Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2014"

Transcriptie

1 Newway Systeemeisen BlueRetail en overige portfolio producten 2014 Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade, die voortvloeit / zou kunnen voortvloeien uit enige inhoudelijke onvolledigheid en/of onjuistheid, of andere fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Newway. Venlo, juni 2014, directie

2 Blz. 2 van 16

3 Betreft alle directe en indirecte exe-files (programma s): Inhoudsopgave: 1 Inleiding Hardware en besturingssystemen Ketencommunicatie BlueRetail en Windows Vista... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 BlueRetail en Windows Bijlagen Appendix A: Specificatie items Appendix B: Windev omgeving Blz. 3 van 16

4 1 Inleiding Doel document ICT-systemen functioneren optimaal als alle onderdelen van het systeem goed op elkaar zijn afgestemd. Dit geldt ook voor BlueRetail met een Hyperfile type 7 database. Voor een optimale functionering van BlueRetail vanaf versie 3.80 en hoger is het van belang dat aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot besturingsystemen, hardwareconfiguraties, netwerk- en telecommunicatieverbindingen voldaan wordt. Deze voorwaarden worden allen in dit document beschreven. Domein Dit systeemeisen document is bedoeld om de totale infrastructuur te bepalen van één enkele (Retail) vestiging of backoffice omgeving. In een breder perspectief dienen de systeem- en inrichtingseisen van de overige componenten voor het hoofdkantoor en de vestigingen te worden opgenomen in een nog nader uit te werken technisch implementatieplan BlueRetail door de klant en/of de (Business) Partner op te stellen. Binnen Newway is expertise aanwezig binnen de afdeling projectbegeleiding die u kan helpen om in gezamenlijk overleg te komen tot de juiste keuzen en implementatieaanpak. Terminal Server /cloud computing Uitgesloten oplossingen Newway staat het de klant toe de applicatie te draaien in een Terminal Server / Citrix achtige omgeving. Deze omgeving kan intern bij de klant draaien maar ook extern in bijvoorbeeld een datacenter. In het vervolg wordt in dit document Cloud genoemd. Omdat de infrastructuur de beperkende factor wordt m.b.t. performance kan Newway daarvoor geen enkele garantie bieden. Dit geldt ook voor het aansturen van de specifieke Retail randapparatuur. BlueRetail is wat dit betreft afhankelijk van de inrichting in de Cloud en de drivers van/voor de apparatuur en hier heeft Newway geen invloed op. De ervaringen tot nu (maart 2014) geven een beeld dat er op duidt dat BlueRetail zich goed gedraagt in alle opzichten qua stabiliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Oplossingen m.b.t. operatiesystemen zoals Apple, Android, Chrome OS, Linux, Unix en Novell vallen buiten de scope van dit document. Als de klant of (Business) partner dit wenst, is overleg noodzakelijk. Blz. 4 van 16

5 2 Hardware en besturingssystemen Inleiding Bijlage In de volgende paragrafen worden kort de minimale hardware- en besturingssysteemeisen aangegeven. Er bestaat onderscheidt tussen: een stand-alone systeem in de vestiging een netwerkomgeving in de vestiging een netwerkomgeving op het hoofdkantoor (backoffice). Achter alle systeemeisen rubrieken staat een rood cijfer. De uitleg hiervan is centraal opgenomen in de bijlage achter in dit document. Deze bijlage vormt een integraal onderdeel van dit systeemeisendocument. 2.1 Stand-alone gebruik Omschrijving Met stand-alone wordt bedoeld één (1) op zich staande computer met BlueRetail versie 3.3x of hoger. De computer maakt dus geen onderdeel uit van een netwerk als werkstation in bijv. een vestiging. Het is dus niet een server, maar een losse computer/kassa/kioskserver met BlueRetail en/of de Kioskserver (sinds BlueRetail versie 3.51) er op geïnstalleerd Functie-eisen stand-alone Omschrijving Uitgaande van een stand-alone systeem zijn de volgende hardware- en besturingssysteemeisen van toepassing. Hardware Hardware 0 Besturingsystemen. Processor Intel/AMD Dual core 1 Snelheid 2,0 GHz 1 Intern geheugen 2 Gigabyte 2 Monitor XVGA minimaal 1024x768 resolutie 3 Harde schijf 250 Gigabyte 4 Poorten Uitgangen t.b.v. POS randapparatuur 5 Schijfstation (USB-) CD-Rom of (USB-) DVD Drive Backup-systeem 6 UPS 7 Besturingssystemen Microsoft OS(sen) 2.2 Netwerk omgeving WePos 8 + eventuele officiële Service Packs Windows Embedded POSReady 7 en SP s 8 Windows 7 Professional en Sp s Windows 8 / 8.1 Professional en Sp s Inleiding Een vestigingsnetwerk bestaat uit één (nondedicated) server en één of meerdere werkstations en/of kassa s / kioskservers. Blz. 5 van 16

6 Omschrijving De omvang van de server is afhankelijk van de toepassing en de omgeving waarvoor hij moet dienen. Aan een server in een vestiging met twee kassa s en één werkstation worden andere eisen gesteld dan aan de server in een netwerk met veertien kassa s en meerdere werkstations of aan een hoofdkantoor waarop van honderden filialen de spiegeldatabases staan en vele BlueRetail gebruikers aanwezig zijn Functie-eisen hardware Een situatie met een nondedicated server is niet wenselijk, maar kan om kostentechnische redenen gekozen worden. Wij adviseren om nooit meer dan drie kassa s/werkstations aan dit type server te hangen. Ook zal de nondedicated server server instellingen dienen te hebben om databasestabiliteit en performance te kunnen waarborgen. Omschrijving De aanbevelingen die hieronder staan zijn voor een gemiddelde organisatie en kunnen per klant variëren. Uitgaande van gebruik in een netwerkomgeving, zijn de volgende hardware- en besturingssysteem eisen van toepassing: Hardware Hardware 0 Vestigings-server BlueRetail Processor Intel Dual core 1 Snelheid 2,0 MHz 1 Intern geheugen 4 Gigabyte 2 Monitor XVGA minimaal 1024x768 resolutie 3 Harde schijf 250 Gigabyte 9 Extra harde schijf 250 Gigabyte 10 Raid-1 controller 10 Schijfstation CD-Rom of DVD Drive (vast gemonteerd) Backup-systeem 6 UPS 7 sterk aanbevolen Werkstation / kassa / kiosk Werkstation/Kassa/Kiosk 0 Processor Intel/AMD Dual core 1 Snelheid 2,0 GHz 1 Intern geheugen 2,0 Giga byte 2 Monitor XVGA minimaal 1024x768 resolutie 3 Harde schijf 250 Gigabyte 4 Poorten Uitgangen t.b.v. POS randapparatuur 5 Schijfstation (USB-)CD-Rom of (USB-)DVD Drive UPS 7 Besturingsystemen Besturingssystemen Server 12 Windows 2008 R2 Server 14 + SP s Windows 2012 Server 14 + SP s Windows 2012 R2 Server 14 + SP s Werkstation / kassa 13 WePos Client 14 + officiele Service Packs Windows Embedded POSReady 7 en SP s 8 Windows 7 Professional en Sp s Windows 8 / 8.1 Professional en Sp s Blz. 6 van 16

7 Blz. 7 van 16

8 2.3 Functie-eisen netwerk Omschrijving Netwerk BlueRetail Software functioneert optimaal wanneer het netwerk aan de volgende minimale vereisten voldoet: Netwerk Bekabeling categorie 5E, 100 MHz 15 SWITCH 1Gb/s in per poort Mbp/s per poort uit, fullduplex 17 ROUTER Mbp/s full duplex 17 Netwerkkaart Mbp/s full duplex 17 Protocol TCP/IP Versie 4 18 In de bijlage infrastructuur eisen winkel universeel GD staat beschreven waaraan een installateur c.q. ondernemer moet denken als hij netwerkbekabeling en stroomvoorziening laat aanleggen. infrastructuur eisen winkel universeel GD 2014.pdf Blz. 8 van 16

9 3 Ketencommunicatie Definitie ketencommunicatie Verbinding Benodigde bandbreedte ADSL / SDSL / kabel Keten communicatie Communicatie sessie Inzet BlueCommuni cation esb Ketencommunicatie gebeurt via FTP verkeer waarbij op het hoofdkantoor één of meerdere BlueRetail FTP-server(s) actief zijn. Deze wachten totdat een filiaal via de BlueRetail FTP-cliënt verbinding maakt. Het verkeer kan via een modem met een analoge- of ISDN-lijn verlopen. Tegenwoordig is bijna overal ADSL / SDSL / kabel / Fiber verkrijgbaar. De benodigde bandbreedte hangt af van een aantal factoren: - De communicatiefrequentie. - De omvang van datatransfer (totaal). - De beschikbare bandbreedte. Dit bestaat uit een aantal processen die elk tijd kosten. - Het voorbereiden van de communicatiesessie binnen BlueRetail van de incrementele (gemuteerde) data. - De communicatie. - De verwerking. Tijdens dit proces wordt de te versturen data verzameld, ingepakt en gereed gezet voor verzending. Hierna wordt deze data verzonden naar het hoofdkantoor, waarbij data die op het hoofdkantoor klaar staat voor het filiaal naar het filiaal wordt overgehaald. De ontvangen data moet door BlueRetail uitgepakt en verwerkt worden op zowel het hoofdkantoor (incl. het spiegelfiliaal) als het filiaal. kan sinds mei 2014 de volledige regie nemen in de ketencommunicatie welke dan gebaseerd wordt op standaard FTPserver/cliënt verbindingen van derden! Hiermee wordt de traditionele Newway manier uitgeschakeld en modernere methoden ingezet. Tevens is dit de opmaat naar nearly realtime bidirectionele (transactie)data uitwisseling. Bepalende factoren communicatie sessie Hoofdkantoor Hoeveelheid data van het hoofdkantoor naar het filiaal en vice versa Snelheid van de computer m.b.t. het verwerken en voorbereiden Bandbreedte van de upload en download verbinding op het hoofdkantoor en/of het filiaal Afhandeling op FTP-server s Vestiging (filiaal) Alle filialen communiceren met het hoofdkantoor. Hoe meer filialen tegelijk, hoe zwaarder de verbinding belast wordt! Wederom afhankelijk van het aantal filialen en aantal te verwerken filiaalsessies per HK-server. Hoe meer filialen, hoe langer het duurt. ADSL of SDSL20 20 of kabel Upload snelheid Verbindingen ADSL Upload snelheid niet gelijk aan de download snelheid Verbindingen versneden tot wel 50 keer (overboeking) SDSL / Fiber Upload snelheid is gelijk aan de download snelheid Lage overboeking van 1:1 tot 1:20 Blz. 9 van 16

10 Benodigde bandbreedte Uit ervaring blijkt dat een minimale bandbreedte van 3Mbit / 512Kb (download/upload) voldoende is voor de meeste eenvoudige klantenimplementaties en remote support van de filialen. Is deze kwalificatie niet op u van toepassing dan is Newway of haar partner altijd bereid hierover verder met u van gedachte te wisselen ten einde een verantwoorde en betaalbare keuze mogelijk te maken. Blz. 10 van 16

11 4 BlueRetail en Windows 7 Professioneel 19 Inleiding Problemen met Windows 7 Of BlueRetail compatible is met Windows 7 (32 en 64 bits) wordt in dit hoofdstuk besproken. Als men rekening houdt met de beperkingen en de benodigde autorisatie work-arounds dan werkt BlueRetail zeer stabiel onder Windows 7 op een 32 of 64 bits omgeving. - Onder Windows 7 werkt de huidige FTP cliënt (versie 3.42) component betrouwbaar. - Windows 7 laat niet toe dat software zich zomaar installeert in C:\Program files of files plaatst in C:\Windows. - Om te voorkomen dat het besturingssysteem problemen ondervindt door software van derden. heeft Microsoft bedacht dat voor elke gebruiker een eigen veilige omgeving wordt aangemaakt per gebruiker en dat installeren in C:\Program files, C:\Windows en het register niet meer zomaar kan. Oplossing Standalone PC met BlueRetail Om de problemen met Windows 7 te omzeilen zijn er 2 oplossingen met betrekking tot BlueRetail: - Standalone PC met BlueRetail - Netwerk installatie Gebruik hiervoor altijd Windows 7 Professional. Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Maak als administrator een directory aan op de PC C:\BlueRetail en plaats in de directory C:\Windows een leeg bestand Kassamatic.ini. 2 Geef op beide directories voor alle BlueRetail gebruikers van die PC modify (wijzigen) rechten 3 Installeer als administrator BlueRetail in C:\BlueRetail 4 Maak met de hand een icoon aan op de desktop naar C:\BlueRetail\kmstart.exe die voor elke gebruiker zichtbaar is. Netwerk installatie van BlueRetail Gebruik hiervoor altijd Windows 8 Professional en als server Windows Server 2008 R2 of 2012 / 2012 R2 met alle service packs geïnstalleerd en houdt deze ook up-to-date. Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Installeer de werkstations c.q. kassa s als hierboven bij Standalone 2 Zorg dat er op de server een partitie is, bijvoorbeeld X: waartoe de BlueRetail gebruikers toegang en modify (wijzig)rechten hebben 3 Installeer in de partitie een directory X:\BlueRetail de BlueRetail software 4 Maak op de desktop een icoon naar X:\BlueRetail\kmstart.exe Blz. 11 van 16

12 5 BlueRetail en Windows 8 / Inleiding Problemen met Windows 8 Of BlueRetail compatible is met Windows 8 / 8.1 wordt in dit hoofdstuk besproken. In principe geldt voor Windows 8 nagenoeg hetzelfde als voor 7. Als men rekening houdt met de beperkingen en de benodigde autorisatie work-arounds dan werkt BlueRetail onder Windows 8 Professional 32 of 64 bits stabiel. - Onder Windows 8 werkt de huidige FTP cliënt (versie 3.42) component nog steeds betrouwbaar. - Windows 8 laat niet toe dat software zich zomaar installeert in C:\Program files of files plaatst in C:\Windows. - Om te voorkomen dat het besturingssysteem problemen ondervindt door software van derden. heeft Microsoft bedacht dat voor elke gebruiker een eigen veilige omgeving wordt aangemaakt per gebruiker en dat installeren in C:\Program files, C:\Windows en het register niet meer zomaar kan. Oplossing Standalone PC met BlueRetail Om de problemen met Windows 8 te omzeilen zijn er 2 oplossingen met betrekking tot BlueRetail: - Standalone PC met BlueRetail - Netwerk installatie - Windows 7 Shell (Look & Feel) voor betere bediening met toetsenbord & muis Gebruik hiervoor altijd Windows 8 / 8.1 Professional. Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Maak als administrator een directory aan op de PC C:\BlueRetail en plaats in de directory C:\Windows een leeg bestand Kassamatic.ini. 2 Geef op beide directories voor alle BlueRetail gebruikers van die PC modify (wijzigen) rechten 3 Installeer als administrator BlueRetail in C:\BlueRetail 4 Maak met de hand een icoon aan op de desktop naar C:\BlueRetail\kmstart.exe die voor elke gebruiker zichtbaar is. Netwerk installatie van BlueRetail Gebruik hiervoor altijd Windows 8 Professional en als server Windows Server 2008 R2 of 2012 / 2012 R2 met alle service packs geïnstalleerd en zorg ook dat deze up-to-date gehouden worden. Doorloop daarna de volgende stappen: Stap Handeling 1 Installeer de werkstations c.q. kassa s als hierboven bij Standalone 2 Zorg dat er op de server een partitie is, bijvoorbeeld X: waartoe de BlueRetail gebruikers toegang en modify (wijzig)rechten hebben 3 Installeer in de partitie een directory X:\BlueRetail de BlueRetail software 4 Maak op de desktop een icoon naar X:\BlueRetail\kmstart.exe Blz. 12 van 16

13 Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Namens Newway de heer H.V.M. van der Plas Namens de heer/mevrouw Handtekening: Handtekening: Datum: Plaats: Datum: Plaats: Blz. 13 van 16

14 6 Bijlagen Appendix A: Specificatie items 0 Ieder systeem dient een uniek token te hebben. Veelal is het MAC-adres van de netwerkkaart al voldoende. 1 Minimaal indien mogelijk. 2 Het verdient de voorkeur om meer intern geheugen te installeren. 3 BlueRetail heeft minimaal deze schermresolutie nodig. Wij adviseren echter 1280x De BlueRetail software wordt op de normale opstart harde schijf geïnstalleerd. De minimaal benodigde vrije ruimte op de harddisk is circa 2 GB voor de eerste installatie ten behoeve van de BlueRetail Software. Tevens dient u er rekening mee te houden dat ook de gebruikte besturingssystemen een minimale hoeveelheid vrije schijfruimte nodig hebben. Indien mogelijk verdient het aanbeveling om een extra harde schijf te installeren waarop de database van de BlueRetail Software komt te staan. Deze extra harde schijf dient voldoende capaciteit te hebben om de door u als gebruiker ingevoerde stamdata (artikelen, categorie en relaties, etc.) en transacties te kunnen bevatten (fiscaal 7 jaar in Nederland). Daar de benodigde opslagcapaciteit van de harde schijf afhankelijk is van de hoeveelheid data die men wenst op te slaan, adviseren we gezien de huidige standaard een harde schijf van minimaal 80 Gigabyte hiervoor te reserveren. 5 M.b.t de aansturing van de POS randapparatuur dienen er voldoende USB poorten aanwezig te zijn. Ook USB poorten met 12 en/of 24 volt uitgang zijn daarbij aan te bevelen. Verder is minimaal een seriële (9-pens) poort noodzakelijk ten behoeve van o.a. de EFT apparatuur en/of randapparatuur. Een en ander met betrekking tot de in deze alinea benoemde poorten is geheel afhankelijk van de geselecteerde randapparatuur en kan per merk behoorlijk afwijken. 6 Het verdient aanbeveling dat er een back-up systeem aanwezig is met voldoende capaciteit om de volledige BlueRetail Software en de BlueRetail Hyperfile database op te slaan. Tevens adviseren we om te kiezen voor een back-up systeem dat in staat is om open bestanden automatisch over te slaan en eventueel achteraf alsnog aan de back-up toe te voegen. Anders moet men steeds BlueRetail eerst in zijn geheel, inclusief alle lossen Newway routines (als de automatische procedures, FTP Server, FTP Cliënt, Kioskserver etc.) afsluiten alvorens een back-up te kunnen maken. 7 Het verdient aanbeveling om een UPS te installeren. Deze dient minimaal voldoende vermogen voor zowel de PC als de monitor te kunnen leveren om gedurende een x- periode het systeem gecontroleerd af te sluiten. Het installeren van bijvoorbeeld UPS management software wordt aanbevolen. 8 Alle updates van het desbetreffende besturingssysteem moeten uitgevoerd zijn. Het Operating System dient minimaal 32 bits of hoger te zijn. Newway adviseert u ervoor te zorgen dat u altijd de laatste service pack(s), essentiële servicepacks of hotfixes hebt geïnstalleerd. Indien het interngeheugen 2GB is, dan kan het noodzakelijk zijn dat de pagefile aangepast dient te worden. 9 De minimaal benodigde vrije ruimte op de harddisk is circa 2 GB voor de eerste installatie ten behoeve van de BlueRetail Software. Verder dient er voldoende vrije ruimte te zijn om de door u als gebruiker ingevoerde stam (artikelen, categorieën, relaties, etc.) en variabele transactie database op te slaan. Tevens dient u er rekening mee te houden dat ook de gebruikte besturingssystemen een minimale hoeveelheid vrije schijfruimte en vrij intern geheugen nodig hebben. Blz. 14 van 16

15 10 Wij adviseren om een extra harde schijf met dezelfde capaciteit te installeren in minimaal een Raid-1 of Raid-5 configuratie. Deze Raid-n configuratie zorgt ervoor dat de extra harde schijf een kopie is van de opstart/data harde schijf. Bij uitval van de opstart/data harde schijf neemt bij een juiste installatie- deze extra harde schijf alle functies over. Indien u Raid-5 neemt, dan is het aan te bevelen om de OSschijven minimaal in Raid-1 te configureren en de dataschrijven in Raid-1 of Raid Afhankelijk van hoe de server gebruikt wordt: Dedicated (file/data server) 13 Voor de werkstations waarop de BlueRetail applicatie gedraaid wordt, kunnen alleen Windows besturingssystemen gebruikt worden. 14 Alle updates van het desbetreffende besturingssysteem moeten uitgevoerd zijn. Zorg ervoor dat u altijd de laatste service pack en door de leverancier aanbevolen (security/systeem) patch(es) hebt geïnstalleerd. Indien het interngeheugen 2GB, dan kan het noodzakelijk zijn dat de pagefile aangepast dient te worden. 15 Het netwerk dient te voldoen aan de volgende eisen : ISO-EIC standaard voor gebouw- en terreinbekabeling of de voor Europa afgeleide norm NEN (Hiervan dient een meetrapport op aanvraag overlegd te kunnen worden.) Tevens dient het netwerk een volledig als category 5 (cat 5) aangemerkt netwerk te zijn. Waarbij iedere gebruiker bij iedere aderpaar-combinatie een minimale snelheid van 100 Mbit/s heeft. Het verdient aanbeveling om de bekabeling welke door het gebouw loopt met FTP cat.5 (Foiled Twisted Pair) bekabeling uit te voeren. Dit is extra afgeschermde kabel waardoor de kans op storingen geminimaliseerd wordt. Voor de korte aansluitkabels naar de apparatuur kan UTP cat. 5 (Unshielded Twisted Pair) gebruikt worden. M.b.t. de eventuele switch apparatuur die het sternetwerk faciliteert, is het aan te bevelen om met programmeerbare UTP-poorten te werken, zodat er e.e.a. indien noodzakelijk geoptimaliseerd kan worden. 16 Minimaal. Indien mogelijk hoger. 17 Full-duplex of automatisch detecteren verbindingssnelheid zal proefondervindelijk moeten worden vastgesteld. Het gebruik van Layer-2 of Layer-3 Gigabit switches en gecertificeerde CAT5E/CAT6/CAT7 bekabeling geeft hoogste snelheden en voorkomen storingen in afhandeling van netwerkverkeer. 18 Het verdient aanbeveling om protocollen die niet gebruikt worden uit te zetten. (Als er gebruik gemaakt gaat worden van Hoofdkantoor-Filiaal communicatie, dan zal het protocol TCP/IP geactiveerd moeten worden, omdat dit via File Transfer Protocol verloopt.) 19 Windows Windows 7 Professional 32 of 64 bits - Rechten 20 ADSL SDSL / Fiber Uploadsnelheid Upload snelheid niet gelijk aan de download snelheid Upload snelheid is gelijk aan de download snelheid Verbindingen Verbindingen versneden tot wel 50x (overboeking) Appendix B: Windev omgeving Inleiding Helptekst Windev Het is algemeen bekend dat degene die het pakket als eerste gaat gebruiken op een nieuwe dag, traagheid waarneemt. Hiervoor zijn meerdere oorzaken, maar een specifieke ervan wordt hieronder vermeld. Slowness problem when first adding or deleting a record in a HyperFileSQL file An unexpected slowness problem may occur when a record found in a HyperFileSQL data file is accessed for the first time. To correct this problem: Blz. 15 van 16

16 Disable the antivirus program for the.fic,.ndx,.mmo and.rep files. Disable "Restore the system" in Windows. Oplossingen Een oplossing is dus het uitschakelen van het automatisch laten maken van herstelpunten door het operatingsysteem. De tweede oplossing is gelegen in de manier waarop de virusscanner omgaat met de BlueRetail database. Zaken als on-access scannen is dus nadelig voor de performance en Newway beveelt dan ook dat type virusscan functies uit te schakelen voor de BlueRetail applicaties en databases. Blz. 16 van 16

Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x

Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Systeemeisen Inventive 2015

Systeemeisen Inventive 2015 Systeemeisen Inventive 2015 Inhoudsopgave Inventive 2 Transactieserver (TCBS) 7 Uitwerking systeemeisen 2 TAPI Server 8 De serverconfiguratie (4D Server) 3 De netwerkinfrastructuur 8 De werkstations (4D

Nadere informatie

Systeemeisen WinCar versie 6.6 augustus 2015

Systeemeisen WinCar versie 6.6 augustus 2015 Systeemeisen WinCar versie 6.6 augustus 2015 Deze versie vervangt voorgaande versies Inleiding Reynolds and Reynolds ontwikkelt en implementeert hoogwaardige software voor de automotive branche. De Reynolds

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.72

Release Notes BlueRetail versie 3.72 Release Notes BlueRetail versie 3.72 Product Management Versie 004 Venlo, augustus 2012 Bestand: 120820 Releasenotes 3 72 v04.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6 Technische Documentatie en Specificaties Delta/W versie 6 Document versie : 6.3, t.b.v. Delta/W 6 Document datum : 14-1-2014 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1 Delta/W systeem eisen... 3

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties

Technische Documentatie en Specificaties Technische Documentatie en Specificaties Document versie : 7.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 23-3-2015 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Delta/W software en

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens!

Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens! Een ESB, dé oplossing voor het transport van uw gegevens! Verminderd de complexiteit! Transporteren van data Nearly Real Time! Snel en betrouwbaar datatransport! Zeer goed beveiligd! Flexibel te koppelen!

Nadere informatie

Installatie DBFACTw. <2006-2010> TML bvba

Installatie DBFACTw. <2006-2010> TML bvba DBFACTw 18/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1... Programma DBFACTw 5 Checklist voor... installatie 5 Minim um Requirem... ents 7 Minimum Requirements... WebServer 11 Read Me First...

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Infrastructuur eisen winkel

Infrastructuur eisen winkel Infrastructuur eisen winkel Venlo, juli 2015, Inleiding In dit document staat hoe de stroomvoorziening en de netwerkbekabeling moet zijn aangelegd, wil de eerste fase van de winkelautomatisering een succesvol

Nadere informatie

PC-Radio 6 Handleiding

PC-Radio 6 Handleiding PC-Radio 6 Handleiding [the complete radio automation solution] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683 555 fax. (31) 115

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.81

Release Notes BlueRetail versie 3.81 Release Notes BlueRetail versie 3.81 Product Management Versie 0.4 Venlo, april 2014 Bestand: BR v3.81 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R.Wolters 19/03/13 V0.1 Initiële

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.71

Release Notes BlueRetail versie 3.71 Release Notes BlueRetail versie 3.71 Product Management Versie 003 Venlo, februari 2012 Bestand: 120227 Releasenotes 3 71 v03.docx Disclaimer Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg,

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handleiding verbeteren internetsnelheid. Bij hoge snelheid internetproducten

Handleiding verbeteren internetsnelheid. Bij hoge snelheid internetproducten Handleiding verbeteren internetsnelheid Bij hoge snelheid internetproducten Welkom Met deze handleiding leggen wij u uit hoe u de snelheid van uw internetverbinding optimaal kunt gebruiken. Komt u er

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc Heeft u moeite om te bepalen met welke dienst(en) 4xP u van dienst zou kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend even contact met ons op en leg uw probleem voor. Onze medewerkers kunnen u direct aangeven wat

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding V RoBeheer 2.0.2 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie