Chartis in beeld Michel van Dam - Broker Management Executive Corporate Accounts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chartis in beeld Michel van Dam - Broker Management Executive Corporate Accounts"

Transcriptie

1 Chartis in beeld Michel van Dam - Broker Management Executive Corporate Accounts 23 november 2011

2 Agenda Michel van Dam: > Chartis in het kort > Wat is de (juridische) achtergrond van Bestuurdersaansprakelijkheid(BCA)? > Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een polis? > Welke kansen zijn er in de markt met BCA? > Zijn er wel schadezaken? Mr. Martine Kos: > Hoe kijkt een advocaat naar BCA dekkingen/schaden? > Vragenronde A powerful promise. A world of opportunity. 2

3 Chartis Europe > A rating S & P ( September 2011) > EUR 5,6 miljard balanstotaal 2010 > EUR 7,2 miljard Bruto premie > people > 26 Landen > Solvency margin 514% A powerful promise. A world of opportunity. 3

4 Chartis Insurance S.A., Netherlands > 35 jaar actief in Nederland Rotterdam & Amsterdam > Premieomzet Brutopremie EUR 300 miljoen > Niche speler in industriele risico s en specifieke risico s > Volmachtkanaal simple risks > 120 dedicated professionals > Internationaal Programma > Research & Development afdeling A powerful promise. A world of opportunity. 4

5 Broker Service Desk - BSD Aanvragen bij Chartis Broker Service Desk (BSD) Snelheid & Gemak Complex & Maatwerk BSD hehandelt op grond van acceptatienormen - zelf de aanvragen van : - Collectieve Ongevallen - Zakelijke Reis - Wegas - Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O=BCA) - Beroepsaansprakelijkheid (BA) - Bedrijfsaansprakelijkheid (10 sectoren) BSD registreert aanvraag en stuurt deze direct door naar afdeling acceptatie: - Brand - Bedrijfsaansprakelijkheid - Marine (Transport) - Complexere zaken Ongevallen, Reis, Wegas, BCA en BA. A powerful promise. A world of opportunity. 5

6 Chartis Distribution Model Liability Financial Lines Marine Property Accident & Health Risk Managers Sales Major > 500 Mln Sales Corporate Regio Noord-West Nederland Makelaars Sales Corporate Regio West Nederland Sales Corporate Regio Noord-Oost Nederland Sales Corporate Regio Zuid Nederland Tussen personen Volmachten A powerful promise. A world of opportunity. 6

7 Juridische achtergrond van Bestuurdersaansprakelijkheid A powerful promise. A world of opportunity. 7

8 Wanneer is er bestuurdersaansprakelijkheid? Aansprakelijkheid van verzekerde personen voor door derden geleden schade als gevolg van een fout in de hoedanigheid van bestuurder danwel commissaris / toezichthouder Betreft rechtspersonen B.V./N.V./Stichtingen en Verenigingen. Hoofdelijke aansprakelijkheid > Als er fouten zijn gemaakt in het bestuur, dan zijn alle leden van het bestuur aansprakelijk voor de totale financiële schade Privé-vermogen bestuurder > Een claim op het privé-vermogen is ingrijpend A powerful promise. A world of opportunity. 8

9 Bestuursfout (deel 1) Interne aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid Bestuurders en commissarissen dienen zich t.o.v. de rechtspersoon als goed bestuurder te gedragen (art. 2:9 BW) > Behoorlijke taakvervulling > Onjuiste verrichte vennootschapschappelijke rechtshandelingen De vennootschap stelt bestuurder aansprakelijk! Note: Enquête recht : Ondernemingskamer doet onderzoek naar beleid van ondernemingen. A powerful promise. A world of opportunity. 9

10 Bestuursfout (deel 1) Interne aansprakelijkheid Voorbeelden van interne aansprakelijkheid > Interne aansprakelijkheid (onbehoorlijk bestuur) > Onverantwoord hoge investeringen > Onvoldoende controle kredietwaardigheid zakenpartners > Onvoldoende informeren van collega bestuurders/commissarissen/ toezichthouders > Bestuurder en grootaandeelhouder verkoopt onderdelen van bedrijf aan zichzelf of bevriende onderneming tegen de zin van minderheidsaandeelhouders. > Onjuiste handelingen door de vennootschap, waarbij winstuitkeringen plaatsvinden waarbij eigen vermogen onder minimumniveau komt. > Nalaten inroepen deskundig advies A powerful promise. A world of opportunity. 10

11 Bestuursfout (deel 2) externe aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid De bestuurders en commissarissen kunnen aansprakelijk worden gehouden in verband met een fout in de hoedanigheid van bestuurder c.q. commissaris (art 6:162 BW) > Aansprakelijkheid oprichtingsfase > Onrechtmatige daad > Misleidende voorstelling van toestand bedrijf > Aansprakelijkheid bij faillissement (2:138 en 248BW) > Aansprakelijkheid niet afdragen belastingen en premies (invorderingswet) > Tweede Anti-Misbruikwet (premies, loon- en omzetbelasting) > Derde Anti-Misbruikwet (faillissement door onbehoorlijke bestuur) A powerful promise. A world of opportunity. 11

12 Bestuursfout (deel 2) externe aansprakelijkheid Voorbeelden van externe aansprakelijkheid > Bestellen op krediet terwijl faillissement in zicht is > Ongerechtvaardigde verrijking voor een faillissement > Aandeelhoudersclaim als gevolg waardevermindering aandeel > Meldingsplicht belastingdienst of uitvoeringsinstanties (UWV) Bestuurders van rechtspersonen hebben een wettelijke meldingsplicht wanneer de vennootschap niet tijdig kan zorgdragen voor betalingen van: verschuldigde loon- en omzetbelasting / accijnzen / bijdragen in bedrijfspensioenfondsen / premies sociale verzekeringen Direct vermoeden bestuurdersfout! > Faillissement: Curator heeft bewijsopdracht, maar omkering bewijslast bij onjuiste boekhouding en te laat deponeren van jaarrekening (HR 1988 Koster/van Nie) A powerful promise. A world of opportunity. 12

13 Wat zijn kenmerken van een polis? > Persoonlijke aansprakelijkheid - het individu Bescherming van persoonlijk vermogen van bestuurder c.q. commissaris voor claims door o.a. : - Aandeelhouders - Werknemers - Regelgevende instanties - Curatoren - Zakenpartners - Externe adviseurs of consultants A powerful promise. A world of opportunity. 13

14 Gangbare dekkingselementen > Dekking indirecte en directe aansprakelijkheid Hoofdelijke aansprakelijkheid > De rechtspersoon die het individu vrijwaart Bescherming van vermogen entiteit in geval van vrijwaring indien wettelijk is toegestaan, echter claim dient in eerste aanleg jegens de bestuurder c.q. commissaris te zijn ingesteld. Wordt niet altijd geaccepteerd. > Dekking oprichter van het bedrijf Onbeperkte inloopdekking! A powerful promise. A world of opportunity. 14

15 Gangbare dekkingselementen > Dekking rehabilitatiekosten Bij gedekte claims! > Dekking onderzoekskosten Niet zijnde honorarium of andere overheadkosten van u of het bedrijf > Dekking echtgenoten, erfgenamen Claim / erfenis. zeer belangrijk onderdeel van de dekking. > Verzekerden Ook werknemer, indien als medegedaagde naast de bestuurder! A powerful promise. A world of opportunity. 15

16 Gangbare dekkingselementen > Dochteronderneming > 50% aandeelhouderschap. Automatisch dekking bestuurders van nieuw dochterbedrijf als bedrijf minder dan 50% omzet is van totale netto omzet en bedrijven buiten de USA. > Werelddekking Van belang. Per land gelden verschillende regels. Buiten Europa vaak lokaal een polis bij internationale programma s. > Vrije Advocaatkeuze In praktijk vooraf overleg A powerful promise. A world of opportunity. 16

17 Mogelijke uitbreiding / Uitsluitingen Uitbreidingen > Mogelijkheid tot kopen uitloopdekking. Gratis 12 maanden indien geen nieuwe polis en bijzondere wijzigingen(faillissement). Denk aan 60 dagen termijn!! > Nieuwe deelnemingen (< 50%) > ODL dekking (Outside Directorship Liability) - deelneming > Meeverzekeren van bestuurders, toezichthouders van Stichting, Administratie kantoor e.d.. Uitsluitingen > Handelwijze: opzet en frauduleus handelen > Reeds bekende feiten, omstandigheden en claims Opmerkingen: > Zaak- en letselschade is AVB dekking en valt dus niet onder deze polis A powerful promise. A world of opportunity. 17

18 Verdere aandachtspunten > Recente oprichting hoe/wat extra opslagpremie > Internationaal programma en lokale Polissen / Tax-Allocatie > USA A powerful promise. A world of opportunity. 18

19 Welke kansen in de markt met BCA? > Penetratie BCA in de markt 10% > rechtspersonen > Zo n 10 aanbieders in de markt A powerful promise. A world of opportunity. 19

20 Verkoopargumenten > Privé-vermogen blootgesteld, zowel bij betaalde als onbetaalde bestuurders > Maatschappij kritischer en claims bewuster > Claims vanuit verschillende hoeken (zakenpartners, fiscus, bank, bedrijf, werknemer, curator, klanten, pensioenfondsen > Claims zijn hoger en sneller gehonoreerd > Kosten van verweer > Bedrijf goed verzekerd, maar bestuur niet > Afdekken risico relatief goedkoop, vergelijking kosten advocaat > Bestuursfout van één der bestuurders ook onwetende overige bestuurders > Hoofdelijk aansprakelijk voor de totale vermogensschade! > Zorgplicht van de tussenpersoon A powerful promise. A world of opportunity. 20

21 Interessante Tips & Sites Tip : Verhoog verzekerde bedragen - Premies zijn laag - Claims worden groter, met name door kosten verweer en de claim Tip : Blijf als TP neutraal in BCA kwesties tussen vennootschap en bestuurders. > > > A powerful promise. A world of opportunity. 21

22 Zijn er wel schadezaken? A powerful promise. A world of opportunity. 22

23 Zijn er wel schadezaken? Randvoorwaarden schadeafwikkeling: Geheimhouding naar alle partijen Vennootschap Bestuurder Houdt ook rekening met deze conflictsituatie. Chartis staat de bestuurder bij, niet de vennootschap! A powerful promise. A world of opportunity. 23

24 Zijn er wel schadezaken? Bij interne aansprakelijkheid geldt bij een claim het volgende stappenplan. Bestuurder ontvangt claim van vennootschap Bestuurder stuurt claim door Nog geen dekking/nog geen actie Chartis Gerechtelijke procedure wordt opgestart Dekking/Chartis onderneemt actie A powerful promise. A world of opportunity. 24

25 Zijn er wel schadezaken? Gepubliceerd : Zaterdag 23 Juli 2011 Het faillissement van de Dokter Schoemacher Klinieken in 2009 blijft Robert Schoemacher achtervolgen. De curator Hans Tiethoff heeft hem aansprakelijk gesteld en heeft een claim ingediend van 4,4 miljoen euro. Dat meldt De Telegraaf. Volgens Tiethoff is Schoemacher naast fraude in de kliniek ook verantwoordelijk voor het uit kas halen van honderdduizend euro vlak voor het faillissement. Schoemacher s oud-collega-bestuurder van de klinieken, Wim-Bart Ovaa, is voor een soortgelijk bedrag aansprakelijk gesteld. Robert Schoemacher en Ovaa zeggen niet schuldig te zijn. De curator overweegt nu de beide heren voor de rechter te slepen om zo het geld op hen te verhalen. Vorig jaar kocht Schoemacher vervolging wegens belastingfraude af, door een schikking te treffen met de fiscus. (Bron Via Google) A powerful promise. A world of opportunity. 25

26 Zijn er wel schadezaken? Stichting Pover - Stichting houdt zich bezig met professionalisering van het voetbal - Wordt failliet verklaard - De door de rechtbank benoemde curator duikt in de zaak en stelt de bestuurders in privé aansprakelijk op grond van onbehoorlijk bestuur (art. 2:9 BW). - Volgens de curator zou op basis van de financiële positie van de Stichting de bestuurders niet hebben mogen beslissen nog een volgend seizoen te exploiteren. - Bij bestuurders wordt een claim van EUR ,= neergelegd - Chartis treft regeling met curator EUR ,= A powerful promise. A world of opportunity. 26

27 Zijn er wel schadezaken? Net Niet - Na faillissement van bedrijf wordt bestuurder door buitenlandse onderneming aangesproken. - Vijf maanden vooraf aan faillissement een overeenkomst gesloten met een aanbetaling van EUR 2 mln. - Volgens buitenlandse onderneming kon bestuurder weten dat faillissement eraan zat te komen en had met hen de overeenkomst niet mogen aangaan. - Chartis heeft met een topadvocaat de zaak opgepakt en staat de bestuurder bij. - Op basis van jurisprudentie leek de zaak positief. Toch kwam er een vonnis en rechtbank stelt een onrechtmatig handelen vast en Chartis betaalt EUR 2 mln. - In hoger beroep is de zaak alsnog gewonnen. - De 2 mln is teruggevorderd en teruggekomen. - De kosten van verweer zijn enorm geweest! A powerful promise. A world of opportunity. 27

28 Zijn er wel schadezaken? Gevloert-techniek - Verzekeringnemer neemt per 1 januari 2009 een ander bedrijf over - Bedrijf wordt een dochtervennootschap - Dochter failleert een jaar later. - Bestuurders worden aansprakelijk gesteld voor tekort in de boedel op grond van onbehoorlijk bestuur. - Zaak wordt geschikt met de curator voor EUR ,=. K Holding - Bestuurders van vennootschap worden door de Belastingdienst in persoon aansprakelijk gesteld voor niet betaalde belastingen. - Bestuurders hebben geen melding van betalingsonmacht gedaan. - Polis dekt niet de niet betaalde belastingen, wel dekt de verzekering de kosten van verweer. - Inmiddels bedragen de advocatennota s een bedrag van EUR ,=. - Hoewel verzekerden de procedure bij de rechtbank hebben gewonnen, is de Belastingdienst in hoger beroep gegaan. A powerful promise. A world of opportunity. 28

29 Zijn er wel schadezaken? Innocent BV - Na faillissement worden ex-bestuurders aangesproken door de VEB - VEB verwijt de bestuurders een misleidende voorstelling van de financiële stand van zaken te hebben gegeven in o.a. de jaarrekening over Bestuurders zouden bij bepaalde investeringen misleidende informatie hebben - gegeven. - Naast deze aantijgingen wordt een tweetal ex-bestuurders ook aangesproken - vanwege bepaalde dubieuze transacties in het verleden die schadelijk zouden zijn geweest voor de vennootschap. - Onderzoeken lopen nog, maar al voor bijna EUR ,-- kosten betaald. A powerful promise. A world of opportunity. 29

30 Zijn er wel schadezaken? Curator Text Lite gaat achter geld voormalig directeur Hommel aan. Overlijden / kosten procedure gaan door! Gemiddeld 20 zaken per maand A powerful promise. A world of opportunity. 30

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Soort verzekering: Bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Ten behoeve van: Verenigingen en stichtingen Verzekerd

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra;

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra; Q, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN LOYENS LOEFF 11 \m 2010 VERWEERSCHRIFT C^RECHTSHOF TE AMSTERDAM Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Datum zitting: 25 maart 2010 Rekestnummer: 200.051.512 OK

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde

ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Koster Service Schrift - juni / juli 2007 Service Schrift ANW-hiaat: de ondergeschoven arbeidsvoorwaarde Het ANW-gat betekent dat degene die achterblijft na het overlijden van de partner, niet in alle

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs

Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs Algemene Voorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Belastingadviseurs BA BEL MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 De dekking 3 4 De vergoeding 4 5

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand? 2 Artikel 2 Risico-omschrijving 2.1 Privépersoon 3 2.2

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand VP RB 2014-01 1/18 Inhoud Wat moet u doen als u een juridisch conflict hebt? 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Juridische

Nadere informatie

Particulieren Algemeen PP 1200-03

Particulieren Algemeen PP 1200-03 Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Algemeen PP 1200-03 Wegwijzer zie pagina Algemeen 1 Dekking Consument PP 1201-01 9 Dekking Wonen PP 1202-01 12 Dekking Verkeer PP 1203-01 13

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Mr. L.P. KeIjzer Discussies over risicoallocatie en zekerheidstelling worden steeds vaker opgelost of voorkomen met een Warranty

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon.

1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Verzekeringsrecht. R. 27.321 Juli 2008 Blok 1. Van verzekering in het algemeen. 1. Verzekeringsovereenkomst en verzekeringstussenpersoon. Casus: Aalbers wil zijn inboedel voor 50.000 verzekeren tegen brand.

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie