Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie Informatie (specifiek) veldvoetbal Informatie (specifiek) Futsal 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie 2. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 5. 10. Informatie (specifiek) Futsal 19"

Transcriptie

1 Lokale sterren Gerard Cox zong het jaren geleden al: "Het is weer voorbij die mooie zomer." Op het moment dat ik mij tot u richt is de sportzomer van 2004 pas halverwege. Het EK voetbal ligt echter achter ons met alle opwinding, vreugde en teleurstelling die daar bij hoort. Voor de vele tienduizenden vrijwilligers bij de KNVB-verenigingen betekende het EK onbezorgd voor de buis zitten. Geen sores van de eigen vereniging, maar ontspanning zonder verplichtingen. Nu de bal weer gaat rollen moet u zelf ook weer in actie komen. Hopelijk laat u zich inspireren door de vele gedenkwaardige momenten die het EK telde. Niet alleen voor Nederland, maar juist voor de volle breedte van het voetbal. Elke club heeft zijn eigen Zidane, die wel eens een mindere dag heeft. Of een Otto Rehagel, die uit een volslagen outsider een kampioensteam weet te kneden. Of een Ruud van Nistelrooy, die zelfs weet te scoren wanneer hij in de houdgreep zit van een tegenstander. Voor al die lokale sterren biedt het nieuwe seizoen weer talloze mogelijkheden. U stelt hen belangeloos in staat wekelijks uit te blinken. Daar is wel enige achtergrondkennis voor nodig. Voor u ligt een nieuwe versie van het Bewaarnummer. Als elk jaar zet de KNVB de belangrijke informatie voor allerhande functionarissen bij amateurclubs op een rijtje. De ervaring leert, dat er gedurende een seizoen altijd momenten zijn waarop dit Bewaarnummer van pas komt. Bij overschrijvingen, rond periodekampioenschappen en wanneer promotie of degradatie in zicht komt. Op deze momenten is het prettig de exacte regels nog eens rustig te kunnen nalezen. Leg dit exemplaar dus niet zeker niet op de stapel oude kranten. Ik wens iedereen die op welke wijze dan ook als vrijwilliger betrokken is bij het amateurvoetbal in Nederland een gezond en sportief seizoen toe. Zonder uw inspanningen zou het voetbal in Nederland bitter weinig voorstellen. Ruud Bruijnis directeur amateurvoetbal KNVB I N H O U D Landelijke informatie zie de Landelijke informatie op 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal Afgelastingen Promotie/degradatieregelingen Speeldagenkalender competities district Toernooien Doordeweekse wedstrijden veldvoetbalcompetitie Wedstrijdzaken Controle bezettingsgraad voetbalvelden Speeltijden veldvoetbal Overige wedstrijdmededelingen veldvoetbal Reglement bekerwedstrijden Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal Correspondentie Internet? ? Fax? Informatie (specifiek) Futsal Functie zaalfunctionaris Instructie zaaldienst verenigingen Promotie/degradatieregelingen Wedstrijdmededelingen Vrijstelling van wedstrijden futsal Bekerreglement futsal Informatie scheidsrechters Groepsindelingen Arbitrage oefenwedstrijden Afzeggingen van scheidsrechters/ rapporteurs Informatie tuchtzaken Rugnummers Rapportage aan de Tuchtcommissie Wedstrijdformulieren Wat wordt verstaan onder werkdagen Ingangsdatum straffen Mondelinge of schriftelijke behandeling Uitsluiting - schorsing - ontzegging functies Informatie overig Declaraties officials Ledenlijsten Regio-indeling Representatie Vergaderschema 30 Districtsinformatie 2 8. Informatie veldvoetbal/futsal Gebruik spelerspas district West II Gebruik spelerspas in de praktijk Straftoemeting overtreding van het Bestuursbesluit Spelerspas Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 4 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

2 Districtsinformatie 8. Informatie veldvoetbal/ futsal 8.1. Gebruik spelerspas district West II Het bestuur amateurvoetbal, overwegende dat: 1. De algemene vergadering amateurvoetbal in haar vergadering van 2 juni 2001 besloten heeft een proef uit te voeren met de herinvoering van de spelerspas onder de volgende voorwaarden: a. De proef zal worden uitgevoerd gedurende een periode van drie seizoenen. b. De proef zal worden gehouden in het KNVB district West II. c. De proef zal aanvangen met ingang van het seizoen 2002/ De algemene vergadering amateurvoetbal het bestuur amateurvoetbal heeft opgedragen al het nodige te ondernemen om haar bovengenoemde besluit uit te voeren. besluit als volgt: 1. Met ingang van 1 augustus 2002 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan bindende wedstrijden georganiseerd door het bestuur van het KNVB - district West II in de volgende klassen: a. mannen senioren b. vrouwen senioren c. A-, B- en C-junioren d. D-pupillen e. meisjespupillen 11 tot en met 13 jaar f. meisjesjunioren 13 tot en met 19 jaar g. G-voetbal 2. Gebruik van de spelerspas bij wedstrijden veldvoetbal a. Bij wedstrijden veldvoetbal dient de spelerspas voor aanvang van iedere wedstrijd getoond te worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders van de beide elftallen de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen. b. Indien door een van de aanvoerders of begeleiders een visuele controle vooraf van spelers aan de hand van de spelerspassen is gewenst, dient zowel het eigen bestuur als het bestuur van de tegenstander tijdig voor de wedstrijd hiervan in kennis te worden gesteld. Het bestuur van de thuisspelende club stelt de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd in kennis van de afspraken die omtrent deze controle zijn gemaakt. De controle vindt conform de afspraken door de scheidsrechter in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders plaats. c. De scheidsrechter draagt er zorg voor dat de spelerspassen gedurende de wedstrijd op een afgesloten plaats zijn opgeborgen of als waardevolle zaken in bewaring zijn gegeven. Het bestuur van de thuisspelende club is verplicht de scheidsrechter daartoe in de gelegenheid te stellen. d. In afwijking van het onder a bepaalde hoeft geen pas te worden getoond: - in die poule waarbij een of meerdere teams, welke niet onder district West II ressorteren, zijn ingedeeld. - Bij wedstrijden in de 4de klasse in het meisjesvoetbal. - Bij wedstrijden in de landelijke klassen senioren en jeugdcompetitie in de zin van het Reglement Landelijke Jeugdcompetitie. e. Na afloop van de wedstrijd: - Vindt door de scheidsrechter in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders visuele controle plaats van spelers aan de hand van de spelerspassen indien een of beide aanvoerders of begeleiders de wens daartoe kort voor aanvang, in de rust of direct na afloop van de wedstrijd aan de scheidsrechter kenbaar heeft gemaakt. - Controleert de scheidsrechter aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd zoals wisselspelers of naar aanleiding van eventuele voorvallen voor, tijdens en vlak na de wedstrijd. - Ondertekent de scheidsrechter het gecontroleerde wedstrijdformulier waarna hij de passen teruggeeft aan de aanvoerders of begeleiders. 3. Gebruik van de spelerspas bij wedstrijden futsal: a. Bij wedstrijden futsal overhandigt voor aanvang van iedere wedstrijd de leider of begeleider van het team de spelerspassen van de spelers van zijn team aan de scheidsrechter of, op diens instructie, aan de secretaristijdwaarnemer, die in het bijzijn van de leiders of begeleiders de passen controleert. b. Indien door een van de leiders of begeleiders een visuele controle vooraf van spelers aan de hand van de spelerspassen is gewenst, dient zowel het eigen bestuur als het bestuur van de tegenstander tijdig voor de wedstrijd hiervan in kennis te worden gesteld. De leider of begeleider van het thuisspelende team stelt de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd in kennis van de afspraken die omtrent deze controle zijn gemaakt. De controle vindt conform de afspraken door de scheidsrechter in het bijzijn van de leiders of begeleiders plaats. c. De scheidsrechter of de secretaristijdwaarnemer draagt er zorg voor dat de spelerspassen gedurende de wedstrijd op een afgesloten plaats zijn opgeborgen of onder toezicht blijven van de secretaristijdwaarnemer. Het bestuur van de thuisspelende club is verplicht de scheidsrechter daartoe in de gelegenheid te stellen. d. In afwijking van het onder a bepaalde hoeft geen pas te worden getoond bij wedstrijden in die poule waarbij een of meerdere teams, welke niet onder district West II ressorteren, zijn ingedeeld. e. Na afloop van de wedstrijd: - Vindt door de scheidsrechter in het bijzijn van de leiders of begeleiders visuele controle plaats van spelers aan de hand van de spelerspassen indien een of beide leiders of begeleiders de wens daartoe kort voor aanvang, in de rust of direct na afloop van de wedstrijd aan de scheidsrechter kenbaar heeft gemaakt. - Controleert de scheidsrechter aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden. 2 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

3 - Ondertekent de scheidsrechter het gecontroleerde wedstrijdformulier waarna hij of de secretaristijdwaarnemer de passen teruggeeft aan de aanvoerders of begeleiders. 4. Overtreding van het besluit a. Ieder handelen of nalaten in strijd met dit besluit is aan te merken als een overtreding in de zin van artikel 8 van de Statuten en onderworpen aan de tuchtrechtspraak zoals gereglementeerd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. b. De voorschriften gesteld in het kader van de proef ''Invoering spelerspas'' worden, voor zover van belang voor de tuchtrechtelijke handhaving, aangemerkt als wedstrijdbepalingen. c. De strafmaat voor overtredingen van dit besluit wordt conform artikel 9 lid 7 onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal vastgesteld door de overlegvergadering tuchtzaken. 5. Voor zover in dit besluit wordt afgeweken van het Reglement Amateurvoetbal, het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal of andere reglementen en besluiten van organen van de KNVB, zijn de bepalingen opgenomen in dit besluit bindend. 6. Het bestuur amateurvoetbal behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de proef dit besluit te wijzigen voor zover het verloop van de proef daar aanleiding toe geeft. Aldus besloten in de vergadering van het bestuur amateurvoetbal d.d. 13 mei Gebruik spelerspas in de praktijk Geen pas = niet spelen Teneinde bovenstaande punten te bewerkstelligen is gekozen voor het principe: 'Geen pas = niet spelen'. Dit betekent dat zonder het kunnen overleggen van de spelerspas deze persoon niet mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd. Alleen in de navolgende klassen behoeft geen spelerspas te worden getoond Mannen senioren: de hoofdklassen zaterdag en zondag de eerste klasse zaterdag/zondag de tweede klasse C zaterdag de tweede klasse D zondag A-junioren: ere- en eerste divisies tweede divisie A en B derde divisie B B-junioren: ere- en eerste divisie 2e divisie B derde divisie B C-junioren: tweede divisie B Vrouwen senioren: de hoofd- en eerste klassen tweede klasse zaterdag Meisjesvoetbal: de vierde klassen meisjespupillen 7 tallen en uiteraard alle pupillen (geboren na ). futsal: ere en eerste divisies Verplichte controle door scheidsrechters Het bestuur amateurvoetbal heeft besloten dat het controleren van de spelerspassen een verplichte taak van de scheidsrechters is. Voorafgaand of na de wedstrijd. Als de scheidsrechter onvoldoende of onzorgvuldig de passen controleert, kunnen de leiders daar direct na de wedstrijd een aantekening van maken op het wedstrijdformulier. Dit zal vervolgens worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. Veldvoetbal- en futsalleden Verder is gebleken dat zich nog enkele problemen voor doen bij de spelers die uitkomen in zowel het veldvoetbal als in het futsal. Deze spelers hebben één pas ontvangen. De veldvoetbalvereniging moet deze pas te allen tijde afgeven aan de spelers als zij een futsalwedstrijd moeten spelen. Het kan dus niet zo zijn dat leden hun pas niet krijgen als zij hierom vragen. De pas is persoonsgebonden en niet verenigingsgebonden. Onvoldoende spelers = niet opkomen Indien als gevolg van de controle van de spelerspas bij een veldvoetbalwedstrijd van één team niet meer dan 6 spelers gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd, kan niet worden aangevangen met de wedstrijd. Dit zal worden behandeld als ''niet spelen door schuld'', met alle eventuele tuchtrechtelijke gevolgen vandien. Bij een futsalwedstrijd in de hoofd-, eerste of tweede klasse dienen minimaal 5 spelers speelgerechtigd te zijn en bij futsalwedstrijden in de derde klasse of lager dienen er minimaal 4 spelers speelgerechtigd te zijn. Ook hier geldt: onvoldoende spelers betekent niet spelen door schuld. Wedstrijden in het kader van de Amstel Cup voor amateurs Bij wedstrijden in het kader van de amstel amateur cup dienen ook de passen te worden gecontroleerd. Dit geldt dus ook voor elftallen uit de welke in de competitie geen spelerspassen dienen te tonen. Bijvoorbeeld wanneer een Hoofdklasser tegen een 3deklasser speelt dienen van beide elftallen de passen te worden gecontroleerd. Wedstrijden in het kader van de RD-Trofee en de HC-Cup Bij wedstrijden in het kader van de RD-Trofee en de HC-Cup dienen ook de spelerspassen te worden gecontroleerd, met uitzondering wanneer men speelt tegen een elftal uit een ander district. (Dit in geval bij een wedstrijd van de RD-trofee. Hier spelen elftallen uit Zuid 1 mee) Overschrijvingen Spelers die zich met goedkeuring van het bondsbureau tijdens het seizoen van vereniging A naar vereniging B laten overschrijven, zijn speelgerechtigd als zij eveneens in het bezit zijn van een spelerspas. De spelerspas is persoonsgebonden hetgeen betekent dat u verplicht bent de pas af te geven aan spelers die overschrijving aanvragen. Dus voor leden die overschrijving aanvragen naar uw vereniging behoeft u geen nieuwe pas aan te vragen. E-pupillen die uitkomen in de competitie van de D-pupillen Als een E-pupil incidenteel uitkomt bij de D-pupillen, kan de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam Epup toevoegen. Het districtskantoor oefent hierop controle uit. Dispensatiespelers die uitkomen in de competitie Als een dispensatiespeler uitkomt in competitiewedstrijden, moet de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam van de betreffende dispensatiespeler disp. toevoegen. Tevens dient de betreffende dispensatiespeler in het bezit te zijn van een door de Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

4 KNVB uitgegeven dispensatieformulier. Bij twijfel kan altijd achteraf een schriftelijk verzoek tot controle worden aangevraagd. Relatienummer op wedstrijdformulier Op de wedstrijdformulieren wordt nog vaak de geboortedatum van een speler ingevuld. Dit is niet correct. In alle gevallen moet het relatienummer van betreffende speler worden vermeld. Ondertekening wedstrijdformulier na wedstrijd Beide aanvoerders/begeleiders en de scheidsrechter dienen ná de wedstrijd het wedstrijdformulier te ondertekenen. Pas dan staan alle aantekeningen op het wedstrijdformulier en is het klaar voor ondertekening. Plaats van controle De controle van de spelerspassen vindt minimaal een kwartier voor de wedstrijd plaats. Dit gebeurt in een afgesloten ruimte naar keuze van de scheidsrechter, zoals de bestuurskamer of kleedkamer. Controle vindt nooit op het veld plaats. Uiteraard zijn beide aanvoerders/begeleiders bij de controle aanwezig. Tijdelijke spelerspas Tussen de aanvraagdatum en de uitlevering van de spelerspas zit een verwerkingstijd van ruim een week. Een speler ontvangt een tijdelijke spelerspas, zodat hij of zij deze tussenliggende periode toch kan voetballen. Deze pas is vijftien dagen geldig. De tijdelijke pas is afgedrukt op officieel KNVB-briefpapier. Ander soort brieven/formulieren dan deze zijn nooit geldig. Zonder een tijdelijke pas kan in dit geval dus niet gespeeld worden. Deelname aan tweede wedstrijd Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, dienen hun spelerspas mee te nemen. Voorafgaand aan de wedstrijd moet de aanvoerder/begeleider dit kenbaar maken aan de scheidsrechter, zodat afspraken gemaakt kunnen worden om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen. Wisselspelers Wisselspelers komen achteraf op het wedstrijd formulier te staan tenzij er doorlopend gewisseld wordt. De passen van deze betreffende wisselspelers worden dus na de wedstrijd gecontroleerd. Passen van de wisselspelers kunnen natuurlijk altijd vooraf aan de scheidsrechter worden gegeven. De scheidsrechter kan ze dan direct na de wedstrijd controleren. Het is nooit toegestaan het spel stil te leggen voor de controle van de pas tijdens de wedstrijd. Fotokopieën ongeldig Gebleken is dat sommige verenigingen fotokopieën van de spelerspassen laten zien in plaats van de originelen. Hierbij wordt bovendien gemeld dat de KNVB hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit is niet toegestaan. Alleen de originele spelerspas dient als identificatiemiddel. Fotokopieën of andere passen, zoals een rijbewijs, zijn absoluut niet geldig. Hiermee kunnen spelers dus niet deelnemen aan de wedstrijd. Meer informatie Voor meer informatie is tijdens kantooruren het districtskantoor bereikbaar op , t.a.v. Anny Cox. De handleiding Spelerspas kan kosteloos worden bijbesteld. Bereikbaarheid bij noodgevallen In het weekend kan er bij noodgevallen contact worden opgenomen met het hoofd wedstrijdzaken, tel.nr of de districtsmanager tel.nr Straftoemeting overtreding van het Bestuursbesluit Spelerspas nr Overtreding Betrokkene Strafmaat 1.1 Spelen zonder pas Vereniging 1.2 Spelen met een ongeldige pas 1.3 Spelen met een pas van een ander 1.4 Het aan een ander voor gebruik afstaan van de eigen pas 2.1 Niet meewerken aan, hinderen of verhinderen van de controle van de passen door scheidsrechter 2.2 Het zoek maken, laten verdwijnen, vernietigen van een spelerspas 3.1 Geen of geen goede gelegenheid bieden tot opbergen van de passen tijdens de wedstrijd 4.1 Niet, niet voldoende of niet zorgvuldig controleren van passen 4.2 Speler laten spelen zonder pas 5.1 Niet tonen van de pas ter gelegenheid van mondeling onderzoek 5.2 Tonen van de pas van een ander ter gelegenheid van een mondeling onderzoek 5.3 Tonen van een ongeldige pas ter gelegenheid van mondeling onderzoek Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Vereniging 74,- scheidsrechter scheidsrechter Betrokkene in tuchtzaak Betrokkene in tuchtzaak Betrokkene in tuchtzaak 74,- + 1 winstpunt in mindering 3 t/m 6 maanden functieontzegging 3 t/m 6 wedstrijden 74,- + 1 winstpunt in mindering 3 t/m 6 maanden functieontzegging 3 t/m 6 wedstrijden 184,- + 3 winstpunten in mindering 6 t/m 9 maanden functieontzegging 6 t/m 10 wedstrijden 3 t/m 5 wedstrijden 184,- + 3 winstpunten in mindering 6 t/m 9 maanden functieontzegging 6 t/m 10 wedstrijden 369,- + 5 winstpunten in mindering 3 t/m 6 maanden schorsing 3 t/m 6 maanden schorsing 3 t/m 6 maanden functieontzegging 6 t/m 9 maanden functieontzegging 2 t/m 4 maanden schorsing 4 t/m 6 maanden schorsing 2 t/m 4 maanden schorsing 8.4. Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld Voor de volgende klassen is artikel 25 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 21 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal van kracht: - alle standaardklassen mannen - alle landelijke jeugd - vrouwen hoofd- en eerste klassen - futsal mannen tweede klassen en hoger 4 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

5 Voor alle overige klassen geldt dat alle wedstrijden, indien 15 minuten na het officiële aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is en geen bondsscheidsrechter bereid is de wedstrijd te leiden, de wedstrijden toch doorgang dienen te vinden. De thuisspelende vereniging is in dit geval verplicht te zorgen voor een scheidsrechter, die lid moet zijn van de KNVB. De verenigingen zijn onvoorwaardelijk verplicht deze leiding te aanvaarden. Het bovenstaande is uitsluitend van kracht voor competitiewedstrijden in de genoemde klassen. Voor wat betreft de bekerwedstrijden wordt verwezen naar de verschillende bekerreglementen, zoals deze elders in dit Bewaarnummer zijn opgenomen. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 9.1. Afgelastingen Verenigingen, consuls, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en verdere betrokken officials dienen er nota van te nemen, dat er op de hierna volgende dagen en tijden berichten inzake afgelastingen van wedstrijden via ANP, Radio-Nieuwsdienst, TVjournaal en omroepverenigingen bekend kunnen worden gemaakt: VRIJDAGvanaf uur na uur ZATERDAGvanaf uur vanaf uur na uur ZONDAGvanaf uur Telefonische nieuwsdienst ANP tel.: NOS Teletekst pagina 603 idem met aanvullende informatie Telefonische nieuwsdienst ANP tel.: NOS Teletekst pagina 603 idem met aanvullende informatie idem met aanvullende informatie Telefonische nieuwsdienst ANP tel.: NOS Teletekst pagina 603 Afkeuringberichten op Infothuis en TV West Een deel van District West 2 kan deze zender ontvangen en een ander deel kan beide zenders ontvangen. Bij deze extra service naar de KNVB leden en verenigingen is er de mogelijkheid om de afkeuringberichten vanaf de senioren tot en met de C - klasse te zien op: Internet: (sport teletekstpagina 603) Televisie: TV West, via Infothuis Sportsignaal (teletekst pagina 603) Kabelkrant: Infothuis Sportsignaal (teletekstpagina 603) Deze informatie zal tussen uur en geplaatst worden op de pagina s en zijn verder de gehele dag te zien op de zaterdag en zondag Promotie/ degradatieregelingen Zaterdagvoetbal 1e klasse B De kampioen promoveert naar de hoofdklasse. De periodekampioenen spelen om het klasseperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de ''regeling klasseperiodekampioenschap'' (zie van dit Bewaarnummer). De klasseperiodekampioen speelt met de nummers 12 van de hoofdklasse A, B en C en de klasseperiodekampioenen van de 1e klasse A, C, D en E om 4 plaatsen in de hoofdklasse. Deze wedstrijden worden door middel van gestuurde loting vastgesteld, waarbij de nummers 12 van de hoofdklasse elkaar niet zullen treffen. Er wordt één beslissingswedstrijd op neutraal terrein gespeeld, die bij gelijke stand direct wordt verlengd en indien dan nog geen beslissing is verkregen worden strafschoppen genomen conform de ''regels van het voetbalspel''. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 2e klasse om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) 2e klasse C en D De kampioen promoveert naar de 1e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummer 10 van de 1e klasse B om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 3e klasse om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) 3e klasse A t/md De kampioen promoveert naar de 2e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 2e klasse C en D om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 4e klasse om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 4e klasse A t/md De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

6 De periodekampioenen van 4A t/m 4D spelen met de nummers 10 van de 3e klasse om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 5e klasse om vier plaatsen in de 4e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 5e klasse A t/md De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 4e klasse. De periodekampioenen van 5A t/m 5D spelen met de nummers 10 van de 4e klasse om vier plaatsen in de 4e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve hoofdklasse De kampioen strijdt met de kampioenen van de overige districten om het kampioenschap van Nederland. De periodekampioenen spelen om het klasseperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de ''regeling wedstrijden periodekampioenen van een klasse om te komen tot een klasseperiodekampioen'' (zie elders in dit Bewaarnummer). De klasseperiodekampioen verwerft net als de kampioen het recht tijdens het seizoen 2005/06 deel te nemen aan het Amstel Cup voor amateurs. De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 1e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 1e klasse om één plaats in de reserve hoofdklasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 1e klasse A en B De kampioen promoveert naar de reserve hoofdklasse. De periodekampioenen van de res. 1e klasse spelen met de nr. 10 van de res. hoofdklasse om één plaats in de res. hoofdklasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 2e klasse om twee plaatsen in de reserve 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 2e klasse A t/md De kampioen promoveert naar de reserve 1e klasse. De periodekampioenen van de res. 2e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 1e klasse om twee plaatsen in de res. 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 3e klasse om zeven plaatsen in de reserve 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 3e klasse A t/md De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. De periodekampioenen van de res. 3e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 2e klasse om zeven plaatsen in de res. 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. Reserve 4e, 5e, 6e, 7e en 8e klasse (Categorie B) In principe zullen alle kampioenen één klasse hoger worden ingedeeld. De nummers 11 en 12 kunnen één klasse lager worden ingedeeld Zondagvoetbal 1e klasse B De kampioen promoveert naar de hoofdklasse. De periodekampioenen van de 1e klasse A en B en de nummer 12 van de Hoofdklasse A, spelen een beslissingsreeks om 1 plaats in de Hoofdklasse (zie artikel ''Regeling nacompetitie periodekampioenschappen''). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 2e klasse om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 2e klasse C en D De kampioen promoveert naar de 1e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummer 10 van de 1e klasse B om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 3e klasse om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 3e klasse A t/md De kampioen promoveert naar de 2e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 2e klasse C en D om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 4e klasse om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 6 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

7 4e klasse A t/mh De kampioen promoveert naar de 3e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 3e klasse A t/m D om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e klasse. 5e klasse A t/md De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 4e klasse. De periodekampioenen spelen om acht plaatsen in de 4e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve hoofdklasse De kampioen strijdt met de kampioenen van de overige districten om het kampioenschap van Nederland. De periodekampioenen spelen om het klasseperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de ''regeling klasseperiodekampioenschap'' (zie elders in dit Bewaarnummer). De klasseperiodekampioen verwerft net als de kampioen het recht tijdens het seizoen 2005/06 deel te nemen aan het Amstel Cup voor amateurs. Reserve 1e klasse A en B De kampioen promoveert naar de reserve hoofdklasse. De periodekampioenen van de res. 1e klasse spelen met de nr. 10 van de res. hoofdklasse om één plaats in de res. hoofdklasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 2e klasse om twee plaatsen in de reserve 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 2e klasse A t/md De kampioen promoveert naar de reserve 1e klasse. De periodekampioenen van de res. 2e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 1e klasse om twee plaatsen in de res. 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 3e klasse om zeven plaatsen in de reserve 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 3e klasse A t/md De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. De periodekampioenen van de res. 3e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 2e klasse om zeven plaatsen in de res. 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. Reserve 4e, 5e, 6e, 7e en 8e klasse (Categorie B) In principe zullen alle kampioenen één klasse hoger worden ingedeeld. De nummers 11 en 12 kunnen één klasse lager worden ingedeeld Speelschema nacompetitie mannen senioren Onderstaand het speelschema voor de nacompetitie mannen senioren. Een ieder dient er rekening mee te houden dat de gepubliceerde data onder voorbehoud zijn. Als gevolg van het competitieverloop kan het namelijk noodzakelijk zijn deze data voor de nacompetitie aan te passen. Zaterdagvoetbal Nummer 12 Hoofdklasse en periodekampioenen Eerste Klasse zaterdag- en zondagvoetbal zaterdag 14 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van 1B - kampioen van de 2e periode van 1B zaterdag 21 mei 2005: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van 1B (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zaterdag 28 mei 2005: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van 1B (zie artikel ; Reglement klasseperriodekampioenschap) zaterdag 4 juni 2005 (neutraal terrein): d. nummer 12 Hoofdklasse - klasseperiodekampioen 1C Nummers 10 Eerste Klasse en periodekampioenen Tweede Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005 a. de kampioen van de 1e periode van 2C speelt een 2e periode van 2D. b. de kampioen van de 3e periode van 2C speelt een 1e periode van 2D. c. de kampioen van de 3e periode van 2D speelt een 2e periode van 2C. zaterdag 21 en 28 mei 2005: d. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. zaterdag 4 juni 2005 (neutraal terrein) f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e klasse. Nummers 10 Tweede Klasse en periodekampioenen Derde Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005 a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een 2e periode van 3B. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

8 b. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een 1e periode van 3B. c. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een 2e periode van 3A d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een 2e periode van 3D. e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een 2e periode van 3C. zaterdag 21 en 28 mei 2005 g. de nummer 10 van de 2e klasse C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 2e klasse D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zaterdag 4 juni 2005 (neutraal terrein) k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. Nummers 10 Derde Klasse en periodekampioenen Vierde Klasse zaterdag 14 en 21 mei 2005: a. de nummer 10 van klasse 3A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4A. b. de kampioen van de 2e periode van 4A speelt een 1e periode van 4B. c. de nummer 10 van klasse 3B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4B. d. de kampioen van de 2e periode van 4B speelt een 3e periode van 4A. e. de nummer 10 van klasse 3C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4C. f. de kampioen van de 2e periode van 4C speelt een 1e periode van 4D. g. de nummer 10 van klasse 3D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4D. h. de kampioen van de 2e periode van 4D speelt een 3e periode van 4C. zaterdag 28 mei (neutraal terrein) i. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. j. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. k. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. Nummers 10 Vierde Klasse en periodekampioenen Vijfde Klasse zaterdag 14 en 21 mei: a. de nummer 10 van klasse 4A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5A. b. de kampioen van de 2e periode van 5A speelt een 1e periode van 5B. c. de nummer 10 van klasse 4B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5B. d. de kampioen van de 2e periode van 5B speelt een 3e periode van 5A. e. de nummer 10 van klasse 4C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5C. f. de kampioen van de 2e periode van 5C speelt een 1e periode van 5D. g. de nummer 10 van klasse 4D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5D. h. de kampioen van de 2e periode van 5D speelt een 3e periode van 5C. zaterdag 28 mei (neutraal terrein): i. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. j. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. k. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. Klasseperiodekampioenschap Reserve Hoofdklasse zaterdag 14 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode - kampioen van de 2e periode zaterdag 21 mei 2005: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zaterdag 28 mei 2005: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperriodekampioenschap) Nummer 10 Res. Hoofdklasse en periodekampioenen Reserve Eerste Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005 a. de kampioen van de 1e periode van res. 1A speelt een 2e periode van res. 1B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 1A speelt een 1e periode van res. 1B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 1B speelt een 2e periode van res. 1A. 8 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

9 zaterdag 21 en 28 mei 2005: d. de nummer 10 van de res. hoofdklasse speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. zaterdag 4 juni (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. hoofdklasse. Nummers 10 Reserve Eerste Klasssen en periodekampioenen Reserve Tweede Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van res. 2A speelt een 2e periode van res. 2B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 2A speelt een 1e periode van res. 2B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 2B speelt een 2e periode van res. 2A d. de kampioen van de 1e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2D. e. de kampioen van de 3e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2D. f. de kampioen van de 3e periode van res. 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2C. zaterdag 21 en 28 mei 2005: g. de nummer 10 van de res. 1e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de res. 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zaterdag 4 juni (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 1e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res.1e klasse. Nummers 10 Reserve Tweede Klasse en periodekampioenen Reserve Derde Klasse zaterdag 14 en 21 mei 2005: a. de nummer 10 van klasse 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3A. b. de kampioen van de 2e periode van 3A speelt een 1e periode van 3B. c. de nummer 10 van klasse 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 3B. d. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een 1e periode van 3C. e. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een 2e periode van 3C. f. de nummer 10 van klasse 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3D. g. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 1e periode van 3E. h. de kampioen van de 2e periode van 3D speelt een 2e periode van 3E. i. de nummer 10 van klasse 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg zonder periodekampioenschap (zie elders) j. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een 3e periode van 3E. zaterdag 28 mei (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. m. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. n. de winnaars van dewedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. o. de winnaars van dewedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. zaterdag 4 juni (neutraal terrein) p. de verliezers van de wedstrijden k tot en met o spelen een eendaagstoernooi, waarvan de nummers 1 en 2 promoveren naar de 2e klasse. Zondagvoetbal nummer 12 Hoofdklasse en periodekampioenen Eerste Klasse zaterdag- en zondagvoetbal zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van 1C speelt een 2e periode van 1D. b. de kampioen van de 3e periode van 1C speelt een 1e periode van 1D. c. de kampioen van de 3e periode van 1D speelt een 2e periode van 1C. zondag 22 en 29 mei 2005: d. de nummer 10 van de Hoofdklasse A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. zondag 5 juni 2005 (neutraal terrein) f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e klasse. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

10 Nummers 10 Eerste Klasse en periodekampioenen Tweede Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van 2C speelt een 2e periode van 2D. b. de kampioen van de 3e periode van 2C speelt een 1e periode van 2D. c. de kampioen van de 3e periode van 2D speelt een 2e periode van 2C. zondag 22 en 29 mei 2005: d. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. zondag 5 juni 2005 (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e klasse. Nummers 10 Tweede Klasse en periodekampioenen Derde Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een 2e periode van 3B. b. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een 1e periode van 3B. c. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een 2e periode van 3A d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een 2e periode van 3D. e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een 2e periode van 3C. zondag 22 en 29 mei 2005: g. de nummer 10 van de 2e klasse C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 2e klasse D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zondag 5 juni 2005 (neutraal terrein) k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. Nummers 10 Derde Klasse en periodekampioenen Vierde Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van 4A speelt een 2e periode van 4B. b. de kampioen van de 3e periode van 4A speelt een 1e periode van 4B. c. de kampioen van de 3e periode van 4B speelt een 2e periode van 4A. d. de kampioen van de 1e periode van 4C speelt een 2e periode van 4D. e. de kampioen van de 3e periode van 4C speelt een 1e periode van 4D. f. de kampioen van de 3e periode van 4D speelt een 2e periode van 4C. g. de kampioen van de 1e periode van 4E speelt een 2e periode van 4F. h. de kampioen van de 3e periode van 4E speelt een 1e periode van 4F. i. de kampioen van de 3e periode van 4F speelt een 2e periode van 4E. j. de kampioen van de 1e periode van 4Gspeelt een 2e periode van 4H. k. de kampioen van de 3e periode van 4Gspeelt een 1e periode van 4H l. de kampioen van de 3e periode van 4H speelt een 2e periode van 4G. zondag 22 en 29 mei 2005: m. de nummer 10 van de 3e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. n. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. o. de nummer 10 van de 3e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. p. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. q. de nummer 10 van de 3e klasse C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd g. r. de winnaar van wedstrijd h speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd i. s. de nummer 10 van de 3e klasse D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd j. t. de winnaar van wedstrijd k speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd l. zondag 5 juni 2005 (neutraal terrein) u. de winnaars van de wedstrijden m en n spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. v. de winnaars van de wedstrijden o en p spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. w. de winnaars van de wedstrijden q en r spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. x. de winnaars van de wedstrijden s en t spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. Periodekampioenen Vijfde Klasse maandag 16 en zondag 22 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van 5A speelt een 2e periode van 5B. 10 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

11 b. de kampioen van de 3e periode van 5A speelt een 1e periode van 5B. c. de kampioen van de 3e periode van 5B speelt een 2e periode van 5A. d. de kampioen van de 1e periode van 5C speelt een 2e periode van 5D. e. de kampioen van de 3e periode van 5C speelt een 1e periode van 5D. f. de kampioen van de 3e periode van 5D speelt een 2e periode van 5C. zondag 29 mei 2005 (neutraal terrein) g. de verliezers van de wedstrijden a tot en met f spelen vervolgens een eendagstoernooi, waarvan de nummers 1 en 2 promoveren naar de 4e klasse. Periodekampioenen Reserve Hoofdklasse maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode - kampioen van de 2e periode zondag 22 mei 2005: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zondag 29 mei 2005: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperriodekampioenschap) Nummer 10 Reserve Hoofdklasse en periodekampioenen Reserve Eerste Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van res. 1A speelt een 2e periode van res. 1B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 1A speelt een 1e periode van res. 1B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 1B speelt een 2e periode van res. 1A. zondag 22 en 29 mei 2005: d. de nummer 10 van de res. hoofdklasse speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. zondag 5 juni 2005 (neutraal terrein) f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. hoofdklasse. Nummers 10 Reserve Eerste Klasse en periodekampioenen Reserve Tweede Klasse zaterdag 14 en maandag 16 mei 2005: a. de kampioen van de 1e periode van res. 2A speelt een 2e periode van res. 2B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 2A speelt een 1e periode van res. 2B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 2B speelt een 2e periode van res. 2A d. de kampioen van de 1e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2D. e. de kampioen van de 3e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2D. f. de kampioen van de 3e periode van res. 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2C. zondag 22 en 29 mei 2005: g. de nummer 10 van de res. 1e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zondag 5 juni (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 1e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res.1e klasse. Nummers 10 Reserve Tweede Klasse en periodekampioenen Reserve Derde Klasse maandag 16 en zondag 22 mei 2005: a. de nummer 10 van klasse 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3A. b. de kampioen van de 2e periode van 3A speelt een 1e periode van 3B. c. de nummer 10 van klasse 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 3B. d. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een 1e periode van 3C. e. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een 2e periode van 3C. f. de nummer 10 van klasse 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3D. g. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een 1e periode van 3E. h. de kampioen van de 2e periode van 3D speelt een 2e periode van 3E. i. de nummer 10 van klasse 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindinde ploeg zonder periodekampioenschap (zie elders) j. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een 3e periode van 3E. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

12 zondag 29 mei (neutraal terrein) k. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. m. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. n. de winnaars van dewedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. o. de winnaars van dewedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. zondag 5 juni 2005 (neutraal terrein) p. de verliezers van de wedstrijden k tot en met o spelen een eendaagstoernooi, waarvan de nummers 1 en 2 promovveren naar de 2e klasse Jeugdvoetbal Periodekampioenschappen: In de 2e en 3e divisies alsmede de hoofdklasse en de 1e klasse bij de A-junioren wordt er gespeeld om periodetitels. Er zijn drie periodes, t.w. wedstrijddag 1 t/m 8, wedstrijddag 9 t/m 15 en wedstrijddag 16 t/m 22. De periodekampioenen strijden met de andere periodekampioenen (uit dezelfde klasse) in toernooivorm om het klasseperiodekampioenschap. Dit geschiedt in toernooivorm op één dagdeel (midweeks of weekend) op een nader te bepalen tijdstip en wijze. De winnaar van periode 1 speelt de eerste wedstrijd tegen de winnaar van periode 2. De verliezer van deze eerste wedstrijd speelt de tweede wedstrijd tegen de winnaar van periode 3. Vervolgens speelt de winnaar van periode de derde en laatste wedstrijd tegen de winnaar van de eerste wedstrijd. De wedstrijden hebben een duur van 2 x 25 minuten. De klasseperiodekampioenen worden gekoppeld aan een herkanser van de bovenliggende klasse, waarmee opnieuw in toernooivorm wordt gespeeld om promotie/behoud. Hoofdklasse A-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e divisie. De klasseperiodekampioenen van de hoofdklasse A en B spelen met een nummer 10 van een derde divisie in toernooivorm om één plaats in de 3e Divisie. De klasseperiodekampioen van de hoofdklasse A speelt met de herkanser van de derde divisie B en de klasseperiodekampioen van de hoofdklasse C West 1 om 1 plaats in de derde divisie De klasseperiodekampioen van de hoofdklasse B speelt met de herkanser van de derde divisie C en de klasseperiodekampioen van de hoofdklasse B Zuid 1 om 1 plaats in de derde divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e klasse. De klasseperiodekampioenen van de 1e klasse A en B spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse B in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. De klasseperiodekampioenen van de 1e klasse C en D spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse A in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. 1e klasse A-junioren De kampioenen van de 1e klasse A, B, C en D promoveren naar de hoofdklasse. De klasseperiodekampioenen van de 1e klasse A en B spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse B in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. De klasse periodekampioenen van de 1e klasse C en D spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse A in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. 2e klasse A-junioren De kampioenen van de 2e klasse promoveren naar de 1e klasse. Hoofdklasse B-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e Divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e klasse. 1e klasse De kampioenen van de 1e klasse promoveren naar de hoofdklasse. De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse degraderen naar de 2e klasse. 2e klasse De kampioenen van de 2e klasse promoveren naar de 1e klasse. Hoofdklasse C-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e klasse. 1e klasse De kampioenen van de 1e klasse promoveren naar de Hoofdklasse. De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse degraderen naar de 2e klasse. 2e klasse De kampioenen van de 2e klasse kunnen promoveren naar de 1e klasse. Topklasse D-pupillen De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de hoofdklasse. 12 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

13 Hoofdklasse D- en E-pupillen De kampioenen van de hoofdklasse bij de D-pupillen promoveren naar de topklasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 1e klasse D- en E-pupillen De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse Vrouwenvoetbal Zaterdagcompetitie 2e klasse: De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de landelijke 1e klasse. De nummers 11, 12, 13 en 14 degraderen naar de derde klasse 3e klasse: De kampioenen promoveren naar de 2e klasse De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. 4e klasse: De kampioenen promoveren naar de 3e klasse. Extra promotie vindt plaats op basis van de eindstanden seizoen 2003/04. Zondagcompetitie 2e klasse: De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de landelijke 1e klasse. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse 3e klasse: De kampioenen promoveren naar de 2e klasse De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. 4e klasse: De kampioenen promoveren naar de 3e klasse Algemene bepalingen Elftallen komen niet voor promotie in aanmerking, indien in de naastgelegen hogere klasse reeds in alle poules een elftal van deze vereniging uitkomt. In dit geval promoveert de nummer 2 van de eindrangschikking. Het vorenstaande is uitsluitend van toepassing op de promotie naar de reserve hoofd- tot en met derde klasse van het mannen reservevoetbal. Vanaf de reserve vierde klasse behoudt het districtsbestuur zich het recht voor om twee elftallen van één vereniging in dezelfde poule in te delen, indien hierdoor al te grote reisafstanden voorkomen kunnen worden. Het kan voorkomen dat, na het doorvoeren van deze promotie/ degradatieregeling, mede als gevolg van terugtrekkingen of het inwilligen van verzoeken tot het lager indelen van elftallen, niet alle poules uit 12 elftallen gaan bestaan. In voorkomende gevallen behoudt het districtsbestuur zich het recht voor om deze poules aan te vullen tot 12 teams, waarbij is bepaald dat het extra laten promoveren van elftallen voorrang krijgt boven het laten vervallen van degradatie. Bij het maken van een keuze tot het extra promoveren van elftallen, zal de eindstand van het seizoen 2004/05 als basis dienen en zal er in eerste instantie een keuze worden gemaakt uit die elftallen, die tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 31 mei 2005) een verzoek tot een hogere indeling hebben aangevraagd bij de afdeling wedstrijdzaken Toewijzing hoogstgeeindigde ploeg Voor deelname aan de nacompetitie om promotie naar de reserve tweede klasse zaterdag- en zondagvoetbal komt ook de hoogst geëindigde ploeg van de reserve derde klasse zonder periodetitel in aanmerking. Deze zal worden toegewezen op basis van het gemiddelde aantal punten per wedstrijd. Is dit gemiddelde gelijk, dan beslist het doelsaldo. Ook indien extra promotieplaatsen moeten worden toegewezen kan, indien niet anders is bepaald, het districtsbestuur op basis van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd, extra promotieplaatsen toewijzen Aantal periodekampioenen is altijd drie Voor alle klasse in het district West II geldt dat er altijd drie elftallen zullen deelnemen aan de nacompetitie. Dit is derhalve eveneens van toepassing op die klasse, waarin de competitie met twee periodes wordt afgewerkt. Voor deze klasse geldt de onderstaande regeling, welke overigens ook is weergegeven in het landelijk deel van dit bewaarnummer: Voor de klasse bestaande uit een oneven aantal teams met twee perioden en drie periodekampioenen geldt: a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer 2 van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen. b. Het team dat in de eindrangschikking van de competitie in een klasse met een oneven aantal teams de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, wordt in deze regeling als periodekampioen van de derde periode aangemerkt. c. Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend. d. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

14 Bovenstaande regeling is eveneens van toepassing op die klasse, die de competitie aanvangen met een oneven aantal teams en waarin als gevolg van terugtrekking of het uit de competitie van een elftal een even aantal elftallen aan de competitie deelneemt Speeldagenkalender competities district DatumKalender 1 Standaard schema 14 zaterdag 5e kl Kalender 1 Standaard Schema 12 Daar waar deze promotie-/degradatieregeling niet in voorziet, beslist het Bestuur van de KNVB district West II. Kalender 2 A - en B- categorie Kalender 3 Reeksen Bijzondere Aktiviteiten/ Data dinsdag 17 aug Amstel 1 Amstel 1 21/22 aug Beker Beker dinsdag 24 aug Amstel 2 Amstel 2 28/29 aug Amstel 3 Amstel 3 Beker Beker Zwaluwen Jeugd Actie 4/5 sept /12 sept /19 sept /26 sept / 3 okt /10 okt /17 okt e ronde Amstel (57 wedstrijden) 2e ronde Amstel (57 wed- inhaal inhaal Herfstvakantie en inhaal competitie strijden) en inhaal competitie 23/ 24 okt inhaal inhaal Herfstvakantie 30/31 okt / 7 nov / 14 nov / 21 nov / 28 nov e ronde Amstel (13 wedstrijden) 3e ronde Amstel (13 wed- inhaal 7 en inhaal competitie strijden) en inhaal competitie 4 / 5 dec / 12 dec / 19 dec inhaal inhaal inhaal 25 / 26 dec feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop Kerstvakantie 1 / 2 jan feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop Kerstvakantie 8 / 9 jan feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop Kerstvakantie 15 / 16 jan 2005 vrij vrij vrij********* feestdagenstop 22 / 23 jan vrij********* feestdagenstop 29 / 30 jan / 6 febr /32-finales Amstel Cup en inhaal competitie 1/32-finales Amstel Cup en inhaal competitie inhaal inhaal competitie carnaval/ voorjaarsvakantie 12 / 13 febr inhaal inhaal*** inhaal voorjaarsvakantie 19 / 20 febr / 27 febr inhaal*** inhaal*** / 6 maart / 13 maart inhaal*** inhaal*** inhaal*** 19 / 20 maart zaterdag 26 maart 2005 inhaal inhaal inhaal inhaal Paaszaterdag maandag 28 maart 2005 inhaal inhaal inhaal vrij 2e Paasdag 2 / 3 april , 5, 6, 7 april / 10 april inhaal*** , 12, 13, 14 april / 17 april , 19, 20, 21 april /16-finales Amstel Cup 1/16-finales Amstel Cup 23 / 24 april , 26, 27, 28 april april 2005 vrij vrij vrij vrij Koninginnedag 1 mei 2005 inhaal*** inhaal*** inhaal*** meivakantie donderdag 5 mei 1/8-finales Amstel Cup 1/8-finales Amstel Cup hemelvaartsdag 7 / 8 mei meivakantie 9, 10, 11, 12 mei 2005 zaterdag 14 mei 2005 nacompetitie nacompetitie nacompetitie vrij Pinksteren maandag 16 mei 2005 nacompetitie nacompetitie nacompetitie vrij Pinksteren 21 / 22 mei 2005 Districtsfinales Amstel Cup Districtsfinales Amstel Cup nacompetitie vrij Amstel finaledag en nacompetitie en nacompetitie 28 / 29 mei 2005 nacompetitie 4 nacompetitie 4 nacompetitie 4 vrij 4 / 5 juni 2005 nacompetitie 5 nacompetitie 5 nacompetitie 5 vrij Amstel Cup: Beker West 2: Inhaal: - de elftallen, die uitkomen in de hoofdklassen zaterdag/zondag zullen pas vanaf de 1/32-finales instromen in de strijd om de Amstel Beker - de elftallen, uitkomende in de ere- en eerste divisie van de Landelijke Jeugdcompetitie kunnen niet deelnemen aan de Beker West II. - indien in een kalender een inhaaldag is vastgesteld, kan dit inhaal voor competitie zijn, maar ook voor de Beker West II/Amstel *** Mocht in de eerste helft van de competitie een algehele afgelasting plaatsvinden dan zullen deze data worden gereserveerd voor het opnieuw vaststellen van deze dag. ********* In de weekeinden 15/16 en 22/23 januari 2005 zullen er geen wedstrijden worden vastgesteld. Verenigingen, die gedurende de periode tot en met 18/19 december wedstrijden in onderling overleg wensen te verschuiven, dienen er rekening mee te houden dat deze wedstrijden uitsluitend kunnen worden verschoven naar deze weekeinden in de maand januari. Wedstrijden, die door de afdeling wedstrijdzaken vanaf het weekeinde van 29/30 januari vastgesteld en die verenigingen in onderling overleg worden verschoven, kunnen uitsluitend verschoven worden naar een doordeweekse avond, desnoods naar een avond gelegen na het eerste weekeinde van de maand april. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien in een reeds gepubliceerd wedstrijd(inhaal)programma voor de betrokken teams geen wedstrijd is vastgesteld. 14 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

15 9.4. Toernooien Verenigingen zijn verplicht voor de te organiseren toernooien via de daarvoor bestemde formulieren toestemming aan te vragen bij de afdeling wedstrijdzaken. Hierbij is het van belang te melden, dat uitsluitend toestemming voor het spelen van toernooien wordt verleend buiten bezwaar van de competitie. Dit impliceert dat bij het vaststellen van wedstrijdprogramma's geen rekening wordt gehouden met door de verenigingen te organiseren toernooien. Mocht het zo zijn, dat er competitie- of bekerwedstrijden worden vastgesteld op dagen, dat er toestemming is verleend voor het organiseren van een toernooi, dan kunnen deze toernooien uiteraard normaal doorgang vinden, maar zullen de vastgestelde wedstrijden in onderling overleg met de tegenstanders met in acht name van de in dit Bewaarnummer genoemde regeling worden verschoven naar een doordeweekse avond Doordeweekse wedstrijden veldvoetbalcompetitie Bij het vaststellen van wedstrijden op een doordeweekse avond, hetzij competitie-, hetzij bekerwedstrijden, dienen de verenigingen er rekening mee te houden dat omwille van de herkenbaarheid gebruik zal in principe worden gemaakt van de volgende speelavonden: 1. maandagavond: D-Pupillen. 9. dinsdagavond: mannen zaterdagcompetitie, vrouwen zaterdagcompetitie en bekercompetitie mannen en vrouwen 9. woensdagavond: A-, B- en C-Junioren, meisjescompetitie, E- en F-Pupillen 9. donderdagavond: mannen zondagcompetitie en vrouwen zondagcompetitie Verenigingen, die gezamenlijk een complex bespelen en/of die afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de terreinen, dienen er rekening mee te houden dat ook voor deze verenigingen wedstrijden kunnen worden vastgesteld overeenkomstig het voornoemde overzicht. In voorkomende gevallen zal de thuisspelende vereniging contact moeten opnemen met de bezoekende vereniging, ten einde te bewerkstelligen dat de wedstrijd, indien dit noodzakelijk mocht zijn, in onderling overleg wordt verschoven naar een andere avond. Hierbij dienen uiteraard wel de bepalingen, zoals vermeld in dit Bewaarnummer ten aanzien van het in onderling overleg verschuiven van wedstrijden in acht te worden genomen. Het is het overigens wel van belang te melden dat de afdeling wedstrijdzaken een bemiddelende rol kan spelen, indien het bedoelde overleg tussen de beide verenigingsbesturen niet tot overeenstemming leidt Wedstrijdzaken Inrichting speelterrein A. Een vereniging die deelneemt aan de competitie is verplicht de beschikking te hebben over voldoende speelruimte gerelateerd aan het totaal aantal ingeschreven elftallen/ teams. B. Per 4 ingeschreven zeventallen dient de vereniging te beschikken over één set zeventallen doeltjes. C. De competitieleider behoudt zich het recht voor om het programma van verenigingen (onder als gevolg van het al dan niet tijdelijk beschikbaar hebben van speelvelden, dan wel het deelnemen van teveel teams aan de competitie in relatie tot het aantal beschikbare speelvelden) zodanig aan te passen dat alle wedstrijden gespeeld kunnen worden. Dit kan onder andere inhouden dat thuiswedstrijden op het terrein van de tegenstander worden vastgesteld Invallersbepalingen jeugd Overeenkomstig het gestelde in artikel 38, lid 6 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal gelden de volgende verruimende (invallers)bepalingen voor het jeugdvoetbal: - In het gehele jeugdvoetbal zijn vijf invallers toegestaan. - In de categorie B van het juniorenvoetbal en in het gehele pupillenvoetbal is daarbij doorlopend wisselen toegestaan Dispensatieverzoeken jeugdvoetbal Verzoeken om spelers in een jongere leeftijdscategorie te laten uitkomen dan waarvoor zij volgens hun leeftijd in aanmerking komen, moeten jaarlijks zoveel als mogelijk vóór 1 juli worden ingediend op het districtsbureau. Dispensatiespelers mogen onder geen enkel beding uitkomen in elftallen, uitkomende in de landelijke jeugdcompetities, alsmede de hoofd- en eerste klassen in het district Verruimende maatregelen categorie B De onderstaande verruimende maatregelen zijn van toepassing voor teams/spelers uit: 1. mannen veldvoetbal reserve vierde klassen en lager 2. vrouwen veldvoetbal derde klassen en lager 3. A-, B- en C-junioren tweede klassen en lager 4. D-pupillen eerste klassen en lager a. Er is geen verplichting tot het insturen van een elftalopgave; b. Behoudens de reglemantaire leeftijdsgrenzen is er geen extra beperkende bepaling van kracht ten aanzien van speelgerechtigheid voor elftallen die uitkomen in de klassen ressorterend onder categorie B. c. Spelers in categorie B van veldvoetbalverenigingen met een zaterdag- en zondagafdeling mogen op zowel zaterdag als zondag onbeperkt in competitiewedstrijden uitkomen van de vereniging waarvoor zij speelgerechtigd zijn. d. Indien er in categorie B twee of meer elftallen gelijk eindigen, bepaalt het doelsaldo welk elftal zich kampioen mag noemen of eventueel degradant is. Als bij een gelijk aantal punten ook nog het doelsaldo gelijk is, wordt een beslissingswedstrijd of reeks vastgesteld. e. Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers toegestaan. f. De clubs worden in de gelegenheid gesteld in de periode van 1 september tot 1 april maximaal 2 keer per elftal per seizoen uitstel van competitie-verplichtingen aan te vragen. Het betreffende verzoek dient uiterlijk op de dinsdag (12.00 uur) voor de wedstrijddatum schriftelijk te worden ingediend bij de afdeling wedstrijdzaken. g. Het gestelde onder punt f. is niet van toepassing, indien voor het betreffende elftal een bekerwedstrijd is vastgesteld. Verzoeken om uitstel tot het spelen van een bekerwedstrijden zullen derhalve niet in behandeling worden genomen c. q. worden afgewezen; h. Het is toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere speeldag te verplaatsen. Voor de regeling, die binnen het district West II hiertoe van kracht is, verwijzen wij u naar het elders gepubliceerde (''Wijzigingen in het wedstrijdprogramma''). i. Bij alle wedstrijden in categorie B is de regeling 5-minutenstraftijd (zie elders) van toepassing. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

16 Toelichting: Voor wat betreft het doorlopend wisselen bij D-pupillen (topklasse en hoofdklassen) en het aantal wisselspelers bij A-, B- en C- junioren (zowel landelijke divisies als hoofd- en eerste klassen), verwijzen wij naar het landelijk vastgestelde dispensatiebeleid Vergeefs gemaakte reis Artikel 41 lid 3 van het Reglement Amateurvoetbal: ''Indien door nalatigheid van de sectie Amateurvoetbal of van een district danwel van een consul, een vereniging niet tijdig in kennis is gesteld van het niet doorgaan van een wedstrijd, vergoedt de sectie Amateurvoetbal respectievelijk het betreffende district aan de bezoekende vereniging de reiskosten à 0,22 per km voor maximaal 5 auto's. Artikel 25 lid 5 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal: ''Bij het niet doorgaan van een wedstrijd georganiseerd door het betreffende district bij afwezigheid van een scheidsrechter, kunnen door het betreffende bestuur na onderzoek of de inspanningsverplichting om te komen tot een vervangende scheidsrechter daadwerkelijk is nagekomen, de reiskosten à 0,22 per km voor maximaal 5 auto's worden vergoed''. Bij het niet doorgaan van een wedstrijd wegens afwezigheid van een scheidsrechter, om andere reden dan genoemd in lid 4 van artikel 25 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, worden door het desbetreffende bestuur aan de verenigingen geen kosten vergoed, tenzij het bestuur anders beslist. Uitsluitend op grond van bovenstaande bepalingen zullen - buiten tuchtrechtelijke maatregelen - de kosten verbonden aan een tevergeefs gemaakte reis vergoed kunnen worden. Met andere woorden: gemaakte kosten, verbonden aan een tevergeefs gemaakte reis bij het niet doorgaan of staken (en daardoor wellicht opnieuw vaststellen van het restant) van een wedstrijd door weersomstandigheden of anderszins komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dergelijke kosten worden beschouwd als het z.g. ''wedstrijdrisico'' Uitslagenformulier E- en F-pupillen In verband met het gebruik van de spelerspas zal uitsluitend voor het doorgeven van de uitslagen van wedstrijden bij de E- en F-Pupillen gebruik mogen worden gemaakt van het uitslagenformulier voor E- en F-Pupillen. Voor alle overige categorieën moet gebruik worden gemaakt van een wedstrijdformulier, waarop onder andere de gegevens van de aan de wedstrijd deelnemende spelers/sters vermeld staan. Ook bij alle wedstrijden van de speciale meisjescompetitie, ongeacht het niveau of klasse, moet gebruik worden gemaakt van een wedstrijdformulier. De speciale uitslagenformulieren voor E- en F-Pupillen zijn te bestellen bij het districtskantoor van de KNVB West II Wijzigingen in het wedstrijdprogramma Met in achtneming van het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal dienen verenigingen die in onderling overleg wijzigingen wensen aan te brengen in het wedstrijdprogramma als volgt te handelen: Voor wedstrijden in categorie A en B: 1. Zowel de ontvangende als bezoekende vereniging zendt een schriftelijke bevestiging naar het districtsbureau van het gewijzigde aanvangsuur c.q. de gewijzigde speeldag. 2. Beide schriftelijke verklaringen dienen tenminste drie werkdagen vóór de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijddag op het districtsbureau aanwezig te zijn. 3. Wanneer van slechts één vereniging een bevestiging van een wedstrijdwijziging wordt ontvangen, zal deze niet door de afdeling wedstrijdzaken in behandeling worden genomen. Hiervan wordt afgeweken, indien in de betreffende bevestiging melding wordt gemaakt van de naam van het bestuurslid van de betreffende tegenstander, waarmee de afspraak tot het verplaatsen van de wedstrijd overeen is gekomen. 4. Telefonische meldingen van wedstrijdwijzigingen worden niet in behandeling genomen. 5. Indien aan voornoemde bepalingen wordt voldaan dan zendt het districtsbureau een bevestiging van de betreffende wijziging aan de betrokken verenigingen, alsmede de scheidsrechter. Voor wedstrijden in categorie A: 6. Wijziging in de vastgestelde wedstrijddatum is slechts mogelijk indien de wedstrijd in overleg met de tegenstander wordt gespeeld op een datum, gelegen vóór de door de afdeling wedstrijdzaken vastgestelde datum. Voor wedstrijden in categorie B: 7. Verenigingen, die gedurende de periode van 1 september tot en met 18/19 december wedstrijden in onderling overleg wensen te verschuiven naar een andere speeldatum, dienen er rekening mee te houden dat deze wedstrijden uitsluitend kunnen worden verschoven naar de weekeinden 15/16 en 22/23 januari Op deze data zullen door de KNVB geen wedstrijden worden vastgesteld. 8. Wedstrijden, die door de afdeling wedstrijdzaken vanaf het weekeinde 29/30 januari worden vastgesteld en die verenigingen in onderling overleg wensen te verschuiven, kunnen uitsluitend worden verschoven naar een doordeweekse avond, desnoods naar een avond gelegen na het eerste weekeinde van de maand april. Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien in een reeds gepubliceerd inhaalprogramma voor de betrokken teams geen wedstrijd is vastgesteld. 7. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op competitiewedstrijden. Voor bekerwedstrijden geldt een aparte regeling. Zie hiervoor het bekerreglement. Blijven verenigingen voor wat betreft het doorgeven vande wedstrijdwijzigingen in gebreke, dan kan het districtsbestuur: a) de gespeelde wedstrijd als niet gespeeld beschouwen; b) aangifte doen bij de Tuchtcommissie, wegens niet spelen door schuld. Mocht blijken dat een wedstrijd toch op een andere datum, of op een ander tijdstip, gespeeld wordt en de door de KNVB aangestelde scheidsrechter een vergeefse reis maakt, doordat de wedstrijdwijziging niet overeenkomstig de daartoe vastgestelde regels is doorgegeven aan de afdeling wedstrijdzaken, dan zal de wedstrijd als niet gespeeld worden beschouwd. Het niet spelen van de wedstrijd zal in dit geval altijd ter behandeling worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie. Nadere toelichting: A Indien met de tegenstander geen overeenstemming kan worden bereikt over een nieuwe speeldatum, blijft de door de afdeling wedstrijdzaken vastgestelde wedstrijddatum van kracht. Het is derhalve niet mogelijk op verzoek van één 16 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

17 B C D vereniging een wedstrijdwijziging aan te brengen. Mocht de wedstrijd in een voorkomend geval niet gespeeld worden, dan zal het niet spelen van de wedstrijd ter behandeling moeten worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. Voor wedstrijden in categorie B, die worden verschoven naar een latere datum geldt de bepaling dat voorafgaande aan de door de afdeling wedstrijdzaken vastgestelde wedstrijddatum schriftelijk moet worden bevestigd naar welke datum de wedstrijd is verschoven. Het is derhalve niet mogelijk om voorafgaand aan een weekeinde een wedstrijd te laten vervallen zonder dat er direct een nieuwe datum afgesproken en vastgelegd is en pas na het weekeinde een speeldatum met de tegenstander overeen te komen. Voor wedstrijden in categorie A geldt met ingang van het nieuwe seizoen dat wedstrijden niet meer ''naar achteren'' kunnen worden verschoven. Het verschuiven van wedstrijden is uiteraard nog wel mogelijk, maar daar zal uitsluitend toestemming voor gegeven worden indien de wedstrijd vooruit wordt gespeeld. Voor wedstrijden in categorie A geldt voorts dat de afdeling wedstrijdzaken/de competitieleider zich het recht voorbehoud een overeen gekomen wedstrijddatum van de laatste twee wedstrijddagen af te wijzen, indien het resultaat van de wedstrijd van belang is voor kampioenschap, promotie, degradatie of periodekampioenschap, waardoor de belangen van derden kunnen worden geschaad Periodekampioenschappen reserveelftallen Ook het komende seizoen zullen er in het reservevoetbal periodekampioenschappen worden afgewerkt. Met ingang van het seizoen 2003/2004 is het afwerken van periodekampioenschappen ook ingevoerd in de reserve derde klassen (zaterdag en zondag), alsook de A-Junioren tot en met eerste klassen. Voor wat betreft de voorwaarden waaronder de periodetitels in een klasse worden vergeven verwijzen wij u naar de bepalingen, welke elders in dit Bewaarnummer zijn opgenomen (deel I). Deze zijn gelijk aan die voor de standaardklassen. Ook in de promotie/degradatieregeling voor de genoemde klassen is rekening gehouden met de invoering van periodekampioenschappen. Voor de goede orde zij vermeld dat, gelet op het specifieke karakter van de periodekampioenschappen voor reserve-elftallen, enkele bepalingen aan de eerder genoemde regeling zijn toegevoegd. Indien een elftal een periodetitel heeft behaald en dit elftal kan of mag op grond van de reglementaire bepalingen niet promoveren naar een hogere klasse, dan zal dit elftal niet kunnen deelnemen aan de nacompetitie. Het elftal dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is geweest, of als zodanig aangemerkt, of klassekampioen is, zal dan als vervangende periodekampioen van de betreffende periode worden aangewezen. Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere elftallen in aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie van doorslaggevende betekenis. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze, zoals vermeld in artikel 7 van de regeling periodekampioenschappen. Verenigingen welke zich plaatsen voor de nacompetitie in enige klasse, kunnen niet deelnemen aan de nacompetitie, indien in alle poules van de naastgelegen hogere klasse reeds een elftal van deze vereniging uitkomt. Een uitzondering is hierop van toepassing indien bij de start van de nacompetitie in deze bewuste klasse reeds vaststaat dat het elftal van dezelfde vereniging in die hogere klasse is gedegradeerd dan wel gepromoveerd. Is deze eventuele promotie of degradatie nog afhankelijk van een beslissingswedstrijd, wedstrijdenreeks dan wel nacompetitie, dan zal deze vereniging op dit lagere niveau zijn uitgesloten van deelname aan de nacompetitie. Voor het aanwijzen van een vervangende periodekampioen, wordt verwezen naar het hiervoor gepubliceerde onder 12a Veteranenklassen Middels een opgave via de inschrijfformulieren hebben alle verenigingen de mogelijkheid gehad om per elftal de gemiddelde leeftijd van de spelers op te geven. Voor deze elftallen is getracht een indeling tot stand te brengen, waarbij niet alleen is gelet op de af te leggen reisafstanden, maar ook op deze leeftijden. Zo zijn er in de reserve zevende en achtste klassen diverse poules geformeerd van elftallen, waarvan de spelers een gemiddelde leeftijd van minimaal 35 jaar hebben. Deze poules hebben de omschrijving VA, VB, etc. meegekregen, waarbij de V uiteraard staat voor veteranen. Verenigingen, die met een elftal in een van deze poules uitkomen, wordt derhalve verzocht er rekening mee te houden dat in wedstrijden in deze poules bij voorkeur uitsluitend spelers van 35 jaar of ouder uitkomen. Bij het opgeven van wijzigingen in de competitie-indeling, verzoeken wij de verenigingen dan ook steeds rekening met vorenstaande competitie-indeling te houden Controle bezettingsgraad voetbalvelden Door de afdeling wedstrijdzaken wordt wekelijks gecontroleerd of het aantal te spelen wedstrijden past op de beschikbare speelvelden. Wanneer geconstateerd wordt dat er teveel thuiswedstrijden zijn in relatie tot het aantal beschikbare speelvelden, dan zal er een aanpassing van het programma plaatsvinden. Omdat dit alles een handmatige controle is, zou het kunnen zijn dat er een overbezetting van een speelveld over het hoofd wordt gezien. Daarom verzoeken wij alle verenigingen om na publicatie van de wedstrijdprogramma's altijd te controleren of alle vastgestelde thuiswedstrijden ook daadwerkelijk gespeeld kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn in verband met een verkeerde planning van wedstrijden, dan kunt u of in onderling overleg met de tegenstander een wijziging in het aanvangsuur aanbrengen, zulks met inachtname van de elders gepubliceerde regeling, dan wel in overleg met de competitieleider(s) een wijziging aanbrengen Speeltijden veldvoetbal Mannen senioren Vrouwen senioren A-junioren B-junioren C-junioren D-pupillen E-pupillen F-pupillen G-voetbal meisjes jaar meisjes jaar meisjes 6-13 jaar mini F-pupillen 2 x 45 minuten 2 x 45 minuten 2 x 45 minuten 2 x 40 minuten 2 x 35 minuten 2 x 30 minuten 2 x 25 minuten 2 x 20 minuten 2 x 30 minuten 2 x 45 minuten 2 x 35 minuten 2 x 30 minuten 3 wedstrijdjes van 12 minuten Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

18 9.9. Overige wedstrijdmededelingen veldvoetbal Rangorde jeugdvoetbal (beslissingswedstrijden) Uitsluitend in de klassen, die behoren onder categorie A zullen, indien twee of meer elftallen met een gelijk aantal punten eindigen, beslissingswedstrijden worden vastgesteld conform de reglementaire bepalingen. In alle overige jeugdklassen in categorie B is, indien twee of meer elftallen met een gelijk aantal punten eindigen, het doelsaldo bepalend Reglement bekerwedstrijden Reglement bekerwedstrijden West II (poule-vorm) 1. In groepen, bestaande uit 3 of 4 teams, wordt een halve competitie afgewerkt.in groepen, bestaande uit 2 teams, wordt een hele competitie afgewerkt. 2. De wedstrijden hebben de normale reglementaire speelduur. Bij een gelijke stand wordt niet verlengd. 3. Eindigen in een groep twee of meer teams/elftallen met een gelijk aantal punten, dan brengt het doelsaldo de beslissing. 4. Is ook het doelsaldo gelijk, dan wordt het team/elftal, dat de meeste doelpunten heeft gescoord,winnaar. 5. Is ook het aantal gescoorde doelpunten gelijk, dan beslist het lot. 6. Uitsluitend de nummer 1 van iedere groep plaatst zich voor de volgende ronde. 7. Een team/elftal, dat bij een vastgestelde bekerwedstrijd niet komt opdagen, wordt geacht - ongeacht het door de Tuchtcommissie bepaalde - de wedstrijd met 5-0 te hebben verloren. 8. Een elftal, dat door de Tuchtcommissie aansprakelijk wordt gesteld voor het staken van een wedstrijd, wordt automatisch uit de bekercompetitie genomen. Gebeurt dit in de fase, waarin nog poulewedstrijden worden afgewerkt, dan vervallen alle resultaten van de gespeelde wedstrijden van dit team. Gebeurt dit in een fase, waarin volgens het knock-outsysteem wordt gespeeld, dan plaatst de tegenstander zich automatisch voor de volgende ronde. 9. Wanneer er geen scheidsrechter is aangesteld, of wanneer de aangewezen scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet aanwezig is, dient de wedstrijd te worden geleid door een door de (als eerst in het programma genoemde) vereniging te leveren scheidsrechter, die lid moet zijn van de KNVB. De verenigingen zijn onvoorwaardelijk verplicht deze leiding te aanvaarden. Deze regel is niet van toepassing op wedstrijden van mannen senioren standaard-elftallen. Voor deze wedstrijden is het betreffende artikel in het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal van kracht. 10. Poulewedstrijden kunnen in onderling overleg worden verschoven. Verenigingen dienen er wel rekening mee te houden dat alle poulewedstrijden uiterlijk zondag 24 oktober 2004 gespeeld moeten zijn. Dit in verband met het tijdig kunnen vaststellen van de wedstrijden van de tweeede ronde. 11. In alle gevallen, waarin het vorenstaande niet voorziet, beslist het bestuur van de KNVB district West II Reglement bekerwedstrijden West II (K.O.-systeem) 1. De wedstrijden worden in principe geleid door scheidsrechters van de KNVB district West II. Wanneer er geen scheidsrechter is aangesteld, of wanneer de aangewezen scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet aanwezig is, dient de wedstrijd te worden geleid door een door de (als eerst in het programma genoemde) vereniging te leveren scheidsrechter, waarmee de tegenstander akkoord dient te gaan. Deze regel is niet van toepassing op wedstrijden van heren senioren standaard-elftallen. Voor deze wedstrijden is het betreffende artikel in het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal van kracht. 2. Het verschuiven van een doordeweeks vastgestelde bekerwedstrijd is alleen mogelijk naar een dag in dezelfde week. 3. De winnaars van de wedstrijden gaan over naar de volgende ronde. 4. Mocht er na de reglementaire speeltijd geen beslissing gevallen zijn, dan wordt de wedstrijd niet verlengd, maar worden er strafschoppen genomen. 5. De finales van de standaard heren-senioren zullen bij een gelijke eindstand worden verlengd volgens de reglementaire bepalingen. 6. Voor wat betreft de regeling voor het nemen van strafschoppen verwijzen wij U naar onze publikatie elders in dit bewaarnummer. 7. Een team/elftal dat bij één van de vastgestelde bekerwedstrijden niet komt opdagen, wordt direct uit de bekercompetitie genomen, terwijl de tegenstander overgaat naar de volgende ronde. 8. Een team/elftal dat bij één van de vastgestelde bekerwedstrijden aansprakelijk wordt gesteld voor het staken van een bekerwedstrijd, wordt direct uit de bekercompetitie genomen, terwijl de tegenstander zich automatisch plaatst voor de volgende ronde. 9. Doordeweekse bekerwedstrijden worden als volgt vastgesteld: senioren (op dinsdag en/of donderdag), ABC-junioren (op woensdag), D-pupillen (op maandag), meisjes (op woensdag) en de dames (op dinsdag en/of donderdag). 10. In alle gevallen, waarin het bovenstaande niet voorziet, beslist het bestuur van de KNVB district West II Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal In het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal zijn de leeftijdsgrenzen voor de verschillende jeugdcategorieën opgenomen. Aangezien de afdeling wedstrijdzaken jaarlijks veel vragen krijgt over dit onderwerp publiceren wij onderstaand een overzicht van deze leeftijdsgrenzen, zoals deze in het seizoen 2004/ 05 van toepassing zijn. 2e jaars A-Junior geboren in e jaars A-junior geboren in e jaars B-Junior geboren in e jaars B-Junior geboren in e jaars C-Junior geboren in e jaars C-Junior geboren in e jaars D-Pupil geboren in Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

19 1e jaars D-Pupil geboren in e jaars E-Pupil geboren in e jaars E-Pupil geboren in e jaars F-Pupil geboren in e jaars F-Pupil geboren in 1997 Meisjes jaar geboren in 1986, 1987 of 1988 Meisjes jaar geboren in 1989, 1990 of 1991 Meisjes 6-13 jaar geboren in 1992 tot en met Correspondentie Wij verzoeken u met klem in correspondentie, gericht aan de afdeling wedstrijdzaken, over bijvoorbeeld een indeling, altijd aan te geven in welke klasse/poule het betreffende team is ingedeeld. Gaat het over een bepaalde wedstrijd, noem dan altijd de juiste wedstrijddatum en het wedstrijdnummer. Ook willen wij er met klem op wijzen dat het zeer aan te bevelen is om per brief niet meer dan één onderwerp te vermelden. Dit alles zal de snelheid van het afhandelen van deze correspondentie bespoedigen. De afgelopen seizoenen heeft duidelijk gemaakt dat tal van functionarissen van de verenigingen zelfstandig contact opnemen met de afdeling wedstrijdzaken over het competitieverloop, dan wel de competitie-indeling. Op deze manier bereiken ons zeer veel uiteenlopende vragen, die per vereniging zelfs zo nu en dan tegenstrijdig zijn. Om dit te voorkomen, willen wij alle verenigingen verzoeken intern goede afspraken te maken over de communicatie tussen de vereniging en de afdeling wedstrijdzaken. Het aanstellen van een vaste contactpersoon, bijvoorbeeld uitsluitend de algeheel secretaris, dan wel een wedstrijdsecretaris, kan dit soort problemen voorkomen, terwijl het ook een vlottere afhandeling en verwerking van alle zaken tot gevolg zal hebben. Wij doen langs deze weg een beroep op de aangesloten verenigingen om vorenstaande werkwijze intern binnen de vereniging af te stemmen. Gelet op het aantal brieven of berichten van individuele leden, trainers, leiders of spelers, die wij buiten de verenigingsbesturen om dagelijks ontvangen over het competitieverloop en dergelijke, heeft de afdeling wedstrijdzaken het besluit moeten nemen deze brieven niet meer te beantwoorden. Het verenigingsbestuur, waarvan de betreffende briefschrijver/ster lid is, zal de brief ontvangen, met het verzoek één en ander met hem of haar kort te sluiten. In veel gevallen betreft het namelijk vragen of opmerkingen, waarop ook een verenigingsbestuur, al dan niet na raadpleging van dit bewaarnummer of de reglementenbundel, antwoord kan geven. Wij vragen hiervoor een ieders begrip Internet? ? Fax? Wij willen u graag wijzen op de internet-site van de KNVB t.w: Voor berichten aan het districtsbureau en competitieaangelegenheden kunt u gebruik maken van de adressen van de verschillende afdelingen: afdeling Algemeen Management Middelen & Ondersteuning Relaties Opleidingen Ondersteuning Clubbesturen Voetbaltechnische zaken Competitie veldvoetbal Competitie zaalvoetbal Scheidsrechterszaken Tuchtzaken Beroepszaken Overschrijvingen adres Voor faxberichten voor de afdeling wedstrijdzaken kunt gebruik maken van faxnummer: Informatie (specifiek) Futsal Functie zaalfunctionaris In de onderstaande sporthallen functioneert een door de KNVB aangestelde zaalfunctionaris: Forum Kwadraat A. Ammerlaan Buitenhof H. Bekker Klaverhal A. Busscher de Schilp R. Remmerswaal de Veur J. Verschelden de Blinkerd H. Bekker Zuidhaghe (dinsdag) J. van der Velden De taken van deze zaalfunctionaris zien er als volgt uit: - Optreden als contactpersoon tussen district en gemeentelijke zaalbeheerder. - Het nemen van maatregelen indien nodig bij ongevallen, e. d. - Het handhaven van de orde buiten de speelvelden. - Het verzorgen van de materialen. - Het ontvangen van spelers en scheidsrechters, alsmede het begeleiden van nieuwe scheidsrechters. - Het zo snel mogelijk melden van organisatorische onvolkomenheden aan het districtsbureau (niet aanwezig zijn van teams, scheidsrechters, materiaal, e.d.). - Het assisteren van de scheidsrechter bij het controleren van de legitimatiebewijzen aan de hand van de wedstrijdformulieren. - Het na afloop van de wedstrijden in ontvangst nemen van de ingevulde en getekende wedstrijdformulieren en er voor zorg te dragen dat deze dag volgende op de wedstrijddag Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus

20 op het Districtsbureau aanwezig zullen zijn. Let wel: de verenigingen blijven altijd verantwoordelijk voor het inzenden van de wedstrijdformulieren!! - Zaalcommissarissen krijgen, indien er wijzigingen in ''hun'' sporthal zijn, deze wijzigingen per post toegezonden Instructie zaaldienst verenigingen A. De besturen van de thuisspelende verenigingen hebben de plicht het toezicht binnen de resp. sporthallen uit te oefenen en de orde te handhaven. B. De thuisspelende vereniging dient zich tenminste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de vertegenwoordiger van de sporthal en hun taak eindigt na afloop van de wedstrijd. Met deze vertegenwoordiger worden indien nodig enkele specifieke zaken van de sporthal doorgenomen. Instructies van hem, mits niet in strijd met de reglementen en spelregels van de KNVB, dienen terstond te worden opgevolgd. C. De thuisspelende verenigingen dienen, indien nodig, het speelveld speelklaar te maken. D. Indien bij een vastgestelde wedstrijd de aangestelde scheidsrechter niet verschijnt, dan dient de wedstrijd toch gespeeld te worden. Een andere, niet aangestelde scheidsrechter kan bij afwezigheid van de aangestelde scheidsrechter de wedstrijd te allen tijde voor zich opeisen. Is die ook niet aanwezig, dan moet de eerstgenoemde vereniging voor een scheidsrechter, van tenminste 18 jaar en lid van de KNVB, zorgdragen. De tegenstander is verplicht deze scheidsrechter te accepteren. Deze regeling is niet van kracht op wedstrijden in de landelijke klassen en de hoofdklasse mannen. E. Indien er bij vastgestelde wedstrijden geen scheidsrechter is aangesteld, is de eerstgenoemde vereniging verplicht voor een scheidsrechter van tenminste 18 jaar te zorgen die tevens lid moet zijn van de KNVB. Indien bovenstaande vereniging in gebreke blijft of er een wedstrijd zonder scheidsrechter wordt gespeeld, dient de hiervan melding te worden gemaakt op het wedstrijdformulier. De competitieleider kan de zaak ter behandeling aan de tuchtcommissie doorgeven. F. Bij wedstrijden waar in het programma geen secretaris staat aangesteld, moet een lid van de thuisspelende vereniging als secretaris fungeren. G. Bij eventuele problemen en/of wanordelijkheden, die zich kunnen voordoen, en waarin deze instructie niet voorziet, gelieve u zich direct in verbinding te stellen met de beheerder van de sporthal. H. De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij onregelmatigheden een rapport op te maken en dit te richten aan de afdeling wedstrijdzaken. I. Van wedstrijden, die om welke reden ook, geen doorgang vinden, dient in alle gevallen rapport te worden opgemaakt. Dit rapport dient uiterlijk twee dagen na de wedstrijddag in het bezit te zijn van de afdeling wedstrijdzaken. J. De besturen van de thuisspelende verenigingen zien erop toe dat de deelnemende teams niet eerder de zaal betreden nadat de voorgaande wedstrijd is beëindigd. Bovendien zien zij erop toe dat de zaal slechts betreden wordt met gym-, basketbal- of speciale schoenen (geen zwarte zolen). Ander schoeisel of blootvoets is verboden op straffe van uitsluiting van betreffende spelers. K. Instructies van het bestuur van de thuisspelende vereniging dienen terstond te worden opgevolgd door spelers en publiek. Geschillen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de afdeling Wedstrijdzaken. L. Alleen spelers, scheidsrechters, lijnrechters, coaches en verzorgers mogen het speelveld betreden. Alle andere personen moeten naar de tribune worden verwezen. M. Er mag in geen enkele sporthal gerookt worden en/of etenswaren worden genuttigd. Overtreders dienen hierop gewezen te worden en terugverwezen te worden naar de tribune. N. De thuisspelende verenigingen dienen regelmatig toezicht te houden op de kleedkamers om zoveel mogelijk diefstal en wanordelijkheden te voorkomen. O. Functionarissen, aangesteld door de districtscommissie Futsal controleren regelmatig of de verenigingen de aan hen toebedeelde taken naar behoren uitvoeren. Adviezen van hen dienen terstond te worden opgevolgd. P. Bij verzuim tot uitvoering van de zaaldienst kunnen sancties volgen. (zie: administratieve verzuimen). Bij herhaalde overtreding van een team kan een team uit de competitie worden genomen. Q. Voor wat betreft de hallencompetitie geldt dat de verenigingen die voor scheidsrechters zorg-dragen ook de zaaldienst moeten vervullen op die avond. Een secretaris is bij de hallencompetitie niet verplicht, tevens mag één van de zaalleiders als scheidsrechter fungeren Promotie/ degradatieregelingen Algemene bepalingen voor het behalen van een periodekampioenschap Regeling om te komen tot periodekampioenen (geldt voor hoofdklasse en de 1e klasse mannen) De competitie voor klassen bestaande uit een even aantal teams wordt in twee perioden verdeeld (zie artikel 6), te weten: Voor de klassen bestaande uit 14 teams geldt: - een eerste periode van 13 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 13) - een tweede periode van 13 wedstrijden (wedstrijddagen 14 t/m 26) Voor de klassen bestaande uit een even aantal teams met twee perioden en twee periodekampioenen geldt: a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer 2 van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen. b. Indien op grond van het aantal punten in de periodestand hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de desbetreffende periode beslissend. c. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal het aantal voor gescoorde doelpunten beslissend. d.. Indien ook het aantal; voor gescoorde doelpunten gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld is in dit Bewaarnummer. N.B. Als een team in het bezit is van een periode titel en op de eindranglijst een herkansing- c.q. degradatieplaats bezet dan vervalt het recht om deel te nemen aan de periodekampioenschappen. Het team dat op de eindranglijst het hoogst geëindigd is en nog geen periodetitel heeft, wordt dan als vervanger aangemerkt. 20 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2004/05, augustus 2004

Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2

Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2 Voetbal met plezier! Dat sport en vooral voetbal een ongelofelijk belangrijke plaats in onze maatschappij inneemt bleek deze zomer weer tijdens het FIFA WK voor spelers tot 20 jaar. Nederland was dit jaar

Nadere informatie

Wijze lessen uit Duitsland

Wijze lessen uit Duitsland Wijze lessen uit Duitsland In één van de Nederlandse kranten las ik daags na de WK-finale dat voetbal zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen)

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. De periodekampioenen spelen met de overige periodekampioenen van alle 1 e klassen en de nummers 11 en 12 van de hoofdklassen

Nadere informatie

Handleiding voor de spelerspas

Handleiding voor de spelerspas Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Handleiding voor de spelerspas Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten spelerspas 3 2.1 Verbeteren controle 3 2.2 Geen pas = niet spelen 3 3. De pas 4 3.1 Voor

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal Promotie/degradatieregeling jeugdvoetbal Algemeen 1. Eindigen in categorie A in de eindrangschikking van de volledige competitie twee of meer elftallen

Nadere informatie

Handleiding voor de spelerspas. voor verenigingen en scheidsrechters

Handleiding voor de spelerspas. voor verenigingen en scheidsrechters Handleiding voor de spelerspas voor verenigingen en scheidsrechters HANDLEIDING VOOR DE SPELERSPAS 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 7 2. Uitgangspunten spelerspas 8 2.1 Verbeteren controle

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1

Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1 Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1 Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal Reserve-elftallen zaterdagvoetbal Reserve hoofdklasse A De kampioen speelt

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling

Promotie-/degradatieregeling Promotie-/degradatieregeling 1.23.4 Zaterdag landelijk Hoofdklasse A, B en C De kampioenen van de hoofdklasse A, B en C spelen om het kampioenschap van Nederland zaterdagamateurvoetbal. Vóór 1 juli zal

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL In de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn de volgende reglementswijzigingen aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012. Alleen de gewijzigde

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Handleiding spelerspas

Handleiding spelerspas KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding spelerspas Juli 2013 knvb.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 2. Uitgangspunten spelerspas... 4 2.1. Verbeteren controle...

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB De aanvoerder (1.2) Onder aanvoerder wordt verstaan die speler van het elftal/team die zich onderscheidt van de overige spelers van het elftal/team door middel

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zaterdag:... 4 Hoofdklasse

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 Mannen standaardelftallen Mannen reserve-elftallen (cat. A en B) Vrouwen (cat. A en B)

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Hoofdklasse A-B-C De nummers 1 tot en met 4 promoveren naar de nieuw te vormen topklasse. De nummers

Nadere informatie

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen Aan de besturen van aangesloten veldvoetbalverenigingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Postbus 8200; 3009 AE ROTTERDAM t: 010-2862111 f: 010-2862110 e: west2@knvb.nl Bank: ING-Bank 67.00.00.558 BTW:

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van verenigingen, de

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas Tijdstraf en verbeteringen gebruik spelerspas Informatie over de maatregelen uit het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit augustus 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS TIJDSTRAF EN VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN UIT HET ACTIEPLAN TEGEN GEWELD, VOOR SPORTIVITEIT AUGUSTUS 2013 INLEIDING Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 2015/ 16 Datum : 6 november 2015 Inhoudsopgave 1. Promotie-/degradatieregeling 3 1.1. Algemene Bepalingen... 3 1.1.1. Twee teams van een rechtspersoon

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zondag:... 4 Hoofdklasse zondag:...

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 1 Zaterdag district Noord... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1 e klasse A en B... 3 Reserve 2 e klasse A t/m D... 3 Reserve 3 e klasse

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 Reserve-elftallen mannen Vrouwen categorie B A-junioren, hoofdklasse,1 e en 2 e klasse

Nadere informatie

Bewaarnummer District Noord. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Noord. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Noord Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL 5 7.1 Afgelastingen 5 7.2 Bekerreglement jeugd, senioren mannen, en vrouwen 5 7.2.1 Deelname;

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen?

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen? Promotie degradatieregeling 2012-2013 4e klasse A t/m H De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse van het zondagvoetbal. De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m H spelen volgens een

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Bewaarnummer Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Inhoudsopgave Districtsinformatie 4 7. Informatie (specifiek) veldvoetbal... 4 7.1 Afgelastingen...

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I Seizoen 2015/'16 1 1. Promotie-/degradatieregeling mannen Algemene uitgangspunten in categorie A Topklasse A t/m

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen District Zuid2

Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen 2016 2017 District Zuid2 knvb.nl LET OP: Met ingang van dit seizoen spreken

Nadere informatie

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Activiteiten comm. Opleidingen Activiteiten comm. Opleidingen Do 5 sept: spelregelwijzigingen 2013/ 14 Do 3 okt: spelregels: handsballen Do 7 nov: spelregels:

Nadere informatie

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard.

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard. Tuchtzaken alle informatie op een rij De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee. Naast implementatie van de topklasse, geven we fasegewijs

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I / West II Seizoen 2016/'17 1 1. PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN ZAALVOETBAL 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Regeling nacompetitie

Nadere informatie

Nacompetitieschema senioren, inclusief data!

Nacompetitieschema senioren, inclusief data! Nacompetitieschema senioren, inclusief data! Zaterdagvoetbal 1 e elftallen Koppeling 1 e klasse Organisatie Landelijk Speeldata: 16 mei t/m juni. Wedstrijden inclusief data worden gepubliceerd op www.knvb.nl

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de elftallen die

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van

Nadere informatie

Bewaarnummer District West I. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District West I. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District West I Seizoen 2011/ 12 INHOUD 7. DISTRICTSINFORMATIE VELDVOETBAL 5 7.1 Afgelastingen 5 7.1.1 Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 5 7.1.2 Veteranen competities 5 7.2

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Overschrijvingen, hoe zit dat? beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Zuid II // november 2010 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 knvb.nl Zaterdag... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1

Nadere informatie

TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL

TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL Alle informatie op een rij 2013 1 1. Inleiding De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen en dit brengt veranderingen met zich mee. Het in

Nadere informatie

Bewaarnummer District West II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District West II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District West II Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE VELDVOETBAL/ZAALVOETBAL 5 7.1 Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 5 8. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL

Nadere informatie

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden:

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden: Voorwoord Namens de KNVB District Zuid I heten we u van harte welkom bij de bekerfinales. Een felicitatie is op z n plaats voor al die teams die tot de finale zijn doorgedrongen: van harte proficiat! Dit

Nadere informatie

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24.

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24. Het indienen van twee verzoeken Het indienen van twee verzoeken om overschrijving voor 31 mei is niet toegestaan. Buiten het feit dat een vereniging van een speler geen twee overschrijvingsformulieren

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16 knvb.nl Najaars Eredivisie (organisatie betaald voetbal)... 3 Voorjaar Eredivisie (organisatie

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

Bewaarnummer District Oost. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Oost. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Oost Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL 5 7.1 Aanvangstijden pupillen 5 7.2 Aanvangsuren 5 7.3 Aanvullende informatie dispensatienormen

Nadere informatie

Digitaal- Wedstrijdformulier (DWF)

Digitaal- Wedstrijdformulier (DWF) Informatieboekje Digitaal- Wedstrijdformulier (DWF) Algemene informatie In loop van het seizoen 2013-2014 is het de bedoeling dat alle teams van Juventa 12, vanaf de D-pupillen, overgaan op het digitale

Nadere informatie

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16

KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

2.1 Overzicht straffen Betaald Voetbal... 15. 3.1 Overlijdensberichten... 15

2.1 Overzicht straffen Betaald Voetbal... 15. 3.1 Overlijdensberichten... 15 1 INHOUD 15 juli 2011 Inleiding 1 Algemeen... 3 1.1 Reglementswijzigingen... 3 1.1.1 REGLEMENT AMATEURVOETBAL... 3 1.1.2 REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR VELDVOETBAL... 4 1.1.3 REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kunnen de elftallen deelnemen die in seizoen 2015/

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL Inhoudsopgave 7. Districtsinformatie veldvoetbal... 4 7.1 Afgelastingen... 4 7.1.1 Geen

Nadere informatie

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015

KNVB DE FLUITFLITS 2014/ 15 29/1/2015 29/1/2015 Langs De Lijn Tip: bij het invullen van de digitale strafcode(s) en vragenlijst na opslaan gaarne bevestigen zodat deze definitief kan worden verstuurd naar de afdeling Tuchtzaken! Tip: Raadpleeg

Nadere informatie

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Eredivisie dames Er wordt na de reguliere competitie als volgt een nacompetitie gespeeld. Nacompetitie kampioenspoule Ronde

Nadere informatie

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Bewaarnummer Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Inhoudsopgave Districtsinformatie 4 7. Informatie veldvoetbal... 4 7.1 Bekerreglementen...

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als hoogste

Nadere informatie

Heren en dames standaardteams

Heren en dames standaardteams Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie seizoen 2017-2018 Inleiding: invoering Promotieklasse met invang van seizoen 2018-2019 In de zomer van 2016 heeft het bondsbestuur van de KNHB na aankondiging

Nadere informatie

9 juni Algemene berichten KNVB district West I INHOUD

9 juni Algemene berichten KNVB district West I INHOUD INHOUD 10 9 juni 2011 1 Inleiding 2 2 Regelmentwijzigingen 3 3 Beroepszaken landelijk 15 4 Overlijdensberichten 16 5 Adresboekwijzigingen 16 Pagina 1 van 16 1 Inleiding De ontwikkeling van de digitalisering

Nadere informatie

Voorlichting over de invoering en gebruik spelerspas amateurvoetbal

Voorlichting over de invoering en gebruik spelerspas amateurvoetbal Voorlichting over de invoering en gebruik spelerspas amateurvoetbal Algemene vergadering amateurvoetbal 4 juni 2005 Landelijke invoering in het gehele amateurvoetbal met ingang van het seizoen 2006/'07

Nadere informatie

Bewaarnummer District Zuid II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Zuid II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Zuid II Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 4 7. INFORMATIE VELDVOETBAL 4 7.1 Bekerreglementen 4 7.1.1 Reglement KNVB beker voor amateurs 4 7.1.2 Reglement landelijke beker

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL Inhoudsopgave Landelijke informatie 8 1. Algemene informatie

Nadere informatie

KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse)

KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse) knvb.nl Artikel 1 Aan deze bekerwedstrijden kan worden

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1

AV A D i D g i it i aal a l 2 010/ 11 1 AV Digitaal 2010/ 11 11 Inhoud Plannen AV Digitaal 2010/ 11 Plannen op hoofdlijnen Aparte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen Plannen op hoofdlijnen Het programma AV Digitaal in seizoen 2010/

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // Landelijk Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal ONS O ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS Inhoudsopgave

Nadere informatie

SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1

SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1 SPEELDAGENKALENDER WEST II COMPETITIE VELDVOETBAL SEIZOEN 2011/ 12 (definitieve versie d.d. 8 mei 2011) Datum Kalender 1 Schema 14 Beker schema 8 half Schema 10 Meisjes ABC junioren Najaar schema 12 half

Nadere informatie

Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II Seizoen 2011/ 12 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 8 1. ALGEMENE INFORMATIE VELDVOETBAL 8 1.1 Aanvangsuren 8 1.2 Aanvoerder 8 1.2.1 Definitie 8 1.2.2 Aanvoerdersband

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord. Seizoen 2012/'13

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord. Seizoen 2012/'13 Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord Seizoen 2012/'13 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 7 1. ALGEMENE INFORMATIE COMPETITIEZAKEN 7 1.1 Aanvangsuren 7 1.2 Aanvoerder 7 1.2.1

Nadere informatie

Informatie wedstrijdzaken

Informatie wedstrijdzaken Informatie wedstrijdzaken Seizoen 2013-2014 (versie 1.0/14 augustus 2013) Voorwoord Binnen iedere vereniging steken vele leden een handje uit de mouwen om alles te regelen. Voetballen is namelijk niet

Nadere informatie

Wijze lessen uit Duitsland

Wijze lessen uit Duitsland Wijze lessen uit Duitsland In één van de Nederlandse kranten las ik daags na de WK-finale dat voetbal zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien

Nadere informatie

PROMOTIE-DEGRADATIEREGELING

PROMOTIE-DEGRADATIEREGELING PROMOTIE-DEGRADATIEREGELING JEUGDVOETBAL DISTRICT ZUID II Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Inhoudsopgave JO19... 3 Hoofdklasse JO19 (I en J)... 3 1 e klasse JO19 (17-18-19-20)...

Nadere informatie

PROMOTIE-DEGRADATIEREGELING

PROMOTIE-DEGRADATIEREGELING PROMOTIE-DEGRADATIEREGELING MANNEN, RESERVE ELFTALLEN DISTRICT ZUID II Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Inhoudsopgave Reserve-elftallen mannen... 3 Reserve hoofdklasse... 3 Reserve

Nadere informatie

Apeldoorn Cup 2015-2016

Apeldoorn Cup 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Sponsoren binnen de federatie.... 2 Hoofdsponsor... 2 Overige sponsoren zijn.... 2 2. Reglement " Apeldoorn Cup"... 3 3. Deelnemende verenigingen seizoen 2015/2016 Apeldoorn cup... 6 4.

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities

Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities Algemene competitie-informatie Landelijke A en B, Super A-/B en IDC-competities 2016-2017 Nieuwegein, 19 oktober 2016 Competitieleiding Alle wedstrijden in de Landelijke A en B, Super B en IDC-competities

Nadere informatie