Inboedelverzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inboedelverzekeringen"

Transcriptie

1 Inboedelverzekeringen

2 Omdat zekerheid telt

3 Inboedelverzekeringen 1 Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen is een uiterst solide en financieel krachtige, gespecialiseerde brandverzekeringsmaatschappij. De maatschappij stelt zich ten doel een zo uitgebreid mogelijke dekking te verlenen tegen een zo laag mogelijke premie, waarbij een correcte en snelle schade-afhandeling een vanzelfsprekende zaak is. Eventuele overschotten komen ten goede aan de verzekerden in de vorm van lage premies en adequate moderne voorwaarden. Leeuwarder Onderlinge helpt Vuur is vuur. Het maakt niet uit of het per ongeluk ontstaat of uit baldadigheid. De schade blijft even groot. Dat geldt ook voor diefstal. Het maakt niet uit of u door een beroeps of amateur wordt bestolen. U kunt uit uw vel barsten van woede, maar het helpt niets. Een polis van de Leeuwarder Onderlinge wel. Drie variaties De Leeuwarder Onderlinge biedt u keus uit drie inboedelverzekeringen, die nogal van elkaar verschillen. Lees daarom deze folder zorgvuldig door, zodat u precies weet welke polis de meest geschikte voor u is. De drie zijn: extra uitgebreide inboedelverzekering uitgebreide inboedelverzekering brand inboedelverzekering

4 Omschrijving van de dekking extra uitgebreide verzekering Met de extra uitgebreide verzekering is uw inboedel verzekerd tegen schade door: brand, brandblussing, ontploffing en blikseminslag; zengen, schroeien en smelten; luchtverkeer; storm; water, onvoorzien gestroomd uit leidingen of installaties. Ook de kosten van hak- en breekwerk voor het opsporen van de breuk of het defect zijn verzekerd, mits deze kosten voor uw rekening komen als huurder; springen van leidingen en installaties door vorst. Ook de herstelkosten zijn verzekerd, mits deze kosten voor uw rekening komen als huurder; water overgelopen uit wastafels, badkuipen en gootstenen; binnengedrongen riool- en grondwater; water, onvoorzien gestroomd uit een aquarium; binnengedrongen neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater); olie, onvoorzien gestroomd uit vaste verwarmingsinstallaties; rook en roet; inbraak, diefstal of poging daartoe; vandalisme door iemand die wederrechtelijk is binnengedrongen; gewelddadige beroving en afpersing; aanrijding en aanvaring; scherven van ruiten en door breuk van wandspiegels en schilderijen; relletjes en opstootjes; het omvallen van kranen, heistellingen en bomen; storm aan antennes en zonweringen; diefstal en vandalisme van/aan wasgoederen, vlaggestokken en tuinmeubelen in de tuin of op het balkon. 2 Verder is nog gedekt: kosten ter voorkoming of vermindering van schade bij of na een gedekte gebeurtenis; kosten voor het vaststellen van de schade. Tot 10% van het verzekerde bedrag is extra verzekerd: extra hotel- en pensionkosten; kosten vervoer en opslag van de inboedel; opruimingskosten. Boven het verzekerde bedrag is tot maximaal 1.135, per onderdeel verzekerd: geld en geldswaardig papier; de inhoud van uw koel- en vriesinstallatie, door een stroomstoring langer dan 6 uur of als gevolg van een defect; vaartuigen, aanhangwagens en losse onderdelen of accessoires van motorrijtuigen; kleine huisdieren; gereedschap voor de uitoefening van een beroep in loondienst; inboedelgoederen van derden.

5 Als u huurder bent en de schade voor uw rekening komt, bovendien tot 10% van het verzekerde bedrag: 3 schade aan behang, wit- en schilderwerk; schade aan de woning door inbraak; schade aan apparaten of installaties van openbare nutsbedrijven; schade aan tuin (niet door storm, neerslag, diefstal en vandalisme). De inboedel is ook verzekerd als deze zich tijdelijk ergens anders bevindt: In Nederland in permanent bewoonde woonhuizen van overeenkomstige bouwaard; in andere gebouwen tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag, maar bij diefstal en vandalisme uitsluitend na braak aan het gebouw; buiten gebouwen tot 10% van het verzekerde bedrag, met een beperkte dekking; in afgesloten auto s ook tegen diefstal, mits de auto is opengebroken (dekking maximaal 230, ). In de rest van Europa tegen brandschade. Lijfsieraden De inboedelverzekering kent een bijzondere regeling voor lijfsieraden. De maximum vergoeding hiervan is voor het diefstalrisico namelijk beperkt tot 2.270, per gebeurtenis. Wanneer er meer dan 2.270, aan lijfsieraden aanwezig is, kunt u het bedrag dat boven deze limiet ligt tegen een premietoeslag bijverzekeren. Uitsluitingen Niet gedekt op de inboedelverzekering is schade: ontstaan door atoomkernreactie, molest, aardbeving, vulkanische uitbarsting, overstroming en opzet; aan goederen waarvoor een aparte verzekering is gesloten. Omschrijving van het begrip inboedel Onder inboedel wordt verstaan: alle roerende zaken behorende tot uw particuliere huishouding, alsmede van personen met wie u in duurzaam gezinsverband samenwoont en uw logés; antennes, zonweringen en de voor uw rekening aangebrachte veranderingen en verbeteringen, zoals centrale verwarmings-, keuken-, en sanitaire installaties, betimmeringen en parketvloeren in of aan de door u gehuurde woning, alsmede de voor rekening van u als huurder geplaatste bijgebouwen.

6 Onder het begrip inboedel wordt niet verstaan: motorrijtuigen (anders dan brom- of snorfietsen), aanhangwagens, caravans en vaartuigen, alsmede losse onderdelen en accessoires daarvan; geld en geldswaardig papier, onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen. 4 Garantie tegen onderverzekering Het is van groot belang dat uw inboedel voldoende verzekerd is. Dit voorkomt teleurstelling, door onderverzekering bij een eventuele schade. U bent onderverzekerd als u een lager bedrag verzekert dan de nieuwwaarde van uw gehele inboedel. De nieuwwaarde is het bedrag dat u nodig hebt om uw inboedel weer nieuw aan te schaffen. Omdat het in de praktijk vaak lastig is om de nieuwwaarde van uw inboedel vast te stellen, heeft de Leeuwarder Onderlinge een handig hulpmiddel voor u ontwikkeld: de inboedelmeter. Door gebruik te maken van de inboedelmeter weet u niet alleen binnen enkele minuten welk bedrag u moet verzekeren, maar krijgt u van ons de garantie dat u niet meer onderverzekerd kunt zijn. U bent dus altijd verzekerd van een volledige schade-uitkering.

7 Uitgebreide verzekering De uitgebreide verzekering is vergelijkbaar met die van de extra uitgebreide verzekering, maar de dekking is beperkter: bij schade door water zijn de kosten van hak- en breekwerk niet gedekt; bij schade door water is er geen dekking als het water is binnengedrongen als gevolg van verstopping van het riool en door binnengedrongen grondwater. 5 Bij deze verzekeringsvorm is er verder geen dekking voor schade door: schroeien, zengen en smelten; diefstal of vandalisme van/aan wasgoederen, vlaggestokken en tuinmeubelen, in de tuin of op het balkon; stroomstoring buiten de koelinstallatie aan de inhoud van deze installatie; stormschade aan antennes en zonweringen. Brandverzekering De dekking van deze verzekeringsvorm is beperkt. De inboedel is slechts verzekerd tegen schade door: brand; blikseminslag; ontploffing; bluswater; luchtverkeer. Indexering De polissen van de Leeuwarder Onderlinge zijn in principe altijd geïndexeerd. Jaarlijks wordt het verzekerd bedrag en - in evenredigheid daarmee - de premie automatisch aangepast. Dit gebeurt op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindexcijfer.

8 Premies inboedelverzekeringen Nederland is voor de premievaststelling van inboedelverzekeringen verdeeld in drie regio s. Zoals u uit de onderstaande lijst kunt opmaken, wordt per regio een andere premie betaald. De drie regio s zijn: 6 A. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland, alsmede Texel, de kop van Noord-Holland, de Noord-Oost-polder, Zuidhollandse eilanden, Oost-Gelderland, exclusief de steden Almelo, Deventer, Enschede, Groningen, Hengelo en Leeuwarden. B. De rest van Nederland: - inclusief de van regio A uitgezonderde steden; - exclusief de steden van regio C. C. De steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Kerkrade, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Dekkingsvorm regio A regio B regio C Brand 0,60 0,60 0,60 Uitgebreid 1,40 1,60 3,00 Extra uitgebreid 1,65 1,90 3,25 De premies hebben betrekking op inboedels in bewoonde gebouwen, gebouwd van steen en met een harde dekking en gelden per 1.000, verzekerd bedrag. Voor bijverzekering van lijfsieraden boven de limiet van 2.270, geldt een premietoeslag van 10, per 1.000, bijverzekerd bedrag, ongeacht de regio. Voor inboedels die qua samenstelling sterk afwijken van een gemiddelde inboedel (door bijvoorbeeld aanwezigheid van veel inbraakgevoelige voorwerpen) kan een hogere premie worden vastgesteld. Indien de woning waar de inboedel zich bevindt, elektronisch is beveiligd en voldaan is aan een aantal bijkomende voorwaarden, kunnen de genoemde premies met 10% worden verlaagd. Voor regio C geldt een eigen risico van 226, bij schade door inbraak en/of diefstal (niet van toepassing bij diefstal uit auto s). Bent u in het bezit van kostbaarheden zoals sieraden, fotoapparatuur en muziekinstrumenten, dan kunt u hiervoor een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Deze biedt namelijk zowel binnen- als buitenshuis een zeer uitgebreide dekking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor of de antwoordkaart opsturen.

9 Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze inboedelverzekeringen. Voor een volledig beeld verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. U kunt ook onze website bezoeken 7 Op de verzekering die wordt gesloten met Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. is het Nederlands recht van toepassing. Klachten naar aanleiding van de overeenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. en/of bij de het Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Indien u geen gebruik wilt maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen aan de rechter. Antwoordkaart Graag ontvang ik van u: O aanvraagformulier woonhuis/inboedelverzekering O informatie/aanvraagformulier kostbaarhedenverzekering O informatie andere verzekering, n.l O bezoek voor, vrijblijvend, persoonlijk advies. O U kunt mij bellen voor een afspraak op telefoonnummer Afzender:

10 LO Omdat zekerheid telt De Eenhoorn 2, Postbus 901, 8901 BS Leeuwarden Tel. (058) , Fax (058) Website: Een postzegel is niet nodig Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Antwoordnummer WC Leeuwarden

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering

Extra Uitgebreide Inboedelverzekering Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm

Zengen Schroeien Smelten Brandblussing 1995 Ontploffing T-I Blikseminslag Luchtverkeer Storm Verzekering Inboedel Brand Zengen Schroeien Smelten Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Geld en Geldswaardig

Nadere informatie

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Rubriek A bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Artikel 8 Begripsomschrijvingen Inboedel alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van

Nadere informatie

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018

AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 AEGON Voorwaarden Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1018 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering

Perfect-Extra inboedelverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering Polisvoorwaarden Polismantel E.I.2 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m

Nadere informatie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie

Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie Polisvoorwaarden Polismantel E.I.G.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019

Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Voorwaarden Extra Uitgebreide Inboedelverzekering nr. 1019 Privacyreglement De bij aanvraag van de verzekering verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de cliënten registratie van AEGON Nederland

Nadere informatie

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Woonhuis en inboedel. Uitgebreide Gevarenverzekering. Deze verzekering is tot stand gekomen in samenwerking met Connect Assuradeuren B.V.

Woonhuis en inboedel. Uitgebreide Gevarenverzekering. Deze verzekering is tot stand gekomen in samenwerking met Connect Assuradeuren B.V. Uitgebreide Gevarenverzekering Woonhuis en inboedel 19 oktober 2012 Deze verzekering is tot stand gekomen in samenwerking met Connect Assuradeuren B.V. Veilig wonen Dat u uw huis en uw inboedel verzekert,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Inb.WP0008/12 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen Artikel 8 waardebetaling en vergoeding Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 9 schadebetaling Artikel 3 Dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Inboedelverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw inboedel.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Inboedelverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw inboedel. Inboedelverzekering ZW-IN-02 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Inboedelverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw inboedel. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen bestaan uit

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering vormen

Nadere informatie

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden Inboedel super dekking Bijzondere Voorwaarden BIS 01012014 Bijzondere Voorwaarden inboedelverzekering super dekking U heeft een inboedelverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL --- 1 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking binnen en buiten het gebouw 3 Uitsluitingen 4 Eigen risico bij stormschade 5 Beperkende voorwaarden 6 Algemeen eigen risico 7 Waardebepaling en vergoeding

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276)

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) (276) A60.608-06/07 INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen

Nadere informatie

Inboedel verzekering (FWIN1101)

Inboedel verzekering (FWIN1101) Inboedel verzekering (FWIN1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Inboedel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.avéroachmea.nl 4413B-13-11 / P-B509 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJzondere voorwaarden

BIJzondere voorwaarden BIJzondere voorwaarden inboedelverzekering Voorwaarden modelnummer P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Optimaal IO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

IAK Inboedelverzekering

IAK Inboedelverzekering IAK Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden IN14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Inboedelverzekering IN14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Inboedelverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING BVW-BRI(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie