Documentgeschiedenis...5. Voor wie is deze handleiding bedoeld?...7. Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software...9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentgeschiedenis...5. Voor wie is deze handleiding bedoeld?...7. Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software...9"

Transcriptie

1 Installatie- en beheerdershandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP BusinessObjects Integration Option for Microsoft SharePoint Software 4.1 Support Package 1

2 Copyright 2013 SAP AG of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP AG. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige softwareproducten die door SAP AG en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen. Dit materiaal wordt uitsluitend ter informatie geleverd door SAP AG en de aan haar gelieerde ondernemingen ("SAP Group"), zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot het materiaal. De enige garanties voor producten en diensten van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets in deze publicatie mag worden opgevat als een aanvullende garantie. SAP en andere SAP-producten en -diensten die in deze publicatie worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen. Zie voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Documentgeschiedenis...5 Hoofdstuk 2 Voor wie is deze handleiding bedoeld?...7 Hoofdstuk 3 Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software...9 Hoofdstuk Planning...11 Installatievereisten...11 Installatiestappen...12 Installatiemethoden...13 Hoofdstuk Installatie...15 Antwoordbestanden...15 Voorbeeldantwoordbestand...16 De installatiewizard gebruiken...17 Een antwoordbestand van de installatiewizard maken...18 Stille installatie...18 Schakelparameters...19 Installatieoptieparameters...20 Installatie op achtergrond...24 Installatie verifiëren...25 Hoofdstuk SharePoint-configuratie...27 SharePoint-sjabloonconfiguratiebestand web.config...27 Bewerkbare labels in het bestand web.config...27 Registreren en traceren inschakelen in het web.config-bestand...31 Extra SharePoint-sites maken...33 De sjabloon SharePoint-teamsite gebruiken...33 De sjabloon SAP BusinessObjects-sitedefinitie gebruiken...35 Een webonderdeel toevoegen aan een SharePoint-pagina...36 Webonderdelen verbinden

4 Inhoud Het webonderdeel IOMS-Zoekresultaten weergeven aan een lege site toevoegen...37 Anonieme toegang in IIS inschakelen voor AnalyticalReporting...37 Een hostheader installeren voor SharePoint Een serverfarm installeren voor SharePoint Hoofdstuk Implementatie van integratieoptie voor SharePoint-software...43 Talen toevoegen of verwijderen...43 De software implementeren op extra sites...43 De software handmatig implementeren...44 De software herstellen...44 De software verwijderen...45 Hoofdstuk BI-platformconfiguratie...47 Beveiliging en eenmalige aanmelding...47 Verificatie op basis van claims voor SharePoint LDAP-verificatie configureren...53 Windows Active Directory-verificatie...57 Weergaverechten toewijzen aan gebruikers en gebruikersgroepen...62 SSL configureren op IIS SSL configureren op IIS ISA Server 2006 configureren voor reverse proxy...66 Reverse proxy configureren voor de SharePoint-basistoepassing...68 Een bestaande webtoepassing uitbreiden...68 Het bestand web.config van de uitgebreide webtoepassing wijzigen voor reverse proxy...69 (Optioneel) Een RAS opgeven voor rapportverwerking...69 (Optioneel) Waarden voor parameteraanwijzingen opgeven...70 Hoofdstuk Aanbevolen procedures voor plannen en schalen...73 Rapporten exporteren...73 Aanmeldingsgegevens voor de database...73 Rapportrechten voor gebruikers...74 Hoofdstuk 10 Aanbevolen procedures voor Crystal Reports...75 Bijlage A Meer informatie...77 Index 79 4

5 Documentgeschiedenis Documentgeschiedenis Versie Datum Beschrijving SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 4.1 Mei 2013 De installatie- en beheerhandleidingen zijn samengevoegd. U kunt een taal toevoegen of verwijderen door uw SAP BusinessObjects Business Intelligence-productinstallatie (BI) aan te passen. U hoeft het product niet langer te verwijderen en opnieuw te installeren om nieuwe talen te selecteren. Ondersteuningpakket 1 voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software 4.1 augustus 2013 De taak voor het installeren van een hostheader voor SharePoint 2010 is bijgewerkt Taken toegevoegd voor het configureren van verificatie op basis van claims voor SharePoint

6 Documentgeschiedenis 6

7 Voor wie is deze handleiding bedoeld? Voor wie is deze handleiding bedoeld? Deze informatie is bedoeld voor basisbeheerders, Microsoft SharePoint-beheerders en SAP-beheerders. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de integratieoptie voor SharePoint-software in een BI-platformimplementatie (Business Intelligence) installeert en configureert. Beheerders die de integratieoptie voor SharePoint installeren, moeten: vertrouwd zijn met SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010, Windows SharePoint Services en Office SharePoint Portal Server 2007 goed kunnen werken met SAP Crystal Reports en BI-platform Voor meer informatie over gebruik van de integratieoptie nadat deze is geïnstalleerd en geconfigureerd, raadpleegt u de Handleiding Aan de slag met SAP BusinessObjects, integratieoptie voor Microsoft SharePoint en Help van de integratieoptie voor SharePoint. 7

8 Voor wie is deze handleiding bedoeld? 8

9 Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software De SAP BusinessObjects-integratieoptie voor SharePoint-software stelt BI-oplossingen (Business Intelligence) van SAP BusinessObjects in staat om met de Microsoft SharePoint-software te werken. De integratieoptie is verkrijgbaar als gratis download. De Integratieoptie voor SharePoint-software heeft een teamsitesjabloon die qua weergave en werking op SharePoint aansluit. Na implementatie van de integratieoptie voor SharePoint kunnen beheerders de teamsitesjabloon gebruiken om een specifieke site te maken voor toegang tot BI-platforminhoud vanuit SharePoint. De integratieoptie voor SharePoint heeft een galerie met SAP BusinessObjects-webonderdelen. Gebruikers met beheerdersrechten kunnen webonderdelen voor SharePoint-sites configureren. Op deze manier kunnen alle SharePoint-sites worden ingeschakeld om inhoudsobjecten van BI-platform op te roepen of te beheren, waaronder Crystal Reports-documenten, Web Intelligence-documenten, publicaties, Xcelsius-rapporten, Advanced Analysis-documenten, PDF-documenten, Microsoft Excel-werkbladen, Microsoft Word-bestanden, programmabestanden, objectpakketten en andere rapporten. 9

10 Overzicht van de integratieoptie voor SharePoint-software 10

11 Planning Planning 4.1 Installatievereisten Voordat u de integratieoptie voor SharePoint-software installeert, bevestigt u dat de SharePoint-server aan de volgende systeemvereisten voldoet: Vereiste Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007-vereiste SharePoint Server 2010-vereiste Besturingssysteem 64 bits Windows 2008 Processor Twee dual-core 2.8 GHz Twee dual-core 2.8 GHz RAM Minimum: 3 GB Aanbevolen: 4 GB 8 GB Minimumschijfruimte 1,3 GB 1,3 GB Vrije ruimte vereist voor installatie met alle taalpakketten 1,4 GB 1,4 GB Bevestig dat de SharePoint-installatie voldoet aan de volgende vereisten: 11

12 Planning Vereiste Vereiste BI-platform (Business Intelligence) geïnstalleerd en geconfigureerd Versie 4.1 of eerder SharePoint geïnstalleerd en geconfigureerd Microsoft SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 of Office SharePoint Server 2007 Rechten voor beheerderstoegang Verleend waar nodig Microsoft.NET geïnstalleerd Versie 3.5 of later Systeem opnieuw opstarten Onderdrukt Opmerking: Als niet wordt voldaan aan een vereiste en u probeert de integratieoptie voor SharePoint te installeren, wordt een dialoogvenster "Controle van vereiste" weergegeven, waarin u kunt zien aan welke vereisten nog moet worden voldaan. Dit document bevat geen uitgebreide systeemvereisten voor BI-platform en voor SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010, Office SharePoint Server 2007 en Windows SharePoint Services 3.0. Raadpleeg het document Ondersteunde platforms op de SAP-ondersteuningsportal voor uitgebreide systeemvereisten. Raadpleeg het document SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0 Platform Availability Matrix voor een uitgebreide lijst van ondersteunde besturingssystemen en hardwarevereisten. Raadpleeg de Integration Option for SharePoint Software Release Notes voor extra informatie over de implementatie. 4.2 Installatiestappen De integratieoptie voor SharePoint installeren bestaat uit twee stappen: de installatie uitvoeren en de software configureren. U start de installatie, en het installatieprogramma installeert het webonderdelenpakket dat u gebruikt om de BI-platforminhoud (Business Intelligence) via de CMS (Central Management Server) te openen en beheren. Het webonderdelenpakket maakt deel uit van de Intelligence-laag in het BI-platformframework. Met de installatie worden de volgende webonderdelen aan de map Home Gallery op de SharePoint-implementatie toegevoegd: 12

13 Planning IOMS-Context Explorer IOMS-Crystal Reports-rapportviewer IOMS-Documentviewer IOMS-Analytische rapportviewer IOMS-Xcelsius-viewer IOMS-advertentie IOMS-Recent bekeken IOMS-Recente zoekacties IOMS-Zoekresultaten weergeven Opmerking: De installatie voegt geen pictogrammen of snelkoppelingen toe aan het menu Start. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform voor meer informatie over de BI-platformarchitectuur. 4.3 Installatiemethoden U kunt de integratieoptie voor SharePoint-software installeren met de installatiewizard of via de opdrachtregel. De installatiewizard is de enige methode die u vraagt om installatieopties. Via de opdrachtregel kunt u een stille installatie of installatie op de achtergrond uitvoeren. Voor beide installatietypen wordt een antwoordbestand gebruikt. Voor een stille installatie geeft u schakelparameters en installatieoptieparameters op de opdrachtregel of in een antwoordbestand op. (U kunt de opdracht voor een stille installatie ook in scripts gebruiken.) Voor een installatie op de achtergrond geeft u installatieoptieparameters op de opdrachtregel of in een antwoordbestand op. 13

14 Planning 14

15 Installatie Installatie 5.1 Antwoordbestanden Een antwoordbesetand is een ASCII-tekstbestand dat installatieopties opslaat met de sleutelwaarde-indeling. Waar nodig kunt u antwoordbestanden in een teksteditor bewerken. Bij een stille installatie gebruikt u een antwoordbestand in plaats van schakelparameters. U gebruikt bijvoorbeeld een antwoordbestand wanneer u een cluster instelt of wanneer u ontwikkelings- of testomgevingen maakt met gestandaardiseerde opties. Als u een installatieoptie in een antwoordbestand wilt overschrijven, voert u deze optie in op de opdrachtregel. Installatieopties die op de opdrachtregel zijn ingevoerd hebben voorrang op opties in een antwoordbestand. Installatieopties hebben de volgende drie prioriteitsniveaus: 1. Opties die op de opdrachtregel zijn ingevoerd, overschrijven het antwoordbestand en de standaardwaarden. 2. Opties die in een antwoordbestand zijn geconfigureerd, overschrijven de standaardwaarden. Antwoordbestandwaarden worden gebruikt wanneer geen opties op de opdrachtregel worden ingevoerd. 3. De standaardwaarde voor opties wordt gebruikt wanneer er geen opties op de opdrachtregel zijn ingevoerd of in een antwoordbestand zijn geconfigureerd. De volgende opdracht leest installatieopties bijvoorbeeld uit het antwoordbestand C:\response.ini, maar overschrijft de waarde van het antwoordbestand voor de doelmap van de installatie: setup.exe -r C:\response.ini <InstallDir>="C:\Program Files (x86)\sap BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\" Als er tijdens het lezen van het antwoordbestand een onverwachte uitzondering optreedt, wordt een bericht naar het logboekbestand van de installatie geschreven en stopt het installatieprogramma. Installatieactiviteit, waarschuwingen en foutberichten worden naar het logboekbestand van de installatie geschreven in de map <BOEInstallatiemap>\InstallData\logs\<datum>\InstallDU<on derdeel>.log. Tip: Als de map <BOEInstallatiemap> niet bestaat wanneer het installatieprogramma stopt, zoekt u naar een bestand met de naam setupengine.log in een map met tijdstempel in de tijdelijke map die wordt opgegeven door de systeemomgevingsvariabele TEMP. 15

16 Installatie Verwante onderwerpen Installatie verifiëren Voorbeeldantwoordbestand ### Installation directory installdir=c:\program Files (x86)\sap BusinessObjects\\\\\\\\\ ### #property.installedstate.description# installedstate=true ### The URL to the Web Server that hosts Java InfoView (e.g., javaopendocinfo= [http://uwenterpriseserver:8080/boe] ### Remote CMS administrator name remotecmsadminname=administrator ### Remote CMS administrator password remotecmsadminpassword=password1 ### Remote CMS name remotecmsname=yourenterpriseserver ### Remote CMS port remotecmsport=6400 ### Selected ipoint Virtual Server selectedipointvserver=http://youripointserver: ### #property.selectedipointvserverapppool.description# selectedipointvserverapppool="sharepoint Web Services" "SharePoint Web Services Root" "SharePoint Central Administration v4" "SharePoint Central Administration v4" "Default Web Site" "DefaultAppPool" "SharePoint - 80" "SharePoint - 80" ### #property.selectedipointvserverinetport.description# selectedipointvserverinetport=%systemdrive%\inetpub\wwwroot\wss\virtualdirectories\32843 %SystemDrive%\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\43652 %SystemDrive%\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80 %SystemDrive%\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80 ### Selected ipoint Virtual Server Meta Number selectedipointvservermetanum= ### Selected ipoint Virtual Server selectedipointvservername="sharepoint Web Services" "SharePoint Central Administration v4" "Default Web Site" "SharePoint - 80" ### #property.selectedlanguagepack.description# selectedlanguagepacks=en ### UI Setup Language setupuilanguage=en ### Available features 16

17 Installatie ### ### root ### IPoint.IPointRoot features=ipoint.ipointroot,root 5.2 De installatiewizard gebruiken De installatiewizard vraagt u om parameters en installatieopties op te geven. Voordat u de installatie uitvoert, moeten de volgende tools worden geïnstalleerd: Microsoft.NET Framework 3.5 Microsoft Internet Information Services (IIS) 7 1. Zoek op de SAP Support Portal, in het gebied Software Downloads naar IPOINT03_ exe en download het. 2. Dubbelklik op het bestand setup.exe. 3. Wanneer u daarom gevraagd wordt, klikt u op Uitvoeren in de installatiewizard. 4. Selecteer de taal voor de installatie en klik op OK. Het dialoogvenster "Controle van vereisten" wordt weergegeven, met daarin vereisten waarin niet is voldaan. Tip: Als niet is voldaan aan een vereiste, kunt u erop klikken om te zien hoe er wel aan kan worden voldaan. 5. Klik op Next. 6. Klik op Volgende op de welkomstpagina. 7. Selecteer op de pagina "Licentieovereenkomst" de optie Ik ga akkoord met de licentieovereenomst en klik op Volgende. 8. Selecteer op de pagina "Taalpakketten selecteren" een of meer talen die u wilt installeren, of selecteer Alle talen om alle beschikbare taalpakketten te installeren, en klik op Volgende. Kies met zorg de talen die voor uw organisatie moeten worden geïnstalleerd. Als uw organisatie later andere taalpakketten nodig heeft, kunt u dan talen toevoegen of verwijderen, zonder de integratieoptie voor SharePoint-software te verwijderen en opnieuw te installeren. Opmerking: De taal van het besturingssysteem wordt automatisch geselecteerd. U kunt Engelse taalondersteuning niet verwijderen, omdat dit de standaardtaal is wanneer een probleem met een andere taal wordt gedetecteerd. 9. Selecteer op de pagina "De doelmap opgeven" de map waarin de software moet worden geïnstalleerd, en klik op Volgende. 10. Selecteer op de pagina "Implementatieopties" de site-url die SharePoint gebruikt om de integratieoptie voor SharePoint-software te implementeren, en klik op Volgende. 17

18 Installatie De URL kan bijvoorbeeldhttp://sharepointservernaam/ zijn. 11. Voer op de pagina "Informatie over bestaande CMS-implementatie" de naam van de CMS (Central Management Server), de CMS-poort en de CMS-gebruikersreferenties in voor de BI-platformserver en de BOE-serverversie (BusinessObjects Enterprise), en klik op Volgende. 12. Voer een van de volgende acties uit op de pagina "Configuratie-instellingen". Als uw organisatie documenten van SAP BusinessObjects Analysis, editie voor OLAP moet weergeven, selecteert u Ja, ik wil objecten in BI-startpunt weergeven, voert u de URL in van de webserver die BI-startpunt host, en klikt u op Volgende. De URL van de webserver kan bijvoorbeeld zijn Als u handmatige objectweergave wilt instellen, selecteert u Nee, ik stel weergave van objecten handmatig in en klikt u op Volgende. 13. Klik op de pagina "Installatie starten" op Volgende om de installatie te starten. 14. Klik op Voltooien wanneer de wizard de software heeft geïnstalleerd. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de software configureren. Verwante onderwerpen Installatie verifiëren Een antwoordbestand van de installatiewizard maken Wanneer u een antwoordbestand met de installatiewizard maakt, worden wachtwoorden die u in de wizard invoert, zonder opmaak naar het antwoordbestand geschreven. De volgende opdracht maakt bijvoorbeeld een antwoordbestand op C:\response.ini: setup.exe -wc:\response.ini Voer het installatieprogramma uit met de parameter -w <antwoordbestand>, en gebruik de installatiewizard om installatieopties te selecteren. Wanneer de wizard voltooid is, wordt het installatieprogramma afgesloten en is het antwoordbestand gemaakt. 5.3 Stille installatie U voert een stille installatie uit vanaf de opdrachtregel met behulp van schakelparameters en installatieoptieparameters. U kunt de parameters opgeven op de opdrachtregel of in een antwoordbestand. 18

19 Installatie Dit type installatie is vooral handig wanneer u meerdere installaties moet uitvoeren en de gebruikers van computers in uw systeem niet wilt storen in hun werk. U kunt de opdracht voor een stille installatie ook in scripts gebruiken. Organisaties die scripts gebruiken om software te installeren, kunnen de opdracht voor de stille installatie bijvoorbeeld aan deze scripts toevoegen. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de software configureren. Verwante onderwerpen Antwoordbestanden Installatie verifiëren Een antwoordbesetand is een ASCII-tekstbestand dat installatieopties opslaat met de sleutelwaarde-indeling. Waar nodig kunt u antwoordbestanden in een teksteditor bewerken Schakelparameters 19

20 Installatie U kunt schakelparameters gebruiken in plaats van een antwoordbestand om een stille installatie te configureren. Schakelparameter Beschrijving Voorbeeld -w <Bestand snaam> Schrijft een antwoordbestand naar <Bestandsnaam> waarin opties worden weergegeven die door het installatieprogramma zijn geselecteerd setup.exe -w "C:\re sponse.ini" -r <Bestand snaam> Hiermee worden installatieopties gelezen uit een antwoordbestand met de naam <Bestandsnaam>. setup.exe -r "C:\re sponse.ini" -q Hiermee wordt het installatieprogramma op de achtergrond uitgevoerd zonder console-uitvoer of aanwijzingen. Als er een probleem optreedt, schrijft het installatieprogramma een bericht in het logboekbestand van de installatie en wordt het programma afgesloten. setup.exe -q -r "C:\re sponse.ini" Gebruik deze parameter altijd in combinatie met de schakelparameter -r <Bestandsnaam> Installatieoptieparameters 20

21 Installatie Parameter Beschrijving SetupUILanguage Taal gebruikt door het installatieprogramma Vervang <code> door een van de volgende taalcodes: Tsjechisch: CS Deens: DA Nederlands: NL Engels: EN Fins: FI Frans: FR Duits: DE Hongaars: HU Italiaans: IT Japans: JA Koreaans: KO Noors Bokmål: NB Pools: PL Portugees: PT Russisch: RU Vereenvoudigd Chinees: zh_cn Slowaaks: SK Spaans: ES Zweeds: SV Thais: TH Traditioneel Chinees: zh_tw Turks: TR Opmerking: Als u deze parameter niet invoert, wordt de pagina voor taalselectie aan het begin van de installatie weergegeven; dit gebeurt ook wanneer u de parameters voor een onbeheerde installatie hebt opgegeven. InstallDir Map waarin u het installatieprogramma wilt installeren RemoteCMSPort CMS-poortnummer (Remote Central Management Server) RemoteCMSAdmin Gebruikersaccount voor extern CMS-beheer 21

22 Installatie Parameter Beschrijving SelectedIPointVServer SharePoint-site waar geïmplementeerd, bijvoorbeeld of 22

23 Installatie Parameter Beschrijving Taal die in de integratieoptie wordt weergegeven. Als u meer dan een taalpakket installeert, moet u de codes scheiden met een puntkomma, geen spaties gebruiken en alle codes omgeven door één reeks aanhalingstekens. In het volgende voorbeeld wordt de taalondersteuning voor Engels, Japans, Vereenvoudigd Chinees en Thais geïnstalleerd. SelectedLan guagepacks="en;ja;zh_cn;th" SelectedLanguagePacks Vervang <code> door een van de volgende taalcodes: Tsjechisch: CS Deens: DA Nederlands: NL Engels: EN Frans: FR Duits: DE Hongaars: HU Italiaans: IT Japans: JA Koreaans: KO Noors Bokmål: NB Pools: PL Portugees: PT Russisch: RU Vereenvoudigd Chinees: zh_cn Slowaaks: SK Spaans: ES Zweeds: SV Thais: TH Traditioneel Chinees: zh_tw Turks: TR Opmerking: Het Engelse taalpakket (EN) is standaard geselecteerd. 23

24 Installatie Parameter Beschrijving SelectedIPointVServerAppPool SharePoint-sitenamen waar virtuele mappen moeten worden gemaakt in IIS (Internet Information Services) en de toepassingsgroep om de virtuele mappen van een site te koppelen aan JavaOpenDocInfo (Optioneel) URL voor SAP BusinessObjects BIstartpunt (Business Intelligence), bijvoorbeeld er>:8080/boe. Indien opgegeven wordt de OpenDocument-koppeling geconfigureerd. SelectedIPointVServerInetPort Locatie van virtuele map van de SharePoint-site SelectedIPointVServerMetaNum Metabase-id van de geïmplementeerde Share- Point-site SelectedIPointVServerName Locatie van virtuele map van de SharePoint-site 5.4 Installatie op achtergrond U voert een installatie op de achtergrond uit via de opdrachtregel. Bij deze methode wordt u niet gevraagd om parameters voor installatieopties; u moet opties bij de opdrachtregel of in een antwoordbestand invoeren. Opties die u niet bij de opdrachtregel of in een antwoordbestand invoert, krijgen de standaardwaarde. De schakeloptie -q slaat de installatiewizard over en voert de installatie uit zonder gebruikersinvoer en zonder console-uitvoer. De volgende opdracht gebruikt bijvoorbeeld standaardwaarden voor alle installatieopties, behalve voor de doelmap van de installatie: setup.exe -q InstallDir="C:\Program Files (x86)\sap BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\" De doelmap van de installatie is ingesteld op C:\SAP\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\ in plaats van op de standaardmap C:\Program Files (X86)\SAP BusinessObjects. Bij een onverwachte voorwaarde wordt een bericht naar het logboekbestand van de installatie geschreven in de map <BOEInstallatiemap>\InstallData\logs\<datum>\InstallDU<onderdeel>.log, 24

25 Installatie en wordt het installatieprogramma beëindigd. Alle installatie-activiteiten, waarschuwingen en foutberichten worden naar het logboekbestand geschreven. Als de map <BOEInstallatiemap> niet wordt gemaakt wanneer het installatieprogramma wordt afgesloten, zoekt u naar een bestand met de naam setupengine.log in een map met tijdstempel in de tijdelijke map die wordt opgegeven door de systeemomgevingsvariabele TEMP. Nadat de installatie is voltooid, kunt u de software configureren. Voorbeeld: Opdracht op achtergrond setup.exe -q SetupUILanguage="en" InstallDir="c:\IPoint" SelectedLan guagepacks="zh_cn;zh_tw;en;hu;da;es;it;ko;de;nl;nb;pl;pt;ru;sk;th;tr;fi;fr;cs;sv;ja" JavaOpenDocIn fo="http://<yourenterpriseserver>:8080/boe" SelectedIpointVServer="http://<YourIntegrationOptionForShare PointServer>:2662" SelectedIPointVServerAppPool= "\\\"SharePoint Web Services\\\" \\\"SharePoint Web Services Root\\\" \\\"SharePoint Central Administration v4\\\" \\\"SharePoint Central Administration v4\\\" \\\"Default Web Site\\\" \\\"DefaultAppPool\\\" \\\"SharePoint - 80\\\" \\\"SharePoint - 80\\\"" SelectedI PointVServerMetaNum=" " SelectedIPointVServerInetPort="C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\2662 " SelectedIPointVServerName="\\\"SharePoint Central Administration v4\\\"" RemoteCMSName="<YourEnterpris eserver>" cmsport=6400 RemoteCMSAdminName="administrator" RemoteCMSAminPassword="<CMSPassword>" fea tures="ipoint.ipointroot,root"remote Verwante onderwerpen Antwoordbestanden Installatie verifiëren Een antwoordbesetand is een ASCII-tekstbestand dat installatieopties opslaat met de sleutelwaarde-indeling. Waar nodig kunt u antwoordbestanden in een teksteditor bewerken. 5.5 Installatie verifiëren 1. Bevestig in het sjabloonconfiguratiebestand web.config dat de beveiligingswaarden van BI-platform (Business Intelligence) juist zijn. Als de waarden niet juist zijn, wordt mogelijk het volgende bericht weergegeven wanneer gebruikers proberen BI-platforminhoud in SharePoint te openen: Kan geen toegang krijgen tot de BusinessObjects Enterprise-infrastructuur op servernaam voor gebruikersnaam. De infrastructuur is mogelijk niet toegankelijk of u hebt geen toegang via automatisch aanmelden bij verificatiemodus. Neem contact op met de rapportenbeheerder voor nadere details met betrekking tot de beschikbaarheid. 2. Bevestig in het bestand web.config dat de URL voor BI-startpunt en de URL voor de CMS (Central Management Server) juist zijn. 3. Bevestig dat de volgende webonderdelen beschikbaar zijn in de webonderdelengalerie: IOMS-advertentie IOMS-Context Explorer IOMS-Recente zoekacties 25

26 Installatie IOMS-Recent bekeken IOMS-Zoekresultaten weergeven 4. Bevestig dat de SAP BusinessObjects-sitefuncties zijn geactiveerd op de SharePoint-site. Verwante onderwerpen Antwoordbestanden Een antwoordbesetand is een ASCII-tekstbestand dat installatieopties opslaat met de sleutelwaarde-indeling. Waar nodig kunt u antwoordbestanden in een teksteditor bewerken. SAP BusinessObjects-functies activeren op een SharePoint-site 26

27 SharePoint-configuratie SharePoint-configuratie Wanneer u de integratieoptie voor SharePoint de eerste keer installeert, moet u opties in SharePoint configureren of bijwerken om uw implementatie te optimaliseren. 6.1 SharePoint-sjabloonconfiguratiebestand web.config SharePoint maakt automatisch het sjabloonconfiguratiebestand web.config wanneer een website wordt gemaakt. De SharePoint-site wordt standaard gehost op poort 80, en het bestand web.config bevindt zich in de standaardhoofdruimte van de SharePoint-webserver op C:\inetpub\wwwroot\wss\Vir tualdirectories\80. Het installatieprogramma van de integratieoptie voor SharePoint maakt een back-upexemplaar van het oorspronkelijke web.config-bestand (met de naam backup web.config) in de installatiemap en werkt het bestand web.config bij op basis van de BI-platformsysteemgegevens (Business Intelligence) die u tijdens de installatie invoert. Als u BI-platformsysteemgegevens na de installatie wijzigt, moet u die gegevens in het bestand web.config bijwerken. Als u bijvoorbeeld de locatie van de CMS (Central Management Server) van BI-platform wijzigt, moet u de sleutelwaarde van BusinessObjects Enterprise Central Man agement Server in het bestand web.config wijzigen om te zorgen dat de waarde overeenkomt met de CMS-naam. Opmerking: De web.config-bestanden voor Microsoft SharePoint 2007 en voor SharePoint 2010 worden afzonderlijk onderhouden op de individuele servers, maar de labels die door het installatieprogramma worden toegevoegd, lijken op elkaar. Voor informatie over algemene beheertaken raadpleegt u de documentatie van Microsoft Office SharePoint Server (2007 of 2010, afhankelijk van uw implementatie) Bewerkbare labels in het bestand web.config 27

28 SharePoint-configuratie Als beheerder kunt u de volgende labels bewerken in het sjabloonconfiguratiebestand web.config om de werking van functies te definiëren in de integratieoptie voor SharePoint-software: Documentviewer <!-- Voyager viewer Url %id%, %type%, %lang% and %token% are substitution variables --> <add key="businessobjects Enterprise SharePoint InfoView Voyager Viewer Url" value="http//<cmsipad dress>/boe/bi/opendocument/opendoc/opendocument.jsp?sidtype=cuid&idocid=%id%&token=%to ken%&lang=%lang%" /> <!-- Document viewer Url %id%, %type%, %lang% and %token% are substitution variables --> <add key="businessobjects Enterprise SharePoint InfoView Document Viewer Url" value="/_layouts/opendocu ment/opendoc/opendocument.aspx?skind=%type%&sidtype=cuid&idocid=%id%&token=%to ken%&lang=%lang%" /> <add key="boe.trustguard.enable" value="true" /> </appsettings> Crystal Reports-rapportviewer <CrystalReports> <add key="path.dhtmlviewer" value="/crystalreportviewers" /> </CrystalReports> InfoViewAppSettings <InfoViewAppSettings> <!-- ==================== --> <!-- Customizable options --> <!-- You can specify the default CMS machine name here --> <!-- Put your CMS name inside <param-value> "/> --> <!-- eg. --> <!-- <add key="cms.default</param-name> --> <!--CrystalMS"/> --> <add key="cms.default" value="localhost" /> <!-- Choose whether to let the user change the CMS name --> <!-- If it isn't shown the default System from above will be used --> <add key="cms.visible" value="false" / <!-- You can specify the default Authentication types here --> <!-- secenterprise, secldap, secwinad, secsapr3 --> <add key="authentication.default" value="secenterprise" /> <!-- Choose whether to let the user change the authentication type --> <!-- If it isn't shown the default authentication type from above will be used. If you make it true, you would get the authentication field as a dropdown in the CMS logon screen of your BusinessObjects site --> <add key="authentication.visible" value="false" /> <!-- The default home page --> <add key="homepage.default" value="/listing/home.aspx" /> <!-- If the locale preference is disabled (only english languages will be used/allowed) --> <add key="disable.locale.preference" value="false" /> <!-- Set to false to disable Siteminder single sign on. --> <add key="siteminder.enabled" value="false" /> <!-- You can specify the siteminder Authentication type here --> <!-- secldap, secwinad --> <add key="siteminder.authentication" value="secldap" /> <!-- Set to true to enable other single sign on. --> <add key="vintela.enabled" value="false" /> <add key="sso.enabled" value="false" /> <!-- Set to false to disable logon with token. --> <add key="logontoken.enabled" value="true" /> <!-- For turning persistent cookies on/off for the logon page. Defaults to true if this is not present --> <add key="persistentcookies.enabled" value="true" /> <!-- Trusted authentication: set how to retrieve userid set to "REMOTE_USER" for HttpServletRequest.getRemoteUser() set to "HTTP_HEADER" for HTTP header set to "QUERY_STRING" for URL query string set to "COOKIE" for cookie set to "WEB_SESSION" for web session set to "USER_PRINCIPAL" for user principal set to "VINTELA" for Vintela integration reset to empty to disable trusted authentication --> <add key="trusted.auth.user.retrieval" value="" /> 28

Installatie- en beheerdershandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Installatie- en beheerdershandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform Documentversie: 4.2 2015-11-12 Installatie- en beheerdershandleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Inhoud 1 Documentgeschiedenis....4

Nadere informatie

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Document Version: 4.0 Support Package 9-2014-02-18 Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Nadere informatie

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects, integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP BusinessObjects 4.

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects, integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP BusinessObjects 4. Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects, integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP BusinessObjects 4.0, Service Pack 2 Copyright 2011 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Updatehandleiding voor SAP Business Intelligence Suite patch 11.x

Updatehandleiding voor SAP Business Intelligence Suite patch 11.x SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite Documentversie: 4.0 Support Package 11 2015-02-19 Updatehandleiding voor SAP Business Intelligence Suite patch 11.x Inhoud 1 Inleiding.... 3 1.1 Over dit

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager Beheerdershandleiding HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

ALL-CRM Universele Installer

ALL-CRM Universele Installer ALL-CRM Universele Installer Auteur: DH Datum: 09-11-2015 Versie: v1.0 Reference: 2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal 4 4 Inleiding 5 5 Installatie

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux

Solcon Online Backup. Aan de slag handleiding voor Linux Version 1 September 2007 Installatie: 1. Download het setup bestand (obm-nix.tar.gz) van de website. 2. Voor de volgende stappen dient u root te zijn. 3. Doorloop de volgende stappen voor het uitpakken

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari 2016 ToastAR SLIMMER ONDERNEMEN MET COMMUNICATIESYSTEMEN Auteur Vincent de Lange Design Vincent van der Toorn Versie 1.0 Datum Januari 2016 Ask Roger B.V.

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013 Voor WebReporter 2013 Laatst bijgewerkt: 26 juli 2013 Inhoud Vereiste onderdelen installeren... 1 Overzicht... 1 Stap 1: Internet Information Services activeren... 1 Stap 2: setup.exe uitvoeren en de

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2010 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

ImageNow Taalpakket Aan de slag

ImageNow Taalpakket Aan de slag ImageNow Taalpakket Aan de slag Versie: 6.6.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2011 ImageNow en CaptureNow zijn geregistreerde handelsmerken van Perceptive Software. Alle andere

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven

Instructie SCAN-Office. uit. Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer. Uitgevoerd door collectieven uit Instructie SCAN-Office Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitgevoerd door collectieven Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer, SCAN Uitgevoerd door: SCAN Gerard van Drooge Bert Wiekema

Nadere informatie

Updatehandleiding voor ondersteuningspakketten voor SAP Business Intelligence Suite

Updatehandleiding voor ondersteuningspakketten voor SAP Business Intelligence Suite SAP BusinessObjects Business Intelligence Suite Documentversie: 4.0 Support Package 11 2015-02-19 Updatehandleiding voor ondersteuningspakketten voor SAP Business Intelligence Suite Inhoud 1 Documentgeschiedenis....4

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Installatie stappen Microsoft SQL Server 2008 R2 Express With Tools: Versie: 201212031 Pagina 1 van 7 Dit stappenplan is gebasseerd op een computer zonder eerdere Microsoft SQL Server installaties. Is

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger -

PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger - PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Process Tracker

Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Process Tracker Installatiehandleiding voor SAP BusinessObjects Process Tracker SAP BusinessObjects Enterprise XI3.1 Service Pack 3 windows Copyright 2010 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben.

Vervang UW SERVERNAAM, UW SERVERNAAM ZONDER VPN en COMPUTERNAAM door de naam van de server en computer welke wij u doorgegeven hebben. VPN ONDER WINDOWS 7 VOOR JE BEGINT Deze handleiding is geschreven voor Windows 7. Bij het doorlopen van de handleiding zal je regelmatig handelingen moeten uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze

Nadere informatie

Installatie handleiding web cliënt

Installatie handleiding web cliënt Installatie handleiding web cliënt CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Podcastontvanger -

PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Podcastontvanger - PLEXTALK Linio Pocket handleiding - Podcastontvanger - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

RUCKUS GUEST ACCESS. Technote. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Thomas Snijder Datum: 20-01-2013

RUCKUS GUEST ACCESS. Technote. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125. Versie: 1.0 Auteur: Thomas Snijder Datum: 20-01-2013 RUCKUS GUEST ACCESS Technote Versie: 1.0 Auteur: Thomas Snijder Datum: 20-01-2013 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Configuratie... 3 2.1 GUEST

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Handleiding voor de Integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software XI 3.1 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects, Crystal

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

SAP Crystal Reports voor Enterprise Documentversie: Installatiehandleiding voor SAP Crystal Reports voor Enterprise

SAP Crystal Reports voor Enterprise Documentversie: Installatiehandleiding voor SAP Crystal Reports voor Enterprise SAP Crystal Reports voor Enterprise Documentversie: 4.2 2015-11-12 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Reports voor Enterprise Inhoud 1....3 1.1 Het installatieprogramma downloaden.... 3 1.2 Installatieoverzicht....

Nadere informatie

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Belangrijk: de instructies in deze handleiding zijn alleen van toepassing als u gebruikmaakt van een Avaya Message Storage Server- (MSS) of Microsoft

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie