprocedure Welkom bij de My Benefits My Choice applicatie Gezien de applicatie gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens en salarisinformatie wordt

Nadere informatie

Risicomanagement@gemeente Doetinchem

Risicomanagement@gemeente Doetinchem Risicomanagement@gemeente Doetinchem Ruimte voor elkaar: risico-inventarisatie Wmo en Wwb + Wsw drs. Laudy Konings Doetinchem, 18 oktober 2012 Inhoudsopgave Context van risicomanagement Aanleiding voor

Nadere informatie

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0)

Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) (0) IFRS 15 Garanties Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department +31

Nadere informatie

IFRS 15 Optreden als principaal of als agent?

IFRS 15 Optreden als principaal of als agent? IFRS 15 Optreden als principaal of als agent? Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma

Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Visie op het monitoren van de prestaties in de bouw Onderdeel van het Supply Chain Excellence Programma Drs.ing. Marcel Noordhuis Promovendus Nyenrode Business Universiteit Director Deloitte Real Estate

Nadere informatie

IFRS 15 Balanspresentatie

IFRS 15 Balanspresentatie IFRS 15 Balanspresentatie Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice Department

Nadere informatie

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen

IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 Identificeren van prestatieverplichtingen Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012

ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen. CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 ESCo en Financiering Voorbeeld Rotterdamse Groene Gebouwen CoreNetbijeenkomst, 16 mei 2012 Introductie Janko Lindenbergh Director Real Estate Advisory Finance & Transactions Deloitte Financial Advisory

Nadere informatie

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten

IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten IFRS 15 Terugkoopovereenkomsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Decentralisaties sociaal domein

Decentralisaties sociaal domein Decentralisaties sociaal domein Landelijke ontwikkelingen, controleaanpak en aandachtspunten Gemeenten Land van Cuijk 24 maart 2016 Drs. Erwin Hollanders Drs. Patrick Jussen RA Drs. Arjan Schutgens RA

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017

Taxlab Alles over het BEPS Multilateraal Instrument. Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Taxlab 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Hans Mooij & Bert van der Klok, 28 maart 2017 Alles over het BEPS Multilateraal Instrument Stellingen (1) Er kan niet op worden vertrouwd dat autoriteiten

Nadere informatie

Wat als we vrouwelijk talent optimaal inzetten voor de nieuwe cyber wereld?

Wat als we vrouwelijk talent optimaal inzetten voor de nieuwe cyber wereld? 101001011110 101011 00100111010111 01110101001011 010101010001010101 1011 Wat als we vrouwelijk talent optimaal inzetten voor de nieuwe cyber wereld? Agenda Intro & welkom Feiten en cijfers Jullie input

Nadere informatie

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1

Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Welkom bij het webinar Responsible Tax deel 1 Presentatoren: Stephen Brunner Hans Pijl Start webinar 08:30 uur Vragen Voor het stellen van vragen tijdens het webinar zijn er twee mogelijkheden. Inbellen

Nadere informatie

Fiscale monitoring in de publieke sector

Fiscale monitoring in de publieke sector Franklin Soetens (06-1234 28 58) Hans Willemsen (06-1234 44 50) Jeroen van der Meer (06-1099 92 92) Gerwin Volkerink (06-1234 27 03) Donderdag 26 maart 2015 Introductie Wat verstaan we onder fiscale monitoring?

