Voorwaarden woonverzekering van InShared. November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden woonverzekering van InShared. November 2014"

Transcriptie

1 Voorwaarden woonverzekering van InShared November 2014

2 De Voorwaarden Woonverzekering van InShared gelden voor het eigen woonhuis, vermeld op uw verzekeringsoverzicht en voor uw bezittingen in dat woonhuis. De voorwaarden zijn ook van toepassing op het woonhuis dat u gaat verkopen of waar u na aankoop binnen een jaar zelf gaat wonen. Er zijn ook Algemene Voorwaarden. De voorwaarden vormen samen met de door u verstrekte informatie één geheel. Bij tegenstrijdigheden gaan de Voorwaarden Woonverzekeringen vóór op de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden van de woonverzekering bestaan uit 5 onderdelen: A. Algemeen B. Voorwaarden inboedelverzekering C. Voorwaarden opstalverzekering D. Voorwaarden glasverzekering E. Schade InShared is een internetverzekeraar. U heeft deze woonverzekering afgesloten op In uw Verzekeringsmap vindt u de door u gekozen dekkingen en verzekerde bedragen. Controleer regelmatig of de samenstelling van uw verzekering nog aansluit bij uw situatie. A. Algemeen In welke landen bent u verzekerd? Uw woonverzekering is geldig in Nederland op de locaties zoals beschreven in de Voorwaarden Woonverzekering. De persoonlijke bezittingen die u bij zich draagt de broekzakdekking - zijn conform deze voorwaarden wereldwijd verzekerd. Dat geldt ook voor totaal verlies van uw reisbagage. Zoals hieronder staat in 3 op bladzijde 9. Wat mag u van ons verwachten? Via InShared is uw woning en inboedel verzekerd tegen schade of verlies. Wij verzekeren alle schade waarvan u in redelijkheid verwacht dat wij die dekken. Wij gaan er vanuit dat u de gehele woning zelf als particulier gebruikt. Staat uw schadesituatie niet genoemd? Dan denken wij oplossingsgericht met u mee! Wij vergoeden de schade in natura en als dit niet kan in geld. Wij doen dit door: Erop te vertrouwen dat u de juiste omvang van de schade opgeeft Bij schade snel met u te besluiten hoe de schade wordt hersteld Samen te werken met een zorgvuldig geselecteerd netwerk van herstel- en reparatiebedrijven Schades waar mogelijk op te lossen door reparaties of vergoeden in geld als vervanging of reparatie niet mogelijk is Bij vergoeding in geld krijgt u de nieuwwaarde van roerende goederen jonger dan 6 jaar, als deze niet in de tussentijd voor 60% of meer hun waarde hebben verloren Bij vergoeding in geld krijgt u voor oudere goederen of goederen die voor 60% hun waarde hebben verloren, bij schade de dagwaarde plus 10% als extra kostendekking Wij vergoeden u de zeldzaamheidswaarde bij antiek, antiek meubilair, kunstvoorwerpen en/of verzamelingen Soms inspecties uit te (laten) voeren: steekproefsgewijs, als het lastig is om de kosten van herstel of vervanging vast te stellen of als wij twijfels hebben over de aard en/of toedracht van de schade Direct voordeel voor u is dat bij reparaties door een InShared-herstelbedrijf een lager eigen risico van toepassing is. 2

3 Wat verwachten wij van u? Wij verzekeren op basis van vertrouwen. Wij gaan er daarom van uit dat u: Bewust en voorzichtig omgaat met uw bezittingen Eerlijk bent in de informatie die u aan ons verstrekt Wijzigingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen doorgeeft via Denk aan: Wijzigingen in bouwaard, dakbedekking, constructie, bestemming (bijvoorbeeld verhuur), WOZ-waarde of gebruik van het woonhuis Verandering van één of meer van de gegevens op het verzekeringsoverzicht. Zoals wijziging van adres, betaalrekening, contactgegevens. Overgang van het verzekerd belang naar een andere eigenaar of huurder. Het naar verwachting langer dan 6 maanden onbewoond zijn van (een als zelfstandig aan te merken deel van) het woonhuis. Verandering in gezinssamenstelling zoals vermeld op het verzekeringsoverzicht. Zoals de wijziging van alleenstaande naar gezin zonder kinderen of juist andersom. Indien u in plaats van huurder van een woning eigenaar wordt of juist andersom. Ook wanneer u uw huurwoning koopt. Onbevoegden nemen het woonhuis of een deel daarvan in gebruik. Bijvoorbeeld bij kraken. Geeft u de genoemde wijzigingen binnen de gestelde termijn door, dan berichten wij u zo snel mogelijk over voortzetting. Gewijzigde voorwaarden en/of premie of beëindiging van de verzekering kunnen een gevolg zijn van een wijziging. Het niet doorgeven van de wijziging kan tot gevolg hebben dat InShared bij schade geen dekking verleent wanneer InShared in haar belangen is geschaad. Contact bij schade? Uitgangspunt is dat u de schade meldt via U logt in, volgt alle aanwijzingen en wij verwijzen u snel door naar een door ons geselecteerde reparateur. Laat u de schade repareren bij een InShared-herstelbedrijf?Dan heeft u recht op een lager eigen risico. Is de schade veroorzaakt door diefstal, inbraak of vandalisme? Doet u dan direct aangifte bij de politie. Is bij de schade iemand anders betrokken? Noteert u dan ter plaatse de contactgegevens en geef deze aan ons door. Met scannen en uploaden via uw Verzekeringsmap op ontvangen wij ook graag andere documenten. Foto s en ander bewijsmateriaal kunt u zo aan ons toezenden. Wij nemen de eerstvolgende werkdag contact met u op. Per post of kan ook. U ontvangt dan een reactie nadat wij uw informatie hebben ontvangen. Ons postadres voor schade is InShared, afdeling Schade Postbus GB Rotterdam Ons adres voor schade is Spoed? Is er sprake van spoed? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken vanuit binnen- en buitenland via onze alarmdienst van Eurocross, telefoonnummer (+31)

4 B. Voorwaarden inboedelverzekering 1 Binnen het woonhuis InShared verzekert InShared verzekert de bezittingen in uw woonhuis tegen schade of verlies. De inboedelverzekering dekt ook het huurders- of eigenaarsbelang. Het moet bij schade of verlies gaan om de volgende, onvoorziene, plotseling optredende oorzaken: 1.1 Brand en hitte Dekking: brand en de gevolgen van brand of hitte. Zoals schade door brandblussing, door walm, rook, roet of hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp. 1.2 Explosie 1.3 Blikseminslag Dekking: blikseminslag en de gevolgen van blikseminslag. Zoals schade aan elektrische en elektronische apparatuur/installaties. 1.4 Weer Dekking: weer, weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Denk aan neerslag, storm, vorst en sneeuwdruk. 1.5 Water en stoom Dekking: water- en stoomschade bij wegstromen of overlopen uit leidingen, rioolputten of -buizen, verwarmingsinstallaties, aquaria of waterbedden als gevolg van een plotseling opgetreden defect of verstopping. Ook verzekerd zijn de gevolgen van deze schade veroorzaakt door vochtdoorlating van tegelwerk of andere vloer- of wandafwerkingen, tenzij sprake is van achterstallig onderhoud. Let op! Uitgesloten is herstel van de schadeoorzaak zelf. 1.6 Olie Dekking: schade door olie gestroomd uit vaste, metalen leidingen of tanks, die onderdeel zijn van een verwarmingsinstallatie. 1.7 Geweld Dekking: inbraak, diefstal, beroving, afpersing, vandalisme, plunderingen en rellen. Let op! Uitzondering bij beroving, afpersing en vandalisme alleen bij wederrechtelijk binnendringen van uw woonhuis en na aangifte bij de politie. 1.8 Aanrijding en aanvaring Dekking: aanrijding en aanvaring en schade aan de inboedel, ook bij afgevallen of uitgevloeide lading van een voer- of vaartuig. 1.9 Bomen en takken Dekking: schade door het omvallen van bomen en afbreken van takken Heistellingen en kranen Dekking: schade door het omvallen van heistellingen en kranen en het losraken van onderdelen daarvan Lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen Dekking: schade aan uw spullen door vertrekken, vliegen, landen, direct of indirect raken door lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. 4

5 Nooit verzekerd Eigen risico Maximumbedragen per schadegeval 1.12 Diepvriezers en koelkasten Dekking: schade door bederven van levensmiddelen bij het niet functioneren van diepvriezers en koelkasten. Bij een defect aan het apparaat of stroomuitval van langer dan 6 uur. Let op! Uitgesloten: schade door uitschakeling van een diepvries of koelkast Scherven Dekking: schade door scherven van ruiten/ramen en vaste wandspiegels. Let op! Uitgesloten: breuk van de ruiten/ramen of wandspiegels zelf. Schade ontstaan door: Eigen gebrek; de gevolgen van brand, hitte en explosie zijn wel gedekt. Kortsluiting of doorbranding (de gevolgschade is wel gedekt). Onvoldoende onderhoud. Reparatie, reiniging en onderhoud. Ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming. Dieren. Tijdens aan- of verbouw van het woonhuis: geweld, het weer of ruitbreuk. Natuurgeweld: overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving Grondwater. Neerslag via openstaande ramen en deuren. Schade die over langere tijd ontstaat door de invloed van het weer of vocht, of door slijtage. Schade aan of diefstal van bromfietsen en scooters en andere motorvoer- of vaartuigen. 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm 250,- in alle overige gevallen/bij reparatie door andere herstelbedrijven Wij vergoeden u - tenzij anders vermeld - tot maximaal ,- voor uw inboedel per gebeurtenis. Uitzondering: Bij huurders- of eigenaarsbelang is de vergoeding maximaal ,-. Bij antiek, kunst en verzamelingen is de vergoeding samengeteld maximaal ,-. Bij muziekinstrumenten, audio-, video-, foto-, computerapparatuur en andere beeld-, geluid- of gegevensdragers is de vergoeding samengeteld maximaal ,-. Bij sieraden en andere kostbaarheden is de vergoeding samengeteld maximaal 5.000,-. Bij verlies van geld en andere betaalmiddelen aanwezig in het woonhuis is de vergoeding maximaal 1.000,- per gebeurtenis. Misbruik of fraude met een pincode valt niet onder deze dekking. 5

6 Bij beroepsuitrusting/ kantoorinventaris/ gehuurde inboedel/ inboedel van anderen aanwezig binnen het woonhuis is de vergoeding op basis van dagwaarde samengeteld maximaal 8.000,- per gebeurtenis. Let op! InShared heeft het recht de schade rechtstreeks met de eigenaar af te wikkelen. 6

7 2 Buiten het woonhuis, in Nederland InShared verzekert InShared verzekert uw bezittingen op de hierna genoemde buitenlocaties tegen schade of verlies. Het moet bij schade of verlies gaan om dezelfde onvoorziene, plotseling optredende oorzaken, als hiervoor vermeld onder 1 Binnen het woonhuis onder 1.1 t/m 1.13 Tijdelijk verzekerd a. In schuren/bergingen, kelderboxen, garages, gemeenschappelijke ruimtes, overige bijgebouwen en buitenruimten op het risicoadres. Vergoeding: tot maximaal ,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij schade door diefstal is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak. Bij beroving, afpersing en vandalisme alleen als personen ten onrechte de vermelde ruimte zijn binnengedrongen. b. In uw garage, schuur, garagebox, berging, kelderbox buiten het risicoadres. Vergoeding: tot maximaal 5.000,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij schade door diefstal is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak. Bij beroving, afpersing en vandalisme alleen als personen wederrechtelijk de vermelde ruimten zijn binnengedrongen. c. Tijdens vervoer/verhuizing. Dekking: bij vervoer van de inboedel bij verhuizing of bij transport naar of van een herstel- of bewaarplaats. Vergoeding: tot maximaal ,- per gebeurtenis voor dezelfde dekking als binnen het woonhuis. d. In auto s, aanhangwagens, boten en caravans Vergoeding: tot maximaal 5.000,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij diefstal alleen na inbraak en tot maximaal 1.000,- per gebeurtenis, mits de goederen van buitenaf niet zichtbaar waren. e. In gehuurde lockers Vergoeding: tot maximaal 1.000,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij diefstal alleen na inbraak. InShared verzekert uw bezittingen bij tijdelijke opslag of verblijf van de gehele inboedel buiten het risicoadres, in een gebouw in Nederland tegen schade of verlies. Het moet bij schade of verlies gaan om onvoorziene, plotseling optredende oorzaken, als hierna vermeld onder 2.1 Tijdelijke opslag of verblijf van de inboedel binnen Nederland in een gebouw Verzekerd voor maximaal 9 maanden. Vergoeding: tot maximaal ,- per gebeurtenis. 7

8 Nooit verzekerd 2.1 Brand, explosie, blikseminslag, wateroverlast, geweld en lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen, zoals vermeld onder de rubriek binnen het woonhuis. Schade door: Eigen gebrek; de gevolgen van brand of kortsluiting zijn wel gedekt Onvoldoende onderhoud Verwering of slijtage Reparatie, reiniging en onderhoud Ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming Dieren, die met goedvinden in het woonhuis verblijven Tijdens aan- of verbouw van het woonhuis: geweld, het weer of ruitbreuk Natuurgeweld: overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving Grondwater Neerslag via openstaande ramen en deuren Schade aan of diefstal van bromfietsen en scooters en andere motorvoer- of vaartuigen Eigen risico Diefstal zonder braak 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm Maximumbedragen bijzondere bezittingen 250,- in alle overige situaties/bij reparatie door een ander herstelbedrijf Uitzondering: De volgende bijzondere bezittingen buiten uw woonhuis zijn alleen verzekerd bij schade op het risicoadres tot maximaal de volgende bedragen: Bij antiek, kunst en verzamelingen is de vergoeding samengeteld maximaal 5.000,-. Bij audio-, video-, foto-, computerapparatuur en andere beeld-, geluid- of gegevensdragers is de vergoeding samengeteld maximaal 5.000,-. Bij beroepsuitrusting/ gehuurde inboedel/ inboedel van anderen aanwezig in bijgebouwen is de vergoeding op basis van dagwaarde samengeteld maximaal 5.000,- per gebeurtenis. Let op! InShared heeft het recht de schade rechtstreeks met de eigenaar af te wikkelen. Verlies buiten het woonhuis van sieraden, geld en andere betaalmiddelen is onder deze rubriek niet verzekerd. 8

9 3 Overige schadevergoedingen wereldwijd InShared verzekert a. Totaal Verlies reisbagage: vermissing of (gedwongen) achterlating van uw volledige reisbagage, gedurende een reis van maximaal 90 dagen; en/of b. Verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen die u bij u draagt, in kleding, pols- of handtas; Als gevolg van: 3.1 Brand 3.2 Explosie 3.3 Blikseminslag 3.4 Lucht- en ruimtevaartuigen 3.5 Meteoorstenen 3.6 Natuurgeweld: lawines, overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving 3.7 Noodgedwongen evacuatie/repatriëring 3.8 Diefstal, beroving (inclusief zakkenrollerij) Let op! Denkt u eraan aangifte te doen bij de politie. c. Bijzonderheden geld en betaalmiddelen: Maximumbedragen per schadegeval Bij verlies van geld of andere betaalmiddelen buiten uw woonhuis geldt de dekking alleen bij beroving of afpersing. Misbruik of fraude met een pincode valt niet onder deze dekking. Wij vergoeden u - tenzij hiervoor anders vermeld - tot maximaal ,- per gezelschap de schade aan uw spullen. Uitzondering: Nooit verzekerd Onder 3a en 3b: Eigen risico Bij persoonlijke bezittingen die u bij u draagt ( zie onder 3b) is de vergoeding maximaal 1.000,-. De vergoeding van geld en andere betaalmiddelen (zie onder 3c) is maximaal 500,-. per gebeurtenis. Het verliezen, vermissen of achterlaten van afzonderlijke spullen. Beschadiging van een deel van de reisbagage. Diefstal zonder braak. Schade door het weer (wel: natuurgeweld). Bezittingen vervoerd als losse handbagage buiten een afgesloten ruimte bijvoorbeeld in rugzakken, weekendtassen of trolleys. Er is wel dekking bij beroving. Laptops of notebooks, tablets en camera s. 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 250,- in alle overige gevallen 9

10 4 De gevolgen van schade en extra vergoedingen InShared verzekert Extra kosten met betrekking tot een schade als gevolg van dezelfde oorzaken als vermeld onder Binnen het woonhuis. Het moet gaan om: Eigen risico 0,- 4.1 Schadebeperking 4.2 Expertisekosten 4.3 Noodhulp 4.4 Opruimingskosten 4.5 Salvagekosten 4.6 Traumahulp bij brand en berovingen (eerste opvang) 4.7 Tuinaanleg, alleen in geval van schade door brand, explosie, bliksem, aanrijding en aanvaring 4.8 Vervangend verblijf 4.9 Vervoer en opslag van de inboedel 4.10 Vervanging van sloten, mits de diefstal of het verlies binnen 48 uur wordt gemeld en aangifte bij de politie is gedaan. Maximumbedragen per schadegeval Wij vergoeden u op basis van de Woonverzekering van Inshared - bovenop de andere limieten - tot maximaal ,- - eenmalig deze kosten per gebeurtenis. Uitzonderingen: Opruimingskosten tot maximaal ,- per gebeurtenis Tuinaanleg, vervangend verblijf, vervoer en opslag van de inboedel tot maximaal ,- per gebeurtenis Traumahulp tot 1.500,- per gebeurtenis Sleutels en sloten tot maximaal 500,- per gebeurtenis 10

11 C. Voorwaarden opstalverzekering 1 Opstalverzekering InShared verzekert InShared verzekert uw woonhuis en bijgebouwen tegen schade of verlies. Het moet bij schade of verlies gaan om de volgende onvoorziene, plotseling optredende oorzaken: 1.1 Brand en hitte Dekking: brand en de gevolgen van brand of hitte. Zoals schade door walm, rook, roet of hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp. Ook bij brand in de directe omgeving. 1.2 Explosie 1.3 Blikseminslag Dekking: blikseminslag en de gevolgen van blikseminslag. 1.4 Weer Dekking: weer, weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Denk aan neerslag, storm, vorst en sneeuwdruk. 1.5 Water en stoom Dekking: water- en stoomschade bij wegstromen, overlopen, uit leidingen, rioolputten of -buizen, verwarmingsinstallaties, aquaria of waterbedden als gevolg van een plotseling opgetreden defect of verstopping. Ook verzekerd zijn de gevolgen van schade en bijkomende kosten verband houdende met: het opsporen van het defect in het woonhuis of bijgebouwen, en het daarmee verband houdende hak- en breekwerk; het herstel van leidingen in het woonhuis of bijgebouwen en het daarmee verband houdende hak- en breekwerk. vochtdoorlating van tegelwerk of andere vloer- of wandafwerkingen, tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud. Uitgesloten: herstel van de schadeoorzaak zelf. 1.6 Olie Dekking: schade door olie gestroomd uit vaste, metalen leidingen of tanks, die onderdeel zijn van een centrale verwarmingsinstallatie. 1.7 Geweld Dekking: verlies en schade bij inbraak, diefstal, vandalisme, plunderingen en rellen. Uitzondering: Bij diefstal alleen de in het woonhuis nagelvast aangebrachte materialen. Bij vandalisme alleen beschadiging door personen die wederrechtelijk het woonhuis zijn binnengedrongen. 1.8 Aanrijding en aanvaring Dekking: aanrijding en aanvaring en schade aan het woonhuis of bijgebouw, ook bij afgevallen of uitgevloeide lading van een voer- of vaartuig. 11

12 Nooit verzekerd Eigen risico Maximumbedragen 1.9 Bomen en takken Dekking: schade door en de gevolgen van omvallen van bomen en afbreken van takken. En de kosten voor het verwijderen van de boom van het woonhuis of bijgebouw om herstel mogelijk te maken Heistellingen en kranen Dekking: schade door en de gevolgen van omvallen van heistellingen en kranen en het losraken van onderdelen daarvan Lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen Dekking: schade aan uw woonhuis of bijgebouw door vertrekken, vliegen, landen, direct of indirect raken door vaartuigen en meteoorstenen Scherven Dekking: schade aan het woonhuis of bijgebouw door scherven van ruiten/ramen die daglicht doorlaten of vaste wandspiegels. Uitgesloten: breuk van de ruiten/ramen of wandspiegels zelf. Schade door/verband houdend met: Eigen gebrek, de gevolgen van brand zijn wel verzekerd Tijdens aan- of verbouw: geweld, ruitbreuk of het weer Constructie- of bouwfouten Kortsluiting of doorbranding (de gevolgschade is wel gedekt) Onvoldoende onderhoud Verwering of slijtage Ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming Natuurgeweld: overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving Grondwater Neerslag via openstaande ramen en deuren Vochtdoorlating van muren, tenzij door een gedekte oorzaak 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm 250,- in alle overige gevallen/bij reparatie door andere herstelbedrijven Wij vergoeden u - tenzij hiervoor anders vermeld: Schade aan uw woonhuis en bijgebouwen op het risicoadres tot maximaal de waarde die u zelf bij het afsluiten van de verzekering hebt opgegeven. Deze waarde vindt u terug in uw online polismap en kunt u zelf altijd wijzigen. Bijgebouwen op een ander adres, maar binnen een afstand van 500 meter tot de woning zijn standaard tegen opstalschade meeverzekerd tot maximaal ,- gezamenlijk. 12

13 2 De gevolgen van schade en extra vergoedingen InShared verzekert Eigen risico 0,- Maximumbedragen per schadegeval Extra kosten met betrekking tot een verzekerde schade als het gaat om: 2.1 Schadebeperking 2.2 Expertisekosten 2.3 Noodhulp 2.4 Opruimingskosten 2.5 Salvagekosten 2.6 Kosten van veiligheidsmaatregelen 2.7 Extra herstelkosten van het woonhuis 2.8 Traumahulp bij brand en berovingen (eerste opvang) 2.9 Vervangend verblijf 2.10 Vervoer en opslag van de inboedel 2.11 Vervanging van sloten Wij vergoeden u op basis van de Woonverzekering van Inshared - bovenop de andere limieten - tot maximaal ,- - eenmalig deze kosten vermeld onder 2.1 t/m 2.11 per gebeurtenis. Uitzonderingen: Opruimingskosten tot maximaal ,- per gebeurtenis Tuinaanleg, vervangend verblijf, vervoer en opslag van de inboedel tot maximaal ,- per gebeurtenis Traumahulp tot 1.500,- per gebeurtenis Sleutels en sloten tot maximaal 500,- per gebeurtenis 13

14 D. Voorwaarden glasverzekering Met deze verzekering betalen wij voor schade aan het glas dat bij uw woonhuis hoort. In deze voorwaarden leest u wanneer we betalen. En ook wanneer we niet betalen. Kijk daarom in uw online verzekeringsmap of u een glasverzekering heeft en lees dan de voorwaarden goed door. 1 Glasverzekering InShared verzekert InShared verzekert schade aan het glas dat bij uw woonhuis en bijgebouwen hoort en bedoeld is om daglicht door te laten. Met glas bedoelen we: ruiten, ook van kunststof; dak- en lichtkoepels; dakplaten en dakramen die licht doorlaten; glas in deuren. Deze deuren zijn onderdeel van uw woonhuis; glazen deuren; glas als gevelbeplating vaste wandspiegels Nooit verzekerd onder de glasverzekering Het moet bij schade gaan om de volgende onvoorzienbare oorzaken: 1.1 Het plotseling breken van glas; 1.2 Het lek slaan van isolerend glas dat binnen de garantie valt. Met lek slaan bedoelen we dat er water of stof tussen de glasplaten komt. Slaat dubbelglas (isolerend glas) lek en is het nog geen 10 jaar oud? En heeft u nog garantie van de leverancier of fabrikant? Dan betalen wij de kosten om het glas te plaatsen. Let op: de kosten van het glas zelf zijn niet verzekerd. U kunt deze terugvragen van de leverancier. InShared verzekert onder deze glasverzekering geen schade in de volgende situaties: U heeft schade aan glas-in-lood, gebogen, geëtst, gezandstraald of gebrandschilderd glas. U heeft schade aan glas met verwarmingselementen. U heeft schade aan glas dat uit de sponning of het kozijn is gehaald. U heeft schade doordat iemand het glas bewerkte, beschilderde, verplaatste of versierde. U heeft schade aan glas doordat u verbouwt of aanbouwt. U heeft schade aan glas door constructie- of bouwfouten. U heeft schade die over langere tijd is ontstaan door de invloed van het weer, door hitte, vocht of door slijtage. U heeft schade aan glas, maar de woning is langer dan 6 maanden onbewoond. 14

15 Eigen risico U heeft schade aan glas van - Uithangborden; - Terreinafscheidingen; - Tuinoverkappingen; - Hobbykassen of broeibakken; - Zonnepanelen of zonnecollectoren; - Kunstobjecten. 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm Maximumbedragen 250,- in alle overige gevallen/bij reparatie door andere herstelbedrijven Wij vergoeden u de volgende kosten: De prijs van nieuw glas. De kosten om nieuw glas te plaatsen. De kosten om glaslatten in de grondverf te zetten, als dat nodig is. De kosten van tijdelijke maatregelen. Denk aan het lijmen van een stuk glas over de breuk. 15

16 E. Schade Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed? InShared stelt de schade vast en mag de schade rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde vergoeden. U en wij hebben de mogelijkheid om een deskundige in te schakelen voor het vaststellen van de schade. Als u daarvan gebruik wilt maken, moet u ons dat laten weten. De deskundigen moeten zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties en hun redelijke kosten betalen wij. Als wij (u, InShared of onze deskundigen) het niet eens kunnen worden, benoemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. InShared vergoedt primair de kosten in natura en anders de kosten van herstel (reparatiekosten). U hoort van ons of de schade vergoed wordt en wat de vergoeding zal zijn. Nieuwwaarde: Bij vergoeding in geld krijgt u de nieuwwaarde van roerende goederen jonger dan 6 jaar, als deze niet in de tussentijd voor 60% of meer hun waarde hebben verloren. Dagwaarde plus 10% Bij roerende goederen ouder dan 6 jaar of goederen die hun waarde in de tussentijd voor 60 % hebben verloren, vergoeden wij bij schade de dagwaarde plus 10% als extra kostendekking. De waarde van de restanten haalt InShared van de vergoeding af. Inshared vergoedt altijd op basis van dagwaarde plus 10% als het gaat om: zonweringen, rolluiken, zonnepanelen, (schotel)antennes, buitenlampen, uithangborden en terrasafscheidingen, tuinbeplanting, zwembaden en jacuzzi s; (snor)fietsen en gazonmaaiers; onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen; schroeischades. Zeldzaamheidswaarde (tot maximaal ,- samengeteld): Antiek, kunstvoorwerpen en/of verzamelingen worden vergoed op basis van zeldzaamheidswaarde. Postzegelverzamelingen worden gewaardeerd op maximaal 40% van de waarde uitgedrukt in de laatste catalogus van Yvert en Tellier; Nederlandse zegels op maximaal 60% van hun waarde; Losse postzegels worden niet vergoed. Muntenverzamelingen worden gewaardeerd op de middelste waarde als vermeld in de laatste catalogus van Mevius - bij Nederlandse munten -. Bij buitenlandse munten is dit de middelste waarde als vermeld in de wereldcatalogus van Chester L. Krause en Clifford Mishler. NB: Schade aan woonhuis/opstal, inclusief fundering: InShared stelt de omvang van de schade vast op het verschil tussen de waarde van het woonhuis of bijgebouw onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis. Bij herbouw keren wij na vaststelling van de schade de helft uit bij de aanvang van de herbouw en de rest bij de voltooiing. Wordt het huis of bijgebouw niet herbouwd? Dan keren wij de waardevermindering uit. 16

17 Garantie tegen onderverzekering Woonhuis/opstal: Bij InShared heeft u een garantie tegen onderverzekering. Dat betekent dat wij uw schadevergoeding niet verlagen als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag eigenlijk te laag is ten opzichte van de waarde van uw woning. Wij verzekeren uw woning en andere kosten namelijk voor de maximale bedragen die daarvoor gelden. Maar alleen als u de correcte waarden bij afsluiten van de verzekering heeft opgegeven. Wij gaan ervan uit dat u onze vragen goed hebt ingevuld. Bijvoorbeeld de vragen over het adres en het type woning en de WOZ-waarde. Klopt de informatie in uw online polismap? Dan weten wij welk huis uw woning is. Wij kunnen u vragen de waarde van uw woning opnieuw op te geven in uw online polismap. Bijvoorbeeld na een schade of verhuizing. Ontvangen wij uw wijziging niet tijdig retour, dan vervalt uw garantie tegen onderverzekering. Het eerste verzekerde bedrag in uw online polismap geldt dan weer als uitgangspunt bij het vaststellen van schade. Wat verzekert InShared niet? Niet verzekerd is schade ontstaan: Doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt of als dit met uw toestemming is gebeurd. Als gevolg van bijzondere afspraken, zoals garantie-, vrijwarings-, of boetebedingen. Ook bestaat geen dekking: Als u ons opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven bij aanvang van de verzekering of bij schade Als u belangrijke informatie of wijzigingen niet heeft doorgegeven of als u na schade uw medewerking niet verleent en u daardoor onze belangen schaadt Als de schade op basis van een wet of een andere verzekering al wordt vergoed of vergoed zou worden wanneer u niet bij ons verzekerd was geweest Bij niet nakomen van de overige InShared-gedragsregels (zie ook de algemene voorwaarden) Voor schade die is veroorzaakt door of verband houdt met molest of atoomkernreacties of relletjes (zie ook de algemene voorwaarden) Wanneer verhaalt InShared schade? Wij hebben het recht om schade te verhalen op aansprakelijke derden. Om de schade te kunnen verhalen is uw medewerking noodzakelijk. Wat bedoelen we met? Hieronder vindt u de omschrijvingen van begrippen die regelmatig in de voorwaarden voorkomen. Brand: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom wordt niet als brand beschouwd: het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; het oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Overstroming: het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak of gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. Inboedel: alle roerende zaken die deel uitmaken van de huishouding, inclusief kostbaarheden, maar exclusief motorrijtuigen. 17

18 Antiek: hieronder wordt verstaan voorwerpen met een antiquarische waarde met uitzondering van antiek meubilair (kasten, stoelen, banken, tafels, bureaus en kisten). Kunst: hieronder wordt verstaan: schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho s e.d., evenals andere kunstvoorwerpen zoals sculpturen, voor zover deze een zeldzaamheidswaarde hebben. Sieraden en kostbaarheden: waardevolle bezittingen, zoals juwelen en horloges, doorgaans vervaardigd om op of aan het lichaam te dragen, die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, parels en (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen. Bijgebouwen: de bij de woning behorende (losstaande) bijgebouwen, zoals (koop)garages, schuren en kelderboxen, gelegen op een afstand van maximaal 500 meter tot het woonhuis. Woonhuis: het gebouw inclusief fundering dat op de polis bij het risicoadres staat vermeld en alle zaken die daar logischerwijs bij horen. Voor de opstaldekking zijn dit: zonweringen, rolluiken, zonnepanelen, (schotel)antennes, buitenlampen, uithangborden, terreinafscheidingen, tuinbeplanting, zwembaden en jacuzzi s. Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door ouderdom en/of slijtage. Nieuwwaarde: het bedrag dat nodig is om dezelfde, gelijkwaardige spullen nieuw te kopen. Vervangingswaarde: het bedrag dat nodig is om uw spullen te vervangen door gelijkwaardige spullen. Huurders- of eigenaarsbelang: het belang dat u als huurder of appartementeigenaar hebt, doordat u aanpassingen, verbeteringen en/of uitbreidingen hebt aangebracht in uw woning en voor zover u schade en kosten voor uw rekening moet nemen die niet door een andere verzekering worden vergoed. Herbouwwaarde: de kosten van herbouw van het huis op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming. Verhuurwaarde: de inkomsten die de woning zou opleveren bij verhuur. Zeldzaamheidswaarde: de waarde die op grond van zeldzaamheid door deskundigen aan het kunstvoorwerp of het antiek wordt toegekend. Waardevermindering woonhuis: het verschil tussen de waarde bij verkoop van het woonhuis (zonder grond) voor de schade en de waarde bij verkoop van het woonhuis direct daarna. U/uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met InShared is aangegaan. Verzekeraar: Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K nummer Verzekerde: de verzekeringnemer We/wij/ InShared: InShared Nederland B.V., gevestigd te Leusden, K.v.K. nummer , handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. Woonplaats: de woonplaats van verzekeringnemer, zoals opgegeven aan InShared. De woonplaats omvat niet de andere plaatsen die binnen dezelfde gemeente vallen. 18

Voorwaarden woonverzekering van InShared. April 2013

Voorwaarden woonverzekering van InShared. April 2013 Voorwaarden woonverzekering van InShared April 2013 De Voorwaarden Woonverzekering van InShared gelden voor het eigen woonhuis, vermeld op uw verzekeringsoverzicht en voor uw bezittingen in dat woonhuis.

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering WAT IS VERZEKERD? Wij verzekeren de herbouwwaarde van uw woonhuis en bijgebouwen inclusief funderingen en alles wat geacht wordt hier onderdeel van uit te maken zoals onder andere zonnepanelen, satellietschotels,

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Voordelen

Inboedelverzekering. Voordelen Inboedelverzekering Inboedelverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Wat is verzekerd? Wij verzekeren de bezittingen van u, de verzekeringnemer, en van alle personen met wie un in een duurzaam gezinsverband samen woont aanwezig in het woohuis zoals vermeld op het polisblad

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Inboedelverzekering INB 2.2

Particulier ZekerheidsPakket Inboedelverzekering INB 2.2 Bijzondere Algemene voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Inboedelverzekering INB 2.2 INHOUDSOPGAVE INBOEDEL: Inleiding: Pagina: 2 Artikel 1: Welke begripsomschrijvingen hanteert de maatschappij? Pagina:

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

PMA woonverzekering Allianz Nederland

PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren. En om te verzekeren. Want schade door brand, extreem weer

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 INHOUDSOPGAVE WOONHUIS: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Waardegarantie / verzekerd bedrag Pagina 2 Artikel

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering

Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering Woonhuisverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Hollands Kroon Assuradeuren Inboedelverzekering 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1. Wie zijn verzekerd? 3 1.2. U of verzekerde(n) 3 1.3. Hij en

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Opstal Inhoudsopgave

Opstal Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Wat is verzekerd, dekking Brand-Inbraak 1.3 Wat is verzekerd, dekking Brand-Inbraak-Storm 1.4 Wat is verzekerd, dekking Uitgebried 1.5 Wat is verzekerd, dekking

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS2.2

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS2.2 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering INHOUDSOPGAVE WOONHUIS: Artikel 1: Aanvullende begripsomschrijvingen module woonhuis Pagina 3 Artikel 2: Waartegen is uw woonhuis

Nadere informatie

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Woonverzekeringen U wilt uw woongenot goed beschermen Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren.

Nadere informatie

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012)

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Versie 01-10-2012 1 De verzekering is bedoeld om schade aan uw inboedel te vergoeden Als er iets met uw inboedel gebeurt, wilt

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Inboedelverzekering - INB 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Inboedelverzekering - INB 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Inboedelverzekering - INB 2.1 INHOUDSOPGAVE INBOEDEL: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Waardegarantie / verzekerd bedrag Pagina 2

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art.

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Rubrieken Alle gevaren Uitgebreid Beperkt Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Algemene uitsluitingen Algemene

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Kostbaarhedenverzekering Bijzondere Voorwaarden KB15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24 /7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared. Januari 2009

Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared. Januari 2009 Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared Januari 2009 Deze voorwaarden gelden voor de auto( s) op uw verzekeringsoverzicht. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules. De bijzondere

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Pakket 2006 Inboedelverzekering

Speciale voorwaarden Pakket 2006 Inboedelverzekering 60-5621-02 U Speciale voorwaarden Pakket 2006 Inboedelverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden en de speciale voorwaarden worden geacht één geheel te vormen. Indien en voor zover er sprake is van

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Recreatiewoningverzekering

Recreatiewoningverzekering Recreatiewoningverzekering Bijzondere Voorwaarden RW15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering. Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering. Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd?

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd? Woonhuisverzekering Waar heb je een opstalverzekering voor nodig? Brand, een boomtak door je dak, inbraak... Je huis staat aan allerlei gevaren bloot. Soms met grote financiële gevolgen. Een opstalverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de Inboedel. Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering WPK-INB-UGRT-2016

Polisvoorwaarden. Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering WPK-INB-UGRT-2016 Polisvoorwaarden Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering WPK-INB-UGRT-2016 Bijzondere voorwaarden WPK-Inboedel Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij? 3 Artikel 2 Verzekerd. 4 Artikel 3 Extra verzekerd.

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Glas

Allianz Woonverzekering Glas Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Glas Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas GLS 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas Checklist 3 1. Waarvoor is deze verzekering?

Nadere informatie

Idéaalpakket Inboedel

Idéaalpakket Inboedel Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Inboedel Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Inboedel (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Inboedelverzekering vormen samen met de Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Plus INB 5. Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Inboedelverzekering Plus INB 5 AKT 4408 (1006) Polisvoorwaarden behorende bij Algemene verzekeringsvoorwaarden WVZ 002. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 14 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus Checklist

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Bij uw woonhuis horen ook garages, schuren en bijgebouwen die op hetzelfde adres staan als uw woonhuis. En die bedoeld zijn om er te blijven staan.

Bij uw woonhuis horen ook garages, schuren en bijgebouwen die op hetzelfde adres staan als uw woonhuis. En die bedoeld zijn om er te blijven staan. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering INB171 Leeswijzer bladzijde Checklist 2 Inhoudsopgave Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Leeswijzer bladzijde Checklist 2 Inhoud 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welke spullen zijn verzekerd? 3 4.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202P2 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Topdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU 2010-01 Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

Woonverzekering Inboedel Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15

Woonverzekering Inboedel Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15 Woonverzekering Inboedel Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden IP 15 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welke spullen zijn verzekerd?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw inboedelverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw inboedelverzekering bijzondere voorwaarden bij uw inboedelverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! U heeft een inboedelverzekering bij ons. Dit staat ook op de polis in uw online polismap. Hieronder vindt u de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Voorwaarden woonhuisverzekering

Voorwaarden woonhuisverzekering Voorwaarden woonhuisverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding is bedoeld om in het kort duidelijk te maken waarvoor deze verzekering is. De inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 15 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311

Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311 Voorwaarden Inboedelverzekering Ditzo IN1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Wat is verzekerd? 3 In welke landen zijn je spullen verzekerd? 3 Wat is niet verzekerd? 5 Wat is je eigen risico?

Nadere informatie

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden Inboedel super dekking Bijzondere Voorwaarden BIS 01012014 Bijzondere Voorwaarden inboedelverzekering super dekking U heeft een inboedelverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen.

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 1210

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 1210 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012014 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 16 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus Checklist

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Woonverzekering Opstal Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welk woonhuis is verzekerd? 3

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering?

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid.

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid van InShared

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid van InShared Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid van InShared December 2011 De bijzondere voorwaarden gelden voor u, uw gezinsleden en zelfs uw huisdieren. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Woonhuisverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan uw woonhuis.

Nadere informatie

Opstalverzekering. BTBOPS1507 Bruns ten Brink

Opstalverzekering. BTBOPS1507 Bruns ten Brink Opstalverzekering BTBOPS1507 Bruns ten Brink Versie juli 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanvullende begripsomschrijving woonhuisverzekering 3 Hoofdstuk 2 Dekkingsgebied 3 Hoofdstuk 3 Algemene uitsluitingen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering B H

Voorwaarden Delta Lloyd Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering B H Voorwaarden Delta Lloyd Woonhuis & Inboedelcombinatieverzekering B 03.2.41 H Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij materiële schade

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden. Inboedelverzekering

Speciale Voorwaarden. Inboedelverzekering Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering VERSIE 1 Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Inhoud Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering 1 Begripsomschrijvingen 2 Garantie tegen onderverzekering De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek P. Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek P, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid van InShared. Januari 2009

Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid van InShared. Januari 2009 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid van InShared Januari 2009 De bijzondere voorwaarden gelden voor u, uw gezinsleden en zelfs uw huisdieren. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules.

Nadere informatie