Inleiding: McDonald's-koffie-zaak Error! Objects cannot be created from editing field codes. Vogels: 'Amenkaanse toestanden'?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding: McDonald's-koffie-zaak Error! Objects cannot be created from editing field codes. Vogels: 'Amenkaanse toestanden'?"

Transcriptie

1 Massaschade ABC Beursclub Sheet 2 Inleiding: McDonald's-koffie-zaak Error! Objects cannot be created from editing field codes. Vogels: 'Amenkaanse toestanden'? sheet 3 Een lezing over massaschade en claimcultuur zonder aandacht voor de zaak van Stella Liebeck is als een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord, maar dan zonder Ajax of Feyenoord. De zaak van Stella Liebeck is beter bekend als de McDonald's-koffie-zaak en deze staat modei voor alles wat er in Nededandse ogen fout is aan het Amerikaanse rechtssysteem. Als er gesproken wordt over "Amerikaanse toestanden", dan gaat het over dit soort zaken. Naar Stella Liebeck is zelfs een website vernoemd: hierop staan de meest extravagante Amenkaanse rechtszaken en uitspraken van Amerikaanse rechters vermeld. Mocht u ooit eens een momentje over hebben, dan is het zeer aan te raden eens een bezoekje aan deze website te brengen. sheet 4 De zaak van Stella Liebeck begon op 27 januari 1992, toen zij bij drive through van McDonald's in New Mexico koffie bestelde. Het begon eigenlijk als een hele gewone zaak: Stella Liebeck zat niet achter het stuur, maar haar kleinzoon zat achter het stuur. Zij waren gestopt om de kop koffie te kopen en anders dan de zaak doet vermoeden, morste Stella Liebeck de koffie over haar eigen trainingsbroek, terwijl de auto stilstond. Zoals op de foto te zien is, verschroeiden haar dijen, maar ook haar billen en kruis. In het ziekenhuis bleek zij forse derdegraadsbrandwonden te hebben, waaraan zij ten minste twee jaar is behandeld. Haar oogmerk was om $ van McDonald's los te peuteren, zodat zij haar medische kosten kon dekken. McDonald's bood echter maar $ 800 om de zaak te schikken. Vervolgens huurde Stella Liebeck een advocaat in en die sprak McDonald's erop aan "onredelijk gevaarlijke warme drank" te verkopen, d.w.z. tussen de 82 en 87 G. De schikkingspogingen van de advocaat (één keer voor $ en één keer voor $ ) liepen op niets uit. McDonald's wees de schikkingspogingen af in het vertrouwen dat andere 'hete koffie'- zaken het voor de rechter nooit hadden gehaald. Dit was een dure vergissing. De advocaat had een expert gevonden, die verklaarde dat koffie van 82 binnen 15 seconden derdegraadsbrandwonden veroorzaakte en hij betoogde bovendien dat 60 C de gebruikelijke temperatuur van koffie bij andere restaurants was en hij wees erop dat McDonald's in 10 jaar tijd al 700 keer wegens te hete koffie was aangeklaagd. De jury vond dat Stella Liebeck 20% eigen schuld had. Daarnaast moest McDonald's echter $ aan haar betalen. Daann zat voor McDonald's niet de pijn. Dit zat in het feit dat de <6 O) co

2 jury maar liefst een bedrag van $ aan 'punitive damages' moest betalen. Dit is een soort civielrechtelijke boete die wij in Nederland niet kennen, maar die kan zorgen voor een enorme bonus voor rechtzoekenden in het Amenkaanse systeem. Aanvankelijk ging Stella Liebeck met $ naar huis. Het verhaal werd echter vervolgd, omdat de rechter het bedrag aan 'punitive damages' exorbitant vond en dit vedaagde naar $ Daarmee had Stella Liebeck $ gekregen. Nadat beide partijen in hoger beroep waren gegaan, werd de zaak uiteindelijk geschikt voor een bedrag van rond de $ In het kader van mijn bijdrage aan het onderwerp van vanmiddag: 'In hoeverre draagt rechtspraak bij aan een claimcultuur in Nederland?', is niet de zaak van Stella Liebeck zelf van belang, maar de vraag of de winst van Stella Liebeck leidde tot een lawine van nieuwe 'hete koffie'-zaken. Dat laatste bleek niet het geval: na Stella Liebeck heeft niemand in Amenka nog een 'hete koffie'-zaak meer weten te winnen. Bovendien is gebleken dat de succesvolle keten Starbucks haar koffie nog warmer serveert dan McDonald's, terwijl de Amencan National Coffee Association zelfs een koffietemperatuur van 85 tot 90 G aanbeveelt. Ook is erop gewezen dat de 700 aanklachten tegen McDonald's in 10 jaar neerkwam op één aanklacht per 24 miljoen verkochte koppen koffie, terwijl sinds de zaak van Stella Liebeck altijd een waarschuwing op de bekers van McDonald's had gestaan. Al die argumenten hebben ertoe geleid dat 'hete koffie'-zaken uit de belangstelling zijn geraakt. Sheet 5 Error! Objects cannot be created from editing field codes, kop NRG Olievlek: systeem in VS Class actions in de VS Wellicht het meest tot de verbeelding spreekt de Amenkaanse aanpak van massaschade. In Amenka zijn de class actions geboren en derhalve ook het verst ontwikkeld. Heel in het kort gaan de class actions in Amenka terug tot 1966, toen the class action regeling van Rule 23 van de Federal Rules of Givil Procedure het levenslicht zag. Bijna alle staten van Amenka beschikken over een regeling die deze federale regel volgt. Forum shoppen komt in Amerika zeker nog veel voor, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat rechters in Amenka gekozen worden en niet benoemd, zodat zij mogelijk een bepaalde vooringenomenheid kunnen hebben. Om dit zoveel mogelijk aan banden te leggen is in 2005 de GAFA (Glass Action Fairness Act) aangenomen, die onder meer beoogt dit verschijnsel aan te pakken. Rule 23 onderscheidt twee soorten class actions: de 'Limited Fund Glass Action' (waarbij de voor verhaal beschikbare middelen ontoereikend zijn voor genoegdoening van alle schadelijders) en de 'Damages Glass Actions' (waarbij de voor verhaal beschikbare middelen wél toereikend zijn voor de genoegdoening van alle schadelijders). Centraal in een class action in Amerika staan de begnppen 'class en de 'class vertegenwoordiger'. De class vertegenwoordiger - ook wei 'named plaintiff' - genaamd, vertegenco o> (D CM m i 2/13 O

3 woordigt lettedijk een hele groep schadelijders die niet op voorhand is geïdentificeerd (de class). Het bijzondere is dus dat je tot een class kunt behoren zonder dat je het weet en dat jouw belangen - eveneens zonder datje dat weet - door een class vertegenwoordiger/named plaintiff worden behartigd los van jouw wil, maar louter gebaseerd op de beslissing van de class vertegenwoordiger om zich de belangen aan te trekken van een class, waartoe jij al dan niet toevallig behoort. Omdat dit een nogal vreemde vorm van vertegenwoordiging is en er zich nogal wat intern conflicterende belangen kunnen voordoen zijn er strenge eisen gesteld aan formele ontvankelijkheid alvorens een class action daadwerkelijk plaats mag vinden. Formele ontvankelijkheidsfase Een class action begint met een verzoek van een kandidaat class vertegenwoordiger aan de rechter, waarin hij verzoekt zijn groep (class) schadelijder in een collectieve schadevergoedingsactie ontvankelijk (certification) te verklaren. Een Amerikaanse rechter zal dit verzoek op vier onderdelen toetsen: Numerosity (aantoonbaar een grote hoeveelheid beweerdelijke schadelijders, zo groot dat voeging van partijen geen optie is). Commonality (leden van de gedefinieerde class hebben een gemeenschappelijk juridische vraag of een gemeenschappelijk feitelijk complex). Typicality: (claim van de class vertegenwoordiger is typerend of te wel representatief voor de class). Adequacy: (adequacy of representation heeft betrekking op de persoon van de class vertegenwoordiger en zijn vordering, maar ook op de kwaliteiten van de advocaat die hen begeleid). Als aan deze formele vereisten is voldaan kan de class vertegenwoordiger - die overigens een aantoonbaar belang heeft bij de uitkomst van de zaak en die zelf daadwerkelijk lid dient te zijn van de class die hij vertegenwoordigt - ontvankelijk worden verklaard. Nadere vereisten Vervolgens wordt bezien of de voor verhaal beschikbare middelen toereikend zijn voor genoegdoening aan alle schadelijders. Is dit niet het geval, dan wordt het regime 'Limited Fund Class Actions' toegepast. Dit betekent: geen 'opt out' (als je tot de class behoort dan ben je gebonden aan de rechteriijke uitspraak of aan de door de rechter goedgekeurde regeling). Zijn de voor verhaal beschikbare financiële middelen wél toereikend om alle vermoedelijke schadelijders volledig schadeloos te stellen, dan geldt het regime van de 'Damages Glass Actions'. 3/13

4 De class vertegenwoordiger moet dan aantonen dat een class action het beste instrument is om de onderhavige schade in processueel opzicht op te lossen. De class action moet dan dus beter zijn dan bijvoorbeeld een proefproces of voeging van partijen. Als de class vertegenwoordiger daann is geslaagd dient hij nog een kennisgevingvoorschrift (notice) uit te sturen die het voor potentiële class leden mogelijk maakt zich van de class te distantiëren (opt out). Als deze class leden van deze opt out mogelijkheid geen gebruik maken, dan zijn zij gebonden aan de uitkomst van de class action. Belangrijk voor het begnp van de Amenkaanse versie van class action is het feit dat deze acties in de regel worden gefinancierd/voorgeschoten door de advocaat van de class. High profile class action-litigation vergt derhalve 'deep pockets' van de advocaat van de class. Zodra de class gecertificeerd is en dus ontvankelijk is verklaard eindigen nagenoeg alle class actions door middel van een collectieve schikking. Er is maar een handvol class actions dat daarna wordt uitgeprocedeerd. Sheet 6 Waar leidt deze manier van massaschade geschilbeslechting in Amenka nu toe? (sheet 6 t/m 9 bespreken). Error! Objects cannot be created from editing field codes. Error! Objects cannot be created from editing field codes. Error! Objects cannot be created from editing field codes. Europese ontwikkelingen Voor Amenkaanse advocaten is Europa bepaald nog niet het beloofde land. Op een seminar dat ik enige tijd geleden bezocht legde een typische 'plaintiff-lawyer', die daar een voordracht hield, uit dat er nogal wat hindernissen te nemen waren voordat class actions naar Amerikaans model, succesvol zouden kunnen worden ingevoerd. Deze advocaat had per Europees land precies op het netvlies welke beperkingen/hindernissen er in juridisch opzicht golden voordat een voor 'plaintiff-lawyers' interessante situatie zou ontstaan. Die "magie potion" bestaat bij Amerikaanse plaintiff-laywers uit (1) het hebben van een jury, (2) een systeem van punitive damages, (3) geen systeem van 'loser pays', (4) de mogelijkheid van contingency fee (no cure no pay) en (5) de mogelijkheid om voor de rechter collectief een schadevordering in te stellen conform (6) een 'opt out'-systeem (dat wil zeggen op voorhand geen actie nodig om van class deel uit te maken, onbekend hoeveel eisers er in class zitten). Sheet 10 Sheet 10 laat duidelijk zien hoe hij over de situatie in Nederland dacht. NETHERLANDS ii MftigaË^ Facioii a No jmihs lo c<vi!ac5t;ri5 s'. si The faser usuaïy fays Sïa winnef's costs accord ng to a fixed écafe v.'.v a Jtiete i?w SeWral d^wv^ry; bul ^dfc ttacumefts ma]/be requested '.>-'! m,tti».set^ö(tiört lïf MaSÈ'[>aina9es Ctófrns Act creates' '.'."otlly a(ic^t,tülaathafi agéfegala settlement and does!;'"t>'":;(»tctea(eafbhttosüe&i'aggregatefastiioii ' Nóco(ïmg?fi9y fefl^vrsttócess-fee may be ^reed upon '\v,^^tor^i;x:^mïiaim?{lfic(udfïi apercenlage of tbe >.v'-.',','darfagesorsetifem6ntsurtii*iteséitw3u!dl)e exceèave) Bezien vanuit het perspectief van deze Amerikaanse 'plaintifflawyer' zal het met Europa wel nooit wat worden. Bijna iedereen in Europa is erg bevreesd voor een class action-cultuur naar Amerikaans model. Kijkend naarde 27 EU landen zijn er dan ook maar weinig landen waarin daadwerkelijke class acti- 3 4/13 O <o

5 ons zijn terug te vinden. Situatie in Nederland Sheet VastsietiingsoVereenkomsl (ussen verooi^aker rnh O c: Error! Objects cannot be created from editing field.1 id Q^z^menüjk-.yerzoek aan Hof Amstetdam om,7^^v,ve^b^n^^end,le'verk!aren ; ; ;: OproepSiQ belangtiebbenden-, i: vmveelah.veoveerschrin'; : : MToetsing opr9<lel)kh$l<), i,,,,,,.,,. r i i- jöpt-ou! regeiing temnjn bepaald door Hof kv^ OnöftiankeSjke vaslsleilingschadevergoeding ^i^aabliiiiiliii^^ Hot Nodorlandse systoom van collectieve afwikl<eling van massaschade wijkt af van de 'class actions' in het Amerikaanse systeem. De in Nededand bestaande mogelijkheden zijn ook bepaald van recenter datum. Tot 2005 was het zelfs niet mogelijk om de schade collectief af te wikkelen De eerste collectieve actie, die is neergelegd in artikel 3:305a BW, omvat 'slechts' de mogelijkheid voor een stichting of een vereniging om een vordering in te stellen ten behoeve van belangen van derden. Dit kan echter geen vordenng tot schadevergoeding zijn. Ik kom daar straks op terug. De tweede mogelijkheid tot een class action bestaat pas sinds Dit is wel een collectieve afwikkeling van schadevordenngen. Echter, die schadevordenngen worden niet in de eerste plaats door de rechter vastgesteld. Naar oud poldergebruik dienen schadeveroorzakers en de vertegenwoordigers van de benadeelden het over een afwikkeling van de schade eens te worden. De rechter is er dan voor om de uitkomst van dat ovedeg verbindend te verklaren voor in beginsel alle benadeelden. 2. De collectieve actie van artikel 3:305a BW 2.1. Laat ik beginnen met de collectieve actie. Het idee is als volgt. Een stichting ofvereniging, daartoe al dan niet speciaal in het leven geroepen, trekt zich de belangen van benadeelden aan. Dit kan weliswaar ad hoe, maar het behartigen van die belangen moet wel blijken uit de statutaire doelstelling en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting of vereniging zal dan eerst moeten ovedeggen met degene die volgens haar schadeplichtig is tegenover de benadeelden. Pas als dat ovedeg niet tot resultaat leidt, kan een vordering bij de rechter worden ingesteld. Dat ovedeg moet aan de ene kant wel serieus zijn, maar aan de andere kant bepaalt de wet ook dat al binnen. twee weken tot dagvaarding mag worden overgegaan De vordenng kan van alles inhouden. In het kader van een 'class action' ligt het meest voor de hand dat een verklanng voor recht wordt gevorderd dat de gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld. De vordenng kan echter niet inhouden dat de gedaagde ook wordt veroordeeld tot betaling van die schadevergoeding.^ Anders dan in de Verenigde Staten kan uit deze rechtszaak over de aansprakelijkheid dus voor in- ^ zie HR 13 oktober 2006 (Vle d'or). 5/13

6 dividuele benadeelden geen rechtstreekse aanspraak op schadevergoeding worden gebaseerd. 3. De Wcam 3.1. Dat is wel het doel van de Wcam. Het is dan ook interessanter om wat langer stil te staan bij de deze wet Zoals gezegd, gaat de Wcam ervan uit dat de benadeelden en de aansprakelijke personen zelf tot een regeling komen. Die benadeelden worden, net als in de collectieve actie, in beginsel vertegenwoordigd door een stichting of vereniging die zich de belangen van de benadeelden heeft aangetrokken. Als voorbeeld kan bijvoorbeeld worden genoemd de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). In twee van de vier tot nu toe verbindend verklaarde regelingen kwam deze vereniging op voor de individuele belegger. Maar het is ook denkbaar dat speciaal met het oog op de onderhandelingen over een regeling en de verbindendverklaring een stichting of vereniging wordt opgericht Als het resultaat van de onderhandelingen is dat wordt afgesproken dat de partij die de schade heeft veroorzaakt aan de benadeelden schadevergoeding zal betalen, dan wordt dit neergelegd in een overeenkomst. Daarin zal worden beschreven welke groepen van personen op grond van de overeenkomst aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. Dit zal ook worden uitgesplitst naar aard en ernst van de schade. Ook moet zo nauwkeurig mogelijk worden opgenomen uit hoeveel personen de groep benadeelden bestaat en welke vergoeding aan deze personen wordt toegekend. Die vergoeding kan uiteraard nog niet op individueel niveau worden uitgesplitst. Daarom moet de overeenkomst objectieve voorwaarden bevatten op basis waarvan kan worden vastgesteld aan welke eisen een benadeelde moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarbij moet ook de wijze worden beschreven hoe de vergoeding onafhankelijk wordt vastgesteld Als de overeenkomst is gesloten, dan kunnen partijen gezamenlijk de rechter verzoeken om de regeling algemeen verbindend te verklaren. Als enige bevoegde rechter is het hof in Amsterdam aangewezen. Het bijzondere is dan dat bij het hof Amsterdam een procedure aanhangig is over een overeenkomst waar alle procespartijen het mee eens zijn. Maar dat is slechts aan het begin zo. Belanghebbenden moeten namelijk worden opgeroepen om van de procedure kennis te nemen om daaraan eventueel als verweerder deel te nemen. Vervolgens worden door partijen die aan de verwerende kant tot de procedure toetreden verweerschriften ingediend Het hof beoordeelt de overeenkomst vrij terughoudend. Hij bekijkt of de vergoedingen redelijk zijn en of die eenvoudig en betrekkelijk snel kunnen worden verkregen. Voor het overige toetst het hof vooral op formele punten, zoals de representativiteit van de bij de overeenkomst betrokken stichting of vereniging, de onafhankelijke vaststelling van de te verkrijgen schadevergoeding, etc. 6/13

7 3.6. Als de overeenkomst de toets van het hof kan doorstaan, dan verklaart het hof deze verbindend. Dat betekent dat in beginsel de hele groep van in de overeenkomst geschreven benadeelden daaraan is gebonden. Maar er bestaat een escape: de rechter bepaalt bij de verbindendverklanng ook een termijn waarbinnen benadeelden verklaren niet aan de overeenkomst gebonden te willen zijn. Dit is de zogenoemde opt-outpenode. Als tijdig binnen die penode een verklanng wordt afgelegd door de benadeelde, dan treft de verbindendverklanng hem niet. Is de benadeelde echter te laat, dan heeft hij pech en is zijn recht op schadevergoeding beperkt tot de aanspraken uit de overeenkomst Voorbeelden: Des-dochters, Dexia, Vie d'or, Shell, Vedior, Wodd Online. Sheet 13 Claimcultuur in Nederland anno 2009 Definitie 'claimcuituur" Een cultuur waarin burgers elkaar ' veelvuldig en vóórhoge bedragen in F.yjüridisöhè ziri aansprekeh ter. vergoeding van geieden schade II^MggljjjJlJjjjJl 1" 1999 stond het Onderwerp 'claimcuituur' hoog op de politie agenda. Toenmalig Minister van Justitie Korthals schreef op 17 junl 1999 een brief aan het kabinet, waarin hij zijn zorg uitte over de ontwikkelingen van de 'claimcuituur' in Nederland. De definitie van 'claimcultuur' is: een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge bedragen in juridische zin aanspreken ter vergoeding van geleden schade. In deze brief zette de Minister uiteen hoe het kabinet ongewenste ontwikkelingen in het claimgedrag in Nederiand wenste tegen te gaan. Sheet 14 Detemilnanten voor een claimcuituur: :-i-1:jundlsei^n3van de.^amenievlrig; :;-;2iVerzaköiJlqngvaf)ïei3Ses.^:.:;:;.v.,3;ü W^kkelSngeri iti het soaale zeketheidssfelsel/pnvatsering; r^jlo^n^rrie^apspffk^iijhhelcjsvefzekeririgspfoducten: ;. èi èamerfeving wordt Steeds comflexcfr voortschnjdng van.'>^:^.v«iet^s^apeflteehnie}^ ;,^ ;,';.,^^:';- '^6:'ör*^któlinden In de lechtshutpyerlenlrig: *T, iöename"d^ntóbevais!helii:r:.<> Sioni^KkËiBigen in tiet e^nspcak^ijkfieids- en 5* ^(teyetgoedingsté i^hi, Minister er in zijn bnef mee een aantal Opvallend was dat de Minister aan het begin van zijn bnef toegaf dat er geen betrouwbare kwantitatieve gegevens voorhanden waren om vast te stellen of destijds daadwerkelijk sprake was van een veranderende claimcultuur. De enige kwantitatieve aanwijzing voor veranderend claimgedrag was "de forse toename van de totale schade die door aansprakeiijkheidsverzekeringen wordt vergoed''^. In de kern volstond de determinanten op te sommen: factoren die in de samenleving het ontstaan van een claimcultuur bevorderen. Dit waren: 1. juridisering van de samenleving; 2. verzakelijking van relaties; 3. ontwikkelingen in het sociale zekerheidsstelsel/privatisering; 4. toename aansprakelijkheidsverzekeringsproducten; 5. samenleving wordt steeds complexer; voortschrijding van wetenschap en techniek; 6. ontwikkelingen in de rechtshulpvedening; 7. toename claimbewustheid; Tweede Kamer, vergaderjaar , nr. 1, brief'claimcultuur', pag. 2. 7/13

