WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL"

Transcriptie

1 TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2015 In het eerste kwartaal nam de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, opnieuw fors af. Hiermee werd de lijn voortgezet van het laatste kwartaal van vorig jaar. Kaas daalde voor het vierde kwartaal op rij. Bij niet-mager melkpoeder en boter en -olie was het respectievelijk het derde dan wel tweede kwartaal achter elkaar dat het volume afnam. Alleen de handel in mager melkpoeder groeide aanzienlijk. Net als in geheel 2014 was sprake van een dubbelcijferige groei. Bij kaas was vooral het wegvallen van de EU export naar Rusland de oorzaak van de daling. De gevolgen van de Russische boycot waren ook merkbaar bij de handel in boter en -olie, die sterk afnam. Bij niet-mager melkpoeder is de te herleiden tot de stevige daling van de vraag uit China. Alle andere landen in de top-10 bestemmingen voor dit product lieten namelijk groei zien. De meeste exportlanden laten een gemengd beeld zien. De EU export van mager melkpoeder en boter steeg, terwijl die van kaas en niet-mager melkpoeder duidelijk achterbleef. Bij werd groei gerealiseerd in kaas en mager melkpoeder. De in de Chinese vraag van nietmager melkpoeder werkte vooral door in de export uit, al vele jaren de belangrijkste buitenlandse leverancier in China. Ook de se uitvoer van boter en -olie daalde. noteerde een toename in de handel van mager melkpoeder en kaas, terwijl bij niet-mager melkpoeder en boter en -olie het niveau beduidend achterbleef bij dat van vorig jaar. Argentinië realiseerde een stijging in de export van mager melkpoeder. Bij de overige producten daalde de handel. Waar de in 2014 bij alle productcategorieën groei realiseerden, was nu sprake van een omgekeerd beeld. De export uit de daalde nu bij alle producten. Een belangrijke reden hiervoor was de sterke dollarkoers, waardoor Amerikaanse producten minder concurrerend werden op de wereldmarkt. Overzicht wereldhandel per product Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Klik op de links voor de gedetailleerde productoverzichten KAAS -7,4% BOTER EN BOTEROLIE -15,0% NIET-MAGER MELKPOEDER -10,1% MAGER MELKPOEDER +19,8% Volume (x ton) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

2 KAAS Terug naar boven Wereldhandel kaas nog altijd in mineur De wereldhandel daalde in het eerste kwartaal met ruim 7% tot een volume van 416 duizend ton; Hiermee werd de negatieve trend van het vorige jaar doorgezet. Reeds vier kwartalen op rij is er sprake geweest van krimp. De Russische importban van een aantal belangrijke exporteurs lijkt hierbij een grote rol te spelen. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,4% -7,4% KW1 KW2 KW3 KW Forse daling export EU en, Oceanië noteert stijging De EU, de grootste exporteur op de wereldmarkt, liet in het eerste kwartaal een forse zien, in lijn met de negatieve ontwikkeling in De EU ondervindt nog altijd veel hinder van de Russische importban; daarentegen noteerde een forse stijging. Ondanks het feit dat mag exporteren naar Rusland, heeft er naar dit land geen export plaats gevonden. Groei van de export werd voor een belangrijk deel in Azië, de en gerealiseerd; Na de forse krimp in het laatste kwartaal van 2014 noteerden de ook in het eerste kwartaal van 2015 een sterke van de kaasexport; De Australische export herstelde in het eerste kwartaal, na een minder verlopen exportjaar; Zowel de Argentijnse als de Uruguyaanse uitvoer daalde sterk. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar was nog sprake van groei. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Zwitserland Argentinië Uruguay +13% -36% -27% -55% +8% +22% -12% -14% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

3 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas : buurlanden Rusland ondervinden meeste hinder van importban Het EU-aandeel in de wereldhandel lag op net onder 39%, vorig jaar was dit nog bijna 42%; Opvallend is dat van de vijf grootste exporteurs de eerste vier landen een stabiel tot licht stijgende export realiseerden. Alleen Denemarken zag de handel fors afnemen; Het beeld bij de overige EU landen was een stuk negatiever. Polen, Litouwen en Finland, landen die traditioneel veel naar Rusland exporteren, noteerden sterke s. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 200 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +4% +2% +4% -27% -32% Frankrijk Duitsland Italie Denemarken Rest wereld 61,2% 38,8% DE 5,4% FR 6,1% IT 5,1% DK 3,0% NL 7,3% 11,8% 0 Stagnatie kaasprijzen Nadat in januari een bodem in de markt werd bereikt, steeg in februari en maart de se kaasprijs weer. Sinds april staan de prijzen weer onder druk als gevolg van het fors toegenomen aanbod na het aflopen van de quotering per 1 april; De wereldmarktprijs voor Cheddar kaas bereikte reeds in december het laagste punt, waarna deze in het eerste kwartaal herstelde. Het herstel duurde kort, want ook de wereldmarktprijs kwam vanaf april onder druk te staan. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor se Goudse kaas (48% vet) (indicatieve waarde Gouda 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

4 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas Rusland niet meer in top-10 bestemmingen, Japan grootste markt Als gevolg van de Russische importban is er vanuit veel landen in de wereld geen export meer mogelijk naar dit land. Dit zorgt ervoor dat het handelsvolume (exclusief herkomstland Wit- Rusland) voor een belangrijk deel is opgedroogd, waardoor Rusland niet meer in de top-10 van de belangrijkste bestemmingen voorkomt; Al met al is het beeld bij de top-10 bestemmingen behoorlijk positief. Zeven van de tien landen lieten een groei zien. Japan is veruit de grootste markt. De handel op dit land vervolgde de positieve lijn van vorig jaar en noteerde een forse groei van 13%. De toename betrof vooral product uit de EU, en in mindere mate. Opvallend was de forse van de Amerikaanse export, die in 2014 juist aanzienlijk was gestegen; De handel naar de nam, in lijn met het afgelopen jaar, verder toe. De extra kaas was vooral afkomstig uit de EU en ; De export naar Zuid-Korea groeit sterk door. Het extra volume kwam vooral uit de en de EU; De groei van de uitvoer naar China lijkt wat af te vlakken. In het eerste kwartaal nam deze met 7% toe. Met uitzondering van de noteerden de meeste grote exporterende landen een plus; Waar Saudi-Arabië in 2014 een belangrijke groeimarkt was, nam deze in het eerste kwartaal af. Met name de en exporteerden minder. Tegelijkertijd wisten en de EU hun posities in dit land uit te bouwen. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Japan Zuid-Korea Mexico China S-Arabië Zwitserland Egypte +13% +32% +54% +25% +16% +7% -5% -28% +6% -13% % 63% 25% -25% -52% 974% 23% 112% - 10% 42% 193% 15% 37% -83% 152% 235% - 5% 47% 33% 4% - -5% -42% 10% 30% -14% 7% 20% 53% 8% -45% -49% -1% -53% - -97% -88% 6% - 6% % 38% -72% -95% -87% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Zuid-Korea % Rusland % % % Japan % Venezuela % Mexico % Oekraïne % % Bahrein % Zuid-Afrika % Egypte % Filippijnen % Brazilië % China % Saudi-Arabië 835 5% Panama % Argentinië % Indonesië % Syrië % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

5 BOTER EN BOTEROLIE Terug naar boven Wereldhandel vervolgt weg naar beneden De wereldhandel voor boter en boterolie nam in de eerste drie maanden van 2015 aanzienlijk af tot een volume van ruim 203 duizend ton (-15%); Hiermee vervolgt de boterhandel de weg naar beneden, die in het laatste kwartaal van 2014 was ingezet. Toen was al sprake van een krimp van 12%. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,0% ,0% 100 KW1 KW2 KW3 KW Handel zet forse stap terug, krimp export en Marktleider exporteerde 8% minder dan in het eerste kwartaal van Dit is het tweede kwartaal achter elkaar dat er sprake is van krimp; De EU was de enige exporteur van formaat, die groei liet zien. Hiermee werd de ontwikkeling van 2014 doorgezet; Grootste stap terug werd gezet door de, die driekwart minder volume exporteerden dan vorig jaar. Doordat het prijsniveau van product uit de, o.a. veroorzaakt door de sterke dollar, hoger lag dan het wereldmarktniveau, was export nauwelijks mogelijk; De Australische export daalde opnieuw fors en vervolgt daarmee de dalende tendens van vorig jaar; Opvallende groei werd gerealiseerd door Zwitserland, waarvan de uitvoer ruim vervijfvoudigde. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Uruguay Argentinië Zwitserland -22% -75% +3% -24% +439% -0% +6% -8% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

6 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie EU-export groeit ondanks Russische importban Door de exportgroei nam het aandeel van de EU in de wereldhandel toe van 16% naar 20%; Van de top-5 exporteurs realiseerden alle landen behalve Frankrijk een toename. Zowel, België, Denemarken als Ierland zagen de export aanzienlijk stijgen; De export uit de overige EU-landen nam daarentegen fors af, vooral door krimp in de export van Letland, Polen en Finland als gevolg van de Russische handelsboycot. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 50 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +43% +46% +35% +159% -29% Frankrijk België Denemarken Ierland Rest wereld 79,8% 20,2% BE 2,5% NL 3,7% DK 2,4% IE 1,9% FR 4,8% 5,0% Prijsherstel afgebroken De opgaande lijn in de prijzen die sinds december 2014 was ingezet, kwam in de eerste helft van maart 2015 tot stilstand. Vanaf half maart was opnieuw sprake van neerwaartse prijsdruk; Als gevolg van de afschaffing van de quotering nam de melkaanvoer in een aantal belangrijke zuivellanden binnen de EU fors toe. Bovendien bereikte de melkaanvoer in april/mei de seizoensmatige piek. Dit tezamen leidde ertoe dat er meer dan voldoende aanbod was; Ook wereldwijd was sprake van een ruim aanbod. Kopers bleven afwachtend en stelden orders uit in afwachting van lagere marktprijzen. Dit zorgde ervoor dat zowel de EU boterprijzen als de wereldmarktprijs vanaf half maart fors onderuit gingen; De prijzen op de GdT veiling zijn een graadmeter voor de ontwikkeling van de wereldmarkt. Sinds medio maart tot begin juni zijn deze continu naar beneden gegaan. Op de laatst gehouden veiling (16 juni) steeg de prijs echter, wat wellicht een signaal is dat de prijsdalingen achter de rug zijn. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

7 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie Export naar China gehalveerd, verdrievoudiging handel op VAE Net als bij kaas is Rusland uit de top-tien bestemmingen gevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zijn nu de belangrijkste bestemming geworden. Het in dit land afgezette volume verdrievoudigde. Het grootste deel van het extra volume kwam uit ; Opvallend is de halvering van de export naar China. De afkoeling van de handel naar China begon reeds in het laatste kwartaal van 2014 en zette in het eerste kwartaal fors door. Vooral en de exporteerden fors minder. De EU-export nam echter toe; De handel op Saudi-Arabië viel net als bij kaas terug. en de exporteerden aanzienlijk minder. Dit werd deels gecompenseerd door de sterke stijging van de EU-export; De exporteerden niet alleen veel minder, maar zagen ook de import fors toenemen. De uitvoer naar de verdubbelde ruim in het eerste kwartaal, voor het grootste deel afkomstig uit Nieuw- Zeeland en de EU; De export naar de EU viel in de eerste drie maanden van het jaar terug, en vervolgt daarmee de dalende trend van Net als vorig jaar is het vooral dat fors minder boter in de EU heeft afgezet. De export uit de werd gereduceerd tot nul ton; De uitvoer naar Mexico verdrievoudigde bijna. Met name zag de handel fors toenemen. Ook de noteerden een forse plus in de export naar Mexico. Dit was het enige land in de top-10 bestemmingen waar de een toename in de handel wisten te realiseren. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG VAE Egypte China S-Arabië Mexico Azerbeidzjan Filippijnen +222% +23% -51% -30% +134% +181% -51% -7% +31% +46% % 53% 207% -91% - 1% 650% 821% -100% 257% -56% 76% 67% -99% 12% -42% 141% -75% -67% 35% 155% 63% - (*) - 538% 256% -12% 341% 74% - (*) -47% % 153% -16% 66% % 33% 36% 51% -100% -45% 51% 14% - -86% 2% *volume in 2014 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Ver. Arab. Emiraten % Rusland % % China % Mexico % Iran % Egypte % % Japan % Saudi-Arabië % % Algerije % Filippijnen % Oekraïne % Turkije % Chili % Canada % Thailand % Zuid-Korea % Libië % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

8 NIET-MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Daling wereldhandel zet door De wereldhandel in niet-mager melkpoeder bedroeg ruim 591 duizend ton, 10% minder dan in het eerste kwartaal van 2014; De daling in de eerste drie maanden is in lijn met de terugval, die in de tweede helft van 2014 werd waargenomen. Dit is reeds het derde kwartaal op rij dat het volume afneemt. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,1% ,1% 300 KW1 KW2 KW3 KW Exporteurs zien terugval in volume De export uit, met afstand de grootste aanbieder op de wereldmarkt, daalde met 6% in de eerste drie maanden van Deze daling werd reeds ingezet in het laatste kwartaal van vorig jaar; De EU noteerde in het eerste kwartaal een krimp van 9%. Dit is het derde kwartaal op rij dat er sprake is van krimp; Ook de uitvoer van andere belangrijke exporterende landen als Argentinië, en Uruguay bleef duidelijk achter bij die in het eerste kwartaal van vorig jaar. Net als bij de EU werd deze ontwikkeling reeds ingezet in de tweede helft van 2014; Na de sterke stijging in 2014 viel de export van de in de eerste drie maanden van dit jaar met 18% terug. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Argentinië Uruguay Brazilië -21% -22% -37% -18% -50% -28% -9% -6% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

9 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder EU export: beeld top-5 divers Het EU aandeel in de wereldhandel bedroeg 16%, even hoog als in het eerste kwartaal van 2014; De top EU-exporteurs lieten een gemengd beeld zien. De export van en Frankrijk nam af, terwijl de handel van Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk toenam; Grootste daling vond plaats bij de overige landen. Met name België exporteerde fors minder. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 100 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +4% +4% +15% -15% -22% Denemarken Zweden Ver. Koninkrijk Frankrijk Rest wereld 84,0% 16,0% SE 2,1% DK 2,2% GB 1,7% FR 1,5% NL 5,0% 3,6% Prijsdruk door teveel aanbod en minder vraag Na een korte periode van prijsherstel in de eerste maanden van 2015 kwam er in maart een kentering in de markt. Als gevolg van toename in het aanbod en minder vraag op de wereldmarkt ontstond er druk op de prijzen; Zowel op de wereldmarkt als in de EU gingen de prijzen in april en mei naar beneden. De wereldmarktprijs daalde sneller dan de EU-prijs. Hierdoor verslechterde, ondanks de gunstige dollarkoers, de concurrentiepositie van de EU op de wereldmarkt; De GdT veilingen lieten in de maanden maart tot en met begin juni een bijna onafgebroken daling zien van de prijzen. Op de laatst gehouden GdT veiling van 16 juni stabiliseerde de prijs, wat een indicatie kan zijn dat de bodem bereikt is. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

10 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Vraag uit China loopt sterk terug, export naar andere landen neemt juist toe De wereldhandel is afgenomen als gevolg van de aanzienlijk afgenomen export naar China. In het eerste kwartaal daalde het in China afgezette volume met tweederde. Met name zag de handel op China teruglopen. Ook, Uruguay en de EU verloren fors terrein. De Argentijnse export viel zelfs volledig weg; Alle andere landen in de top-10 bestemmingen lieten groei zien. Opvallend was de sterke toename van de export naar landen in het Midden-Oosten, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Saudi-Arabië. en EU profiteerden het meest van de toegenomen vraag. wist alleen in de handel op Oman groei te realiseren; Na de forse terugval in de export naar Venezuela in 2014, lijkt deze zich in het eerste kwartaal weer te herstellen. Met name en Argentinië exporteerden fors meer. De Uruguayaanse export daarentegen viel compleet weg; De grootste markt in sub-sahara Afrika, Nigeria, liet net als in de tweede helft van 2014 sterke groei zien. Het extra volume kwam in zijn geheel uit ; In Zuidoost Azië waren Maleisië, Vietnam en Thailand de belangrijke groeimarkten. Het grootste deel van het extra volume kwam uit, dat daarmee een deel van de afgenomen vraag uit China kon compenseren. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland China Algerije VAE Venezuela Maleisië Nigeria Vietnam Oman Thailand S-Arabië +14% +66% +30% +36% +23% +56% +141% +15% +39% -67% Argentinië Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU ARG OVERIG -65% -50% -91% -100% -85% 437% -52% - -55% 11% 48% 56% -42% -100% -61% >1.000% % -50% 163% 37% -53% - -55% 69% -30% % -100% 130% -16% -71% -100% -9% 25% 22% 633% % -66% -11% - -79% 14% 78% -64% -100% -79% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Maleisië % China % Ver. Arab. Emiraten % Angola % Venezuela % Rusland % Vietnam % Libië % Brazilië % Libanon % Algerije % Mali % Soedan % Mongolië % Oman % Sri Lanka 470 3% Peru % Mauritius % Thailand % Tunesië % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

11 MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Wereldhandel mager melkpoeder blijft toenemen In het eerste drie maanden van 2015 nam de wereldhandel met bijna 20% toe tot 506 duizend ton; Dit is in lijn met de ontwikkeling in geheel 2014 toen in alle kwartalen een dubbelcijferige groei werd waargenomen. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,8% ,8% 300 KW1 KW2 KW3 KW EU verstevigt marktleiderschap Met een toename van 23% realiseerde de EU een forse groei van de export. Hiermee zette de EU de lijn door van het afgelopen jaar toen de handel per saldo met bijna 60% steeg; De lieten in de eerste drie maanden van 2015 als enige grote exporteur een stagnatie van de uitvoer zien. Het volume nam met 1% af. Reeds in de tweede helft van 2014 was al sprake van een krimp van de Amerikaanse handel; noteerde een forse plus (+36%) in de export. De weg van groei was reeds ingezet in de laatste zes maanden van 2014, hoewel de uitvoer in dat jaar per saldo daalde; Naast de EU en, zetten ook en Oekraïne de lijn van forse groei door; Ook de Uruguayaanse export herstelde sterk in het eerste kwartaal. Reeds in het laatste kwartaal van 2014 kondigde dit zich al aan, toen een lichte toename werd gerealiseerd. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Uruguay Oekraïne Argentinië +79% +616% +6% -16% +24% -1% +36% +23% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

12 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Aandeel EU in wereldhandel licht gegroeid Door de forse groei nam het aandeel van de EU op de wereldmarkt licht toe, van 35% naar 36%; Niet alle grote exporteurs wisten een toename te bewerkstelligen. Waar Frankrijk, Duitsland en België aanzienlijk meer exporteerden, daalde de se en Poolse handel; Binnen de groep overige EU-landen droegen vooral Finland, Ierland en in mindere mate Litouwen, Portugal en Zweden bij aan de groei. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 200 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +44% +30% -5% -22% Frankrijk Duitsland België Polen Rest wereld 64,1% 35,9% DE 8,0% FR 9,3% BE 6,4% NL 2,8% PL 2,6% 6,9% 0 +48% Prijsherstel van korte duur In de eerste maanden van 2015 trad een prijsherstel op, maar dit was slechts van korte duur. Vanaf maart ontstond er wederom druk op de markt. Dit was als eerste terug te zien in de EUprijzen. Kopers op de wereldmarkt waren voldoende ingedekt en namen een afwachtende houding aan; Als gevolg van de afschaffing van de quotering nam de melkaanvoer in een aantal belangrijke zuivellanden binnen de EU fors toe. Bovendien bereikte deze in april/mei de seizoensmatige piek. Dit tezamen leidde ertoe dat het aanbod alleen maar toenam; De wereldmarktprijs kwam iets later onder druk te staan dan de EU-prijs. Vanaf half maart/begin april daalde deze sterk. Nog steeds ligt de wereldmarktprijs boven het EU-prijsniveau; De prijzen op de GdT veiling zijn een graadmeter voor de ontwikkeling van de wereldmarkt. Sinds medio maart tot begin juni zijn deze continu naar beneden gegaan. Op de laatst gehouden veiling (16 juni) stabiliseerde de prijs, wat de suggestie wekt dat de markt op een keerpunt staat. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

13 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Mexico weer grootste markt, Chinese vraag fors gedaald Na het herstel in 2014 nam de export naar Mexico verder toe. Hiervan profiteerden hoofdzakelijk de, hoewel de EU ook fors meer wist af te zetten; De export naar China liep voor het derde kwartaal op rij sterk terug. In de eerste drie maanden van 2015 nam het volume met 32% af. Met name de EU en de verloren fors terrein, hoewel ook en het volume zagen teruglopen; De uitvoer naar Algerije nam met 28% sterk af, nadat in 2014 het volume nog met 86% was toegenomen. De EU exporteerde beduidend minder en de handel uit de en Argentinië viel zelfs volledig weg; De handel op Egypte steeg aanzienlijk. Ook in 2014 was al sprake van een forse groei. Met name de EU profiteerde sterk van deze groeimarkt; De belangrijke bestemmingen in Azië laten een gemengd beeld zien. De handel op Filippijnen, Thailand, Singapore en Vietnam nam beduidend toe., en de EU bouwden op deze markten hun posities uit, voornamelijk ten koste van. Aan de andere kant nam de uitvoer naar Indonesië en Maleisië af. De en ook de EU verloren op deze markten terrein. zette op de Indonesische markt juist aanzienlijk meer af, wist in Maleisië meer mager melkpoeder te verkopen. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Mexico China Filippijnen Indonesië Algerije Thailand Egypte Singapore Maleisië Vietnam +45% -9% +50% +69% -28% +82% +29% -3% -32% +60% Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG 160% >1.000% - 49% 421% -7% -52% -42% -51% -89% 64% 147% 94% -14% -83% -8% -13% 65% -30% -100% 77% -23% % -25% 111% 109% 125% -44% - 33% 93% - -23% 292% 112% 5% 27% -70% - 13% -7% -4% -33% - 249% 135% 631% -70% - Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Mexico % China % Pakistan % Algerije % Thailand % Rusland % Egypte % Saudi-Arabië % Bangladesh >1.000% Maleisië % Filippijnen % Koeweit % Singapore % Indonesië % Vietnam % Marokko % Brazilië % Venezuela % Jemen % Zuid-Korea % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

1 LTO-Internationale Melkprijsvergelijking 2012

1 LTO-Internationale Melkprijsvergelijking 2012 LTO-Internationale Melkprijsvergelijking 2012 1 COLOFON Uitgave LTO Nederland Vakgroep Melkveehouderij Postbus 29773, 2502 LT Den Haag www.lto.nl juni 2013 In samenwerking met European Dairy Farmers c/o

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Beleggen met aandelen in scheepvaart

Beleggen met aandelen in scheepvaart Beleggen met aandelen in scheepvaart Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) NBZ en beleggen met aandelen in scheepvaart; een korte toelichting De scheepvaartmarkt herstelt na jaren

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food sectorupdate 213 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie.

s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. s-hertogenbosch, voor de vierde maal Meest Gastvrije Stad van Nederland en iets uitgelopen op de concurrentie. Gastvrije Stad blijkt dat het verschil van s-hertogenbosch met Breda in 2012 iets kleiner

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002

Financiële Maandstatistiek. Jaargang 8 juli 2002 Institutionele beleggers De gepubliceerde cijfers en artikelen van de institutionele beleggers bevatten fouten. Dientengevolge zijn publicaties over dit onderwerp in deze maandstatistiek niet correct.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Vee, Vlees en Eieren... 2 Heffingen en bestedingen 3

Inhoudsopgave 3. Vee, Vlees en Eieren... 2 Heffingen en bestedingen 3 213 212 212 Inhoudsopgave 3 Vee, Vlees en Eieren... 2 Heffingen en bestedingen 3 Vee, vlees en eieren in Nederland... 4 Productiewaarde 4 Werkgelegenheid 6 Verbruik vlees en eieren 7 Consumptie 8 Uitvoer

Nadere informatie

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC

Eerste werkkapitaalverzekering uitgereikt aan bankenconsortium van IHC Dutch State Business Nummer 2/2010 - april Creditnotes I n formatiebulletin voor ka p i t a a l g o e d e re n e x p o rteurs, banken, inte r n a t i o n a a l o p e re rende aannemingsbedrijven en ingenieursbure

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) P rogno se 2013 drs. P. Gibcus drs. D. Snel Zoetermeer, december 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Netherlands Water Partnership en wordt gefinancierd

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Armaments, Disarmament and International Security

Armaments, Disarmament and International Security SIPRI YEARBOOK 2013 Armaments, Disarmament and International Security Samenvatting in het Nederlands Stockholm international peace research institute SIPRI is een internationaal onafhankelijk instituut

Nadere informatie