Nadere informatie

Hooggespannen verwachtingen over de inzet van sociale robots in verpleeghuizen

Hooggespannen verwachtingen over de inzet van sociale robots in verpleeghuizen Hooggespannen verwachtingen over de inzet van sociale robots in verpleeghuizen Een wetenschappelijk verkennend onderzoek naar de verwachtingen van zorgmanagers Juni 2018 Wat zijn sociale robots? Sociale

Nadere informatie

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Nummer 8, december 2014. Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nummer 8, december 2014 Update IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers IASB publiceert IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Nieuwe regels zijn door de IASB gepubliceerd voor

Nadere informatie

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten

IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten IFRS 15 Nieuwe regels verwerken opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt

Een financieel beeld. Gemeente Albrandswaard. Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Een financieel beeld Gemeente Albrandswaard Portugaal 7 april 2014 Rein-Aart van Vugt Database lokaal- en middenbestuur Database met jaarrekeningen van alle provincies, gemeenten en waterschappen over

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Commissie BZM gemeente Brielle

Jaarstukken 2015 Commissie BZM gemeente Brielle Jaarstukken 2015 Commissie BZM gemeente Brielle Controle jaarrekening 2015 Brielle 22 juni 2016 Wouter Kalkman Anne-Margriet de Winter 1 Controleproces Opdrachtbevestiging en controleplan Fase 1 Vaststellen

Nadere informatie

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens

FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: woensdag 6 januari 2016 9:33 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: HERINNERING UITNODIGING Masterclass: Update Wet Normering Topinkomens Bestemd voor digitale leeszaal

Nadere informatie

M Wolfs. Voor de digitale leeszaal. Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon

M Wolfs. Voor de digitale leeszaal. Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon M Wolfs Van: A.van Beerendonk Verzonden: donderdag 4 augustus 2016 11:33 Aan: digitaleleeszaal CC: J Saes Onderwerp: Fw: GES Alert Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Deel 4 Voor de digitale leeszaal Verzonden

Nadere informatie

My Benefits My Choice applicatie. Registratie- & inlogprocedure

My Benefits My Choice applicatie. Registratie- & inlogprocedure My Benefits My Choice applicatie Registratie- & inlogprocedure Welkom bij de My Benefits My Choice applicatie Gezien de applicatie gebruik maakt van uw persoonlijke gegevens en salarisinformatie heeft

Nadere informatie

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen

2de editie - Oktober 2013. Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen 2de editie - Oktober 2013 Vergelijkende studie van het aangifteproces in de personenbelasting In Nederland en andere landen Inhoud Inleiding 3 Nederlandse fiscus erg coulant met uitstel 4 De fiscus vult

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2018

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2018 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2018 Professional Practice Department, oktober 2018 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Nadere informatie

Met Zaakgericht werken van red tape naar red carpet Biedt een zaaksysteem de oplossing?

Met Zaakgericht werken van red tape naar red carpet Biedt een zaaksysteem de oplossing? Met Zaakgericht werken van red tape naar red carpet Biedt een zaaksysteem de oplossing? Information Managing Day, 8 Mei 2015 Even kennismaken Werk Aan resultaten en uitdagingen bij de UvA, CGEY, Novius,

Nadere informatie

Deloitte Real Estate Advisory Maart 2012

Deloitte Real Estate Advisory Maart 2012 Deloitte Real Estate Advisory Maart 2012 Bedrijfsleven aan het woord Monitor Tevredenheid Vestigingsklimaat 2012 Highlights Deloitte Real Estate Advisory heeft onderzocht in welke mate het bedrijfsleven

Nadere informatie

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden

Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden Deloitte Accounting & Compliance Solutions (Deloitte ACS) Credit & collection Optimaal beheer van geïnde gelden 2 Introductie Deloitte ACS kan je cashflow en werkkapitaal verstevigen in deze onzekere tijden

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017

Taxlab Fiscaliteit en bouw in de publieke sector. Taxlab Four Faces of Tax. 28 maart 2017 Taxlab 2017 Fiscaliteit en bouw in de publieke sector Taxlab 2017 Four Faces of Tax 28 maart 2017 Taxlab 2017 Agenda 1. Welkom en introductie 2. Casus aankoop en verbouw van bestaand vastgoed 3. Gevolgen

Nadere informatie

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017

Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2017 Professional Practice Department oktober 2017 Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agendapunten 1 en 2 Agendapunten 1 en 2 Agendapunt 3 Agendapunt 3 Foodretail Marktontwikkelingen Foodretail 2017 Marktaandeel Foodretail 2017 Omzetontwikkeling Foodretail

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director

Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW. Ivan Massin Senior Director Recente ontwikkelingen in de vastgoedsectoer inzake BTW Ivan Massin Senior Director 26 november 2015 Inhoud Schoolgebouwen 5 Sociale woningen privé-initiatief 8 Renovatie woningen 11 Overige topics Infrastructuur

Nadere informatie

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014

Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Professional Practice Department Nummer 8, november 2014 Update Wijzigingen Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen Wijzigingen in jaareditie 2014 Wijzigingen Richtlijnen voor

Nadere informatie

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle

Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle Marktwaarde WOCO 2016 Vanuit het perspectief van de externe controle F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA Partner Deloitte voorzitter RJ 645 Utrecht 21 december 2016 De opdracht 1. Aan welke standaarden is de

Nadere informatie

Optionele btw op onroerende verhuur

Optionele btw op onroerende verhuur Optionele btw op onroerende verhuur Danny Stas Ivan Massin 17 april 2018 Inhoudstafel Voorgeschiedenis van de maatregel Vergelijking tussen de huidige en de nieuwe regeling De nieuwe regeling in detail

Nadere informatie

De accountant: Wat kunt u ermee?

De accountant: Wat kunt u ermee? De accountant: Wat kunt u ermee? Eindhoven 5 juni 2018 Jaapjan Zuidema en Rein-Aart van Vugt Agenda Waar draait het om? Rollen Wie controleert wat? Kern accountantscommissie Opbouw van de begroting en

Nadere informatie

EEHEB 2012. Identificeer latent talent - de excellente student Met oog voor de gehele studieloopbaan

EEHEB 2012. Identificeer latent talent - de excellente student Met oog voor de gehele studieloopbaan EEHEB 2012 Identificeer latent talent - de excellente student Met oog voor de gehele studieloopbaan Groningen, 5 oktober 2012 Agenda Introductie & Context 1 De Excellente Student in de Student Life Cycle

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok

Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad. Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Gemeente Albrandswaard 7 april 2014 Erik Wijnstok Agenda Rollen in de gemeente Kadersstellen Financiële verordening 212 Begroting en paragrafen

Nadere informatie

Indirect Tax Alert Hoge Raad: geen misbruik van recht bij exploitatie sportcomplex door een stichting

Indirect Tax Alert Hoge Raad: geen misbruik van recht bij exploitatie sportcomplex door een stichting Beerendonk van, André (PJA) Van: Saes, Jos (JGM) Verzonden: maandag 4 december 2017 11:09 Aan: Beerendonk van, André (PJA) Onderwerp: FW: Indirect Tax Alert: exploitatie sportcomplex door stichting geen

Nadere informatie

De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat

De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat De betrouwbare partner voor lokale besturen Samenwerking op maat Optimaliseer het samenwerkingsportfolio van uw lokaal bestuur Context Samenwerking tussen lokale besturen in Vlaanderen is vandaag al een

Nadere informatie

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht

Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Fiscale regels voor leden van de Raad van Toezicht Oktober 2012 Agenda Inleiding Btw-ondernemerschap voor de toezichthouder per 1 januari 2013 Mogelijkheden om btw te voorkomen Mogelijkheden voor btw-aftrek

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING

Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Wereldwijde trends en de implicaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering Grenzen verleggen in een veranderend speelveld LEZING Dit is Laura 1 2015 Deloitte The Netherlands Laura & trends in onderwijs,

Nadere informatie

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer

Nummer 2, oktober 2014. Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Nummer 2, oktober 2014 Update Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Waardering voorziening pensioenregeling DGA in eigen beheer Vanaf boekjaar 2014 mag in de jaarrekening de voorziening

Nadere informatie