NVKD studiedagen 31 mei 2 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVKD studiedagen 31 mei 2 juni 2012"

Transcriptie

1 NVKD studiedagen 31 mei 2 juni 2012 Koeman en Bijkerk BV Telefoon: Oosterweg PE Haren (Groningen) Geachte NVKD leden, Dit jaar vindt de jaarlijkse studiebijeenkomst van de NVKD sinds lange tijd weer in het noorden van Nederland plaats, namelijk in Haren, Groningen, bij Koeman en Bijkerk. Dit jaar hebben wij geen speciaal thema gekozen maar in plaats hiervan een aantal bijzondere sprekers uitgenodigd die over hun onderzoek zullen berichten. De eerste dag, donderdag 31 mei, staat in het teken van de derde taxonomische workshop (aanvang u.). De eerste twee workshops in Aalst (2010) en Lelystad (2011) waren een groot succes en het NVKD bestuur heeft daarom besloten deze traditie voort te zetten 1. Op vrijdag 1 juni is de jaarlijkse lezingendag met een gevarieerd programma. Op zaterdag 2 juni is een bijzondere (vaar)excursie gepland. Zoals altijd zijn er geen kosten verbonden aan de lezingendag. Voor de deelname aan de taxonomische workshop op donderdag 31 mei bedragen de kosten 50,00 (betalingsbewijs wordt verstrekt op 31 mei). Thema van de workshop zijn Fragilaria construens s.l. en Fragilaria pinnata s.l. Meebrengen: eigen slides met probleemschaaltjes en indien mogelijk de eigen vertrouwde microscoop. Speciale problemen met deze soortgroepen kunt u van tevoren aanmelden bij Bart Van de Vijver, bij voorkeur voor 30 april Ik wens iedereen inspirerende studiedagen! Holger Cremer Voorzitter NVKD 1 De studieboeken van de vorige taxonomische workshops kunt u vinden op de NVKD website

2 Programma 1 juni: lezingendag u. Ontvangst (koffie, thee) u. Opening door Holger Cremer, voorzitter NVKD u. Ronald Bijkerk (Koeman en Bijkerk): Introductie Koeman en Bijkerk u. Peter Kroth (Universität Konstanz, Duitsland): The peculiar molecular biology of diatoms u. Ledenvergadering NVKD. De agenda is bijgevoegd Lunch u. Frank Schuren (TNO, The Netherlands): New Biology: the HydroChip and its added value in increasing knowledge on water ecology u. Ellen Weerman (HAS Den Bosch, The Netherlands): Diatoms as landscape engineers u. Pauze u. Ines Tavernier (Ghent University, Belgium): Holocene climate variability and its effect on ice sheet dynamics and lacustrine microbial communities in Lützow Holm Bay (East Antarctica) u. Kateřina Kopalová (Charles University Prague, Czech Republic): The freshwater diatom flora from Ulu Peninsula (James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica) u. Alejandra Goldenberg-Vilar (University of Amsterdam, The Netherlands): Spatial patterns of diatoms in degraded peatlands: comparison of three ecologically contrasting systems u. Bart Van de Vijver (National Botanic Graden of Belgium): Encyonopsis neerlandica, a new freshwater diatom from moorlandpools in the Netherlands u. Nawoord en sluiting door de voorzitter NVKD.

3 Agenda ledenvergadering NVKD op vrijdag 31 mei 2012 bij Koeman en Bijkerk te Haren, Nederland 1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 13 mei 2011 in Lelystad, Nederland (bijgevoegd). 3. Kort jaaroverzicht 2011 (secretaris). 4. Toelichting financieel jaaroverzicht 2011 en begroting 2012 (penningmeester, P. Vos). 5. Verslag kascommissie over 2011 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie (Jaco van der Wal treedt af, Marianne Thannhauser blijft nog één jaar aan). Op de vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. 6. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Volgens het aftreedrooster is algemeen bestuurslid en erelid Herman van Dam aan de beurt af te treden. Herman stelt zich graag opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter of de secretaris voor de ledenvergadering, bij voorkeur schriftelijk. 7. Web-site NVKD. B. Pex 8. Taxonomische diatomeeën workshop: evaluatie en toekomst (visie Bart Van de Vijver). 9. ISDR symposium Gent (Bart). 10. Web-based taxonomische site (Bart). Bart Van de Vijver en Frans Kouwets verwachten eind dit jaar met een website te komen over taxonomie van diatomeeën van de lage landen. 11. Diatomededelingen: nieuws, indienen kopij, deadline 12. Rondvraag. 13. Sluiting.

4 VERSLAG LEDENVERGADERING NVKD 13 mei 2011 bij de Waterdienst te Lelystad, Nederland 1. Opening, vaststellen agenda, mededelingen. Bert Pex afwezig wegens familieomstandigheden. Christine Cocquyt is afwezig wegens vakantie. 2. Verslag ledenvergadering 23 april 2010 in Aalst, België (bijgevoegd). Geen opmerkingen. Dit verslag is ook te lezen in Diatomededelingen 34, december Kort jaaroverzicht 2010 (secretaris). Geen overlijdensberichten binnen de vereniging. Jolanda van Iperen, vanaf het begin lid van de vereniging, heeft opgezegd wegens verandering van werkkring. Het ledenaantal bedraagt 58 leden en 9 instituten. Nog even terugkijkend hadden we een fantastische bijeenkomst bij de Vlaamse Milieu Maatschappij in Aalst, België. Een uitgebreid verslag hiervan is opgenomen in Diatomededelingen 34. In 2010 was de eerste workshop taxonomie door Bart Van de Vijver over Achnanthidium. Deze was zeer succesvol en wordt vervolgd. 26 november 2010 heeft het bestuur vergaderd in Beegden bij Bert Pex ter voorbereiding van de bijeenkomst in Lelystad 2011, waarbij tevens het 25-jarig bestaan werd voorbereid. In december 2010 is Diatomededelingen 34 verschenen, samengesteld door Holger Cremer en Christine Cocquyt. 4. Toelichting financieel jaaroverzicht 2010 en begroting 2011 (penningmeester, Peter Vos). Peter Vos licht toe dat de vereniging financieel gezond is en verzoekt de leden na te denken over activiteiten die kunnen worden ondersteund. 5. Verslag kascommissie en over 2010 en verkiezing nieuw lid van de kascommissie (Adrienne Mertens treedt af, Jaco van der Wal blijft nog één jaar aan). Op de vergadering wordt een nieuw kascommissielid gekozen. Adrienne Mertens doet namens de kascommissie verslag over het financieel beheer van 2010 met als conclusie dat alles in orde is bevonden. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk en gedechargeerd over Adrienne Mertens treedt af als kascommissielid; Jako van der Wal blijft nog 1 jaar aan; als nieuw kascommissielid heeft Marianne Thannhauser zich aangeboden. 6. Web-site NVKD. Bert Pex Bij afwezigheid van Bert wordt dit punt niet verder behandeld; alle leden kunnen veel (en steeds meer) informatie vinden op de website

5 7. Taxonomische diatomeeën workshop: evaluatie en toekomst. De taxonomische workshop van Bart Van de Vijver is bijzonder in de smaak gevallen en zeker voor herhaling vatbaar. Bart wil graag suggesties ter verdere verbetering van deze activiteit. Iedereen kan zich bij hem melden met ideeën. Bart wil dit uitbouwen tot een regelmatig terugkerende activiteit voor de leden. 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Bart Van de Vijver en Christine Cocquyt treden beiden af. Bart heeft te kennen geven wel in het bestuur actief te willen blijven als conservator en redacteur. Christine zal niet terugkeren in het bestuur. Voor Christine Cocquyt wordt als algemeen bestuurslid voorgedragen: Caroline Souffreau. Als nieuwe voorzitter, opvolger van Bart Van de Vijver, wordt het huidige bestuurslid Holger Cremer voorgedragen. Christine Cocquyt heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar werk in het bestuur van de NVKD en treedt af. Herman van Dam houdt een korte toespraak waarin nog eens gememoreerd wordt hoeveel Christine voor de vereniging heeft betekend. Voor haar in de plaats wordt Caroline Souffreau in het bestuur verwelkomd. Bart Van de Vijver treedt af als voorzitter en Holger Cremer wordt gekozen als nieuwe voorzitter. Bart blijft als bestuurslid wel actief. Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling: voorzitter en productie Diatomededelingen: Holger Cremer secretaris: Gert van Ee penningmeester: Peter Vos conservatrix, bibliotheek NVKD: Caroline Souffreau webmaster: Bert Pex Taxonomie en redacteur Diatomededelingen: Bart Van de Vijver Algemeen bestuurslid: Herman van Dam 9. Rondvraag. Jako van der Wal merkt op dat de adressen niet kloppen; zijn adres was verouderd. Reactie bestuur: de leden worden dringend verzocht tijdig veranderingen door te geven aan de secretaris en/of penningmeester. Er wordt komend jaar aan gewerkt de ledenlijst geheel bij te werken. 10. Sluiting.

6 ABSTRACTS

7 Spatial patterns in diatom diversity in peatlands: comparison of three ecologically contrasting systems ALEJANDRA GOLDENBERG VILAR 1, H. VAN DAM 2, G. VAN EE 3, R. VAN LEUKEN 4, A. KREIKE 4, E. NAT 4, H.G. VAN DER GEEST 1 & W. ADMIRAAL 1 1 Department of Aquatic Ecology and Ecotoxicology, IBED, University of Amsterdam, Science Park 904, 1098 XH Amsterdam, The Netherlands 2 Adviseur Water en Natuur. P.O. Box 37777, 1030 BJ Amsterdam, The Netherlands 3 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, P.O. Box 29, 1700 AA Heerhugowaard, The Netherlands 4 Stichting Waterproef. P.O. Box 43, 1135 ZG Edam, The Netherlands Diatoms are widely used in ecological monitoring because of their high sensitivity to environmental disturbances, but knowledge on the spatial patterns in diversity is virtually lacking. However, in Dutch peatlands, the artificial network of canals and ditches, with distinct chemical and hydromorphological gradients, creates a mosaic of diatom communities. To understand these distribution patterns it is essential to gain insight in the underlying mechanisms that cause these patterns. In general, the similarity in species composition between ecological communities is typically decreasing with increasing distance. For macroorganisms, this phenomenon is often quantified using distance decay relationships and species area relationships (SAR) and is often explained by the occurrence of environmental gradients and the spatially limited dispersal capacity of the species involved. In the last years, an intensive scientific debate arose whether microorganisms such as diatoms exhibit similar patterns. Available scientific studies show that generalizations across all unicellular organisms studied so far are unwarranted as they exhibit wide variability. The present study attempts to identify the mechanisms that generates diatom distribution patterns according to chemical and hydromorphological gradients by the comparison of three peatland areas in The Netherlands: Wormer and Jisperveld, Oostzanerveld and Naardermeer. The sampling follows a nested and spatially explicit design along six kilometers sampling tracks. The knowledge obtained in the present study is expected to be applied in a GIS species distribution model and will provide ecological background for practical issues such the selection of sampling points and sampling units for biological monitoring.

8 The freshwater diatom flora from Ulu Peninsula (James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica) KATEŘINA KOPALOVÁ 1,3, J. VESELÁ 2, J. ELSTER 2,3, L. NEDBALOVÁ 1,3, M. DE HAAN 4, J. KOMÁREK 2,3 & B. VAN DE VIJVER 4 1 Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Ecology, Viničná 7, CZ Prague 2, Czech Republic 2 University of South Bohemia, Faculty of Science, Department of Botany, Na Zlaté stoce 1, CZ České Budějovice, Czech Republic 3 Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Botany, Section of Plant Ecology, Dukelská 135, CZ Třeboň, Czech Republic 4 National Botanic Garden of Belgium, Department of Bryophyta & Thallophyta, Domein van Bouchout, B-1860 Belgium A few years ago, a detailed study on the taxonomy of freshwater diatoms from James Ross Island has been started. James Ross Island (64 10 S, W) is situated in the northwestern part of the Weddell Sea, close to the northern tip of the Antarctic Peninsula. Only the northern part of the island (=Ulu Peninsula) is ice-free. The remaining 75% of the island is covered with a permanent icecap. In 2006, a new Czech Antarctic station (J. G. Mendel station) was finally constructed on the island and during the austral summers between 2004 and 2009 a large number of samples was collected from seepage areas, streams and lakes. Most recently, during the austral summer of 2012, moss samples have also been collected. The aim of this study is to investigate the diatom communities living in these habitats in relation to the ecological factors determining their composition, diversity and presence. Until recently, most of the non-marine Antarctic diatom species were believed to have a cosmopolitan nature, mainly due to the use of non-appropriate taxonomic literature. Only very few of the reported species showed an Antarctic distribution. The results of our study contradict entirely this statement and present a mainly specific maritime Antarctic flora. More than 100 diatom taxa have been identified during the survey. Following detailed morphological research, based on light and scanning electron microscopy, several species have been described as a new for science, such as the endemic Eolimna jamesrossensis, Luticola truncata Kopalová & Van de Vijver and Diadesmis inconspicua Kopalová & Van de Vijver while several others including Chamaepinnularia gerlachei Van de Vijver & Sterken, Craticula antarctica Van de Vijver & Sabbe and Luticola austroatlantica were described from James Ross Island but also occur on neighboring islands. Recently, five new Luticola species have been recorded in the lake samples and also benthic diatoms from seepages and streams were published. The work is however not finished as is proven by a recent survey of the genus Diadesmis on several islands in the southern Atlantic and southern Indian Ocean showing, that the taxonomy of this genus needs a thorough revision. During the presentation, the morphology of some of the new species will be illustrated and we will discuss the results of the ecological analysis using multivariate analysis. Based on our results we were able to characterize ecologically several typical diatom communities with specific conductance, soluble reactive phosporus, alkalinity and total phosphorus as main determining parameters. The biogeographical relationship of the diatom flora of James Ross Island with other Antarctic localities is highlighted.

9 The peculiar molecular biology of diatoms PETER KROTH Department of Biology, University of Konstanz, Germany Algae represent a large, phylogenetically diverse and morphologically variable group of organisms comprising tiny picoplankton as well as large kelp. Algal research to date experiences a strong boost from actual genome projects and the development of molecular tools to study algae and algal processes like large scale transcription analyses, transformation techniques and gene silencing approaches. For diatoms there are two genomes available (for the pennate Phaeodactylum tricornutum and the centric Thalassiosira pseudonana) including two more genomes close to publication (Pseudonitzschia sp. and Fragilariopsis cylindrus). Diatoms are very interesting organisms for various reasons, including their ecological relevance, their silicified cell walls and their peculiar evolution by secondary endocytobiosis (the incorporation of a eukaryotic alga into a eukaryotic host cell, followed by transformation of the endosymbiont into a plastid). Especially the latter process resulted in various differences with respect to the physiology and cell biology of these algae when compared to green algae and land plants. Comparative analyses revealed relocated metabolic pathways, modified regulation processes and unexpected proteins: (i) In diatoms very few enzymes of the Calvin cycle are redox regulated by small proteins termed thioredoxins that function as a light switch for CO2 fixation by reducing target enzymes. (ii) Essential pathways like the oxidative pentose phosphate together with nucleotide synthesis pathways have been reallocated in diatoms. (iii) As a consequence, additional plastidic translocators for nucleotides and carbohydrates were established. (iv) Enzymes of the second half of glycolysis can be found in the cytosol, in the plastids as well as in the mitochondria. (v) We do have first indications that enzymes might be located in the periplastidic space of diatoms, including an NADP-dependent thioredoxin reductase and a phosphogluconate dehydrogenase. (vi) Diatoms also show a very unusual distribution of carboxylating and decarboxylating enzymes.

10 New Biology: the HydroChip and its added value in increasing knowledge on water ecology FRANK H.J. SCHUREN & H. CREMER TNO Earth, Environmental and Life Sciences, Zeist and Utrecht, The Netherlands The water quality in Europe is enormously under pressure by various interfering chemical, physical, and biological stressors. An acceptable water quality is, however, essential for the persistence of aquatic ecosystems and also has wide-ranging socio-economic impacts. In Europe water policy and water pollution control is embedded in a number of environmental directives, e.g. the European Water Framework Directive, and the Bathing Water and Drinking Water Directives. Siliceous algae, predominantly diatoms, and blue-green algae play a prominent role in these directives and thus are an essential component of biomonitoring as diatoms are important indicators of water quality, reacting sensitive and fast to environmental change. Traditional diatom monitoring includes regular sampling and controlling of diatom communities using light microscopy techniques. However, this approach is limited by a combination of financial resources and analysis capacity, long running time, and chance of erroneous morphological diagnosis. In order to forestall these disadvantages we are developing the DNA-based HydroChip monitoring tool. This new application, based on DNA microarray technology, will allow an automatic, fast, efficient, standardized and reliable assessment of the algal (diatom) flora at minimal costs. The possibility of rapid low-cost analyses will also permit early warning of and possible direct measures against developing deleterious water conditions. We make use of sequence variations in the 18s rrna encoding gene as a barcode marker. Development of this diagnostic tool will be presented in more detail including current limitations in the diatom world (lack of sequence information, lack of pure cultures). First habitat typing tests with a prototype of the HydroChip carrying the barcodes of more than 130 diatom species applied to a large set of substrate samples (reed and small stones) collected in various water types in the Netherlands show a clear consistency between traditionally counted samples and those analyzed with the new molecular tool. Development and application of powerful barcoding techniques for water quality issues will promote uniform ecological monitoring across the Netherlands and, potentially across Europe.

11 Holocene climate variability and its effect on ice sheet dynamics and lacustrine microbial communities in Lützow Holm Bay (East Antarctica) INES TAVERNIER 1, E. VERLEYEN 1, D.A. HODGSON 2, A. JACQUES 1, S. IMURA 3, S. KUDOH 3, K. SABBE 1 & W. VYVERMAN 1 1 Protistology and Aquatic Ecology - Ghent University, Ghent, Belgium 2 British Antarctic Survey, Cambridge, United Kingdom 3 National Institute of Polar Research, Tokyo, Japan Of the global ice sheets, the Antarctic ice sheet has least field data to constrain its past volume and contribution to global sea-level change since the Last Glacial Maximum. Moreover, little is known about the timing of deglaciation in vast sectors of the continent and ice sheet responses to Holocene climate variability, despite this information being critical for estimating the ice sheet s contribution to future sea-level changes in a warming world. In order to minimize these uncertainties, we developed a new relative sea-level (RSL) curve for Lützow-Holm Bay (East Antarctica, EA) using marine to freshwater transitions in sediment cores from isolation lakes. We combined this with a study of the deglaciation history by radiocarbon dating transitions from glaciogenic to organic-rich sediments in glacial lakes. Reconstructions were also made of past changes in the regional climate-related moisture balance and temperature-dependent lake primary productivity using biological and sedimentological proxies. We focused on West Ongul Island and Skarvsnes, a peninsula 60 km distant. On West Ongul Island, the Holocene RSL maximum was below 13 m above sealevel (a.s.l.). RSL fell from this maximum at a rate of 8.1 mm/yr between 3945 and 3575 cal. yr BP to 2.8 mm/yr during the past 3575 calibrated years. On Skarvsnes, the RSL shows a more complex history. The Holocene RSL maximum could not be determined exactly, but was above 28 m a.s.l. between 5726 and 2692 cal. yr BP. RSL fell at 17.3 mm/yr between 2692 and 1155 cal. yr BP, dropping rapidly to 1.3 mm/yr during the past 1155 years. The RSL changes on West Ongul Island are in agreement with previous findings from the region. By contrast, the RSL curve for Skarvsnes differs from previous reconstructions. The patterns may be explained by increasing the modeled maximum ice thickness during the Holocene in this region and by imposing a subsequent melting event, possibly during the mid to late Holocene warm period. This climate anomaly has been inferred from ice, lake and marine sediment cores in EA between c. 4 and 2 ka BP and was similarly present in a sediment core from nearby Lake Ô-Ike between c and 1753 cal. yr BP. A modeling approach using a suite of glacio-isostatic adjustment models will be used to confirm or reject this hypothesis of late Holocene regional ice mass loss. If correct this will imply that the East Antarctic ice sheet in this region is probably less stable than previous models and field data have suggested.

12 Diatoms as landscape engineers ELLEN WEERMAN HAS University of Applied Sciences, s-hertogenbosch, The Netherlands In this presentation I will present the main conclusions from my PhD research conducted at the Netherlands Institute of Ecology in Yerseke (now NIOZ-CEME). During spring the landscape of muddy intertidal flats can exhibit a striking spatial pattern of hollows and diatom covered hummocks. The interaction between diatoms, water drainage and sedimentation processes was found to be a key determinant of the formation of a regular landscape of diatom-covered hummocks and water-filled hollows. These spatial patterns were found to affect ecosystem functioning by increasing total diatom content and net sedimentation on the scale of the entire mudflat. Subsequently, I show that top-down control by benthic herbivores has a major influence on landscape formation, affecting benthic phototrophic biofilms at microbial scale (µm) as well as on intertidal flat scale (m). Herbivores controlled pattern formation following the seasonal collapse of the diatom biofilm patterns and in the laboratory ciliate grazers were found to decrease clustering in the micro-scale landscape of photrophic biofilms. Top-down control did not only affect landscape formation, but also increased net primary production (but not biomass), which was validated by laboratory experiments. Analysis of changes in the spatial characteristics of spatial patterns as they degraded due to increased grazing intensity revealed predictable changes in their spatial configuration which point out that there is a potential use of spatial patterns as an indicator for rapid shifts to a degraded state.

13 Encyonopsis neerlandica, a new freshwater diatom species (Bacillariophyta) from moorlandpools in The Netherlands BART VAN DE VIJVER 1*, G.L. VERWEIJ 2, J. VAN DER WAL 3 & A. MERTENS 4 1 National Botanic Garden of Belgium, Department of Cryptogamy, Domein van Bouchout, B Meise, Belgium 2 Koeman en Bijkerk n.v., Postbus 111, Nl-9750 AC Haren, The Netherlands 3 AQUON-Boxtel, Postbus 298, Nl-5280 AG Boxtel, The Netherlands 4 Grontmij B.V., Department Water, Team Ecology, Postbus 95125, NL-1090 HC Amsterdam, The Netherlands A new cymbelloid diatom species, Encyonopsis neerlandica sp. nov., is described from several moorland pools from The Netherlands. The new species belongs to the complex of species around E. microcephala. Based on Light and detailed Scanning Electron Microscopy, the morphology of the new species is discussed and compared to similar species from this complex. Encyonopsis neerlandica is characterized by its rather large valve dimensions, the narrowly to clearly lanceolate valve outline with convex to weakly convex margins and rostrate to capitate apices. The distal raphe fissures are ventrally deflected. There is a clear difference between the rounded areolae near the valve margin and the transapically elongated areolae near the axial area. Notes on the ecology of the species are added.

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind The moderating effect of the mother child relation on the

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Summary 136

Summary 136 Summary 135 Summary 136 Summary The objectives of this thesis were to develop of a mouse model of neuropathic pain and spinal cord stimulation (SCS) and to increase the efficacy of spinal cord stimulation

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156

HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156 HON-GT-01 ST1 & 02 Project 1156 Alternatives for the Honselersdijk Doublet Because of presence of an obstruction in HON-GT-01 ST1 at a depth of 2422m AH (-2249 m TVD, see next slide). PanTerra was asked

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015

Work related road safety trends and analysis in Belgium. PRAISE Madrid - October 1, 2015 Work related road safety trends and analysis in Belgium PRAISE Madrid - October 1, 2015 Study conducted by BRSI support of the Fund for Occupational Accidents analysis of 81.080 accidents (period 2008-2012)

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht

De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht De Invloed van Altruïsme op de Samenhang tussen Leeftijd en Mentale Veerkracht Study of the Influence of Altruism in the Association of Age and Resilience Maik P.W. de Vos Eerste begeleider: Tweede begeleider:

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning

Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische. Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning Relatie tussen Appreciative Inquiry en Autonome Motivatie Verklaard door Psychologische Basisbehoeften en gemodereerd door Autonomieondersteuning The Relationship between Appreciative Inquiry and Autonomous

Nadere informatie

NVKD studiedagen 30 mei 1 juni 2013

NVKD studiedagen 30 mei 1 juni 2013 NVKD studiedagen 30 mei 1 juni 2013 Grontmij Nederland B.V. Locatie NVKD studiedagen: Adrienne Mertens IJkelaarstraat 3 T: +31 24 6221473 6611 KN Overasselt adrienne.mertens@grontmij.nl M: +31 6 44602020

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

De andere elementen komen niet zomaar aanwaaien.

De andere elementen komen niet zomaar aanwaaien. a Welke twee zoutoplossingen zou hij daarvoor kunnen gebruiken? Geef de oplosvergelijkingen voor beide zouten. Noem de oplossingen resp. oplossing A en oplossing B b Geef de reactievergelijking van de

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

De Ingewikkelde Invloed van IJsafsmelt op de Zeespiegel. Bert Vermeersen

De Ingewikkelde Invloed van IJsafsmelt op de Zeespiegel. Bert Vermeersen De Ingewikkelde Invloed van IJsafsmelt op de Zeespiegel Bert Vermeersen NIOZ op Texel wil veilig achter de zeedijk Door Nico Volkerts - 17-11-2015, 8:00 (Update 17-11-2015, 8:42) TEXEL - Het Koninklijk

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Genetic code. Assignment

Genetic code. Assignment Genetic code The genetic code consists of a number of lines that determine how living cells translate the information coded in genetic material (DNA or RNA sequences) to proteins (amino acid sequences).

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie