Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen. Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011"

Transcriptie

1 Schaderegelingsclausules in aansprakelijkheidsverzekeringen Pieter Leerink, advocaat en onderzoeker OU/ACIS ACIS-symposium, 4 november 2011

2 NBA 2007: 4.3. Schaderegeling Verzekeraars belasten zich met de regeling en vaststelling van de schade. Zij hebben het recht benadeelde derden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen ( ).

3 - Contractuele vertegenwoordigingsbevoegdheid tot regeling en vaststelling van de schade - In naam en voor rekening van verzekerde aanspraak beoordelen en schade te regelen - Uit de aard van de aansprakelijkheidsverzekering vloeit voort dat de verzekeraar de leiding van het geschil heeft en kosten van verweer draagt

4 - Vrijheid in uitoefening volmacht door verzekeraar kent grenzen - Redelijkheid en billijkheid - Belang van verzekerde in het oog houden - Overleg voeren - Verzekerde is afhankelijk van informatie van verzekeraar over schaderegelingsproces

5 - Verzekeraar heeft legitiem belang om binnen grenzen van de dekking zelf te beslissen over aansprakelijkheid en schade - Verzekerde kan ook afzien van beroep op dekking waarmee volmacht vervalt - Verweer is niet goed deelbaar in een gedekt deel en niet gedekt deel

6 Tegengestelde belangen: - Maximaal verzekerde som - Eigen risico - Commerciële relatie - Affectieve relatie - Tegenvordering

7 - Cost-inclusive polis - Eigen risico - Verzekerde som wordt opgegeten door kosten - Vereist overleg over de te maken kosten

8 Feringa/Aegon (Hof Den Haag 6 maart 2007 S&S 2008, 90) - Aegon had de leiding in proces - Geen overleg gevoerd over appèl - In appèl eisvermeerdering, schade boven max. - Rb: Aegon aansprakelijk - Hof: Geen causaal verband

9 Mijn visie: De verzekeraar die zonder enig voorbehoud de leiding in de schaderegeling neemt op grond van de hem in de polis gegeven bevoegdheid wekt bij de verzekerde de verwachting dat hij de volledige in rechte toe te wijzen schade voor zijn rekening zal nemen. De verzekeraar behoort dergelijke misverstanden te vermijden.

10 De verzekeraar behoort de verzekerde expliciet en tijdig te wijzen op het feit dat de ingestelde schadevordering de verzekerde som overtreft en dat hij de schadevordering, indien de rechter deze zou toewijzen, boven de verzekerde som niet zal vergoeden. Verdedigbaar is dat het beroep van de verzekeraar op de dekkingsbeperking van de maximaal verzekerde som naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, indien een dergelijke waarschuwing is uitgebleven.

11 Schikken en eigen risico - Schikkingsbevoegdheid verzekeraar strekt zich mede uit tot eigen risico - Voorbeeld: claim 40, e.r. 20, schikking 20 - Proceskansen positief, maar proceskosten zijn hoog - Overleg voeren nodig, verzekeraar beslist - Redelijkheid en billijkheid - Haalbaarheid verweer is van belang - Eventueel advies vragen aan deskundige

12 Schikken en tegenvordering - RvT 5 januari 1998, I-98/1, Vrb 1999, p Claim 120, tegenvordering 39, e.r Schikking door betaling 54,7 finale kwijting - Verzekeraar stelt verzekerde voor keuze of schikken of zelf verder op eigen risico en kosten procederen - Advies van door verzekeraar ingeschakelde advocaat - RvT acht opstelling verzekeraar niet onredelijk

13 - Wansink kritisch: verzekeraar had op zijn kosten bindend advies moeten aanbieden - Mijn visie: beslissend is vooral of advies van de advocaat objectief en overtuigend is en verzekerde daarin ook voldoende inspraak heeft gehad

14 Schikken en de maximaal verzekerde som - Casus: claim 10 milj., dekking 2,5 milj. - Derde wil schikken voor 2,5 milj. - Verzekerde wil dat wel, verzekeraar niet - Wat te doen? - Overleg, Verzekerde eigen advocaat, Bindend advies - Verzekeraar actieve rol - Faciliteren en financieren

15 Relevante omstandigheden: - Objectief juridisch oordeel over waarschijnlijke uitkomst bij de rechter - Premier-risque karakter, dus geen pro rato - Belangen verzekeraar voor doorprocederen - Belangen verzekerde bij schikking - Gedragsregel 3? - Cost-inclusive polis?

16 Praktische problemen: - Kosten - Initiatief - Comparitie - Geheimhouding - Positie advocaat

17 - Onvoorwaardelijke weigering, geen beroep op schaderegelingsclausule, verzekerde zelf verweer - Dekkingsvoorbehoud, kenbaar maken zodra feiten blijken, kan verzekeraar nog beroep doen op schaderegelingsclausule? - Wansink neigt naar nee - Als voorbehoud meer een formaliteit is (verzekerde is het er mee eens) dan neig ik naar ja - Oplossing gezamenlijk eerst concentreren op verweer op kosten verzekeraar, voorzichtig zijn met tegengestelde belangen

18 Positie van de advocaat - Wie is de cliënt? - Wat is de opdracht? - Geheimhouding? - Tegengestelde belangen

19 Gedragsregel 7: 1.De advocaat mag zich niet met de behartiging van de belangen van twee of meer partijen belasten indien de belangen van deze partijen tegenstrijdig zijn of een daarop uitlopende ontwikkeling aannemelijk is. 2.De advocaat die de belangen van twee of meer partijen behartigt is in het algemeen verplicht zich geheel uit de zaak terug te trekken zodra een niet aanstonds overbrugbaar belangenconflict ontstaat.

20 Commissie licht toe waarom er staat in het algemeen : - Uit een oogpunt van efficiency, informatie, kostenbesparing is in het algemeen niet ongewenst, dat advocaat voor verzekeraar en verzekerde optreedt tegenover derden. - Er kan tegenstrijdigheid ontstaan in de belangen van beide cliënten, bijv. een dekkingsgeschil - Denkbaar dat advocaat blijft optreden voor de verzekeraar tegen de verzekerde in het dekkingsgeschil, maar - Van meet af aan mag daar geen onduidelijkheid over bestaan - En vertrouwelijke informatie mag hij niet gebruiken.

21 Engels recht: tripartite arrangement Tussen advocaat en verzekerde voor het verweer Tussen advocaat en verzekeraar voor betaling honorarium en informatie a joint retainer implied waiver of privilege. Potentieel tegenstrijdig belang is inherent Een daadwerkelijk conflict of interest kan rijzen als de advocaat over het dekkingsgeschil gaat adviseren Is wel mogelijk maar voorzichtigheid is op zijn plaats

22 Verzekeraar bepaalt welke advocaat verweer doet, soms wel overleg nodig Bijv. bij cost-inclusive polis Wel vrije advocaat keuze bij tucht- en strafzaken Verzekeraar kan aanbieden kosten te betalen en zo invloed uitoefenen op keuze en strategie

23 - Volmacht betekent binding verzekerde aan rechtshandelingen die verzekeraar namens verzekerde binnen de volmacht verricht (art. 3:66 lid 1 BW) - HR zit (nog) op de lijn van schijn van volmachtverlening (o.a. LJN:BL2229, NJ 1992/606, NJ 2003/212) - Derde mag er in beginsel op vertrouwen dat verzekeraar met machtiging optreedt, tenzij duidelijk is dat de verzekeraar in eigen naam en voor eigen rekening.

24 Dank voor uw aandacht! Pieter Leerink

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013

Claimsafhandeling in polisclausules. Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Claimsafhandeling in polisclausules Pieter Leerink ACIS-symposium 29 november 2013 Agenda Schaderegelingsclausule Algemene opmerkingen Brandverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer VvE-RB115 4256B-14-11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14

Productvoorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Algemeen RBALG14 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering Algemeen 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel omschrijven wij een aantal veel voorkomende begrippen. In de verdere tekst van deze Productvoorwaarden

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant

Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant Mevr. mr. M.E. Oenema 1 Hertoghs advocaten-belastingkundigen 1. Inleiding De fiscale wet- en regelgeving is erg complex. Het is dan ook

Nadere informatie

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011

BNA NL INGENIEURS. De Nieuwe Regeling 2011 De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

Ieder z n vak! R E C H T S B I J S TA N D S V E R Z E K E R I N G E N E N V R I J E A D V O C AT E N K E U Z E ; G A AT D AT W E L S A M E N?

Ieder z n vak! R E C H T S B I J S TA N D S V E R Z E K E R I N G E N E N V R I J E A D V O C AT E N K E U Z E ; G A AT D AT W E L S A M E N? RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN EN VRIJE ADVOCATENKEUZE; GAAT DAT WEL SAMEN? Ieder zijn vak! Waarom dit onderwerp? Relatie tot het thema Waarom door de ASP? Uitleg systeem 6:96 BW Empowerment slachtoffer

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand Rubriek Aansprakelijkheid voor Particulieren Rubriek Rechtsbijstandverzekering Algemeen Particulieren Verkeersdeelnemer Rubriek Rechtsbijstandverzekering Module

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering Vrijwilligersverzekering 1 Toelichting vrijwilligersverzekering. Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Tynaarlo heeft

Nadere informatie

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Mr. M.J.E. van den Bergh* 2. Risico s op deadlocks in BV s 134 1. Inleiding Wanneer twee partijen samen een BV willen oprichten om hun samenwerking vorm te geven,

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02 Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AP02 Algemene verzekeringsvoorwaarden De door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven Verzekeringsvoorwaarden RBB 03 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Rechtsbijstand houdt in: 1.1.1 het verstrekken

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

Ontevreden over uw advocaat?

Ontevreden over uw advocaat? Ontevreden over uw advocaat? Natuurlijk probeert u eerst om in overleg met uw advocaat tot een oplossing te komen. Heel wat kantoren hebben tegenwoordig ook een interne klachtenregeling. Die houdt in dat

Nadere informatie

BMW Group Financial Services. Verzekeringsvoorwaarden Operational Lease

BMW Group Financial Services. Verzekeringsvoorwaarden Operational Lease BMW Group Financial Services Verzekeringsvoorwaarden Operational Lease Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door BMW Group Financial Services uitgebrachte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE? 3. Wie zitten er in de Geschillencommissie? 1. Inleiding

HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE? 3. Wie zitten er in de Geschillencommissie? 1. Inleiding HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE? 1. Inleiding U heeft een geschil met het energiebedrijf dat gas, warmte (stadsverwarming) of elektriciteit aan u levert. Samen komt u er niet uit. U kunt dan als

Nadere informatie

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende:

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende: BEATRIX Concept vernietiging KB, zoals voorgelegd aan de Raad van State Besluit van [datum] houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten (Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten Mr. Chr. H. van Dijk Kennedy Van der Laan Advocaten 1. Inleiding Een gerechtelijke kostenveroordeling houdt

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 03 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Het

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7: 907, LID 1 BURGERLIJK WETBOEK EN HOUDENDE EEN REGELING VOOR EEN COLLECTIEVE PARTIËLE AFWIKKELING VAN SCHADE DIE MOGELIJK VERBAND HOUDT MET DES-GEBRUIK

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-168 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-168 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-168 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Klacht ontvangen op : 3 november 2014 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Mediation heeft een Mediator nodig

Mediation heeft een Mediator nodig Mediation heeft een Mediator nodig December 2010 Open Universiteit Nederland Afstudeerscriptie Nederlands recht B.M. Roeterdink-Daggert Molenbeek 4 7245 BG Laren Gld. email: bmdaggert@planet.nl Studentnummer:

Nadere informatie

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt

13 Safe Bouw Beheer. H.E. Wegman. Advies aan cliënt 13 Safe Bouw Beheer Van: Aan: Vorm: H.E. Wegman M.Z. Kos Advies aan cliënt OPDRACHT U bent advocaat. U wordt gebeld door uw vaste cliënt X. X is bestuursvoorzitter van Safe Bouw Vastgoedfondsen Beheer

Nadere informatie