8 8. ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht; 9. internationale invloeden. De Minister somde de negen determinanten op sheet 4 op en stelde vervolgens simpelweg vast dat de 'claimcultuur' in Nededand vooralsnog geen reden voor ingrijpen vormde, omdat negatieve aspecten van de 'claimcultuur' vooral op zouden treden bij extreme vormen daarvan. Daarbij wees de Minister op de extreme claimcultuur in de VS. Karakteristieken daarvan zijn volgens de Minister de al eerder genoemde 'punitive damages' en het feit dat advocaten daar een resultaatafhankelijke beloning met hun cliënten mogen afspreken ('no cure no pay'). Bovendien heeft in de VS het systeem van jury-rechtspraak een duidelijk opstuwende werking op de hoogte van schadevergoedingen. Uit de zaak van Stella Liebeck blijkt dat jury's veel forsere schadevergoedingen toekennen dan wanneer rechters over de schadevergoeding oordelen. Nu deze dne 'determinanten/karaktenstieken' ('punitive damages', juryrechtspraak en 'no cure no pay') in Nederland niet bestaan, concludeert de Minister dat "de Nederlandse claimcultuur op basis van de huidige inzichten moet worden aangemerkt als gematigd''^. Het zou zo'n vaart niet lopen in Nederland, zo was de gedachte destijds ruim 10 jaar geleden. Eén van de beleidvoornemens van de Minister in genoemde bnef was wél het bewaken van de toename van claims via adequate gegevensverzameling. In dat kader vervaardigde het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministene van Justitie (hierna: 'WODC') eind 2003 een 'geschilbeslechtigingsdelta 2003' uit. Het onderzoek was toegespitst op claims met betrekking tot onrechtmatige daad en beroepsaansprakelijkheid met een financieel belang van ten minste NLG ,-- (EUR 4.525,--), omdat verwacht werd dat in die categone zaken de voorspelde claimontwikkeling duidelijk zichtbaar zouden moeten zijn. Uit dit empinsch onderzoek bleek echter dat het aantal claims dat aan de civiele sector van de rechtbanken werd voorgelegd in de penode van 1997 tot en met 2000 niet noemenswaardig was gegroeid. Wél was sprake van een sterke stijging van de geclaimde bedragen: het doorsnee-claimbedrag steeg van EUR ,-- in 1996 naar EUR ,- in Daar staat tegenover dat de uiteindelijk door de rechter toegewezen bedragen nauwelijks waren gestegen. Dit rechtvaardigde de conclusie dat sprake was van een groeiende kloof tussen bedragen die werden geëist ter compensatie van geleden schade en bedragen die werden toegekend. 'Hoog inzetten' werd daarmee als onderdeel van 'het spel' gezien. Sheet 15 Heel recent is dit WODC-onderzoek herhaald. Het rapport van 2010 is een hernieuwde studie naar het geschilbeslechtingslandschap van de burger zes jaar na het eerste WODCrapport. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1, brief'claimcultuur', pag. 7. 8/13

9 Tabel 3 Incidentie van problemen, periode Aantal en percentage respondenten met minstens één probleem, per type probleem en in totaal (N=5.166) Aantal respondenten % 1 Problemen op/met werk ,3 2 Bezit van onroerend goed ,8 3 Verhuren van onroerend goed 110 2,1 4 Huren woonruimte e.d ,8 5 Aansctiaf van producten/diensten ,5 6 Geldproblemen ,7 7 Relatie- en familiezaken 402 7,8 8 Vanwege kinderen onder de ,0 9 Gezondheidsproblemen door werk of ongeluk 150 2,9 10 Overig (discriminatie, laster e.d.) 197 3,8 11 Juridische stappen tegen respondent 102 2,0 12 Dreiging met juridische stappen tegen respondent 83 1,6 13 Zelf juridische stappen ondernomen of overwogen 179 3,5 Totaal aantal respondenten met één of meer problemen ,5 Sheet 16 Uit dit onderzoek blijkt dat 60,5% van de burgers in de penode op z'n minst één jundisch probleem heeft ondervonden. De meeste problemen ontstonden rondom de aanschaf van producten en diensten (29,5%) en met problemen op en rond het werk (25,3%). Als nummer 3 en 4 volgen problemen met geld (17,7%) en het bezit van onroerend goed (16,8%). Als we de gegevens uit het geschilbeslechtigingsonderzoek van 2003 afzetten tegen de bevindingen van het onderzoek over de penode 2004 tot en met 2008 dan laat dit opmerkelijke verschillen zien. Tabel 13 Gemiddeld aantal problemen per respondent, periode in vergelijking met periode Op/met werk 0,53 0,42 2 Bezit onroerend goed 0,30 0,25 3 Verhuren onroerend goed 0,05 0,03 4 Huren woonruimte e.d. 0,19 0,14 5 Aanschaf product/dienst 0,53 0,49 6 Geld 0,32 0,25 7 Relatie en familie 0,15 0,10 8 Kinderen onder 18 0,04 0,03 9 Gezondheid (werk, ongeluk) 0,09 0,04 10 Overig (discrim., laster e.d.) 0,08 0,05 11 Juridische stappen tegen 0,05 0,02 12 Idem, dreigend 0,05 0,02 13 Zelf juridische stappen 0,08 0,04 Totaal 2,48 1,88 Deze vergelijking laat zien dat de totale frequentie van problemen, het gemiddelde aantal (potentieel) juridische problemen per respondent is teruggelopen van 2,5 naar 1,9%. Dat is een daling met 24%! Dat toont aan dat er in de eerste plaats minder burgers geconfronteerd worden met problemen, waardoor de incidentie van problemen is gedaald (van 67,2% naar 60,5%). In de tweede plaats - dat laat deze tabel niet zien - hebben de respondenten met problemen gemiddeld minder problemen ondervonden (een daling van 3,7 naar 3,1%). Gelet op de vier belangrijkste probleemtypen is de relatieve teruggang het grootst bij geldproblemen en problemen op/met het werk (32% resp. 21%), iets minder bij het bezit van on- 9/13

10 roerend goed (17%) en veruit het laagst bij de aanschaf van producten en diensten (nog geen 9%). Helaas is - anders dan bij het onderzoek in niet onderzocht hoe hoog het doorsnee-claimbedrag in de onderzochte penode was en hoeveel de rechter daadwerkelijk gemiddeld per zaak toewees. Als verklaring voor de afname van de probleemfrequentie wordt in de eerste plaats gewezen op het feit dat in de tweede onderzoekspenode de (i) conjuncturele omstandigheden net wat beter waren dan in de eerste. Bovendien lag (ii) het gemiddelde welvaartspeil in de tweede periode, dankzij een structurele groei van productie en werkgelegenheid, weer wat hoger dan in de eerste periode. Dit verklaart ook dat de afname bij de geldproblemen en de problemen op/met het werk relatief groot is. Als andere verklaringen worden genoemd: (iii) vergrijzing van de bevolking (meer 65- plussers), (iv) stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederiandse bevolking, (v) toenemende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, (vi) toenemend percentage eigen woning bezit en (vii) groeiende tevredenheid met de eigen situatie. Sheet 17 Wat hier ook van zij: de economische crisis die eind 2008 inzette, valt net buiten de onderzoeksperiode van het WODC. Het jaar 2009 laat daardoor heel plotseling een heel ander beeld zien: Bij rechlsbijstandverzel<eraars is vorig jaar een recordaantal schademeldingen binnengekomen. Zij ontvingen claims: ruim 6% meer dan in 2008 en 10% hoger dan in Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek verklaart die stijging door een groter aantal ontslagen vanwege de economische crisis. Het aantal arbeidszaken is dan ook het sterkst toegenomen: met 35% ten opzichte van Alleen in de categorie verkeerszaken in het aantal schademeldingen vorig jaar gedaald. Gemiddeld worden elk kwartaal per 100 polissen 9 claims ingediend. De bedrijfsrechtsbijstandpolissen spannen de kroon met gemiddeld 24 claims per 100 polissen. Arag meldde vorig voorjaar al een sterke stijging van het aantal claims, vooral In arbeidszaken. Uit het onderzoek bij rechtsbijstandverzekeraars blijkt dat zij een record aantal claims in 2009 ontvingen: claims: ruim 6% meer dan in 2008 en 10% hoger dan in Dit is voor het merendeel veroorzaakt door een stijging van het aantal arbeidszaken: maar liefst 35% stijging ten opzichte van Sheet 18 De toegenomen claimbewustheid is ook zorgelijk volgens een onderzoek dat recentelijk is verricht door ARAG Rechtsbijstand onder ondernemers in het MKB. Twee vragen uit dat onderzoek wil ik u voorhouden. 10/13

11 In Amerika heerst een grote claimcuituur, voor het L mlnsle of geringste wordt geprocedeerd. Vlndl dal ook In Nederland deze clalmoülluurtoeneeml? In grote mate 43 'In enige mata 364 Neutraal ^ 154 # Neemt af 1» Nee 55 # Weetniet/anders 37 # 654 # Wat is volgens u van grole Invloed op de claimculluur in Nederland? Verharding maatschappij : ^ : 200 # Individualisme 131 # geen specifieke oorzaak Afgenomen vertrouwen 127 # meer cultuurverandering Kredietcrisis 22 # dus moellllkeraan te pakken? Belangengroepen (zoals Hypotheekleed en VEB) 40 # Opstelling advocatuur 38 # De media 60 # Weet niet/anders 36 # 654 # De ondernemers werd gevraagd of zij een toenemende claimcultuur signaleren sinds de recessie. Ruim 62% ziet een toename van juridische claims (zie sheet 9). Opvallend is echter dat ondernemers de crisis niet aanwijzen als oorzaak voor de toenemende claimcultuur. Volgens 32% ligt het aan de algemene verharding van de maatschappij. Een op de vijf wijst op de individualisering en nog eens één op de vijf wijt de claimcultuur aan het afgenomen vertrouwen van anderen. Slechts 3% wijt de toenemende claimcultuur aan de kredietcrisis/recessie. Zelfs de belangengroepen, advocatuur en media, krijgen van de MKB-ondernemers niet de primaire schuld van de toenemende claimcultuur. Sheet 19 Bij de rechtbanken ingediende burgedijke zaken xmin 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, u Dagvaardingen B Verzoekschriften Bron: Raad voor de rectitspraak, bewerking CBS Begin deze week vielen op de PlV-site de uitkomsten van het CBS onderzoek 'Rechtspleging en civiel bestuur' te lezen: in miljoen burgedijke zaken voor de rechter. Een stijging van zo'n 40% ten opzichte van Als ik de conclusies van deze macro-economische verkenningen van het fenomeen 'claimcultuur' naast elkaar leg, dan concludeer ik dat het onderzoek van de WODC niet overeenkomt 11/13

12 met (1) het onderzoek van ARAG onder ondernemers in het IVIKB. 62% van de ondervraagde MKB-ondernemers ziet immers een toename van jundische claims, terwijl het WODC in de periode een afname van het aantal jundische problemen met 24% heeft geconstateerd. Voeg daarbij (2) het record aantal rechtsbijstandclaims in 2009 en de ontwrichtende werking die (het dreigen met) massale claims hebben op het bedrijfsleven en het rechtsbedrijf en de stijging van het aantal civiele claims dat het CBS waarneemt, dan maak ik mij toch sterk dat sprake is van een toenemende claimcultuur in de Nederiandse samenleving. De assertiviteit van consumenten is bijvoorbeeld fors toegenomen door de effectenlease- en woekerpolisaffaire. Zij kwamen er bovendien achter dat strijden als collectief een krachtig wapen is. Media en internet faciliteren dat: één keer optreden in Tros Radar en je krijgt via de zó aanmeldingen. 6) Wet Deelgeschillen in letselschadezalcen Last but not least valt te voorzien dat inwerkingtreding van de Wet Deelgeschilprocedure voor letsel- en overiijdensschade voor veel beroering in letselschadeland zal zorgen. Dit wetsvoorstel zai naar verwachting op 1 juli 2010 in werking treden. Het wetsvoorstel biedt zowel de persoon die personenschade lijdt, als degene die daarvoor aansprakelijk wordt gehouden, de mogelijkheid in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase een vraag aan de rechter voor te leggen. Partijen kunnen dat ook gezamenlijk doen. Het idee hierachter is dat partijen met de beslissing over zo'n deelgeschil terug kunnen keren naar de buitengerechtelijke onderhandelingen om het afwikkelingstraject af te ronden. Van groot praktisch belang is dat op de deelgeschilprocedure het kostenregime van artikel 6:96 lid 2 BW van toepassing blijft. Dat betekent dat waar kosten voor een vooriopig getuigenverhoor of een vooriopig deskundigenbericht niet als buitengerechtelijke kosten voor vergoeding in aanmerking komen, nu wel een buitengerechtelijke kostenvergoeding kan worden gevraagd voor hetgeen in wezen een verrichting in rechte is. Deze aldus gefinancierde, laagdrempelige toegang tot de rechter zal de afwikkeling van letselschade naar verwachting aanzienlijk veranderen. De geschilpunten waarover de rechter tot dusver slechts incidenteel om een oordeel werd gevraagd, zullen nu het onderwerp kunnen worden van uitvoerige jurisprudentie. Momenteel vinden er volop studiemiddagen plaats waarop de mogelijkheden van de nieuwe wet worden belicht. Vast staat wel dat de Wet Deelgeschillen een aanzienlijke invloed zal hebben op de letselschadepraktijk. Afsluiting Sheet 20 Een kort antwoord op de vraag of rechtspraak in letselschadezaken bijdraagt aan een LAWlI'i'.r-tMIiiSI 'claimcultuur' in Nededand, is mogelijk. Ja, omdat letselscha- deslachtoffers en advocaten nu eenmaal mensen zijn en zij geboden kansen zullen proberen te verzilveren. Nee, omdat de term 'claimcultuur' niet echt aan de orde is in Nededand. Natuuriijk zijn er uitwassen, ook in de rechtspraak. Ik noemde al de opportunisten die zittend voor de televisie shockschade co UJ r-l tn co 12/13

13 meenden op te lopen toen zij de beelden van het Koninginnedagdrama 2009 zagen. Ik kan ook de mevrouw noemen die stelde dat de Nationale Postcode Loterij haar leven had verstoord, omdat zij geen miljonair was geworden en haar buren wel, enkel doordat zij geen lot in de Nationale Postcode Loterij had gekocht en zij wel. Ook de echtgenote die haar man aanspreekt voor haar letsel, toen de hangmat waann zij lag afbrak en zij zeer ongelukkig ten val kwam'* en ten slotte de scholiere die haar school aansprakelijk stelde omdat zij slachtoffer was geworden van een loverboy^. Natuudijk roepen al deze gevallen op zijn minst gefronste wenkbrauwen op. Het zijn juist dit soort gevallen die in de Haagse politiek de angst van een 'claimcultuur' aanwakkeren. Uit het oog verloren wordt dat een vergaande aansprakelijkheid vanuit het oogpunt van preventie, veiligheid en kwaliteit uit het oog wordt vedoren. Is het niet zo dat het verkeer veiliger is geworden door de vergaande aansprakelijkheid van de automobilist jegens ongemotoriseerden? Is het niet zo dat de werkvloer veiliger is geworden door de vergaande werkgeversaansprakelijkheid? Ja, dat is zo. Desondanks heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel affectieschade (voodopig) de nek omgedraaid. Voor een uitbreiding van aansprakelijkheidsgronden en uitbreiding van schadevergoedingsmogelijkheden, zijn wij voodopig dus weer even afhankelijk van de rechter. Als lawyer in een lawyer's paradise kan ik niet wachten op het al het goeds en al het creatiefs dat aan de breinen van LSA-advocaten ontspruit. Ik zal hen graag in en buiten rechte tegemoet treden: laat ze maar komen die claims! Huib Lebbing, 10 mei /13

14

Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing

Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing Masterclass 2010: 'claimcultuur' Huib Lebbing Definitie 'claimcultuur' Een cultuur waarin burgers elkaar veelvuldig en voor hoge bedragen in juridische zin aanspreken ter vergoeding van geleden schade.

Nadere informatie

Actuele juridische ontwikkelingen inzake risicoprofiel life sciences industrie

Actuele juridische ontwikkelingen inzake risicoprofiel life sciences industrie Actuele juridische ontwikkelingen inzake risicoprofiel life sciences industrie Amsterdam, 24 maart 2011 Risk & Reward in de Biotech-, Farma- en Life Sciences industrie Carla Schoonderbeek Agenda Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015.

Naar aanleiding van de uitzending van Tros Radar d.d. 23 februari 2015. Vrijblijvende en ter oriëntatie bedoelde toelichting op procedure misleiding Staatsloterij en de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie. Naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/083 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2016 Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : CBHO 2015/083 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2016 Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : CBHO 2015/083 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 26 januari 2016 Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : collegegeld gegrond inschrijven ingetrokken inschrijving

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law Aspecten van Internationaal Privaatrecht in de WCAM Dr. Hélène van Lith Supervisor: Prof. Filip De Ly Co-Supervisor: Dr. Xandra Kramer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 050.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Samenvatting Inleiding In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het functioneren van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures. De regeling trad in werking op 12 maart 2002. Tijdens de

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186

ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 ECLI:NL:RBARN:2010:BN2186 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 06-07-2010 Datum publicatie 23-07-2010 Zaaknummer AWB 10/180, 10/181, 10/508, 10/513, 10/684 en 10/685 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 126 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling

Nadere informatie

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING

AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING AANWIJZING VOOR DE PRAKTIJK 1 HET VORDEREN VAN BILLIJKE GENOEGDOENING I. Introductie 1. De toekenning van billijke genoegdoening is geen automatisch gevolg van de vaststelling door het Europees Hof voor

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017

Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 Datum van inontvangstneming : 19/09/2017 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING 9.8.2017 ZAAK C-491/17 2. De behandeling van de zaak te schorsen totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Wederpartij

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Beëindiging verkoop LPG. Het college had moeten beoordelen welke schade aan de juridische beëindiging van de activiteit was toe te schrijven. In het thans bestreden besluit heeft het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Zaaknummer Verzonden op Woonruimte Huurwoningen met Stichting XXXX als verhuurder Hierna te noemen: de Complexen Verzoekers

Nadere informatie

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058

ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201300637 Lbr. 13/058 bijlage(n)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

C O N C E P T. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de verrekeningsbevoegdheid van de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling Ingevolge artikel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217

hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: UE VERZ MAR/1217 Afdeling Civiel recht kantonrechter locatie Utrecht zaaknummer: 4498796 UE VERZ 15-500 MAR/1217 Beschikking van 23 december 2015 hikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND inzake [VERZOEKSTER], wonende te Wijk

Nadere informatie

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra

The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra The Impact of the ECHR on Private International Law: An Analysis of Strasbourg and Selected National Case Law L.R. Kiestra Samenvatting Dit onderzoek heeft als onderwerp de invloed van het Europees Verdrag

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 Rapport Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het arrondissementsparket te Rotterdam bij brief van 3 november 2004 heeft geweigerd om haar financieel tegemoet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179

ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 ECLI:NL:RBAMS:2017:3179 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 10-04-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer EA VERZ 17-179 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37105 23 december 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het wetsvoorstel Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade M.P.G. Schipper & I. van der Zalm Published in AV&S 2010/3, nr. 15,

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Datum 2 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de praktijken van Loterijverlies B.V.

Datum 2 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de praktijken van Loterijverlies B.V. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 26 juni 2012 Onderwerp Claimcultuur.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 26 juni 2012 Onderwerp Claimcultuur. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van DSB GESCHILLENCOMMISSIE BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van ' woonachtig te hierna: Klaagster tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe qq, curatoren in het

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 467 Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens) Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN Ontvangen

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (J.S.W. Holtrop, voorzitter en mevrouw mr. D.W.Y.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (J.S.W. Holtrop, voorzitter en mevrouw mr. D.W.Y. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-027 (J.S.W. Holtrop, voorzitter en mevrouw mr. D.W.Y. Sie, secretaris) Klacht ontvangen op : 25 augustus 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation

Samenvatting. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Monitor Mediation Samenvatting Aanleiding Mediation is een vorm van geschilbeslechting waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om tot een oplossing te komen van hun onderlinge conflict.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 18-12-2012 Zaaknummer 193036 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en familierecht

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de door hem op 26 november 2007 gedane betaling van 50

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn hem naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een

Nadere informatie

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Rapport De behandeling van een bezwaarschrift Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht gegrond. Datum: 9 december 2014 Rapportnummer: 2014/202 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011

Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011 Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011 NBA 2007: 4.3. Schaderegeling Verzekeraars belasten zich met

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet.

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/201646_OV Zaaknummer: 14.0875.31.1.01 Datum: 7 april 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van RBN B.V. gericht tegen zijn besluit van 18 december 2014,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders

Datum 11 maart 2011 Betreft: Beperking van de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade Mr. (hr,h. van Diik en mevrouw mr, P. Oskam' Kennedy Van der Laan Advocaten Al in november 2008 vond in dit tijdschrift een eerste verkenning

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 Rapport Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffier van de rechtbank te Amsterdam Sector kanton, locatie Hilversum op 3 augustus 2000 heeft nagelaten

Nadere informatie

Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT. Inzake:

Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT. Inzake: Rechtbank Midden-Nederland Zitting: 27 september 2013 Kenmerk: C/16/347668/HA RK 13/200 VERWEERSCHRIFT Inzake: de heer Joris Demmink, wonende te 's-gravenhage, verweerder, advocaat: Mr H.J.Ä. Knijff tegen:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 12 mei 2011. Rapportnummer: 2011/143

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 12 mei 2011. Rapportnummer: 2011/143 Rapport Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 12 mei 2011 Rapportnummer: 2011/143 2 Klacht Op 10 juli 2010 hebben politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

beschikking AFSCH In? md, oil P - 101/1 RECHTBANK LIMBURG Burgerlijk recht Zittingsplaats Maastricht zaaknummer: C1031178000 / HA RK 13-10

beschikking AFSCH In? md, oil P - 101/1 RECHTBANK LIMBURG Burgerlijk recht Zittingsplaats Maastricht zaaknummer: C1031178000 / HA RK 13-10 In? md, oil P - 101/1 beschikking RECHTBANK LIMBURG Burgerlijk recht Zittingsplaats Maastricht AFSCH zaaknummer: C1031178000 / HA RK 13-10 Beschikking van 22 mei 2013 in de zaak van [VERZOEKSTER], wonende

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201107998/1/V2. Datum uitspraak: 29 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hem geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd verleent ten aanzien van de aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzonden op 8 januari 2015 Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen XXXXXXXXXX Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Taxatie. Boedeltaxatie. Peildatum. Klager en zijn partner hebben in 2006 een woning gekocht. Nadat klager en zijn partner in augustus 2008 uit elkaar waren gegaan heeft hij beklaagde in verband met de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:449

ECLI:NL:RBMNE:2017:449 ECLI:NL:RBMNE:2017:449 Instantie Datum uitspraak 02-02-2017 Datum publicatie 06-02-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/418623 / FA RK 16-4448 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA

LSA Workshop. Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt. Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson. Vereniging van Letselschade Advocaten LSA LSA Workshop Bedreigingen, kansen en positioneren in de markt Mr. Joost Wildeboer Mr. Gerben Janson Vereniging van Letselschade Advocaten LSA 1 Uw BGK uurtarief onder druk, oorzaken: Druk op uurtarieven

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING UITSPRAAK COMMISSIE VAN BEROEP VOOR TOETSING Kenmerk: Inzake: UITSPRAAK Het beroepschrift van (belanghebbende) contra De Toetsingscommissie van sportbond) De Commissie van Beroep voor Toetsing, hierna te noemen

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen 1. Inleiding 1.1 De Stichting Keurmerk Online Veilen beoogt jegens consumenten de kwaliteit van online veilingplatformen te waarborgen door deze te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 936 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van het recht op bijstand bij verblijf buiten Nederland Nr. 4 ADVIES RAAD

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie