Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetbal met plezier! Landelijke informatie. Districtsinformatie 2"

Transcriptie

1 Voetbal met plezier! Dat sport en vooral voetbal een ongelofelijk belangrijke plaats in onze maatschappij inneemt bleek deze zomer weer tijdens het FIFA WK voor spelers tot 20 jaar. Nederland was dit jaar gastheer van dit op één na grootste FIFA-toernooi en heeft weer bewezen dat een klein land heel goed in staat is een groot toernooi te organiseren. Dit heeft natuurlijk te maken met de professionele staf van de organisatie, maar zonder het leger van in totaal ongeveer 1200 vrijwilligers was het een onmogelijke opgave geweest. Weer blijkt dat mensen via sport met elkaar in contact komen, dat sport verbroedert en dat sport goed is voor lichaam en geest. Eigenlijk is al het voetbal in Nederland, en niet alleen de organisatie van grote toernooien, afhankelijk van de inzet van trouwe vrijwilligers, ouders, scheidsrechters en andere liefhebbers. Zij zorgen er voor dat er wekelijks wedstrijden gespeeld kunnen worden en dat mensen genieten van het voetbal en alles wat daar bij hoort. Ook de functionarissen van amateurverenigingen beoefenen hun functie op vrijwillige basis. Op vele momenten zullen zij, om hun functie goed uit te kunnen voeren, behoefte hebben aan een toegankelijk overzicht van belangrijke informatie en regels. Daarom geeft de KNVB het Bewaarnummer uit, waarin deze informatie en de regels die van belang zijn gedurende het seizoen op een rijtje staan. Wij hopen dat het Bewaarnummer weer zal helpen bij een soepel verloop van het toekomstige seizoen. Samen met u verheug ik me op een nieuw voetbalseizoen. Ik wens iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is bij het amateurvoetbal in Nederland, een spannend en sportief seizoen toe. U zet een deel van uw vrije tijd in om anderen het voetbal te laten beoefenen. Dat waarderen we en dat koesteren we. Dankzij u blijven we voetballen met plezier! Ruud Bruijnis directeur amateurvoetbal KNVB I N H O U D Landelijke informatie zie de Landelijke informatie op Districtsinformatie 2 7. Informatie veldvoetbal/futsal Gebruik spelerspas district West II Gebruik spelerspas in de praktijk Straftoemeting overtreding van het Bestuursbesluit Spelerspas Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 4 8. Informatie (specifiek) veldvoetbal Afgelastingen Reglement Districtsbeker veldvoetbal (m.u.v. Amstel Cup voor Amateurs) Promotie/degradatieregelingen Speeldagenkalender competities district Wijzigingen in het wedstrijdprogramma Toernooien Doordeweekse wedstrijden veldvoetbalcompetitie Inrichting speelterrein Invallersbepalingen jeugd Dispensatieverzoeken jeugdvoetbal Verruimende maatregelen categorie B Vergeefs gemaakte reis Uitslagenformulier E- en F-pupillen Veteranenklassen Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal Correspondentie Internet? ? Fax? Informatie (specifiek) Futsal Functie zaalfunctionaris Instructie zaaldienst verenigingen Promotie/degradatieregelingen Wedstrijdmededelingen Vrijstelling van wedstrijden futsal Bekerreglement futsal Informatie scheidsrechters Groepsindelingen Arbitrage oefenwedstrijden Afzeggingen van scheidsrechters/rapporteurs Informatie tuchtzaken Rugnummers Rapportage aan de Tuchtcommissie Wedstrijdformulieren Gele en rode kaarten voor bankzitter en nietspelers Wat wordt verstaan onder werkdagen Ingangsdatum straffen Mondelinge of schriftelijke behandeling Directe rode kaartregeling - Uitsluiting - schorsing - ontzegging functies Beroepszaken Informatie overig Ledenlijsten Regio-indeling Representatie Vergaderschema 32 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

2 Districtsinformatie 7. Informatie veldvoetbal/ futsal 7.1. Gebruik spelerspas district West II Het bestuur amateurvoetbal, overwegende dat: 1. De algemene vergadering amateurvoetbal in haar vergadering van 2 juni 2001 besloten heeft een proef uit te voeren met de herinvoering van de spelerspas; 2. De algemene vergadering amateurvoetbal in haar vergadering van 4 juni 2005 besloten heeft de spelerspas per 1 juli 2006 landelijk in te voeren; 3. De algemene vergadering amateurvoetbal het bestuur amateurvoetbal heeft verzocht het bestuursbesluit pilot spelerspas voor het district West II ter overbrugging voor het district West II voor de periode van één seizoen te verlengen; deelt mee als volgt: 1. Met ingang van 1 augustus 2002 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan bindende wedstrijden georganiseerd door het bestuur van het KNVB - district West II in de volgende klassen: a. mannen senioren b. vrouwen senioren c. A-, B- en C-junioren d. D-pupillen e. meisjespupillen 11 tot en met 13 jaar f. meisjesjunioren 13 tot en met 19 jaar g. G-voetbal 2. Gebruik van de spelerspas bij wedstrijden veldvoetbal a. Bij wedstrijden veldvoetbal dient de spelerspas voor aanvang van iedere wedstrijd getoond te worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders van de beide elftallen de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen. b. Indien door een van de aanvoerders of begeleiders een visuele controle vooraf van spelers aan de hand van de spelerspassen is gewenst, dient zowel het eigen bestuur als het bestuur van de tegenstander tijdig voor de wedstrijd hiervan in kennis te worden gesteld. Het bestuur van de thuisspelende club stelt de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd in kennis van de afspraken die omtrent deze controle zijn gemaakt. De controle vindt conform de afspraken door de scheidsrechter in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders plaats. c. De scheidsrechter draagt er zorg voor dat de spelerspassen gedurende de wedstrijd op een afgesloten plaats zijn opgeborgen of als waardevolle zaken in bewaring zijn gegeven. Het bestuur van de thuisspelende club is verplicht de scheidsrechter daartoe in de gelegenheid te stellen. d. In afwijking van het onder a bepaalde hoeft geen pas te worden getoond: - in die poule waarbij een of meerdere teams, welke niet onder district West II ressorteren, zijn ingedeeld. - Bij wedstrijden in de 4de klasse in het meisjesvoetbal. - Bij wedstrijden in de landelijke klassen senioren en jeugdcompetitie in de zin van het Reglement Landelijke Jeugdcompetitie. e. Na afloop van de wedstrijd: - Vindt door de scheidsrechter in het bijzijn van de aanvoerders of begeleiders visuele controle plaats van spelers aan de hand van de spelerspassen indien een of beide aanvoerders of begeleiders de wens daartoe kort voor aanvang, in de rust of direct na afloop van de wedstrijd aan de scheidsrechter kenbaar heeft gemaakt. - Controleert de scheidsrechter aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd zoals wisselspelers of naar aanleiding van eventuele voorvallen voor, tijdens en vlak na de wedstrijd. - Ondertekent de scheidsrechter het gecontroleerde wedstrijdformulier waarna hij de passen teruggeeft aan de aanvoerders of begeleiders. 3. Gebruik van de spelerspas bij wedstrijden futsal: a. Bij wedstrijden futsal overhandigt voor aanvang van iedere wedstrijd de leider of begeleider van het team de spelerspassen van de spelers van zijn team aan de scheidsrechter of, op diens instructie, aan de secretaristijdwaarnemer, die in het bijzijn van de leiders of begeleiders de passen controleert. b. Indien door een van de leiders of begeleiders een visuele controle vooraf van spelers aan de hand van de spelerspassen is gewenst, dient zowel het eigen bestuur als het bestuur van de tegenstander tijdig voor de wedstrijd hiervan in kennis te worden gesteld. De leider of begeleider van het thuisspelende team stelt de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd in kennis van de afspraken die omtrent deze controle zijn gemaakt. De controle vindt conform de afspraken door de scheidsrechter in het bijzijn van de leiders of begeleiders plaats. c. De scheidsrechter of de secretaristijdwaarnemer draagt er zorg voor dat de spelerspassen gedurende de wedstrijd op een afgesloten plaats zijn opgeborgen of onder toezicht blijven van de secretaristijdwaarnemer. Het bestuur van de thuisspelende club is verplicht de scheidsrechter daartoe in de gelegenheid te stellen. d. In afwijking van het onder a bepaalde hoeft geen pas te worden getoond bij wedstrijden in die poule waarbij een of meerdere teams, welke niet onder district West II ressorteren, zijn ingedeeld. e. Na afloop van de wedstrijd: - Vindt door de scheidsrechter in het bijzijn van de leiders of begeleiders visuele controle plaats van spelers aan de hand van de spelerspassen indien een of beide leiders of begeleiders de wens daartoe kort voor aanvang, in de rust of direct na afloop van de wedstrijd aan de scheidsrechter kenbaar heeft gemaakt. - Controleert de scheidsrechter aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden. 2 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

3 - Ondertekent de scheidsrechter het gecontroleerde wedstrijdformulier waarna hij of de secretaristijdwaarnemer de passen teruggeeft aan de aanvoerders of begeleiders. 4. Overtreding van het besluit a. Ieder handelen of nalaten in strijd met dit besluit is aan te merken als een overtreding in de zin van artikel 8 van de Statuten en onderworpen aan de tuchtrechtspraak zoals gereglementeerd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. b. De voorschriften gesteld in het kader van de proef Invoering spelerspas worden, voor zover van belang voor de tuchtrechtelijke handhaving, aangemerkt als wedstrijdbepalingen. c. De strafmaat voor overtredingen van dit besluit wordt conform artikel 9 lid 7 onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal vastgesteld door de overlegvergadering tuchtzaken. 5. Voor zover in dit besluit wordt afgeweken van het Reglement Amateurvoetbal, het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal of andere reglementen en besluiten van organen van de KNVB, zijn de bepalingen opgenomen in dit besluit bindend. 6. Het bestuur amateurvoetbal behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de proef dit besluit te wijzigen voor zover het verloop van de proef daar aanleiding toe geeft. Aldus besloten in de algemene vergadering amateurvoetbal d.d. 4 juni Gebruik spelerspas in de praktijk Geen pas = niet spelen Teneinde bovenstaande punten te bewerkstelligen is gekozen voor het principe: Geen pas = niet spelen. Dit betekent dat zonder het kunnen overleggen van de spelerspas deze persoon niet mag deelnemen aan de betreffende wedstrijd. Alleen in de navolgende klassen behoeft geen spelerspas te worden getoond Mannen senioren: de hoofdklassen zaterdag en zondag de tweede klasse D zondag A-junioren: ere- en eerste divisies tweede divisie B derde divisie B en C B-junioren: ere- en eerste divisie tweede divisie B derde divisie B en C C-junioren: tweede divisie B Vrouwen senioren: de hoofd- en eerste klassen tweede klasse zaterdag zevende klasse A zaterdag (zeventallen) Meisjesvoetbal: de vierde klassen meisjespupillen 7 tallen G-voetbal eerste klasse A tweede klasse A derde klasse A en uiteraard alle pupillen (geboren na ). futsal: ere en eerste divisies Verplichte controle door scheidsrechters Het bestuur amateurvoetbal heeft besloten dat het controleren van de spelerspassen een verplichte taak van de scheidsrechters is. Voorafgaand of na de wedstrijd. Als de scheidsrechter onvoldoende of onzorgvuldig de passen controleert, kunnen de leiders daar direct na de wedstrijd een aantekening van maken op het wedstrijdformulier. Dit zal vervolgens worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. Verplichte controle van wisselspelers Indien er wisselspelers daadwerkelijk zijn ingevallen tijdens de wedstrijd is de vereniging verplicht na afloop deze spelers bij de scheidsrechter aan te melden met de bijbehorende spelerspas. Het is nooit toegestaan het spel stil te leggen voor de controle van de pas tijdens de wedstrijd. Deze wisselspelers moeten tenminste tot een kwartier na afloop van de wedstrijd beschikbaar blijven voor een eventuele visuele controle. Wanneer geen pas getoond kan worden zal dit worden gezien als spelen zonder pas. Onvoldoende spelers = niet opkomen Indien als gevolg van de controle van de spelerspas bij een veldvoetbalwedstrijd van één team niet meer dan 6 spelers gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd, kan niet worden begonnen met de wedstrijd. Dit zal worden behandeld als niet spelen door schuld, met alle eventuele tuchtrechtelijke gevolgen van dien. Bij een futsalwedstrijd in de hoofd- en eerste klasse dienen minimaal 5 spelers speelgerechtigd te zijn en bij futsalwedstrijden in de tweede klasse of lager dienen er minimaal 4 spelers speelgerechtigd te zijn. Ook hier geldt: onvoldoende spelers betekent niet spelen door schuld. Wedstrijden in het kader van de Amstel Cup voor amateurs Bij wedstrijden in het kader van de amstel cup voor amateurs dienen ook de passen te worden gecontroleerd. Dit geldt dus ook voor elftallen uit de welke in de competitie geen spelerspassen dienen te tonen. Bijvoorbeeld wanneer een Hoofdklasser tegen een 3de-klasser speelt dienen van beide elftallen de passen te worden gecontroleerd. Wedstrijden in het kader van de RD-Trofee, Rijn en Gouwebeker en de HC-Cup Bij wedstrijden in het kader van de RD-Trofee, Rijn en Gouwe beker en de HC-Cup dienen ook de spelerspassen te worden gecontroleerd, met uitzondering wanneer men speelt tegen een elftal uit een ander district. (Dit in geval bij een wedstrijd van de RD-trofee. Hier spelen elftallen uit Zuid 1 mee) Overschrijvingen Spelers die zich met goedkeuring van het bondsbureau tijdens het seizoen van vereniging A naar vereniging B laten overschrijven, zijn speelgerechtigd als zij eveneens in het bezit zijn van een spelerspas. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

4 De spelerspas is persoonsgebonden wat betekent dat u verplicht bent de pas af te geven aan spelers die overschrijving aanvragen. Dus voor leden die overschrijving aanvragen naar uw vereniging behoeft u geen nieuwe pas aan te vragen. E-pupillen die uitkomen in de competitie van de D-pupillen Als een E-pupil incidenteel uitkomt bij de D-pupillen, kan de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam Epup toevoegen. Het districtskantoor oefent hierop controle uit. Dispensatiespelers die uitkomen in de competitie Als een dispensatiespeler uitkomt in competitiewedstrijden, moet de begeleider op het wedstrijdformulier achter de naam van de betreffende dispensatiespeler disp. toevoegen. Tevens dient de betreffende dispensatiespeler in het bezit te zijn van een door de KNVB uitgegeven dispensatieformulier. Bij twijfel kan altijd achteraf een schriftelijk verzoek tot controle worden aangevraagd. Relatienummer op wedstrijdformulier Op de wedstrijdformulieren wordt nog vaak de geboortedatum van een speler ingevuld. Dit is niet correct. In alle gevallen moet het relatienummer van betreffende speler worden vermeld. Ondertekening wedstrijdformulier na wedstrijd Beide aanvoerders/begeleiders en de scheidsrechter dienen ná de wedstrijd het wedstrijdformulier te ondertekenen. Pas dan staan alle aantekeningen op het wedstrijdformulier en is het klaar voor ondertekening. Plaats van controle De controle van de spelerspassen vindt minimaal een kwartier voor de wedstrijd plaats. Dit gebeurt in een afgesloten ruimte naar keuze van de scheidsrechter, zoals de bestuurskamer of kleedkamer. Uiteraard zijn beide aanvoerders/begeleiders bij de controle aanwezig. Tijdelijke spelerspas Tussen de aanvraagdatum en de uitlevering van de spelerspas zit een verwerkingstijd van ruim een week. Een speler ontvangt een tijdelijke spelerspas, zodat hij of zij deze tussenliggende periode toch kan voetballen. Deze pas is een beperkt aantal dagen geldig. Zonder een tijdelijke pas kan in dit geval dus niet gespeeld worden. Deelname aan tweede wedstrijd Spelers die tijdens een wedstrijd naar een andere wedstrijd moeten, dienen hun spelerspas mee te nemen. Voorafgaand aan de wedstrijd moet de aanvoerder/begeleider dit kenbaar maken aan de scheidsrechter, zodat afspraken gemaakt kunnen worden om de pas ook bij de tweede wedstrijd te kunnen tonen. Fotokopieën ongeldig Gebleken is dat sommige verenigingen fotokopieën van de spelerspassen laten zien in plaats van de originelen. Hierbij wordt bovendien gemeld dat de KNVB hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit is niet toegestaan. Alleen de originele spelerspas dient als identificatiemiddel. Fotokopieën of andere passen, zoals een rijbewijs, zijn absoluut niet geldig. Hiermee kunnen spelers dus niet deelnemen aan de wedstrijd. Meer informatie Voor meer informatie is tijdens kantooruren het districtskantoor bereikbaar op , t.a.v. Anny Cox. De handleiding Spelerspas kan kosteloos worden bijbesteld. Bereikbaarheid bij noodgevallen In het weekend kan er bij noodgevallen contact worden opgenomen met het hoofd wedstrijdzaken, tel.nr of de districtsmanager tel.nr Straftoemeting overtreding van het Bestuursbesluit Spelerspas nr Overtreding Betrokkene Strafmaat 1.1 Spelen zonder pas Vereniging 1.2 Spelen met een ongeldige pas 1.3 Spelen met een pas van een ander 1.4 Het aan een ander voor gebruik afstaan van de eigen pas 2.1 Niet meewerken aan, hinderen of verhinderen van de controle van de passen door scheidsrechter 2.2 Het zoek maken, laten verdwijnen, vernietigen van een spelerspas 3.1 Geen of geen goede gelegenheid bieden tot opbergen van de passen tijdens de wedstrijd 4.1 Niet, niet voldoende of niet zorgvuldig controleren van passen 4.2 Speler laten spelen zonder pas 5.1 Niet tonen van de pas ter gelegenheid van mondeling onderzoek 5.2 Tonen van de pas van een ander ter gelegenheid van een mondeling onderzoek 5.3 Tonen van een ongeldige pas ter gelegenheid van mondeling onderzoek Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler Vereniging Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider) Speler e 74,- + 1 winstpunt in mindering 3 t/m 6 maanden functieontzegging 3 t/m 6 wedstrijden e 74,- + 1 winstpunt in mindering 3 t/m 6 maanden functieontzegging 3 t/m 6 wedstrijden e 184,- + 3 winstpunten in mindering 6 t/m 9 maanden functieontzegging 6 t/m 10 wedstrijden 3 t/m 5 wedstrijden e 184,- + 3 winstpunten in mindering 6 t/m 9 maanden functieontzegging 6 t/m 10 wedstrijden e 369,- + 5 winstpunten in mindering 3 t/m 6 maanden schorsing 3 t/m 6 maanden schorsing Vereniging e 4,- scheidsrechter 3 t/m 6 maanden functieontzegging scheidsrechter 6 t/m 9 maanden functieontzegging Betrokkene in tuchtzaak 2 t/m 4 maanden schorsing Betrokkene in tuchtzaak Betrokkene in tuchtzaak 4 t/m 6 maanden schorsing 2 t/m 4 maanden schorsing 7.4. Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld Voor de volgende klassen is artikel 25 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 21 van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal van kracht: - alle standaardklassen mannen - reserve hoofd- en eerste klassen mannen - landelijke jeugd t/m 2de divisie - vrouwen hoofd- en eerste klassen - futsal mannen eerste klassen en hoger 4 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

5 Voor alle overige klassen geldt dat alle wedstrijden, indien 15 minuten na het officiële aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is en geen bondsscheidsrechter bereid is de wedstrijd te leiden, de wedstrijden toch doorgang dienen te vinden. De thuisspelende vereniging is in dit geval verplicht te zorgen voor een scheidsrechter, die lid moet zijn van de KNVB. De verenigingen zijn onvoorwaardelijk verplicht deze leiding te aanvaarden. 8. Informatie (specifiek) veldvoetbal 8.1. Afgelastingen Afkeuringberichten op Infothuis en TV West Een deel van District West II kan deze zender ontvangen en een ander deel kan beide zenders ontvangen. Bij deze extra service naar de KNVB leden en verenigingen is er de mogelijkheid om de afkeuringberichten vanaf de senioren tot en met de C - klasse te zien op: Internet: (sport teletekstpagina 603) Televisie: TV West, via Infothuis Sportsignaal (teletekst pagina 603) Kabelkrant: Infothuis Sportsignaal (teletekstpagina 603) Deze informatie zal tussen uur en geplaatst worden op de paginás en zijn verder de gehele dag te zien op de zaterdag en zondag Reglement Districtsbeker veldvoetbal (m.u.v. Amstel Cup voor Amateurs) Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: - de voor de districtscompetitie ingeschreven elftallen; Deelname aan de bekercompetitie in het desbetreffende district is voor de in de landelijke beker uitkomende elftallen mogelijk, voor zover men in het district niet verder is gevorderd dan de 3e ronde. Indien de 3e ronde reeds geheel of gedeeltelijk is verspeeld, is deelname vanuit de landelijke beker veldvoetbal niet meer mogelijk. Artikel 2 Bij deelname aan de districtsbeker veldvoetbal zijn de reglementaire bepalingen veldvoetbal van toepassing. Artikel 3 De eerste ronden worden gespeeld in poulevorm. De indeling van een poule tot stand door middel van een regionale indeling met poules van minimaal drie en maximaal vijf elftallen. Per poule wordt een halve competitie afgewerkt. Artikel 4 De poulewinnaars vervolgen het bekertoernooi door middel van het knock-outsysteem. Deze wedstrijden worden bij loting per district vastgesteld op door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen. Artikel 5 De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken als ontvangende vereniging is aangewezen. Artikel 6 Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. In overleg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet voorafgaan aan de desbetreffende bekerronde. Artikel 7 Voor eventuele verzoeken betreffende uitstel van vastgestelde wedstrijden, wordt verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in dit Bewaarnummer in hoofdstuk Artikel 8 Indien de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 3 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. Is na het verstrijken van deze termijn geen accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander. Artikel 9 In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. Hiervan dienen 3 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en desbetreffende hoofd wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis te zijn gesteld. Artikel 10 Eindigen in de eindrangschikking van een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist: a. Het doelsaldo van de halve competitie. b. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. c. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. d. Brengt ook dit geen beslissing, dan beslist het lot. Artikel 11 Wedstrijden die in een gelijk spel eindigen, worden al dan niet verlengd overeenkomstig de volgende regeling: a. Poulewedstrijden: worden niet verlengd en er worden geen strafschoppen genomen. b. Knock-outwedstrijden: onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten dienen strafschoppen te worden genomen. Voor de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de Spelregels veldvoetbal (regel 14). Er vindt géén verlenging plaats. c. Districtsfinale: bij een gelijk spel na 90 minuten wordt beslist overeenkomstig de volgende regeling. Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd twee keer 15 minuten verlengd. Is er dan nog geen beslissing verkregen, dan dienen strafschoppen te worden genomen volgens de Spelregels veldvoetbal. Artikel 12 Een elftal dat niet opkomt, zich terugtrekt voor één van de poulewedstrijden of schuldig wordt verklaard door de tuchtcommissie aan het staken van een wedstrijd, wordt geacht de wedstrijd met 5-0 te hebben verloren. Tevens wordt dat elftal Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

6 uitgesloten voor verdere deelname aan de knock-out wedstrijden. Daarnaast zal aangifte gedaan worden bij de tuchtcommissie. Een elftal dat niet opkomt, zich terugtrekt of schuldig wordt verklaard door de tuchtcommissie aan het staken van een wedstrijd, bij één van de knock-outwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. Daarnaast zal aangifte gedaan worden bij de tuchtcommissie. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Voorts wordt bij het niet opkomen c.q. terugtrekken een bedrag van e 55,30 bij de senioren en e 27,50 bij junioren en pupillen aan administratiekosten in rekening gebracht. Voorts moet de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich terugtrekt de gemaakte kosten, zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld vergoeden. Een en ander behoeft de goedkeuring van het desbetreffende districtsbestuur. Artikel 13 Een elftal dat in een bekerwedstrijd een niet gerechtigde speelster opstelt wordt - afgezien van de door de tuchtcommissie te nemen maatregelen - van verdere deelname uitgesloten. l Alle uitslagen in de poulewedstrijden van het elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten komen te vervallen. l Indien een elftal bij de knock-outwedstrijden van verdere deelname wordt uitgesloten, is de tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Artikel 14 De eindstrijd voor de districtsbeker bestaat uit een finalewedstrijd op een door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken te bepalen terrein. Artikel 15 De bekerwinnaar en de verliezend finalist van ieder district ontvangen een door het desbetreffende districtsbestuur beschikbaar gestelde beker die direct eigendom van de verenigingen wordt. Artikel 16 Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen elk voor de helft belast. Vanaf de kwartfinale worden er zoveel als mogelijk neutrale scheidsrechter en zo mogelijk ook assistent-scheidsrechters aangesteld. Artikel 17 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het desbetreffende districtsbestuur. Het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit reglement Promotie/degradatieregelingen Zaterdagvoetbal 1e klasse B De kampioen promoveert naar de hoofdklasse. De periodekampioenen spelen om het klassenperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de regeling klassenperiodekampioenschap (zie van dit Bewaarnummer). De klassenperiodekampioen speelt met de nummers 12 van de hoofdklasse A, B en C en de klassenperiodekampioenen van de 1e klasse A, C, D en E om 4 plaatsen in de hoofdklasse. Deze wedstrijden worden door middel van gestuurde loting vastgesteld, waarbij de nummers 12 van de hoofdklasse elkaar niet zullen treffen. Er wordt één beslissingswedstrijd op neutraal terrein gespeeld, die bij gelijke stand direct wordt verlengd en indien dan nog geen beslissing is verkregen worden strafschoppen genomen conform de regels van het voetbalspel. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 2e klasse om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) 2e klasse C en D De kampioen promoveert naar de 1e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummer 10 van de 1e klasse B om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 3e klasse om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie) 3e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de 2e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 2e klasse C en D om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 4e klasse om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 4e klasse A t/m D De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse. De periodekampioenen van 4A t/m 4D spelen met de nummers 10 van de 3e klasse om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 5e klasse om vier plaatsen in de 4e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 5e klasse A t/m D De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 4e klasse. 6 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

7 De periodekampioenen van 5A t/m 5D spelen met de nummers 10 van de 4e klasse om vier plaatsen in de 4e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve hoofdklasse De kampioen strijdt met de kampioenen van de overige districten om het kampioenschap van Nederland. De periodekampioenen spelen om het klassenperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de regeling wedstrijden periodekampioenen van een klasse om te komen tot een klassenperiodekampioen (zie elders in dit Bewaarnummer). De klassenperiodekampioen verwerft net als de kampioen het recht tijdens het seizoen 2006/ 07 deel te nemen aan het Amstel Cup voor Amateurs. De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 1e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 1e klasse om één plaats in de reserve hoofdklasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 1e klasse A en B De kampioen promoveert naar de reserve hoofdklasse. De periodekampioenen van de res. 1e klasse spelen met de nr. 10 van de res. hoofdklasse om één plaats in de res. hoofdklasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 2e klasse om twee plaatsen in de reserve 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 2e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de reserve 1e klasse. De periodekampioenen van de res. 2e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 1e klasse om twee plaatsen in de res. 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 3e klasse om zeven plaatsen in de reserve 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 3e klasse A t/m F De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. De periodekampioenen van de res. 3e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 2e klasse om zes plaatsen in de res. 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. Reserve 4e, 5e, 6e, 7e en 8e klasse (Categorie B) In principe zullen alle kampioenen één klasse hoger worden ingedeeld. De nummers 11 en 12 kunnen één klasse lager worden ingedeeld Zondagvoetbal 1e klasse B De kampioen promoveert naar de hoofdklasse. De periodekampioenen van de 1e klasse A en B en de nummer 12 van de Hoofdklasse A, spelen een beslissingsreeks om 1 plaats in de Hoofdklasse (zie artikel Regeling nacompetitie periodekampioenschappen ). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 2e klasse om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 2e klasse C en D De kampioen promoveert naar de 1e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummer 10 van de 1e klasse B om één plaats in de 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 3e klasse om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 3e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de 2e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 2e klasse C en D om twee plaatsen in de 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 4e klasse om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 4e klasse A t/m H De kampioen promoveert naar de 3e klasse. De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 3e klasse A t/m D om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de 5e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de 4e klasse om vier plaatsen in de 3e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). 5e klasse A t/m C De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 4e klasse. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

8 De periodekampioenen spelen met de nummers 10 van de 4e klasse A t/m D om zes plaatsen in de 4e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve hoofdklasse De kampioen strijdt met de kampioenen van de overige districten om het kampioenschap van Nederland. De periodekampioenen spelen om het klassenperiodekampioenschap, op de wijze, zoals omschreven in de regeling klassenperiodekampioenschap (zie elders in dit Bewaarnummer). De klassenperiodekampioen verwerft net als de kampioen het recht tijdens het seizoen 2006/ 07 deel te nemen aan het Amstel Cup voor Amateurs. Reserve 1e klasse A en B De kampioen promoveert naar de reserve hoofdklasse. De periodekampioenen van de res. 1e klasse spelen met de nr. 10 van de res. hoofdklasse om één plaats in de res. hoofdklasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 2e klasse. De nummer 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 2e klasse om twee plaatsen in de reserve 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 2e klasse A t/m D De kampioen promoveert naar de reserve 1e klasse. De periodekampioenen van de res. 2e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 1e klasse om twee plaatsen in de res. 1e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 3e klasse. De nummers 10 wordt een herkansing geboden tegen de periodekampioenen van de reserve 3e klasse om zeven plaatsen in de reserve 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). Reserve 3e klasse A t/m D De kampioenen promoveren naar de reserve 2e klasse. De periodekampioenen van de res. 3e klasse spelen met de nr. 10 van de res. 2e klasse om zeven plaatsen in de res. 2e klasse. Het speelschema voor de nacompetitie is gepubliceerd onder (speelschema nacompetitie). De nummers 11 en 12 degraderen naar de reserve 4e klasse. Reserve 4e, 5e, 6e, 7e en 8e klasse (Categorie B) In principe zullen alle kampioenen één klasse hoger worden ingedeeld. De nummers 11 en 12 kunnen één klasse lager worden ingedeeld Speelschema nacompetitie mannen senioren Onderstaand het speelschema voor de nacompetitie mannen senioren. Een ieder dient er rekening mee te houden dat de gepubliceerde data onder voorbehoud zijn. Als gevolg van het competitieverloop kan het namelijk noodzakelijk zijn deze data voor de nacompetitie aan te passen. Zaterdagvoetbal Nummer 12 Hoofdklasse en periodekampioenen eerste klasse zaterdag- en zondagvoetbal zaterdag 6 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van 1B - kampioen van de 2e periode van 1B zaterdag 13 mei 2006: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van 1B (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zaterdag 20 mei 2006: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van 1B (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) Nader te bepalen (neutraal terrein): d. finalewedstrijd voor klasseperiodekampioen 1B. Nummers 10 eerste klasse en periodekampioenen tweede klasse zaterdag 6 en 13 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van 2C speelt een thuisen van 2D. b. de kampioen van de 3e periode van 2C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 2D. c. de kampioen van de 3e periode van 2D speelt een thuisen van 2C. zaterdag 20 en 27 mei 2006: d. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. zaterdag 3 juni 2006 (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e klasse. Nummers 10 tweede klasse en periodekampioenen derde klasse zaterdag 6 en 13 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een thuisen van 3B. b. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3B. c. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een thuisen van 3A d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een thuisen van 3D. 8 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

9 e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een thuisen van 3C. zaterdag 20 en 27 mei 2006: g. de nummer 10 van de 2e klasse C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 2e klasse D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zaterdag 3 juni 2006 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. Nummers 10 derde klasse en periodekampioenen vierde klasse zaterdag 6 en 13 mei 2006: a. de nummer 10 van klasse 3A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4A. b. de kampioen van de 2e periode van 4A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4B. c. de nummer 10 van klasse 3B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4B. d. de kampioen van de 2e periode van 4B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4A. e. de nummer 10 van klasse 3C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4C. f. de kampioen van de 2e periode van 4C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4D. g. de nummer 10 van klasse 3D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4D. h. de kampioen van de 2e periode van 4D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 4C. zaterdag 20 mei (neutraal terrein): i. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. j. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. k. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. Nummers 10 vierde klasse en periodekampioenen vijfde klasse zaterdag 6 en 13 mei 2006: a. de nummer 10 van klasse 4A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5A. b. de kampioen van de 2e periode van 5A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5B. c. de nummer 10 van klasse 4B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5B. d. de kampioen van de 2e periode van 5B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5A. e. de nummer 10 van klasse 4C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5C. f. de kampioen van de 2e periode van 5C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5D. g. de nummer 10 van klasse 4D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5D. h. de kampioen van de 2e periode van 5D speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5C. zaterdag 20 mei 2006 (neutraal terrein): i. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. j. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. k. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. Klassenperiodekampioenschap reserve Hoofdklasse zaterdag 6 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode - kampioen van de 2e periode zaterdag 13 mei 2006: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zaterdag 20 mei 2006: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) Nummer 10 res. Hoofdklasse en periodekampioenen reserve eerste klasse zaterdag 6 en 13 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van res. 1A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 1B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 1A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 1B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 1B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 1A. zaterdag 20 en 27 mei 2006: d. de nummer 10 van de res. hoofdklasse speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. zaterdag 3 juni 2006 (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. hoofdklasse. Nummers 10 reserve eerste klassen en periodekampioenen reserve tweede klasse zaterdag 6 en 13 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van res. 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2B. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

10 b. de kampioen van de 3e periode van res. 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2A d. de kampioen van de 1e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2D. e. de kampioen van de 3e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2D. f. de kampioen van de 3e periode van res. 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2C. zaterdag 20 en 27 mei 2006: g. de nummer 10 van de res. 1e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de res. 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. zaterdag 3 juni 2006 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 1e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res.1e klasse. Nummers 10 reserve tweede klasse en periodekampioenen reserve derde klasse zaterdag 6 en 13 mei 2006: a. de nummer 10 van klasse 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg uit 3A, 3B of 3C zonder periodetitel (zie elders). b. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een thuisen van 3B. c. de kampioen van de 2e periode van 3A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3B. d. de kampioen van de 1e periode van 3B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3A. e. de nummer 10 van klasse 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3D. g. de nummer 10 van klasse 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 3C. h. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een thuisen van 3D. i. de nummer 10 van klasse 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg uit 3D, 3 E of 3F zonder periodetitel (zie elders). j. de kampioen van de 1e periode van 3F speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3E. k. de kampioen van de 2e periode van 3E speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3F. l. de kampioen van de 1e periode van 3E speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 3F. zaterdag 20 mei 2006 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. m. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. n. de winnaars van dewedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. o. de winnaars van dewedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. p. de winnaars van dewedstrijden k en l spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. Zondagvoetbal nummer 12 Hoofdklasse en periodekampioenen eerste klasse zaterdag- en zondagvoetbal Nader te bepalen (organisatie district West I) a. de kampioen van de 1e periode van 1C speelt een thuisen van 1D. b. de kampioen van de 3e periode van 1C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 1D. c. de kampioen van de 3e periode van 1D speelt een thuisen van 1C. Nader te bepalen (organisatie district West I) d. de nummer 10 van de Hoofdklasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. Nader te bepalen (organisatie district West I) f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e klasse. Nummers 10 eerste klasse en periodekampioenen tweede klasse zondag 7 en 14 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van 2C speelt een thuisen van 2D. b. de kampioen van de 3e periode van 2C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 2D. c. de kampioen van de 3e periode van 2D speelt een thuisen van 2C. zondag 21 en 28 mei 2006: d. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. maandag 5 juni 2006 (neutraal terrein): f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 1e klasse. 10 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

11 Nummers 10 tweede klasse en periodekampioenen derde klasse zondag 7 en 14 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een thuisen van 3B. b. de kampioen van de 3e periode van 3A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3B. c. de kampioen van de 3e periode van 3B speelt een thuisen van 3A d. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een thuisen van 3D. e. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 3e periode van 3D speelt een thuisen van 3C. zondag 21 en 28 mei 2006: g. de nummer 10 van de 2e klasse C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 2e klasse D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. maandag 5 juni 2006 (neutraal terrein) k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. Nummers 10 derde klasse en periodekampioenen vierde klasse zondag 7 en 14 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van 4A speelt een thuisen van 4B. b. de kampioen van de 3e periode van 4A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4B. c. de kampioen van de 3e periode van 4B speelt een thuisen van 4A. d. de kampioen van de 1e periode van 4C speelt een thuisen van 4D. e. de kampioen van de 3e periode van 4C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4D. f. de kampioen van de 3e periode van 4D speelt een thuisen van 4C. g. de kampioen van de 1e periode van 4E speelt een thuisen van 4F. h. de kampioen van de 3e periode van 4E speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4F. i. de kampioen van de 3e periode van 4F speelt een thuis- en van 4E. j. de kampioen van de 1e periode van 4G speelt een thuisen van 4H. k. de kampioen van de 3e periode van 4G speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 4H l. de kampioen van de 3e periode van 4H speelt een thuisen van 4G. zondag 21 en 28 mei 2006: m. de nummer 10 van de 3e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. n. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. o. de nummer 10 van de 3e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. p. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. q. de nummer 10 van de 3e klasse C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd g. r. de winnaar van wedstrijd h speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd i. s. de nummer 10 van de 3e klasse D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd j. t. de winnaar van wedstrijd k speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd l. maandag 5 juni 2006 (neutraal terrein): u. de winnaars van de wedstrijden m en n spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. v. de winnaars van de wedstrijden o en p spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. w. de winnaars van de wedstrijden q en r spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. x. de winnaars van de wedstrijden s en t spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 3e klasse. Nummers 10 vierde klasse en periodekampioenen vijfde klasse zondag 7 en 14 mei 2006: a. de nummer 10 van 4A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5A. b. de nummer 10 van 4B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 5A. c. de nummer 10 van 4C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5B. d. de nummer 10 van 4D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 5B. e. de nummer 10 van 4E speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5C. f. de nummer 10 van 4F speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 5A. g. de nummer 10 van 4G speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogestgeeindigde ploeg van 5A, 5B of 5C zonder periodetitel (zie elders). h. de nummer 10 van 4H speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 5C. i. de kampioen van de 3e periode van 5B speelt een thuisen van 5C. zondag 21 en 28 mei 2006: j. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. k. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

12 l. de winnaar van wedstrijd e speelt vervolgens tegen de beste verliezer van de wedstrijden a t/m i (zie elders) één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. m. de winnaars van de wedstrijden f en g spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. n. de winnaars van de wedstrijden h en i spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 4e klasse. maandag 5 juni 2006 (neutraal terrein) g. de verliezers van de wedstrijden j tot en met n spelen vervolgens een eendagstoernooi, waarvan de nummer 1 promoveert naar de 4e klasse. Periodekampioenen reserve Hoofdklasse zondag 7 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode - kampioen van de 2e periode zondag 14 mei 2006: b. verliezer wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) zondag 21 mei 2006: c. winnaar wedstrijd a - de kampioen van de 3e periode van (zie artikel ; Reglement klasseperiodekampioenschap) Nummer 10 reserve Hoofdklasse en periodekampioenen reserve eerste klasse zondag 7 en 14 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van res. 1A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 1B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 1A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 1B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 1B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 1A. zondag 21 en 28 mei 2006: d. de nummer 10 van de res. hoofdklasse speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. e. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. maandag 5 juni 2006 (neutraal terrein) f. de winnaars van de wedstrijden d en e spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. hoofdklasse. Nummers 10 reserve eerste klasse en periodekampioenen reserve tweede klasse Zondag 7 en 14 mei 2006: a. de kampioen van de 1e periode van res. 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2B. b. de kampioen van de 3e periode van res. 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2B. c. de kampioen van de 3e periode van res. 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2A d. de kampioen van de 1e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2D. e. de kampioen van de 3e periode van res. 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van res. 2D. f. de kampioen van de 3e periode van res. 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van res. 2C. zondag 21 en 28 mei 2006: g. de nummer 10 van de res. 1e klasse A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd a. h. de winnaar van wedstrijd b speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd c. i. de nummer 10 van de 1e klasse B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd d. j. de winnaar van wedstrijd e speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de winnaar van wedstrijd f. maandag 5 juni 2006 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res. 1e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de res.1e klasse. Nummers 10 reserve tweede klasse en periodekampioenen reserve derde klasse zondag 7 en 14 mei 2006: a. de nummer 10 van klasse 2A speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg uit 3A, 3B of 3C zonder periodetitel (zie elders). b. de kampioen van de 1e periode van 3A speelt een thuisen van 3B. c. de kampioen van de 2e periode van 3A speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3B. d. de kampioen van de 1e periode van 3B speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3A. e. de nummer 10 van klasse 2B speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 1e periode van 3D. f. de kampioen van de 1e periode van 3C speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3D. g. de nummer 10 van klasse 2C speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 2e periode van 3C. h. de kampioen van de 3e periode van 3C speelt een thuisen van 3D. i. de nummer 10 van klasse 2D speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de hoogstgeeindigde ploeg uit 3D, 3 E of 3F zonder periodetitel (zie elders). j. de kampioen van de 1e periode van 3F speelt een thuis- en een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3E. k. de kampioen van de 2e periode van 3E speelt een thuisen een uitwedstrijd tegen de kampioen van de 3e periode van 3F. l. de kampioen van de 1e periode van 3E speelt een thuisen van 3F. zondag 21 mei 2006 (neutraal terrein): k. de winnaars van de wedstrijden a en b spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. l. de winnaars van de wedstrijden c en d spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. m. de winnaars van de wedstrijden e en f spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. n. de winnaars van dewedstrijden g en h spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. 12 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

13 o. de winnaars van dewedstrijden i en j spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse. p. de winnaars van dewedstrijden k en l spelen vervolgens één wedstrijd om één plaats in de 2e klasse Jeugdvoetbal Periodekampioenschappen: In de 2e en 3e divisies evenals bij de hoofdklasse en de 1e klasse bij de A-junioren wordt er gespeeld om periodetitels. Er zijn drie periodes, t.w. wedstrijddag 1 t/m 8, wedstrijddag 9 t/m 15 en wedstrijddag 16 t/m 22. De periodekampioenen strijden met de andere periodekampioenen (uit dezelfde klasse) in toernooivorm om het klassenperiodekampioenschap. Dit geschiedt in toernooivorm op één dagdeel (midweeks of weekend) op een nader te bepalen tijdstip en wijze. De winnaar van periode 1 speelt de eerste wedstrijd tegen de winnaar van periode 2. De verliezer van deze eerste wedstrijd speelt de tweede wedstrijd tegen de winnaar van periode 3. Vervolgens speelt de winnaar van periode de derde en laatste wedstrijd tegen de winnaar van de eerste wedstrijd. De wedstrijden hebben een duur van 2 x 25 minuten. De klassenperiodekampioenen worden gekoppeld aan een herkanser van de bovenliggende klasse, waarmee opnieuw in toernooivorm wordt gespeeld om promotie/behoud. Hoofdklasse A-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e divisie. De klassenperiodekampioenen van de hoofdklasse A en B spelen met een nummer 10 van een derde divisie in toernooivorm om één plaats in de 3e Divisie. De klassenperiodekampioen van de hoofdklasse A speelt met de herkanser van de derde divisie B en de klassenperiodekampioen van de hoofdklasse C West 1 om 1 plaats in de derde divisie De klassenperiodekampioen van de hoofdklasse B speelt met de herkanser van de derde divisie C en de klassenperiodekampioen van de hoofdklasse B Zuid 1 om 1 plaats in de derde divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e klasse. De klassenperiodekampioenen van de 1e klasse A en B spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse B in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. De klassenperiodekampioenen van de 1e klasse C en D spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse A in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. 1e klasse A-junioren De kampioenen van de 1e klasse A, B, C en D promoveren naar de hoofdklasse. De klassenperiodekampioenen van de 1e klasse A en B spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse B in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. De klasse periodekampioenen van de 1e klasse C en D spelen met een nummer 9 van de hoofdklasse A in toernooivorm om één plaats in de hoofdklasse. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse. 2e klasse A-junioren De kampioenen van de 2e klasse hebben het recht te promoveren naar de 1e klasse. Hoofdklasse B-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e Divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e klasse. 1e klasse De kampioenen van de 1e klasse promoveren naar de hoofdklasse. De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse degraderen naar de 2e klasse. 2e klasse De kampioenen van de 2e klasse hebben het recht te promoveren naar de 1e klasse. Hoofdklasse C-junioren De kampioenen van de hoofdklasse A en B promoveren naar de landelijke 3e divisie. De nummers 10, 11 en 12 van de hoofdklasse A en B degraderen naar de 1e klasse. 1e klasse De kampioenen van de 1e klasse promoveren naar de Hoofdklasse. De nummers 10, 11 en 12 van de 1e klasse degraderen naar de 2e klasse. 2e klasse De kampioenen van de 2e klasse hebben het recht te promoveren naar de 1e klasse. Topklasse D-pupillen De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de hoofdklasse. Hoofdklasse D- en E-pupillen De kampioenen van de hoofdklasse bij de D-pupillen promoveren naar de topklasse. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. 1e klasse D- en E-pupillen De kampioenen promoveren naar de hoofdklasse. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

14 De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 2e klasse Vrouwenvoetbal Zaterdagcompetitie 2e klasse: De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de landelijke 1e klasse. De nummers 10, 11, 12 en 13 degraderen naar de derde klasse 3e klasse: De kampioenen promoveren naar de 2e klasse De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. 4e klasse: De kampioenen promoveren naar de 3e klasse. Extra promotie vindt plaats op basis van de eindstanden seizoen 2005/ 06. Zondagcompetitie 2e klasse: De kampioen van de 2e klasse promoveert naar de landelijke 1e klasse. De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 3e klasse 3e klasse: De kampioenen promoveren naar de 2e klasse De nummers 10, 11 en 12 degraderen naar de 4e klasse. 4e klasse: De kampioenen promoveren naar de 3e klasse Algemene bepalingen Elftallen komen niet voor promotie in aanmerking, indien in de naastgelegen hogere klasse al in alle poules een elftal van deze vereniging uitkomt. In dit geval promoveert de nummer 2 van de eindrangschikking. Het vorenstaande is uitsluitend van toepassing op de promotie naar de reserve hoofd- tot en met derde klasse van het mannen reservevoetbal. Vanaf de reserve vierde klasse behoudt het districtsbestuur zich het recht voor om twee elftallen van één vereniging in dezelfde poule in te delen, indien hierdoor al te grote reisafstanden voorkomen kunnen worden. Het kan voorkomen dat, na het doorvoeren van deze promotie/ degradatieregeling, mede als gevolg van terugtrekkingen of het inwilligen van verzoeken tot het lager indelen van elftallen, niet alle poules uit 12 elftallen gaan bestaan. In voorkomende gevallen behoudt het districtsbestuur zich het recht voor om deze poules aan te vullen tot 12 teams, waarbij is bepaald dat het extra laten promoveren van elftallen voorrang krijgt boven het laten vervallen van degradatie. Bij het maken van een keuze tot het extra promoveren van elftallen, zal de eindstand van het seizoen 2005/ 06 als basis dienen. In eerste instantie zal een keuze worden gemaakt uit die elftallen, die tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 31 mei 2006) een verzoek tot een hogere indeling hebben aangevraagd bij de afdeling wedstrijdzaken Toewijzing hoogstgeeindigde ploeg Voor deelname aan de nacompetitie om promotie naar de reserve tweede klasse zaterdag- en zondagvoetbal komt ook de hoogst geëindigde ploeg van de reserve derde klasse zonder periodetitel in aanmerking. Deze zal worden toegewezen op basis van het gemiddelde aantal punten per wedstrijd. Is dit gemiddelde gelijk, dan beslist het doelsaldo. Ook indien extra promotieplaatsen moeten worden toegewezen kan, indien niet anders is bepaald, het districtsbestuur op basis van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd, extra promotieplaatsen toewijzen Toewijzing beste verliezer Bij de nacompetitie om promotie naar vierde klassen (standaard) zondagvoetbal gaan niet alleen der winnaars van de wedstrijden van de eerste ronde, maar ook de beste verliezer van de wedstrijden van de eerste ronde door naar de tweede ronde. Deze beste verliezer zal worden toegewezen op basis van het aantal behaalde punten in de nacompetitie. Komen er op grond van het aantal punten meerdere elftallen in aanmerking, dan beslist het doelsaldo. Is ook het doelsaldo gelijk, dan brengt het gemiddelde aantal punten per wedstrijd, behaald in de reguliere competitie de beslissing. Is ook dit gemiddelde gelijk, dan beslist het doelsaldo van de reguliere competitie. Ook indien extra promotieplaatsen moeten worden toegewezen kan, indien niet anders is bepaald, het districtsbestuur op basis van het gemiddelde aantal behaalde punten per wedstrijd, extra promotieplaatsen toewijzen Aantal periodekampioenen is altijd drie Voor alle klasse in het district West II geldt dat er altijd drie elftallen zullen deelnemen aan de nacompetitie. Dit is daardoor eveneens van toepassing op die klasse, waarin de competitie met twee periodes wordt afgewerkt. Voor deze klassen geldt de onderstaande regeling, welke overigens ook is weergegeven in het landelijk deel van dit bewaarnummer: Voor de klasse bestaande uit een oneven aantal teams met twee perioden en drie periodekampioenen geldt: a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer 2 van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen. b. Het team dat in de eindrangschikking van de competitie in een klasse met een oneven aantal teams de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, wordt in deze regeling als periodekampioen van de derde periode aangemerkt. c. Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend. d. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling. 14 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

15 Bovenstaande regeling is eveneens van toepassing op die klasse, die de competitie aanvangen met een even aantal teams en waarin als gevolg van terugtrekking of het uit de competitie van een elftal een oneven aantal elftallen aan de competitie deelneemt. In dit laatste geval wordt echter altijd rekening gehouden met het verworven recht van een periodekampioen. Daar waar deze promotie-/degradatieregeling niet in voorziet, beslist het Bestuur van de KNVB district West II Speeldagenkalender competities district Datum Hoofd-klassen mannen Hoofd- en 1e klassen vrouwen Kalender 1 Standaard schema 14 Kalender 2 Standaard Schema 12 Kalender 3 A-categorie senioren / jeugd Kalender 4 B-categorie senioren / jeugd Kalender 5 Reeksen Bijzondere Activiteiten/ Data dinsdag 16 aug. Amstel 1 Amstel /21 aug beker beker 1 beker 1 beker 1 (D) dinsdag 23 aug. Amstel 2 Amstel /28 aug beker Amstel 3 Amstel 3 beker 2 beker 2 beker 2 (D) Zwaluwen Jeugd Actie ddweeks 29 aug/ beker 3 1sep 3/4 sept beker 3 beker 3 (D) NJ 1 (E/F) 10/11 sept NJ 2 17/18 sept NJ 3 24/25 sept inhaal NJ 4 1/2 okt NJ 5 8/9 okt NJ 6 15/16 okt e ronde Amstel en inhaal competitie 2e ronde Amstel en inhaal competitie 2e ronde beker en inhaal competitie 2e ronde beker en inhaal competitie 2e ronde beker en inhaal competitie Herfstvakantie 22/23 okt inhaal inhaal inhaal Herfstvakantie 29/30 okt inhaal NJ 8 5/6 nov inhaal NJ 9 12/13 nov NJ 10 19/20 nov NJ 11 26/27 nov Inhaal Inhaal Inhaal 7 NJ 7 3/4 dec NJ 1 (D) inhaal E/F 10/11 dec inhaal 17/18 dec inhaal 14 inhaal 3e ronde beker en inhaal competitie 3e ronde beker en inhaal competitie 3e ronde beker en inhaal competitie 24/25 dec vrij vrij feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop 31 dec/1 jan. vrij vrij feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop /8 jan vrij inhaal feestdagenstop feestdagenstop feestdagenstop inhaal (zie toelichtinstop feestdagen- 14/15 jan 2006 vrij inhaal NJ 21/22 jan inhaal en VJ 5 Amstel 28/29 jan Amstel en inhaal 15 3e ronde Amstel 3e ronde Amstel inhaal 1 VJ 1 en en inhaal competitie inhaal competitie 4/5 febr inhaal VJ 6 11/12 febr VJ 7 18/19 febr inhaal 4e ronde beker en inhaal competitie 4e ronde beker en inhaal competitie 25/26 febr Inhaal/ Amstel inhaal 1/32-finales Amstel en inhaal competitie 1/32-finales Amstel en inhaal competitie inhaal inhaal (zie toelichting) 4e ronde beker en inhaal competitie 4/5 maart VJ 8 11/12 maart inhaal inhaal inhaal VJ 2 18/19 maart 2006 inhaal/ inhaal VJ 3 Amstel 25/26 maart inhaal Inhaal VJ 4 1/2 april inhaal inhaal inhaal inhaal 8/9 april VJ 9 zaterdag 15 april 2006 inhaal/ Amstel inhaal zaterdag: 25 zondag: inhaal 1/16 finales Amstel inhaal en 1/16 finales Amstel senioren: 5e ronde beker competitie: vrij jeugd: - vrij senioren: 5e ronde beker competitie: inhaal (zie toelichting) jeugd: - vrij inhaal vrij Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie (carnaval) Paaszaterdag Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

16 Datum maandag 17 april 2006 Hoofd-klassen mannen inhaal/ Amstel Hoofd- en 1e klassen vrouwen inhaal Kalender 1 Standaard schema 14 zaterdag: inhaal zondag: 25 Kalender 2 Standaard Schema 12 inhaal en 1/16 finales Amstel Kalender 3 A-categorie senioren / jeugd senioren: 5e ronde beker competitie: vrij jeugd: - vrij Kalender 4 B-categorie senioren / jeugd senioren: 5e ronde beker competitie: inhaal (zie toelichting) jeugd: - vrij Kalender 5 Reeksen 1/16 finales Amstel 22/23 april VJ 10 dinsdag 25 april senioren: 6e ronde beker 29/30 april 2006 inhaal/ Amstel beslissingswedstrijdestrijdestrijden beslissingswed- beslissingswed- senioren: - inhaal vrij (zie toelichting) dinsdag 2 mei 1/8 finales Amstel 1/8 finales Amstel 1/8 finales Amstel senioren: senioren: e ronde beker 7e ronde beker 6/7 mei nacompetitie 1 nacompetitie 1 senioren: senioren: vrij nacompetitie 1 inhaal (zie toelichting) jeugd: - vrij 13/14 mei nacompetitie 2 nacompetitie 2 senioren: nacompetitie 2 jeugd: nacompetitie 1 20/21 mei 2006 KvN nacompetitie 3 nacompetitie 3 senioren: nacompetitie 3 jeugd: nacompetitie 2 donderdag 25 KvN mei 27/28 mei 2006 KvN nacompetitie 4 Finaledag Amstel Cup nacompetitie 4 Finaledag Amstel Cup senioren: nacompetitie 4 dinsdag 30 mei KvN 2006 donderdag 1 juni KvN en 5 juni 2006 KvN nacompetitie 5 nacompetitie 5 senioren: nacompetitie 5 10/11 juni 2006 KvN 17/18 juni 2006 KvN jeugd: - vrij senioren:- inhaal jeugd: - vrij senioren:- inhaal jeugd: - vrij vrij vrij vrij Bijzondere Activiteiten/ Data Tweede Paasdag meivakantie meivakantie meivakantie Hemelvaartsdag Pinksteren 8.5. Wijzigingen in het wedstrijdprogramma Met in achtneming van het gestelde in het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal dienen verenigingen die in onderling overleg wijzigingen wensen aan te brengen in het wedstrijdprogramma als volgt te handelen: Voor wedstrijden in categorie A en B 1. Zowel de ontvangende als bezoekende vereniging zendt een schriftelijke bevestiging naar het districtsbureau van het gewijzigde aanvangsuur c.q. de gewijzigde speeldag. 2. Beide schriftelijke verklaringen dienen tenminste drie werkdagen vóór de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijddag op het districtsbureau aanwezig te zijn. 3. Wanneer van slechts één vereniging een bevestiging van een wedstrijdwijziging wordt ontvangen, zal deze niet door de afdeling wedstrijdzaken in behandeling worden genomen. Hiervan wordt afgeweken, indien in de betreffende bevestiging melding wordt gemaakt van de naam van het bestuurslid van de betreffende tegenstander, waarmee de afspraak tot het verplaatsen van de wedstrijd overeen is gekomen. 4. Telefonische meldingen van wedstrijdwijzigingen worden niet in behandeling genomen. 5. Indien aan voornoemde bepalingen wordt voldaan dan zendt het districtsbureau een bevestiging van de betreffende wijziging aan de betrokken verenigingen, alsmede de scheidsrechter Voor wedstrijden in categorie A 6. Wijziging in de vastgestelde wedstrijddatum is slechts mogelijk indien de wedstrijd in overleg met de tegenstander wordt gespeeld op een datum, gelegen vóór de door de afdeling wedstrijdzaken vastgestelde datum. Blijven verenigingen voor wat betreft het doorgeven vande wedstrijdwijzigingen in gebreke, dan kan het districtsbestuur: a) de gespeelde wedstrijd als niet gespeeld beschouwen; b) aangifte doen bij de Tuchtcommissie, wegens niet spelen door schuld. Mocht blijken dat een wedstrijd toch op een andere datum, of op een ander tijdstip, gespeeld wordt en de door de KNVB aangestelde scheidsrechter een vergeefse reis maakt, doordat de wedstrijdwijziging niet in overeenstemming met de daartoe vastgestelde regels is doorgegeven aan de afdeling wedstrijdzaken, dan zal de wedstrijd als niet gespeeld worden beschouwd. Het niet spelen van de wedstrijd zal in dit geval altijd ter behandeling worden voorgelegd aan de Tuchtcommissie. Nadere toelichting: A Indien met de tegenstander geen overeenstemming kan worden bereikt over een nieuwe speeldatum, blijft de door de afdeling wedstrijdzaken vastgestelde wedstrijddatum van kracht. Het is derhalve niet mogelijk op verzoek van één vereniging een wedstrijdwijziging aan te brengen. Mocht de wedstrijd in een voorkomend geval niet gespeeld worden, dan zal het niet spelen van de wedstrijd ter behandeling moeten worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. B Voor wedstrijden in categorie B, die worden verschoven naar een latere datum geldt de bepaling dat voorafgaande aan de door de afdeling wedstrijdzaken vastgestelde wed- 16 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

17 C D strijddatum schriftelijk moet worden bevestigd naar welke datum de wedstrijd is verschoven. Het is derhalve niet mogelijk om voorafgaand aan een weekeinde een wedstrijd te laten vervallen zonder dat er direct een nieuwe datum afgesproken en vastgelegd is en pas na het weekeinde een speeldatum met de tegenstander overeen te komen. Voor wedstrijden in categorie A geldt met ingang van het nieuwe seizoen dat wedstrijden niet meer naar achteren kunnen worden verschoven. Het verschuiven van wedstrijden is uiteraard nog wel mogelijk, maar daar zal uitsluitend toestemming voor gegeven worden indien de wedstrijd vooruit wordt gespeeld. Voor wedstrijden in categorie A geldt voorts dat de afdeling wedstrijdzaken/de competitieleider zich het recht voorbehoud een overeen gekomen wedstrijddatum van de laatste twee wedstrijddagen af te wijzen, indien het resultaat van de wedstrijd van belang is voor kampioenschap, promotie, degradatie of periodekampioenschap, waardoor de belangen van derden kunnen worden geschaad Amstel Cup voor Amateurs De elftallen, die uitkomen in de hoofdklassen zaterdag/zondag zullen pas vanaf de vierde ronde (1/32-finales) instromen in de strijd om de Amstel Beker Inhaal Indien in een kalender een inhaaldag is vastgesteld, kan dit inhaal voor competitie zijn, maar ook voor de Beker West II/ Amstel. Ook een volledig afgelaste wedstrijddag kan op een van deze inhaaldagen worden vastgesteld. Verenigingen, die als gevolg van terreinonderhoud of een ander gebruik (cricket e.d.) vanaf een bepaalde datum geen gebruik meer kunnen maken van de velden, dienen dit tijdig bij de afdeling wedstrijdzaken kenbaar te maken, zodat de competitieleider hiermee bij het vaststellen van wedstrijdprogramma s rekening kan houden. Indien dit niet tijdig wordt gemeld, zullen de thuiswedstrijden op het terrein van de tegenstander worden vastgesteld. Onder tijdig wordt verstaan: minimaal acht weken voor de betreffende datum Senioren categorie B Verschuiven van wedstrijden: Verenigingen, die in onderling overleg wedstrijden wensen te verschuiven, dienen er rekening mee te houden dat deze wedstrijden uitsluitend kunnen worden verschoven naar de weekeinden 7/8 januari, 25/26 februari, 15/17 april of 29/30 april, dan wel naar een doordeweekse avond, desnoods in de maanden april en mei. Voor het verschuiven van een wedstrijd naar een ander speelweekeinde zal geen toestemming worden verleend. Uiteraard kunnen de wedstrijden ook worden verschoven naar een doordeweekse avond, indien de thuisspelende vereniging beschikt over een lichtinstallatie. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien in een reeds gepubliceerd wedstrijd(inhaal)programma voor de betrokken teams geen wedstrijd is vastgesteld. Dan alleen kan een wedstrijd in onderling overleg worden verschoven naar een van de vastgestelde inhaaldagen in een weekeinde. Verzoeken om vrijstelling: Tot uiterlijk dinsdag uur hebben de verenigingen de mogelijkheid een schriftelijk verzoek om uitstel in te dienen voor een wedstrijd in categorie B. Dit is mogelijk vanaf het weekeinde van 10/11 september tot en met het weekeinde van 25/26 maart. Verzoeken om uitstel voor een datum vanaf maandag 27 maart worden afgewezen. Ook verzoeken om uitstel voor bekerwedstrijden worden afgewezen. Wedstrijden, die als gevolg van het indienen van een verzoek om vrijstelling uit het programma worden gehaald, worden door de competitieleider opnieuw vastgesteld in de weekeinden 25/26 februari, 15/17 april (Pasen) of 6/7 mei. Een eventuele vierde wedstrijd van een team wordt vastgesteld op dinsdag 4 of 11 april (zaterdagcompetitie) en donderdag 6 en 13 april (zondagcompetitie) Inhaalwedstrijden voor de senioren worden aan het slot van de competitie in eerste instantie vastgesteld in de weekeinden 6/7 mei, 13/14 en 20/21 mei. Pas wanneer dan nog niet alle wedstrijden zijn vastgesteld, zal gebruik worden gemaakt van doordeweekse avonden vanaf de week van dinsdag 2 mei (aanvang uur). Het laten vervallen van wedstrijden Pas na 1 mei kunnen wedstrijden in categorie B, die niet van belang zijn voor het kampioenschap in overleg vervallen Jeugd categorie B Verschuiven van wedstrijden: Verenigingen, die gedurende de periode tot en met 1 januari wedstrijden in onderling overleg wensen te verschuiven, dienen er rekening mee te houden dat deze wedstrijden uitsluitend kunnen worden verschoven naar 7 januari Voor het verschuiven van een wedstrijd naar een ander speelweekeinde zal geen toestemming worden verleend. Uiteraard kunnen de wedstrijden ook in onderling overleg worden verschoven naar een doordeweekse avond, indien de thuisspelende vereniging beschikt over een lichtinstallatie. Tevens verzoeken wij u bij het verschuiven van wedstrijden ook de JPN-wedstrijden in ogenschouw te nemen. Op 7 januari 2006 zullen er voorts door de afdeling wedstrijdzaken uitsluitend wedstrijden worden vastgesteld voor elftallen/ zeventallen met een (grote) achterstand in het aantal gespeelde wedstrijden, bijvoorbeeld als gevolg van herindelingen, niet opkomen e.d. Wedstrijden, die door de afdeling wedstrijdzaken vanaf 14 januari vastgesteld zijn en die door verenigingen in onderling overleg worden verschoven, kunnen uitsluitend verschoven worden naar een doordeweekse avond, desnoods naar een avond gelegen na het eerste weekeinde van de maand april. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien in een reeds gepubliceerd wedstrijd(inhaal)programma voor de betrokken teams geen wedstrijd is vastgesteld. Dan alleen kan een wedstrijd in onderling overleg worden verschoven naar een van de vastgestelde inhaaldagen in een weekeinde. Verzoeken om vrijstelling: Tot uiterlijk dinsdag uur hebben de verenigingen de mogelijkheid een schriftelijk verzoek om uitstel in te dienen voor een wedstrijd in categorie B. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

18 Dit is mogelijk vanaf het weekeinde van 10/11 september tot en met het weekeinde van 25/26 maart. Verzoeken om uitstel voor een datum vanaf maandag 27 maart worden afgewezen. Ook verzoeken om uitstel voor bekerwedstrijden worden afgewezen. Het laten vervallen van wedstrijden Pas na 1 mei kunnen wedstrijden in categorie B, die niet van belang zijn voor het kampioenschap in overleg vervallen Controle bezettingsgraad voetbalvelden Door de afdeling wedstrijdzaken wordt wekelijks gecontroleerd of het aantal te spelen wedstrijden past op de beschikbare speelvelden. Wanneer geconstateerd wordt dat er teveel thuiswedstrijden zijn in relatie tot het aantal beschikbare speelvelden, dan zal er een aanpassing van het programma plaatsvinden. Omdat dit alles een handmatige controle is, zou het kunnen zijn dat er een overbezetting van een speelveld over het hoofd wordt gezien. Daarom verzoeken wij alle verenigingen om na publicatie van de wedstrijdprogramma s altijd te controleren of alle vastgestelde thuiswedstrijden ook daadwerkelijk gespeeld kunnen worden. Mocht dit niet het geval zijn in verband met een verkeerde planning van wedstrijden, dan kunt u z.s.m. in overleg met de competitieleider(s) een wijziging aanbrengen. Indien deze verkeerde planning van wedstrijden pas opgemerkt wordt in de week voorafgaand aan de betreffende speeldag dan bent u verplicht om in onderling overleg met de tegenstander een wijziging in het aanvangsuur aan te brengen, zulks met in acht name van de elders gepubliceerde regeling Toernooien Verenigingen zijn verplicht voor de te organiseren toernooien via de daarvoor bestemde formulieren toestemming aan te vragen bij de het districtsbureau. Hierbij is het van belang te melden, dat uitsluitend toestemming voor het spelen van toernooien wordt verleend buiten bezwaar van de competitie. Dit impliceert dat bij het vaststellen van wedstrijdprogramma s geen rekening wordt gehouden met door de verenigingen te organiseren toernooien. Om problemen op voorhand te voorkomen is besloten vanaf heden geen toestemming te verlenen voor jeugdtoernooien ten tijde van de competitie. Hiervoor zijn bepaalde dagen gereserveerd. (zie speeldagenkalender) Doordeweekse wedstrijden veldvoetbalcompetitie Bij het vaststellen van wedstrijden op een doordeweekse avond, hetzij competitie-, hetzij bekerwedstrijden, dienen de verenigingen er rekening mee te houden dat omwille van de herkenbaarheid gebruik zal in principe worden gemaakt van de volgende speelavonden: maandagavond: D-Pupillen. dinsdagavond: mannen zaterdagcompetitie, vrouwen zaterdagcompetitie en bekercompetitie mannen en vrouwen woensdagavond: A-, B- en C-Junioren, meisjescompetitie, E- en F-Pupillen donderdagavond: mannen zondagcompetitie en vrouwen zondagcompetitie Verenigingen, die gezamenlijk een complex bespelen en/of die afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de terreinen, dienen er rekening mee te houden dat ook voor deze verenigingen wedstrijden kunnen worden vastgesteld in overeenstemming met het voornoemde overzicht. In voorkomende gevallen zal de thuisspelende vereniging contact moeten opnemen met de bezoekende vereniging, ten einde te bewerkstelligen dat de wedstrijd, indien dit noodzakelijk mocht zijn, in onderling overleg wordt verschoven naar een andere avond. Hierbij dienen uiteraard wel de bepalingen, zoals vermeld in dit Bewaarnummer ten aanzien van het in onderling overleg verschuiven van wedstrijden in acht te worden genomen. Het is het overigens wel van belang te melden dat de afdeling wedstrijdzaken een bemiddelende rol kan spelen, indien het bedoelde overleg tussen de beide verenigingsbesturen niet tot overeenstemming leidt Inrichting speelterrein A. Een vereniging die deelneemt aan de competitie is verplicht de beschikking te hebben over voldoende speelruimte gerelateerd aan het totaal aantal ingeschreven elftallen/ teams. B. Per 4 ingeschreven zeventallen dient de vereniging te beschikken over één set zeventallen doeltjes. C. De competitieleider behoudt zich het recht voor om het programma van verenigingen (onder als gevolg van het al dan niet tijdelijk beschikbaar hebben van speelvelden, dan wel het deelnemen van teveel teams aan de competitie in relatie tot het aantal beschikbare speelvelden) zodanig aan te passen dat alle wedstrijden gespeeld kunnen worden. Dit kan onder andere inhouden dat thuiswedstrijden op het terrein van de tegenstander worden vastgesteld Invallersbepalingen jeugd In overeenstemming met het gestelde in artikel 38, lid 6 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal gelden de volgende verruimende (invallers)bepalingen voor het jeugdvoetbal: - In het gehele jeugdvoetbal zijn vijf invallers toegestaan. - In de categorie B van het juniorenvoetbal en in het gehele pupillenvoetbal is daarbij doorlopend wisselen toegestaan Dispensatieverzoeken jeugdvoetbal Verzoeken om spelers in een jongere leeftijdscategorie te laten uitkomen dan waarvoor zij volgens hun leeftijd in aanmerking komen, moeten bij voorkeur jaarlijks zoveel als mogelijk vóór 1 juli worden ingediend op het districtsbureau. Na 1 oktober worden er geen dispensatieverzoeken meer in behandeling genomen. Dispensatiespelers mogen niet uitkomen in elftallen, uitkomende in de landelijke jeugdcompetities, evenals de hoofden eerste klassen in het district. 18 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

19 8.11. Verruimende maatregelen categorie B Naast het gestelde onder 1.25 van dit Bewaarnummer zijn de onderstaande verruimende maatregelen van toepassing voor teams/spelers uit: 1. mannen veldvoetbal reserve vierde klassen en lager 2. vrouwen veldvoetbal derde klassen en lager 3. A-, B- en C-junioren tweede klassen en lager 4. D-pupillen eerste klassen en lager a. Er is geen verplichting tot het insturen van een elftalopgave; b. Indien er in categorie B twee of meer elftallen gelijk eindigen, bepaalt het doelsaldo welk elftal zich kampioen mag noemen of eventueel degradant is. Als bij een gelijk aantal punten ook nog het doelsaldo gelijk is, wordt een beslissingswedstrijd of reeks vastgesteld. c. Het is toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere speeldag te verplaatsen. Voor de regeling, die binnen het district West II hiertoe van kracht is, verwijzen wij u naar het elders gepubliceerde ( Wijzigingen in het wedstrijdprogramma ). d. Bij alle wedstrijden in categorie B is de regeling 5-minutenstraftijd (zie elders) van toepassing Vergeefs gemaakte reis Artikel 43 lid 3 van het Reglement Amateurvoetbal: Indien door nalatigheid van de sectie Amateurvoetbal of van een district dan wel van een consul, een vereniging niet tijdig in kennis is gesteld van het niet doorgaan van een wedstrijd, vergoedt de sectie Amateurvoetbal respectievelijk het betreffende district aan de bezoekende vereniging de reiskosten à e 0,25 per km voor maximaal 5 auto s. Artikel 25 lid 5 Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal: Bij het niet doorgaan van een wedstrijd georganiseerd door het betreffende district bij afwezigheid van een scheidsrechter, kunnen door het betreffende bestuur na onderzoek of de inspanningsverplichting om te komen tot een vervangende scheidsrechter daadwerkelijk is nagekomen, de reiskosten à e 0,25 per km voor maximaal 5 auto s worden vergoed. Bij het niet doorgaan van een wedstrijd wegens afwezigheid van een scheidsrechter, om andere reden dan genoemd in lid 4 van artikel 25 van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal, worden door het desbetreffende bestuur aan de verenigingen geen kosten vergoed, tenzij het bestuur anders beslist. Uitsluitend op grond van bovenstaande bepalingen zullen - buiten tuchtrechtelijke maatregelen - de kosten verbonden aan een tevergeefs gemaakte reis vergoed kunnen worden. Met andere woorden: gemaakte kosten, verbonden aan een tevergeefs gemaakte reis bij het niet doorgaan of staken (en daardoor wellicht opnieuw vaststellen van het restant) van een wedstrijd door weersomstandigheden of anderszins komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dergelijke kosten worden beschouwd als het z.g. wedstrijdrisico Uitslagenformulier E- en F-pupillen Uitsluitend voor het doorgeven van de uitslagen van wedstrijden bij de E- en F-pupillen mag gebruik worden gemaakt van het uitslagenformulier voor E- en F-Pupillen. De speciale uitslagenformulieren voor E- en F-Pupillen zijn te bestellen bij het districtskantoor van de KNVB West II Indien er zich tijdens of na de wedstrijd ongeregeldheden voordoen, blijft de verplichting wel bestaan om een volledig ingevuld wedstrijdformulier (dus met alle namen en relatienummers) in te sturen aan het districtskantoor. Voor alle overige categorieën moet gebruik worden gemaakt van een wedstrijdformulier, waarop onder andere de gegevens van de aan de wedstrijd deelnemende spelers/sters vermeld staan. Ook bij alle wedstrijden van de speciale meisjescompetitie, ongeacht het niveau of klasse, moet gebruik worden gemaakt van een wedstrijdformulier Veteranenklassen Leeftijdsgrens vastgesteld Met ingang van dit seizoen wordt er een leeftijdsgrens gekoppeld aan deelname aan wedstrijden voor de veteranencompetitie. Deze leeftijdsgrens is vastgesteld op 35 jaar, waarbij net als bij de verschillende jeugdcategorieën 1 januari als peildatum zal worden gehanteerd. Dit impliceert dat spelers, die op 1 januari jaar of ouder zijn, gerechtigd zijn om in het nieuwe seizoen deel te nemen aan de veteranencompetitie Drie dispensatiespelers mogelijk Aangezien het voor veel verenigingen problematisch is om elftallen samen te stellen met spelers, die uitsluitend 35 jaar en ouder zijn, is besloten om ieder veteranenelftal per wedstrijd de mogelijkheid te geven drie dispensatiespelers te laten deelnemen aan de wedstrijd. Deze dispensatie is niet persoonsgebonden (het mogen dus steeds drie andere spelers zijn). Van de maximaal 16 spelers (inclusief de wisselspelers), die bij veteranen aan wedstrijden mogen deelnemen, mogen er dus niet meer dan drie jonger dan 35 jaar zijn. De leeftijd van deze dispensatiespelers is geheel vrij. Dit impliceert dat indien in een wedstrijd van de veteranencompetitie een elftal met vier spelers, jonger dan 35 uitkomt, een sanctiemogelijkheid gerealiseerd wordt in de vorm van het ongeldig verklaren van een wedstrijd Aparte competitiepiramide voor veteranen Ook veteranenelftallen die op een hoger niveau uitkomen, kunnen inschrijven voor de veteranencompetitie. De veteranenelftallen zullen zoveel als mogelijk worden ingedeeld op sterkte. Veel verenigingen spelen momenteel met een elftal, bestaande uit spelers van 35 jaar en ouder, in een hogere klasse dan de reserve zevende klasse. Deze elftallen nemen dus niet deel aan de veteranencompetitie, om reden dat zij hiervoor (veel) te sterk zijn. Vanaf heden wordt deze mogelijkheid dus wel geboden. De sterkere veteranenelftallen zullen worden ingedeeld in de samen te stellen hoogste klassen. Bijkomend voordeel hiervan is dat voor deze elftallen ook een aparte bekercompetitie kan worden georganiseerd. Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus

20 Poules van 12 met 22 wedstrijden De proef, die dit seizoen is gehouden met een complete herindeling per 1 januari, is niet geslaagd. De veteranenelftallen geven er de voorkeur aan de competitie af te werken in een poule met twaalf teams, waarbij tegen iedere tegenstander een uit- en een thuiswedstrijd wordt gespeeld. Er zal daarom bij het veteranenvoetbal geen complete herindeling meer worden doorgevoerd. Wel blijft de mogelijkheid tot het doorvoeren van herindelingen aanwezig. Dit zal echter worden beperkt tot die elftallen, die hiertoe een verzoek indienen en (veel) te hoog of (veel) te laag zijn ingedeeld. De wens om herindelingen uitsluitend door te voeren na overleg met de betrokken vereniging kan niet worden gerealiseerd. Indien alle poules uit twaalf teams bestaan en er moet vanwege de krachtsverschillen een elftal lager worden ingedeeld, dan zal dit automatisch tot gevolg hebben dat een elftal (zonder overleg) hoger moet worden ingedeeld. Herindelingen bij de veteranen zullen dus vanaf volgend seizoen incidenteel plaatsvinden met als doel de krachtsverschillen zoveel als mogelijk op een aanvaardbaar niveau te houden Kampioenen zijn verplicht te promoveren Elftallen, die in enig seizoen kampioen worden, zullen altijd het seizoen daaropvolgend op een hoger niveau worden ingedeeld. Ieder jaar weer wordt voor veel elftallen, die een kampioenschap hebben veroverd, dezelfde klassenindeling aangevraagd. In de praktijk is echter gebleken dat na het inwilligen van deze verzoeken het elftal het seizoen daarop opnieuw meestrijdt om het kampioenschap. Dit kan niet de bedoeling zijn. Om deze reden wordt voor alle kampioenen promotie verplicht gesteld. Hieraan is echter wel één maar verbonden: Indien uit de gespeelde wedstrijden blijkt dat het kampioenselftal in de hogere klasse te hoog is ingedeeld en alle wedstrijden met ruim verschil verliest, dan zal alsnog worden overgegaan tot het lager indelen van het betreffende elftal Vaste aanvangstijden Wel blijkt er behoefte te bestaan om zoveel als mogelijk alle wedstrijden van de veteranenpoules vast te stellen op een vaste aanvangstijd. Voor wat betreft de zaterdagcompetitie ligt de meest gewenste aanvangstijd rond uur, terwijl deze voor de zondagcompetitie tussen en uur ligt. Aan dit aandachtspunt zal worden gewerkt, doch er blijven altijd verenigingen, die, om welke reden ook, andere aanvangstijden willen (of moeten) hanteren. Er kan dus geen garantie worden gegeven dat alle veteranenwedstrijden ook op deze tijden worden gespeeld Twee elftallen van één vereniging in dezelfde poule In zeer uitzonderlijke gevallen blijft het mogelijk dat bij de veteranen twee elftallen van één vereniging in dezelfde poule worden ingedeeld. Dit is uitsluitend het geval wanneer een andere indeling tot gevolg heeft dat elftallen geconfronteerd gaan worden met extreem grote reisafstanden en het bij elkaar indelen dit kan voorkomen Nadere uitwerking zeven tegen zeven De veteranenspelers, die momenteel aan de competitie van de KNVB deelnemen, hebben weinig behoefte om deel te nemen aan een competitie of wedstrijdreeks voor zeventallen. Het merendeel blijft gewoon het liefst zo lang mogelijk in elftallen spelen. Desondanks ziet de KNVB wel mogelijkheden om naast de huidige competitie voor elftallen een wedstrijdreeks voor zeventallen als extra activiteit te organiseren. Een nadere opzet hieromtrent (leeftijdsgrenzen, speelduur, speelavond of -dag) zal nader worden uitgewerkt. Er wordt aan gedacht om per regio een dergelijke extra activiteit aan te bieden. Verenigingen, die medewerking willen verlenen of deel willen nemen aan een wedstrijdreeks voor zeventallen of dit in samenwerking met de KNVB willen proberen op te zetten, kunnen contact opnemen met de afdeling wedstrijdzaken. Hierbij is het overigens wel van belang te melden dat het zeventallenvoetbal, bijvoorbeeld voor teams van spelers van 40 jaar en ouder, een middel kan zijn om niet alleen de oudere spelers langer aan de vereniging te binden. Het schept ook mogelijkheden nieuwe leden te werven. Uiteraard zal ook dit aspect worden meegenomen in het verder uitdiepen en ontwikkelen van deze competitievorm Leeftijdsgrenzen jeugdvoetbal In het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal zijn de leeftijdsgrenzen voor de verschillende jeugdcategorieën opgenomen. Aangezien de afdeling wedstrijdzaken jaarlijks veel vragen krijgt over dit onderwerp publiceren wij onderstaand een overzicht van deze leeftijdsgrenzen, zoals deze in het seizoen 2005/ 06 van toepassing zijn. 2e jaars A-Junior geboren in e jaars A-junior geboren in e jaars B-Junior geboren in e jaars B-Junior geboren in e jaars C-Junior geboren in e jaars C-Junior geboren in e jaars D-Pupil geboren in e jaars D-Pupil geboren in e jaars E-Pupil geboren in e jaars E-Pupil geboren in e jaars F-Pupil geboren in e jaars F-Pupil geboren in 1998 Meisjes jaar geboren in 1987, 1988 of 1989 Meisjes jaar geboren in 1990, 1991 of 1992 Meisjes 6-13 jaar geboren in 1993 tot en met Correspondentie Wij verzoeken u met klem in correspondentie, gericht aan de afdeling wedstrijdzaken, over bijvoorbeeld een indeling, altijd aan te geven in welke klasse/poule het betreffende team is ingedeeld. Gaat het over een bepaalde wedstrijd, noem dan altijd de juiste wedstrijddatum en het wedstrijdnummer. Ook willen wij er met klem op wijzen dat het zeer aan te bevelen is om per brief niet meer dan één onderwerp te vermelden. Dit alles zal de snelheid van het afhandelen van deze correspondentie bespoedigen. De afgelopen seizoenen heeft duidelijk gemaakt dat tal van functionarissen van de verenigingen zelfstandig contact opnemen met de afdeling wedstrijdzaken over het competitieverloop, dan wel de competitie-indeling. Op deze manier bereiken ons 20 Officiële Mededelingen, Bewaarnummer, West II, Seizoen 2005/ 06, augustus 2005

Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie 2. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 5. 10. Informatie (specifiek) Futsal 19

Lokale sterren. Landelijke informatie. Districtsinformatie 2. 9. Informatie (specifiek) veldvoetbal 5. 10. Informatie (specifiek) Futsal 19 Lokale sterren Gerard Cox zong het jaren geleden al: "Het is weer voorbij die mooie zomer." Op het moment dat ik mij tot u richt is de sportzomer van 2004 pas halverwege. Het EK voetbal ligt echter achter

Nadere informatie

Wijze lessen uit Duitsland

Wijze lessen uit Duitsland Wijze lessen uit Duitsland In één van de Nederlandse kranten las ik daags na de WK-finale dat voetbal zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement vrouwen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de elftallen die

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie A, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse)

KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 1 Bekerreglement 2015/'16 Districtsbeker veldvoetbal vrouwen (4e en 5e klasse) knvb.nl Artikel 1 Aan deze bekerwedstrijden kan worden

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kunnen de elftallen deelnemen die in seizoen 2015/

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16

KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB districtsbeker amateurs Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Bewaarnummer Seizoen 2010/'11 // District Zuid II ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Inhoudsopgave Districtsinformatie 4 7. Informatie veldvoetbal... 4 7.1 Bekerreglementen...

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND Amateur Voetbal Promotie/degradatieregeling jeugdvoetbal Algemeen 1. Eindigen in categorie A in de eindrangschikking van de volledige competitie twee of meer elftallen

Nadere informatie

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen)

Wedstrijdschema (per. 1 = 1e periodekampioen) Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse. De periodekampioenen spelen met de overige periodekampioenen van alle 1 e klassen en de nummers 11 en 12 van de hoofdklassen

Nadere informatie

Bewaarnummer District Zuid II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Zuid II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Zuid II Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 4 7. INFORMATIE VELDVOETBAL 4 7.1 Bekerreglementen 4 7.1.1 Reglement KNVB beker voor amateurs 4 7.1.2 Reglement landelijke beker

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Bewaarnummer District West II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District West II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District West II Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE VELDVOETBAL/ZAALVOETBAL 5 7.1 Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 5 8. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL

Nadere informatie

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17

Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Reglement KNVB Nacompetities seizoen 2016/ 17 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling

Promotie-/degradatieregeling Promotie-/degradatieregeling 1.23.4 Zaterdag landelijk Hoofdklasse A, B en C De kampioenen van de hoofdklasse A, B en C spelen om het kampioenschap van Nederland zaterdagamateurvoetbal. Vóór 1 juli zal

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // // Landelijk + district West II O ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL IS IS ONS LEVEN ** VOETBAL Inhoudsopgave Landelijke informatie 8 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // Landelijk. Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // Landelijk Seizoen 2010/'11 // Landelijke informatie veldvoetbal ONS O ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS IS ONS ONS LEVEN * VOETBAL * IS Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 2015/ 16 Datum : 6 november 2015 Inhoudsopgave 1. Promotie-/degradatieregeling 3 1.1. Algemene Bepalingen... 3 1.1.1. Twee teams van een rechtspersoon

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1

Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1 Promotie-/degradatieregeling Categorie A en B district West 1 Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal Reserve-elftallen zaterdagvoetbal Reserve hoofdklasse A De kampioen speelt

Nadere informatie

Handleiding voor de spelerspas

Handleiding voor de spelerspas Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Handleiding voor de spelerspas Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten spelerspas 3 2.1 Verbeteren controle 3 2.2 Geen pas = niet spelen 3 3. De pas 4 3.1 Voor

Nadere informatie

Wijze lessen uit Duitsland

Wijze lessen uit Duitsland Wijze lessen uit Duitsland In één van de Nederlandse kranten las ik daags na de WK-finale dat voetbal zijn bindende kracht tijdens het toernooi weer had bewezen. Het was inderdaad fantastisch om te zien

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord. Seizoen 2012/'13

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord. Seizoen 2012/'13 Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Noord Seizoen 2012/'13 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 7 1. ALGEMENE INFORMATIE COMPETITIEZAKEN 7 1.1 Aanvangsuren 7 1.2 Aanvoerder 7 1.2.1

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren reserve-elftallen, veteranen en vrouwen Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling.

Nadere informatie

Handleiding voor de spelerspas. voor verenigingen en scheidsrechters

Handleiding voor de spelerspas. voor verenigingen en scheidsrechters Handleiding voor de spelerspas voor verenigingen en scheidsrechters HANDLEIDING VOOR DE SPELERSPAS 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 7 2. Uitgangspunten spelerspas 8 2.1 Verbeteren controle

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB

NIEUWSBRIEF WEDSTRIJDZAKEN AFDELING JEUGD 26 augustus 2013 Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB Belangrijke bijzonderheden vanuit de KNVB De aanvoerder (1.2) Onder aanvoerder wordt verstaan die speler van het elftal/team die zich onderscheidt van de overige spelers van het elftal/team door middel

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2

Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen seizoen 2015 2016 District Zuid2 Mannen standaardelftallen Mannen reserve-elftallen (cat. A en B) Vrouwen (cat. A en B)

Nadere informatie

Bewaarnummer Landelijke informatie. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer Landelijke informatie. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer Landelijke informatie Seizoen 2011/ 12 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 7 1. ALGEMENE INFORMATIE VELDVOETBAL 7 1.1 Aanvangsuren 7 1.2 Aanvoerder 7 1.2.1 Definitie 7 1.2.2 Aanvoerdersband 8 1.2.3

Nadere informatie

Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer Landelijke informatie / District Zuid II Seizoen 2011/ 12 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 8 1. ALGEMENE INFORMATIE VELDVOETBAL 8 1.1 Aanvangsuren 8 1.2 Aanvoerder 8 1.2.1 Definitie 8 1.2.2 Aanvoerdersband

Nadere informatie

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden:

Dit seizoen zijn als organisator in de verschillende sectoren bereid gevonden: Voorwoord Namens de KNVB District Zuid I heten we u van harte welkom bij de bekerfinales. Een felicitatie is op z n plaats voor al die teams die tot de finale zijn doorgedrongen: van harte proficiat! Dit

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen

Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen Promotie-/degradatieregeling seizoen 2016/'17 KNVB District West 2 Veldvoetbal: Senioren standaardelftallen Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL

ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL In de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn de volgende reglementswijzigingen aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012. Alleen de gewijzigde

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II. Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West II Promotie- en degradatieregeling ZATERDAGVOETBAL Hoofdklasse A-B-C De nummers 1 tot en met 4 promoveren naar de nieuw te vormen topklasse. De nummers

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2008/ 09 // District Zuid 2

Bewaarnummer. Seizoen 2008/ 09 // District Zuid 2 Bewaarnummer Seizoen 2008/ 09 // District Zuid 2 2 Bewaarnummer district zuid 2 Voorwoord Kantine kloppend hart voetbalvereniging Als u deze woorden van papier leest heeft u dit Bewaarnummer, of in ieder

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I / West II Seizoen 2016/'17 1 1. PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN ZAALVOETBAL 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Regeling nacompetitie

Nadere informatie

Voetbalpromotie in eigen land

Voetbalpromotie in eigen land Voetbalpromotie in eigen land Ook zo genoten van het UEFA EK Onder 21 in eigen land? De mannen van bondscoach Foppe de Haan werden in een kolkende Euroborg Europees kampioen. Als er een dak op de Euroborg

Nadere informatie

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010

Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementswijzigingen Algemene vergadering amateurvoetbal najaar 2010 In de algemene vergadering amateurvoetbal van 4 december 2010 zijn de volgende reglementswijzigingen

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2015/'16 veldvoetbal De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van verenigingen, de

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

Bewaarnummer. Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Bewaarnummer Seizoen 2010/'11 // District Noord ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS Inhoudsopgave Districtsinformatie 4 7. Informatie (specifiek) veldvoetbal... 4 7.1 Afgelastingen...

Nadere informatie

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen

Wijziging regelgeving verschuiven van wedstrijden en aanvragen van baaldagen Aan de besturen van aangesloten veldvoetbalverenigingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Postbus 8200; 3009 AE ROTTERDAM t: 010-2862111 f: 010-2862110 e: west2@knvb.nl Bank: ING-Bank 67.00.00.558 BTW:

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen?

Algemene bepalingen. Wanneer ben je periodekampioen? Promotie degradatieregeling 2012-2013 4e klasse A t/m H De kampioenen en de nummers 2 promoveren naar de 3e klasse van het zondagvoetbal. De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m H spelen volgens een

Nadere informatie

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL

Bewaarnummer. Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL Bewaarnummer Seizoen 2009/'10 // District West I ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL Inhoudsopgave 7. Districtsinformatie veldvoetbal... 4 7.1 Afgelastingen... 4 7.1.1 Geen

Nadere informatie

Bewaarnummer District Noord. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Noord. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Noord Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL 5 7.1 Afgelastingen 5 7.2 Bekerreglement jeugd, senioren mannen, en vrouwen 5 7.2.1 Deelname;

Nadere informatie

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Oost. 1e helft seizoen 2013/'14

Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Oost. 1e helft seizoen 2013/'14 Bewaarnummer veldvoetbal Landelijke informatie / Districtsinformatie Oost 1e helft seizoen 2013/'14 INHOUD LANDELIJKE INFORMATIE 7 1. ALGEMENE INFORMATIE COMPETITIEZAKEN 7 1.1 Aanvangsuren 7 1.2 Aanvoerder

Nadere informatie

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort

Nadere informatie

Handleiding spelerspas

Handleiding spelerspas KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding spelerspas Juli 2013 knvb.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 2. Uitgangspunten spelerspas... 4 2.1. Verbeteren controle...

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zaterdag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zaterdag:... 4 Hoofdklasse

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I Seizoen 2015/'16 1 1. Promotie-/degradatieregeling mannen Algemene uitgangspunten in categorie A Topklasse A t/m

Nadere informatie

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde

Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde 1 augustus 2016 Versie 1.0 Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 1 augustus 2016 Versie 1.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. t Harde vastgesteld

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als hoogste

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

De Zwaluwentoernooien in 2010

De Zwaluwentoernooien in 2010 De Zwaluwentoernooien in 2010 Hierbij het programmaboekje met alle informatie omtrent de Zwaluwentoernooien 2010. De A tm D teams uit de Acategorie spelen op 28 augustus hun eerste bekerwedstrijd in het

Nadere informatie

Bewaarnummer District Oost. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District Oost. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District Oost Seizoen 2011/ 12 INHOUD DISTRICTSINFORMATIE 5 7. INFORMATIE (SPECIFIEK) VELDVOETBAL 5 7.1 Aanvangstijden pupillen 5 7.2 Aanvangsuren 5 7.3 Aanvullende informatie dispensatienormen

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen categorie A en B en veteranen West 2, 2015/ 16 knvb.nl Zaterdag... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen Mannen standaard zondag, 2015/ 16 knvb.nl Betaald Voetbal Beloften Divisie A:... 3 Topklasse zondag:... 4 Hoofdklasse zondag:...

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Noord Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas

Tijdstraf verbeteringen gebruik spelerspas Tijdstraf en verbeteringen gebruik spelerspas Informatie over de maatregelen uit het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit augustus 2013 Inleiding Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS

TIJDSTRAF VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS TIJDSTRAF EN VERBETERINGEN GEBRUIK SPELERSPAS INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN UIT HET ACTIEPLAN TEGEN GEWELD, VOOR SPORTIVITEIT AUGUSTUS 2013 INLEIDING Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan

Nadere informatie

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2015-2016 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 6 e klasse) Hoofd- en 1e klasse 22 / 23 augustus 2015.

Nadere informatie

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard.

Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard. Tuchtzaken alle informatie op een rij De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee. Naast implementatie van de topklasse, geven we fasegewijs

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 Promotie-/degradatieregelingen Reserve mannen, categorie A, 2015/ 16 1 Zaterdag district Noord... 3 Reserve Hoofdklasse... 3 Reserve 1 e klasse A en B... 3 Reserve 2 e klasse A t/m D... 3 Reserve 3 e klasse

Nadere informatie

Bewaarnummer District West I. Seizoen 2011/ 12

Bewaarnummer District West I. Seizoen 2011/ 12 Bewaarnummer District West I Seizoen 2011/ 12 INHOUD 7. DISTRICTSINFORMATIE VELDVOETBAL 5 7.1 Afgelastingen 5 7.1.1 Geen bondsscheidsrechter aanwezig c.q. aangesteld 5 7.1.2 Veteranen competities 5 7.2

Nadere informatie

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen

Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Clubavond 5 september 2013 Spelregelwijzigingen Activiteiten comm. Opleidingen Activiteiten comm. Opleidingen Do 5 sept: spelregelwijzigingen 2013/ 14 Do 3 okt: spelregels: handsballen Do 7 nov: spelregels:

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24.

Het indienen van twee verzoeken Opzeggen lidmaatschap voor 1 juni Geen plaats meer in eerste elftal of selectie Deadline 31 mei, 24. Het indienen van twee verzoeken Het indienen van twee verzoeken om overschrijving voor 31 mei is niet toegestaan. Buiten het feit dat een vereniging van een speler geen twee overschrijvingsformulieren

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16

Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen A-junioren, landelijk, 2015/ 16 knvb.nl Najaars Eredivisie (organisatie betaald voetbal)... 3 Voorjaar Eredivisie (organisatie

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016

Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregelingen District Zuid 2 Seizoen 2015-2016 Reserve-elftallen mannen Vrouwen categorie B A-junioren, hoofdklasse,1 e en 2 e klasse

Nadere informatie

Nacompetitieschema senioren, inclusief data!

Nacompetitieschema senioren, inclusief data! Nacompetitieschema senioren, inclusief data! Zaterdagvoetbal 1 e elftallen Koppeling 1 e klasse Organisatie Landelijk Speeldata: 16 mei t/m juni. Wedstrijden inclusief data worden gepubliceerd op www.knvb.nl

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen District Zuid2

Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen District Zuid2 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie-/degradatieregeling mannen standaardteams 1 e t/m 5 e klasse seizoen 2016 2017 District Zuid2 knvb.nl LET OP: Met ingang van dit seizoen spreken

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost

Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost Promotie-/degradatieregeling senioren seizoen 2016/'17 veldvoetbal KNVB District Oost De eventueel in de competitie vrijgekomen plaatsen ten gevolge van bijvoorbeeld vaststaande fusies, ontbindingen van

Nadere informatie

REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08

REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08 REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na 38 speelronden in de Jupiler League is kampioen

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Overschrijvingen, hoe zit dat? beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Zuid II // november 2010 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periodekampioenschappen eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 Artikel 1 1. De competitie in de eerste divisie kent vier perioden,

Nadere informatie

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Welkom op het Blaashal toernooi

Welkom op het Blaashal toernooi Welkom op het Blaashal toernooi Op zaterdag 8 januari, heten wij iedereen welkom bij de 1e editie van het Blaashal zaalvoetbaltoernooi. Zes voetbalverenigingen (in de categoriën D, E en F) zullen om een

Nadere informatie

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017

Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017 Bekercompetities KNVB Oost seizoen 2016-2017 MANNEN CATEGORIE A standaardelftallen alle standaardelftallen zaterdag- en zondagvoetbal (Hoofd- t/m de 5 e klasse) Hoofdklasseteams Die teams uit de Hoofdklasse

Nadere informatie

TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL

TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL TUCHTZAKEN AMATEUR VELDVOETBAL EN ZAALVOETBAL Alle informatie op een rij 2013 1 1. Inleiding De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen en dit brengt veranderingen met zich mee. Het in

Nadere informatie

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De competitie in de Eerste Divisie kent vier

Nadere informatie

Waalwijk Zaterdag 22 augustus 2015

Waalwijk Zaterdag 22 augustus 2015 2015 Waalwijk Zaterdag 22 augustus 2015 Reglement Waalwijk Cup voor jeugd 2014 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het reglement seriewedstrijden van de K.N.V.B. 2. Het toernooi start voor de :

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 26 juli 2013 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie