WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL"

Transcriptie

1 TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari september 2016 Bij alle producten was in het derde kwartaal sprake van een toename van de wereldhandel. Wel was er een duidelijk verschil in groeitempo. De wereldhandel van kaas en boter en -olie groeide fors, terwijl het volume van niet-mager en mager melkpoeder bescheiden steeg. Zowel bij kaas als boter en -olie nam het volume in alle drie de kwartalen toe. Bij mager melkpoeder kwam deze groei in het derde kwartaal tot stand na twee kwartalen van krimp. Met name in het tweede kwartaal was nog sprake van een forse daling. Bij niet-mager melkpoeder nam het volume in het derde kwartaal nog maar licht toe, waarmee geen vervolg werd gegeven aan de aanzienlijke toename in het tweede kwartaal. De EU-export van kaas en boter en -olie steeg, waarmee de positieve lijn van 2015 werd voortgezet. In het derde kwartaal was bij deze producten ook weer sprake van dubbelcijferige groei. De uitvoer van mager melkpoeder daalde sterk gedurende de gehele periode. Bij niet-mager melkpoeder nam de EU-export toe in het tweede en derde kwartaal, waardoor per saldo sprake was van een kleine plus. rapporteerde bij alle producten, met uitzondering van niet-mager melkpoeder, een stijging in het derde kwartaal. Bij kaas en mager melkpoeder werd hiermee een vervolg gegeven aan de stijging in het eerste halfjaar. Bij boter en -olie was dit het tweede kwartaal op rij met groei, waardoor de export tot en met september per saldo toenam. Bij niet-mager melkpoeder kromp de uitvoer sterk in het derde kwartaal. Per saldo lag deze ruim onder het niveau van vorig jaar. liet een gemengd beeld zien in het derde kwartaal. De export van mager melkpoeder en kaas daalde, terwijl deze bij boter en -olie toenam. Per saldo realiseerde alleen bij nietmager melkpoeder een exportgroei. In het derde kwartaal daalde de Amerikaanse export bij kaas en boter en -olie, de uitvoer van beide melkpoeders nam daarentegen toe. Per saldo steeg alleen de export van niet-mager melkpoeder. Overzicht wereldhandel per product Tot en met september (2016 vergeleken met 2015) Klik op de links voor de gedetailleerde productoverzichten KAAS +5,4% BOTER EN BOTEROLIE +7,5% NIET-MAGER MELKPOEDER +1,0% MAGER MELKPOEDER -6,3% Volume (x ton) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

2 KAAS Terug naar boven Versnelling groei wereldhandel kaas In de eerste drie kwartalen van 2016 groeide de mondiale kaashandel met 5,4%. Deze kwam uit op een volume van bijna duizend ton. In het derde kwartaal nam de wereldhandel met ruim 7% toe, waarmee de groei een versnelling laat zien ten opzichte van de eerste twee kwartalen; Het herstel van de mondiale kaashandel werd reeds ingezet in het tweede halfjaar van Het volume ligt weer op het niveau van voor het in werking treden van de Russische importban (ingesteld vanaf augustus 2014). Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,1% +3,9% +7,3% ,4% 350 KW1 KW2 KW3 KW Groei EU en zet door Het sterke herstel van de EU-uitvoer in de tweede helft van 2015 werd ook in de eerste negen maanden van 2016 voortgezet. Analoog aan de eerste twee kwartalen van dit jaar realiseerde de EU ook in het derde kwartaal een dubbelcijferige groei; Ook noteerde een forse toename in de export en vervolgt daarmee de positieve lijn van In het derde kwartaal steeg het volume met bijna 10%, waarmee de groei versneld doorzette; De Amerikaanse export daalde fors, wat vooral het gevolg was van de sterke krimp in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal was nog wel sprake van een daling, hoewel deze minder sterk was; De Australische export bleef per saldo stabiel. Door de in het derde kwartaal werd de groei in de eerste twee kwartalen teniet gedaan; Het herstel van de Argentijnse handel zette ook in het derde kwartaal sterk door. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * +14% +9% -15% -0% Zwitserland Argentinië Uruguay -0% +19% +28% -6% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

3 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas : alle landen profiteren van stijgende export Het EU-aandeel in de wereldhandel kwam in de eerste drie kwartalen van 2016 uit op bijna 46%, fors hoger dan in dezelfde periode van 2015; De vijf grootste exporteurs realiseerden allen een toename. Met name Duitsland en Denemarken lieten zowel absoluut als relatief gezien een grote stijging zien; Ook bij de overige EU landen nam per saldo de export aanzienlijk toe. Vooral Ierland en het Verenigd Koninkrijk noteerden een sterke toename. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 650 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2016, aandelen in % % +26% +5% +8% +22% +19% Duitsland Frankrijk Italië Denemarken Rest wereld 54,4% 45,6% FR 6,4% DE 6,8% NL 8,0% IT 5,3% DK 3,7% 15,5% 0 Kaasprijzen sterk gestegen Sinds het bereiken van de bodem in april heeft een stevig herstel van het prijsniveau van se kaas plaatsgevonden. Ook de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas bereikte in de maanden april/mei de bodem. Vanaf juni heeft de wereldmarktprijs de weg omhoog gevonden; De opgaande lijn vanaf april/mei werd ondermeer veroorzaakt door minder aanbod en afgenomen voorraden. Met name de vetprijzen noteerden hoger, wat zich ook vertaalde in hogere prijzen voor kaas; Dat de wereldmarktprijzen sterk zijn gestegen wordt ook nog eens onderstreept door de positieve resultaten voor Cheddar kaas tijdens de laatste vier GDT veilingen vanaf begin november. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met november 2016, vergelijking tussen de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor se Goudse kaas (48% vet) (indicatieve waarde Gouda 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

4 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas China en Brazilië zorgen voor groei, stagnatie belangrijkste markten De uitvoer naar Japan nam per saldo af als gevolg van een daling in het tweede en derde kwartaal. en de zagen hun posities in Japan sterk afnemen. De se export daalde in het derde kwartaal, maar lag dankzij sterke groei in het eerste halfjaar nog ruim boven het niveau van De EU wist gedurende het gehele jaar fors meer af te zetten; De export naar de nam per saldo nog maar bescheiden toe. Liet de uitvoer in het eerste halfjaar nog een groei zien, in het derde kwartaal nam deze aanzienlijk af. De extra kaas was vooral afkomstig uit de EU en. Echter ook zij zagen het volume sterk terug lopen in het derde kwartaal; De uitvoer naar Zuid-Korea daalde als gevolg van forse krimp in het eerste halfjaar. Positief was wel dat in het derde kwartaal, na vijf kwartalen van daling, een stijging werd gerealiseerd. De kwam hoofdzakelijk voor rekening van de. De EU en ook wisten juist posities uit te bouwen; De stijging van de uitvoer naar China zet versterkt door. In het tweede en derde kwartaal versnelde het groeitempo. De uitgezonderd, noteerden de meeste grote exporterende landen een forse plus; Ook de uitvoer naar Brazilië nam beduidend toe. In vergelijking met dezelfde periode in 2015 verdubbelde het volume. Extra product werd geleverd door de buurlanden Argentinië en Uruguay. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Japan Mexico Zuid-Korea China S-Arabië Zwitserland Brazilië +4% +97% +7% +10% -7% +8% +29% -2% +1% -2% Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG 14% 15% -14% -25% -10% 24% 1% 2% - -16% -16% 44% - -5% -14% 35% 30% -2% -36% -14% 16% 14% - -21% 32% 35% 54% 45% -24% 35% -19% 20% 26% -21% 42% 121% - 281% -25% 0% - 4% % - -12% - 369% 113% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: China % Zuid-Korea % Brazilië % Rusland % % Japan % % Venezuela % Saudi-Arabië % Egypte % Algerije % Mexico % Dominicaanse Rep % Angola % Chili % Wit-Rusland % Irak % Oezbekistan % Libanon % Libië 510 4% overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

5 BOTER EN BOTEROLIE Terug naar boven Groei zet door in derde kwartaal De wereldhandel van boter en boterolie nam in de eerste negen maanden van 2016 met 7,5% toe tot een volume van 580 duizend ton; Na de aanzienlijke stijging in het tweede kwartaal, nam de wereldhandel in het derde kwartaal met bijna 8% toe. Ondanks het iets lagere groeitempo was dit nog steeds een sterke groei. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,9% +15,2% +7,9% ,5% 100 KW1 KW2 KW3 KW Hoofdzakelijk EU verantwoordelijk voor groei De se uitvoer noteerde per saldo een stijging in de eerste negen maanden van De groei werd gerealiseerd in het tweede en derde kwartaal; De EU bewerkstelligde gedurende het gehele jaar een aanzienlijke groei. De uitvoer lag ruim éénderde boven het niveau van vorig jaar. Hiermee werd de positieve trend van 2015 doorgezet, toen ook een sterke toename van de export werd gerealiseerd; De hebben de groei van het eerste kwartaal niet vast kunnen houden en lieten in zowel het tweede als derde kwartaal een forse daling zien. Als gevolg hiervan daalde de export per saldo; De Australische export bleef nagenoeg stabiel. Dit was het resultaat van de toename van de handel in zowel het tweede als derde kwartaal, waarmee de krimp in het eerste kwartaal werd gecompenseerd; De Uruguayaanse uitvoer ligt beduidend lager dan in de eerste drie kwartalen van Ook in het derde kwartaal daalde het volume significant. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) +3% * +35% Uruguay Oekraïne Zwitserland -0% -10% -42% -11% +39% -24% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

6 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie EU: groei voor alle top-5 exporteurs Door de sterke groei nam het EU-aandeel in de wereldhandel toe van 22% naar bijna 28%; Van de top-5 exporteurs noteerden alle landen een toename. Vooral de Ierse uitvoer steeg fors, waarbij sprake was van een bijna verdubbeling van het volume. Ook de export uit en Frankrijk liet een beduidende groei zien; Niet alleen de top-5 exporteurs realiseerden een forse groei, ook bij de overige EU landen nam per saldo de export aanzienlijk toe. Met name de handel uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Polen groeide beduidend. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 200 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2016, aandelen in % % +90% +24% +17% +3% +60% Frankrijk Ierland België Denemarken Rest wereld 72,5% 27,5% BE NL 2,4% DK 2,4% 4,8% IE 4,9% FR 5,3% 7,8% 0 Recordniveau se boternotering Momenteel is sprake van een vaste markt met een positieve ondertoon. Door het tekort aan vet (room) op de markt heeft boter in de afgelopen maanden een flinke prijssprong gemaakt; De se boternotering is al sinds eind april bijna onafgebroken omhoog gegaan. Het prijsniveau lag in november ruim 80% hoger in vergelijking met dat in maart. Eind november overtrof de se notering het recordniveau van september 2007; Ook de wereldmarktprijs liet herstel zien, zij het minder fors en op een later moment dan de EU prijzen. Als gevolg hiervan ligt het prijsniveau van de EU al geruime tijd boven dat van de wereldmarkt; Tijdens de laatste GDT veiling medio december liet de boterprijs een kleine stijging zien. Reeds sinds begin augustus zijn de prijzen voor boter op de GDT veilingen omhoog gegaan. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met november 2016, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

7 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie Aanhoudende groei export naar China De export naar China nam per saldo met 17% toe. Ook in het derde kwartaal was sprake van groei, hoewel het groeitempo wat lager lag dan in het eerste halfjaar van Vooral Nieuw- Zeeland en de EU wisten meer af te zetten; De handel op Egypte lag onder het niveau van vorig jaar. Wel vond er in het derde kwartaal herstel plaats na de forse daling in het tweede kwartaal. Alleen de EU wist haar positie over de gehele periode verder uit te bouwen. Alle andere exporterende landen zagen het volume teruglopen, hoewel sommige exporteurs meer hebben afgezet in het derde kwartaal; De uitvoer naar Saudi-Arabië nam met 11% toe. Ook hier was sprake van groei in het derde kwartaal, na krimp in het tweede kwartaal. Met name en de EU profiteren van de groei. De afzet uit de daalde sterk; De export naar Mexico verdubbelde bijna. Met name de en zagen de afzet aanzienlijk stijgen. Ook de EU wist haar positie sterk uit te bouwen; Dankzij de verbeterde relatie met het Westen is de export naar Iran duidelijk toegenomen. Deze verdubbelde bijna. Vooral en ook de EU exporteerden fors meer; De uitvoer naar de nam per saldo met 8% af. Na de krimp in het eerste halfjaar volgde echter een licht herstel in het derde kwartaal. De van het volume ging vooral ten koste van de handel van. De EU daarentegen exporteerde meer naar de. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG China +17% 15% 40% -5% 557% -47% Egypte S-Arabië Mexico Iran -2% +11% +92% +190% -3% 24% -56% -4% -59% 38% 39% -36% -81% -42% 94% 379% 71% 143% -57% 183% 309% - (*) -100% 98% Filippijnen Indonesië Marokko -8% +5% +40% +24% +20% -33% 11% -2% - 6% 3% 29% -5% 847% 97% 40% 38% - -44% 57% 18% 54% 6% -100% -85% 27% 99% 84% -100% -67% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Iran % Ver. Arab. Emiraten % Mexico % % China % Azerbeidzjan % % Singapore % Canada % Japan % Saudi-Arabië % Peru % Brazilië % % Indonesië % Turkije % Marokko % Rusland % Pakistan >1.000% Taiwan % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

8 NIET-MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Bescheiden groei in derde kwartaal De wereldhandel in niet-mager melkpoeder steeg in de eerste negen maanden met 1%. Het volume kwam uit op een niveau van duizend ton; In het derde kwartaal nam het volume nog maar licht toe, waarmee geen vervolg werd gegeven aan de aanzienlijke toename in het tweede kwartaal. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,2% +17,2% +1,3% +1,0% KW1 KW2 KW3 KW se export valt terug in derde kwartaal was niet in staat om de groei van het tweede kwartaal vast te houden en liet in het derde kwartaal een sterke daling zien. Per saldo ligt de se export 4% onder het niveau van vorig jaar; In tegenstelling tot wist de EU wel meer te exporteren in het derde kwartaal. De toename in zowel het tweede als derde kwartaal resulteerde in een groei van 2% over de eerste negen maanden van 2016; Uruguay realiseerde als enige exporteur van formaat een aanzienlijke toename in de handel. Wel lag het groeitempo in het derde kwartaal iets lager dan in het eerste halfjaar; De Argentijnse export daalde met 7% in de eerste negen maanden van In alle drie kwartalen was sprake van krimp. Met name in het eerste kwartaal was deze fors; Na twee jaar van onafgebroken daling realiseerde een aanzienlijke groei in het derde kwartaal. Hiermee werd zelfs de in het eerste halfjaar volledig teniet gedaan, waardoor uiteindelijk een groei van 13% resulteerde over de gehele periode. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) -4% * +2% Uruguay Argentinië Brazilië +50% -7% +13% +76% -59% +21% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

9 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder draagt sterk bij aan groei EU Het EU aandeel in de wereldhandel bleef nagenoeg gelijk en bedroeg bijna 20%; Van de vijf grootste exporteurs noteerden, Denemarken en Frankrijk een toename van het volume. Met name de se export steeg beduidend. Zweden daarentegen zag de uitvoer sterk afnemen. De Belgische handel bleef nagenoeg stabiel; Ook bij de overige EU-landen was sprake van een gemengd beeld. Enerzijds nam de uitvoer van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen fors af, anderzijds noteerde Ierland een forse stijging. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 350 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2016, aandelen in % % +8% +9% -33% -0% -5% Denemarken Frankrijk Zweden België Rest wereld 80,2% 19,8% FR 1,8% DK 3,2% SE 1,5% BE 1,4% NL 7,1% 4,8% Herstel vol melkpoeder heeft doorgezet Dankzij de sterke toename van de vetprijzen binnen Europa en de beduidende prijsstijging op de wereldmarkt heeft de notering van vol melkpoeder in de afgelopen maanden een forse stap omhoog gemaakt; Net als bij boter is de se notering voor vol melkmoeder sinds eind april bijna onafgebroken omhoog gegaan. Het prijsniveau in november was 60% hoger dan dat van april; Ook de wereldmarktprijs herstelde, vanaf juni, en liet vrijwel dezelfde opgaande lijn zien als in de EU. De wereldmarktprijs ligt momenteel iets hoger dan de EU prijs, waardoor de EU competitief is op de wereldmarkt; Dat de wereldmarktprijs is toegenomen, blijkt ook wel uit de ontwikkeling van de GDT prijs van vol melkpoeder. Vanaf begin juli is deze sterk gestegen. Echter bij de laatste veiling medio december nam de prijs licht af. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met november 2016, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

10 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Stijging export naar China zet niet door, sterk herstel Algerije De export naar China is in de eerste negen maanden van 2016 met een kwart toegenomen. De groei vond plaats in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal daalde de uitvoer naar China licht. Met name de se handel ondervond hinder van de krimp in het derde kwartaal. en de EU wisten gedurende het gehele jaar meer af te zetten in China; De export naar Algerije steeg licht. Na de forse krimp in het eerste kwartaal nam het volume in het tweede en met name het derde kwartaal sterk toe. De EU en Uruguay noteerden in het derde kwartaal, na twee kwartalen van krimp, een forse groei. Dit was echter niet genoeg om per saldo een plus te schrijven. De exportontwikkeling vanuit kwam door groei in het tweede en derde kwartaal licht positief uit. Alleen Argentinië liet over de gehele periode een stijging zien; De uitvoer naar de Verenigde Arabische Emiraten daalde sterk. Per saldo nam vooral de Nieuw- Zeelandse afzet af. Ook de EU-export daalde; Opvallend was de ruime verdubbeling van de handel op Brazilië. Het extra volume kwam vooral uit de regio (Uruguay, Chili en Argentinië). Een andere bestemming met significante groei (+451%) is Mexico. Grotendeels kwam het extra volume uit de en ook ; De handel op Oman daalde licht. In het derde kwartaal nam het volume weer af, nadat in het tweede kwartaal de vraag nog sterk was aangetrokken. Met name de EU liet een zien van de export naar Oman. Anderzijds zette juist meer af. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland China Algerije Brazilië VAE Sri Lanka Oman Mexico Singapore Nigeria Bangladesh +451% -1% +17% -2% -21% +11% +117% -21% +1% +25% Argentinië Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU ARG OVERIG 16% 122% 167% -33% 161% 1% -10% - 52% -20% -100% -89% - 59% 148% -23% -16% 309% 0% -52% 25% >1.000% -17% % -9% -8% % >1.000% 100% 11% 801% 3% 24% -16% - -56% -12% -40% -100% 185% -100% 20% -14% -13% - 118% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Brazilië % Venezuela % China % Maleisië % Mexico % Ver. Arab. Emiraten % Rusland % Nigeria % Egypte % Vietnam % Sri Lanka % Cuba % Colombia % Taiwan % Bangladesh % Angola % Mali % Saudi-Arabië % Koeweit % Kameroen % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

11 MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Licht herstel in derde kwartaal na periode van forse krimp De wereldhandel van mager melkpoeder nam in de eerste drie kwartalen van 2016 met ruim 6% af. Het volume kwam uit op een niveau van bijna duizend ton; In het derde kwartaal vond een licht herstel plaats van de wereldhandel. Deze toename volgde na twee kwartalen van krimp. Met name in het tweede kwartaal was nog sprake van een forse daling. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met september (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,7% -16,1% +1,0% -6,3% KW1 KW2 KW3 KW Fors minder EU export door interventie, sterk herstel in derde kwartaal De EU-export daalde met 17%. Na de krimp in het eerste kwartaal noteerde de EU ook een significante in het tweede en derde kwartaal. Producenten in de EU gaven er de voorkeur aan van de interventie gebruik te maken i.p.v. tegen lage prijzen op de wereldmarkt af te zetten; De exporteerden fors meer in het derde kwartaal. Dit was echter niet voldoende om de daling van het eerste halfjaar ongedaan te maken, waardoor de uitvoer per saldo nog 3% achterbleef; Als enige exporteur van formaat wist over de gehele periode de uitvoer van mager melkpoeder uit te breiden; De daling van de Australische export zette door. In alle drie de kwartalen vond een sterke krimp plaats; De Argentijnse uitvoer lag net onder het niveau van In het derde kwartaal herstelde de export na de forse in het tweede kwartaal; Bij de overige landen was vooral de aanzienlijke daling van de Uruguayaanse export opvallend. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * -3% -17% +15% -22% Oekraïne Argentinië Canada +9% -1% +64% -10% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

12 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Aandeel in wereldhandel sterk gedaald Het EU aandeel in de wereldhandel is door de sterke exportdaling afgenomen van 36% naar 32%; Alle exporteurs in de top-5 lieten een krimp van het volume zien. Met name België, Duitsland en Polen zagen de handel significant afnemen; De uitvoer van de overige EU-landen daalde per saldo eveneens. Met name Denemarken, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk droegen hieraan bij. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 500 Positie op de wereldmarkt Tot en met september 2016, aandelen in % % -18% -35% -28% -11% Frankrijk Duitsland België Polen Rest wereld 68,2% 31,8% DE 6,8% BE 4,4% FR 8,0% PL 3,0% NL 2,7% 6,9% 0-9% Eiwitprijzen minder hard gestegen dan vetprijzen De interventie van mager melkpoeder in de EU zorgde in het eerste halfjaar voor een stevige bodem in de markt en van de mager melkpoeder prijs in de EU. Sindsdien zijn de prijzen langzaam gestegen, waarna deze in de maanden september tot en met november stabiliseerden; Terwijl de vetprijzen fors omhoog gingen in de afgelopen maanden zijn de eiwitprijzen minder hard gestegen. Wel ligt de prijs van mager melkpoeder ruim boven het interventieprijsniveau. Het besluit van de Europese Commissie om interventievoorraden (via tendering) te verkopen zorgde voor onzekerheid in de markt. Uiteindelijk heeft dit geen verstorend effect gehad, omdat een relatief kleine hoeveelheid tegen een prijs boven het huidige marktniveau is verkocht.; De wereldmarktprijs bereikte in mei het laagste punt, waarna deze gestaag herstelde. Het prijsniveau op de wereldmarkt is momenteel iets hoger dan dat van de EU, waardoor de EU competitief is; Dat de wereldmarktprijs is gestegen, blijkt ook wel uit de ontwikkeling van de GDT prijs van mager melkpoeder. Sinds medio juli heeft deze een stijging laten zien. Tijdens de laatste veiling bleef de prijs nagenoeg gelijk. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met november 2016, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

13 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Forse krimp export naar China en Mexico in derde kwartaal De uitvoer naar Mexico daalde met 5%. In het derde kwartaal nam het volume sterk af, waarmee geen vervolg werd gegeven aan de groei in het tweede kwartaal. Per saldo wisten de de uitvoer op hetzelfde niveau te houden. De EU, Uruguay en Argentinië exporteerden fors minder. Daarentegen nam de se uitvoer naar Mexico sterk toe; De krimp van de export naar China zette ook in het derde kwartaal door. Door deze verdere lag het volume uiteindelijk 14% onder dat van vorig jaar. Alle belangrijk exporteurs verloren terrein. Ook, dat in het eerste halfjaar nog een stijging realiseerde, zag de uitvoer sterk afnemen in het derde kwartaal; Naar de Zuidoost Aziatische landen Filippijnen, Indonesië en Maleisië werd meer uitgevoerd. Bij de laatste twee landen kwam dit door sterke groei in het derde kwartaal. Terwijl terrein verloor bij de drie bestemmingen, noteerde juist een groei. De EU en de exporteerden per saldo meer naar Indonesië en Filippijnen, maar minder naar de andere landen; De uitvoer naar Algerije nam met 16% beduidend af, wat met name het resultaat was van een aanzienlijke daling in het derde kwartaal. De EU, Argentinië en Uruguay exporteerden fors minder. Echter de se en Amerikaanse export naar Algerije steeg aanzienlijk. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Mexico China Indonesië Filippijnen Algerije Maleisië Vietnam Egypte S-Arabië Thailand -16% +1% -5% -16% +10% -27% -5% -14% +8% +7% % -54% -83% 0% -67% -8% -5% -14% -43% -55% 33% 2% -20% 26% 392% 16% 5% -47% 13% 367% >1.000% -30% 0% 260% -31% 37% -47% -9% -2% -(*) 144% -5% -4% -39% >1.000% 381% -27% 826% -34% 11% 8% 37% -70% 68% 100% 13% -43% -46% -39% 137% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Indonesië % China % Jemen % Japan % Filippijnen % Thailand % Rusland % Algerije % Kazachstan % Singapore % Saudi-Arabië % Mexico % Ghana % Pakistan % Colombia % Egypte % Brazilië % Peru % Dominicaanse Rep % Taiwan % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding december 2016

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2016 Met uitzondering van mager melkpoeder was er in het tweede kwartaal bij alle producten sprake van een toename van de wereldhandel. Bij

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2015 De wereldhandel liet bij alle zuivelproducten een groei zien in het vierde kwartaal. Kaas nam fors toe in de laatste drie maanden

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2015 De wereldhandel nam, na een langdurige periode van krimp, in het derde kwartaal van 2015 toe. Alleen boter en -olie liet voor het

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2015 De wereldhandel nam in het tweede kwartaal van 2015 fors af, waarmee de lijn werd voortgezet van de twee voorgaande kwartalen. Ook nu

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2015 In het eerste kwartaal nam de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, opnieuw fors af. Hiermee werd de lijn voortgezet van

Nadere informatie

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT English version TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT WERELDHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2014 Met uitzondering van kaas werd in het tweede kwartaal een significante groei in de wereldhandel gerealiseerd. Kaas

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2014 In het derde kwartaal was in de wereldhandel sprake van een iets afgevlakte maar nog stevige groei bij mager melkpoeder. Datzelfde

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2014 In het laatste kwartaal viel de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, fors terug. Mager melkpoeder liet in alle kwartalen

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juni 2016 De melkaanvoer nam in mei met ruim 8% toe en bereikte een nieuw recordniveau. In de eerste vijf maanden van 2016 werd 765 miljoen kg (+1) meer melk aangeleverd dan in de vergelijkbare

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht augustus 2016 De Nederlandse melkaanvoer nam in juli, net als in juni, met bijna 5% toe. In de eerste zeven maanden van 2016 werd 876 miljoen kg (+11,5%) meer melk aangeleverd dan in de vergelijkbare

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht januari 2017 De Nederlandse melkaanvoer is in het kalenderjaar 2016 met 7,5% toegenomen tot een volume van 14,3 miljard kg. Net als in november bleef de melkaanvoer in december op een stabiel

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juni 2015 Sinds april ligt de Nederlandse melkaanvoer boven het niveau van 2014. In mei was deze zelfs 6, hoger dan in het jaar daarvoor. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU lidstaten

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht september 2015 Sinds april ligt de Nederlandse melkaanvoer ruim boven het niveau van 2014. In juli en augustus groeide deze zelfs met dubbele cijfers. Niet alleen in Nederland, maar ook in

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht maart 2015 In januari en februari stegen de Nederlandse noteringen onafgebroken door. Sinds begin maart is er echter sprake van een kentering in de markt. Dit gold in eerste instantie voor

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht februari 2015 Sinds begin januari zijn de Nederlandse noteringen onafgebroken gestegen. Zowel de prijzen van boter als vol melkpoeder zijn in een kleine twee

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder. feb-13. jun-13.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder. feb-13. jun-13. dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht januari 2015 Tegen de

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht januari 2016 De Nederlandse melkaanvoer is in het kalenderjaar 2015 met bijna 7% toegenomen tot een volume van ruim 13,3 miljard kg. De groei vond met name in de helft van het jaar plaats.

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht maart 2016 De Nederlandse melkaanvoer blijft op een hoog niveau. Deze groeide in februari met 21,7%. Wel speelde de extra productie op de schrikkeldag en het relatief lagere referentieniveau

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

FACTSHEET AARDAPPELEN

FACTSHEET AARDAPPELEN FACTSHEET AARDAPPELEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com EXPORT CONSUMPTIE AARDAPPELEN GROEIT WERELWIJD NIET MEER Nog wel groei bij pootaardappelen en in bescheiden

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2015

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2015 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2015 VOORUITZICHTEN VOOR 2016 2.1. WERELD 2.1.1. Melkproductie stijgt verder in 2015, maar minder snel In 2014 kende de wereldmelkproductie een uitzonderlijk sterke

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten Melkmarktbericht 1 juli 2015 Minpunten - Nieuw Zeeland kwam in april verrassend snel uit de droogte, met 8,5% melkproductiestijging. Dit was onverwacht. - De daling van de zuivelprijzen wordt in Nieuw

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010 MELKPRIJSVERGELIJKING MEI (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller Humana Milchunion eg Nordmilch

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Verenigde Arabische

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Product-info Ui 2011 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien

Product-info Ui 2011 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien Product-info Ui 211 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien PT 211-34 Juli 211 - Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Product-info Ui 211 Auteur Peter

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 VOORUITZICHTEN VOOR 2014 2.1. WERELD 2.1.1. Toename melkproductie lager dan langjarig gemiddelde In de eerste helft van 2013 leidden het weer en de lagere rendabiliteit

Nadere informatie

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER 2010 MELKPRIJZEN OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING NOVEMBER MELKPRIJZEN Toelichting melkprijzen november Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in november 33,23 per 100 kg standaardmelk. Dit is een stijging

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Minder asielzoekers in de Europese Unie

Minder asielzoekers in de Europese Unie Han Nicolaas en Arno Sprangers Het aantal asielverzoeken in de Europese Unie lag rond de eeuwwisseling op een niveau van bijna 400 duizend per jaar. Sindsdien is dit aantal sterk afgenomen. In 2003 was

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006 2.1. WERELD 2.1.1. Overzicht globale melkproductie De wereldmelkproductie wordt voor 2005 geraamd op 62 miljoen ton. Het betreft melk

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000 FACTSHEET UIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldhandel in uien stagneert Productie groeit wel door India grootste exporteur Wereldwijd neemt de productie van

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting

Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Land Ondertekening In werking B.S Bull.(Ov.) Circulaire Bull.(Circ.) ALBANIE 14/11/02 01/09/04 10/11/04 ALGERIJE 15/12/91 10/01/03 20/02/03 836 ARGENTINIE

Nadere informatie

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN Met dank aan: Flanders Investment & Trade presenteert de derde editie van de EXPORTbarometer, deze keer in samenwerking met Agoria, essenscia, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2015 hielden we een grootschalige

Nadere informatie

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1

Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1 Rapportage wapenexportbeleid 2009 (1 e helft) Tabel 1: Waarde van afgegeven vergunningen voor de definitieve uitvoer van militaire goederen in het eerste halfjaar van 2009 per categorie 1 Hoofdcategorie

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

GROEI EXPORT AARBEIEN: WERELDWIJD ÈN NEDERLAND

GROEI EXPORT AARBEIEN: WERELDWIJD ÈN NEDERLAND PRODUCTIE IN 1000 TON EXPORT IN 1000 TON Factsheet aardbeien juni 2016 FACTSHEET AARDBEIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com GROEI EXPORT AARBEIEN: WERELDWIJD ÈN

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN Met dank aan: Flanders Investment & Trade presenteert de vierde editie van de EXPORTbarometer, deze keer in samenwerking met Agoria, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2016 hielden we een grootschalige enquête

Nadere informatie

Nederlandse zuivel in internationale context

Nederlandse zuivel in internationale context Nederlandse zuivel in internationale context Bijdrage aan Contactdag Onderwijs, Lelystad, 6 november 2007 Adriaan Krijger Afdeling Informatie Productschap Zuivel A.Krijger@PZ.AGRO.NL Structuurontwikkeling

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting

Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting Land Ondertekening In werking B.S Bull.(Ov.) Circulaire Bull.(Circ.) ALBANIE 14/11/02 01/09/04 10/11/04 ALGERIJE 15/12/91 10/01/03 20/02/03 836 ARGENTINIE

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2011 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12248 13140 25388 Geboorten in de geboorteakte 410 Mannen Vrouwen Totaal 126 410 246 Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 152 143 295 Natuurlijk saldo

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical.

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Om te beginnen Pro Focus UltraView Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Ga naar: www.bkmed.com/customer service/user manuals Lees voordat u de scanner gebruikt

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 6 maanden 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste semester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste 6 maanden van

Nadere informatie

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga

LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga LTO- minimelkmarktbericht 21 maart 2013, Klaas Johan Osinga Vraag In de laatste zes maanden was er steeds zoveel slecht nieuws over de economische groei, dat dit de consumptiegroei deed stagneren. In de

Nadere informatie

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur 2 Scanner aan- en uitzetten Mechanisch contact Stand-byschakelaar Array contact Transducers aansluiten Gebruik de groene stand-byschakelaar. Scanner aanzetten:

Nadere informatie

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Siemen van Berkum en Gerben Jukema, LEI Wageningen UR, 17 december 2014 Deze notitie geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015

COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 PERSBERICHT 07/07/2015 COMMERCIËLE RESULTATEN 1 e HALFJAAR 2015 Renault wint terrein in Europa en consolideert zijn positie In het eerste halfjaar was er een lichte stijging van het aantal inschrijvingen

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie