WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL"

Transcriptie

1 TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari december 2016 In het vierde kwartaal was sprake van een stagnatie van de wereldhandel. Met name het volume van boter en -olie en niet-mager melkpoeder daalde. Mager melkpoeder liet een beperkte zien. Ondanks deze daling noteerde boter en -olie een stevige plus over geheel Bij zowel mager als niet-mager melkpoeder was dit niet het geval. Beide producten eindigden cumulatief in de min. Kaas wist gedurende het hele jaar de groei vast te houden, wat resulteerde in een per saldo sterke stijging. De EU-export van kaas en boter en -olie steeg in 2016, waarmee de positieve lijn van het jaar daarvoor werd voortgezet. Kaas liet in alle kwartalen een stijging zien. De groei bij boter en -olie werd gerealiseerd in de eerste drie kwartalen. In het vierde kwartaal daalde de export significant. De uitvoer van mager melkpoeder daalde sterk gedurende het hele jaar. Ook de handel in niet-mager melkpoeder nam af. Door de forse in het vierde kwartaal werd de toename in het tweede en derde kwartaal ruimschoots teniet gedaan. Bij werd in 2016 groei gerealiseerd in kaas en mager melkpoeder. Kaas liet gedurende het gehele jaar een toename zien. Bij mager melkpoeder kwam de stijging iets lager uit door krimp in het laatste kwartaal. De boter en -olie export bleef op een stabiel niveau. De daling in het laatste kwartaal zorgde ervoor dat de groei in de eerste negen maanden van 2016 teniet werd gedaan. De handel in niet-mager melkpoeder daalde, wel bleef de export in het vierde kwartaal stabiel. liet een gemengd beeld zien in het vierde kwartaal. De export van mager melkpoeder en boter en -olie daalde, terwijl deze bij niet-mager melkpoeder beduidend toenam. Kaas bleef stabiel. Per saldo realiseerde alleen bij niet-mager melkpoeder een exportgroei. In het vierde kwartaal nam de Amerikaanse export bij alle producten fors toe. Per saldo zorgde het sterke herstel ervoor dat de export van boter en -olie en beide melkpoeders in 2016 toenam. Alleen kaas liet een daling zien. Overzicht wereldhandel per product Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Klik op de links voor de gedetailleerde productoverzichten KAAS +5,5% BOTER EN BOTEROLIE +3,2% NIET-MAGER MELKPOEDER -1,1% MAGER MELKPOEDER -4,8% Volume (x ton) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

2 KAAS Terug naar boven Sterke groei wereldhandel kaas houdt aan In 2016 is de mondiale kaashandel met 5,5% toegenomen. Deze kwam uit op een volume van bijna duizend ton; Over het gehele jaar was sprake van groei. Ook in het vierde kwartaal nam de wereldhandel sterk toe. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,8% ,1% +3,9% +7,3% ,5% 350 KW1 KW2 KW3 KW Meer kaas uit EU en, herstel in vierde kwartaal Het sterke herstel van de EU-uitvoer in de tweede helft van 2015 werd ook in 2016 (+11%) voortgezet. Het groeitempo in het vierde kwartaal (+4%) lag echter beduidend lager dan in de eerste drie kwartalen, toen een dubbelcijferige groei werd gerealiseerd; Ook noteerde in 2016 een forse toename in de export (+9%), daarmee de positieve lijn van 2015 vervolgend. In het vierde kwartaal nam de export wederom sterk toe; Na een lange periode van krimp wisten de in het vierde kwartaal beduidend meer te exporteren. Desondanks daalde de Amerikaanse export per saldo fors, wat vooral het gevolg was van de sterke in het eerste halfjaar; De Australische export bleef per saldo stabiel. Ook in het laatste kwartaal lag het niveau gelijk aan dat van dezelfde periode in 2015; De Argentijnse handel heeft zich in 2016 sterk hersteld. Het exportvolume nam met 22% toe. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * +11% +9% -9% -0% Zwitserland Argentinië Uruguay Overige landen +3% +22% +16% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

3 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas Aandeel in mondiale handel sterk toegenomen Het EU-aandeel in de wereldhandel bedroeg in 2016 bijna 45%, in 2015 was dit nog ruim 42%; De vijf grootste exporteurs realiseerden allen een toename. Met name Duitsland en Denemarken lieten zowel absoluut als relatief gezien een grote stijging zien; Ook bij de overige EU landen nam per saldo de export aanzienlijk toe. Vooral Ierland en het Verenigd Koninkrijk noteerden een sterke toename. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % +22% +6% +10% +21% +12% Duitsland Frankrijk Italië Denemarken Rest wereld 55,4% 44,6% FR 6,4% DE 6,4% IT 5,3% DK 3,7% NL 7,7% 15,1% 0 Kaasprijzen sterk gestegen Sinds het bereiken van de bodem in april 2016 heeft een herstel van het prijsniveau van se kaas plaatsgevonden. Dit herstel zette door tot het begin van 2017; Ook de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas bereikte in de maanden april/mei van vorig jaar de bodem. Vanaf juni 2016 heeft de wereldmarktprijs de weg omhoog gevonden. Wel lijken de wereldmarktprijzen sinds begin van 2017 te stabiliseren; De opgaande lijn vanaf april/mei vorig jaar werd ondermeer veroorzaakt door minder aanbod en afgenomen voorraden; De GDT veilingen in februari en maart resulteerden in een daling van de Cheddar prijzen. Dit geeft aan dat de marktomstandigheden duidelijk moeilijker zijn geworden voor kaas. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking tussen de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor se Goudse kaas (48% vet) (indicatieve waarde Gouda 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

4 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas Herstel Japan en Zuid-Korea in laatste kwartaal, laten krimp zien De uitvoer naar Japan nam in 2016 per saldo licht af als gevolg van krimp in het tweede en derde kwartaal. Wel liet het vierde kwartaal weer wat herstel zien. en de zagen de export naar Japan sterk afnemen. Daarentegen wisten zowel als de EU hun posities in Japan uit te bouwen. Ook in het laatste kwartaal lieten beide landen groei zien; De export naar de bleef nagenoeg stabiel. In de tweede helft van 2016 daalde het naar de uitgevoerde volume, waarmee de groei in het eerste halfjaar volledig werd gecompenseerd. Alleen de EU wist gedurende het hele jaar meer kaas af te zetten. De se export daalde licht, wat veroorzaakt werd door sterke krimp in het derde en vierde kwartaal; De uitvoer naar Zuid-Korea daalde licht. In het derde en vierde kwartaal vond wel sterk herstel plaats, echter niet genoeg om de forse krimp van het eerste halfjaar teniet te doen. De exporteerden beduidend minder in 2016, hoewel in het laatste kwartaal weer wat groei werd gerealiseerd. De EU en wisten juist posities uit te bouwen; De stijging van de uitvoer naar China zet sterk door. Sinds het tweede kwartaal versnelde het groeitempo. De uitgezonderd, noteerden de meeste grote exporterende landen een forse plus; Ook de uitvoer naar Brazilië nam beduidend toe. In vergelijking met 2015 verdubbelde het volume. Extra product werd geleverd door de buurlanden Argentinië en Uruguay. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Japan Mexico Zuid-Korea China S-Arabië Zwitserland Brazilië -1% +0% +4% -1% +14% +24% +4% -0% +4% +105% Overige landen % 15% -12% -19% -20% -1% 2% 5% - -12% -2% 60% - -1% -4% 32% 23% 7% -25% 17% 21% 15% - -10% 44% 30% 41% 29% -19% 42% -8% 16% 22% -36% 25% -17% - 244% -20% 3% - 4% % -(*) -4% - >1.000% 119% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Brazilië % Rusland % China % Venezuela % % Armenië % Chili % Egypte % Mexico % Japan % Dominicaanse Rep % Marokko % Irak % Wit-Rusland % Indonesië % Oezbekistan % Saudi-Arabië % Jamaica % Taiwan % Angola % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

5 BOTER EN BOTEROLIE Terug naar boven Sterke terugval in vierde kwartaal De wereldhandel van boter en boterolie nam in 2016 met ruim 3% toe tot een volume van bijna 800 duizend ton; In het laatste kwartaal van 2016 was sprake van een forse daling van het volume. Hiermee werd de sterke groeispurt abrupt onderbroken. Met name in het tweede maar ook in het derde kwartaal vond nog een aanzienlijke stijging plaats. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,9% +15,2% +7,9% -6,9% ,2% 100 KW1 KW2 KW3 KW EU en verliezen terrein in laatste kwartaal De se uitvoer lag op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. In het laatste kwartaal daalde de export, waardoor de stijging in de eerste negen maanden van 2016 teniet werd gedaan; De EU bewerkstelligde in 2016 een aanzienlijke groei. De uitvoer lag 20% boven het niveau van vorig jaar. De groei werd gerealiseerd in de eerste drie kwartalen. In het vierde kwartaal vond een kentering plaats. De EU-uitvoer daalde significant (-21%) in deze periode; De hebben per saldo 8% meer geëxporteerd dan in In het vierde kwartaal was sprake van een bijna verdubbeling van het volume. Hiermee werd de forse daling in het tweede en derde kwartaal meer dan gecompenseerd; De Australische export daalde fors, wat het resultaat was van de sterke krimp in het vierde kwartaal. Dit zorgde ervoor dat de toename van de handel in zowel het tweede als derde kwartaal volledig teniet werd gedaan; De Uruguayaanse uitvoer lag gedurende het hele jaar beduidend lager dan in Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) +0% * +20% Uruguay Oekraïne Argentinië Overige landen +8% -40% +3% -35% +10% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

6 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie EU: forse groei export uit Ierland, Frankrijk en Door de exportgroei nam het aandeel van de EU in de wereldhandel toe van 21% naar ruim 24%; Van de top-5 exporteurs realiseerden alle landen behalve België een toename. Vooral de Ierse uitvoer steeg fors. Ook de export uit en Frankrijk liet een beduidende groei zien; Bij de overige EU landen nam de export per saldo eveneens aanzienlijk toe. Met name de handel uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Polen groeide beduidend. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 250 Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % +50% +14% +1% -1% +34% Frankrijk Ierland Denemarken België Rest wereld 75,6% 24,4% NL 4,1% IE 4,2% DK 2,2% BE 2,1% 6,6% FR 5,1% Boterprijzen blijven op hoog niveau De se boternotering is, evenals bij kaas, sinds eind april vorig jaar bijna onafgebroken omhoog gegaan. Eind november bereikte de notering een recordniveau van 439,00 per 100 kg. Deze prijs hield een aantal weken stand. Begin 2017 daalde de prijs weer, maar deze vond medio februari 2017 weer de weg omhoog; Vanwege een goede vraag naar boter, liet ook de wereldmarktprijs herstel zien, zij het minder fors en op een later moment dan de EU prijzen. Ook deze stijging zette zich door in de eerste maanden van 2017; Ook op de GDT veilingen wordt sinds begin augustus 2016 een onafgebroken stijging in de prijzen gezien. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

7 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie Stagnatie export naar China in laatste kwartaal De export naar China daalde significant in het vierde kwartaal van 2016 (-22%). Hiermee werd geen vervolg gegeven aan de sterke groei in de eerste drie kwartalen, waardoor de uitvoer naar China per saldo nog maar licht toenam. Alleen de EU en de wisten over het gehele jaar meer af te zetten. Uiteindelijk bleef steken op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor; De export naar Mexico nam met 60% toe. Met name, de en de EU zagen de afzet aanzienlijk stijgen, hoewel de en de EU in het vierde kwartaal wat terrein verloren; De handel op Egypte kwam per saldo 7% lager uit dan vorig jaar. Alleen de EU wist meer af te zetten, echter werd in het laatste kwartaal van 2016 wat terrein prijs gegeven. Alle andere exporterende landen zagen het volume teruglopen; Dankzij de verbeterde relatie met het Westen is de export naar Iran duidelijk toegenomen. Deze verdubbelde bijna. Vooral en ook de EU exporteerden fors meer, hoewel er in het vierde kwartaal wel sprake was van een duidelijke terugval van de uitvoer; De export naar Rusland groeide zeer sterk (+41%). Het extra product kwam uit. De Uruguayaanse handel naar Rusland nam echter aanzienlijk af; De uitvoer naar de daalde per saldo met 11%. De van het volume ging vooral ten koste van de handel van. De EU daarentegen exporteerde meer naar de. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG China Mexico Egypte S-Arabië Iran Rusland Filippijnen Indonesië +1% +60% +7% -11% +99% +41% +40% +7% +18% Overige landen % 24% -20% 249% -51% 64% 281% -18% 83% -62% -6% 10% -63% -3% -52% 16% 30% -31% -76% 58% -37% 12% 2% - -16% 110% 109% -(*) -100% -62% 172% -83% % 40% 29% - -42% 52% 5% 33% 10% 711% 78% 15% 40% -3% -100% -86% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Mexico % Ver. Arab. Emiraten % Iran % % Rusland % Turkije % % Azerbeidzjan % Canada % % Brazilië % Peru % Indonesië % Egypte % Saudi-Arabië % Singapore % Marokko % Japan % Pakistan % Bahrein % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

8 NIET-MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Laatste kwartaal eindigt in mineur De wereldhandel in niet-mager melkpoeder daalde in 2016 met 1%. Het volume kwam uit op een niveau van duizend ton; In het vierde kwartaal daalde het volume met 6%. Tezamen met de aanzienlijke in het eerste kwartaal van 2016 leidde dit ertoe dat de groei in het tweede en derde kwartaal volledig teniet werd gedaan. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,2% +17,2% +1,3% -6,0% -1,1% KW1 KW2 KW3 KW EU-export valt sterk terug in vierde kwartaal, blijft stabiel De se export kwam in % lager uit dan in het jaar daarvoor. Na de sterke daling in het derde kwartaal, bleef de export in het vierde kwartaal stabiel; Ook de EU-export daalde met 1%. Als gevolg van een forse (-10%) in het vierde kwartaal werd de toename in het tweede en derde kwartaal ruimschoots teniet gedaan; Uruguay realiseerde als enige exporteur van formaat een aanzienlijke toename in de handel. Wel daalde de uitvoer in het vierde kwartaal; De Argentijnse export kromp met 21% in In alle kwartalen was sprake van een ; Na twee jaar van onafgebroken daling realiseerde een aanzienlijke groei in het derde en vierde kwartaal. Hiermee werd de in het eerste halfjaar volledig gecompenseerd, waardoor uiteindelijk een groei van 13% resulteerde over geheel 2016; De exporteerden 80% meer dan in 2015, grotendeels naar Mexico en Colombia. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) -3% * -1% Uruguay Argentinië Brazilië Overige landen +30% -21% +13% +80% -65% +11% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

9 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Wisselend beeld EU-exporteurs Het EU aandeel in de wereldhandel bleef gelijk aan vorig jaar en bedroeg bijna 18%; Van de vijf grootste exporteurs noteerden, Frankrijk en Ierland een forse toename van het volume. Denemarken en België daarentegen zagen de uitvoer afnemen, wat veroorzaakt werd door krimp in het vierde kwartaal; Bij de overige EU-landen was sprake van een sterke daling. Met name de uitvoer van Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen nam fors af. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 500 Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % +17% -2% +39% -24% Denemarken Frankrijk België Ierland Rest wereld 82,4% 17,6% FR 1,8% DK 2,6% BE 1,2% IE 1,2% NL 6,7% 4,1% Dalende prijzen in eerste maanden van 2017 Onder invloed van de sterke toename van de boter en vetprijzen op de Europese en de mondiale markt lieten zowel de Europese als de wereldmarktprijzen van vol melkpoeder tot eind december een sterk opgaande lijn zien; Aan deze ontwikkeling kwam begin 2017 een einde, waarna de prijzen in een rap tempo daalde. Dit was voornamelijk het gevolg van achterblijvende vraag op zowel de Europese markt als op de wereldmarkt; De daling van de prijzen wordt ook weerspiegeld in de resultaten van de GDT veilingen in Medio maart lag de GDT prijs voor vol melkpoeder 20% lager dan het niveau van medio december. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

10 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Toename export naar China en Algerije in vierde kwartaal, krimp in Midden-Oosten De export naar China is in 2016 met 17% toegenomen. Na de lichte daling in het derde kwartaal werd de weg naar groei weer gevonden in het vierde kwartaal., dat hinder had ondervonden van de krimp in het derde kwartaal, noteerde weer een toename in het vierde kwartaal. en de EU wisten gedurende het gehele jaar meer af te zetten in China; De export naar Algerije nam met 15% toe. Na de forse krimp in het eerste kwartaal nam het volume vanaf het tweede kwartaal sterk toe. Ook in het vierde kwartaal was sprake van een aanzienlijke stijging. Met name de se uitvoer heeft in 2016 geprofiteerd van de toename. Alle andere belangrijke exporterende landen lieten per saldo een daling zien. Ook de EU noteerde een, ondanks het herstel in de tweede helft van het jaar. Argentinië en Uruguay verloren veel terrein in het vierde kwartaal; De uitvoer naar de Verenigde Arabische Emiraten daalde sterk. Per saldo nam vooral de Nieuw- Zeelandse afzet af. Ook de EU-export daalde. wist haar positie sterk uit te breiden; Opvallend was de ruime verdubbeling van de handel op Brazilië. Het extra volume kwam vooral uit de regio (Uruguay, Chili en Argentinië); De handel op Oman daalde beduidend. In de tweede helft van het jaar nam het volume sterk af. Met name de EU en lieten een zien van de export. Anderzijds zette Nieuw- Zeeland meer af, hoewel ook hier vandaan minder werd uitgevoerd in het vierde kwartaal. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU ARG OVERIG China +17% 10% 153% 126% -33% 140% Algerije Brazilië VAE Sri Lanka Oman Singapore S-Arabië Nigeria Bangladesh +15% +121% -21% +11% -16% -23% Argentinië +4% Overige landen % -5% - -8% -37% -100% -72% - 40% 183% -22% -25% 273% 73% -61% 17% >1.000% -14% - - 5% -20% -47% % -15% - -37% -6% -9% -67% 0% -40% -18% -38% -100% 327% -100% 10% -12% -18% - 22% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Brazilië % Venezuela % China % Maleisië % Mexico % Ver. Arab. Emiraten % Algerije % Nigeria % Rusland % Oman % Colombia % Vietnam % Sri Lanka % Cuba % Libië % Peru % Indonesië % % % Angola % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

11 MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Herstel heeft niet lang geduurd, lichte krimp in vierde kwartaal De wereldhandel van mager melkpoeder nam in 2016 met bijna 5% af. Het volume kwam uit op een niveau van duizend ton; Met name in de eerste helft van het jaar daalde het volume. In het derde kwartaal vond een licht herstel plaats, maar dit was van korte duur. In het vierde kwartaal was namelijk weer sprake van een lichte van de wereldhandel. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,7% -16,1% +1,0% -0,5% -4,8% KW1 KW2 KW3 KW Sterk herstel in tweede helft 2016, ook in vierde kwartaal minder EU export De EU-export daalde met 16%. Gedurende het hele jaar was sprake van een forse krimp. Een groot deel van dit volume kwam uiteindelijk in de interventie voorraden terecht. Ook in het laatste kwartaal werd beduidend minder uitgevoerd; De exporteerden fors meer in de tweede helft van Hiermee werd de daling van het eerste halfjaar volledig teniet gedaan, waardoor de uitvoer per saldo 1% toenam; De se uitvoer nam met 8% toe. De groei werd gerealiseerd in de eerste drie kwartalen. In het laatste kwartaal vond een kentering plaats en daalde het volume; De daling van de Australische export zette onverminderd door. In alle kwartalen nam de handel sterk af; De Argentijnse uitvoer groeide met 6%, dankzij een sterk herstel in het derde en vierde kwartaal. In de eerste helft van het jaar was nog sprake van een forse krimp; Bij de overige landen was vooral de aanzienlijke daling van de Uruguayaanse export opvallend. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * -16% +1% +8% -18% Oekraïne Argentinië Canada Overige landen -1% +6% +73% -5% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

12 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder EU: alle exporteurs in het rood Het EU aandeel in de wereldhandel is door de sterke krimp gedaald van 34% naar 30%; Alle exporteurs in de top-5 noteerden een van het volume. Vooral Duitsland, België en Polen zagen de handel significant afnemen; De uitvoer van de overige EU-landen daalde eveneens. Met name Denemarken, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk droegen hieraan bij. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 750 Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % -22% -22% -28% Frankrijk Duitsland België Polen Rest wereld 69,5% 30,5% DE 6,2% BE 4,6% FR 7,7% NL 2,6% PL 2,6% 6,8% 0-10% Prijs in de EU weer rond interventieprijsniveau Nadat interventie voor een stevige bodem in de markt had gezorgd, vond er in de tweede helft van 2016 een langzaam herstel van het prijsniveau plaats. Begin 2017 keerde het tij echter en lieten de prijzen een continue daling zien. Dit was voornamelijk het gevolg van achterblijvende vraag op zowel de Europese markt als op de wereldmarkt. De Europese prijs voor mager melkpoeder bevindt zich momenteel rond het interventieprijsniveau; De wereldmarktprijs bereikte in mei 2016 het laagste punt, waarna deze een onophoudelijke stijging liet zien. Deze zette ook begin 2017 door, echter minder sterk dan in de tweede helft van vorig jaar. Het prijsniveau op de wereldmarkt is momenteel hoger dan dat van de EU, waardoor de EU competitief is; De GDT veilingen in februari en maart noteerden een daling voor mager melkpoeder. Met name in maart daalde de veilingprijs sterk. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

13 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Export naar Mexico en China sterk gedaald, wisselend beeld Zuidoost Azië De uitvoer naar Mexico daalde met 9%. Ook in het laatste kwartaal nam het volume sterk af. Alle belangrijke exporterende landen, uitgezonderd, verloren fors terrein; De krimp van de export naar China zette in het vierde kwartaal onverminderd door. Het volume lag in 2016 uiteindelijk 14% onder dat van Alle belangrijke leveranciers noteerden een, hoewel de daling van de EU-export door toename in het vierde kwartaal meeviel; Naar de Zuidoost Aziatische landen Indonesië en de Filippijnen werd fors meer uitgevoerd, dankzij sterke groei in de tweede helft van het jaar. Terwijl terrein verloor, noteerden, de en in mindere mate Canada en de EU een afzetgroei in deze landen; De export naar Maleisië, Vietnam en Thailand daalde in Met name de EU en exporteerden minder. daarentegen zette in alle drie de landen meer af. De noteerden alleen bij Maleisië een plus in de handel, de uitvoer naar Vietnam en Thailand daalde sterk; De uitvoer naar Algerije herstelde sterk in het vierde kwartaal, waardoor het volume over geheel 2016 per saldo een lichte toename liet zien. De se export groeide aanzienlijk. De EU daarentegen zag de uitvoer naar Algerije sterk afnemen, hoewel in het vierde kwartaal wel een stijging werd gerealiseerd. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Mexico China Indonesië Filippijnen Algerije Maleisië Vietnam Egypte Thailand S-Arabië -9% -14% +15% +18% +2% -1% -10% -14% -26% +2% Overige landen % -62% -89% -3% -67% -12% -1% -12% -37% -52% 35% 2% -11% 45% 225% 26% 4% -37% 29% 433% 328% -17% 0% 328% 24% 26% -51% 5% >1.000% 6% -13% -16% -16% >1.000% 63% -25% 273% -16% 13% 3% -39% -45% -43% 2% -13% 30% -64% 32% 163% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Filippijnen % China % Indonesië % Mexico % Jemen % Thailand % Rusland % Japan % Colombia % Singapore % Kazachstan % Egypte % Algerije % Peru % Libië % Vietnam % Ver. Arab. Emiraten % Pakistan % Zuid-Korea % % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2015 De wereldhandel liet bij alle zuivelproducten een groei zien in het vierde kwartaal. Kaas nam fors toe in de laatste drie maanden

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2015 De wereldhandel nam, na een langdurige periode van krimp, in het derde kwartaal van 2015 toe. Alleen boter en -olie liet voor het

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2015 De wereldhandel nam in het tweede kwartaal van 2015 fors af, waarmee de lijn werd voortgezet van de twee voorgaande kwartalen. Ook nu

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2015 In het eerste kwartaal nam de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, opnieuw fors af. Hiermee werd de lijn voortgezet van

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2014 In het laatste kwartaal viel de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, fors terug. Mager melkpoeder liet in alle kwartalen

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2014 In het derde kwartaal was in de wereldhandel sprake van een iets afgevlakte maar nog stevige groei bij mager melkpoeder. Datzelfde

Nadere informatie

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT English version TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT WERELDHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2014 Met uitzondering van kaas werd in het tweede kwartaal een significante groei in de wereldhandel gerealiseerd. Kaas

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht maart 2016 De Nederlandse melkaanvoer blijft op een hoog niveau. Deze groeide in februari met 21,7%. Wel speelde de extra productie op de schrikkeldag en het relatief lagere referentieniveau

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten Melkmarktbericht 1 juli 2015 Minpunten - Nieuw Zeeland kwam in april verrassend snel uit de droogte, met 8,5% melkproductiestijging. Dit was onverwacht. - De daling van de zuivelprijzen wordt in Nieuw

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 VOORUITZICHTEN VOOR 2014 2.1. WERELD 2.1.1. Toename melkproductie lager dan langjarig gemiddelde In de eerste helft van 2013 leidden het weer en de lagere rendabiliteit

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Verenigde Arabische

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

I. OVEREENKOMSTEN. van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen I. OVEREENKOMSTEN Overeenkomst tussen de Republiek Albanië en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000

Uien wereldwijd: Productie and export 8.000 FACTSHEET UIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldhandel in uien stagneert Productie groeit wel door India grootste exporteur Wereldwijd neemt de productie van

Nadere informatie

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN Met dank aan: Flanders Investment & Trade presenteert de derde editie van de EXPORTbarometer, deze keer in samenwerking met Agoria, essenscia, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2015 hielden we een grootschalige

Nadere informatie

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010

MELKPRIJSVERGELIJKING MEI 2010 MELKPRIJSVERGELIJKING MEI (Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg) Bedrijf Milcobel Alois Müller Humana Milchunion eg Nordmilch

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009

Type special need bij geadopteerde kinderen in 2009 Type special need bij geadopteerde kinderen in 29 8% 8% verhoogd med. risico 42% 6% < 4 operaties operaties + revalidatie 5% soc.emo. belaste achtergrond % Afrika 4% 3% % 4% 2% verhoogd risico < 4 operaties

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring 2008

Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten VVNH monitoring 2008 Resultaten totaal In totaal is er door de leden van de VVNH in 2008 iets minder dan 2,3 miljoen m 3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd.

Nadere informatie

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical.

Om te beginnen. Pro Focus UltraView. Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Om te beginnen Pro Focus UltraView Deze handleiding is beschikbaar in verschillende talen op de website van BK Medical. Ga naar: www.bkmed.com/customer service/user manuals Lees voordat u de scanner gebruikt

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 28 tot en met 212 Maart 213 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur

Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur Beknopte nasslaggids Pro Focus 2202 Kleur 2 Scanner aan- en uitzetten Mechanisch contact Stand-byschakelaar Array contact Transducers aansluiten Gebruik de groene stand-byschakelaar. Scanner aanzetten:

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014

Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2014 De emigratie neemt toe. In 2013 emigreerden ruim 13.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar, een stijging van 6% ten opzichte van 2012. Goed moedertaalonderwijs

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015

Rabobank Food & Agri. Druk op varkensvleesmarkt blijft. Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q2 2015 Druk op varkensvleesmarkt blijft De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

Arg Chi Ecu Sur Bol Ven Par Bra Uru Col Per

Arg Chi Ecu Sur Bol Ven Par Bra Uru Col Per Hoofdstuk 1 Argentinië Buenos Aires Lima Chili Brasilia Ecuador Suriname Santiago Bolivia Venezuela Paramaribo Paraquay Brazilië Caracas Uruquay Colombia Rio de Janeiro Bogota Peru São Paolo Argentinië

Nadere informatie

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot

Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Marktsituatie voor groenten en fruit vier maanden na de afkondiging van de Russische boycot Siemen van Berkum en Gerben Jukema, LEI Wageningen UR, 17 december 2014 Deze notitie geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016

Rabobank Food & Agri. Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt. Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q1 2016 Opslagregeling en kleiner aanbod ondersteunen langzaam herstel Europese varkensmarkt Na een teleurstellend vierde kwartaal in het vorige jaar, start

Nadere informatie

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015

Rabobank Food & Agri. Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Rabobank Food & Agri Kwartaalbericht Varkens Q3 2015 Leidt de verwachte importgroei uit China tot herstel? De Rabobank verwacht een moeizaam derde kwartaal voor de Nederlandse varkenssector. Aan het einde

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013

ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2009 tot en met 2013 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 29 tot en met 213 Maart 214 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1

VERTALING. Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 VERTALING Amendement op het protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten ARTIKEL 1 Wijziging A. Artikel 2, vijfde lid In artikel 2, vijfde lid, van het Protocol worden de woorden

Nadere informatie

Beursdagboek 12 September 2013.

Beursdagboek 12 September 2013. Beursdagboek 12 September 2013. De Amerikanen lieten tijdens de herdenking van 9-11 de markten voor de derde achtereenvolgende dag fors stijgen. Gisterenavond Tijd 22:10 uur. Zoals ik al schreef in mijn

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

PISA-resultaten Financiële geletterdheid

PISA-resultaten Financiële geletterdheid Inspiratiedag Financiële Vorming Want geldzaken van jongeren zijn ook jouw zaak PISA-resultaten Financiële geletterdheid Inge De Meyer Vlaams National Project Manager PISA 2012 Vakgroep Onderwijskunde

Nadere informatie

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta

Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Prijsstijging goud in 75 verschillende valuta Frank Knopers 03-10-2012 Op GoldSilver.com verscheen begin deze week een uitgebreide tabel die inzichtelijk maakt hoe de goudprijs zich heeft ontwikkeld van

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

1. Hoeveel bedden tellen de Vlaamse Jeugdherbergen samen? Graag een overzicht per provincie.

1. Hoeveel bedden tellen de Vlaamse Jeugdherbergen samen? Graag een overzicht per provincie. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) 2013 1. Wie moet het formulier 276 R gebruiken? Het formulier 276 R moet worden gebruikt

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan

Noem de letters H t/m J en zeg welke oceaan het is. H = de Grote Oceaan (Stille Oceaan), I = de Atlantische Oceaan, J = de Indische Oceaan Thuistopo. Noem de letters A t/m G en zeg welk werelddeel het is. A = Noord-Amerika, B = Europa, C = Azië, D = Zuid-Amerika, E = Afrika, F = Australië, G = Zuidpool/Antarctica Noem de letters H t/m J en

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Centrum Internationale Kinderontvoering. Jaarrapportage

Centrum Internationale Kinderontvoering. Jaarrapportage Centrum Internationale Kinderontvoering Jaarrapportage 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2007 Overzicht zaken 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2007 Totaal aantal zaken 250 Waarvan kinderen 1. Uitgevoerde ontvoering

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 96 50 (1999) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 96 A. TITEL Verdrag betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

Klaas Johan Osinga, email: kjosinga@ltonoord.nl, twitter: @KJOsinga, GSM 0610586047

Klaas Johan Osinga, email: kjosinga@ltonoord.nl, twitter: @KJOsinga, GSM 0610586047 Onderwerp: LTO Melkmarktbericht Datum: 8 januari 2014 Auteur: Klaas Johan Osinga, email: kjosinga@ltonoord.nl, twitter: @KJOsinga, GSM 0610586047 Productiedaling China en sterke vraag in VS zorgen voor

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen BRUGGE Arrondissement Brugge HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum

Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum Nederland stijgt naar 7 e plaats op internationale handelsindex van het World Economic Forum Vandaag gepubliceerde Global Enabling Trade Report 2012 van het World Economic Forum (WEF) geeft inzicht in

Nadere informatie

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys.

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys. Eurotherm: Internationaleverkoopenservice AUSTRALIE Melbourne InvensysProcessSystems AustraliaPty.Ltd. T (+610)85629800 F (+610)85629801 E info.eurotherm.au@invensys.com OOSTENRIJK Wenen EurothermGmbH

Nadere informatie