Voorwaarden woonverzekering van InShared. November 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden woonverzekering van InShared. November 2014"

Transcriptie

1 Voorwaarden woonverzekering van InShared November 2014

2 De Voorwaarden Woonverzekering van InShared gelden voor het eigen woonhuis, vermeld op uw verzekeringsoverzicht en voor uw bezittingen in dat woonhuis. De voorwaarden zijn ook van toepassing op het woonhuis dat u gaat verkopen of waar u na aankoop binnen een jaar zelf gaat wonen. Er zijn ook Algemene Voorwaarden. De voorwaarden vormen samen met de door u verstrekte informatie één geheel. Bij tegenstrijdigheden gaan de Voorwaarden Woonverzekeringen vóór op de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden van de woonverzekering bestaan uit 5 onderdelen: A. Algemeen B. Voorwaarden inboedelverzekering C. Voorwaarden opstalverzekering D. Voorwaarden glasverzekering E. Schade InShared is een internetverzekeraar. U heeft deze woonverzekering afgesloten op In uw Verzekeringsmap vindt u de door u gekozen dekkingen en verzekerde bedragen. Controleer regelmatig of de samenstelling van uw verzekering nog aansluit bij uw situatie. A. Algemeen In welke landen bent u verzekerd? Uw woonverzekering is geldig in Nederland op de locaties zoals beschreven in de Voorwaarden Woonverzekering. De persoonlijke bezittingen die u bij zich draagt de broekzakdekking - zijn conform deze voorwaarden wereldwijd verzekerd. Dat geldt ook voor totaal verlies van uw reisbagage. Zoals hieronder staat in 3 op bladzijde 9. Wat mag u van ons verwachten? Via InShared is uw woning en inboedel verzekerd tegen schade of verlies. Wij verzekeren alle schade waarvan u in redelijkheid verwacht dat wij die dekken. Wij gaan er vanuit dat u de gehele woning zelf als particulier gebruikt. Staat uw schadesituatie niet genoemd? Dan denken wij oplossingsgericht met u mee! Wij vergoeden de schade in natura en als dit niet kan in geld. Wij doen dit door: Erop te vertrouwen dat u de juiste omvang van de schade opgeeft Bij schade snel met u te besluiten hoe de schade wordt hersteld Samen te werken met een zorgvuldig geselecteerd netwerk van herstel- en reparatiebedrijven Schades waar mogelijk op te lossen door reparaties of vergoeden in geld als vervanging of reparatie niet mogelijk is Bij vergoeding in geld krijgt u de nieuwwaarde van roerende goederen jonger dan 6 jaar, als deze niet in de tussentijd voor 60% of meer hun waarde hebben verloren Bij vergoeding in geld krijgt u voor oudere goederen of goederen die voor 60% hun waarde hebben verloren, bij schade de dagwaarde plus 10% als extra kostendekking Wij vergoeden u de zeldzaamheidswaarde bij antiek, antiek meubilair, kunstvoorwerpen en/of verzamelingen Soms inspecties uit te (laten) voeren: steekproefsgewijs, als het lastig is om de kosten van herstel of vervanging vast te stellen of als wij twijfels hebben over de aard en/of toedracht van de schade Direct voordeel voor u is dat bij reparaties door een InShared-herstelbedrijf een lager eigen risico van toepassing is. 2

3 Wat verwachten wij van u? Wij verzekeren op basis van vertrouwen. Wij gaan er daarom van uit dat u: Bewust en voorzichtig omgaat met uw bezittingen Eerlijk bent in de informatie die u aan ons verstrekt Wijzigingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen doorgeeft via Denk aan: Wijzigingen in bouwaard, dakbedekking, constructie, bestemming (bijvoorbeeld verhuur), WOZ-waarde of gebruik van het woonhuis Verandering van één of meer van de gegevens op het verzekeringsoverzicht. Zoals wijziging van adres, betaalrekening, contactgegevens. Overgang van het verzekerd belang naar een andere eigenaar of huurder. Het naar verwachting langer dan 6 maanden onbewoond zijn van (een als zelfstandig aan te merken deel van) het woonhuis. Verandering in gezinssamenstelling zoals vermeld op het verzekeringsoverzicht. Zoals de wijziging van alleenstaande naar gezin zonder kinderen of juist andersom. Indien u in plaats van huurder van een woning eigenaar wordt of juist andersom. Ook wanneer u uw huurwoning koopt. Onbevoegden nemen het woonhuis of een deel daarvan in gebruik. Bijvoorbeeld bij kraken. Geeft u de genoemde wijzigingen binnen de gestelde termijn door, dan berichten wij u zo snel mogelijk over voortzetting. Gewijzigde voorwaarden en/of premie of beëindiging van de verzekering kunnen een gevolg zijn van een wijziging. Het niet doorgeven van de wijziging kan tot gevolg hebben dat InShared bij schade geen dekking verleent wanneer InShared in haar belangen is geschaad. Contact bij schade? Uitgangspunt is dat u de schade meldt via U logt in, volgt alle aanwijzingen en wij verwijzen u snel door naar een door ons geselecteerde reparateur. Laat u de schade repareren bij een InShared-herstelbedrijf?Dan heeft u recht op een lager eigen risico. Is de schade veroorzaakt door diefstal, inbraak of vandalisme? Doet u dan direct aangifte bij de politie. Is bij de schade iemand anders betrokken? Noteert u dan ter plaatse de contactgegevens en geef deze aan ons door. Met scannen en uploaden via uw Verzekeringsmap op ontvangen wij ook graag andere documenten. Foto s en ander bewijsmateriaal kunt u zo aan ons toezenden. Wij nemen de eerstvolgende werkdag contact met u op. Per post of kan ook. U ontvangt dan een reactie nadat wij uw informatie hebben ontvangen. Ons postadres voor schade is InShared, afdeling Schade Postbus GB Rotterdam Ons adres voor schade is Spoed? Is er sprake van spoed? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons 24 uur per dag telefonisch bereiken vanuit binnen- en buitenland via onze alarmdienst van Eurocross, telefoonnummer (+31)

4 B. Voorwaarden inboedelverzekering 1 Binnen het woonhuis InShared verzekert InShared verzekert de bezittingen in uw woonhuis tegen schade of verlies. De inboedelverzekering dekt ook het huurders- of eigenaarsbelang. Het moet bij schade of verlies gaan om de volgende, onvoorziene, plotseling optredende oorzaken: 1.1 Brand en hitte Dekking: brand en de gevolgen van brand of hitte. Zoals schade door brandblussing, door walm, rook, roet of hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp. 1.2 Explosie 1.3 Blikseminslag Dekking: blikseminslag en de gevolgen van blikseminslag. Zoals schade aan elektrische en elektronische apparatuur/installaties. 1.4 Weer Dekking: weer, weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Denk aan neerslag, storm, vorst en sneeuwdruk. 1.5 Water en stoom Dekking: water- en stoomschade bij wegstromen of overlopen uit leidingen, rioolputten of -buizen, verwarmingsinstallaties, aquaria of waterbedden als gevolg van een plotseling opgetreden defect of verstopping. Ook verzekerd zijn de gevolgen van deze schade veroorzaakt door vochtdoorlating van tegelwerk of andere vloer- of wandafwerkingen, tenzij sprake is van achterstallig onderhoud. Let op! Uitgesloten is herstel van de schadeoorzaak zelf. 1.6 Olie Dekking: schade door olie gestroomd uit vaste, metalen leidingen of tanks, die onderdeel zijn van een verwarmingsinstallatie. 1.7 Geweld Dekking: inbraak, diefstal, beroving, afpersing, vandalisme, plunderingen en rellen. Let op! Uitzondering bij beroving, afpersing en vandalisme alleen bij wederrechtelijk binnendringen van uw woonhuis en na aangifte bij de politie. 1.8 Aanrijding en aanvaring Dekking: aanrijding en aanvaring en schade aan de inboedel, ook bij afgevallen of uitgevloeide lading van een voer- of vaartuig. 1.9 Bomen en takken Dekking: schade door het omvallen van bomen en afbreken van takken Heistellingen en kranen Dekking: schade door het omvallen van heistellingen en kranen en het losraken van onderdelen daarvan Lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen Dekking: schade aan uw spullen door vertrekken, vliegen, landen, direct of indirect raken door lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. 4

5 Nooit verzekerd Eigen risico Maximumbedragen per schadegeval 1.12 Diepvriezers en koelkasten Dekking: schade door bederven van levensmiddelen bij het niet functioneren van diepvriezers en koelkasten. Bij een defect aan het apparaat of stroomuitval van langer dan 6 uur. Let op! Uitgesloten: schade door uitschakeling van een diepvries of koelkast Scherven Dekking: schade door scherven van ruiten/ramen en vaste wandspiegels. Let op! Uitgesloten: breuk van de ruiten/ramen of wandspiegels zelf. Schade ontstaan door: Eigen gebrek; de gevolgen van brand, hitte en explosie zijn wel gedekt. Kortsluiting of doorbranding (de gevolgschade is wel gedekt). Onvoldoende onderhoud. Reparatie, reiniging en onderhoud. Ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming. Dieren. Tijdens aan- of verbouw van het woonhuis: geweld, het weer of ruitbreuk. Natuurgeweld: overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving Grondwater. Neerslag via openstaande ramen en deuren. Schade die over langere tijd ontstaat door de invloed van het weer of vocht, of door slijtage. Schade aan of diefstal van bromfietsen en scooters en andere motorvoer- of vaartuigen. 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm 250,- in alle overige gevallen/bij reparatie door andere herstelbedrijven Wij vergoeden u - tenzij anders vermeld - tot maximaal ,- voor uw inboedel per gebeurtenis. Uitzondering: Bij huurders- of eigenaarsbelang is de vergoeding maximaal ,-. Bij antiek, kunst en verzamelingen is de vergoeding samengeteld maximaal ,-. Bij muziekinstrumenten, audio-, video-, foto-, computerapparatuur en andere beeld-, geluid- of gegevensdragers is de vergoeding samengeteld maximaal ,-. Bij sieraden en andere kostbaarheden is de vergoeding samengeteld maximaal 5.000,-. Bij verlies van geld en andere betaalmiddelen aanwezig in het woonhuis is de vergoeding maximaal 1.000,- per gebeurtenis. Misbruik of fraude met een pincode valt niet onder deze dekking. 5

6 Bij beroepsuitrusting/ kantoorinventaris/ gehuurde inboedel/ inboedel van anderen aanwezig binnen het woonhuis is de vergoeding op basis van dagwaarde samengeteld maximaal 8.000,- per gebeurtenis. Let op! InShared heeft het recht de schade rechtstreeks met de eigenaar af te wikkelen. 6

7 2 Buiten het woonhuis, in Nederland InShared verzekert InShared verzekert uw bezittingen op de hierna genoemde buitenlocaties tegen schade of verlies. Het moet bij schade of verlies gaan om dezelfde onvoorziene, plotseling optredende oorzaken, als hiervoor vermeld onder 1 Binnen het woonhuis onder 1.1 t/m 1.13 Tijdelijk verzekerd a. In schuren/bergingen, kelderboxen, garages, gemeenschappelijke ruimtes, overige bijgebouwen en buitenruimten op het risicoadres. Vergoeding: tot maximaal ,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij schade door diefstal is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak. Bij beroving, afpersing en vandalisme alleen als personen ten onrechte de vermelde ruimte zijn binnengedrongen. b. In uw garage, schuur, garagebox, berging, kelderbox buiten het risicoadres. Vergoeding: tot maximaal 5.000,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij schade door diefstal is de inboedel uitsluitend verzekerd na inbraak. Bij beroving, afpersing en vandalisme alleen als personen wederrechtelijk de vermelde ruimten zijn binnengedrongen. c. Tijdens vervoer/verhuizing. Dekking: bij vervoer van de inboedel bij verhuizing of bij transport naar of van een herstel- of bewaarplaats. Vergoeding: tot maximaal ,- per gebeurtenis voor dezelfde dekking als binnen het woonhuis. d. In auto s, aanhangwagens, boten en caravans Vergoeding: tot maximaal 5.000,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij diefstal alleen na inbraak en tot maximaal 1.000,- per gebeurtenis, mits de goederen van buitenaf niet zichtbaar waren. e. In gehuurde lockers Vergoeding: tot maximaal 1.000,- per gebeurtenis. Uitzondering: bij diefstal alleen na inbraak. InShared verzekert uw bezittingen bij tijdelijke opslag of verblijf van de gehele inboedel buiten het risicoadres, in een gebouw in Nederland tegen schade of verlies. Het moet bij schade of verlies gaan om onvoorziene, plotseling optredende oorzaken, als hierna vermeld onder 2.1 Tijdelijke opslag of verblijf van de inboedel binnen Nederland in een gebouw Verzekerd voor maximaal 9 maanden. Vergoeding: tot maximaal ,- per gebeurtenis. 7

8 Nooit verzekerd 2.1 Brand, explosie, blikseminslag, wateroverlast, geweld en lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen, zoals vermeld onder de rubriek binnen het woonhuis. Schade door: Eigen gebrek; de gevolgen van brand of kortsluiting zijn wel gedekt Onvoldoende onderhoud Verwering of slijtage Reparatie, reiniging en onderhoud Ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming Dieren, die met goedvinden in het woonhuis verblijven Tijdens aan- of verbouw van het woonhuis: geweld, het weer of ruitbreuk Natuurgeweld: overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving Grondwater Neerslag via openstaande ramen en deuren Schade aan of diefstal van bromfietsen en scooters en andere motorvoer- of vaartuigen Eigen risico Diefstal zonder braak 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm Maximumbedragen bijzondere bezittingen 250,- in alle overige situaties/bij reparatie door een ander herstelbedrijf Uitzondering: De volgende bijzondere bezittingen buiten uw woonhuis zijn alleen verzekerd bij schade op het risicoadres tot maximaal de volgende bedragen: Bij antiek, kunst en verzamelingen is de vergoeding samengeteld maximaal 5.000,-. Bij audio-, video-, foto-, computerapparatuur en andere beeld-, geluid- of gegevensdragers is de vergoeding samengeteld maximaal 5.000,-. Bij beroepsuitrusting/ gehuurde inboedel/ inboedel van anderen aanwezig in bijgebouwen is de vergoeding op basis van dagwaarde samengeteld maximaal 5.000,- per gebeurtenis. Let op! InShared heeft het recht de schade rechtstreeks met de eigenaar af te wikkelen. Verlies buiten het woonhuis van sieraden, geld en andere betaalmiddelen is onder deze rubriek niet verzekerd. 8

9 3 Overige schadevergoedingen wereldwijd InShared verzekert a. Totaal Verlies reisbagage: vermissing of (gedwongen) achterlating van uw volledige reisbagage, gedurende een reis van maximaal 90 dagen; en/of b. Verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen die u bij u draagt, in kleding, pols- of handtas; Als gevolg van: 3.1 Brand 3.2 Explosie 3.3 Blikseminslag 3.4 Lucht- en ruimtevaartuigen 3.5 Meteoorstenen 3.6 Natuurgeweld: lawines, overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving 3.7 Noodgedwongen evacuatie/repatriëring 3.8 Diefstal, beroving (inclusief zakkenrollerij) Let op! Denkt u eraan aangifte te doen bij de politie. c. Bijzonderheden geld en betaalmiddelen: Maximumbedragen per schadegeval Bij verlies van geld of andere betaalmiddelen buiten uw woonhuis geldt de dekking alleen bij beroving of afpersing. Misbruik of fraude met een pincode valt niet onder deze dekking. Wij vergoeden u - tenzij hiervoor anders vermeld - tot maximaal ,- per gezelschap de schade aan uw spullen. Uitzondering: Nooit verzekerd Onder 3a en 3b: Eigen risico Bij persoonlijke bezittingen die u bij u draagt ( zie onder 3b) is de vergoeding maximaal 1.000,-. De vergoeding van geld en andere betaalmiddelen (zie onder 3c) is maximaal 500,-. per gebeurtenis. Het verliezen, vermissen of achterlaten van afzonderlijke spullen. Beschadiging van een deel van de reisbagage. Diefstal zonder braak. Schade door het weer (wel: natuurgeweld). Bezittingen vervoerd als losse handbagage buiten een afgesloten ruimte bijvoorbeeld in rugzakken, weekendtassen of trolleys. Er is wel dekking bij beroving. Laptops of notebooks, tablets en camera s. 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 250,- in alle overige gevallen 9

10 4 De gevolgen van schade en extra vergoedingen InShared verzekert Extra kosten met betrekking tot een schade als gevolg van dezelfde oorzaken als vermeld onder Binnen het woonhuis. Het moet gaan om: Eigen risico 0,- 4.1 Schadebeperking 4.2 Expertisekosten 4.3 Noodhulp 4.4 Opruimingskosten 4.5 Salvagekosten 4.6 Traumahulp bij brand en berovingen (eerste opvang) 4.7 Tuinaanleg, alleen in geval van schade door brand, explosie, bliksem, aanrijding en aanvaring 4.8 Vervangend verblijf 4.9 Vervoer en opslag van de inboedel 4.10 Vervanging van sloten, mits de diefstal of het verlies binnen 48 uur wordt gemeld en aangifte bij de politie is gedaan. Maximumbedragen per schadegeval Wij vergoeden u op basis van de Woonverzekering van Inshared - bovenop de andere limieten - tot maximaal ,- - eenmalig deze kosten per gebeurtenis. Uitzonderingen: Opruimingskosten tot maximaal ,- per gebeurtenis Tuinaanleg, vervangend verblijf, vervoer en opslag van de inboedel tot maximaal ,- per gebeurtenis Traumahulp tot 1.500,- per gebeurtenis Sleutels en sloten tot maximaal 500,- per gebeurtenis 10

11 C. Voorwaarden opstalverzekering 1 Opstalverzekering InShared verzekert InShared verzekert uw woonhuis en bijgebouwen tegen schade of verlies. Het moet bij schade of verlies gaan om de volgende onvoorziene, plotseling optredende oorzaken: 1.1 Brand en hitte Dekking: brand en de gevolgen van brand of hitte. Zoals schade door walm, rook, roet of hitte-uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorwerp. Ook bij brand in de directe omgeving. 1.2 Explosie 1.3 Blikseminslag Dekking: blikseminslag en de gevolgen van blikseminslag. 1.4 Weer Dekking: weer, weersomstandigheden en de gevolgen daarvan. Denk aan neerslag, storm, vorst en sneeuwdruk. 1.5 Water en stoom Dekking: water- en stoomschade bij wegstromen, overlopen, uit leidingen, rioolputten of -buizen, verwarmingsinstallaties, aquaria of waterbedden als gevolg van een plotseling opgetreden defect of verstopping. Ook verzekerd zijn de gevolgen van schade en bijkomende kosten verband houdende met: het opsporen van het defect in het woonhuis of bijgebouwen, en het daarmee verband houdende hak- en breekwerk; het herstel van leidingen in het woonhuis of bijgebouwen en het daarmee verband houdende hak- en breekwerk. vochtdoorlating van tegelwerk of andere vloer- of wandafwerkingen, tenzij er sprake is van achterstallig onderhoud. Uitgesloten: herstel van de schadeoorzaak zelf. 1.6 Olie Dekking: schade door olie gestroomd uit vaste, metalen leidingen of tanks, die onderdeel zijn van een centrale verwarmingsinstallatie. 1.7 Geweld Dekking: verlies en schade bij inbraak, diefstal, vandalisme, plunderingen en rellen. Uitzondering: Bij diefstal alleen de in het woonhuis nagelvast aangebrachte materialen. Bij vandalisme alleen beschadiging door personen die wederrechtelijk het woonhuis zijn binnengedrongen. 1.8 Aanrijding en aanvaring Dekking: aanrijding en aanvaring en schade aan het woonhuis of bijgebouw, ook bij afgevallen of uitgevloeide lading van een voer- of vaartuig. 11

12 Nooit verzekerd Eigen risico Maximumbedragen 1.9 Bomen en takken Dekking: schade door en de gevolgen van omvallen van bomen en afbreken van takken. En de kosten voor het verwijderen van de boom van het woonhuis of bijgebouw om herstel mogelijk te maken Heistellingen en kranen Dekking: schade door en de gevolgen van omvallen van heistellingen en kranen en het losraken van onderdelen daarvan Lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen Dekking: schade aan uw woonhuis of bijgebouw door vertrekken, vliegen, landen, direct of indirect raken door vaartuigen en meteoorstenen Scherven Dekking: schade aan het woonhuis of bijgebouw door scherven van ruiten/ramen die daglicht doorlaten of vaste wandspiegels. Uitgesloten: breuk van de ruiten/ramen of wandspiegels zelf. Schade door/verband houdend met: Eigen gebrek, de gevolgen van brand zijn wel verzekerd Tijdens aan- of verbouw: geweld, ruitbreuk of het weer Constructie- of bouwfouten Kortsluiting of doorbranding (de gevolgschade is wel gedekt) Onvoldoende onderhoud Verwering of slijtage Ongedierte, bacteriën, virussen of plantvorming Natuurgeweld: overstroming, aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving Grondwater Neerslag via openstaande ramen en deuren Vochtdoorlating van muren, tenzij door een gedekte oorzaak 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm 250,- in alle overige gevallen/bij reparatie door andere herstelbedrijven Wij vergoeden u - tenzij hiervoor anders vermeld: Schade aan uw woonhuis en bijgebouwen op het risicoadres tot maximaal de waarde die u zelf bij het afsluiten van de verzekering hebt opgegeven. Deze waarde vindt u terug in uw online polismap en kunt u zelf altijd wijzigen. Bijgebouwen op een ander adres, maar binnen een afstand van 500 meter tot de woning zijn standaard tegen opstalschade meeverzekerd tot maximaal ,- gezamenlijk. 12

13 2 De gevolgen van schade en extra vergoedingen InShared verzekert Eigen risico 0,- Maximumbedragen per schadegeval Extra kosten met betrekking tot een verzekerde schade als het gaat om: 2.1 Schadebeperking 2.2 Expertisekosten 2.3 Noodhulp 2.4 Opruimingskosten 2.5 Salvagekosten 2.6 Kosten van veiligheidsmaatregelen 2.7 Extra herstelkosten van het woonhuis 2.8 Traumahulp bij brand en berovingen (eerste opvang) 2.9 Vervangend verblijf 2.10 Vervoer en opslag van de inboedel 2.11 Vervanging van sloten Wij vergoeden u op basis van de Woonverzekering van Inshared - bovenop de andere limieten - tot maximaal ,- - eenmalig deze kosten vermeld onder 2.1 t/m 2.11 per gebeurtenis. Uitzonderingen: Opruimingskosten tot maximaal ,- per gebeurtenis Tuinaanleg, vervangend verblijf, vervoer en opslag van de inboedel tot maximaal ,- per gebeurtenis Traumahulp tot 1.500,- per gebeurtenis Sleutels en sloten tot maximaal 500,- per gebeurtenis 13

14 D. Voorwaarden glasverzekering Met deze verzekering betalen wij voor schade aan het glas dat bij uw woonhuis hoort. In deze voorwaarden leest u wanneer we betalen. En ook wanneer we niet betalen. Kijk daarom in uw online verzekeringsmap of u een glasverzekering heeft en lees dan de voorwaarden goed door. 1 Glasverzekering InShared verzekert InShared verzekert schade aan het glas dat bij uw woonhuis en bijgebouwen hoort en bedoeld is om daglicht door te laten. Met glas bedoelen we: ruiten, ook van kunststof; dak- en lichtkoepels; dakplaten en dakramen die licht doorlaten; glas in deuren. Deze deuren zijn onderdeel van uw woonhuis; glazen deuren; glas als gevelbeplating vaste wandspiegels Nooit verzekerd onder de glasverzekering Het moet bij schade gaan om de volgende onvoorzienbare oorzaken: 1.1 Het plotseling breken van glas; 1.2 Het lek slaan van isolerend glas dat binnen de garantie valt. Met lek slaan bedoelen we dat er water of stof tussen de glasplaten komt. Slaat dubbelglas (isolerend glas) lek en is het nog geen 10 jaar oud? En heeft u nog garantie van de leverancier of fabrikant? Dan betalen wij de kosten om het glas te plaatsen. Let op: de kosten van het glas zelf zijn niet verzekerd. U kunt deze terugvragen van de leverancier. InShared verzekert onder deze glasverzekering geen schade in de volgende situaties: U heeft schade aan glas-in-lood, gebogen, geëtst, gezandstraald of gebrandschilderd glas. U heeft schade aan glas met verwarmingselementen. U heeft schade aan glas dat uit de sponning of het kozijn is gehaald. U heeft schade doordat iemand het glas bewerkte, beschilderde, verplaatste of versierde. U heeft schade aan glas doordat u verbouwt of aanbouwt. U heeft schade aan glas door constructie- of bouwfouten. U heeft schade die over langere tijd is ontstaan door de invloed van het weer, door hitte, vocht of door slijtage. U heeft schade aan glas, maar de woning is langer dan 6 maanden onbewoond. 14

15 Eigen risico U heeft schade aan glas van - Uithangborden; - Terreinafscheidingen; - Tuinoverkappingen; - Hobbykassen of broeibakken; - Zonnepanelen of zonnecollectoren; - Kunstobjecten. 125,- bij reparatie door een InShared-herstelbedrijf 225,- bij storm Maximumbedragen 250,- in alle overige gevallen/bij reparatie door andere herstelbedrijven Wij vergoeden u de volgende kosten: De prijs van nieuw glas. De kosten om nieuw glas te plaatsen. De kosten om glaslatten in de grondverf te zetten, als dat nodig is. De kosten van tijdelijke maatregelen. Denk aan het lijmen van een stuk glas over de breuk. 15

16 E. Schade Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed? InShared stelt de schade vast en mag de schade rechtstreeks aan de uitkeringsgerechtigde vergoeden. U en wij hebben de mogelijkheid om een deskundige in te schakelen voor het vaststellen van de schade. Als u daarvan gebruik wilt maken, moet u ons dat laten weten. De deskundigen moeten zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties en hun redelijke kosten betalen wij. Als wij (u, InShared of onze deskundigen) het niet eens kunnen worden, benoemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. InShared vergoedt primair de kosten in natura en anders de kosten van herstel (reparatiekosten). U hoort van ons of de schade vergoed wordt en wat de vergoeding zal zijn. Nieuwwaarde: Bij vergoeding in geld krijgt u de nieuwwaarde van roerende goederen jonger dan 6 jaar, als deze niet in de tussentijd voor 60% of meer hun waarde hebben verloren. Dagwaarde plus 10% Bij roerende goederen ouder dan 6 jaar of goederen die hun waarde in de tussentijd voor 60 % hebben verloren, vergoeden wij bij schade de dagwaarde plus 10% als extra kostendekking. De waarde van de restanten haalt InShared van de vergoeding af. Inshared vergoedt altijd op basis van dagwaarde plus 10% als het gaat om: zonweringen, rolluiken, zonnepanelen, (schotel)antennes, buitenlampen, uithangborden en terrasafscheidingen, tuinbeplanting, zwembaden en jacuzzi s; (snor)fietsen en gazonmaaiers; onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen; schroeischades. Zeldzaamheidswaarde (tot maximaal ,- samengeteld): Antiek, kunstvoorwerpen en/of verzamelingen worden vergoed op basis van zeldzaamheidswaarde. Postzegelverzamelingen worden gewaardeerd op maximaal 40% van de waarde uitgedrukt in de laatste catalogus van Yvert en Tellier; Nederlandse zegels op maximaal 60% van hun waarde; Losse postzegels worden niet vergoed. Muntenverzamelingen worden gewaardeerd op de middelste waarde als vermeld in de laatste catalogus van Mevius - bij Nederlandse munten -. Bij buitenlandse munten is dit de middelste waarde als vermeld in de wereldcatalogus van Chester L. Krause en Clifford Mishler. NB: Schade aan woonhuis/opstal, inclusief fundering: InShared stelt de omvang van de schade vast op het verschil tussen de waarde van het woonhuis of bijgebouw onmiddellijk vóór en ná de gebeurtenis. Bij herbouw keren wij na vaststelling van de schade de helft uit bij de aanvang van de herbouw en de rest bij de voltooiing. Wordt het huis of bijgebouw niet herbouwd? Dan keren wij de waardevermindering uit. 16

17 Garantie tegen onderverzekering Woonhuis/opstal: Bij InShared heeft u een garantie tegen onderverzekering. Dat betekent dat wij uw schadevergoeding niet verlagen als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag eigenlijk te laag is ten opzichte van de waarde van uw woning. Wij verzekeren uw woning en andere kosten namelijk voor de maximale bedragen die daarvoor gelden. Maar alleen als u de correcte waarden bij afsluiten van de verzekering heeft opgegeven. Wij gaan ervan uit dat u onze vragen goed hebt ingevuld. Bijvoorbeeld de vragen over het adres en het type woning en de WOZ-waarde. Klopt de informatie in uw online polismap? Dan weten wij welk huis uw woning is. Wij kunnen u vragen de waarde van uw woning opnieuw op te geven in uw online polismap. Bijvoorbeeld na een schade of verhuizing. Ontvangen wij uw wijziging niet tijdig retour, dan vervalt uw garantie tegen onderverzekering. Het eerste verzekerde bedrag in uw online polismap geldt dan weer als uitgangspunt bij het vaststellen van schade. Wat verzekert InShared niet? Niet verzekerd is schade ontstaan: Doordat u opzettelijk of door roekeloosheid schade heeft veroorzaakt of als dit met uw toestemming is gebeurd. Als gevolg van bijzondere afspraken, zoals garantie-, vrijwarings-, of boetebedingen. Ook bestaat geen dekking: Als u ons opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven bij aanvang van de verzekering of bij schade Als u belangrijke informatie of wijzigingen niet heeft doorgegeven of als u na schade uw medewerking niet verleent en u daardoor onze belangen schaadt Als de schade op basis van een wet of een andere verzekering al wordt vergoed of vergoed zou worden wanneer u niet bij ons verzekerd was geweest Bij niet nakomen van de overige InShared-gedragsregels (zie ook de algemene voorwaarden) Voor schade die is veroorzaakt door of verband houdt met molest of atoomkernreacties of relletjes (zie ook de algemene voorwaarden) Wanneer verhaalt InShared schade? Wij hebben het recht om schade te verhalen op aansprakelijke derden. Om de schade te kunnen verhalen is uw medewerking noodzakelijk. Wat bedoelen we met? Hieronder vindt u de omschrijvingen van begrippen die regelmatig in de voorwaarden voorkomen. Brand: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom wordt niet als brand beschouwd: het doorbranden van elektrische apparaten en motoren; het oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Overstroming: het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak of gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. Inboedel: alle roerende zaken die deel uitmaken van de huishouding, inclusief kostbaarheden, maar exclusief motorrijtuigen. 17

18 Antiek: hieronder wordt verstaan voorwerpen met een antiquarische waarde met uitzondering van antiek meubilair (kasten, stoelen, banken, tafels, bureaus en kisten). Kunst: hieronder wordt verstaan: schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho s e.d., evenals andere kunstvoorwerpen zoals sculpturen, voor zover deze een zeldzaamheidswaarde hebben. Sieraden en kostbaarheden: waardevolle bezittingen, zoals juwelen en horloges, doorgaans vervaardigd om op of aan het lichaam te dragen, die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, parels en (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen. Bijgebouwen: de bij de woning behorende (losstaande) bijgebouwen, zoals (koop)garages, schuren en kelderboxen, gelegen op een afstand van maximaal 500 meter tot het woonhuis. Woonhuis: het gebouw inclusief fundering dat op de polis bij het risicoadres staat vermeld en alle zaken die daar logischerwijs bij horen. Voor de opstaldekking zijn dit: zonweringen, rolluiken, zonnepanelen, (schotel)antennes, buitenlampen, uithangborden, terreinafscheidingen, tuinbeplanting, zwembaden en jacuzzi s. Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door ouderdom en/of slijtage. Nieuwwaarde: het bedrag dat nodig is om dezelfde, gelijkwaardige spullen nieuw te kopen. Vervangingswaarde: het bedrag dat nodig is om uw spullen te vervangen door gelijkwaardige spullen. Huurders- of eigenaarsbelang: het belang dat u als huurder of appartementeigenaar hebt, doordat u aanpassingen, verbeteringen en/of uitbreidingen hebt aangebracht in uw woning en voor zover u schade en kosten voor uw rekening moet nemen die niet door een andere verzekering worden vergoed. Herbouwwaarde: de kosten van herbouw van het huis op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming. Verhuurwaarde: de inkomsten die de woning zou opleveren bij verhuur. Zeldzaamheidswaarde: de waarde die op grond van zeldzaamheid door deskundigen aan het kunstvoorwerp of het antiek wordt toegekend. Waardevermindering woonhuis: het verschil tussen de waarde bij verkoop van het woonhuis (zonder grond) voor de schade en de waarde bij verkoop van het woonhuis direct daarna. U/uw/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met InShared is aangegaan. Verzekeraar: Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, K.v.K nummer Verzekerde: de verzekeringnemer We/wij/ InShared: InShared Nederland B.V., gevestigd te Leusden, K.v.K. nummer , handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V. Woonplaats: de woonplaats van verzekeringnemer, zoals opgegeven aan InShared. De woonplaats omvat niet de andere plaatsen die binnen dezelfde gemeente vallen. 18

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Delta Lloyd Prominent Inboedelverzekering BV 03.2.85 C. Inhoud

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Delta Lloyd Prominent Inboedelverzekering BV 03.2.85 C. Inhoud Voorwaarden Delta Lloyd Prominent Inboedelverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.85 C Inhoud algemeen Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Inboedelverzekering B 03.2.85 C. Inhoud

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Inboedelverzekering B 03.2.85 C. Inhoud Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Inboedelverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.85 C Inhoud algemeen Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2

ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet C.A. van Eijck & Zoon B.V. Rotterdam MODEL CAVE Inboedelverzekering 2013 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.02 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3

Nadere informatie

VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Van buitenkomende onheilen INHOUD

VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Van buitenkomende onheilen INHOUD VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Van buitenkomende onheilen MODEL GHA Inboedel 0210 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B

Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.40 B polisvoorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.40 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06

Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Polisvoorwaarden Proteq Woonverzekering P.WN. 14.06 Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden P.WN.A.14.06 3 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering P.WN.WH.14.06 8 Speciale Voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus

Privé Pakket Online Inboedel Excellent Plus Versie 4.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Inboedel vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Extra uitgebreid/compleet

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Extra uitgebreid/compleet POLISVOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL B 03.2.40 G INHOUD Algemene voorwaarden Inboedelverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze verzekering

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons,

Nadere informatie

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden Inboedel super dekking Bijzondere Voorwaarden BIS 01012014 Bijzondere Voorwaarden inboedelverzekering super dekking U heeft een inboedelverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen.

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Woonschepen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.20 C INHOUD ALGEMEEN ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN PROMINENT INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN PROMINENT INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN PROMINENT INBOEDELVERZEKERING polisvoorwaarden Prominent Inboedelverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MoDeL BV 03.2.85 D INLeIDINg ProMINeNt INBoeDeLVerzekerINg Voor

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p.

Aanvullende voorwaarden. Wat vindt u waar? All In Plus Inboedel 0115. Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. Aanvullende voorwaarden All In Plus Inboedel 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw Woongarant All In Plus Inboedelverzekering p. 2 Artikel 2: Wat is verzekerd? p. 2 2.1 Welke inboedel is verzekerd? p. 2

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.52 A Inboedel Uitgebreid Zonder waardegarantie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsomschrijvingen Omschrijving

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017

Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Recreatie- of 2 e woningverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3017 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij of zij 3 2 Wat verwachten wij van u? 3

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Inboedelverzekering All-in. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Inboedelverzekering All-in Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Inboedelverzekering All-in 7 Leeswijzer

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard (ELM.INB002)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard (ELM.INB002) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Wonen Rubriek Inboedel All Risks Rubriek Opstal All Risks Rubriek Instrumenten Rubriek Antiek, Kunst en Sieraden Rubriek Verzamelingen Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal

Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Inboedel Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 15 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal

Nadere informatie

Royaal inboedelverzekering

Royaal inboedelverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal inboedelverzekering Voorwaarden van verzekering nr. IR 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pakket - Categorie Wonen CATW06 Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekering uit de categorie Wonen van het Privé Pakket. De categorie Wonen bestaat uit hulpverlening en de verzekeringsvormen,

Nadere informatie