WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL"

Transcriptie

1 TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2015 In het eerste kwartaal nam de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, opnieuw fors af. Hiermee werd de lijn voortgezet van het laatste kwartaal van vorig jaar. Kaas daalde voor het vierde kwartaal op rij. Bij niet-mager melkpoeder en boter en -olie was het respectievelijk het derde dan wel tweede kwartaal achter elkaar dat het volume afnam. Alleen de handel in mager melkpoeder groeide aanzienlijk. Net als in geheel 2014 was sprake van een dubbelcijferige groei. Bij kaas was vooral het wegvallen van de EU export naar Rusland de oorzaak van de daling. De gevolgen van de Russische boycot waren ook merkbaar bij de handel in boter en -olie, die sterk afnam. Bij niet-mager melkpoeder is de te herleiden tot de stevige daling van de vraag uit China. Alle andere landen in de top-10 bestemmingen voor dit product lieten namelijk groei zien. De meeste exportlanden laten een gemengd beeld zien. De EU export van mager melkpoeder en boter steeg, terwijl die van kaas en niet-mager melkpoeder duidelijk achterbleef. Bij werd groei gerealiseerd in kaas en mager melkpoeder. De in de Chinese vraag van nietmager melkpoeder werkte vooral door in de export uit, al vele jaren de belangrijkste buitenlandse leverancier in China. Ook de se uitvoer van boter en -olie daalde. noteerde een toename in de handel van mager melkpoeder en kaas, terwijl bij niet-mager melkpoeder en boter en -olie het niveau beduidend achterbleef bij dat van vorig jaar. Argentinië realiseerde een stijging in de export van mager melkpoeder. Bij de overige producten daalde de handel. Waar de in 2014 bij alle productcategorieën groei realiseerden, was nu sprake van een omgekeerd beeld. De export uit de daalde nu bij alle producten. Een belangrijke reden hiervoor was de sterke dollarkoers, waardoor Amerikaanse producten minder concurrerend werden op de wereldmarkt. Overzicht wereldhandel per product Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Klik op de links voor de gedetailleerde productoverzichten KAAS -7,4% BOTER EN BOTEROLIE -15,0% NIET-MAGER MELKPOEDER -10,1% MAGER MELKPOEDER +19,8% Volume (x ton) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

2 KAAS Terug naar boven Wereldhandel kaas nog altijd in mineur De wereldhandel daalde in het eerste kwartaal met ruim 7% tot een volume van 416 duizend ton; Hiermee werd de negatieve trend van het vorige jaar doorgezet. Reeds vier kwartalen op rij is er sprake geweest van krimp. De Russische importban van een aantal belangrijke exporteurs lijkt hierbij een grote rol te spelen. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,4% -7,4% KW1 KW2 KW3 KW Forse daling export EU en, Oceanië noteert stijging De EU, de grootste exporteur op de wereldmarkt, liet in het eerste kwartaal een forse zien, in lijn met de negatieve ontwikkeling in De EU ondervindt nog altijd veel hinder van de Russische importban; daarentegen noteerde een forse stijging. Ondanks het feit dat mag exporteren naar Rusland, heeft er naar dit land geen export plaats gevonden. Groei van de export werd voor een belangrijk deel in Azië, de en gerealiseerd; Na de forse krimp in het laatste kwartaal van 2014 noteerden de ook in het eerste kwartaal van 2015 een sterke van de kaasexport; De Australische export herstelde in het eerste kwartaal, na een minder verlopen exportjaar; Zowel de Argentijnse als de Uruguyaanse uitvoer daalde sterk. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar was nog sprake van groei. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Zwitserland Argentinië Uruguay +13% -36% -27% -55% +8% +22% -12% -14% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

3 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas : buurlanden Rusland ondervinden meeste hinder van importban Het EU-aandeel in de wereldhandel lag op net onder 39%, vorig jaar was dit nog bijna 42%; Opvallend is dat van de vijf grootste exporteurs de eerste vier landen een stabiel tot licht stijgende export realiseerden. Alleen Denemarken zag de handel fors afnemen; Het beeld bij de overige EU landen was een stuk negatiever. Polen, Litouwen en Finland, landen die traditioneel veel naar Rusland exporteren, noteerden sterke s. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 200 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +4% +2% +4% -27% -32% Frankrijk Duitsland Italie Denemarken Rest wereld 61,2% 38,8% DE 5,4% FR 6,1% IT 5,1% DK 3,0% NL 7,3% 11,8% 0 Stagnatie kaasprijzen Nadat in januari een bodem in de markt werd bereikt, steeg in februari en maart de se kaasprijs weer. Sinds april staan de prijzen weer onder druk als gevolg van het fors toegenomen aanbod na het aflopen van de quotering per 1 april; De wereldmarktprijs voor Cheddar kaas bereikte reeds in december het laagste punt, waarna deze in het eerste kwartaal herstelde. Het herstel duurde kort, want ook de wereldmarktprijs kwam vanaf april onder druk te staan. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor se Goudse kaas (48% vet) (indicatieve waarde Gouda 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

4 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas Rusland niet meer in top-10 bestemmingen, Japan grootste markt Als gevolg van de Russische importban is er vanuit veel landen in de wereld geen export meer mogelijk naar dit land. Dit zorgt ervoor dat het handelsvolume (exclusief herkomstland Wit- Rusland) voor een belangrijk deel is opgedroogd, waardoor Rusland niet meer in de top-10 van de belangrijkste bestemmingen voorkomt; Al met al is het beeld bij de top-10 bestemmingen behoorlijk positief. Zeven van de tien landen lieten een groei zien. Japan is veruit de grootste markt. De handel op dit land vervolgde de positieve lijn van vorig jaar en noteerde een forse groei van 13%. De toename betrof vooral product uit de EU, en in mindere mate. Opvallend was de forse van de Amerikaanse export, die in 2014 juist aanzienlijk was gestegen; De handel naar de nam, in lijn met het afgelopen jaar, verder toe. De extra kaas was vooral afkomstig uit de EU en ; De export naar Zuid-Korea groeit sterk door. Het extra volume kwam vooral uit de en de EU; De groei van de uitvoer naar China lijkt wat af te vlakken. In het eerste kwartaal nam deze met 7% toe. Met uitzondering van de noteerden de meeste grote exporterende landen een plus; Waar Saudi-Arabië in 2014 een belangrijke groeimarkt was, nam deze in het eerste kwartaal af. Met name de en exporteerden minder. Tegelijkertijd wisten en de EU hun posities in dit land uit te bouwen. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Japan Zuid-Korea Mexico China S-Arabië Zwitserland Egypte +13% +32% +54% +25% +16% +7% -5% -28% +6% -13% % 63% 25% -25% -52% 974% 23% 112% - 10% 42% 193% 15% 37% -83% 152% 235% - 5% 47% 33% 4% - -5% -42% 10% 30% -14% 7% 20% 53% 8% -45% -49% -1% -53% - -97% -88% 6% - 6% % 38% -72% -95% -87% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Zuid-Korea % Rusland % % % Japan % Venezuela % Mexico % Oekraïne % % Bahrein % Zuid-Afrika % Egypte % Filippijnen % Brazilië % China % Saudi-Arabië 835 5% Panama % Argentinië % Indonesië % Syrië % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

5 BOTER EN BOTEROLIE Terug naar boven Wereldhandel vervolgt weg naar beneden De wereldhandel voor boter en boterolie nam in de eerste drie maanden van 2015 aanzienlijk af tot een volume van ruim 203 duizend ton (-15%); Hiermee vervolgt de boterhandel de weg naar beneden, die in het laatste kwartaal van 2014 was ingezet. Toen was al sprake van een krimp van 12%. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,0% ,0% 100 KW1 KW2 KW3 KW Handel zet forse stap terug, krimp export en Marktleider exporteerde 8% minder dan in het eerste kwartaal van Dit is het tweede kwartaal achter elkaar dat er sprake is van krimp; De EU was de enige exporteur van formaat, die groei liet zien. Hiermee werd de ontwikkeling van 2014 doorgezet; Grootste stap terug werd gezet door de, die driekwart minder volume exporteerden dan vorig jaar. Doordat het prijsniveau van product uit de, o.a. veroorzaakt door de sterke dollar, hoger lag dan het wereldmarktniveau, was export nauwelijks mogelijk; De Australische export daalde opnieuw fors en vervolgt daarmee de dalende tendens van vorig jaar; Opvallende groei werd gerealiseerd door Zwitserland, waarvan de uitvoer ruim vervijfvoudigde. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Uruguay Argentinië Zwitserland -22% -75% +3% -24% +439% -0% +6% -8% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

6 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie EU-export groeit ondanks Russische importban Door de exportgroei nam het aandeel van de EU in de wereldhandel toe van 16% naar 20%; Van de top-5 exporteurs realiseerden alle landen behalve Frankrijk een toename. Zowel, België, Denemarken als Ierland zagen de export aanzienlijk stijgen; De export uit de overige EU-landen nam daarentegen fors af, vooral door krimp in de export van Letland, Polen en Finland als gevolg van de Russische handelsboycot. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 50 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +43% +46% +35% +159% -29% Frankrijk België Denemarken Ierland Rest wereld 79,8% 20,2% BE 2,5% NL 3,7% DK 2,4% IE 1,9% FR 4,8% 5,0% Prijsherstel afgebroken De opgaande lijn in de prijzen die sinds december 2014 was ingezet, kwam in de eerste helft van maart 2015 tot stilstand. Vanaf half maart was opnieuw sprake van neerwaartse prijsdruk; Als gevolg van de afschaffing van de quotering nam de melkaanvoer in een aantal belangrijke zuivellanden binnen de EU fors toe. Bovendien bereikte de melkaanvoer in april/mei de seizoensmatige piek. Dit tezamen leidde ertoe dat er meer dan voldoende aanbod was; Ook wereldwijd was sprake van een ruim aanbod. Kopers bleven afwachtend en stelden orders uit in afwachting van lagere marktprijzen. Dit zorgde ervoor dat zowel de EU boterprijzen als de wereldmarktprijs vanaf half maart fors onderuit gingen; De prijzen op de GdT veiling zijn een graadmeter voor de ontwikkeling van de wereldmarkt. Sinds medio maart tot begin juni zijn deze continu naar beneden gegaan. Op de laatst gehouden veiling (16 juni) steeg de prijs echter, wat wellicht een signaal is dat de prijsdalingen achter de rug zijn. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

7 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie Export naar China gehalveerd, verdrievoudiging handel op VAE Net als bij kaas is Rusland uit de top-tien bestemmingen gevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zijn nu de belangrijkste bestemming geworden. Het in dit land afgezette volume verdrievoudigde. Het grootste deel van het extra volume kwam uit ; Opvallend is de halvering van de export naar China. De afkoeling van de handel naar China begon reeds in het laatste kwartaal van 2014 en zette in het eerste kwartaal fors door. Vooral en de exporteerden fors minder. De EU-export nam echter toe; De handel op Saudi-Arabië viel net als bij kaas terug. en de exporteerden aanzienlijk minder. Dit werd deels gecompenseerd door de sterke stijging van de EU-export; De exporteerden niet alleen veel minder, maar zagen ook de import fors toenemen. De uitvoer naar de verdubbelde ruim in het eerste kwartaal, voor het grootste deel afkomstig uit Nieuw- Zeeland en de EU; De export naar de EU viel in de eerste drie maanden van het jaar terug, en vervolgt daarmee de dalende trend van Net als vorig jaar is het vooral dat fors minder boter in de EU heeft afgezet. De export uit de werd gereduceerd tot nul ton; De uitvoer naar Mexico verdrievoudigde bijna. Met name zag de handel fors toenemen. Ook de noteerden een forse plus in de export naar Mexico. Dit was het enige land in de top-10 bestemmingen waar de een toename in de handel wisten te realiseren. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG VAE Egypte China S-Arabië Mexico Azerbeidzjan Filippijnen +222% +23% -51% -30% +134% +181% -51% -7% +31% +46% % 53% 207% -91% - 1% 650% 821% -100% 257% -56% 76% 67% -99% 12% -42% 141% -75% -67% 35% 155% 63% - (*) - 538% 256% -12% 341% 74% - (*) -47% % 153% -16% 66% % 33% 36% 51% -100% -45% 51% 14% - -86% 2% *volume in 2014 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Ver. Arab. Emiraten % Rusland % % China % Mexico % Iran % Egypte % % Japan % Saudi-Arabië % % Algerije % Filippijnen % Oekraïne % Turkije % Chili % Canada % Thailand % Zuid-Korea % Libië % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

8 NIET-MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Daling wereldhandel zet door De wereldhandel in niet-mager melkpoeder bedroeg ruim 591 duizend ton, 10% minder dan in het eerste kwartaal van 2014; De daling in de eerste drie maanden is in lijn met de terugval, die in de tweede helft van 2014 werd waargenomen. Dit is reeds het derde kwartaal op rij dat het volume afneemt. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,1% ,1% 300 KW1 KW2 KW3 KW Exporteurs zien terugval in volume De export uit, met afstand de grootste aanbieder op de wereldmarkt, daalde met 6% in de eerste drie maanden van Deze daling werd reeds ingezet in het laatste kwartaal van vorig jaar; De EU noteerde in het eerste kwartaal een krimp van 9%. Dit is het derde kwartaal op rij dat er sprake is van krimp; Ook de uitvoer van andere belangrijke exporterende landen als Argentinië, en Uruguay bleef duidelijk achter bij die in het eerste kwartaal van vorig jaar. Net als bij de EU werd deze ontwikkeling reeds ingezet in de tweede helft van 2014; Na de sterke stijging in 2014 viel de export van de in de eerste drie maanden van dit jaar met 18% terug. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Argentinië Uruguay Brazilië -21% -22% -37% -18% -50% -28% -9% -6% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

9 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder EU export: beeld top-5 divers Het EU aandeel in de wereldhandel bedroeg 16%, even hoog als in het eerste kwartaal van 2014; De top EU-exporteurs lieten een gemengd beeld zien. De export van en Frankrijk nam af, terwijl de handel van Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk toenam; Grootste daling vond plaats bij de overige landen. Met name België exporteerde fors minder. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 100 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +4% +4% +15% -15% -22% Denemarken Zweden Ver. Koninkrijk Frankrijk Rest wereld 84,0% 16,0% SE 2,1% DK 2,2% GB 1,7% FR 1,5% NL 5,0% 3,6% Prijsdruk door teveel aanbod en minder vraag Na een korte periode van prijsherstel in de eerste maanden van 2015 kwam er in maart een kentering in de markt. Als gevolg van toename in het aanbod en minder vraag op de wereldmarkt ontstond er druk op de prijzen; Zowel op de wereldmarkt als in de EU gingen de prijzen in april en mei naar beneden. De wereldmarktprijs daalde sneller dan de EU-prijs. Hierdoor verslechterde, ondanks de gunstige dollarkoers, de concurrentiepositie van de EU op de wereldmarkt; De GdT veilingen lieten in de maanden maart tot en met begin juni een bijna onafgebroken daling zien van de prijzen. Op de laatst gehouden GdT veiling van 16 juni stabiliseerde de prijs, wat een indicatie kan zijn dat de bodem bereikt is. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

10 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Vraag uit China loopt sterk terug, export naar andere landen neemt juist toe De wereldhandel is afgenomen als gevolg van de aanzienlijk afgenomen export naar China. In het eerste kwartaal daalde het in China afgezette volume met tweederde. Met name zag de handel op China teruglopen. Ook, Uruguay en de EU verloren fors terrein. De Argentijnse export viel zelfs volledig weg; Alle andere landen in de top-10 bestemmingen lieten groei zien. Opvallend was de sterke toename van de export naar landen in het Midden-Oosten, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Saudi-Arabië. en EU profiteerden het meest van de toegenomen vraag. wist alleen in de handel op Oman groei te realiseren; Na de forse terugval in de export naar Venezuela in 2014, lijkt deze zich in het eerste kwartaal weer te herstellen. Met name en Argentinië exporteerden fors meer. De Uruguayaanse export daarentegen viel compleet weg; De grootste markt in sub-sahara Afrika, Nigeria, liet net als in de tweede helft van 2014 sterke groei zien. Het extra volume kwam in zijn geheel uit ; In Zuidoost Azië waren Maleisië, Vietnam en Thailand de belangrijke groeimarkten. Het grootste deel van het extra volume kwam uit, dat daarmee een deel van de afgenomen vraag uit China kon compenseren. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland China Algerije VAE Venezuela Maleisië Nigeria Vietnam Oman Thailand S-Arabië +14% +66% +30% +36% +23% +56% +141% +15% +39% -67% Argentinië Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU ARG OVERIG -65% -50% -91% -100% -85% 437% -52% - -55% 11% 48% 56% -42% -100% -61% >1.000% % -50% 163% 37% -53% - -55% 69% -30% % -100% 130% -16% -71% -100% -9% 25% 22% 633% % -66% -11% - -79% 14% 78% -64% -100% -79% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Maleisië % China % Ver. Arab. Emiraten % Angola % Venezuela % Rusland % Vietnam % Libië % Brazilië % Libanon % Algerije % Mali % Soedan % Mongolië % Oman % Sri Lanka 470 3% Peru % Mauritius % Thailand % Tunesië % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

11 MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Wereldhandel mager melkpoeder blijft toenemen In het eerste drie maanden van 2015 nam de wereldhandel met bijna 20% toe tot 506 duizend ton; Dit is in lijn met de ontwikkeling in geheel 2014 toen in alle kwartalen een dubbelcijferige groei werd waargenomen. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met maart (2015 vergeleken met 2014) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,8% ,8% 300 KW1 KW2 KW3 KW EU verstevigt marktleiderschap Met een toename van 23% realiseerde de EU een forse groei van de export. Hiermee zette de EU de lijn door van het afgelopen jaar toen de handel per saldo met bijna 60% steeg; De lieten in de eerste drie maanden van 2015 als enige grote exporteur een stagnatie van de uitvoer zien. Het volume nam met 1% af. Reeds in de tweede helft van 2014 was al sprake van een krimp van de Amerikaanse handel; noteerde een forse plus (+36%) in de export. De weg van groei was reeds ingezet in de laatste zes maanden van 2014, hoewel de uitvoer in dat jaar per saldo daalde; Naast de EU en, zetten ook en Oekraïne de lijn van forse groei door; Ook de Uruguayaanse export herstelde sterk in het eerste kwartaal. Reeds in het laatste kwartaal van 2014 kondigde dit zich al aan, toen een lichte toename werd gerealiseerd. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * Uruguay Oekraïne Argentinië +79% +616% +6% -16% +24% -1% +36% +23% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

12 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Aandeel EU in wereldhandel licht gegroeid Door de forse groei nam het aandeel van de EU op de wereldmarkt licht toe, van 35% naar 36%; Niet alle grote exporteurs wisten een toename te bewerkstelligen. Waar Frankrijk, Duitsland en België aanzienlijk meer exporteerden, daalde de se en Poolse handel; Binnen de groep overige EU-landen droegen vooral Finland, Ierland en in mindere mate Litouwen, Portugal en Zweden bij aan de groei. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 200 Positie op de wereldmarkt Tot en met maart 2015, aandelen in % % +44% +30% -5% -22% Frankrijk Duitsland België Polen Rest wereld 64,1% 35,9% DE 8,0% FR 9,3% BE 6,4% NL 2,8% PL 2,6% 6,9% 0 +48% Prijsherstel van korte duur In de eerste maanden van 2015 trad een prijsherstel op, maar dit was slechts van korte duur. Vanaf maart ontstond er wederom druk op de markt. Dit was als eerste terug te zien in de EUprijzen. Kopers op de wereldmarkt waren voldoende ingedekt en namen een afwachtende houding aan; Als gevolg van de afschaffing van de quotering nam de melkaanvoer in een aantal belangrijke zuivellanden binnen de EU fors toe. Bovendien bereikte deze in april/mei de seizoensmatige piek. Dit tezamen leidde ertoe dat het aanbod alleen maar toenam; De wereldmarktprijs kwam iets later onder druk te staan dan de EU-prijs. Vanaf half maart/begin april daalde deze sterk. Nog steeds ligt de wereldmarktprijs boven het EU-prijsniveau; De prijzen op de GdT veiling zijn een graadmeter voor de ontwikkeling van de wereldmarkt. Sinds medio maart tot begin juni zijn deze continu naar beneden gegaan. Op de laatst gehouden veiling (16 juni) stabiliseerde de prijs, wat de suggestie wekt dat de markt op een keerpunt staat. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met mei 2015, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

13 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Mexico weer grootste markt, Chinese vraag fors gedaald Na het herstel in 2014 nam de export naar Mexico verder toe. Hiervan profiteerden hoofdzakelijk de, hoewel de EU ook fors meer wist af te zetten; De export naar China liep voor het derde kwartaal op rij sterk terug. In de eerste drie maanden van 2015 nam het volume met 32% af. Met name de EU en de verloren fors terrein, hoewel ook en het volume zagen teruglopen; De uitvoer naar Algerije nam met 28% sterk af, nadat in 2014 het volume nog met 86% was toegenomen. De EU exporteerde beduidend minder en de handel uit de en Argentinië viel zelfs volledig weg; De handel op Egypte steeg aanzienlijk. Ook in 2014 was al sprake van een forse groei. Met name de EU profiteerde sterk van deze groeimarkt; De belangrijke bestemmingen in Azië laten een gemengd beeld zien. De handel op Filippijnen, Thailand, Singapore en Vietnam nam beduidend toe., en de EU bouwden op deze markten hun posities uit, voornamelijk ten koste van. Aan de andere kant nam de uitvoer naar Indonesië en Maleisië af. De en ook de EU verloren op deze markten terrein. zette op de Indonesische markt juist aanzienlijk meer af, wist in Maleisië meer mager melkpoeder te verkopen. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Mexico China Filippijnen Indonesië Algerije Thailand Egypte Singapore Maleisië Vietnam +45% -9% +50% +69% -28% +82% +29% -3% -32% +60% Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG 160% >1.000% - 49% 421% -7% -52% -42% -51% -89% 64% 147% 94% -14% -83% -8% -13% 65% -30% -100% 77% -23% % -25% 111% 109% 125% -44% - 33% 93% - -23% 292% 112% 5% 27% -70% - 13% -7% -4% -33% - 249% 135% 631% -70% - Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Mexico % China % Pakistan % Algerije % Thailand % Rusland % Egypte % Saudi-Arabië % Bangladesh >1.000% Maleisië % Filippijnen % Koeweit % Singapore % Indonesië % Vietnam % Marokko % Brazilië % Venezuela % Jemen % Zuid-Korea % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding juni 2015

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2015 De wereldhandel nam, na een langdurige periode van krimp, in het derde kwartaal van 2015 toe. Alleen boter en -olie liet voor het

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2015 De wereldhandel liet bij alle zuivelproducten een groei zien in het vierde kwartaal. Kaas nam fors toe in de laatste drie maanden

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2015 De wereldhandel nam in het tweede kwartaal van 2015 fors af, waarmee de lijn werd voortgezet van de twee voorgaande kwartalen. Ook nu

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2014 In het laatste kwartaal viel de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, fors terug. Mager melkpoeder liet in alle kwartalen

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2014 In het derde kwartaal was in de wereldhandel sprake van een iets afgevlakte maar nog stevige groei bij mager melkpoeder. Datzelfde

Nadere informatie

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT English version TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT WERELDHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2014 Met uitzondering van kaas werd in het tweede kwartaal een significante groei in de wereldhandel gerealiseerd. Kaas

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht maart 2016 De Nederlandse melkaanvoer blijft op een hoog niveau. Deze groeide in februari met 21,7%. Wel speelde de extra productie op de schrikkeldag en het relatief lagere referentieniveau

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN Met dank aan: Flanders Investment & Trade presenteert de derde editie van de EXPORTbarometer, deze keer in samenwerking met Agoria, essenscia, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2015 hielden we een grootschalige

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Marktbeeld appels en peren

Marktbeeld appels en peren Afzet appels en peren door Russische boycot in de verdrukking Productie De appelproductie in de EU bedroeg in 215 ruim 12 miljard kilo. Dit was de op één na grootste EUoogst ooit. Bijna een derde van de

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten Melkmarktbericht 1 juli 2015 Minpunten - Nieuw Zeeland kwam in april verrassend snel uit de droogte, met 8,5% melkproductiestijging. Dit was onverwacht. - De daling van de zuivelprijzen wordt in Nieuw

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 VOORUITZICHTEN VOOR 2014 2.1. WERELD 2.1.1. Toename melkproductie lager dan langjarig gemiddelde In de eerste helft van 2013 leidden het weer en de lagere rendabiliteit

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000 FACTSHEET UIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldhandel in uien stagneert Productie groeit wel door India grootste exporteur Wereldwijd neemt de productie van

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006 2.1. WERELD 2.1.1. Overzicht globale melkproductie De wereldmelkproductie wordt voor 2005 geraamd op 62 miljoen ton. Het betreft melk

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010 MELKPRIJSVERGELIJKING MEI (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller Humana Milchunion eg Nordmilch

Nadere informatie

Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting

Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Land Ondertekening In werking B.S Bull.(Ov.) Circulaire Bull.(Circ.) ALBANIE 14/11/02 01/09/04 10/11/04 ALGERIJE 15/12/91 10/01/03 20/02/03 836 ARGENTINIE

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2014

MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2014 MELKPRIJSVERGELIJKING JUNI 2014 (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller DMK (Nordmilch) Arla

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Verenigde Arabische

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Siemen van Berkum en Gerben Jukema, LEI Wageningen UR, 17 december 2014 Deze notitie geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical.

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Om te beginnen Pro Focus UltraView Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Ga naar: www.bkmed.com/customer service/user manuals Lees voordat u de scanner gebruikt

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 De emigratie neemt toe. In 2013 emigreerden ruim 13.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar, een stijging van 6% ten opzichte van 2012. Goed moedertaalonderwijs

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum

Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum Vandaag gepubliceerde Global Enabling Trade Report 2012 van het World Economic Forum (WEF) geeft inzicht in

Nadere informatie

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga Vraag In de laatste zes maanden was er steeds zoveel slecht nieuws over de economische groei, dat dit de consumptiegroei deed stagneren. In de

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur 2 Scanner aan- en uitzetten Mechanisch contact Stand-byschakelaar Array contact Transducers aansluiten Gebruik de groene stand-byschakelaar. Scanner aanzetten:

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

1. Hoeveel bedden tellen de Vlaamse Jeugdherbergen samen? Graag een overzicht per provincie.

1. Hoeveel bedden tellen de Vlaamse Jeugdherbergen samen? Graag een overzicht per provincie. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

De Belgische meubelindustrie in 2015: vertrouwen in de toekomst, groei dankzij export

De Belgische meubelindustrie in 2015: vertrouwen in de toekomst, groei dankzij export Brussel, november 2015 De Belgische meubelindustrie in 2015: vertrouwen in de toekomst, groei dankzij export De Belgische meubelindustrie Kerncijfers 2014 861 bedrijven 11.331 werknemers Omzet: 2,3 miljard

Nadere informatie

Kwartaalbericht Varkens Q1 2015

Kwartaalbericht Varkens Q1 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2015 Daling waarde euro en gedeeltelijke heropening Russische grens enige lichtpunten voor ondersteuning prijzen in eerste kwartaal 2015 De vooruitzichten

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Leidschendam 10-7-2012 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en

Nadere informatie

Kentering op de Europese woningmarkten

Kentering op de Europese woningmarkten Na een hausse die twaalf jaar duurde, is nu in de meeste Europese landen waaronder Nederland een afvlakking van de huizenprijsstijging te zien. In enkele landen dalen de prijzen zelfs. Een belangrijke

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

Beursdagboek 12 September 2013.

Beursdagboek 12 September 2013. Beursdagboek 12 September 2013. De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen. Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Drukhouding in change-over systemen. White paper

Drukhouding in change-over systemen. White paper Drukhouding in change-over systemen White paper Flamco B.V. oktober 2013 Drukhouding in change-over systemen Change-over systemen hebben de laatste jaren een grote opmars gemaakt, vooral in objecten waar

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008 Euler Hermes We protect your business transactions globally Detaco 7 november 2008 Inhoud 1 Internationale Kredietcrisis 2 Onze business 3 Wie is Euler Hermes 4 Waarom Euler Hermes Internationale kredietcrisis

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Bijkomende informatie:

Bijkomende informatie: Vlaamse overheid Koning Albert II-laan 35 bus 40 1030 BRUSSEL T 02 552 77 05 F 02 552 77 01 www.vlaanderen.be beheerscomité dierlijke producten 17 maart 2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie