Barco 3 maanden eindigend op 31 maart 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barco 3 maanden eindigend op 31 maart 2008"

Transcriptie

1 Barco 3 maanden eindigend op 31 maart 2008

2 Kerngegevens op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten * [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet Bruto resultaat EBIT Winst voor belastingen Netto resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten Netto resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders EBITDA Netto resultaat per aandeel (in euro) 0,55 0,62 Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro) 0,52 0,59 * exclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008) 2 De boekhoudkundige gegevens in dit rapport werden niet door de commissaris gecontroleerd

3 Kerngegevens zoals gerapporteerd** [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet Bruto resultaat EBIT Winst voor belastingen Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders EBITDA Netto resultaat per aandeel (in euro) 0,55 0,62 Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro) 0,52 0,59 ** voor 2007: inclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services voor 2008: inclusief BarcoVision, exclusief de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008) 3

4 Aantal medewerkers 31 maart maart 2007 Totaal Kapitaal en aandeelhouderschap Op 31 maart 2008 bedroeg het kapitaal ,60 euro, vertegenwoordigd door aandelen. Het aandeelhouderschap zag er als volgt uit: na verwatering: Gimv: 9,87% ( aandelen) Gimv: 9.32% ( aandelen) Franklin Resources, Inc: 7,46% (945,169 aandelen) Franklin Resources, Inc: 7,05% ( aandelen) Allianz SE: 3,93% ( aandelen) Allianz SE: 3,71% ( aandelen) Publiek: 73,14% ( aandelen) Publiek: 74,62% ( aandelen) Barco: 5,60% ( aandelen) Barco: 5,30% ( aandelen) Deze informatie wordt continu aangepast op 4

5 Managementbespreking en -analyse van de resultaten Resultaten eerste kwartaal bevestigen verwachtingen voor verdere groei in 2008 Financiële hoogtepunten van het eerste kwartaal van op basis van de voortgezette bedrijfsactiviteiten 2 : Op het eind van maart 2008 bedroeg het orderboek 324,5 miljoen euro. Het jaar ervoor was dit 336,7 miljoen euro. Er waren voor 198,4 miljoen inkomende bestellingen, dit is een daling van 10,3% in vergelijking met dezelfde periode in 2007, maar een stijging van 6,4% ten opzichte van het vierde kwartaal van De omzet bedroeg 165,7 miljoen euro, dit is een toename van 5,9%. Bij constante wisselkoersen bedroeg de groei 14%. Het brutoresultaat steeg met 3,1% naar 63,4 miljoen euro, van 61,5 miljoen euro het jaar ervoor. De EBIT bleef vlak op 6,5 miljoen euro. De EBITmarge bedroeg 3,9%, terwijl deze 4,2% was in het eerste kwartaal van De evolutie van de wisselkoers kostte Barco 3,7 miljoen euro in EBIT. Bij constante wisselkoersen zou de EBIT met 57% gegroeid zijn. De EBITDA bedroeg 20,8 miljoen euro, een marge van 12,6%. In het eerste kwartaal van 2007 bedroeg de EBITDA 18,9 miljoen euro, een marge van 12,1%. De netto-inkomsten bedroegen 6,6 miljoen euro, dit is 12,8 % minder dan de 7,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van De nettowinst per aandeel bedroeg 0,55 euro. In dezelfde periode het jaar ervoor was dit nog 0,62 euro. Verwijzend naar de resultaten van 1K08 gaf de heer Martin De Prycker, CEO van Barco, volgend commentaar: We zijn het jaar gestart met een stijging van de omzet met 6% in 1K08 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2007, of 14% bij constante wisselkoersen. De groei was het duidelijkst in de divisies Security & Control en Medical Imaging, met respectievelijk 15% en 9%. Bij constante wisselkoersen groeide de omzet voor alle divisies. Tegen de achtergrond van de euro die alsmaar sterker wordt ten opzichte van de USD, is het opmerkelijk dat de groei van de omzet in Noord-Amerika kwartaal op kwartaal 12% bedroeg. In de Asia Pacific regio was dit zelfs 20%. De bestellingen in het eerste kwartaal waren hoog, met een stijging van 6,4% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2007, wat opnieuw wijst op een algemene stijging van de bestellingen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007 was het niveau van de bestellingen lager, maar in het eerste kwartaal van 2007 was er een erg grote Chinese bestelling in de markt voor digital cinema. De divisie Medical Imaging droeg in het bijzonder bij tot de inkomende bestellingen, met een groei van 25% ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Het brutoresultaat steeg met 3% naar 63,4 miljoen euro, ondanks een aanzienlijk negatieve impact van de USD die verder daalde ten opzichte van de euro. De EBIT bleef vlak op 6,5 miljoen euro. Bij constante wisselkoersen zou de EBIT 10,2 miljoen euro hebben bedragen, wat een stijging zou hebben betekend van 57% in vergelijking tot hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Met 6,5 miljoen bedroeg de EBIT-marge 3,9%, tegenover 4,2% het jaar ervoor. De aanhoudende positieve evolutie van de omzet en de groeiende bestellingen in het eerste kwartaal van 2008 bevestigen ons vertrouwen dat de omzet zal blijven groeien in 2008, en op basis daarvan verwachten we dat de winst zal groeien voor het hele jaar. 1 Tenzij anders aangegeven, zijn de financiële en operationele gegevens die in deze mededeling worden besproken in overeenstemming met IFRS en uitgedrukt in miljoen euro. De gegevens in de tabellen zijn weergegeven in duizenden euro, tenzij anders aangegeven. Behoudens andersluidende vermelding gelden alle vergelijkingen tussen het kwartaal dat eindigde op 31 maart 2008 en dezelfde periode die eindigde op 31 maart Volgens de IFRS-regels moeten vergelijkingen worden gemaakt op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat de resultaten van de divisies Barco Manufacturing Services en BarcoVision worden weergegeven als een aparte lijn ( resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten ) en toegevoegd aan de nettoresultaten van de verdergezette operaties. Alle financiële gegevens die verder in deze aankondiging voorkomen, zijn gebaseerd op voortgezette bedrijfsactiviteiten voor het eerste kwartaal van 2008, evenals voor het eerste kwartaal van 2007, tenzij anders wordt vermeld. 5

6 Dhr. De Prycker zei ook nog dat het management ernaar streeft het bedrijfskapitaal in 2008 te doen dalen met 40 miljoen euro. Wat betreft het afsluiten van de verkoop van BarcoVision aan Itema, voegde de heer De Prycker nog toe: Op 14 april stelde de Europese antitrustoverheid haar finale goedkeuring van de transactie uit, die nu afhangt van verdere toelichtingen van Itema over een aantal kwesties. Dit doet echter geen afbreuk aan de intentie van zowel Barco als Itema om de overeenkomst voort te zetten en de overname zo snel mogelijk af te ronden. In dit opzicht hebben Barco en Itema de uiterste datum voor het afsluiten van de transactie verschoven naar 30 september Zoals Barco eerder liet weten, zal de raad van bestuur na het sluiten van de transactie een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om een kapitaalsvermindering van 70 miljoen euro voor te stellen. & Monitoring en Medical Imaging het meeste bij tot de totale omzetgroei van Barco in het eerste kwartaal van Bij constante wisselkoersen groeide de omzet in alle divisies en zou hij met 14% gestegen zijn. Het totaal aan bestellingen was aanzienlijk, met een stijging van 6,4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007, wat nogmaals wijst op een algemene stijging van de inkomende bestellingen. Vooral de markten Medical Imaging en Security & Monitoring deden het erg goed. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007 kenden de bestellingen een daling. In het eerste kwartaal van 2007 omvatten de bestellingen echter een erg groot Chinees contract voor digitale cinema. De verkoop naar Europa, het Midden-Oosten en Afrika vertegenwoordigde 45% van de geconsolideerde omzet, terwijl 37% van de omzet werd gerealiseerd in Noord- en Zuid-Amerika en 18% in de Asia Pacific regio. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2007 bedroeg de omzetgroei in de VS 12% en in APAC 20%. opzichte van de euro. De brutowinstmarge bedroeg 38,3% tegenover 39,3% in het eerste kwartaal van Bedrijfsresultaat (EBIT) De EBIT bleef gelijk op 6,5 miljoen euro, of 3,9% van de omzet. De EBIT-marge in het eerste kwartaal van 2007 bedroeg 4,2%. Bij constante wisselkoersen zou de EBIT 3,7 miljoen euro gestegen zijn naar 10,2 miljoen. Dit zou een stijging zijn van 57% vergeleken met dezelfde periode het jaar ervoor. Als een percentage van de omzet kenden de uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling jaar op jaar een stijging van 9,9% naar 10,6% van de omzet. De verkoop- en marketingkosten stegen van 17,7% naar 18,0% van de omzet. De algemene & administratiekosten daalden van 7,6% van de omzet naar 7,5%. De andere bedrijfsresultaten bedroegen 2,7 miljoen GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VOOR HET euro ten opzichte van nul in het eerste KWARTAAL Omzet & Bestellingen De omzet voor het kwartaal steeg jaar op jaar met 5,9% naar 165,7 miljoen euro, ondanks de daling jaar op jaar van 14% van de USD ten opzichte van de euro. Met een omzetgroei van respectievelijk 15% en 9% droegen de divisies Security De book-to-bill ratio bedroeg 1,2 tegenover 1,42 voor het eerste kwartaal van Brutoresultaat & brutomarge Het brutoresultaat steeg met 3,1% naar 63,4 miljoen euro ten opzichte van 61,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2007, ondanks de negatieve impact van de daling van de USD ten kwartaal van De 2,7 miljoen euro hebben betrekking op het positieve resultaat op koersverschillen gerealiseerd op kortlopende financiële schulden in USD. Belasting op het resultaat De belasting op het resultaat steeg jaar op jaar van 1,0 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro. Evolutie orderboek 1Q08 4Q07 3Q07 2Q07 1Q07 Orderboek 324,5 304,5 347,2 322,7 336,7 6

7 Nettoresultaat Het nettoresultaat voor het kwartaal daalde met 12,8% van 7,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2007 naar 6,6 miljoen euro in het eerste kwartaal van De netto marge in het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 4,0% tegenover 4,8% het jaar ervoor. De nettowinst per aandeel (EPS) voor het kwartaal bedroeg 0,55 euro, dit is lager dan de 0,62 euro in het eerste kwartaal van De nettowinst per aandeel na verwatering bedroeg 0,52, tegenover 0,59 euro in dezelfde periode het jaar ervoor. Balans KWARTAALRESULTATEN VAN DE DIVISIES Divisie Media & Entertainment De omzet bij de Divisie Media & Entertainment daalde jaar op jaar met 2,2%%. Bij constante wisselkoersen zou de omzet met 4% gestegen zijn. De bestellingen daalden met 36,5%. Dit is vooral toe te schrijven aan een grote Chinese bestelling voor digitale cinema in het eerste kwartaal van Belangrijk om op te merken is de stijging van de bestellingen met 28,7% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007, omdat dit erop wijst dat er een ommekeer is gekomen in het dalende groeicijfer van bestellingen in de tweede helft van master control rooms en IPTV monitoring. In de markt voor nutsvoorzieningen droegen Oost- Europa, het Midden Oosten en de Asia Pacific regio bij tot de groei in bestellingen. Het orderboek bedroeg eind maar ,4 miljoen euro. Het brutoresultaat steeg met 9,9%. De EBIT-marge bedroeg 4,6% tegenover 2,1% in het eerste kwartaal van 2007, dankzij een hogere brutowinst, maar dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door verhoogde kosten voor sales & marketing. Divisie Medical Imaging De omzet in de divisie Medical Imaging steeg Op het einde van het eerste kwartaal van 2008 met 9,5%. De omzet in de PACS-markt werd had Barco een netto schuldpositie van 48,3 miljoen euro, in vergelijking met een netto cashpositie van 11,3 miljoen euro op 31 maart Op 31 december 2007 bedroeg de netto schuldpositie 53,4 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2008 werden geen eigen aandelen ingekocht 3. Op 31 maart 2008 bedroegen de uitstaande vorderingen 169,4 miljoen euro. Eind maart 2007 was dat nog 188,5 miljoen euro en 202,4 miljoen euro op 31 december De inventaris bedroeg 218,1 miljoen euro tegenover 172,6 miljoen euro op 31 maart 2007 en 204,0 miljoen euro op 31 december De Capex voor het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 2,9 miljoen euro. Het orderboek op het eind van het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 57,2 miljoen euro. Het brutoresultaat daalde met 6,9%. De EBIT-marge bedroeg 1,6%, tegenover 5,0% het jaar ervoor. Divisie Security & Monitoring De omzet groeide met 14,6%, met een sterke groei in de markten voor defensie en traffic & surveillance. Bij constante wisselkoersen zou de omzet van de divisie gestegen zijn met 23%. De bestellingen kenden een lichte daling, maar zouden bij constante wisselkoersen wel gegroeid zijn. De groei was goed in de markten voor broadcast en telecom met bestellingen voor broadcast aangezwengeld door een grote levering van mammografieschermen in de VS. De omzet groeide ook sterk in de modality markt. Met een groei van de inkomende bestellingen in de drie geografische gebieden, stegen de bestellingen voor de de divisie Medical Imaging met 25,2%. De modality markt deed het bijzonder goed. Het orderboek op het eind van het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 44,8 miljoen euro. Het brutoresultaat steeg met 9,5%. De EBIT-marge bedroeg 15,1% ten opzichte van 10,4% in dezelfde periode van het jaar ervoor. Deze stijging is gebaseerd op een hoger brutoresultaat en een gunstige productmix. 3 De onderneming heeft nu van haar eigen aandelen in handen, of 5,6% voor verwatering. Het terugkoopplan ging van start in

8 Andere markten De simulatiemarkt zag meer bestellingen binnenkomen, maar de omzet was lager in het eerste kwartaal van De presentatiemarkt kende een daling in bestellingen, maar een stevige groei in omzet. De avionics-markt kende een erg goede groei op het vlak van inkomende bestellingen en omzet. Het orderboek op het eind van het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 95,9 miljoen euro. De EBIT-marge bedroeg (8,2%), een daling tov (2,5%) in het eerste kwartaal van 2007, omdat het brutoresultaat niet kon opwegen tegen de hoge investeringen in productontwikkeling voor de markten simulatie en avionics. VOORUITZICHTEN VOOR HET VOLLEDIGE JAAR 2008 De volgende verklaringen zijn toekomstgericht en de eigenlijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen. De aanhoudende positieve evolutie in de omzet en de groeiende bestellingen in het eerste kwartaal van 2008 bevestigen het vertrouwen van het management dat de omzet zal blijven groeien in Op basis hiervan verwacht het management dat de winst voor het hele jaar zal groeien. 8

9 Resultatenrekening op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten * [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet Kostprijs van verkochte goederen Bruto resultaat Kosten van onderzoek en ontwikkeling Verkoop- en marketingkosten Algemene en administratiekosten Andere bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto Bedrijfsresultaat voor waardevermindering consolidatiegoodwill (EBIT) Waardevermindering consolidatiegoodwill 0 0 Bedrijfsresultaat Interestopbrengsten (kosten) - netto Interestkosten Ander niet-operationeel resultaat - netto 0 0 Resultaat voor belastingen Belastingen op het resultaat Netto resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteit Netto resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteit Netto resultaat Aandeel van derden in het resultaat 0 0 Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij Netto resultaat per aandeel (in euro) 0,55 0,62 Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro) 0,52 0,59 * exclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008) 9

10 Resultatenrekening zoals gerapporteerd** [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet Kostprijs van verkochte goederen Bruto resultaat Kosten van onderzoek en ontwikkeling Verkoop- en marketingkosten Algemene en administratiekosten Andere bedrijfsopbrengsten (kosten) - netto Bedrijfsresultaat voor waardevermindering consolidatiegoodwill (EBIT) Waardevermindering consolidatiegoodwill 0 0 Bedrijfsresultaat Interestopbrengsten (kosten) - netto Interestkosten Ander niet-operationeel resultaat - netto 0 0 Resultaat voor belastingen Belastingen op het resultaat Netto resultaat Aandeel van derden in het resultaat Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij Netto resultaat per aandeel (in euro) 0,55 0,62 Netto resultaat per aandeel na verwateringseffect (in euro) 0,52 0,59 ** voor 2007: inclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services voor 2008: inclusief BarcoVision, exclusief de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008)

11 Balans op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten * [ in duizenden euro ] 31 maart dec 2007 ACTIVA Goodwill Geactiveerde ontwikkelingskosten Andere immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Activa in aanbouw Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Andere vaste activa Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten Activa van beëindigde bedrijfsactiviteiten Vlottende activa Totale activa PASSIVA Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij Belangen van derden 3 2 Eigen vermogen Financiële schulden op meer dan een jaar Uitgestelde belastingverplichtingen Andere schulden op meer dan een jaar Schulden op lange termijn Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden op minder dan een jaar Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen in uitvoering Belastingschulden Schulden met betrekking tot het personeel Andere schulden op korte termijn Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten Voorzieningen Schulden van beëindigde bedrijfsactiviteiten Schulden op korte termijn Totale passiva * exclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008) 11

12 Balans zoals gerapporteerd** [ in duizenden euro ] 31 maart dec 2007 ACTIVA Goodwill Geactiveerde ontwikkelingskosten Andere immateriële vaste activa Terreinen en gebouwen Activa in aanbouw Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Andere vaste activa Vaste activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten Vlottende activa Totale activa PASSIVA Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij Belangen van derden 3 2 Eigen vermogen Financiële schulden op meer dan een jaar Uitgestelde belastingverplichtingen Andere schulden op meer dan een jaar Schulden op lange termijn Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden op minder dan een jaar Handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen in uitvoering Belastingschulden Schulden met betrekking tot het personeel Andere schulden op korte termijn Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten Voorzieningen Schulden op korte termijn Totale passiva ** voor 2007: inclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services voor 2008: inclusief BarcoVision, exclusief de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008)

13 Commentaar Het kwartaalrapport werd opgemaakt volgens IAS 34. In de tussentijdse rapporteringen worden dezelfde boekhoudprincipes en berekeningsmethoden gebruikt als in de jaarrekening De activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services werd verkocht (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008). In juli 2007 werd een overeenkomst getekend met Itema voor de verkoop van de divisie BarcoVision. Het afsluiten van de verkoop wordt eind 2008 verwacht. Overeenkomstig IFRS 5 wordt de divisie BarcoVision beschouwd als beëindigde bedrijfsactiviteit. Dit betekent dat de resultaten, kasstromen, activa en verplichtingen van deze divisie voorgesteld worden in een afzonderlijke rubriek beëindigde bedrijfsactiviteiten. Bij de interpretatie van de kwartaalresultaten van Barco dient rekening gehouden te worden met het feit dat het eerste en het derde kwartaal van het jaar gekenmerkt worden door een lagere omzet dan het tweede en het vierde kwartaal. Wijzigingen in het eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij op 31 dec Netto resultaat toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij Dividend 0 0 Omrekeningsverschillen Kasstroomafdekking Kapitaalverhoging 0 0 Inkoop eigen aandelen Optieregelingen Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij op 31 maart

14 Kasstroomoverzicht op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten * [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal ste kwartaal 2007 Kasstromen ontstaan uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat voor waardevermindering consolidatiegoodwill (EBIT) Afschrijving van geactiveerde ontwikkelingskosten Afschrijving materiële en immateriële vaste activa Winst en verlies op vaste activa Aandelenopties opgenomen als kost Beëindigde bedrijfsactiviteiten: kasstromen uit operationele activiteiten Bruto operationele kasstromen Wijziging van de handelsvorderingen Wijziging van de voorraad Wijziging van de handelsschulden Andere wijzigingen in netto werkkapitaal Beëindigde bedrijfsactiviteiten: wijzigingen in netto werkkapitaal Wijziging in netto werkkapitaal Netto operationele kasstromen Interestopbrengsten/-kosten Belastingen Other non-operating results 0 0 Beëindigde bedrijfsactiviteiten: belastingen Kasstromen ontstaan uit operationele activiteiten Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten Uitgaven in productontwikkeling Aankopen van materiële en immateriële vaste activa Realisatie van vaste activa Verwerving van ondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen 0 0 Realisatie van ondernemingen, na aftrek van gerealiseerde liquide middelen 0 0 Andere investeringsactiviteiten -2 0 Beëindigde bedrijfsactiviteiten: kasstromen uit investeringsactiviteiten Kasstromen ontstaan uit investeringsactiviteiten Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten Betaalde dividenden 0 0 Uitgifte aandelen 0 0 Verwerving eigen aandelen Opnames van (+), terugbetalingen van (-) langetermijnschulden Opnames van (+), terugbetalingen van (-) kortetermijnschulden Kasstromen ontstaan uit financiële activiteiten Netto daling/stijging van de liquide middelen Liquide middelen aan het begin van de periode Liquide middelen aan het einde van de periode * exclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008)

15 Geografische opsplitsing van de omzet op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten * 1 ste kwartaal ste kwartaal 2007 AMERIKA 36,5% EMEA** 45,3% AMERIKA 34,3% EMEA** 49,6% ASIA-PACIFIC 18,2% ASIA-PACIFIC 16,1% * exclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008) ** Europa, Midden-Oosten, Afrika Resultaten per divisie op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten * Omzet in 000 euro & EBIT ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet EBIT %EBIT Omzet EBIT %EBIT Media & Entertainment ,6% ,9% Security & Monitoring ,7% ,2% Medical Imaging ,1% ,5% Andere markten ,1% ,6% Eliminaties Totaal ,9% ,2% * exclusief BarcoVision en de activiteit mechanische montage van de voormalige divisie Barco Manufacturing Services (gedeconsolideerd sinds 1 januari 2008) 15

16 Maatschappelijke zetel Pres. Kennedypark 35 BE-8500 Kortrijk Tel.: Fax: Groepsdirectie Pres. Kennedypark 35 BE-8500 Kortrijk Tel.: Fax: Beursnotering NYSE Euronext Brussel Financiële informatie Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden op de dienst Investor Relations van de groepsdirectie: JP Tanghe, Vice President Barco President Corp. Comm. and Investor Relations Tel.: Fax: Sigrid Desanghere, Corp. Comm. and Investor Relations Executive Tel.: Fax: Rapport Dit rapport 3 maanden eindigend op 31 maart 2008 is eveneens beschikbaar in het Engels en kan geraadpleegd worden op

17 17 Barco I Barco 3 months ended 31 March 2007

Cover photograph: The Comcast experience, LED by Barco. Barco 9 maanden eindigend op 30 september 2008

Cover photograph: The Comcast experience, LED by Barco. Barco 9 maanden eindigend op 30 september 2008 Cover photograph: The Comcast experience, LED by Barco Barco 9 maanden eindigend op 30 september 2008 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht

Nadere informatie

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007

Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Barco kwartaalresultaten 31 maart 2007 Kerngegevens 2007 2006** [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Omzet 172.494 172.057 Bruto resultaat 69.886 70.737 EBIT 9.698 9.297 Courant resultaat

Nadere informatie

Barco halfjaarresultaten 30 juni 2007

Barco halfjaarresultaten 30 juni 2007 Barco halfjaarresultaten 30 juni 2007 Kerngegevens zoals gerapporteerd* 2007 2006 2007 2006 [ in duizenden euro ] 2 de kwartaal 2 de kwartaal 1 ste helft 1 ste helft Omzet 208.245 186.003 380.739 358.060

Nadere informatie

Barco 9 maanden eindigend op 30 september 2007

Barco 9 maanden eindigend op 30 september 2007 Barco 9 maanden eindigend op 30 september 2007 Kerngegevens zoals gerapporteerd* 2007 2006 2007 2006 [ in duizenden euro ] 3 de kwartaal 3 de kwartaal 9 maanden 9 maanden Omzet 188.993 170.237 569.732

Nadere informatie

Kapitaal en aandeelhouderschap

Kapitaal en aandeelhouderschap Barco halfjaarresultaten annual report 30 juni 2006 Kerngegevens 2006 2005 2006 2005 [ in duizenden euro* ] 2 de kwartaal 2 de kwartaal 1 ste helft 1 ste helft 2 Netto omzet* 186.003 176.896 358.060 330.542

Nadere informatie

Barco halfjaarresultaten 30 juni 2008

Barco halfjaarresultaten 30 juni 2008 Barco halfjaarresultaten 30 juni 2008 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Kerngegevens in IFRS 2004 2003 2004 2003

Kerngegevens in IFRS 2004 2003 2004 2003 H A L F J A A R R E S U L T A T E N 3 0 J U N I 2 0 0 4 Kerngegevens in IFRS 2004 2003 2004 2003 [ in duizenden euro ] 2 de kwartaal 2 de kwartaal 1 ste helft 1 ste helft Netto omzet 171.520 157.990 320.757

Nadere informatie

Kerngegevens

Kerngegevens H A L F J A A R R E S U L T A T E N 3 0 J U N I 2 0 0 5 Kerngegevens 2005 2004 2005 2004 [ in duizenden euro ] 2 de kwartaal 2 de kwartaal 1 ste helft 1 ste helft Netto omzet 176.896 171.520 330.543 320.757

Nadere informatie

Kerngegevens in IFRS 2004 2003

Kerngegevens in IFRS 2004 2003 K W A R T A A L R E S U L T A T E N 3 1 M A A R T 2 0 0 4 Kerngegevens in IFRS 2004 2003 [ in duizenden euro ] 1 e kwartaal 1 e kwartaal Netto omzet 149.237 151.077 Bruto resultaat 65.875 66.705 EBITA

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003 RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2003 Kerngegevens in IFRS 2003 2002 [ in duizenden euro ] 1 ste kwartaal 1 ste kwartaal Netto omzet 151.077 152.220 Bruto resultaat 66.705 62.786 EBITA 15.408 10.868 Courant

Nadere informatie

Kerngegevens 2005 2004

Kerngegevens 2005 2004 K W A R T A A L R E S U L T A T E N 3 1 M A A R T 2 0 0 5 Kerngegevens 2005 2004 [ in duizenden euro ] 1 e kwartaal 1 e kwartaal Netto omzet 153.647 149.237 Bruto resultaat 60.812 65.875 EBITA 6.427 15.316

Nadere informatie

Barco 3 maanden eindigend op. 31 maart 2010

Barco 3 maanden eindigend op. 31 maart 2010 Barco 3 maanden eindigend op 31 maart 2010 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

HALFJAARRESULTATEN 30 JUNI 2003

HALFJAARRESULTATEN 30 JUNI 2003 HALFJAARRESULTATEN 30 JUNI 2003 Kerngegevens in IFRS 2003 2002 2003 2002 [ in duizenden euro ] 2 de kwartaal 2 de kwartaal 1 ste helft 1 ste helft Netto omzet 157.990 176.106 309.067 328.326 Bruto resultaat

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

KWARTAALRESULTATEN 30 SEPTEMBER 2003

KWARTAALRESULTATEN 30 SEPTEMBER 2003 KWARTAALRESULTATEN 30 SEPTEMBER 2003 Kerngegevens in IFRS 2003 2002 2003 2002 [ in duizenden euro ] 3 de kwartaal 3 de kwartaal negen maanden negen maanden Netto omzet 145.201 145.846 454.268 474.173 Bruto

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2011

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2011 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2011 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Barco 9 maanden. 30 september 2009

Barco 9 maanden. 30 september 2009 Barco 9 maanden 30 september 2009 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie gegeven

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Barco bevestigt trading update

Barco bevestigt trading update Datum: 23 juli 2014 Voor onmiddellijke publicatie Contact: Carl Vanden Bussche Titel: Director Investor Relations Tel.: +32 56 26 23 22 E-mail: carl.vandenbussche@barco.com Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2010

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2010 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2010 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2009

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2009 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2009 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Persbericht. Melexis Q resultaten Standvastig

Persbericht. Melexis Q resultaten Standvastig Persbericht Melexis Q3 2016 resultaten Standvastig Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur Ieper, België 26 oktober 2016, 07.00 uur CET De omzet voor het derde kwartaal van 2016 bedroeg

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

STERKE EERSTE JAARHELFT

STERKE EERSTE JAARHELFT STERKE EERSTE JAARHELFT Kortrijk, België, 22 juli 2015 Vandaag maakte Barco (Nyse/Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekend voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2015.

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Melexis Q4 en FY 2013 resultaten - Melexis viert haar 25 ste verjaardag met een tweecijferige omzetgroei in 2013

Melexis Q4 en FY 2013 resultaten - Melexis viert haar 25 ste verjaardag met een tweecijferige omzetgroei in 2013 Persbericht: Melexis Q4 en FY 2013 resultaten - Melexis viert haar 25 ste verjaardag met een tweecijferige omzetgroei in 2013 Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur. Ieper, België

Nadere informatie

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) OPTION ZET STERKE 3 de KWARTAALCIJFERS NEER Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) Leuven, België 28 Oktober 2004 Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), de vernieuwer

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder.

REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus investeringsprogramma gaat verder. Gereglementeerde informatie Halfjaarresultaten 1H 2017. Onder embargo tot donderdag 24 augustus 2017 om 7u00 CET REBITDA stabiel ondanks stevige tegenwind van grondstofprijzen en wisselkoersen. Ambitieus

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Melexis Q resultaten Het jaar start met een sterke omzetgroei

Melexis Q resultaten Het jaar start met een sterke omzetgroei Persbericht: Melexis Q1 2016 resultaten Het jaar start met een sterke omzetgroei Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur Ieper, België 22 april 2016, 07.00 uur CET De omzet voor het

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders Picanol NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders 17 april 2013 Opening Algemene Vergadering Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau

Nadere informatie

Melexis Q resultaten Omzetgroei van 13% in het eerste kwartaal

Melexis Q resultaten Omzetgroei van 13% in het eerste kwartaal Persbericht Melexis Q1 2017 resultaten Omzetgroei van 13% in het eerste kwartaal Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur Ieper, België 20 april 2017, 07.00 uur CET De omzet voor het

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2009

Resultaten eerste kwartaal 2009 Resultaten eerste kwartaal 2009 - Netto resultaat van 1,34 miljoen Euro verlies (1,52 miljoen Euro winst in 2008) - Omzetdaling van 65,5 miljoen Euro in 2008 naar 48,9 mijoen Euro EMBARGO tot 28 april

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

BEMOEDIGENDE RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR

BEMOEDIGENDE RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR BEMOEDIGENDE RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR Kortrijk, België, 20 juli 2016 Vandaag heeft Barco (Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) de resultaten bekendgemaakt voor de periode van

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Positieve operationele cash flow tweede semester 2006 ten bedrage van EUR

Positieve operationele cash flow tweede semester 2006 ten bedrage van EUR Voor onmiddellijke publicatie Resultaten 2006 Positieve operationele cash flow tweede semester 2006 ten bedrage van 387.000 EUR Brussel, België 15 maart 2007 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een vooraanstaande

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

DOUBLE DIGIT GROEI EN STERKE CASHGENERATIE

DOUBLE DIGIT GROEI EN STERKE CASHGENERATIE JAARVERSLAG: DOUBLE DIGIT GROEI EN STERKE CASHGENERATIE Kortrijk, België, 11 februari 2016 Barco (NYSE/Euronext: BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg: BAR BB) maakte vandaag de resultaten bekend voor de jaarhelft

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00 PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29 februari 2016, 07u00 INHOUD 1. SAMENVATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 4 2. COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie