Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x"

Transcriptie

1 Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade, die voortvloeit / zou kunnen voortvloeien uit enige inhoudelijke onvolledigheid en/of onjuistheid, of andere fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway. Venlo, november 2012, directie

2 Betreft alle directe en indirecte exe-files (programa s): Inhoudsopgave: 1 Inleiding Hardware en besturingssystemen Ketencommunicatie BlueRetail en Windows Vista BlueRetail en Windows Bijlagen Appendix A: Specificatie items Appendix B: Windev omgeving Blz. 1 van 13

3 1 Inleiding Doel document Domein ICT-systemen functioneren optimaal als alle onderdelen van het systeem goed op elkaar zijn afgestemd. Dit geldt ook voor BlueRetail met een Hyperfile type 7 database. Voor een optimale functionering van BlueRetail vanaf versie 3.31 en hoger is het van belang dat aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot besturingsystemen, hardwareconfiguraties, netwerk- en telecommunicatieverbindingen voldaan wordt. Deze voorwaarden worden in dit document beschreven. Dit systeemeisen document is bedoeld om de infrastructuur te bepalen van één enkele (Retail) vestiging. In een breder perspectief dienen de systeem- en inrichtingseisen van de overige componenten voor het hoofdkantoor en de vestigingen te worden opgenomen in een nog nader uit te werken technisch implementatieplan BlueRetail door de klant en/of de (Business) Partner op te stellen. Binnen Newway is expertise aanwezig binnen de afdeling projectbegeleiding die u kan helpen om in gezamenlijk overleg te komen tot de juiste keuzen en implementatieaanpak. Terminal Server /cloud computing Uitgesloten oplossingen Newway staat het de klant toe de applicatie te draaien in een Terminal Server / Citrix achtige omgeving. Deze omgeving wordt in dit document Cloud genoemd. Omdat de infrastructuur de beperkende factor wordt m.b.t. performance kan Newway daarvoor geen enkele garantie bieden. Dit geldt ook voor het aansturen van de specifieke Retail randapparatuur. BlueRetail is wat dit betreft afhankelijk van de inrichting in de Cloud en de drivers van/voor de apparatuur en hier heeft Newway geen invloed op. De ervaringen tot nu (december 2010) geven een beeld dat er op duidt dat BlueRetail zich goed gedraagt in alle opzichten qua stabiliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Oplossingen m.b.t. operatiesystemen zoals Apple, Android, Linux, Unix en Novell vallen buiten de scope van dit document. Als de klant of (Business) partner dit wenst, is overleg noodzakelijk. Blz. 2 van 13

4 2 Hardware en besturingssystemen Inleiding Bijlage In de volgende paragrafen worden kort de minimale hardware- en besturingssysteemeisen aangegeven. Er bestaat onderscheidt tussen: een stand-alone systeem in de vestiging een netwerkomgeving in de vestiging een netwerkomgeving op het hoofdkantoor. Achter alle systeemeisen rubrieken staat een rood cijfer. De uitleg hiervan is centraal opgenomen in de bijlage achter in dit document. Deze bijlage vormt een integraal onderdeel van dit systeemeisendocument. 2.1 Stand-alone gebruik Omschrijving Met stand-alone wordt bedoeld één (1) op zich staande computer met BlueRetail versie 3.3x of hoger. De computer maakt dus geen onderdeel uit van een netwerk als werkstation in bijv. een vestiging. Het is dus niet een server, maar een losse computer/kassa/kioskserver met BlueRetail en/of de Kioskserver (sinds BlueRetail versie 3.51) er op geïnstalleerd Functie-eisen stand-alone Omschrijving Uitgaande van een stand-alone systeem zijn de volgende hardware- en besturingssysteemeisen van toepassing. Hardware Hardware 0 Besturingsystemen. Processor Intel/AMD Dual core 1 Snelheid 2,0 GHz 1 Intern geheugen 1 Gigabyte 2 Monitor SVGA minimaal 800x600 resolutie 3 Harde schijf 80 Gigabyte 4 Poorten Uitgangen t.b.v. POS randapparatuur 5 Schijfstation Backup-systeem UPS Besturingssystemen Microsoft OS(sen) 2.2 Netwerk omgeving (USB-) CD-Rom of (USB-) DVD Drive 6 7 WePos 8 + eventuele officiële Service Packs Windows XP (Professional) Sp2 8 en Sp3 Windows XP (Embedded for point of service) 8 Windows 7 Professional en Sp s Inleiding Een vestigingsnetwerk bestaat uit één (nondedicated) server en één of meerdere werkstations en/of kassa s / kioskservers. Blz. 3 van 13

5 Omschrijving De omvang van de server is afhankelijk van de toepassing en de omgeving waarvoor hij moet dienen. Aan een server in een vestiging met twee kassa s en één werkstation worden andere eisen gesteld dan aan de server in een netwerk met veertien kassa s en meerdere werkstations of aan een hoofdkantoor waarop van honderden filialen de spiegeldatabases staan en vele BlueRetail gebruikers aanwezig zijn. Een situatie met een nondedicated server is niet wenselijk, maar kan om kostentechnische redenen gekozen worden. Wij adviseren om nooit meer dan drie kassa s/werkstations aan dit type server te hangen. Ook zal de nondedicated server server instellingen dienen te hebben om databasestabiliteit en performance te kunnen waarborgen Functie-eisen hardware Omschrijving De aanbevelingen die hieronder staan zijn voor een gemiddelde organisatie en kunnen per klant variëren. Uitgaande van gebruik in een netwerkomgeving, zijn de volgende hardware- en besturingssysteem eisen van toepassing: Hardware Hardware 0 Vestigings-server BlueRetail Processor Intel/AMD Dual core 1 Snelheid 2,0 MHz 1 Intern geheugen 2 Gigabyte 2 Monitor SVGA minimaal 800x600 resolutie 3 Harde schijf 160 Gigabyte 9 Extra harde schijf 160 Gigabyte 10 Raid-1 controller 10 Schijfstation Backup-systeem UPS CD-Rom of DVD Drive (vast gemonteerd) 6 7 Werkstation / kassa / kiosk Werkstation/Kassa/Kiosk 0 Processor Intel/AMD Dual core 1 Snelheid 2,0 GHz 1 Intern geheugen 1,0 Giga byte 2 Monitor SVGA minimaal 800x600 resolutie 3 Harde schijf 80 Gigabyte 4 Poorten Uitgangen t.b.v. POS randapparatuur 5 Schijfstation UPS (USB-)CD-Rom of (USB-)DVD Drive 7 Besturingsystemen Besturingssystemen Server 12 Windows 2003 Server 14 + SP s Windows 2008 Server 14 + SP s Werkstation / kassa 13 WePos Client 14 + officiele Service Packs Windows XP (Professional) Sp2 8 + SP3 Windows XP (Embedded for point of service) 8 Windows Windows 7 Professional en SP s 2.3 Functie-eisen netwerk Blz. 4 van 13

6 Omschrijving Netwerk BlueRetail Software functioneert optimaal wanneer het netwerk aan de volgende minimale vereisten voldoet: Netwerk Bekabeling categorie 5, 100 MHz 15 SWITCH 1Gb/s in per poort Mbp/s per poort uit, fullduplex 17 ROUTER Mbp/s full duplex 17 Netwerkkaart Mbp/s full duplex 17 Protocol FTP over TCP/IP 18 Blz. 5 van 13

7 3 Ketencommunicatie Bijlage 8 Newway Systeemeisen UNI SEB v2 Definitie ketencommunicatie Verbinding Benodigde bandbreedte ADSL / SDSL / kabel Keten communicatie Communicatie sessie Ketencommunicatie gebeurt via FTP verkeer waarbij op het hoofdkantoor één of meerdere BlueRetail FTP-server(s) actief zijn. Deze wachten totdat een filiaal via de BlueRetail FTP-cliënt verbinding maakt. Het verkeer kan via een modem met een analoge- of ISDN-lijn verlopen. Tegenwoordig is bijna overal ADSL / SDSL / kabel verkrijgbaar. De benodigde bandbreedte hangt af van een aantal factoren: - De communicatiefrequentie. - De omvang van datatransfer (totaal). - De beschikbare bandbreedte. Dit bestaat uit een aantal processen die elk tijd kosten. - Het voorbereiden van de communicatiesessie binnen BlueRetail van de incrementele (gemuteerde) data. - De communicatie. - De verwerking. Tijdens dit proces wordt de te versturen data verzameld, ingepakt en gereed gezet voor verzending. Hierna wordt deze data verzonden naar het hoofdkantoor, waarbij data die op het hoofdkantoor klaar staat voor het filiaal naar het filiaal wordt overgehaald. De ontvangen data moet door BlueRetail uitgepakt en verwerkt worden op zowel het hoofdkantoor (incl. het spiegelfiliaal) als het filiaal. Bepalende factoren communicatie sessie Hoofdkantoor Hoeveelheid data van het hoofdkantoor naar het filiaal en vice versa Snelheid van de computer m.b.t. het verwerken en voorbereiden Bandbreedte van de upload en download verbinding op het hoofdkantoor en/of het filiaal Afhandeling op FTP-server s Vestiging (filiaal) Alle filialen communiceren met het hoofdkantoor. Hoe meer filialen tegelijk, hoe zwaarder de verbinding belast wordt! Wederom afhankelijk van het aantal filialen en aantal te verwerken filiaalsessies per HK-server. Hoe meer filialen, hoe langer het duurt. ADSL of SDSL20 20 of kabel Upload snelheid Verbindingen ADSL Upload snelheid niet gelijk aan de download snelheid Verbindingen versneden tot wel 20 keer (overboeking) SDSL Upload snelheid is gelijk aan de download snelheid Benodigde bandbreedte Uit ervaring blijkt dat een minimale bandbreedte van 256Kb / 64Kb (download/upload) voldoende is voor de meeste eenvoudige klantenimplementaties. Is deze kwalificatie niet op u van toepassing dan is Newway of haar partner altijd bereid hierover verder met u van gedachte te wisselen ten einde een verantwoorde en betaalbare keuze mogelijk te maken. Blz. 6 van 13

8 4 BlueRetail en Windows Vista Inleiding Problemen met Vista Oplossing Standalone PC met BlueRetail Of BlueRetail compatible is met Windows Vista wordt in dit hoofdstuk besproken. Als men rekening houdt met de beperkingen en de benodigde autorisatie work-arounds dan werkt BlueRetail onder Vista. Dit is echter meteen de reden waarom Windows Vista niet formeel wordt ondersteund door Newway. - Onder Vista werkt de huidige FTP Cliënt ( versie 3.42) betrouwbaar. - Vista laat niet toe dat software zich zomaar installeert in C:\Program files of files plaatst in C:\Windows. - Om te voorkomen dat het besturingssysteem problemen ondervindt door software van derden, heeft Microsoft bedacht dat een eigen veilige omgeving wordt aangemaakt per gebruiker en dat installeren in C:\Program files, C:\Windows en het register niet meer zomaar kan c.q. wenselijk is. Om de problemen met Windows Vista te omzeilen, zijn er twee oplossingen met betrekking tot BlueRetail: - Standalone PC met BlueRetail - Netwerk installatie Gebruik hiervoor altijd Vista Business. Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Maak als administrator een directory aan op de PC C:\BlueRetail en plaats in de directory C:\Windows een leeg bestand Kassamatic.ini. 2 Geef op beide directories voor alle BlueRetail gebruikers van die PC modify (wijzigen) rechten 3 Installeer als administrator BlueRetail in C:\BlueRetail 4 Maak met de hand een icoon op de desktop aan naar C:\BlueRetail\kmstart.exe die voor elke gebruiker zichtbaar is. Netwerk installatie van BlueRetail Gebruik hiervoor altijd Windows Vista Business en als server Windows 2003 of 2008 (incl. alle service packs). Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Installeer de werkstations c.q. kassa s zoals hierboven beschreven bij Standalone 2 Zorg dat er op de server een partitie is, bijvoorbeeld X:, waartoe de BlueRetail gebruikers toegang en modify (wijzig)rechten hebben 3 Installeer in de partitie een directory X:\BlueRetail de BlueRetail software 4 Maak op de desktop een icoon naar X:\BlueRetail\kmstart.exe Omdat X: een lokale drive is en de FTP component onder Windows 2003/2008 draait, kan men nu gebruik maken van de ketencommunicatie. Blz. 7 van 13

9 5 BlueRetail en Windows7 19 Inleiding Problemen met Windows 7 Oplossing Standalone PC met BlueRetail Of BlueRetail compatible is met Windows 7 wordt in dit hoofdstuk besproken. In principe geldt voor Windows 7 nagenoeg hetzelfde als voor Vista. Als men rekening houdt met de beperkingen en de benodigde autorisatie work-arounds dan werkt BlueRetail onder Windows 7. - Onder Windows 7 werkt de huidige FTP cliënt (versie 3.42) component betrouwbaar. - Windows 7 laat niet toe dat software zich zomaar installeert in C:\Program files of files plaatst in C:\Windows. - Om te voorkomen dat het besturingssysteem problemen ondervindt door software van derden. heeft Microsoft bedacht dat voor elke gebruiker een eigen veilige omgeving wordt aangemaakt per gebruiker en dat installeren in C:\Program files, C:\Windows en het register niet meer zomaar kan. Om de problemen met Windows 7 te omzeilen zijn er 2 oplossingen met betrekking tot BlueRetail: - Standalone PC met BlueRetail - Netwerk installatie Gebruik hiervoor altijd Windows 7 Professional. Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Maak als administrator een directory aan op de PC C:\BlueRetail en plaats in de directory C:\Windows een leeg bestand Kassamatic.ini. 2 Geef op beide directories voor alle BlueRetail gebruikers van die PC modify (wijzigen) rechten 3 Installeer als administrator BlueRetail in C:\BlueRetail 4 Maak met de hand een icoon aan op de desktop naar C:\BlueRetail\kmstart.exe die voor elke gebruiker zichtbaar is. Netwerk installatie van BlueRetail Gebruik hiervoor altijd Windows 7 Professional en als server Windows 2003 of 2008 met alle service packs geïnstalleerd. Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Installeer de werkstations c.q. kassa s als hierboven bij Standalone 2 Zorg dat er op de server een partitie is, bijvoorbeeld X: waartoe de BlueRetail gebruikers toegang en modify (wijzig)rechten hebben 3 Installeer in de partitie een directory X:\BlueRetail de BlueRetail software 4 Maak op de desktop een icoon naar X:\BlueRetail\kmstart.exe Blz. 8 van 13

10 Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Namens Newway de heer H.V.M. van der Plas Namens de heer/mevrouw Handtekening: Handtekening: Datum: Plaats: Datum: Plaats: Blz. 9 van 13

11 6 Bijlagen Appendix A: Specificatie items 0 Ieder systeem dient een uniek token te hebben. Veelal is het MAC-adres van de netwerkkaart al voldoende. 1 Minimaal indien mogelijk. 2 Het verdient de voorkeur om meer intern geheugen te installeren. 3 BlueRetail heeft minimaal deze schermresolutie nodig. Wij adviseren echter 1024* De BlueRetail software wordt op de normale opstart harde schijf geïnstalleerd. De minimaal benodigde vrije ruimte op de harddisk is circa 2 GB voor de eerste installatie ten behoeve van de BlueRetail Software. Tevens dient u er rekening mee te houden dat ook de gebruikte besturingssystemen een minimale hoeveelheid vrije schijfruimte nodig hebben. Indien mogelijk verdient het aanbeveling om een extra harde schijf te installeren waarop de database van de BlueRetail Software komt te staan. Deze extra harde schijf dient voldoende capaciteit te hebben om de door u als gebruiker ingevoerde stamdata (artikelen, categorie en relaties, etc.) en transacties te kunnen bevatten (fiscaal 7 jaar in Nederland). Daar de benodigde opslagcapaciteit van de harde schijf afhankelijk is van de hoeveelheid data die men wenst op te slaan, adviseren we gezien de huidige standaard een harde schijf van minimaal 80 Gigabyte hiervoor te reserveren. 5 M.b.t de aansturing van de POS randapparatuur dienen er voldoende USB poorten aanwezig te zijn. Ook USB poorten met 12 en/of 24 volt uitgang zijn daarbij aan te bevelen. Verder is minimaal een seriële (9-pens) poort noodzakelijk ten behoeve van o.a. de EFT apparatuur en/of randapparatuur. Een en ander met betrekking tot de in deze alinea benoemde poorten is geheel afhankelijk van de geselecteerde randapparatuur en kan per merk behoorlijk afwijken. 6 Het verdient aanbeveling dat er een back-up systeem aanwezig is met voldoende capaciteit om de volledige BlueRetail Software en de BlueRetail Hyperfile database op te slaan. Tevens adviseren we om te kiezen voor een back-up systeem dat in staat is om open bestanden automatisch over te slaan en eventueel achteraf alsnog aan de back-up toe te voegen. Anders moet men steeds BlueRetail eerst in zijn geheel, inclusief alle lossen Newway routines (als de automatische procedures, FTP Server, FTP Cliënt, Kioskserver etc.) afsluiten alvorens een back-up te kunnen maken. 7 Het verdient aanbeveling om een UPS te installeren. Deze dient minimaal voldoende vermogen voor zowel de PC als de monitor te kunnen leveren om gedurende een x- periode het systeem gecontroleerd af te sluiten. Het installeren van bijvoorbeeld UPS management software wordt aanbevolen. 8 Alle updates van het desbetreffende besturingssysteem moeten uitgevoerd zijn. Het Operating System dient minimaal 32 bits of hoger te zijn. Newway adviseert u ervoor te zorgen dat u altijd de laatste service pack(s), essentiële servicepacks of hotfixes hebt geïnstalleerd. Indien het interngeheugen 2GB is, dan kan het noodzakelijk zijn dat de pagefile aangepast dient te worden. 9 De minimaal benodigde vrije ruimte op de harddisk is circa 2 GB voor de eerste installatie ten behoeve van de BlueRetail Software. Verder dient er voldoende vrije ruimte te zijn om de door u als gebruiker ingevoerde stam (artikelen, categorieën, relaties, etc.) en variabele transactie database op te slaan. Tevens dient u er rekening mee te houden dat ook de gebruikte besturingssystemen een minimale hoeveelheid vrije schijfruimte en vrij intern geheugen nodig hebben. Blz. 10 van 13

12 10 Wij adviseren om een extra harde schijf met dezelfde capaciteit te installeren in minimaal een Raid-0 of Raid-1 configuratie. Deze Raid-n configuratie zorgt ervoor dat de extra harde schijf een kopie is van de opstart/data harde schijf. Bij uitval van de opstart/data harde schijf neemt bij een juiste installatie- deze extra harde schijf alle functies over. Indien u Raid-5 neemt, dan is het aan te bevelen om de OSschijven minimaal in Raid-1 te configureren en de dataschrijven in RaidD Afhankelijk van hoe de server gebruikt wordt: Dedicated (file/data server) 13 Voor de werkstations waarop de BlueRetail applicatie gedraaid wordt, kunnen alleen Windows besturingssystemen gebruikt worden. 14 Alle updates van het desbetreffende besturingssysteem moeten uitgevoerd zijn. Zorg ervoor dat u altijd de laatste service pack en door de leverancier aanbevolen (security/systeem) patch(es) hebt geïnstalleerd. Indien het interngeheugen 2GB, dan kan het noodzakelijk zijn dat de pagefile aangepast dient te worden. 15 Het netwerk dient te voldoen aan de volgende eisen : ISO-EIC standaard voor gebouw- en terreinbekabeling of de voor Europa afgeleide norm NEN (Hiervan dient een meetrapport op aanvraag overlegd te kunnen worden.) Tevens dient het netwerk een volledig als category 5 (cat 5) aangemerkt netwerk te zijn. Waarbij iedere gebruiker bij iedere aderpaar-combinatie een minimale snelheid van 100 Mbp/s heeft. Het verdient aanbeveling om de bekabeling welke door het gebouw loopt met FTP cat.5 (Foiled Twisted Pair) bekabeling uit te voeren. Dit is extra afgeschermde kabel waardoor de kans op storingen geminimaliseerd wordt. Voor de korte aansluitkabels naar de apparatuur kan UTP cat. 5 (Unshielded Twisted Pair) gebruikt worden. M.b.t. de eventuele switch apparatuur die het sternetwerk faciliteert, is het aan te bevelen om met programmeerbare UTP-poorten te werken, zodat er e.e.a. indien noodzakelijk geoptimaliseerd kan worden. 16 Minimaal. Indien mogelijk hoger. 17 Full- of Half- duplex zal proefondervindelijk moeten worden vastgesteld. In sommige situaties blijkt full duplex instabiel te zijn. Er is meer snelheid te bereiken door de netwerkkaarten om te schakelen op halfduplex en daarop vast in te stellen. 18 Het verdient aanbeveling om protocollen die niet gebruikt worden uit te zetten. (Als er gebruik gemaakt gaat worden van Hoofdkantoor-Filiaal communicatie, dan zal het protocol TCP/IP geactiveerd moeten worden, omdat dit via File Transfer Protocol verloopt.) 19 Windows Windows 7 Professional - Rechten 20 ADSL SDSL Uploadsnelheid Upload snelheid niet gelijk aan de download snelheid Upload snelheid is gelijk aan de download snelheid Verbindingen Verbindingen versneden tot wel 20x (overboeking) Appendix B: Windev omgeving Inleiding Helptekst Windev Het is algemeen bekend dat degene die het pakket als eerste gaat gebruiken op een nieuwe dag, traagheid waarneemt. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, maar een specifieke ervan wordt hieronder vermeld. Slowness problem when first adding or deleting a record in a HyperFileSQL file An unexpected slowness problem may occur when a record found in a HyperFileSQL data file is accessed for the first time. To correct this problem: Disable the antivirus program for the.fic,.ndx,.mmo and.rep files. Blz. 11 van 13

13 Disable "Restore the system" in Windows XP. Oplossingen Een oplossing is dus het uitschakelen van het automatisch laten maken van herstelpunten door het operatingsysteem. De tweede oplossing is gelegen in de manier waarop de virusscanner omgaat met de BlueRetail database. Zaken als on-access scannen is dus zeer nadelig voor de performance en Newway beveelt dan ook dat type virusscan functies uit te schakelen. Blz. 12 van 13

Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2014

Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2014 Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2014 Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden

Nadere informatie

Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2016

Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2016 Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2016 Reviewed by: The New Loft De Passage 120 1101 AX Amsterdam Postbus 416 1000 AK Amsterdam Nederland www.koningenhartman.com Ondanks alle

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Infrastructuur eisen winkel

Infrastructuur eisen winkel Infrastructuur eisen winkel Venlo, juli 2015, Inleiding In dit document staat hoe de stroomvoorziening en de netwerkbekabeling moet zijn aangelegd, wil de eerste fase van de winkelautomatisering een succesvol

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling , J. Elfrink (j.elfrink@nl.ccv.eu) CCV Services B.V. v2.3, 13-04-2015 Definitief Ref.: - CCV Services B.V. Postbus 9226 6800 KH Arnhem 026 3849911 www.ccv.eu CCV Services B.V.2015. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

De laatste versie is beschikbaar Van onze software

De laatste versie is beschikbaar Van onze software De laatste versie is beschikbaar Van onze software In dit document informeren wij u over Aandachtspunten installatie pagina 2 van 5 Systeemeisen pagina 3 van 5 Releasenotes pagina 5 van 5 Versie 2013.12.01

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff versie 3, 31 mei 2002 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 JAARGROEPEN... 3 1.2 UPDATES... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 STANDALONE... 4 Systeemeisen standalone

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office

Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding Norman Endpoint Protection SOHO Small Office Home Office Installatiehandleiding NPRO SOHO licentie 1 12-november-2013 Inhoudsopgave Introductie... 3 Systeemvereisten... 3 Norman

Nadere informatie

Installatiegids Registratie Hardware specificaties

Installatiegids Registratie Hardware specificaties Installatiegids Installatiegids... 1 Registratie... 2 Hardware specificaties... 3 Waarschuwing ivm Poorten die open moeten staan... 3 Configuratie voor gebruik op Citrix, Terminal Server,...... 4 Windows

Nadere informatie

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff versie 5, 4 februari 2003 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 JAARGROEPEN... 3 1.2 UPDATES... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 STANDALONE... 4 Systeemeisen

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10

Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Installatiehandleiding release ADOMI 2014.1 ASD 6.10 Heeft u vragen over deze tekst, dan kunt u e-mailen naar support@tweesnoeken.nl. Algemeen Zorg ervoor dat u als beheerder (administrator) van de pc

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO

Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van Norman Endpoint Protection Small Office Home Office Licentie SOHO Handleiding installatie van NPRO_SOHO licentie 1 25 juli 2011 Inhoud Inhoudsopgave Algemeen... 3 Introductie...

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Installatie van King 5.32

Installatie van King 5.32 Dit document beschrijft de installatie van King 5.32. Bij de installatie van King 5.32 dient u rekening te houden met de volgende systeemeisen: Besturingssysteem: Windows 98, Windows ME, Windows NT (minimaal

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Installatie smartcard en certificaten CreAim BV Zuiddijk 384C 1505 HE Zaandam T + 31[0]75 631 27 09 F + 31[0]75 612 37 14 I www.creaim.nl Versie 1.4 1 Inleiding Dit document bevat

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2. INSTALLEREN... 2. Systeemvereisten... 2.2 Softwarecompatibiliteit... 2 2. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN... 2 2. Installatie- of opstartproblemen...

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1

Project Owner. Date : 3-6-2009. Version : 1.1 Project Project Owner : Basisvoorwaarden DDV : NPO Date : 3-6-2009 Version : 1.1 Status : Definitief Revision History Revision Date By Description 0.1 11-2-2005 Dylan van Rijsbergen 0.2 14-2-2005 Dylan

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Sara-2 kan worden geïnstalleerd op de volgende operating systemen:

Sara-2 kan worden geïnstalleerd op de volgende operating systemen: 1.0 Vereiste softwareconfiguratie Windows Sara-2 kan worden geïnstalleerd op de volgende operating systemen: Windows 98 SE Windows ME Windows 2000 Windows XP Windows Vista Voor het installeren onder Windows

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor de ACF PDF Invoice Uploader, voor het online verzenden van pdf-facturen Inhoud 1. Inleiding 03 2. Eisen 03 2.1 Systeemeisen

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Pagina 2 van 7 1 Inleiding Vanwege de zeer uitgebreide elektronica op Porsche voertuigen is het noodzakelijk dat de diagnosesoftware enorm snel evolueert. De installatie en verdere

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk INHOUDSOPGAVE 1 SYSTEEMEISEN VOOR HET INSTALLEREN EN WERKEN MET VERZUIMXPERT... 3 2

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

$FWLDQ 364/ Server V11 installatiegids

$FWLDQ 364/ Server V11 installatiegids $FWLDQ 364/ Server V11 installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie op server...3

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft?

Vraag : Antwoord : Meer Infos.pdf. Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Vraag : Wat zijn de minimum systeemeisen voor Bouwsoft? Antwoord : Systeemvereisten lokale pc of netwerk / Verdere technische info bouwsoft.eu 1. Pc met pentium III 1000Mhz - 512MB RAM (1GB igv Vista)-

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Snel beginnen Starter System 3.2

Snel beginnen Starter System 3.2 3.2 Inhoudsopgave ii / 12 Inhoudsopgave 1 Leveromvang... 3 2 Voorwaarden... 4 3 De eerste stappen... 5 4 Informatie en hulp... 12 1 Leveromvang 3 / 12 1 Leveromvang Voor de bediening van het sluitsysteem

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos verbinding maken met een ander

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding server-installatie

Handleiding server-installatie Handleiding server-installatie Document versie : 1.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 15-06-2012 Auteur : Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Voorbereiding 4 3. Installatie SQL-server 5 4.

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

De Windows 8 Upgrade is níét te installeren als nieuw product: Er moet een legitieme, werkende Windows-versie aanwezig zijn op de computer.

De Windows 8 Upgrade is níét te installeren als nieuw product: Er moet een legitieme, werkende Windows-versie aanwezig zijn op de computer. Stappenplan installeren Windows 8 Door HCC in samenwerking met Kick de Wolff (zie www.hcchaaglanden.nl/w8 voor zijn uitgebreide versie en meer informatie en adviezen over de Upgrade Windows 8). Snel van

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61 Office Synchronizer Publicatie informatie Versie 1.61 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Geracc.Net Pre-requirements

Geracc.Net Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.2 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.2 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Factuur2King 2.2 maakt een wijzing in de

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 STAND: OKTOBER 2014

PRODUCTINFORMATIE LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 STAND: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 STAND: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUCTAFBEELDING... 3 1.2. KORTE PRODUCTOMSCHRIJVING... 4 2.0 PRODUCTOMGEVING... 5 2.1. SYSTEEMVOORWAARDEN...

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware. Activeren RAID mogelijkheden. PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee Serial ATA poorten

Nadere informatie

Toelichting - Harddisk vervangen

Toelichting - Harddisk vervangen Toelichting - Harddisk vervangen 1) Harddisk controle Voor een aantal problemen kan het belangrijk zijn om de harddisk te controleren op defecten. Defecte harddisk gevonden - Wat is het probleem a) De

Nadere informatie