WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL"

Transcriptie

1 TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari december 2016 In het vierde kwartaal was sprake van een stagnatie van de wereldhandel. Met name het volume van boter en -olie en niet-mager melkpoeder daalde. Mager melkpoeder liet een beperkte zien. Ondanks deze daling noteerde boter en -olie een stevige plus over geheel Bij zowel mager als niet-mager melkpoeder was dit niet het geval. Beide producten eindigden cumulatief in de min. Kaas wist gedurende het hele jaar de groei vast te houden, wat resulteerde in een per saldo sterke stijging. De EU-export van kaas en boter en -olie steeg in 2016, waarmee de positieve lijn van het jaar daarvoor werd voortgezet. Kaas liet in alle kwartalen een stijging zien. De groei bij boter en -olie werd gerealiseerd in de eerste drie kwartalen. In het vierde kwartaal daalde de export significant. De uitvoer van mager melkpoeder daalde sterk gedurende het hele jaar. Ook de handel in niet-mager melkpoeder nam af. Door de forse in het vierde kwartaal werd de toename in het tweede en derde kwartaal ruimschoots teniet gedaan. Bij werd in 2016 groei gerealiseerd in kaas en mager melkpoeder. Kaas liet gedurende het gehele jaar een toename zien. Bij mager melkpoeder kwam de stijging iets lager uit door krimp in het laatste kwartaal. De boter en -olie export bleef op een stabiel niveau. De daling in het laatste kwartaal zorgde ervoor dat de groei in de eerste negen maanden van 2016 teniet werd gedaan. De handel in niet-mager melkpoeder daalde, wel bleef de export in het vierde kwartaal stabiel. liet een gemengd beeld zien in het vierde kwartaal. De export van mager melkpoeder en boter en -olie daalde, terwijl deze bij niet-mager melkpoeder beduidend toenam. Kaas bleef stabiel. Per saldo realiseerde alleen bij niet-mager melkpoeder een exportgroei. In het vierde kwartaal nam de Amerikaanse export bij alle producten fors toe. Per saldo zorgde het sterke herstel ervoor dat de export van boter en -olie en beide melkpoeders in 2016 toenam. Alleen kaas liet een daling zien. Overzicht wereldhandel per product Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Klik op de links voor de gedetailleerde productoverzichten KAAS +5,5% BOTER EN BOTEROLIE +3,2% NIET-MAGER MELKPOEDER -1,1% MAGER MELKPOEDER -4,8% Volume (x ton) overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

2 KAAS Terug naar boven Sterke groei wereldhandel kaas houdt aan In 2016 is de mondiale kaashandel met 5,5% toegenomen. Deze kwam uit op een volume van bijna duizend ton; Over het gehele jaar was sprake van groei. Ook in het vierde kwartaal nam de wereldhandel sterk toe. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,8% ,1% +3,9% +7,3% ,5% 350 KW1 KW2 KW3 KW Meer kaas uit EU en, herstel in vierde kwartaal Het sterke herstel van de EU-uitvoer in de tweede helft van 2015 werd ook in 2016 (+11%) voortgezet. Het groeitempo in het vierde kwartaal (+4%) lag echter beduidend lager dan in de eerste drie kwartalen, toen een dubbelcijferige groei werd gerealiseerd; Ook noteerde in 2016 een forse toename in de export (+9%), daarmee de positieve lijn van 2015 vervolgend. In het vierde kwartaal nam de export wederom sterk toe; Na een lange periode van krimp wisten de in het vierde kwartaal beduidend meer te exporteren. Desondanks daalde de Amerikaanse export per saldo fors, wat vooral het gevolg was van de sterke in het eerste halfjaar; De Australische export bleef per saldo stabiel. Ook in het laatste kwartaal lag het niveau gelijk aan dat van dezelfde periode in 2015; De Argentijnse handel heeft zich in 2016 sterk hersteld. Het exportvolume nam met 22% toe. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * +11% +9% -9% -0% Zwitserland Argentinië Uruguay Overige landen +3% +22% +16% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

3 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas Aandeel in mondiale handel sterk toegenomen Het EU-aandeel in de wereldhandel bedroeg in 2016 bijna 45%, in 2015 was dit nog ruim 42%; De vijf grootste exporteurs realiseerden allen een toename. Met name Duitsland en Denemarken lieten zowel absoluut als relatief gezien een grote stijging zien; Ook bij de overige EU landen nam per saldo de export aanzienlijk toe. Vooral Ierland en het Verenigd Koninkrijk noteerden een sterke toename. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % +22% +6% +10% +21% +12% Duitsland Frankrijk Italië Denemarken Rest wereld 55,4% 44,6% FR 6,4% DE 6,4% IT 5,3% DK 3,7% NL 7,7% 15,1% 0 Kaasprijzen sterk gestegen Sinds het bereiken van de bodem in april 2016 heeft een herstel van het prijsniveau van se kaas plaatsgevonden. Dit herstel zette door tot het begin van 2017; Ook de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas bereikte in de maanden april/mei van vorig jaar de bodem. Vanaf juni 2016 heeft de wereldmarktprijs de weg omhoog gevonden. Wel lijken de wereldmarktprijzen sinds begin van 2017 te stabiliseren; De opgaande lijn vanaf april/mei vorig jaar werd ondermeer veroorzaakt door minder aanbod en afgenomen voorraden; De GDT veilingen in februari en maart resulteerden in een daling van de Cheddar prijzen. Dit geeft aan dat de marktomstandigheden duidelijk moeilijker zijn geworden voor kaas. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking tussen de wereldmarktprijs voor Cheddar kaas en de indicatiewaarde voor se Goudse kaas (48% vet) (indicatieve waarde Gouda 48+) Wereldmarktprijs Cheddar overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

4 KAAS (VERVOLG) Terug naar 1e pagina kaas Herstel Japan en Zuid-Korea in laatste kwartaal, laten krimp zien De uitvoer naar Japan nam in 2016 per saldo licht af als gevolg van krimp in het tweede en derde kwartaal. Wel liet het vierde kwartaal weer wat herstel zien. en de zagen de export naar Japan sterk afnemen. Daarentegen wisten zowel als de EU hun posities in Japan uit te bouwen. Ook in het laatste kwartaal lieten beide landen groei zien; De export naar de bleef nagenoeg stabiel. In de tweede helft van 2016 daalde het naar de uitgevoerde volume, waarmee de groei in het eerste halfjaar volledig werd gecompenseerd. Alleen de EU wist gedurende het hele jaar meer kaas af te zetten. De se export daalde licht, wat veroorzaakt werd door sterke krimp in het derde en vierde kwartaal; De uitvoer naar Zuid-Korea daalde licht. In het derde en vierde kwartaal vond wel sterk herstel plaats, echter niet genoeg om de forse krimp van het eerste halfjaar teniet te doen. De exporteerden beduidend minder in 2016, hoewel in het laatste kwartaal weer wat groei werd gerealiseerd. De EU en wisten juist posities uit te bouwen; De stijging van de uitvoer naar China zet sterk door. Sinds het tweede kwartaal versnelde het groeitempo. De uitgezonderd, noteerden de meeste grote exporterende landen een forse plus; Ook de uitvoer naar Brazilië nam beduidend toe. In vergelijking met 2015 verdubbelde het volume. Extra product werd geleverd door de buurlanden Argentinië en Uruguay. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Japan Mexico Zuid-Korea China S-Arabië Zwitserland Brazilië -1% +0% +4% -1% +14% +24% +4% -0% +4% +105% Overige landen % 15% -12% -19% -20% -1% 2% 5% - -12% -2% 60% - -1% -4% 32% 23% 7% -25% 17% 21% 15% - -10% 44% 30% 41% 29% -19% 42% -8% 16% 22% -36% 25% -17% - 244% -20% 3% - 4% % -(*) -4% - >1.000% 119% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Brazilië % Rusland % China % Venezuela % % Armenië % Chili % Egypte % Mexico % Japan % Dominicaanse Rep % Marokko % Irak % Wit-Rusland % Indonesië % Oezbekistan % Saudi-Arabië % Jamaica % Taiwan % Angola % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

5 BOTER EN BOTEROLIE Terug naar boven Sterke terugval in vierde kwartaal De wereldhandel van boter en boterolie nam in 2016 met ruim 3% toe tot een volume van bijna 800 duizend ton; In het laatste kwartaal van 2016 was sprake van een forse daling van het volume. Hiermee werd de sterke groeispurt abrupt onderbroken. Met name in het tweede maar ook in het derde kwartaal vond nog een aanzienlijke stijging plaats. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,9% +15,2% +7,9% -6,9% ,2% 100 KW1 KW2 KW3 KW EU en verliezen terrein in laatste kwartaal De se uitvoer lag op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. In het laatste kwartaal daalde de export, waardoor de stijging in de eerste negen maanden van 2016 teniet werd gedaan; De EU bewerkstelligde in 2016 een aanzienlijke groei. De uitvoer lag 20% boven het niveau van vorig jaar. De groei werd gerealiseerd in de eerste drie kwartalen. In het vierde kwartaal vond een kentering plaats. De EU-uitvoer daalde significant (-21%) in deze periode; De hebben per saldo 8% meer geëxporteerd dan in In het vierde kwartaal was sprake van een bijna verdubbeling van het volume. Hiermee werd de forse daling in het tweede en derde kwartaal meer dan gecompenseerd; De Australische export daalde fors, wat het resultaat was van de sterke krimp in het vierde kwartaal. Dit zorgde ervoor dat de toename van de handel in zowel het tweede als derde kwartaal volledig teniet werd gedaan; De Uruguayaanse uitvoer lag gedurende het hele jaar beduidend lager dan in Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) +0% * +20% Uruguay Oekraïne Argentinië Overige landen +8% -40% +3% -35% +10% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

6 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie EU: forse groei export uit Ierland, Frankrijk en Door de exportgroei nam het aandeel van de EU in de wereldhandel toe van 21% naar ruim 24%; Van de top-5 exporteurs realiseerden alle landen behalve België een toename. Vooral de Ierse uitvoer steeg fors. Ook de export uit en Frankrijk liet een beduidende groei zien; Bij de overige EU landen nam de export per saldo eveneens aanzienlijk toe. Met name de handel uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Polen groeide beduidend. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 250 Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % +50% +14% +1% -1% +34% Frankrijk Ierland Denemarken België Rest wereld 75,6% 24,4% NL 4,1% IE 4,2% DK 2,2% BE 2,1% 6,6% FR 5,1% Boterprijzen blijven op hoog niveau De se boternotering is, evenals bij kaas, sinds eind april vorig jaar bijna onafgebroken omhoog gegaan. Eind november bereikte de notering een recordniveau van 439,00 per 100 kg. Deze prijs hield een aantal weken stand. Begin 2017 daalde de prijs weer, maar deze vond medio februari 2017 weer de weg omhoog; Vanwege een goede vraag naar boter, liet ook de wereldmarktprijs herstel zien, zij het minder fors en op een later moment dan de EU prijzen. Ook deze stijging zette zich door in de eerste maanden van 2017; Ook op de GDT veilingen wordt sinds begin augustus 2016 een onafgebroken stijging in de prijzen gezien. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

7 BOTER EN BOTEROLIE (VERVOLG) Terug naar 1e pagina boter en boterolie Stagnatie export naar China in laatste kwartaal De export naar China daalde significant in het vierde kwartaal van 2016 (-22%). Hiermee werd geen vervolg gegeven aan de sterke groei in de eerste drie kwartalen, waardoor de uitvoer naar China per saldo nog maar licht toenam. Alleen de EU en de wisten over het gehele jaar meer af te zetten. Uiteindelijk bleef steken op hetzelfde niveau als het jaar daarvoor; De export naar Mexico nam met 60% toe. Met name, de en de EU zagen de afzet aanzienlijk stijgen, hoewel de en de EU in het vierde kwartaal wat terrein verloren; De handel op Egypte kwam per saldo 7% lager uit dan vorig jaar. Alleen de EU wist meer af te zetten, echter werd in het laatste kwartaal van 2016 wat terrein prijs gegeven. Alle andere exporterende landen zagen het volume teruglopen; Dankzij de verbeterde relatie met het Westen is de export naar Iran duidelijk toegenomen. Deze verdubbelde bijna. Vooral en ook de EU exporteerden fors meer, hoewel er in het vierde kwartaal wel sprake was van een duidelijke terugval van de uitvoer; De export naar Rusland groeide zeer sterk (+41%). Het extra product kwam uit. De Uruguayaanse handel naar Rusland nam echter aanzienlijk af; De uitvoer naar de daalde per saldo met 11%. De van het volume ging vooral ten koste van de handel van. De EU daarentegen exporteerde meer naar de. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG China Mexico Egypte S-Arabië Iran Rusland Filippijnen Indonesië +1% +60% +7% -11% +99% +41% +40% +7% +18% Overige landen % 24% -20% 249% -51% 64% 281% -18% 83% -62% -6% 10% -63% -3% -52% 16% 30% -31% -76% 58% -37% 12% 2% - -16% 110% 109% -(*) -100% -62% 172% -83% % 40% 29% - -42% 52% 5% 33% 10% 711% 78% 15% 40% -3% -100% -86% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Mexico % Ver. Arab. Emiraten % Iran % % Rusland % Turkije % % Azerbeidzjan % Canada % % Brazilië % Peru % Indonesië % Egypte % Saudi-Arabië % Singapore % Marokko % Japan % Pakistan % Bahrein % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

8 NIET-MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Laatste kwartaal eindigt in mineur De wereldhandel in niet-mager melkpoeder daalde in 2016 met 1%. Het volume kwam uit op een niveau van duizend ton; In het vierde kwartaal daalde het volume met 6%. Tezamen met de aanzienlijke in het eerste kwartaal van 2016 leidde dit ertoe dat de groei in het tweede en derde kwartaal volledig teniet werd gedaan. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,2% +17,2% +1,3% -6,0% -1,1% KW1 KW2 KW3 KW EU-export valt sterk terug in vierde kwartaal, blijft stabiel De se export kwam in % lager uit dan in het jaar daarvoor. Na de sterke daling in het derde kwartaal, bleef de export in het vierde kwartaal stabiel; Ook de EU-export daalde met 1%. Als gevolg van een forse (-10%) in het vierde kwartaal werd de toename in het tweede en derde kwartaal ruimschoots teniet gedaan; Uruguay realiseerde als enige exporteur van formaat een aanzienlijke toename in de handel. Wel daalde de uitvoer in het vierde kwartaal; De Argentijnse export kromp met 21% in In alle kwartalen was sprake van een ; Na twee jaar van onafgebroken daling realiseerde een aanzienlijke groei in het derde en vierde kwartaal. Hiermee werd de in het eerste halfjaar volledig gecompenseerd, waardoor uiteindelijk een groei van 13% resulteerde over geheel 2016; De exporteerden 80% meer dan in 2015, grotendeels naar Mexico en Colombia. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) -3% * -1% Uruguay Argentinië Brazilië Overige landen +30% -21% +13% +80% -65% +11% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

9 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Wisselend beeld EU-exporteurs Het EU aandeel in de wereldhandel bleef gelijk aan vorig jaar en bedroeg bijna 18%; Van de vijf grootste exporteurs noteerden, Frankrijk en Ierland een forse toename van het volume. Denemarken en België daarentegen zagen de uitvoer afnemen, wat veroorzaakt werd door krimp in het vierde kwartaal; Bij de overige EU-landen was sprake van een sterke daling. Met name de uitvoer van Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen nam fors af. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 500 Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % +17% -2% +39% -24% Denemarken Frankrijk België Ierland Rest wereld 82,4% 17,6% FR 1,8% DK 2,6% BE 1,2% IE 1,2% NL 6,7% 4,1% Dalende prijzen in eerste maanden van 2017 Onder invloed van de sterke toename van de boter en vetprijzen op de Europese en de mondiale markt lieten zowel de Europese als de wereldmarktprijzen van vol melkpoeder tot eind december een sterk opgaande lijn zien; Aan deze ontwikkeling kwam begin 2017 een einde, waarna de prijzen in een rap tempo daalde. Dit was voornamelijk het gevolg van achterblijvende vraag op zowel de Europese markt als op de wereldmarkt; De daling van de prijzen wordt ook weerspiegeld in de resultaten van de GDT veilingen in Medio maart lag de GDT prijs voor vol melkpoeder 20% lager dan het niveau van medio december. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

10 NIET-MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina niet-mager melkpoeder Toename export naar China en Algerije in vierde kwartaal, krimp in Midden-Oosten De export naar China is in 2016 met 17% toegenomen. Na de lichte daling in het derde kwartaal werd de weg naar groei weer gevonden in het vierde kwartaal., dat hinder had ondervonden van de krimp in het derde kwartaal, noteerde weer een toename in het vierde kwartaal. en de EU wisten gedurende het gehele jaar meer af te zetten in China; De export naar Algerije nam met 15% toe. Na de forse krimp in het eerste kwartaal nam het volume vanaf het tweede kwartaal sterk toe. Ook in het vierde kwartaal was sprake van een aanzienlijke stijging. Met name de se uitvoer heeft in 2016 geprofiteerd van de toename. Alle andere belangrijke exporterende landen lieten per saldo een daling zien. Ook de EU noteerde een, ondanks het herstel in de tweede helft van het jaar. Argentinië en Uruguay verloren veel terrein in het vierde kwartaal; De uitvoer naar de Verenigde Arabische Emiraten daalde sterk. Per saldo nam vooral de Nieuw- Zeelandse afzet af. Ook de EU-export daalde. wist haar positie sterk uit te breiden; Opvallend was de ruime verdubbeling van de handel op Brazilië. Het extra volume kwam vooral uit de regio (Uruguay, Chili en Argentinië); De handel op Oman daalde beduidend. In de tweede helft van het jaar nam het volume sterk af. Met name de EU en lieten een zien van de export. Anderzijds zette Nieuw- Zeeland meer af, hoewel ook hier vandaan minder werd uitgevoerd in het vierde kwartaal. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU ARG OVERIG China +17% 10% 153% 126% -33% 140% Algerije Brazilië VAE Sri Lanka Oman Singapore S-Arabië Nigeria Bangladesh +15% +121% -21% +11% -16% -23% Argentinië +4% Overige landen % -5% - -8% -37% -100% -72% - 40% 183% -22% -25% 273% 73% -61% 17% >1.000% -14% - - 5% -20% -47% % -15% - -37% -6% -9% -67% 0% -40% -18% -38% -100% 327% -100% 10% -12% -18% - 22% Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Brazilië % Venezuela % China % Maleisië % Mexico % Ver. Arab. Emiraten % Algerije % Nigeria % Rusland % Oman % Colombia % Vietnam % Sri Lanka % Cuba % Libië % Peru % Indonesië % % % Angola % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

11 MAGER MELKPOEDER Terug naar boven Herstel heeft niet lang geduurd, lichte krimp in vierde kwartaal De wereldhandel van mager melkpoeder nam in 2016 met bijna 5% af. Het volume kwam uit op een niveau van duizend ton; Met name in de eerste helft van het jaar daalde het volume. In het derde kwartaal vond een licht herstel plaats, maar dit was van korte duur. In het vierde kwartaal was namelijk weer sprake van een lichte van de wereldhandel. Ontwikkeling van het wereldhandelsvolume Tot en met december (2016 vergeleken met 2015) Per kwartaal (x ton) Cumulatief (x ton) ,7% -16,1% +1,0% -0,5% -4,8% KW1 KW2 KW3 KW Sterk herstel in tweede helft 2016, ook in vierde kwartaal minder EU export De EU-export daalde met 16%. Gedurende het hele jaar was sprake van een forse krimp. Een groot deel van dit volume kwam uiteindelijk in de interventie voorraden terecht. Ook in het laatste kwartaal werd beduidend minder uitgevoerd; De exporteerden fors meer in de tweede helft van Hiermee werd de daling van het eerste halfjaar volledig teniet gedaan, waardoor de uitvoer per saldo 1% toenam; De se uitvoer nam met 8% toe. De groei werd gerealiseerd in de eerste drie kwartalen. In het laatste kwartaal vond een kentering plaats en daalde het volume; De daling van de Australische export zette onverminderd door. In alle kwartalen nam de handel sterk af; De Argentijnse uitvoer groeide met 6%, dankzij een sterk herstel in het derde en vierde kwartaal. In de eerste helft van het jaar was nog sprake van een forse krimp; Bij de overige landen was vooral de aanzienlijke daling van de Uruguayaanse export opvallend. Belangrijkste exporteurs op de wereldmarkt (volume x ton) * -16% +1% +8% -18% Oekraïne Argentinië Canada Overige landen -1% +6% +73% -5% *Exclusief intrahandel overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

12 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder EU: alle exporteurs in het rood Het EU aandeel in de wereldhandel is door de sterke krimp gedaald van 34% naar 30%; Alle exporteurs in de top-5 noteerden een van het volume. Vooral Duitsland, België en Polen zagen de handel significant afnemen; De uitvoer van de overige EU-landen daalde eveneens. Met name Denemarken, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk droegen hieraan bij. EU derde landenexport Ontwikkeling top-5 (volume x ton) 750 Positie op de wereldmarkt Tot en met december 2016, aandelen in % % -22% -22% -28% Frankrijk Duitsland België Polen Rest wereld 69,5% 30,5% DE 6,2% BE 4,6% FR 7,7% NL 2,6% PL 2,6% 6,8% 0-10% Prijs in de EU weer rond interventieprijsniveau Nadat interventie voor een stevige bodem in de markt had gezorgd, vond er in de tweede helft van 2016 een langzaam herstel van het prijsniveau plaats. Begin 2017 keerde het tij echter en lieten de prijzen een continue daling zien. Dit was voornamelijk het gevolg van achterblijvende vraag op zowel de Europese markt als op de wereldmarkt. De Europese prijs voor mager melkpoeder bevindt zich momenteel rond het interventieprijsniveau; De wereldmarktprijs bereikte in mei 2016 het laagste punt, waarna deze een onophoudelijke stijging liet zien. Deze zette ook begin 2017 door, echter minder sterk dan in de tweede helft van vorig jaar. Het prijsniveau op de wereldmarkt is momenteel hoger dan dat van de EU, waardoor de EU competitief is; De GDT veilingen in februari en maart noteerden een daling voor mager melkpoeder. Met name in maart daalde de veilingprijs sterk. Prijsontwikkeling ( per kg) Tot en met februari 2017, vergelijking van de wereldmarktprijs met de se notering Wereldmarktprijs overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

13 MAGER MELKPOEDER (VERVOLG) Terug naar 1e pagina mager melkpoeder Export naar Mexico en China sterk gedaald, wisselend beeld Zuidoost Azië De uitvoer naar Mexico daalde met 9%. Ook in het laatste kwartaal nam het volume sterk af. Alle belangrijke exporterende landen, uitgezonderd, verloren fors terrein; De krimp van de export naar China zette in het vierde kwartaal onverminderd door. Het volume lag in 2016 uiteindelijk 14% onder dat van Alle belangrijke leveranciers noteerden een, hoewel de daling van de EU-export door toename in het vierde kwartaal meeviel; Naar de Zuidoost Aziatische landen Indonesië en de Filippijnen werd fors meer uitgevoerd, dankzij sterke groei in de tweede helft van het jaar. Terwijl terrein verloor, noteerden, de en in mindere mate Canada en de EU een afzetgroei in deze landen; De export naar Maleisië, Vietnam en Thailand daalde in Met name de EU en exporteerden minder. daarentegen zette in alle drie de landen meer af. De noteerden alleen bij Maleisië een plus in de handel, de uitvoer naar Vietnam en Thailand daalde sterk; De uitvoer naar Algerije herstelde sterk in het vierde kwartaal, waardoor het volume over geheel 2016 per saldo een lichte toename liet zien. De se export groeide aanzienlijk. De EU daarentegen zag de uitvoer naar Algerije sterk afnemen, hoewel in het vierde kwartaal wel een stijging werd gerealiseerd. Top-tien bestemmingen wereldmarkt Ontwikkeling van het totale exportvolume (x ton), uitgesplitst naar herkomstland Positie-ontwikkeling herkomstlanden NZ AU OVERIG Mexico China Indonesië Filippijnen Algerije Maleisië Vietnam Egypte Thailand S-Arabië -9% -14% +15% +18% +2% -1% -10% -14% -26% +2% Overige landen % -62% -89% -3% -67% -12% -1% -12% -37% -52% 35% 2% -11% 45% 225% 26% 4% -37% 29% 433% 328% -17% 0% 328% 24% 26% -51% 5% >1.000% 6% -13% -16% -16% >1.000% 63% -25% 273% -16% 13% 3% -39% -45% -43% 2% -13% 30% -64% 32% 163% *volume in 2015 = 0 ton Grootste stijgers (volume in tonnen) Grootste dalers (volume in tonnen) Bestemming: toename toename Bestemming: Filippijnen % China % Indonesië % Mexico % Jemen % Thailand % Rusland % Japan % Colombia % Singapore % Kazachstan % Egypte % Algerije % Peru % Libië % Vietnam % Ver. Arab. Emiraten % Pakistan % Zuid-Korea % % overname van gegevens is toegestaan met bronvermelding maart 2017

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari september 2016 Bij alle producten was in het derde kwartaal sprake van een toename van de wereldhandel. Wel was er een duidelijk verschil in groeitempo.

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari maart 2017 De wereldzuivelhandel liet in het eerste kwartaal van 2017 een gemengd beeld zien. De handel van kaas en mager melkpoeder nam toe. De groei

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2016 Met uitzondering van mager melkpoeder was er in het tweede kwartaal bij alle producten sprake van een toename van de wereldhandel. Bij

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2016 De wereldzuivelhandel liet in het eerste kwartaal van 2016 een gemengd beeld zien. De handel van kaas en boter en boterolie nam toe.

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2015 De wereldhandel liet bij alle zuivelproducten een groei zien in het vierde kwartaal. Kaas nam fors toe in de laatste drie maanden

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2015 De wereldhandel nam, na een langdurige periode van krimp, in het derde kwartaal van 2015 toe. Alleen boter en -olie liet voor het

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2015 De wereldhandel nam in het tweede kwartaal van 2015 fors af, waarmee de lijn werd voortgezet van de twee voorgaande kwartalen. Ook nu

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - maart 2015 In het eerste kwartaal nam de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, opnieuw fors af. Hiermee werd de lijn voortgezet van

Nadere informatie

WERELDHANDEL ACTUEEL (Januari - juni 2008)

WERELDHANDEL ACTUEEL (Januari - juni 2008) WERELDHANDEL ACTUEEL (Januari - juni 2008) Nieuwe service Wilt u per e-mail geattendeerd worden op deze publicatie? Meld u dan aan via de internetpagina van het Productschap Zuivel. Kaas Boter en boterolie

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - september 2014 In het derde kwartaal was in de wereldhandel sprake van een iets afgevlakte maar nog stevige groei bij mager melkpoeder. Datzelfde

Nadere informatie

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL

WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL TOELICHTING CONTACT WERELDZUIVELHANDEL ACTUEEL Januari - december 2014 In het laatste kwartaal viel de wereldhandel, met uitzondering van mager melkpoeder, fors terug. Mager melkpoeder liet in alle kwartalen

Nadere informatie

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT

WERELDHANDEL ACTUEEL. Januari - juni 2014 KAAS BOTER EN BOTEROLIE NIET-MAGER MELKPOEDER MAGER MELKPOEDER TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT English version TOELICHTING ABONNEMENT CONTACT WERELDHANDEL ACTUEEL Januari - juni 2014 Met uitzondering van kaas werd in het tweede kwartaal een significante groei in de wereldhandel gerealiseerd. Kaas

Nadere informatie

WERELDHANDEL ACTUEEL (Januari - juni 2009)

WERELDHANDEL ACTUEEL (Januari - juni 2009) English version WERELDHANDEL ACTUEEL (Januari - juni 2009) Kaas Boter en boterolie Niet-mager melkpoeder Mager melkpoeder Toelichting bij Wereldhandel Actueel Opzet publicatie Wereldhandel Actueel presenteert

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht augustus 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in juli voor de vierde maand op rij, wat het gevolg is van de fosfaatregelgeving. Deze maand was de krimp (-2,1%) forser dan in de maanden daarvoor.

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juli 2016 De melkaanvoer nam in juni met bijna 5% toe. In het eerste halfjaar van 2016 werd 820 miljoen kg (+12,6%) meer melk aangeleverd dan in de vergelijkbare periode van 2015. De ontwikkeling

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht mei 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in april 2017 met 0,, wat het gevolg lijkt te zijn van de fosfaatregelgeving. Tot en met april lag het volume per saldo 0,5% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht april 2017 De Nederlandse melkaanvoer steeg in maart 2017 met 0,7%. In het eerste kwartaal lag het volume per saldo 0,5% lager dan in dezelfde periode van 2016. Als gecorrigeerd wordt voor

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juni 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in mei 2017 met 0,7%. Voor de tweede maand op rij nam het volume af, wat het gevolg is van de fosfaatregelgeving. Tot en met mei lag het volume

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juli 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in juni 2017 met 0,. Voor de derde maand op rij nam het volume af, wat het gevolg is van de fosfaatregelgeving. Tot en met juni lag het volume per

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht augustus 2016 De Nederlandse melkaanvoer nam in juli, net als in juni, met bijna 5% toe. In de eerste zeven maanden van 2016 werd 876 miljoen kg (+11,5%) meer melk aangeleverd dan in de vergelijkbare

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht september 2017 De Nederlandse melkaanvoer daalde in augustus (-1,7%) voor de vijfde maand op rij, wat het gevolg is van de fosfaatregelgeving. Sinds juli is de mate van daling forser dan in

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht februari 2017 De Nederlandse melkaanvoer is in januari 2017, ondanks de beperkende maatregelen van FrieslandCampina, met 1% toegenomen. Vanaf 1 maart treedt de ministeriële regeling voor de

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juni 2016 De melkaanvoer nam in mei met ruim 8% toe en bereikte een nieuw recordniveau. In de eerste vijf maanden van 2016 werd 765 miljoen kg (+1) meer melk aangeleverd dan in de vergelijkbare

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht januari 2017 De Nederlandse melkaanvoer is in het kalenderjaar 2016 met 7,5% toegenomen tot een volume van 14,3 miljard kg. Net als in november bleef de melkaanvoer in december op een stabiel

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht oktober 2016 Nederland is samen met Ierland nog één van de weinige landen in noordwest Europa, waar de melkaanvoer stijgt. Ook in september nam de Nederlandse melkaanvoer toe (+), hoewel het

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht april 2016 De Nederlandse melkaanvoer blijft op een hoog niveau. Deze groeide in maart met 16,8%. In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg de cumulatieve toename bijna 18% (550 miljoen kg extra

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht oktober 2017 Na vijf maanden op rij te zijn gedaald liet de Nederlandse melkaanvoer in september onverwachts een stijging (+0,6%) zien. Dit lijkt het gevolg

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht juni 2015 Sinds april ligt de Nederlandse melkaanvoer boven het niveau van 2014. In mei was deze zelfs 6, hoger dan in het jaar daarvoor. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU lidstaten

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht september 2015 Sinds april ligt de Nederlandse melkaanvoer ruim boven het niveau van 2014. In juli en augustus groeide deze zelfs met dubbele cijfers. Niet alleen in Nederland, maar ook in

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht maart 2015 In januari en februari stegen de Nederlandse noteringen onafgebroken door. Sinds begin maart is er echter sprake van een kentering in de markt. Dit gold in eerste instantie voor

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht januari 2016 De Nederlandse melkaanvoer is in het kalenderjaar 2015 met bijna 7% toegenomen tot een volume van ruim 13,3 miljard kg. De groei vond met name in de helft van het jaar plaats.

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder. feb-13. jun-13.

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder. feb-13. jun-13. dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 dec-14 euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht januari 2015 Tegen de

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder euro per 100 kg melk met 3,7% vet Marktbericht februari 2015 Sinds begin januari zijn de Nederlandse noteringen onafgebroken gestegen. Zowel de prijzen van boter als vol melkpoeder zijn in een kleine twee

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder

Opbrengst van melk op basis van Nederlandse noteringen, respectievelijk wereldmarktprijzen voor boter en mager melkpoeder Marktbericht maart 2016 De Nederlandse melkaanvoer blijft op een hoog niveau. Deze groeide in februari met 21,7%. Wel speelde de extra productie op de schrikkeldag en het relatief lagere referentieniveau

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2016

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2016 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2016 VOORUITZICHTEN VOOR 2017 2.1. WERELD 2.1.1. Kleinere toename melkproductie in 2016 In 2014 kende de wereldmelkproductie een uitzonderlijk sterke toename, namelijk

Nadere informatie

4. Op deze manier lezen jullie ook de paragrafen Wandelgangenpolitiek en Obama and the Beast.

4. Op deze manier lezen jullie ook de paragrafen Wandelgangenpolitiek en Obama and the Beast. Tekst actief lezen 1. Jullie gaan in tweetallen de tekst Belangrijke wereldleiders in Nederland voor NSS 2014 lezen. Zorg dat jullie een pen of potlood bij de hand hebben. Jullie gaan om de beurt een stukje

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd

Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd Page 1 of 5 Recordhoeveelheid varkensvlees uitgevoerd 11-5-2016 / 02:00 In 2015 exporteerde Nederland een recordhoeveelheid van 944 miljoen kilo varkensvlees, 6 procent meer dan in 2014. Door de lage prijzen

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2015

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2015 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2015 VOORUITZICHTEN VOOR 2016 2.1. WERELD 2.1.1. Melkproductie stijgt verder in 2015, maar minder snel In 2014 kende de wereldmelkproductie een uitzonderlijk sterke

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

Product-info Citrusfruit 2011

Product-info Citrusfruit 2011 Product-info Citrusfruit 2011 PT 2011-22 Maart 2011 - Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt & Innovatie Product-info Citrusfruit 2011 Auteur Peter van der Salm Functie Marktanalist

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

FACTSHEET AARDAPPELEN

FACTSHEET AARDAPPELEN FACTSHEET AARDAPPELEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com EXPORT CONSUMPTIE AARDAPPELEN GROEIT WERELWIJD NIET MEER Nog wel groei bij pootaardappelen en in bescheiden

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden

De buitenlandse handel van België. - 9 maanden De buitenlandse handel van België - 9 maanden 2008-1 De buitenlandse handel van België na afloop van de eerste 9 maanden van 2008 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers m.b.t. de eerste

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester

De buitenlandse handel van België. - 2 de semester De buitenlandse handel van België - 2 de semester 2008-1 De buitenlandse handel van België tijdens het eerste semester van 2008 (Bron: NBB communautair concept) Analyse van de cijfers m.b.t. het eerste

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011

DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 DE BUITENLANDSE HANDEL VAN BELGIË NA DE EERSTE 9 MAANDEN VAN 2011 De buitenlandse handel van België na de eerste 9 maanden van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van de eerste

Nadere informatie

Product-info Ui 2011 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien

Product-info Ui 2011 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien Product-info Ui 211 Kwantitatieve analyse van productie, handel en consumptie van uien PT 211-34 Juli 211 - Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Product-info Ui 211 Auteur Peter

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België in 2008

De buitenlandse handel van België in 2008 De buitenlandse handel van België in 2008 1 De buitenlandse handel van België in 2008 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2008 In een moeilijke mondiale context, die gekenmerkt

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN

HET VERTROUWEN IN HET WERELDWIJDE ECONOMISCHE KLIMAAT BLIJFT STIJGEN 2017 Met dank aan: Flanders Investment & Trade presenteert de vijfde editie van de EXPORTbarometer, deze keer in samenwerking met Agoria, essenscia, Fevia, UNIZO en Voka. In juni 2017 hielden we een grootschalige

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2013 VOORUITZICHTEN VOOR 2014 2.1. WERELD 2.1.1. Toename melkproductie lager dan langjarig gemiddelde In de eerste helft van 2013 leidden het weer en de lagere rendabiliteit

Nadere informatie

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten

Melkmarktbericht 1 juli 2015. Minpunten Melkmarktbericht 1 juli 2015 Minpunten - Nieuw Zeeland kwam in april verrassend snel uit de droogte, met 8,5% melkproductiestijging. Dit was onverwacht. - De daling van de zuivelprijzen wordt in Nieuw

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/02/2010 tot en met 28/02/2010 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Verenigde Arabische

Nadere informatie

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal 6.941 inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen

Nadere informatie

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers

FACTSHEET PAPRIKA s en pepers AREAAL IN HA AATAL BEDRIJVEN EN PRODUCTIE IN 1000 TON Factsheet Paprika april 2017 Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com FACTSHEET PAPRIKA s en pepers PAPRIKA: HANDEL

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven

Nadere informatie

FACTSHEET CHAMPIGNONS

FACTSHEET CHAMPIGNONS AANTAL BEDRIJVEN M2 PER BEDRIJFl Factsheet champignons, mei 2017 FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Internationale handel champignons onder druk

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT

PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT Factsheet kaki/persimmon oktober FACTSHEET PERSIMMON Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com PERSIMMON WINT SNEL TERREIN; SPANJE DOMINEERT DE MARKT Spanje met afstand de

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE

WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE FACTSHEET Transport Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WEST EUROPESE IMPORT VERSE GROENTEN EN FRUIT UIT VERRE BESTEMMINGEN VOORAL OVERZEE Ruim 300.000 ton komt via

Nadere informatie

FACTSHEET 10 JAAR WERELHANDEL Verse groenten en fruit

FACTSHEET 10 JAAR WERELHANDEL Verse groenten en fruit FACTSHEET 10 JAAR WERELHANDEL Verse groenten en fruit Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Wereldhandel in groenten en fruit groeit sneller dan totale wereldhandel In

Nadere informatie

De buitenlandse handel van. België

De buitenlandse handel van. België De buitenlandse handel van België Januari - maart 2011 Belgium foreign trade 2011 1 De buitenlandse handel van België na het eerste trimester van 2011 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2010

De agrarische handel van Nederland in 2010 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Wereldhandel in agrarische producten daalde in met ruim 10%, maar vertoont in weer herstel Nederlandse agrarische export groeit in naar

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006

2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006 2. ECONOMISCHE SITUATIE IN DE ZUIVEL IN 2005 VOORUITZICHTEN VOOR 2006 2.1. WERELD 2.1.1. Overzicht globale melkproductie De wereldmelkproductie wordt voor 2005 geraamd op 62 miljoen ton. Het betreft melk

Nadere informatie

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair! wereldhandel import/export Nederland Factsheet avocado december 2016 FACTSHEET AVOCADO Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie